Page 1

Título: Famous people throughtout history Nivel educativo: 1º Bacharelato Recursos necesarios: Internet, ordenador, EDI e ISSUU Contidos a tratar: -texto narrativo (estructura, conectores e tempos verbais) -expresión usadas en biografías Procedemento: Despois de ler e traballar na clase con un texto sobre unha persoa famosa, os alumnos buscan información sobre persoaxes famosos e escriben a súa biografía. Finalmente o profesor corrixeos e publicarianse en ISSUU.

Famous people  

Biographies