Page 1

2

Gladsaxe Bladet, tirsdag 23. april 2013

Mette Hviid Bladchef Ansv. redaktør Direkte tlf. 39535956

mette@gladsaxebladet.dk

Niels Rasmussen Journalist

Direkte tlf. 39535953

Med hørelsen bag øret Lova er født døv, men hører og taler som en normalthørende

niels@gladsaxebladet.dk

Af Mette Røhrmann Bau Anette Laugesen Salgschef

Direkte tlf. 39535952

anette@gladsaxebladet.dk

Preben Simonsen Salgskonsulent

preben@gladsaxebladet.dk

Michelle Madsen Salgssupporter

Direkte tlf. 39535954

michelle@gladsaxebladet.dk

Dorte Jensen Administration

Direkte tlf. 39535950

Tidligere ville Lovas primære sprog have været tegnsprog, men en operation, et par avancerede høreapparater og to ihærdige forældre har sikret hende hørelse og talesprog som sine jævnaldrende kammerater. Lova er 7 år. Hun spiller klaver, synger og går i 0. Klasse på en almindelig skole for normalthørende. Men Lova er født døv. ”Vi oplever ikke Lova anderledes end de andre hørende børn på skolen, ” fortæller Bente Bosse, leder af SFO´en på Busses Skole.

dorte@gladsaxebladet.dk

Hård nyser med døvhed Kaj Bonne Mortensen Fotograf www.fotografkajbonne.dk

Tlf. 39 56 12 75 Åben daglig for personlig betjening 9.00-16.00, tirsdag Lukket fredag 9.00-14.00. Udgives af Gladsaxe Bladet ApS i samarbejde med Handelsforeningen for Søborg og omegn. ANNONCEINDLEVERING: Annoncer senest fredag kl. 12.00. Materiale som uopfordret indsendes, returneres kun hvis returkuvert medfølger. Erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer og tekst, er ifølge ophavsretten, ikke tilladt. Abonnement uden for området, 1.200 kr. årligt, kan bestilles på bladets ekspedition. TRYK: Dansk Avis Tryk A/S, Glostrup Oplag kontrolleres af Dansk Oplagskontrol Trykoplag: 36.106 Medlem af De Lokale Ugeaviser Medlem af De Storkøbenhavnske Lokalaviser Svigter leveringen Ring 3648 8899

www.gladsaxebladet.dk Bagsværd Avis ‡ Søborg Avis Folkebladet for Gladsaxe Kommune Søborg Hovedgade 119, 4 sal 2860 Søborg Tlf. 39 56 12 75 TELEFAX 39 56 14 35 e-mail: gb@gladsaxebladet.dk

”Det var svært at stå med et barn på fem dage, hvor lægerne sagde hun var døv,” fortæller Pål Heick, informationsarkitekt og far til Lova. Familiens tanker kredsede om tegnsprog og specialinstitutioner, og fremtiden virkede helt uoverskuelig. Han er lykkelig over behandlingen og kniber sig i dag i armen over datterens udvikling. ”Vi fik at vide, at hun kunne blive opereret med et cochlear implantat. Men ingen kunne sige, hvor godt hun kom til at høre og tale.” Familien gik i gang med at læse alt, hvad de kunne om høreapparaterne – også udenlandske undersøgelser og erfaringer. ”Vi kom hurtigt frem til, at Danmark var bagud både på operationsområdet og på det sproglige efterforløb, og det ville vi ikke byde vores datter, ” fortæller Pål Heick. Lova kunne dengang kun få tilbudt operation på det ene øre i Danmark, og hun fik tilbudt plads i en specialinstitution med blandet talesprog og tegnsprog. Det til trods for at udenlandske undersøgelser viste, at børn med to implantater klarede sig langt bedre, og børnene fik et bedre talesprog i institutioner med udelukkende talesprog og helt normalthørende kammerater.

Kampe ændrede systemet Familien gik til pressen, til politikerne og til fagpersoner

Lova Rose har altid gået til musik. Hun har spillet klaver siden hun var 5. år. Her øver hun hjemme med far. Foto: Kaj Bonne.

i hele landet. Og det virkede. Emnerne blev politiske. ”Lova var et af de første børn, der fik operationen på begge ører, og hun var det første barn i Københavns Kommune, der startede i en almindelig vuggestue efter operationen,” fortæller Pål Heick, der i flere år følte, at familien stod alene med deres beslutning om at sætte overliggeren højt og følge de udenlandske standarder. ”Vi kunne med vores logik se, at det var det rigtige, men det var hårdt at gå imod systemet og kæmpe så meget. Vi fik ofte at vide, at de ting vi satsede på ikke kunne lade sig gøre. Vi klarede det kun, fordi vi fik så meget opbakning fra Gentofte Hospitals fagpersoner og de pædagoger, vi stødte på i Lovas vuggestue.” Familien brugte en talesproglig genoptræningsmetode kaldet Auditiv Verbal Terapi. ”Vi snakkede og arbejdede med lyde hele tiden, og da hun var 11 måneder gammel startede hun på et musikhold for babyer,” fortæller Pål Heick. Da Lova var 2 år, matchede hun sprogligt sine hørende jævnaldrende. Det gik stærkt, og selv fagpersonerne måbede. I dag snakker Lova kon-

Lovas høreapparat sender lyden ind gennem magnetspolen bag øret til det indopererede implantat. Foto: Kaj Bonne.

stant og hører selv de mindste lyde. ”Vi mærker ikke forskel på hende og hendes to brødre, der hører normalt – kun når hun bliver sur og ikke gider

høre, hvad vi siger. Så tager hun demonstrativt sine høreapparater af, og så er hun jo stadigvæk døv, ”griner Pål Heick. I dag bliver alle døve børn

opereret med to coclear implantater og alle får tilbudt talesproglig genoptræning. Læs hvordan et cochlear implantat virker i fakta-artiklen på side 4.

Om Lova: • Er født døv. • Blev opereret med to cochlear implantater, da hun var 11 måneder gammel. • Har to normalthørende brødre; Linus på 11 år og Lui på 3 år • Bor i Søborg og går på Busses Skole i Gentofte • Går på Susannes Musikskole i Søborg • Er datter af journalist Mette Røhrmann Bau på Gladsaxe Bladet

Medhørelsenbagøret  
Medhørelsenbagøret