Page 1

#3 ÄŒerven 2018


Tohle číslo je o minecraftu?

OBJEVUJME RŮZNOSTI SVĚTA Slovo geografie pochází z řečtiny. „Geos“ znamená Zemi a „grafia“ je celkový pohled či popis. Geografie je tedy popis Země.


Zeměpis studuje vztahy mezi člověkem a jeho fyzickým prostředím. Díky tomu poznáváme kontinenty, jednotlivé země nebo třeba moře. Vše to souvisí i se studiem astronomie, geologie, přírodních věd, ekonomie či historie. To nás přivádí k myšlence, že zeměpis se zabývá také společností a různými kulturami světa. Ve škole máme přátele z různých zemí, podílíme se na mezinárodních projektech. Díky tomu jsme rádi, že můžeme sdílet naše kulturní dědictví, že můžeme poznat nové věci, jiné zvyky, jinou kulturu, cizí jazyky. Obohacuje to a rozšiřuje naše obzory. Skvělý pocit. Studium geografie, jak říkáme ve škole – zeměpisu, nám také pomáhá pochopit důležitost péče o životní prostředí a uvědomovat si problémy jako globální oteplování, znečištění či nedostatek vody. Nabízí nám způsoby, jak tyto problémy řešit, jak recyklovat, jak neplýtvat vodou, a chránit tak životní prostředí.

STANLEYCUPohled

V 21. století nám pokroky nových technologií umožňují kdykoliv si najít informace o Zemi, vesmíru, řekách, oceánech, kontinentech nebo pohořích prostým otevřením počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. V globalizovaném světě, v němž žijeme, se můžeme kdykoli vydat kamkoli. Vyrazíte s námi? Eugènia Fernández Rodríguez

#gpsMALBA

3


COOL BRAINS ARTUR GAVAZZI (1861–1944) Celý život strávil jako geograf v Chorvatsku. Byl mezi lidmi velmi známý, protože přispíval ke zlepšení vzdělání a infrastruktury. Stál za rozvojem Meteorologického institutu a po celém Chorvatsku vybudoval řadu meteorologických stanic. Aggelos Fragkiadoulakis, Fotis Georgakis, Chris Trypas, Řecko ERATOSTHENES (276–194 př. n. l.) Byl řecký matematik, geograf, básník, astronom a také hudební teoretik. Žil převážně v Alexandrii, kde pracoval ve školách. Nejvíce se proslavil tím, že vypočítal obvod Země. Xenia Knause, Německo ALFRED WEGENER (1880–1930) Německý vědec, který se zajímal o paleoklimatologii. Několikrát se zúčastnil expedice do Grónska, kde studoval polární cirkulace vzduchu. V roce 1910 se začal zabývat myšlenkou, že asi před 250 miliony let tvořily všechny dnešní kontinenty jeden superkontinent, který se následně rozpadl. Wegener nazval tento starověký kontinent Pangea. Tara Jambrović, Chorvatsko

4


NICOLAS STENO (1638–1686) Když v roce 1666 na pobřeží Toskánska uvízl obrovský bílý žralok, požádali uznávaného dánského vědce a anatoma Stena, aby ho prozkoumal. Díky tomu objevil stejné znaky u zubů žraloka a tzv. „kamenných jazyků“ (fosilií s léčivými vlastnostmi), a odvodil tak důležitost pohybů mořské hladiny pro tvorbu sedimentů a mořských fosilií. Právě to je považováno za počátek geologie. María Jesús Ocaña Ramírez, Španělsko JUAN SEBASTIÁN ELCANO (1476–1526) Byl známý španělský mořeplavec. V roce 1519 se jako navigátor zúčastnil první Magalhaesovi výpravy kolem světa. Byl ale jedním ze vzbouřenců proti kapitánovi a sedm měsíců strávil těžkou prací v okovech. Poté byl omilostněn, a dokonce povýšen na velitele jedné z lodí. Na konci výpravy, po Magalhaesově smrti, dovedl celou výpravu zpět do Španělska. Tam byl uveden do šlechtického stavu. Daniela Zemková, Česká republika EMIL HOLUB (1847–1902) Český cestovatel, etnograf a lékař. V roce 1872 získal titul na pražské univerzitě a pak se usadil v Africe jako lékař. Během svých výprav po tomto kontinentu pořídil rozsáhlou přírodovědnou sbírku afrických artefaktů. Můžete ji vidět v Náprstkově muzeu v Praze. Ali Al-Hirz, Johannes Adolph Ricky Larsen, Dánsko

5


OKÉNKO DO ŠKOLY

SANT BOI DE LLOBREGAT (Španělsko) Motto naší školy pro letošní školní rok zní „Kolem světa“. Během tzv. kulturního týdne jsme pracovali na tomto tématu. Naučili jsme se mnoho nového o různých zemích, kontinentech i kulturách. Nejzajímavější a nejzábavnější aktivitou bylo pátrání po QR kódech. Pracovali jsme v malých skupinách. Každá měla k dispozici tablet s aplikací I-nigma, což je čtečka QR kodů, a pokoušela se nalézt kódy ukryté na stěnách, nábytku a některé i na dobře skrytých místech. Díky jejich odhalení jsme se dozvídali třeba rozlohu států, jejich hlavní město, oficiální jazyk či barvy státní vlajky. 6

Byla to velmi zábavná práce, díky níž jsme objevili spoustu nových informací o afrických zemích. Pracovali jsme ve skupinách, a tak jsme museli spolupracovat jako tým – rozdělovat si úkoly, pomáhat si, radit se. Díky použití technologií jsme se dozvídali informace jinak než obvykle. Nemuseli jsme u toho sedět ve třídě, naopak jsme se museli pohybovat po celé škole, protože kódy byly rozmístěny na chodbách. Bylo to zábavné a hodně si z toho pamatujeme. Moc se nám to líbilo. Josep Cotonat Espinola


ČAKOVEC (Chorvatsko) Ke konci školního roku jezdí naši čtvrťáci na několikadenní školní výlet, kterému říkáme „škola v přírodě“. Navštěvují během ní různá kulturní, historická, sportovní i technická centra naší země, nejčastěji ta na pobřeží Jaderského moře. Hlavním cílem takové mimoškolní aktivity je provázat školní předměty s bezprostřední realitou. Program zahrnuje tři základní oblasti:

Škola v přírodě je pro naše žáky zajímavým i zábavným zakončením první etapy jejich školního vzdělávání. Petra Žganec

MOST (Česká republika) Jednou týdně máme jako volitelný předmět Geocaching. Na podzim a na jaře chodíme při hodinách ven a hledáme „poklady“. Ty opravdické, tedy zanechané někým jiným, už jsme v okolí naší školy našli, tak si další vytváříme sami. Někdy to dělá paní učitelka, jindy někdo z nás. Hledáme pomocí GPS, azimutu, nebo jenom podle fotek. Vždycky je tam nějaké sladké překvapení. V zimě tvoříme mapy na počítači nebo si posíláme pohlednice s lidmi z celého světa. Máme tento předmět moc rádi. Anna Doubková, Anna Žuravljová, Eliška Bystrá

- Vzdělávací, do níž patří výlety do přírody, prohlídky památek či zajímavých míst i aktivity na pláži. Cílem je seznámit žáky s pobřežní krajinou, podnebím, rostlinami a živočichy, a také zjistit, co dělají lidé v této části země, a poznat pobřežní turistiku. - Sportovní, což je především plavání, ale i další vodní sporty. - Večer je čas na zábavu. Obvykle jde o tematické párty s hrami a tancem pro děti. 7


PUZZLE NAJDI HLAVNÍ MĚSTA

MAAMDSRTE

ATYNÉ

ABVRAALTSI

SRULEB

DÝNLON

MŘÍ

MSLTOOHCK

DÍVEŇ

VÍŠ, KDE MŮŽEŠ NAJÍT SLAVNÉ PAMÁTKY?

Velká čínská zeď Petra Koloseum Chichen Itza Machu Picchu Taj Mahal Socha Krista Spasitele

8

MEXIKO JORDÁNSKO ITÁLIE BRAZÍLE PERU ČÍNA INDIE


VYBARVI POLÍČKA S TEČKAMI A PŘIPOMEŇ SI JEDEN Z DIVŮ SVĚTA

ZKUS ROZLUŠTIT TAJEMNÝ VÝROK (POUŽIJ ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK)

‘ /

.

9


Abdelatif Belkasmi,Španělsko

PARTNERSKÉ ŠKOLY Základní škola, Most, Okružní 1235 (Most, Česká republika) Oberschule Westercelle (Celle, Německo) Osnovna škola Strahoninec (Čakovec, Chorvatsko) A. E. Sygxrona Ekpaideftiria Trikalon (Trikala, Řecko) Rosengårdskolen (Odense, Dánsko) Escola Barrufet (Sant Boi de Llobregat, Španělsko)

KIDS NEWS E+ Číslo 3 - Zeměpis Vydala Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace Červen 2018

Redakce: Eva Münchová, Ondřej Černý, Michaela Šicová Ilustrace: Žáci 5. a 6. ročníku Escola Baruffet, Španělsko Grafická úprava: Lukáš Hájek Tisk: Tiskárna K&B, s.r.o., Most http://erasmus.18zs.cz https://twinspace.etwinning.net/46849/home

Za obsah publikace/sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace/sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím/jeho obsahem. (především v brožurách, příručkách, na pracovních listech, v prezentacích, na webu apod.)

10


SLOVNÍK spyglass dalekozor dalekohled kikkert Fernglas kialia catalejo

compass kompas kompas kompas kompass piksida brújula

north sjever sever nord nord voras norte

satelite satelit satelit satellit satellit doriforos satélite

earth Zemlja Země jord Erde gi tierra

south jug jih syd süd notos sud

Vystřihni a sbÍrej kartičky #pexeso

EAST ISTOK VÝCHOD ØST OST ANATOLI ESTE

MAP KARTA MAPA KORT KARTE CHARTIS MAPA

WEST ZAPAD ZÁPAD VEST WEST DISI

EAST ISTOK VÝCHOD ØST OST ANATOLI ESTE

MAP KARTA MAPA KORT KARTE CHARTIS MAPA

WEST ZAPAD ZÁPAD VEST WEST DISI

OESTE

OESTE

SHIP BROD LOĎ SKIB SCHIFF PLIO BARCO

SHIP BROD LOĎ SKIB SCHIFF PLIO BARCO

11


mám rádA litosférické desky a lávu (náš učitel jí říká horká čokoláda). Luana Bojinovic, CHorvatsko

http://erasmus.18zs.cz/casopis/3-cislo

12

Kids news eplus 3 číslo zemepis  
Kids news eplus 3 číslo zemepis  
Advertisement