Page 1

2013/I


1

ALPER Proje Toplantısı - Pamplona/Navarre Idoia Arteta ALPER Projesi‘nin üçüncü toplantısı Navarre ( İspanya)’da, 2 ve 3 Mayıs tarihleri arasında yapılmış olup; ev sahipliğini Yenilenebilir Enerji Eğitimi Kuruluşu olarak faaliyet gösteren CENIFER üstlenmiştir. Toplantı; Vali Yardımcısı Sayın Ali SÖZEN, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Nevzat İSPİRLİ, Sayın Kemal ARSLAN, Sayın Aziz GÜNEROĞLU, Sayın Mehmet İlker BEBEK, Sayın Alper Önder DÖNER ( Atatürk Meslek Eğitimi Lisesi ), Sayın Sibel BAŞAKÇILARDAN KABAKÇI ve Sayın Merve Nazlı BORAND ( Yalova Üniversitesi ),Sayın Fatih DURMUŞ, Sayın Arzu YİĞİT ve Sayın Halil DEMİR ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi), Sayın Adem ÇALIKER ve Sayın Serkan YİĞİT ( Fevziye Tezcan Meslek Lisesi), Sayın Faruk METİN (Kocaeli Valiliği ) katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

BÜLTEN PROJE TOPLANTISI - İSPANYA YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİ ALANI

İlk çalışma günü projenin iş paket sunumları ve diğer etkinliklerin planlanmasına ayrılmıştır. Ayrıca, Projenin lideri, Atatürk Endüstri Teknik ve Endüstri Lisesinden Aziz Güner; ilk çalışma yılına ilişkin raporun Türkiye Ulusal Ajansınca onaylandığını ortaklara bildirmiştir.

1


7 İkinci toplantı günü eğitimcilerin eğitimine yönelik bir seminer yapılmıştır. Yenilenebilir enerji alanında İspanya, proje konsorsiyumuna dahil olan ülkeler arasında en ileri eğitim öğretim sistemine sahiptir. Bu nedenle oturum CENIFER üyeleri Idoia Arteta ve Amaya Piérola ile açılmış, sözü geçenler Türkiye, Yunanistan ve Litvanya’ dan gelen ortaklarını tanıtarak, İspanya’da enerji meslek eğitiminin nasıl düzenlendiğini hakkında bilgi sunulmuştur. Bunu izleyerek, grup için eğitimcilerin eğitiminde hangi yöntemlere başvurulduğu ve şirketlerdeki profesyonel eğitimcilerin stajına özellikle değinilmiş ve öğretmen kadrosunun teknik yetkinlik eğitimi, son olarak da ,CENIFER’ de eğitimcilere yönelik olarak uygulanan teknik ustalık eğitimi hakkında bilgi edinilmiştir.

Seminerin üçüncü ve son bölümü CENIFER’le işbirliği yapan eğitimci Esther Vivancos’un tanıtımıyla başlamıştır. Vivancos, teknik yetkinlik kursları vermekte, bu türdeki eğitime katılan öğretmenlerin gereksinim ve beklentilerini kendilerine iletmektedir. Gruba sonradan CENIFER tesisleri gezdirilerek, öğretmenlere sınıfların, atölyelerin düzenlenmesi bir de yenilenebilir enerjiye ilişkin etkili eğitimin zorunlu donanımlarını gözleme olanağı tanınmıştır.

Seminerin ikinci bölümünde,“ Yenilenebilir Enerji ve Enerji Etkinliği Öğrenim Müfredat Programı ” ve “Eğitimcilerin Eğitimi “ iş-paketleri lideri olan Yalova Üniversitesi’ndan Dr. Sibel Kabakçı, ALPER Projesiyle geliştirilen Eğitimcilerin eğitimi hakkındaki danışmanlık gereksinimini, öğrenim müfredat programına uygunluk bağlamında dile getirmiştir. Girişimin ardından anılan kılavuzun içeriğine ilişkin bir mutabakatın sağlanması için görüşmeler başlatılmış ve Türkiye’yle Yunanistan’da bir sonraki eğitimcilerin eğitimi toplantısının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Ziyaretin ardından oturuma bir sonraki konsorsiyum toplantısının (26 ve 27 Ağustos ) Yunanistan’ın Lesbos Adasında düzenlenmesi konusundaki bir anlaşmayla son verilmiştir.

2

3


7

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Eğitim Prof. Dr. Stasys Paulauskas Stratejik Özyönetim Enstitüsü ve Teknolojik Yenilik Şirketi “Eksponente” çok sayıda Leonardo da Vinci programına katılmaktadır. Program kapsamında, e-WindTech, EMPRES, ELOMPRES ve ALPER gibi yenilenebilir enerjiyle ilgili eğitim çalışmalarının düzenlenmiştir. Avrupa Birliği eğitim siteminin kalifikasyonlarının ve yeterliliklerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar son derece önemli ve yararlı niteliktedir.

Bir insanla çevre arasındaki çözümsel karakter, dünya analizi sırasında yüksek kalitedeki karmaşık yapıların bölünmesiyle özetlenen yapay eğilimlere dönüşmektedir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin sürdürülebilir gelişime ilişkin en üst düzeydeki dünya görünümü ve metodolojisi ekonomik, çevresel ve toplumsal önceliklerin hâlihazırdaki ve gelecekteki kuşaklara karşı sorumluluk bilinciyle sentezini gerektirmektedir. Bunun anlamı tüm düzeylerdeki eğitim sisteminin felsefe, ekonomi, sosyoloji v.b.g. bağımsız eğitimden sentez yoluyla varılan doğrulanabilir gelişim metodolojisine geçirilmesi olacaktır.

6

Öncelikle Yenilenebilir Enerji etkinlikleri değişik geleneksel eğitim dallarıyla ilgili karmaşık bilgiyi zorunlu kılmaktadır. Geleneksel, eğitim fizik, kimya, teknik, mekanik, elektrik, elektronik, biyoloji, ekonomi, sosyoloji v.b.g. geleneksel bilim dallarına bölünmüştür. Yenilenebilir enerji pazarına ilişkin süregelen uygulamalı araştırmalar, geleneksel eğitim almış uzmanların insan aktivitesi hakkındaki yeni dalın gereksinimlerini karşılamadıklarını ortaya çıkarmaktadır. Yenilenebilir Enerji sektöründeki Bilgi ve beceri sistemleri sentez yoluyla yapılan değişken çözümlemeli yaklaşımlar gerektirir. En düşük biyogenetik taleplerden ( A.Maslow) daha yüksek ikinci düzey insan gereksinimlerine geçiş amacıyla insanlık “bilgiye acıkmış ” toplumlar için yararlı olan ekonomik örnekler yerine, doğrulanabilir gelişim örneğine dayanmalıdır. Böylelikle, halkın başlıca çıkarları güvenli ve sağlıklı bir yaşamda yoğunlaşacaktır.

4

Sürdürülebilir gelişim yalnızca ileriyi kapsayan bir yaklaşım değil, ne var ki, oldukça etkili ölçüt ve araçlarla toplumsal ilerlemeye yönelik doğru yönleri tanımlamak ve en uygun teknolojilerle düzenlemeleri sağlamaktadır. Doğrulanabilir gelişim yaklaşımı, gerek insanlık, gerekse çevre için güvenli teknolojilerin kullanılması gerekliliği koşulunu getirir. Böylelikle, nükleer, yanmayla ilgili ve tümden denetlenemeyen teknolojiler beşeri planlardan dışlanmalıdır. Doğrulanabilir gelişim yaklaşımları doğal rüzgar, güneş ve su enerjisiyle örtüşmektedir. Çözümlemeli aşama olarak eşit ölçüde biyokütle, biyogaz, rüzgar, güneş, su değişik türdeki yenilenebilir enerjilerin olası seçenekli etkinlikleri olarak analiz edilmektedir. Geleneksel eğitim, sözü edilen farklı dallarda bilgili, yenilenebilir enerji uzmanlarının eğitim ve hazırlanmasına yönelir.

5


6 Bununla birlikte, daha fazla gelişim, sentez ve en uygun dayanıklı enerji setlerinin seçimiyle sürdürülmektedir. Büyük ve küçük enerji setleri: Bunlardan ilki, trans-Avrupa yüksek gerilim doğru akım kablolarıyla ara bağlantılı geniş uzak kıyı rüzgar enerjisiyle su pompalama ve basınçlı hava aygıtları olarak büyük ölçekli depolama tesisleridir. Küçük enerji setleri ise merkezi olmayan (dağıtılmış) enerji üretimi türünden, güvenli ve tüketim kapsamlı akıllı ev sistemi olarak tayin edilmiştir yine bu kapsamda, elektrikli otomobilse taşıma ve elektrik depolama aygıtı olarak sağlanmıştır. Yenilenebilir eğitim ve öğretim programının, öğretim müfredatının hazırlanması, gereçlerin öğrenilmesi amacıyla 2-3 yıllık bir süreyi gerektireceği göz önüne alınmalıdır. Eğitim 3 yıl sürdürülecek ve okuldan mezun olan gençler edindikleri bilgiyi ancak 2-3 yılda uygulayabilecektir. Genel süre kapsamı ise 7-9 yıldır. Böylelikle, yenilenebilir enerjiye ilişkin programın hazırlanmasında, bilgi yapılarının ve içeriğinin tasarımlanmasıyla öngörülmesi için 7-9 yıllık bir zaman dilimime gereksinim duyulduğu unutulmamalıdır.

POWER, SB-OFF.E.R., Yenilenebilir Enerji Sistemi Ağları, LED v.b.g. INTERREG Illa ve Kuzey Baltık program projelerinin uygulama kapsamı hakkında Stratejik Özyönetim Kurumunun saptaması uyarınca yenilenebilir enerji pazarları geleneksel uzmanlara değil, ne var ki, sentez yoluyla bilgi ve beceri edinen insanlara gereksinim duymaktadır. Off-shore enerji teknisyenleri sürdürülebilir kalkınmayla ilgili çağdaş bilgi ve teknik, ekonomik, çevrebilimsel ve toplumsal becerilerle donanmış olmalıdırlar. ( “Akıllı” uzak kıyı rüzgârı enerjisi sürdürülebilir kalkınma uzmanları gerektirmektedir.)

6

7

Yenilenebilir Enerji Teknoloji Alanı / Kocaeli Aziz Güneroğlu İzmit Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, güneş ve rüzgar enerjisi alanında Türkiye’de ilk ve tek kurulan okul olup, 2012- 2013 ders yılında eğitim ve öğretime geçmiş ve SBS Sınavının sonucu doğrultusunda öğrenci kabul etmektedir. Söz konusu alandaki teknik öğretim üyeleri, ülke içi eğitimde kullanılmak amacıyla yaklaşık 60 adet örnek ders kitabı hazırlamışlardır ve yazmayı sürdürmektedirler.

Yenilenebilir Enerji alanında, Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle bağımsız bir Anadolu Teknik Lisesiyle seçkin bir Eğitim Merkezinin yapımı için Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesince söz konusu okulun tasarımı tamamlanmış bulunuyor. Okulun yaşama geçirilmesiyle bu konuda bir ilk gerçekleştirilecektir. Eğitim tesisine ilişkin uygulama planında yalın bir güneş ve rüzgar enerji sistemi görülebilir.

7


8

9

ALPER: Yenilenebilir Enerjiler için Öğrenme Programının Adaptasyonu ALPER Projesi Avrupa Birliği Komisyonunun Ömür Boyu öğrenme Programı kapsamında mali açıdan desteklenmiştir. Projenin başlıca amacı, Avrupa Birliği üyesi devletlerinin “ Yenilenebilir Enerji” alanındaki Meslek Eğitimi araştırmalarının ülkemize ve kentimize (Kocaeli/Türkiye) aktarılmasıdır. Projeye; Türkiye, İspanya, Litvanya ve Yunanistan’dan dokuz ortak kuruluş dahildir. Bu projenin ortakları faaliyet alanları açısından listelendiğinde, söz konusu kurumlar: Teknik ve Mesleki Eğitim Lisesi, Eğitim Kurumları, Yerel Yönetim, Üniversite ( Enerji Sistemleri Mühendisliği), Yenilenebilir Enerji Araştırma Kurumuyla Bilimsel Araştırma Danışmanlık Şirketi’dir.

İLETİŞİM ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KEMAL ARSLAN - AZİZ GÜNEROĞLU (Proje Koordinatörü) E-mail: projectalper@gmail.com KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARZU YİĞİT (Grafik Tasarım) E-mail: kbbgrafik@gmail.com FATİH DURMUŞ (Yayın Koordinatörü) E-mail: fatihdurmus@kocaeli.bel.tr

http://www.alperproject.eu

Projenin ortakları sırasıyla : Atatürk Teknik ve Meslek Lisesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yalova Üniversitesi- Enerji Mühendisliği Bölümü, Fevziye Tezcan Teknik ve Meslek Lisesi (Türkiye); AINTEK, 5. Muyeline Lisesi ( Yunanistan); Yenilenebilir Enerji Eğitim Vakfı (FFER-CENIFER) (İspanya); “ Eksponente” Anonim Şirketi ( Litvanya)’dır.

8

KOCAELİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖMER FARUK METİN (Editör) E-mail: ofarmetin@yahoo.com


Alper bulletin 2 tr  

Alper Projesi Avrupa Komisyonu’nun Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında programı üyesi ülkelerdeki var olan yenilikçi yaklaşımların ulusla...

Alper bulletin 2 tr  

Alper Projesi Avrupa Komisyonu’nun Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında programı üyesi ülkelerdeki var olan yenilikçi yaklaşımların ulusla...

Advertisement