Issuu on Google+

HEAPEREMEHELIK METSAKASUTUS ÕPILASE TÖÖLEHT KOHT:

Valdkond: Probleemi püstitamine (Juhtküsimus)

Uurimise vaatenurgad 1) tehnoloogiline 2) kultuuriline 3) keskkonnaalane 4) majanduslik Informatsiooni kogumine

Uurimisküsimus(ed)

Uurimisobjekt(id)

AEG:

Uurimismeeskond:


Vahendid

Uurimise läbiviimine

KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED Miks valisite just sellise teema ja lähenemisnurga? Milliste vahenditega ja kuidas koguti andmeid? Tulemused

Järeldused

HINDAMINE Mis läks hästi?

Mida oleks võinud teisiti teha?

Uued ideed/mõtted:


metsakasutus