Page 1

MARIANNE DE VIN BINK36 | Unit M216 Binckhorstlaan 36 2516 BE Den Haag marianne@mevin.nl 06 1513 1084

PORTFOLIO


BLADEN - PERIODIEK SHOPS LIMITED OPTIEK &MODE Opmaak > 2x per jaar Uitgave 2 x per jaar Uitvoering 2003 t/m 2010 Opdrachtgever Comma Publishing Formaat 220 x 300 Omvang 80/100 pagina’s

Optiek & mode Exclusief tijdschrift over internationale brillenmode en brildesign. De lezer vindt achtergrondartikelen over belangrijke merken die een brillenlijn lanceren; interviews met brildesigners; en het actuele nieuws en trends van optiek- en modebeurzen in Milaan, Parijs en DĂźsseldorf. Opgericht door (moderedactrice) Marianne Niederer. SHOPS limited een magazine over exclusieve winkels, winkelinterieurs, architectuur, design en trends in binnen- en buitenland. Het laat architecten, interieurarchitecten, industrieel ontwerpers, kunstenaars, etaleurs en interieurbouwers aan het woord. Geeft informatie over nieuws en trends op het gebied van verlichting, meubilair, vloeren, materialen en etalages.

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


BLADEN - PERIODIEK INDIGO NIEUWS- EN STUDIEBLAD VAN SGI

NEDErLAND

FEBRUARI

Ontwerp > mevin 2010

2013

Boeddhisme – theorie en praktijk

Lego Lima,

Opdrachtgever SGI Nederland

Ik groeide op met de vechtlust om een goed mens te worden en wilde mijn familie helpen. Ik was een dromer, droomde over een betere toekomst voor iedereen. Op 12-jarige leeftijd besloot ik kunstenaar te worden. En zo is het gegaan. Ik werkte hard en toen ik 18 was ontving ik de belangrijkste grafiekprijs van Brazilië. Dat was de mooiste prijs die ik ooit heb gehad. 21 jaar geleden leerde ik mijn man kennen in Brazilië. Hij kwam uit Nederland, en we besloten samen naar Nederland te gaan. Dat was een moeilijke beslissing, ook voor mijn familie, ik ging zo ver weg. We besloten ons te verloven om de familie te laten zien dat we het serieus meenden. Aangekomen in Nederland had ik het moeilijk. Ik sprak alleen Portugees en onze relatie was turbulent, maar ik pakte de draad direct op. Vanaf het begin ging ik aan het werk en maakte naam. We trouwden in 1996 en ik zorgde dat mijn ouders en mijn broer erbij konden zijn. Zo kon ik ze laten zien hoe ik leef en ze de kans geven om kennis te maken met het mooie van het leven hier. Na een paar jaar hadden we twee prachtige kinderen. Het was een mooie tijd. De kinderen waren klein, ik werkte hard, verkocht mijn werk en kreeg een prijs voor mijn werk. Ik kreeg een nieuw atelier in de Bijlmer en had ontzettend veel zin om een goede start in dat atelier te maken, maar er ging iets mis. Er was een buurman, ook een kunstenaar, die grote psychische problemen had. Hij was agressief, gedroeg zich heel raar en bedreigde me. Ik ging hulp zoeken bij het bestuur en mijn collega’s, maar niemand deed iets. Ik begreep het niet, voelde me wanhopig en kwam vaak huilend thuis.

Formaat 210 x 297 Omvang 24 tot 32 pagina’s

Studieonderwerp

De Soka Gakkai Internationaal (SGI) is een wereldwijde beweging van mensen die op basis van het Nichiren Boeddhisme iedereen

k i n d e r p a G i n a

Beste Sensei, Wij, de jeugdleden van sGi-nL, feliciteren u hartelijk met uw 85e verjaardag! Wij wensen u en uw vrouw kaneko een mooie dag samen op 2 januari!

Joshua Fortes

Jonge Feniks in Rotterdam Centrum West, gebied Zuid-Holland Ik zou met mijn talent de wereld willen veranderen in een betere plek. Ik wil graag met acteren, dansen, zingen verder komen, en dat ik later beroemd word. Ik zou mensen willen inspireren met mijn talent en ze aanmoedigen om nooit op te geven in je droom en er altijd in te blijven geloven. Als ik beroemd ben, zou ik ook geld aan arme landen willen geven en goede doelen, zodat de kinderen in arme landen naar school kunnen en een toekomst hebben. *) Daisaku Ikeda – www.ikedaquotes.org/attitude/attitude104?quotes_start=14

18

Studieonderwerp Leef eerlijk, open en in vrede met elkaar

13

14

Ons leven is voortdurend in beweging. deze veranderingen in onze levensstaat worden de Tien Werelden genoemd, te weten hel, honger, dierlijkheid, woede, menselijkheid, vervoering, kennis, bewustwording, bodhisattva en boeddhaschap. in nichiren daishonins boeddhisme wordt uitgelegd dat al deze tien werelden ook weer in elkaar besloten liggen. het leven ligt dus niet vast in een van de tien werelden, maar kan op elk moment ieder van ze tot uitdrukking brengen. Onze levensconditie blijft dus continu veranderen, van moment tot moment, ons hele leven door. als je geen inspanning levert om jezelf verder te ontwikkelen, zal je leven zich slechts binnen de eerste zes werelden bewegen, waarin je voortdurend onder invloed staat van invloeden uit de omgeving. de vier hogere werelden vragen wel inspanning van onze kant. We moeten onszelf willen ontwikkelen, wat geduld, vasthoudendheid en concentratie vergt. nichiren daishonin legt uit dat degenen die zijn leer verbreiden de Bodhisattva’s van de aarde zijn uit het 15e hoofdstuk van de Lotus soetra. president ikeda licht toe dat deze bodhisattva’s verschijnen om te strijden in deze wereld van conflict en vechten in de realiteit van de negen werelden, maar dat zij in hun hart de staat van boeddhaschap hebben geactiveerd.

14

januari 2013 | indigo

Lotus Soetra het ‘schip’ is waarmee men zonder mankeren de zee van het onvermijdelijke lijden van het leven kan oversteken naar de verre kust van verlichting.

Inleiding over het thema van deze gosho “We zouden er het hoogste vertrouwen in moeten hebben dat we nobele personen zijn die gestuurd werden door de Aldus Gekomene. We mogen niet op onszelf neerkijken”,1 verklaarde Josei Toda, de tweede president van de Soka Gakkai. En met betrekking tot onze levensfebruari 2013 | indigo

7

indigo | februari 2013

in een gedeelte van het hoofdstuk ‘de leraar van de Wet’ staat: “indien [in de tijd nadat ik in een toestand van niet-zijn ben overgegaan een van deze goede mannen of goede vrouwen in staat is om de lotus soetra in het geheim aan één persoon uit te leggen, al is het maar een enkele zinsnede, dan moet u beseffen dat] hij of zij de gezant is van de aldus Gekomene.” [lsOc10, 200 (ls10, 162)] dit betekent dat iedereen die anderen ook maar een enkele zinsnede uit de lotus soetra leert, de gezant is van de aldus Gekomene, of die persoon nu een priester of een lekenman, een non of lekenvrouw is. (Gnd-i, 33-34)

De betekenis van het doorgeven van “al is het maar een enkele zinsnede” uit de Lotus Soetra De betekenis en taak om “al is het maar een enkele zinsnede” uit de Lotus Soetra met anderen te delen is oneindig groot, juist omdat de Boeddha’s woorden van waarheid daarin vervat zijn. Zulke inspanningen brengen ook grote voorspoed voort. Dat geldt ook voor onze inspanningen van dag tot dag om het boeddhisme van de Daishonin met anderen te delen. Zulk soort inspanningen beperken zich niet louter tot het praten over moeilijke boeddhistische leerstellingen. We hoeven de dingen niet ingewikkelder te maken. Je

1) Josei Toda, Toda Josei zenshu (Verzameld werk van Josei Toda), (Tokio: Seikyo Shimbunsha, 1981), deel 1, 304. 2) Idem, 304.

kunt rustig een onopgesmukt en eerlijk verslag geven van je feitelijke ervaringen, je vreugde en overtuiging in de kracht van geloof in de Mystieke Wet. In deze woorden klinkt de waarheid door. Door iemand bijvoorbeeld te zeggen: “Je gaat zeker gelukkig worden door deze boeddhistische beoefening.” “Het reciteren van Nammyoho-renge-kyo zal je leven veranderen.” “Met daimoku kun je elk probleem te boven komen.” Oprechte woorden vanuit het serieuze verlangen naar het geluk van een vriend; woorden vol overtuiging en vreugde die diep uit je leven opwellen; woorden vol moed en hoop om het lijden van een vriend weg te nemen – dit zijn allemaal woorden die de boeddhanatuur in anderen wakker maken. Iedereen die anderen kan vertellen hoe geweldig de Mystieke Wet is of hoe prachtig het boeddhisme van de Daishonin is, ook al is het met een enkele verklaring of een enkel woord, is zonder enige uitzondering een gezant van de Boeddha. Het feit dat we de Mystieke Wet doorgeven verzekert ons ervan dat we onmetelijk veel voorspoed zullen verzamelen als zulke nobele gezanten; ons leven gaat een enorme schittering krijgen en wordt doordrongen van voorspoed en welzijn, leven na leven.

iemand die zelfs maar een zin of een zinsdeel van de [lotus] soetra hoort en deze diep in zijn hart koestert, kan worden vergeleken met een schip dat de zee van het lijden door geboorte en dood oversteekt. (Gnd-i, 34)

19

indigo | februari 2013

Boeddhisme – theorie en praktijk

Boeddhisme – theorie en praktijk

foto Paul van Haasen

het studieonderwerp van deze maand bestaat uit een aantal fragmenten uit president ikeda’s lezing over de gosho ‘het ware aspect van deelkaar gohonzon’. dezeislezing legt president Om zuinig met de Aarde en om teingaan, het belangrijk meer rekening te houden met uit waarom de gohonzon voor elkaar en de natuur, zodatikeda er minder oorlog komt en“de de banier wereld beter wordt. Daarom is het kosenrufu” is en waarom een sterk geloof in Handvest van de Aarde samengesteld zijn er spelregels bedachtteom dit samen te bereiken. de gohonzon en noodzakelijk is om kosenrufu kunnen bereiken. Doe je ook mee? Deze maand komen de punten 13 t/m 16 aan bod. Uit daisaku ikeda’s lezingenreeks ‘Leren van de geschriften van nichiren daishonin – de mee te overwinnen’ [35]; sGi Zorg ervoor dat iedereenleerstellingen mee kan doenom met Toon respect voor alle levende wezens en newsletter belangrijke beslissingen die ons allemaal 8466 aangaan. behandel ze liefdevol. Regels moeten eerlijk en rechtvaardig zijn. Er moeten Zorg ervoor dat dieren die in de mensenwereld mensen zijn die een eerlijk besluit nemen als er verschil wonen geen pijn lijden. Bescherm wilde dieren van mening is. Iedereen moet mee kunnen doen in het en vissen tegen wrede manieren van jagen en nemen van belangrijke beslissingen die gaan over je visvangst. eigen wijk, stad, land en over de Aarde. Iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij vindt en je moet bij elkaar kunnen komen met wie je wilt om te praten over wat Zorg ervoor dat alle mensen zonder geweld je belangrijk vindt. en open met elkaar omgaan. Goede en eerlijke regels en wetten zijn belangrijk om Alle mensen, hier en overal, zouden elkaar beter schade aan het milieu aan te pakken en te voorkomen. moeten gaan begrijpen en elkaar vaker moeten helpen. Voorkom geweld en los problemen en ruzies samen op. Vernietig de wapens die veel mensen tegelijk dood Door naar school te gaan en te leren, kom je kunnen maken, zoals nucleaire, biologische en te weten hoe je met elkaar en met het milieu moet chemische wapens. omgaan. Om goed en eerlijk te leven is het nodig om het Vrede is waar het om draait: vrede met jezelf, met andere mensen, andere culturen, andere manieren verschil tussen goed en kwaad te leren. Kunst en wetenschap leren ons ook hoe we met elkaar van leven, de Aarde en het grote geheel waar we allemaal deel van zijn. en met de Aarde moeten omgaan. Tv, internet en andere media zijn belangrijk om ons te boeddhistische monniken van india] nagarjuna, vertellen en te laten zien hoeachtergrond het met de wereld en de In deze brief, geschreven in augustus 1277, spreekt de vasubandhu, [en de grote leraren van china] mensen is gesteld. Daishonin zijn waardering uit voor de vele giften die T’ien-t’ai en miao-lo niet in staat waren. (Gnd-i, de vrouwelijke volgeling Nichinyo genaamd had aange- 145) boden aan de gohonzon. Er is weinig over haar bekend, maar was zij een vrouw met eeneeuw, diep geloof “ik hoop dat jullie allen, deblijkbaar hoofdrolspelers van de 21e ijverig en met en eenattente zekere ontwikkeling. de brief legt de “De banier voor de verspreiding van de je best doen om echt sterke mensen teInworden.” Daishonin heel helder en gedetailleerd de diepe beteke- Lotus Soetra” – de gohonzon voor de (Gesprekken met jongeren, deel 1, p. 140) President Ikeda nis van de gohonzon uit – hij had Nichinyo een gohon- beweging van kosenrufu zon gegeven – en van de voorspoed van een standvastig geloof, en moedigde hij haar aan er diep in te geloven. Het is heel opmerkelijk dat de Daishonin zegt dat hij de indigo | januari 2013 15 gohonzon heeft onthuld als “banier voor de verspreiding hoe wonderbaarlijk dat ik, nadat er meer dan van de Lotus Soetra” (GND-I, 145), waarmee hij aangeeft tweehonderd jaar voorbij zijn gegaan sinds het dat de wereldwijde verkondiging van de Wet, oftewel begin van het Laatste Tijdperk van de Wet, als kosenrufu, hierbij zijn leidend beginsel was. Hij tekende eerste deze grote mandala [de gohonzon] ont- de gohonzon op in de vorm van een mandala, opdat alle hulde als banier voor de verspreiding van de mensen van het Laatste Tijdperk van de Wet verlichting Lotus soetra, iets waartoe zelfs [de geleerde konden bereiken. Hij streefde ernaar zoveel mogelijk

15

16

is er een fundamentele levensstaat die bij jouw leven hoort?

foto René van Haasen

Nichiren Daishonin schreef deze brief vanuit Kamakura in het eerste jaar van Kocho (1261), ongeveer twee weken voordat hij naar Ito in de streek Izu werd verbannen. Er is praktisch niets bekend over Shiiji Shiro die deze brief ontving, behalve dan dat hij in de provincie Suruga woonde en twee van de Daishonins belangrijkste leerlingen, Shijo Kingo en Toki Jonin, kende. De titel van deze brief is ontleend aan een passage uit het hoofdstuk ‘Medicijnkoning’ van de Lotus Soetra waarin gesproken wordt over “een schip om het water mee over te steken”. In deze brief leert de Daishonin dat de daimoku van de

Het Handvest van de Aarde

foto Masahiro Kadokawa

“Wanneer je innerlijke besluit verandert, begint alles de juiste richting op te gaan. het moment dat je besluit een winnaar te zijn, zal elke vezel in je lichaam zich gaan focussen op je succes. maar denk je bij jezelf ‘dit gaat nooit lukken’, dan zal datzelfde moment elke cel in je lichaam de moed verliezen en de strijd opgeven. alles beweegt zich dan in de richting van een mislukking.”*

anders gezegd, als een voorvechter van de Lotus Soetra.

Achtergrond

Pien Pijpelink, redacteur

In het ziekenhuis heb ik vijf dagen heel intensief met mijn moeder doorgebracht. Ik wilde haar alles geven, wilde heel dichtbij haar zijn. En ik heb veel voor haar gechant. Zij is daarna overleden. Het was erg triest om te zien dat ze in het ziekenhuis niet de zorg kreeg die ze verdiende. Dat is in Brazilië nog niet goed geregeld. Ik had ervoor gechant dat mijn moeder een mooie, waardige begrafenis zou krijgen en dat mijn familie rust zou hebben. Tevoren had ik al gezorgd dat zij de mooiste kist zou krijgen en het werd de mooiste begrafenis die ik ooit heb gezien. Na het overlijden van mijn moeder zijn de Braziliaanse SGI-leden bij mijn familie thuis in Ouro Preto gekomen en gingen in ons huis daimoku doen. Mijn zwager is heel katholiek en was daar een beetje op tegen, maar ik sprak toen met mijn vader en vroeg hem om toestemming. Hij zei: “Ik vertrouw erop dat jij weet wat we nu nodig hebben.” En mijn vader chantte mee. Dat was heel mooi om te zien. Het goede nieuws is dat mijn zus daarna haar gohonzon heeft ontvangen. Ik heb haar geholpen met de voorbereiding en ze heeft een heel goede begeleiding gekregen van de leden daar. Ook komt er een Soka Gakkai-centrum in Ouro Preto, mijn geboorteplaats. In mijn stad waren er eerst twee mensen met gohonzon, nu zijn er al vier gohonzons en zes mensen die beoefenen en wordt er een nieuw centrum geopend. Ik chant dat er veel nieuwe mensen bij zullen komen. Mijn zus vertelde dat ze heel blij is dat ze nu ook haar gohonzon heeft. Veel Braziliaanse leden waren toen bij haar gekomen en ze was echt onder de indruk van al die blije gelukkige mensen. Ik chant dat mijn familie in Brazilië en in Nederland rust en harmonie zullen vinden. Ik denk dat dit het mooiste is wat ik mijn familie kan geven: de beoefening van Nichiren Daishonins boeddhisme, waarde creëren voor mensen. Ik dank Nichiren Daishonin voor dit mooie geloof. Tot slot nog een citaat van Nichiren Daishonin dat mij steeds weer inspireert: “Als u zich wilt bevrijden van het lijden door geboorte en dood, dat u sinds de tijd zonder begin hebt ondergaan, en in dit leven onovertroffen verlichting wilt bereiken, dan moet u uw ogen openen voor de mystieke waarheid die van oorsprong in alle levende wezens aanwezig is.” (GND-I, 29)

We hoeven de dingen niet ingewikkelder te maken. je kunt rustig een onopgesmukt en eerlijk verslag geven van je feitelijke ervaringen, je vreugde en overtuiging in de kracht van geloof in de mystieke Wet.

‘Een schip om de zee van lijden over te steken’

Illustratie Melissa van Houten

Mijn besluit voor 2013

tegen mezelf: Dit ga ik nooit meer loslaten. Drie jaar geleden kreeg ik mijn gohonzon en dat was een van de mooiste dagen van mijn leven. Nam-myoho-renge-kyo is in mijn hart geëtst, voor mijzelf, voor mijn kinderen, voor mijn man en voor mijn hele familie. Op de boeddhistische meetings leerde ik dat de pijn die ik voelde belangrijk was om te groeien en om groter te worden. Dat ik het moest zien als een buis waar eerst het vieze water uit moest om weer schoon water door te kunnen laten. Eerst begreep ik dat niet. Iedere dag deed ik daimoku, twee uur lang, en langzaam aan kwam het schone water en ging de wereld weer voor me open. Na die harde periode begonnen de mensen weer naar me te lachen. Misschien begon ik zelf weer te stralen door het chanten. Ik kreeg nieuw werk en een prachtige opdracht voor het Tropenmuseum. De mensen daar waren ontzettend lief en open. Het voelde als een nieuwe start. Ik kreeg het vertrouwen in de mensen weer terug en wist dat ik volledig kon vertrouwen op Ik raakte overspannen en besloot mijn atelier te sluide gohonzon. Omdat ik had besloten mijn familie te laten. Zes maanden lang heb ik al mijn werk van 17 jaar ten kennismaken met de Soka Gakkai, ging informatie bewaard in een opslagruimte. Ik kreeg nachtmerries en zoeken op internet over de Soka Gakkai in Brazilië. De voelde me heel verdrietig. Waarom gebeurde dit met eerstvolgende keer dat ik in Brazilië was ging ik naar me? De boosheid maakte me vanbinnen kapot. het Soka Gakkai-centrum in São Paulo. Ik werd daar Na weer een tijd kreeg ik een mooi atelier in het cenhartelijk ontvangen en begeleid door een vrouw die me trum, maar mijn verdriet was niet weg. Ik verloor alle het hele gebouw liet zien. Er was een grote zaal met contacten en verloor het vertrouwen in de mensen. Ik een expositie over president Ikeda en de prijzen die hij werd een gesloten persoon en was de weg kwijt. heeft gekregen. Ik ging daimoku doen en in de winkel Op een dag ontmoette ik mijn vriendin, een boedkocht ik een boek en een gongyoboekje. Dit stuurde ik dhiste, ze had me al vaker over het boeddhisme verteld. naar mijn zus. Ik was best geïnteresseerd, maar toch had het me nog Een jaar later ging ik weer naar Brazilië. Inmiddels niet echt geraakt. Ik vertelde haar over mijn verdriet had ik ook het adres van de Soka Gakkai in Belo en dat ik mijn hart niet meer voelde. Zij vertelde me Horizonte gevonden, de hoofdstad van mijn deelstaat. over Nam-myoho-renge-kyo en hoe ik dat moest ciIk heb de mensen gebeld en gezegd dat ik graag wilde teren. Ik deed het en herinner het me nog heel goed. kennismaken om mijn zus te introduceren tot het boedIn mijn slaapkamer reciteerde ik voor de eerste keer dhisme. werdgehartelijk ontvangen door de mensen in Nam-myoho-renge-kyo, ‘s ochtends en ’s avonds. taak als Na Soka Gakkai-leden zei hij verder: “WijIk zijn Belo Horizonte. drie dagen stroomden de tranen uit mijn ogen als van een de Boeddha. Wij zijn hiernaartoe zanten gestuurdZij beloofden dat ze mijn familie zouden bezoeken waterval. Het was heel bijzonder. Kort daarna heeft door de Boeddha. We zijn verschijningsvormen van en de dat ze mijn zus zouden begeleiden. heb de eigenlijk meetings bij hen bijgewoond en vond het erg mijn vriendin contact voor me gezocht met Daishonin. leden in deOok al lijken we op gewoneIkmensen, fijn een meeting Bijlmer. Zo ontmoette ik de vrouwendivisieverantwoor2 het Portugees te hebben. zijn we uiterst nobel en verdienen het hoogste respect.”in werdhet mijn moeder ziek. Ik voelde dat ik naar delijke en vertelde haar mijn verhaal. Dat ik een sterk In ‘Een schip om de zee van lijden overDit te jaar steken’, moest. Daar aangekomen trof ik mijn moeder gevoel had voor het leven, maar de weg kwijt was en geschrift dat we in deze aflevering Brazilië gaan bestuderen, ziek in bed aan en toen de wijkverpleger langs die opnieuw wilde vinden. Zij heeft mij begeleid. Toen praat de Daishonin over de levenstaakheel en de voorspoed kwam, zei hij dat ik voor het eerst naar een meeting was geweest zei in ik te zetten als een gezant van om jezelf de Boeddha – ofze direct moest worden opgenomen. februari 2013 | indigo

het studieonderwerp van deze maand bestaat uit een aantal fragmenten uit president ikeda’s lezing over de gosho ‘een schip om de zee van lijden over te steken’. Uit de lezingenreeks ‘leren van de geschriften van nichiren daishonin – de leerstellingen om mee te overwinnen’ [37]; sGi newsletter 8518

Wat is de drijfveer achter een dynamische vooruitgang? Het is winnen. Een overwinning geeft nieuwe hoop en moed. Elke uitdaging bekronen met succes – dat is de stuwkracht achter kosenrufu. President Ikeda

E RVA R I N G

Ik kom uit een grote familie van dertien kinderen. Mijn moeder was een sterke vrouw met een moeilijk verleden. Mijn vader is een lieve man, maar ook een dromer. De situatie bij ons thuis was niet gemakkelijk. Soms hadden wij weinig te eten en er waren ook dagen dat er alleen een beetje zout en olie in huis was. Al toen ik klein was had ik een sterke hang naar vrede en een grote liefde voor het leven en voelde ik me heel verantwoordelijk voor mijn familie.

6

aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen.

Boeddhisme – theorie en praktijk

in mijn stad waren er eerst twee mensen met gohonzon, nu zijn er al vier gohonzons en zes mensen die beoefenen en wordt er een nieuw centrum geopend.

uit district Wijsheid in gebied NoordHolland, droomde van een gelukkige familie en realiseerde na veel lijden en een diepe beslissing haar doel.

Opmaak > 1x per maand

j O n G e r e n r U B r i e k

E RVA R I N G

‘Het ware aspect van de gohonzon’

mensen in staat te stellen tot de gohonzon te reciteren en de voorspoed daarvan te ervaren; om de verspreiding van de Mystieke Wet te bevorderen naar zoveel mogelijk mensen. In die zin is de gohonzon een ware banier voor kosenrufu. Door onze inspanningen anderen bekend te maken met het boeddhisme van de Daishonin, geven we de banier van menselijke revolutie en het veranderen van karma door van de ene naar de andere persoon. De banier voor de verspreiding van de Mystieke Wet hooghouden in elk gebied en elke streek – dat is kosenrufu bevorderen. Die trotse, hoopvolle, alles koesterende banier is de gohonzon. Toen Toda de tweede president van de Soka Gakkai werd (in mei 1951), zette hij een grootse campagne in om het ledental van de organisatie uit te breiden, met de verklaring: “Dit is de tijd om de gohonzon te verspreiden.” Hij nam dit besluit op basis van zijn beoordeling van de tijd. Er bestaat geen twijfel dat zijn vastberaden geloof de weg heeft geopend naar de mondiale ontwikkeling van kosenrufu van het huidige moment. Dit laat duidelijk zien hoe veelbetekenend de taak is die wij hebben om de opdracht van de Boeddha te verwezenlijken.

De gohonzon om een harmonieuze wereld te verwezenlijken Nichiren Daishonins boeddhisme is de leer om door de kracht van de Mystieke Wet een wereld te realiseren waarin alle levende wezens in harmonie naast elkaar kunnen bestaan en eeuwig gedijen in het Laatste Tijdperk. De gohonzon is de basis van de filosofie, het geloof en de beoefening om dit te bereiken. De heer Toda beschreef de ware essentie van ons leven, dat is toegewijd aan de Mystieke Wet sinds de tijd zonder begin, als volgt: “Als we kijken naar ons oorspronkelijke bestaan [in het oneindige verleden], dan zien we dat we in volkomen vrijheid leefden in een schitterend rijk van zuiverheid en vreugde. We bezaten allemaal een prachtige geest en waren eensgezind.” Zijn boodschap was dat we allemaal Bodhisattva’s van de Aarde zijn die deelnamen aan de vergadering waar de Lotus Soetra

de banier voor de verspreiding van de mystieke Wet hooghouden in elk gebied en elke streek – dat is kosenrufu bevorderen. die trotse, hoopvolle, alles koesterende banier is de gohonzon.

ERVARING Brigitta Lacroes, VD-districtsverantwoordelijke in gebied Noord-Holland, vindt in het proces om haar moeder beter te laten worden haar vader en zoekt naar een nieuwe

werd gepredikt, en die nu zijn verschenen in het Laatste Tijdperk van de Wet om onze gelofte in te lossen en zo een stralend rijk op te bouwen in de wereld van alledag. Wij zijn Bodhisattva’s van de Aarde die uit vrije wil in deze saha-wereld van oneindig lijden en conflict zijn verschenen, en de banier van kosenrufu en de nobele idealen van de correcte boeddhistische leer hooghouden. Met geloof in de gohonzon die Nichiren Daishonin onthulde, werken we aan de verwezenlijking van een vreedzame wereld en het geluk van de hele mensheid. De Daishonin, die als pionier onzelfzuchtig een grootse strijd aanging ten behoeve van de verspreiding van de Wet, bracht de gohonzon tot uitdrukking omwille van kosenrufu en als het middel waarmee we ons bewust kunnen worden van onze verheven taak om dat doel te realiseren.” De Daishonin schrijft Nichinyo dat de gohonzon “de grote, voorheen nooit bekende mandala is” (GND-I, 147) die alle mensen in staat stelt boeddhaschap te bereiken. In de eerste helft van deze brief licht hij de diepe betekenis van de gohonzon toe en legt daarbij nadruk op het belang om een vastberaden geloof te hebben.

bestemming in haar leven.

Om medische redenen verbleef mijn moeder van 2009 tot 2011 voor een second opinion in Nederland. Na een gecompliceerde galsteenoperatie kreeg zij een buikvliesontsteking en bloedvergiftiging. Haar nieren stopten met werken waardoor ze gedialyseerd moest worden; twee keer per week moest ze aan het dialyseapparaat. Ik chantte voor haar genezing. Mijn moeder is nu van het dialyseapparaat af en woont weer zelfstandig op Curaçao. Dit was een volledige overwinning.

Geloof op basis van de gohonzon is de bron om in alles te overwinnen Zonder het geloof van de heer Toda, die alleen opstond om kosenrufu te verwezenlijken en moedig en onzelfzuchtig de Wet te verspreiden – en zonder het geloof van de drie oprichter-presidenten van de Soka Gakkai, die met elkaar verbonden waren als meester en leerling – zou de Soka Gakkai zoals we haar nu kennen, niet bestaan. Uit dat oogpunt gezien, is de schitterende ontwik-

Er is echter meer gebeurd. Toen mijn moeder naar Nederland kwam, kende ik haar niet zo goed. Ik ben grootgebracht door mijn oma. Het was een ervaring op zich om met mijn moeder samen te wonen. Ik leerde haar en mezelf beter kennen. Ik weet nu dat ik bijvoorbeeld mijn doorzettingsvermogen van haar heb. De tijd dat ze bij mij in Nederland woonde, heeft mijn moeder veel bijeenkomsten bijgewoond waarin leden hun ervaringen deelden. Twee van deze ervaringen leken op die van haar en mij. Zij had een geheim: ze heeft de naam van mijn vader nooit aan mij bekendgemaakt. Tot vorig jaar, toen ik 50 werd, heb ik nooit geweten wie mijn vader was. Door de ervaringen van SGI-leden werd mijn moeder een spiegel voorgehouden en besloot ze me haar grootste geheim te vertellen: de naam van mijn vader. Zij beloofde hem en zijn adres op te zoeken. In deze periode heb ik twee brieven naar president Ikeda geschreven. In de eerste brief op 12 oktober 2011 schreef ik president Ikeda dat ik mijn moeder kennis heb laten maken met de beoefening tijdens haar ziekte. Ook schreef ik hem over het feit dat mijn moeder haar hart had geopend, dat ze mij de naam van mijn vader had verteld en de belofte had gedaan hem op Curaçao te vinden, zodat ik hem kon opzoeken tijdens mijn volgende verblijf. Voor mijn gevoel heb ik door deze

brief te schrijven een antwoord gekregen. Het is een passage uit de gosho ‘Geluk in deze wereld’. Nichiren schrijft: “Lijd wat er te lijden valt, geniet van wat er te genieten is. Beschouw zowel lijden als vreugde als onontkoombare feiten, en ga door met het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo.” (GND-I, 129) Wat ik dus deed, en wat ook gebeurde! Vorige jaar november besloot ik naar Curaçao te gaan om te overwinteren en te kijken naar wat het betekent om mijn verblijf daar in de toekomst voort te zetten. Met name voor mijn gewrichtsklachten, astma en allergieën is het leefklimaat op Curaçao beter. Ook zag ik kans om mijn vader te ontmoeten. Moeilijk vond ik het om mijn 20-jarige zoon achter te laten. Ik chantte voor ons financiële en familiekarma en kreeg hulp, inzicht en vertrouwen dat het goed zou komen met hem. Gedurende vijf maanden verbleef ik bij mijn moeder op Curaçao. Naast andere werkzaamheden was ik bezig met een seminar met de achteraf gezien mystieke naam ‘Family Secret’. Ik stond er helemaal niet bij stil dat ik bezig was mijn eigen familiegeheim te onthullen. Het seminar ging echter niet door; ik bleef op Curaçao en nam zelf het initiatief om mijn vader te vinden. Ik belde een tante die mijn vader ook kende en vroeg haar of zij het adres wist. Aangezien het laat was en ik haar wakker had gemaakt, besloot ik haar antwoord niet serieus te nemen maar ging de volgende ochtend op bezoek. Opnieuw stelde ik haar dezelfde vraag en ze durfde niet meteen te antwoorden. Uiteindelijk kreeg ik een telefoonnummer en van de vrouw die ik aan de telefoon kreeg een adres en routebeschrijving. Ik besloot een goede vriend te vertellen dat ik het adres van mijn vader had gekregen en hoopte dat hij met me kon meegaan. Ik had het amper verteld of hij reageerde: “Wil je dat nu doen of straks en zal ik met je meegaan?” We zijn die dag gegaan. Daar aangekomen stapte ik zenuwachtig de auto uit en begon “Goedemiddag” te roepen in de richting van een openstaand raam. Een slanke vrouw kwam naar me toe; ik vroeg haar of dit het huis was van ‘Sixto Felida’. Ze vroeg me: “Senior of junior?” Ik zei: “Senior.” Ze zei dat ik even moest wachten en liep naar binnen. Ik rende terug naar de auto van mijn vriend en vroeg hem wat ik moest zeggen, ik wist het niet meer, ik was zo zenuwachtig. Hij zei: “Blijf rustig, en zeg dat je al een tijd aan het zoeken bent naar je vader.” Kort daarop kwam de vrouw weer terug en vroeg of ik binnen wilde komen. Sixto Felida kon niet naar buiten.

Binnen zag ik een man op leeftijd naar een tweezitsbank strompelen. Ik ging naast hem op de bank zitten. Zijn vrouw en mijn vriend gingen tegenover ons zitten. De man vroeg wat hij voor me kon doen, waarop ik zei dat ik al een tijd naar mijn vader aan het zoeken was en dat hij me, volgens mijn moeder, kon helpen. Ik noemde de naam van mijn moeder en met een brede glimlach op zijn gezicht gaf hij me een hand en zei alleen maar: “Ja, ja, ja …”, terwijl hij bleef lachen en vervolgens stil werd. Terwijl hij mijn hand vasthield, maakte niemand geruime tijd een geluid in de kamer. Zijn vrouw verbrak de stilte uiteindelijk en zei dat ik veel op hem leek en dat ik zijn lach had. De verdere dag werd een feest van ontmoetingen. Mijn goede vriend herkende – mystiek, op foto’s in mijn vaders huis – enkele buurjongens uit zijn jeugd. Mijn neven. Dezelfde avond ontmoette ik die neven en nichten en andere familieleden. Mijn zoon en de vier zonen van mijn zusje zijn erg blij hun grootvader te hebben gevonden. Mijn liefde voor kunst, cultuur en muziek – begrijp ik nu – heb ik van mijn vader. Op advies van de plaatselijke afdelingsverantwoordelijke schreef ik een tweede brief aan president Ikeda. Ik vertelde over mijn ervaring en beschreef mijn nog te behalen doelen en vroeg Sensei om raad. Ook na deze brief heb ik een antwoord gekregen op mijn vragen uit een raad van president Ikeda: Het resultaat is de weerspiegeling van je geloof in de gohonzon. Dat wat je denkt wanneer je voor de gohonzon zit, zal voor jou gelden. Denk je aan mislukken of winnen? Probeer je de gohonzon te vertellen hoe je probleem moet worden opgelost, of breng je met onbegrensd vertrouwen je diepste verlangen over? De kracht van de gohonzon stijgt uit boven het bevattingsvermogen van onze geest. Daarom noemen we het mystiek. Het is onze uitdaging om te dromen van resultaten die even groot zijn als de kracht van de gohonzon, en die is onbegrensd. Met die houding in geloof kun je putten uit de oneindige kracht van de gohonzon, diep in je leven, en een toekomst opbouwen vol vreugde, dankbaarheid en overwinning. Als je voelt dat je vastzit bid dan om de ketenen van twijfels en angst, die als een wolk over je geloof heen hangen, los te maken. Bid voor grenzeloos vertrouwen en de moed om het te winnen van je verleden, en stap blij je toekomst in.* *) World Tribune, 4 december 2002.

20

januari 2013 | indigo

indigo | januari 2013

21

4

september 2012 | indigo

indigo | september 2012

5

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


BLADEN - PERIODIEK DELTAPIJL

Korpsblad

Een gezellig maar vooral duur avondje stappen

politie Zeeland J a a r g a n g 13 m e i 2 0 12

Zld 04

SOZ-informatiecentrum

door Martin Vogel en Esther Verhage

zal het informatiecentrum qua informatie de ‘spin in het

‘Eén voor allen, allen voor één’ in Zeeuwse zeehavens

Ontwerp > mevin 2009

web’ worden en dus dé vraagbaak zijn (éénloketfunctie)

Op een zaterdag in maart van dit jaar kregen twee

voor de SOZ-ketenpartners met betrekking tot de Zeeuwse

bikesurveillanten van team Middelburg te maken met

havens. In het informatiecentrum is dan ook een mede-

een hardleerse wildplasser.

werker vanuit de Infodesk Zeeland geplaatst waardoor de

Opmaak > 1x per maand

informatie-uitwisseling met de RIO is geborgd.

zoals de naam al aangeeft, een infocentrum is en geen

Gezellig stappubliek is altijd welkom in ons uitgaans-

Uitvoering tot medio 2012

operationeel team dat zelfstandig onderzoeken doet.

gebied, maar na afloop van de avond loosde de

Informatie die gegenereerd wordt door het informatiecen-

Tilburger een deel van zijn consumpties in de vorm

trum kan wel aanleiding zijn om een onderzoek te laten

van urine tegen de gevel van café De Mug. Hij dacht

verrichten door een ketenpartner.

dit handig te doen door zijn vrienden als ‘muurtje’ te

Deze jongeman uit Tilburg was gezellig wezen stappen in Middelburg. Tenminste, dat leidden de collega’s af uit het plezier wat hij met zijn vrienden uitstraalde.

Het is belangrijk te weten dat het informatiecentrum,

door Peter Gude

Opdrachtgever Politie Zeeland

gebruiken. Helaas was hij niet berekend op het ove-

Al in 1579 ging Zeeland de overeenkomst aan dat men zich gezamenlijk zou inzetten om de Spanjaarden het land uit te jagen en waarin daarnaast een aantal staatkundige zaken werden geregeld op het gebied van bijvoorbeeld defensie, belastingen, godsdienst en handhaving.

Formaat 220 x 310 Omvang 16-24 pagina’s

Nationale Politie

rige stappubliek dat hier kennelijk niet van gediend

Met de vorming van de Nationale Politie zal Zeeland

was en de bikers op het goede spoor zette. Gevolg:

samen met Midden en West Brabant één territoriale een-

eenmaal een bekeuring voor wildplassen.

heid vormen. Dit heeft tot gevolg dat het havengebied Moerdijk te zijner tijd toegevoegd zal worden aan het

“Dat is niet van mij hoor”, verklaarde de Brabander.

SOZ. Het SOZ-informatiecentrum zal dan ook informatie-

Nou, het was ook geen regen die langs de gevel droop, of een lekkend muurtje.

Samenwerken zit de Zeeuwen in het bloed….. bij de Unie

om de integriteit van de Zeeuwse havens en wateren

management uit gaan voeren met betrekking tot haven-

van Utrecht, maar ook nu nog steeds.

hoog te houden. Hoe dan ook moet worden voorkomen

gerelateerde criminaliteit in Brabant Midden West.

dat criminelen zich in Zeeland kunnen vestigen en in In deze editie van Deltapijl wordt de Samenwerkingsover-

Zeeland kunnen gedijen.

eenkomst Zeeland (SOZ) belicht, waarbij onze dienst ook

politie Zeeland

stelling dat hij die Middelburgse bikers niet serieus

SOZ-informatiecentrum

onafhankelijk van elkaar mee bezig zijn en dat verkleint

hoefde te nemen. Terwijl hij honderd meter verderop

2013 verlengd.

Samenwerken klinkt leuk op papier, maar samenwerken

de kans dat doublures in de handhaving plaatsvinden.

met zijn vrienden een taxi bestelde, dacht hij wel te

in de praktijk geeft pas écht resultaten. Ook al heeft de

Diensten gaan ook samen taken uitvoeren, dat bespaart

kunnen ontsnappen aan de aandacht van de bikers.

SOZ-convenant

Samenwerkingsovereenkomst Zeeland sensationele drugs-

mensen en middelen. Daarvan word je wijzer en daardoor

Sinds 1999 wordt door het Openbaar Ministerie te

vangsten opgeleverd, de samenwerking in de dagelijkse

kijken medewerkers van de samenwerkende diensten

Helaas, deze agenten bleken naast schrijven ook nog

Middelburg, Politie Zeeland, de Koninklijke Marechaussee

praktijk laat pas echt meerwaarde zien. Vorig jaar is dan

breder: ‘is het signaal niet voor mij dan is het bruikbaar

te kunnen tellen: er stond één stapper te weinig te

District Zuid, Brigade Scheldestromen, het Korps

ook door de diensthoofden van de SOZ-partners en het

voor de andere partner’. Het denken in hokjes verdwijnt

wachten op de taxi, zo zagen de bikers van afstand.

Landelijke Politiediensten, de Belastingdienst/Douane en

Openbaar Ministerie te Middelburg besloten dat de SOZ-

en maakt plaats voor het denken in kansen en mogelijk-

Een snelle actie leverde de agenten het beeld op van

de Belastingdienst/FIOD samengewerkt om in de Zeeuwse

partners fysiek geconcentreerd worden in een project-

heden.

iemand die haastig zijn broek dichtknoopte. Voor zijn

havens en op de Zeeuwse wateren criminaliteit geen kans

team, genaamd het SOZ-informatiecentrum. Medio febru-

te geven. Iedere dienst heeft weliswaar eigen kerntaken

ari 2012 is het informatiecentrum dan ook operationeel

Stuit je in je werk op een signaal of beschik je over infor-

en eigen bevoegdheden, maar door samenwerking en

geworden. Het informatiecentrum is gevestigd in het dou-

matie wat havengerelateerd is, neem dan contact op

afstemming kunnen de gezamenlijke slagkracht en effecti-

anekantoor aan de Duitslandweg 1 te Ritthem.

met het SOZ-informatiecentrum. Ook als je vermoedt dat

Gevolg: een tweede bekeuring voor wildplassen.

deze informatie op het bordje van één van de andere

Maar, zo beweerde hij deze keer, het was geen urine

Doelstelling van het SOZ-informatiecentrum is het opti-

SOZ-partners thuishoort, kunnen de medewerkers van het

maar bier. Ja natuurlijk, maak ze dat

maliseren van de samenwerking tussen de SOZ-partners

informatiecentrum er voor zorgen dat de informatie op de

in Tilburg maar wijs.

De samenwerkende overheidsdiensten, ook wel het SOZ

bij de bestrijding van smokkel en andere misdrijven in

juiste plaats terecht komt.

genoemd, bundelen hun krachten bijvoorbeeld in de

Zeeland en op de Zeeuwse wateren. De kerntaak is het

bestrijding van goederensmokkel, in het signaleren en

uitvoeren van informatiemanagement van inlichtingen

in het SOZ-convenant.

Korpsblad

zijn hoge nood en verkeerde blijkbaar in de veronder-

Door deze éénloketfunctie weten de diensten waar ze

is aangesloten. Onlangs werd de overeenkomst tot 1 juli

viteit worden vergroot. Deze samenwerking is vastgelegd

‘Nog wel even snel wat foto’s maken hoor, anders geloven ze ons nooit!’

Deze Tilburgse stapper was kennelijk gestoord tijdens

Eénloketfunctie

riem had hij geen tijd meer en hij moest moeite doen om niet door zijn eigen plas heen te lopen.

Bereikbaarheid

opsporen van mensensmokkel en illegale immigratie, in

afkomstig van de ketenpartners in de havens in relatie tot

Het informatiecentrum is 24/7 bereikbaar.

het gevecht tegen milieucriminaliteit en in de strijd tegen

haven(gerelateerde) criminaliteit. Hieronder vallen ook

Overdag tijdens kantooruren en ‘s avonds/’s nachts

de drugshandel. De samenwerking is er vooral op gericht

de 45 jachthavens die in Zeeland zijn gelegen. Hierdoor

middels het piket.

J a a r g a n g 13

Zld 01

J a n u a r i 2 0 12

8

9

Woninginbrakenteam

op deltanet

Treets, arrestatieteam: “In eerste instantie stond ik erg afwijzend tegen

Colofon deltapijl is het maandelijkse interne blad van politie Zeeland. eindredactie Alwin Don redactie Annette van Kleven

Korpsblad

en Lianne Zwijnenberg taalcorrectie Hanni Smit

politie Zeeland

In dit nummer

J a a r g a n g 13

Zld 02

Vormgeving Marianne de Vin druk Tonnaer Bykorf

3

Het tijdperk van de Deltapijl is ten einde

4

Recidivisten aanpakken met Justitiële Voorwaarden

0118 432145

intro

communicatie@zeeland.politie.nl

0113-225283 (Rt2 en coördinator)

Lennart Kempe

0113-225290 (Rt2)

nu veel beter gestuurd en gecontroleerd dan vroe-

Paul Poland

0113-225294 (Walcheren)

ger met de ‘ongeleide persprojectielen’. De media

Edwin Koops

0113-225240 (Oosterscheldebekken)

die bij deze inzet betrokken waren, hebben zich

Het mailadres is: woninginbrakenteam@zeeland.politie.nl

Het team werkt nauw samen met RIO, FO en Analyse.

heel goed aan de afspraken gehouden. Wij merkten

Vanaf periode 3 zal ook Zeeuws-Vlaanderen participeren.

Daarnaast zijn er intensieve contacten met het bureau

dat ze door hun uitstekende netwerk al van tevo-

samenspraak met het AT en de afdeling communicatie een

ren op de hoogte waren van waar we zouden gaan

Aan alle teamchefs is een mail verzonden waarin aandacht

regeling opgesteld. Niet om de pers ter wille te zijn, maar

instappen, maar ze kwamen heel goed de afspraken

voor het team gevraagd wordt en wat ze van het team

meer onder het motto ‘If you can’t beat them, join them’.

na. De basis is gelegd, nu volhouden! We kunnen de

kunnen verwachten.

case screening, het RIK, de teams directe opsporing en de rechercheteams. Uiteraard kan het WIT niet zonder de collega’s uit blauw. Het opnemen van aangiften, buurtonderzoek, de tienda-

media tenslotte ook vóór ons laten werken.

gebeld wordt door het beleidspiket. Op dat Met deAT-inzet komst van de Nationale Politie gaat het een moment wordt verteld waar de inzet plaatsvindt en wanen ander veranderen, zo ook de communicatie met neer. Ook wordt overlegd of media-aandacht wenselijk is. (oud-)medewerkers. dat bij Als het geen probleemLandelijk blijkt te zijn datis er beslist media aanwezig aan een te sluiten bij het AT. Zij posteerden zich bij het bureau is omkorps de inzet te filmen of te fotograferen, dan wordenhoort. in Terneuzen en hebben daar afspraken gemaakt met het nationaal een nationaal korpsblad

Wat mag je van het WIT verwachten?

genregeling, het horen van directe getuigen e.d. blijven

• Het WIT zal onderzoek doen naar alle woninginbraken

de collega’s uit blauw doen. Het is dus van groot belang

in Zeeland.

dat collega’s kwalitatief goede aangiften opnemen en uit-

• Het WIT zal zaken aangaande woninginbraken screenen en terugkoppelen aan de collega’s.

gebreid ingaan op zaken en goederen die voor de opsporing van belang kunnen zijn. Een verdachte auto in de

5

AMOK: van scannen naar scenario’s

7

Nieuwe fase PROGIS: ID van alle verdachten vaststellen en registreren

er vier (één landelijke en drie regionale) media in kennis Omroep Zeeland en HVZeeland; zij zijn allemaal in het

Uiteindelijk leverde dat mooie beelden op. Het resultaat is

braken af, al dan niet in samenwerking met de teams

Momenteel wordt gekeken naar een goede en permanen-

SOZ-informatiecentrum ‘Eén voor allen, allen voor één’ in Zeeuwse zeehavens

bezit van een politieperskaart. Als media-aandacht niet

te zien op www.hvzeeland.nl in het archief.

directe opsporing en de rechercheteams.

te werkwijze. Het WIT zal via deze weg zo snel mogelijk

8

9

Achtervolgen van arrestatieteam hopelijk verleden tijd

Peter Groenewegen

het vertrouwen van de media gewonnen. Het gaat

De regeling houdt in dat de piketwoordvoerder bij een

Postbus 5009 4330 KA Middelburg

goed over de afspraken nagedacht en hebben we

Vanwege deze vervelende situaties heeft het KMT in

Beste (oud-)collega’s,

Afdeling communicatie

op 9 januari 2012 is het regionale woninginbrakenteam van start gegaan. dit team komt voort uit de landelijk voorgestelde aanpak van woninginbraken en overvallen.

winstpunten voor de politie. Uiteraard hebben we

Het woninginbrakenteam (WIT) werkt vanuit het bureau Goes en het team bestaat uit:

er even over nagedacht hadden, zagen we zelfs

Het tijdperk van de Deltapijl is ten einde

f e b r u a r i 2 0 12 redactie deltapijl

iedere vorm van tegemoetkoming. Maar nadat we

Meestal vinden de leden van het arrestatieteam het geen probleem als zij bij een inzet gefilmd of gefotografeerd worden

Hart voor de dieren(politie)

11

Agenten in kinderschoenen

12

Het belang van de bereden politie Passie voor politie en paarden

14

Mevrouw Dineke ten Hoorn Boer op werkbezoek in Veiligheidshuis Vlissingen

foto HVZeeland.nl

14

Agenda

In memoriam Juna Doesburg-Martoredjo (1951 - 2012)

15

Personeelsmutaties

16

Olifant in de sloot

Mei 10

Beheersdriehoek

23

KL-OR

24

Bestuurlijk overleg integrale veiligheid Regionaal College

• Het WIT voedt de briefing aangaande woninginbraken.

gewenst is dan vertelt de piketwoordvoerder wèl dat het AT wordt ingezet, maar niet waar de inzet plaatsvindt. Dat betekent dat onze eigen vertrouwde Deltapijl na onBovendien kijken wij, samen met jullie, vol vertrouwen en Ook wordt er dan uitgelegd waarom er geen opnamen geveer dertien jaar verdwijnt. Het genoot mijn voorkeur met veel verwachting uit naar de aanstaande landelijke gemaakt mogen worden. Uit onderzoek is overigens om over het werk en alles wat daarmee samenhangt via opvolger. Veel succes voor de landelijke redactie, waarin gebleken dat die laatste situatie slechts sporadisch plaatshet interne korpsblad te blijven communiceren en daarom we gelukkig, vanuit zowel korps Zeeland als korps Midden vindt. Meestal vinden de leden van het arrestatieteam het de Deltapijl pas voor het laatst uit te brengen in de maand en West-Brabant, mogen meedenken! Ook dan wordt het geen probleem als zij bij een inzet gefilmd of gefotogravoorafgaande aan Dag 1 van de Nationale Politie. Echter, weer een gezamenlijk korpsblad. feerd worden. landelijk is beslist dat de korpsen per direct dienen te

Verhoging

Letty Demmers, stoppen met eigen korpsbladen. Door deze regeling wordt voorkomen dat er gevaarlijke korpschef situaties ontstaan, doordat media het AT bijvoorbeeld op Deze Deltapijl wordt dan ook de laatste. Zoals elke keer is een hinderlijke manier gaan volgen uit pure nieuwsgierighet weer een goed gevuld en gevarieerd blad, waar velen heid. Bron: personeelsadministratie aan meewerkten. Ik ben dan ook trots op alle uitgaven

reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 2012

straat kan net zo belangrijk zijn voor de opsporing als het IMEI-nummer van een weggenomen telefoon.

die in die vele jaren heeft meegewerkt aan artikelen of

king ook. Dat verdient een pluim!

die ideeën heeft aangebracht. De Deltapijl was altijd een

Alwin, Esther, Mirja, Mireille, Jolanda, Hanni, Ria,

mooi gezamenlijk product: van het korps - voor het korps!

Jacqueline, Annette, Mario, Sander en de vele

met werkbare aanbevelingen komen.

Wanneer burgernet inzetten?

door Wim Dek

De centralisten van onze meldkamer zijn opgeleid en

Burgernet kan in principe bij iedere urgente zoekactie

geautoriseerd om Burgernet berichten te verzenden en af

worden ingezet.

te handelen. Zij doen dit na een melding van bijvoorbeeld

‘Urgente zoekacties’ zijn acties die je als meldkamer ook

een inbraak of een vermist kind. Dit gebeurt op basis van

nu regisseert bij een misdrijf of een vermissing van een

een goed signalement.

persoon of een goed, zoals bij: 1 een heterdaad situatie, waarbij een signalement van de

Woord van dank van de afgelopen jaren; dat hebben we goed gedaan! Op zondag 8 januari jl. vond een dergelijke situatie plaats. De Deltapijl heeft steeds een vaste en toegevoegde waarPer 1 januari 2012 is de kilometervergoeding verDe recherche in Terneuzen onderzocht een schietincident Een vleug van weemoed waart over onze afdeling de gehad en belangrijke, plezierige, maar ook verdrietige hoogd van € 0,14 naar € 0,15. Hierin is de eigen bijdat eerder die nacht had plaatsgevonden. Omdat de communicatie. Een vaste opdracht, altijd weer een berichten konden hierin met jullie allemaal gedeeld drage al verwerkt. Ambtshalve wordt voor iedereen aangever namen van verdachten had genoemd en het uitdaging en een strakke deadline, vindt hier zijn worden. de vaste vergoeding aangepast. Deze aanpassing hier om vuurwapengevaarlijke verdachten ging, is door einde. Wat hebben jullie dat, samen met vele colzal in februari met terugwerkende kracht in ieders het beleidspiket toestemming gegeven het AT in te zetlega’s uit het korps, fantastisch gedaan. Altijd weer Ik hecht er dan ook aan om alle medewerkers van de salarisoverzicht verwerkt worden. ten bij de aanhouding van de drie verdachten. Door de hadden jullie goede ideeën en inspiratie en wisten afdeling communicatie te bedanken, voor de wijze waarpiketwoordvoerder is contact gelegd met de media en jullie anderen uit ons korps te enthousiasmeren om op ze er telkens opnieuw in slaagden om een uitstekende uiteindelijk besloten alleen de journalisten van HVZeeland een bijdrage te leveren. Een staaltje van samenwerDeltapijl samen te stellen. Ik dank iedereen uit het korps

4

achter de identiteit van daders te komen. • Het WIT handelt alle aanhoudingen ter zake woningin-

gesteld door de afdeling communicatie. Dit zijn: ANP, PZC,

Een gezellig maar vooral duur avondje stappen

10

arrestatieteam.

• Het WIT zal alle informatie uitrechercheren teneinde

Een aanvraag van zo’n bericht kan door elke medewerker

dader(s) of voertuig(en) bekend is;

rechtstreeks aan de politiemeldkamer worden gericht. Van

2 vermissing van kind of verwarde volwassene;

hieruit wordt bepaald over welk gebied het bericht ver-

3 vermissing van gevaarlijke voorwerpen, bijvoorbeeld

spreid zal worden en of er gebruik zal worden gemaakt

medicijnen.

van spraak, sms en/of e-mail. De medewerker van de meldkamer zorgt voor overleg met de afdeling communicatie,

De kracht van Burgernet ligt vooral in de snelle alarmering

zodat er afstemming is tussen het bericht via Burgernet en

van het publiek. Het is daarom zaak dit middel zo snel

de andere communicatiemiddelen, zoals Twitter en pers-

mogelijk na het bekend worden van het feit in te zetten.

berichten.

Burgernet blijft actief totdat de centralist van de politiemeldkamer het bericht afsluit met een bericht aan alle deelnemers. 5

stagiair(e)s van de afgelopen jaren, van harte Uiteraard blijven wij met de collega’s communiceren;

bedankt!

Deltanet wordt dan het belangrijkste medium. Graag

Goede bedrijfshulpverlening overal onmisbaar

2

nodig ik jullie uit om met regelmaat onze website te

Ine Van Praet,

bezoeken en berichten en artikelen te blijven aandragen!

hoofd stafbureau korpsleiding

3

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


Opmaak > 2/3 maal per jaar Opdrachtgever Belasting & Douane Museum Rotterdam

MuseumVrienden

J A A R G A N G 22

Ontwerp > mevin 2009

Inhoud

Colofon

TEKST U I T G AV E VA N H E T B E L A S T I N G & D O U A N E M U S E U M R O T T E R D A M

D EC E M B E R 2 014

BLADEN - PERIODIEK IMPOST

IMPOST 61 JAARGANG 23 | APRIL 2015

Go out in the Blue!

2

leden van de Werkgroep Geschiedenis van

Astrid Ras

10 11

13

Nieuwe aanwinst

In gesprek met...

Stichting Belastingmuseum ‘Prof. dr. Van der Poel’ Parklaan 14-16 3016 BB Rotterdam Postbankrekening NL11 INGB 0000 3220 56

9

Michiel Pool

Twee werkkielen

Hans Eg

Een grensincident

15 16

Het Douanehuisje Maassluis

André Piket

18 19

Kinderpagina

tel.: 088 15 14 900 info@bdmuseum.nl www.bdmuseum.nl

Agenda

IMPOST IS HET MUSEUMMAGAZINE VOOR RELATIES, VRIENDEN EN DONATEURS VAN HET BELASTING & DOUANE MUSEUM EN VOOR LEDEN VAN DE WERKGROEP GESCHIEDENIS VAN DE OVERHEIDSFINANCIËN IN NEDERLAND. ISSN 0929-8193

Ik wens u een aangenaam bezoek toe. Frans Fox directeur

de Overheidsfinanciën in Nederland en voor

Geschiedenis

Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum Parklaan 14-16 3016 BB Rotterdam Postbankrekening NL66 INGB 0005 2699 09

Zo hoeft u straks nooit meer uw huis uit. U blijft achter uw PC zitten en bekijkt de wereld vanachter uw moderne kijkkast. Maar er blijft natuurlijk niets mooier dan oog in oog te staan met de echte collectie, het originele object om de “historische sensatie” te beleven, zoals de beroemde historicus Huizinga het noemde. Soms kun je zelfs het authentieke object aanraken. Neem bijvoorbeeld onze oude typemachines die vooral bij jongeren zeer populair zijn. We zijn wel alles aan het digitaliseren inclusief onze eerste blauwe enveloppe uit 1915, maar het origineel blijft wat de “historische sensatie” oproept. Daarvoor komt u gewoon naar het museum.

Belasting & Douane Museum Rotterdam, de

In gesprek met...

Bijdragen voor Impost nr. 62 (deadline 17 augustus 2015) Artikelen, boekrecensies en andere mededelingen voor de redactie kunt u sturen aan: Redactie Impost Parklaan 14-16 3016 BB Rotterdam tieman@bdmuseum.nl

Onze collectie is reeds digitaal ontsloten maar nog niet “2018 proof”. Delen van onze collectie zijn al te raadplegen op Digitale Museale Collectie Nederland (www.dimcon.nl), een initiatief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Blad voor de vrienden en donateurs van het

Museumschatten

Vormgeving Marianne de Vin grafische vormgeving Drukwerk De Groot Drukkerij

Dat er geen grote tentoonstellingen zijn, heeft te maken met het project herregistratie collectie. Een grote en zeer nuttige klus waar 40.0000 objecten worden gecontroleerd op naam, standplaats, nummer, conditie en ga zo maar door. Dit alles moet in 2018 leiden tot het museum online, een digitale omgeving waar bezoekers gemakkelijk overal in de wereld objecten, afbeeldingen en documentatie kunnen opzoeken en gratis digitaal kunnen gebruiken.

6

Het favoriete museumobject van...

Omslagfoto Irene Dral Fotografie Belasting & Douane Museum, Irene Dral

Net als in 2014 zal ook dit jaar geen grote tentoonstelling georganiseerd worden. Wel zullen kleine tentoonstellingen in ons Actualiteitenkabinet worden gehouden en is vanaf juli in het stadhuis van Rotterdam een kleine expositie te zien van de hand van ons museum over de financiering van de Wederopbouw. In Groningen in het Rijksverzamelgebouw staat een tentoonstelling die aandacht vraagt voor het museum als bewaarplaats van ons fiscaal erfgoed. Natuurlijk zijn er ook weer verrassingen die we, als de tijd daar is, uitgebreid zullen communiceren.

Formaat 220 x 297, omvang 24 tot 32 pagina’s

In gesprek met...

Redactie Henk Duym, Frans Fox, Anne-Marieke van Schaik, Erna Tieman, Roelien Wierstra

Gelukkig was de dag na de Nacht ook “blue”. De voorspelling van zon met heldere blauwe hemel kwam uit en riep onmiddellijk een lentegevoel op: een nieuwe lente, een nieuw geluid. Een nieuw geluid zeker, want aan het team van het museum zal per 1 mei een tweede educator worden toegevoegd en gaat een stagiair het publieksonderzoek opzetten en uitvoeren.

4

Activiteiten in het museum

Aan dit nummer werkten mee André van Aarsen, Rhea Bogaart, Irene Dral, Hans Eg, Wim van Es, Robin Mos, André Piket, Astrid Ras

Blue(s) was het thema van ons museum tijdens Museumnacht010 op zaterdag 7 maart. Een gezellige en bovendien feestelijke avond waar de 100-jarige blauwe enveloppe in het nachtelijk zonnetje werd gezet. Zo kon er creatief gewerkt worden met die blauwe enveloppe, speelde het combo van de Douane Harmonie met zangeres Imke Heitzer jazz & blues en kon op de derde verdieping geluisterd, gekeken en geoefend worden met tangogezelschap Cuartito Azul.

3

IN GESPREK MET...

In gesprek met...

zakelijke relaties.

60

Over het museum... Het Belasting & Douane Museum opende in 1937 voor het eerst zijn deuren aan de Boom-

SYMPOSIUM CAMPAGNES VAN DE BELASTINGDIENST IN GESPREK MET FR ANCESCA ESTOURGIE EN LEON WARNIES HET FAVORIETE MUSEUMOBJECT VAN... MUSEUMSCHATTEN VOORLO1 PERS VAN DE STA ATSLOTERIJ INTERVIEW TIRZA CR AMWINCKEL ICOM SINT PETERSBURG

pjes in Rotterdam. De collectie is ontstaan

‘Bij corporate design moet je als een detective alles weten van het bedrijf: wat voor soort mensen werken er, wat is de filosofie, wat is dat voor bedrijf? Je moet weten wat ze doen, zoals in dit geval: wat doet de Douane? Je moet de terminologie van de werkvloer kennen, hun bewegingen. Dan pas kun je ontwerpen.’

Astrid Ras

uit de verzameling van Prof. dr Van der Poel

voor meer info

(1888-1982) die een zeer bekend belasting-

www.

ambtenaar was.

bdmus

eum.n

de ontwerpster van het douane-uniform van 2004 l

AGENDA

DOE MEE AAN DE TENTOONSTELLING

Na de oorlog vestigde het museum zich op de

Kerstvakantie

Ontdek de wereld van de Douane Wil je precies weten hoe het zit, en vooral wáár het zit? Kom naar het DouaneDek en kruip in de huid van een douanier (doewanjee) of zijn speurhond. Scan koffers en containers of sta aan het roer van de douaneboot. Deze speelruimte is altijd open als het museum open is.

Parklaan 16. Dit is het pand waarin de voormalige Rijksbelastingacademie werd gehuisvest.

Doe je mee?

Van der Poel slaagde er in om, met behulp van

Je land in een koffer ? Iets dat je altijd met

aan Nederland Wat vind jij het fijnste natuurin je koffertje? Dat mag je mee zou willen nemen vanzijn waar jij of jouw familie lijk ook een ander land moois naar heb je juist wel iets heel daan komt. Misschien vergeten of iets wat je nooit wilt Nederland meegebracht, meedoen aan workje kun elier missen. In het museumat je met jouw koffer voor je klaar die een staat Daar shops. we een bijzonal die koffers maken idee kunt vullen. Van te g. Deze is vanaf 16 december dere wintertentoonstellin aangevuld met en wordt steeds weer zien in het museum,

vele anderen, een basis te leggen voor een bijzondere collectie die de fiscale geschiede-

nieuwe koffers. Meedoen? december Vr 4, do 10 en zo 13

nis voor een breed publiek in beeld brengt.

(19 dec t/m 3 jan)

SCHILDER JE EIGEN WINTERWONDERLANDSCHAP (4-12 jaar) Met kerst is niets leukers dan zelf iets maken om weg te geven. Kom tijdens de kerstvakantie naar het museum en schilder een mooi Winter Wonderland voor onder de boom. Di 22 december, 12.00 -15.00 uur CHOCOLADEDOOSJE PIMPEN (6-14 jaar) Lekker snoepen met kerst wordt nog leuker als het mooi verpakt is. Maar zelf een mooi doosje van… de blauwe belastingenvelop. Maak er zoveel je wilt zolang het nog kan, want de blauwe envelop gaat verdwijnen! Di 29 december, 12.00 -15.00 uur

Je land in een koffer

Verscholen achter de A27, aan de rand van het stadje Eemnes ligt een klein bedrijventerrein. In één van de gebouwen is studio Ras Design gevestigd. De eigenaresse Astrid Ras is de ontwerpster van het douaneuniform dat in 2004 in gebruik werd genomen. Dat daar veel bij komt kijken, bleek al toen ik (oud-)collega’s sprak over de invoering van nieuwe uniformen. t/m januari Nu kwam de kans voor het verhaal van de ontwerpPRINSJESDAG, HET KOFFERTJE EN DE MILJOENENNOTA ster van die bedrijfskleding. Plaats van handeling: In het Actualiteitenkabinet zijn voor het eerst alle vijf de studio, waar de stoffen en monsters voor de Derde Dinsdag-koffertjes samen te zien. Ook andere tradities rond Prinsjesdag staan uitgelicht, met een blik nieuwe ontwerpen liggen, maar die voor dit bezoek op de cijfers van de laatste Miljoenennota. even is opgeruimd. Aan de wand hangen uitgewerkte ‘De Douane wilde een uniseks tekeningen van ontwerpen voor bedrijfskleding, zoals voor TNT en PostNL. beeld. Vrouwelijke ontwerpen DECEMBER NOVEMBER

t/m eind december EXPOSITIE WEDEROPBOUW Expositie over de staatfinanciën tijdens de wederopbouw in Stadhuis Rotterdam

IN GESPREK MET... Ieder jaar presenteert de minister van Financiën de Miljoenennota op Prinsjesdag, de enige dag dat Nederland in één koffertje past. Dat is vooral een verhaal in euro’s, maar het gaat eigenlijk over de werkelijke waarde van Nederland. Zaken die we belangrijk en bijzonder vinden in onze samenleving. Die we koesteren. Niet voor één dag, maar voor altijd. En niet alleen in Nederland, ook over de grens. Dat past natuurlijk nooit in één koffer.

Je kunt wel zien dat hier een modeontwerpster huist. ‘Ja, ik heb altijd een eigen merk gehad na de Academie voor beeldende Kunsten, afdeling Mode. Daar leerde ik tekenen en vormgeven. Nadat ik afstudeerde kreeg ik als ontwerpbureau verschillende grote en kleine klanten en een paar jaar later begon ik samen met mijn man het design modemerk Daybreak. We leverden aan de betere zaken in binnen- en buitenland, onder andere aan Harrods in Londen. Ook heb ik met veel plezier enkele jaren ontwerples gegeven aan de Rietveld Academie in Amsterdam en de Academie in Den Bosch. Toen mijn man en ik een partnership aangingen met modetycoon Frans Zantman van de Zantman Modegroep, werd de ontwerpstudio meer allround. Ik leerde groot te denken met een blik op de hele modebranche.

In 1995 kwam ik in aanraking met Rob Kattenburg, een grote corporate identity kledingfabrikant. De wereld van de bedrijfskleding bleek mij te liggen en ik kon mijn creativiteit en technische vaardigheden inzetten. Daarbij moet je werken geïnspireerd op de modeontwerpen, en tegelijk oprecht luisteren en geïnteresseerd zijn in het bedrijf en de dragers. Je collectie moet de gewenste uitstraling van dat bedrijf of overheidsdienst uitdragen. Als dat allemaal klopt, ontstaat een wisselwerking tussen de doelgroep, het bedrijf en mij als ontwerper.’

Het favoriete museumobject van...

Ras Design is nu gespecialiseerd in corporate design? ‘Neen, ik beweeg mij op verschillende terreinen: ik werk in opdracht voor diverse modemerken en ik ontwerp nog steeds bedrijfskleding. Verder ben ik actief voor het mede door mij opgerichte accessoiremerk CosmoQueen.

werden meteen afgeschoten. Men wilde geen strakkere kleding.’

Daarom maakt het Belasting & Douane Museum komen16 december t/m 28 februari 6 de maanden een tentoonstelling waarin het publiek TENTOONSTELLING JE LAND IN EEN KOFFER een kijkje kan nemen, maar vooral geven in wat zij in Past Nederland in één koffertje? Tentoonstelling in uithun land van onschatbare waarde vinden. voering, met koffers waarin jong en oud laten zien wat Iedereen mag meedoen. Wat zou jij in je koffer doen, zij koesteren in hun land. waar je ook bent of naartoe gaat? Wat wil je het liefste INLOOPWORKSHOPS met je meedragen, uitdragen, en overdragen? 4 december 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur Vanaf 16 november t/m de kerstvakantie organiseert 10 december 13.00-15.00 uur het museum workshops om je eigen koffer te maken. 13 december 13.00-15.00 uur Kunstenares Harmke Konings brengt alle koffers samen tot de bijzondere installatie Je land in een koffer. Ras DezeDesign is dus al lang bezig in de wereld van er ook om wie ze zijn. En je moet rekening houden met is vanaf 16 december in het museum te zien, en groeit de verschillende figuren van de medewerkers. De Douane corporate design? KERSTVAKANTIE t/m 28 februari 2016 22die december 4 januari wilde een uniseks beeld. Vrouwelijke ontwerpen werden ‘Ja, met Rob Kattenburg ik eerdert/m al noemde, toen meteen afgeschoten. Men wilde geen strakkere kleding. één van de belangrijkste fabrikanten/leveranciers van 22 december bedrijfskleding, heb ik Workhop samen pitches gedaan. (Onder een Schilder je eigen Winterwonderlandschap pitch moet hier wordenVoor verstaan een van wedstrijd voor het Aan de hand van een pakket van eisen heb ik toen drie kinderen 4-12 jaar ontwikkelen van een idee; meestal wordt een selecte groep concepten ontworpen. En die heb ik aan een commissie kandidaten uitgenodigd, red.) Toen wonnen we samen alles gepresenteerd. Dat is een klankbordgroep van verschil29 december wat er te bedenken was. Het is begonnen met ABN AMRO, Workshop Chocoladedoosje pimpen lende mensen van de Douane. Zij bogen zich over die daarna volgden PON, de Spoorwegen, HTM, TNT Express, concepten en hebben er een uitgekozen. Aan de hand Voor kinderen van 6-14 jaar Post NL, Whizzles, de ING front office collectie en nog vele daarvan werden de ontwerpen verder technisch uitgeandere opdrachtgevers.’ werkt. Die specificaties gingen naar de fabrikant die er patronen en zogeheten monsters of stammodellen van vervaardigde. Dat is een heel proces, ze worden verspreid Hoe kwam de opdracht voor de douane-uniformen FEBRUARI over verschillende gespecialiseerde bedrijven in het buivoor Ras Design tot stand? tenland, onder andere China, Hong Kong en Polen, die de ‘Ik werd voor een pitchVOORJAARSVAKANTIE uitgenodigd door Jons van Limburg 20 t/m 28 februari kleding fabriceren. Zo was er voor elk onderdeel van de Stirum van de Belastingdienst en die heb ik gewonnen. collectie een aparte toeleverancier. Toen ben ik met die dienst gaan werken. Dat leidde later Ben jij een goede douanier? tot een concept voor de kleding van de Dat was Voor kinderen vanDouane. 7-12 jaar zo leuk, ik ontmoette een ongelooflijk leuke werksfeer. Dat Voordat de productie definitief in gang werd gezet, werd er nog een draagproef van drie maanden gehouden om te is niet vanzelfsprekend. En nog steeds werken we tot volle toetsen hoe de kleding beviel. Toen bleek bijvoorbeeld tevredenheid met elkaar. Het is heerlijk samenwerken met dat een schuine rits niet voldeed. Dat soort commentaar de projectleiders van de Douane. De contacten verlopen is nodig en moet je accepteren. Na verwerking van het soepel; het is gezellig, hard werken en je best doen.’ commentaar kon de massale productie worden gestart. De productie wordt nog steeds voortgezet en er is regelToen konden ze dus nieuwe uniformen bestellen? ‘Neen, als je een ontwerppitch hebt gewonnen, uitgekozen matig contact met de leverancier Dirksen en de projectleibent, moet je nog beginnen. Dan moet je verder onderzoek ders van de Douane en we blijven de pasvorm en kwaliteit updaten.’ doen op de diverse werkplekken, praten met de dragers en je moet goed luisteren, zeker de douanemedewerkers echt serieus nemen. Daarom ben ik overal bij de Douane Henk Duym geweest: te water, bij de hondenbrigades en op Schiphol waar ik alles gezien heb. Dan ontdek je dat douaniers sportief maar toch representatief en tijdloos gekleed moeten gaan. Dat heeft te maken met de fysieke omstandigheden van het werk. Dat moet je goed ter harte nemen. Het gaat

Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari

BEN JIJ EEN GOEDE DOUANIER? (7-12 jaar) Een echte douanier legt je uit hoe je een goede speurneus wordt. Daarna mag je zelf een koffer uitzoeken. Wij weten ook niet wat er in zit. Speur, onderzoek en vind de smokkelprijs. Heb je alles gevonden, dan krijg je een certificaat en ben je een echte douanier. Aanmelden vóór 17 februari.

De minister trakteert! Ben jij binnenkort jarig? Hoera! Vier je verjaardag in het museum. Voor één dag ben jij onze minister van Financiën en mag je uitdelen uit de Schatkist. Maar…. wel eerst met je verjaardagsgasten de code kraken voordat je de buit kunt delen. Na de limonade en het lekkers ga je een mooie schatkist maken. Dat wordt een feest vol snoepen, spelen, speuren, zingen, verkleden, knutselen, trakteren…… en natuurlijk een cadeautje. Neem contact op ons feestteam via educatie@bdmuseum.nl

22

8

Daarvoor ontwerp ik belangeloos fair trade shawls en plaids, die door kansarme vrouwen in Jordanië en Cambodja worden geweven en geborduurd.’

Waar gaat het om bij corporate design? ‘Bij het ontwerpen van bedrijfskleding moet je creativiteit tunnelen naar de beroepsgroep. De collecties moeten je eigen handschrift dragen maar ook voldoen aan de wensen en eisen van de dragers. Dat is de rode draad. Bij corporate design moet je als een detective alles weten van het bedrijf: wat voor soort mensen werken er, wat is de filosofie, wat is dat voor bedrijf? Je moet weten wat ze doen, zoals in dit geval: wat doet de Douane? Je moet de terminologie van de werkvloer kennen, hun bewegingen. Dan pas kun je ontwerpen.’

7

Michiel Pool Het museum heet graag via de verschillende medewerkers iedereen welkom. Een van de gastheren is Michiel Pool. Hij is sinds 1 augustus 2014 in vaste dienst van B/CFD, de facilitaire dienst van de Belastingdienst, die zorgt voor de bemanning van de balie. Daarvoor werkte hij ruim twee jaar via een uitzendbureau aan de balie. Voor Michiel is het museum dan ook bekend terrein. Overigens, stilzetten is niet zijn ding. Tijdens zijn werk maakt hij verschillende rondes langs alle verdiepingen om de presentaties te controleren. Sowieso is dit nodig om te zien of alles nog in orde is, of er niets wordt gesloopt en of de materialen op de Doe-tafels op hun plaats staan of liggen. Over wat er allemaal kan misgaan, kan deze gastheer wel een boekje opendoen. Zo zijn er kinderen die tijdens een verjaardagspartijtje net zo lang op de vloer springen tot er iets in een aangrenzende vitrine naar beneden valt. Soms zijn er vermoeide ouders die hun verzekeringsgegevens achterlaten, nadat hun oogappeltjes schade hebben aangericht in het DouaneDek. Alles bij elkaar zijn het kleine incidenten. Voor Michiel is het werken in het museum vooral leuk! Al die verschillende bezoekers, jong of oud, hij ziet ze graag komen en wijst ze met alle plezier de weg. Juist het contact met al die mensen maakt het werken bij het museum bijzonder. Kinderen die op weg moeten worden geholpen met een speurtocht, ouders die iets meer willen weten over een getoond object – Michiel en zijn collega’s helpen ze graag.

Met pijn in Het Hart Haat-liefde-verhouding Wat Michiel ook aan het hart gaat, dat is Het Hart. Eén van de vaste elementen in de presentatie. Ontworpen door Tjep! en uitgevoerd door de Brabantse engineer Louis van Krieken. Over deze moderne designinstallatie, is al vaker geschreven in Impost. Als de installatie goed werkt, stromen stalen balletjes langs de tandwielen met daarop de woorden “schatkist”, “bezit”, “uitgaven”, “sparen” en “bruto-inkomen”. Het geeft sterk vereenvoudigd de economische kringloop op een interactieve manier weer. Helaas is Het Hart al maanden buiten werking. Toch blijft het een blikvanger. Alleen zonder de dynamiek van de stromende balletjes. Met grote regelmaat stond Michiel op zaal om het mechanisme van Het Hart te resetten, of klemzittende balletjes te bevrijden. In die tijd is er een bijzondere verhouding met dit object ontstaan, ondanks, of dankzij, alle inspanningen van Michiel. In ieder geval weten we dat geen enkele andere gastheer of -vrouw zich zo lang en intensief over Het Hart , dat sinds kort een vast object is geworden, heeft ontfermd. Hij loopt er nog net zo vaak langs, maar nu met een beetje pijn...

9

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


NIEUWSBRIEF STATIONSPLEIN WEST 30 ARNHEM Ontwerp > mevin 2008 Uitgave > eenmalig Opdrachtgever DeltaHage bv Formaat 420 x 594 gevouwen naar 297 x 210 Het pand is oorspronkelijk door de Rijksgebouwendienst in 1955 gebouwd als expeditieknooppunt van de PTT. Het ontwerp is van architect H.L. Engberts. Begin jaren ’90 is het pand naar ontwerp van architect Martin van Dort omgebouwd tot verzamelkantoor. Bij deze verbouwing zijn extra vloeren in de oorspronkelijk hoge zalen gelegd. Het pand is een tijd lang in particuliere handen geweest, waarna de Rijksgebouwendienst het eind 2006 heeft aangekocht.

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


VPT

INFORMATIEKRANT POLITIE ZEELAND

V E i l i g E

Ontwerp > mevin 2012 Opdrachtgever Politie Zeeland, Middelburg Formaat 290 x 420 tabloid Omvang 12 pagina’s Een uitgave van projectgroep Veilige Publieke Taak Zeeland (VPT). Landelijke verspreiding.

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de maat ook vol. Om deze vorm van agressie en geweld aan te pakken, is er vanuit dit ministerie gestart met het programma Veilige Publieke Taak (VPT). In vervolg hierop is er op 1 september 2010 een projectgroep Veilige Publieke Taak (VPT) in Zeeland samengesteld. Hierin zitten een aantal werk-

oep projectgr d ave van k Zeelan Een uitg lieke Taa Veilige Pub i 2012. uar (VPT) Jan

E l i g V E i

k E l i E P u b

k T a a

helpt

is als alle partijen consequent aangifte doen

Als alle medewerkers met een publieke taak consequent aangifte doen van geweldszaken, bedreigingen en/of beledigingen, geven wij collectief een krachtig signaal af dat wij agressie en geweld niet meer pikken. Tenslotte sta je samen sterk. Als iedereen weet dat er consequent aangifte wordt gedaan van alle strafbare feiten op het gebied van agressie en geweld, dan gaat daar een enorme preventieve werking vanuit. De korpsleiding van Politie Zeeland vindt het aanpakken van agressie en geweld tegen deze doelgroep zo belangrijk, dat zij mij heeft gevraagd om op te treden als portefeuillehouder VPT.

Grote kans dat jullie het net zo raar vinden als ik, als in de krant staat dat een politieagent een blauw oog is geslagen, een ambulancebroeder gehinderd is om bij een gewond iemand te komen, een verkeersregelaar is aangereden of een tramconducteur is bedreigd. De meeste burgers gedragen zich gelukkig normaal. Maar helaas zijn er ook die agressief of gewelddadig zijn tegen politiemedewerkers, verplegers, brandweermannen, controleurs, belastinginspecteurs en al die anderen met een publieke taak.

Agressie en geweld kunnen ernstige gevolgen hebben. Zelfs zo hevig dat medewerkers met een publieke functie hun taak soms niet goed meer kunnen uitoefenen, waardoor de veiligheid van anderen in gevaar komt of dat zij niet de hulp krijgen die zij verdienen. Medewerkers met een publieke taak moeten gewoon hun werk kunnen doen, daar is iedereen bij gebaat. Agressie en geweld hebben daarnaast ook gevolgen voor de medewerkers zelf: zij kampen soms met psychische schade of lichamelijk letsel door het gedrag van anderen. En daarbij, het is toch te zot voor woorden dat mensen die in hun werk de samenleving dienen slecht worden behandeld?!

projectgroep Een uitgave van Taak (VPT) Veilige Publieke Paar regels zoals December 2011. k. rechterbovenhoe bij Deltapijl in

gevers met een publieke taak. Zij hebben de handen ineen geslagen om te kijken hoe dit geweld gekeerd kan worden. De deelnemende organisaties zijn: Politie Zeeland, Openbaar Ministerie Middelburg, Connexxion openbaar vervoer, Connexxion ambulancezorg, Emergis, Bureau Jeugdzorg Zeeland, DeltaSafe security services, Sociale Dienst Walcheren en Veiligheidsregio Zeeland. Door middel van deze informatiekrant wil de projectgroep VPT medewerkers in het publieke domein op de hoogte brengen van wat Politie Zeeland en het Openbaar Ministerie voor u kunnen betekenen als u slachtoffer wordt. Maar ook de bewustwording op gang brengen bij u als medewerker en bij uw werkgever.

nt

‘Als ze me voor Hitler uitmaken, gaan m’n nekharen overeind staan’

is het ergste door Marcel Modde

Jeroen Trapman, projectleider Veilige Publieke Taak

Mijn naam is Jeroen Trapman. Ik ben werkzaam bij Politie Zeeland en heb in de afgelopen jaren de nodige gevallen van agressie en geweld meegemaakt, zowel tegen mij persoonlijk gericht als tegen collega’s in het publieke domein. Wat ik om me heen merk is dat er nog steeds collega’s zijn die vinden dat agressie en geweld bij het werk horen. Dat zal bij jullie niet anders zijn. Laten we daar nu eens vanaf stappen, het hoort namelijk niet bij ons werk om mishandeld of bedreigd te worden. Dus,

’Handen af van onze Helpers!’

paar keer per jaar in mijn bus. Dus als ik ze betrap, laat ik ze gewoon betalen voor de rit en daarmee is wat mij betreft de kous af. Dat scheelt een hoop tijd en trammelant. Ik kan dat soort gasten er wel uitzetten, maar het enige wat ik daar dan mee bereik is dat ik agressie oproep! En daar schiet niemand iets mee op.”

Brandweerman worden is menig jongensdroom. En wie eenmaal bij het korps is, wordt ogenblikkelijk gegrepen door de bijzondere sfeer. “De brandweer is mijn verzetje”, zegt bevelvoerder Mark de Nooijer (42). “Een ontzettend gezellige club. Je krijgt er in één klap achttien vrienden bij. Als er iets is, helpt iedereen elkaar.”

Vijftien jaar later heeft Peedersen nog geen moment spijt van zijn overstap naar het openbaar vervoer. “Ik rijd zeg maar in de driehoek Rotterdam-Bergen op Zoom-Vlissingen. Het voordeel van een lijndienst boven een toerbus is dat je weet hoe laat je begint en hoe laat je stopt.” Maar het laatste decennium is er wel een hoop veranderd in de ‘omgang met de passagiers’, ervaart hij. “Naar mijn beleving komt dat hoofdzakelijk door de druk op het werk zelf. We hebben tegenwoordig minder tijd om een rit te rijden. De marge van een stop is een stuk krapper. Dat kan niet anders dan dat het ten koste gaat van je rijstijl.”

Een beetje buschauffeur kent zijn pappenheimers. “Je bouwt een flinke dosis mensenkennis op”, vertelt Peedersen. “Je leert passagiers inschatten bij het instappen. Ik kijk ze aan en zie meestal gelijk wel of het foute boel is of niet. Bijvoorbeeld als ze instappen met een al weken of maanden verlopen abonnement, waar ze zogenaamd geen erg in hebben gehad. Het risico van een boete nemen ze op de koop toe. Totdat ze betrapt worden, hebben ze toch mooi gratis kunnen rijden. Ik leg ze in dat geval geen boete op. Die bevoegdheid heb ik niet. Dat mogen bij ons alleen de controleurs en die zie ik maar een

redelijk dikke huid, maar toen ze me ook nog voor Hitler uitmaakten, gingen al mijn nekharen overeind staan.” Peedersen slikt even en zegt met gebroken stem: “Dat soort uitlatingen pik ik niet, dat zit diep geworteld in mijn familieverleden.” Hij drukte de noodknop naast het stuur in en wachtte op de komst van de politie. “Ook die kregen de volle laag van die gasten. Ze hebben ze afgevoerd, ik heb mijn deur dichtgedaan en ben vertrokken om mijn aansluiting te kunnen halen.”

mij tenminste.” Ook zijn baas heeft nimmer bij hem geïnformeerd naar het verloop van de gebeurtenis. “Het was voor mij ‘een gevalletje waar de politie bij is geweest’ en verder vind ik het wel best. Er zal vast een protocol zijn bij Connexxion voor dit soort incidenten, maar ik ken dat niet. Aangifte doen kost alleen maar tijd. Het is gebeurd, klaar! Zoiets kun je toch niet meer terugdraaien. De politie heeft het verder afgehandeld, dus het zal wel goed zijn. Wat er met die mannen is gebeurd, zal mij worst zijn.” Over de snelheid van handelen van de politie heeft Peedersen enkel lof. “Ze stonden echt binnen een paar minuten bij mijn bus.” Maar dan… “Ze gingen

Maar soms werken betrapte zwartrijders niet altijd even makkelijk mee, zoals drie jaar geleden, vertelt Peedersen. Bij een halte in Vlissingen stonden zo’n vijftien mensen op zijn bus te wachten. Twee jongemannen ‘fladderden’ bij het voorbijlopen van de buschauffeur met ‘een papiertje’. Ik kon niet zien wat er op stond, dus riep ik ze terug. “We zijn overgestapt”, zeiden ze. Dus ik: “prima, maar ik wil nog wel even die kaart goed zien”. Op dat moment kreeg ik van alles en nog wat aan lelijke verwensingen en bedreigingen naar m’n hoofd geslingerd. Nou heb ik een

Ik zal mij eerst even voorstellen.

Wat wordt verstaan onder

agressie en geweld? De definitie van agressie en geweld, zoals die door Veilige Publieke Taak gehanteerd wordt, luidt:

‘Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een werknemer, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak, wat resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, psychische schade of de dood.’

Ik nodig u van harte uit om verder te lezen.

Om een duidelijk signaal af te geven dat agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak niet worden getolereerd moeten we dit gezamenlijk aanpakken is mijn overtuiging. Naast deze gezamenlijke aanpak is het van belang de daders van dit soort misdrijven hard aan te pakken en alle schade die zij veroorzaken op hen te verhalen.

iekra informat

onmacht Wat De van het moment

T a a k

informatiekrant

Uitgave > eenmalig

PTT VV P

P u b l i E k E

Een uitgave van projectgroep Veilige Publieke Taak Zeeland (VPT) Januari 2012.

Agressie en geweld hoeven geen eenmalige gebeurtenissen te blijven. Door niet te reageren op agressief en gewelddadig gedrag is de kans groot dat dit blijft voortbestaan of gaat escaleren. Kijkend naar bovengenoemde definitie gaat het dus om omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de publieke taak. Ook werkgerelateerde voorvallen in de privésituatie vallen hieronder. De uitingsvormen van agressie en geweld kunnen zowel verbaal als fysiek zijn. Het blootstaan aan agressie en geweld is een belangrijk arbeidsrisico dat ingrijpende negatieve gevolgen kan hebben voor werknemers, hun directe omgeving en getuigen. Onderzoek (InternetSpiegel 2009) toont aan dat werknemers die zich onveilig voelen zich vaker ziek melden, meer stress ervaren, risicovolle situaties vermijden en minder tevreden zijn in hun werk.

Mijn naam is Henk Rutgers. Ik ben 39 jaar werkzaam bij Politie Zeeland. Momenteel ben ik teamchef van het team Middelburg/Veere. Met uitzondering van acht jaar bij de recherche heb ik altijd in de wijkteams gewerkt. Veertien jaar in de surveillancedienst en inmiddels zeventien jaar als leidinggevende. Door mijn werk als leidinggevende binnen de wijkpolitie heb ik veel samengewerkt met organisaties die een publieke functie hebben. In de afgelopen jaren ben ik regelmatig geconfronteerd met geweldszaken of bedreigingen die gepleegd zijn tegen medewerkers die een publieke taak hebben. Maar ook als leidinggevende wordt ik dagelijks geconfronteerd met de verhalen van collega’s en de gevolgen die het tegen hen gerichte agressie en geweld veroorzaken.

Wat kunt u van mij verwachten? Intern, bij de politie, zal ik het onderwerp Veilige Publieke Taak periodiek op de agenda zetten. Inmiddels is het project Veilige Publieke Taak door de projectleider binnen Politie Zeeland uitgerold. Maar het blijft belangrijk om ook bij de politie te blijven werken aan de bewustwording van dit onderwerp bij alle collega’s, zodat zaken professioneel en volgens de afgesproken richtlijnen worden afgehandeld. Daarnaast wil ik samen met de projectleider aanspreekpunt zijn voor alle partijen die bij de Veilige Publieke Taak betrokken zijn. Indien er zich tijdens de afhandeling van zaken problemen voordoen, wil ik als intermediair optreden tussen de verschillende publieke diensten en de wijkpolitie en de recherche om zaken bij te sturen en eventueel afspraken te herijken. Uiteraard zal ik zoveel mogelijk samen met de projectleider de stuurgroepvergaderingen bijwonen. Henk Rutgers. (teamchef Middelburg/Veere)

Dik twintig jaar geleden proefde hij voor het eerst aan de bedrijfsbrandweer bij Zalco. In 2000 maakte hij de stap naar het vrijwilligerskorps van de gemeentelijke brandweer aan de Torenweg in Middelburg. Nog steeds heeft De Nooijer geen moment spijt van die keuze. “Waarom wil je bij de brandweer? Om te beginnen moet je één of andere tik hebben. In mijn geval was het ook: of je staat aan de kant van de weg te kijken hoe die mannen bij een brand of een ongeluk hun werk doen, of je steekt zelf je handen uit de mouwen en gaat helpen. Je doet wat voor de gemeenschap. En als je wilt, kun je een berg aan interne opleidingen volgen. Dus je steekt er nog wat van op ook.” Maar een brandweerman bouwt ook een stevig ‘rugzakje’ op, heeft De Nooijer gemerkt. Nooit zal hij de Kerstnacht vergeten, waarin vier kinderen in Arnemuiden omkwamen bij een woningbrand. De ‘post Torenweg’ was er als tweede voertuig bij en moest noodgedwongen het hoofd buigen voor de enorme hitte in het pand, waardoor de kinderen boven onbereikbaar waren. “Achteraf komen het besef en de acceptatie dat de kinderen onder die omstandigheden al niet meer te redden waren geweest. Het is heel belangrijk dat je die rugzak van tijd tot tijd leegt. Dat doe je door er veel over te praten. Met elkaar en met de mensen van het BOT (Bedrijfs Opvang Team). Iedereen heeft een actie op zijn eigen manier meegemaakt. Je hebt zes verschillende verhalen, leg je die naast elkaar, dan wordt de puzzel compleet en kun je vraagtekens wegnemen. Heel belangrijk!” Oudejaarsnacht 2010-2011. De ‘post Torenweg’ krijgt een oproep om een uit de hand gelopen vreugdevuur op een achterpleintje aan het nabijgelegen Meanderhof te blussen. Een plastic container met hout en oude banden staat tegen een tuinschutting in brand. “Toen we aankwamen heerste er eigenlijk al een grimmig sfeertje. Links en rechts stonden mensen, daar probeer je contact mee te maken. Vrijwel meteen werden we bekogeld met zwaar vuurwerk. Ik kon op dat moment niet goed inschatten waar het vandaan kwam. Wat ik wél in de gaten had, was dat de mensen links van ons fel reageerden op het groepje jongeren aan onze rechterkant. Ik heb de mannen achteruit laten gaan, verder de brandgang in en gelijk assisten-

tie van de politie ingeroepen. Tegelijkertijd kwamen ook bewoners in actie en zij hebben die gasten weggejaagd, waarop wij verder konden met blussen. Het was op zich ook best link. Het vuur had kunnen doorslaan naar het huis. Opeens kregen we bierflessen naar ons hoofd gesmeten. In het schijnsel van mijn zaklamp zag ik dat ze uit een hoek kwamen waar op dat moment een man of vier stond. Met een helm op en het vizier omlaag ben je redelijk beschermd, maar toch. Je schrikt, voelt je bedreigd. We moesten weer even stoppen. De bewoners zijn er toen met tien man op af gevlogen en vervolgens konden wij ons werk afmaken. We hadden nog zeven andere brandjes op onze lijst staan, dus kun je die vertraging missen als kiespijn.” Omdat de assistentie van de politie was ingeroepen, kwam volgens het protocol ook de officier van dienst van de stadsgewestelijke brandweer ter plaatse. Hij heeft de afdoening van de kwestie verder overgenomen, zodat de bevelvoerder en zijn manschappen hun werk konden doen. De politie had op aanwijzingen van omwonenden de vier mogelijke daders al snel in de kraag gegrepen. Hun strafafhandeling door het Openbaar Ministerie is volgens het rond de jaarwisseling geldende snelrecht verlopen. De Nooijer is volledig op de hoogte gehouden van de afhandeling. “Wat de aanklacht was, wanneer ze zouden voorkomen. Prima geregeld! Ik kon ook naar de rechtszitting komen, maar daar zag ik het nut niet van in. Ze hebben taak- en gevangenisstraffen gekregen. Vrij fors, maar dat is wel goed. Ik hoop dat het hen en hun omgeving afschrikt. De onmacht van zo’n moment is het ergste. Je komt mensen helpen en andere proberen dat te voorkomen. Eigenlijk sta je dan gewoon perplex. Maar wat me wel heeft gesterkt is dat bewoners onze kant kozen en in actie kwamen.”

Van een aangifte wegens bedreiging en belediging is het nooit gekomen, vertelt Peedersen. “Niet door

naar binnen en op een gegeven moment kwam die ene agent vragen of ‘we het niet schappelijk konden oplossen’. Nou echt niet! Ik vraag om ze eruit te halen. Dan moet je niet met zo’n oplossing aankomen!” Misschien was het -achteraf gezien- wel beter geweest als hij iets over de afloop van de

1

t staat in de kran er als ik, als ulancebroed raar vinden n, een amb het net zo is geslage eersregelaar s dat jullie blauw oog Grote kan en, een verk and te kom tieagent een ste burgers iem poli mee ond een De dat gew d. f is om bij een conducteur is bedreig er ook die agressie gehinderd tram eras zijn den of een Maar hela rs, brandwe is aangere normaal. , verplege met een edewerkers zich gelukkig n politiem gedragen die anderen teurs en al adig zijn tege stinginspec of geweldd staat bela , eurs als ik, als in de krant control mannen, het net zo raar vinden ancebroeder . Grote kans dat jullie geslagen, een ambul publieke taak een blauw oog is verkeersregelaar onder dat een politieagent d te komen, een rs rdt verstaan e burge bij een gewond ieman meest wo t De gd. Wa gehinderd is om bedrei is n ur geweld? de hande agress een tramconducteke taak. Zij hebbenzijn ook dieag er rd reiefssie en gekee is aangereden of helaas dit geweld al. Maar hoe met een publie die door gever ig snorma brandweerld, zoals gelukk zijn: Politie gers, om te kijken zich heben gen isatie,s verple sie en gewe geslagen gedrag organ gevol erkers n agres de ge luidt: ineen t, medew van exxio emen ernsti ke itie politie defineen kunnen De deeln teerd word met elburg, Conn anderenDe een publiezijn tegen en. rs metddadig en geweld kan word terie Midd ke Taak gehan al die gewel ofwerke Agressie rs en baar Minis dat mede n pecteu lancezorg, Veilige Publie ingins kunnen uitoe nd, Open zo hevig ty belast , gebruike exxion ambu leurs,Zeela goed meern, contro ben. Zelfs Safe securi niet manne aal uiten in gevaar vervoer, Conn het nd, Delta taak soms anderen openbaar ewust verb zorg Zeela t, dan wel heid van functie hun heidsregio verdienen. ‘Het welb kracht of mach Bureau Jeugd werkoor de veilig eren en Veilig kezijtaak. Emergis, krijgen die publie on fenen, waard tegen een hulp Dienst Walch fysieke

informatiekrant

Slachtoffers

e en gewo van recht, gericht zij niet de services, Social taak moet daarmee den die komt of dat t. publieke dreigen tandighe chten en bij gebaa rs met een Zeeland. onder oms en met het verri projectMedewerke daar is iedere gevolgen nemer, ant wil de t of kunnen doen, aast ook and houd resulteer informatiekr op hun werk psyhebben daarn l van deze ke domein streeks verb ieke taak, wat soms met gevoel en geweld Door midde rs in het publie publ zij kampen n in een Agressie g dehanden nd en het l, medewerke van de het gedra resultere werkers zelf: Politie Zeela de, letse groep VPT letsel door als utaak. Zij hebben rschijnlijk zal voor de mede publieke en van wat een enen riële scha met lichamelijk breng voor woorwaa betek gevers e gekeerd of n mate e zot geweld te hoogt g, hebde gevolgen u kunne ganghoe dit eigin .’ kijken te op chische schad die- ernstige erie voor ineen geslagen ding ij, het is toch geweld kunnen stworom leving van bedr of de dood zijn: Politie en baar Minist en. En daarb Agressie nde organisatieshische schade ook de bewu De deelneme werk de samen dat medewerOpen kers met een publieke ever. van ander die door Maar . hun in werkg on wordt psyc kanr worden. enr- geweld, zoals en die gebeu rg, Connexxi en bij uw Zelfs zo hevig agressie ben. slachtoffer vanalige kunnen uitoer Ministerie Middelbu den dat mens deld?! De ndefinitie geen eenm niet goed meer en bij u als medewerke sief rd wordt, luidt: Zeeland, Openbaa gehantee worden behanfunctie hun taak soms ld hoeve op agres in gevaar breng on ambulancezorg, renTaak Publieke nen slecht Veilige sie en gewe vervoer, veiligheid van anderen lezen.Connexxi deen niet te reage Agres openbaar waardoor DeltaSafe security se Zaken verder te dat dit blijft fenen, verdienen. nland blijven. Door n van Jeugdzorg Zeeland, tenissen tesregio vormkrijgen die zij u van harte uit om kans groot hulp Bureau van Binne de de deze is niet uiten, gebruike Emergis, zij terie g Om minis vol. n en Veiligheid komt of dat Ik nodig moeten gewoon welbewust verbaal lddadig gedra ‘Hetren. Voor het t dit taak Dienst Walchere de maat ook kers met publieke wel het dreigen vanui en gewe ereen services, Sociale relaties is of macht, dan gaat escale Medewer of pakken, is bij gebaat. kracht te an ke onder Koninkrijks iedereen is aan fysieke er, ld daar an, e Publie doen, voortbesta een werknem Zeeland. Veilig kunnen het dus n Trapm tegen werk sie en gewe hun ke Taak amma Jeroeook gevolgen , ge-richt itie gaat van agres daarmee het progr mber daarnaast ctleider Veilige Publie en eks verband houemde defin rechtstre 1 septehebben wil de projectgestart met Agressie nd houd opgeweld met psyproje bovengeno is eren igheden s verbadie ministerie deze informatiekrantKijkend naar omstand treek zij kampen soms - de publieke taak, lg hierop zelf: in kers(VPT) Door middel van n van die rechts domein op medewer ke Taak . In vervo Ook werk verrichte voor edePublie hettaak. n door het gedrag met eke kers in het publieke omstandigheden den publi Taak (VPT) letsel Veilig resultere k werkl medewer ep zal VPT lichamelij om en het hier-ijnlijk ofaanta door Marcel Modde groep schade een waarsch g van de resultee projectgro ie vallen chischezitten rt of voor woorvan wat Politie Zeeland 2010 een uitoeufenin schade, wat privésituat het is toch te zot met de n als ng, materiële gesteld. Hierin de hoogte brengen ld kunallen in de gevoel en bedreigi betekene dieanderen. En daarbij, samen gewe ing van van nd voorv kunnen u e samenlev sie voor Zeela de in een teerd gerela die in hun werk of de dood.’ Openbaar Ministerie en van agres rding op den dat mensen psychische schade guitingsvorm letsel, zijn. in Maar ook de bewustwo behandeld?! onder. De nd en heb slachtoffer wordt. belan als fysiek ker en bij uw werkgenen slecht worden ld is een Politie Zeela l verbaal gebeuremaakt, gang brengen bij u als medewer zaam bij sie en gewe nen zowe geen eenmalige gevolgen ld meeg aan agres en ievehoeven Ik ben werk gewe geweld en Zaken en an. staan in. negat dse sie e agressief Agressie op Trapm bloot Binnenlan agres ke dome Het ving te reageren ver. ingrijpend niet ministerie is Jeroen Voor het len vanvan e omge het publie vorm e geval directDoor te blijven. dsrisico dat tenissen Mijn naam dit blijft ookinvol. Om deze n dat maat a’s de nodig is de colleg rijk arbei nemers, hun vinde de kans groot dat pen jaren t als tegen 2009)is toont te lezen. gedrag Koninkrijksrelaties zijn die dig iegel is er vanuit dit en voor werken geweldda de afgelo pakken, Laten nodig u van harte uit om verder onlijk gerich te a’s colleg (InternetSp kan hebb steedsaan n zich . Iknmij perso van agressie anders zijn. noggeweld voeleescaleren er en en/of Onderzoek lig gaat a Veilige Publieke jullie niet zowel tegen onvei voortbestaan programm merk is dat om misha het bij en getuigen. Dat zal rs die zich me heen ministerie gestart risicovolle ons werk r horen. met werkneme ervaren, Wat ik om lijkis niet er opbij1 septembe het dus bij het werk In vervolg name hierop aan dat in hundefinitie gaat Jeroen Trapman, meer stress bovengen in zijnoemde en geweld Taak (VPT). het hoort Taak melden, Kijkend er naar agressie tevreden stappen, Publieke Taak (VPT) Veilige Publieke ks verband houden vaker ziek projectleider Misschien en mind projectgroep Veilige rechtstree nu eens vanaf2010en. een is het wel het meest gehate beroep, of die anders staat hetOok toch beslist hoog in de top tien: gheden Dus, aantal werkvermijden we daar werkom omstandi Hierin zitten een taak. te word situaties teld. igd publieke de samenges ng van Zeeland taak deld of bedre hierde uitoefeni met dan vallen parkeercontroleur. Wat toch nog tot die taak?tie “De buitenlucht. Ik ben een echt werk. drijft iemand publieke n in de privésitua ers met een engerelateerde voorvalle geweld kunmedewerk deze gezam buitenmens”, verklaart Annette Schipper uit Bergen op agressie Zoom en haar voornaamste drijfveer. ld tegen g. Naast rmen van e die zij overtuigin sie en gewe onder. De uitingsvo zijn. dat agres en alle schad kken is mijn fysiek n als geven n aanpa te pakke al af enlijk nen zowel verbaal aan te Zeeland en heb in de afgelope geweld is een belanglijk signa ijven hard we dit gezam aan agressie en misdr werkzaam bij Politie Om een duide soort mij persoonlijk d moeten Ik ben gevolgen Het blootstaan dit tegen ereer Trapman. van zowel 1 negatieve s akt, de getol Jeroen en naam is dader steeds collega’s dat ingrijpen Mijn geweld meegema niet word belang de rijk arbeidsrisico merk is dat er nog van agressie en directe omgeving k is het van nodige gevallen Wat ik om me heen de len. Laten we daar werknemers, hun jaren zijn. domein. voor anders lijke aanpa verha hebben toont publieke niet het kan te jullie piegel 2009) Dus, n op hen gericht als tegen collega’s in (InternetSZe horen. Dat zal bij die is hard aangepakt. De kunst is ze even te laten waarschuwing tek schrijven. weten dan dat Als servicemedewerker het perron van het trein. Onderzoe veroorzake zichze een of bedreigd teopworden. geweld bij het werk en getuigen onveilig voelen om mishandeld dat agressie en die zich ersbeter zijn die vinden niet bij ons werk spuien, er dan alsnog een gesprek mee aan te gaan, volgende keer moeten opletten. Je moete wel station van Breda had ze al het nodige chagrijn voor werknem aan dat het hoort namelijk ervaren, risicovoll stress meer te nu eens vanaf stappen, zodat ze het snappen en ‘sorry’ zeggen. Dat lukt in proberen blijven.” haar kiezen gekregen. Niet dat Schipper zich daar-vaker menselijk ziek melden, hun tevreden zijn in de meeste gevallen nog wel. Er zijn gelukkig meer door uit het veld liet slaan. “Integendeel”, zegt desituaties vermijden en minder publieke taak goede dan slechte mensen.” 50-jarige buitengewoon (boa). kers met een opsporingsambtenaar werk. En toch roept Schipper bij sommige automobilistegen medewer ten het slechtste boven. In de twee jaar die ze nu agressie en geweld “Het isovertuigi een uitdaging om deze rustiggezamen te blijven en mensen ng. Naast af te geven dat mijn is n signaal zij die schadewaarom een trein alle Om een duidelijk De parkeercontroleur vindt het belangrijk dat er aanen te in Middelburg werkt, zag zij zich genoodzaakt zes mogelijk uit leggen gezamenlijk aanpakke zo correct rd moeten we dit n hard aan te pakken niet worden getoleree dacht komt voor het werk in de publieke sector. “Een keer aangifte te doen bij de politie. Die zaken varivan dit soort misdrijve niet rijdt. Wanneer passagiers eerst oververhit readaders de van belang lijke aanpak is het deel van de burgers wordt te vrij en heeft geen reseren van grove belediging, tot bedreiging en zelfs geren en je ze dan weer een beetje de redelijkheid hen te verhalen. op en veroorzak pect meer voor dit soort werk. Regels zijn er niet voor (het meest recente geval in maart 2011) poging tot van het hele verhaal kunt laten inzien, geeft dat een niks, daar moeten we ons met z’n allen aan houden.” doodslag of mishandeling. Een man die zijn auto, zekere voldoening. Uiteindelijk help je mensen uitzoeken hoe ze toch het snelst op hun reisbestemming met vrouw erin, voor een videotheek had geparkeerd zonder een kaartje te kopen, uitte zijn frustratie over Parkeerbeheer in Middelburg kent een strak protocol kunnen komen.” voor medewerkers die de dupe zijn van agressie in de bekeuring wel heel rigoureus. Tot twee keer toe hun werk. Een probleem moet altijd aan een leidingreed hij met piepende banden op Schipper in, eerst De overstap naar parkeerbeheer was ingegeven gevende worden gemeld. Waar nodig staat ook de vooruit en toen nog eens achteruit. “Ik sprong opzij, door bezuinigingen bij de NS. In eerste instantie interne maatschappelijke zorg van de gemeente de bosjes in. Verder kon ik niet, want dan lag ik in ging Schipper in haar nieuwe baan aan de slag in klaar. Over het contact met de politie is Schipper vol het water. Op vijf centimeter na heeft hij mij gemist, Bergen op Zoom. “In die tijd had je te maken met lof. “Als je aangifte wilt doen, gaat dat op afspraak. om vervolgens met piepende banden weg te rijden.” flink wat agressie rond de coffeeshops in de stad.” In Prima! In één geval heb ik de politie ter plekke De identiteit van de man is bekend. Hij wordt verMiddelburg, waar Schipper in 2009 begon, gaat het gebeld en zij hebben die kwestie vervolgens zelf volgd door het Openbaar Ministerie (OM). er wat dat betreft over het algemeen gemoedelijker helemaal afgehandeld. Ideaal! Dat scheelt jou een aan toe, ervaart ze. “De Middelburgers zelf zijn vrienhoop tijd en zij hebben de dader er gelijk bij.” Schipper blijft ogenschijnlijk nuchter onder de trieste delijker. Daarnaast heb je te maken met de toeristen. optelsom. “Je wordt er niet vrolijk van, maar ik Duitsers worden over het algemeen niet boos wanVan alle zaken die tot dusver zijn aangebracht bij accepteer het dan ook niet. Als je dat doet, is het neer je een bekeuring uitschrijft omdat ze niet hebeinde zoek! Ik heb thuis een man met wie ik gelukkig het OM, is Schipper op de hoogte gehouden van het ben betaald of niet op dat plekje mogen staan. Die verloop. “Er komt hier altijd een eindverslag binnen. heel erg goed over dit soort praktijken kan praten. reageren vaak van: ach, zoveel? Belgen zijn ronduit Alleen is daarin heel moeilijk terug te vinden om Daarnaast heb ik een hechte groep collega’s. Praten beleefd. Als je ze uitleg geeft bij een bon, zeggen ze welke kwestie het ook al weer ging. Ik doe wel aanover wat je hebt meegemaakt is superbelangrijk. Je zelfs nog dank u wel!” gifte en schrijf het kenteken op, maar ken de naam moet een vervelende ervaring een plek geven en van de geverbaliseerde niet. En als je dan een paar weer verdergaan. Doe je dat niet, dan gaat het je Op zich begrijpt Schipper het wel wanneer iemand zaken hebt lopen, is het lastig terug te halen welke leven beheersen en dan kun je beter met dit werk boos wordt om een parkeerboete. “Je zit wel aan stoppen. Kijk, iedereen kan een keer boos worden. Ze zaak dat ook al weer was…” hun portemonnee. Maar daar staat tegenover dat zij schelden je uit voor rotmeid of hoer, je kent dat wel. een fout hebben gemaakt en mensen moeten niet Prima, dan hebben ze het allemaal tegen een parproberen om hun probleem tot het mijne te maken.” keercontroleur. Maar op een gegeven moment gaan Soms zijn er situaties die om enige coulance vragen, ze te ver en wordt het persoonlijk. Dát hoef je niet te legt ze uit. “Wanneer iemand een bord aan het De verdachte is door de rechter veroordeeld tot pikken. Ik ben een keer uitgescholden voor dochter begin van de straat echt niet gezien heeft, bijvooreen boete van € 500,- waarvan € 250,- voorwaarvan een NSB’er. Die man heb ik óók aangegeven en beeld. Dat komt voor. Dan kun je volstaan met een delijk met een proeftijd van 2 jaar.

aan onder

Wat wordt verst

eld? agressie en gew

‘De kunst is ze even te laten spuien en dan tot rede te brengen’

ers!’ ze Help af van on ’Handen

‘Handen af van

onze Helpers!’

Aangifte doen

van een misdrijf kunnen de schade verhalen

U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen is u als benadeelde partij te voegen in het strafproces tegen de verdachte. In dit informatieblad wordt uitgelegd wat ‘voegen’ precies is en hoe dat in z’n werk gaat.

Voegen, wat is dat Als iemand een strafbaar feit pleegt, is hij in principe zelf aansprakelijk voor de daarbij door hem veroorzaakte schade. De officier van justitie beslist of de verdachte voor de rechter moet verschijnen. Zo ja, dan volgt een strafzitting. Op die zitting zal de officier van justitie een straf eisen. Wanneer u schade heeft geleden, dan kunt u om een vergoeding van die schade vragen in dit strafproces. Dit kunt u schriftelijk doen door middel van een formulier of u kunt dit mondeling doen op het moment van de zitting. Allebei de mogelijkheden noemen we voegen. Heeft u zich als benadeelde in het strafproces gevoegd, dan vraagt de officier van justitie de rechter om óók een uitspraak te doen over de toewijzing van uw schade. Uw claim loopt als het ware mee in het proces tegen de verdachte. U hoeft dus geen aparte procedure te starten. Aan de voeging zijn voor u als benadeelde geen kosten verbonden. Voorwaarden voor voeging in het strafproces • u heeft schade geleden door een strafbaar feit; • de verdachte is opgespoord; • u heeft uw schade of een deel daarvan niet op een andere manier vergoed gekregen; • de verdachte moet voorkomen, er vindt dus een strafzitting voor de rechter plaats; • de verdachte moet voorkomen voor het feit waarvan u slachtoffer bent geworden.

Wie kan zich voegen • Benadeelde. Een benadeelde (iemand die schade heeft geleden door een strafbaar feit) van 18 jaar of ouder, kan zelf in de procedure optreden. • Nabestaanden. Nabestaanden kunnen zich voegen in een strafproces voor specifieke kosten (zoals de kosten van de begrafenis) of voor een verlies aan inkomsten indien de overledene kostwinnaar was. • Rechtspersoon. Voor een rechtspersoon moet een vertegenwoordigingsbevoegde of een gemachtigde (een natuurlijk persoon) optreden. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Dat mag natuurlijk wel. Bent u jonger dan 18 jaar dan moet uw wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) voor u optreden. Uw wettelijke vertegenwoordiger moet in dit geval het formulier voor het voegen medeondertekenen. U kunt iemand machtigen om namens u in de voegingsprocedure op te treden. Deze persoon behartigt dan uw belangen. Hij moet wel meerderjarig zijn. Is degene die voor u op-treedt geen advocaat, dan moet u hem schriftelijk machtigen. De machtiging is opgenomen in het formulier.

Hoe kunt u zich voegen Voegen voor de zitting U kunt zich vóór en tijdens de zitting voegen. Voordat de zitting plaatsvindt, voegt u zich schriftelijk met het formulier, dat u van de officier van justitie gekregen heeft. Op het formulier vult u in wat voor schade u heeft geleden en om welk bedrag het gaat. Ook wordt gevraagd of u een deel van uw schade al via andere wegen (bijvoorbeeld verzekering) vergoed heeft gekregen. Schade die al vergoed is kunt u namelijk niet meer van de verdachte vorde-

ren. Het invullen van het formulier kan lastig zijn. Bij een niet goed of onvolledig ingevuld formulier loopt u het risico dat uw schade niet wordt vergoed. Laat u dus goed voorlichten als u vragen heeft of twijfelt over wat u moet invullen. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen met het invullen van het formulier. Het ingevulde formulier geeft u aan de officier van justitie of u stuurt het zo spoedig mogelijk op naar het parket waar de officier werkt. Weet u niet waar u het formulier naartoe moet sturen, neem dan contact op met het Zeeuwse slachtofferloket. Mocht u een bewijs van verzending willen hebben, dan kunt u het aangetekend versturen. Denkt u er aan dat u voor uzelf kopieën van alle stukken (die u verzendt) maakt en bewaart. Tijdens de zitting vraagt de officier van justitie aan de rechter om u een schadevergoeding toe te kennen. U hoeft dat niet zelf aan de rechter te vragen. Als u zich als benadeelde gevoegd heeft vóórdat de zitting plaatsvindt, dan hoeft u in principe niet op de zitting aanwezig te zijn. Wel kan het voorkomen dat u door de rechter wordt opgeroepen. In dat geval bent u verplicht om te verschijnen.

Voegen tijdens de zitting Het verdient de voorkeur u vóór de zitting te voegen. U kunt zich echter ook tijdens de zitting voegen. Er zijn twee mogelijkheden. • Schriftelijk: U zorgt ervoor dat de rechter kort vóór de aanvang van de zitting een schriftelijke opgave ontvangt van uw schade en de omstandigheden waaronder die schade is opgetreden. Deze schriftelijke opgave kunt u persoonlijk aan de rechter geven, of aan de griffier van het gerecht waar de zitting zal plaatsvinden. • Mondeling: U kunt uw opgave ook mondeling doen, tijdens de zitting. U moet dan zelf tegen de rechter zeggen dat u schadevergoeding eist. In beide gevallen moet u voldoende bewijsstukken van uw schade kunnen leveren.

Inzien van stukken Om uw vordering goed voor te kunnen bereiden, kan het van belang zijn dat u inzage krijgt in de processtukken. U kunt de officier van justitie om inzage vragen. Deze kan dat in het belang van het proces geheel of gedeeltelijk weigeren. Dit wordt u schriftelijk meegedeeld. In de brief wordt ook aangegeven hoe u eventueel daarover uw beklag kunt doen.

Schade Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten schade: materieel en immaterieel. • Bij materiële schade gaat het meestal om de waarde van vernielde of gestolen goederen, medische kosten en verlies van inkomsten omdat u een tijd niet kon werken. De hoogte van materiële schade is in het algemeen redelijk goed vast te stellen. Wees erop bedacht dat u van bijvoorbeeld gestolen goederen niet de nieuwwaarde vergoed krijgt, maar de zogeheten dagwaarde. Dat laatste bedrag moet u opgeven. Bij Slachtofferhulp Nederland kunt u hierover informatie krijgen. • Bij immateriële schade gaat het om het verdriet, de pijn en de angst. Vergoeding van immateriële

schade heet ook wel ‘smartengeld’. De hoogte van immateriële schade is vaak lastig vast te stellen. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan u helpen bij het inventariseren van uw schade.

Het vonnis Vindt de rechter dat u recht heeft op schadevergoeding en acht hij het feit bewezen, dan kan hij de dader veroordelen tot het betalen van (een gedeelte van) uw schade. Er zijn twee mogelijkheden. • De rechter kan u een schadevergoeding toewijzen. De rechter zegt in dat geval alleen dat u volgens hem recht hebt op schadevergoeding. U moet nu zelf het bedrag innen. U stuurt de dader een aangetekende brief met het verzoek om binnen een bepaalde termijn te betalen. Betaalt hij niet binnen deze termijn, dan kunt u een deurwaarder inschakelen onder overlegging van een afschrift van het vonnis. • De rechter legt als verplichting aan de dader op dat deze de schade aan u moet betalen. Dit is de zogenoemde ‘schadevergoedingsmaatregel’. De officier van justitie zal in dit geval het Centraal Justitieel Incasso Bureau inschakelen, dat probeert het bedrag voor u te innen. Of er in uw geval sprake is van een maatregel of een toewijzing, kunt u vinden in het afschrift van het vonnis van de rechter of in de brief van de officier van justitie. Die ontvangt u na afloop van het proces. Heeft u niet automatisch een afschrift van het vonnis ontvangen, dan kunt u de griffie van de rechtbank of het hof verzoeken om u dit alsnog toe te sturen.

Hoger beroep Als de officier van justitie of de verdachte in een strafzaak in hoger beroep gaat, dan gaat uw vordering tot schadevergoeding vanzelf mee. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Als noch de officier van justitie noch de verdachte in hoger beroep gaat, kunt u, wanneer u het niet eens bent met de gehele of gedeeltelijke afwijzing van uw vordering, in een aantal gevallen zelf in beroep gaan. Het door u gevorderde bedrag moet dan wel hoger zijn dan € 1.750,-. De termijn waarbinnen u in hoger beroep kunt gaan, is drie maanden, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis. U moet er wel rekening mee houden dat u dan een advocaat nodig heeft en dat de regels van het civiel recht van toepassing zijn. Een medewerker van Het Juridisch Loket of van Slachtofferhulp Nederland kan u adviseren of in uw geval hoger beroep mogelijk en zinvol is en vertellen hoe een en ander in zijn werk gaat.

Waar kunt u terecht voor meer informatie Met vragen over schadevergoeding en voegen in het strafproces kunt u altijd terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Ook voor vragen over het invullen van het formulier kunt u hier terecht. Slachtofferhulp

Nederland

0900 0101 (lokaal tarief) www.slachtofferhulp.nl

Dialoog geeft stof tot nadenken In de jaren ’90 is Bert Graaff als horecaportier begonnen met beveiligen en hij heeft in die tijd veel kennis en ervaring opgedaan in dit specialistische vak. Anno 2011 is hij directeur en oprichter van Delta Safe Security. Inmiddels is dit bedrijf ruim tien jaar actief in de beveiligingsbranche. Eerst alleen in de provincie Zeeland maar al snel ook buiten de regio. Door de vele jaren ervaring en de resultaatgerichte instelling op het gebied van beveiligings- en bewakingsdiensten, wordt Delta Safe Security gezien als hèt toonaangevende beveiligingsbedrijf van Zuidwest-Nederland.

Het kantoor is gevestigd in Middelburg, van waaruit onder meer de diverse Volgens Graaff hebben alle inspanningen nu al effect beveiligingsopdrachten worden gecoördineerd. Met meer dan 60 medewerkers opgeleverd binnen de eigen organisatie. Hij is blij dat er bij de overheid en de semi-overheid ook meer wordt dagelijks de beveiliging van openbare gelegenheden in Zeeland en bewustwording ontstaat over de rol van door hen omstreken verzorgd. Zo heeft Delta Safe Security onder andere de beveiliging ingehuurde beveiligingsbedrijven. Zo kunnen processen en taken beter op elkaar afgestemd worden. Als geleverd voor de Giro d’Italia in Middelburg, Concert at Sea en Koninginnedag we onze zaakjes goed regelen heeft dit direct een in Middelburg, maar ook vaste objecten zoals het Zeeuws Museum, Damen gunstig effect op de veiligheid van zowel bezoekers Shipyards, diverse gemeenten (Veere, Middelburg, Goes, Vlissingen) en het als personeel. ROC Zeeland worden door hen beveiligd. Drempelverlagend “Wat ik zie is dat de laatste jaren agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is toegenomen. Wij zijn ons hiervan bewust en willen graag een bijdrage leveren aan de terugdringing daarvan. Voor ons is een nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers erg belangrijk om ons werk zo efficiënt, effectief en vooral ook zo veilig mogelijk uit te voeren. Bij een goede beveiliging draait alles om een preventieve werkwijze. Zo voorkom je al veel problemen en incidenten”, legt Graaff uit. “Door deel te nemen aan de stuurgroep VPT en de (hieruit voortvloeiende) werkgroep VPT, merk je dat de dialoog met opdrachtgevers goed op gang komt. Zaken komen nadrukkelijker voor het voetlicht en je merkt dat daardoor kritischer gekeken wordt naar de werkgevers- en werknemersverantwoordelijkheid. Alleen al door er met elkaar over te praten geeft stof tot nadenken. Zo hebben wij inmiddels het bestaande agressieprotocol inhoudelijk verbeterd en wordt de melding van agressie en geweld voor ons personeel vergemakkelijkt door de formulieren via onze website bereikbaar te maken. Ook is het personeel er inmiddels van op de hoogte dat aangifte doen op adres werkgever tot de mogelijkheden behoort. Iets waar overigens

actief gebruik van wordt gemaakt door onze medewerkers.” Bert Graaff voegt verder nog toe: “Uiteraard stopt onze verantwoordelijkheid daarna niet. Managers bellen regelmatig met de politie om te informeren wat de stand van zaken is van aangiften. Bovendien wordt actiever nazorg gegeven aan collega’s die betrokken zijn geweest bij agressie tijdens hun werk en waarvan het niet tot een aangifte is gekomen”.

Samen verantwoordelijk Graaff benadrukt wel dat niet alleen de werkgever maar ook de werknemer zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid. “Wij hebben ervoor gekozen ook dit onderwerp expliciet op te nemen in ons protocol. Over de eigen verantwoordelijkheid wordt regelmatig gesproken met medewerkers. De bewustwording moet immers wel van twee kanten komen. Wat ons in de toekomst nog verder gaat helpen is een incidentenregistratie, zodat we kunnen zien met welke vormen van agressie onze medewerkers te maken hebben. Daarbovenop maken wij onze eigen medewerkers weerbaarder door hen periodiek te trainen hoe je met agressie en geweld omgaat. Dit doen wij trouwens ook in company voor onze klanten als daar behoefte aan is.”

“Aangiftebereidheid bij onze medewerkers verbetert alleen als er sprake is van een drempelverlaging bij de aangifte van agressie en geweld”, filosofeert Graaff verder. Hij vindt het een hele goede ontwikkeling dat er nu met Politie Zeeland en Openbaar Ministerie duidelijke afspraken zijn gemaakt over aangiften binnen het project Veilige Publieke Taak. Dossiers krijgen een specifiek kenmerk en worden met een zekere voorrang behandeld. “Want hoe je het ook draait of keert: geweld is niet normaal en mag nooit geaccepteerd worden! Ook niet tegen mensen met een uniformberoep die ‘tegen een stootje moeten kunnen’.” Graaff ziet dat het, door de verhoogde meldings- en aangiftebereidheid, voor politie en OM ook mogelijk wordt om uitgebreidere dossiers op te bouwen van individuele geweldplegers, waardoor deze effectiever kunnen worden aangepakt. Bijvoorbeeld door het kunnen eisen van een verhoogde strafmaatregel. Hij kijkt dan ook met belangstelling uit naar de verdere ontwikkelingen en samenwerking met alle betrokken partijen.

Meld agressie en geweld! Waarom?

Wat?

Om agressie en geweld doeltreffend aan te kunnen pakken, moet de werkgever bekend zijn met voorvallen van agressie en geweld die binnen de organisatie plaatsvinden. Wat er organisatiebreed gebeurt met voorvallen van agressie en geweld, wordt pas bekend als deze gemeld en vervolgens geregistreerd worden. Of er nu via een digitaal systeem of via een ander systeem voorvallen gemeld/geregistreerd worden, het vastleggen ervan geeft een totaal inzicht in de aard en omvang van de voorvallen. Het is daarmee input voor het eventueel (bij)stellen van het veiligheidsbeleid en de maatregelen kunnen beter op elkaar worden afgestemd. Melden geeft informatie aan collega’s, waardoor zij zich in de toekomst beter kunnen voorbereiden. Melden van voorvallen is het startsein tot directe opvang van het slachtoffer en eventuele getuigen van het voorval.

Om bovenstaande redenen is het belangrijk dat werknemers en getuigen alle voorvallen melden en registreren. Het gaat om het melden van elk voorval waarin burgers/klanten de norm overschrijden. De betrokken werknemer maakt hiervan melding bij degene die daar in de organisatie voor is aangewezen. Het slachtoffer of de getuige van een voorval van agressie en/of geweld geeft duidelijk aan: • • • • • • •

Wie heeft het gedaan en wie zijn er nog meer

wie erbij betrokken was; wat er gebeurde; waar het gebeurde; waarom het gebeurde; wanneer het gebeurde; waarmee het gebeurde; op welke wijze het gebeurde.

bij het misdrijf geweest (aangever, slachtoffer, getuige, verdachte, enz.)?

WAT is er precies gebeurd? WAAR is het misdrijf gepleegd en waar zijn eventuele sporen achtergebleven?

WAnneeR heeft het misdrijf plaatsgevon-

Registreer alle voorvallen!

den en wanneer hebben andere relevante feiten plaatsgevonden?

Waarom? Registreren van agressie en geweld is de basis voor het veiligheidsbeleid. Het vormt de basis voor de te nemen preventieve maatregelen. Het registreren van voorvallen is ook belangrijk voor het doen van aangifte, dossieropbouw en het verhalen van schade. Het levert een verzameling van gegevens op die samen beter geanalyseerd kunnen worden en waarmee boven het individuele voorval gekeken kan worden naar dader, plaats, aard van het voorval en de genomen maatregelen. Op de langere termijn geeft registratie ook inzicht in de effectiviteit van die maatregelen. Hierdoor is elke werkgever in staat oplossingen op maat te creëren. Registratie is daarmee essentieel voor een effectieve aanpak van agressie en geweld.

Als u of één van uw werknemers het slachtoffer wordt van een misdrijf is het belangrijk dat de dader wordt aangepakt. Agressie en geweld tegen de publieke taak behoren immers niet te worden getolereerd. Aanpakken van de dader kan alleen als politie en justitie van het voorval op de hoogte zijn. Soms lukt het niet om de dader aan te pakken omdat de dader onbekend is gebleven of omdat er onvoldoende bewijs is. In die gevallen is het toch van belang aangifte te doen, omdat alleen zo inzicht

WAARmee is het misdrijf gepleegd (van welke voorwerpen/middelen is gebruikgemaakt)?

WAARom is het misdrijf gepleegd?

verzamel bewijsmateriaal

Gewoon doen!

Waarom wel aangifte?

Op Welke Wijze heeft het misdrijf plaatsgevonden?

TIP:

Aangifte?

We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen hulpverleners en andere publieke dienstverleners is onacceptabel. Agressie en geweld ‘horen’ niet bij de publieke taak. De publieke taak is er mogelijk wel vatbaarder voor. Volgens onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ongeveer twee derde van de werknemers met een publieke taak met agressie en geweld te maken gekregen in het afgelopen jaar. Vaak wordt van de zeer ernstige incidenten wel aangifte bij de politie gedaan. Van de minder ernstige incidenten echter niet. Politie en justitie kunnen veelal hierdoor de dader niet strafrechtelijk aanpakken, zodoende lonen agressie en geweld! Om agressie en geweld goed te kunnen bestrijden is het dus nodig dat we agressie en geweld serieus nemen en… aangeven!

goede voorbereiding van de aangifte DE INfORMATIE DIE DE POLITIE NODIG HEEfT IS WEER TE GEVEN IN 7 W’S:

ontstaat in aard en omvang van geweld tegen de publieke taak. Een veilige publieke taak is van levensbelang voor een leefbare samenleving.

Heeft aangifte wel zin? Ja! Wanneer u of één van uw werknemers slachtoffer wordt van een misdrijf, is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. De politie noteert alle gegevens die met de zaak te maken hebben en bekijkt of er onderzoek naar de dader gedaan moet worden. Als de agressie en het geweld, wat u of één van uw werknemers is overkomen, geen strafbaar feit oplevert, kunt u het incident wel bij de politie melden. De politie registreert in dat geval het incident. De politie kan aan de hand van aangiften en meldingen de criminaliteit in een bepaalde sector of een bepaald gebied in kaart brengen. Mocht de aangifte of melding niet tot een strafzaak tegen een dader kunnen leiden, dan kan de informatie daaruit voor de toekomst mogelijk wel bruikbaar zijn voor een nieuwe zaak tegen bijvoorbeeld dezelfde dader. In 2007 werd overigens 59% van het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven opgehelderd.

Wanneer aangifte? Van alle strafbare vormen van agressie en geweld kan aangifte worden gedaan. Meld geweld in ieder geval te allen tijde bij de politie. Doe in ieder geval altijd aangifte van de volgende incidenten: bedreiging met

Zorg ervoor dat de politie, de officier van justitie en de rechter zich een goed beeld kunnen vormen van wat er precies is gebeurd. In de eerste plaats: blijf vooral overal van af en waarschuw de politie. Die kan de sporen vastleggen en meenemen. Mocht de politie niet ter plaatse komen, verzamel dan voor het doen van aangifte: • foto’s van vernieling; • doktersverklaringen; • camerabeelden; • gegevens van getuigen.

Meer info?

ernstig geweld of met de dood, mishandeling en wapengebruik. Doe ook altijd aangifte als er schade is die kan worden verhaald op de dader.

Kijk voor meer informatie over aangifte doen op www.postbus51.nl

Dat lossen de werkgever en ik toch gewoon zelf op? Dat kan inderdaad, maar het gevaar kan zich voordoen dat te veel agressie en geweld op deze manier niet ter kennis van politie en justitie komen. Zo ontstaat er geen landelijk inzicht in hoe groot het probleem nu feitelijk is. Daarnaast kan door een (mogelijk minder zware) eigen alternatieve afdoening van het incident, normvervaging optreden.

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


NIEUWSBRIEF NIEUWSPOORT STRAATPRAAT

NIEUWSBRIEF NIEUWPOORT

Ontwerp > mevin 2015 Uitgave > eenmalig

Eind 2014 is er door de welzijnsorganisatie Pulse in Nieuwpoort een buurtonderzoek uitgevoerd. Het buurtonderzoek had tot doel meer zicht te krijgen op de buurt Nieuwpoort en dan met name op de leefbaarheid, de veiligheid en de zelfredzaamheid van bewoners. Deze informatie is belangrijk want samen met de bewoners werkt Pulse aan de leefbaarheid in de wijk.

Opdrachtgever Stichting Pulse, IJsselstein Formaat 297x420, tweeslags gevouwen naar eindformaat 140 x 297 mm

Leefbaarheid

Parkeerbeleid

Openbare ruimte

Veiligheid

Sociale situatie

Verslag van een buurtonderzoek in de vorm

Twee medewerkers van Pulse hebben100 keer aangebeld en veel bewoners waren bereid hun medewerking te verlenen. Met dit onderzoek hebben we een goed beeld van de buurt Nieuwpoort gekregen. Wij hebben kunnen vaststellen dat de bewoners van Nieuwpoort over het algemeen heel tevreden zijn. Men gaf Nieuwpoort gemiddeld een 7,5. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat de verschillende vragen over onder meer de openbare ruimte, veiligheid en zorg en hulp hebben opgeleverd.

van een aantrekkelijk leesbaar krantje. NIEUWSBRIEF NIEUWPOORT

Openbare ruimte Parkeerbeleid

Openbare ruimte

Buurtonderzoek

Parkeren In Nieuwpoort heeft de invoering van het vergunningparkeren voor de nodige onrust gezorgd. Veel beWeinig zaken zijn zo belangrijk als je veilig voelen in je eigen buurt. De meeste mensenwoners zijn er niet blij mee dat er tegenwoordig voelen zich veilig in Nieuwpoort. Soms is er betaald moet worden voor parkeren. Men vindt de wat overlast van jongeren in het Kloosterregeling niet helder, er is nog steeds te weinig plek plantsoen. en bezoekers moeten ook betalen. Opvallend genoeg Enkele ouderen gaven aan wel voorzichtig zegt toch bijna de helft van de bewoners wel tevreden te zijn en ’s avonds de deur niet meer opente zijn met het vergunningparkeren want er is meer te doen. In de gesprekken bleek dat hun ruimte om te parkeren. Dit onderwerp heeft de zorg vaak meer gebaseerd is op algemene aandacht van de gemeente. Er zijn twee ontwerpen beelden over een toename van onveiligheid dan op eigen ervaringen in de buurt wantvoor de extra parkeerplaatsen in Nieuwpoort. Deze afgelopen jaren hebben zich nauwelijks of ontwerpen worden aan de bewoners voorgelegd. Volg geen incidenten voorgedaan in Nieuwpoort. deze ontwikkelingen op IJsselstein.nl of bel het Klant Contactcentrum van de gemeente, telefoon 14030. Op de vraag of de buurt ook veilig is voor

kloppen. Als mijn kinderen op bezoek komen moeten ze betalen.’

Bestrating Over de bestrating en verlichting is men redelijk tevreden. Kritisch waren de bewoners van de Heer Gijsbrechtstraat, daar is het wegdek verzakt en zijn de stoepranden te hoog. Onveilig voor ouderen, mensen met een rolstoel of kinderwagen. Het steegje in de Maria van Henegouwenstraat (aan de waterkant) is slecht bestraat en verlicht. Gebrekkige verlichting in steegjes werd vaker opgemerkt. De verzakking van het wegdek in de Gijsbrechtstraat en de hoge stoeprand staat bij de gemeente op de agenda. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit probleem aangepakt gaat worden.

wanneer dit probleem aangepakt gaat worden.

Op de vraag of de buurt ook veilig is voor kinderen werd door de meeste mensen bevestigend geantwoord, ook door de aanwezigheid van de speeltuin in het Kloosterplantsoen. Minpunt voor een aantal bewoners is het te hard rijden van sommige automobilisten in de smalle straatjes.

Verlichting en zwerfvuil Parkeren Steegjes en achterpaden behoren tot het eigendom In Nieuwpoort heeft de invoering van het vergunningvan de woningcorporatie Provides. Jaren geleden is parkeren voor de nodige onrust gezorgd. Veel bebesloten dat de verlichting van achterpaden door de woners zijn er niet blij mee dat er tegenwoordig bewoners zelf moet worden aangebracht. betaald moet worden voor parkeren. Men vindt de Zwerfvuil komt weinig voor. De Mr. Abbink Spainkregeling niet helder, er is nog steeds te weinig plek straat, rond de school en het speelplekje in de Heer en bezoekers moeten ook betalen. Opvallend genoeg Arendstraat zijn de enige genoemde locaties. zegt toch bijna de helft van de bewoners wel tevreden Vragen over straatverlichting en openbaar te zijn met het vergunningparkeren want er is meer groen leverde geen commentaar op. ruimte om te parkeren. Dit onderwerp heeft de aandacht van de gemeente. Er zijn twee ontwerpen voor extra parkeerplaatsen in Nieuwpoort. Deze ontwerpen worden aan de bewoners voorgelegd. Volg ‘Weer een manier om deze ontwikkelingen op IJsselstein.nl of bel het Klant mensen geld uit de zak te Contactcentrum van de gemeente, telefoon 14030.

NIEUWSBRIEF NIEUWPOORT

Bestrating Over de bestrating en verlichting is men redelijk te-

Verlichting en zwerfvuil Steegjes en achterpaden behoren tot het eigendom van de woningcorporatie Provides. Jaren geleden is besloten dat de verlichting van achterpaden door de bewoners zelf moet worden aangebracht. Zwerfvuil komt weinig voor. De Mr. Abbink Spainkstraat, rond de school en het speelplekje in de Heer Arendstraat zijn de enige genoemde locaties. Vragen over straatverlichting en openbaar groen leverde geen commentaar op.

‘Weer een manier om mensen geld uit de zak te kloppen. Als mijn kinderen op bezoek komen moeten ze betalen.’

‘Het is een prima buurt. We hebben ook goed contact met onze Marokkaanse buren. Met het Suikerfeest kwamen ze koekjes brengen.’

Op de vraag of de buurt ook veilig is voor kinderen werd door de meeste mensen bevestigend geantwoord, ook door de aanwezigheid van de speeltuin in het Kloosterplantsoen. Minpunt voor een aantal bewoners is het te hard rijden van sommige automobilisten in de smalle straatjes.

Zorg en hulp

Er is op dit moment veel te doen rond zorgvoorzieningen en de gemiddelde leeftijd van de Nieuwpoorter ligt wat hoger dan in andere buurten. Een reden te meer om over dit onderwerp in gesprek te gaan met de bewoners. Over het algemeen kunnen de mensen zich goed redden, soms met wat ondersteuning van de thuiszorg. Maar is dat over vijf jaar nog zo als men misschien meer behoefte heeft aan ondersteuning en de voorzieningen schaarser worden? Er zijn nogal wat ouderen die zich hier zorgen over maken. Er is behoefte aan informatie over wat er verandert en wat er voor nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

‘Ik kan mij nu nog goed redden maar als het straks minder gaat...mijn dochter heeft een gezin en woont niet naast de deur. Ik weet niet hoe het gaat als ik hulp nodig heb.’

Heeft u vragen over zorg en hulp dan kunt u contact opnemen met: Sociaal Team Telefoon 030 - 765 00 26 Heemradenlaan 34a, 3401 GX IJsselstein Meldpunt Vrijwillige thuishulp Voor een aanvraag of informatie kunt u bellen met een van de coördinatoren van het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp. Zij zijn aanwezig op werkdagen van 09.00-11.00 uur. Buiten deze uren kunt u uw vraag aan de receptioniste van Pulse doorgeven. U wordt dan teruggebeld. Telefoon 030 - 686 80 30

Waardering van de wijk Op de vraag ‘Vindt u de wijk er in de afgelopen jaren erop achteruit of vooruit gegaan?’ antwoordde de meesten ‘vooruit’. Als redenen werden met name de sloop van de flats aan de Anna van Burenstraat en het Jolandaplantsoen en de verkoop van woningen aangevoerd. Een klein deel van de bewoners ziet achteruitgang en dat heeft vooral te maken met de veranderingen in de buurt, nieuwe bewoners, andere sfeer en het ingevoerde vergunningparkeren.

Ter sprake kwam ook. Bereikbaarheid van instanties Maar weinig mensen hadden hiermee problemen. De ouderen maken weinig of geen gebruik van internet. Veel bewoners gebruiken bijvoorbeeld de Groene Gids. Woonzorgcentrum Ewoud De meeste ouderen geven er de voorkeur aan zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Wel is een aantal geïnteresseerd in de diensten van Ewoud. Men is niet altijd goed op de hoogte van wat Ewoud te bieden heeft. Dit signaal is aan Ewoud doorgegeven. Vrijwilligerswerk en ontmoeting Een aantal bewoners gaf aan nu of in de nabije toekomst wel iets van vrijwiligerswerk te willen doen. Een aantal jonge moeders had behoefte (los van elkaar) om andere jongen moeders te ontmoeten. Met deze bewoners wordt contact gezocht. Kijk ook eens op: www.vwijl.nl (Vrijwilligerscentrale) www.cjgijsselstein.nl (Centrum voor jeugd en gezin)

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief een vraag, een opmerking of een idee hebben dan kunt u contact opnemen met Jacqueline van Rooijen of Michiel Berculo van de Stichting Pulse. Telefoon 030 - 686 80 30.

kloppen. Als mijn kinderen op bezoek komen ruimtemoetenVeiligheid Openbare ze betalen.’

Veiligheidsgevoel

Buurtonderzoek Eind 2014 is er door de welzijnsorganisatie Pulse in Nieuwpoort een buurtonderzoek uitgevoerd. Het buurtonderzoek had tot doel meer zicht te krijgen op de buurt Nieuwpoort en dan met name op de leefbaarheid, de veiligheid en de zelfredzaamheid van bewoners. Deze informatie is belangrijk want samen met de bewoners werkt Pulse aan de leefbaarheid in de wijk.

Weinig zaken zijn zo belangrijk als je veilig voelen in je eigen buurt. De meeste mensen voelen zich veilig in Nieuwpoort. Soms is er wat overlast van jongeren in het Kloosterplantsoen.

Stichting Pulse Postadres: Postbus 29 3400 AA IJsselstein Telefoon: 030 686 80 30

www.facebook.com/indewijk @OnsIJsselstein info@stichting-pulse.nl www.stichting-pulse.nl

Veiligheidsgevoel

Leefbaarheid

Parkeerbeleid

Openbare ruimte

Veiligheid

Openbare ruimte

Bestrating Over de bestrating en verlichting is men redelijk tevreden. Kritisch waren de bewoners van de Heer Gijsbrechtstraat, daar is het wegdek verzakt en zijn de stoepranden te hoog. Onveilig voor ouderen, mensen met een rolstoel of kinderwagen. Het steegje in de Maria van Henegouwenstraat (aan de waterkant) is slecht bestraat en verlicht. Gebrekkige verlichting in steegjes werd vaker opgemerkt. De verzakking van het wegdek in de Gijsbrechtstraat en de hoge stoeprand staat bij de gemeente op de agenda. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit probleem aangepakt gaat worden.

Enkele ouderen gaven aan wel voorzichtig te zijn en ’s avonds de deur niet meer open te doen. In de gesprekken bleek dat hun zorg vaak meer gebaseerd is op algemene beelden over een toename van onveiligheid dan op eigen ervaringen in de buurt want de afgelopen jaren hebben zich nauwelijks of geen incidenten voorgedaan in Nieuwpoort.

De bewoner die er al lang woont maar minder dan 20 jaar ervaart de komst van de jonge koper als positief, het geeft weer wat leven in de brouwerij en de buurt knapt er van op. De nieuwelingen vinden het leuk om in een voormalige volksbuurt te wonen en zij waarderen de centrale ligging van Nieuwpoort. Het contact tussen de bewoners in Nieuwpoort is goed. Men groet elkaar en veel mensen kennen elkaar. Er is niet echt behoefte aan meer contact, dit is voor de meesten voldoende.

Twee medewerkers van Pulse hebben100 keer aangebeld en veel bewoners waren bereid hun medewerking te verlenen. Met dit onderzoek hebben we een goed beeld van de buurt Nieuwpoort gekregen. Wij hebben kunnen vaststellen dat de bewoners van Nieuwpoort over het algemeen heel tevreden zijn. Men gaf Nieuwpoort gemiddeld een 7,5. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat de verschillende vragen over onder meer de openbare ruimte, veiligheid en zorg en hulp hebben opgeleverd.

Enkele ouderen gaven aan wel voorzichtig te zijn en ’s avonds de deur niet meer open te doen. In de gesprekken bleek dat hun zorg vaak meer gebaseerd is op algemene beelden over een toename van onveiligheid dan op eigen ervaringen in de buurt want de afgelopen jaren hebben zich nauwelijks of geen incidenten voorgedaan in Nieuwpoort.

Parkeerbeleid

Buurtonderzoek Twee medewerkers van Pulse hebben100 keer aangebeld en veel bewoners waren bereid hun medewerking te verlenen. Met dit onderzoek hebben we een goed beeld van de buurt Nieuwpoort gekregen. Wij hebben kunnen vaststellen dat de bewoners van Nieuwpoort over het algemeen heel tevreden zijn. Men gaf Nieuwpoort gemiddeld een 7,5. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat de verschillende vragen over onder meer de openbare ruimte, veiligheid en zorg en hulp hebben opgeleverd.

kinderen werd door de meeste mensen bevestigend geantwoord, ook door de aanwezigheid van de speeltuin in het Kloosterplantsoen. Minpunt voor een aantal bewoners is het te hard rijden van sommige automobilisten in de smalle straatjes.

vreden. Kritisch waren de bewoners van de Heer Wanneer je de voordeur achter je dichttrekt Gijsbrechtstraat, daar is het wegdek verzakt en zijn sta je in de openbare ruimte. Dat is de ruimte de stoepranden te hoog. Onveilig voor ouderen, die je deelt met andere wijkbewoners. De mensen met een rolstoel of kinderwagen. Het steegruimte waarvoor bewoners, de gemeente en je in de Maria van Henegouwenstraat (aan de watermaatschappelijke organisaties een gezamenlijke kant) is slecht bestraat en verlicht. Gebrekkige ververantwoordelijkheid dragen. Hierover kan men lichting in steegjes werd vaker opgemerkt. behoorlijk van mening verschillen dus voor ons De verzakking van het wegdek in de Gijsbrechteen reden om dat aan dat aan de orde te stellen. straat en de hoge stoeprand staat bij de gemeente Er zijn vragen gesteld over parkeren, bestrating, op de agenda. Op dit moment is nog niet bekend zwerfvuil, openbaar groen en verlichting.

Wanneer je de voordeur achter je dichttrekt sta je in de openbare ruimte. Dat is de ruimte die je deelt met andere wijkbewoners. De ruimte waarvoor bewoners, de gemeente en maatschappelijke organisaties een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Hierover kan men behoorlijk van mening verschillen dus voor ons een reden om dat aan dat aan de orde te stellen. Er zijn vragen gesteld over parkeren, bestrating, zwerfvuil, openbaar groen en verlichting.

Parkeren Verlichting en zwerfvuil In Nieuwpoort heeft de invoering van het vergunningSteegjes en achterpaden behoren tot het eigendom parkeren voor de nodige onrust gezorgd. Veel bevan de woningcorporatie Provides. Jaren geleden is woners zijn er niet blij mee dat er tegenwoordig besloten dat de verlichting van achterpaden door de betaald moet worden voor parkeren. Men vindt de bewoners zelf moet worden aangebracht. regeling niet helder, er is nog steeds te weinig plek Zwerfvuil komt weinig voor. De Mr. Abbink Spainken bezoekers moeten ook betalen. Opvallend genoeg straat, rond de school en het speelplekje in de Heer zegt toch bijna de helft van de bewoners wel tevreden Arendstraat zijn de enige genoemde locaties. te zijn met het vergunningparkeren want er is meer Vragen over straatverlichting en openbaar ruimte om te parkeren. Dit onderwerp heeft de groen leverde geen commentaar op. aandacht van de gemeente. Er zijn twee ontwerpen voor extra parkeerplaatsen in Nieuwpoort. Deze ontwerpen worden aan de bewoners voorgelegd. Volg ‘Weer een manier om deze ontwikkelingen op IJsselstein.nl of bel het Klant mensen geld uit de zak te Contactcentrum van de gemeente, telefoon 14030.

Openbare ruimte

Leefbaarheid

Wanneer je de voordeur achter je dichttrekt sta je in de openbare ruimte. Dat is de ruimte die je deelt met andere wijkbewoners. De ruimte waarvoor bewoners, de gemeente en maatschappelijke organisaties een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Hierover kan men behoorlijk van mening verschillen dus voor ons een reden om dat aan dat aan de orde te stellen. Er zijn vragen gesteld over parkeren, bestrating, zwerfvuil, openbaar groen en verlichting.

Veiligheidsgevoel

Twee medewerkers van Pulse hebben100 keer aangebeld en veel bewoners waren bereid hun medewerking te verlenen. Met dit onderzoek hebben we een goed beeld van de buurt Nieuwpoort gekregen. Wij hebben kunnen vaststellen dat de bewoners van Nieuwpoort over het algemeen heel tevreden zijn. Men gaf Nieuwpoort gemiddeld een 7,5. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat de verschillende vragen over onder meer de openbare ruimte, veiligheid en zorg en hulp hebben opgeleverd.

Eind 2014 is er door de welzijnsorganisatie Pulse in Nieuwpoort een buurtonderzoek uitgevoerd. Het buurtonderzoek had tot doel meer zicht te krijgen op de buurt Nieuwpoort en dan met name op de leefbaarheid, de veiligheid en de zelfredzaamheid van bewoners. Deze informatie is belangrijk want samen met de bewoners werkt Pulse aan de leefbaarheid in de wijk.

Veiligheid

In Nieuwpoort wonen mensen met een verschillende woonduur en beleving van de buurt. Ruwweg zijn er drie groepen bewoners te onderscheiden. De traditionele Nieuwpoorter woont al 30 jaar of nog langer in de buurt. Deze bewoner ervaart dat de nieuwe bewoners meer op zichzelf zijn, het vanzelfsprekende contact van vroeger wordt gemist.

Openbare ruimte

Eind 2014 is er door de welzijnsorganisatie Pulse in Nieuwpoort een buurtonderzoek uitgevoerd. Het buurtonderzoek had tot doel meer zicht te krijgen op de buurt Nieuwpoort en dan met name op de leefbaarheid, de veiligheid en de zelfredzaamheid van bewoners. Deze informatie is belangrijk want samen met de bewoners werkt Pulse aan de leefbaarheid in de wijk.

Leefbaarheid

Hoe is de sfeer in de buurt, heb je contact met je buren en anderen in de straat en is dat naar tevredenheid? Nieuwpoort is van oudsher een buurt met een sterke Veiligheidsgevoel sociale samenhang, men kent elkaar. Maar is dat nog steeds zo? Want ook Nieuwpoort verandert, mede door deals verkoop van woningen komen er steeds Weinig zaken zijn zo belangrijk je veilig jongemensen bewoners in Nieuwpoort wonen. voelen in je eigen buurt. meer De meeste voelen zich veilig in Nieuwpoort. Soms is er wat overlast van jongeren in het Kloosterplantsoen.

Buurtonderzoek

Bestrating Over de bestrating en verlichting is men redelijk te-

Weinig zaken zijn zo belangrijk als je veilig voelen in je eigen buurt. De meeste mensen voelen zich veilig in Nieuwpoort. Soms is er wat overlast van jongeren in het Kloosterplantsoen.

Enkele ouderen gaven aan wel voorzichtig te zijn en ’s avonds de deur niet meer open te doen. In de gesprekken bleek dat hun zorg vaak meer gebaseerd is op algemene beelden over een toename van onveiligheid dan op eigen ervaringen in de buurt want de afgelopen jaren hebben zich nauwelijks of

portfolio Marianne de Vin grafische vormgeving


nhout elingen Bezuide een levendige wijk in wand

Grote plattegrond

Bezuidenhout-Oost

BOEKEN - WANDELBOEKJE BEZUIDENHOUT

Bezuidenhout-Midden

Ontwerp > mevin 2010 Uitgave > eenmalige jubileumuitgave Opdrachtgever Wijkberaad Bezuidenhout

Bezuidenhout in verzet

Formaat 148 x 210 mm148 x 210 mm Omvang 40 pagina’s in 6 omslag

Bezuidenhout uniek en divers

Een uitgave van het Wijkberaad Bezuidenhout ter gelegenheid van haar 35-jarig jubileum. december 2010. Bezuidenhout is een levendige wijk met onverwachte, monumentale en verrassende plekken. Om het resultaat van de afgelopen

8

20

9

jaren te delen met de mensen die wonen en werken in Bezuidenhout is dit boekje uitge-

21

Wandeling 1

Wandeling 3 Bezuidenhout in verzet

Wijkwandeling Bezuidenhout-Oost

Een wandeling langs onbekende oorlogsadressen

Op het Stuyvesantplein bij de tramhalte vinden in 1973 regelmatig pittige aanrijdingen plaats. De kruising is onduidelijk, men rijdt te hard en er is onvoldoende overzicht. De aangevraagde stoplichten zijn er niet gekomen, wel zijn er waarschuwingsborden en gevarenkruisen op de weg geplaatst. Een duidelijke voorrangsregeling met haaientanden biedt uitkomst.

2.

3.

Inhoud

16

8. 9.

Voorwoord

0

10. Bezuidenhout op de bres 35 jaar bewonersinspraak in twee wandelingen

0

1

Een wandeling door Bezuidenhout-Oost

0

2

Een wandeling door Bezuidenhout-Midden

0

3

Bezuidenhout in verzet Een wandeling langs onbekende oorlogsadressen

0

11.

4 Bezuidenhout uniek en divers Een themawandeling architectuur, stedenbouw en openbare ruimten

Antwoorden op de vragen

12.

lagere school gevestigd die werd omgebouwd tot een woningencomplex. De herkenbaarheid als school bleef gehandhaafd. Op de hoek van de Louise de Colignystraat staat een winkelpand, dat na enige aanpassingen is gebruikt als bakkerswinkel in de film ‘In Oranje’. Op het Van Imhoffplein zijn de voormalige kantoren van de filmkeuring omgebouwd tot de zogenaamde HAT-eenheden (één of tweepersoonshuishoudens). Door de grondwateronttrekking voor de vervanging van de riolering aan het Van Imhoffplein wordt gevreesd voor grote schade aan de woningen. De bewoners in deze omgeving hebben zich daarom verenigd en hebben deze werkzaamheden gedurende het overleg met de Gemeente -laten stoppen. Via de Van Imhoffstraat gaan we naar de Juliana van Stolberglaan. Ook hier is zichtbaar dat door het bombardement veel woningen verloren zijn gegaan. Tramhalte Stuyvesantplein We zien een wisselend beeld van authentieke oude herenhuizen, flats uit de naoorlogse jaren en nieuwbouw. Aan de overzijde van de trambaan - waar alleen de naoorlogse flats staan - zijn destijds complete straten weggevaagd. Lopend door de Amalia van Solmsstraat zien we de ‘KPN-mast’ boven de huizen uit. We steken over en komen bij de ingang van het Koningin Sophiepark. Dit park wordt sinds de ingrijpende opknapbeurt door de Gemeente - in samenspraak met de omwonenden - door vrijwilligers uit de wijk bij toerbeurt onderhouden. Dit park wordt druk bezocht.

0

0

Het Van Imhoffplein, voormalige kantoren van de filmkeuring omgebouwd tot de zogenaamde HAT-eenheden.

2

Laan van Nieuw Oost-Indië 203 Op dit adres woonde de heer A.W.G. Koppejan. Hij was amateurfotograaf en in augustus 1944 lukte het hem via een oude schoolvriend vijf filmrolletjes te bemachtigen. Filmrolletjes waren een schaars goed in de oorlog. Op dinsdag 5 september 1944, ‘Dolle Dinsdag’, begon Koppejan in het geheim kiekjes te maken van de paniekerige uittocht van ‘foute’ Nederlanders en Duitse militairen. Zij sloegen op de vlucht vanwege de valse geruchten over een snelle geallieerde opmars. Tevens legde Koppejan vanaf het balkon van zijn huis een razzia vast. Stiekem foto’s maken van Duitsers werd gezien als spionage en was derhalve levensgevaarlijk.

3

Juliana van Stolberglaan 392 Het woonadres van Sieg Vaz Dias, geboren op 1 juni 1904 in Amsterdam. Sieg Vaz Dias was voor de oorlog als journalist en persfotograaf verbonden aan De Telegraaf. Tijdens de mobilisatie in 1939 was hij verbonden aan de inlichtingensectie van de Generale Staf van het Nederlandse leger. Na de capitulatie spoorde hij voor het Rode Kruis vermiste militairen op en won daarbij informatie in die voor het verzet van belang was. Al voor de oorlog had hij contact met de socialist Frans Goedhart, tijdens de bezetting beter bekend onder de schuilnaam Pieter ’t Hoen. Samen met Goedhart was

In Bezuidenhout zijn de sporen van de Tweede Wereldoorlog zichtbaar aanwezig: de meeste bebouwing van na 1945 is verrezen op de asresten van de huizen die op 3 maart 1945 verloren zijn gegaan als gevolg van een Geallieerd vergissingsbombardement. Ook het verlies aan mensenlevens was enorm, meer dan 500 burgers kwamen om het leven. De impact van het bombardement was zo groot, dat het andere herinneringen aan de oorlog enigszins overschaduwt. Bezuidenhout was namelijk ook het decor van verzetsactiviteiten. Het was zowel onderkomen als werkterrein van personen die actief verzet pleegden tegen de bezetter. Dit gebeurde over het algemeen in het diepste geheim, want niemand hing een bordje aan zijn deur met ‘verzet’ erop. Toch is het gelukt een aantal van die adressen te traceren.

Loudonstraat nummer 18

1.

3

Laan van Nieuw Oost-Indië 240 Dit huis fungeerde als aanloopadres van de Knokploeg van Wim Hanegraaf, één van de drie knokploegen die in 1944 in Den Haag actief was. Zijn knokploeg beroofde in de zomer van 1944 het distributiekantoor in Doorn en het bijpostkantoor in de Haagse Appelstraat. De Duitse politie kwam ze op het spoor en deed op 12 oktober 1944 een inval op nummer 240. Ze troffen er telefoonlijsten aan en belden de nummers één voor één met het verzoek om langs te komen. Achter elkaar liepen de argeloze verzetsmensen in de fuik: ze belden aan, werden binnengelaten en direct ingerekend. Aan het eind van de dag stond de teller op 53; het Haagse verzet was een zware slag toegebracht. De meeste van de gearresteerde personen zijn op 28 oktober 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

Victor Laurentius

bracht met wandelingen langs alle bijzondere plekken in de wijk.

1

4.

5.

In 1975 is het Wijkberaad officieel opgericht in het pand aan de Loudonstraat 18. Het werd een activiteitencentrum waar een groot aantal wijkbewoners zich inzetten om het Bezuidenhout goed leefbaar te maken en te houden. De Gemeente wilde onder de Juliana van Stolberglaan het eerste stuk tramtunnel bouwen. Randstadrail zou vanuit Voorburg onder de volkstuinen door naar de halte Oostinje rijden. Het plan werd al snel ingetrokken. De Juliana van Stolberglaan bleef zoals hij was. Aan de Van der Wyckstraat 12 werd het buurthuis De Wyckplaats gebouwd. De activiteiten waren vooral gericht op kinderen en hun ouders. Tot een bezuinigingsronde een einde maakt aan de exploitatie. Nu is hier het Kinderdagverblijf Knabbel en Babbel gevestigd. Zij zijn van plan om een etage op het pand te laten bouwen. Omwonenden vrezen voor een nog hogere verkeersdrukte, omdat meer ouders met de auto van buiten de wijk zullen komen. Bovendien zal de etage meer schaduw in de speeltuin Het vraagveroorzaken. 4 Wijkberaad voert hiertegen actie met een aantal actieve wijkbewoners. Waaraan dankt de IJsclubweg zijn naam? De speeltuin aan de Van der werd voorheen bewaakt. hetCarel huisje Was ditWyckstraat de toegangsweg naar de IJsbaan aanInde Reinierszkade of stond bij de ingang zat de ‘bewaker’ van speeltuin, die devan kinderen goedIJshockey in de hierdehet clubgebouw de Haagse Vereniging? gaten hield. Nu houden buurtbewoners zelf toezicht en zij sluiten ’s avonds bij toerbeurt het hek. De Gemeente wilde het huisje laten slopen. Door bemiddeling van het Wijkberaad voorkomen, is een dit gebouwtje in gebruik 13.werd Hetdit midden van hetmomenteel park is weer plek om even rond te kijken: de oude als buurtrijwielstalling. De omwonenden kregen hiervoor de Gulden Klinker. met daarachter de huizen aan de Amalia van Solmsstraat, de St. Paulschool Over het water aan deTelefooncentrale historische Schenk (gegraven in 1402) hebben we en het NH hotel. vanaf de ingang van dehet kantoren de kop van de 14. het Hetrijwielpad NH hotelzicht staatop aan PrinsesopMargrietplantsoen. Na de sloop van de Ford Schenkstrook. Oorspronkelijk wildedit deterrein Gemeente hele groengebied langs garage heeft lang het braak gelegen, zodat de wijkbewoners het initiatief het spoor bebouwen met hoge enkele wilden namen omkantoren, het terrein in tewoonblokken laten richten en alsze park. Bewoners schonken struiken uit hun tuin, de Volkstuinvereniging stelde kruiwagens en schoppen beschikbaar en een landschapsarchitecte maakte het ontwerp. In enkele weken verrees een parkje dat het Noordanusplantsoen werd genoemd, naar de toenmalige wethouder van Ruimtelijke Ordening. 15. Verder naar rechts zien we de Prinsenhof, de ‘KPN-toren’ en weer het kantoor van de Voedsel-en Warenautoriteit. Bij de uitgang van het park staat een bord met nadere uitleg over de historie van het park, compleet met foto’s van vroeger. 16. Het aanzicht van de Prinses Beatrixlaan is de afgelopen decennia steeds veranderd. De laan is niet alleen door de nieuwe hoogbouw veranderd, de komst van de RandstadRail ‘de netkous’ is zeer kenmerkend voor deze laan. 17. Als we onder de tramhalte Ternoot doorlopen komen we op de plek waar vroeger het ‘leeuwenmonument’ van het Stuyvesantplein stond. De oude herenhuizen zijn destijds vervangen door moderne huurwoningen met ronde trappenhuizen aan de buitenzijde. 18. We zijn nu aangeland in het ‘Boze Emma’-gebied. De naam Boze Emma refereert aan de groep buurtbewoners die de leefbaarheid van het Emmapark, de Emmastraat en de wijde omgeving wil behouden en verbeteren. 19. De Prins Clauslaan loopt langs de Utrechtsebaan. Hier zien we aan de Grotiusplaats een aantal kantoorgebouwen over de Utrechtse Baan. Rechts op de hoek van de Theresiastraat is het Paleis van Justitie gevestigd. Aan de overzijde het gemoderniseerde gebouw van het voormalige Ministerie van Landbouw en Visserij. Daarnaast de nieuwbouw van de school In Holland, voorheen de Thorbecke HBS. Boze Emma heeft al deze projecten veelvuldig op de agenda gehad. 20. Via de Adelheidstraat met de prachtige herenhuizen gaan we langs het Emmapark naar de Bezuidenhoutseweg. We zien het voormalig Ministerie van Economische zaken, daarna het schoolgebouw van Zandvliet, de SER en The Queenshouse op de plek waar eens herenhuizen stonden. Boze Emma heeft met juridische procedures verdere sloop van oudere bebouwing tegen kunnen houden. Enkele leegstaande huizen aan de Bezuidenhoutseweg konden niet worden gered, omdat deze onder bedenkelijke omstandigheden in brand zijn

17

22 Vaz Dias één van de redacteuren van de illegale krant Het Parool. Vanaf 1941 assisteerde Vaz Dias de in Nederland opererende geheim agenten Aart Alblas, Peter Tazelaar en Willem van der Reijden. Op 30 juni 1942 werd Vaz Dias in Lyon (Fr.) gearresteerd door de Duitsers. Hij werd ter dood veroordeeld en op 29 juli 1943 gefusilleerd op de Leusderheide te Amersfoort.

23

de familie Hoogervorst, fietste onder de ogen van de Duitsers de Paulinastraat uit met de zender in een koffertje op haar bagagedrager. Alblas werd later elders in Den Haag op 16 juli 1942 alsnog gearresteerd. Op 6 september 1944 werd hij in Konzentrationslager Mauthausen om het leven gebracht. 6

4 Laan van Nieuw Oost-Indië 3 Een plaquette aangebracht op de buitenmuur herinnert aan een gruwelijke gebeurtenis: op 12 december 1944 werd de Duitse admiraalszoon Helmut Guse (geboren 31 oktober 1924 te Berlijn) door het verzet doodgeschoten voor de woning van dr. Slotboom (huisnummer 13). Als represaille werden voor huisnummer 7 drie dagen later 12 Nederlanders gefusilleerd. Razziawie aan de de latere Laan van Nieuw Paul Oost-Indië Omwonenden – onder cineast Verhoeven, woonachtig op het adre Gerard Reijnstraat 7 - werden gedwongen langs de ontzielde lichamen te lopen. De huizen 5 en 7 werden in brand gestoken. 5

Paulinastraat Weggebombardeerd op 3 maart 1945. Dit adres was het woonhuis van de familie Hoogervorst. Grenzend aan een school en een katholieke kerk, bleek dit adres een geschikt onderkomen voor een ongewone logé: in de zomer van 1941 gaf de familie enige tijd onderdak aan geheim agent Aart Alblas (geboren 20 september 1918 te Dordrecht), alias ‘Klaas de Jong’. Alblas werkte voor de Britse inlichtingendienst MI6 en had als opdracht de Britten met behulp van zendapparatuur van informatie te voorzien over de situatie in bezet Nederland. De antenne van zijn zender bevestigde hij aan de aangrenzende kerktoren. De Duitsers wisten hem echter uit te peilen(met een speciale peilwagen) en deden op 28 augustus 1941 een inval. Alblas wist te ontsnappen en Gré, een dochter van

vraag 5 Wat was de oorspronkelijke functie van het gebouw van Jack Slagman (sportschool)? Was dit het koetshuis van paleis Huis ten Bosch of een manege?

3) Woonadres Sieg Vaz Dias

4) Laan van Nieuw Oost-Indië 3

Emmastraat 168 Weggebombardeerd op 3 maart 1945. Op 24 november 1941 belde geheim agent Peter Tazelaar aan op dit adres. Het was het woonhuis van kapitein der Generale Staf P.M.H. Tielens (geboren op 15 februari 1894 te Den Haag). Koningin Wilhelmina had Tazelaar in Londen opdracht gegeven om Tielens te verzoeken naar Engeland te komen om plaats te nemen in het kabinet in ballingschap. In de nacht van 22 op 23 november 1941 was Tazelaar in het 1] Laan van Nieuw Oost-Indië 240 2] Uittocht van ‘foute’ Nederlanders DolleGun Dinsdag diepste geheim door een Britse op Motor Boat afgezet op het Scheveningse strand, gekleed in smoking. De volgende dag ging hij rond het middaguur naar Emmastraat 168. Na zijn identiteit bekend te hebben gemaakt, toonde Tazelaar een microfiche aan Tielens. Daarop stond sterk verkleind een boodschap van de koningin: ‘Wij achten Uwe overkomst naar Londen gewenscht. Wilhelmina’. Tielens weigerde echter mee te gaan. Hij had zijn erewoord aan de Duitsers gegeven dat hij niet in strijd met de belangen van de bezetter zou handelen. Overigens, geheim agent Tazelaar woonde zelf na de oorlog – circa 1950 – korte tijd aan de Theresiastraat op nummer 223. 7

Derde van den Boschstraat 3 Weggebombardeerd op 3 maart 1945. Deze straat lag in het verlengde van de Theresiastraat, gerekend vanaf de Adelheidstraat. Aan deze straat lag onder meer de Gemeentelijke HBS en The English Church. Op nr. 2 was een kantoor gevestigd van de NSB – de Nationaal Socialistische Beweging. Aan de overkant, op huisnummer 3 woonde het echtpaar A.J.L. van Beeck Calkoen. Dit adres werd tijdens de oorlog als schuiladres gebruikt door een Haagse verzetsgroep onder leiding van Rutger Webb. Op 24 augustus 1944 pleegde de groep een geslaagde overval op het distributiekantoor in de Copernicusstraat, maar een 16-jarig meisje volgde de overvallers na afloop naar

5) Paulinastraat

6) Emmastraat 168

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


HUISSTIJLEN ROBERT LOWIES - FOTOGRAAF Ontwerp > mevin 2007 logo en huisstijl Huisstijl > logo en diverse toepassingen

datum

t.a.v.

betreft

betreft

referentienummer 99 | info@robertlowies.nl | www.robertlowies.nl Nieuwstraat 34 | 2771 XC Boskoop | 06-41810999 | info@robertlowies.nl | www.robertlowies.nl

10999 | info@robertlowies.nl | www.robertlowies.nl

datum

t.a.v.

referentienummer

datum

t.a.v.

betreft

referentienummer

www.robertlowies.nl

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


HUISSTIJLEN JE KAPPER Ontwerp > mevin 2006 logo en huisstijl Restyle > mevin 2015 logo en huisstijl Huisstijl > logo en diverse toepassingen waaronder autobelettering en etalage.

Jolanda Maste 06 129 377 48

nbroek werktijden maandag van 9.00 tot 15.00 uur dinsdag van 9.00 tot 21.00 uur donderdag van 9.00 tot 21.00 uur vrijdag 9.00 tot 15.00 uur zaterdag in overleg

portfolio Marianne de Vin grafische vormgeving


HUISSTIJLEN FIXSUPPORT S m a r t p h o n e & ta b l e t r e pa i r

Ontwerp > mevin 2007 logo en huisstijl Huisstijl > logo en diverse toepassingen

Fixsupport

waaronder belettering buitenpui (2013)

T.a.v. Peter van Leeuwen Postbus 538 2270 AM Â Voorburg

Fixsupport is een bedrijf dat zich bezig houdt

S m a r t p h o n e & ta b l e t r e pa i r

met het repareren van hightech communica-

Betreft DEF VERSIE briefpapier Voorbeeld 8 Regel Smartphone & tablet repair is 50% zwart

tie-apparatuur die buiten de fabrieksgarantie vallen. De core business is het repareren van

Quiam a nates inullesequi optae plis quatemosa delitas perumquid eate rercian dipsam harchit emporrum sed que laborum qui in receruptis ape volupta temperspel ipsant officaerunti non est essent rem am volo enis audipsam, solores exerum quam sae latibus doloren iasinum quistis miliani siminci llaborempor sum nus aceatibus moluptaque con nescit, nobitatiatet enda eum nulpari asperfe rnatur?

mobiele telefoons en pda’s. Daarnaast bieden zij diensten aan die gerelateerd zijn aan het re-

S m a r t p h o n e & ta b l e t r e pa i r

Liquiam sum quia dolore, conseque landia cus acilibeate exeratusandi to quatur sera invel enis aliate cus, volupta tiisquostia venim quiam ad quo cumquas quatiurita cum quidusa sam in rem. Itae serum ium ad mossecto moditat atqui doloris estrum quostiorit hillabo rercimperum qui officatios explabo. Genis event.

paratieproces: logistiek, garantiebemiddeling, schade expertise, keuring en modificaties.

Ut et quas modis aut versper chiliqu untisti cus acearum quas ut ut mincti ilitiunt a sim doluptat exerepudi rerfers perest quiducium sum, velesequi odisinturit faccus remperum fugiatur sus doloreius im earion rerupti buscid modis ad modi coreic tem eos num aut quas sendende et laboreris eatur?

Fixsupport richt zich op de zakelijke markt: telecom retailers, verzekeringsmaatschap-

Nescius que soloria quaes vollabor sum imin eos dis a cusania dolor ad modi aut optis estio vollut etur as es magnimpero mi, conserum atqui rehendellest ercia vernatest aruptat uribusda esedite niminctur anda simet quodit aut escium quatiur, comnihil int volupta quiassinihic tem soloreius nis utaquam faciis expera con erio vent, nimpel moditam doluptam voluptatem diores sam con comnist, serio dollupt atiumquia cum aut andiatur, eos earciam que por sent, vel molore doluptios etum eniet dunt rene eosant in rem esciet resti adiore mi, velique dolessum aliquostiis et apidebis audis est alit, sed etur, qui id ut dendunt otatem que maio dit fugia prat.

pijen en de zakelijke eindgebruikers maar ook particulieren kunnen hun defecte apparaten ter reparatie aanbieden.

Vitae. Sunt. Oluptat ecepudae dicidit verum rati que vendae simperumque sequi ut que coribus re perum et quia dolor maximpo ribusda nobit ad ma volore moditem doluptae et laborem quatis aut ut quuntot aspelibus mint lam rem fugia vendigent, quiame nobis aliquate lam cum andandam esequi cum fugiae dipsapide saerrum nonseces as evenihit magnihi llenia eaquis mo idem voluptati omnis non eum voluptio dendit ad expedicatum que ne volorep erumquo

info@fixsupport.nl

Regulusweg 5 2516 AC Den HAAg | +31(0)70 325 9038 | postbus 538 2270 AM VooRbuRg | KVK 272 89 826

www.fixsupport.nl

bAnK Abn AMRo 51 60 74 644 | IbAn nl68 AbnA 0516 0746 44 | bIC AbnA nl 2A | btw nl 179 052 949 b01

postbus 538 2270 AM Voorburg | www.fixsupport.nl

S m a r t p h o n e & ta b l e t r e p a i r

Peter van Leeuwen Directeur

pvanleeuwen@fixsupport.nl ReguLusweg 5 2516 AC Den HAAg info@fixsupport.nl Postbus 538 2270 AM VooRbuRg www.fixsupport.nl teLeFoon +31(0)70 325 9038

info@fixsupport.nl

Regulusweg 5 2516 AC Den HAAg | +31(0)70 325 9038 | postbus 538 2270 AM VooRbuRg | KVK 272 89 826

www.fixsupport.nl

bAnK Abn AMRo 51 60 74 644 | IbAn nl68 AbnA 0516 0746 44 | bIC AbnA nl 2A | btw nl 179 052 949 b01

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


Huisstijl Bezuidenhout HUISSTIJLEN STICHTING WIJKBERAAD Trefwoorden: BEZUIDENHOUT Mens, samen(leven), wonen, werken, wijk

Bezuidenhout Stichting Bezuidenhout wijkBeraad

in beweging.

Stichting wijkBeraad

Bezuidenhout

Ontwerp > mevin en huisstijluit een herhaling Het2012 logologo is opgebouwd een mensvorm. Deze zijn in een cirkel Huisstijl > logovan en diverse toepassingen aan elkaar geschakeld (samenleven/wonen/ werken).

Stichting wijkBeraad

Johannes Camphuijsstraat 25 2593 CH Den Haag Telefoon +31 (0)703 477 297 www.bezuidenhout.nl Johannes Camphuijsstraat CH Den Haag Kvk.nr 123456789 Btw.nr 987654321 25 ABN2593 987654321 Telefoon +31 (0)703 477 297 www.bezuidenhout.nl Kvk.nr 123456789 Btw.nr 987654321 ABN 987654321

jacob Snijders Telefoon +31 703 477 297 • jacob.snijders@bezuidenhout.nl • Johannes Camphuysstraat 25 • 2593 CH Den Haag •

De steunkleur is pms 1665 (bruin/oranje) out Bezuidenh tichting

S wijkBeraad

Johannes Camphuysstraat 2593 CH Den Haag www.bezuidenhout.nl

25

Bezuidenhout

Stichting wijkBeraad

Postbus 6543 2593 CH Den Haag

Huisstijl Bezuidenhout Trefwoorden: Mens, samen(leven), wonen, werken, wijk in beweging.

Bezuidenhout Stichting Bezuidenhout wijkBeraad Bezuidenhout

Stichting wijkBeraad

Het logo is opgebouwd uit een herhaling van een mensvorm. Deze zijn in een cirkel jacob Snijders aan elkaar geschakeld (samenleven/wonen/ Telefoon +31 703 477 297 • jacob.snijders@bezuidenhout.nl • werken). 15-06-2012 - Stichting Wijkberaad Bezuidenhout presentatie logo plus toepassingen Johannes Camphuysstraat 25 • 2593 CH Den Haag •

Stichting wijkBeraad

Johannes Camphuijsstraat 25 2593 CH Den Haag Telefoon +31 (0)703 477 297 www.bezuidenhout.nl Johannes Camphuijsstraat CH Den Haag Kvk.nr 123456789 Btw.nr 987654321 25 ABN2593 987654321 Telefoon +31 (0)703 477 297 www.bezuidenhout.nl Kvk.nr 123456789 Btw.nr 987654321 ABN 987654321

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


HUISSTIJLEN FYSIO DE OUDE VEST Ontwerp > mevin 2008 logo en huisstijl Huisstijl > logo en diverse toepassingen Opdrachtgever Fysiotherapie De Oude Vest Marianne de Vin grafische vormgeving t.a.v. Marianne de Vin Tulpstraat 142 2282 NV Rijswijk

fysiotherapeut dry Needling

| manueeltherapeut | medisch trainingsspecialist

Veersesingel 45 4332 TA Middelburg www.fysiotherapiedeoudevest.nl

Jeffrey Saija telefoon 0118 71 47 14 mobiel 06 481 624 25

fax 0118 714 715 j.saija@fysiotherpiedeoudevest.nl

fysiotherapeut

| manueeltherapeut | medisch trainingsspecialist

Veersesingel 45 4332 TA Middelburg www.fysiotherapiedeoudevest.nl

Bert Debruyne

telefoon 0118 71 47 14 mobiel 06 481 624 25 fax 0118 714 715 b.debruyne@fysiotherpiedeoudevest.nl

datum 24-02-2012 betreft Huisstijl Fysio De Oude Vest kenmerk 212-0601

Metaalhof 27 3067 GM Rotterdam Postbus 3084 2260 DB Leidschendam telefoon 043 310 14 48 fax 085 210 10 97 www.bmediagroep.nl info@bmediagroep.nl ING bank 6065004 KvK 52677699 BTWnr. NL 8505 48 639 B01 en misschien komt hier nog meer informatie om dit regeltje vol te krijgenBearunti temporporrum con pla ationest por reprerferita esequatem delita debit, quiatest, con evenecae de nobisin usciur magnaturem ulparum vel moditatur mod et ut ariatur as dolorum idemporecto ium nonsequi iument di quam, sint lab illecea riatio dolessit laut autentium aut idel ipiendis prepedi cor asin nobis dolut ipient labor aliam si beatur? Pa conecestint eosam seque dolorernatur sit utem ut acepe la nonem. Nam ipsum quunto et fugitam, velit modicietur rae consectem dictur aliatur? Aximent venitae ipsant min expellanis dollaborerum aut offic totata quis aspis archil ma quiatqui cus eturitas anto eium fugit facerorit volo incit aut ipsunt que conector a postis re ventur re vellamendae cum fuga. Oribus eum quaeped mosapita dionsecto dolo mo dita corem sinus ut eicatint plignihic to officil ipiendicae corerit dolest, ut eaqui si rero odit hit incte volumquo vitae. Imi, sequisit et poresequi blaborent ene laut la ducipis quam volorit et, quam, occum ipsam in eiur sum enimintium ant omnis ipsapiet untiasimaxim eicture dolorio restiis intiis ipsamusam voluptatum ilis paribus andaes exernat. Officiis autam eni volorenis et peles nonsedi nimus, sit lantorum ea conserfero bearum nus quis reritius explabo. Untet omnis est officillabo. Ut fugitas endit que duntiumet abore estrum cusandipsum fugit explaborum dolenis acerspe rcilici tatusam que ilicimus et qui im aces evelecae dolor sequi quatis recto eosant, sunt. Nam quas adition cuptatintio qui re ius rehenda del ipis ma consecu llabori remo beaqui nobis dolorem ea inveliquam nos cusa qui ad mod quam qui cor alit aut apiditatia dictem ea natur sitasitate vendell upistion necum faccatu saepres testium fuga. Aceaquostem nessit arum ium et hicium doluptam aut maximus modici culluptatios ipsum nulparum is ex es soluptur maximusda ducid essinulparis et, officia sint porporeiur saectur, secti blani qui corest, te sitatem voluptur, ipsunt.reped quae. Nis aliquam abo. Et faceatem cusamet laborum audicti in rem ad quias estor simoles ecuptassum eiciae qui derum quam voluptam erior maximillest quo blab inum qui ommolore reratur rectio imod quo officipis magnihil idenis ereriandamet lab ipit vellorro es adigeniet voluptas est.

Veersesingel 45 4332 TA Middelburg Btwnr. Nl 4321 56 789 B01

|

|

telefoon 0118 71 47 14

|

fax 0118 714 715

www.fysiotherapiedeoudevest.nl

|

|

Als bewegen doet...

pijn

tijd

wordt he t voor een g fysiother oede apeut!

ABN 1098765432 | KvK 52677699

info@fysiotherpiedeoudevest.nl

Fysiothe rapie De Oude Ve • telefoon st 0118 714 714 • ww • Veersesingel 45 Midd w.fysiod elburg ov.nl • inf o@fysiod ov.nl •

contact

|

InformatIe specIaLIsatIe VoorsteLLen afspraak maken

Fysiotherapie De Oude Vest Veersesingel 45 Middelburg telefoon 0118 714 714

home

|

nieuws

|

inschrijven

|

klachten

|

openingstijden

1 - HOME PAGINA (algemeen)

|

ALGEMENE HOMEPAGINA - WELKOM

NIEUWS Balk met de laatste nieuwtjes, aan-

Lekker bewegen, normaal is dat u er niet teveel bij nadenkt. Het wordt anders als

biedingen. Een paar regels en dan

u last krijgt van pijn in uw rug of een zeurende knie, een nek die niet meer soepel

een lees verdertje die linkt naar de

draait of een chronische ziekte die u beperkt in uw bewegingen. Als gewone dage-

nieuwspagina. < lees verder >

goede fysiotherapeut. Bij ons bent u aan het goede adres.

AANBIEDINGEN

Onze praktijk is veelzijdig. Samen met alle collega’s vormen wij een deskundig

dertje die linkt naar de nieuwspagina.

team, gericht om u te helpen weer in beweging te komen. Wij gaan er van uit dat

< lees verder >

Een paar regels en dan een lees ver-

samen met u, op zoek naar de juiste oplossing en behandeling voor uw klacht.

Thorbeckelaan 9 Goes telefoon 0113 851 257

FYSIO-flyer A4-A.indd 1

15-10-12 16:26

Loopt u al jaren, ma anden of Hebt u va weken me n alles ge t klachten probeerd

lijkse handelingen beperkt worden door pijn wordt het tijd voor een bezoek aan een

voor iedere klacht een passende oplossing mogelijk is en gaan dan ook graag, Fysiotherapie Goes

Er is 1 homepagina. Als er via internet De Oude Vest, Fysiotherapie Goes, Fysio Goes of Shockwave Centrum wordt ingetikt... dan kom je uit op deze pagina.

NIEUWTJE 2

ACHTERGROND foto 1

Veersesingel 45 4332 TA Middelburg Btwnr. Nl 4321 56 789 B01

|

|

telefoon 0118 71 47 14

|

fax 0118 714 715

www.fysiotherapiedeoudevest.nl

|

|

, maar zo rond? nder result Wij heb aat? be om u te n de kennis in helpen. huis Onze praktijk

ABN 1098765432 | KvK 52677699

info@fysiotherpiedeoudevest.nl

hortem hor ad finatus audem niquam Als u denkt, dat wij u met uw problemen kunnen helpen, maak dan een afspraak

imperdi umurbem perferios, quam

voor een eerste gesprek. Samen met u maken wij vervolgens een speciaal op u

estem te inam re pri, comnon dentife

afgestemd behandelprogramma, zodat u zich snel weer prettiger voelt.

bestaat uit liseerd heb jonge en ene ben in dive rgieke the rse nieuwe rapeuten, shockwave die zich ges fysiothera , dry needlin pietechnie peciag en rugWij kunnen ken, zoals en nektrai u helpen me echografie ning. t uw klachte Kijk voor , meer info n. Ma ak dus sne rmatie ook l een afspra eens op onz ak! e website www.fysiod Tot ziens ov.nl in

cemus, conerum tantico mperfes hus bonsupi enteriam ad deps, utemquam

U kunt bij ons zowel in Middelburg als in Goes terecht voor behandelingen. Op

in disqua me patus? lees verder >

onze website staat allerlei informatie over hoe wij u kunnen helpen om weer in beweging te komen. Tot ziens in onze praktijk.

FYSIO-flyer

A4-A.indd

2

onze pr aktijk. Bij ons be nt u in go ede

handen

!

15-10-12

16:26

portfolio Marianne de Vin grafische vormgeving


HUISSTIJLEN TOB MEDIA Ontwerp > mevin 2012 logo en huisstijl Huisstijl > logo en diverse toepassingen

Ellerweg 17 6037 RR Kelpen-Oler Postbus 3084 2260 DB Leidschendam

o.a. trailer belettering, agendaâ&#x20AC;&#x2122;s, kalenders

Jinet Le

Salesm

e

anager

telefoo

n 06 48 1 624 25 jl@tonn aerbyk orf.nl www.to b-media. nl

Marianne de Vin grafische vormgeving t.a.v. Marianne de Vin Tulpstraat 142 2282 NV Rijswijk

datum 06-01-2012 betreft Huiststijl TOB kenmerk 212-0601

Metaalhof 27 3067 GM Rotterdam Postbus 3084 2260 DB Leidschendam telefoon 043 310 14 48 fax 085 210 10 97 www.bmediagroep.nl info@bmediagroep.nl ING bank 6065004 KvK 52677699 BTWnr. NL 8505 48 639 B01 en misschien komt hier nog meer informatie om dit regeltje vol te krijgenBearunti temporporrum con pla ationest por reprerferita esequatem delita debit, quiatest, con evenecae de nobisin usciur magnaturem ulparum vel moditatur mod et ut ariatur as dolorum idemporecto ium nonsequi iument di quam, sint lab illecea riatio dolessit laut autentium aut idel ipiendis prepedi cor asin nobis dolut ipient labor aliam si beatur? Pa conecestint eosam seque dolorernatur sit utem ut acepe la nonem. Nam ipsum quunto et fugitam, velit modicietur rae consectem dictur aliatur? Aximent venitae ipsant min expellanis dollaborerum aut offic totata quis aspis archil ma quiatqui cus eturitas anto eium fugit facerorit volo incit aut ipsunt que conector a postis re ventur re vellamendae cum fuga. Oribus eum quaeped mosapita dionsecto dolo mo dita corem sinus ut eicatint plignihic to officil ipiendicae corerit dolest, ut eaqui si rero odit hit incte volumquo vitae. Imi, sequisit et poresequi blaborent ene ducipis quam volorit et, quam, occum ipsam in eiur sum eniminMetaalhof 27 3067 GM Rotterdam Postbus 3084 2260 DB Leidschendam tel 043 310 14 48 laut fax la 085 210 10 97 tium ant omnis ipsapiet eicture dolorio restiis intiis ipsamusam voluptatum ilis paribus www.tob-media.nl info@tob-media.nl ING bank 6065004 KvK 52677699 BTWnr. NL 8505untiasimaxim 48 639 B01 andaes exernat. Officiis autam eni volorenis et peles nonsedi nimus, sit lantorum ea conserfero bearum nus quis reritius explabo. Untet omnis est officillabo. Ut fugitas endit que duntiumet abore estrum cusandipsum fugit explaborum dolenis acerspe rcilici tatusam que ilicimus et qui im aces evelecae dolor sequi quatis recto eosant, sunt.

Postbus 3084 2260 DB Leidschendam

Nam quas adition cuptatintio qui re ius rehenda del ipis ma consecu llabori remo beaqui nobis dolorem ea inveliquam nos cusa qui ad mod quam qui cor alit aut apiditatia dictem ea natur sitasitate vendell upistion necum faccatu saepres testium fuga. Aceaquostem nessit arum ium et hicium doluptam aut maximus modici culluptatios ipsum nulparum is ex es soluptur maximusda ducid essinulparis et, officia sint porporeiur saectur, secti blani qui corest, te sitatem voluptur, ipsunt. reped quae. Nis aliquam abo. Et faceatem cusamet laborum audicti in rem ad quias estor simoles ecuptassum eiciae qui derum quam voluptam erior maximillest quo blab inum qui ommolore reratur rectio imod quo officipis magnihil idenis ereriandamet lab ipit vellorro es adigeniet voluptas est.

Metaalhof 27

3067 GM Rotterdam

Postbus 3084

2260 DB Leidschendam

tel 043 310 14 48

fax 085 210 10 97

www.tob-media.nl info@tob-media.nl ING bank 6065004 KvK 52677699 BTWnr. NL 8505 48 639 B01

portfolio Marianne de Vin grafische vormgeving


HUISSTIJLEN MC EGBERT Ontwerp > mevin 2012 logo en huisstijl Huisstijl > logo en diverse toepassingen Olympiadeplein 109 2807 BG GOuda

Egbert Mulder, freelance journalist, schrijver,

telefoon mobiel iban

voiceover, radio- en podcastsmaker.

085 877 17 27

06 40 38 32 36

nl05 inGB 006 0966 71 bank kvk btw

6096671

56424825

nl109337712 B02

Aan Insert Internetuitgeverij T.a.v. T.a.v. M.A. Middendorp Adres Zilvermeeuwlaan 112 2496 NW Den Haag

Olympiadeplein 109 2807 BG GOuda telefoon mobiel iban

085 877 17 27

06 40 38 32 36

nl05 inGB 006 0966 71 bank kvk btw

Aan Insert Internetuitgeverij T.a.v. T.a.v. M.A. Middendorp Adres Zilvermeeuwlaan 112 2496 NW Den Haag

datum: 4 december 2012 betreft: factuur logo en layout briefpapier factuurnummer: 2121204

6096671

56424825

nl109337712 B02

TekstIgenia nos et aut est quiscime sum quiae et quam eosanimpor audandi tectur sequas dolupta temodignis di quis ut ario es ulpa solectem ra quuntis maior alitibusam vendam eum ex et optatur? Qui corehent, arum animili gnaturi onsequi solupti dis dundus doluptatiae laciendicae consequi ratem quos voluptas conseritior as natiisqui optatis quo cuptatibus cumet volendia nonse parum fuga. Umquo tem alibus, qui as con corernam, qui volorio optaeperis molorei ciminis reicatectis eos mosanis mo dendae doluptate labori initemquia debisitio. Ita quid quis dipsandis exerferis ipsandi re, se lat demos adipsae idebis eum rem quat aut veraessenia quostia voluptas as a sit, volupta tecatia esciate del inisquiae non con plibea aut parchil laborum inti consectum audam ut ommo cum endis mincimus apercid ucillaut autempora pore volorro debistioris pro temque renducimi, simpor autem volo velest, to et es conet volendi nis vent, siti quianis sequam re offic tentota cupid ut ium reptaquo omnis ab imolut et labo. Ebit expliquam a entur? Nonsequat il istempe rat. Et quasperuntem facessequo eum harum velenduci bearum es accupta voluptatquo ium as eatem qui tem non providis res acitas adit volo dolo dellist reheni del ipsum raerorro elignam quundant, tet et qui consequam repe sed etus dolorem ius doluptur rem faceper epernatur, cuptatur re nonet facesecatur sum que cores mo cus, versperum facerum quibusapel im am, con pore plit fugiam simint, sani omnim illa quat is dita quas doluptae quaerum id modite dolupta spellam, simi, officillitam idem que officium ut ut voluptatem nis aliqui nihitas ipsunt, temquas piditat quatures ad utatque voluptae eos eium untore ped quatemquat omnim fuga. Itatquatur? Im venihil iquiatur? Pis por aliquae et exces re, qui ipiet et volupta con con porepelendi dipsundust des eum nia que sequod quatempost, omnimodit aut as voles voluptio dolorer ateceritae aut utaepudae volupta coressum vitate vello quam, unt fugiae num re nost elit enihil in net aut por re providendes etur sintotas aut dolorest optae dita qui int.

Met dank en vriendelijke groet, Egbert Mulder

O

N TA

C T

C

â&#x2014;? Olympiadeplein 109 â&#x2014;? 2807 BG GOuda

Gelieve de factuur binnen 30 daGen over te maken op rekeninGnummer 6096671 t.n.v. mceGbert te Gouda o.v.v. het factuurnummer telefoon

085 877 17 27 0182 71 20 10

mobiel

06 40 38 32 36 kvk

56424825

Welkom bij McEgbert McEgbert - oftewel Egbert Mulder - maakt podcasts, leest nieuws, schrijft en redigeert teksten en maakt spraakmakende voice-overs. Volg McEgbert op Facebook en Twitter of kijk op het Youtubekanaal. Te nieuwsgierig om daarop te wachten? Mail naar egbert@mcegbert.com of skype naar mcegbert.

portfolio Marianne de Vin grafische vormgeving


HUISSTIJLEN ABIËSCA Ontwerp > mevin 2017 logo en huisstijl Huisstijl > logo en diverse toepassingen Opdrachtgever Linda Vergalen Betreft Datum Aan

OFFERTE STOELMASSAGES periode januari t/m december 2018 29 januari 2018 Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer – afdeling Markten t.a.v. Merel Kooij Postbus 12651 2500 DP Den Haag

Beste Merel, Leuk dat jullie zo enthousiast zijn over de stoelmassages dat jullie dit ook in 2018 willen voortzetten voor de medewerkers van de afdeling Markten. > Offerte 2018 De minimale afname is 2 uur per bezoek ongeacht het aantal deelnemers. Ik reserveer 3 uur voor jullie zodat er elke keer 9 personen kunnen deelnemen. De prijs per massage bedraagt € 20,- ex btw. De stoelmassage duurt 15 minuten en per uur kan ik 3 personen masseren. > Massagedagen De massages worden om de week gegeven op de dinsdag vanaf 10.00 op het Spui te Den Haag. Dinsdag 9 januari is de eerste massagedag van het nieuwe jaar. Ik kijk uit naar een wederom fijne samenwerking, mocht je vragen hebben dan kun je mij altijd bellen.

Hartelijke groet, Linda Vergalen

Praktijk voor blije mensen Van Boetzelaerlaan 312 2581 BC Den Haag e-mail info@abiesca.nl telefoon 06 290 35 558 Bank NL16 INGB 0008138614 KvK Den Haag 27310489 Btw.nr NL1457 95 585 B01

Praktijk voor blije mensen Van Boetzelaerlaan 312 2581 BC Den Haag e-mail info@abiesca.nl telefoon 06 290 35 558

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


Heeft u een id ee?

BOOG - DIVERSE Achteruitgang in uw wooncomplex- of gebied

Medewerking van uw huurders gevraagd

Boog biedt resultaatgerichte aanpak

Om het fysieke onderhoud van uw

aan, óók bij grote leefbaarheidproblemen. Zoals verloedering,

wooncomplex aan te pakken heeft u medewerking van uw huurders

verstoorde onderlinge verhoudingen

nodig. Dit gebeurt niet zo maar.

of problematiek achter de voordeur. Vanuit onze jarenlange ervaring in

Boog zorgt voor een impuls. Wij leggen huisbezoeken af, doen bewoners-

Boog denkt met u mee!

Geen communicatie Boog zorgt voor ‘interculturele com-

Ontwerp > mevin Flyers, posters, folders, boekjes, advertenties t.b.v. diverse projecten.

voor samenlevingsopbouw in Den Haag en omgeving.

Taalbarrières, onbegrip en wantrouwen zijn vaak de redenen. Boog biedt succesvolle methodes aan om bewoners weer normaal met elkaar te laten communiceren.

het opbouwwerk kennen wij de wijk

onderzoeken en organiseren ontmoe-

en de problematiek. Bovendien zijn

tingen tussen individuele bewoners

bewonersnetwerken door ons opgebouwd. De meerwaarde van Boog

uit portieken of galerijen. Deelname verbindt bewoners met elkaar. Ze zijn

is dat wij deze ervaring combineren

bereid om samen met u het onder-

met onze werkwijze. Wij benaderen het probleem vanuit verschillende

houd aan te pakken. Boog betrekt ze bij het opzetten van adviesraden en

Met elkaar in gesprek

invalshoeken en zorgen voor voldoen-

bewonerscommissies. Het resultaat

‘De Cadeauslinger’ zetten wij hier-

de draagvlak. Boog denkt met u mee en lost de problemen op. Zo nodig

is overleg, afstemming en inspraak. Boog organiseert uw klankbord!

voor in. Een bewoner ontvangt in een doos een cadeautje en bovendien

voeren wij de regiefunctie voor u uit.

Stichting Boog was een stedelijke organisatie

municatie’ daar waar huurders elkaar letterlijk en figuurlijk niet verstaan.

een persoonlijke boodschap op een opnamebandje. Het cadeau ‘slingert’ van bewoner naar bewoner. Boog zorgt dat dit unieke communicatie-

Otterade weer in nieuw jasje

middel bekend is in de buurt. Bijvoorbeeld door posters op te hangen in

Ondanks zware problematiek (fysiek,

een wooncomplex. Ook verspreiden

sociaal en financieel) heeft wooncomplex Otterade weer een nieuw

wij de cadeauslinger tussen bewoners. Bewoners leren elkaar hierdoor kennen

jasje. Dienst Stedelijke Ontwikkeling

en zoeken elkaar eerder op om iets

van de gemeente Den Haag, wooncorporatie Vestia en de bewoners

te bereiken. Cadeauslinger

knappen gezamenlijk het wooncomplex Otterade in Bouwlust op. Mede door meerjarige intensieve inspanningen van Boog verloopt dit succesvol.

Feiten over Boog

Boog werft bewoners om zich in te

en buurten van Den Haag. • Ontwikkelen en ondersteunen jaar-

zetten voor hun complex. Door actief mee te denken en te doen krijgen de bewoners weer grip op hun gebouw, hun woonomgeving en hun Vereniging van Eigenaren.

• Werken in alle stadsdelen, wijken

lijks meer dan honderd bewonersinitiatieven. • Hebben dagelijks met honderden individuele bewoners contact. Foto’s Wooncomplex Otterade in Bouwlust. Foto achtergrond J. Antony

NEE!

Het wijkspel laat Vreewijk in al haar bijzondere facetten zien

Kent u uw buren? Waar woont u over 5 jaar? Voelt u zich veilig op straat? Er staat al een week een vuilniszak op de hoek. Wat doet u?

Speel

met ons mee

Groeten uit Vreewijk

deel uw kennis en kijk op Vreewijk met uw medebewoners

maatwerk Regie én Zichtenburgl

aan 260 2544 EB Den Haa telefoon 070 g 205 20 00 www .xtra.nl

ad vie s aa n bewo ne of ge me en rso rg an isa tie te

GEMEENTE LAAT BEWONERS NIET IN HUN HEMD STAAN!

BOOG PETITIE-oranje def.indd 1

Ook aa20 e:richte tg14 to orns in Resultin de wijk! k vtozie a p n aa plexm woonco of gebied

sc h o n e w ij op ze tte n k c o n ta c te n bewon er sg ro ep en w ijk vo or zi en in ge n m e t b e wo n e rs

25-02-11 15:23

de start van een Xtra uitdaging Met u hebben we twintig

fantastische jaren samen

mogen werken. Vanaf 2014 zetten wij dit graag voort onder de vlag van de Xtrawerkmaatschappijen Mooi, Zebra en Voor Welzijn

Boekje ten behoeve van het project Kunst Van De Buren (2009)

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


BELASTING & DOUANE MUSEUM - DIVERSE Ontwerp > mevin diverse uitnodigingen, jaarverslagen, fietsroute, items museumwinkel. Binnen bestaande huisstijl van het museum.

Items museumwinkel Ontwerp > mevin 2015

Snoepblik - WIKKEL DEF.indd 1

27-10-15 15:59

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


PROJECT - BOOG PARELS VAN... Ontwerp > mevin 2009 uitstraling project Opmaak > logo, brochures, flyers, posters, vlaggen, website Start project 2009 tot heden. Project De Parels van... Bewoners in Loosduinen, Leidschenveen, Moerwijk, Wateringse Veld, Kortenbos, en de Flora- en Faunawijken zetten zichzelf en hun wijk een dag lang in de schijnwerpers. Mensen met bijzondere talenten of hobbyâ&#x20AC;&#x2122;s zetten hun deur open, zo ontdekken buurtbewoners de verborgen parels. Boog begeleidt die wijken een paar jaar in het opzetten van het project zodat zij uiteindelijk zelfstandig het project voort kunnen zetten. Stichting Boog was de stedelijke organisatie voor samenlevingsopbouw in Den Haag en omgeving. Opgeheven eind 2014.

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


CAMPAGNE - PULSE MAATJE WORDEN Ontwerp > mevin 2015 logo en uitstraling campagne Opmaak > toepassing A5 flyer, A0 posters Opdracht van Stichting Pulse, IJsselstein

MAATJESMARKT vrijdag 25 september 2015 van 14.00 -16.00 uur

Kom naar de Maatjesmarkt

LOCATIE Bibliotheek Lek & IJssel, Overtoom 7 in IJsselstein

info@vwijl.nl www.vwijl.nl

Kom naar de maatjesmarkt.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om Maatje te worden? Kom op vrijdag 25 september naar de Maatjesmarkt. Op de markt zijn maatschappelijke organisaties aanwezig die Maatjes zoeken en uw tijd en enthousiasme enorm waarderen. Zij kunnen u vrijblijvend informeren. De Maatjesmarkt is voor iedereen die tijd, aandacht en gezelligheid over heeft voor een ander en zich wil oriënteren op de mogelijkheden om Maatje te worden.

‘Wandelen, fietsen, zwemmen... zoveel verschillende activiteiten waar je iemand blij mee kunt maken’ ‘Ik reageerde via de site op een Maatjes-vacature. Dat is me goed bevallen’

‘Leuk om te doen en je helpt er ook nog iemand mee’

‘Samen een terrasje pakken is gewoon gezelliger’

‘Ik leer nieuwe mensen kennen, en tegelijkertijd mijn vaardigheden vergroten’

MAATJES ZIJN ER IN ALLE SOORTEN EN MATEN

Een Maatje! Jazeker, iedere kan Maatje wordenen Ik?

U ziet het misschien niet meteen aan iemand maar er zijn meer mense n dan u denkt die behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuni ng, omdat zij weinig contac ten hebben bijvoorbeeld of moeilijk de deur uit kunnen. Dat kan zijn vanwege een handicap, een zieke partner, psych ische klachten of een hoge leeftijd. Een Maatje kan dan gezelschap bieden , voor afleiding zorgen en de dag wat opfleuren . Als Maatje kunt u iets betekenen voor een ander én voor uzelf.

vrijdag 25 september 2015 VAN 14.00-16.00 UUR BIBLIOTHEEK LEK & IJSSEL OVERTOOM 7 in IJSSELSTEIN WWW.VWIJL.NL

Waarom Maatje worden

Het geeft voldoening om iets te doen voor een ander. Het is gezellig, nuttig en leerzaam! U doet nieuwe kennis en vaardigheden op. Het kost niet veel tijd. Het kan vaak op flexibele basis (1x per week tot 1 x per maand).

U leert nieuwe mense n kennen en uw netwer k vergroten. U krijgt inzicht in uw eigen kwaliteiten en talenten. Het kan een opstapje zijn naar betaald werk of om na te gaan of een beroep bij u past.

KOM OP 25 SEPTEMBER LANGS OP DE MAATJ ESMARKT IN BIBLIO WIJ INFORMEREN U GRAAG THEEK LEK & IJSSEL OVER DE MOGELIJKHED . EN. NFO@VWIJL.NL WWW.VWIJL.NL

vrijdag 25 september 2015

BIBL IOTH EEK LEK & IJSS EL, OVE RTO OM 7 IJSS ELST EIN

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


INFORMATIEZUILEN Ontwerp > Claudia Gravestijn ontwerp

DRUN NEN E DRUNEN

WAALWIJK A

Opmaak > zuilen in opdracht van Claudia t.b.v. Nationale Parken in Nederland De zuilen zijn opgezet als geschenk van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de ANWB ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileumjaar van de Koningin. De zuilen zijn in alle twintig Nationale Parken geplaatst. De eerste is door de Koningin zelf onthuld in het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug.

Wandelen in het Hengstven

Klinkaert

Fellenoord

Vanaf Duinoord kunt u over bestaande paden een afwisselende wandeling maken door bossen en langs kleine heidevelden en zandverstuivingen. Ook kunt u een kijkje nemen in natuurontwikkelingsgebied het Hengstven.

Drongelen

h chchosch bosch nbosc nbosch ogenbosc ’s-Hertogenbosch’s-Hertog g f Afwateringkanaal

PLANTLOON

Natuurontwikkelingsgebied het Hengstven is een open landschap met graanakkers, graslanden en hier en daar bosjes en struiken. Liefhebbers van vogels, vlinders en akkerkruiden kunnen hier hun hart ophalen, want door de voormalige landbouwgronden op een natuurvriendelijke manier te beheren is de soortenrijkdom toegenomen. Via een aantal paden kunt u het Hengstven zelf verkennen.

TE RG RG DISTELBERG

GIERSBERGEN BER BERG Duinoord

De Roestelberg

De Drie Linden

ROESTELBERG

v hengstven rogge foto Kina, foto I.Natuurmonumenten De Potter ZWARTE BERG

HENGSTVEN

CAPUCIJNENBERG

De komende jaren zullen grote graafwerkzaamheden worden verricht om drie vennen te herstellen. Een deel van de bestaande paden zal hierdoor verdwijnen, maar daar komt een mooie gemarkeerde wandelroute voor in de plaats, zodat u de ontwikkeling van de natuur in het gebied op de voet kunt volgen.

Vredesmonument

De Rustende Jager Bosch en Duin

BRAND Herbergmanege Van Loon

H

LLOON OON OP ZAND BIEZENMORTEL ZEN N MOLENSTRAAT RAA AA

v als het gebied natter wordt keert zonnedauw terug

v hagedis aan het zonnen foto Kina, B. Castelein

v het leefgebied van de hagedis foto Kina, Natuurmonumenten

v de veldkrekel staat op het hagedissenmenu

UDENHOUT UDENH

Grondgebruik

Roestelbergroute, 5,0 km

Regionale / verharde weg

Bosch en Duinroute 4,0 km

Zand

Onverharde weg

Water

Spoorlijn

v boomkikker in beek- en moeraslandschap De Brand

Schiermonnikoog Lauwersmeer De Alde Feanen Duinen van Texel

Drentsche Aa Drents-Friese Wold Dwingelderveld De Weerribben

Zuid-Kennemerland

Sallandse Heuvelrug De Hoge Veluwe Veluwezoom

Utrechtse Heuvelrug De Biesbosch

De Loonse en Drunense Duinen

De Zwarte Bergroute 4,0 km Capucijnenbergroute 3,5 km

Bebouwing

Fietspad

Overig

Hondenlosloopgebied

Fellenoordroute 4,0 km Hondenloslooproute 3,5 km

OISTERWIJK OIST TERWIJK T

v een stuifzandwandeling is een bijzondere beleving

De Zoom-Kalmthoutse Heide

HAAREN AREN

Wandelpaden Verkeersweg

Heide

BERKEL-ENSCHOT L LL-E CH HOT

TILBURG TILB BU B URG U

v dit Nationaal Park is 3500 hectare groot

Oosterschelde

Verkeer

Bos

De Maasduinen

v heikikkers v oeverlibelle foto’s M. de Clerck

Welkom in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen

Metamorfose

Levendbarende hagedis

U bevindt zich hier aan de rand van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. In het centrale deel ligt een grote open stuifzandvlakte, die tot één van de meest uitgestrekte, nog levende stuifzandgebieden van West-Europa behoort. Hier zijn nog stukken waar de wind het zand van de ene plek wegblaast om het vervolgens ergens anders in de luwte weer af te zetten. Dit levende stuifzand is een zeldzaamheid geworden en daarmee ook de bijzondere dieren en planten die er voorkomen.

In het Hengstven zal de komende jaren worden gewerkt aan het herstellen van de natuur. De metamorfose van landbouw- naar natuurgebied is niet de eerste grote landschapsverandering in de geschiedenis van het Hengstven. Al in de dertiende eeuw werden de oerbossen in dit drassige gebied gekapt en kwam er heide voor in de plaats. Er lagen drie grote vennen: Boompjesven, Diepven en Hengstven. Rond 1950 werd het gebied ontwaterd en ontgonnen ten behoeve van de intensieve landbouw. Vanaf toen bepaalden grote monotone maisakkers het landschapsbeeld en was er van de vroegere soortenrijkdom aan planten en dieren nog maar weinig over.

De levendbarende hagedis is de enige reptielensoort die hier leeft. Met zijn koudbloedige lijf is hij optimaal aangepast aan de extreme temperatuurschommelingen van dit gebied. De snel opwarmende zandbodem en de vele overgangen naar heide en bossen vormen een ideaal leefgebied. Met wat geluk treft men ze op een mooie dag zonnebadend aan om zo hun lichaam op te warmen voor de jacht. En als na een warme dag de temperatuur boven het zand met 50 graden daalt, past hij zijn lichaamstemperatuur gewoon aan de omgeving aan.

Naast het uitgestrekte stuifzandgebied met zijn bossen, heide en korstmossteppen, behoren ook het natte en bosrijke natuurgebied De Brand, Landgoed Plantloon en de voormalige landbouwenclave Hengstven tot dit Nationaal Park.

Jagen tussen zand en heide Natuurmonumenten zorgt voor voldoende structuurrijke overgangen van het open zand naar heide en bos. Er dienen zowel schaduw- als zonplekken te zijn. In deze overgangsgebiedjes wemelt het vaak van insecten, zoals zandloopkevers, veldkrekels, spinnen, sluipwespen, en vliegen. Ze staan op het menu van de levendbarende hagedis.

Herstel van de vennen Natuurmonumenten gaat het drassige vennengebied weer in ere herstellen. De waterstand zal worden verhoogd en de bemeste bovenste grondlaag wordt van de oorspronkelijke zandbodem verwijderd. Hierdoor keren de drie grote vennen terug in het landschap en krijgt ook de heide weer kansen om te groeien. Ten zuiden van het Hengstven zal Natuurmonumenten in samenwerking met de Duinboeren kleine graanakkers en bloemrijke graslanden in stand houden. Deze trekken dieren en planten aan die afhankelijk zijn van natuurvriendelijk beheerde landbouwpercelen.

Het ontstaan van een natuurruïne Het zand van De Loonse en Drunense Duinen is hier in de laatste ijstijd door poolwinden in de vorm van een hoge dekzandrug afgezet en was lange tijd door oerbos bedekt. In de veertiende eeuw werd het bos ten behoeve van brandhout en landbouwgrond gekapt. De heidevelden die hier voor in de plaats kwamen werden begraasd door het vee van de boeren. De heide werd geplagd en vermengd met mest gebruikt om de akkers productief te houden. De toch al arme zandbodem van de heide verarmde door die continue afvoer van voedingsstoffen steeds meer, waardoor de heide zich steeds moeilijker kon herstellen. Er ontstonden open plekken in de begroeiing en de wind kreeg sinds lange tijd weer vat op het zand. De zandverstuivingen breidden zich steeds verder uit en zijn pas in de negentiende eeuw enigszins beteugeld door grootscheepse bosaanplanten. Zo kon het stuivende zand de omliggende landbouwgronden geen overlast meer bezorgen. Temidden van de bossen beweegt het zand echter nog altijd.

Levend barend Bij de meeste reptielen worden de eieren in het zand gelegd en door de zonnewarmte uitgebroed, maar bij de levendbarende hagedis draagt het vrouwtje de eieren in haar lichaam. Tijdens haar zwangerschap zoekt ze plekjes op met een voldoende hoge temperatuur die nodig is voor de ontwikkeling van de embryo’s. De jongen komen – omgeven door een transparant vlies – levend ter wereld. Slimme verdediging Wanneer de levendbarende hagedis door een vijand (kraai of fazant) bij de staart wordt gegrepen, stoot hij deze af. De staart blijft echter nog wat doorkronkelen.Dit leidt de aanvaller voldoende af, zodat de hagedis tijd heeft om te ontkomen.

Dit Nationaal Park maakt deel uit van het stelsel van twintig Nationale Parken in Nederland. De parken zijn belangrijke onderdelen in de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in Nederland. Samen zijn de parken ruim 120.000 ha groot, ruim 3% van Nederland. Achttien Nationale Parken zijn ingesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, twee parken (Veluwezoom en De Hoge Veluwe) zijn particulier initiatief. De Nationale Parken richten zich op behoud en ontwikkeling van bijzondere natuur en bieden gelegenheid voor natuurgerichte recreatie, educatie, voorlichting en onderzoek. U bent van harte welkom in de parken. Informatie: www.nationaalpark.nl en www.minlnv.nl

De Groote Peel De Meinweg

Strijd tussen plant en zand In de open vlakte groeien planten die de barre omstandigheden van het stuifzand trotseren. Vooral buntgras en zandzegge proberen steeds weer de kop op te steken in het moordende zand. In de lagere delen is pijpenstrootje het eerste gras dat zich op het zand vestigt. Waar de grassen voor enige luwte zorgen ontstaan ‘korstmossteppen’ met Ruig haarmos, bekermos en rendiermos. Deze leggen het zand goed vast en raken daarna begroeid met heidestruiken of jonge boompjes.

camouflage Natuurmonumenten beschermt natuur door gebieden aan te kopen en zorg-

Het belangrijkste voedsel van de das zijn regenwormen. De graslanden in Hengstven zijn er rijk aan en worden daarom door veel dassen bezocht.

Buiten de jubileumversie met oranje sjerp, zijn

vuldig te beheren. Leefgebieden van planten en dieren worden hierdoor veiliggesteld. Uw steun is daarbij hard nodig. Door lid te worden levert u een belangrijke bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van natuur in

v

Nederland. Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl buntgras

zandzegge

De huid van de hagedis bestaat uit verschillende kleuren bruin. Dat is een goede camouflage want hij valt op de bodem of op een tak bijna niet op. Zoek in het bos maar eens naar vijf verschillende kleuren bruin en houd ze bij de foto.

v

Nationaal Park

LOONSE EN DRUNENSE DUINEN

Project > 2005/2007

foto Kina, Dick Klees klaproos foto Namo

er ook standaard informatiezuilen geplaatst.

v

de jas van de nachtzwaluw heeft een bruine schutkleur

de Koninginnepage

de rups van de Koninginnepage

v

‘het groentje’ lijkt net een boomblaadje

DRUN NEN E DRUNEN

WAALWIJK A

Wandelen over landgoed Plantloon

u bevindt zich hier

hch chosch bosch nbosc nbosch ogenbosc ’s-Hertogenbosch’s-Hertog g f Afwateringkanaal

PLANTLOON

Klinkaert

Fellenoord

Landgoed Plantloon maakt ook onderdeel uit van het Nationaal Park, maar stuifzanden zult u hier niet aantreffen. De fraaie lanen met beuken en eiken geven het gebied de uitstraling van een landgoed in engelse landschapsstijl. Karakteristiek is ook het middeleeuwse gehucht Achterste Hoeve en de oude dijken, open velden en weilandjes. Bijzonder is de turfvaart die rond 1400 is gegraven. Hij werd gebruikt om turf te vervoeren van Kaatsheuvel naar ’s-Hertogenbosch.

Drongelen

TE RG RG DISTELBERG

GIERSBERGEN BER BERG Duinoord

De Roestelberg

De Drie Linden

ROESTELBERG

v foto H. Stokwielder ZWARTE BERG

HENGSTVEN

CAPUCIJNENBERG Vredesmonument

De loof- en naaldbossen herbergen allerlei roofvogels en uilen, maar ook de wielewaal, goudvink en boomklever kunt u tegenkomen. In de graslanden broeden veel weidevogels, maar ze zijn als voedselgronden ook in trek bij dassen en grote aantallen reeën.

De Rustende Jager Bosch en Duin

BRAND Herbergmanege Van Loon

H

LLOON OON OP ZAND BIEZENMORTEL ZEN N MOLENSTRAAT RAA AA

moerasbos foto Kina, Natuurmonumenten

v bosanemoon foto Kina, Natuurmonumenten

v jonge bosuil foto Kina, S. Puijman

v reegeit in het gras

Planten en dieren in De Loonse en Drunense Duinen

UDENHOUT UDENH

Grondgebruik Bos

TILBURG TILB BU B URG U

v dit Nationaal Park is 3500 hectare groot

Verkeer

Wandelpaden Verkeersweg

De afwisseling van een open stuifzandgebied met besloten bossen en kleine weilandjes zorgt voor een grote variatie aan planten en dieren. De natuur in De Brand doet daar nog een schepje bovenop, want dit drassige en bosrijke gebied kent weer een heel eigen flora en fauna.

HAAREN AREN

Roestelbergroute, 5,0 km

Heide

Regionale / verharde weg

Bosch en Duinroute 4,0 km

Zand

Onverharde weg

De Zwarte Bergroute 4,0 km

Water

Spoorlijn

BERKEL-ENSCHOT L LL-E CH HOT Bebouwing

Fietspad

Fellenoordroute 4,0 km

Overig

Hondenlosloopgebied

Hondenloslooproute 3,5 km

Moerasbossen en poelen in De Brand In het voorjaar is de bosbodem in De Brand bedekt met bloeiende bosanemoon, kruipend zenegroen en gele dovenetel. De tientallen poelen zijn rijk aan verschillende soorten amfibieën.

Capucijnenbergroute 3,5 km

OISTERWIJK OIST TERWIJK T

v een stuifzandwandeling is een bijzondere beleving

v boomkikker in beek- en moeraslandschap De Brand

Welkom in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen

Oersfeer terug in het bos

U bevindt zich hier aan de rand van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. In het centrale deel ligt een grote open stuifzandvlakte, die tot één van de meest uitgestrekte, nog levende stuifzandgebieden van West-Europa behoort. Hier zijn nog stukken waar de wind het zand van de ene plek wegblaast om het vervolgens ergens anders in de luwte weer af te zetten. Dit levende stuifzand is een zeldzaamheid geworden en daarmee ook de bijzondere dieren en planten die er voorkomen.

Vanaf de vroege Middeleeuwen is het oorspronkelijke oerbos gekapt en afgebrand. Hiermee werd in de behoefte aan hout en landbouwgrond voorzien. De huidige naaldbossen zijn grotendeels rond 1870 aangeplant voor de houtproductie. Ze bestaan voornamelijk uit grove den en vertonen nog maar weinig gelijkenissen met de groene wildernis die ooit deze zandgronden bedekten.

Naast het uitgestrekte stuifzandgebied met zijn bossen, heide en korstmossteppen, behoren ook het natte en bosrijke natuurgebied De Brand, Landgoed Plantloon en de voormalige landbouwenclave Hengstven tot dit Nationaal Park.

Natuurmonumenten zorgt dat de natuurlijke ontwikkeling van deze saaie en monotone naaldbossen wordt versneld. Een deel van de aangeplante naaldbomen wordt gekapt, waardoor er meer licht tot de bosbodem kan doordringen. Hierdoor krijgen nieuwe planten en (loof )bomen een kans om te groeien. Dode en omgewaaide bomen mogen blijven liggen, omdat zij een bron van leven vormen voor mossen, varens, paddenstoelen en dieren. Insecten die zich voeden en schuilhouden in het dode hout worden weer gegeten door veel vogels en zoogdieren. De rijen aangeplante bomen van één soort en dezelfde leeftijd zullen langzaam opgaan in een nieuwe groene wildernis waar wandelaars en fietsers weer van de oersfeer kunnen proeven.

Het ontstaan van een natuurruïne Het zand van De Loonse en Drunense Duinen is hier in de laatste ijstijd door poolwinden in de vorm van een hoge dekzandrug afgezet en was lange tijd door oerbos bedekt. In de veertiende eeuw werd het bos ten behoeve van brandhout en landbouwgrond gekapt. De heidevelden die hier voor in de plaats kwamen werden begraasd door het vee van de boeren. De heide werd geplagd en vermengd met mest gebruikt om de akkers productief te houden. De toch al arme zandbodem van de heide verarmde door die continue afvoer van voedingsstoffen steeds meer, waardoor de heide zich steeds moeilijker kon herstellen. Er ontstonden open plekken in de begroeiing en de wind kreeg sinds lange tijd weer vat op het zand. De zandverstuivingen breidden zich steeds verder uit en zijn pas in de negentiende eeuw enigszins beteugeld door grootscheepse bosaanplanten. Zo kon het stuivende zand de omliggende landbouwgronden geen overlast meer bezorgen. Temidden van de bossen beweegt het zand echter nog altijd.

Leven in een stuifzandgebied Een aantal bijzondere planten dieren weten te overleven in het extreme klimaat van deze Brabantse Sahara. Zij trotseren wind, zand en grote temperatuurschommelingen, die op een zomerse dag tot wel 50 graden kunnen oplopen.

foto Kina, Marc de Clerck

De rugstreeppad verbergt zich overdag vaak in een konijnenhol en gaat pas in de avondschemering op pad.

v

De groene zandloopkever jaagt aan de rand van zandvlakten en -paden op kleine insecten.

v

LOONSE EN DRUNENSE DUINEN

Nationaal Park

NP-LDD 06/04

eenheid van de parken.

NP-LDD 06/03

NP-LDD 06/02

NP-LDD 06/01

De uniformiteit van de zuilen benadrukken de

van welke kant waait de wind?

foto Kina, T. Faasen

rood Bekermos

foto Kina, Natuurmonumenten Schiermonnikoog Lauwersmeer De Alde Feanen Duinen van Texel

Drentsche Aa Drents-Friese Wold Dwingelderveld De Weerribben

Zuid-Kennemerland

Sallandse Heuvelrug De Hoge Veluwe Veluwezoom

Utrechtse Heuvelrug De Biesbosch Oosterschelde

De Loonse en Drunense Duinen

De Zoom-Kalmthoutse Heide

De Maasduinen

Bosleven

Natuurmonumenten beschermt natuur door gebieden aan te kopen en zorgvuldig te beheren. Leefgebieden van planten en dieren worden hierdoor veiliggesteld. Uw steun is daarbij hard nodig. Door lid te worden levert u een belangrijke bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van natuur in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl

Dit Nationaal Park maakt deel uit van het stelsel van twintig Nationale Parken in Nederland. De parken zijn belangrijke onderdelen in de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in Nederland. Samen zijn de parken ruim 120.000 ha groot, ruim 3% van Nederland. Achttien Nationale Parken zijn ingesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, twee parken (Veluwezoom en De Hoge Veluwe) zijn particulier initiatief. De Nationale Parken richten zich op behoud en ontwikkeling van bijzondere natuur en bieden gelegenheid voor natuurgerichte recreatie, educatie, voorlichting en onderzoek. U bent van harte welkom in de parken. Informatie: www.nationaalpark.nl en www.minlnv.nl

In de bossen rond het stuifzand vinden veel dieren en planten een beschutte plek om te leven. De zandheuvels zijn zeer geschikt voor de burchten en holen van dassen, vossen en konijnen. Verschillende spechtensoorten hakken er lustig op los en de havik speurt met een scherpe blik naar konijnen en andere kleine zoogdieren in het kreupelhout.

De Groote Peel De Meinweg

zomereik foto Kina, Natuurmonumenten

Strijd tussen plant en zand In de open vlakte groeien planten die de barre omstandigheden van het stuifzand trotseren. Vooral buntgras en zandzegge proberen steeds weer de kop op te steken in het moordende zand. In de lagere delen is pijpenstrootje het eerste gras dat zich op het zand vestigt. Waar de grassen voor enige luwte zorgen ontstaan ‘korstmossteppen’ met Ruig haarmos, bekermos en rendiermos. Deze leggen het zand goed vast en raken daarna begroeid met heidestruiken of jonge boompjes.

Niet alleen vogels zijn dol op lijsterbessen. Ook de vos, das, muis en het ree eten ervan.

v

foto Kina, Philippe Clement

buntgras

Op dood hout leven paddenstoelen, zoals deze koraalzwam. Kun jij nog andere soorten ontdekken?

zandzegge

Gewone salomonszegel foto Kina, Natuurmonumenten

foto Kina, Dick Klees

kleine speurneus

NP-LDD NP-LDD04/04 13/04

NP-LDD 13/03

NP-LDD 13/02

NP-LDD 13/01

van welke kant waait de wind?

havik

portfolio Marianne de Vin grafische vormgeving


The aim of the International Association of Customs and Tax Museums is to preserve and maintain the rich heritage of Customs in a very rapidly changing world.

DIVERSE - FLYERS

IACM

The aim of the International Association of Customs and Tax Museums is to preserve and maintain the rich heritage of Customs in a very rapidly changing world.

Ontwerp > mevin Wil jij een flyer voor ons maken? Oftwel; kun jij van niets, iets moois maken? Vaak krijg ik alleen een tekstje of wat vage kreten, een deadline en een oplage. Maak er maar wat van.

U I T N O D I G I N G

kunst of kitsch zondag 30 januari 2011

Visit the Customs and tax museums of the world

www.customsmuseums.org

EN aaNkoNdigiNg MuSEuMwEEkENd LEidScHENvEEN

Ontwerp > artwork t.b.v. IACM

Kunst of kitsch zondag 30 januari 2011

Heeft u een prachtig schilderij, andere kunst, sieraden of antiek dat u wilt laten taxeren? Kom dan op zondagmiddag 30 januari tussen 13.00 en 16.00 uur naar het Wijk- en Dienstencentrum aan de Harriet Freezerhof 201 in Leidschenveen! De heer R. Aardewerk van Gebroeders Aardewerk Antiquairs en Taxateurs komt uw kunst, antiek, sieraden en curiosa taxeren, terwijl u kunt genieten van een gratis high tea. Hij zal u vertellen of u in het bezit bent van kunst of kitsch.

Visit the Customs and tax museums of the world

www.customsmuseums.org

Naast kunst uit privébezit van bewoners zullen diverse musea (o.a. het Haags Gemeentemuseum en het Aboriginalmuseum) kunstwerken uitlenen aan Museum Leidschenveen.

Kom alvast op zondag 30 januari naar het Wijk- en Dienstencentrum met uw kunstobjecten. De gratis high tea staat voor u klaar!

in Museum Leidschenveen

KOM OOK!

dan geef jeop!

nU

van met uitzondering de zomervakantie

vanaf 16.00uur tot 20.00

ma

ook kproject

r 16.00 uu n en om ke en kom iden en ko Kinder bere loop r voor uur in - 18 uu e 18.00 rt 16.15 0 ko n 17.0 met ee avond Gasten ening er de cht uur op uitleg ov gere 18.00 r voor en uu ed 5 tr r op 18.1 ht 45 uu erec 0 -18. ofdg en 18.3 r ho tred 5 uu r op 18.4 ht 30 uu 9. erec 5 -1 r nag de u 19.1 u ei 0 r n 19.3 0 uu .0 20

waAr:

voor kinderen uit het stadsdeel Haagse Hout. Ze koken voor wijkbewoners en een ouder kan gratis mee-eten.

Resto VanHar

thorst 183, 2592 GD Den

FEESTELIJK VOORJAARS SCHOONMAAK

FESTIJN 2016

ZATERDAG 2 APRIL START OM 15.00 UUR IN PARK HOFRUST

te Mariahoeve

Diamant College, Diaman

ONZE BUURT WORDT ZATERDAG 2 APRIL DE MOOISTE EN DE GROENSTE!

k eet

Natuurlij mee! je zelf ook

e vrijdag Elke laatstan van de ma d

program

Haagse Schatten

Bezuidenhout West

in s te kijken leuk om een restaurant? t Vind je het van een ech keertje mee de keuken leuk om een en het Lijkt het je serveren met pen ? te hel ltijd van de maa bereiden

Ook kondigen wij het Museumweekend Leidschenveen aan dat zal plaatsvinden op 26 en 27 maart. Het Wijk- en Dienstencentrum aan de Harriet Freezerhof 201 in Leidschenveen wordt voor dat weekend omgetoverd tot een echt museum. U kunt daaraan deelnemen! Heeft u kunst voor ons tijdelijk museum? Kom dan op zondag 30 januari met een foto van uw kunstobject naar het Wijk- en Dienstencentrum. Uw kunstobject kan deel uitmaken van de collectie voor het Leidschenveens Museumweekend! Er zal tevens een ideeënbus staan waarin u goede ideeën voor het museumweekend kwijt kunt.

Haagse Schatten in Museum Leidschenveen

Bezuidenhout West

Haag

KOM OOK!

Park Hofrust krijgt weer de mooie allure die het had. Een prima gelegenheid om ook de bezem door de omliggende buurt te halen... en daar gelijk een klein feestje van te maken. Tijdens het FEESTELIJK-VOORJAAR SSCHOONMAAK-FESTIJN voor jong en oud, gaan we gezame lijk het zwerfafval in de buurt te lijf met grijpers en vuilniszakken. Om de straten in de wijk helemaal op te fleuren worden er plantjes uitgedeeld voor je gevel, je tuin of om bij een van de bomen in de straat te planten. Kom dus langs op zaterdag 2 april. Het festijn gaat om drie uur ’s middags van start. Er is een spectac ulaire goochelshow die niemand mag missen en na afloop is er voor iedereen een drankje en een heerlijk stuk taart. Verzamelen: Park Hofrust Tijdstip: 15.00 uur Waarom: Voor een hoop lol én

Een mooie voortuin fleurt uw wijk op! Een mooie voortuin fleurt uw wijk op!

een stralende straat!

VOOR EEN HOOP LOL ÉN EEN STRALENDE STRAAT

WiL jE jE opgEVEn of mEEr informatiE? Tin-Nio de Kievit, Voor Welzijn, Kinderwerk Mariahoeve 06-14050457 of 070-3470041. Mailen kan ook naar: tin-nio.dekievit@voorwelzijn.nl of kijk op www.xxxxxxxxx.nl SCHOONMAAKACTIE-A5 flyer.indd 1

21-03-16 11:29

SCHOONMAAKACTIE-A5 flyer.indd

2

21-03-16 11:29

portfolio MEVIN grafisch ontwerp


DIVERSE - ARTWORK Ontwerp > mevin Artwork CD-hoezen

HYMN CDboekje-drieluik 360x120:DEF

05-08-2008

10:13

Visions of y realit

Pagina 4

konstantin ruchadze was born in moscow and as a child, moved to prague. there, for the first time, he listened to the beatles, rolling stones, soul music and rhythm & blues. he decided to become a professional musician, first as lead-singer and bass player of the popular rhythm & blues group, ruchadze band. his growing popularity however resulted in serious clashes with communist authorities. konstantin decided to emigrate to the west by accepting an offer for an austrian tour and left for vienna, where he was granted political asylum. for a while he studied at the academy of music and moved later to amsterdam where he started the fusion group goblet band. after five years he left for spain, learning about the art of flamenco from spanish gypsies. a few years later konstantin returned to amsterdam, starting a new project, hot bolshevik. aside from hot bolshevik, konstantin played with several celebrities of the dutch music scene such as jan akkerman and candy dulfer. konstantin has manifested his unique talents to compose, arrange and write lyrics. it resulted in many extraordinary compositions, arrangements and lyrics for goblet band, hot bolshevik, black rose and now for his new czech project, ruchadze band/amsterdam beyond.

music from this album covers four decades of my composing adventure, some of them written as long as thirty years ago, but all of them rearranged and updated. the creative process started at the very beginning of the recording, back in december 2007 and continued until the very last mixing session in july 2008. most of the compositions were never played before.

HYMN CDboekje-d rielu

ik 360x120:DE F

this music represents to me a deep musical intimate connection to life-companion through the good my acoustic guitar, a loyal, and bad of my entire life journey, countries, discovering magic places, taking me through many meeting remarkable people, falling women, tasting the very essence in love with magnificent of life, teaching me about love and harmony, power and wisdom, slowly uncovering the veil around life-mystery. thank you guitar.

05-08-2008

10:13

Pagina 1

TELL ME ALL YOUR INNER SECRETS, OPEN UP YOUR HEART I WILL SING A SONG ABOUT, SO WE CAN MAKE NEW START MUSIC - LET IT BE THE ANSWER TO DISHARMONY WE’LL MAKE THIS SONG OUR DAILY CEREMONY

ZE

A A M

feat

2 0 11 B U M A / S T E M R

uring Lukáš Martin

7.29

IN

CH

AD

DE

N

TI

EU

N

E

RU

TH

T

A

KO

N

S

WE WILL CELEBRATE THE LIFE AND WORSHIP MYSTERY OUR SOULS ‘LL BE NOTES WITHIN GOD’S SYMPHONY

21-10-11

GSOL

89

VISIONS OF REALITY, VISIONS OF REALITY

08:42

1 JUST TAKE IT TO Ruchadze Amsterdam, 14.5.2005, Lyrics by Konstantin Pagina HEARD FOREVER...... WILL BE :00 MESSAGE OUR THE10 ROSE OF THE WORLD 06:20 THE LOVE UNSEEN 06:00 2008 (TO DARCY)

05-08-

VISIONS OF REALITY, VISIONS OF REALITY

k o n s t a n t i n

COMPETITION SONG 05:39 FROM ABOVE GIVE YOU ALL MY LOVE WITH BLESSINGS AFFORD DELAY WE OFCAN’T REALITY THE LORD,VISIONS 08:52

02:00

DON’T YOU THINK IT’S GOOD TO REALISE AND HARD REALITY TO RECOGNISE IF EVERYBODY TRIES TO UNDERSTAND WE’LL ALL TOGETHER BE BETTER MEN

NEVER DREAMS OF YOU ‘LL BECOME THE TRUTH SO LET YOUR VISIONS OUT, THERE IS NO USE VISIONS OF REALITY THERE’S THE ONLY WAY - YOU BETTER LOOSE YOUR VISIONS OF REALITY, AMSTERDAM, 1975, LYRICS BY KONSTANTIN RUCHADZE

REMEMBER THE MUSIC I WAS PLAYIN’, SINGIN’, PEOPLE SWINGIN’ ALL THAT, WAS OF INNER TONALITIES.

It’s all memory THAT WAS TIME OF HIGH CREATIONS

- GOD HAS SENT A MESSAGE THROUGH MANY NATIONS MUSIC SPOKE THE LANGUA GE OF BEYOND AMSTERDAM, 1986, LYRICS

BY KONSTANTIN RUCHADZE

i dedicate this album to darcy proper (mastering engineer of my previous project ‘adventurer’) out of gratitude for inspiring me to become a better musician and human being.

recorded and mixed at geuzenoord studio amsterdam, the netherlands, december 2007-july 2008 ¶ mastered by zlaya hadzich july 2008 ¶ artwork cd by marianne de vin mevin@xs4all.nl ¶ produced by konstantin ruchadze ¶ co-produced by maarten helsloot [executive producer] ¶ all compositions & arrangements by konstantin ruchadze, except track 3 the hymn (based on georgian traditional the moon over mtatsminda)

IT’S ALL MEMORY

CD 2

07:24

BEFORE THE STORM

PART 1

05:34

FOREVER (TO JOHN-PAUL II)

02:57

THE TRIPTYCH RADJA’S LOVE

01:25

PART 2

DEAR DARCY...

05:12

PART 3

SALSINDO

08:06

04 :21

LIFE

TALLIC 05:39 CRYS SONG KONSTANTIN RUCHADZE guitar, lead vocal, lyra, :13 TION 09scat ¶ MAARTEN HELSLOOT MPETI piano, keyboards, 08:52samples ¶ MARTIN VERDONK percussions ¶ PAUL VAN DER FEEN Esax CO¶INMARK ALBAN LOTZCOindian ALIT¶YPHAEDRA KWANT bass, vocals, scat bambooRE flute ¶ PRISCILLA VAN DER FEEN OF ON OF PRINS lead guitar ¶ TOLLAK SIDES vocals ¶ LÉON KEMPER lead guitar ¶VIPAUL :00 OLLESTAD mouth harp SIONS TWO EN 06 SE 00 UN N 02: LOVE HYM THE THE All our relations, Phaedra

Cd 1 n Hymorever The F

Maarten Helsloot Kwant for his skills, creativit Kemper for his for her great bass playing and singing, 06:20 y, flexibilit friendship and Tollak Ollestad DARCY) Martin Verdonk08 musician(TOship, :42 for his incredib y, patience and friendship, Paul van for LD his groove and Feen for her89 creativity, Mark der Feen for his brilliance, le mouth-harp playing, Léon intimate E WOR response and love Alban Lotz for his Paul through the years sound, Prins for for beautiful flute OFmeTH with SE playing, Priscilla music, and helped me tohis guitar playing and friendsh ship and America van der ip and grow as a musician n feeling, Mariann THE RO understanding and as a human to all the musicians who played Y 07:e24de Vin for and support and I could go on her beautiful cd-layout, kindness being. Reed Gratz for his friendme to get there, where EMOR and on, naming and friendsh Elfia L MI am 34 at right AL neverending inspirati all now. great Dibay for her IT’S M 05: And of course, to the places of friends, relations andip,people, on. Thanks to All who Amsterdam, Prague Spirits and Forces E STOR and Cadaques forhelped TH Thanks to John McLaugh that 57 RE lin, Miles surroun 02: ded me, making their it possible for me Czeslaw Niemen DavisL II) BEFO to be who I am and N-PAU †, Joe Zawinul †, Herbie JOH est of the Music †, Stevie Wonder, Hancock Ray music Charles †, B.B. King, , Chick Corea, Jan to and for R (TO Edgar Winter, Arvo Garbarek, James happen. to the Supreme Musician VEall, Brown †, Pärt, John Adams FORE Himself. and to all the Great-

r

u

c

h

a

d

z

e

ra

c p

<----

<-------

tim e

n The Hym

ek ----> ------------------------mm ---

---

--------------

-- 118 ---------

118

-------------------

-----------

SO LET’S TRY TO SING TOGETHER, ONCE WERE TWO BECOMES THE ONE SUN REPLACE THE MOON AND THEN THE MOON REPLACE THE SUN HEAR THE ANSWER OF THE ANSWERS, READY BAND AND READY DANCERS

------->

---------

---------

THE HYMN

NT:DEF

dPRI HYMN-c

Forever

LET ME SAY GOODBYE FOREVER, DON’T CRY CAUSE I WILL FACE THE LORD AND LISTEN TO HIS WORD GIVE ME ALL YOUR PAIN, SO LOVE ONLY REMAIN AND YOU AND ME BE ONE - THIS STORY JUST BEGAN IN THE UNITY WE’LL STAY TOGETHER CD 1 AND SING FOREVER THE HYMN OF ETERNITY TWO SIDES OF ONE COIN 09:13 CRYSTALLIC LIFE 04:21

EVERYTHING YOU OWN IN THIS LIFE, YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU ALL THE THINGS YOU LIKE AND CHERISH, THINGS THAT MEANT TO PLEASE THERE IS JUST THIS SONG YOU YOU’D CARRY DEEP WITHIN YOUR SOUL THE HYMN OF LIFE, THE SONG THAT KNOWS IT ALL

-----mm ---

EVERYTIME I SEE SOME PEOPLE CRY I PREFER TO SEE THEIR FACES DRY EVERYDAY I SEE THIS PEOPLE TRY EVERYWHERE I SEE THEM FIGHT AND DIE

OF ME SEARCHIN’ FOR THE TRUTH INSIDE REMEMBER THE TIME WHEN I WAS THAT WAS THE TIME OF SEVENTIES.

/stem buma e eu 2008 in th made

09:03

dd 1

kking.in

cd-bedru

portfolio Marianne de Vin grafische vormgeving


LOGOâ&#x20AC;&#x2122;S - MEVIN

Simply the best on the east and west!

portfolio MEVIN grafisch ontwerp

Portfolio MEVIN 2108  

Creatief tot op het bot, met liefde voor alles wat met beeld en tekst te maken heeft en te maken is.

Portfolio MEVIN 2108  

Creatief tot op het bot, met liefde voor alles wat met beeld en tekst te maken heeft en te maken is.

Advertisement