Page 1

KIRKEPILOTER FINDER VEJEN TIL EN COOL KIRKE >>> Over 100 unge kirkepiloter er allerede fløjet ud med nyt liv og inspiration til kirker i hele landet. Og hvis jeres kirke endnu ikke er kommet helt i gang, eller hvis der bare gerne må ske lidt mere for de unge, så er det nu I har muligheden for at finde to unge og sende dem på kirkepilotkursus 2012.

>>>

Kirkepiloter kan skabe gudstjenester m.m. for andre unge. Men deres største kvalitet er, at de står frem med mod og begejstring og fortæller at kirken også er deres. De er ganske enkelt med til at gøre kirken cool i et sprog og på en måde, der fremstår troværdigt for andre unge.

PROGRAM FOR KURSET Fredag: Kl. 19.00 Ankomst til Brorsons Kirke Kl. 21.00 Rockgudstjeneste I Brorsons Kirke ved ungdomspræst Per Ramsdal Kl. 23.00 ’Natkirken’ i Vor Frue Kirke

Lørdag: Kl. 10.00 Fremlæggelse af egne projektideer Kl. 11.00 Modul 1: Idéudvikling

SUK, Samtaleforum Unge og Kirke, står bag uddannelsen, der siden 2004 har uddannet unge til at gå aktivt ind i det lokale kirkeliv. Uddannelsen består dels af en projektlederuddannelse og dels af en række af relevante oplæg og workshops, der sætter fokus på opstart og udvikling af ungdomsarrangementer i kirkelige sammenhænge. En kirkepilot er altså ganske enkelt et ungt menneske, der har været på et meget inspirerende og givende kursus sammen med andre unge, der også gerne vil det med kirken.

Kl. 13.00 Modul 2: Ledelse af frivillige

UDDANNELSEN BESTÅR AF TRE LED:

Kl. 14.00 Modul 3: Iværksætterne

1) Uddannelsesweekend i København 28.- 30. sep. 2012

Kl. 15.00 Modul 4: Ud i rummet

2) Projektperiode oktober 2012 - 31. marts 2013

Kl. 16.00 Modul 5: PR

3) Afslutning/opfølgning lokalt forår 2013

Kl. 18.00 Temamiddag Kl. 20.00 Modul 6: Teater Kl. 22.00 Natvandring

Søndag: Kl. 9.00 Fremlæggelse af projekter og handlingsplaner Kl.10.30 Udsendelsesceremoni Kl. 13.30 Farvel

DET PRAKTISKE

På uddannelsesweekenden skal de unge finde et konkret projekt; en gudstjeneste eller et kirkeligt arrangement, som de gerne vil stå for at afvikle hjemme. I løbet af weekenden vil de få viden, forslag til praktiske løsninger, inspiration og hvad der ellers skal til, for at gøre en god idé til virkelighed. Da unges liv gennemgår mange skift, bør uddannelse og projekt afvikles inden for samme skoleår. Det hele samles op og afsluttes med et lokalt arrangement. Det kan være en fælles weekend for alle kirkepiloter i stiftet, en gudstjeneste, en særlig aften i sognet med menighedsrådet som værter eller hvordan man nu bedst kan arrangere sig.

* De unge skal være mellem 16 og 25 år * Der bør komme to unge fra samme sted (sogn, provsti, lokalforening el. lign.) * Hvert kirkepilotteam skal have en lokal coach igennem hele forløbet. * Coachens opgave er at følge projektets udvikling og støtte det med spørgsmål, gode råd og hvad der ellers (i rimeligt omfang) skal til, for at projektet lykkes. * Hvert kirkepilotteam skal have en ”sponsor” – et menighedsråd, et provsti, et stift, en forening, eller en ungdomsorganisation, der betaler for transporten til uddannelsesweekenden og opholdet. * Prisen for weekenden uden transport er 1.300 kr. pr. deltager. * Det er kirkepiloternes egen opgave at rejse penge til projektet, men hvis coachen på forhånd har en fornemmelse af, hvor sådanne penge kan søges henne, er det til stor hjælp.

SUK, Samtaleforum Unge og Kirke, Ungdomskirken Brorsons

Har du spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Mette Frid Darré, kirkepiloter@ungeogkirke.dk

MERE INFORMATION:

www.ungeogkirke.dk eller på Facebook-gruppen, Kirkepiloter. Tilmelding kan ske på: kirkepiloter@ungeogkirke.dk Tilmeldingen er bindende. Ved afbud opkræves halv kursusafgift.

Invitation 2012  
Invitation 2012  

Invitation Kirkepilotkursus 2012