Page 1

QUÈ OPINEM SOBRE LA NOVA DECORACIÓ DEL CENTRE? Com ja sabeu, el curs passat es

acabada

va dur a terme un projecte per a

valoracions que se’n fan no

decorar el nostre centre i es va

tenen en compte el projecte

organitzar un concurs en el quall

final, sinó una part.

hi van participar joves (de 12 a 18 anys) de tot el municipi i que van fer diferents dissenys dels quals va resultar guanyador ell de la Daniela Cáceres, una alumna del nostre centre. Ell premi era un ordinador portàtil. Volem actual,

avaluar tot

i

la que

decoració no

està

i

Malgrat

per

això,

tant,

volíem

les

veure

algunes opinions, com ara la de la guanyadora, així com també dels alumnes i professors. Per això hem

passat

enquestes

a

l’alumnat , a la direcció dell centre

i

d’educació

a

la física

professora Cristina

Navarro.

L’ opinió de la concursant guanyadora del millor disseny, la Daniela Cáceres: 1- En què t’has basat per fer aquesta decoració? -

Estem al mig de moltes muntanyes...

2- Et feia il·lusió? -

Doncs... la veritat és que era un treball més.

3- Estàs contenta amb els resultats? -

Podria ser millor, el color blau no m’ agrada, podria ser més apropiat.


4- Haguessis fet diferent el disseny veient com queda l’ institut? -

No, bé, el disseny de l’ institut no és como el meu exactament.

5- Et va costar molt fer el disseny? Vas necessitar ajuda? -

Bé... una mica... vaig trigar una tarda en fer-lo, i vaig haver de comprar aquarel·les.

6- Et transmet algun sentiment? -

En principi, calma i tranquil·litat.

COM ERA EL DISSENY GUANYADOR ORIGINÀRIAMENT?


ELS RESULTATS DE LES ENQUESTES SOBRE LA DECORACIÓ DEL CENTRE Vam passar unes enquestes als alumnes de l’escola per saber la seva opinió sobre la decoració del centre i aquests han estat els resultats:

1. Quina nota posaries a la nova decoració del centre? 7%

23%

del 0 al 3 del 3 al 5 del 5 al 10 70%

Com es pot veure al gràfic, un 70% dels alumnes valoren amb una nota baixa la nova decoració del centre. Un 23% la valora una mica més positivament i només el 7%, la

puntua de manera satisfactòria. Val a dir que en el momento de passar l’ enquesta encara mancaven les pedres i alguns retocs que s’ han fet posteriorment.


2. Com t' agradaria que estigués decorat el centre? 11%

Com està actualment Sense decoració Amb una altra decoració

89%

La majoria d’ alumnes , un total d’ un 89%, ha decidit que voldrien un centre amb una

altra decoració i un 11% el preferirien sense cap decoració.

3. Creus que a les parets del centre hi manca alguna cosa? 15%

sí No

85%

En aquesta pregunta només hi havia dues opcions. La majoria d’ alumnes, un 85% considera que hi manca

algun element decoratiu. Un 15% creu que ja està prou bé com està en aquests moments.


4. Com creus que afecta la decoració del centre als estudiants? 14%

Relaxa

14%

Crec que no afecta en cap especte

16%

Excita És divertit i entretingut

56%

Més de la meitat de l’ alumnat opina que no els afecta en cap sentit i no li donen cap importància a la decoració ambiental. Un 14% aproximadament, creu que actualment relaxa amb les

tonalitats blaves; el mateix percentatge pensa que és divertit i entretingut. En canvi, un 16% diu que la decoració exalta o excita els alumnes . Veiem que hi ha opinions per a tots els gustos!

5. Proposaries alguna altra decoració?

38% sí

No 62%

Sembla que un 62% de l’ alumnat proposaria una altra decoració alternativa a l’ actual. La resta d’ estudiants

creu que no és necessari, per motius diversos: ja està bé actualment, no li dóna importància a aquest fet,,,


6. Creus que s'ha respectat el disseny de l'alumna guanyadora del concurs? 20% Sí No 80%

Com es pot veure en el gràfic, un 80% de l’ alumnat creu que no s'ha respectat el diseny original.

En canvi, un 20% pensa que sí s'ha intentat ser fidel al disseny de la Daniela Cáceres.

ALTRES OPINIONS: QUÈ EN PENSA ALGUN MEMBRE DEL PROFESSORAT I DE L’EQUIP DIRECTIU? Volíem saber quina era l'opinió sobre la decoració del centre d'algun professor/a i d'algun membre de l'equip directiu. Vam triar de manera arbitrària a la Cristina Navarro (professora de Educació Fisica i tutora de 1r B )i a la directora del centre, Lourdes Gil. Les seves opinions són més optimes respecte als resultats finals de la decoració comparativament amb la dels alumnes. En concret, les dues puntuen amb un 7 la nova decoració del centre i diuen que

els agrada força. Consideren que està molt bé actualment. Malgrat això, coincideixen en què encara hi falta alguna cosa a les parets. La Cristina, a la pregunta de si creu que la decoració afecta d’ alguna manera als estudiants, opina que no els afecta en cap aspecte. La Lourdes Gil sí creu que per la tonalitat blava esdevé una decoració relaxant. Coincideixen en pensar que s’ ha respectat força el disseny original de l'alumna guanyadora del concurs.


VALORACIONS FINALS Un cop finalitzat aquest reportatge i revisats els resultats, hem arribat a la conclusió que els alumnes de l’institut consideren que falta quelcom en aquesta nova decoració. Molts proposen nous dissenys, però hem de tenir en compte que la decoració no està acabada i potser l’hauríem d’haver jutjat al final del procés. Recordem que el disseny original proposava una riera amb pedres i

plantes al voltant, un paisatge molt característic de la nostra comarca i en particular del nostre poble. Alguns comenten que l’institut sembla una platja amb tant color blau, d’altres opinen que és un disseny relaxant i els ajuda a concentrar-se... sigui com sigui, el que és evident és que el tema ha donat opció a debatre moltíssim!!!

Reporters: MARINA LOSADA, LAURA GÁLVEZ, IGOR MIRÓN I IVÁN MIRÓN.


LA NOVA DECORACIÓ DEL CENTRE A DEBAT  

Reporters de 2n

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you