Page 1

NR. 4. APRIL 2010

• www.taarnbybladet.dk •

18. ÅRGANG

Påsken er en dejlig forårs-begivenhed. Fridage, frokost, familie, men noget rod for avisproduktion. Trykkeriarbejdere og omdelerbude vil også gerne have fri. Derfor er denne udgave produceret på rekordtid (bare det ikke ses for tydeligt) og omdeles mange dage før planlagt. God påske og god læselyst. Forårskoncerten på Tårnby Gymnasium er en hyggelig aften, hvor alle de elever, der har musik som fag optræder. Flere billeder side 37

Gunner Madsens Bigband spillede op til dans for 40. gang - og de kommer igen. Side 12 Foto: Ivan Givskov


Vi er alle lige kloge - gennemsnitlig set!

85 år Pensioneret telefonovermontør Kai Madsen, Spentrup Alle 1, fylder 85 år 2. påskedag mandag 5. april.

Aften skrald Kirstinehøj Genbrugsplads holder længe åbent om aftenen fra 1. april til udgangen af september måned. Det sker for at give ekstra plads til de mange kunder, som kommer med sorteret affald til godt genbrug. Om foråret og sommeren stiger antallet af kunder på pladsen, fordi folk går mere i haven og får ryddet ud i gamle gemmer. De nye åbningstider på genbrugspladsen er hverdage fra 10-20 og lørdage, søndage og helligdage fra 10-17. Mere information kan findes på www.amfor.dk

2 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Pakker i døgnboks Med Post Danmarks pakkeautomat Døgnposten kan man hente og sende pakker 24 timer i døgnet. Over 50.000 har allerede tilmeldt sig Døgnposten på landsplan, og 2.348 har gjort det på Amager. De to Døgnpostautomater er at finde ved Fields på Arne Jacobsens Allé 12 og på Englandsvej 28 v/ Kvickly. En opgørelse fra Post Danmark viser, at det især er mænd, der benytter pakkeautomaten her, da de udgør hele 63 pct. af de tilmeldte. Og selvom næsten halvdelen af de tilmeldte er mellem 25 og 35 år, er det såvel unge som gamle, der har taget ordningen til sig.

Jeg har givet mig selv (for læsernes bedste) det bespænd, at jeg ikke vil bruge spalteplads og læsertid på ordkløveri, men forsøge at være alvorlig på en flabet og ironiserende facon. Denne klumme skal en omvej for at nå det mål, men jeg har nedskrevet min pointe på forhånd, så der er god mulighed for, at jeg også husker den, når jeg lander. Først har jeg opgaven med at komme i tanke om en gammel græker, som underviste i matematik og logisk tænkning. Navnet er ikke Phytagoras og ej heller Archimedes og egentlig ligegyldigt. Det siger man og jeg jo, når der er noget, man ikke kan huske; selvfølgelig er det ikke ligegyldigt, hvem der krediteres for hvad. Prøv bare at glemme et fotografnavn under et billede i en avis. Men denne græker havde nogle elever, som drillede læreren med finurlige spørgsmål og påstande. - Hr. lærer. Jeg kan argumentere for, at du ikke kan komme ud af agoraen, sagde en af de utålelige. Forklaringen var, at for at komme en given strækning som at komme fra pladsen og ud i en sidegade måtte læreren (grækeren) først gå halvvejen og derefter halvvejen af resten. Hver gang han havde gået halvvejen af den resterende strækning, var der i al evighed en rest, som igen kunne deles. Hvad læreren svarede, ved jeg ikke, men logikken var klar og uigennemskydelig. Sådan er det med papir og teori. Den nuværende lærerformand i Danmarks Lærerforening indrømmede en gang i en diskussion, at der måske fandtes dårlige lærere, men ingen var dårligere end gennemsnittet. Tyg lige på den. Sværere føde er det så at komme igennem tågesnak fra en regeringsdogmatiker, som på samme vis forklarede eller bortforklarede borgmestres ønske

TÅRNBY BLADET

udgives af Tårnby Bladforening Englandsvej 290 Postboks 34 2770 Kastrup Tlf. 32 50 92 90 Fax 69 80 29 07 Bank: 5208 1519 722 redaktionen@taarnbybladet.dk Hjemmeside www.taarnbybladet.dk Kontortid dagligt kl. 9-12 plus lidt mere, så bare ring. Redaktion: Terkel Spangsbo (ansv.) Arne Olsen, Heinrich Ehrenreich, Birgitte Barkholt.

om flere penge og eventuelt stop for skattestop. - Hvis alle kommuner med et udgiftsniveau over gennemsnittet af det samlede antal kommuners udgiftsniveau, satte niveauet ned til gennemsnittet, så var der penge nok. Skal vi tage den langsomt eller vil du bare læse sætningen igen. Nu kommer den kringlede tekstopgave i lighed med mænd, der gravede grøfter i min skoletid. Hvis alle over gennemsnittet satte udgifter ned til dagens gennemsnit, hvor var gennemsnittet så henne? Min hovedregning siger, at det ville blive lavere og så skulle selv de roste gennemsnitlige kommuner, sætte deres udgifter ned sammen med de på gennemsnittet nyankomne. I min optik havner man på et eller andet tidspunkt på laveste niveau for alle. Og så stopper besparelserne vel. Hvor grækeren ikke kunne komme hjem til tazikien og fetaosten, har dogmatikken trods alt fået alle ned på bundlinjen. Ved I hvordan Alexander den Store løste den gordiske knude? Ved at hugge den over. Bravo Alex. Du har lige smadret et kunstværk, som fortalte, at man faktisk ikke kan totalløse en opgave uden at efterlade et tov som er ubrugeligt derefter. Det var ikke smart Alex. Det er sjovt, når børn kommer til at vrøvle. Det udkommer i bogform bagefter. Jeg finder det bare ikke sjovt, når personer, som har opgaven at lægge rammer for vores alle sammens ve og vel henter argumentation i børnelogik og hos drillesyge græske elever i antikken. De er ikke klogere end gennemsnittet. Det er dem, der trækker gennemsnittet ned. Venlig hilsen Terkel Spangsbo

Annoncesalg: Erik Nielsen Tlf.: 2232 7346

Dette nummer omdeles lørdag 27. marts 2010.

Tårnby Bladet skrives, redigeres og layoutes af medlemmer af Tårnby Bladforening.

Næste deadline: 9 dage før bladets udgivelse 4. maj 2010 (deadline lørdag 24. april 2010, kl. 15).

Oplag: 24.000. 20.500 husstandsomdeles, resten distribueres via butikscentre, biblioteker oa.

Udgivelsesdatoer i 2010: 1. juni • 6. juli • 10. august • 7. september • 5. oktober • 2. november • 7. december

Tryk: Provinstrykkeriet, Vordingborg

Deadline for annoncer og redaktionelt stof 10 dage før udgivelsesdagen - men ring, hvis man er senere på den.

Distribution: DDC Udebliver Tårnby Bladet kontakt venligst Dansk Distibutions Center tlf. 3691 4750 eller email. Amager@d-d-c.dk


������������������������� ������������������������ ����������������

��������� ��������������� ��������� ���� ���

����� � ���� �������� �� �� ���� ��������� �������� � ��� � ����� ������ �� ���� ����� �������� ������ ����� �� � ����� ����� ������� ��� ���� �������� ������ ����� �� ���� ������ ����� ��

��� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 3

���������������������� ���������������������


100 fuldvoksne træer

BS Comfort

Møbelpolstrer & autosadelmager v/ laugsmester Michael Schmidt • Møbelpolstring og ombetrækning • Syning af hynder til BIL - BÅD - CAMPINGVOGN • Salg af møbelstoffer/læder til private • Specialopgaver udføres Amager Fælledvej 27, kælder - 2300 Kbh. S - 3257 5759

www.bs-autosadelmager.dk

Om nogle uger vil Byparken i Ørestad City være tilplantet med 100 fuldvoksne ege- og birketræer på op til 12 meter. De vil give læ for vestenvinden og betyde, at parken blive mere indbydende. Plantningen blev mulig da et parkområde i Sydhavnen skulle give plads for den nye Cityring. I stedet for at fælde de 225 træer står Nørrebro Miljøpunkt for salg og flytning af træerne blandt andet til Ørestad Syd, som har købt 100. Det koster 4.000 kroner, at få et træ gravet op og genplantet. En særlig maskine med store spidse skovlblade hiver træet op med rod. Efter plantningen skal træet have masser af vand, fred og ro.

Samtidig lukkes Artillerivej for gennemkørende trafik ved Njalsgade.

Ansaldo og Metro Service fortsætter Ud af seks tilbudsgivere på driften af Metroen var det Ansaldo STS, der gav det mest fordelagtige tilbud. Derfor er det underleverandøren Metro Service, som får ansvaret for folks rejse med Metroen de næste fem år. Selskabets administrerende direktør Claudio Cassarino fortæller, at Metroen er blevet præmieret som både »Verdens bedste og Verdens bedste førerløse Metro«. I år sættes fokus på rengøringen i togene og sæder og gulve vil blive udskiftet. HE

Vejændring forsinket Trods flere udskydelser ser det nu ud til, at Ørestad Boulevard bliver ført igennem til Amager Boulevard. Projektet koster 90 mil. kroner og forventes færdig i november 2011. Ved omlægningen bliver trafikken fri for at dreje til venstre i Njalsgade og igen dreje til højre til Artillerivej.

��������������������������

Er du træt af priserne hos de autoriserede mærke-værksteder?

SUPERTILBUD PÅ AUTOSERVICE

���������� spris ud������ �������������� ���� Tilb� 300,R A P Stor service kun 1.812,Lille service S kun 687,���������� ���� �������������� Bemærk inkl. moms, men excl. reservedele Bemærk inkl. moms, ����� men excl. reservedele spris Tilbud 00,4 SPAR

������������������������������������������ - Vi arbejder ud fra et serviceskema i henhold til den specifikke bils serviceintervaller - Vi har diagnosetester, som kan måle på 98 procent af den danske bilpark

4 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

���������������� Vi udfører også: • Mekanisk arbejde på person- og varebiler ���������������������� • Synsklargøring • Autolakering • Pladearbejde ������������������������������������������ • Forsikringsskader • Undervognsbehandling ������������������������������� • Starthjælp (special-pris) • Køb og salg af nyere brugte biler. ����������������������������������

Vores åbningstider er: ��������������������������� Mandag - fredag 8.15 - 17.00 ������������������������������������������������������������������ efter TELEFONISK AFTALE Weekend

����������overholder Alle reservedele ���������autoriserede ��������� standarder / � normer �������indenfor ��������kvalitetssikring, således at�diverse garantier ikke � � ��bortfalder. �� �

���� ��������� ����������� ��������������� ���������� ������� ��34 ���/���22 Gammel Kirkevej 104 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 50 60 51 ����12 ���� ��46 �������� Email: b-as@get2net.dk • www.biloens-autoservice.dk

��� �� �� �� �� � �� �� �� �� � � ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������


Vi er her - og vi bliver her PR

5.900,Str. 300 x 190

OF ES VA SION S udf REPA K og EL R øre s ti ATIO l N pri fornu ser ftig e

750,-

Str. 160 x 93

5.500,-

Str. 286 x 195

Kongelundsvej 293, 2770 Kastrup - Tlf.: 32 51 09 57 ÅBNINGSTIDER: Hverdage 10-17.30, lørdag 9-15. Tirsdag og søndag lukket

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 5

NAVASSER ÆGTE TÆPPER


KOMMUNALBESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 27. april 2010, kl. 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside: www.taarnby.dk Kommunalbestyrelsens møder i 2010 Kommunalbestyrelsens offentlige møder i år 2010 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus følgende tirsdage kl. 18.30: 25.5., 22.6., 31.8., 28.9., 26.10., 30.11. og 21.12. Der tages forbehold for ændringer. www.taarnby.dk

Lokalerne Lokalerne Lokalerne Lokalerne

i Foreningscentret, Amager Landevej 71 på Kastrupvej 326 i Vandtårnet, Oliefabriksvej 102. på Kastrup Idrætsanlæg, Ved Diget 21

Ansøgning om benyttelse af ovennævnte lokaler i vintersæsonen 2010/2011 skal være Børne- og Kulturforvaltningen i hænde senest den 1.5.2010. Ansøgningsskema kan hentes på www.taarnby.dk under emnet fritid eller på rådhuset i Børne- og Kulturforvaltningen. Kommunens elektroniske bookingsystem kan ligeledes benyttes. Ansøgning om benyttelse af lokalerne på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10, sendes direkte til Hovedbiblioteket.

Skal du flytte, giftes, have pas eller søger du information om hvad der sker i Tårnby - eller noget helt andet?

Ansøgning om enkeltudlån af nævnte lokaler skal være Børne- og Kulturforvaltningen i hænde senest 8 uger inden mødet/arrangementet.

På www.taarnby.dk er der hele døgnet mulighed for at søge informationer og benytte »Selvbetjening« der er én samlet indgang til links til de mange selvbetjeningsservices, som kommunen og de offentlige myndigheder stiller til rådighed.

Ansøgning om benyttelse af lokaler på kommunens folkeskoler på lørdage/søndage skal fremover være Børneog Kulturforvaltningen i hænde senest 2 måneder inden arrangementet.

Parkeringslicens til Gl. Lystbådehavn og Kastrup Syd

Svar på ansøgningerne kan forventes inden udgangen af juni 2010.

Bestilling og betaling af parkeringslicens kan foretages digitalt via kommunens hjemmeside.

ebetaling.taarnby.dk. Det er nu muligt at vedhæfte dokumentation til brug for bestilling af beboerlicens, erhvervslicens og licens til parkering i Gl. Lystbådehavn i henhold til gældende regler. Dagslicenser kr. 50,- kan ligeledes bestilles og betales digitalt. Reglerne for parkering i kommunens parkeringszoner m.m. findes på kommunens hjemmeside.

SUNDHEDSKORT (tidligere gult sygesikringsbevis) Har du brug for en ny læge eller har du mistet dit sundhedskort? Så kan du nemt og hurtigt selv klare bestillingen på kommunens hjemmeside www.taarnby.dk/sygesikring - Det koster kr. 170,- og betaling kan kun ske med dankort. Det blå sygesikringsbevis. • Hvorfor bruge tid på at køre eller ringe til Rådhuset? • Hvorfor lede efter Rådhusets åbningstider? • Hvorfor stå i kø?

6 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

• • • •

TÅRNBY KOMMUNES MILJØTILSYNSBERETNING 2009 Hermed offentliggøres Tårnby Kommunes »Miljøtilsynsberetning 2009« i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 99 af 20. februar 2008. Miljøtilsynsberetningen er kommunens indberetning til Miljøstyrelsen om tilsyn og godkendelser på miljøområdet i 2009 Miljøtilsynsberetning kan findes på Tårnby Kommunes hjemmeside på http://www.taarnby.dk/Miljoe/kommunens_ miljoearbejde.htm Eksemplarer af »Miljøtilsynsberetning 2009« kan findes på Tårnby Kommunes biblioteker og i Teknisk Forvaltnings ekspedition på Tårnby Rådhus, Amager Landvej 76, 2770 Kastrup.

PENSIONISTCENTRET ”SOLGÅRDEN” Nordmarksvej 90 2770 Kastrup Tlf. 32 52 95 00

Vil du spare tid, så spring køen over og besøg Tårnby Kommunes hjemmeside på www.taarnby.dk

Der er adgang for Folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby Kommune.

Klik dig ind på Sygesikring og herunder EU-sygesikringsbevis (blå) og bestil et nyt EU-sygesikringsbevis til hele familien – lige når det passer dig.

Åbningstid i centret:

Tjenesten er åben 24 timer i døgnet og kræver ingen adgangskoder.

Åbningstid i cafeèn:

KOMMUNALE MØDELOKALER TIL FORENINGSVIRKSOMHED M.M.

Månedens program:

Til foreningers faste mødevirksomhed og aftenskolers undervisning i vintersæsonen 2010/2011 (1. august 2010 – 30. juni 2011) kan følgende lokaler udlånes:

Mandag til fredag … 10.00-16.30 Mandag til fredag.... 11.00-16.00 Søndag.................. 11.00-15.00 Fredag 9. april kl. 13.30 Café eftermiddag: Preben Højlund Olsen (dansemusik) Fortsættes næste side


Torsdag 15. april kl. 10.00 Bustur ( se husavis )

Leif Jørgensen: Papmodeller af kendte bygninger i Europa

Fredag 16. april kl. 13.30 Café eftermiddag: Harmonien (dansemusik)

Carl Erik Fugl: Egne tegninger - Portrætter og tegninger af Axsel Mathiesen

Torsdag 22. april kl. 13.00 Josefine viser tøj fra hendes forårs kollektion

Poul Erik Nielsen: Gækkebreve - Ninna Feldvoss: Tegninger

Gerda Lauridsen, Birgitte Jørgensen og Marianne Weibel udstiller malerier Bent Petersen udstiller en samling af sparebøsser fra danske banker

Fredag 23. april kl. 13.30 Café eftermiddag: Kastrupløverne (dansemusik)

Kunstnerhjørnet: KUBISME – malerier af Herman Madsen, Jacob Meyer og Thorkild Knudsen

God fornøjelse

Poul Broholm: Tårnby Brandvæsen og Lufthavnens historie

BORDINGHUS

Plyssens historie • Kastrup Broforening • Kastrup Havn • tre stationer af Amagerbanen • Ørestad: Ny bydel på Amager • Øresundsparken • Bevaringsforeningen: Særudstillinger

Tårnby Kommunes Pensionisthus Klitrose Alle 30 3250 7395

Jens Larsen: Modeller af Hangarskib og Undervandsbåd.

Allan Meyer: Modeller af gamle lokomotiver

Alle kommunens borgere på 60 år og derover er hjertelig velkommen.

Allan Meyer: Foto fra Saltholm, Tømmerup, Kastrupgård, Byparken ved Vandtårnet i Tårnby og Dragør, Kastrup kirke og Tårnby kirke.

Åbningstider

UNDERHOLDNING

Tirsdag ..............kl. Onsdag..............kl. Torsdag .............kl. Fredag...............kl. Søndag..............kl.

14.00 09.30 09.30 14.00 13.00

– – – – –

17.00 11.30 11.30 17.00 17.00

Langfredag 2. april - Påskefrokost. Kom og vær med til en rigtig påskefrokost med start kl. 13. Pris kr. 100 pr. kuvert. Tilmelding fra 12. marts. Fredag 16. april - Dronninge-fødselsdag. I anledning af Toves 60-års fødselsdag holder vi åbent hus 16. april kl. 14 -16.

Søndag Søndag Søndag Søndag Søndag Søndag

28. marts kl. 14: Opvisning af Ullerup Line-Dancers 11. april kl. 14: Koncert af Harmonien 18. april kl. 14: Sangkoret Robinerne 25. april kl. 14: Dragørkoret 2. maj kl. 14: Pilehavekoret 9. maj kl. 14: Højdevangskoret

Plyssen har lukket i påsken fra 1. april til 5. april Plyssen er åben hver lørdag-søndag fra kl. 13-16. Gratis adgang Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk

Tove har gennem 17 år været en stor støtte og et lyspunkt for husets brugere. Derfor er der mulighed for at lykønske hende på denne dag, hvor vi serverer kaffe og lagkage.

BIBLIOTEKET INFORMERER

Onsdag 28. april - Fælles tur. Ud i det blå med Tove. Vi starter fra Bordinghus kl. 12. Se nærmere på opslag i huset.

- så husk at give biblioteket besked.

Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk HAR DU FÅET NYT SUNDHEDSKORT ELLER ER DU FLYTTET?

Filmvisning i Bordinghus med start kl. 14: Onsdag 14. april: »Hitlers Sekretær« Onsdag 12. maj: »Staying Alive« med John Travolta Onsdag 16. juni: »War of the Worlds« med Tom Cruise Meddelelse om flere aktiviteter er anført på opslag i Bordinghus

Amager Strandvej 350. Skiftende udstillinger i samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune, lokale foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige medarbejdere. Fotoudstilling: Kastrup Glasværk - sidste skiftehold Fotoudstilling: Foto af Air Force One, SAS-fly og fra flyvestævner.

I løbet af de næste måneder skal Hovedbiblioteket nyindrettes. I nyindretningen opereres med et Oplevelsesområde med aktivitet og liv i stueetagen og et Vidensområde med plads til ro og fordybelse på første sal. Det betyder, at faglitteraturen for børn og voksne samles på første sal, og skønlitteraturen for børn og voksne, legeområdet, musik og medier får plads i stueetagen. Stads- og lokalarkivet flytter på 1. sal Arbejdet med nyindretningen begynder efter påske og vil vare det næste halve års tid. Den første afdeling, som bliver Fortsættes næste side

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 7

PLYSSEN UDSTILLINGSCENTER I APRIL

Nyt og brugervenligt Hovedbibliotek.


Fortsat fra forrige side

berørt, er Stads- og lokalarkivet, som flytter på første sal, og bliver placeret i det hidtidige musikområde. Indtil videre beholder Stads- og lokalarkivet sin nuværende åbningstid: mandag 12 – 19, tirsdag 12 – 16 og fredag 12 – 17. Efter Stads- og lokalarkivet kommer turen til de andre afdelinger, og fra bibliotekets side vil vi bestræbe os på løbende at informere om forandringerne. Følg med på vores hjemmeside taarnbybib.dk, læs lokalpressen og kom hen på Hovedbiblioteket efter påske og se en udstilling om, hvordan du kan forvente, at biblioteket kommer til at se ud, når vi har flyttet rundt og indrettet biblioteket, så det svarer til nutidens behov og ønsker. Planen er, at biblioteket holder åbent som normalt, mens nyindretningen står på.

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKETS ARRANGEMENTER Du kan nu hente forårets arrangementsprogrammer på biblioteket eller se dem på bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk Gratis billetter kan afhentes eller bestilles på telefon en uge før på det bibliotek, hvor arrangementet afholdes, med mindre andet er anført ved det enkelte arrangement.

ARRANGEMENTER FOR VOKSNE DESIGN DIN HAVE Tirsdag 13. april kl. 19. Filial Vestamager. Billedforedrag ved Nina Ewald og Birgitte Busch

Nina Ewald og Birgitte Busch har sammen skrevet bogen Design din have, som foredraget tager udgangspunkt i. Man får inspiration til at komme i gang med selv at designe sin have og realisere sine havedrømme med fokus på planlægning, indretning, tilplantning og farvelære. Der fortælles om de overvejelser, man skal gøre sig i forvejen og om, hvordan man griber hele designprocessen an. Litteraturcafé:

JANE AUSTEN AFTERNOON TEA Onsdag 14. april kl. 17 ved Lise Lotte Frederiksen. Hovedbiblioteket

8 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Lise Lotte Frederiksen fra Peter og Ping Litterære ture fortæller om den engelske forfatterinde Jane Austens liv og forfatterskab. Jane Austen levede fra 1775 – 1817. Alle hendes romaner, med Stolthed og fordom i spidsen, giver et bud på et kvindeliv. Siger hendes romaner os stadig noget? Kan moderne kvinder spejle sig i dem i dag? Hvordan så Jane Austens eget liv ud, og hvorfor blev hendes romaner så populære? Alt dette og meget mere kan du høre om, når vi mødes til engelsk teselskab i Rotunden på Hovedbiblioteket.

Musikcafé:

ROCKAFTEN Torsdag 22. april kl. 19.00 ved musikbibliotekarerne. Hovedbiblioteket

Fra Elvis til Electronica. Mød op og del din musikglæde med andre ligesindede. Musikbibliotekarerne afholder musikcafé med quiz og korte oplæg fra både deltagere og bibliotekarer i et varieret program. Temaerne for de enkelte rockaftener følger senere på taarnbybib.dk

KINA – billeder og historier fra en fjern kultur Mandag 26. april kl. 19.00. Hovedbiblioteket. Billedforedrag ved Peter Birk

Peter Birk fortæller om Kinas natur, kultur, historie og politiske forhold. Kina er ikke et land - det er en hel verden. Kina har smukke haver og fantastiske naturscenerier, samt imponerende rester af det ældgamle kejserrige. Templer er blevet skændet og fjerne minoritetsgrupper er blevet forfulgt – men har overlevet. Kontrasterne mellem nyt og gammelt, mellem by og land og mellem rig og fattig er voldsomme. Kina er stadig kommunistisk, men regeres som var det verdens største koncern.

HAVETERAPI Tirsdag 4. maj kl. 19.00. Filial Vestamager. Billedforedrag ved Signe Wenneberg

Foredraget tager udgangspunkt i Signe Wennebergs bog Haveterapi. Undersøgelser viser, at haveterapi er dobbelt så virksomt mod stress som almindelig terapi og meget bedre end piller. Havemennesker fortæller, at de er kommet over store kriser som sygdom, stress og sorg ved at bruge haven aktivt. Men hvad virker? Signe Wenneberg giver anvisninger på, hvordan man med små enkle midler kan afhjælpe den daglige stress, der opbygges i indendørs miljøer. Arrangementet afholdes af AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. Billetter købes på tlf. 32 51 14 95 eller via www.aofamager.dk. Resterende billetter sælges ved indgangen.

LÆR AT SPILLE MAHJONG Tirsdag 4. maj kl.17 - 19.30 Hovedbiblioteket. Spilleværksted ved Tina Christensen

Tina Christensen fra foreningen Mahjong Danmark fortæller om Mahjong. Derefter er der mulighed for selv at prøve spillet. Mahjong er en tankesport for fire spillere og er uhyre udbredt i Kina. I sin moderne form er spillet opstået omkring midten af det 19. århundrede, men mere simple former har eksisteret før. I Europa er spillet mindre kendt, men i hastig vækst.


KEJSER, KULTUR OG KLASSER Omvisning på Nationalmuseet onsdag 5. maj kl.15.

Den kinesiske kejser havde mere magt end en enevældig konge. Han var guddommelig. Under kejseren arbejdede krigere, administrative embedsmænd, købmænd og allerlængst nede landmændene. Få indblik i et samfund bygget på den konfuzianistiske lære, hvor det at have en plads og kende den blev regnet for et stort gode. Opstigen i hierarkiet fulgte nøje tilrettelagte ritualer. Nationalmuseets guide viser rundt i museets samling Jordens Folk og giver et indblik i den kinesiske kultur. Mødested: Nationalmuseets hall, Ny Vestergade 10.

ARRANGEMENTER FOR BØRN ET HUL I MALERIET

Søndag 25. april kl. 11. Hovedbiblioteket. Teater for de 36 årige ved Teatret Månegøgl

En dag kommer den lille pige på besøg hos malerinden for at blive malet. Tiden går langsomt, indtil malerinden viser hende nogle malerier af kendte kunstnere gennem tiden. På forunderlig vis opstår der hul i malerierne, der viser pigen vej ind i det enkelte billede. Her oplever pigen en ny verden. Med billedanimation, musik og dukker kommer vi på en kunsthistorisk rejse fra renæssancen og frem til den moderne kunst. Varighed 35 minutter.

UDSTILLINGER

FORÅRSUDSTILLING Tirsdag 6. april – fredag 16. april. Hovedbiblioteket ved Fritidsklubben Kløveren

Fritidsklubben udstiller billeder og ting, der er fremstillet af forskellige slags materialer. Her er blandt andet gipsafstøbninger og fotografier, som er blevet malet med akrylmaling.

KURSUSTILBUD Undervisningen foregår på Tårnby Hovedbibliotek. Kamillevej 10. Du tilmelder dig kurserne pr. telefon 32 46 05 20, ved personlig henvendelse i Ekspeditionen eller via email: eksp.hb.uk@taarnbybib.dk

På kurset lærer du at oprette en profil, og hvordan du bruger Facebook til at: • Holde kontakt med venner og familie • Dele billeder og videoer • Finde gamle klassekammerater Forudsætning: Kendskab til brug af internettet. Hvis du ønsker at oprette en Facebook-profil under kurset, er det nødvendigt, at du har en e-mail, du kan åbne fra internettet (en webmail). Undervisere: Carsten Vilhelmsen og Jeanette Jensen

SMS – HVOR ”SVART” KAN DET VÆRE? Torsdag 8. april kl. 10 – 12

Hvordan skriver og sender jeg en sms? Hvordan finder jeg de sms’er, jeg har fået? Hvordan opretter jeg en kontaktperson? Hvordan fungerer min mobiltelefon i det hele taget? Få svar på disse og mange andre spørgsmål og bliv bedre til at udnytte funktionerne i din mobiltelefon. Forudsætning: Medbring din fuldt opladede mobiltelefon og evt. manualen. Undervisere: Vicky Bonde, Tina Eiss og Bente Egeberg

SØG OG DU SKAL FINDE… INTERNETTET FOR BEGYNDERE Tirsdag 13. april kl. 10 – 12

Er du ikke helt fortrolig med internettet? Alle steder henvises der til web-adresser, men du har ikke selv prøvet internettet eller har kun prøvet det få gange. På kurset gennemgås de vigtigste begreber, og vi ser på nogle nyttige hjemmesider. Der skal løses nogle nemme opgaver, og til sidst får du lov til selv ”surfe” lidt rundt. Forudsætning: Kendskab til tastatur og mus. Undervisere: Helle Deleuran og Hanne Meden

BLIV SUPERBRUGER PÅ DIT BIBLIOTEK Onsdag 14. april kl. 10 – 12

Her byder vi på en grundig introduktion til dit bibliotek, så du kan få endnu større udbytte af dine fremtidige besøg. Introduktionen indeholder: Vejledning i bibliotekets indretning

Ved tilmeldingen vil vi gerne bede om navn, adresse og telefonnummer.

Instruktion i hvordan du bruger bibliotekets eget søgesystem

”JEG HAR OVER 100 VENNER…PÅ FACEBOOK”

Instruktion i hvordan du bruger det landsdækkende søgesystem bibliotek.dk

Facebook feberen raser. Flere og flere danskere tilbringer hver dag mere og mere tid på Facebook, der p.t. har mere end 150 mio. medlemmer, og hver dag får 250.000 nye. Men hvad er Facebook egentlig for noget? Det er et socialt værktøj, der gør dig i stand til at kommunikere med venner og bekendte verden over.

Præsentation af bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk Orientering om bibliotekets øvrige tilbud Forudsætning: Hvis du ikke allerede er indmeldt som bruger, medbring da sygesikringsbevis, så du kan blive oprettet. Undervisere: Poul Lerche-Thomsen og Gitte Drachmann Fortsættes næste side

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 9

Onsdag 7. april kl. 16 – 18


Musikskolen til Nøragersminde Kulturelt udvalg har behandlet et forslag om en fusion mellem Tårnby Musikskole og Nøragersmindecentret. Foreløbig er svare – det må vi tale mere om senere

Af Terkel Spangsbo

Kan man gøre Nøragersmindecentret til et kulturelt kraftcenter på Vestamager, et kulturværested, der fra morgen til aften summer af liv og kulturelle aktiviteter

inden for musik, sport, it og kunsthåndværk ved, at Tårnby Musikskole flytter administrationen samt store dele af undervisningen til Nøragersmindecentret? Musikskolen spreder i dag sin undervisning på skolerne og administrationen ligger i en tidligere pedelbolig på Nordregårdsskolen, men har i årevis ønsket sig at samle flest mulig af aktiviteterne på et sted. Muligheden med at flytte til Nøragersmindecentret er nu til drøftelse i kulturelt udvalg og forvaltningen er kommet med et oplæg, som blev drøftet på seneste møde. Hvis centret skal udvikle sig til et kraftcenter, kræver det bygningsmæssige ændringer.

og depotplads til musikundervisningen, placeret der hvor den gamle stald ligger i dag. Administrationen skal samles i en ny bygning eller i lokalefaciliteter på området. Personalefaciliteterne for begge grupper tænkes samlet i den tidligere lejlighed på stedet.

Der skal findes et nyt navn til den nye institution, og der skal arbejdes på en forbedret offentlig transport til institutionen. Forvaltningens oplæg blev ikke købt og udvalget bad administrationen om at komme med et andet forslag.

Ned med stalden Udflytningen vil kræve noget ombygning samt en ny bygning af 10 velisolerede lokaler

Fortsat fra forrige side

FIND DIG SELV PÅ NETTET - BORGER.DK Tirsdag 20. april kl. 10 – 12

Nej… dette er ikke et astrologikursus, men en introduktion til den fælles offentlige portal Borger.dk. På kurset gennemgår vi, hvordan du kan finde information og betjene dig selv over for det offentlige døgnet rundt. Og vi viser dig, hvordan du bruger ”Min Side”, hvor du kan se dine personlige skatte, sundheds- og boligoplysninger. Forudsætning: Kendskab til brug af internettet. Undervisere: Rikke Klæsøe

GRATIS BILLEDBEHANDLING MED PICASA 3 Torsdag 22. april kl. 10 – 12

10 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Har du et digitalt kamera, og oplever du af og til, at kvaliteten af billederne ikke bliver helt, som du havde håbet? På dette kursus lærer du at forbedre dine billeder, f.eks. at fjerne røde øjne og at tilføje flotte effekter. Vi bruger det gratis billedbehandlingsprogram ”Picasa” fra Google, der også gør dig i stand til at dele dine billeder med venner og familie via internettet. Forudsætning: Kendskab til brug af internettet. Medbring dine egne billeder på et digitalt kamera, cd-rom eller et USB stik. Undervisere: Jeanette Jensen og Carsten Vilhelmsen

OPDAG DIN EGEN HISTORIE – PÅ NETTET Onsdag 28. april kl. 16 – 18

Slægtsforskning er din private danmarkshistorie. Det kræver ingen særlige forudsætninger – alle kan gå i gang, og

internettet er blevet en guldgrube af oplysninger. På kurset lærer du at navigere rundt i de vigtigste elektroniske kilder til slægtsforskning - bl.a. arkivalieronline.dk, hvor du kan finde de ældre, originale kirkebøger. Forudsætning: Kendskab til brug af internettet. Undervisere: Inger Kjær Jansen og Jan Frigart

STADS- OG LOKALARKIVET OPDAG DIN EGEN HISTORIE – PÅ NETTET Onsdag 28. april kl. 16 – 18

På kurset lærer du at navigere rundt i de vigtigste elektroniske kilder til slægtsforskning - bl.a. arkivalieronline.dk Se nærmere under kursustilbud. ”GLEMMER DU” har i marts/april titlen: Kastrups panserbasser i 1920´erne og 1930´erne. Bladet kan hentes gratis på bibliotekerne og på Plyssen så længe oplag haves, eller hentes i en printvenlig version på Stads- og lokalarkivets hjemmeside. Den findes via taarnbybib.dk Du kan også vælge at tegne et abonnement på Glemmer du som nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart det udkommer.


54,7 million til medlemmerne Fagforening henter rekordmange penge til medlemmerne i 2009 54,7 million. Så meget har 3F Kastrup skaffet hjem efter arbejdsskader, manglende løn og konkurser. Det er flere penge end nogen sinde før. Men formand Henrik BayClausen, er ikke specielt glad for rekorden. - Hver eneste krone er udtryk for et medlem, der er kommet til skade, blevet ramt af en konkurs eller ikke har Her kommer pengene fra: Arbejdsulykker og -sygdomme 22,8 millioner Konkurser 21,9 millioner Faglige sager 9,4 millioner Øvrige sager 0,6 millioner I alt 54,7 millioner kr. (2008 ca. 31 millioner kr.)

fået det, der egentligt var aftalt med arbejdsgiveren, siger formand Henrik Bay-Clausen og fortsætter: - Det er vigtigt og rigtigt godt, at vi kan sikre vores medlemmer erstatning, når det går galt, men det vi arbejder på hver dag er faktisk at forebygge. Mange typer problemer De områder, hvor 3F Kastrup har skaffet flest penge til medlemmerne, er erstatninger for arbejdsskader og fra Lønmodtagernes Garantifond efter konkurser. - Flere store virksomheder i vores område gik konkurs i 2008, men for den enkelte som mistede deres arbejde er sagerne først sluttet langt inde i 2009, siger Henrik BayClausen og fortsætter: - Erstatningerne for arbejdsskader er endnu værre. Mange af sagerne handler

om medlemmer, der er kommet alvorligt til skade. Der er stadig masser af arbejde at gøre med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Faglige sager om løn og pension vil der altid være. Her er vores styrke det store net af engagerede tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne, som kan fange problemerne op.

Forlig i trafikken

Trafikselskabet Movia, DSB og Metroselskabet er blevet enige om at bilægge tvisten, der opstod som følge af undertælling af buspassagerer fra 2005 til 2007. Passagertællingerne gav anledning til uoverensstemmelser fordi trafikselskaberne fordeler indtægterne imellem sig ud fra en fordelingsnøgle, hvor passagertallet er helt afgørende.

Mere end kontingentet De 54,5 millioner svarer til omkring 9.000 kroner per medlem. Til sammenligning kostede det 5.088 kroner at være fuldtidsmedlem af 3F i hele 2009. For pengene får medlemmerne faglig bistand og juridisk bistand af forbundets advokater, der er specialister på netop de områder der er vigtige for en almindelig lønmodtager.

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 11


Alder ingen hindring - tværtimod Når Gunner Madsens Bigband spiller til danse-eftermiddag på Skottegårdsskolen er det en fordel at kende de klassiske danse og musikken Tekst Heinrich Ehrenreich. Foto: Ivan Givskov

12 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Tårnby Kommunes dansearrangement i aulaen på Skottegårdsskolen med Gunner Madsens Bigband i marts samlede som sædvanlig et stort publikum. Over hundrede var på gulvet i tre timer med festlig musik fra 30erne, 40erne og 60erne. Alle former for dans blev udført fra danseskolestil til lidt mere gulvnære variationer, som de fleste kastede sig ud i. Det var en festlig eftermiddag med et modent publikum, hvor det ældste dansepar var 94 år, men de svingede sig alligevel rundt til den gode

Der er stadig mange, som klæder sig pænt på en søndag eftermiddag og danser standarddanse i tre timer.

musik. Foruden at danse hyggede publikum sig med kaffe og snak i de to pauser. Flere var stamgæster og det var ikke alene deltagere fra Kastup og Tårnby men også fra omegnskommuner, som kom for at danse til et stort levende orkester i stedet for det båndmusik, der serveres andre steder. Et ægtepar fra Havdrup havde også fundet vej til Amager. Gunnar Madsens Bigband spiller op til dans syv gange om året i aulaen på Skottegårdsskolen. Over 80 vel-

lykkede eftermiddage er det blevet til gennem årene. Bandet spiller for flere danseskoler og vil gerne rundt for at holde sig i form og spille så der kan danses til levende musik. Næste arrangement med jubilæum Næste arrangement finder sted søndag 25. april, og det bliver en særlig eftermiddag. Da kan orkesterets dygtigt syngende sangerinde, Birgt Beenfeldt fejre 25 års jubilæum med orkesteret. Der bliver særlig fest den dag, da

Et udpluk af danseparrene der dansede til musik af Gunner Madsens Bigband med dagens ældste dansepar til højre. Han er 94, hun er 90.

entrebilletten også kommer til at gælde som betaling for kaffe, gammel dansk og jubilæumskage. Der kan forventes et stort publikum, som vil fejre denne sangerinde, som har underholdt så ange mennesker gennem årene.


Tårnby Bladets udsendte, th, interviewer lederen af Gunner Madsens Bigband, Claus Bardeleben, mens snart 25-års jubilaren Birgit Beenfeldt ser til.

Bigband for sjov Orkesteret består af 17 mænd og en sangerinde, der spiller dansetoner fra flere årtier - og de gør det kun ,fordi de kan lide de. Fra hjemmesiden gunnermadsensbigband.dk

Et smukt smil ... er mere end forfængelighed, det er livskvalitet ... • Overenskomst med alle kommuner KONSULTATION: Man-fre 9-16 Onsdag 9-18 Anden tid efter aftale. Aut. klinisk tandtekniker

Kim Rasmussen Tårnby Torv 7 32 50 08 50

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 13

Orkestret blev stiftet i 1968 som forening med Gunner Madsen som leder og dirigent indtil hans død i 2004. Han arrangerede selv al musikken i de kendte danserytmer Engelsk Vals, Cha Cha Cha, Quickstep, Jitterbug mv. Gunner Madsen var en særdeles aktiv mand og også et kendt ansigt i Amager Lawn Tennisklub, som han var medstifter af, ligesom han var tidligere elitedanser og deltog på danselandsholdet. Gunner Madsens Bigband består af amatører i ordets mest positive betydning. De går ind for opgaverne med sjæl og vitalitet og stråler af spilleglæde. Alle musikerne er erfarne med en lang række af arrangementer bag sig. Orkestret består af fem saxofoner, fire trompeter, fire basuner og fire rytmefolk samt sangerinde. Passerer man en torsdag aften Havremarkens skole i Husumgade i København, kan man godt blive grebet af danselyst, når man hører bigbandet øve i gymnastiksalen. Hver sommer bliver scenen i den gamle Petersens Familiehave i Pile Allé på Frederiks-

berg bygget ud, når Gunner Madsens Big Band spiller op, og får publikum ud på gulvet. Orkestret har udgivet flere plader: »Ballroom Festival«, der indeholder dansemusik spillet i korrekt tempo. Det er ønskeplader for både sportsdansere og bænkevarmere.


Før & Nu - April Gamle danske vejrvarsler:

er en bleg afglans af gamle frugtbarhedsritualer.

Generelt om månedens vejr: Hvis april begynder mildt, vil den ende vredt. Smuk april varsler en skidt maj. Som første halvdel af måneden er, således vil sommeren blive. Hvis vinden i april går i nordøst, må vi belave os på eftervinter. Svaler i april varsler en lun sommer.

• Nicæta (3. april). Det bliver et skidt vækstår, hvis storken endnu ikke er kommet.

• Sct. Hugo (1. april). At narre hinanden ”april” er efter visse forskeres mening ikke nogen særlig gammel skik her i Danmark. Nogle forskere mener, at den spøgefulde drilletradition vandt indpas i Norden omkring år 1600. Andre forskere hylder imidlertid den opfattelse, at april narreriet har rødder helt tilbage til forhistorisk tid og

• Sankt Georg (23. april). Det lover ikke godt for den kommende tids vejr, hvis frøerne kvækker før den 23. april, for lige så længe frøerne høres før Sankt Georg, lige så længe vil de være tavse efter denne dag. • Markus evangelist (25. april). Gøgen vender ifølge gammel opfattelse tilbage på denne dato.

græsmåned eller fåremåned. I denne måned kom fårene og kreaturerne på græs igen efter den lange vintertid. Dagens længde er ved månedens begyndelse 13 timer og 2 minutter, og den tiltager i månedens løb med hele 2 timer og 13 minutter. Solens op- og nedgangstider: Den 1. april står solen op klokken 5.44 og går ned klokken 18.45. Den 15. april står solen op klokken 5.08 og går ned klokken 19.13.(Sommertid: læg en time til.)

Månedsnavnet april kommer af det latinske ord aperire, som betyder at åbne. Det vil sige, jorden er klar til at blive tilsået. I april åbner året sig for alvor mod foråret og sommeren. Det gamle nordiske navn var

14 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

FUGLE over BY’N Går og synker sammen under tidens tryk, mens jeg længes efter årets første påskebryg. Kigger op i sky’n og får et herligt syn: Flokkevis af fugle flyver over by’n.

Retter skuffet ryggen, fatter om min øl, vrider kapslen af den. Jamen, vær så god og skyl! Kigger op i sky’n, åh, sikken dog et syn: Ned fra himlen drysser hvide gyldengryn.

De er vist forsinket? Ligegyldigt hvad: Bare det, de kommer, gør mig overstadigt glad. Kigger op i sky’n, og rynker et par bryn: De er blevet borte hurtigt som et lyn.

Skutter mig en smule, det er koldt igen. Tro’de, det var forår, er det bare vejret hen? Kigger op i sky’n: åh, hvilket herligt syn: tindrende lanterner funkler over by’n.

Tegning: Ninna Feldvoss

Kigger bedre efter: Tænk, en fuglehær sejler over byen, kommer med det gode vejr. Stirrer op mod sky’n, og ser et herligt syn: Tusindvis af stære indta’r hele by’n.

Dengang

for 10 år siden I år er det 10 år siden, at kommunalbestyrelsen vedtog, at trafikken på Amager Strandvej skulle begrænses. Trafikken var, siden Øresundsforbindelsens åbning, steget med cirka 70 procent. Ikke alene var der tale om en trafikforøgelse, men det var også konstateret, at hastighedsbegrænsningerne ikke blev respekteret. Kommunens initiativ blev den gang bakket op af Sundby Lokalråd og Dansk Cyklistforbund, Tårnby, men da strandvejen for et par år siden blev spærret (i en forsøgsperiode) var opbakningen både blandt en del politikere og en stor del af lokalbefolkningen væk - det er afspærringen også. Det er også 10 år siden, at Poul Feldvoss indledte arbejdet med at skrive Tårnby skolehistorie, hvor det første bind udkom i 2004, og det næste bind forventes udgivet i indeværende år.

pf 2/2 2010

Siden Amagerbanens start i 1907 havde der været posthus på Kastrup Station, men 16. april 2000 var det slut, og kunderne blev henvist til Backervej og Lufthavnen. Siden er de også lukket, ligesom postkontoret på Amager Landevej. Tilbage er nu posthuset på Bredager Torv.


2,7 millioner til bilisterne på Amager God og fornuftig kørsel betaler sig. I hvert fald for de bilister, der er forsikret i GF Amager I disse dage betaler GF Amager nemlig 21,16 procent af forsikringspræmien for 2009 tilbage i lommerne på de gode bilister. - I GF Forsikring har vi over hele landet gjort bilskaderne op for 2009, og vi kan endnu engang konstatere, at bilisterne på Amager hører til blandt Danmarks bedste, siger forretningsfører Grete Sinnerup. - I marts 2010 betaler vi 21,16 procent af præmien for 2009 tilbage. Det svarer i gennemsnit til 1.064 kroner til hver bilist. Man får også penge tilbage, selvom man har haft skader i årets løb, for i forsikringsklubben gælder princippet om ”en for alle”.

Tæt på i hverdagen I de seneste år har mange forsikringsselskaber centraliseret sig i store kundecentre få steder i landet. GF lægger dog fortsat vægt på at have lokale kontorer. Nærheden er nemlig en vigtig værdi. - Kendskabet til vores kunder og til lokalområdet er en af årsagerne til, at vi år efter år kan betale penge tilbage, siger Grete Sinnerup fra GF Amager, der har kontor i Kastrup. Lav pris fra årets start Men hvis bilisterne kører så godt, hvorfor så ikke bare sænke prisen fra årets start? - Vi justerer priserne løbende. Vores priser på bilforsikring er i forvejen blandt de laveste på markedet, forklarer Grete Sinnerup. - Men samtidig tror vi på den sunde fornuft og sikrer os derfor, at der er penge nok i kassen til at betale for skaderne. Ingen efteropkrævning På landsplan betaler GF Forsikring 130 millioner kroner tilbage til cirka 200.000 bilkunder. Som bilkunde er man medlem God kørsel i GF Amager: Bilisterne har haft så få skader i 2009, at de i marts får penge tilbage på deres bilforsikring.

- Det vigtigere, at vi har de rigtige kunder, end at vi har flest, siger Grete Sinnerup fra GF Amager.

af en af de 68 selvstændige forsikringsklubber med overskudsdeling. Nybilisterne har deres helt eget skaderegnskab, og har haft så mange skader i 2009, at de ikke får overskud tilbage. Omvendt får de ingen ekstra regning. Årets bilforsikring kan aldrig blive dyrere, end den pris, man én gang har betalt. Overskudsdeling på bilforsikringen har været grundideen siden GF’s start tilbage i 1967. GF skal ikke skabe overskud til aktionærer, men til medlemmerne af de i alt 68 selvstændige forsikringsklubber over hele landet. At ideen stadig er levedygtig, vidner de seneste års tilbagebetalinger om. Alene siden 2003 har GF Forsikring betalt over 1 mia. kroner tilbage til bilisterne.

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 15


APRIL TILBUD 3 kg.

149,50 kr

Okse stroganoff 3 kg.

149,50 kr

Hakket oksekød 5 kg.

150 kr

Rå medister

100 kr

Bankekød

Flæsk i skiver

5 kg. 3 kg.

Friske svinemørbrad 5 kg.

100 kr 300 kr

Hakket flæsk

5 kg.

125 kr

Ribbensteg

3 kg.

100 kr

Kyllingebryst dansk frost

2,5 kg.

125 kr

Tunsalat

0,5 kg.

50 kr

Hønsesalat

0,5 kg.

50 kr

Æggesalat

0,5 kg

50 kr

.

Vicedirektør Peter Rasmussen går på pension En epoke er slut 1. juli for Københavns Lufthavnes (CPH) vicedirektør Peter Rasmussen trækker sig tilbage. Han har siden 1986 været involveret i den overordnede udvikling af lufthavnen. I en periode frem til november 2011, hvor Peter Rasmussen fylder 62, får CPH via en senioraftale fortsat glæde af hans store erfaring. Peter Rasmussen har som vicedirektør været tæt involveret i CPH’s udvikling fra statseje, over aktieselskabsdannelsen i 1990, de store udbygningsprojekter og frem til i dag. - Det har været en fantastisk rejse med lufthavnen gennem tre årtier. Og det er

lidt overvældende at kunne konstatere, at jeg har deltaget i samtlige 151 bestyrelsesmøder, som Københavns Lufthavne A/S har afholdt. Jeg er taknemmelig for de mange udfordringer og oplevelser, der har været på vejen, siger Peter Rasmussen. - Siden jeg kom til, har Peter Rasmussen været en uvurderlig og tæt sparringspartner, ikke mindst i udviklingen af vores nye strategi, hvor vi udvikler de rigtige tilbud til både netværks- og lavprisselskaber. Jeg vil sige tak til Peter for hans mangeårige indsats, og for at han i en periode endnu stiller sig til rådighed med gode og afbalancerede råd, siger Københavns Lufthavnes administrerende direktør Brian Petersen.

Alle tilbud bestilles dagen før 16 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

tlf. 70 21 82 00 mail: rene@tr-thorup.dk Afhentning af varer alle hverdage mellem kl. 10-12.30

TR Kød Engros Kirstinehøj 75 2770 Kastrup

BLIV GRATIS MEDLEM AF VORES KLUB PÅ WWW.AMAGERRIDEUDSTYR.DK OG

FÅ 10 % PÅ VORES VARER. GÆLDER DOG IKKE UDSALGS- TILBUDSVARER. SOM MEDLEM VIL DU OGSÅ BLIVE INVITERET TIL FORSKELLIGE TILBUD OG AKTIVITETER.


Vi har modtaget

Til 9. klasser på Skelgårdskolen Jeg kommer fra Rådet for Sikker Trafik Live og har lige over tre dage været på besøg i de tre 9. klasser. Jeg har selv været med i en trafikulykke med høj fart og uden sele. Jeg brækkede nakken og sidder nu i kørestol. Vi er et korps på 22 ulykkesramte, der kører ud på skoler i 8., 9., og 10. klasser, for at berette vores egen historie om, hvor galt det kan gå og hvilke konsekvenser det har for vores liv. Tryg Fonden gør dette muligt! Jeg fik fornøjelsen af, at besøge 74 dejlige elever. De var utrolig søde, lyttede til min historie, og var bare ”på” med spørgsmål. Der kom holdninger frem … vi fik en god dialog og ikke mindst tog de

Intet salg i første hug

Det blev ikke til en strike ved tvangsauktionen over bowlingcentret på Astridsvej I bowling hedder det, at man scorer en strike, hvis alle kegler væltes med første kugle. Skal der to til får man en spare – begge dele udtales på engelsk. Men tvangsaktionen, der blev holdt 5. marts gav intet resultat om tilbud på købet. Næste kugle sendes af sted 26. marts. Bryggens Bowlingcenter, som står for lukning af deres lokaler på Islands Brygge, har lagt billet ind på festsalen i underetagen i centret. Her vil de flytte deres baner/maskiner over til, hvis de kan blive enige med en ejer, men fortiden er der så ingen, de kan forhandle med. Hele centret var vurderet til 70 millioner kroner. HE

min historie til sig. Ros til elever og de tre lærere Jette, Henrik og Lone. Jeg fik en utrolig dejlig feedback fra eleverne, da Jette bagefter evaluerede mit besøg med dem. De har virkelig tænk over, hvor vigtigt livet er og taget det til sig. Så her er besked til alle om, at I er nogle super gode elever. Det var rart at være sammen med jer og tak fordi jeg måtte komme og besøge jer – pas på derude, det sker lige pludselig. Gitte Hemmingsen Ambassadør for Sikker Trafik Live gh@sikkertrafik.dk Frederiksværk

Norwegian opgiver

Norwegian skulle 25. marts åbne endnu en indenrigsrute – denne gang fra København til Bornholm. Men i går meddelte selskabet, at man i stedet har indgået aftale med svenske Wings of Bornholm. Det flyver med et lille Saab-propelfly op til fire gange dagligt mellem København og Rønne; Norwegian havde i første omgang kun plan om at flyve en gang dagligt på strækningen, skriver en i Tårnby gammel kending Henrik Baumgarten på www.takeoff.dk. Norwegian begrunder ændringen med, at selskabet “ønsker at tilbyde højere frekvens på ruten end en daglig, men mangler den nødvendige kapacitet.” 14. februar åbnede Norwegian mellem København og Billund, men oplyste 3. marts, at ruten atter indstilles 4. april. PS: Henrik Baumgarten har været journalist på KT-Posten. tsp

April måneds tilbud Catago grimer før 198 kr.

149 kr.

ÅBNINGSTIDER: MAN-TORS. 10 - 17.30 OLIEFABRIKSVEJ 20 FREDAG 10 - 19.00 2770 KASTRUP LØRDAG 10 - 14.00 TLF.: 32 54 60 00 1. SØNDAG I HVER MÅNED 10 - 14.00 22 35 41 42 - DOG IKKE I APRIL PGA. PÅSKEN

Tørre øjne Af farmakonom Susanne Kofod, Kastrup Apotek

Både unge og ældre kan lide af tørre øjne, der giver gener som: svien, brænden, rødme, trætte øjne og irritation. Tørre øjne kan gøre at ”øjnene løber over” - specielt i kulde og blæsevejr. Denne konstante tårestrøm kan også give tørre øjenomgivelser. Tårevæsken beskytter øjnene mod udtørring ved at lægge en tårefilm på øjet og mangler den, bliver øjet mere modtagelig for infektioner. Der kan være flere grunde til tørre øjne Med alderen nedsættes tåreproduktionen og ca. 30 procent af alle ældre har problemet. Lidelsen kan også skyldes dårligt indeklima med eksempelvis tør luft, aircondition og røgfyldte lokaler. Skærmarbejde, megen læsning og bilkørsel kan gøre at man får gener og kontaktlinsebrugere mærker ofte irritation. Lægemidler som blandt andet vanddrivende og blodtryksnedsættende medicin samt midler mod depression og allergi kan nedsætte tåreproduktionen og øjendråber med konserveringsmiddel kan også forårsage tørre øjne. Der er mulighed for behandling med øjenmidler og der kræves ikke recept. Kunstig tårevæske findes i forskellige udformninger blandt andet engangspipetter, dråber og gele. Nogle dråber er mere tyktflydende end andre og virker i længere tid. Midlerne kan bruges så ofte man har brug for det uden at skade. Kontaktlinsebrugere kan anvende engangspipetter som er uden konserveringsmiddel. Vil du vide mere er du altid velkommen på apoteket!

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 17

Nu kun

Apoteket informerer om…


Politiet i Tårnby Politikreds del II.

En station i provinsen I denne politi-artikelserie fra begyndelse af 60’erne, hvor nutidens oldelige demonstrationer stort set ikke forekom, medvirker der ikke tåregas, hollændervogne, klimafængsler og sikkerhedslukning af Øresundsbroen. Pensioneret vicepolitikommissær Ivan Pedersen om tjenesten i Kastrup fra 2. januar 1960 til 31. oktober 1963.

De forholdsvis få værtshuse i politikredsen havde fra tid til anden brug for politiets assistance i forbindelse med uenighed mellem diverse gæster. I enkelte tilfælde blev der tale om anholdelse og efterfølgende bødeforelæg. Ved færgeterminalerne til Sverige i Dragør og i Kastrup Havn opstod der ofte problemer efter at passagererne

havde indtaget ikke blot en god frokostanretning, men også de tilhørende stærke toldfrie drikkevarer. I et tilfælde blev en yngre mand omkring midnat livstruende kvæstet, efter at han først var slået ned og derpå påkørt af en bil. Føreren af bilen havde følt sig truet, og forsøgte at bakke fra stedet uden at være opmærksom på, at den tilskadekomne lå bag ved bilen. Ved vor ankomst til gerningsstedet var voldsmanden naturligvis forsvundet, og den tilskadekomne var kørt til hospitalet under udrykning. Da familien til den tilskadekomne skulle underrettes om situationen, var de tilsyneladende ikke til stede på den fælles bopæl. De nærmeste naboer, der var kendte for en udbredt modvilje mod at tale med politiet, kunne ikke give brugbare oplysninger, men så

Billige kontor- / lagerlokaler Fra 100 til 885 m2 billige, lyse og meget anvendelige kontor og lagerlokaler udlejes. Lejemålene er beliggende i St. Magleby, og kan besigtiges efter nærmere aftale med Hosta Ejendomme A/S.

18 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Ring til Søren på 3945 0045 for yderligere information.

Pudsigt sammenfald

Samtidig med, at Tårnby Bladet udgiver Ivan Pedersens politimæssige erindringer fra Tårnby, udkommer Tårnby Kommunes Lokalhistoriske Samling med et tidskrift i serien Glemmer du om Kastrups Panserbasser i 1920’erne og 1930’erne. Se den kommunale informationsannonce side 6 til 10.

trådte den ældre kollega til; han henvendte sig på sin egen facon til de pågældende, som han i forvejen kendte udmærket, og på sin yderst overbevisende måde gjorde han det klart, at vi skulle have hurtig hjælp til at finde familien, så vi dels kunne underrette dem om tilskadekomsten og dels køre én eller flere af dem til hospitalet, hvis de ønskede det. De fleste ældre kolleger, som for eksempel sidstnævnte, havde udelukkende gjort tjeneste i Tårnby Politikreds, enkelte som landbetjente, hvilket gav den fordel, at hvis de ikke personligt kendte en eller anden bestemt borger, så kendte de én, der kunne fortælle, hvor den søgte befandt sig. Voldssagen blev overgivet til den kriminalassistent, der aktuelt havde hjemmevagten, og efter afhøring af et par vidner, blev gerningsmanden identificeret som en særdeles velkendt voldsmand. Han havde bopæl sammen med sin familie i et af

politikredsens mest urolige hjørner. Da alle andre tjenestegørende var travlt beskæftiget med andre gøremål, måtte jeg nødvendigvis køre alene til den mistænktes bopæl og foretage anholdelsen af ham, hvilket i øvrigt ikke gav nogen pro-blemer. Tidens radiokommunikation Politiarbejdet omfatter blandt andet, at lovovertræders identitet skal sikres. Hvis en fører af et motorkøretøj for eksempel ikke kunne fremvise sit førerbevis (kørekort), skulle det kontrolleres, om han lovligt kunne være fører af køretøjet og om han var i lovlig besiddelse af det, og endelig om han havde opgivet korrekt adresse. Derfor skulle der på stedet, eller snarest muligt, rettes henvendelse til minimum følgende registre: • Folkeregister (FR) til bekræftelse af den opgivne bopæl • Førerbeviskontoret (FB)


Model af Tårnby Politistation på Amager Lnadevej. Fremstillet til udstiling på Plyssen og foto udlånt af Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune. til bekræftelse af evt. gyldigt førerbevis • Rigsregistraturen (RR) blandt andet om pågældende var efterlyst eller frakendt førerretten til køretøjet • Kostercentralen (KC) om køretøjet eller andet, der blev medbragt, var efterlyst. Udover 16 patruljevogne fra politistationerne i det storkøbenhavnske område kørte et varierende antal patruljevogne fra Udrykningstjenesten (den nuværende Beredskabsafdeling på Københavns Politigård) i døgndrift, så det var af indlysende grunde langt fra sikkert, at der kom svar tilbage inden for de næste 10 minutter, hvilket står i skærende kontrast til nutidens elektroniske registre, der betjenes af adskillige radioope-

ratører direkte fra pultene på en meget effektiv radiostation på Politigården i København. Svar på spørgsmål sendes (normalt) tilbage i samme moment. De vagthavende (vagtcheferne) på de storkøbenhavnske politistationer måtte omvendt korrespondere med deres patruljevogne gennem samme radiostation på Politigården, der blev betjent af 2 eller højst 3 yderst professionelle kolleger, som var fuldt beskæftiget i samtlige 8 timer på en vagt i et meget lille kontorlokale. Det skal nævnes, at udstyr som bærbar radio eller mobiltelefon, som enhver politimand i dag øjensynligt er udstyret med, end ikke var i vore tanker.

Stævningsmand En stævningsmand forkynder blandt andet tilsigelser til kommende retsmøder og fogedforretninger vedrørende ubetalt udeståender. I en periode, hvor jeg var beordret til denne tjeneste, fik jeg et dramatisk kendskab til mange medborgeres armod. Den halvdel af politikredsen, jeg opererede i, bestod ikke mindst af havekolonier, der lidt efter lidt i strid med lovgivningen var taget i brug som faste boliger; ofte af familier med flere børn. Hovedparten af disse lokaliteter er nu (2010) bebygget med moderne boliger. Disse medborgere var helt utroligt venlige og gæstfrie,

og det er rigtigt mange kopper kaffe, jeg og andre kolleger nødvendigvis måtte sige nej tak til. De fleste var i øvrigt ikke sarte. Især var børnene frimodige. Eksempelvis blev jeg, modtaget ved havelågen af en lille knægt på måske 6 – 7 år; han vendt sig om mod havehuset og råbte: - Mor! Nu kommer stævnings! og moren råbte tilbage: - Det var sgu godt, for på næste onsdag kommer der et nyt komfur, og vi har jo ikke plads til to! Underforstået, at hun udmærket vidste, at jeg kom med en forkyndelse af et snarligt besøg af fogeden i an-

Gulve slibes og efterbehandles 36 17 00 09 23 46 39 84

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 19


AMAGER MØLLE Tlf.: 32 50 03 65 • Amager Landevej 271 • Tlf.: 32 50 03 65

• amagermolle@mail.dk •

Åbningstider: Hverdage 9-17 Lørdag 8-12

Foder til alle dyr samt tilbehør

Royal Canin Adult mini, medium, maxi, gigant

Spar 100 kr.

Poser over 6 kg

Så længe lager haves.

Forårsvarer på lager Sphagnum • have kalk • gødning

6 gode råd om fuglefodring: • • • •

Husk at fodre året rundt Varier foderet Placer foderstedet frit, hvor fuglene har udsyn Brug et stort foderhus, så opstår der ikke kamp • Vælg foderhus, hvor katte ikke kan angribe • Husk også at sørge for vand, når det fryser.

Tid til at fodre! Vi har to slags vildfugleblanding.

Almindelig blanding 25 kg. Super blanding 25 kg.

kr. 129,kr. 159,-

Vi har nødder i net og løs vægt, mejsekugler 100 og 500 gr. hampefrø, solsikkefrø mm.

Stort udvalg i foderautomater.

20 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

100 stk. luksusmejsekugler kr. 125,Øens bedste og billigste musefælder. To stk. kr. 49,-

Dansk Hundefoder Kun rene råvarer, vi køber direkte fra fabrikken

15 kg kun 229,-

ledning af manglende afdrag for det nuværende iøvrigt udmærkede komfur. Måske var det samme mor, der en vinter råbte til sønnen: - Johnny! Nu må du komme ind, Benny skal have flyvedragten på! Der var ikke nødvendigvis penge til to flyvedragter. Det kunne også være den samme familie, der anvendte den nederste kommodeskuffe som seng til ét af børnene. Andre offentlige myndigheder Det rutinemæssige politiarbejde indebar også dengang et tæt samarbejde med andre politikredse og mange offentlige kontorer. De 72 politikredse administrerede for eksempel eget motor- og førerbeviskontor. Hvor forespørgslerne nu omdage (2004) udføres elektronisk, var rutinen dengang udelukkende telefoniske. De følgende eksempler omhandler opdigtede navne og begivenheder med baggrund i virkeligheden: »Hvis hr. Poul Benny Johansson fra Nørre Ævelse ved en rutinemæssig færdselskontrol ikke kunne forevise sit førerbevis (kørekort), var det nødvendigt at ringe til motorkontoret i den politikreds, han havde bopæl i, for at få verificeret oplysningen om, at han faktisk var i besiddelse af et. Der var i så fald en stor sandsynlighed for, at medarbejderen på motorkontoret brød ind og besvarede det ufuldendte spørgsmål: - Har Poul Benny Johansen førerbevis …? - Ja; han har til motorcykel og lille personvogn. (Kategorier som A, B, C, D og E var ukendte størrelser). Hvis næste spørgsmål omfattede personbilens ejerfor-

hold, kom svaret tilsvarende prompte: - Poul Benny er faktisk ejer af bilen, men han har ikke ejerskiftet den, efter at han havde købt den hos den hos Alfred, den lokale brugtvognsforhandler. Medarbejderen i kommunens folkeregister, havde også svaret klar uden opslag i noget register: - Poul Benny har ikke længere bopæl i Storegade nr. 37; han flyttede for nyligt ud til Dagny Gudrun Larsen på Lærkevænget nr. 8 i samme by, men han har endnu ikke meddelt adresseændring. Man kendte sine borgere. De forskellige centrale registre, som man kender dem i 2010, virker utvivlsomt godt og sikkert, men det er nok ikke nær så hyggeligt og nærværende at læse svaret på en EDB-skærm!

Om forfatteren:

Jeg, Ivan Pedersen, blev ansat i politietaten 1. august 1956. Dengang var det obligatorisk, at en politibetjent på prøve skulle gøre tjeneste på en af de daværende 9 københavnsk politistationer; i mit tilfælde blev det Station 4 i Sundby. Efter udstået prøvetid blev jeg, efter ansøgning, stationeret på Kastrup Politistation i Tårnby Politikreds den 2. januar 1960. Det skadede nok ikke min ansøgning, at jeg dengang havde privat bopæl på Amager Landevej nogle få husnumre fra politistationen.


Kunstig skøjtebane Foreningen Sundbyvester plads har for nylig indviet en 200 kvadratmeter stor kunstskøjtebane, der kan benyttes året rundt. Kunstskøjtebanen er lavet af plastic og formålet er, at banen kan udlejes til andre pladser og byrum i Amager Vest. Banen har kostet 270.000 kroner, som er finansieret af Amager Vest Lokaludvalg.

Skærpet tilsyn gav 11 klip i kortet

Igen opstod der et mindre materielt færdselsuheld på afkørsel 20 ved Tårnby Torv, da en bilist tilsyneladende foretog en svingning over en spærreflade. Bilisten blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Uheld uden skader

Lidt før klokken 15 søndag 21. marts kørte to biler sammen i krydset ved Korsvejen.

Vagthavende hos Amager Politi kalder det et banalt trafikuheld. En bil kom fra Tårnbyvej, den anden et andet sted fra »ellers kan de jo ikke støde sammen«, som vagthavende udtrykker det. Af de sparsomme oplysninger fra politiet fremgår det, at den ene part var i gang med et venstresving, uvist hvilken af parterne.

Trods det dramatiske udseende af bilerne, (se billedet) er der ingen personskade - stadig efter politiets oplysninger.

HE

Efter uheld på Øresundsmotorvejen ved Tårnby tunnelen tre morgener i træk midt i marts, valgte politiet den fjerde morgen at holde et skærpet tilsyn med morgentrafikken mellem klokken 0701 og 0830. Resultatet af det skærpede tilsyn blev, at der blev optaget 11 rapporter, som alle resulterede i et klip i kørekortet for overtrædelse hastighedsbestemmelserne.

NYT I SUPERBEST PÅ TÅRNBYVEJ

BAGER OG KIOSK ÅBNER NU KL.7 PÅ HVERDAGE ( Den øvrige butik åbner kl. 9.)

GODE TILBUD: Kanelsnegle Pr. stk. 8,00

TAG 3 STK. 20,00

Thebirkes

Pr. stk. 7,00 TAG 3 Stk. 20,00

Pr. stk. 5,00

TAG 5 STK. 20,00 Vi giver i nyhedsbonus en GRATIS kop kaffe, til at tage med på vejen til alle morgenfriske Bagerkunder til og med 17.april mellem kl. 7 og 9 til hverdag.

Vi ses! Venlig hilsen Købmanden

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 21

Rundstykker, Håndværkere, Kernestykker, Gifler, m.m.


Unge og rige flytter til Ørestad

Det er overvejende yngre med længere uddannelse og høje indkomster, der flytter til Ørestad. Det fremgår af en undersøgelse, som By & Havn har foretaget, som viser, at der er flere beboere i alderen fra 27-40 end i hovedstaden

generelt. Der er flere børn under fem år end i andre kvarterer, til gengæld er der færre børn fra 5 til 18 år. Materialet viser også, at antallet af beboere i området er støt stigende. I Ørestad bor der nu mere end 5400 beboere. HE

Senior- og pensionist kalender OK-klubberne

Den lokale OK-klub for pensionister og efterlønsmodtagere mødes hver torsdag klokken 10 i Postkassen. Foredrag af forhv. rejseleder og højskoleleder Lars Torkild Bjørn: Præsten og Tjæreborg. Torsdag 8. april kl 10. Forårstøj Annas Mode kommer med det sidste nyt. Torsdag 15. april kl. 10. Banko Torsdag 22. april kl. 10 St. Bededag med varme hveder. Torsdag 29. april kl 10.

Bordinghus

Alle kommunens borger på 60 år og derover er hjertlig velkommen Påskefrokost Langfredag 2. april kl. 13. Film: Hitlers Sekretær onsdag 14. april kl 14. Åben Hus i anledning af Toves fødselsdag holdes der åben hus fredag 16. april fra kl. 14-16. Fælles Tur onsdag 28. april kl. 12.

Kastrup-Tårnby Pensionistforening

Postkassen Amager Landevej 71, 2770 Kastrup Arrangementer om onsdagen starter kl. 12. og banko hver fredag starter kl. 11.30 Film onsdag 7. april Film onsdag 14. april Foredrag ved Borgmester Henrik Zimino onsdag 21. april Film onsdag 28. april

Kastrup Ældre Klub

Hver tirsdag i Kastrup Kirkecenter, Gl. Skovvej 1, 2770 Kastrup

Klubben

For mennesker med demens og deres pårørende. Mødes torsdage i lige uger fra kl. 15-17 i Postkassen, Amagerlandevej 71. Foredrag Overlæge Birgitte Bo Andersen: Hvad Betyder Medicinsk behandling- og hjælper den? Torsdag 8. april kl. 15-17. Foredrag I samarbejde med Sundheds Centret Tårnby og Alzheimerforeningen Københavns Omegn foredrag ved læge, forfatter og aldringsforsker Henning Kirk: Sådan holder du hjernen i gang, i SundhedsCentret Tårnby Kamillevej 4, 1.sal th., tirsdag 20. april kl 18.30-21. Socialt Samvær torsdag 22. april kl. 15-17.

22 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Pensionistcentret »Solgården«

Der er adgang for Folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby Kommune Café eftermiddag: Preben Højlund Olsen ( dansemusik ) Fredag 9. april kl. 13.30 Bustur Torsdag 15. april kl.10.00 Café eftermiddag: Harmonien ( dansemusik ) Fredag 16. april kl.13.30 Mode Josefine viser tøj fra sin forårs kollektion Torsdag 22. april kl. 13.00 Cafeeftermiddag: Kastrupløverne ( Irsk musik ) Fredag 23. april kl. 13.30

Ældre•Sagen

Se foreningens egne annonce side 27.

Kloge Åge Er der noget værre end en person, som når man selv er i en vanskelig situation, sidder med jeg-ved-bedre trækninger dirrende i mundvigen. Det er der givetvis, men derfor er det en tikkende bombe at have Kloge Åge (bemærk bolle-å’et) på besøg. - Den taske har du ikke selv købt, røg det ud af ham. - Men din bæltetaske har du plattet dig til (tror du) ved en gadehandler på et feriested, måske i Bulgarien. Det med Bulgarien er et billigt trick. Jeg har naturligvis fortalt om mine ture til Golden Sand, men det var rigtigt det med købet. Tasken har jeg arvet fra min storebror, som var kvalitetsfanatiker ud over alle grænser og langt ind på andres territorium. Jeg mistænkte ham for blot at købe dyrt, fordi dét nu var smart, men han fik altså noget for pengene, som jeg ikke fik i Bulgarien (forklarede Åge mig). - Bemærk hvordan du roder rundt i din fem-rums bæltetaske for at finde ud af, i hvilket

Multiarena - næh

Det var meningen, at københavnerne skulle se internationale sportsbegivenheder og store koncerter i en multihal i Ørestad Syd. Men underholdningsgiganten AEG kunne ikke skaffe resten af pengene, selv om de havde fået et afdragsfrit lån af kommunen. Planen er nu opgivet.

rum du har lagt din nøgle. Du har jo heller ikke direkte udkig til tasken på grund af din voksende (strøget af red.). Du kan ikke se, men må føle og i hvilken side af rummet er det nu, håndtaget til lynlåsen sidder? - Derimod har lynlåsene på tasken fra din bror startsted i samme side! Kloge Åge er godt nok irriterende, men han fik mig til at sende en undskyldende tanke posthumt til min bror - og gadesælgeren på Golden Sand har solgt sin sidste lavpris bæltetaske til mig.

Adm. direktør i Wonderful Copenhagen Lars Bernhard Jørgensen kalder det tragisk, at København er den eneste Hovedstad i Europa, uden noget så basalt som en multiarena. Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev håber, det på sigt kan lykkes. Der forhandles i hvert fald om en model. HE

Vil du i gang med dansk for ordblinde? Kontakt 3F Kastrup


Noget at gå til i april og maj

Der gækkes på Plyssen Plyssen er lukket i Påsken fra 1. april til 5. april Carl Erik Fugl udstiller denne gang fra sin samling af tegninger af Axel Mathiesen (1882-1973), som i mange år var vores mest kendte og brugte illustratorer. Han var uddannet malersvend og gik »på valsen« i Europa i flere år. Han droppede malerfaget og blev i stedet en af Danmarks første professionelle tegnere uden akademisk uddannelse og uden sidekarriere som kunstmaler. Han startede som reklametegner og vittighedstegner til bl. a. Svikmøllen og begyndte at illustrere bøger. Karrieren fortsatte ind i alderdommen, hvor han fik noget af den anerkendelse han ønskede sig, både offentligt og i familien. Carl Erik Fugl udstiller tegninger – Portrætter Kunstnerhjørnet: KUBISME: Malerier af Herman Madsen, Jacob Meyer og

Til højre: Gækkebreve med påskemotiv af Poul Erik Nielsen

Torkild Knudsen. Kubismen opstod i Frankrig omkring 1900-tallet som en kunstretning indenfor både maleri og Skulptur. Kubismen kom først til Danmark efter anden verdenskrig. Poul Erik Nielsen: Gækkebreve (Påskemotiver) Birgitte Jørgensen udstiller for første gang malerier i akryl og akvareller. Gerda Lauridsen udstiller mange flotte collager, bittesmå bøger i reoler m. v. Marianne Weibel udstiller malerier. Hun har kun malet i få år, men er meget produktiv. Hun holder meget af at male, så det er gået meget stærkt med mange udstillinger i Københavnsområdet. Hun arbejder i åbningstiden, så man kam se hendes teknikker. Bente Petersen viser en udstilling af sparebøsser fra danske banker.

Allan Meyer: Foto fra Byparken ved Vandtårnet i Tårnby og Dragør.

UNDERHOLDNING

Søndag 28. marts kl. 14.00: Opvisning af Ullerup Line-Dansers Søndag 11. april kl. 14.00: Koncert af orkesteret Harmonien Søndag 18. april kl.14.00: Sangkoret Robinerne Søndag 25. april kl. 14.00: Dragørkoret Søndag 2. maj kl. 14.00: Pilehavekoret

Gerda Lauridsen

Marianne Weibel

������������������������

��������������������������

��������������

����������������������

������������

����������������� ��������

����� �������� ����� �������� ��������������� ���������������������������������������������������������� � ����������������������������������������� ����������

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 23

K A STRUPGÅRDSA MLINGEN


Noget indendørs at gå til i april og maj

DESIGN DIN HAVE

24 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Billedforedrag ved Nina Ewald og Birgitte Busch Nina Ewald og Birgitte Busch har sammen skrevet bogen: ”Design din have” som foredraget tager udgangspunkt i. Nina Ewald er uddannet indretningsarkitekt, og principperne herfra overfører hun til haven. Hun har i mange år arbejdet som havejournalist og –fotograf for havemagasiner i ind og –udland og har skrevet adskillige havebøger, ligesom hun sidder i bestyrelsen for Haveselskabet. Birgitte Busch er havedesigner med mangeårig havebutik i København og en mængde design- og plantekurser bag sig. Hun er faglig konsulent på flere havebøger og har stor erfaring med design af private haver. Foredraget giver inspiration til at komme i gang med selv at designe sin have og realisere sine havedrømme, med fokus på planlægning, indretning, tilplantning og farvelære. Der fortælles om de overvejelser, man skal gøre sig i forvejen og om hvordan man griber hele designprocessen an fra man ser ud over sin grund og tænker ”hvad nu”? Til man står med en færdig haveplan. Deltagerne vil få mulighed for at stille spørgsmål om deres egne haver.

Foredraget holdes tirsdag 13. april kl. 19.00 på Filial Vestamager.

Jane Austen afternoon tea Foredrag ved cand. mag. Lise Lotte Frederiksen

Jane Austen levede fra 1775 – 1817. Alle hendes romaner, med ”Stolthed og fordom” i spidsen, giver et bud på et kvindeliv. Siger hendes romaner os stadig noget? Kan moderne kvinder spejle sig i dem i dag? Hvordan så Jane Austens eget liv ud, og hvorfor blev hendes romaner så populære? Alt dette og meget mere kan du høre om, når vi mødes til engelsk teselskab på hovedbiblioteket, hvor Lise Lotte Frederiksen fra Peter og Ping litterære ture vil fortælle om Jane Austens liv og forfatterskab.

Onsdag 14. april kl. 17 i Rotunden på Tårnby Hovedbiblioteket

Kina – billeder og historier fra en fjern kultur Eddie Skoller sang for mange år siden: Jeg holder med Kina – Kina skal man aldrig grine af. Et udsagn, der ikke er blevet mindre aktuelt med tiden. Kinas globale økonomiske, politiske og kulturelle indflydelse er i stadig vækst. Kina optræder dagligt i medierne – men endnu har de færreste danskere ved selvsyn oplevet riget i midten. Peter Birk fortæller om Kinas natur, kultur, historie og politiske forhold. Kina er ikke et land - det er en hel verden. Kina har smukke haver og fantastiske naturscenerier, samt imponerende rester af det ældgamle kejserrige. Templer er

blevet skændet og fjerne minoritetsgrupper er blevet forfulgt - men har overlevet. Kontrasterne mellem nyt og gammelt, mellem by og land og mellem rig og fattig er voldsomme. Kina er stadig kommunistisk, men regeres som var det verdens største koncern. Peter Birk er nu pensioneret efter 28 år som Stadsbibliotekar i Silkeborg. Han er en levende fortæller og hans fotografier er af højeste kvalitet. Peter Birks billedforedrag holdes mandag 26. april kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek Læs også i den kommunale informations annonce side 6 til 10 om bibliotekets andre arrangementer i ugerne 17 og 18 med fokus på Kina.

HAVETERAPI

Billedforedrag ved Signe Wenneberg Signe Wenneberg er journalist, forfatter og kommunikationsrådgiver. Hun er fast kommentator hver 14. dag på Go’ Morgen Danmark. Signe Wenneberg er desuden indehaver af havebutikken Signe Wenneberg Kongens Have – en lille havebutik i Kronprinsessegade 15, hvorfra der sælges grønne yndlingsting. Foredraget tager

udgangspunkt i Signe Wennebergs egen bog, Haveterapi. Undersøgelser viser, at haveterapi er dobbelt så virksomt mod


Noget at at flyve hen til i april og maj

stress som almindelig terapi og meget bedre end piller. Havemennesker fortæller, at de er kommet over store kriser som sygdom, stress og sorg ved at bruge haven aktivt. Vi er ikke byggede til at være indendørs hele dagen i kunstigt lys og med opgaver, der er ulogiske i forhold til, at vi er designet til at dyrke jorden og passe dyrene. Signe Wenneberg mener, at haveterapi med små enkle midler kan afhjælpe den daglige stress, der opbygges i indendørs miljøer, og hun giver anvisninger på hvordan. Op mod en million danskere betragter sig selv som stressede og er på anti-depressiv medicin/ sovemedicin. Det kan der gøres noget ved! Foredraget holdes tirsdag 4. maj kl. 19.00 på Filial Vestamager.

Billetter købes på tlf. 3251 1495 eller via www.aofamager.dk. Resterende billetter sælges ved indgangen. Arrangementet afholdes af AOF i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.

Leg med materialer

Forårsudstilling ved Fritidsklubben Kløveren Fritidsklubben Kløveren udstiller billeder og ting fremstillet af forskellige materialer. Her er blandt andet fotografier og gipsafstøbninger, der er blevet malet med acrylmaling. Udstillingen vises på Tårnby Hovedbibliotek i perioden tirsdag 6. april – fredag 16. april.

Billetter og info

Billetter til bibliotekernes arrangementer er gratis og kan hentes en uge før arrangementsdatoen. De kan også bestilles på bibliotekernes telefon. Hovedbiblioteket, Kamillevej, 3246 0520 Filial Løjtegård, Løjtegårdsvej, 3252 1428 Filial Vestamager, Ugandavej, 3253 5499

Vaskeægte påskekyllinger!

Sort og vild færing - Ingálvur av Reyni på Kastrupgårdsamlingen

Af Mette Sandhoff Mansa, Kastrupgårdsamlingen Ingálvur av Reyni (1920-2005) har haft stor betydning for den udvikling, billedkunsten på Færøerne har fulgt efter sidste verdenskrig. Det var Joensen-Mikines der skabte grundlaget for en national kunst på Færøerne, men det var Ingálvur av Reyni der gav denne særlige færøske billedkunst internationalt format. Han har som ingen andre banet nye veje, eksperimenteret og flyttet grænser. I hans maleri er den færøske natur hovedtemaet. Mennesket skildres i samhørighed med og i modsætning til naturens kræfter – i et stadigt mere abstraherende, kubistisk inspireret billedsprog. Dramaet ligger ikke så meget i fortællingen som i selve billedets komposition; flader, farver, linjer og rum.

Fra en ende af

Udstillingen er retrospektiv og giver et overblik over kunstnerens samlede livsværk: De lysfyldte farvestærke landskaber, interiører og

figurbilleder fra 40’erne og 50’erne, hvor naturens linjer og former underlægger sig den strenge komposition. Perioden hvor de stadigt stærkere kontrastfarver sættes op mod hinanden, indtil dette maleri i slutningen af 50’erne kulminerer i noget nær farveeksplosioner. Og de følgende to årtier, hvor koloritten skifter fra de stærke luende farver over en grålig farveskala til det dybeste sorte register, mens varme jordfarver fra de inderste lag ulmer i kompositionerne fra 80’erne og 90’erne - og får de mørke farver til at gløde. Udstillingen er kurateret af dr. phil. Mikael Wivel, der også har skrevet teksten til den rigt illustrerede bog på 285 sider, der følger udstillingen. Udstillingen Sort og Vild - malerier af Ingálvur av Reyni fra torsdag 18. marts til søndag 6. juni på Kastrupgårdsamlingen

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 25

- Få en god familieoplevelse ved at opleve, hvor høns og kyllinger kommer fra, hvordan de lever som dyr og hvordan de ender på vores spisebord, siger naturvejleder Rune Kjærgaard Lange fra Skov og Naturstyrelsen. Palmesøndag 28. marts kl.11 – 16, er der mulighed for at prøve at holde en vaskeægte levende påske kylling på Naturcenter Vestamager. Der er noget for både børn og voksne. Amagerland Fjerkræavler forening deltager med en spændende udstilling af forskellige racer af levende høns, og de fortæller om hvordan man kan holde høns i private haver.

Sort og vild - men også i farver


Noget at gå til i april og maj

Nationalfugl med ring

Af Eddie Fritze og Jacob Jensen, Tårnby Naturskole Knopsvanen, der jo er Danmarks nationalfugl, er blevet yderst aktuel i denne langvarige vinter. Sidst på vinteren kommer mange mennesker tæt på flokke af sultne knopsvaner, som ihærdigt tigger brød. I denne langvarige vinter er det adskillige hundreder, som normalt næppe ville komme tæt på mennesker og så kan svanerne let håndfanges af Zoologisk Museums ringmærkere. Naturskolen har i vinter holdt formidlingsture med vuggestue- og børnehavebørn, hvor børnene har set svaner blive ringmærket. I denne vinter er der især genfanget mange svaner med ringe fra Polen og Letland, men også fra Litauen og Estland.

Ringmærkning kan også fortælle noget om hvor gamle fugle kan blive. Rekordindehaveren blandt knopsvanerne blev mærket i Tyskland og genfundet i Danmark 40 år senere. Det er dog en ekstrem høj alder for en knopsvane. Mange svaner er bukket under af sult i denne vinter, da de ikke har kunnet finde føde på grund af isen og når fodring ikke overdrives, er der ikke noget galt i at voksne viser børn, at det er en fornuftig og etisk sag at være god ved dyrene. Ringmærkning blev opfundet af en dansker, Hans Chr. Cornelius Mortensen, som fandt ud af, at storkene ikke opholdt sig i Faraos moser dvs. Ægypten, men fløj helt ned til Sydafrika. Resultatet af Mortensens opfindelse har ført til, at der i dag er

Girls of the night Musikskolens store musicalsatsning i Kastrup Bio

26 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Musikskolen sætter atter alle sejl til for at skabe et flot musical-show med kor og orkester, solister, dansere, koreografi, store optrin, lys og lyd. Mere end 80 medvirkende fra mange forskellige afdelinger i musikskolen har gennem flere måneder sammen med deres lærere arbejdet på at skabe et samlet show, hvor alle skal yde deres ypperste for i fællesskab at løfte showet op på et festligt og underholdende niveau, hvor

mærket millioner af fugle. Finder du en død ringmærket fugl, så tag ringen af, skriv al tekst af og tag evt. et foto af ringen. Send oplysningerne og ringen til Zoologisk Museum i København samt oplysninger om dato og sted for fundet, evt. dødsårsag. Senere vil du som finder modtage et svar med fuglens ”livshistorie”. Dvs. hvor og hvornår den blev mærket, og hvor langt den

publikum får mulighed for at opleve musikskolens mange talenter i en flot, scenisk ramme.

Girls Of the Night

Plakaten lover, at årets show giver en lang række vidt forskellige bud på dette fælles tema. Således spænder forestillingen fra uddrag af klassiske musicals som Sound of Music og My Fair Lady, over moderne musicalevergreens som Cats og Miss Saigon, til de nyere film-succeser Moulin Rouge

er fløjet mellem mærkningsog findested.

Offentlig åbent

Alle weekender og helligdage Alle dage i uge 7 (vinterferie) Alle dage i uge 15 + 2. påskedag 21. - 24. (Kr. himmelfartsferie) Alle dage fra 27. juni - 9. aigust (sommerferie) Alle Dage i uge 42 (efterårsferie)

og Chicago, alle med en vinkling i forhold til en bred forståelse af temaet. De medvirkende tegner et facetteret billede af musikskolens virke. Yngste korelever optræder med de dygtigste fortsætterelever, trænede danseelever indgår i store optrin med børn, der skal agere på scenen for første gang, og det erfarne orkester akkompagnerer både nye og rutinerede solister. Og alle bruger i ugen op til premieren næsten i døgndrift deres tid på at få showet til at lykkes. Forestillingerne løber af stabelen: Lørdag 24. april 2010 kl. 16.00 Søndag 25. april 2010 kl. 16.00 Begge dage i Kastrup Bio. Billetter kan købes i Kastrup Bio, på Tårnby Hovedbibliotek samt via www.kastrupbio.dk. Billetterne sælges fra 26. marts.


Nyt fra lokalkomiteen. Desværre mødte der kun 25 medlemmer op til vores årsmøde som blev holdt 4. marts. Er det fordi medlemmerne mener at alt kører som det skal, eller er det fordi årsmødet er for kedeligt at møde op til? Forfatter og aldringsforsker, Henning Kirk kommer i Klubben med sit foredrag, Sådan holder du hjernen i gang. Et foredrag som ikke kun handler om demens, men er for os alle - som oplever aldring.

Sådan holder du hjernen i gang Alzheimerforeningen KLUBBEN for demente og alzheimersramte og deres pårørende har i samarbejde med SundhedsCenter Tårnby, Seniorrådet og Alzheimerforeningen Københavns omegn fået læge, forfatter og aldringsforsker, Henning Kirk, til at komme med sit foredrag, Sådan holder du hjernen i gang. Foredraget handler ikke alene om demenssygdomme, men også om aldring i al almindelighed. Alle, der er interesserede i emnet er velkomne. Alzheimerforeningen glæder sig til at byde Henning Kirk velkommen og husk, at der er tilmelding. Tirsdag, 20. april klokken 18.30-21. SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. Tilmelding: Pia Jenfort, tlf. 3247 0076.

Vi har fået to nye komitemedlemmer. Det er Kirsten Tornqvist, som bliver leder af besøgstjenesten i samarbejde med Aase Marcussen. Peder Kirkegaard, som foruden komitearbejdet bliver leder af svømning. Ester Thomsen har valgt at stoppe som leder af besøgstjenesten, som hun var med til at starte op her i Tårnby for 13-14 år siden. Hun har været i kontakt med mange besøgsvenner og værter i de mange år. Mimi Thestrup har været frivillig leder af svømning. Efter en del år har hun valgt at stoppe på grund af manglende tid. Ester Thomsen og Mimi Thestrup skal have tak for det store arbejde de har udført for Ældre Sagen i Tårnby igennem mange år. Efter årsmødet har komiteen konstitueret sig som følger: Wita Lund Ivan Givskov Aase Marcussen Alis Bech Kirsten Tornqvist John Jørgensen

Formand Næstformand Sekretær Kontor ansvarlig Besøgstjenesten Ældre- og sundhedspolitik Birte Jørgensen Kasserer Jørgen Jørgensen Komitemedlem Peder Kirkegaard Komitemedlem Poul Kristensen Suppleant Else Thorius Suppleant Alle komitemedlemmer og suppleanter ser frem til de mange udfordringer der ligger foran os i det kommende år til glæde for vores medlemmer.

Svømning... ... slutter 29. april 2010. Ny sæson starter 2. september 2010. Til nuværende svømmere, husk at tilmelde jer hos John, Peder Kirkegaard eller på kontoret. Pris kr. 200,00 for hele sæsonen. Tak for en god sæson, og på gensyn.

Bustur til Karen Blixens Rungstedlund fredag 11. juni 2010. Vi starter fra Aldis parkeringsplads kl. 11.00 med bus, med forventet hjemkomst kl. 17.00. Vi kører direkte til frokosten på »Restaurant Gilleleje«, hvor der serveres tre styk lækkert smørrebrødsamt en øl eller vand. Kaffe tilbydes i bussen. Efter frokostopholdet kører vi til Rungstedlund, hvor vi besøger museet og parken omkring og hører om Karen Blixens liv og forfatterskab. På hjemturen kører vi et stykke ad Strandvejen med udsigt over Øresund. Pris for turen: Inklusiv bustransport, entre på museet, kaffe i bus, smørrebrød og en øl eller vand i alt kr. 410,00. Billetsalg starter den 3. marts 2010 kl. 10.00 på Ældre Sagens kontor. Husk gyldigt medlemskort. Turledere Alis Bech og Ivan Givskov Rejsearrangør er Midtsjællands Busrejser. Rejsegarantifonden nr. 1175.

Badminton. Vi spiller nu både onsdag og fredag fra kl. 08.00 til kl. 12.00 i Vestamagers Idrætshal, Ugandavej 105107, 2770 Kastrup. Vi spiller hele året undtagen juli. Er du interesseret så kontakt leder Ole Pedersen på tlf. 32 51 65 48.

Lokalkomiteens kontor: Kastrupvej 324 • Tlf. 3252 0516 • Kontortid: tirsdag til torsdag kl. 10 - 12 Hjemmeside: ww.aeldresagen.dk aeldresagen.taarnby@mail.dk

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 27

Wita Lund Formand

Bustur til Blixen


Du

skal

elske

Igennem tiderne har mennesket fundet på mange undskyldninger for ikke at elske sin næste. Den vel nok mest succesfulde er, at man skal lære at elske sig selv, før man kan elske andre. Denne snedige undskyldning har af indlysende grunde gået sin sejrsgang verden over. For hvis man først skal lære at elske sig selv, kan der gå rigtig lang tid, før kærligheden når ud til familien. Det kan jo være sin sag at elske sig selv, især hvis man er ærlig. Og følger vi denne logik med, at man først skal elske sig selv og dermed det allernærmeste, før man bevæger sig længere ud, betyder det jo, at man skal elske sin egen familie, før man overhovedet kan elske naboen. Og da det kan være så grueligt svært at elske sin egen familie, kan det meget vel tænkes, at naboen må vente i rigtig lang tid. Fortsætter vi ad samme spor, indebærer det selvsagt, at man skal elske sin nabo, før man kan elske dem længere nede ad vejen, og da det kan være noget af en opgave at holde af sine naboer, når man sikkert aldrig længere ned ad vejen. Deraf følger naturligvis også, at man skal elske dem i nabolaget, før man elsker dem udenfor, og da der kan være mange mærkelige mennesker i nabolaget, er der store chancer for, at man aldrig når ud til den brede befolkning. Samme logik gælder naturligvis på

landsplan. For hvis man først skal elske alle i sit eget land, før man elsker folk fra andre lande, kan det godt være, der går rigtig lang tid, før kærligheden når ned til Afrika eller bare på den anden side af Sundet. Og således har man sikret sig mod at elske sin næste, der jo kan være hvem som helst. Ja, det er jo lige til at græde over. Kristendommen begynder et helt andet sted. Den begynder med, at man skal elske Gud, og fordi Gud elsker alle mennesker, skal man selv gøre det samme. Det betyder ikke, at man ikke skal elske sig selv, men det er helt idiotisk at tro, at man kan elske sig selv isoleret fra andre mennesker. Det er faktisk ved at elske andre mennesker, at man elsker sig selv. Det er, når forældrene er der for barnet, at de oplever velsignelsen ved at være forældre. Det er ved at være der for ens venner, at man selv bliver en ven. Det er ved at elske sin næste, at man bliver en næste med den glæde og værdighed, det indebærer. Og i kristendommen bliver det hele understreget af dette guddommelige ’du SKAL’. Dermed er alle problemer foregrebet. For når du siger, at du ikke kan elske andre, så svarer Gud, ’du skal’. Når du siger, at du ikke kan elske dig selv, så siger Gud, ’du skal’. Når du siger, at du hverken kan eller vil elske næsten, før du elsker dig

selv, så svarer Gud blot, ’du skal’. Og Gud kan ingen løbe træt. Der er ingen væddeløbshest, der kan løbe Gud træt. Og når væddeløbskusken på engelsk ’coachen’ er kørt helt træt med al sin coaching, så står Gud der blot med sit evige, ’du skal’. Men ophører kærligheden ikke med at være kærlighed, hvis den bliver noget, man skal og dermed en pligt? Både ja og nej. Kærlighed er en pligt, men kun når kærligheden ophører med at være en pligt, er det kærlighed. For dybt i kærligheden ligger selve fordringen om at blive givet, men kun når denne fordring blive modtaget i frihed, er der tale om sand kærlighed. Så der er altså ingen vej uden om. Problemer i dit liv eller ej, tossede familiemedlemmer eller ej, umulige naboer eller ej, mærkelige mennesker på gaden eller ej, du SKAL elske dem alle. Det er livets egentlige opgave, alt andet er bagateller, uanset hvad man så ellers prøver at bilde dig ind. Glædeligt forår.

Martin Herbst

28 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Gudstjenester i april Torsdag Fredag Søndag Mandag Torsdag Søndag Søndag Onsdag Søndag Lørdag Søndag

1. 2. 4. 5. 8. 11. 11. 14. 18. 24. 25.

Fredag 30.

Skærtorsdag Joh. 13,1-15 Langfredag Luk. 23,26-49 Påskedag Matt. 28,1-8 Anden påskedag Joh. 20,1-18 I Mesterens Lys 1. s. e. påske Joh. 21,15-19 Stjernetræf og frihed Gospelgudstjeneste 2. s. e. påske Joh. 10,22-30 Konfirmationsgudstjeneste 3.s.e. påske Joh. 14,1-11. med koret Euphonia Konfirmationsgudstjeneste

kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl.

18.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 13.00 19.30 10.00 10.00

Herbst/Zimino Zimino Herbst Zimino Zimino/Christiansen Zimino Zimino Herbst Herbst Zimino

kl. 10.00 kl. 10.00

Zimino Herbst

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Herbst Zimino Herbst

Gudstjenester i maj Lørdag Søndag Søndag

1. 2. 9.

Konfirmationsgudstjeneste 4.s.e.påske Joh. 8, 28-36 5. s. e. påske Joh. 17,1-11

Mother Theresa Klubben Kunne du tænke dig at sy for at hjælpe børn i andre lande og opleve et dejligt socialt fællesskab, så er Mother Theresa klubben måske noget for dig. Vi mødes en gang om ugen i kirkens lokaler. Kontakt Ruth Mark Mortensen, Ved Diget 5, 2770 Kastrup, 32518809.


Korsvejskirken Sirgræsvej 81, 2770 Kastrup Tlf. 32 51 74 24 korsvejskirken.dk

Aktiviteter i april Tirsdag 6. kl. 14.30 Korsvejstræf. Forfatter og ph.d. studerende Rose Marie Tillisch kommer og holder et spændende foredrag om Hildegard af Bingen, en af middelalderens mest fascinerende skikkelser.

Aktiviteter i maj Tirsdag 4. kl. 14.30 Korsvejstræf. Sognepræst Palle Thordal, Kastrup kirke, tager os til “Munkene på Athos i Grækenland”. Velkommen til en spændende rejse ind i en fremmed verden sammen med vores tidligere provst. Torsdag 6. kl. 19.30 Studiegruppe om Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger. Vi fortsætter med at blive klogere på en af verdens største åndshistoriske skikkelser v. Herbst.

Torsdag 15. kl. 19.30 Omegafællesskab. Susanne og Christian Jochimsen fra Frelsens Hær delagtiggør os i “Frelsens Hær – musik og socialt arbejde.” Aftenen vil tillige byde på rigelige mængder af lovsang. Torsdag 22. kl. 13.00-14.30 Præstehygge på Pyrus Allé m. Herbst. Torsdag 22. kl. 19.30 Lovsangsaften v. Zimino. Rytmisk musikpædagog og lovsangsleder AnnCathrin Jacobsen leder os i lovsang.

Søndag 9. Menighedsmøde! Efter gudstjenesten er der kirkefrokost med efterfølgende menighedsmøde for hele sognet. Kom og hør om kirkens arbejde og bidrag med gode forslag.

Torsdag 29. kl. 15.30 Bibelhøjskole. Ved Agnethe Zimino. Kom og læs med! Vi dykker ned i bibelens spændende univers og ser, hvad vi får med os ind i vores almindelige hverdag anno 2010. Gamle og nye bibellæsere er velkomne.

Skærtorsdag aften i Korsvejskirken

1. april kl. 18.00

Kontakt Sognepræst Martin Herbst kbf. Zinniavej 24 • 3250 6124/3251 7410 (i kirken) mthe@km.dk Mandag, tirsdag og onsdag kl. 1011. Torsdag kl. 17-18. Fredag er fridag. Sognepræst Agnethe Zimino Cypres Allé 3 • 3250 9369/ 3251 7410 (i kirken) azi@km.dk Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11. Torsdag kl. 17-18. Mandag er fridag. Kordegn Henning Nielsen 3251 7424 / fax: 3252 7124 hbni@km.dk Kontortid på kirkekontoret: Mandagfredag kl. 10-13. Torsdag tillige kl. 13-18. Kirketjener Johnny Løndorf 3251 7835 / 4070 3955. kirketjener@korsvejskirken.dk. Træffes i kirken mandag-fredag 812. Kirketaxa HVis nogen har vanskeligt ved at komme til og fra gudstjeneste og møder, kan henvendelse ske til kordegnen dagen før. Kirkebil til søndag skal dog bestilles senest fredag inden kl. 12.00.

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 29

Bænket omkring et smukt veldækket bord fejrer vi Jesu indstiftelse af nadveren. Kom og oplev opbyggelige ord, et godt måltid og en aften, du sent vil glemme. Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding, men ring gerne til kordegnen og sig, at du kommer.

Mandag 10. Kl. 17.15-19.15. Forårsfest for børn. Vi bestiger et bjerg og ser så, hvad der sker. Kontakt: Sognemedhjælper Lone Madsen


TÅRNBY SOGNS

T        Denne advarsel fra Jesus selv, som vi kan læse i Markus Evangeliet kap. 13 v.21-23, er i dag mere aktuel end nogen sinde. Vi har i den forløbne periode kunnet læse, at en biskop, en domprovst og et ikke defineret antal præster påstår, at der sikkert er frelse også i andre religioner end kristendommen. En påstand der udelukker, at Jesus er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen (Gud) uden ved ham. Påstanden om, at der også er frelse gennem f.eks. Islam eller Buddhismen gør Jesu liv og frelsesgerning fuldstændig overflødig. Er påstanden rigtig (hvad den ikke er) giver det ingen mening, at vi fejrer påske igen her i begyndelsen af april. For hvorfor skulle vi bruge tid på at helligholde noget, der er overflødigt, fordi man jo blot kan vælge en anden religion og alligevel opnå frelse. For mig at se, har de kirkeretsforskere ret, der mener, at biskoppen, domprovsten og det ikke definerede antal præster, der med deres

undsigen af kristendommen som eneste vej til frelse, forsynder sig mod præsteløftet og der burde rejses en læresag imod dem. De - på deres side – giver udtryk for en tolerance og politisk korrekthed, der i sidste ende blot er populisme og holdningsløshed. Synspunktet, som de nævnte har, er mere »farligt« for Folkekirken end Statens indgriben i kirkens såkaldte indre forhold, som visse kirkefolk bruger som påstand i argumentationen for en adskillelse mellem Stat og Kirke. Staten kommer jo udefra og søger at påvirke kirkens indre forhold ( i visse situationer); men den nævnte biskop, domprovst m.fl. opnår med deres påstand at skabe splid i folkekirken og derved være medvirkende til, at Folkekirken ødelægges indefra. Dette kan blive katastrofalt for Folkekirken, idet den rummelighed bliver så udvandet, at alt er tilladt: Tænk blot på Grossbøl, der afviste at tro på en skabende og opretholdende Gud;

Stor tak til alle, der medvirkede ved Konfirmand Aktion lørdag 20. marts. Tak til de mange, der kom med »lopper«. Tak til forældrene og andre for fremmødet på selve dagen. Og ikke mindst tak til konfirmanderne for en flot indsats. Det var en fin gudstjeneste, og der kom 3.109,50 kr. Det var en god dag.

holder åbent hver tirsdag og torsdag mellem klokken 13.00 og 16.00 i præstegårdens sidefløj, Englandsvej 330. Du er velkommen til at kigge ind til et hyggeligt og uformelt samvær med andre. Særlige arrangementer i april: Torsdag den 15. april »Wienerbarn i Danmark« foredrag af Hilde Langager. Tirsdag den 27. april BANKO! Bem.! Mødestedet er lukket Skærtorsdag den 1. april

30 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Sognepræst (kbf) Andreas Woller Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 01 14, fax: 32 50 77 14 e-mail: awo@km.dk Træffes mandag, onsdag, fredag kl. 11-12, torsdag kl. 18-19 samt efter aftale. Sognepræst Ida Nielsen Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 41 86 e-mail: idni@km.dk Træffes mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-11, torsdag kl. 17-18 samt efter aftale. Sognepræst Karsten Møller Hansen Saltværksvej 133, 2770 Kastrup Tlf.: 32 51 01 75 (kontor) Tlf.: 22 54 44 67 (mobil), e-mail: augustdemian@yahoo.dk Træffes som regel på kontoret tirsdag og fredag kl. 10-11 samt torsdag kl. 17-18 Organist Poul Anders Lyngberg-Larsen Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 61 84 22 18, e-mail: pall349@hotmail.com

AW

K

MØDESTEDET

ADRESSER • TELEFONNUMRE

men alligevel kunne forblive i Folkekirken, efter at han offentlig havde bekendt troen over for biskoppen i Roskilde med den apostolske trosbekendelses ordlyd. Efter at han er gået på pension, har han for nyligt udtalt til pressen, at han aldrig har skiftet standpunkt. Han talte altså usandt, da han i Roskilde bekendte troen, idet han efter eget udsagn ikke mente det. Men det nuværende problem er om muligt endnu mere problematisk og sætter Folkekirkens troværdighed på prøve. Som evangelisk, luthersk kirke, Den danske Folkekirke, må vi stå fast på forkyndelsen af evangeliet, sådan som det kort er udtrykt i Johannes Evangeliet kap. 3 v.16: »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er den sande forkyndelse om frelsen kun i Jesus Kristus.

Kordegnekontor Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 41 95, fax: 32 50 41 29, e-mail: thbe@km.dk Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13: torsdag også kl. 16-19 Kirkegårdskontor Kirkegårdsleder Gunnar Hansen, Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 57 98 Fax: 32 50 57 08; e-mail: taarnbykigrd@mail.dk Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13 Menighedsrådets formand Connie Boldreel Carlsen, Vinkelhuse 37, 3. th. 2770 Kastrup Tlf.: 32 51 07 33. Kirketjener

Jens Peter Kondrup Jepsen, Englandsvej 330, tlf: 32510136 Sognemedhjælper

Kira Høgh, Englandsvej 330, tlf: 32520729


KIRKEBLAD

D  

Onsdag 7. april 2010 kl.14.30 Bordinghusspillemændene underholder. Kl.13.45 liturgisk altergangsgudstjeneste ved pastor Woller Arrangementet finder sted i præstegårdens konfirmandstue, Englandsvej 330. Der serveres kaffe/te med hjemmebagt kage. Alle interesserede er velkomne!

For de, der lige er blevet forældre eller snart bliver det, starter der nye hold til september. Kontakt Ida Nielsen for at høre nærmere på 32504186 eller idni@km.dk

B

Dåbsgudstjenesten lørdag 24. april kl. 12 vil være tilrettelagt for mindre børn. Alle er velkomne til at deltage, også selv om man ikke er en del af dåbsfølget.

F    

Der afholdes generalprøve på følgende måde: De, der skal konfirmeres Bededag kl. 10: 21. april kl. 14.40 De, der skal konfirmeres Bededag kl. 11.30: 19. april kl. 13.40 De, der skal konfirmeres 9. maj: 5. maj kl. 14.40

I   

Onsdag 5. maj 2010 kl.13-20 De ældres eftermiddags skovtur ud i det blå. Alt udsolgt!

Indskrivningen finder sted i konfirmandstuerne, Englandsvej 330, onsdag 19. maj og torsdag 20. maj kl. 15-17. Elever fra Løjtegårdsskolens nuværende 7. klasser skrives op hos Karsten Møller Hansen. Elever fra Nordregårdskolen nuværende 7. klasser samt elever fra andre skoler, der er bosiddende i Tårnby sogn, skrives op hos Ida Nielsen.

P

Gudstjeneste på Løjtegårdsvej: Torsdag 17. april kl.10.30 ved pastor Woller Torsdag 20. maj kl.10.30 ved pastor Woller Gudstjeneste på Irlandsvej: Fredag 23. april kl. 10.30 ved Ida Nielsen. Inden gudstjenesten synger vi sammen med Aktiviteten fra kl. 10.

F K

Henvendelse om FDF i øvrigt til Lisbeth Klarskov e-post: klarskov@fdf.dk

N

F 

Torsdag Fredag Søndag Mandag Onsdag Søndag Torsdag Søndag Lørdag Søndag Fredag

M

Søndag

1 2 4 5 7 11 15 18 24 25 30

Aftengudstj. Skærtorsdag Højmesse Langfredag Højmesse Påskedag Højmesse 2. påskedag De ældres eftermiddag Højmesse 1. søndag eft. påske Aftengudstjeneste Højmesse 2. søndag eft. påske Børne/ dåbsgudstjeneste Højmesse 3. søndag eft. påske Bededag; Konfirmation 10.00 &

2

4. søndag efter påske; Konfirmation 10.00 & 11.30 Hansen Aftengudstjeneste 19.30 Nielsen 5. søndag efter påske; Konfirmation 10.00 Hansen 11.30 Nielsen Kristi Himmelfarts Dag 10.00 Hansen

Torsdag 6 Søndag 9

B

Babysalmesangen fortsætter. Der er følgende gange tilbage: 8. og 22. april; 6. og 20. maj.

Torsdag 13

19.30 Nielsen 10.00 Nielsen 10.00 Woller 10.00 Hansen 13.45 Woller 10.00 Hansen 19.30 Woller 10.00 Woller 12.00 Nielsen 10.00 Nielsen 11.30 Nielsen

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 31

Tirsdag 20. april kl. 19.00 Åbent hus med kaffe og lagkage i Vestre Bygade 19 fra kl. 19.00 Notér allerede nu: Forårsmiddag tirsdag 25. maj. kl. 18.00 Tilmelding senest 6. maj. Netværksgruppen er en gruppe fortrinsvis bestående af enker og enkemænd, der mødes dels til en snak efter aftengudstjenesten dels til arrangementer som middage, udflugter, biografbesøg eller lignende. Nærmere oplysninger om netværksgruppen hos Ida Nielsen tlf. 32504186.

G A


Kastrup kirke

Peter Buch fra Højdevangskirken. Påskedag og 2. Påskedag er kirken klædt i gult og Påskefesten fortsætter.

Svensk besøg Påske i Kastrup

De mange gudstjenester i Påskeugen er forskellige. Skærtorsdag stiftede Jesus for over 2000 år siden det fællesskabsstiftende nadvermåltid for alle kristne. Dette måltid samles vi naturligvis om Skærtorsdag aften. Derfor er der opdækket et bord ned igennem kirken, hvor alle er velkomne til at være med i måltidsfællesskabet og besindelsen på, hvad det måltid betyder, og hvad indstifteren af det betyder for os i dag. Langfredag står kirken mørk hen, og lidelseshistorien fremføres af kirkens tre præster. Påskenat brydes mørket af Påskelyset, som bæres ind i kirken, og her kan hver enkelt tænde sit eget udleverede lys, så kirken bliver oplyst igen. Symbolet på, at Kristus overvandt mørket og håbløsheden, også for os, ved at sprænge gravens favntag Påskemorgen. Gæsteprædikant ved gudstjenesten er i år sognepræst

Menigheden fra Den svenske Kirke kommer på besøg ved søndagsgudstjenesten, hvor Den svenske Kirkes præst Gunnar Pelinka prædiker. Bagefter er der frokost og hyggeligt samvær i kirkecentret med menigheden fra Svenska Gustavskyrkan. Søndag 11. april kl. 10 i Kastrup kirke, Kastruplundgade

Ikoner fortæller

Påskens ikoner fortæller om Jesu død og opstandelse, Tidligere domprovst Arne Bugge, som netop er fyldt 80 år, viser billeder af russiske ikoner og øser af sin viden om den kristne tro i det store og engang helt lukkede land. Torsdag 15. april kl. 14 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej

Årsmøde

Kastrup sogns menighedspleje afholder årsmøde. Alle er velkomne til at høre om menighedsplejens vigtige arbejde. Tirsdag 20. april kl. 16 i Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej.

PÅSKENS GUDSTJENESTER Skærtorsdag

VINTERGÆKKEN Jeg ligger i mørket i mit lille løg, det er koldt deroppe og jeg føler mig sløj. Det er vinter endnu, jeg må vente lidt, jorden skal varmes og her skal blive hedt. Men i marts, der føles en spænding i min skal, en spire bryder frem, - der lyder et knald. Jorden den løsner sig, på en forunderlig måde, jeg stiger op i solen - hvor det er en gåde. Der står jeg så, i mit fulde flor, med hvide klokker og bare gror og gror. En dag der kommer en lille pige, hun plukker mig og jeg hører hende sige. Du, skal ligge i mit gækkebrev, min mor ved slet ikke, hvem der det skrev. Der lå jeg så, helt skør og flad, men da hun åbnede brevet, blev jeg så glad. Nu vidste jeg, at jeg ikke blev glemt Men ville ligge i skuffen og kun lidt gemt. Skrevet af Jane Andersen

1. april kl. 18.30 Skærtorsdagsaftens-gudstjeneste

Langfredag

2. april kl. 10 Liturgisk gudstjeneste med prædiken

Påskens ikoner fortæller om Jesu død og opstandelse

3. april kl. 22 Påskenats-gudstjeneste Prædikant: Sognepræst Peter Buch

Påskedag

4. april kl. 10 Festgudstjeneste

2. Påskedag

5. april kl. 10 Festgudstjeneste Påskeugen afsluttes Vi ønsker alle en Glædelig og Meningsfyldt Påske Velkommen i Kastrup kirke

KASTRUP KIRKE

KASTRUPKIRKE KIRKE KASTRUP

32 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Påskenat

v. tidligere domprovst Arne Bugge Torsdag 15. april kl. 14

Husk også:

Tirsdag 20. april kl. 16 Årsmøde i Kastrup sogns menighedspleje Søndag 11. april kl. 10 Besøg af menigheden fra Svenska Gustafskyrkan Andagt hver onsdag kl. 12 Gudstjeneste hver søndag kl. 10


Gudstjenester i april i Kastrup kirke

Gudstjenester i maj

Sørensen

10.00 Palle Thordal – konfirmation

16.30 Børnegudstjeneste v/ Peter Søes

Tirsdag 6.

Søndag 2.

Onsdag 5.

Onsdag 7 .

19.00 Elizabeth Laursen aftengudstjeneste. Emne: Frihed

10.00 Morgensang v/kirkens præster

Søndag 11.

¨

10.00 Højmesse v/Annelise H. Mehlsen

Hver onsdag

12.00 Middagsandagt

Onsdag14.

10.00 Morgensang

Søndag 18.

Skærtorsdag 1.

10.00 Højmesse v/ Peter Søes 12.00 Rytmisk gudstjeneste v/Poul Bo B. Sørensen

18.30 Susanne Steensgaard – Skærtorsdagsaftens-gudstjeneste

Langfredag 2.

Onsdag 21.

10.00 Elizabeth Laursen

10.00 Morgensang v/kirkens præster

Påskelørdag 3.

Søndag 25.

22.00 Palle Thordal – Præd.: Sognepræst Peter Buch Påskenatsgudstjeneste

10.00 Højmesse v/Peter Søes

Onsdag 28.

10.00 Palle Thordal

2. Påskedag 5.

10.00 Elizabeth Laursen – Præd. Cand. teol. Helga Tidemann Jensen

Søndag 11.

10.00 Susanne Steensgaard - Pastor Gunnar Pelinka, Svenska Gustafskyrkan

Søndag 18.

10.00 Palle Thordal

Søndag 25.

10.00 Susanne Steensgaard konfirmation

Store Bededag 30.

10.00 Elizabeth Laursen – konfirmation

Morgensang v/kirkens præster

Skelgårdens kirke

Påskedag 4.

Koncert Torsdag den 29. april 19.00 Bededags aftenkoncert med efterfølgende servering af varme hveder, gratis adgang.

Store Bededag 30.

10.00 Højmesse v/ Poul Bo B. Sørensen

Gudstjenester i maj

Gudstjenester i april

Søndag 2.

18.00 Gudstjeneste v/ Poul Bo B. Sørensen

Onsdag 5.

Skærtorsdag 1. Langfredag 2.

10.00 Højmesse v/ Peter Søes

Påskedag 4.

10.00 Højmesse v/ Annelise H. Mehlsen 10.00 Morgensang v/kirkens præster

Søndag 9.

10.00 Højmesse v/ Peter Søes

10.00 Højmesse v/ Annelise H. Mehlsen

2. Påskedag 5.

10.00 Højmesse v/ Poul Bo B.

Rådhuskoncert med Tonya Lemoh Romantiske værker af blandt andet Chopin og 200 årsfødselaren Schumann Pianisten Tonya Lemoh, der er klaverlærer på Tårnby Musikskole og Musikvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet, er australsk født,

men har boet i Afrika, England, Tasmanien, USA og nu i København. Hun har desuden hn travlt med sin solistkarriere og har vundet adskillige priser samt udgivet to cd’er. Garvede rådhuskoncertgængere vil kunne huske Tonya Lemoh fra hendes før-

ste rådhuskoncert i efteråret 2003. Hun begyndte at spille klaver som femårig og kom senere til Danmark og studerede i solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium . Ved Rådhuskoncerten spiller Tonya Lemoh et romantisk program ned værker af komponisterne Chopin, Brahms,

Schumann, Mendelssohn og Liszt – og vi kan da nævne, at Schumann faktisk har 200 års jubilæum i år. Søndag 18. april kl. 14. Tårnby Rådhushal, billetsalg ved indgangen. Entréen 30 kroner. Unge under 18 år gratis. Indgangen åbnes kl. 13.

�������������� v/ Søren � Riber

Stilfuldt & Smukt

Tømmerupvej 60/Englandsvej Åbent efter aftale� Rimelige priser

Mange af Tårnby Kommunale Musikskoles klaver-elever har haft Tonya Lemon som lærer.

Ring til: 32535708 / 22547785 Døgnvagt�også søn- og helligdage www.øens-bedemand.dk

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 33

Tilbyder hjælp til bisættelse og begravelse På Amager og Christianshavn�


Det gik op før det gik ned Huspriserne er steget i Region Hovedstaden i de seneste 10 år Af Kim Gregersen kgr@bolius.dk

Mens ejendomsvurderinger dumper ind i vores e-boks eller på papir og vi/nogen græmmes over et fald i ejendomsværdien siden sidste offentlige vurdering, er det værd at kaste blikket længere tilbage i historie, ti år eksempelvis. Trods de seneste års nedgang er priserne set over en ti-års periode gået op. Husene er fortsat mere værd end de var i 2000. Se den gennemsnitlige kvadratmeterpris på et hus i din kommune i 2000 og 2009, og hvor meget huspriserne er steget i procent på 10 år. I tabellen kan du se den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse i 1. kvartal 2000 og 4. kvartal 2009 i hver kommune i Region Hovedstaden samt udviklingen i procent. Kommunerne er listet efter, hvor meget huspriserne er

Kommune

1. kvt. 2000

4. kvt 2009

Frederiksberg Københavns Gentofte Dragør Tårnby Lyngby-Taarbæk Hvidovre Furesø Brøndby Egedal Fredensborg Hørsholm Høje-Taastrup

12549 10846 13736 12067 10737 13861 10181 12171 10445 10450 11769 14507 11150 10801 7220

26412 21650 25954 20821 18182 23445 17065 19555 16750 16564 17528 21490 15959 17899 12038

Hovedstaden Hele landet

Pris til Strandparken

Hasløv & Kjærsgaard får Idrættens Arkitektpris fra Kulturministeriet for arbejdet med Amager Strandpark og mangeårige arbejde med at skabe aktive havneområder, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad. Idrættens Arkitektpris er sat i verden af Kulturministeriet for at sætte fokus på nytænkning og kvalitet i idrætsbyggeri.

Stigning i procent 2000-2009 110,5% 99,6% 88,9% 72,5% 69,3% 69,1% 67,6% 60,7% 60,4% 58,5% 48,9% 48,1% 43,1% 65,7% 66,7%

Bro får miljøpris

Kilde: Realkreditrådet/Bolius Boligejernes Videncenter steget. Vi har kun medtaget et udvalg af kommunerne omkring København. Alle tallene kan findes via Bolius’ hjemmeside. Beskatningen Med en lavere ejendomsværdi skulle man tro, at ejendomsbeskatningen også faldt. Men sådan hænger det ikke middelbart sammen. Da

skattestoppet rullede over landet blev ejendomme undtaget, dog således at der blev sat en grænse for hvor meget skatten på ejendom måtte stige pr. år. Derved kom husejerne til »at skylde« og denne skyld skal først børstes af inden ejendomsskatten sættes ned.

Den svenske forening for bilister Kungliga Automobilklubben har tildelt Clarence von Rosen-medaljen i guld til Øresundsbroen på grund af virksomhedens miljøindsats. Den har de levet op til de skrappe miljøkrav, som stilles til Øresundsbroen. Broen har fået Øresunds havmiljø til at klare sig bedre end det gjorde før broen blev bygget for 10 år siden. Pylonerne udgør i dag kunstige rev, hvor både fisk og planter trives godt. Ved at skifte til miljøvenlige armaturer og skrue ned for belysningen i tunnellen om natten har de formindsket energiforbruget med 14 procent siden 2005. HE

PÅ EKSKLUSIV TUR TIL FÆRØERNE SEPTEMBER 2010

34 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Foreningen Norden i Tårnby-Dragør har arrangeret to intense seks-dages ture til Færøerne med blot 12 til 16 deltagere pr. tur. Det betyder, at vi kan komme rundt med en lille bus og nå helt ud på kanten og op på toppen. Turen begynder straks vi er landet. Vi kører til Gåsedal i nord, vi hører om Færøerne under 2. verdenskrig og besøger en udstilling om besættelsestiden. Vi sejler ud til fuglefjeldene nord for Vestmanna.

FØRST E TUR KUN LEDIG E PLAD TRE SER

Praktiske oplysninger

Afrejsetidspunktet henholdsvis 4. og 17. september 2010 med hjemkomst til København 9. og 22. september. Indkvarteringen bliver på Bed & Breakfast suppleret med værelser på et nærliggende hotel. Vi tilbyder plads på dobbeltværelser, men enkeltværelse kan tilkøbes. Vi råder også over et trepersoners rum og et familie-rum med flere sovepladser.

Vi besøger Videreidi på Bordø. Her boede Barda, der lagde skæbne til Jørgen Franz Jakobsens fortælling om Barbara. besøg på fiskefabrikken i Haraldsund og Klaksvig. Så er der en “byvandring” i bus i Thorshavn. Besøg på Skansen videre til Nordens Hus og radarstationen i Mørkedal i fjeldene bag Thorshavn og skal ind i fjeldet omkring 600 meter oppe. Aftentur til Kirkjebø.

Priser: Ca. 7000 dkr. Inkluderet: Fly KøbenhavnVagar-København • Transfer Vagar-Thorshavn-Vagar • Overnatning i dobbeltrum • Morgenmad. De i programmet omtalte måltider • Alle udflugter og Entreer • Sejladser.

Der er også en heldagstur til Sandø. Da reservation på færgen er et ukendt begreb kører vi så betids til færgelejet ved Kirkjebø, at dagens anden kop kaffe kan indtages.

Se www.tora.fo hvor udflugterne er omtalt mere specifikt. Her står priser, men vores ture er inkluderet i rejsen.

Yderligere oplysninger fås hos Terkel Spangsbo, formand for Foreningen Norden, Lokalafdelingen Tårnby-Dragør. terkel.spangsbo@mail.dk, tlf.: 3251 0873 og 4038 0450.


Forår – cirkus - Baldoni Cirkus Baldoni kommer til Kastrup

Af Terkel Spangsbo

Cirkus Baldoni er rullet ud på landevejene og det er tegn på, at foråret virkelig er på vej. Igen i år er det to timer for fuld udblæsning med underholdning for hele familien. Og i Baldoni mener de det seriøst, når de siger hele familien. Når de vælger et nummer, lægger de stor vægt på at det fanger alle aldersgrupper og de tilpasser de enkelte numre, så de ikke bliver for lange og interessen derfor forsvinder hos de mindste. De vælger numrene både ud fra artisternes

kunnen og deres glæde for det, de laver og lysten til at skabe en god stemning, både i og uden for manegen. - Der er mange dygtige artister rundt i hele verden og vi bruger meget tid på at finde flotte, sjove og spændende numre, som vi så ”skræddersyr”, så de passer til vores cirkus og publikum, fortæller Thessa Daniella fra Cirkus Baldoni. Årets forestilling Årets forestilling byder på et herligt nummer med dejlige drilske hunde, tempojonglering der tager kegler, bungee-jump højt oppe under kuplen, et fejende flot rulleskøjtenummer, graciøst synkront »slangemenneske«-nummer, hoppende akrobater på Flyjumpers, kæmpefjederen Crazy Pipe, masser af klovnerier og meget mere. For første gang Igen i år præsenterer Cirkus Baldoni to numre, der aldrig før er set i Danmark. Synkron kautchuck er en sjældenhed. Kautchuck betyder en meget smidig person, som optræder med numre, hvor vedkommende indtager ellers unormale og umulige kropsstillinger. På dansk kalder man det et slangemenneskenummer. Det andet er Flyjumping og har man prøvet Flyjumpers, kan nummeret inspirere. Med jumperne fastspændt på benene vil Yuan Guosheng Truppen udføre spring og saltoer. Det er en verdenspremiere i cirkus for denne disciplin.

Selvfølgelig vil cirkusdirektør Baldoni og hans frække talende løve Leonardo stå for præsentationen, der er kendetegnende for Cirkus Baldoni.

Klovner og Bungee-jump Cirkus Baldoni´s klovner er elsket af alle. Danilo og Danila har haft travlt med at finde på nye numre og de er meget hemmelighedsfulde omkring numrene, men vil dog fortælle, at de har et knivskarpt

Vind cirkusbilletter på nettet Konkurrence om seks gange to gratis billetter til Cirkus Baldoni

Frist Vi skal have løsningerne senest onsdag 31. marts klokken 16, så vi kan give de heldige vindere besked, så de kan nå at bestille billetter til enten fredag 9. april kl. 18.00 og lørdag 10. april kl. 15.00, hvor man kan man opleve Baldoni i Kastrup på hj/Englandsvej/Ugandavej.

www.taarnbynettet.dk

PS: hvis du synes hjemmesiden er kedelig, så husk at vi søger en net-redaktør. Er det dig?

nummer med lattergaranti. I al hemmelighed har de mødtes med Mr. Hokus og Miss Fokus og overtalt dem til at optræde med deres helt specielle tryllenummer: Hokus i fokus. - Hvem er i fokus. Ja, det må vi vente med at finde ud af. Bungee-jump er blevet populært i Danmark og flere børn har prøvet at udfordre de store elastikker. Jump 4 You udfordrer tyngdekraften, når de hopper ned mod manegegulvet for derefter at svinge i en stor bue op mod teltdugen. Ikke kun en, to eller tre – men hele fire personer på en gang.

Mangler du hjælp til...? -

Alt til salg m.m. Søger du en havemand Søger du arbejdskraft Sælge bil Sælge båd Sælge hus Sælge møbler Sælge have Søger du rengøringshjælp Søger du arbejde Søger du lejlighed/værelse Byttelejlighed Sælge lejlighed m.m.

Ja, så er det naturligvis i Tårnby Bladet, du skal annoncere, der har de gode resultater. Ring og få et tilbud på netop din/jeres annonce

Tlf. 3250 9290 og 2232 7346

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 35

Tårnby Bladet omdeles lørdag 27. marts og så er der ikke mange dage til, at Baldoni er i gang på cirkuspladsen ved Ugandavej. Derfor har vi lagt konkurrencen om seks gange gratis billetter ud på vores hjemmeside www.taarnbybladet.dk

De to unge kvinder formår at balancere med 30 levende lys hver.


Talentpleje som skolefag Talentfulde elever skal udfordres! På Tårnby Gymnasium og HF dyrker en række unge mennesker målrettet deres særlige talent, samtidig med at de arbejder engageret med de faglige udfordringer, som en gymnasial uddannelse byder på

Af Annette Andersen

Fire af eleverne på Tårnby Gymnasium og HF er for nylig - af skolens rektor, Mette Ringsted, - blevet indstillet til at deltage i ATU - Akademiet for Talentfulde Unge, et projekt, der retter sig mod elever, der gerne vil lære noget udover det, deres ungdomsuddannelse umiddelbart indeholder. Kasper Kofoed Larsen fra 1.a, Annika Hansson og Helene Frenning begge fra 1.b og Stine Dølby fra 1.y. skal alle fire følge et forløb på ATU fra 2. til 5. semester. De var til at begynde med lidt skeptiske over for projektet: Risikerede man at blive stemplet som nørd? Ville man bare møde en samling nørder, der kun havde tal og formler i hovedet og i øvrigt ikke havde et liv? De overvandt dog deres tvivl og har ikke fortrudt. Allerede ved det første arrangement, der stillede skarpt på argumentation, blev deres fordomme modbevist: masser af rare og nysgerrige unge mennesker og et emne, der fangede dem. - Argumentation er jo et centralt element i mange fag, som dansk og samfundsfag. Det er virkelig brugbart, jeg har faktisk allerede haft glæde af det i samfundsfag, siger Stine. Det efterfølgende arrangement satte videnskabsteori på dagordenen.

Frederik Storm i en hurtig dribling

Idrætsstudieretninger Næste skoleår tilbyder TG to eliteidrætsstudieretninger, som er blevet til i et tæt samarbejde med lokale idrætsforeninger. Elever, der dyrker sport på eliteplan får her mulighed for at sammensætte en hverdag, der ud over undervisningen i gymnasiet gør det muligt at modtage træning i deres respektive klubber. Kastrup boldklub (fodbold), BK Amager (basketball), Amager Ishockeyklub (ishockey), KMB (badminton) og KG 66 (gymnastik) deltager i samarbejdet. At give plads til elevernes eliteidræt er ikke i sig selv noget nyt på TG. Skolen har altid prioriteret det meget højt at skabe et læringsmiljø, hvor talentfulde elever har mulighed for at sammensætte en hverdag, der gør det muligt at forfølge deres talenter. At være eliteidrætsudøver og gå i gymnasiet eller HF kræver en del, det kan både Lærke Sanjana Andersen og Frederik Storm bekræfte. Gymnastik på skemaet Lærke Andersen træner til daglig i Hermes og deltog for nylig i gymnasiaden i Qatar sammen med resten af det danske hold. Lærke opnåede sin hidtil højeste score på 45,55 point, hvilket placerer hende på en samlet 24. plads blandt verdens stærkeste gymnaster. Lærke træner seks gange om ugen, ca. 19 timer. - En gang imellem kan det være lidt trængt med lektier, da jeg tager ud til stævner, hvor jeg nogle gange skal være Lærke Sanjana Andersen på en samlet 24. plads blandt verdens gymnaster

væk i op til en uge, men jeg prøver at hænge i, så godt jeg nu kan, siger hun. Struktur nødvendig Frederik Storm kan godt genkende det med, at tiden er knap. Han spiller fodbold 5 gange om ugen i FC Nordsjælland og bruger stort set al sin fritid på transport og træning, men det fungerer. - Efter noget tid vænner man sig til det, siger han og man bliver god til at strukturere sin tid, for det er simpelthen nødvendigt. Hvis man vil dyrke elitesport og gå på gymnasiet samtidigt, må man være indstillet på knaldhårdt arbejde. Men jeg er glad for at kunne kombinere begge dele, fortæller han. Det kunne ikke lade sig gøre, hvis ikke gymnasiet havde givet mig den flexibilitet, som jeg har brug for, når det hele brænder lidt på. Nu også lokalt samarbejde Tårnby Gymnasium glæder sig over det kommende samarbejde med de lokale idrætsforeninger, som gør det endnu nemmere for øens idrætstalenter at dyrke deres sport parallelt med at de tager en ungdomsuddannelse.

36 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Herunder Navnene på ATU-eleverne, som de er placeret på billedet er fra venstre: Annika Kjersgaard Hansson, Stine Dølby, Kasper Koefoed Larsen, Helene Christine Frenning.


FORÅRSKONCERT PÅ TG. Forårskoncerten er en hyggelig tradition på Tårnby Gymnasium, en aften, hvor alle de elever, der har musik, optræder. Alle musikhold, skolens kor og TGbandet havde øvet intenst i ugerne op til koncerten for at blive klar. Guitarerne var stemt og stemmerne smurt og alle bidrog til en meget underholdende aften med dejlig musik og festlig stemning.

Sådan får unge styr på økonomien Danske unge er mestre, når det kommer til overtræk på bankkontoen, og antallet af unge, gældsplagede danskere er voksende. Et alt for stort forbrug, og risiko for at ende i økonomisk ruin, er virkeligheden for mange unge. Men nogle simple forholdsregler kan stoppe gældsspiralen, inden det er for sent, lyder det fra Arbejdernes Landsbank i Tårnby, der har gode erfaringer med at rådgive unge, der skal have deres økonomi på ret køl. Rigtig mange unge kommer skævt fra start, når de skal til at stå på egne ben og have en privatøkonomi til at fungere. Byture og mærkevarer kan hurtigt bringe økonomien i knæ. Resultatet kan blive tilbagevendende overtræk på kontoen og måske en plads i registret over dårlige betalere, hvor de unge mellem 21-30 år er kraftigt overrepræsenteret. - Det kan være en stor udfordring for unge, der for første gang skal stå på egne ben økonomisk set, at sørge for, at pengene slår til på en SU eller elevløn, selvom langt de fleste unge bankkunder, vi møder, er rigtig fornuftige, siger Marianne Skov Jacobsen, filialdirektør i Arbejdernes Landsbank på Kongelundsvej.

- Mange på økonomisk slingrekurs handler impulsivt uden at bekymre sig om, hvad der står på kontoen. Vi oplever også, at nogle unge mister rigtig mange penge, fordi de spiller på nettet. Her kan det nemlig være svært at følge med i, hvor meget man egentlig har brugt, siger Marianne Skov Jacobsen. Sårbar privatøkonomi Mange af de unge, der er havnet i økonomisk klemme, har valgt at lade deres forbrug finansiere af de hurtige forbrugslån i forskellige varianter, men de bliver rigtig dyre i længden. - Sidder man først fast i gældsfælden, er det svært at slippe af med gælden og vi kan se, at flere unge er blevet mere sårbare i deres privatøkonomi. Hvis man på en beskeden indkomst har købt en lejlighed, som nu er faldet i værdi, eller man har mistet sit arbejde og som tiderne er har svært ved at finde et nyt, siger Marianne Skov Jacobsen. - Derfor er det også vigtigt, at de unge tager ansvar for deres økonomi og får brudt den onde cirkel, lyder det fra Marianne Skov Jacobsen, der kommer med

følgende råd: Tag en snak med din bank, hvis du har overtræk uanset overtrækkets størrelse, da det kan tage lang tid at betale tilbage, hvis man f.eks. er studerende. Slip af med de dyre forbrugslån. Ofte kan banken hjælpe med et langt billigere lån og på den måde forhindre, at gælden vokser. Desuden giver det et godt overblik at få samlet klatgælden ét sted. Få en budgetkonto. Den giver dig et langt bedre overblik over din økonomi – også selvom du måske ikke har så mange poster ud over huslejen. Drop dankortet. Ved at udskifte det med f.eks. et AL-MasterCard Cash risikerer du ikke overtræk og kan begrænse impulskøb, fordi du ikke kan bruge flere penge, end der står på kontoen. Spar op - gerne hver måned – også selvom det kun er små beløb. En opsparing er rigtig god at have, hvis du pludselig får uforudsete udgifter. Yderligere information: Marianne Skov Jacobsen, Arbejdernes Landsbank Kongelundsvej, 3848 3025

Støtteforeningen AB70 som støtter AB Tårnby ... ... spiller banko på følgende datoer i Skelgårdsskolens festsal kl.18.45 Onsdag den 14. april. Onsdag den 21. april. Onsdag den 28. april. Der er 15 spil i grundserien samt 2 ekstraspil samt et oprydningsspil. Der er gevinst til alle vundne rækker. Der trækkes vin på kontrolkuponen og der trækkes en gave på medlemskortet. Vi har mini og puljespil, samt lotterier. Der kan købes kaffe, te, pølser, brød samt slik, øl og vand.

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 37

Banko


Initiativpuljen

Ansøgningsfrist for foreningers ansøgninger til Tårnby kommunes initiativpulje er torsdag 1. april 2010. Der findes ikke ansøgningsskema, men ansøgninger skal være begrundede og budget skal vedlægges.

Musical

Børnehaveklasserne på Nordregårdsskolen opfører i samarbejde med musikskolen musicalen Fugletrækket. Musicalen er skrevet af René Madsen.

Nordregårdsskolen tirsdag 20. april klokken 19 og onsdag 21. april kl. 10.

Forårsudstilling

Tårnbymalernes medlemmer udstiller nye egne værker – fra abstrakt til figurativt. Fernisering lørdag 24. april klokken 13. Udstillingen er åben 24. Og 25. april klokken 13-16. Tårnbymalerne, Husbyvej bag Tårnby skole.

Ole-Wass åbner hus

Græsplænen er spækket med sjove aktiviteter som snobrød

Velvære KlinikÉn Kranio Sakral terapi Ret ryg og nakke–bindevævsmassage, organmassage. Kranio Sakral terapi benyttes til at afhjælpe bl. a. hovedpine, migræne, spædbørnskollik, stress og spændinger Elsebeth Nielsen Terosevej 2 • 2770 Kastrup Telefon: 3252 5355 (tlf.svar) Tidsbestilling 20.00–21.00 på telefon 2091 6136 Gavekort udstedes

og popcorn over bål, bygning med rafter, knob-binding, hemmelige koder og flødebollekastemaskine. Kunne du tænke dig at tage på nogle fede ture, bygge nogle vilde ting med rafter, lave mad over bål, lege en masse sjove lege eller være kreativ? Og kunne du tænke dig at får venner for livet? – Så er spejder noget for dig, fortæller spejdergruppen Kløver Ole-Wass Lørdag 17. april klokken 11-15. Kløver Ole-Wass, Glamsbjergvej 16.

Lillebror til salg

Børnehjælpsdagens traditionsrige salg af lodsedler er netop i denne uge er gået ind i sin 84. sæson. Salget støtter anbragte børn i Danmark, som blandt andet får mulighed for at deltage i fysiske aktiviteter, danseundervisning, fester og Tivoli-ture, men samtidig får den forening, klub eller skoleklasse, der sælger lodderne selv del i overskuddet. I Tårnby sælger DDS Stifinderne, Kastrup Boldklub og AB Tårnby, årgang 97 Lillebrorlodder.

Banko for fodbold Banko-numre skaffer spillere på banen

Inden de unge spillere i AB Tårnby får numre på tøjet, skal der fordeles nogle numre på bankopladerne. Støtteforeningen AB 70 blev oprettet af nogle ildsjæle, der gerne ville gøre noget for ungdommen på Vestamager. Støtterne AB 70’s formål er at skaffe midler til at støtte AB Tårnby og primært ungdomsafdelingen. Og det gøres blandt andet ved at holde bankospil. De første spil blev afviklet i marts og nu har Støtterne sat yderligere tre datoer på banen.

Således spilles der god gammeldags banko i Skelgårdsskolens festsal med 15 spil i grundserien samt to ekstraspil samt et oprydningsspil og gevinst til alle vundne rækker. Der trækkes vin på kontrolkuponen og lod om en gave på medlemskortet. Desuden mini- og puljespil, samt lotterier, ligesom der kan købes kaffe, te, pølser og brød, samt slik, øl og vand. Banko: Onsdag 14. april, onsdag 21. april og onsdag 28. april. Alle dage klokken 18.45. Herefter er der sommerferie indtil 1. september 2010

Aloe Vera Butik Amager Kan din hud klare vinterkulden? Er den tør og irriteret?

38 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Prøv vores Aloe Vera Propolis Creme. Det er en fantastisk creme uden vand. Brug den til tørre og sprukne hænder, ansigt, hård hud på fødderne eller på skiferien. Ring eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

Aloe Vera Butik Amager Jansvej 76, 2300 København S Tlf. 32513223 / 20329414

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk


Standeren er hejst for ro-sæsonen Knap er isen drevet til havs før baglænsroerne kipper med flaget og står klar til at stikke til søs, så snart vejret arter sig.

Af Hanne Vinther, Roklubben Øresund

Søndag 28. marts hejser Roklubben Øresund klubstander og hermed bliver der taget hul på klubbens 80. sommer rosæson. Endnu er det for koldt for nye roere at starte med at ro, men traditionen byder, at det synlige signal til, at det ikke varer længe er, at klubstanderen er sat. Klubben indbyder til åbenhus, men venter klogeligt til lørdag 24. april, hvor interesserede og/eller bare nysgerrige kan se klubbens faciliteter mellem klokken 13 og 16 og blive introduceret til roning og måske blive tilmeldt instruktionen, som finder sted 7., 8. og 11. maj. Roerne i Roklubben Øresund (og andre roklubber) kaldes baglænsroere, fordi de, der bestiller noget, sidder med ryggen mod sejlretningen i modsætning til kajak- og kanoroere. Roklubben Øresund ligger i Kastrup Gamle Lystbådehavn, hvor man har et dejligt klubhus og bådskure til bådene. Klubben ligger dejligt lige ned til vandet, og bådparken

Klabautermanden i Roklubben Øresunds bådehal – det er ham midterst i billedet og han skal helst afleveres til kolleger i Dragør, men han skal ros derud. er klargjort i løbet af vinteren. Klubben stiller både og redningsveste til rådighed, så roning en billig sportsgren at dyrke. Alle kan lære at ro uanset træningstilstand og alder. Eneste krav er, at man kan svømme 300 meter. Klabautermanden Også Klabautermanden er klar til en aktiv rosæson. Klabautermanden er et gult træhovede, som skifter mellem at overnatte i Dragør Roklub og Roklubben Øresund. Da Klabautermand er en skabning, som varsler ilde for søfarende, går det ud på at sikre, at han overnatter færrest gange i roklubben. Det vil sige lige så snart roerne fra Dragør har afleveret Klabautermanden i Kastrup, drejer det sig for Roklubben Øresund om hurtigst muligt at få den roet tilbage til Dragør. En sjov dyst imellem de to roklubber, som samtidig styrker aktiviteten på vandet. Åbent hus i Roklubben Øresund lørdag 24. april fra kl. 13 til 16.

En to-åres i Kastrup Gamle Lystbådehavn, hvor forår og sommer for alvor er vendt tilbage.

Kongelundsvej 293 • Tlf.: 20 14 58 88

Med og uden tidsbestilling

Tursejlere sætter også standeren

Standerophal 17. april klokken 11. Sæsonstarttur 30. april – 2. maj. Desuden bliver der skolesejlads og spilersejlads fra 3. og 4. maj. Tilmelding til Jan Hauder, 4054 5680.

kr.

Pensionist/herre

kr.

Herre alm.

kr.

Dameklip

kr.

Vask

kr.

100,110,130,160,30,-

Åben: Mandag - fredag kl. 10.00-17.30 Lørdag kl. 10.00-15.00

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 39

Fra tidligere åbent-hus-arrangement med romaskiner i gårdhaven. Så bliver man hverken våd, kold eller søsyg.

Børn u 12 år


AMAGERTEATRET I Amagerteatrets 47. sæson 2010/2011 spilles fire forestillinger i abonnement samt en familieforestilling i Kastrup Bio.

Sidst for g e udkald enteg abon ning af neme t

Laser og pjalter

Katja Holm før en start på Maribo sø.

Tirsdag 12. og onsdag 13. oktober kl. 19.30

Har du løftet en elefant

Brecht og Weills udødelige, kulørte musical om sex, magt og kærlighed, hvor gangsterbossen Mackie Springkniv i al hemmelighed gifter sig med tiggerkongens datter Polly. Med Klaus Andersen, Connie Tronbjerg, Mei Oulund, Henrik Ipsen m. fl. Svalegangen

Liv x 3

Af Rene Holm

Tirsdag 2. og onsdag 3. november kl. 19.30 I Liv x 3 bliver den samme situation udspillet tre gange men med tre forskellige sindsindstillinger hos de fire hovedkarakterer. Situationen falder forskelligt ud afhængigt af de udtalelser og reaktioner, figurerne kommer med. Med Stine Prætorius, David Owe, Kristian Ibler og Marie Askehave. Nepo teatret

Elling i nærkontakt Tirsdag 1. og onsdag 2. marts kl. 19.30 Eventyret fortsætter og vi møder igen de to enfoldige venner Elling og Kjell Bjarne. Med Jesper Asholt, Henrik Lykkegaard, Julie Carlsen, Lykke Scheuer og Henrik Vestergaard. Comedieteatret

Den indbildt syge Tirsdag 12. og onsdag 13. april kl. 19.30

40 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Det har kajaktrioen Michael Gasseholm, Katja Holm og Claes W. Sørensen dog ikke i et hug, men gennem vinterens træning

Moliéres Den indbildt syge er en tidløs komedie om alle tiders håbløse lægestand med forviklinger, forklædninger og kærlighed og selvbedragets anatomi. Med Kristian Halken, Ditte Hansen, Charlotte Fich, Gordon Kennedy, Johanne Louise Schmidt m.fl. Folketeatret.dk Nuværende abonnenter kan gentegne nu. Resterende abonnementer bliver udbudt i august. Se annonce i Tårnby Bladet eller www.amagerteatret.dk Endvidere vil der til hver forestilling være et antal billetter i løssalg. Da forestillingerne produceres umiddelbart inden, de sendes på turne, henvises til anmeldelser i dagbladene eller på www.amagerteatret.dk

Vinterens kolde og frosne greb er ved at løsnes. Isen, der har ligget tæt, tyk og særdeles kompakt på Øresund siden december og som har umuliggjort søsport, er væk. Det betyder at kajaktrioen Michael Gasseholm, Katja Holm og Claes W. Sørensen ikke mere behøver at gå på vandet, men i stedet igen kan begynde at ro på vandet. Som forældre er der flere ting, vi har måtte erkende i løbet af vinteren. For det første er det slut med at lægge arm med Katja. Hvorfor? spørger du nok. Her må jeg svare, at når pigen uden at ryste i armene løfter en elefant (med unger) i løbet af et træningspas og deler lammere ud, der kan smages hele dagen, så er det slut med armlægning. Basta. Dernæst har den økonomiske side af kajaksporten været ved at slå bunden ud af budgettet. Det er helt vildt, hvad der findes af nødvendige sager for kajak feinsmeckere. Kajak i indkøbsvognen Et slag på tasken er, at året løber op i 20.000 kroner. Er det det værd? Vi har den gladeste pige, der dyrker en sund interesse og som oplever glæden ved at bygge noget op og se det gro og udvikles. Og netop udviklingen er det, der står tydeligst for os forældre. Både Katja og Michael har rykket sig i løbet af vinteren. Ikke blot fysisk men også

mentalt. De oplever, hvordan målrettethed og kontinuitet giver øget livskvalitet og gør umulige mål mulige. Så svaret er: Ja, med retten til at bide sig hårdt i tungen, når indkøbsvognen er fyldt op med kajak og pulsur. Hvordan holdes motivationen oppe? Katja siger, det er sjovt, Michael presser Claes i træningslokalet og Claes holdes på tæerne og må udtænke nye metoder for hele tiden at udfordre roerne. Træningslejre hele året I uge 7 og 8 var Krafcentertræningen henlagt til Spanien. Her blev der roet 200 km inden en lokal storm forvandlede træningsbanen til en vild flod. Vandstanden steg 4 meter og træer blev revet op med rode og trukket med ud i vandet. Det tvang roerne på land, hvor styrketræning og løb erstattede ropas. Var det en forkælet flok, der blot foretrak varmen indendørs? Tror det næppe, for det spanske kajaklandshold gjorde det samme, bare to dage før. Hvad sker der så nu? Påsken byder på træningslejr i Tjekkiet, hvor hver deltager er lovet 300 km med rugbrødsmotoren på fuld speed. Herefter begynder rosæsonnen med løb og samlinger i både Danmark og Sverige. Og så er der endnu en træningslejr tre uger i sommerferien. Hvad gør vi forældre så, når vores poder er så meget væk? Vi løber, kører på motorcykel, samler flasker og glæder os over hvor glade vores børn er – også når de løfter elefanter. Livet er godt. Følg udviklingen her i Tårnby Bladet.


Næsten alle husker attesterne Idrætsforeninger er blevet gode til at huske de lovpligtige børneattester på nyansatte trænere og ledere. Alligevel har kommunerne sendt brev til alle foreninger og der menes alle! En ny undersøgelse viser, at det nu kun er seks procent af foreningerne, der enten aldrig eller kun nogle gange indhenter børneattester. Langt de fleste af de danske idrætsforeninger er ved at få det ind på rygraden: De skal

huske at indhente de såkaldte børneattester, når de nyansætter trænere og ledere, der dagligt omgås børn og unge under 15 år. Det viser en ny undersøgelse fra landets idrætsorganisationer, DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund. Alligevel har Tårnby Kommune og landets øvrige 97 kommuner sendt brev til alle foreninger med krav om, at de skal underskrive attester på, at de husker at bruge børneattesterne.

Idrætspriser uddeles

Også foreninger som Ældresagen, Foreningen Norden og sangkor for pensionister får brevene og skal indsende erklæringer. - Det er et lovkrav, fortælles det fra forvaltningen på Tårnby Rådhus. Undersøgelsen, som denne artikel referer til, er kun udført overfor idrætsforeninger, hvor 96 procent af foreningerne svarer, at de ved, at det er et lovkrav. tsp

Kan du førstehjælp Uddannede samaritter kommer ud for mange forskellige opgaver og må derfor til stadighed uddanne sig ved at deltage i supplerende kurser som vi afholder i afdelingen, således at vi altid kan yde den korrekte hjælp i den givne situation. Desuden beskæftiger vi os

med kursusvirksomhed med henblik på at uddanne nye samaritter. Samaritterne deltager blandt andet ved sportsstævner og arrangementer, hvor mange mennesker samles. - Vi kommer hos ældre og svagføre, samt der hvor vores hjælp ønskes, siger Finn Husted, formand i ASF Dansk Folkehjælp, Kastrup og Søndre afdeling.

Christianshavner-mil

Christmas Møllers Plads.

... ellers vil ASF Dansk Folkehjælp lære dig det

Motionsløbsserien indledes med Christianshavnermilen mandag 12.april kl. 18.30 og så ellers et løb hver måned frem til oktober. Oplysninger kan ses på klubbens hjemmeside www.amageratletik.dk Tilmelding kan bl.a. ske hos Englandsvejens Tømmerhandel, Englandsvej 204 frem til den 10.april, hvor man kan få startnummer og løbetrøje udleveret med det samme - men der er også tilmelding ved starten på dagen ved

Styrkerekorder

Tårnby Styrkeløfternes nye juniortalent, Jacob Beerman, forsatte standarden ved at sætte dansk junior og senior rekord i squat med 258 kg ved danmarksmesterskaberne. I bænkpres løftede Jacob 130 kg og i dødløft 262,5 kg. Det gav en total på 650,5 kg som var ny dansk junior rekord. Se foto af Jacob Beerman og mere om DM på www.taarnbybladet.dk

- Vi giver nye medlemmer tre timer kursus i førstehjælp gratis. Formand/kasserer Kastrup afdeling Finn Husted 32528535 og Knud Pedersen 22165088 eller Formand/kasserer Søndre afdeling, Solveij Olufsen/

Tårnby kommunes foreninger er i lighed med tidligere år indbudt til at fejre uddelingen af Tårnby Kommunes Æresmedalje for Idræt, Tårnby Kommunes Idrætslederpris samt prisen som Årets Fund onsdag 21. april på Tårnby Rådhus.

Motionsbingo

Motionsklubben Amager har arrangeret motionsbingo i Kongelunden søndag 18. april. Gå eller løb cirka fem kilometer i den forårsskønne Kongelundsskov. Der er start mellem kl. 10 og 11 på den sydlige P-plads. Bingopladerne koster 30 kroner for fem stykker og kan købes ved start. Der er præmier ved fuld plade. Alle er velkommen, tag hele familien med. Yderligere oplysninger www.motionsklubbenam ager.dk

Bent Olufsen 32538042

Hes oen Hestt esk eskoen Rideudstyr

www.heste-skoen.dk

Kv alit odukt er Kvalit alitee tspr tsprodukt odukter - til mennesk er - til hes mennesker hestte - til husdyr

Amagerlandevej 139 - 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 46 46 - Fax: 32 50 46 06

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 41


Nordiske noter fra venskabsbyerne Der er en lang tradition for særlige venskabsbånd mellem nordiske byer og Tårnby kommune har i snart 30 år haft særlige kontakter med Skedsmo i Norge, Alingsås i Sverige og indtil fornylig også med Karis i Finland.

Af Terkel Spangsbo

Oprindelig var det Foreningen Norden som plejede og forvaltede disse kontakter. Men lykkeligvis for idéen har kommuner landet over påtaget sig opgaven og i dag er det kommunerne, som er funda-

Nyt fra Skedsmo

42 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Akershus Energi bygger og sørger for en af Europas mest moderne og fremtidssikrede fjernvarmecentraler. Energiparken vil foretage både forskning og undervisning i tilknytning til værket. Forskning om forbrænding og brug af forskellige energikilder vil blive prioriteret i energiparken. Selve fjernvarmeværket vil producere 150 klimaneutrale gigawatt-timer pr. år. Det svarer til 15.000 husstandes varmeforbrug og vil reducere CO2 udslippet med over 30.000 ton pr. år. Bliver du gammel nok, går du i barndom igen. Der har vært karneval i Velfærdshuset for de godt og vel voksne. – Det var kæmpesjovt, vi føler os som ungdom igen – og så mister vi hæmningerne ved du, fortæller en af deltagerne. Blandt de mere end 60 deltagere var hun med sine 68 år, en af de yngste. I Velfærdshuset holder de sig friske, selv om alderen for nogen nærmer sig de 100! - Jeg tror vi lever lidt længere af dette. Det er sjovt at komme her og få leet lidt" siger en anden deltager. – Når det er så koldt og mørkt ude, må vi ha det lidt sjovt. Det internationale turne- og gymnastikforbund (FIG) var sammen med repræsentanter for forbundet i Norge

mentet og ofte også den store bidragyder til at få kontakterne udmøntet i praktisk udveksling og samarbejde. Kommunerne er ofte parret udfra ligheder. Eksempelvis er alle hovedstæderne i een venskabskæde og de næststørste byer ligeså. Tårnbys særlige venner er alle forstæder til store byer (alle er forstæder til hovedstæderne undtagen Alingsås, som ligger tæt på Göteborg). Karis er foreløbig udtrådt af den kommunale venskabskæde på grund kommunesammenlægning i Finland. Samarbejdet har udvirket mange gen-

sidige besøg af enkeltpersoner og ikke mindst foreninger og skoler. V e n skabskommune samarbejdet er baggrunden for, at Tårnby Bladet bringer Nordiske Noter. Korrespondenterne er medlemmer af foreningerne Norden i de respektive kommuner.

i januar på research i Lillestrøm for at undersøge faciliteterne til et muligt World Gymnaestrada i Lillestrøm i 2015. Overnatningsmuligheder på skoler og hoteller i Skedsmo og Oslo samt offentlige transportmuligheder blev vurderet sammen med udbudet af haller til gymnasterne. Afgørelsen om land og arrangørby til arrangementerne i 2015 bliver taget i Chiba i Japan i maj i år. Arrangementet samler 22.000 udøvere.

Nyt fra Alingsås Det går fint for juniorerne i Alingsås Skakselskab. De har fået høje placeringer i både distriktsmesterskaber og i Sverigesmesterskaberne i skoleskak. Skakbrikkerne står opstillede på bordene i klubbens kælderlokale i det centrale Alingsås og hver tirsdag aften mødes de unge mennesker for at spille med hinanden. – Det e sjovest at vinde fortæller et par brødre på 12 og 14 år fra klubben, der sidste år kunne fejre 90 års jubilæum. Alingsås mener, det er på tide at tænke i vindkraft. Kommunen indbyder til udstilling og informationsmøder om vindkraft og planlægger selv en kraftig udbygning af vindkraft. Forslaget til vindudnyttelse er udstillet på biblioteker og rådhus.

Farlige istapper hænger fra tagskægget rundt om i Skedsmo kommune. Det har været en lang og kold vinter med meget sne på hustagene i Skedsmo. Når sneen nu smelter, bliver der meget vand, som fryser til is om natten. Om morgenen hænger istapperne der! Også i Norge er det husejerens ansvar at folk ikke får et isspyd i hovedet. I Frivillighetscentralen i Skedsmo kommer der stadig flere hjælpere. Der er nu 135 personer som stiller op, når de bliver bedt om hjælp. Over 17.000 timer, svarende til 9,5 årsværk, blev det til i fjor. Flere melder sig til for eksempel at følge ældre til læge eller tanlæge. Igennem 13 år er en af de trofaste hjælpere to gange hver uge mødt op i Skedsmohallen og har rørt 15 liter vaffeldej sammen til motionsgrupperne, hvor mere end 100 damer og mænd deltager. Alle disse aktiviteter betyder, at folk bor længere i eget hjem og dermed sparer Skedsmo kommune for mange udgifter. Også flere af institutionene i Skedsmo benytter sig af Frivillighetscentralen.

Alingsås Lazaret har fejre 100 års fødselsdag med trompetfanfarer. I talerne ved det åbne hus blev jubilaren hyldet også af borgmester Elver Jonsson. - Kommunen fejrer alle 100 årige, så lazarettet er ingen undtagelse, sagde borgmesteren, som følte en stærk tilknytning til sygehuset, eftersom han selv blev født der. Da hospitalet blev bygget i 1910 var prisen 540.000 kroner – et beløb, der i dag modsvares af 25 mill. Kroner. Detville være billigt at kunne bygge et hospital til den pris i dag!.


Se eller gense Barbara - og Færøerne Foreningen Norden Tårnby-Dragør inviterer til storfilmen Barbara og fortællinger om Færøerne Af Terkel Spangsbo

Foreningen Norden i TårnbyDragør sender i år et eller to hold turister på en specielt tilrettelagt tur til Færøerne. Som en forberedelse til turen og for at vise Færøernes storslåede natur har man fundet Nils Malmros film frem og viser den for interesserede og for at give lidt stemning til tur-deltagerne. Den næsten toenhalv time lange film udspiller sig med Færøerne som en fantastisk kulisse og den dag i dag kan

man finde miljøer, som giver det korrekte tidsbillede fra 1700-tallet. Man er på landet, i bygderne, i kirkerne, i Thorshavn. Filmen vises i Kastrup Bio og der er gratis adgang, men man skal bestille billetter på forhånd. Efter filmen fortæller en person med tilknytning til Færøerne sine egne historier. I skrivende stund er navnet og personen ukendt, idet en aftale med en historiefortæller måtte aflyses. Naturligvis vil der også være orientering om de to ture, der finder sted i september i år. Det er lykkedes at skrue et program sammen som bringer selskabet rundt på de nordlige

TIS I GRA FEN RA BIOG

Tinganæs, hvor statsadministrationen har holdt til siden Barbaras tid. Naturligvis indgår de gamle bygningher som kulisser i filmen, somk Foreningen Norden har inviteret til og den skal også besæges på de to Færø-rejser. øer samt Sandø og også indenfor på Nato-stationen, der blandt andet har operationsrum højt oppe og dybt inde i en hule i fjeldet. Færøerne var i en ganske speciel situation under Anden

Verdenskrig og også den historie, kommer man tæt på. Naturligvis inkluderer rejsen også en sejlads ud under de store fuglefjelde med en katamaran-båd.

Billetbestilling

Torsdag 15. april kl. 17 i Kastrup Bio, Kastrupvej 270. Efter filmen vil der være fortællinger om Færøerne. Billetter bestilles daglig mellem kl. 9 og 12 hos Tårnby Bladet 32 509 290. De kan også afhentes på redaktionen i samme tidsrum. Arrangementet er gratis og et led i Foreningen Nordens normale aktivitet, så gæster kan medtages.

Det var noget mere moderne artilleri, der var opstillet unden Anden Verdenskrig af englænderne, men Skansen er et ikke uvæsentligt element i Færøernes historie.

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 43

Tårnby Styrkeløfter Klub imponerede ved danmarksmesterskaberne i styrkeløft i seniorrækken med tre danske rekorder, to guldmedaljer, en sølvmedalje og to bronzemedaljer. Kathrine Bak (billedet) tog guld i damernes 67,5 kg klasse med 410,5 kg sammenlagt fordelt på 135 kg i squat, 85 kg i bænkpres og satte til slut dansk rekord i dødløft med 190,5 kg (netop billedet) og ny personlig rekord med hele 18 kg. Flere af klubbens resultateter står på www.taarnbybladet.dk.

Ønskes oplysninger om turene kan en brochure rekvireres hos formanden for Foreningen Norden Tårnby-Dragør på terkel.spangsbo@mail.dk eller bestilles ved at ringe til Tårnby Bladet.


KASTRUP BIO Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kastrupbio.dk Billetsalget starter 30 minutter før første forestilling

©Scanbox

THE ROAD

Civilisationen er på grænsen til at ophøre, efter at en unavngiven katastrofe har ramt verden. En far og hans søn er på flugt gennem et ødelagt og nådesløst landskab, hvor bevæbnede bander plyndrer

© NORDISK

AN EDUCATION Vi er i England 1961. Jenny er 16 år. Køn, begavet og på vej til Oxford og en prestigefyldt uddannelse. Så møder hun David. Han er noget ældre end hende, han kører sportsvogn, er charmerende og lever et

spændende liv. Et voksent liv, som Jenny i den grad savner. Jenny kommer i livets - fascinerende og hårde - skole. For tidligt?

A SINGLE MAN

imidlertid svært nok ved bare at overskue sit eget liv. Hans elskede partner Jim er død, og George er fanget i fortiden og kan ikke komme videre. Han får hjælp af veninden Charley, der dog har sine problemer at slås med, men opdager også, at han bliver forfulgt af Kenny - en af sine elever.

©FILMCOMPAGNIET I 1962 er hele verden optaget af Cuba-krisen og truslen mod verdensfreden. George, en 52-årig universitetsprofessor, har

44 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

SUBMARINO

© Sandrew Metronome Submarino er historien om to brødre, der deler en tragisk hændelse

fra barndommen, som ingen af dem kan give slip på. Nick bor på et herberg i Københavns Nordvestkvarter. Han er vred, løfter vægte og drikker guldøl. Ikke en mand man skal gå i vejen for. Nicks lillebror er alene med sin 6årige søn, som han forsøger at sikre en god opvækst, midt i sin jagt på det næste skud heroin?

og kannibalismen breder sig i kampen for overlevelse. I oppakningen har de en pistol med to skud tilbage - en kugle til hver, hvis det bliver nødvendigt. For når menneskeheden presses til det yderste er moral og loyalitet de første dyder, der forsvinder.

©Disney

THE BOUNTY HUNTER

Dusørjæger Milo Boyd, får alle tiders opgave: han skal finde sin eks-kone, Nicole, der er løsladt mod kaution, men udeblevet fra retten. Milo er overbevist om, at det er lettjente penge, men da Nicole stikker af for at opklare et mord - der involverer politiet – bliver

Milo mindet om, at hvad angår ham og Nicole, er der aldrig noget, der er enkelt. Faktisk har det forhenværende par så travlt med at genere hinanden, at de først i sidste sekund opfatter, at der er nogen, der forsøger at gøre dem tavse. Til døden jer skiller … kunne blive næste punkt på dagsordenen!

BABY-BIO

Tirsdage kl. 10.30 (biografen åbner kl. 10.00) 6/4:

PRECIOUS

13/4:

THE ROAD

20/4:

ingen Baby Bio pga. Musikskolens musical

27/4:

THE BOUNTY HUNTER

BILLETPRISER OG RABATKORT Billetpris 65,- kr.

ÅBNINGSTIDER

Børnebillet (til og med 12 år) 55,- kr.

Mandag til fredag fra kl. 16.30 til sidste film starter

10-turs rabatkort 550,- kr. (hvert klip betaler for en billet op til 65,- kr.)

Lørdag og søndag fra kl. 13.00 til sidste film starter

Der kan forekomme tillæg ved helaftensfilm, forpremierer og Danmarkspremierer.

Lørdage, søndage og helligdage samt i skolernes ferier (dog ikke sommerferien) vil udvidet åbningstid kunne forekomme.


©FILMCOMPAGNIET Roman Polanskis

SKYGGEN

En succesfuld britisk forfatter får tilbudt at være skyggeskribent på den tidligere britiske

Miracle Film

premierminister Adam Langs memoirer. Han skal overtage arbejdet fra Langs tidligere politiske assistent, der er omkommet i en ulykke. Skyggeskribenten prøver at grave i fortiden, men aner snart, at hans forgængers død måske ikke var tilfældig, og at svarene måske kan findes i det ufærdige manuskript…

PRECIOUS Filmen, der udspiller sig i Harlem i 1987, er historien om Claireece »Precious« Jones, en 16-årig afroamerikansk pige med et liv,

ingen vil misunde. Hun er gravid for anden gang med sin far; har en mor, som er en højtråbende og aggressiv kvinde, der mishandler

hende både fysisk og psykisk. Skolen er ét stort kaos og truet med udvisning bliver Precious tilbudt muligheden for at blive

overflyttet til en alternativ skole, men hendes instinkter fortæller hende, at det er den chance, hun har ventet på.

TIDLIGERE OMTALT I TÅRNBY BLADET

© UIP © NORDISK

KARLA OG JONAS

En film om at gøre noget vigtigt sammen. Og også en film om ung kærlighed anno 2010.

SÅDAN TRÆNER DU DIN DRAGE

En historien om Hikke, en viking teenager, som ikke passer helt ind i sin stammes mangeårige tradition for heroiske dragekrigere.

SÅDAN TRÆNER DU DIN DRAGE 30/3 – 5/4: 6 – 7/4: 8 – 9/4: 10 – 11/4: 12 – 14/4: 17 – 18/4: 24 – 25/4:

kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl.

13.30 + 15.15 + 17.30 17.30 17.15 13.30 + 15.00 + 17.15 17.15 13.00 + 15.45 13.00

PRECIOUS 30/3 – 7/4:

kl. kl. kl. kl. kl. kl.

13.00 + 15.45 + 17.45 17.45 13.00 + 15.45 + 17.45 17.45 13.30 + 15.15 15.15 t. f. a.

THE ROAD 8 – 14/4:

INVICTUS 8 – 14/4:

Clint Eastwoods biografiske drama med Morgan Freeman i rollen som Nelson Mandela. Desuden medvirker blandt andre Matt Damon.

kl. 19.30

A SINGLE MAN 15 – 18/4:

kl. 17.30

SUBMARINO 15 – 21/4: 16 – 18/4: 19 – 21/4:

fr. u. 7

kl. 20.45

t. o. 15

kl. 18.00 + 20.00 kl. 18.00

t. o. 11

Danmarkspremiere: AN EDUCATION 22 – 28/4:

fr. u. 7

kl. 18.00 + 20.15

fr. u. 7

THE BOUNTY HUNTER t. o. 15

26 – 28/4:

kl. 20.00

t. o. 15

Programmet for perioden 29/4 - 3/5 kan ses på www.kastrupbio.dk fra starten af uge 17.

kl. 20.00

t. o. 15

kl. 20.30

THE LOVELY BONES 30/3 – 7/4:

Hun nægter at erkende, at det er slut, at hun er død.

INVICTUS

kl. 17.00 + 19.30

Vi kan allerede nu afsløre, at du bl. a. kan glæde dig til 29/4 hvor vi har Danmarkspremiere på IRON MAN 2.

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 45

30/3 – 5/4: 6 – 9/4: 10 – 11/4: 12 – 14/4: 17 – 18/4: 24 – 25/4:

Susie er blot 14 år, da hun bliver offer for en forbrydelse.

SKYGGEN

KARLA OG JONAS

© Sandrew Metronome

© UIP

THE LOVELY BONES


FLYTNINGER

FLYTTETILBEHØR Amagers største og bedste udvalg til fornuftige priser. Bl.a. kvalitetsflyttekasser, flyttetæpper, silkepapir, bobleplast osv. Vi bringer gerne ud.

Ring: 3257 7550 OPBEVARING Amagers sikreste og mest fleksible opbevaring til private og erhverv. Fleksible lejekontrakter fra dag til dag. Gebyrfri adgang hele døgnet fra 199 pr. md.

Ring: 3257 7550 Hverdage 9-18 Lørdag 10-14 sundby@cityselstorage.com Her ses Huma H. Nielsen ved et tidligere stævne. Huma var med til at forbedre den danske rekord med hele fire sekunder i disciplinen P17 i Skive

FRISØR

Forår med atletikken

Tårnby Atletikklub har været til undendørsstævne i Skive og snart venter stævnet Tårnby Games i begyndelse af maj

46 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

Som et på papiret sikkert tegn på at foråret nærmer sig, er afslutningen af atletikkens indendørs stævnesæsonen. DM for ungdom 14-19 år blev holdt i weekenden 6. og 7. marts i Skive, som desværre er et eneste sted i Danmark der har en indendørshal med de rette proportioner for afholdelse af et danmarksmesterskab.

Amager Atletik Club havde meget stor succes ved stævnet, idet klubbens unge hentede hele syv guldmedaljer og fire sølv og tre bronze, kun overgået af Sparta og Skive. Så de 17 unge, der kørte nordpå i snestorm, fortrød ikke den lange tur i bil. Klubbens hold i P17 sluttede flot søndagen af med at udradere den danske rekord for gruppen på 4x200 m med godt fire sekunder til nu 1.46,30 min. Holdet bestod af Huma H Nielsen, Luisa Falk, Katrine Reinholdt og Stina Troest. De syv vindere var: P15 Sandra B Christensen 1,62 m i højdespring. P17 Stina Troest vandt 200 m i tiden 25,87 sek. Katrine Reinholdt snuppede en double ved flot at vinde både 800 m og 1500 m (2.15,08 – ny klubrekord – og 4.58,36 min.) P 19 Karina Klok vandt 800 m i P19 i tiden 2.26,83 min. Frederik Fürstenberg havde en utrolig fight på 800 m, men måtte give sig til sidst, men vandt 1500 m i ny personlig rekord 4.13,07 min.

Det er ikke fokus og kraftudfoldelse, der mangler, når Kristian Kolbye springer sine hække

Snart i Tårnby - udendørs

Nu er der en lille stævnepause inden det brager løs med en lang udesæson. Denne indledes med et brag, idet klubben er arrangør af Danmarks bedst besøgte stævne, Tårnby Games, der afvikles på Tårnby stadion weekenden 1.-2.maj. Dette er et stævne for alle aldersgrupper, fra minier på 3-7 år, over alle ungdomsgrupper til seniorgrupperne. Alle kan deltage – så hvis der sidder nogle og får lyst til at gå til atletik, så er det bare at møde op på stadion tirsdage eller torsdage, som er primære træningsdage. Der startes op udendørs for alle efter påske fra den 6. april.


Aut. klinisk tandtekniker

Glarmesterarbejde udføres

Glarmester

Hans Diderichsen

3250 4218 Fax: 3252 0344

��������������

���������������� ��������������� ������������������ �������������� �������������������������������

����������� ������������������

�������������������������

Tage Bruun 50 90 85 07

Dansk Glas & Totalentreprise Alt malerarbejde udføres

Strandlodsvej 38-40 2300 København S Tlf.: Fax.:

TANDTEKNIK

HUS & HAVE

GLARMESTRE

32 96 96 47 · 32 53 75 50 32 95 95 47

70 200 286 KØKKEN OG INDRETNING

Skottegården 34 2770 Kastrup Tlf.: 32 51 07 14 efter kl. 16.00

Niels Brandt Nielsen Amager Landevej 29

32 50 48 31

Konsultation: Man-tor.................9-16 Fredag og anden tid efter aftale TRYKSAGER & KOPIERING

ALT I TRYKSAGER Alt indenfor Digital kopi og print sort/hvid og farver alle størrelser smtryk@os.dk www.smtryk.dk Saltværksvej 134 2770 Kastrup

Tlf. 32 51 71 79 TRÆLAST

SUNDHED & VELVÆRE

KLINIK for FODTERAPI Løjtegårdsvej 147 Ring 3066 8488

Vi leverer trælast- og bygningsartikler uden kørselsgebyr

Englandsvejens Tømmerhandel Udlejning af værktøj og maskiner ENGLANDSVEJ 204 2300 KØBENHAVN S TØMMERMESTRE

�������������������������������������

����������� ���������������������� ������������

�����������

Ann-Christin Bjødstrup www.fin-fod.dk

Zoneterapi Massage Øre Akupunktur Kristina Lentz Terapeut

LÅSESERVICE

Smedekærvej 6 2770 Kastrup

Få professionel vejledning af den lokale låsesmed Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

Telefon 5055 9010 www.julsoe-byggeri.dk

Rigtig god påske og på gensyn tirsdag 4. maj

TÅRNBY BLADET APRIL 2010 47

TINGVEJ NR. 9 2300 KØBENHAVN s Tidsbestilling: Tlf.: 31 67 12 28

LÅSEBUSSEN 32 52 50 00

• Uforpligtende tilbud på tømrerarbejde • Carporte og skure • Træterrasser og gulve • Nye vinduer og døre • Opførelse af nye fritidshuse


DET FLEKSIBLE KØKKEN

sunde sandwiches og flot smørrebrød direkte til Deres virksomhed

MAD D L O TER OG K NIS M R O T VA PENSI NSÆ E L M I M T G SADENS O G RIN V MÅNE SEL PLAN MAD n! prise å f - og

Håndmadder fra 11,Luxus smørrebrød fra 22,Lune danske retter samt lækre udenlandske fra 59,Platter fra 99,Bland din egen salat fra 27,- til 32,Kolde frokostretter 38,-

48 TÅRNBY BLADET APRIL 2010

HEL

STE GT P ATTE GRIL L GRIS LÆK KER T SM TIL ØRR BILL EBR IGE ØD PRIS ER

Åben man-lør 7-18.00 Søndag lukket, men bestillinger modtages pr tlf.

Tårnby Bladet - april 2010  

Netudgave

Tårnby Bladet - april 2010  

Netudgave