Page 1

Mol·luscs Anèl·lids

ANIMALS INVERTEBRATS

Equinoderms Celenterats Porífers

Insectes Aràcnids

Artròpodes

Crustacis Miriàpodes


COS: Cobert per una closca exterior, d’una peça com els cargols o dues, com el musclo. TENTACLES: Normalment tenen vuit tentacles o bé deu potes i closca interna. ON VIUEN? La majoria viuen a l’aigua, però també hi ha terrestres.


COS: tenen el cos allargat i tou, dividit en anelles. TENTACLES O POTES: no tenen potes, tentacles ni closca. ON VIUEN? Viuen en sòls molt humits o a l’aigua.


COS: El seu cos té simetria radial i una cuirassa dura, sovint coberta d’espines. Són animals carnívors que s’alimenten de mol·luscs i crustacis. TENTACLES O POTES: no tenen tentacles ni potes. ON VIUEN? Viuen en els fons profunds i marins.


COS: Tenen simetria radial. Tenen dues capes de cèl·lules, una externa i una altra interna. TENTACLES O POTES: No tenen potes. ON VIUEN? Viuen a l’aigua, en grup o individualment


COS: Tenen el cos tou, de forma irregular i ple de porus. TENTACLES O POTES: No tenen potes ni tentacles. ON VIUEN? Viuen a l’aigua i solen estar fixats a les roques.


COS: Tenen el cos cobert per una cuirassa dura, com un esquelet extern que es protegeix TENTACLES O POTES: Tenen una cuirassa articulada que els permet el moviment igual que les potes ON VIUEN? Viuen en llocs diferents.


Hi ha diferents artròpodes:

Els insectes Tenen tres parells de potes, un parell d’antenes i la majoria ales. Els arà cnids Tenen quatre parells de potes, com les aranyes o el escorpins.


Els crustacis Tenen un parell d’antenes i la majoria cinc parells de potes, com els cranc o les gambes. Els miriàpodes Tenen el cos allargat format per segments, amb més de deu parells de potes i un parell d’antenes

PPT Animals invertebrats  

Presentació animals invertebrats