Page 1

Artikel fra Nyhedskilden Uge 43 2008

LEDEREN - Gorms indlæg Skolen som social træningsbane: Har skolens fællesskaber noget at gøre med det danske samfunds sammenhængskraft?

Børnene møder samfundet for alvor, når de starter i børnehaven. Dagplejen har meget karakter af ”hjem”, men i børnehaven og senere i Lilleskolen og opefter er børnene for alvor en del af samfundet og møder dets kultur, krav og muligheder. Barnet har fra fødslen været et medlem af sin familie. Familiens fællesskab hjælper med at opbygge den basale tro på sig selv, som dem vi er på godt og mindre godt. Og familiens fællesskab stiller krav og forventninger, således at den basale kunnen og evne til at fungere sammen med andre mennesker grundlægges. Men i skolen møder barnet samfundet. De nære hjemlige relationer er afløst af andre voksne og børn, som nu er barnets mulighed for at udvikle sine evner og blive et ”dannet” og kvalificeret menneske. Det kommer ikke på én gang! Den proces tager mindst 10 år – ja, for mange af os er den udvikling ikke slut før pensionsalderen Men på rigtig mange måder bliver skolen den træningsbane, hvor barnet for alvor skal bruge sin kunnen og udvikle sig til et selvstændigt individ, som kan indgå i sociale fællesskaber med alle andre. I hele forløbet fra børnehave til Projektskolen møder barnet ”samfundet”, som det konkret udspiller sig i de fællesskaber barnet er en del af, og barnet er også selv lige fra starten med til at opbygge det fællesskab, som har betydning for alle de andre børn. Den internationalt anerkendte danske hjerneforsker Morten Kringelbach har udtalt, at ”vores hjerner er et socialt redskab. Den kan kun fungere optimalt, hvis den interagerer med andre hjerner. Vores basale behov er mad, sex og andre mennesker”. Med andre ord: Vi kan ikke meget uden hinanden. For at udvikle os og leve har vi brug for ”hinandens hjerner”: Vi skal lære sammen, lege sammen, lytte og tale sammen. Og vore hjerne sender og modtager langt mere end vi er bevidste om – og meget mere, end videnskaben har afdækket. At det er sådan det hænger sammen, giver rigtig megen mening, når man går en tur rundt på skolen. Fra børnehave til Projektskolen ser man hele tiden børn der leger sammen, taler, undervises, arbejder i grupper eller sidder sammen omkring et computerprogram, nogle musikinstrumenter eller avanceret fysikudstyr. Børnenes hjerner interagerer med hinanden og med de voksnes hjerner. Her er forskellene vigtige. Rigtig nok siger man at ”lige børn leger bedst”, men forskellene er styrken! Forskellen mellem voksen og barn, mellem dreng og pige betyder meget for træning og læring, og forskelle i alder, herkomst og baggrund er med til at udvikle den sociale hjerne.


På én og samme tid giver det barnet mulighed for at blive sig selv – og at blive dannet som menneske, der kan indgå i fællesskaber med vidt forskellige mennesker. Og på samme tid opbygges evnen til at indgå i ”det store samfund”: At modnes til at kunne blive aktive deltagere i det danske samfund og være med til at opretholde og udvikle den sammenhængskraft, som efterlyses fra mange sider: Vi i vores samfund har brug for mere at stå sammen om, end forbrug af varer og medier.

Skær halvdelen af dit huslån – eller halver renten! Deltag i skolens spørgeskemaundersøgelse og deltag i lodtrækningen om fede præmier! Nye muligheder for at alle forældre kan vinde store præmier! Skynd dig at svare på skolens spørgeskema og bliv en af de heldige vindere! Nej… det er lidt falsk markedsføring, men det kunne da ellers være godt – ikk'? Spørgeskemaer er der nok af, og desværre kan vi ikke stille kontante præmier i udsigt. Omvendt kan vi love, at vi vil bruge evalueringen til at forbedre skolen med – dit barns skole, således at dit barn bliver endnu bedre rustet til fremtiden! Skolen og Forældrebestyrelsen har udsendt spørgeskema til jer forældre, med en deadline for besvarelse der var 19. oktober. Da vi i 2003 udsendte spørgeskema til forældrene var svarprocenten 80, men pt. har kun 146 svaret på vores spørgeskema. Det svarer til ca. 40% Vi er naturligvis glade for de besvarelser der er kommet ind, og takker jer for at have brugt de ca. 10 minutter det tager. Men for at gøre undersøgelsen ligeså valid som sidst, vil jeg opfordre alle I andre til også at deltage. Hvorfor vente til senere – gør det nu! Gør en god skole bedre - deltag i spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaet ligger på ForældreIntra. Når man har logget sig på som man plejer, og er inde på klassens side, vil man kunne se undersøgelsen i menuen til højre under ”Dialog mellem skole og hjem”: ”Spørgeskema Forældreundersøgelse”.

NYT: Deadline for besvarelserne søndag den 2. november 2008. Gorm Skoleleder Sidst ændret af PN den 23-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 43 2008

Team A

2. Planperiode i Team A Klasseuge Vi startede denne planperiode med en klasseuge. Nogle af klasserne har skrevet indbydelser til vores bedsteforældredage. Dette kan I læse mere om senere i dette brev. De børn som mangler at medbringe kuverter med adresse og frimærke på, bedes få dem med i næste uge. Uge 44-46 – Første omgang læsekursus og matematikkursus. De første 3 uger er det nogle børn fra 2. kl. og hele 3. kl. som har læsekursus. Den anden halvdel fra 2. kl. og hele 1. kl. har matematikkursus. Efter 3 uger bytter vi. I kan på skemaet se hvilket hold jeres barn er på. Læsekursus: Hvert barn får en mappe med hjem, som skal være i tasken under hele kurset. Og vi har skrevet et brev – som er i mappen – om de forventninger vi har til jer som forældre. Alle lektier kan I se i mappen. Hold v. BD: På dette hold skal have vi fokus på at huske indholdet i den bog vi læser. Der vil blive forskellige spørgsmål til bøgerne. Der vil blive staveord som skal øves. Vi skal lave både mundtlige og skriftlige boganmeldelser. Hold v. GH: Her skal vi også have fokus på indholdslæsning, hertil makkerlæsning og indholdsopgaver til tekster i ”Litteratur for anden”. Der vil også være staveord som lektie. Vi skal lave mundtlige og skriftlige boganmeldelser. Hold v. KA: Her skal vi også have fokus på indholdslæsning, hertil spørgsmål til bogen fra Bogkassen.dk. Vi skal også arbejde med staveord. Vi skal lave mundtlige og skriftlige boganmeldelser. Matematik: Matematik i denne kursusomgang kommer til at beskæftige sig mest med geometri. Der vil dog også stadig blive arbejdet med de fire regnearter. Børnene er delt på fire forskellige hold, hvor børnene arbejder med matematik hver dag i tre uger. Uge 47-49 – Anden omgang læsekursus og matematikkursus. Se skema og følg med i kursusmappen.

0.klasse: I et samarbejde mellem 0.a og 0.b vil vi hver torsdag arbejde i små værksteder som særligt har fokus på talkendskab og sproglig opmærksomhed. Det vil vi gøre på små værksteder på tværs af klasserne. Gennem værksteds/gruppe arbejde med talkendskab og sproglig opmærksomhed vil børnene blive præsenteret for de fire læringsstile (kropskinæstetisk, auditiv, visuel og taktil). Udgangspunktet er at starte en proces hos børnene som handler om, hvordan det enkelte barn lærer bedst. Børnene vil over fire torsdage blive præsenteret for de fire læringsstile. Som afslutning vil vi evaluere med børnene og sætte nogle ord på deres forskellige oplevelser. I hjemmetiden skal vi arbejde med brevene til bedsteforældrene om jul i gamle dage – til klassens julekalenderhistorier. Vi skal have fokus på juletræspyntning. Hvordan pyntede man juletræet i gamle dage. Vi kan måske også få bedsteforældrene til at skrive om den bedste julegave de fik som børn. Vi skal forberede bedsteforældredagen. (bage småkager) Bedsteforældredagen kan indeholde hygge, kaffe/småkager, julelege, juleklip – som i gamle dage, spille forskellige spil og vise skolen frem. Uge 50-51 – Klasseuger. I disse uger skal vi arbejde med jul i gamle dage og bedsteforældredag. Derudover skal vi arbejde med julekalender, højtlæsning, julematematik, Lucia (3.kl.), krybbespil (2.kl.), advent, Jesu fødsel, juleevangeliet, julesalmer, juleskikke på Silkeborg museum og julekrybbe i Silkeborg Kirke. Alle 4 klasser skal besøge Silkeborg Kirke og Silkeborg Museum. Plan for besøg på museet og Silkeborg Kirke. I Silkeborg Kirke vil sognemedhjælper Dorte Madsen fortælle lidt om kirken og julen. Hun vil fortælle om julekrybben og juleevangeliet. På Silkeborg Museum vil Mette Bundgård fortælle om ”Peters jul”, lidt om pyntning af juletræer i gamle dage og børnene vil få mulighed for at spille lidt pebernøddespil (mus). Alle tager bussen. Mandag d. 8/12 0.kl. + BL + SK. Tirsdag d. 9/12 2.kl. + BD + KL + NANNA.


Torsdag d. 11/12 1.kl. MEF + GH + DG. Tirsdag d. 16/12 3.kl. KA + TER.

Bedsteforældredage: D. 8/12 får 2.kl. besøg + GH + MEF + DG D. 9/12 får 3. kl. besøg + KA + TER D. 11/12 får 0. kl. besøg +BL + SK D. 16/12 får 1. kl. besøg + BD + KL Tidspunkterne kan I se i brevene til bedsteforældrene, da klasserne selv bestemmer tidsrammen. Juleklippedag er mandag d. 01/12. Vi skal arbejde på forskellige værksteder i teamet. Lucia er fredag d. 12/12: Det er igen 3. klasse som skal gå Lucia ca. kl. 08.00. Teater ”Robin Hood” for 1.-2. kl. d. 15/12 kl. 11.00. Vi opfordrer stadigvæk til, at I følger godt med i ugeplanen for jeres barn. Her vil der hver søndag stå lidt mere om indholdet i den følgende uge. Med venlig hilsen Team A

Sidst ændret af KA den 23-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 43 2008

Team B Universet - en underlig størrelse. Kære forældre i team b De beskidte støvler fra efterårferiens traveture er gemt væk, og vi er nu i fuld gang med hverdagen igen. Efteråret har for alvor meldt sin ankomst, hvilket "betyder" varmt tøj til pauserne, og skiftetøj i børnenes kasser. Jeanett har brugte efterårsferien til at få ryddet op på torv B. I den forbindelse røg der en masse gamle og slidte spil ud. Så har I en masse gamle spil der bare ligger og samler støv, vil vi meget gerne have dem i SFO´en. Denne planperiode strækker sig indtil jul, og der vil også snige sig en emneuge ind. Nemlig i uge 50, hvor vi på tværs af klasser vil arbejde med emnet Universet. I den forbindelse vil der være et forældrearrangement, som I senere vil blive infomeret om. Børnenes skemaet ligner det fra 1. planperiode, hvor idræt for drengene er om torsdagen , og idræt for pigerne er om fredagen. Vi øver os pt i, at gøre ugeplanerne individuelle. Dvs. at vi skriver lidt til hvert hold, og via systemet flettes det sammen til en individuel ugeplan for hvert barn. Udedagen er stadigvæk om mandagen. Vi har nu koblet Børnehaveklassebørnene på holdene, og denne gang er man sammen med den samme voksen alle ugerne. Der skal arbejdes med Koglefolket, som er et lille mininsamfund, som under udedagene vil se dagens lys.Samfundets indbyggere består kun af koglemennesker, som oplever en masse spændende ting. Musikken i denne periode vil blive varetaget af Anna Margrethe fra Storeskolen, som vil undervise drengene fra 2 og 3 klasse i sammenspil om fredagen. Pigerne fra 2 og 3 klasse skal undervises i blokfløjte, om torsdagen af Grethe fra team a.To gode lærerkræften, som børnene kan glæde sig til at stifte beskab med. Universet er denne planperiodes længe ventede overordnede emne. Emnet vil blive indblandet i fagene, som vi finder det bedst. Matematik og natur og teknik. Vi vil i 2.pp arbejde med vores eget solsystem og med nogle af de fysiske egenskaber der findes her. Vi skal i den første periode beskæftige os med vores egen klode og se på fænomener som vejret, atmosfæren og magnetisme og hvilke forhold der gør at vi overhovedet kan leve på Jorden. I sidste del af perioden vender vi kikkerten ud i rummet og ser på andre planeter i solsystemet og sammenligner forholdene her med Jorden. Emnerne vi tager op vil være forskellige målinger så som tid, temperatur, afstande og vægt, evt. tryk med de største elever. Yderligere skal vi arbejde med arbejdstegninger på forskelligt papir, hvor vi skal tegne rumraketter og andre konstruktioner. Dansk og kristendom I forbindelse med julen vil vi arbejde med et lille forløb om engle- ikke at det har så meget med Universet at gøre, men dog lidt.. Der vil også bliver julet og arbejdet med nisserier på behørig vis. I de faste danskmoduler vil vi arbejder med to forhold: Dels et fantasi/ rum univers, hvor vi arbejder med diverse rumvæsner, deres bopæl- personbeskrivelser og tillægsord. Men også arbede med, og oplæse uddrag fra Den lille Prins. En dejlig bog, som giver oplevelser på mange niveauer. Til store som små. Vi vil selvfølgelig også arbejde med mere danskfaglige aktiviteter, såsom bogstavtræning, ordklasser mv. Kun til Ob forældre. Så er vi i 0.b kommet i gang med 2.planperiode, som I har set i ugeplanen er der kommet nogle nye tiltag. Èt af dem er, at vi nu deltager på tværs af team B med 2 uderum om ugen. Det er hver mandag, hvor vi skal arbejde ud fra bogen om ”Ole og Koglefolket”. Eleverne bliver inddelt i 4 hold, som skal opbygge hver deres ”kogle-univers”. Vi vil hver mandag være udenfor på skolens område, så husk varmt tøj og regntøj og gummistøvler. I denne uge (uge43) har vi læst historien for børnene og de er vældig optagede af fortællingen og glæder sig til at komme i gang med udedagene. Et andet tiltag er vores projektdag, hvor vi skal være på tværs med 0.A. Her vil vi dele børnene i 4 små grupper, med udgangspunkt i metoden om ”Læringsstile”. Børnene vil alle sammen over 4 torsdage stifte bekendtskab med alle 4 læringsstile, hvorefter vi så vil


evaluere sammen med børnene. Indholdet er dels matematisk og sproglig opmærksomhed. Vi vil opbygge forskellige værksteder på baggrund af nogle opstillede mål, F.eks. talkendskab (tallene 0-20) og Bogstavkendskab (Bogstaverne i sit navn). Vi vil dokumentere forløbet i elevernes MEB. 0.B. skal fortsat her i 2.pp. have glæde af ”Gotfreds dyrehandel”, så tirsdag i morgenhjemme har de Susanne i 0.A til det – i mens har jeg 0.A til musik. 0.B får musik om torsdagen nu. Husk også at bibliotek er flyttet til tirsdag nu. Endelig er det et nyt tiltag at vi skal arbejde med læsefidusen, som vil komme i klassen hver onsdag, hvor Jonas også er på klassen. Vi vil arbejde med sproglig opmærksomhed og udlevere nogle nye materialer til børnene. Husk forældremøde d.12.november. Vi ser frem til en spændende planperiode, og en masse gode skole-hjem-samtaler, som altid strækker sig langt ind i efteråret. Husk.. - Juleklippedag er mandag d. 01/12. - Lucia er fredag d. 12/12: Det er igen 3. klasserne som står for underholdningen De bedste hilsner Team b

Sidst ændret af AJ den 23-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 43 2008

Team C

De naturvidenskabelige fag Matematikværksteder I den kommende periode skal vi arbejde med matematikværksteder i det ugentlige uderum. Det faglige indhold er geometri med særlig fokus på omkreds, areal og rumfang. Som optakt til emnet skal alle lave en multiple choice på elevintra med forskellige geometriske figurer og en fælles øvelse om at lave figurer. Målet med disse aktiviteter er, at geometri bliver kaldt frem fra hjernen og eleverne bliver klar på, hvad der skal arbejdes med. Derefter skal man krydse af, hvilke områder man kan, for derudfra at sætte sig nye mål. Ud fra den enkeltes mål og niveau laver vi nogle makkerpar, som skal arbejde sammen. Opgaverne vil primært være ”pille – rode – rage”; altså hvor man arbejder med konkrete materialer. Kompetencen, der er i fokus, er ræsonnementskompetence. I trinmålene efter 6. klasse står der, at undervisningen skal lede hen mod, at ”eleven er i stand til at udtænke og gennemføre uformelle og enkle formelle matematiske ræsonnementer og følge mundtlige og enkle skriftlige argumenter”. Undervisningen bliver en blanding af fælles undervisning på blandede hold og at arbejde med sin makker. Som evaluering skal den enkelte elev lave en side til Min Egen Bog, hvor eleven skriftligt eller mundtligt fortæller sit ræsonnement og gerne bruger nogle af de opgaver, som der er arbejdet med. I hjemmetiden arbejder vi også med geometri med udgangspunkt i Matematrix bøgerne. Her er der fokus på symbolbehandlingskompetencen, hvor eleven skal kunne ”afkode og anvende matematiske symboler, herunder variable og enkle formler samt oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog”. I denne periode er det meget vigtigt, at alle elever har styr på deres matematik grej. Alle skal have en god lineal, vinkelmåler, passer og tegnetrekant både i uderum og i hjemmetiden.

Natur/ teknik I 2. planperiode skal vi arbejde med Jorden og livets opståen og udvikling. Vi starter i uge 44 og har natur/ teknik om fredagen, hvor børnene vil have 1 uderum med natur/ teknik. De første 3 uger vil uderummene starte med et oplæg efterfulgt af arbejde med opgaver indenfor emnerne ”Jordens udvikling”, ”dyrenes udvikling”, ”menneskenes udvikling”. Efter de første 3 uger skal børnene vælge et afgrænset emne under den fælles overskrift ”Jorden og livets opståen og udvikling”. Børnene skal forberede en undervisning/ fremlæggelse af deres emne, som de skal fremføre for deres hold i slutningen af forløbet.

De humanistiske fag Norden I de humanistiske uderum arbejder vi med en fælles overskrift, der hedder Norden. Vi skal arbejde med den danske forfatter Louis Jensen, norsk og svensk sprog og historien i Norden.

Historie Samtidig med at der undervises i svensk og norsk i hjemmetiden, er der i historieundervisningen fokus på et vigtigt kapitel i Nordens historie, nemlig ”Margrethe den 1.” og hendes bestræbelser på at samle Norden i ”Kalmarunionen”. Perioden går ca. 1397 og frem til unionens endelige opløsning i 1523. Vi når altså også lige at få ”Blodbadet i Stockholm” med. Gennem bl.a. arbejde med vores historieportal: www.danskhistorie.dk erhverver eleverne sig kendskab til perioden og til de vigtige politiske nøglepersoner, der har været med til at lægge grunden til Norden som politisk begreb. Men selvfølgelig vil lærerfortælling også være en central del historieformidlingen. Udover kongers, adelens og kirkens indflydelse vil vi også fokusere på dagliglivet for menigmand Danmark og Norden. Skakspillet er et meget sigende billede på datidens samfund og derfor skal eleverne selvfølgelig også lære dette spil at kende. Norsk – svensk i Storeskolen i uge 44 – 49.


I denne periode skal vi arbejde med et norsk-svensk forløb i Storeskolen. Målene med forløbet er at eleverne skal kunne lytte til norsk og svensk med forståelse, at de skal kunne læse norske og svenske tekster med forståelse og at de skal kende til nogle ligheder og forskelle mellem dansk, norsk og svensk. Børnene begynder med at arbejde med norsk, herefter svensk. Vi begynder forløbet med at læse og lytte til norske og svenske digte, som vi behandler gennem samtale og forskellige opgaver. Sideløbende med det skal vi arbejde med rim, remser, gåder og vitser. Derudover skal vi læse om børn i Norge og vi skal læse lidt i en svensk skolebog.

Louis Jensen Som en punkt over overskriften Norden skal vi arbejde med et forfatterskab, nemlig den danske forfatter Louis Jensen. Vi skal læse nogle af hans mange små underfundige historier, der er hundrede firkantede og hundrede …. Desuden skal vi læse noveller og romaner, nemlig Karl Kluges Skattejagt og Skelettet på hjul. Eleverne bliver delt i fire hold efter tempo. Målet med forløbet er at eleverne arbejder med tekstforståelse, altså hvad teksten betyder. Vi skal læse sammen i skolen, da vi hver gang skal arbejde med tekstens betydning, og derfor skal eleverne stadig bruge deres egen individuelle bog og læsekontrakten til læsetræning. Som evaluering af forløbet skal eleverne skrive en evalueringsopgave om Louis Jensen. Vi glæder os til at slå lidt knuder på tungen! VH Storeskolens Hum-fagteam

Halloween i engelsk i uge 44 - 49 I denne planperiode sætter vi i engelsk fokus på halloween og dermed får vi kendskab til traditioner omkring halloween i engelsk-talende lande. Vi vil i forløbet arbejde klassevis. Klassen vil blive inddelt i 5 harmoniske hold, hvor man kan føle sig tryg og turde udfolde sig mest muligt. I løbet af de 6 uge forløbet strækker sig over skal eleverne nå igennem 5 værksteder. Dvs. at man har 1 uderum i hvert værksted. Værkstederne er følgende: - Drama/skuespil - Skrive-hjørnet - Læse-afdelingen - Lytte-værkstedet - Grammatik og andre små opgaver I den sidste uge vil vi bruge tid på at se/høre de forskellige produkter og endelig vil vi evaluere forløbet, så hver elev får noget at sætte i MEB. Vi glæder os til et ”gyseligt” forløb! VH Engelsk-teamet – Storeskolen/KG

Praktisk Musisk I 2. planperiode fortsætter vi med at arbejde med kørekort til musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. Så eleverne skal have de to fag, de mangler. Der er dog nogle ændringer. Musik og idræt fylder væsentlig mere end de andre praktisk/musiske fag. Derfor vil eleverne i 2. planperiode have mere musik og idræt. Perioden er delt op i to. I den ene har klassen idræt to uderum om ugen (mandag og tirsdag) og i den anden periode har klassen en gang med idræt og en gang med musik. Fx har 4c i uge 44 – 47 musik mandag og idræt tirsdag. I uge 45 – 51 har de idræt både mandag og tirsdag. Alle børn kan se på deres skema, hvornår de skal have hvad.I idræt skal drengene skal være udendørs i idræt i lige uger´, og pigerne skal være udendørs i idræt i ulige uger (både mandag og tirsdag). Så husk tøj til idræt flere gange om ugen, og når det er udetøj skal de være til alt slags vejr! Med Venlig hilsen lærerne i team C

Hilsen fra Gertrud Hej børn og forældre på Buskelundskolen. Jeg er Gertrud Bendtsen og er nyansat lærer i Storeskolen fra uge 43 og frem. Jeg skal primært varetage fagene dansk, engelsk og idræt i 5.C1, og vi er kommet godt fra start. Jeg er 28 år, er bosat her i Silkeborg og kommer fra en stilling på Skals Efterskole, hvor jeg har undervist de seneste to år. Jeg blev færdiguddannet lærer fra Silkeborg Seminarium i 2005, hvorefter jeg læste til friluftsvejleder på Høgskolen i Telemark i Norge i et år. Jeg har været utrolig glad for at undervise på efterskole og ser nu meget frem til nye, spændende udfordringer og til at få lov til at prøve kræfter med lidt yngre børn i en ikke helt almindelig folkeskole. Jeg håber på et rigtig godt samarbejde med jer alle! De bedste hilsener Gertrud Bendtsen


Sidst ændret af LB den 24-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 43 2008

Team D Humanistiske fag Norsk og svensk Alle børn arbejder klassevis med materialet "Tid til norsk og svensk" i dansk (vores nabolandes sprog og kultur er en del af danskpensum). Målet er, at børnene kan lytte og læse norsk og svensk med en rimelig forståelse samt at de kender til nogle af lighederne og forskellene mellem de nordiske sprog. I den forbindelse skal børnene arbejde med rim og remser, små tekster om børn i landene, digte og andre "småtekster". Vi skal også lytte til sproget på en cd, hvor mange af elevbogens tekster er indtalt. I 4. klasse er det Heidi, der varetager undervisningen, mens Hanne underviser 5. og 6. klasse i norsk/svensk. Louis Jensen Alle elever skal i denne periode beskæftige sig med Louis Jensens og dennes forfatterskab. Et af målene for forløbet er, at eleverne skal kunne gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster. Det mål arbejder holdene sig hen mod på forskellig vis. Et hold lægger vægt på den skriftlige fortolkning. Et andet hold ligger vægt på den mundtlige fortolkning, mens det tredje hold lægger vægt på at fortolke på en praktisk/musisk måde. Et andet mål er at eleverne skal få læseoplevelser. Derfor vil der jævnligt gennem forløbet blive læst tekster og brudstykker af tekster op for eleverne. Halloween i engelsk i uge 44 - 49 I denne planperiode sætter vi i engelsk fokus på halloween og dermed får vi kendskab til traditioner omkring halloween i engelsk-talende lande. Vi vil i forløbet arbejde klassevis. Klassen vil blive inddelt i 5 harmoniske hold, hvor man kan føle sig tryg og turde udfolde sig mest muligt. I løbet af de 6 uger forløbet strækker sig over skal eleverne nå igennem 5 værksteder. Dvs. at man har 1 uderum i hvert værksted. Værkstederne er følgende: - Drama/skuespil - Skrive-hjørnet - Læse-afdelingen - Lytte-værkstedet - Grammatik og andre små opgaver I den sidste uge vil vi bruge tid på at se/høre de forskellige produkter og endelig vil vi evaluere forløbet, så hver elev får noget at sætte i MEB. Vi glæder os til et ”gyseligt” forløb! VH Engelsk-teamet – Storeskolen/AØ

Naturvidenskabelige fag Matematikværksteder I den kommende periode skal vi arbejde med matematikværksteder i det ugentlige uderum. Det faglige indhold er geometri med særlig fokus på omkreds, areal og rumfang – afhængigt af klassetrin og den enkelte elevs kompetencer. Som optakt til emnet skal alle lave en multiple choice på elevintra med forskellige geometriske figurer og en fælles øvelse om at lave figurer. Målet med disse aktiviteter er, at geometri bliver kaldt frem fra hjernen, og eleverne bliver klar på, hvad der skal arbejdes med. Derefter skal man krydse af, hvilke områder man kan, for derudfra at sætte sig nye mål. Ud fra den enkeltes mål og niveau laver vi nogle makkerpar, som skal arbejde sammen. Kompetencen, der er i fokus, er ræsonnementskompetence. I trinmålene efter 6. klasse står der, at undervisningen skal lede hen mod, at ”eleven er i stand til at udtænke og gennemføre uformelle og enkle formelle matematiske ræsonnementer og følge mundtlige og enkle skriftlige argumenter”. Undervisningen bliver en blanding af fælles undervisning på blandede hold og at arbejde med sin makker. Som evaluering skal den enkelte elev lave en side til Min Egen Bog, hvor eleven skriftligt eller mundtligt fortæller sit ræsonnement og gerne bruger nogle af de opgaver, som der er arbejdet med. I denne periode er det meget vigtigt, at alle elever har styr på deres matematik grej. Alle skal have en god lineal, vinkelmåler, passer og tegnetrekant både i uderum og i hjemmetiden.


Natur/teknik I 2.planperiode skal vi i natur/teknik arbejde med jorden og livets opståen. Hver mandag i perioden vil eleverne få et oplæg indenfor emnet. Udover disse oplæg skal eleverne også selv arbejde med at blive klogere på emne indenfor området, som de skal fremlægge for deres hold, dette vil de komme til at arbejde med tirsdag eller torsdag sideløbende med læreroplæggene. Vi har fordelt uderummene i planperioden således at vi fra uge 44-47 arbejde med matematik i alle uderummene og fra uge 48-50 arbejde med natur/teknik i alle uderummene. Det betyder at eleverne i den periode hvor der er natur/teknik kun har matematik i hjemmetiden.

Praktisk/musiske fag Idræt I idræt er emnet i 2. planperiode "Med-og modspil". Det betyder, at vi arbejder med forskellige boldspil, heriblandt ballebold, tcwoukbold, håndbold, volley og fodbold. Vores fokus er ikke på selve spillene, men derimod på at udvikle boldspil ud fra en model kaldet "spilhjulet". Det går ud på, at man afprøver forskellige måder at ændre ovennævnte spil på. Fx kan man arbejde med at ændre på antallet af spillere, målets størrelse, reglerne osv, så vi vil arbejde med holdsporten på en lidt anden måde, end børnene er vant til. Vi skal være indendørs hele planperioden, så alle børn skal som sædvanligt huske idrætstøj, håndklæde og indendørs sko. Billedkunst I billedkunst skal eleverne have et forløb om farvelære. Eleverne skal ud fra primærfarverne rød, gul og blå blande sig frem til de sekundær og tertiær farver. Eleverne laver deres egen farvecirkel. Efterfølgende skal farvelæren anvendes til at lave et selvportræt ud fra, hvor eleverne skal bruge ”de modsatte farvepar” eller komplementær farverne, som det hedder. Musik - i uderum I denne planperiode skal vi først arbejde med flerstemmig sang, sang i mikrofon, solosang og korsang samt små instrumentale mellemstykker. I anden del fokuserer vi på musikhistorie, musikgenrer, hvordan musik bruges og har været brugt gennem tiden samt drama. Musik - klassevis Musik og idræt fylder væsentlig mere end de andre praktisk/musiske fag. Derfor vil eleverne i 2. planperiode have mere musik og idræt. Perioden er delt op i to. I den ene har klassen idræt to uderum om ugen (mandag og tirsdag) og i den anden periode har klassen en gang med idræt og en gang med musik. Fx har 4c i uge 44 – 47 musik mandag og idræt tirsdag. I uge 45 – 51 har de idræt både mandag og tirsdag. Alle børn kan se på deres skema, hvornår de skal have hvad. Så husk tøj til idræt flere gange om ugen! Håndarbejde: Eleverne skal i denne planperiode erhverve sig eller genopfriske kørekortet til symaskinen og skal bruge dette i arbejdet med en fastsat designproces. Dette er det overordnede emne for perioden og eleverne skal som afslutning ende ud med et færdigt produkt, hvor de selv har stået for meget af designet.

Praktikant i Storeskolen Vi byder velkommen til Stella Lerager, som skal være hos os i uge 43-50: Kære forældre i 4., 5. og 6.d Da jeg i forbindelse med lærerstudiet har fået fornøjelsen af at komme i praktik på Buskelundskolen, vil jeg varetage uderummene med historie samt nogle af hjemkundskabstimerne i denne periode. Det er min 3. praktikperiode, og jeg glæder mig til at få mere praksis-erfaring fra ’det virkelige liv’. For at give jer et indblik i, hvad vi skal arbejde med i historie, har jeg lavet en lille ’skitse’ over forløbet, som går under navnet ’Norden’: Vi lægger ud med at arbejde med Danmark i middelalderen, herunder samfundets opbygning og almindelige menneskers levevilkår. Herefter vil vi arbejde med Margrethe 1. og Kalmarunionen, og bl.a. komme ind på Danmarks forhold til naboerne både dengang og i dag. I hjemkundskab er emnet ’Sund madpakke’, og her vil vi arbejde med sund kost, både teori og praksis, samt lære kartoflen bedre at kende. Forløbet leder frem til en ’eksamen’ og erhvervelsen af et ’kørekort’. Jeg glæder mig til at fordybe mig i disse emner sammen med jeres børn og håber på nogle gode og lærerige uger. Venlig hilsen Stella Lerager

Sidst ændret af EB den 23-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 43 2008

Projektskolen Så er den mørke tid ved at nærme sig. Vi tænder stearinlys og hygger. Men husk cykellygter om morgenen! VELKOMMEN TIL HANS - FARVEL & PÅ GENSYN TIL METTE Som man kunne læse i Nyhedskilden uge 41 i Gorms leder, har vi fået ansat en barselsvikar for Mette. Vi har været heldige at få ansat Hans Skovbjerg Nielsen, som starter hos os 1. november. Hans har udover sin læreruddannelse også en baggrund som elektronikmekaniker og som projektleder i det private erhvervsliv, og så er han gift og har tre børn. Det er en god og erfaren mand vi får ind i teamet! Hans skal især undervise i sine linjefag matematik og historie, men han skal også være holdlærer og have tværsfag og valgfag. Mettes primærgruppe bliver overtaget af Hans, og han har i uge 43 været på besøg og har været sammen med primærgruppen. Vi glæder os til at have Hans med i teamet og håber, I forældre også vil tage godt imod Hans og give ham en god start hos os. Mette går på barsel 12. november, og så glæder vi os til at se den lille ny, som er sat til ankomst i starten af det nye år. LÆRERESTUDERENDE I PRAKTIK Kære forældre Så blev det tid til en lille introduktion af mig. Navnet er Christine, alderen er 24 år og ”titlen” er lærerstuderende på 3. år på Silkeborg Seminarium. Jeg er så heldig at skulle afvikle min otte ugers praktikperiode her hos jer på Buskelundskolen, hvorfor jeg vil være at finde i Projektskolen i ugerne 43-50. Jeg skal undervise 7. og 8. årgang i biologi, hvor vi skal arbejde med hhv. ”Landbrug og naturforvaltning” og ”Din føde, dit valg”. Herudover skal jeg undervise i valgfaget ”Sanser og æstetik” samt tværsfaget ”Energi og mad der du’r”. Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle i praktik på Buskelundskolen og ser frem til mange spændende og lærerige timer i selskab med jeres børn! TEMAUGE I UGE 44 Eleverne har valgt mellem tre forskellige tilbud i temaugen - og det bliver bare en spændende uge! ”KK44” KK44 er en stor tilbagevendende tradition i Silkeborg, hvor mange institutioner sætter fokus på forholdet mellem kultur og kristendom med masser af spændende arrangementer rundt om i hele byen. Vi har været heldige at kunne være med i år, hvor det gennemgående tema er ”Opbrud”. I KK 44 ugen skal vi på skolen arbejde på mange forskellige måder og fra mange forskellige vinkler. Hele ugen vil være fyldt med snak og diskussioner om etik. Vi skal hver morgen lytte til og snakke om beretninger, hvor mennesker ”bryder op og kaster sig ud i noget nyt”, vi skal se og diskutere filmen ” To verdener” og selv ”bryde op” og en tur til Silkeborg hvor vi skal se på udstillinger bl.a. et 30 x 2,6 meter langt maleri som handler om opbrud og om valg. Eleverne skal i løbet af ugen opsamle opbrudsrefleksioner i en lille bog til inspiration til deres egen billedfortælling/collage og udstilling til fredagens afslutning. Vi glæder os - Thomas, Vibeke og Ulla

HUMANISTISKE FAG DANSK 7. årgang: Vi skal arbejde med reklamer, både billedreklamer og TV-reklamer. Eleverne er på to hold, og de har valgt om de vil arbejde analytisk/beskuende med emnet, eller om de vil arbejde konkret/"have fingrene i det". Når vi er færdige med emnet kan I forvente at få en kritisk, bevidst og skarp billedlæser i huset - og måske høre et par gode analyser, mens I sammen sidder og ser reklamer i TV! 9. årgang: Om fredagen skal vi arbejde med litteraturhistorien, og vi har fokus på perioden, der kaldes "Romantikken - Guld og grønne skove". Vi prøver en ny holddeling. Det ene kaldes "Folkeskoledansk", hvor man læser ældre tekster i bearbejdning, laver mange små øvelser, bliver motiveret til at finde ind i teksterne. Det andet kaldes "Gymnasiedansk", hvor vi har fokus på romantikkens plads i den store litteraturhistorie, læser originale tekster, og analyserer på højere niveau - og holdet vil forhåbentlig give de elever, der skal videre på en gymnasial uddannelse en oplevelse af en bredere litteraturforståelse og af en anden undervisningsform. Om mandagen skal vi arbejde med skriftlig fremstilling, og her er vi delt op i drenge og piger. Vi skal udvikle vores skriftlige færdigheder og gøre os klar til den forestående afgangsprøves skriftlige del. ENGELSK 7. årgang: I perioden frem til jul, vil vi arbejde med ”Australia”. Vores mål er: • at eleverne får kendskab til Australien, deres historie, kultur og dyreliv • At eleverne får træning i at finde relevante oplysninger, på engelsk, på nettet • At eleverne bliver gode til at arbejde i makkerpar


• At eleverne får trænet: læsning, lytning og tale. Undervisningen er delt op i en del fælles gennemgang/undervisning men også en del makker- og gruppe arbejde. Her er eleverne delt ind efter niveau, så de arbejder sammen med nogen, der er på stort set samme niveau som dem selv. Vi forsøger at gøre undervisningen varieret med læsning af tekster, grammatikopgaver, lytteøvelser, spil, samtaleøvelser m.m. Maria og Janne 9. årgang: I perioden frem til jul, vil vi arbejde med ”racism” og ”South Africa”. Begge emner der giver rig mulighed for at diskutere og snakke. Undervisningen er delt op i en del fælles gennemgang/undervisning men også en del makker- og gruppe arbejde. Her er eleverne delt ind efter niveau, så de arbejder sammen med nogen, der er på stort set samme niveau som dem selv. Vi forsøger at gøre undervisningen varieret med læsning af tekster, grammatikopgaver, lytteøvelser, spil og film. Maria og Janne TYSK 7. årgang: På denne årgang arbejder vi videre med mad og går i krig med familien. Eleverne skal ende med at lave et stamtræ som sættes i MEB, og derfudfra kunne fortælle om deres familie. Alle tre årgange får rig mulighed for at snakke og høre en del tysk, og fortsætter den gode arbejdsgang kan resultatet kun blive positivt. 8. årgang: På denne årgang arbejder vi med kroppen. Hvad hedder de forskellige dele af kroppen, hvordan bruges det osv? Her vil motion, pubertet & skønhed fylde en del. 9. årgang: På denne årgang kaster vi os ud i musik - både tysk musik og elevernes egen musik smag/stil. Undervisningen vil naturligvis foregå på tysk, og eleverne vil opleve, at fokus primært vil være på den mundtlige dimenssion.

NATURFAGLIGE FAG MATEMATIK 7. årgang: I anden planperiode tiltræder Mettes afløser, Hans, teamet. I den kommende periode skal vi arbejde inden for geometri og fordybe os indenfor områderne areal, rumfang, konstruktion og målestok. Eleverne vælger hold efter logisk eller abstrakt tænkning. Eleverne får endvidere yderligere træning i færdighedsregning og de skal også aflevere en problemløsningopgave. 9. årgang: Vi starter planperioden med at sidde stille i 4 timer og arbejde koncentreret med et tidligere prøvesæt. Først i 1 time, hvor vi laver færdighedsregning – altid 50 opgaver. Dette er uden lommeregner. Den samme type opgaver, som eleverne afleverer hver tirsdag i det hvide hæfte. Uden pause skifter vi over til problemregning i 3 timer. Her må bruges lommeregner, formelsamling, computer, egne noter, og hvad der ellers har været brugt i undervisningen. Mette skal på barsel i november og Hans kommer som vikar. Hans skal have det hold, som ikke har brug for så meget lærerstyring og arbejder problemorienteret. Lone har holdet, der er mere lærerstyret og færdighedspræget. Desuden har vi valgt at have en ekstra holdlærer på, da vi mener en del elever har brug for meget lærer til elev kontakt. Hver tirsdag skal der fortsat afleveres matematik. To gange bliver det problemregning og resten af gangene færdighedsregning. Vi kan mærke en tydelig forbedring i det faglige standpunkt hos de elever, der afleverer hver gang. Desværre er der for mange elever, der ikke får afleveret. Vi forlanger ikke, at alle opgaver skal være løst, men at eleverne løser de opgaver, de kan. Udregningspapir skal afleveres med opgaven. Det er vigtigt, at de får trænet de færdighedspræget opgaver jævnligt. Emner vi arbejder med i denne planperiode: Familieøkonomi (Procent, rente, aktier, obligationer, skat, afbetaling, valuta og kvadratrod og potens) FYSIK 7. årgang: Efter at alle har bestået deres fysik-kørekort, skal vi nu i denne periode fordybe os yderligere i fænomener fra hverdagen som forbrænding, rumfang, massefylde og hastighed. Derudover skal vi beskæftige os med hvilke byggesten hele verden er opbygget af. Fysik-holdene er lavet af lærerne med baggrund i 2 homogene hold. 8. årgang: Eleven skal kunne: Brandslukning, Lave en skumslukker, Kende til hvad et lyn er, Kromatografi, Newtons love og Mekanik: Bimetal, termostater, relæ, Ohms lov. Eleverne vælger selv en makker, de mener de arbejder godt sammen med. Lærerne laver på den baggrund 2 homogene hold. Dette gælder for alle tre naturfaglige hold. 9. årgang: Eleven skal kunne: Kende sammensatte ioner, Syrer og baser, Kende H+ ionen, Syrer og metaller, Stærke og svage syrer og baser, pH-værdi, Neutralisation og Metaller: Elektrongas, metalegenskaber, legering, spændingsrækken, korrosion. Eleverne vælger selv en makker, de mener de arbejder godt sammen med. Lærerne laver på den baggrund 2 homogene hold. Dette gælder for alle tre naturfaglige hold.


BIOLOGI 7. årgang: Vi har igen været heldige og har fået lærerstuderende i biologiundervisningen. Christine skal i "alene" praktik og har derfor ansvaret for undervisningen på de to hold på 7. årgang. De skal beskæftige sig med landbrug. Hvad der dyrkes i DK, dyrenes vilkår, landmandsliv osv. 8. årgang: Vi har igen været heldige og har fået lærerstuderende i biologiundervisningen. Christine skal i "alene-praktik" og har derfor ansvaret for undervisningen på de to hold på 8. årgang. Eleverne skal denne gang beskæftige sig med kost, næringstoffer og motion. 9. årgang: På denne årgang når vi nye højder når det gælder biologi. Vi skal i denne periode opdyrke, udforske og kortlægge forskellige bakterier og deres levevis. Vi skal i slutningen af denne planperiode også beskæftige os med brugen af bakterier i vores mad og vores medicinproduktion. GEOGRAFI 7. årgang: Efter at 7. klasserne har haft et naturgeografisk tema om ”Vand” skal de i næste planperiode arbejde med et kulturgeografisk tema, nemlig: ”Rige og fattige lande og folk”. Eleverne skal lære om forklaringer på fattigdom, om FNS mål for fattigdomsbekæmpelse og sammenligne deres egne levevilkår med fattige landes levevilkår. På elevintra vil jeg oprette et arbejdsrum, hvor alle praktiske oplysninger, links og opgaver vil være samlet. Der skulle også gerne blive tid til lidt kortlære. 8. årgang: Eleverne skal tænke sig godt og grundigt tilbage i tiden og lære om hvorfor det danske landskab ser ud som det gør. De skal lære om istidslandskaber, om hvordan vejr, vind og erosion og ikke mindst om hvordan isen har været med til at skabe det danske naturlandskab. Eleverne skal lære om processerne og kredsløbet for transport, aflejring og bjergartsdannelse. Som opsamling og evaluering skal de lave en rapport. 9. årgang: De skal i 2. planperiode arbejde med 2 temaer. I det første skal de lære at kende til de politiske, militære og økonomiske samarbejder mellem lande og deres rolle i forbindelse med konfliktløsning. Vi skal kigge på det internationale samfund og dets organisationer. Og så skal eleverne lære om det geologiske kredsløb, - om hvordan bjergarter omdannes, om mineralernes store rundtur. Kortlære og navnestof vil vi ”træne” hver gang.

KULTURFAG SAMFUNDSFAG I samfundsfag skal 7. & 8. årgang arbejde med det overordnede emne "menneske & stat" og 9. årgang har fokus på "menneske og samfund". 7. årgang kigger nærmere på terrorisme, menneskerettigheder, globalisering & internationale organisationer, og 8. årgang bliver "specialister" i magtens opbygning, retssystemet & demokrati. 9. årgang bliver mere "personlige" og skal gå i dybden med dem selv og finde ud af, hvem de egentlig er. De skal kigge på, hvad identitet er i et samfund, hvordan- og hvorfor vi mennesker reagerer som vi gør i forskellige sammenhænge. Alle tre områder bliver rigtig spændende, og eleverne er villige og gode til at diskutere og komme med deres mening/holdning til de områder som diskuteres.

Sidst ændret af PN den 24-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 43 2008

SFO SFO – NYT. Så er vi jo klar til at tage fat på endnu en planperiode i dette skoleår. Vi er igen ved at drukne i glemt tøj, når I afleverer eller henter børnene, vil I så kigge på glasbænken udenfor 0.B, om I vil kendes ved noget af det? I har jo fået ikke mindre end to sedler der skal afleveres i forbindelse med feriepasning i og omkring juleferien. Vi vil gerne hvis I kan aflevere svar, så tæt på jeres reelle behov, så vi ikke kommer til at sætte for meget personale på i forhold til det antal børn der har brug for pasning. Vi kan godt mærke hvis vi mangler personale i hverdagen, og så er det lidt ærgerligt hvis vi sidder for mange voksne, med få børn på skolens lukkedage. Selvom det jo kan være hyggeligt. :-) Vi har fra i år valgt at køre med en fælles årsplan i SFOén, hvor de enkelte funktioner byder sig til. I 1. planperiode var vi jo meget ude, og i denne planperiode vil vi lave flere ting inde. Vores årsplan for 2. planperiode ser sådan ud: Uge 43 – 44: værksteder med forberedelse til en stor Halloween fest, hvor der både skal laves lygtemænd, skattejagt, udsmykning, køkkenværksted m.v. Fredag d. 31.10.08 holder vi kæmpe SFO fest fra 18 – 21. På forældreintra er der nu lagt en tilmelding ud, hvor I lige skal tilmelde jeres børn, hvis de ønsker at deltage. Vi håber på at mange børn har mulighed for at deltage, så vi kan få et brag af en fest. I uge 45 – 48 har vi gang i julegaveværksteder, hvad der nærmere sker, er jo HEMMELIGT :-) Uge 49 - 51 har vi hjemlig hygge, med bagning, bolchekogning besøg i Silkeborgs gader, gamle lege værksted m.v. Det var den overordnede plan, herefter har de enkelte funktionsansvarlige skrevet lidt til: Udeliv: Hver mandag eftermiddag. I starten af planperioden laver vi lygtemænd af roer og græskar i forskellige størrelser der kan bruges til Hallowenfesten den 31.10.08 I november vil vi kigge lidt på hvordan naturen skifter farve og se om vi kan se hvordan dyrene klarer sig om vinteren. ( Deres strategier: Pindsvin i hi, vekselvarme dyr, Spættens værksted, den går fra insekter til frø osv.) Vi vil lave foder til fuglene, så vi kan se når de kommer på besøg. Til jul vil vi også lave små overraskelser til at lægge under træet juleaften, er vi heldige at få en hvid jul skal der også udforskes snekrystaller. Kærlig hilsen Karen Torv A I næste planperiode lader vi dragerne sove og vækker i stedet hekse, spøgelser og andre ånder. Temaet bliver Halloween i de første uger. På Torv A vil der være mulighed for at klippe/klistre halloweenpynt. Vi varmer op til den store fest d. 31/10. Senere bliver der mulighed for at få hjælp til at pakke hemmeligheder ind, lave til-og-fra-kort. Vi vil også lave og evt. skrive julekort og andet julepynt. Ellers vil Torv A som altid være stedet, hvor der er rum til fri leg, hulebyg, konstuktionsleg, lego, gormitileg osv. Stedet hvor den voksne forsøger at give sig tid til at gå med på børnenes ideer, og stedet hvor der bliver sagt farvel til alle team a børn. Hilsen Mette Hallowween, SFO onsdage. I anden planperiode vil også onsdagene stå i halloweens tegn. Vi vil spise græskar,- kerner, -suppe, -mos osv ved bålet. Vi vil lave lygter af græskar, pap osv i huggehuset, som kan lyse op ved bålområdet. Rollespil vil bl.a. handle om halloween og vi vil høre halloweenhistorier ved bålet. Hilsen Teresa og Vibeke Det kreative værksted. Det er her vi vil lave pynt til vores fest, vi vil også begynde med at lave hemmeligheder, så vi råder jer forældre til at banke på inden I går ind i billedkunst når I henter børn, det kunne jo være at………………. Hilsen Bettina Det var så en information over lidt af det der kommer til at ske i fremtiden, ellers kan I jo følge med på vores plakatsøjler og på forældreintra. Hilsen Susanne, SFO


Sidst ændret af PN den 23-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08


Artikel fra Nyhedskilden Uge 43 2008

Børnehaven Huset og Gården De kommende måneder i børnehaven Så er efteråret over os, med alle dets luner. Så husk regntøj og gummistøvler til de våde dage og skiftetøj til jeres barns kasser. Frem til juleferien har vi hallen hver onsdag. Her vil børnene få mulighed for at få rørt sig, gennem forskellige lege og aktiviteter. Else Marie og Dorte vil være de faste voksne der tager derop. Det vil være forskelligt fra uge til uge, hvem de tager med. Det kan være alders integreret, aldersopdelt, piger eller drenge. I Uge 47+48 er projektuger på Gården. Lotte, Line og alle mellem drengene vil i de to uger tage fat i temaet, indianer. Opslag om dette i børnehaven. Jule er nær og vi glæder os rigtig meget, både børn og voksne. Ligesom sidste år vil vi bruge hele december på at hygge os, ingen stress og jag. Vi har en række traditioner i løbet af måneden, Nisseløb, klippedag, julefrokost og Lucia. På Gården opføres Lucia af de ældste børn i børnehaven. Der vil komme opslag op om hvert arrangement, når tiden nærmer sig. Ellers vil vi klippe nisser, engle, stjerner osv, synge julesange, lave juledekorationer og bage julekager og alle de andre ting der hører julen til. På Husets og Gårdens vegne Marlene

Sidst ændret af AS den 23-10-08

LÆRERINTRA © Skolesoft og UNI•C 2001-08

Nyhedskilden uge 43_08  

Nyhedskilden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you