Page 1

Et akut     smil    

 Den  nyuddannede  sygeplejerske  Anne   Svensson  er  en  af  de  29  sygeplejersker,   der  sagde  op  i  løbet  af  Fælles   Akutmodtagelsens  første  leveår  på  OUH.       Af:  Mette  Rønn  Nielsen     Anne  Svensson  glemmer  ikke  det  tidspunkt,   hvor  hun  blev  klar  over,  at  hendes   arbejdsplads  kunne  blive  hendes  død.  Det   tidspunkt,  hvor  det  simpelthen  blev  for   meget.  Det  var  vigtigt  for  Anne  Svensson,  at   hun  ikke  glemte  sig  selv,  men  det  tog  tid,  før   hun  ville  give  slip  på  drømmejobbet.       Klar,  parat,  start   Anne  Svensson  færdiggjorde  sin  uddannelse   som  sygeplejerske  i  februar  2012.  Hun   begyndte  med  det  samme  at  søge  stillinger   rundt  omkring  i  landet,  for  at  gøre  nytte  og   hjælpe.  Efter  to  måneders  søgen  og  mange   afsendte  ansøgninger  senere,  fik  hun  svar   fra  Fælles  Akutmodtagelsen  (FAM)  på   Odense  Universitetshospital  (OUH).   -­‐  Afdelingssygeplejerskerne  var  helt   tosset  med  mig,  og  jeg  skulle  bare  ansættes.   Jeg  følte,  det  var  vigtigt  at  pointere  igen  og   igen,  at  jeg  altså  var  nyuddannet.  Men  de   mente  ikke,  det  var  noget  problem.  Sådan   beskriver  Anne  Svensson  jobsamtalen,  hun   var  til.     Afdelingssygeplejerskerne  var  solgt,  og   det  var  Anne  Svensson  også.  For  hende  var   det  uden  tvivl  drømmejobbet.  Jobbet  som   sygeplejerske  på  en  akutmodtagelse  kunne   kun  blive  spændende  og  udfordrende.  Anne   Svensson  mødte  kun  imponerede   kommentarer  og  klap  på  skulderen  fra   venner  og  familie.  Alle  syntes,  det  var  flot  og   godt  gået  af  den  nyuddannede  

sygeplejerske.     Akut  slut   -­‐  Jeg  kan  tydeligt  huske,  hvornår  jeg  blev   klar  over,  at  jobbet  på  FAM  var  for  meget  og   at  det  ikke  længere  var  mit  drømmejob,   fortæller  Anne  Svensson.   14  dages  ferie  havde  gjort  godt  for  Anne   Svensson.  Hun  havde  sammen  med  sin   kæreste  været  en  uge  på  den  afslappende   ferieø  Mallorca.  Afslappende  og  lækker,  er   de  ord,  Anne  Svensson  mener,  beskriver   den  ferie  bedst.  Hun  var  langt  væk  fra  den   virkelige  verden  hjemme  i  Danmark,  og  det   gjorde  hende  rolig.  Den  sidste  uge  af  parrets   ferie  tilbragte  de  i  et  sommerhus  i  Danmark.   Anne  Svenssons  kæreste  begyndte  i  løbet  af   ugen  at  fortælle  om,  hvor  meget  han   glædede  sig  til  at  starte  på  jobbet  igen.  Her   gik  det  op  for  hende,  at  det  gjorde  hun  ikke.   Overhovedet  ikke.  Anne  Svensson  begyndte   at  få  mere  og  mere  ondt  i  maven  og  græd   oftere  og  oftere,  som  ugen  den  gik.     -­‐  Jeg  kunne  bare  ikke  komme  tilbage  til   FAM.  Jeg  hyperventilerede  hver  gang  jeg   tænkte  på  det  og  fik  angstanfald,  fortæller   Anne  Svensson  om  en  af  de  dårligste   perioder  i  hendes  liv.     Pauserne  i  den  unge  sygeplejerskes   fortælling  skyldes  ikke,  at  hun  ikke  kan   huske,  hvad  hun  oplevede.  Men  i  stedet   giver  de  hende  en  velfortjent  vejrtrækning  i   talestrømmen.     Anne   Svensson   var   kun   tilbage   på   FAM   i   en   uge   efter   ferien,   og   så   kunne   hun   ikke   mere.   Det   var   i   denne   uge,   hun   blev   klar   over,  at  hendes  arbejde  ikke  kun  gik  ud  over   hendes   sind   og   tanker,   men   også   hendes   krop  og  sundhed.  Et  besøg  ved  hendes  egen   læge   på   grund   af   utilpashed   og   besværlig   3  


vejrtrækning, gjorde  hende   opmærksom  på,   Kolding  og  havde  angstanfald  og  ondt  i   at  hun  var  langt  ude.     maven,  inden  hun  skulle  på  arbejde.     -­‐  Min  læge  lyttede  på  mit  hjerte  og  sagde,   -­‐  I  togturen  på  vej  til  Odense  sad  jeg  og   at  jeg  skulle  indlægges  med  det  samme.  Jeg   bad  til,  at  der  ikke  var  mange  patienter  i   havde  en  mislyd  fra  hjertet.  Det  første  jeg   min  vagt.  Det,  at  kunne  risikere  at  slå  et   tænkte  var,  at  jeg  i  hvert  fald  ikke  skulle  på   andet  menneske  ihjel,  fordi  jeg  ikke  var   en  akutmodtagelse,  også  selvom  det  var  i   blevet  oplært  godt  nok,  og  der  ikke  var   Kolding,  siger  Anne  Svensson  med  en  let   blevet  taget  vare  på  mig,  var  ikke  til  at  bære.   dirrende  stemme.   Når  jeg  trådte  ind  på  afdelingen  bimlede  og   Det  var  ved  dette  lægebesøg  og  et  senere   bamlede  det,  og  så  tænkte  jeg  altid,  at  det   besøg  ved  psykologen  på  OUH,  at  Anne   var  den  dag,  fortæller  Anne  Svensson.   Svensson  fik  konstateret  svær  stress.     Den  nyuddannede  sygeplejerske,  Anne   Hun  reddede  måske  liv   Svensson  mødte  ikke  på  arbejde  igen  på   Da  Anne  Svensson  startede  på  FAM  på   FAM.  Hun  nåede  at  være  på  afdelingen  i   Odense  Universitetshospital  i  april  2012  var   seks  måneder.  Hendes  holdning  til  at  være   det  sammen  med  syv  andre  sygeplejersker.   nyuddannet  sygeplejerske  på  en   To  af  dem  havde  få  års  erfaring,  mens   akutafdeling  som  FAM,  er   resten  var  nyuddannede   klar:   sygeplejersker.  En  af  de   - Jeg kunne bare ikke -­‐  Du  kan  dø  af  det.   første  dage  på  afdelingen  gik   komme tilbage til FAM.   Anne  Svensson  og  en  anden   Jeg hyperventilerede hver nyuddannet  sygeplejerske   Smilet  forsvandt  hurtigt   Hvorfor  smiler  du  sådan?   gang jeg tænkte på det og ind  på  en  stue  til  en  dårlig   Dette  var   patient.  Anne  Svensson   fik angstanfald velkomstkommentaren  Anne   vurderede  meget  hurtigt,  at   – Nyuddannet sygeplejerske, Anne Svensson  fik  fra  en  anden   der  skulle  tages  en   Svensson sygeplejerske  på  hendes   temperatur  på  patienten,  og   første  dag  på  FAM.  Hun  var  mødt  op  på   bad  den  anden  sygeplejerske  om  at  gøre   afdelingen  med  en  forventning  om,  at  det   det,  da  hun  selv  var  i  gang  med  noget  andet.   blev  en  spændende  oplevelse  og   Pigen,  der  stod  overfor  Anne  Svensson,   dramapræget  tid,  hun  gik  i  møde.  Der  var   kiggede  op  og  var  helt  bleg.  Hun  måtte   blevet  sendt  en  masse  papirer  med   erkende,  at  hun  simpelthen  ikke  vidste,   oplæringsplan  og  lignende  hjem  til  Anne   hvordan  man  tog  en  temperatur.     Svensson,  inden  hun  startede.  Papirerne   -­‐  Jeg  tænkte  i  samme  øjeblik,  at  det  måtte   havde  gjort,  at  hun  følte  sig  rolig  og  tryg,  og   være  løgn.  Hun  havde  aldrig  prøvet  at  tage   klar  til  at  møde  afdelingen  og   en  temperatur  på  en  patient,  og  nu  stod  vi   udfordringerne  med  et  smil  og  gåpåmod.     her  og  havde  et  liv  i  hænderne.     -­‐  Jeg  reflekterede  med  det  samme  over   Sådan  lyder  det  fra  Anne  Svensson,  imens   bemærkningen  om  mit  smil,  men  kom  frem   hun  fortæller,  at  hun  somme  tider  bare   til,  at  personen,  som  havde  sagt  den,  måtte   gjorde  noget,  selvom  hun  ikke  vidste  om  det   have  haft  en  dårlig  dag,  fortæller  Anne   var  rigtigt,  eller  om  hun  reddede  liv  ved  det.     Svensson.   På  mange  forskellige  tidspunkter  af   Nogle  måneder  efter  var  det  gået  op  for   døgnet  og  i  mange  forskellige  situationer   hende,  at  sygeplejersken,  der  havde   følte  Anne  Svensson  sig  alene  på  afdelingen.   kommenteret  hendes  smil  den  første  dag  på   Hun  fik  ofte  at  vide,  at  hun  skulle  ringe  og   afdelingen,  ikke  selv  havde  noget  at  smile   spørge  en  læge,  hvis  hun  var  i  tvivl  om   over.  Anne  Svensson  vidste,  at  dette  måtte   noget,  eller  hun  skulle  prøve  at  slå  det  op  på   være  grunden,  fordi  hun  selv  havde  det  på   netdoktor.dk.     samme  måde  nu.  Hun  havde  ikke  noget  at   -­‐  Nogle  gange  blev  jeg  bare  nødt  til  at   smile  over,  når  hun  kom  på  arbejde.   søge  febrilsk  efter  retningslinjer  for   Anne  Svensson  lå  hjemme  på  sofaen  i   forskellige  sygdomme  på  nettet.  Og  så   4  


gjorde jeg  bare  det,  jeg  troede  var  rigtigt,   fortæller  Anne  Svensson.   I  togturen  hjem  fra  en  dagvagt  fik  hun  sin   første  mad  siden  afskeden  med  Kolding  om   morgenen,  og  det  var  her  tankerne  og   hendes  følelse  af  ikke  at  være  god  nok  kom   op  i  hende.   -­‐  Det  var  svært  at  fortælle  de  pårørende,   hvad  der  skete  med  deres  kære  på  båren,   når  jeg  ikke  vidste  det.  De  vendte  sig  mod   mig,  og  jeg  kunne  ikke  sige  noget.  Nogle   gange  var  jeg  på  alder  med  patientens  børn.   Jeg  følte  mig  meget  utilstrækkelig.     Anne  Svensson  har  nu  arbejde  på  en   afdeling  på  Sygehus  Lillebælt  i  Kolding,  og   har  søgt  ind  på  kandidatuddannelsen  i   sygepleje  her  til  sommer.                        

5

Et akut smil  

Case

Et akut smil  

Case