Page 27

-

-

la (L­S) Parlar sobre les bruixes en diferents contes.(S­L) Escriptura del vocabulari de personatges terrorífics en uns mots  encreuats. (R­W) Discriminació del que els fa por i el que no, als personatges del  llibre. (L­R­W) Lectura i audició del conte de la unitat.(L­R) Ordenació cronològica dels dibuixos que il∙lustren el conte per  verificar­ne la comprensió. (L­R­S­W) Discriminació de frases escrites vertaderes o falses sobre el conte.  (R­W) Resolució del missatge secret. (R­W) Localització de paraules del conte que tinguin la lletra “b” o “v”.(R­ W) Classificació de les paraules trobades segons si s’escriuen amb “b”  o “v”. (R­W) Discriminació i producció oral de les diferències entre els dos sons.  (L­S) Audició i reproducció d’un embarbussament per treballar aquests  sons. (L­S) Dibuix i producció d’un text escrit, seguint un model donat, sobre  les seves pròpies rutines a l’hora d’anar a dormir i de les possibles  pors.(R­W) Lectura i audició d’una historieta de còmic. (L­R) Realització del Project Bank (minillibre) (L­S­R­W)

Desenvolupament de les competències bàsiques. Lliçó Activitat C1 Competència en  comunicació  Totes les activitats de la unitat lingüística 4 Let’s find out about the C3 Competència en el  moon – Science. coneixement i la interacció  amb el món físic C4 Tractament de la informació i  Totes les activitats corresponents a la  competencia digital unitat del CD ROM. 1 Play a mime game. C5 Competència social i  2 Listen, read and act. ciutadana 3 Play a game. 1 Song: Time for bed. C6 Competència cultural i  5 Song: It’s night time. artística 5 Around the World. 6 Listen to the story and 7 read. Listen and read for pleasure. 8 Revision lesson (Activity C7 Competència per aprendre a 

anglès 4rt FindOut  
anglès 4rt FindOut  

PROGRAMACIÓ Anglès 4rt WELCOME BACK Dimensió plurilingüe i cultural - Identificació de semblances i diferències entre els sons­grafia de l’a...

Advertisement