Page 70

cUriositats sobre els animals

Els animals de companyia

Petita enciclopèdia de les cries dels animals

Codi Abacus: 863675.19

Codi Abacus: 867535.35

Autors: Patrick David Il·lustradors: diversos il·lustradors Editorial: Cossetània Edicions Coneixements. Edició en català i castellà. 21,5 x 21,5 cm. 46 pàg.

Autora: Emmanuelle Figueras Editorial: Cruïlla Coneixements. Edició en català i castellà. 22,5 x 26 cm. 128 pàg.

PVP: 10,80 euros

Cost soci: 24,04 euros PUNTSABACUS: 2,19

PVP: 25,30 euros

Un recorregut visual i inte-

Una obra de consulta bàsica

ractiu per una vintena d’animals

amb més de 150 fotografies, di-

de companyia amb informació,

vertides i molt il·lustratives, i un

fotografies a tot color i jocs.

munt de curiositats sobre el nai-

Cada doble pàgina conté una

xement i la infantesa de les cries

fitxa d’identificació, un petit vo-

dels animals. Els textos, breus

cabulari i un test de cert o fals

i en lletra lligada, faciliten als

per consolidar la comprensió del

primers lectors la lectura i la

text. Un animalari perquè els

comprensió de coneixements

infants aprenguin tot jugant

sobre el món animal.

un munt de curiositats sobre els animals que tenim habitualment a casa.

68 PER A SABER-NE MÉS

* La crida del bosc Jack London

Cost soci: 10,26 euros PUNTSABACUS: 0,93

La història d’un gos nascut en una casa benestant, però la sort del qual un bon dia canvia… L’autor és nord-americà.*

Guia de llibres  

Guia de llibres infantils i juvenils

Guia de llibres  

Guia de llibres infantils i juvenils