Page 1

FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY AARHUS FOTOGRAFISKE AMATØRKLUB PROJEKTRAPPORT 5. DECEMBER 2011


Projektrapport 5. december 2011 Multimedieteknologi og interaktionsdesign Erhversakademi Aarhus Case: Nyt website til Aarhus Fotografiske Amartørklub Lærer: Per Rasmussen Udarbejdet af: Karina Røge Jensen, Signe Wraae Søderberg og Mette Ulrich Dalsgaard Kontaktperson: Karina Røge Jensen, mail: karinarogejensen@gmail.com, mobil: 25 800 300 Link til sitet: http://multimedieteam.dk/4411/aa/


INDHOLD 1. INDLEDNING

4

BILAG 13

4 4

Brainstorm Sitemap Storyboard Skelet ”Scrum” Flowchart

1.1 Metode, proces og afgrænsning 1.2 Kort om AFA

2. FORANALYSE

5

5 5 5 5

2.1 Kort om projektgruppen 2.2 Kundemøde 2.3 Målgruppe 2.4 Projektbeskrivelse

3. UNDERSØGELSESTRIN

7

7 7 7 7 8

3.1 Idéudvikling og mindmap 3.2 Konceptbeskrivelse 3.3 Inspiration 3.4 Kommunikationsplan 3.5 Projektplan

4. DESIGNTRIN

9

9 9 9 9

4.1 Sitemap og menustruktur 4.2 Storyboards 4.3 Valg af tema 4.4 Designparametre

5. REALISERING

10

10 10 10 10

5.1 Skelet 5.2 Proces 5.3 Produkt 5.4 Risici og anbefalinger

6. KONKLUSION

11

7. EVALUERING

12

14 15 16 17 18 19

DESIGNMANUAL 20 Logo Logoopbygning Typografi Farver Baggrundsbillede

21 22 23 24 25


1. INDLEDNING 1.1 METODE, PROCES OG AFGRÆNSNING Vi har valgt at arbejde ud fra udviklingsmetoden HOME, og projektrapporten er således også struktureret ud fra denne. HOME står for Holistic Open Multimedia development Method og er beskrevet i bogen Digital Media Management af Louise Harder og Marie Oosterbaan (2010). HOME består af fire overordnede trin i multimedieudviklingsprocessen, nemlig foranalysen, undersøgelsestrinnet, designtrinnet og realiseringstrinnet. Trinnene gennemgås på to niveauer nemlig procesniveau og produktniveau.

1.2 KORT OM AFA Opgaven lyder på at designe et nyt website til kunden AFA, Aarhus Fotografiske Amatørklub. AFA er en fotoklub, som har eksisteret siden 1896 og har over 80 medlemmer. Medlemmerne er fra 20-80 år og består af flest mænd, men også kvinder. Klubben mødes på ugebasis og har interne konkurrencer. Der er i øjeblikket venteliste til at blive medlem. Medlemmerne er erfarne fotografer, og klubben beskæftiger sig ikke med undervisning.

Da vores udviklingsproces er relativt kort og projektteamet lille, giver nogle af metoderne på procesniveau ikke mening at anvende. Samtidig har vi måttet forkorte undersøgelsestrinnet, set i forhold til det ideelle projektforløb, og har derfor ikke gennemført så mange tests og brugerundersøgelser, som vi kunne ønske. Til gengæld har vi efterstræbt at inddrage brugerperspektivet på vores egen måde i designfasen. Projektforløbet har foregået i en blanding af vandfalds-, prototypingog det udforskende udviklingsparadigme. Et projektforløb via en ren vandfaldsmetode må være utopi, især når der er tale om et læringsforløb, og vi har da også haft flere ”itterationsloops” undervejs, men det har været mindre loops, mest indenfor det samme procestrin, og det skyldes sandsynligvis projektets korte forløb, hvor vi har været tvunget til at arbejde fremad for at nå deadline.

AFA´s nuværende site

4 / 24

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY


2. FORANALYSE 2.1 KORT OM PROJEKTGRUPPEN

2.4 MÅLGRUPPE

2.5 PROJEKTBESKRIVELSE

Projektgruppen består af Karina Røge Jensen 27, som har en baggrund indenfor virksomhedskommunikation og webdesign. Mette Ulrich 25, som er grafisk designer og kreativ ildsjæl. Signe Wraae Søderberg 30, som er cand. mag. i oplevelsesøkonomi, hvor idéudvikling og brugerinddragende design og projektledelse især er relevant for denne opgave.

Intern målgruppe Den interne og primære målgruppe er medlemmerne, som kan indeles i to gange to grupper:

AFA’s motivation for at igangsætte projektet med at få designet et nyt site er, at det eksisterende site ikke bliver brugt af klubmedlemmerne - sitet afspejler ikke klubbens formål, hverken funktionelt eller visuelt. AFA vil gerne udvide deres medlemsgallerier og have flere til at deltage aktivt på siden. Formålet med klubben er, at medlemmerne kan udvikle egne evner som fotografer, at medlemmerne kan inspirere hinanden og videndele i den udvikling, og at de som samlet gruppe kan hente eksperter ind udefra. Klubbens formål er også at fungere som en form for markedsføringssammenslutning og på den måde skaffe spændende og større opgaver og samarbejdspartnere.

Vi har, i stedet for at uddelegere opgaver, valgt at arbejde sammen i hele foranalysen og undersøgelsestrinnet. I realiseringstrinnet delte vi opgaver ud men arbejdede i samme rum og har på den måde alligevel alle været inde over alle projektets delopgaver.

2.3 KUNDEMØDE Vi har fra starten haft fokus på, at AFAs nye website ikke skulle være en forbedret udgave af den eksisterende, men at arbejdet med det nye site skulle foregå uafhængigt at det gamle. Vi ville nytænke, hvordan AFAs site kunne understøtte klubbens formål. Derfor har foranalysen taget udgangspunkt i klubben mere end i det eksisterende sites funktioner. Vi har afholdt to møder med kunden. Det første kundemøde foregik fredag d. 25. november og gav os et godt indtryk af, hvem medlemmerne var og hvad formålet med klubben var.

• D  et sociale medlem – går efter hygge, socialt samvær, fællesskabet. • Den seriøse fotograf – går målrettet efter at dygtiggøre sig, deltager i konkurrencer, vil profilere sig udadtil og indadtil i klubben. • Den stærke it-bruger. • Den svage it-bruger. Ekstern målgruppe Den eksterne og sekundære målgruppe har vi listet således op: • • • • • • •

Eksisterende samarbejdspartnere. Potentielle samarbejdspartnere. Besøgende, som leder efter et billede, de må købe eller bruge. Andre fotografer, der søger inspiration. (Ligesindede). Kommende medlemmer. Besøgende, som leder efter en fotograf. Deltagere i de events og udstillinger, som bliver fotograferet af klubben.

Beskrivelse af den primære målgruppe: Klubben har en stor aldersspredning - fra 20 til 80 år og er bosat i Aarhus-området. 99 % af medlemmerne bruger digitalkamera. Medlemmerne mødes for at blive bedre fotografer, men har alle et vist niveau i forhold til talent og erfaring - de er dygtige amatører, og klubben udbyder ikke undervisning. På trods af en interesse for teknik i form af kameraer og udstyr har medlemmerne ikke nødvendigvis høje it-kompetencer. Der findes ”klubber i klubben”, hvor medlemmerne grupperer sig alt efter fotointeresse, fx er brudefoto udgangspunkt for en sådan klub i klubben.

Medlemmerne er dels ikke vant til at benytte sitet, men de har heller ikke kompetencerne til at forny og vedligeholde sitet i dets nuværende form. Det er vores vurdering, at årsagen her til også skal findes i at sidernes indhold har en meget lav relevans, og at sidens opbygning er ustruktureret. Formålet med det nye site er at få medlemmerne til at deltage aktivt på sitet, at kommunikationen, som nu foregår over mail fra et medlem til et andet, i stedet kan foregå på sitet og dermed involvere alle medlemmer. Klubben har et højt aktivitetsniveau, og der er stor interaktion mellem medlemmerne på de ugentlige møder. Formålet med sitet er at udvide de aktiviteter, så medlemmerne får mulighed for og stimuleres til at bruge klubben mellem møderne – på sitet. Sitet skal altså understøtte klubaktiviteterne og afspejle fællesskabet og interaktionen mellem medlemmerne. Sitet skal være nemt at bruge og vedligeholde, sådan at der kan være større aktivitet. Visuelt skal sitet afspejle det reelle høje niveau af professionalisme og dygtighed, som fotograferne har. Sitet skal profilere klubben, som en gammel, etableret og respekteret fotoklub, hvis medlemmer kan levere kvalitetshåndværk. Dette håndværk skal vises frem og komme til dets ret på sitet, hvor vi vil give det mere plads og på den måde udnytte det bedre i profileringen. Samtidig skal det visuelle være med til at højne brugeroplevelsen. Fotograferne er optaget af det visuelle og er æstetisk bevidste – dette skal sitet afspejle både for medlemmerne og også udadtil for potentielle samarbejdspartnere.

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY

5 / 24


Formålet med det nye design er også, at sitet bliver så enkelt og intuitivt at opdatere at brugerne selv kan gøre det og ikke er afhængige af en webmaster for at skabe aktivitet. Når projektet er afsluttet, er resultatet tre sider, som opfylder ovenstående formål. Der vil foreligge et forslag til en samlet struktur for siden, som AFA selv kan arbejde videre med. Vi vil også give vores bud på et nyt logo samt visuel profil for klubben. Konceptet er en on-line klub/community med fokus på den æstetiske oplevelse og opgaven struktureres efter vandfaldsmetoden, men med fokus på brugbarhed, usability og user experience. Milepælene er: Projektet blev påbegyndt fredag d. 25. november, deadline er fredag d. 2. dec. og det afleveres mandag d. 5. dec. 2011. Økonomi og ressourcer anser vi i dette projekt som værende tid og kompetencer i projektgruppen.

6 / 24

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY


3. UNDERSØGELSESTRIN Undersøgelsestrinnet i HOME-metoden består ofte af en række procesrettede aktiviteter, som fx dannelse af projektgruppe, organisering og økonomi. På grund af dette projekts korte forløb vil afsnittet her koncentrere sig om produktrettede aktiviteter, mens de procesrettede aktiviteter er nedtonet.

3.1 IDÉUDVIKLING OG BRAINSTORM I idéudviklingen arbejdede vi med brainstorming og mindmapping. Vi begyndte med det gamle site og noterede alt ned, som vi umiddelbart syntes ikke fungerede, men opdagede hurtigt at vi i virkeligheden var ved at bevæge os over i ideer til det nye site. De ideer handlede meget om brugernes behov og derfor gik vi videre til at brainstorme på AFA. Da vi til sidst blev ved at kredse om de samme temaer, bestemte vi os for at gå videre til sitets udseende, stil og stemning og besluttede at brainstorme på ordene kamera/foto for at få ideer til dette. Denne brainstorm koncentrerede sig pludselig om gamle fotos og gammel fototeknik, og vi diskuterede derfor, hvordan vi ville anvende AFAs historie i deres profil og i det visuelle udtryk. Vi samlede til sidst vores idéudvikling i et mindmap, som havde tre hovedspor: 1. Enkel og overskuelig, 2. Teknik og det digitale, 3. Traditioner. Se bilag Brainstorm side 14.

3.2 KONCEPTBESKRIVELSE AFAs nye site skal være let at bruge. De informationer som medlemmerne oftest søger, som den primære målgruppe, skal ligge på forsiden. Og alt indhold skal være let og offentligt tilgængeligt, det betyder, at den side man skal tilgå med et medlemslogin, har mindst muligt indhold, kun det,som er absolut fortroligt skal findes her. Forsiden skal bygges op med kasser eller bokse. Indhold i kasserne bliver omskifteligt – og vil afspejle det, der senest er uploadet til siden. Dvs. at medlemmerne selv genererer nyheds- og inspirationsstoffet. Sitet skal også være til inspiration for medlemmerne og skal facilitere det sociale samvær i klubben, samt den inspiration og de kvalificerede tilbagemeldinger på medlemmernes fotopræstationer, som de værdsætter ved klublivet. AFAs nye site kommer derfor til i høj grad at fungere som et forum eller community. Samtidig kommer medlemmernes billeder til at få en mere fremtrædende rolle, de skal

vises frem og skal være det element, som man lægger mest mærke til. Dermed skal det grafiske set up, nedtones for at overlade fokus til fotografernes fotos. Stilmæssigt er nøgleordene: • Tradition - forstået som kvalitet og troværdighed, ikke som romantik og nostalgi. • Teknik - rene linier og kantede former - kasser. • Maskulinitet - få detaljer og rå farver. • Håndværk – gedigent, værktøj, noget der duer. • ”2 streger under facit” - ingen tvetydige symboler eller tekst. • kreativititet - forstået som noget der er smukt og æstetisk (ikke som i anderledes, skæve ideer).

Målgruppe: Målgruppen er medlemmerne og sekundært eksterne samarbejdspartnere. Budskab: Vores klub er aktiv og inspirerende at være medlem af. Her sker hele tiden noget og deter godt og givende at være en del af fællesskabet. Medie: Internetmediet er valgt fordi, der her kan ske kommunikation fra flere mennesker til flere mennesker på én gang. Online-fællesskaber er med web 2.0 i stærk stigning, og AFAs website kan udbygge det offline fællesskab, som i øjeblikket foregår til klubaftner og andre arrangementer. Kommunikationsmiljø: Vi forestiller os, at siden primært vil blive brugt derhjemme.

3.3 INSPIRATION Konceptbeskrivelsen har fungeret som fundament for arbejdet med den interne designmanual i designtrinnet, men vi har også hentet inspiration udefra, bl.a. på hjemmesiden www.siteinspire.com som er en siden der samlere forskellige webdesigns ud fra forskellige kriterier. Her fandt vi siden www.wolfandbadger.com, som vi blev meget inspireret af.

3.4 KOMMUNIKATIONSPLAN Formål: Vi skal udvikle et nyt website til medlemmerne af fotoklubben AFA. Kunden er AFA og formålet er at få medlemmerne til i højere grad at benytte sitet for at erstatte kommunikationen over mail og at få medlemmerne til at give deres egne bidrag til sitet og være mere aktive. Formålet er også at forbedre medlemsservicen ved at gøre klubinformationen lettere tilgængelig for medlemmerne.

www.wolfandbadger.com

Afsender: Afsendere er dels bestyrelsen, dels medlemmerne selv. Da AFA gerne vil have medlemmerne til at være mere aktive og til selv at genere nyhedsstof på siden, er de den primære afsender.

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY

7 / 24


3.5 PROJEKTPLAN

Dage

25. nov

26. nov

27. nov

28. nov

29. nov

30. nov

01. dec

02. dec

Tid

Forventet tid

Realiseret tid

Foranalyse

Foranalyse

Kundemøde

Kundemøde

1

1

Research / inspiration

Research / inspiration

8

8

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

2

1

Undersøgelse

Undersøgelse

Metodevalg

Metodevalg

0,5

0,5

Ideudvikling

Ideudvikling

2

3

Konceptbeskrivelse

Konceptbeskrivelse

1

1

Sitemapping

Sitemapping

2

1

Design

Design

Mind maps

Mind maps

2

0,5

Flowcharts

Storyboards

2

2

Storyboards

Flowcharts

1

0,5

Menustruktur

Menustruktur

1

3

Logo design

Logo design

6

6

Designmanual

Designmanual

6

2

Valg af WordPress tema

Valg af WordPress tema

1

4

Realisering

Realisering

Installation af tema

Installation af wordpress og tema

1

0,5

Produktion i WordPress

Produktion i WordPress

8

12

Plug ins

Plug ins

Kundebesøg

Kundebesøg

Finjustering Ekstern designmanual Aflevering Projektrapport Slut

Sitet produceret

Skisteplan færdig

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY

Designide færdig

Start

8 / 24

1

3

0,5

0,5

Finjustering

3

3

Ekstern designmanual

1

2

Aflevering

0,5

0,5

Projektrapport

10

12

60,5

66,5

I alt


4. DESIGNTRIN I dette trin af processen har vi løbende arbejdet med mini-brugerscenarier. I diskussionen af sitets opbygning og features har vi efterprøvet ideen ved at inddrage brugerperspektivet fra de forskellige målgruppers synsvinkel. Metoden har også fungeret som forklaringsmodel i gruppearbejdet – hvad mener jeg med min idé, og holder ideen set fra et brugerperspektiv?

4.3 VALG AF TEMA Vi valgte WordPress-temaet Custom Community, da det har en kassestruktur, som vi ønskede, og da det understøtter den communityfunktion, som også var vigtig for vores design.

Et eksempel på et mini-brugerscenarie: Skal kontaktsiden været et menupunkt på forsiden eller ligge under en af undersiderne?

Illustration: Illustrationerne på siden udgøres naturligt af fotos, som vi har valgt skulle have en fremtrædende rolle. Illustrationerne har den funktion at de viser, hvad det er for en type klub sitet repræsenterer – nemlig en fotoklub, samtidig fungerer de som teasere. Fotoene fungerer som det farverige element på siden og dermed blikfang.

”Karsten skal til klubmøde i aften, han er nyt medlem og det er første gang han skal deltage i et klubmøde – og møde de andre. Han har et ærinde efter arbejde og skal derfor køre direkte til klubmødet. Men han skal lige hurtigt nå at finde ud af, hvor det ligger. Han vil lige gå hurtigt ind på hjemmesiden, inden han går til møde på arbejdet, her finder han let kontaktsiden med adresse – lige til at putte i gps'en og får også et glimt af bestyrelsesformanden – så er der da ét kendt ansigt...”

Farve: Da de farverige fotos skulle have være blikfang og have brugerens fokus valgte vi sort og hvid som mere neutrale baggrundsfarver. Den sorte wrapper har struktur, som minder om den karton, fotografer monterer deres billeder på, og den hvide baggrund i outer rim gør skriften mere læsevenlig og står samtidig i kontrast til den sorte baggrund.

4.1 SITEMAP OG NY MENUSTRUKTUR For at få overblik over indholdet på det eksisterende site udarbejdede vi et sitemap. Vi gennemgik vores sitemap samtidig med, at vi opbyggede en ny menustruktur. Da vi ønskede et enkelt site med hensyn til både brugbarheden og det æstetiske udtryk, ønskede vi færre menupunkter, hvorfor vi måtte samle indholdet i mere overordnede menupunkter. Den strukturerede metode med gennemgang af sitemap'et punkt for punkt fungerede rigtig godt, og det endelige resultat blev et flowchart, som kan ses i bilag Sitemap side 15.

WordPress-temaet Custom Community

4.4 DESIGNPARAMETRE 4.2 STORYBOARDS Da flowchartet var på plads, gik vi i gang med at designe de enkelte sider, og først da vi havde fem sider på plads, valgte vi de tre sider ud, som vi ville realisere i WordPress. Storyboardene fungerede også som gruppekommunikation i forhold til at blive enige om detaljerne. Se bilag Storyboards side 16.

Typografi: Vi har valgt to typografier en primær og en sekundær. Den primær typografi er T-star, som er en monospatieret font. T-star har et meget teknisk udtryk, hvilket afspejler det tekniske ved at fotografer og det kramarudstyr der bruges. T-star er den identitetskabende font og derfor den primære typografi. T-star bruges i logoet og til al trykt kommunikation, derfor er den et markant element for klubbens visuelle identitet. Den sekundær typografi er Arial. Den anvendes til al tekst på sitet. Arial er valgt da det er en standard webfont. Arial bruges både i regular og bold.

Form: Størrelsen på sitet blev valgt, så det kunne ses på små skærme, og vi har gået efter en udnytte bredden på siden og undgå en for høj side, sådan at vi undgik scroll. Denne størrelse gør siden mere overskuelig. De geometriske former – kasserne er valgt pga det æstetiske udtryk, hvor vi ville ramme et ordentligt og maskulint udtryk. Det cirkelformede logo står i kontrast hertil. Projektets tidsressourcer satte sine begrænsninger i forhold til det tekniske arbejde med at redigere i det valgte WordPress-tema, sådan at hele sitet kunne fremstå med kantede former.

Logo: Det gamle logo er erstattet af et ny-designet. Det nye logo har bibeholdt bogstaverne AFA, som er det navn klubben bruger i daglig tale. Også cirklen er bibeholdt, men er ændret til en skarp version, der minder om en kameralinse eller et kameradæksel. Komposition: Vi har bygget siden op efter princippet om opmærksomhedsniveauer (figurer s. 167 og 168, Fischer og Oosterbaan, 2010) jf. vores fokus på brugeren i udviklingsprocessen. Billederne i de seks kasser på sitet fungerer som blikfang og logo, menuen og kasserne er placeret efter det zigzag-læsemønster, som er gældende for websites indeholdende både billeder og skrift. Se bilag Designmanual for en udbygget designmanual side 20.

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY

9 / 24


5. REALISERING 5.1 SKELET

5.3 PRODUKT

5.2 RISICI OG ANBEFALINGER

Som udgangspunkt for arbejdet i realiseringstrinnet og på baggrund af arbejdet i designtrinnet udarbejdede vi et skelet, som designdokument. Skelettet kan ses i bilag Skelet side 17.

Se sitet på http://multimedieteam.dk/4411/aa/

Formålet med sitet var 1) at gøre det lettere for medlemmerne at være aktive og bidrage. 2) At øge klub-aktiviteten og interaktionen mellem medlemmerne uden for ”åbningstid” og online. 3) at sætte fotos i centrum for at understrege omdrejningspunktet for klubben.

5.2 PROCES

Man kan sige, at der er en risiko for at målene med det nye AFA-site ikke bliver opfyldt, hvis medlemmerne ikke får til vane at benytte sitet, men derimod fortsætter kommunikationen over mail. Det er en risiko, som bestyrelsen kan afbøde ved at udnævne webmastere, som sørger for at opdatere hver deres del af siden. De kan også udpege en form for community-ambassadører, der skal generere den første debat i forummet. Bestyrelsen kan desuden understøtte brugen af det nye site ved selv at benytte det nye forum ”nyt fra klubben” for kommunikation til deres medlemmer og ved udelukkende at kommunikere klubbens program ud via sitet. På den måde vil medlemmerne blive ”tvunget” til at benytte siden og vil forhåbentlig blive fristet til også at bevæge sig ind i debatforummet og til at lægge deres egne billeder ind i et medlemsgalleri med den gevinst at få kvalificerede kommentarer på billederne fra deres fotografkollegaer. Og så er målet nået.

Processen i dette trin udviklede sig spontant til en form for scrum, idet der på dette tidspunkt i processen var mange mindre opgaver, der skulle løses, og det viste sig, at vi fik brug for at have et samlet overblik de opgaver og ikke mindst at lave en samlet prioriteret rækkefølge. Konkret skrev vi ”to do’s” op på post its og arrangerede dem i prioriteret rækkefølge. Vi grupperede vores to-do post its efter de tre sites, vi havde valgt at fokusere på, så vi sikrede, at vi ikke kom til at brede os ud, men beholdt fokus. Vi lavede også en kolonne med en ”nice to have” to do liste, sådan at vi kunne holde overblik over de valg og fravalg vi tog undervejs. Se i bilag ”Scrum” side 18.

AFA´s nye site

10 / 24

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY


6. KONKLUSION Opgaven bestod i at designe et website for fotoklubben AFA. Vores fokus var i foranalysen på klubben frem for på det gamle website og vores idé var, at sitet skulle understøtte klubbens aktiviteter og interaktionen mellem medlemmerne, at siden skulle være enkel at bruge og også visuelt have et enkelt udtryk, sådan at klubbens omdrejningspunkt – nemlig fotos – kunne træde tydeligere frem. Dette også for at profilere klubben eksternt, som et klubfællesskab og på deres billeder. Løsningen vi har valgt med et WordPress tema, som understøtter community-funktionen, få menupunkter, med et enkelt design og logo med smalle, kantede linier og former samt et enkelt farvevalg svarer godt til vores grundideer.

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY

11 / 24


7. EVALUERING På processiden kan vi konkludere, at vores plan i forhold til at planlægge arbejdet som en fælles proces har fungeret godt. Vi har som gruppe suppleret hinanden godt, der har været tid til vidensdeling samtidig med at det har været tilladt at ”nørde” med hver vores faglighed. Det har været interessant, at opleve hinandens forskellige ”angrebsvinkler” på opgaven. Vi havde planlagt med forholdsvis meget tid til undersøgelsestrinnet, hvilket viste sig at være godt forarbejde til realiseringstrinnet. Dog brugte vi, i bestræbelserne på det gode gruppearbejde, unødvendigt meget tid på arbejdet med den nye menustruktur, som vi igen og igen ændrede på. Her kom skitserne og mini-brugerscenarierne os til hjælp. Omvendt har realiseringstrinnet vist sig at være mere omfattende end først antaget, og det har været en udfordring at bevare det samlede overblik over alle de små opgaver, der var at tage fat på – men dette fandt vi også en løsning på, og det er en viden og metode, vi kan tage med os videre til et evt. næste it-projekt.

12 / 24

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY


BILAG

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY

13 / 24


BRAINSTORM

14 / 24

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY


SITEMAP

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY

15 / 24


STORYBOARD

16 / 24

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY


SKELET Margin: 50px

1040px

Wrapper Menu: 15px Header: 156px

Padding: 30px

Indhold : H 410px W 735px

Sidebar: H 334px W 190px

Padding: 30px Padding: 30px

Padding: 40px

Margin: 20px

Padding: 20px

Padding: 40px

Footer: 20px

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY

17 / 24


”SCRUM”

18 / 24

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY


FLOWCHART Indholdet i denne menu er endnu ikke defineret. Det skal defineres af brugeren og webmaster. Alle kan læse med, men kun bruger med login kan skrive og kommentere. Index

Nyt fra klubben

Nyhed 1

Program

Medlemsgalleri

Klubgalleri

Medlemsgalleri

Debat

Konkurrence

Kategori

Om AFA

Konkurrence

Nyhed 2

Galleri 1

Galleri 1

Galleri 1

Emme 1

Emme 1

...

Galleri 2

Galleri 2

Galleri 2

Emme 2

Emme 2

...

...

...

...

...

Medlem

Konkurrence

Kontakt

Kartonbestilling

Dokumenter

Medlemsliste

Dette område er kun tilgængeligt, hvis medlemmerne er logget ind, da oplysningerne er fortrolige. Login skal placeres øverst på siden på niveau med søgefunktionen.

Vedtægter

Referater

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY

19 / 24


DESIGNMANUAL AARHUS FOTOGRAFISKE AMATØRKLUB


LOGO


LOGOOPBYGNING Logoet er bygget op af både et symbol og et navnetræk. Det er et enkelt og stilrent logo. Logoet har kontraster i form af de runde og geometriske former op af den mere skrape og mekaniske skrift, samt den sort og hvide farve kontrast.

SYMBOL

NAVNETRÆK

Symbolet symboliserer en kameralinse. Det er bygget op af en sort cirkel med en inder hvid ring. I mindten står AFA som er forkortelsen for Aarhus Fotografiske Amatørklub. Her er typografien lavet lidt om og der er rette i spacering. Navnetrækket er skrevet med typografien T-star. T-star er en monospaceret skrift, som har et meget teknisk udtryk, hvilket afspejler det tekniske ved at fotografer og det kramarudstyr der bruges. Logoet er designet så det kan bruges i alle størrelser, uden at det påvirker læsbarheden og det grafiske design. Logoet optræder kun i sort/hvid TYPOGRAFIEN FØR

TYPOGRAFIEN EFTER


TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI T-star er den identitetskabende font og derfor den primære typografi. Tstar bruges i logoet og til al trykt kommunikation, derfor er den et markant element for klubbens visuelle identitet. SEKUNDÆR TYPOGRAFI Arial anvendes til al tekst på sitet og derfor den sekundær skrift. Arial er valgt da det er en standard webfont. Arial bruges både i regular og bold.

T-STAR REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ aabcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå 1234567890−&!"#%/()=?., T-STAR BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ aabcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå 1234567890−&!"#%/()=?.,

ARIAL REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ aabcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå 1234567890−&!"#%/()=?., ARIAL BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ aabcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå 1234567890−&!"#%/()=?.,

PROJEKTRAPPORT 2011 - FRA INFORMATIONSSITE TIL COMMUNITY

23 / 24


LOGOOPBYGNING Farverne på sitet er holdt i sort og hvidt, dette for at holde et ren og enkel look , men også for at billederne får lov til at stå frem. Al tekst på sitet er strevet med gråt, det bløder lidt op i det ellers meget kontrastrige layout. Alle link er makeret med lyseblå, farven er valgt for at linkene skiller sig ud fra teksten. SORT

HVID

HEX #000000 RGB 0 0 0 CMYK 0 0 0 100

HEX #ffffff RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0

GRÅ

LYSEBLÅ

HEX #888888 RGB 136 136 136 CMYK 52 39 39 5

HEX #489ed5 RGB 72 158 213 CMYK 86 14 5 0


BAGGRUNDSBILLEDE På sitet er der lagt et baggrunds billede ind. Det er for at give sitet lidt tekstur og dybde. Baggrundsbillede er valgt fordi det ligner katonstruktur. Man kan betragte det som at sitetet bliver præsenterte på sort katon, samme måde ligesom fotografer præsenter deres billeder.

Fra informationssite til community - Aarhus Fotografiske Amatørklub  

Rapport multimedieteknologi og interaktionsdesign

Advertisement