Page 3

- Interès per entendre les lectures. Escriure - Formulació de preguntes i respostes, seguint models donats, per  intercanviar gustos i preferències personals. - Escriptura del vocabulari referent als mesos de l’any. - Ús i pràctica escrita del vocabulari après en unitats anteriors. - Interès per la bona presentació dels textos produïts. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge - Reconeixement i ús de les formes i estructures bàsiques per  intercanviar informació personal. - Memorització, identificació i associació del vocabulari bàsic de la unitat. - Els mesos de l’any: January, February, March, April, May, June,   July, August, September, October, November, December. - Realització de diferents tècniques i jocs comunicatius per repassar el  vocabulari après en unitats anteriors: - Nombres: twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one   hundred. - Menjars: bread, cheese, ice cream, pizza, cake, kebab, fruit, salad,   meat. - Equipament esportiu: a football, a hockey stick, a swimming   costume, a helmet, skates. - Roba: hat, scarf, socks, t­shirt. - Objectes de classe: notebook, scissors, glue. - Dies de la setmana: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,   Friday, Saturday, Sunday. - Colors: red, purple, blue, white, yellow, pink, black. - L’alfabet. - Reconeixement auditiu i visual dels diferents sons de l’alfabet amb la  seva grafia. - Confiança en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de  l’alfabet en llengua anglesa i en llengua catalana. - Ús de la llengua anglesa per expressar i manifestar opinions, gustos o  preferències. Activitats d’ensenyament­aprenentatge -

Descobriment de la paraula del dia donades unes pistes. (L­S­R) Interpretació del chant amb la mímica.(L­S­R) Preguntes i respostes orals per identificar els personatges del llibre:  Who’s this? Where do Vicky and Bobby live? (L­S) Reconeixement dels dies de la setmana en un dibuix. (L­R­S) Escriptura de les dades personals en una targeta. (L­R­W) Audició del vocabulari de nivells anteriors i identificació d’aquest en 

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement