Page 1

Esse

Beauty Product

088-6997979 084-3441199


Aloe Vera&Seeweed Cream Set ชุดว่านหางจระเข้+สาหร่าย

Turmeric&Ginseang Cream Carrot soap

ชุดขมิ้น+โสมหน้าเด้ง

Snow Lotus Pearl Cream Set ชุดไข่มุกบัวหิมะ

Collagen-C

แCollagen-C

Gold


ชุดขมิ้น+โสมหน้าเด้ง บอกลาปั ญ หาสิ ว รอยด าจางสิ ว ผิ ว หน้ า

หมองคล้า สีผิวไม่สม่าเสมอ หยาบกร้าน มี ริ้วรอย ให้กระชับแข็งแรง พร้อมปรับสภาพ ผิวให้ขาวเนียน เหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิว ที่แพ้ง่าย

ครีมสมุนไพรขมิ้น + โสมหน้าใส สารสกัด จากขมิ้น โสมและกวาวเครือ อีกทั้งวิตามิน A C และ E ช่วยบารุงผิวให้ขาวใส ลดริ้ว รอย จุด ด่า งด าบนใบหน้ า กระชั บรู ขุม ขน ชะลอความแก่ ทาให้ผิวหน้า เด้ง นุ่ม เนีย น แลดูอ่อนเยาว์

เลขที่ อย. 10-1-5505735


ชุด ไข่มุกบัวหิมะ

ชุดอาหารผิวด้วยคุณสมบัติของบัวหิมะ ช่วย ลดการอักเสบของผิว กระชับรูขุมขน ลด

ครีมบารุงที่ช่วยปรับสภาพผิวหน้าให้ขาวใส ช่วย

ความมันบนใบหน้า

ยับยั้งการสร้าง Melanin ลดจุดด่างดา ฝ้า กระ

ทาให้รอยแดงจากสิว

ลดลงจนคุณสังเกตุได้ถึงความเปลี่ยนแปลง

ชะลอกลไกการเสื่อมของคอลาเจน

ด้วย

จึงเหมาะสาหรับผู้ที่มีปัญหาสิวต่างๆ

ส่วนผสมของผงไข่มุกแท้ บัวหิมะ และเกสร

ดอกไม้นานาชนิด ทาให้ผิวเต่งตึง ขาวเนียนใส และกระชับยิ่งขึ้น

เลขที่ อย. 10-1-5508477


ให้ผิวหน้าขาวนวลเนียน รูขุมขน กระชั บ ลดความมั น บนผิ ว หนั ง อย่างอ่อนโยน โดยไม่ทาให้ผิวแห้ง กรานแต่ ก ลับ ชุ่ม ชื่ น ลดเลื อนลง จ น คุ ณ สั ง เ ก ต ไ ด้ ถึ ง ค ว า ม เปลี่ ย นแปลง และจางหายไปใน ที่ สุ ด นอกจากนั้ น ยั ง ช่ ว ยปรั บ สภาพผิให้มีสีผิวที่สม่าเสมอเรียบ เนียนทั่วใบหน้า

เลขที่ อย. 10-1-5418882

ชุดว่านหางจระเข้+สาหร่าย


สารสกัดจากแครอท วิตามินซี ช่วยผลัด เซลล์ผิว ช่วยลดฝ้า กระ จุดด่างดา รอย หมองคลา ทาให้ใบหน้าขาวสดใส พร้อม ทัง วิตามินอี คงความชุ่มชื่นไม่แห้งตึง หลัง การล้างหน้า ผิวหน้าจึงนุ่มเนียนน่าสัมผัส

ขนาด 80 กรัม

Carrot Soap สบู่แครอทที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ค่อนข้าง มีความเป็นวิตามินซีที่สูง และ AHA จากธรรมชาติที่ช่วย ในกระบวนการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้ หลุ ด ออกไปอย่ างอ่ อ นโยน โดยไม่ ท าให้ ห น้ าแห้ ง หรื อ เป็นขุย ทาให้สิวยุบเร็ว ช่วยในเรื่องการสมานแผลได้เป็น อย่างดี จุดด่างดา ฝ้า กระ จางลง ทาให้ผิวหน้าดูกระจ่างใส ขึ้ น เ นี ย นนุ่ ม น่ า สั ม ผั ส จนเราสั ง เกต เห็ น ความ เปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า งชั ด เจน และที่ ส าคั ญ สกั ด จากพื ช ธรรมชาติ ไม่มีไขมันจากสัตว์และไร้สารเคมีเจือปน


Collagen-C

ขนาด 10 กรัม

คอลลาเจนบริสุทธิ์ ช่วยให้โครงสร้างผิวกระชับ ยืดหยุ่น หรือที่ เราเรียกว่าผิวเด้ง ลดการเกิดริวรอยก่อนวัย ลดความกร้านของ ผิว พร้อมวิตามินซีให้ผวิ เปล่งปลั่งกระจ่างใสเป็นธรรมชาติ


Collagen-Gold

คอลลาเจนบริสุทธิ์และ Q10 ที่ช่วย

ให้โครงสร้างผิวกระชับยืดหยุ่น

หรือที่เรา

เรียกว่า ผิวเด้ง ลดการเกิดริว้ รอยก่อนวัย ลด ความกร้านของผิว ทาให้ผิวเปล่งปลั่งกระจ่าง ใสอย่างเป็นธรรมชาติ

เมื่อใช้เป็นประจาจะ

สัมผัสได้ถึงผิวหน้านุ่มเนียนและอิ่มสุขภาพดี เพิ่มพลังให้เซลล์ผิวแข็งแรง ฟื้นฟูสภาพผิว ช่วยให้ผิวของคุณดู กระชับขึ้น พร้อมกับริ้วรอยที่ลดลง

ขนาด 10 กรัม

fdghjkl  

rhtjhylk;lp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you