Page 1

Profil af MX.dk’s brugere September 2016


Antal månedlige brugere på mx.dk, samlet og på de 3 platforme (Antal, i 1.000)

821 678 491

194 All Devices

Kilde: Dansk Online Index, September 2016

Mobil

Desktop

Tablet


Antal månedlige brugere på MX.dk, fordelt på køn (Antal i 1.000 og fordeling i %)

46,3%

380

Mand Kilde: Dansk Online Index, September 2016

53,7%

441

Kvinde


Antal månedlige brugere på MX.dk, fordelt på aldersgrupper 7-11 år

(Antal i 1.000 og fordeling i %)

1%

60 år+ 14%

353

341

12-29 år 43% 30-59 år 42%

119

12-29 år

Kilde: Dansk Online Index, September 2016

30-59 år

60 år+


Antal månedlige brugere på MX.dk, fordelt på husstandsindkomstgrupper (Antal i 1.000)

218 197 178

HUI op til kr 299.000

Kilde: Dansk Online Index, September 2016

HUI 300.000 - 599.000 kr

HUI 600.000 +


Antal månedlige brugere på MX.dk, fordelt på de 5 regioner (Antal i 1.000 og fordeling i %)

Nordjylland 93.000 (11,3%)

Midtjylland 182.000 (22,2%)

Hovedstaden 279.000 (34%)

Syddanmark 154.000

Sjælland 112.000

(18,7%)

(13,7%)

Kilde: Dansk Online Index, September 2016


Antal månedlige brugere på MX.dk, fordelt på boligtype (Antal i 1.000)

365

310

93 Hus/Villa/Parcelhus

Kilde: Dansk Online Index, September 2016

Række-/Klynge-/ Kædehus

Etageejendom, Beboelsesejendom (Lejl.)

Mx online profil september 2016