Page 1

MAOL - Palvelu

Tuoteluettelo

2010–2011 Oppimateriaalit ja opetusvälineet

MFKA-Kustannus Oy p. (09) 150 2378 mfka@mfka.fi www.mfka.fi verkkokauppa.mfka.fi


Sisältö 2010 – 2011 Oppimateriaalit ja opetusvälineet

KIRJAT 3 6 7

Matematiikka IT ja fysiikka Kemia

KOKEET 8 8 9

Koepaketit Koe- ja pisteitysaikataulut Valtakunnalliset kokeet

KURSSIT 9

Osaavat -kurssit

OPPIVÄLINEET 10 10 11 12 13 14 15 16 22 24 26 27

Tauluopetusvälineet eBEAM Muotokappaleet Matematiikan oppivälineet IT-opetusohjelmat Laskimet: Casio Laskimet: Texas Instruments Demovälineet Tähtitiede Pelit Uusi energiateknologia Uutuuksia ja muuta

MAOL - Palvelu

MFKA-Kustannus Oy Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki p. (09) 150 2378 | fax (09) 278 8778 mfka@mfka.fi | www.mfka.fi Toimisto avoinna arkisin klo 9-15 JUHA SOLA juha.sola@mfka.fi toimitusjohtaja (09) 150 2352 050 584 8416 LAURI STARK lauri.stark@mfka.fi tuotepäällikkö (09) 150 2370 050 587 8444 KIRSI VERTANEN kirsi.vertanen@mfka.fi myyntisihteeri (09) 150 2378 050 339 6487

TOIMITUSMAKSUT Toimitusmaksu alkaen 7 €. Maksun suuruus perustuu toimituksen painoon ja tilavuuteen. Erityisen suuret ja helposti särkyvät toimitukset hinnoittelemme erikseen.

ALENNUKSET  Kokeiden alennukset ovat koesivuilla  Alennukset kirjoista (ei Lasku-Matikainen, MAOL-taulukot tai Tabelli) – Yli 500 €:n tilaukset toimitusmaksutta – Yli 700 €:n tilauksista 10 %:n alennus

PALAUTUSOIKEUS Tuotteilla on 14 päivän palautusoikeus. Palautuksen mukaan tulee liittää selvitys palautuksen syystä. Tulosta valmis lomake osoitteesta www.mfka.fi Oikeus muutoksiin tämän tuoteluettelon tarjonnassa pidätetään.

MFKA:n liikennevalot ilmoittavat vaativuustason! Lukio Peruskoulu yläaste Peruskoulu ala-aste


KIRJAT

Matematiikka

RAIMO SEPPÄNEN

• TYTTI KIISKI

RAIMO SEPPÄNEN

• TYTTI KIISKI

PERUSKOULUSTA PITKÄLLE

FRAMÅT MED MATEMATIKEN

”Peruskoulusta pitkälle” sopii 9. luokan valinnaiskurssiRaimo Seppänen Tytti Kiiski materiaaliksi, jolla kerrataan Pe ru s­k ou lu s­ta ja täydennetään peruskoulun Pit k äl le matematiikkaa ennen lukion tai ammatillisen koulutuksen alkua. Kirja soveltuu hyvin myös 0- tai aloituskurssiksi lukiossa. Kirjan harjoitukset madaltavat peruskoulun ja lukion välistä kynnystä. Kirjan lopussa on harjoitustehtävien ratkaisut, jotka on pyritty laatimaan niin yksityiskohtaisiksi, että opiskelija pystyy niitä omatoimisestikin tutkimaan.

Tilvalskursen Framåt med matematiken ger Dig en chans att repetera och fördjupa Dig i hittills inlärda begrepp. Vidare kan Du öva grunderna i nya matematikavsnitt som Du kommer att möta i Dina fortsätta studier.

Lue lisää: www.mfka.fi

TERTTU TUURI

• ERKKI PEHKONEN

PERUSKOULUN MATEMATIIKAN YDINTIEDOT N

TERTTU TUURI • ERKKI PEHKONE

 yläasteen teoria  havainnolliset esimerkit  looginen järjestys  hakuteos

• PIRKKO EKDAHL • ALPO HYVÄRINEN LASKU-MATIKAINEN 7 JA 8 JUHA DAMSKÄGG • JORMA HEIKKINEN • ALPO HYVÄRINEN LASKU-MATIKAINEN 9 JUHA DAMSKÄGG

 Oppilas hyötyy kirjasta

V=

koko yläasteen ajan

A·h 3

h

 Edullinen monivuotinen

hankinta

HEIMO LATVA

 Soveltuu 2. asteen lyhyen

matematiikan perusteiden käsikirjaksi  Kirja matematiikan opiskelun tueksi

A!

AIDE LAHJ

LASKU-MATIKAINEN NOPPA  Suuren suosion saanut matematiikan oppikirjasarja  Paljon monipuolisia tehtäviä

peruskoulussa ja sen jälkeenkin  Asiakokonaisuuksissa edetään matematiikan kannalta loogisesti

 Kirjoissa 10 kurssin materiaali (3+3+3+1 kurssia)

 Soveltuu myös matematiikan perusteiden käsikirjaksi kotiin.

 Noppa-kirjassa tilastot ja todennäköisyys  Tukee kaikentasoisten oppilaiden opetuksen eriyttämistä

Sisällysluettelo ja mallisivuja kotisivuillamme www.mfka.fi

KATSO LISÄÄ

 Noudattaa kriteerisuosituksia päättöarviointia varten

verkkokauppa.mfka.fi

3


KIRJAT

Matematiikka

M IN NA KA IL A • HA RR I KO TI AH O • PÄIVI OJALA

AATOS LAHTINEN

MATIKALLA MAAILMALL E

MATEMATIIKAN YLIOPPILASTEHTÄVÄT RATKAISUINEEN 2001-2010

Matikalla Maa ilmalle on harjoituskirja lu kion pitkän matematiikan hallintaan ja laskuvalmiuks ien parantamiseen. Kirja sisältää perustehtävien lisäksi myös ylioppilastehtä viä kurssiin liittyen. Kirjass a on pitkän matematiikan jokaisesta pakollisesta ku rssista käsitekartta, jo nka avulla voi hahmottaa kurs sin keskeiset asiakokonaisuu det.

Matematiikan ylioppilastehtävien oikeat, perusteelliset ja selkeät ratkaisut. Kirjoittaja on ylioppilastutkintolautakunnan matematiikan jaoksen pitkäaikainen puheenjohtaja. Useissa ratkaisumalleissa on myös Ylioppilastutkintolautakunnan (YLT) huomioihin perustuvia lisähuomautuksia. Näiden tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään ratkaisuja ja niitä asioita, joita YTL kussakin tehtävässä painottaa. Ratkaisumalleilla pyritään ohjaamaan tehtävien oikeaan matemaattiseen käsittelyyn. Kirja soveltuu erinomaisesti oheismateriaaliksi koko lukion ajan, mutta erityisesti sen avulla voi valmistautua ylioppilaskirjoituksiin.

66IDHA6=I>C:C

66IDHA6=I>C:C

matematiikan

matematiikan

ylioppilastehtävät ratkaisuineen 2001 - 2010

ylioppilastehtävät ratkaisuineen 2001 - 2010

E>I@tDEE>BttGt

AN=NIDEE>BttGt

TTU!

UUSI

xtra! Nettie

SYKSYN 2010 RATKAISUT KOTISIVUILTAMME

MFKA:n ylioppilastehtävät ratkaisuineen -kirjasarjan lisäpalvelu. Lisäetuna 2001–2010 kirjoihin sisältyy keväällä 2011 julkaistavat syksyn 2010 tehtävät ja ratkaisut. Näihin tehtäviin ja ratkaisuihin pääsee tutustumaan kirjautumalla “MFKA:n ylioppilastehtävät ratkaisuineen -kirjasarjan lisäpalveluun” osoitteessa www.mfka.fi. Kunkin oppiaineen kirjassa olevilla (kirja- / henkilökohtaisella) tunnuksella pääsee käyttämään ainoastaan kyseisen aineen lisämateriaalia.

4

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi


KIRJAT

Matematiikka

MAOLTAULUKOT

TABELLI Tabelli on MAOL-taulukoiden ”pikkuveli”. Tabelli on monipuolinen peruskoulun luonnontieteiden ja matematiikan tietokirja, jonka sujuvat tekstit ja värikäs kuvitus innostavat matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun. Kirja on tarkoitettu peruskouluun 5. luokalta alkaen.

MAOL-taulukot on tarkoitettu lähinnä lukioon matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelun apuvälineeksi, mutta kirjasta on paljon hyötyä näiden aineiden opiskelijoille myös muissa toisen asteen oppilaitoksissa.

Ylioppilastutkintolautakunta on hyväksynyt MAOL-taulukot käytettäväksi ylioppilastutkinnossa.

Jos sinulla on kysyttävää: ”Kysy – Tabelli vastaa!”

Huom! MAOL-taulukoiden ja Tabelli-kirjojen alennukset (katso sivu 2).

LAURI PIPPOLA

MATEMATIIKAN TSEMPIT Jokaisessa kirjassa 500 – 600 tehtävää malliratkaisuineen.

KALLE KAPPALE

Osa 1 Funktiot ja yhtälöt Osa 2 Trigonometria, geometria, vektorit ja analyyttinen geometria Osa 3 Derivaatta ja integraali Osa 4 Tilastot, todennäköisyys, lukujonot ja -sarjat, lukuteoria ja logiikka, kompleksiluvut ja prelitehtävät 1980−1996

KATSO LISÄÄ

Peruskoulun 3.-6. luokille oppilaiden avaruudellisen hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Leikattavien ja koottavien kappaleiden avulla oppilas tutustuu taso- ja avaruusgeomerian käsitteisiin ja kappaleisiin. Kirja soveltuu paitsi matematiikan, myös käsityön ja kuvaamataidon tunneille.

verkkokauppa.mfka.fi

5


KIRJAT

IT ja fysiikka

Tietokoneohjelmat tutuiksi

LAISKAKOIRA -KIRJASAR

ERKKI ARMINEN JA JUKKA VALJAKKA

FYSIIKAN JA KEMIAN YLIOPPILASTEHTÄVÄT RATKAISUINEEN 2001-2010

Kirjat sisältävät ohjeet tietoko neen useimmiten käytettäviin toimintoihin sekä paljon työskentelyä helpottavia vinkke Laiskakoira jä. Laiskakoira-kirjojen pedagogiikka perustuu loogise en työskentelytapaan; näin sinun ei tarvitse selata ja hakea ohjetta ongelmatilanteissa. Laiskakoi ra on helposti käsiteltävä, kierresidottu A5-kokoinen kirj a, jota luonnollisesti säilytetään tietokoneen vieressä. Laiskakoi ra on helppolukuinen, ja tarkan sisä llysluettelon ja hakemiston avulla löydät etsimäsi ohjeen nopeasti. www. tietur i.fi/iis

Ylioppilastehtävät ratkaisuineen -kirjat sisältävät ylioppilastehtävät malliratkaisuineen.

i

®

Useissa ratkaisumalleissa on myös Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) huomioihin perustuvia lisähuomautuksia. Kirjat soveltuvat erinomaisesti oheismateriaaliksi koko lukion ajan, mutta erityisesti kirjojen avulla voi valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. Tehtävien ratkaisut ja kommentit auttavat lukijaa ymmärtämään millaisia asioita YTL kussakin tehtävässä on halunnut tuoda esille. Kirjoittajat ovat ylioppilastutkintolautakunnan fysiikan ja kemian jaoksen edellinen ja nykyinen puheenjohtaja.

:G@@>6GB>C:C™?J

JA

tietokoneen käyttäjän paras ystäv ä auttaa!

@@6K6A?6@@6

B6G?6BDCIDC:C™

fysiikan

=:>@@>H66G>C:C

kemian

ylioppilastehtävät ratkaisuineen 2001 - 2010

ylioppilastehtävät ratkaisuineen 2001 - 2010

TTU!

UUSI

xtra! Nettie

SYKSYN 2010 RATKAISUT KOTISIVUILTAMME

MFKA:n ylioppilastehtävät ratkaisuineen -kirjasarjan lisäpalvelu. Lisäetuna 2001–2010 kirjoihin sisältyy keväällä 2011 julkaistavat syksyn 2010 tehtävät ja ratkaisut. Näihin tehtäviin ja ratkaisuihin pääsee tutustumaan kirjautumalla “MFKA:n ylioppilastehtävät ratkaisuineen -kirjasarjan lisäpalveluun” osoitteessa www.mfka.fi. Kunkin oppiaineen kirjassa olevilla (kirja- / henkilökohtaisella) tunnuksella pääsee käyttämään ainoastaan kyseisen aineen lisämateriaalia.

6

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi


KIRJAT

Kemia

i!

vinkk

Lahja

TIIMA, TIU, TYNNYRI

ANU HOPIA

KEMIAA KEITTIÖSSÄ Miksi munakas epäonnistuu? Entä mikä saa suklaavaahdon pysymään kasassa? Miksi tietyn ruoan kohdalla kannattaa kutsua perhe pöytään heti, mutta toinen ruoka saa hetken vetäytyä ennen kuin sille kannattaa näyttää veistä?

Kiehtova kirja mittaamisen historiaan ja vähän nykyisyyteenkin. Mitä tarkoittaa jalka, motti, vaaksa tai kortteli? Kirja antaa vastauksen näihin ja valottaa muutenkin mittaamisen historiaa.

LENA GENNERUD JA KARIN SÖDERGREN

TARINA GILPERTISTÄ Ruotsissa ja Englannissa suuren suosion saanut Gilpertin tarina peruskoulun ala-asteen oppilaille. Oppimateriaalia voi opettajan harkinnan mukaan käyttää eri luokka-asteilla. Gilpertin seikkailuja seuraamalla ja osallistumalla kirjan kemian harjoituksiin oppilas tutustuu mm. kemikaalien ympäristövaikutuksiin.

KEMISTIETSIVÄ GILPERTTI Tiedettä tutkivan lohikäärmeen toinen seikkailu. Kirjan harjoituksissa oppilaalle tulevat tutuiksi yksinkertaisin välinein aineen olomuodot ja niiden muutokset, rakenne, hiukkaset ja happamuus.

KEMIAN DEMONSTRAATIO-OPAS Kemian Demonstraatio-opas -kirjassa keskitytään ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitsemiseen ja tutkimiseen demonstraatioiden avulla. Oppaan alussa on esitetty kemian kokeellisuuden didaktisia ohjeita.

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi

7


KOKEET

KOEPAKETIT Koepaketit saatavilla Kaikki paketit on laadittu nykyisen OPS:n mukaisesti, ja ne ovat saatavilla myös CD-ROM -levyllä, johon ne on tallennettu Word-tiedostoina. Tiedostoina myytävät paketit ovat aina täysiä paketteja eli levy sisältää joko kaikki tai yhden seuraavista vaihtoehdoista.  pitkän matematiikan kokeet 1–13 pakettia  lyhyen matematiikan kokeet 1–8 pakettia  fysiikan kokeet 1–9 pakettia

Viimeisimmät tiedot ja tilauslomakkeen löydät kotisivuiltamme www.mfka.fi.

 kemian kokeet 1–5 pakettia

KOE- JA PISTEITYSAIKATAULUT YO-kirjoituksiin valmistautumista varten tuotamme vuosittain pitkän matematiikan, lyhyen matematiikan, fysiikan ja kemian preliminäärit. Preliminääristä toimitetaan tilaajalle yksi originaali ja kopiointioikeus tilatulle määrälle.

Syksyn 2010 preliminäärit Lyhyt matematiikka (MAB) Kemia (KEM)

Päivämäärä

Viikonpäivä

Tilauskoodi

3.9.2010 1.9.2010

perjantai keskiviikko

10S MB PR 10S KE PR

Kevään 2011 preliminäärit Pitkä matematiikka (MAA) 8.2.2011 tiistai Lyhyt matematiikka (MAB) 8.2.2011 tiistai Fysiikka (FYS) 2.2.2011 keskiviikko Kemia (KEM) 4.2.2011 perjantai Valtakunnalliset kokeet lukuvuodelle 2010-2011 5. lk. matematiikka 20.4.2011 keskiviikko 6. lk. matematiikka 20.4.2011 keskiviikko 9. lk. matematiikka 20.4.2011 keskiviikko Fysiikka Syksy 2010 Kemia Syksy 2010 5.–6. lk. FyKe Kevät 2011 Koepäivä Syksyn 2010 ylioppilaskirjoitukset ja pisteitys Fysiikka 1.10.2010 Kemia 22.9.2010 Matematiikka 29.9.2010 Kevään 2011 ylioppilaskirjoitukset ja pisteitys Kemia 25.3.2011 Matematiikka 23.3.2011 Fysiikka 16.3.2011

11 MA PR 11 MB PR 11 FY PR 11 KE PR 11 VK 5 11 VK 6 11 VK 9 11 VK FY 11 VK KE 11 VK FYKE Pisteityskokouspäivä 2.10.2010 lauantai 23.9.2010 torstai 30.9.2010 torstai 26.3.2011 lauantai 24.3.2011 torstai 17.3.2011 torstai

Preliminär höst 2010 Kort matematik (MAB) Kemi (KE)

Datum

Veckodag

Bokningsnummer

3.9.2010 1.9.2010

fredag onsdag

10S MB PR (S) 10S KE PR (S)

Preliminär vår 2011 Lång matematik (MAA) 8.2.2011 tisdag Kort matematik (MAB) 8.2.2011 tisdag Fysik (FYS) 2.2.2011 onsdag Kemi (KEM) 4.2.2011 fredag Riksomfattande prov för grundskolan läsåret 2010-2011 5 åk matematik 20.4.2011 onsdag 6 åk matematik 20.4.2011 onsdag 9 åk matematik 20.4.2011 onsdag Fysik Höst 2010 Kemi Höst 2010 5–6 åk FyKe Vår 2011 Provdag Studentskrivningar och poängsättning, höst 2010 Fysik 1.10.2010 Kemi 22.9.2010 Matematik 29.9.2010 Studentskrivningar och poängsättning, vår 2011 Kemi 25.3.2011 Matematik 23.3.2011 Fysik 16.3.2011

11 MA PR (S) 11 MB PR (S) 11 FY PR (S) 11 KE PR (S) 11 VK 5 (S) 11 VK 6 (S) 11 VK 9 (S) 11 VK FY (S) 11 VK KE (S) 11 VK FYKE (S) Poängsättningsdag 2.10.2010 lördag 23.9.2010 torsdag 30.9.2010 torsdag 26.3.2011 lördag 24.3.2011 torsdag 17.3.2011 torsdag

Preliminäärien suositellut pitopäivät, tarkemmat tiedot kokeista sekä tilaustiedot löytyvät kotisivuiltamme www.mfka.fi

8

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi


KURSSIT MAOL - Palvelu

MAOL-PALVELUN “OSAAVAT -KURSSIT” Tutustu yli 20 kurssin kurssitarjontaamme osoitteessa www.mfka.fi Kurssejamme ovat mm.  Ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen toiminnallisen matematiikan välineillä  Blogit ja sosiaalinen media matemaattisten aineiden opetuksessa  Ilmaisohjelmien hyödyntäminen opetuksessa  Kemiasta kivaa! Yksilölliset oppilaat - monipuoliset työtavat  FyKe -työkalupakin täydennys  Entä lahjakkaat lapset ja nuoret?  GeoGebran kehittyneemmät ominaisuudet

Kurssit ovat avoinna kaikille! Niitä voidaan järjestää kunnille tai muutamalle koululle yhdessä. Katso kaikki kurssit ja tarkemmat kurssikuvaukset osoitteesta www.mfka.fi Etkö löytänyt etsimääsi kurssia? Ota meihin yhteyttä ja kerro toiveesi.

VALTAKUNNALLISET KOKEET Valtakunnalliset kokeet ovat välineitä paikalliseen itsearviointiin. MAOL:n vuosittaiset valtakunnalliset kokeet vuosiluokille 5, 6 ja 9 tuottaa MFKA-Kustannus Oy. Uusinta tuotannossamme on fysiikan ja kemian yhdistetty koe alaluokille. Lukuvuoden 2010–2011 kokeesta pyydetään palaute 5. ja 6. luokan matematiikan kokeiden tapaan. Tämä palaute on koulujen käytettävissä keväällä 2011. Käytämme saamaamme palautteet kokeiden kehittämiseen. Koepaketti sisältää valmiit tehtävät, arviointiohjeet ja yhteenvedon tuloksista. Kotisivuiltamme www.mfka.fi löydät tarkemmat tiedot kokeista, kokeiden suositellut päivät, aikaisempia yhteenvetoja sekä tilauslomakkeen. Valtakunnallisesta kokeesta toimitetaan tilaajalle yksi originaalikappale ja monistusoikeus tilatulle oppilasmäärälle.

Tilaukset: MAOL ry / MFKA-Kustannus Oy Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki Puh. (09) 150 2378/ Kirsi Vertanen faksi (09) 278 8778 Sähköposti: mfka@maol.fi

Hinta: 24,50 euroa per opetusryhmä (32 oppilasta) Alennukset: (valtakunnalliset kokeet ja preliminäärit) Tilaus 3–4 perusopetusryhmälle  alennus 10 % Tilaus 5–6 perusopetusryhmälle  alennus 20 % Tilaus 7:lle tai useammalle perusopetusryhmälle  alennus 25 %

KATSO LISÄÄ

MAOL - Palvelu

verkkokauppa.mfka.fi

9


OPPIVÄLINEET

Tauluopetusvälineet

eBEAM eBeam on helppokäyttöinen työkalu kokouksiin, neuvotteluihin ja opetukseen. Miksi eBeam? Miten se eroaa esimerkiksi Smartboard -laitteista?

3 hyvää syytä valita eBEAM:  eBeam mahdollistaa oppitunnit,

kokoukset ja etäpalaverit oman lähiverkon tai internetin välityksellä. Osallistujat voivat täysin interaktiivisesti ja reaaliajassa esittää ja käsitellä dokumentteja ilmaisen ohjelman avulla. Mikä parasta, kaikki käsiteltävä materiaali on mahdollista tallentaa useissa eri tallennusmuodoissa (PowerPoint, PDF, HTML jne.) myöhempää katselua ja muokkaamista varten! eBeam ohjelma mahdollistaa piirretyn materiaalin toistamisen animaationa.  Tehokas esitystyökalu videoprojektorin avulla! Voit

 Desimaaliviivain 100 cm

muuttaa valkotaulusi interaktiiviseksi tauluksi.

 Karttakeppi

 Ei enää valkotaulun/fläppien puhtaaksikirjoitusta,

 Kolmikulma, geometrinen (hyp. 60 cm)

nyt voit tallentaa, tulostaa, liittää kotisivuille tai vaikkapa lähettää kokous- ja oppituntimateriaalin sähköpostiliitteenä!

 Kolmikulma, geometrinen (hyp. 80 cm)  Kolmikulma, samansuuntaisviivat (hyp. 80 cm)

eBeam on pieni ja kevyt laitteisto, jonka voi asentaa mihin tahansa, milloin tahansa.

 Harppi asteikolla, muovi  Harppi kulmakaarella, muovi  Harppi, puu  Harppi kulmakaarella, puu

Pyydä tarjous!

10

KATSO LISÄÄ

Tilauksesta saatavilla myös muita malleja sekä välinekaappeja, kysy lisää mfka@mfka.fi

verkkokauppa.mfka.fi


OPPIVÄLINEET

Muotokappaleet

600903 3-sivuinen ja 4-sivuinen pyramidi yhtä suurilla pohjan pinta-aloilla. Korkeus 150 mm

600907

600904 Kartio sylinterissä, irrotettavissa. Korkeus 150 mm

Osa sarjaa 600908 (sis. salkku)

600905 8-sivuinen särmiö ja pyramidi. Korkeus 150 mm

600910

600906 4-sivuinen särmiö ja pyramidi. Korkeus 150 mm

600911 4298 Puiset geometriapalat

0921 vaipat

0134 Muoviset muotokappaleet

14 osaa 600912 Korkeus 3-sivuinen särmiö ja pyramidi .....................150 mm 4-sivuinen särmiö ja pyramidi ....................150 mm 8-sivuinen särmiö ja pyramidi ....................150 mm Kuutio ja pyramidi ......................................150 mm Kartio ja sylinteri ........................................150 mm Pallo ............................................................100 mm Puolipallo, kartio ja sylinteri ........................60 mm

KATSO LISÄÄ

600913 Kaksi sylinteriä, 1 litra ja 1/4 litra. Korkeudet 200 mm ja 160 mm

600901 Sama kuin 600912. Lisäksi Kuljetus-/säilytyssalkku

verkkokauppa.mfka.fi

11


OPPIVÄLINEET

Matematiikan oppivälineet

Oppimisvälineitä matematiikan havainnollistamiseen ja konkretisointiin. Valikoimistamme mm. murtokakut, kymmenjärjestelmät, dominot, geolaudat, tangramit jne.

Geolaudat, värilliset, läpinäkyvät, yksittäin tai sarjoissa

Matemaattiset sabluunat

Mitta-astiat

Kuutiometri, vaa’at, viivaimet

Punnussarjat

Murtokakut - myös magneettiset

12

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi


OPPIVÄLINEET

IT-opetusohjelmat CABRI 3D V2

CABRI GEOMETRY II PLUS

Geometriaohjelma soveltuu opetukseen peruskoulusta lukioon. Cabrilla geometrian käsitteiden ja peruslauseiden havainnollistaminen käy helposti. Matemaatikkojen kehittämä Cabri on täydellinen työväline geometrian opiskeluun. Katso ja lataa ohjelmasta demoversio sivuiltamme www.mfka.fi. Saat samalla käytännön esimerkkejä ohjelman käyttökohteista.

Tietotekniikan käyttö geometristen kuvioiden rakentamisessa avaa aivan uusia mahdollisuuksia paperin, kynän, viivaimen ja harpin käyttöön verrattuna. Yli 15 miljoonaa käyttäjää ympäri maailman käyttävät Cabri Geometry II ja Cabri Geometry II Plus -ohjelmia tietokoneissa ja Texas Instruments -laskimissa geometrian mallintamiseen. Nyt tähän saadaan kolmas ulottuvuus Cabri 3D-ohjelmalla.

SPARTAN STUDENT EDITION FOR WINDOWS

Käyttämällä Cabri 3D-ohjelmaa opiskelija oppii nopeasti luomaan, tutkimaan ja käsittelemään erilaisia muotoja kolmiulotteisesti – janoja, tasoja, kartioita, sylintereitä, palloja, tetroja… Ohjelmalla voidaan rakentaa haluttuja dynaamisia malleja aina yksinkertaisimmista janoista vaativimpiin ja monipuolisiin malleihin asti. Mallien muotoja, kokoa ja katselukulmia on mahdollisuus muokata täysin vapaasti. Cabri 3D on erinomainen työkalu geometrian opettamiseen ja oivaltamiseen.

ODYSSEY Uusi Odyssey-ohjelma tarjoaa opettajille ja oppilaille aivan uudenlaisen interaktiivisen ohjelmiston kemian opiskeluun ja ymmärtämiseen. Ohjelmalla voidaan tutkia molekyylien käyttäytymistä eri olosuhteissa. Kaikkia arvoja voidaan muuttaa ”lennossa” ja näin nähdä mitä muutokset aiheuttavat aineen käyttäytymisessä. Lisätietoja kotisivuillamme www.mfka.fi

KATSO LISÄÄ

Vihdoinkin vakavasti otettava molekyylimallinnusohjelmisto kemian opetukseen ja oppimiseen. Ohjelma yhdistää Spartanin helppokäyttöisen käyttöliittymän laskennallisiin toimintoihin ja mahdollistaa näin ollen molekyylimallintamisen aivan uudella tavalla. Ohjelma avaa uusia mahdollisuuksia kemian opetuksen havainnollistamiseen. Ohjelman helppokäyttöistä käyttöliittymää oppii nopeasti käyttämään. Molekyylien rakentaminen ja käsittely, molekyyliliikkeiden suorittaminen ja kemian kvanttilaskut. Tulokset nähtävissä tekstinä, taulukoina ja kaavioina. Ohjelmasta saatavana lisenssit yksittäiselle koneelle ja verkkokäyttöisesti useammalle koneelle. Verkkokoneissa ohjelma voidaan asentaa useammalle koneelle, kuin mitä lisenssejä on. Lisenssioikeus tarkastetaan HASPavaimelta, joka sijoitetaan koulun palvelimelle. Lisenssiä oikeuttava määrä ohjelmia saa olla samanaikaisesti käytössä.

Ohjelmalisenssejä on saatavilla  lukioon  ammattikorkeakouluun  yliopistoon

verkkokauppa.mfka.fi

13


OPPIVÄLINEET

Laskimet

LASKIMET EDULLISESTI KOKO LUOKALLE! Kysy edullisia ryhmätarjouksiamme laskimista tarjous@mfka.fi

FX 82 ES (saatavilla myös FX-85 ES aurinkokennolla)

• 249 toimintoa, 10

Olemme kehittäneet yksinkertaisen tilaus-/laskutusmallin, jolla opettaja välttyy rahan keräämiseltä ja maksamiselta. Luovutat laskimet oppilaille kuittia vastaan, helppoa ja yksinkertaista.

+ 2 numeron ja 2rivin näyttö, lauseke ylemmällä rivillä ja laskun tulos alemmalla rivillä • Natural Textbook Display, murtoluvut, neliöjuuret ja muut numeeriset merkit näkyvät näytössä samalla tavalla kuin oppikirjassa • hyberoli ja käänteishyberoli -funktiot, juuri- ja potenssilaskut, kombinaatiot ja permutaatiot, koordinaattimuunnokset, murtoluku ja murtolukumuunnokset • Seksagesimaalija desimaalimuunnokset, tarkkuuden kiinnitykset • tilastotoiminnot • 7 muistia ja tulosmuistin suorakutsu Ans-näppäimellä, 24 sulut • Selkeä laskentatapa, lausekkeet kirjoitetaan sellaisenaan vasemmalta oikealle V.P.A.M • Kolmen vuoden takuu

Kysy lisätietoja ja myös muita malleja toimistoltamme (09) 150 2378

FX-9860G (saatavilla myös FX-9860G SD muistikortilla)

• Muisti 64 kB:n RAM

FX-115 MS

• Paristovarmennettu, valokennolla toimiva funktiolaskin • 300 toimintoa, 10 + 2 numeron ja 2 -rivin näyttö • Toistoja korjaustoiminto • Lausekkeen parametrien kysely ja syöttötoiminto CALC • 9 muistia ja tulosmuistin suorakutsu Ans-näppäimellä • Kahden muuttujan tilastotoiminnot, desimaaliluvun muuntaminen murtoluvuksi • Kompleksiluvut, Eng-symbolin syöttö, napakoordinaatit • Binaarilaskenta ja –muunnokset, loogiset operaatiot • Määrätty integraali, regressio-laskut ja normaalijakauman kertymäfunktiot • Murtoluku • Selkeä laskentatapa, lausekkeet kirjoitettaan sellaisenaan vasemmalta oikealle V.P.A.M • Kova liukukansi • Kolmen vuoden takuu

ja 1,5 MB:n Flash ROM, 3-5 kertaa perinteisiä malleja nopeampi • 64 x 128 pikselin ja 8 x 21 rivin iso ja kirkas näyttö • Natural Textbook Display, murtoluvut, exponentit, logaritmit, potenssit ja neliöjuuret näkyvät näytössä samalla lailla kuin oppikirjoissakin. • 15 numeron laskentatarkkuus • Graafitoiminnot • Kartioleikkausten kuvaajat • Kompleksifunktiot, yhtälöt, G-Solve, juuret, min/max jne., Differentiaalilaskenta, Solvetoiminto, murtoluku ja murtolukumuunnokset • Tilastolaskut ja graafit, listatoiminnot ja listapohjaiset tilastot, kompleksilukulistat, • Finanssilaskenta • Basic ohjelmafunktiot • Matriisit koko 255 x 255, määrä 27 • Taulukkolaskenta ja graafinen tulostus • eActivity, jonka avulla sekä opettaja että oppilas voivat luoda ja tutkia omaa materiaalia • Fysiikan vakiot sekä geometrian ohjelmia ladattavissa internetistä. • Pakkauksessa USB kaapeli laskimen ja PC:n väliseen ja SB-62 –kaapeli kahden laskimen väliseen tiedonsiirtoon • Kolmen vuoden takuu

Katso tarkemmat tiedot ja muut mallit osoitteessa www.mfka.fi

14

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi


OPPIVĂ„LINEET

Laskimet TI-30 XA FUNKTIOLASKIN PARISTOILLA Peruskoulun yläluokille ja lukioon. • 10 numeron, kahden numeron eksponentin näyttÜ • Trigonometriset laskutoimitukset, myÜs käänteiset • Yhden muuttujan tilastotoiminnot • Murtolukulaskenta • Sallittu yo-kirjoituksissa

TI-36 XII FUNKTIOLASKIN Lukioon • kaksirivinen näyttÜ • 11 numeron syÜttÜrivi, vastauksessa 10+2 numeron näyttÜ • 5 muistia, 20 mittajärjestelmämuunnosta ja 11 fysiikan vakiota • Boolen loogiset operaatiot • kahden muuttujan tilastot regressiolla • Kompleksilaskutoiminnot • Sallittu yo-kirjoituksissa • Kolmen vuoden takuu

TI-Nspire Touchpad –kämmenlaite + matematiikkaohjelma (PC/MAC)

• HelppokäyttÜinen kämmenlaite ja samat toiminnot

TI-84 PLUS -grafiikkalaskin Lukioon ja ammattikorkeakouluihin.

• Uuden käyttÜjärjestelm än(2.53 MP) myÜtä tulevat MathPrint –ominaisuudet tekevät käytÜstä entistä yksinkertaisempaa ja havainnollisempaa. • Murtoluvut ja muut matemaattiset toiminnot kuten oppikirjoissa. • Selkeä näyttÜ (64 x 96 pistettä). • Päivitettävä Flash –muisti, 480 kt käyttäjän ROM-muistia ja 24 kt käyttäjän RAM-muistia. • Erittäin laaja Flash –ohjelmien valikoima, 10 esiasennettua sovellusta. • Mukana tiedonsiirtokaapeli tietokoneeseen ja laskinten välille.

KATSO LISĂ„Ă„

sisältävä tietokoneohjelma samassa paketissa! • Suomenkielinen käyttÜliittymä(yht. 13 eri kielivaihtoehtoa valmiina). • Erittäin tarkka näyttÜ(240 x 320 pistettä ja 16 harmaan sävyä). • Muistia yli 20 MB ja nopea USB-tiedonsiirto tietokoneelle tai toiseen kämmenlaitteeseen(tarvittavat kaapelit on mukana). • Kämmenlaitteessa Touchpad –hiiri, aivan kuten kannettavissa tietokoneissa! • Kaikki pitkän matematiikan toiminnot yksinkertaisesti Menu –näppäimen takana. Lisävarusteena saatavana USB:n kautta ladattava akku. • Mukana kirjautumistunnus suomenkieliseen tukipalveluun. • Kämmenlaite on sallittu YO-kirjoituksissa.

Kaikissa laskimissa on 3 vuoden takuu

!&#)"#%$ &# !!*%& %&$$

verkkokauppa.mfka.fi

15


OPPIVÄLINEET

Demovälineet

C7414-2A

KEITTOLEVY, PIENI, 500W Sähköinen keittolevy, Ø 93 mm, säädettävä lämpötila ja ylikuumenemissuoja. Käyttöjännite: 230 V/50-60Hz. Mitat ja paino: noin 14 × 14 × 7 cm; 0.7 kg

DL203-1S

VÄRISUOTIMET Subraktiivinen värien sekoittuminen, kolmen sarja. Esitellään esimerkiksi neliväripainamista (eli väritulostus kirjapainossa tai värikopiokoneessa); yksi additiivinen väri syntyy kun kaksi perusväriä menevät päällekkäin. Kolme väripäällistettyä muovista levyä: keltainen, sinivihreä ja sinipunainen. Halkaisija: 195 mm.

DL517-1P

TASAKYLKINEN PRISMA Valon hajottaminen spektriksi. Korkealuokkainen lasiprisma, jossa on kolme hiottua sivua ja taittavat reunat. Sivun pituus 50 mm.

DE710-2O

OSKILLOSKOOPPI NÄYTÖLLÄ DE710-00

ANALOGINEN YLEISMITTARI “INNO” Kestävä demonstraatio-yleismittari; mitta-asteikon kaaren pituus: n. 200 mm, numerot 26 mm. Mitta-alueet:  DC jännite 1 mV, 1...30 V  1...30 V AC

16

+ mahdollisuus siirtää näyttö TV:n ruudulle tai videotykille

Kaksikanavainen, magneettikiinnitteinen (esim. liitutauluun mikäli taulu on metallipohjainen) muistioskilloskooppi.

 100 µA ... 10 A AC ja DC virta

Käyttöjännite: 12 V DC (5.5 mm)

3 vaihdettavaa kaksoisasteikkoa sisältyvät laitteeseen.

Koko: n. 260 × 230 × 70 mm

Asteikot: 1/3/10/30/100/300

Paino: n. 1.9 kg

Käyttöjännite: 6 V DC (5.5 mm).

Suositeltu virtalähde: P3130-1P -virtalähde 12V DC/2A

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi


OPPIVÄLINEET

Demovälineet

LASER-TUOTTEET VIISISÄDELASER. Magneettikiinnitteinen, viisi kirkasta sädettä, teho 5x1 mW, sisältää virtalähteen ja paristokotelon. LASERKYNÄT Metallirunkoinen Vankkarakenteinen, harjattu metallirunko  kantama 100 m

Höyryveturi

 teho 1 mW  aallonpituus 660 nm  toimitetaan säilytyspussissa  paristot: 2 x AAA-paristo (sis.)  mitat 140 x 12,6(Ø) mm

Kilpa-auto

Säädettävä kuvio Nuolikuvio kiinnittää hyvin huomion ja sillä voi osoittaa suuntaa. Säädettävä kärki mahdollistaa kuvion säätämisen nuolikuviosta pisteeksi.  kantama: ± 20 m (nuolikuvio),

± 150 m (pistemäinen kuvio)  paristot: 2 nappiparistoa (sis.)  mitat: 68 x 13(Ø) mm

Titan tank

 paino ilman paristoja: 39 g

YLEISMITTARIT DVM 68 -yleismittari (monipuolinen) 3 3/4 LCD • DC-jännite ja virta, AC-jännite ja virta, Taajuus, Resistanssi, Jatkuvuus (Johtavuus), Kapasitanssi, hFE-vahvistus DVM 890 -yleismittari (sis. kapasitanssi + lämpö) 3 1/2 LCD • DC-jännite ja virta, AC-jännite ja virta, Lämpötila, Taajuus, Resistanssi, Jatkuvuus (Johtavuus), Kapasitanssi, hFEvahvistus DVM-850BL -yleismittari (Digitaalinen perusmittari)

Kuoriainen

DVM 850BL -yleismittari (digitaalinen perusmittari) 3 1/2 LCD, DC-jännite ja virta, AC-jännite, Resistanssi, Jatkuvuus (Johtavuus), hFE-vahvistus Autohälytin simulaattori

KATSO LISÄÄ

Enemmän malleja - mm. LAN ja puhelinkaapelitesterin sisältävä mittari DVM760 - osoitteessa www.mfka.fi

verkkokauppa.mfka.fi

17


OPPIVÄLINEET

Demovälineet

UUSI DEMO-/OPPIVÄLINESARJA

SININEN LINJA Välineitä mm. mekaniikan, sähköopin, magnetismin ja lämpöopin opetukseen. Myös edullisia mittareita ja virtalähteitä. Katso lisätietoja sivustoltamme.

Influenssikone E4008

Hydraulinen puristin E1121

Magneettikenttälaite E4028 Nostoalusta E9027

Perussarja E2030, Elektroniikka 1 E2032

18

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi


OPPIVÄLINEET

Demovälineet

Sivu15

yk:n teemavuosi 

metsät ja kemia 2011 UuttaMFKA:nvalikoimassa. 

KauttammesaatavillayhteistyökumppanimmeCarolinaBiolo Kauttamme saatavilla yhteistyökumppanimme Carolina Biological Supply:n tuotteet. Ohessa esimerkkejä valikoimasta. Lisää esimerkkejä ja tietoa kotisivuillamme www.mfka.fiOhessaesimerkkejävalikoimasta

VEDEN TUTKIMUSSARJA TASKUMALLI

”JÄTEVEDEN PUHDISTAMO”

Maailman ympöristökartta

Tutustu vedenpuhdistuksen fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin prosesseihin omassa luokkahuoneessa.

Turvallinen ja luotettava sarja veden analysointiin. Sarjalla voidaan suorittaa 10 analyysiä. Indikaattoripaperi kastetaan tutkittavassa aineessa ja verrataan värikarttaan.

PRISMASARJA Kuusiosainen akryylinen prismasarja säilytyslaukussa.

Tässä isossa (n. 127 x 89 cm) kartassa on yli 50 eri taulukkoa ja kuviota maailmanlaajuisesti energian kulutuksesta, kuljetuksesta, kulutuksesta, jätteistä, kasvihuoneilmiöstä, ilman ja veden saasteista jne. GEOLOGIAN Kartassa tuodaan esille yli 400 merkittävää DEMONSTRAATIOSARJA aihetta koskien maailman ympäristöä ja sen tilaa. Sarjalla voidaan demonstroida mm. mannerlaatan liikkeitä ja niistä aiheutuvia voimia. Vaatii kokoamista. Geologian demonstraatiosarja

Sarjalla voidaan demonstroida mm. mannerlaatan liikkeitä ja niistä aiheutuvia voimia. Vaatii kasaamista. Lisää esimerkkejä ja tietoa www-sivuillamme www. KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi

19


OPPIVÄLINEET

Demovälineet

ATOMIORBITAALIMALLI

BENTSEENI

Atomiorbitaalimallit soveltuvat uusissa opetussuunnitelmissa lukion KE2-kurssiin, atomin avaruudellisen rakenteen selvittämiseen ja hahmottamiseen. • atomiorbitaalimallien avulla voidaan selvittää elektroniverhon rakennetta • hybridisoitumattomien elektronien 1s-, 2s-, 2p- ja 3d-orbitaali-mallien avulla voidaan selvittää kunkin orbitaalin muotoa • hiilen hybridisoitumattomat orbitaalimallit sekä sp-, sp²- ja sp³ -hybridiorbitaalimallit auttavat hybridisoitumisen teorian ymmärtämistä.

Bentseenirenkaan mallisarjan avulla selvitetään bentseenin aromaattista rakennetta. Mallit soveltuvat myös mm. cis-trans-isomerian mallintamiseen.

ORGAANINEN KEMIA Orgaanisen kemian paketissa on riittävä määrä atomeja ja sidoksia yhdisteiden rakennemalleihin. Sarjasta voi rakentaa myös kiinteitä malleja, jotka sopivat demonstraatioihin.

MOLEKYYLIORBITAALIMALLI Molekyyliorbitaalimallit soveltuvat lukion opetussuunnitelmissa kemian KE1- ja KE2-kursseissa hiilivetyjen tyydyttyneisyysasteen selvittämiseen. Malleilla voidaan kuvata sigma- ja piisidosten muodostumista. • malli kuvaa etaanin yksinkertaista sidosta sigmasidoksen avulla • malli kuvaa eteenin kaksinkertaista sidosta yhden sigmasidoksen ja yhden piisidoksen avulla • malli kuvaa etyynin kolminkertaista sidosta yhden sigmasidoksen ja kahden piisidoksen avulla.

20

KATSO LISÄÄ

Lisäksi saatavilla:

 Molekyylimuotomallit (8 mallia)  Stereokemian malli MMS-050 opettajalle ja MMS-008 oppilaalle  Biokemian malli MMS-007 opettajalle ja MMS-010 oppilaalle  DNA-malli 12 emäsparia  DNA-malli 22 emäsparia  RNA-malli 12 emäsparia

Mikäli tarvitset jotain muuta mallia tai erityistä sarjaa, kysy lisätietoja tai pyydä tarjous

mfka@mfka.fi

verkkokauppa.mfka.fi


OPPIVÄLINEET

Demovälineet

MARUZENIN HGS-MOLEKYYLIMALLIT

Saatavilla ovat mm. seuraavat sarjat:

1003 Orgaanisen kemian C-sarja (oppilassarja, koottu)

1013 Orgaanisen kemian sarja (kokoamaton)

1005 Orgaanisen kemian B-sarja (tutkijasarja)

Lisätiedot: www.mfka.fi

BRIGHT ATOM™ BRIGHT Atom™ on ruotsalainen palkittu tuote. Tämä Bohrin atomimalliin perustuva patentoitu rakennussarja on erinomainen työkalu, jolla oppilaat pääsevät “käsin kosketeltavasti” tutustumaan näihin maailman pienimpiin rakennusosasiin. BRIGHT Atom™ haastaa oppilaat ymmärtämään ja oppimaan atomin rakenteen konkreettisesti tekemällä. BRIGHT Atomin avulla voit myös rakentaa helposti isotooppeja ja ioneja.

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi

21


OPPIVÄLINEET

Tähtitiede

TÄHTIKARTTA

PALLOVARRAS

SUOMEEN SOVELLETTU

Planisfääri eli kahden kiekon muodostama tähtikartta, josta kiekkoja kääntämällä näkee tähtitaivaan asennon sekä vuoden että vuorokauden eri aikoina. Planisfääri koostuu pyöreästä tähtikartasta, jonka päällä on osittain läpinäkyvä kiekko. Läpinäkyvä osa näyttää näkyvän taivaan tiettynä valittuna ajanhetkenä. Tähtikartta sisältää kirkkaimmat tähdet, tähdistöt ja joitain kirkkaimpia syvätaivaan kohteita.

Pallovarras havainnollistaa liikemäärän ja energian säilymislait supernovan syntymisen aikana. Vartaan toiminta perustuu liikemäärän ja energian säilymiseen. Kun vartaan pudottaa joltain korkeudelta, pienin ja päällimmäinen superpalloista saa suurimman osan koko vartaan energiasta lähes kimmoisten törmäysten ja liikemäärän säilymislain mukaisesti ja saattaa pompata jopa viisi kertaa alkuperäistä pudotuskorkeutta korkeammalle

Sisemmän kiekon ulkoreunalla on 24 tunnin mittaasteikko, ja uloimmalla tähtikarttakiekon kehällä sijaitsee kalenterikuukaudet sekä -päivät. Täsmäämällä nämä mitta-asteikot saadaan näkyviin kulloisenkin näkyvän taivaan kartta. 65° pohjoista leveyttä (voidaan käyttää välillä 60° – 70° pohjoista leveyttä) ja 25° itäistä pituutta. Suomenkielinen. Halkaisija 250 mm.

22

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi


Tähtitiede

OPPIVÄLINEET

SPEKTROMETRI

JULISTEITA

Tämä muovista valmistettu spektrometri sopii hyvin valon spektrin tutkimiseen oppilaskäytössä. Spektrometrissä on asteikko ja vertailutaulukko, jossa on aallonpituus (nm) ja energia (eV). Voidaan hyvin käyttää myös kemian ja fysiikan opetuksessa.

Kaikki planeetat, aurinko, kuu ja linnunrata upeissa julisteissa (koko noin 30 x 30 cm, 12 kpl). Julisteessa on myös perustietoa kuvan kohteesta.

PUHALLETTAVA AURINKOKUNNAN MALLI DVD-DOKUMENTTIELOKUVA Dokumenttielokuva esittelee Suomessa suoritettujen kolmiomittausten historiaa. Alkuperäisissä kolmiomittauksissa käytetyt laitteet ja menetelmät tulevat tutuiksi mittauksiin osallistuneiden asiantuntijoiden suorittamien esimerkkimittausten avulla. Kesto 33 min Formaatti DVD Tämä sarja sisältää puhallettavan auringon n. 91,5 cm ja tähän suhteutetut planeetat ja kuun, englanninkielisen opettajan vinkkivihon sekä pumpun täyttämiseen. Näillä voit helposti esittää planeettojen pyörimisliikkeen ja kiertoliikkeen auringon ympärillä, suhteelliset koot ja sijainnin aurinkokunnassamme sekä paljon muuta. Kun tunti on ohi, ripusta planeetat kattoon mukana tulevilla koukuilla. Kappaleet ovat kestävää ja helppohoitoista (pestävää) muovia. Kappaleet on helppo tyhjentää varastointia varten.

KATSO LISÄÄ

Hinnat (sis. sis. alv. 23 %) Oppilaitoskäyttö 25,00 € Yksityiskäyttö 18,00 €

Lisätietoja ja näytevideo www.mfka.fi

verkkokauppa.mfka.fi

23


OPPIVÄLINEET

Pelit

NUMENKO-PELIT

HEUREKA STRATEGY-PELI

Numenko-peliä on saatavilla kahdessa eri muodossa: Numenko-lautapeli tai Numenko-peli pussissa.

Heureka Strategy -peli toimii strategia-, seura-, tai tietopelinä sisältäen matemaattisia ja haastavia osia. Peli kehitettiin yhteistyössä suomalaisen tiedekeskuksen Heurekan kanssa. Mikä tekee Euroopan matkasta niin mielenkiintoisen? Tavoitteena on saattaa osanottajat todennäköisyyksien kiehtovaan maailmaan. Kun jätät Vantaan Heurekan taaksesi (pelin lähtöpiste), menestyksesi riippuu analyyttisesta ja loogisesta ajattelukyvystäsi ja strategisista valinnoistasi. Todellisessa elämässä pohdimme usein todennäköisyyksiä, myös aivan huomaamattamme: Kun sattumanvaraisesti menemme bussipysäkille, josta lähtee bussi kymmenen minuutin välein. Kun pelaamme lottoa, vakioveikkausta tai pitkävetoa. Heureka Strategy -pelissä voit voittaa vastustajasi suoriutumalla tehtävistä ja voittamalla kaksintaistelut. Mutta tarvitset myös hiukan onnea. Lopuksi sinun on tietysti ratkaistava Fibonacci-koodi.

Kummassakin pelissä tavoitteena on matemaattisisten lausekkeiden muodostaminen käyttämällä ”+, – , x ja ÷” -operaattoreita sekä ”Monivalinta” ja ”Vapaavalinta” -pelinappuloita. Lausekkeet rakennetaan ristisanamaisesti pystytasossa ja/tai vaakatasossa laudalle (lautapelissä) tai pöydälle (Numenko-peli pussissa). Pelin voittaa joko pelaamalla ensimmäisenä kaikki nappulansa tai keräämällä suurimman pistesaaliin (pelistä riippuen). Numenko-pelien erikoisuutena ovat ”Monivalinta” ja ”Vapaavalinta” -nappulat, jotka tekevät Numenko-peleistä muita vastaavia pelejä helpompia/haastavampia.

KUUTIGO-PELIT

MATHDASH-PELI

Kuutigo-pelit koostuvat viidestä puukuutiosta (suomalainen koivu 4,5 x 4,5 x 4,5 cm), joihin kuviot ja merkinnät on poltettu laserilla. Pelien tavoitteena on saada kuutioissa olevat kysymykset ja vastaukset vastakkain oikeaan järjestykseen.

Nopeatempoinen ja haastava matematiikkapeli. Tässä on haastetta oppilaille, olivatpa he sitten matikkataitureita tai vasta harjoittelijoita. Pelin tarkoituksena on rakentaa oikeita matemaattisia lausekkeita nopeammin kuin muut. Käytä viimeinen nappula ja voita!

7 erilaista peliä eri pakkauksissa! mm. 1 Ensimmäisen asteen yhtälöt 2 Plus ja Miinus 3 Kertolasku

24

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi


OPPIVÄLINEET

Pelit LEGO

Cars & Toy Story: ©Disney/Pixar Star Wars: ©2010 Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved. Used under authorization. Prince of Persia: Disney Enterprises, Inc. and Jerry Bruckheimer, Inc. Harry Potter: TM & Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR.

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi

LEGO, LEGO logo, DUPLO, BELVILLE sekä MINDSTORMS ja LEGOLAND ovat LEGO Groupin tavaramerkkejä. ©2010 The LEGO Group.

Nyt meiltä myös LEGO-tuotteet opetukseen ja lahjaksi!

25


OPPIVÄLINEET

Uudet energiateknologiat Horizon on kehittänyt laajan valikoiman tuotteita opetuskäyttöön. Näillä tuotteilla voidaan demonstroida uusiutuvan energian taustatiedettä hauskalla ja konkreettisella tavalla. Ympäristöteknologian kehittyessä, Horizon-tuotteista tulee yhä useamman koulun apuväline ekoasioita opetettaessa.

UUSIUTUVAN ENERGIAN OPETUSSARJA Muunna vesi energiaksi! Oppilaat voivat tutkia jokaista yksikköä ja sen toimintaa erikseen. Aloitetaan aurinkokennosta, joka tuottaa energiaa elektrolyysiyksikölle, joka puolestaan muuttaa veden vedyksi. Käytetään syntynyt vety muuttamalla se 0,3 W PEM kennossa sähköenergiaksi. Saadulla sähköllä pyöritetään lopuksi pientä tuuletinta.

den Todista uu n voima! teknologia

TUULIGENERAATTORI –POLTTOKENNO -SARJA Opi tuulienergian käyttömahdollisuuksista vedyn tuottamiseen vedestä.

AURINKOKENNO -VETYASEMA

VETYAUTO & -TANKKAUSASEMA  Auto toimii oikealla polttokennolla ja vetysäiliöllä

Lisää vain vesi! Vedyn valmistamiseksi tankkauspisteeseen lisätään vettä. Itse tankkaus osoitetaan sinisellä valolla. Pakkaus sisältää vetyauton, tankkauspisteen, ohjekirjan (englanninkielinen) ja aurinkopaneelin. Vetyauto on kokoonpantavissa ja käyttöön otettavissa noin 20 minuutissa ja toimii noin neljä minuuttia tai satakunta metriä tankillisella.

26

KATSO LISÄÄ

TAMIYA TRF 416 JA HORIZON H-CELL 2.0

verkkokauppa.mfka.fi

Oikeudet muutoksiin pidetään

 Tankkausasemalla tuotetaan puhdasta energiaa


OPPIVÄLINEET

Uutuuksia ja muuta

LEVITOIDAAN Levitoidaan-kirjaan on koottu 17 oppilastyötä, joita voi tehdä hauskoilla välineillä. Levitoidaan Oppilastöissä mainitut välineet voi hankkia pakettina tai yksittäin. Kirjaa ja välineistöä voi käyttää normaalin fysiikan opetuksen piristyksenä niin peruskoulussa kuin lukiossa. Kirjan pohjalta voi rakentaa valinnaisen kurssin ja sopii myös pohjamateriaaliksi luonnontieteellisen teemapäivän järjestämiseen. Monet yksittäiset välineet sopivat mainiosti luonnontieteellisiksi lahjoiksi ystäville sekä kummitytöille ja -pojille. Välineillä askarteleminen kehittää käden taitoja ja herättää kiinnostusta luonnonilmiöihin. MIKKO KOR HONEN

viehättävie

Helikopteri Rakettiauto

Revolution -magneettisesti levitoiva akseli

n välineide n

fysiikkaa

Tutustu tarkemmin tuotteisiin www.mfka.fi tai kysy lauri.stark@mfka.fi Juoppolintu

SOLMIOT Uutuutena meiltä on saatavilla myös solmioita, joissa on matemaattis-luonnontieteellisiä tai musiikkiin liittyviä aiheita ja kuvioita. Nämä korkealaatuiset solmiot on valmistettu joko silkistä tai polyesteristä.

SESTI

EDULLI

HYVÄ DEA ! LAHJAI

Kotisivuillamme www.mfka.fi on paljon lisää tuotteita,tietoa ja opetusvinkkejä.

KATSO LISÄÄ

verkkokauppa.mfka.fi

27


K채y sivuillamme tutustumassa juuri tulleisiin uutuuksiin!

www.mfka.fi Tilaukset osoitteella: MFKA-Kustannus Oy Rautatiel채isenkatu 6 00520 HELSINKI tai fax. (09) 278 8778 puh. (09) 150 2378 tai mfka@mfka.fi www.mfka.fi verkkokauppa.mfka.fi

MFKA Tuoteluettelo 2010 - 2011  

MFKA-Kustannus Oy tuoteluettelo 2010 - 2011

MFKA Tuoteluettelo 2010 - 2011  

MFKA-Kustannus Oy tuoteluettelo 2010 - 2011

Advertisement