Page 1

LitterĂŚrt program

Hva & hvordan


Læreplanen

•sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program


Et program

•Et samlende tema − Presentasjon − Ett eller flere innslag − Avslutning


Skjønnlitterært program

• Inneholder skjønnlitteratur • Handler om skjønnlitteratur • Hele klassen deltar • Framføring I grupper • Individuell vurdering


Hvordan?

•”Live” •På skjerm •Som lyd •20-25 min.


Form

• Tolkende opplesning • Musikalsk • Foredrag • Debatt • Lysbildepresentasjon • Dramatisering


Planlegging

• Kjøreplan: − innhold/sjanger − hvem gjør hva? − tidsramme − programleder? − danne helhet


Vurdering

• • • • •

Innhold Presentasjon Kreativitet Samarbeid Innsats: − bloggen som dokumentasjon

Publikums utbytte


Kilder: • • • • • • • • •

Jansson m. fl.: Tema, Det Norske Samlaget 1: Haag Uitbro http://www.flickr.com/photos/8816624@N08/2768858124 2: Sethoscope: http://www.flickr.com/photos/57845051@N00/2132185315 3:MWBoueckmann http://www.flickr.com/photos/75567359@N00/509127432 4: Darren Hester http://www.flickr.com/photos/36045027@N00/2329195889 5: Auntie P http://www.flickr.com/photos/32625013@N00/9558709 6: Saquan Stimpson http://www.flickr.com/photos/monstershaq2000/2345377921/in/photostream/

7: SewPixie http://www.flickr.com/photos/57552806@N00/1419689415 8: Yish http://www.flickr.com/photos/52519686@N00/3001699295

Skjønnlitterært program. Sandvika vga 2013  
Skjønnlitterært program. Sandvika vga 2013  

Skjønnlitterært program, Sandvika vgs, 18. mars 2013, info, plan, organisering

Advertisement