Page 1

26

Hot Spot 1 Š Macmillan Publishers Limited 2010


rubber


27

Hot Spot 1 Š Macmillan Publishers Limited 2010


keys


28

Hot Spot 1 Š Macmillan Publishers Limited 2010


mobile phone


29

Hot Spot 1 Š Macmillan Publishers Limited 2010


rubbish


30

Hot Spot 1 Š Macmillan Publishers Limited 2010


money


31

Hot Spot 1 Š Macmillan Publishers Limited 2010


tissues


32

Hot Spot 1 Š Macmillan Publishers Limited 2010


purse


33

Hot Spot 1 Š Macmillan Publishers Limited 2010


sweets


34

Hot Spot 1 Š Macmillan Publishers Limited 2010


teddy bear


35

Hot Spot 1 Š Macmillan Publishers Limited 2010


hairbrush

common  

26 Hot Spot 1 © Macmillan Publishers Limited 2010 rubber 27 Hot Spot 1 © Macmillan Publishers Limited 2010 keys 28 Hot Spot 1 © Macmillan Pu...

common  

26 Hot Spot 1 © Macmillan Publishers Limited 2010 rubber 27 Hot Spot 1 © Macmillan Publishers Limited 2010 keys 28 Hot Spot 1 © Macmillan Pu...

Advertisement