Page 1

Nyhedsbrev 047 August 2013

ROJ TV anker til Højesteret Bestyrelsen i tv-selskaberne Mesopotamia Broadcast A/S og ROJ TV A/S vil ikke acceptere Landsrettens afgørelse af 3. juli 2013 og har derfor søgt sagen indbragt for Højesteret. Samtidig har selskaberne gennem deres advokater søgt om opsættende virkning af landsretsdommen, således at dommen kunne sættes i bero indtil sagen blev afgjort ved landets højeste retsindstands, med Menneskeretsdomstolen i Strasbourg for øje, om nødvendigt. Om ROJ TV-sagen skal bedømmes for tredje gang i Danmark, kommer der svar på i august, når hverdagen i Procesbevillingsnævnet sætter i gang efter sommerferie. Hvis tilladelsen bevilges, er der gode chancer for at fuldbyrdelse af dommen udsættes eller standses, lyder det i Højesterets Anke- og Kæremålsudvalgs første svar, der faldt 19. juli, men alligevel gav afslag på opsættende virkning. Med en begrundelse om at denne ikke vil påføre uoprettelig skade eller forstyrre selskabernes anden virksomhed. Men ROJ TV er rede til at gå hele vejen til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, om nødvendigt. Her vil sagen næppe være fremmed for den internationale domstol, der allerede i adskillige sager om kurdere har omstødt domme med fuld erstatning og store bøder. Tiden arbejder for os alle Sagen mod ROJ TV har nu varet siden 2004, altså på niende år kører sagen om, hvorvidt ROJ TV kan eksistere som et lovligt medie. Det fejrer vi med offentliggørelse af en tidslinje, som på både dansk og engelsk, viser vigtige og afgørende begivenheder, der har spillet en rolle. Vi opfordrer vores læsere til at gå på opdagelse i en anderledes forståelse af fremtiden for ROJ TV: ROJ TV – den kurdiske stemme (tidslinje) og ROJ TV – the kurdish voice (timeline). Mange kurdere glæder sig i disse dage over, at en Kurdisk National Konference er ved at blive til, med afholdelse i august i regeringsbyen, Erbil i Region Kurdistan, og deltagelse af samtlige kurdiske partier, fra både Tyrkiet, Syrien, Iran og Region Kurdistan. Formålet med den længe ventede konference er, at aftale en demokratisk løsning på de politiske udviklinger, der netop nu sker i det nordlige Syrien om kurdisk lokalstyre og med fredsprocessen i Tyrkiet. I den forbindelse skal det fremhæves, at lederen af det største kurdiske parti i Syrien, PYD, Salih Muslum, for første gang nogensinde, netop har ført forhandlinger over flere dage med den tyrkiske udenrigsminister Ahmet Davutoglu. Få dage efter var også leder af den kurdiske regering (KRG), Necirvan Barzani kaldt til møde samme sted. Noget af det særeste i den årelange konflikt mellem kurdere og statsmagter er, at den ene dag bliver alt kurdisk erklæret for terror, for den næste dag at være inviteret med omkring forhandlingsbordet. Vi håber, at efteråret vil bringe kurdernes sag videre i den demokratiske udvikling, og navnlig håber vi, at ROJ TV igen kan bringe sine udsendelser til glæde for kurdere i Europa og Mellemøsten. Med venlig hilsen Imdat Yilmaz, direktør

ROJTV_Nyhedsbrev_47_aug13  

ROJ TV anker til Højesteret Bestyrelsen i tv-selskaberne Mesopotamia Broadcast A/S og ROJ TV A/S vil ikke acceptere Landsrettens afgørelse a...