Page 38

246

F OGORVOSI SZEMLE n 102. évf. 6. sz. 2009.

muk 60%-a elméleti és klinikai, míg 40% önálló kuta­tó munka. Ugyanez a követelményrendszer nem érvénye­síthető az egyéb, EFP által nem akkreditált képzésekre, így a magyar parodontológus szakképzé­si programra sem. Az egyik fő cél, hogy az Európai Unióban a szájsebész és ortodontus szakképesítéshez hason­ lóan a parodontológiai szakképesítés is minden ország­ban elfogadott szakképesítés legyen. A IV. Workshop I. Chapple angol professzor vezetése alatt azokat a le­hetőségeket igyekezett feltárni és összefoglalni, amelyek a folyamatos parodontális továbbképzést szolgálják, mind az általános fogorvosok, mind a parodontológus szakorvosok számára. Itt a távoktatástól kezdve a kiscsoportos „hands on” kurzusokig sok minden szóba jöhet. A háromnapos konferencia végén az utolsó plenáris ülés áttekintette és elfogadta a véglege-

sített Workshop dokumentumokat, és ezt fogja Sanz professzor a DENTED és ADEE számára felterjeszteni. A végleges dokumentumok angol nyelven elérhetők lesznek az EFP és ADEE honlapján. A feszes, napi 10–12 órás munka mellett nem sok szabad időt engedtek a rendezők. A részvevőket azonban kárpótolta a gyönyörű környezet és a csodálatos spanyol ősz. A kongresszust Segovia mellett V. Fülöp, az első Bourbon spanyol király – XIV. Lajos unokájának nyári rezidenciáján, a „spanyol Versailles-ben” rendezték. A spanyol vendégszeretet, a gasztronómiai élvezetek és a csodálatos környezet a szakmai értékek mellett különleges élményt jelentett a közel 60 résztvevőnek, akik Európa vezető egyetemeinek professzorai voltak. Dr. Gera István

Hirdetések Keresek (fogorvosi egyetemet Budapesten végeztem) egy kollégát/kolléganőt, Hannoveri/Németországi, modernül berendezett, saját laborral rendelkező praxisom részére. Lehetőség szerint német nyelvtudással és hosszabb időtartamra. (Lakás biztosítva.) KONTAKT Dr. Marina Selig – Zahnärztin E-mail: seligdr@yahoo.de Telefon: 0049 511 732977 ∫∫ Keressük azt a Bérlőt, aki a Budapest, II. ker. Kolossy tér közelében egy irodaház földszintjén aszeptikus környezetet igénylő tevékenységet szeretne folytatni. A kínált helyiségcsoport 105,2 m2 alapterületű, fekete-szürke-fehér öltözővel ellátott szerelőműhelyt, pihenőt, előkészítő raktárat és irodahelyiséget foglal magába. Korábban a bérleményben IUD gyártás folyt. Érdeklődni a 06/20/9401313 telefonszámon lehet.

Fogorvosi Szemle 2009/6  
Fogorvosi Szemle 2009/6  

Fogorvosi Szemle 102. évf. 5. sz. 2009. október

Advertisement