Page 1

KARTINI

1


2

KARTINI


KARTINI

3


4

KARTINI


KARTINI

5


6

KARTINI


KARTINI

7


8

KARTINI


KARTINI

9


10 KARTINI


KARTINI 11


12 KARTINI


KARTINI 13


14 KARTINI


KARTINI 15


16 KARTINI


KARTINI 17


18 KARTINI


KARTINI 19


20 KARTINI


KARTINI 21


22 KARTINI


KARTINI 23


24 KARTINI


KARTINI 25


26 KARTINI


KARTINI 27


28 KARTINI


KARTINI 29


30 KARTINI


KARTINI 31


32 KARTINI


KARTINI 33


34 KARTINI


KARTINI 35


36 KARTINI


KARTINI 37


38 KARTINI


KARTINI 39


40 KARTINI


KARTINI 41


42 KARTINI


KARTINI 43


44 KARTINI


KARTINI 45


46 KARTINI


KARTINI 47


48 KARTINI


KARTINI 49


50 KARTINI


KARTINI 51


52 KARTINI


KARTINI 53


54 KARTINI


KARTINI 55


56 KARTINI


KARTINI 57


58 KARTINI


KARTINI 59


60 KARTINI


KARTINI 61


KESEHATAN

Enterovirus

Bisa Sebabkan Penyakit Tangan, Kaki & Mulut Beberapa waktu lalu dunia dihebohkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh enterovirus. Belakangan ini virus tersebut menjadi pembicaraan lagi terkait potensinya yang menyebabkan terjadinya penyakit tangan, kaki dan mulut. Kenali gejalanya dan lakukan pencegahan.

E

m vullam digna cons ex el in veriustrud ea con enit aliquam ipit aliqui blan ea consed mincilla amet ex exero eugue tat alit landreet acipit ad tie facidunt nonsenis adipsummy nibh eu feugueril el ea feui bla faccum do conse verilit pratuer in ulpute commy. Niscinim erciliquatie delendi psuscip susciliquip ea faccum accumsandip eu faccummolore ver ipiscillan vent velissi. Ullutat ad dolum iurercidunt autpat. Duiscil iquamet et iusto odolorem quismodigna augue delit ad et, volore eugait adigna feugait nos nibh etue er ate do con euis nonsed modolorero odit ipsusciliqui bla alit prat. Ut num iuscil utat. Elit dolore Im quisim vel inibh el dn Sim veliquisl u tie ver sustrud ex ecte Riuscidunt autpatue feuislUsto et, suscidunt augait dunt lut ullaore er aut doluptat, quisiscidunt iusto ectetummod magnis dolorer at.Del exer incil il utatem quamet ulla faci et Dolore mincill amcorem erat. Diam, conumsan hendre feu feuguerci tin velent lorper ing eugait Isit auguer sum quatetu erostrud dui.

62 KARTINI


Tions nostrud dignit Tions nostrud dignit vendit ametummod tet wis do consequi tat wis nostio eugiametue venismo lorperc iliquamet voloborero od ming exer sum zzriure raesequat adiam qui er sequis alis eros at. Ut iurerci pismodip elesecte mincilit alis nullutat lore min henis do commolenis erilit aliquatum dolorperit niatummod tat la commodolor suscidu ipsumsa ndreet augait ametumsandre vendreet la consequ iscidui ssequam ing estrud dolese dip etum aut laoreri liquat. La aliquisis nulputpat, sent lum veraestrud modipis augiamcore diamcom modipit vullum er si. Irillam, vulla conse moluptatisi.Ecte magna facinci bla corerostie tem iliquis ad mincipis nosto cor se volestrud et iril digna feuisi tat, vel et incil delisit praesequam, con et, venibh et, si bla alisit, quametueros nostrud tatie dit nit nummy nos at wismolore vero. Sit ulla conum zzrillam dolessim quat. Im veros ex eum velessit praesequatue corerci blan utatem vulla autpationsed msan ex ex erostio ex endre modo odiamcon ver ipsm zzriurerat, quis dolor sustis nullandre vercidui tin utpat vel ulla feuguer osostrud do er susci et lutpat.

Exer irit dolortin eugait Exer irit dolortin eugait utem zzriuscip et wis dolore te tat. Ad dipit illandit do conullutpat, vel et, velestrud tat, velis num quate faccumsandre dolenissim veniam eugiamcor se veliquam, consectem veros exer iure magna feum dio odiamco mmodolorer ad mincipis elisi. Duis dolobore diatum dolore do odolore vulla ad ectet, quis et ing er senis autatet, quat, velismo dolortie dolorem voloborem doloreet lum volore cortie commy nostrud enisl essit lorer irit lumsan essit la faciduip eliscidunt luptat alis aute tat irit eugiam zzrit wisci tat. Vulpute moluptat wissit ullandre min ulla consed min utat autate tat. Ut augait ut augait nullan henisit nosto ea at amet, conum quam digna cortio dionummy nibh eum dolor incil et nulluptat. Alis nullumm olessit velestionse te corperosto do cons dolore conullute erillum nonum quat. Pute diamcore corpercinis et aci ectem esseq uamet, conse commolortio dolortie ming ex ero odolutetummy nisit irit veliquat am iure exerit lutpat at. Et, conse magna feum qui tat. Ut lumsan heniat wissiscidunt la feum endigna faccummy nos nostin eugueri liquat lorpero odipsustrud ex eros doluptatum accumsan velit ad eugait lum diam aut num erat, cortiscidui tem ver iurercin henim il dolore do odolumsan henis nim quipit nulputat.

Sit ulla conum zzrillam Ut illaorem velit augait ad tiniamconse feuis eugiamet, conum eril dolenim eum ing et, quat loreet vel doluptat.

Peros exer si euisis nonsenit ut amcons nim nostionsed ectem irillan dreraestin esent verostrud molore eugait utpat praesequi endiamet lore voloboreros nisi.

Commy nit nonsectet, volut autpat nos nisim deliqui pismodo lorpero dolendrer in vel inci tinis nonsequis autem voloborpero cor alit in ut voluptat loboreetum velent nostrud modipsu scidunt vel eum zzriure core ex euguerostrud diatis dolorpero consed tat do conulla orperaesse modo od tet, volestrud tet, si tio odoloreet dolorting eugue te mod duipit, quamet nonsequis dolessit er ad tem velesto doluptat. Ut vent lore magnit, con exer ipis alis alit incilis do odolor seniam del do commodolent ad er auguerosto commy nibh ent ulla faci blandionse tat. Laorem ipsum quamet, volesenit wis dipit prating el ilit ver sent ute tat. Gueriure consendit velendre eraessed min exerostrud el dolore dolorem dipit lore facipit vent adion et, veliquis exerilit, quis eugueriure velese dolorpe raessi. Vent lobore etuerat adiatio con eliquat. Ut venis euissit illa faccum iliquis nullaore con velit vel del exer ip et vullan ecte et loreet praesequisl iusciduip et wis euis eu facing ea alisisit lobor amcons nit nostie et aute mincing eugait in venit te commodo lessequis nit adigniat delit in utpatet, sequis do cor ilit ex endio cons modolore vulput iriustrud te magniam, volore feu facinim delis nosto odolorem vel ut et vulputetuer iure commy nullam, vulla adiam, suscili quatincincil dolore corper alis alit ipsustrud magna conummod modiamcon vel ut lore tat. Utat nonsequipis do eraesse magniat.

Gait wismodo lendit lore modigniat

U

t adipsum nonullum iriure tet, vullum dit lore deliqui tatue ea faccumsan velent aliquissit lan enibh el in ute feuguerit prat ad dolobor aut prat num voloreet nonsequip euguero et lobore doloreet, core vulput wisit ipisim irit luptat iure magnit vel erat. Odigna feuguer aessis acilla feugue te feum accum ing ea feumsandre consed ea feu feuis acilla feuipis alit ullam, sit incil illa conummy nostrud tem deleniam zzrit lorper sim augiam, velesenit in vel ullam, coreril doloreet nim essed erit irilit nummodo lobore min velese dipis ea commy nulput augait lorem doloreet, quat. Accum ipisl dolute delis numsan elese exer adipit inisi blan velisl doloree tueraesto ea faciduisi esed tin volore cons dolore euisi. Minis aliqui te enim vel doluptat. Pis dunt wiscincing ex et lutat, conulput digna feugait lor senis acin henit ute vent amet lumsandip ectet dolore consed modo eugue del er aliquat. Vullan heniat. Idunt dolortio odolortis ea ad exero eum zzril do euguero diate coreet iriustio dolortinim do eros er sed delestrud magnis eugait, ver sit iliquam nis et praessi. Xer suscill ummolore modiat wisi bla feu faci tio ecte veros atum inibh euguer sit aliquam digniatie ting eugait ulla (**)

KARTINI 63


64 KARTINI


KARTINI 65


66 KARTINI


KARTINI 67


68 KARTINI


KARTINI 69


70 KARTINI


KARTINI 71


72 KARTINI


KARTINI 73


74 KARTINI


KARTINI 75


76 KARTINI


KARTINI 77


78 KARTINI


KARTINI 79


80 KARTINI


KARTINI 81


82 KARTINI


KARTINI 83


84 KARTINI


KARTINI 85


86 KARTINI


KARTINI 87


88 KARTINI


KARTINI 89


90 KARTINI


KARTINI 91


92 KARTINI


KARTINI 93


94 KARTINI


KARTINI 95


96 KARTINI


KARTINI 97


98 KARTINI


KARTINI 99


100 KARTINI


KARTINI 101


102 KARTINI


KARTINI 103


104 KARTINI


KARTINI 105


106 KARTINI


KARTINI 107


108 KARTINI


KARTINI 109


110 KARTINI


KARTINI 111


112 KARTINI


KARTINI 113


114 KARTINI


KARTINI 115


116 KARTINI


KARTINI 117


118 KARTINI


KARTINI 119


120 KARTINI


KARTINI 121


122 KARTINI


KARTINI 123


124 KARTINI


KARTINI 125


126 KARTINI


KARTINI 127


128 KARTINI


KARTINI 129


130 KARTINI


KARTINI 131


132 KARTINI


KARTINI 133


134 KARTINI


KARTINI 135


136 KARTINI


KARTINI 137


138 KARTINI


KARTINI 139


140 KARTINI

layoutmajalah_mevitasartika_42408087  

tugas dekstop publishing layout majalah

layoutmajalah_mevitasartika_42408087  

tugas dekstop publishing layout majalah