Page 1

Í S P

ALBUM

SBĚRATELSKÝ MAGAZÍN MLADÉ FRONTY DNES

NOVINKA

SAMOLEPKY 106 OBRÁZKŮ ČTYŘNOHÝCH MILÁČKŮ, KTERÉ SI MŮŽETE DENNĚ NALEPIT DO SVÉHO ALBA

ZÁBAVA

PRO MALÉ I VELKÉ VŠE PODSTATNÉ NEJEN O MÉM PSU

75 psích plemen nejoblíbenejších

NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ PSI LABRADOR, BORDER KOLIE, BIŠON, NĚMECKÝ OVČÁK A DALŠÍ


ALBUM Í PS

FRONTY DNES SBĚRATE LSKÝ MAGAZÍN MLADÉ

I VÁŠ

MILÁČEK

LABRADOR, BORDER KOLIE, BIŠON, VÝMARSK Ý OHAŘ, NĚMECKÝ OVČÁK A DALŠÍ

SBÍREJTE SAMOLEPKY SAMOLEPKY NAJDETE KAŽDÝ DEN V MLADÉ FRONTĚ DNES

S

Sesbírejte nejznámější a nejoblíbenější plemena psů do svého alba

1

2

Soutěž o psí krmivo

KAŽDÝ PES MÁ SVOJI SAMOLEPKU Každé psí plemeno je na minimálně jedné, nebo na dvou či čtyř samolepkách. Sbírejte samolepky a nalepte je do alba.

SOUTĚŽTE S NÁMI O POUKÁZKY NA ZNAČKOVÉ KRMIVO DO SÍTĚ PRODEJEN S CHOVATELSKÝMI POTŘEBAMI PETCENTER! CENY

1. místo – poukázka na psí krmivo v hodnotě 10 000 korun 2. místo – poukázka na psí krmivo v hodnotě 8 000 korun 3. místo – poukázka na psí krmivo v hodnotě 5 000 korun A dalších 50 poukázek v hodnotě 1 000 korun

k

ý psí

Malt ézsk

Pek palá ingský cov ý pe s

PO PIS Na sv Se je rez ém pábevědo nejsp ervov novi mý, ne je Hodí okoje aný. Ne velm důvěřiv nema se i pronější je potře i závis ý, kli dn lý, bu v VÁHA jí žádn ty, kte křesle je pohyk jinýmý. ou zk ří s či b, do ušen chov v po 5 kg VÝŠK ost. em ps steli. ů A 25 cm VĚK 15 let

hu

sk

y

ar

n

, že j á se o ně Řík pr šný, je PIS jší oslu až . PO ně . P venýtem ě tiž ák la dě rd . tv jv ýs br os k ne z do, je prhem de írodu í eř ra vý idný vzta doveje př , kt é ty dn kl m ilé bu ný é m ře i pro ají žá osti. m en jem , sv Potí se kg do or ánit. od ů ne zkuš 92 let H ps do 11 Poz br HA ĚK em ov VÁ t V le s ch 75 KA Š VÝ

Be

rn

r rié utnýnivců lte svůj smpřízmu BuPIS Pmroá mnoŘíkhoáisepsy. Jesklony.

é PO raz rců. mez má i ps pevn é vý pů tor lný, jiným t a ušen ik. i odadiá tý, si m s livos o zk výcv pr e gl alna ká trpě í se ebuj sv rvač je let tř ke žadu . Hod po 12 Vy dení ele, kg VĚK 30 ve ovat do cm ch HA A 40 VÁ ŠK VÝ

in

č sl i pa Tr nč pi

í, ětš a s v délk pe je í je ta. tš Čím kra živo e dc o tím jeh vlá ký hán il ls c o tn i ng laj- vlas pět . Mo Kub olo sů ok íc p is t

í

ý sk uz co k je an če milulíný, Fr ldopřátelsktrý,ocpohuhybu,u bu IS Je všakmoc Někom

SI EČ T Í P

rgi Ide kůže ky, neální pro pře se mu má srs d je vh slunc sí chránt. Jeho Je int odné em, mr it samo elige ji krémo azem , velik tu. Exntní, ne vat. ty, kteostec istuje má rád nema ří s h. Hodí ve tře ch ch se VÁHA jí žádn ovem ps i pro 26 –6 4–23 ou zkuš ů enos VĚK 5 cm kg VÝ t. ŠK 15 let A

Per nah uánsk ý áč PO PI ale S

3. LOV

OP

. Je uje rko.

pe

tní.

P dinu eb ho ch en ý ro potř rád t, že telig eří osti. ne má vadi i in , kt en sk A elsk ý, ne ůže Velm o ty zkuš Přát ŠK pr éubylo. a z ký m ní. i jich V Ý let. Pozor, í seíí žádn svéh a fu kg lavý vk ec 3 ý, nyn ý in at lý a 14 –1í se pro liv Hodzbrk i oblí benku 10 maj do Hod u u velm Ka stev Dalm troš ne ořád oleh A ek.K nodob nu nep H VĚ z ní ž nliv ý, ale Jed IS, sp bude VÁ cm slednu, be uče ný dy pa s POP bytě v dů e, rodi í ác , 30 ět ý. Ksrst oj rád je let ln i. Hod . bu štěn mutelíná VĚK 11 ře ně pe PIS N. Pebotmá rt itele hod maj e, da 60 cm odšen a ějšísm el KA la VÝŠ zku zv do ovat PO ač u už Štěňat 30 kg ne

71

72

73

eno ohař u a modré oči,lovekter cké plem vik. ký výc barv arský každé é půs

šedou i. Jako i myslivec VýmMá neobvykloutakt s lidm mu udělá st kon a rado Miluje POPIS le. ledu. pohybu jako z je hodně ější chovate 12 let potřebu pro zkušen cm VĚK KA 70 Hodí se kg VÝŠ do 40 VÁHA

obí

y

z, kvů Je přát POPIS ůrců. dný jako tný výra a smu atelů i odp Není vho ný. Hodí se obdivov ný. Rád loví. dobrosrdečpsů žádné nenáročna to je moc s chovem ají hlídač, kteří nem 11 let. i pro ty, osti. cm VĚK KA 33 zkušen kg VÝŠ do 35 VÁHA

1. SPLSUI ŽOEVČÁČTÍ, BNÍ,

1

74

ký ovčá

k

POPIS Nejrozšíře Inteligen nější Výborný tní, oddaný, plemeno. snadno sebevědohlídač. Ovše cvičitelný m Rád štěk mý a potřebujepozor, je velm . potřebujeá. Hodí se pro pevné vede i ní. zkušené výcvik. majitele, VÁHA do 40 kg VÝŠK

neum

í plav

Kompletní pravidla najdete na www.psialbum.cz

79

78 divoký.

Miluje ž

je třeb pevné POPIS kou pozorno S tím potřebuje lids le. zmizí. hry a chovate ný, ale stopu, chy tí i je nenároč zkušenější 13 let Na péč Hodí se pro cm VĚK KA 40 vedení. kg VÝŠ do 14 VÁHA

HLÍDA CÍ

hos POPIS rstý, dlou jí se vé Vyskytu hladkos osrstý. ách od reza ale a drsn ých barv Tvrdohlavý, í v různ černou. pes. Hodpsů až po a učenliv ý chovem veselý ty, kteří s šenost. se i pro žádnou zku 30 cm nemají VÝŠKA do 9 kg VÁHA let VĚK 14

Němec

Od 4. do 17. října budete psí miláčky hodnotit vy sami. Tak určíte finalisty soutěže, kterých bude celkem 53 jako cen. Z finalistů vyberou redaktoři Hobby.iDNES.cz a magazínu DOMA DNES výherce hlavních cen. Všechny výherce zveřejníme v Mladé frontě DNES 25. října. vůbec Baseti at.

tní, až takže kdy BíglVelmi temperamen honič, ítat. st. Je a poč

včíkvarianty, JezeExis tují tři rstý

10

11

noh krátké má hodně BaseMát mimořádněli kter ému elsk ý,

77

inů dalmat rné í če nemaj jeví se ob flíčky, sem. až ča

je doch hlíd chov bý tVÁH juA é vý ůže í, bo en ik. let m útoč zkuš výcv 11 za pro uje kg VĚK 80 se třeb do cm po HA A 70 VÁ ŠK VÝ

16

é

iř s

ý ch

Na sv než ětě ny n čty ři st í žije v íc a psů milion e . ů

nu

fris

aI

n ek

s To

Si b

onsk

pes

106

cm

b ý hy dn po ho uje Nev e je uj , co é třeb y. po i ps třeb t to en gie, jinýmale po ožni zkuš er o en st s ý, um pr ný no ročn měl ný e pl oleč ná mu Vhod let 12 stál sp ne by u. K Je rád či je itel ěh ik. Ě V sn á PIS m a pé Maj ve výcv cm PO nku, tu. N ní. hat uje 60 ve by vedeí: bě třeb ŠK A do vné tn po VÝ pe u vlas ele, kg 28 m ovat do ch HA VÁ

ail

t. ný živo da é na je od ušen zk o pá ak éh ní. P pro sv za vedeodí se loží vné ý. H ji poe pe av áp v bo uj ý, třeb í a ch žn let vá a po entn 11 K , odví to telig ik. VĚ utnýek t, i in cv cm lm vý Mohresp ve uje 60 ý A PIS je . Je třeb ŠK dinn PO buzu ušný po ro á, e VÝ kž Vz sl ele, kg jako štěk ta ač. 90 a poovat lní rád av ý, hlíd ý do , ch Ideá or onik jako vn HA oz pr it ba , PIS . P VÁ í zá PO azlík as je latn rád o ty maj hl e up á i pr ů ne m m jeho můž lý, í se ps t. se vese . Hod em os K A Je cvik chov ušen ÝŠ 30 cm vý eří s zk kg V uh 6 dr kt dnou do enší žá HA m t VÁ cm, le 50 K 13 VĚ

PO PIS hra čk Nejšť česá a, ale astně je ní. jší VÁHA Hodí velmi je, kd do 6 se i pro tempe yž spí ram s kg entní člověke VÝŠK ty, kte A 30 ří s ch . Miluj m v po ovem e hry cm ste VĚK . Po li. Vy ps 15 let ů nema zor, jeh padá jako jí žá . dnouo srst ply zkuš vyžadu šová enos je ča t. sté

k

Grif

B

t ob

Fotografie můžete ukládat pouze v období od 13. září do 3. října.

ý, en Je sk í PO tvář í ča žn vy mus á ko plembá. ečen Hod se ak m jiné do spol it. ele, jin dné nepomý, útoč ovat Žá mu do í za é ch 50 se bevě um en ik. ŠK A se také zkuš výcv V Ý ale pro uje kg 30 t se třeb do 12 le po HA K VÁ VĚ

, dě íro v přný í u bu hy vhod Svo mus ě po j sti. se e. dn o nělavo srst atel t ho pr le je . Je rdoh Jeho chov 11 bu ře by tu k tv ání. ější VĚK Pot do lony a br ušen cm zk 61 PIS ný sk je PO vhod , má milu pro ŠK A ne cvik ale í se V Ý vý dinu Hod kg 50 ro sat. do če HA VÁ

Bišo

2. S

POL

EČ E

N ŠT

Saluka svému pánovi

on e

Í PS

I

Azavak

avý divok ý, svéhl POPIS Je ěřivý. Nemá rád a nedův í, potřebuje pení. tvrdé veden a pocho trpělivost jako rodinný í Pak je ideáln i jako hlídač. společník . Nemá rád pohyb Hodí Miluje mu i déšť. vodu, vadí né chovatele, se pro zkuše buje výcvik. potře 30 kg VÁHA do VĚK 12 let 75 cm VÝŠK A

PS

PO PIS napří Je bra klad jich ně bru ba ko výbo ntský selsk lik dru hů, Vese ý či samo rný sp . V není tu. Má olečník,lý, cháp leg nesn avý, i pro příliš roz rač nema ty, kte šířen ní vzh áší jí žá ří s ch ý. Ho led, VÁHA dnou ov dí zkuš em ps se VĚK do 6 15 let kg VÝ enos ů t. ŠK A 20 cm

1.

Í

Čín cho ský cho latý

105

T ÁČ VČ IO

blízkých, POPIS Dobro ý na svých cizím je Je závisl K samotu. í nesnáší takže působ nedůvěřivý, ě až arogantně. sebevědomhodně pohybu, ale ý Potřebuje hodí do bytu. Vhodn se psů zároveň s chovem i pro ty, kteří zkušenosti. nemají žádné A 38 cm 5 kg VÝŠK VÁHA do VĚK 12 let

kt r Ša PIS Jeí záhohybysto, čií stneit,moco i.

PO ideálnPIS Př ítu í lidi i rod společnlný, sn ík do adno závis iny s a jem lý. Mádětmi. by tu ovladate né za lo ště Na pá pro os lný, kte ří s cház ká, má novi je amělé chov ení. ve em Hodí rád hla lmi psů ze se VÁHA nema i pro ní ty, do zkušjí žádn 3 kg VÝŠK enos é ti. A VĚK 30 cm 15 let

chrtíkivý. Italskýsrdeč ný, učenl ,

Je to jednoduché. Vyfoťte svého psího miláčka a uložte jeho fotografii na www.rajce.net/psialbum

e PO bevě lný. , je a m takž ní. í se ičite dině it ný, de Hod cv é ro bránzpeč é večný. ele, sv dy be pevn ro ovat ji vž t i ne uje nenáé ch bý třeb či je en ik. ŠK A po pé zkuš výcv V Ý Na pro uje kg t 50 le se třeb do K 11 po HA VĚ VÁ cm 68

j kůže pe visící eré

CÍ DA

Něm ecká Cha komte rlot sa Li ta odkáebenst ei 1992 zala v n sto svému roce šest psu m dola ilionů rů.

E UŽ SL

BN

H Í,

17

pso sa A Lha

e Tu

nd

Coto

né majite POPIS Říká ní. Je klidný, uzavř pro zkuše i kvůli chovámajitele. Hodí se VĚK 12 let chápavého A 85 cm 50 kg VÝŠK VÁHA do

PO PI ma S Sk vě zlí sp k. Miluj lý domá cí inteliolečnos e lid zárov gentn t, je skou í, uč velm eň po O samo sebe enliv i vědo ý, tě není valuje nároč domatrpí. Rá mý. d , ný nematy, kte . Ho na pohyse dí se ří b s VÁHA jí žá dnou chovem i pro do zkuš 7 kg ps VÝŠK enos ů t. A VĚK 25 cm 15 let

PO PI hebkS Říká hla ze á na se mu dých an ní do a ma aná tistre česá by tu, zlení, srst lák sový psík. vat. nená což á Hodí roč on vít k neus Jeho ný tálém psů se i pro na po á. Ideáln nema do í pe u ty, ktehyb. 6 kg ří s Musí ses VÝŠK jí žádn A 30 ou zkušchovem cm enos VĚK t. 15 let .

103

du, ale buje

elega Potře psy. Kvůli o ovládat. výcvik. Barzojse mu aristokrat mezi se snadn buje ený, nedá le, potře ntnímu vzhle

VÁHA

roz

102

JAK SOUTĚŽIT? er aný, ajl rovn tv ný, vy bře ný n RoPIS Kdolidmý,Jedoodpřdaipraůžvee

Jap

ě cvičitelný.

PO PI osam S Ide Jeho ělé lid ální do i pro srst i. Cháp by tu, jak ty, vyža av VÁHA kteří duje ý, intelio spole s ch česá do ovem ní. gentn čník do 4 kg psů O samoí, ma zliv rodiny VÝŠK nema tě ý, i A 26 jí žá trpí. Ho zábavnpro cm dné ý. dí VĚK zkuš se 15 let enos ti.

ý chrt

léar

Afghánsk

101

26

PSI. NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ SPOLEČENŠTÍ I CHRTI. HLÍDACÍ, OVČÁČTÍ, SLUŽEBNÍ, LOVEČTÍ,

Samolepky najdete každý den od 14. září do 25. října zdarma v Mladé frontě DNES. Každý den můžete získat 2 až 4 samolepky.

Se Psím albem, které máte právě v rukou, získáte přehled o nejznámějších a nejoblíbenějších psích plemenech světa včetně důležitých informací ke každému psu.

ený, obtížn le a hodně citlivý, uzavřmilé milého majiteDovede být POPIS Je chápavého, přírodě. tele, Potřebuje Je mu dobře v né chova pohybu. . Hodí se pro zkuše buje výcvik. potře i dobrý hlídač VĚK 13 let A 74 cm 30 kg VÝŠK VÁHA do

ný hrdý, POPIS Je k cizím lidem netečbuje ale potře oddaný, Má rád děti, nestačí, a odmítavý. u, procházky údržbu hodně pohyb přístup. běhat. Na potřebuje Potřebuje citlivý psy nenáročný. ty, kteří mají se pro Vhodný zkušenost. nějakou A 71 cm 25 kg VÝŠK VÁHA do VĚK 12 let

VŠE PODSTATNÉ NEJEN O MÉM PSU

Poukázky můžete uplatnit ve všech prodejnách sítě prodejen s chovatelskými potřebami PetCenter zcela podle svého výběru.

CHRTI

104

PRO MALÉ I VELKÉ

75

Sa molepky zdarma ka ždý den v Mladé frontě DNES

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

PO PI a ma S Ve lm někte zlení. i živ ý, ochra ří jso Existuje miluj ke ko nu přeu úplně jich e spole něko čnos ty, ktežním d slu bez srs lik va t ti. zkuš ří s nemo ncem, riant, ce ch jso Vyža en VÁHA osti. ovem psm. Hodí u nách dují yln ů ne se i VĚK do pro í ma 15 let 4,5 kg jí žá VÝŠK dné A 33 cm

4.

ZÁBAVA

2

80

381

ská Maďar zsla vi

tudí ž ohař, ybu Je to POPIS je hodně poh tní, men potřebu tempera je hru Je milu a výcvik.až divoký, ěkem. Je člov bu, ale takt s a kon ný na údrž Hodí se. nenároč bytě trpí. itele maj ém v mal zkušenější kg pro do 30 let VÁHA VĚK 12 60 cm VÝŠKA

2 8 8

l. Je by trpě než

V bytě čnější tr rddu, hodně zábavy. pro St je náro seafo výcvik a. Hodí se ýPOP e jeho sivit , příro šír IrskPotř sk je běh lavý, takž ýto agre ebuIS Vzbuzuje ter í, co je vyšle také svéh iér Nevekt, resp POPIS tní, alechtě n lem k en. ýcviak.

9

10


A SESTAVTE SI SVOJE PSÍ ALBUM Zmeškali jste nějaké vydání Mladé fronty DNES a chybějí vám samolepky?

SNADNÉ LEPENÍ

Samolepku je nejlepší lepit nejprve delší stranou, poté ji uhladit, aby držela. U vícedílných obrázků doporučujeme pasovat samolepky na vnitřní bílé linky.

Chybějící samolepky si můžete objednat prostřednictvím SMS: a) Pokud si objednáváte samolepky poprvé, pošlete SMS ve tvaru: PES číslo samolepky jméno příjmení ulice číslo město PSČ (vzor PES 13 jan novak jindrisska 16 praha 1 110 00) na číslo 902 11 20. b) Pokud jste si již objednali prostřednictvím SMS album nebo samolepky, stačí odpovědět na předchozí, potvrzující SMS ve tvaru: PES číslo samolepky (vzor PES 24). Za každou SMS objednávku samolepek obdržíte všechny samolepky, které vyšly v daném vydání MF DNES (příklad: pošlete objednávku ve tvaru PES 14 a obdržíte samolepkový arch obsahující samolepku číslo 14 + další jednu nebo tři samolepky). V rámci jedné SMS je možné objednat pouze jeden samolepkový arch. Cena 1 SMS je 20 Kč vč. DPH. Službu technicky provozuje ATS, infolinka 776 999 199 (po–pá, 9.00–16.00), www.platmobilem.cz.

Chcete pro sebe nebo pro své blízké další Psí album? Další album nebo alba si můžete v libovolném počtu objednat prostřednictvím SMS ve tvaru ALBUM jméno příjmení ulice číslo město PSČ (vzor ALBUM jan novak jindrisska 16 praha 1 110 00) na čísle 902 11 20. Za každou SMS vám zašleme jedno psí album. Cena 1 SMS je 20 Kč vč. DPH. Službu technicky provozuje ATS, infolinka 776 999 199 (po–pá, 9.00–16.00), www.platmobilem.cz.

Váš miláček v MF DNES

Každý čtvrtek od 20. září do 25. října budeme otiskovat nejhezčí psy podle redakce Hobby.iDNES.cz a MF DNES v Mladé frontě DNES.

Všechno, co potřebujete vědět Veškeré informace, například, kter é samolepky již v Mladé frontě DNE S vyšly a mnoho dalších najdete na

ww w.psialbum.cz


1.

PSI OVČÁČTÍ, SLUŽEBNÍ, HLÍDACÍ

1 Německý ovčák POPIS Nejrozšířenější plemeno. Inteligentní, oddaný, snadno cvičitelný. Výborný hlídač. Ovšem pozor, je velmi sebevědomý a potřebuje pevné vedení. Rád štěká. Hodí se pro zkušené majitele, potřebuje výcvik. VÁHA do 40 kg VÝŠKA 60 cm VĚK 11 let

6 Německý boxer POPIS V anketách o nejkrásnější plemeno vítězí. Má neobvyklý smutný výraz. Je sebevědomý, dobrý hlídač, oddaný rodině, miluje hry a výcvik. Péče o srst je nenáročná. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 30 kg VÝŠKA 60 cm VĚK 12 let

3 5

2 4 Bernský salašnický pes

POPIS Ideální pro ty, kteří chtějí velkého psa vzbuzujícího respekt a zároveň domácího mazlíka. Proto je čím dál více oblíbený. Je učenlivý, poslušný, oddaný. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádné zkušenosti. VÁHA do 50 kg VÝŠKA 70 cm VĚK 11 let

Čau čau POPIS Vypadá jako milý medvídek, ale klame vzhledem. Je rezervovaný, ostražitý, potřebuje citlivé zacházení, aby lidem uvěřil. Pak je ovšem oddaný. Umí být i dobrý hlídač. Hodí se pro zkušenější majitele. VÁHA do 32 kg VÝŠKA 56 cm VĚK 12 let

7


9

8

10 Brazilská fila

Stafordšírský teriér POPIS Vzbuzuje respekt, ale rodině je velmi oddaný a brání ji. Byl vyšlechtěn k zápasům a podle toho se chová. Potřebuje pevné vedení a hodně pohybu. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 25 kg VÝŠKA 48 cm VĚK 12 let

POPIS Mimořádně tvrdý bojovník, který svého pána brání do posledního dechu a může být velmi nebezpečný. Potřebuje pevné vedení, hodně pohybu a zábavy, ať se nenudí. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA až 90 kg VÝŠKA 75 cm VĚK 10 let

Slovenský čuvač POPIS Ideální pes pro rodinu, která má zahradu. Pořebuje pohyb, cvičení, kontakt s lidmi. Rodině je oddaný, zároveň je skvělý, nebojácný hlídač, který umí vzbudit respekt. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 45 kg VÝŠKA 70 cm VĚK 12 let

11 Bílý švýcarský ovčák POPIS Inteligentní, učenlivý, oddaný. Nikdy není bojácný ani nervózní, je výborný hlídač a rodinný společník. Má rád hodně pohybu a kontakt se svými milými lidmi. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 40 kg VÝŠKA 70 cm VĚK 12 let

12 Češi chovají přes dva miliony psů.

Bullmastif POPIS Svou velikostí vzbuzuje respekt a může být nebezpečný. Potřebuje pevné vedení a dostatek pohybu. Rodině je naprosto oddaný. Ideální hlídač k domu. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 60 kg VÝŠKA 70 cm VĚK 11 let

13


1. PSI OVČÁČTÍ, SLUŽEBNÍ, HLÍDACÍ

14 16

15 17 Samojed

18

POPIS Přátelský, dobromyslný, ale tvrdohlavý. Ideální rodinný společník, umí být i ostrý hlídač. Jeho srst vyžaduje česání. Je mu dobře venku, má rád i velmi nízké teploty. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA do 30 kg VÝŠKA 60 cm VĚK 12 let

Belgický ovčák POPIS Typický ovčák, dobře cvičitelný, ale sebevědomý, oddaný své rodině a v případě potřeby ochoten za ni položit život. Výborný hlídač. Potřebuje hodně pohybu. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 30 kg VÝŠKA 66 cm VĚK 11 let

Nejstarší vyobrazení psa je na jeskynní malbě ve Španělsku staré více než 12 tisíc let.

20

Irský vlkodav POPIS Respekt vzbuzuje svou velikostí. Ví to, tudíž je sebejistý a klidný. Byl využíván v boji, takže dodnes potřebuje pevné vedení a silného majitele. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 70 kg VÝŠKA 90 cm VĚK 13 let

19

Anglický buldok POPIS Byl vyšlechtěn k zápasům s medvědy a býky, což o jeho povaze vypovídá nejvíce. Je oddaný, ale potřebuje pevné vedení. Nevyžaduje moc pohybu. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 25 kg VÝŠKA 36 cm VĚK 12 let


1. PSI OVČÁČTÍ, SLUŽEBNÍ, HLÍDACÍ

22

21 Tosa Inu

23 Bobtail POPIS Potřebuje hodně pohybu v přírodě, nevhodný do bytu. Je pro něj vhodný výcvik, má sklony k tvrdohlavosti. Svou rodinu ale miluje a brání. Jeho srst se musí česat. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA do 50 kg VÝŠKA 61 cm VĚK 11 let

POPIS Mohutný, odvážný, v boji položí za svého pána život. Vzbuzuje respekt, ví to a potřebuje pevné vedení. Pak je oddaný a poslušný. Je velmi inteligentní a chápavý. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 90 kg VÝŠKA 60 cm VĚK 11 let

Trpasličí pinč

24

POPIS Ideální jako rodinný mazlík. Pozor, rád štěká, jeho hlas je pronikavý, takže se může uplatnit jako hlídač. Je veselý, má rád zábavný výcvik. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 6 kg VÝŠKA 50 cm, menší druh 30 cm VĚK 13 let

Kavkazský pastevecký pes

26

POPIS Nebojácný, spolehlivý hlídač. Potřebuje důslednou výchovu už od štěněte, bez ní může být nezvladatelný. Když zaútočí, bojuje do smrti. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 80 kg VÝŠKA 70 cm VĚK 11 let

25 Francouzský buldoček POPIS Je přátelský, miluje rodinu. Je však trochu líný, nepotřebuje moc pohybu, nemá rád horko. Někomu může vadit, že chrápe a funí. Velmi inteligentní. Hodí se i pro ty, kteří nemají žádné zkušenosti. VÁHA do 14 kg VÝŠKA 30 cm VĚK 10–13 let


27 29

28 Sibiřský husky POPIS Je stále plný energie, potřebuje pohyb venku, má rád společnost s jinými psy. Nevhodný do bytu. Na péči je nenáročný, ale potřebuje pevné vedení. Majitel by mu měl umožnit to, co je mu vlastní: běhat ve sněhu. Vhodný pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 28 kg VÝŠKA 60 cm VĚK 12 let

30

Šarpej

Rotvajler

POPIS Jeho visící kůže vytváří záhyby, které se musí často čistit, jinak má kožní nemoci. Žádné jiné plemeno se mu nepodobá. Je sebevědomý, společenský, ale také umí zaútočit. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 30 kg VÝŠKA 50 cm VĚK 12 let

POPIS Klidný, vyrovnaný, sebevědomý, dobře cvičitelný. Je oddaný své rodině, je připraven ji vždy bránit a může být i nebezpečný, takže potřebuje pevné vedení. Na péči je nenáročný. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 50 kg VÝŠKA 68 cm VĚK 11 let

Bernardýn POPIS Říká se, že nejvýstižnější je pro něj výraz dobrák. Poslušný, klidný, je proslavený až dojemným vztahem k dětem. Pozor, své milé dovede tvrdě bránit. Potřebuje přírodu. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádné zkušenosti. VÁHA do 92 kg VÝŠKA 75 let VĚK 11 let

Čím je pes větší, tím kratší je délka jeho života. Mongolský vládce Kublaj-chán vlastnil okolo pěti tisíc psů.

32

31 Bulteriér POPIS Pro svůj smutný výraz má mnoho příznivců i odpůrců. Říká se mu gladiátor mezi psy. Je svalnatý, silný, má sklon ke rvačkám s jinými psy. Vyžaduje trpělivost a pevné vedení. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 30 kg VÝŠKA 40 cm VĚK 12 let


1. PSI OVČÁČTÍ, SLUŽEBNÍ, HLÍDACÍ Hovawart POPIS Lidé si jej pletou se zlatým retrívrem, jde však o samostatné plemeno. Chápavý, miluje rodinu, když je třeba, umí ji bránit. Potřebuje hodně pohybu. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA do 40 kg VÝŠKA 70 cm VĚK 12 let

33

34

35

36

Basenji je plemeno, které neumí štěkat, vydává zvuky podobné jódlování.

Basenji POPIS Inteligentní, přátelský, hravý, ale při výcviku poněkud tvrdohlavý. Je typický tím, že místo štěkání vydává zvláštní zvuky jako žádný jiný pes. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA do 11 kg VÝŠKA 43 cm VĚK 12 let

Border kolie

37

POPIS Říká se mu inteligent mezi psy. Je velmi učenlivý, potřebuje hodně pohybu, ideální pes na zahradu. Je nešťastný, když se nudí. Majitel by mu měl věnovat hodně času. Hodí se i pro ty, kteří nemají s chovem psů žádné zkušenosti. VÁHA do 20 kg VÝŠKA 55 cm VĚK 13 let

38


40

41

44 42

43

39 Německá doga POPIS Vzhledem ke své velikosti potřebuje prostor i pohyb. Je dobrý hlídač, k cizím je zdrženlivá, ale ne agresivní. Pozor, dožívá se pouze sedmi, nejvýše deseti let. Je vhodná pro zkušenější chovatele. VÁHA do 90 kg VÝŠKA 80 cm VĚK 7–10 let

Dobrman POPIS Inteligentní, ostražitý, výborný hlídač, ale bývá také útočný. Potřebuje pevné vedení a chápavého majitele, jinak může být nebezpečný. Nemá rád jiné psy. Na péči není náročný. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 45 kg VÝŠKA 72 cm VĚK 11 let

45 Kolie dlouhosrstá POPIS Náročná na péči, její srst se musí často česat. Nedůvěřivá, její oddanost je třeba získávat s citem. Pak je z ní milý společník a výborný hlídač. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA do 30 kg VÝŠKA 60 cm VĚK 12 let

Bearded kolie

46

POPIS Energický, neposedný, potřebuje neustále zábavu, pohyb a kontakt s člověkem. Miluje soutěžení, o samotě trpí. Snadno ovladatelný, ideální do rodiny s dětmi. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA do 25 kg VÝŠKA 55 cm VĚK 13 let


2.

SPOLEČENŠTÍ PSI Pudl

47

POPIS Existuje ve třech druzích, malý, střední a velký, i v různých barvách. Je velmi inteligentní, učenlivý, temperamentní, potřebuje neustálý kontakt s člověkem. Je také skvělý hlídač. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 30 kg VÝŠKA podle druhu 28–62 cm VĚK 15 let

49

Nejčastěji si nyní Češi pořizují plemena Jorkšír a Jack Russel teriér.

48

Mops

King Charles španěl POPIS Velmi podobná jemu je rasa Cavalier King Charles, povahově jsou stejní. Byli oblíbení u královských dvorů, protože jsou přítulní a inteligentní. Ideální do bytu. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádné zkušenosti. VÁHA do 8 kg VÝŠKA 33 cm VĚK 13 let

POPIS Společenský, má vyrovnanou povahu, ideální rodinný pes. Kvůli legračnímu vzhledu se mu někdy říká prasátko. Pozor, funí a chrápe. Na údržbu i pohyb je nenáročný. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 8 kg VÝŠKA 25 cm VĚK 12 let

50

Shi-tzu Jorkšírský teriér

51

POPIS Jedno z nejmenších plemen světa, proto je velmi oblíbené. Za roztomilým vzhledem se skrývá tvrdohlavá povaha. Rád si zaštěká, málokdy je v klidu. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 3 kg VÝŠKA 20 cm VĚK 13 let

POPIS Ideální pro osamělé lidi i rodiny s dětmi. Nenáročný na pohyb, nejraději je doma se svými milými lidmi. Jeho srst se musí rozčesávat. Chápavý, snadno ovladatelný. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 6 kg VÝŠKA 30 cm VĚK 15 let

52


2. SPOLEČENŠTÍ PSI Grifonek

53

POPIS Je jich několik druhů, například bruselský či brabantský. Veselý, chápavý, výborný společník, nesnáší samotu. Má legrační vzhled, není příliš rozšířený. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 6 kg VÝŠKA 20 cm VĚK 15 let

54 Čínský chocholatý pes

55

56

POPIS Velmi živý, miluje společnost a mazlení. Existuje jich několik variant, někteří jsou úplně bez srsti. Vyžadují ochranu před sluncem, jsou náchylní ke kožním nemocem. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádné zkušenosti. VÁHA do 4,5 kg VÝŠKA 33 cm VĚK 15 let

Na světě nyní žije více než čtyři sta milionů psů.

Bišonek frisé POPIS Nejšťastnější je, když spí s člověkem v posteli. Vypadá jako plyšová hračka, ale je velmi temperamentní. Miluje hry. Pozor, jeho srst vyžaduje časté česání. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 6 kg VÝŠKA 30 cm VĚK 15 let

Peruánský naháč

57

POPIS Ideální pro alergiky, nemá srst. Jeho kůže se musí chránit před sluncem, mrazem, je vhodné ji krémovat. Je inteligentní, nemá rád samotu. Existuje ve třech velikostech. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA 4–23 kg VÝŠKA 26–65 cm VĚK 15 let

Japonský chin POPIS Přítulný, snadno ovladatelný, ideální společník do bytu pro osamělé lidi i rodiny s dětmi. Na pánovi je velmi závislý. Málo štěká, má rád hlazení a jemné zacházení. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádné zkušenosti. VÁHA do 3 kg VÝŠKA 30 cm VĚK 15 let

58


Coton de Tuléar POPIS Říká se mu antistresový psík. Jeho hebká nadýchaná srst láká k neustálému hlazení a mazlení, což on vítá. Ideální pes do bytu, nenáročný na pohyb. Musí se rozčesávat. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 6 kg VÝŠKA 30 cm VĚK 15 let.

Německá komtesa Charlotta Liebenstein odkázala v roce 1992 svému psu sto šest milionů dolarů.

59

Lhasa Apso POPIS Skvělý domácí mazlík. Miluje lidskou společnost, je velmi inteligentní, učenlivý, zároveň sebevědomý. O samotě trpí. Rád se povaluje doma, na pohyb není náročný. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 7 kg VÝŠKA 25 cm VĚK 15 let

60

Maltézský psík Pekingský palácový pes POPIS Sebevědomý, nedůvěřivý, klidný. Na svém pánovi je velmi závislý, k jiným je rezervovaný. Nepotřebuje pohyb, nejspokojenější je v křesle či v posteli. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 5 kg VÝŠKA 25 cm VĚK 15 let

61

POPIS Ideální do bytu, jako společník do rodiny i pro osamělé lidi. Chápavý, inteligentní, mazlivý, zábavný. Jeho srst vyžaduje česání. O samotě trpí. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádné zkušenosti. VÁHA do 4 kg VÝŠKA 26 cm VĚK 15 let

62

63


2. SPOLEČENŠTÍ PSI

64

65

66

67

Papillon POPIS Velmi inteligentní, hravý, miluje kontakt s člověkem. Ideální pes pro rodinu s dětmi, vhodný i do malého bytu, když mu majitel poskytne dost procházek. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádné zkušenosti. VÁHA do 4 kg VÝŠKA 28 cm VĚK 15 let

Lvíček POPIS Inteligentní, hravý, ideální pes pro rodiny i osamělé lidi. Vyskytuje se v různých barevných kombinacích. Miluje hry a zábavný výcvik. Nerad je sám. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 6 kg VÝŠKA 35 cm VĚK 15 let

68

Čtvrtina ze všech psů v České republice má průkaz původu.

Knírač POPIS Existuje ve třech druzích, malý, střední a velký, i v různých barvách. Je temperamentní, miluje hry. Potřebuje hodně pohybu a je velmi dobrý hlídač. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA 4,5–45 kg VÝŠKA 30– 70cm VĚK 13 let

69 70


3. LOVEČTÍ PSI 71

Dalmatin POPIS Jednu dobu velmi oblíbený, nyní jich ubylo. Přátelský, má rád rodinu, učenlivý, ale trošku zbrklý a svéhlavý. Pozor, hodně mu líná srst, v bytě bude nepořádek. Hodí se pro zkušenější majitele. VÁHA do 30 kg VÝŠKA 60 cm VĚK 11 let

Štěňata dalmatinů nemají černé flíčky, objeví se až časem.

72

Jezevčík

73

Výmarský ohař POPIS Má neobvyklou šedou barvu a modré oči, které působí jako z ledu. Miluje kontakt s lidmi. Jako každé lovecké plemeno potřebuje hodně pohybu a radost mu udělá i myslivecký výcvik. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA do 40 kg VÝŠKA 70 cm VĚK 12 let

POPIS Existují tři varianty, hladkosrstý, dlouhosrstý a drsnosrstý. Vyskytují se v různých barvách od rezavé až po černou. Tvrdohlavý, ale veselý a učenlivý pes. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 9 kg VÝŠKA 30 cm VĚK 14 let

74

75 76

Český fousek POPIS Oblíbenec myslivců. Velmi aktivní, chápavý, poslušný. Rád se učí, ale potřebuje hodně pohybu v přírodě. Umí být i velmi ostrý hlídač. Hodí se pro zkušenější majitele. VÁHA do 35 kg VÝŠKA 65 cm VĚK 12 let


Baset

77

POPIS Má mimořádně krátké nohy a smutný výraz, kvůli kterému má hodně obdivovatelů i odpůrců. Je přátelský, nenáročný. Rád loví. Není vhodný jako hlídač, na to je moc dobrosrdečný. Hodí se i pro ty, kteří nemají s chovem psů žádné zkušenosti. VÁHA do 35 kg VÝŠKA 33 cm VĚK 11 let.

78

Baseti vůbec neumí plavat.

79

Bígl POPIS Velmi temperamentní, až divoký. Miluje hry a lidskou pozornost. Je honič, takže když chytí stopu, zmizí. S tím je třeba počítat. Na péči je nenáročný, ale potřebuje pevné vedení. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA do 14 kg VÝŠKA 40 cm VĚK 13 let

80 81

Maďarská vizsla POPIS Je to ohař, tudíž potřebuje hodně pohybu a výcvik. Je temperamentní, až divoký, miluje hru a kontakt s člověkem. Je nenáročný na údržbu, ale v malém bytě trpí. Hodí se pro zkušenější majitele. VÁHA do 30 kg VÝŠKA 60 cm VĚK 12 let

82

Irský setr POPIS Potřebuje běh, přírodu, hodně zábavy. V bytě by trpěl. Je inteligentní, ale také svéhlavý, takže jeho výcvik je náročnější než u jiných loveckých plemen. Neví, co je to agresivita. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 25 kg VÝŠKA 65 cm VĚK 12 let


3. LOVEČTÍ PSI

83

85 84

Rhodézský ridgeback POPIS Výborný hlídač, v případě potřeby i tvrdý bojovník. Oddaný rodině, má rád hry a lidskou společnost. K cizím je nedůvěřivý a dává najevo svou sílu a dominanci. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 40 kg VÝŠKA 68 cm VĚK 11 let

86 Bloodhound POPIS Má nejlepší čich ze všech plemen, je ideální jako lovecký pes. Miluje pohyb venku, kontakt s jinými psy. Umí být oddaný společník, ale také hlídač. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA do 54 kg VÝŠKA 65 cm VĚK 12 let

Nejdelší uši na světě má bloodhound Tigger z USA, drží rekord, jsou přes 34 cm dlouhé.

Bedlington POPIS Vypadá jako ovečka, působí křehce, ale je rychlý a odvážný. Je dobrý hlídač a dokáže bránit svou rodinu. Majiteli je oddán, je přítulný, dobře cvičitelný. Jeho srst nelíná, proto je ideální do bytu. Vhodný i pro ty, kteří s chovem psů nemají zkušenost. VÁHA 10 kg VÝŠKA 40 cm VĚK 12 let

West highland teriér POPIS Pozor, za roztomilým vzhledem se skrývá tvrdohlavá a sebevědomá povaha. Rád přemýšlí, jak na člověka vyzrát. Potřebuje pevné vedení, hodně pohybu, je velmi inteligentní. Hodí se pro zkušenější majitele. VÁHA do 9 kg VÝŠKA 28 cm VĚK 13 let

87

Labradorský retrívr POPIS Bezproblémový, chápavý, poslušný. Ideální do rodiny, často je používán jako asistenční a slepecký pes. Miluje kontakt s člověkem. Potřebuje pohyb, na péči je nenáročný. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 35 kg VÝŠKA 57 cm VĚK 13 let

88


3. LOVEČTÍ PSI Jack Russel Parson teriér

89

POPIS Jedno z nejoblíbenějších plemen současnosti, temperamentní, miluje hry, zábavu všeho druhu. Potřebuje běhání a blízký kontakt s člověkem, o samotě trpí. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 8 kg VÝŠKA 30 cm VĚK 15 let

Tibetský teriér

90

91

POPIS Hravý, živý, rád štěká, takže se dá využít i jako hlídač. Je inteligentní, miluje kontakt s lidmi, k jiným psům bývá nesnášenlivý. Potřebuje hodně pohybu. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA do 12 kg VÝŠKA 40 cm VĚK 15 let

Zlatý retrívr POPIS Oddaný rodině, snadno vychovatelný, přítulný a zároveň dobrý hlídač. Ideální plemeno pro každého. Potřebuje pohyb a potěší ho myslivecký výcvik. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádnou zkušenost. VÁHA do 40 kg VÝŠKA 60 cm VĚK 13 let

92 93

94

Portugalský vodní pes POPIS Přátelský, inteligentní, hravý. Není agresivní, miluje lidi a hry všeho druhu. Potřebuje hodně pohybu. Na péči není náročný, ale má rád svobodu, takže má sklon utíkat. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA do 25 kg VÝŠKA 55 cm VĚK 12 let


96

97

98

99

95 Foxteriér POPIS Kdysi populární ‚Dášeňka‘ nyní téměř vymizela. Je veselý, učenlivý a zábavný. Také tvrdohlavý a rád přemýšlí, jak člověka přechytračit. Majitel by na něj měl mít hodně času. Hodí se pro zkušenější majitele. VÁHA do 8 kg VÝŠKA 37 cm VĚK 12 let

Nejdražší pes na světě je tibetský mastif Jang-ce. V roce 2009 byl v Číně prodán za částku, která odpovídá deseti milionům korun.

Kokršpaněl POPIS Jsou dva druhy, anglický a americký, který má kratší čumák. Je veselý, rád si hraje. Přizpůsobí se životnímu stylu majitele, takže z něj může být pecivál i aktivní pes. Hodí se i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádné zkušenosti. VÁHA do 15 kg VÝŠKA 40 cm VĚK 11 let

Skotský teriér POPIS Energický, potřebuje hodně pohybu a zábavy. Bývá svéhlavý, rád se prosazuje mezi jinými psy, ale i lidmi. Potřebuje pevné vedení, pak je veselý a inteligentní parťák. Hodí se pro zkušenější chovatele. VÁHA do 10 kg VÝŠKA 25 cm VĚK 15 let

100


4. CHRTI 101

Afghánský chrt POPIS Je citlivý, uzavřený, obtížně cvičitelný. Potřebuje chápavého, milého majitele a hodně pohybu. Je mu dobře v přírodě. Dovede být i dobrý hlídač. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 30 kg VÝŠKA 74 cm VĚK 13 let

102 Barzoj POPIS Říká se mu aristokrat mezi psy. Kvůli elegantnímu vzhledu, ale i kvůli chování. Je klidný, uzavřený, nedá se snadno ovládat. Potřebuje chápavého majitele. Hodí se pro zkušené majitele, potřebuje výcvik. VÁHA do 50 kg VÝŠKA 85 cm VĚK 12 let

103 Italský chrtík

104 Saluka POPIS Je hrdý, svému pánovi oddaný, ale k cizím lidem netečný a odmítavý. Má rád děti, potřebuje hodně pohybu, procházky nestačí, potřebuje běhat. Na údržbu nenáročný. Potřebuje citlivý přístup. Vhodný pro ty, kteří mají se psy nějakou zkušenost. VÁHA do 25 kg VÝŠKA 71 cm VĚK 12 let

50

105

POPIS Dobrosrdečný, učenlivý. Je závislý na svých blízkých, nesnáší samotu. K cizím je nedůvěřivý, takže působí sebevědomě až arogantně. Potřebuje hodně pohybu, ale zároveň se hodí do bytu. Vhodný i pro ty, kteří s chovem psů nemají žádné zkušenosti. VÁHA do 5 kg VÝŠKA 38 cm VĚK 12 let

Azavak POPIS Je divoký, svéhlavý a nedůvěřivý. Nemá rád tvrdé vedení, potřebuje trpělivost a pochopení. Pak je ideální jako rodinný společník i jako hlídač. Miluje pohyb. Nemá rád vodu, vadí mu i déšť. Hodí se pro zkušené chovatele, potřebuje výcvik. VÁHA do 30 kg VÝŠKA 75 cm VĚK 12 let

106

Psí album  

Psí album MF DNES

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you