Page 9

-

Lectura, audició i comprensió del conte de la unitat.(L­R­S) Ordenació temporal dels dibuixos que il∙lustren el conte i  identificació del que diuen diferents personatges. (L­S­R) Resolució d’un codi del vocabulari treballat. (R­W) Verificació del codi. (L­R­S) Localització de paraules que tenen el so /aI/. (R­S) Reproducció d’un embarbussament per treballar el so. (L­R­S) Escriptura del vocabulari bàsic en uns mots encreuats. (R­W) Producció escrita d’un text, seguint un model, sobre les seves  assignatures i l’horari escolar.(R­W) Lectura d’una historieta de còmic.(L­R) Realització del Project Bank (L­S­R­W)

Desenvolupament de les competències bàsiques. Pàgina Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 4 Let’s find out about C2 Competència matemàtica time – Maths. C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 2 Listen, read and C5 Competència social i  3 act. ciutadana Play a game. C6

Competència cultural i  artística

C7

Competència per aprendre a  aprendre Autonomia i iniciativa personal

C8

1 5 5 6 7

Song: Our school week. Song: Time for P.E. Around the World. Listen to the story and read. Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity book) Interès i iniciativa per realitzar el  Progress Check. Realitzar totes les activitats amb  interès i ser conscients de la  importància que les accions pròpies  tenen sobre els altres. Ser participatiu i respectuós en totes  les activitats de grup o parella.

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement