Page 1

Bildet illustrerer hvordan sammenkomstene var i Norske Selskab i København i 1770 årene. Malt pav Eilif Peterssen i 1892. Johan Nordahl Brun var en sentral person. Han er avbildet i skarp profil mot døren helt til høyre i bildets bakgrunn. Det var Brun som skrev vår første nasjonalsang; ”For Norge, Kjæmpers fødeland”.

Johan Nordahl Bruuns

For Norge, kjempers fødeland For Norge, kjempers fødeland, vi denne skål vil tømme, og når vi først få blod på tann, vi søtt om frihet drømme. Dog våkne vi vel opp engang og bryte lenker, bånd og tvang; for Norge, kjempers fødeland, vi denne skål uttømme!

En skål for deg, min kjekke venn! og for de norske piker! og har du en, så skål for den, og skam få den som sviker! Ja skam få den som elsker tvang og hater piker, vin og sang En skål for deg, min kjekke venn, og for de norske piker!

Hver tapper helt, blant klipper født, vi drikke vil til ære; hver ærlig norsk, som lenker brøt, skal evig elsket være! Den vrede livvakts våpenbrak forklarer trolig nordmanns sag. Hver ærlig norsk, blant klipper født, vi, drikke nå til ære!

Og nok en skål for Norges fjell, for klipper, sne og bakker! Hør Dovres ekko roper «hell!» før skålen tre gang takker. Ja, tre gang tre skal alle fjell for Norges sønner rope hell! ennå en skål for deg mit fjell, for klipper, sne og bakker! (Skrevet 1771, trykket første gang 1784, utgitt i Poesier, 1789)

For Norge kjempers fødeland  
For Norge kjempers fødeland  

Det norske Selskab, Johan Nordal Brun, Opplysningstid, nasjonalsang, 1789

Advertisement