Page 1

Hvornår:

Fra februar 2012 frem til oktober 2012 afholdes i alt otte temaforløb fordelt to og to på de fire årstider. 2 x vintertema – februar/marts 2012: Forslag til indhold: ”Kål og rodfrugter for sjov”, ”Østersøens største torsk”, ”Rundt om en enebærbusk” 2 x forårstema - april/maj 2012: Forslag til indhold: ”Stik mig en asparges”, ”Ukrudtssalat og bøgeblads­toast”, ”Malkekvægets befrielsesdag” 2 x sommertema - juni/august 2012: Forslag til indhold: ”Søde jordbær og nyslynget honning”, ”Mormors Sommerkylling”, ”Hyldemor på flaske” 2 x efterårtema - september/oktober 2012: Forslag til indhold: ”Æbler, æbler, æbler”, ”Mortens Gås & andejagt”, ”Karl Johan og de andre svampe”

Hvem:

1. - 6. klasser fra alle folke- og friskoler i Vordingborg kommune kan tilmelde sig. Obs! Der kan deltage en klasse / et hold à 25-30 elever per temaforløb, dvs. i alt 8 klasser/elevhold kan deltage i projektet.

Hvordan:

For at tilmelde en klasse/hold til et temaforløb, sendes en mail til mn@vus.as, med følgende oplysninger: Skole Klasse/hold Lærer/kontaktperson Ønsket årstidstema, samt forslag til uge (f.eks. forår – uge 16) Nb! Tilmeldingerne fordeles efter ”først til mølle”-princippet. Dog vil der blive taget hensyn til at inddrage flest mulige skoler fordelt på hele kommunens geografi.

Information:

Om:

For yderligere information, kontakt Vordingborg Udviklingsselskab a/s Projektleder Mette Nygaard på mail : mn@vus.as tlf : 55 86 04 27

møn & sydsjælland II

Børnene smager på

Tilbud om temaforløb om årstidens lokale råvarer til 1. - 6. klasser i Vordingborg kommune

Projektet er bevilliget tilskud fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri’s landdistrikstmidler samt Vordingborg Kommune, og er mellemfinansieret af Nordea Bank, Stege afd.

Danmark og EU invisterer i landdistrikter

COLOUR CMYK

www.kultivatorsyd.dk

C79

M0

Y100 K75

C0

M0

Y0

K60


Fra februar og frem til oktober 2012 tilbydes alle skoler i Vordingborg kommune mulighed for at tilmelde ca. 25 elever i 1. - 6. klasse til et spændende temaforløb om årstidens lokale råvarer – både de dyrkede og de vilde. Baggrund Foreningen Kultivator er det lokale fødevarenetværk for Møn & Sydsjælland. Foreningens formål er at fremme kendskabet til kvalitetsfødevarer fremstillet lokalt på Møn & Sydsjælland. I 2010-11 gennemførte foreningen projektet ”Børnene smager på Møn & Sydsjælland”, der blev en stor succes. Foreningen har derfor ansøgt om og modtaget tilsagn om tilskud til at gennemføre en del II med otte nye temaforløb for otte nye klasser/ hold – og med øget fokus på de vilde råvarer. Indhold Et temaforløb består af seks dele, der afstemmes efter alder og klassetrin: • Planlægningsmøde mellem lærere og projektleder • Forberedelse af emner (f.eks. æbler og hjortevildt) i klassen • En rundvisning i en lokal fødevareproduktion (f.eks. hos frugtavler, fiskere osv.). • En tur med naturvejleder i ”naturens spisekammer” med fokus på vilde dyr eller planter. • Besøg af professionel kok i skolekøkkenet, der sammen med eleverne laver sunde og spændende retter ud af de råvarer, som eleverne har lært om. • Efterbehandling i klassen: Hvad har vi lært? Stile, tegninger, videoer m.m. udarbejdes til projektet.

Temaforløbet vil tage udgangspunkt i årstiden og de råvarer, som er i sæson. Eleverne vil lære om, hvor vores mad egentligt stammer fra. De vil lære om dyrkning af frugt og grønt, avl og pasning af husdyr, og om de spiselige planter og dyr som naturen tilbyder på de forskellige årstider. Der vil blive talt om kost og sundhed, og hvordan de forskellige råvarer er sunde for os at spise. Eleverne vil også få et kulturhistorisk indblik i råvarerne, f.eks. hvornår og hvordan tomaten kom til Danmark. I skolekøkkenet er smagssansen i fokus. Her vil råvarerne blive tilberedt på mange forskellige måder med forskellige smagsoplevelser til følge. Der vil blive lagt vægt på, at eleverne smager nye retter og får nye idéer til sund hverdagsmad – baseret på årstidens lokale råvarer. Elevernes materiale samles løbende på hjemmesiden www.børnenes.kultivatorsyd.dk. Projektet afsluttes med udgivelsen af ”Børnenes vilde Kogebog for Møn og Sydsjælland”, der fordeles til alle 1. - 6. klasser i Vordingborg kommune – til inspiration for andre klasser, der vil arbejde med årstidens lokale råvarer. Alle udgifter – pånær transport – afholdes af projektet.

Infofolder om "Børnenen smager på Møn & Sydsjælland II"  

Beskrivelse af de otte temaforløb m.m.

Infofolder om "Børnenen smager på Møn & Sydsjælland II"  

Beskrivelse af de otte temaforløb m.m.

Advertisement