Page 8

-

quarter to/past... Where’s my book?  Audició, memorització i repetició d’un embarbussament per treballar el  so: “I’ve got River violet and white Science books” Valoració dels progressos mitjançant un full d’auto­avaluació.

Dimensió plurilingüe i cultural - Valoració positiva de les diferents activitats que es proposen. - Reconeixement de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació i  d’aprenentatge. Activitats d’ensenyament­aprenentatge - Descobriment de la paraula del dia donant diferents pistes. (L­S­R) - Jocs diversos amb les flashcards  i les word cards: Identificació del  vocabulari... “Guess the subjects... (L­S­R) - Reproducció oral de les assignatures.(L­S­R) - Audició, lectura i representació de cançons. (L­S­R) - Identificació de les assignatures amb el nombre corresponent. (R­ S) - Respostes orals a preguntes: Is your favourite subject?... (L­S) - Escriptura i lletreig del nombre de cada pàgina del llibre treballada.  (R.L­W­S) - Lectura i identificació de frases amb el número corresponent.(R­W) - Compleció de frases sobre un horari escolar. (R­W) - Discriminació de frases vertaderes o falses per determinar la  comprensió de les cançons. (R­W) - Identificació i encerclat de les paraules correctes referents a un  horari escolar. (R­W) - Resolució del joc del “Penjat” per construir la frase: Have you got   English today? (L­S­R) - Seguiment d’instruccions orals per jugar a un joc comunicatiu en  parelles: “Twenty” (L­S) - Realització de mini­flashcards (L­R­W) - Realitació d’un joc oral amb les mini­flashcards (L­S­R) - Audició, lectura i reproducció de chants. (L­S­R) - Lectura i audició d’un text informatiu breu. (L­S.R) - Formulació de preguntes i respostes sobre el text informatiu per  determinar­ne la comprensió. (L­S) - Identificació de la paraula que falta en una audició. (L­S­R) - Escriptura de frases per determinar diferents particions del temps:  segons, minuts, hores, dies... (R­W) - Audició i identificació de les hores en un dibuix. (L­S) - Audició i lectura d’un text sobre les hores d’anglès que imparteixen  a les escoles d’altres països.(L­R) - Audició i dibuix d’unes hores. (L­W) - Escriptura de frases que especifiquen les hores d’un dibuix. (W­R)

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement