Revista digital 2016

Page 3

Mensajes Institucionales Mexicanas y mexicanos Es para mí un honor dirigirme a Uds. como Cónsul de México en Barcelona, con motivo de las fiestas patrias mexicanas. Desde hace unos años MEXCAT coordina el Festival BCN Vive México durante el mes de septiembre en el que este Consulado participa de forma entusiasta y apoya. Para México es muy importante el trabajo que realiza la sociedad civil organizada en esta jurisdicción consular, especialmente en el ámbito cultural, académico y empresarial. Este año es para mí muy grato anunciarles, además, las actividades del Festival del Tequila, que se incorporan a este programa y la presentación de un libro sobre el magno Museo del Barroco en Puebla. Les invito afectuosamente a sumarse a todas estas actividades. Fidel Herrera Beltrán Cónsul de México en Barcelona

Barcelona acull, un any més, la celebració del Día Nacional de México. Des de l’Ajuntament, volem agrair als nostres veïns i veïnes mexicans la seva determinació en mantenir viva la seva cultura i memòria històrica. Són iniciatives com aquesta les que ens recorden una de les principals fortaleses de la nostra ciutat: la nostra diversitat. El mes de setembre el poble mexicà, com el català, llança al món un crit de llibertat. Un crit de dignitat que acollim amb orgull i que ens fem nostre de forma fraternal. L’Ajuntament de la capital de Catalunya se suma a la celebració d’El Grito 2016 i es compromet a seguir enriquint les relacions amb els nostres veïns i veïnes de Mèxic en marcs d’igualtat i llibertat.

Jaume Asens Tinent d’Alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i Trasparència Ajuntament de Barcelona

Catalans de Mèxic, mexicans de Catalunya, Celebrar el Grito, l’inici del procés d’independència de Mèxic, és una magnífica oportunitat per conèixer i estimar la Història i cultures mexicanes. Catalunya és avui millor gràcies a l’aportació dels mexicans que hi viuen. Catalunya pot oferir al món, avui, un model de convivència en la diversitat que es basa en apropar-nos els uns als altres, en conèixer i estimar la identitat de tots els seus ciutadans, en compartir valors democràtics comuns i una idea del catalanitat que no esborra la identitat de ningú sinó que s’hi suma. Per això tots els catalans volem conèixer l’aportació mexicana, per això tots els mexicans de Catalunya són, també, catalans com el qui més. Viva México i Visca Catalunya! Oriol Amoros Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania Generalitat de Catalunya


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.