Page 1

MERKET FOR GOD DESIGN Søknadsfrist 16. oktober 2013

www.norskdesign.no/merket


Har dere et produkt eller en tjeneste som fortjener anerkjennelse? Merket for god design er en utmerkelse som fremhever og hedrer de mest innovative løsningene. Norsk Designråd inviterer nå bedrifter og designere til å sammen søke Merket for god design.

JURYERING Norsk Designråd engasjerer en jury satt sammen av 35 fageksperter innenfor design og næringsliv. Hver søknad vil bli grundig vurdert av juryen etter designfaglige kriterier. I år ble 39 av 143 søknader hedret med Merket for god design.

KATEGORIER DU KAN SØKE I:

• • • • •

Tjenester Emballasjedesign Industridesign Møbeldesign Tekstil- og konfeksjonsdesign • Visuell kommunikasjon • Interaktiv design

HEDERSPRISEN Blant alle mottakerne plukker juryen ut ett prosjekt som utmerker seg spesielt til å motta Hedersprisen for god design. Vi deler også ut egne priser for prosjekter med spesielt fokus på miljø og Design for alle.

KVALITETSSTEMPEL Utmerkelsen beviser at produktet eller løsningen tilhører eliten innenfor norsk design. Det er et kvalitetsstempel som kan brukes i markedsføringen, både for designbyråer og bedrifter.


PRESSE I løpet av første halvår har mottakerne av Merket for god design 2013 høstet enorm interesse fra riksdekkende media, både på nett, papiraviser, TV og radio med nesten 300 nyhetsartikler til en samlet annonseverdi på rundt NOK 20 millioner. Leste du om postbilen Loyds Paxster som vant Hedersprisen for god design?

DESIGNDAGEN Motta plakett, heder og ære på Designdagen 2. april 2014. Da lanseres også Designboken med alle mottakerne, som blir distribuert både nasjonalt og internasjonalt. Mottakerne presenteres også på www.norskdesign.no

Søknadsfrist 16. oktober 2013

FØY DEG INN I REKKEN Plasser din bedrift blant tidligere mottakere som for eksempel: Loyds Industri/Posten/Eker Design, Redningsselskapet/Tangram, Stay/ Unfold, Bibelselskapet/Handverk, Blaaster Wind Technologies/ Inventas, Scandinavian Business Seating/Powerdesign/Frost Produkt, DEFA/Work, Flytoget, Trafikanten/ Shortcut, Vestre, NSB, Statoil, Stokke.


«Å motta Merket og Hedersprisen for god design har gitt både Paxster og Loyds verdifull omtale over hele landet. Designprisene har kommersiell verdi også for selskapets øvrige forretningsområder.» Eirik Lier, Markedssjef Norge, Loyds Industri. Loyds Industri, Posten og Eker Design vant Hedersprisen for god design 2013 for postbilen Loyds Paxster.

SLIK SØKER DU: 1

Gå inn på norskdesign.no/merket

2

Klikk ”Søk her”. Registrer deg. Passord får du per e-post.

3

4

SPØRSMÅL? Kontakt prosjektleder Line Aandal Røijen i Norsk Designråd på telefon 23 29 25 68 eller på e-post lar@norskdesign.no

Logg inn og velg kategori. Start på søknaden. Dokumentet lagres fortløpende og skjemaet har god veiledning underveis. Klikk på Send når du er ferdig. Søknadsnummeret får du tilsendt på e-post.

Søknadsfrist 16. oktober 2013 Mer informasjon og søknadsskjema finner du på: www.norskdesign.no/merket

— Norsk Designråd fremmer bruk av design som et strategisk innovasjonsverktøy for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri og næringsliv.

Merket for god design 2014  

Brosjyren som forklarer deg hvorfor og hvordan du bør søke på Merket for god design. Søknadsfrist 16. oktober 2013.

Merket for god design 2014  

Brosjyren som forklarer deg hvorfor og hvordan du bør søke på Merket for god design. Søknadsfrist 16. oktober 2013.

Advertisement