Page 1

Fordjupingsoppg책va


Kva er fordjupingsoppgåva? • Eit større arbeid knytt til eit norskfagleg område (litteratur, språk, samansette tekstar) med frist måndag 29. oktober (veke 44). • Arbeidet kan vere ein skriftleg, munnleg eller samansett tekst.


Skriftleg fordjuping Fordjupingsarbeidet kan vere skriftleg: •Legde på tekst: Valfri •Målform: Valfri •Innlevering av dokument: 29. oktober •Vurdering: inngår i skriftlegkarakteren


Munnleg fordjuping Fordjupingsarbeidet kan vere munnleg: •Skal innehalde minst to arbeidsdokument (manus, ppt) • Framføring: Foredrag (ca. 15. min) + samtale i veke 44 (45) •Vurdering: inngår i munnlegkarakteren


Fordjuping som samansett tekst Fordjupingsarbeidet kan vere ein samansett tekst: •Skal innehalde minst to arbeidsdokument (manus, klippebok o.l.) •Framføring: Presentasjon av produkt + samtale veke 44 (45) •Vurdering: inngår i munnlegkarakteren


Vegen fram … Så raskt som mogleg: • Vel type oppgåve (sjå eigne presentasjonar). • Vel kva for eit tema du vil arbeide med. • Vel kva for tekstar du vil bruke. Frist for problemstilling: 3. september


… mot mål Underveis: •Refleksjonsnotat 1: 10. september •Refleksjonsnotat 2: 15. oktober Frist for innlevering av fordjupingsoppgåva: Måndag: 29. oktober


Og bileta var henta frå…

• http://pets.lohudblogs.com/files/2009/04/dig6.jpg • http://16thstreetj.files.wordpress.com/2008/08/books-pile.jpg • http:// www.rambit.qc.ca/ecv/danois-images/et-eksempel-pa-en-skriftlig-

• http://2.bp.blogspot.com/4wXk9QXonl4/T7kDhZMZWuI/AAAAAAAAAZk/xSTt4wmXWlI/s1600 • http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Bilder/Kultur/Film.jpg • http://www.photosight.org/up/2009/04/27/101222.jpg • http://hsmai.no/wp-content/uploads/2010/03/vinner01.jpg

Hva er fordypningsoppgaven  

Plan for fordypningsoppgaven ved Sandvika vgs 2012 (3STB)

Advertisement