Page 1

2013/I


1

Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην Παμπλόνα Idoia Arteta Η 3η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος ALPER πραγματοποιήθηκε στην Ναβάρα (Ισπανία) στις 2 και 3 Μαΐου. Το ίδρυμα Fundacion para la Formación en Energias Renovables (FFF / CENÍFER) φιλοξένησε τη συνάντηση. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του υποδιοικητή του Μητροπολιτικού Δήμου Kocaeli κ. Ali SÖZEN, τον διευθυντή της Επαρχιακής Διεύθυνσης του Kocaeli για την Εθνική Παιδεία κ. Nevzat İSPİRLİ, τους κυρίους Kemal ARSLAN, Aziz GÜNEROĞLU, Mehmet İlker BEBEK και Alper Önder DÖNER από το Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Atatürk, τις κυρίες Sibel BAŞAKÇILARDAN KABAKÇI και Merve Nazlı BORAND από το Πανεπιστήμιο της Yalova, τους κυρίους Fatih DURMUŞ και Halil DEMİR καθώς και την κυρία Arzu YİĞİT από τον Μητροπολιτικό Δήμο Kocaeli, τους κυρίους Adem ÇALIKER και Serkan YİĞİT από το Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Fevziye Tezcan και τον κύριο Ömer FARUK METIN από τον Μητροπολιτικό Δήμο Kocaeli.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ. Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Την πρώτη ημέρα εργασίας πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της προόδου του προγράμματος και ο σχεδιασμός των επόμενων δραστηριοτήτων. Ο κύριος Aziz Güner από το Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Atatürk πληροφόρησε τους εταίρους ότι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Τουρκίας είχε εγκρίνει την αναφορά που υπέβαλε η σύμπραξη για το πρώτο έτος εργασίας τους προγράμματος.

1


7 Τη δεύτερη μέρα διοργανώθηκε η εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ALPER, η Ισπανία διαθέτει το πιο προηγμένο εκπαιδευτικό σύστημα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για το λόγο αυτό, η κυρίες Idoia Arteta και Amaya Piérola από τη CENIFER ξεκίνησαν την εκπαίδευση παρουσιάζοντας στους εταίρους από την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Λιθουανία πως οργανώνεται το Επαγγελματικό Εκπαιδευτικό Σύστημα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ισπανία. Εξήγησαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, τονίζοντας τη χρησιμότητα της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευτών τεχνικών επαγγελμάτων σε εταιρείες του κλάδου καθώς και τις επαγγελματικές εκπαιδεύσεις που είναι διαθέσιμες. Τέλος, παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτές που διοργανώνονται στη CENIFER.

Στο δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης, η κα Sibel Kabakci, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Yalova, υπεύθυνη για την ανάπτυξη του «Εκπαιδευτικού προγράμματος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Ενεργειακή Απόδοση» στα πλαίσια του προγράμματος ALPER, παρουσίασε τον τρόπο που πρέπει να δομηθεί ο «Οδηγός για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» ώστε να συμφωνεί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του προγράμματος. Μετά την εισήγηση, ακολούθησε συζήτηση ώστε να καθοριστούν τα περιεχόμενα του Οδηγού και οι λεπτομέρειες για τις επόμενες εκπαιδεύσεις εκπαιδευτών στην Ελλάδα και την Τουρκία.

2

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπαίδευσης ξεκίνησε με την παρουσίαση της κυρίας Esther Vivancos, τεχνικής εκπαιδεύτριας στην CENIFER, που μετέφερε στους εκπαιδευομένους τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευτών που παρακολουθούν τέτοιου τύπου σεμινάρια. Οι εκπαιδευόμενοι στη συνέχεια επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της CENIFER, που τους επέτρεψε να παρατηρήσουν την οργάνωση των εργαστηρίων και των αιθουσών διδασκαλίας καθώς και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την αποτελεσματική εκπαίδευση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Με την επίσκεψη ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των εκπαιδευτών και καθορίστηκαν οι ημερομηνίες για την επόμενη συνάντηση των εταίρων, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Αυγούστου στην Μυτιλήνη (Ελλάδα).

3


7 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθ. Dr. Stasys Paulauskas Το Ινστιτούτο Στρατηγικής Αυτο-Διαχείρισης και η Εταιρεία Καινοτομίας Eksponente συμμετέχει στα έργα του προγράμματος Leonardo da Vinci, που σχετίζονται με την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας e-WindTech, EMPRES, ELOMPRES and ALPER. Αυτό το πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο έργο θα πρέπει να αξιολογήσει ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εισαγωγής νέων προσόντων στα συμβατικά εκπαιδευτικά συστήματα των μελών της ΕΕ.

Ο αναλυτικός χαρακτήρας των σχέσεων μεταξύ ενός ανθρώπου και του περιβάλλοντος μεταβάλλεται και γίνεται σύνθεση προθέσεων σύνοψης του κόσμου, του κατακερματισμένου από την ανάλυση, σε σύνθετες δομές υψηλότερης ποιότητας. Η υψηλότερη κοσμοαντίληψη των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η μεθοδολογία της Αειφόρου ανάπτυξης απαιτεί να συνθέσουν οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές προτεραιότητες με ευθύνη απέναντι στις τωρινές και μελλοντικές γενιές. Αυτό σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα πρέπει να περάσει από το επίπεδο της ξεχωριστής εκπαίδευσης της φιλοσοφίας, της οικονομίας, της κοινωνιολογίας κ.ά. στη σύνθετη μεθοδολογία της αειφόρου ανάπτυξης.

6

Καταρχήν, οι δραστηριότητες της ανανεώσιμης ενέργειας απαιτούν ένα πολύπλοκο πεδίο εφαρμογής της γνώσης, που σχετίζεται με διαφορετικούς παραδοσιακούς κλάδους της εκπαίδευσης. Η συμβατική εκπαίδευση διακρίνεται σε παραδοσιακές ειδικότητες όπως η φυσική, η χημεία, οι τεχνικές, η μηχανική, ο ηλεκτρισμός, η ηλεκτρονική, η βιολογία, τα οικονομικά, η κοινωνιολογία κ.ά. Η διερεύνηση της αγοράς των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην πράξη σήμερα, δείχνει ότι ειδικοί που έχουν εκπαιδευθεί με παραδοσιακό τρόπο δεν ικανοποιούν τον νέο αυτό κλάδο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η γνώση και η σύνθεση δεξιοτήτων στον τομέα των ΑΠΕ απαιτεί την αλλαγή της αναλυτικής προσέγγισης σε συνθετική. Μεταβαίνοντας από τις χαμηλότερες απαιτήσεις της πυραμίδας αναγκών (A. Maslow) στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο των ανθρώπινων αναγκών, η ανθρωπότητα πρέπει να αλλάξει το Οικονομικό υπόδειγμα, που ήταν χρήσιμο για την «πεινασμένη» κοινωνία, με το αντίστοιχο της Αειφόρου ανάπτυξης, στην οποία το κύριο ενδιαφέρον των ανθρώπων επικεντρώνεται στην ασφαλή και υγιή ζωή.

4

Η Αειφόρος ανάπτυξη δεν είναι μόνο μια διερευνητική προσέγγιση, αλλά ένα πολύ αποτελεσματικό κριτήριο και εργαλείο για τον καθορισμό σωστών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη της κοινωνίας και την επιλογή των πιο κατάλληλων τεχνολογιών και των υποσυνόλων τους. Η προσέγγιση της Αειφόρου ανάπτυξης προβλέπει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ασφαλείς και μόνο τεχνολογίες για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Έτσι, η θερμοπυρηνική, οι θερμοηλεκτρικές και άλλες μη πλήρως ελεγχόμενες τεχνολογίες πρέπει να αποκλειστούν από τα ανθρώπινα σχέδια. Οι προσεγγίσεις της Βιώσιμης ανάπτυξης καλύπτονται από τη φυσική αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια. Στο αναλυτικό στάδιο, διαφορετικά είδη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναλύονται ως εξίσου πιθανές εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως η βιομάζα, το βιοαέριο, η αιολική, η ηλιακή και το νερό.

5


6 Η συμβατική εκπαίδευση προσπαθεί να διδάξει και να προετοιμάσει ειδικούς για τις ΑΠΕ με γνώση των προαναφερόμενων ξεχωριστών κλάδων. Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη προχωράει μέσω της σύνθεσης και βιώσιμης επιλογής των πιο κατάλληλων συνδυασμών ενέργειας: Μεγάλες και Μικρές πηγές ενέργειας. Πρώτη από αυτές είναι το τεράστιο δυναμικό υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, διασυνδεδεμένο μέσω διευρωπαϊκών καλωδίων HVDC, και οι μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας όπως οι συσκευές υδροηλεκτρικής άντλησης και πεπιεσμένου αέρα. Μικρά συστήματα ενέργειας είναι το Έξυπνο σπίτι, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη και ασφαλή παραγωγή ενέργειας επικεντρωμένη στην κατανάλωση. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρέχεται ως μέσο μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας.

7

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ KOCAELI Aziz Güneroğlu Το Τεχνικό και Βιομηχανικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο είναι το πρώτο και μοναδικό στην Τουρκία, που είναι ανοιχτό στους τομείς της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, απευθύνεται σε μαθητές σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης SBS τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και έχει ήδη αρχίσει την εκπαίδευση. Τεχνικοί Εκπαιδευτικοί του πεδίου αυτού έγραψαν 60 μοναδικά βιβλία μαθήματος που θα διδαχθούν στην Τουρκία και συνεχίζουν το γράψιμο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κάθε ξεκίνημα εκπαιδευτικού προγράμματος για να λειτουργήσει θα πάρει 2-3 χρόνια για την προετοιμασία του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού, ότι η εκπαίδευση θα διαρκεί 3 χρόνια και η παρεχόμενη γνώση θα αρχίσει να χρησιμοποιείται μετά από 2-3 χρόνια, η συνολική προβολή του χρόνου θα είναι 7-9 χρόνια. Έτσι, αρχίζοντας την προετοιμασία του εκπαιδευτικού προγράμματος στις ΑΠΕ, θα πρέπει να φανταστούμε και να προβλέψουμε τη δομή και το περιεχόμενο της γνώσης που θα απαιτηθεί όχι νωρίτερα από 7-9 χρόνια από σήμερα.

Με την πρακτική συμμετοχή στο INTERREG IIIa και στα προγράμματα POWER, SB-OFF.E.R., RESChains, LED, κ.ά., το Ινστιτούτο Στρατηγικής Αυτό-Διαχείρισης ανακάλυψε ότι η αγορά της ανανεώσιμης ενέργειας δεν απαιτεί συμβατικούς ειδικούς, αλλά ανθρώπους που έχουν σύγχρονη συνθετική γνώση και δεξιότητες. Οι τεχνικοί ενέργειας στα θαλάσσια ενεργειακά πάρκα θα πρέπει να οπλιστούν με σύγχρονη γνώση της αειφόρου ανάπτυξης και ικανότητες τεχνικές, οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές. (Η «μικρή» παράκτια αιολική ενέργεια απαιτεί ειδικούς στην αειφόρο ανάπτυξη).

6

Η Πανεπιστημιακή Σχολή Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου του Kocaeli ολοκλήρωσε το σχεδιασμό ενός σχολείου, που θα λειτουργήσει ως ένα ανεξάρτητο Ασιατικό Τεχνικό Λύκειο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Θα λειτουργήσει επίσης ως ένα εξαίρετο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Izmit, με την υποστήριξη του Κυβερνήτη του Kocaeli και του Επαρχιακού Διευθυντή Δημόσιας Εκπαίδευσης. Μόλις χτιστεί αυτό το σχολείο, θα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο στην Τουρκία. Στο συγκρότημα κατάρτισης, μπορούμε να δούμε το εργαστηριακό πλάνο ενός απλού συστήματος παραγωγής ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

7


8

9

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο ALPER χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριος στόχος του έργου είναι να μεταφέρει τις μελέτες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ανανεώσιμη Ενέργεια» των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία. Το έργο υλοποιείται από εννέα ιδρύματα από την Τουρκία, Ισπανία, Λιθουανία και Ελλάδα. Οι εταίροι κατά τομέα δραστηριότητας είναι: Λύκεια Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμιο (Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων), Ινστιτούτο Έρευνας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εταιρεία Επιστημονικής Έρευνας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

ΕΠΑΦΕΣ ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KEMAL ARSLAN - AZİZ GÜNEROĞLU (Συντονιστής εταίρος) E-mail: projectalper@gmail.com KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARZU YİĞİT (Graphic Designer) E-mail: kbbgrafik@gmail.com FATİH DURMUŞ (Εκδοτικός σχεδιασμόςr) E-mail: fatihdurmus@kocaeli.bel.tr

http://www.alperproject.eu

Οι εταίροι του έργου συγκεκριμένα είναι: το Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Ataturk, η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Παιδείας του Kocaeli, ο Μητροπολιτικός Δήμος του Kocaeli, το Πανεπιστήμιο Yalova – Τμήμα Ενεργειακής Μηχανικής, το Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Fevzıye Tezcan (Tουρκία), η AINTEK και το 5ο Γυμνάσιο (Ελλάδα), το Ίδρυμα για την κατάρτιση στις ΑΠΕ (FFER- CENIFER) (Ισπανία) και η Εταιρεία “Eksponente” (Λιθουανία).

6

KOCAELİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖMER FARUK METİN (συντάκτης) E-mail: ofarmetin@yahoo.com


Alper bulletin 2 gr  
Alper bulletin 2 gr  

To πρόγραμμα ALPER χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης είνα...

Advertisement