Page 29

F OGORVOSI SZEMLE n 102. évf. 6. sz. 2009.

Rókus kórház fogadta be. Az elhelyezésre azonban mindössze egy szobát (kiürített könyvtár) biztosítottak. A feladatok ellátásában munkáját Károlyi Mór segítette [11]. Az oktatásra és a betegellátásra is alkalmatlan

237

Markusovszky Lajos miniszteri tanácsos támogatásával Csáky Albin vallás- és közoktatási miniszter 1889 februárjában rendeletet adott ki, melyben elrendelte, hogy „külön fogorvosok ne képeztessenek, hanem az

4 és 5. ábra. A Fogászati Intézet előadóterme 1900 körül (bal és jobb kameraállás)

körülmények Árkövyt arra sarkallták, hogy a fogászatnak, mint önálló tudományterületnek az egyetemen belül szerezzen helyet. Miután az egyetemi vezetőknél nem talált meghallgatásra, őket megkerülve a minisztériumhoz fordult.

orvostanhallgatóknak és orvosdoktoroknak az eddiginél jobb mód, alkalom szolgáltassék arra nézve, hogy a fogászatból nemcsak azokat az ismereteket szerezhessék meg, melyekre minden gyakorló orvosnak hivatásánál fogva szüksége lehet, hanem hogy azok,

6. ábra. A „konservatív műtőterem”

Fogorvosi Szemle 2009/6  
Fogorvosi Szemle 2009/6  

Fogorvosi Szemle 102. évf. 5. sz. 2009. október

Advertisement