Page 78

SEMENKE I ORASASTI PLODOVI

D

ok čekamo sve že voće i pov rće, semenke i orašasti plod ovi su i dealna osnova z a d om a će grickali ce i p oslast ice. K rek eri sa semenkama su odlična už ina , a orašasti p lodovi se sa v ršeno sla žu uz karamelu. Probaj t e i d a ih d o date testu, salatama, filov im a z a kifli ce i li slatka peci va.

Profile for MEZZE magazin

Mart 2016  

Ideje za ukusniji život.

Mart 2016  

Ideje za ukusniji život.

Profile for mezze
Advertisement