Page 1

Δνση: Τ.Κ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ ΜΑΤΑΛΛΩΝ Πιτσίδια Ηρακλείου, Δήμου Φαιστού ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 8ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ «MATALA BEACH VOLLEY INTERNATIONAL TOURNAMENT” (SATELLITE) ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2012 ΚΑΙ Κ-20 ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Ο πολιτιστικός σύλλογος Πιστιδίων Ματάλων με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου , στα πλαίσια του προγράμματος μαζικού αθλητισμού που εφαρμόζει, διοργανώνει το 8ο τουρνουά αγώνων πετοσφαίρισης άμμου(beach volley) (satellite) ανδρών - γυναικών και Κ-20 αγοριών & κοριτσιών , για το 2011 , υπό την αιγίδα του Δήμου Φαιστού και την ευγενή χορηγία της μονομετοχικής εταιρίας Πιτσιδίων-Ματάλων. Οι αγώνες αυτοί δεν έχουν χαρακτήρα ανταγωνισμού –πρωταθλητισμού μεταξύ των συμμετασχόντων αθλητών κ.λ.π., αλλά μόνο την συμμετοχή στην άθληση και ψυχαγωγία, αλλά και την συνεργασία και την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αθλούμενων και των κατοίκων της περιοχής, αλλά και για την πολιτιστική και τουριστική προβολή της περιοχής. Άρθρο 1α. :ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 1. Καρανδινός Δημήτριος: Πρόεδρος Έχοντας την γενική ευθύνη , αλλά και τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης του τουρνουά , την υπογραφή συμβάσεων , την έκδοση αδειών , επιλογή ιατρού αγώνων κ.λ.π. Με απόφαση του μπορεί να παραχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων αυτών σε άλλα μέλη της οργανωτικής επιτροπής.(6974652870) 2.Βοζικάκης Λεωνίδας Αναπληρωτής Πρόεδρος Με καθήκοντα συμπληρωματικά με αυτά του προέδρου και επί πλέον την επιμέλεια και τον συντονισμό των παρένθετων μη αθλητικών εκδηλώσεων του τουρνουά . (6979661515) 3. Οργανωτικός Γραμματέας :Κουμιανάκης Εμμανουήλ Με καθήκοντα συντονισμού του προσωπικού , επαφής με διάφορους φορείς και οργανισμούς , υπεύθυνος για το βοηθητικό προσωπικό(6977319379) 4.Βοζικάκης Δημήτριος: Υπεύθυνος για την διαμονή-Διατροφή ,με καθήκοντα την εξεύρεση καταλυμάτων για την διαμονή και διατροφή των συμμετασχόντων , την διευκόλυνση αυτών και επίλυση πάσης φύσεως προβλήματος που ανακύψει. Η οικονομική συμφωνία με το κατάλυμα ή τον χώρο εστίασης πρέπει να εγκριθεί και από την οργανωτική επιτροπή. Η σίτιση των συμμετασχόντων είναι δυνατή και σε ανεξάρτητες των ξενοδοχειακών καταλυμάτων επιχειρήσεις.(6974602076) 5.Βοζικάκης Δημήτριος - Εταιρία TCS Δημόσιες σχέσεις – Τύπος. Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις της διοργάνωσης σε συνεργασία με τον συντονιστή τουρνουά , προετοιμάζει τα δελτία τύπου , τις συνεντεύξεις , τις προσκλήσεις κ.λ.π. 6.Καδιαννάκης Ιωάννης:Συλλογή αιτήσεων & υποδοχή αθλητών :Είναι αρμόδιος και σε συνεργασία με τον χειριστή της ιστοσελίδας, για την συγκέντρωση και τον έλεγχο των αιτήσεων συμμετοχών και την παράδοση σχετικής κατάστασης στον συντονιστή για την κλήρωση των αγώνων.(6977712268) 7.Καδιανάκης Ιωάννης: Αναπληρωτής συντονιστής με επιπλέον καθήκοντα την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της διοργάνωσης


7.:_Παπαδοφραγκάκης Νικόλαος Εταιρία Μάρκετινγκ-TCS:Με καθήκοντα τις πάσης φύσεως προμήθειες , χορηγίες , ταμπέλες , συνδρομές ,οικονομικά θέματα κ.λ.π. Μετά το τέλος της διοργάνωσης είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του οικονομικού απολογισμού. 9.Παπουτσάκης Νικόλαος: Υπεύθυνος για τις παρένθετες εκδηλώσεις. Βοηθά και συνεργάζεται με τον αντιπρόεδρο για την προετοιμασία και διοργάνωση των μη αθλητικών εκδηλώσεων(beach party k.a)(6983767240) 10.Παπουτσάκης Ιωάννης: Υπεύθυνος κατασκευών πάσης φύσεως εγκαταστάσεων.(6988890676) ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:, Συντονιστής του τουρνουά: Συντονίζει τα μέλη της επιτροπής με σκοπό την προετοιμασία και τέλεση του τουρνουά και λαμβάνει γνώση όλων των θεμάτων που άπτονται της διοργάνωσης αυτής. Τηρεί την ιστοσελίδα του τουρνουά και είναι υπεύθυνος για τις αναρτήσεις σε αυτήν , ενημερώνοντας έγκαιρα τον πρόεδρο και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής. Ετοιμάζει τις εισηγήσεις αρμοδιότητας του κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής και γενικά είναι υπόλογος για την αγωνιστική προετοιμασία της διοργάνωσης σε εγκαταστάσεις , εφόδια , ρουχισμό κ.λ.π., ως επίσης και υπεύθυνος για την διοργάνωση των αγώνων.(6974771729) ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Είναι άμεσος συνεργάτης του συντονιστή και υπεύθυνος για τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του τουρνουά σε συνεργασία με τον συντονιστή , τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τους αγώνες Όλα τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής στην εκτέλεση των καθηκόντων τους , συνεργάζονται με τον συντονιστή του τουρνουά. Έργο της επιτροπής αυτής είναι : -.Η φροντίδα για εφαρμογή και τήρηση της προκήρυξης αυτής -.Η έγκριση αιτήσεων συμμετοχής των ομάδων και των δικαιολογητικών αυτών. -.Η επιλογή του συστήματος αγώνων και η κλήρωση αυτών. -.Η επιλογή και ο ορισμός των διαιτητών των αγώνων σε συνεργασία με τον τοπικό σύνδεσμο διαιτητών . -.Η επιλογή και ο ορισμός των ιατρών των αγώνων -.Η εξεύρεση και κατασκευή αγωνιστικών χώρων για την τέλεση των αγώνων -.Η εκδίκαση ενστάσεων -.Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή του προγράμματος και την διεξαγωγή των αγώνων. -Η εξεύρεση τόπου διαμονής και διατροφής των ομάδων που συμμετέχουν στο τουρνουά . -Ο καθορισμός του κόστους συμμετοχής των ομάδων στο τουρνουά.(υπό την μορφή παράβολου ) -Η διαπραγμάτευση με την μονάδα προσωρινής διαμονής για τον καθορισμό του σχετικού κόστους και η επιμέλεια πρόχειρου διαγωνισμού . -Η διαπραγμάτευση με την επιχείρηση για την διατροφή των αθλητών κ.λ.π. για τον καθορισμό σχετικού κόστους και η επιμέλεια πρόχειρου διαγωνισμού. - Η διαπραγμάτευση και η επιμέλεια σχετικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικού υλικού . -Η διαπραγμάτευση με την διοίκηση του συλλόγου των διαιτητών για τον καθορισμό του κόστους συμμετοχής των διαιτητών στο τουρνουά. -.Η τακτική ενημέρωση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού συλλόγου και των άλλων φορέων της περιοχής. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΝ(ΤΙΜΗΤΙΚΗ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Δήμαρχος Δήμου Φαιστού 2. Πρόεδρος Δημοτικού αθλητικού Οργανισμού 3. Πρόεδρος Μάταλα Δήμου Τυμπακίου Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε


4. Πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Πιτσιδίων Η επιτροπή αυτή που λειτουργεί τιμητικά Άρθρο 2.:Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν: 1.Ανδρες και γυναίκες μεγαλύτεροι των 14 ετών ανεξαρτήτου θρησκείας , καταγωγής , φυλής , εθνικότητας κ.λ.π. 2.Ανήλικοι αθλητές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση γονέα θεωρημένη για την ακρίβεια της υπογραφής. 3.Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ενεργοί αθλητές και αθλήτριες που έχουν για με τους άνδρες θέση μέχρι την 32η και για τις γυναίκες την 16η , στην πανελλήνια κατάταξη ΕΟΠΕ στα επαγγελματικά τουρνουά. Άρθρο 3 Δήλωση συμμετοχής: Η δήλωση συμμετοχής θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην δνση: www.matalabeachvolley.com σε έντυπο που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του τουρνουά. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: Την υπεύθυνη δήλωση των αθλητών οι οποίοι θα δηλώνουν ότι , ότι έλαβαν γνώση των περιεχομένων της προκήρυξης και την οποία αποδέχονται πλήρως. -.Πλήρη ατομικά στοιχεία και ημερομηνία γέννησης των αθλητών και το όνομα της ομάδας, εάν επιθυμούν Ιατρική - βεβαίωση για το σύνολο των αθλητών και έγκριση συμμετοχής τους από ιατρικής πλευράς , στους αγώνες(Η βεβαίωση αυτή θα παραδίδεται στους διοργανωτές την ημέρα άφιξης στον χώρο των αγώνων). Η απουσία της ιατρικής γνωμάτευσης , έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του αθλητήτριας. Σημειώνεται ότι στις δηλώσεις συμμετοχής θα αναγράφεται εάν οι αθλητές επιθυμούν να διαμείνουν σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Τα έξοδα διαμονής και διατροφής σε τέτοια περίπτωση θα βαρύνουν τον Διοργανωτή. Με την δήλωση συμμετοχής κάθε αθλητής υποχρεώνεται στην καταβολή του ποσού των 20,00€ , ως εγγύηση συμμετοχής. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται στον με αριθμό λογαριασμού: 751477/Παγκρήτια Τράπεζα. Μπορεί να κατατεθεί και σε άλλη Τράπεζα στον ΙΒΑΝ: 2608700140000000000751477 στην δε φόρμα συμμετοχής θα αναγράφεται ο αριθμός καταθετηρίου ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , το δε αποδεικτικό θα κατατίθεται στην γραμματεία αγώνων την ημέρα άφιξης του αθλητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στους αγώνες είναι η καταβολή της εγγύησης μέχρι την ημερομηνία κλήρωσης που θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Σε περίπτωση ομάδας που δήλωσε και με υπαιτιότητα της δεν προσήλθε να αγωνιστεί και είχε καταθέσει χρήματα , η εγγύηση καταπίπτει υπέρ της διοργάνωσης , η δε ομάδα αναπληρώνεται. Κατά τα λοιπά το παράβολο συμμετοχής θα εισπραχθεί κατά την άφιξη των αθλητών. Η συμμετοχή στο Κ-20 δεν επιβαρύνεται με παράβολο συμμετοχής. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής είναι : 14/5/2012 η δε λήξη θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα του τουρνουά. Αρθρο 4: Χρόνος και ημερομηνία διεξαγωγής του τουρνουά: Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε δύο κατηγορίες: 1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-20


Τετάρτη 15-Αυγούστου 2012.: Αγοριών-κοριτσιών(Ηλικίες από 14- 20 ετών) σε τουρνουά 8 ομάδων . Η επιλογή θα γίνει με κριτήρια την δυναμικότητα των ομάδων αλλά και την σειρά υποβολής αιτήματος. Θα ληφθεί υπόψη και η βαθμολογία ή θέση που θα έχουν αθλήτριες και αθλητές στα επίσημα τουρνουά της τοπικής Ενωσης. 2.ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α.. Προκριματική φάση ανδρών-γυναικών 16-17/08/2012 Η προκριματική φάση θα γίνει με το σύστημα διπλού αποκλεισμού σε ομίλους των 24 και 16 ομάδων ανδρών-γυναικών αντίστοιχα. Β. Τελική φάση: 18-19/08/2012 Θα γίνει με το σύστημα διπλού αποκλεισμού σε ομίλους των 16 και 12 ομάδων ανδρών-γυναικών αντίστοιχα. Γ.Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα τόσο ημερολογιακά όσο και το σύστημα διεξαγωγής , μέχρι την παραμονή έναρξης των αγώνων. Επίσης η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απευθείας πρόσκλησης ομάδων στην τελική φάση , χωρίς περιορισμό. Τεχνική σύσκεψη: Μάταλα

με την συμμετοχή και των διαιτητών

14/08/2012

Κλήρωση αγώνων: 14 Αυγούστου 2012 Συνέντευξη τύπου 14 Αυγούστου /2012-Μάταλα Αρθρο 5 .Δικαίωμα συμμετοχής: 1.Κ-20 : Αγόρια ή κορίτσια γεννηθέντα αποδεδειγμένα μετά την 31-12-1993 2.Ανδρών - γυναικών : Ελεύθερη συμμετοχή ανδρών γυναικών με ηλικία μεγαλύτερη των 14 ετών. Η συμμετοχή στο ανεξάρτητο (SATELITE) και ανοικτό(OPEN) τουρνουά των Ματάλων είναι ελεύθερη και δεν υπάγεται μονομερώς σε κανένα περιορισμό ή απαγόρευση τόσο για αγωνιστικούς όσο και εξω -αγωνιστικούς λόγους . Άρθρο 5 Βαθμολογία-Σύστημα διεξαγωγής Σύστημα διπλού αποκλεισμού σε ομίλους των 8 , 12 και 16 και 24 ομάδων ανάλογα την κατηγορία και συμμετοχή. Οι αθλητές και ομάδες βαθμολογούνται ως εξής: Ισχύει η βαθμολογία 2011 που έχει αναρτηθεί ( Βαθμολογία MASTERS) Ο αθλητής διατηρεί τους βαθμούς του ακόμη και αν αλλάξει ομάδα. Η βαθμολογία των ομάδων και των αθλητών θα διατηρείται στο εξής για κάθε μελλοντική διοργάνωση του τουρνουά. Μετά από αυτά, όσες από τις ομάδες που θα συγκροτηθούν δηλώσουν συμμετοχή στα προκριματικά του τουρνουά 2012 , καταλάβουν την θέση από 1-8 για τους άνδρες και από 1-6 για τις γυναίκες σύμφωνα με τα παραπάνω , προκρίνονται απευθείας στο κεντρικό ταμπλό. Θα πραγματοποιηθούν προκριματικοί αγώνες για τις υπόλοιπες θέσεις του κεντρικού ταμπλό. Δηλ. από 8-16 για τους άνδρες και 6-12 για τις γυναίκες. Η κλήρωση των αγώνων της προκριματικής φάσης θα ακολουθήσει την σειρά της βαθμολογίας από 8-16 για το ανδρών και 6-12 γυναικών που κληρώνονται με τους αντιπάλους τους και όχι μεταξύ τους στην πρώτη φάση


Σε περίπτωση που κάποια ομάδα που κατέλαβε θέση πρόκρισης στο τουρνουά 2011 , δεν δηλώσει συμμετοχή , δεν προκρίνεται η 9 ή 7η ομάδα κ.ο.κ. αλλά θα γίνουν προκριματικοί για περισσότερες θέσεις ή ο αριθμός συμπληρώνεται με απευθείας πρόσκληση του διοργανωτή Άρθρο 6 : Κανονισμοί διεξαγωγής: -Ισχύουν οι διεθνείς παρακάτω εξαιρέσεις :

κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων beach volley, με τις

Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά την διάρκεια των αγώνων εκδικάζονται άμεσα από τον συντονιστή ή την αρμόδια επιτροπή. - Η οργανωτική επιτροπή (συντονιστής, & με την προσθήκη του υπεύθυνου διαιτησίας(supervisor) για θέματα διαιτησίας και ένα μέλος της οργανωτικής επιτροπής κατά περίπτωση) είναι υπεύθυνη για την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων , καθ όλη την διάρκεια του τουρνουά , οι δε αποφάσεις της είναι τελεσίδικες. - Σε περίπτωση που αθλητής ή άλλος συμμετέχων αμφισβητήσει τις αποφάσεις της επιτροπής αυτής με τρόπο μη αθλητικό , αποβάλλεται αυτοδικαίως. - Σε περίπτωση αποκλεισμού αθλητή ή ομάδας από αγώνα , ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται με σκόρ 2-0 υπέρ της άλλης ομάδας. - Εάν ο αποκλεισμός οφείλεται σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης 23.2.4 του διεθνούς κανονισμού beach volley , ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα της αποβολής της ομάδας από το τουρνουά. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα θα απολέσει όλα τα πλεονεκτήματα που αποκτά κατά την συμμετοχή.(Διαμονή-διατροφήή κ.λ.π). και η θέση της στο τουρνουά δεν αναπληρώνεται εάν ο αποκλεισμός γίνει μετά την έναρξη των αγώνων. - Σε περίπτωση ανάγκης αποβολής αθλητή από αγώνα ή διακοπής παιγνιδιού , υποχρεωτικά ενημερώνεται ο συντονιστής του τουρνουά με ευθύνη του διαιτητή, πριν την ανακοίνωση της απόφασης. Στην απόφαση συμμετέχουν ο συντονιστής , ο υπεύθυνος διαιτησίας και ο διαιτητής αγώνα. - Η αποβολή από το τουρνουά αφορά και κάθε άλλη περίπτωση που από συμπεριφορά συμμετέχοντα αθλητή κ.α. διασαλεύεται η τάξη και η ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά. - Ομάδα που δεν προσέλθει στον πρώτο αγώνα οποιασδήποτε φάσης , χάνει το παιχνίδι με 2-0 σέτ (21-0,21-0) , με όποιες συνέπειες έχει αυτό , αλλά δεν αποκλείεται από την συνέχεια και ο αγώνας θεωρείται ως ήττα και όχι ως άρνηση συμμετοχής. - Η οργανωτική επιτροπή(συντονιστής τουρνουά) έχει το δικαίωμα να αλλάξει την ανακοινωθείσα σειρά των αγώνων για τεχνικούς ή άλλους λόγους , χωρίς αυτό να επιβαρύνει αγωνιστικά τις υπόλοιπες ομάδες. Άρθρο 7 Διαιτησία: Στους αγώνες θα διαιτητεύσουν επίσημοι διαιτητές beach volley , εν ενεργεία μέλη του συνδέσμου διαιτητών πετοσφαίρισης Κρήτης. Σε κάθε αγώνα ορίζεται ένας ή δύο διαιτητές. Για ορισμένους αγώνες η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δύο βοηθών . Προς τούτο πριν την έναρξη του τουρνουά η Οργανωτική επιτροπή θα ζητήσει και θα λάβει από τον Σύνδεσμο διαιτητών, σχετικό κατάλογο διαιτητών από τον οποίο ο υπεύθυνος διαιτησίας θα ορίζει διαιτητές στους αγώνες. Η αποζημίωση των διαιτητών για την συμμετοχή τους θα καθοριστεί με κοινή συμφωνία οργανωτικής επιτροπής και Συνδέσμου διαιτητών και θα καταβληθεί μέσω του συνδέσμου τους. ΄Ολοι οι διαιτητές οφείλουν να ευρίσκονται στον τόπο των αγώνων 1 ημέρα πριν την έναρξη αυτών και αποχωρούν την επόμενη της λήξης του τουρνουά. Οι διαιτητές αγωνίζονται με τα χρώματα τους. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή κάποιος χορηγός επιθυμεί να διαφημιστεί μέσω της


στολής των διαιτητών, αυτό μπορεί να γίνει με μονομερή απόφαση των διοργανωτών με υποχρέωση μόνο εκτύπωσης του σήματος των διαιτητών. Ο διοργανωτής πέραν των παραπάνω , θα καλύψει και τα έξοδα μετακίνησης – διαμονής και διατροφής των διαιτητών καθ όλη την διάρκεια των αγώνων. Οι διαιτητές οφείλουν να είναι παρόντες σε κάθε εκδήλωση εντός των αγωνιστικών ημερών , κατ απαίτηση της οργανωτικής επιτροπής. Η εξόφληση των διαιτητών θα γίνει από τον συντονιστή αυτού , την τελευταία μέρα των αγώνων και μετά την λήξη αυτών. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να παρευρεθούν στην τεχνική σύσκεψη που θα διοργανωθεί με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής , την παραμονή έναρξης των αγώνων και σε όλες τις τεχνικές συσκέψεις κατά την διάρκεια των αγώνων, αλλά και σε κάθε άλλη εκδήλωση για την οποία τους ζητηθεί η παρουσία. Ο υπεύθυνος διαιτησίας(supervisor ) συνεργάζεται με τον συντονιστή του τουρνουά σε όλη την διάρκεια των αγώνων , ο οποίος επιλύει κάθε πρόβλημα ανακύψει. Aρθρο 8 : Ιατρική εξέταση διαγωνιζομένων-Ιατρική κάλυψη των αγώνων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλητών στο τουρνουά είναι να έχει προηγηθεί η ιατρική τους εξέταση και η προς τούτο έγκριση συμμετοχής στους αγώνες. Αυτό αποδεικνύεται από την προς τούτο βεβαίωση του ιατρού(παθολόγουκαρδιολόγου, ιατρού γενικής ιατρικής) στην υποβληθείσα ονομαστική ανά ομάδα κατάσταση- δήλωση συμμετοχής και βεβαιώνεται από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα αθλητή. Για την συμμετοχή ανηλίκου αθλητή – τριας , απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση με υπεύθυνη δήλωση του ενός εκ των 2 γονέων ή του νομίμου κηδεμόνα αυτού. Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει την ευθύνη ορισμού και παρουσίας ειδικευμένου ιατρού κατά την διάρκεια τέλεσης των αγώνων . Η παρουσία ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από τον διαιτητή πριν την έναρξη, ο οποίος υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει το παιγνίδι εάν δεν υπάρχει ιατρός. Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου αθλούμενου ή διαιτητή κατά την διάρκεια ενός αγώνα , προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο διοργανωτής , ουδεμία ευθύνη φέρει , όπως δεν έχει ευθύνη ούτε για την γενικότερη κατάσταση υγείας του-της. Άρθρο 9-Γήπεδα αγώνων. Θα χρησιμοποιηθούν δύο γήπεδα κανονικών διαστάσεων σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές , στο ένα δε θα τελούνται και νυκτερινοί αγώνες. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα εάν οι καταστάσεις και έκτακτα γεγονότα το απαιτήσουν , να παρατείνει την διεξαγωγή των αγών μέχρι την 23.00 ώρα ή και για μία ημέρα επί πλέον. Άρθρο 10: Υποχρεώσεις ομάδων – αθλητών -χορηγών Πέραν των αναφερομένων στα παραπάνω άρθρα της παρούσης υποχρεώσεων των ομάδων για συμμετοχή στο τουρνουά , οι ομάδες για να αγωνιστούν υποχρεούνται: 1.Να προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο , δηλ. να είναι έτοιμες να αγωνιστούν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. 2.Σε περίπτωση αλλοδαπού αθλητή το πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο αποδεικτικό αυτής έγγραφο , το διαβατήριο ή οποιοδήποτε ταξιδιωτικό έγγραφο αποδεικνύει τα στοιχεία ταυτότητας του. πρέπει να είναι μεταφρασμένο στην Ελληνική όπως προβλέπεται. 3.Οι αθλητές , να φέρουν την στολή των αγώνων που θα τους διατεθεί. 4.Σε περίπτωση ανηλίκου αθλητή ή αθλήτριας , η συμμετοχή τους θα επιτραπεί εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση κανονικά υπογεγραμμένη από τους γονείς ή τον κηδεμόνα αυτών.


5.Οι αθλητές –αθλήτριες των Κ-20 τουρνουά(κάτω των 20 χρόνων) , πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή πιστοποιητικού γέννησης. Ολοι οι αθλητές και αθλήτριες πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι έχουν λάβει γνώση της παρούσας προκήρυξης και των όρων διεξαγωγής των τουρνουά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα αυτούς. Άρθρο 11 : Οικονομικοί όροι. ΕΞΟΔΑ:1 Ο διοργανωτής θα καλύψει τα έξοδα διαιτησίας , διαμονής και διατροφής αυτών ως και τα έξοδα κίνησης τους. Οι διαιτητές θα αφιχθούν την προηγούμενη έναρξης των αγώνων και θα αποχωρήσουν την επόμενη της λήξης αυτών. Θα καλύψει επίσης τα έξοδα διαμονής και διατροφής των αθλητών με ημιδιατροφή (πρωινό και 1 γεύμα), ως εξής : 1.Τρείς(3) διανυκτερεύσεις για όσους συμμετείχαν στην προκριματική φάση και προκρίθηκαν στην τελική.(8 ομάδες) 2.Μία(1)διανυκτέρευση σε όλους τους συμμετέχοντες στους αγώνες που κατάγονται ή κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων από τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων και αποκλείστηκαν κατά την προκριματική φάση 3.Τέσσερις(4) διανυκτερεύσεις σε όσους αθλητές συμμετείχαν στην προκριματική και τελική φάση και συμμετείχαν και στους τελικούς ανδρών και γυναικών. 4.Δύο(2) διανυκτερεύσεις σε όσους αθλητές συμμετείχαν στην τελική φάση(απευθείας) και σε έναν από τους τελικούς ανδρών γυναικών. Τα έξοδα ρουχισμού όλων συμμετασχόντων(Διαιτητών , αθλητών ,επιτροπής staff) θα βαρύνουν την διοργάνωση Επίσης σε όλους τους αθλητές όλων των τουρνουά θα χορηγηθούν οι επίσημες στολές της διοργάνωσης. Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ρουχισμό ή χορηγό χωρίς την έγκριση της Οργανωτικής επιτροπής. ΄Ολες οι δράσεις που προκαλούν δαπάνες θα γίνονται με κλειστές προσφορές, που θα κατοχυρώνονται από την οργανωτική επιτροπή. Έσοδα: Τα έσοδα του τουρνουά προέρχονται από τις διάφορες πωλήσεις υλικών και αγαθών στα περίπτερα κ.λ.π. της διοργάνωσης , πριν και κατά την διάρκεια των αγώνων. Επίσης από την καταβολή εγγύησης των αθλητών , από οικονομικές ενισχύσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων , από χορηγίες , από διαφημίσεις στην ιστοσελίδα , στο γήπεδο , στον ρουχισμό κ.λ.π. Έσοδα θα μπορούσαν να υπάρξουν από κληρώσεις δώρων και από διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κ.λ.π.

Άρθρο 12 Φύλλο αγώνα: Με ευθύνη του διαιτητή , συντάσσεται φύλλο αγώνα στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των αθλητών και διαιτητού και φέρει τις υπογραφές των αρχηγών , του διαιτητού και του ιατρού. Καθήκοντα σημειωτή εκτελούν χωρίς οικονομικές απολαβές , άτομα και εκτός διαιτητών που επιλέγει ο συντονιστής Άρθρο 13.Ενστάσεις Επιτρέπεται να υποβληθούν ενστάσεις μόνο κατά την διάρκεια του αγώνα. Ενστάσεις για κακή διαιτησία δεν θα γίνονται δεκτές Καταγράφονται στο Φύλλο αγώνα και εκδικάζονται από την Οργανωτική επιτροπή αμέσως, η δε απόφαση είναι τελεσίδικη. Στην επιτροπή ενστάσεων συμμετέχουν: 1.Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής 2.Ο συντονιστής του τουρνουά 3.Ο υπεύθυνος διαιτησίας(σε ένσταση που αφορά τους κανονισμούς)


Άρθρο 14. Χρηματικά Έπαθλα – αναμνηστικά Σε όλους τους συμμετέχοντες θα διατεθούν αναμνηστικά συμμετοχής Στους συμμετέχοντες στους τελικούς θα δοθούν κύπελλα και μετάλλια Στην πρώτη και δεύτερη και Τρίτη ομάδα ,όλων των τουρνουά θα δοθούν έπαθλα με οικονομική αξία , τα οποία θα ανακοινωθούν έγκαιρα. Με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής μπορούν να δοθούν έπαθλα ή άλλες διακρίσεις και σε άλλες κατηγορίες συμμετασχόντων. Τα έπαθλα αυτά και οι απονομές θα αποδοθούν σε ειδική τελετή λήξης Αρθρο 15.Χορηγοί Κάθε εταιρία , επιχείρηση , η φορές που επιθυμεί να προβληθεί σε οποιαδήποτε από τις δράσεις του τουρνουά(ιστοσελίδα, πρόγραμμα αγώνων, πινακίδες , σημαίες , πανό , ρουχισμό κ.λ.π.), μπορεί να το κάνει μετά από συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή. Εφόσον υπάρξουν χορηγίες η οργανωτική επιτροπή αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση τήρησης της όποιας συμφωνίας. Εάν υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση ,μαγνητοσκοπημένη ή live , θα προβληθεί σχετικό βίντεο που θα αναδεικνύει της περιοχή και θα εξεταστεί η διεκδίκηση οικονομικών απολαβών από την τηλεοπτική διαφήμιση. Άρθρο 16.Άλλες διατάξεις: Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα συμπλήρωσης και τροποποίησης των διατάξεων της παρούσας αρκεί αυτό να γίνει έγκαιρα. Το κάπνισμα στους αγωνιστικούς χώρους απαγορεύεται. Ο διαιτητής αποβάλει από τον αγωνιστικό χώρο οποιοδήποτε άτομο παραβαίνει την απαγόρευση αυτή και καταχωρεί την απόφαση του αυτή στο Φ.Α. εφόσον πρόκειται περί μέλους ομάδας. Η οργανωτική επιτροπή σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές μπορεί να διοργανώσει ή να συμμετέχει σε παράλληλες διοργανώσεις πολιτιστικού ή καλλιτεχνικοί χαρακτήρα. -Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθμίζεται από την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά. Για το Δημοτικό συμβούλιο Η Οργανωτική Επιτροπή

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  

description

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  

description

Advertisement