Page 39

F OGORVOSI SZEMLE n 102. évf. 6. sz. 2009.

247

kitüntetések

Prof. Dr. Szabó György professor emeritust az egészségügyi miniszter nyugdíjba vonulása alkalmából sok évtizedes munkája elismeréseként Batthyány- Strattmann László kitüntetésben részesítette.

Prof. Dr. Sonkodi István (részlegvezető egyetemi tanár, SZTE FOK Szájsebészeti Tanszék, Orális Medicina Részleg) több évtizedes példás oktató és gyógyító munkájáért Batthyányi-Strattmann László kitüntetésben ���������� részesült.

Hírek A DE OEC Fogorvostudományi Karán az elmúlt évben Dr. Hegedüs Csaba tanszékvezető egyetemi docens eleget tett a habilitációs eljárás követel­mé­nyeinek, ezáltal a DE Rektora és Habilitációs Bi­zottsága 2009. június 6-án a klinikai orvostudományok területén habilitált doktorrá nyilvánította.

❧ Dr. Piskóty Gábor hédervári fogszakorvost, 44 év utáni nyugdíjba vonulása alkalmával, Darnózteli Önkormányzata és képviselőtestülete Díszpolgár címmel tüntette ki.

2009. évben a következők szereztek PhD-fokozatot: A Debreceni Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán Dr. Bistey Tamás Dr. Jenei Attila Dr. Marincsák Rita A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán Dr. Blazsek József Dr. Oberna Ferenc A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán Dr. Anton Sculean Dr. Rózsa Noémi Katinka Dr. Matusovits Danica

Fogorvosi Szemle 2009/6  

Fogorvosi Szemle 102. évf. 5. sz. 2009. október

Fogorvosi Szemle 2009/6  

Fogorvosi Szemle 102. évf. 5. sz. 2009. október

Advertisement