Page 1

GENÇLİK DERSHANELERİ


G E NÇ L İK D E RS HANE L E Rİ 2 0 1 2 -2 0 1 3 Y IL I Y G S & L Y S AK AD E M İK T AK V İM 19 - 21 Ağustos 2012

R amaz an B ayramı (R E S M İ T AT İL)

27 E ylül 2012 P az arte si

11-12. v e M e z un S ınıfların Y az K ursu B aşlangıcı

17 E ylül 2012 P az arte si

M E B 2012-2013 E ğitim-Ö ğre tim Y ılı D e rs B aşlangıcı

18 E ylül 2012 S alı

Y G S -LY S (H İ) S ınıfları 2012-2013 D e rs Y ılı B aşlangıcı

22 E ylül C umarte si

Y G S -LY S (H S ) S ınıfları 2012-2013 D e rs Y ılı B aşlangıcı

29 E ylül 2012 C umarte si

9-10-11. S ınıflar (H S ) 2012-2013 D e rs Y ılı B aşlangıcı

25 - 28 E kim 2012

K urban B ayramı (R E S M İ T AT İL)

29 E kim 2012 P az arte si

C umhuriye t B ayramı (R E S M İ T AT İL)

10 K asım 2012 C umarte si

Atatürk'ün Ö lüm Y ıldönümü

24 K asım 2012 C umarte si

Ö ğre tme nle r G ünü

1 O cak 2013 S alı

Y ılbaşı (R E S M İ T AT İL)

5 - 6 O cak 2013

G e ne l Ö düllü S T S

25 O cak 2013 C uma

Y G S -LY S (H İ) S ınıfları 2012-2013 I. D öne m S onu

27 O cak 2013 P az ar

Y G S -LY S (H S ) v e 9-10-11. S ınıflar 2012-2013 I. D öne m S onu

28 O cak - 8 Ş ubat DERSHANELERİ 2013 M E B Y arıyıl2012-2013 T atili GENÇLİK

AKADEMİK TAKVİMİ

28 O cak - 3 Ş ubat 2013

D e rshane Ö ğre tme nle ri Y arıyıl T atili

4 - 8 Ş ubat 2013

Ö ğre nci K ampları

12 Ş ubat 2013 S alı

Y G S -LY S (H İ) S ınıfları 2012-2013 II. D öne m D e rs B aşlangıcı

16 Ş ubat 2013 C umarte si

Y G S -LY S (H S ) S ınıfları 2012-2013 II. D öne m D e rs B aşlangıcı

22 M art 2013 C uma

Y G S -LY S (H İ) Y G S D e rs S onu

24 M art 2013 P az ar

Y G S -LY S (H S ) Y G S D e rs S onu

31 M art 2013 P az ar

2013 Y G S

23 N isan 2013 S alı

U lusal E ge me nlik v e Ç ocuk B ayramı (R E S M İ T AT İL)

1 M ayıs 2013 Ç arşamba

E me k v e D ayanışma G ünü (R E S M İ T AT İL)

19 M ayıs 2013 P az ar

G e nçlik v e S por B ayramı (R E S M İ T AT İL)

19 M ayıs 2013 P az ar

9-10-11. S ınıflar 2012-2013 D e rs Y ılı S onu

31 M ayıs 2013 C uma

LY S S ınıfları (H İ) 2012-2013 D e rs Y ılı S onu

2 H az iran 2013 P az ar

LY S S ınıfları (H S ) 2012-2013 D e rs Y ılı S onu

14 H az iran 2013 C uma

M E B D e rs Y ılı S onu

15-16, 22-23 H az iran 2013

2013 LY S

23-30 H az iran 2013

Ö ğre tme n K ampları


YGS - LYS DERS SAATLERİ

DERSLER Cebir

4

4

2

3,5

3,5

2

4

2

2

2

2

Geometri

2

2

1

2,5

2

2

2

1

2

2

1

Fizik

3

-

-

3

-

2

-

-

2

-

2

Kimya

2,5

-

-

2,5

-

2

-

-

1

-

1

Biyoloji

2,5

-

-

2,5

-

2

-

-

1

-

1

Türkçe

1

4

4

1

3,5

-

2

3

-

2

1*

Tarih

-

2

3

-

2,5

-

1

2

-

1

-

Coğrafya

-

2

3

-

2,5

-

1

2

-

1

-

Felsefe

-

1

2

-

1

-

-

-

-

-

-

İngilizce

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1*

TOPLAM

15

15

15

15

15

10

10

10

8

8

8

MF

SÖZ

L-3

L-3

L3

L2

L2

GRUPLAR

MF

TM

SÖZ Meslek Lisesi

MF

TM

SÖZ

MF

TM

L1

Kursun Türü

Başlama ve Bitiş Tarihi

Kurs Saatleri

YGS H.İçi

18.09.2012 - 22.03.2013

Sabah 09:00 - 12.10 & Akşam 17:30 - 20:40

YGS H.Sonu

22.09.2012 - 24.03.2013

Sabah 08:00 - 12:50

LYS H.İçi

25.09.2012 - 31.05.2013

Sabah 09:00 - 12.10 & Akşam 17:30 - 20:40

LYS H.Sonu

22.09.2012 - 02.06.2013

Sabah 08:00 - 12:50

L3-L2-L1 H.Sonu

29.09.2012 - 19.05.2013

Sabah 08:50 - 12:50 & Öğle 13:30 - 16:40


GENÇLİK DERSHANELERİ 2012-2013 LİSE GRUBU DENEME TAKVİMİ 12. SINIF ve MEZUN Sev.Belir.Sn 15 Eylül Cumartesi

9., 10., 11. SINIFLAR Sev.Belir.Sn

23 Eylül Pazar

Deneme 1

13 Ekim C.tesi (YGS-1)

Deneme 1

13 Ekim Cumartesi

Deneme 2

10 Kasım C.tesi (LYS-1)

Deneme 2

24 Kasım C.tesi

Deneme 3

24 Kasım C.tesi (YGS-2)

Deneme 3

22 Aralık C.tesi

Deneme 4

8 Aralık C.tesi (YGS-3)

Deneme 4

05 Ocak C.tesi (STS)

Deneme 5

22 Aralık C.tesi (YGS-4)

Deneme 5

26 Ocak C.tesi

Deneme 6

5 Ocak C.tesi (YGS-5)

Deneme 6

16 Şubat C.tesi (Ek Deneme)

Deneme 7

26 Ocak C.tesi (YGS-6)

Deneme 7

02 Mart C.tesi

Deneme 8

16 Şubat C.tesi (YGS-7)

Deneme 8

06 Nisan C.tesi

Deneme 9

02 Mart C.tesi (YGS-8 TGS)

Deneme 9

27 Nisan C.tesi (Ek Deneme)

Deneme 10

9 Mart C.tesi (YGS-9)

Deneme 10

11 Mayıs C.tesi (TGS)

Deneme 11

16 Mart C.tesi (YGS-10)

Deneme 11

19 Mayıs C.tesi (Ek Deneme)

Deneme 12

23 Mart C.tesi (YGS-11)

Deneme 13

24 Mart Pazar (YGS-12-Prova)

Deneme 14

25 Mart P.tesi (YGS-13)

Deneme 15

26 Mart Salı (YGS-14)

Deneme 16

27 Mart Çarş. (YGS-15)

Deneme 17

28 Mart Perş. (YGS-16)

Deneme 18

27 Nisan C.tesi (LYS-2)

Deneme 19

11 Mayıs C.tesi (LYS-3 TGS)

Deneme 20

25 Mayıs C.tesi (LYS-4)

Deneme 21

1 Haziran C.tesi (LYS-5)

Deneme 22

8 Haziran C.tesi (LYS-6)

Deneme 23

10-17 Haziran (LYS-7)

Deneme 24

11-18 Haziran (LYS-8)

Deneme 25

12-19 Haziran (LYS-9)

Deneme 26

13-20 Haziran (LYS-10)

Deneme Sınavlarından sonra her öğrencimiz için, her dersten durum tespiti yapılarak, iyileştirme ve eksikleri tamamlama etütleri oluşturulacak. Bu etüt çalışmalarımız Dershanemizdeki derslerin bitimine kadar devam edecek ve öğrencimiz kendileri için belirlenmiş etütlere katılması mecburi olacaktır. Bu çalışmalarda derslerde olduğu gibi yoklama alınarak devamsızlık yapan öğrenciler velilerine bildirilecektir. Bu etüt çalışmaları ile öğrencilerimiz eksik konu ve çözemedikleri sorular üzerinde çalışacaklar, etütler öğrencilerin ders seviyelerine göre uygulanacaktır.


GENÇLİK DERSHANELERİ 2012-2013 YILI YGS&LYS SOSYAL ETKİNLİK PLANI ZAMAN

ETKİNLİK TÜRÜ

KISA BİLGİ

Ekim 2012

I. Futbol Turnuvaları

Lise grubundaki erkek öğrenciler

Ekim 2012

I. Voleybol Turnuvaları

Lise grubundaki kız öğrenciler

Kasım 2012

Bilgilendirme

Kızılay Haftası

Aralık 2012

Araştırma Çalışması

Konya'nın Manevi Büyükleri

Mart 2013

Bilgilendirme

Yeşilay Haftası

Mart 2013

Sinevizyon Gösterisi

Çanakkale Destanı

Nisan 2013

Sinevizyon Gösterisi

Kutlu Doğum

Nisan 2013

II. Futbol Turnuvaları

Lise grubundaki erkek öğrenciler

Nisan 2013

II. Voleybol Turnuvaları

Lise grubundaki kız öğrenciler

Mayıs 2013

Sinevizyon Gösterisi

Yunus Emre Haftası

Mayıs 2013

Bilgilendirme

Engelliler Haftası

Mayıs 2013

Sinevizyon Gösterisi

Anne ve Baba

GENÇLİK DERSHANELERİ 2012-2013 YILI YGS&LYS GEZİ-PİKNİK PLANI ZAMAN

GEZİ TÜRÜ

KISA BİLGİ

Nisan 2013 (YGS sonrası)

………... Gezisi

9-10-11-12. ve Mezun Sınıfı öğrencilerine

Mayıs 2013

Konya Gezisi

9-10-11-12. ve Mezun Sınıfı öğrencilerine

Haziran 2013

Üniversite Gezisi

12 ve Mezun Sınıfı öğrencilerine

Haziran 2013

Piknik

12 ve Mezun Sınıfı öğrencilerine

GENÇLİK DERSHANELERİ 2012-2013 YILI YGS&LYS ZİYARET-ZİYAFET PLANI ZAMAN

GEZİ TÜRÜ

KISA BİLGİ

Aralık 2012

I. Okul Ziyaretleri (Lise Grubu)

İdareci ve Öğretmenler

Kasım 2012

Yemek İkramı

Dershane Öğretmenleri

Nisan 2013

II. Okul Ziyeretleri (Lise Grubu)

İdareci ve Rehber Öğretmenler

Mart - Nisan 2013

Yemek İkramı

MEB İdari Kadro

Haziran-Temmuz 2013

Öğretmen Kampları

Marmaris - Çubucak


GENÇLİK DERSHANELERİ 2012-2013 YILI YGS&LYS SEMİNER-EĞİTİM PLANI ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ Zaman

Seminer Adı

Kısa Bilgi

Eylül 2012

Rehberlik Servisinin Tanıtımı

Rehberlik servisi ne yapar? Nasıl ulaşılır?

Ekim 2012

YGS-LYS Sistemi (YGS-LYS öğr. için)

Sistem tanıtımı, lise puanları, kazanmak için gereken netler

Kasım 2012

Dersi Derste Öğren

Dersi derste öğrenmeyi sağlayacak 3 teknik

Aralık 2012

Hedef Belirle

Hedef belirlemenin önemi ve ilkeleri

Ocak 2013

Verimli Ders Çalışma

Verimli ders nasıl çalışılır?

Şubat 2013

Zaman Yönetimi

Zaman hırsızları ve bunlarla mücadele

Mart 2013

Deneme Stratejileri

Denemede başarıyı sağlayacak 6 teknik

Nisan 2013

Öğrenme Teknikleri

Kolay ve hızlı öğrenme teknikleri

Mayıs 2013

Son 30 Metre

Son bir ay kala nasıl çalışılır?

Haziran 2013

Son Taktikler

Sınav öncesi son taktikler

ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ Zaman

Seminer Adı Kısa Bilgi GENÇLİK DERSHANELERİ 2012-2013 AKADEMİK TAKVİMİ

Kasım 2012

YGS Semineri

Mart 2013 (YGS öncesi)

Sınav Kaygısı ve Sınav Motivasyonu

Nisan 2013

LYS Semineri

VELİ SEMİNERLERİ Zaman Kasım 2012

Seminer Adı Çocuklara Özgüven Nasıl Aşılanır

Kısa Bilgi Özgüvenin çocuk eğitiminde önemi

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ Zaman

Seminer Adı

Kısa Bilgi

Eylül 2012

Etkili İletişimle Sınıf Yönetimi

Dershane Öğretmenleri

Şubat 2013

Kurum Semineri

Kurum idarecileri ve öğretmenleri

2012-2013 GENÇLİKTE HER ŞEY MÜMKÜN Zaman

Sosyal Etkinlik

Kısa Bilgi

Kasım 2012

Kitap Okuma

Günde 2 kitap okunur mu?

Aralık 2012

Soru Çözme

Günde 700 soru çözülür mü?


www.genclikdershanesi.com.tr Facebook.com/GenclikDershaneleri

Adres : Sahip Ata Mah. Mimar Muzaffer Cad. No: 34/A Meram-KONYA

twitter.com/GenclikDers

Tlf

: 0.332.350 79 13 - 14

LYS Akademik Takvim  

Gençlik Dershanesi