Page 1

Woensdag 19 oktober 2016 – Nr. 3487 Metro België

@metrobelgie

Metro België (NL)

-5€

Extinrga kort

Zie p. 5xx

www.metrotime.be

Kotstudenten ontbijten gezonder BRUSSEL Kotstudenten kiezen vaker voor een gezond ontbijt dan jongeren die nog in Hotel Mama wonen. Volgens een enquête van de Christelijke Mutualiteit gaan ze vaker voor havermout en een stuk fruit dan de thuiswonende collega’s. Wie nog thuis vertoeft, zweert

bij een boterham met zoet of hartig beleg. Een groot deel van de jeugd slaat wel vaak het ochtendmaal over. Een slechte gewoonte, meent CM-voedingsdeskundige Ben De Wit. «Met een stevig ontbijt doe je krachten op p. 3 om de dag door te komen.»

Koude douche voor Club Brugge BRUGGE Benoit Poulain verbijt zijn ontgoocheling. Samen met zijn ploegmaats van Club Brugge had de verdediger op de derde speeldag van de Champions League eindelijk uitzicht op een eerste puntje, maar ook tegen FC Porto liep het mis. Ondanks een vroege goal van Jelle Vossen ging de landskampioen in de slotfase alsnog onderuit: 1-2. p. 20 Belga / B. Fahy

Strijd tegen IS treft burgers p. 4

Belga / Y; Sunada

Foto Sony Pictures

Deadline nadert voor handelsakkoord CETA p. 2

Tour 2017 belooft vuurwerk

p. 19

GOOGLE voorspelt goedkoopste vluchten p. 6 Tom Hanks tussen hemel en hel in ‘Inferno’ p. 10-11


2

NEWS

Woensdag 19 oktober 2016

Zes Vlamingen willen priester worden

Winnaar Euromillions is op de vlucht

Vlaanderen telt dit jaar zes nieuwe seminaristen. In 2016 waren er uitzonderlijk negen kandidaten die de priesteropleiding aanvatten, maar de vier jaren daarvoor dienden zich ook telkens zes seminaristen aan. Dat blijkt uit een rondvraag van het christelijk opinieblad Tertio bij de vier Vlaamse bisdommen en het tweetalige aartsbisdom.

De man uit Schaarbeek die vorige week 168 miljoen won met EuroMillions, is naar Duitsland gevlucht. Volgens Het Laatste Nieuws voelde de straatveger zich als opgejaagd wild, omdat iedereen hem smeekte om geld. Desondanks is de Nationale Loterij niet van plan om de communicatie na dergelijke winst aan te passen.

AFP / S. Kubani

UITGELEGD

metro

AFP / P. Huguen

Vlaanderen koopt minder groen

De klok tikt voor handelsakkoord CETA ne is vrijdag. Dan komt de Canadese premier Justin Trudeau naar Brussel om het CETA te ondertekenen. Gisterenavond is het Waals Parlement nog samen gekomen om te zien of het verzet tegen de overeenkomst wordt gestaakt. Voor vrijdag valt er alleszins geen beslissing. Het parlement moet zijn werk kunnen afronden, aldus Magnette.

BRUSSEL België heeft nog tot vrijdag om het handelsverdrag CETA goed te keuren, maar Waals minister-president Paul Magnette (PS) verwerpt die deadline. «Er blijven te veel problemen om tegen dan een akkoord te vinden.» Waarover gaat het? Het Comprehensive Economic and Trade Agreement is een akkoord tussen de Europese Unie en Canada, dat de handel tussen de twee moet versoepelen. Concreet moet het vrijhandelsverdrag invoerrechten opheffen, restricties op openbare aanbestedingen afschaffen en voorkomen dat Europese innovaties illegaal gekopieerd worden.

zetten voor de ondertekening van het CETA, maar dat feestje ging niet door. De Waalse regering weigert namelijk zijn steun te verlenen. Ze vinden het akkoord gevaarlijk voor de Waalse landbouw en vrezen dat EuroWat is het probleem? De Europese ministers van Han- pese sociale en milieunormen del zijn gisteren samengeko- op de helling zullen komen te men om het licht op groen te staan. Hierdoor zit de minister

Regering-Michel krijgt vertrouwen van de Kamer

Belga / S. Gremmelprez

Wat zijn de reacties? Wallonië krijgt steun van onder meer enkele academici, Greenpeace en andere ngo’s, maar over het algemeen wordt er vanuit de EU-landen en Canada met onbegrip gereageerd op de Waalse non. Stel dat de Belgische knoop niet ontward geraakt, dan zijn de gevolgen immens, waarschuwt Malmström. Dan valt niet enkel de Europees-Canadese top in het water, maar krijgt ook de geloofwaardigheid van Europa als handelspartner een f linke knauw. ■

BRUSSEL Nooit in de voorbije twintig jaar kocht Vlaanderen minder bos- en natuurgebied op dan vandaag. Zo zakte tussen 2014 en 2015 het Belga / L. Dieffembacq bedrag dat Vlaanderen veil had om zelf bos- en natuurgevan Buitenlandse Zaken Didier bied op te kopen van 14 milReynders (MR, foto) in nauwe joen naar 9,6 miljoen euro. De schoentjes, want hij kan de weioppervlakte aangekocht bosgering van Wallonië wettelijk en natuurgebied halveerde bijniet negeren. na, van 697 hectare naar 351 hectare, zo blijkt uit nieuwe Hoe moet het nu verder? berekeningen van het InstiReynders gaat de komende datuut voor Natuur- en Bosongen proberen om Magnette (PS) derzoek (INBO) waarover De over de brug te halen. De deadliMorgen schrijft. Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) reageert dat het om Slimme camera’s zijn in opmars een eenmalige besparing van 10 miljoen euro gaat. «Die is BRUSSEL Het aantal ANPR-camera’s is de laatste vijf jaar meer voor dit jaar weer rechtgezet», dan verdrievoudigd. Dat zegt de Vlaamse Vereniging van Steden aldus de milieuminister. ■ en Gemeenten aan VTM Nieuws. ANPR-camera’s zijn slimme camera’s die de nummerplaat van elk voertuig lezen. In de toekomst gaan verschillende politiezones hun netwerk van slimme camera’s op één computerserver zetten, zodat ze elkaars camerabeelden meteen kunnen zien. De primeur is voor de provincie Antwerpen. De gecentraliseerde server kan beelden en data van zowat 200 ANPR-toestellen uit de regio raadplegen en verbinDe Belgische journalist den. Volgend jaar stappen nog twaalf steden en gemeentes in de Peter Dupont en de Nederprovincie Antwerpen mee in het systeem. Dan komen er dus landse filmmaker Jacco nog zo'n 400 camera's bij. ■ Groen zijn zeventien maanden lang undercover gedoken in de wereld van kinderporno. Hun werk leidde tot de grootste Filipijnse poJambon voert strijd tegen litieoperatie ooit op het gewinkeldievenbendes op bied van cyberseks, schrijven Nederlandse media. BRUSSEL Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (NVoor de Belgische kust is VA, foto) wil het probleem van vorige maand een zeldzabendes van winkeldieven op me maanvis gespot. Dat grotere schaal aanpakken. Hij meldt het Vlaams Instituut stelt daarom voor om met datavoor de Zee. verzameling te werken. «Bendes verplaatsen zich snel over meerProjectontwikkelaar dere steden. Daarom wil ik alle Land Invest en Joeri Dillen, data bijeenbrengen, want ik ben Belga / B. Fahy de voormalige kabinetschef zeker dat er patronen te vinden van Bart De Wever (N-VA), zijn», beklemtoont Jambon. «We Veiligheid die Comeos voor de dagen nieuwssite Apache bekijken nu samen met Co- eerste keer organiseert. De week voor de rechter. Aanleiding meos, de Belgische federatie van staat volledig in thema van win- is een reeks artikels over de handel en diensten, hoe we dat kelcriminaliteit. Jaarlijks verlie- belangenverstrengeling op kunnen aanpakken.» De minis- zen de winkeliers namelijk één de Antwerpse ter maakte deze aankondiging miljard euro door winkeldief- vastgoedmarkt. in het kader van de Week van de stallen. ■

KORT NIEUWS

Belga / B. Doppagne

BRUSSEL De federale regering van premier Charles Michel (MR) heeft het vertrouwen gekregen van de Kamer, na de beleidsverklaring en het debat daarover. Zo’n 81 van de 143 aanwezige Kamerleden stemden voor, 62 tegen. Echt verrassend is die uitslag niet, aangezien de stemming meerderheid tegen oppositie gebeurde. Achteraf hadden de oppositiepartijen dan ook nog een wrang gevoel. «Het is een beetje vreemd dat u het vertrouwen in de regering komt vragen, omdat u dat vertrouwen nog niet eens heeft binnen uw eigen regering», stelde Meryame Kitir (sp.a) vinnig. Of de stemming ook het definitieve einde betekent voor de spanning rond de begroting, is twijfelachtig. Zo is de kans groot dat de federale regering nog een hete herfst te wachten staat. Onder meer de christelijke vakbond ACV noemt het beleid van de regering «niet eerlijk, niet evenwichtig, niet doelmatig en niet geloofwaardig». De bond bespreekt volgende week of er acties zullen komen. Ook de spoorbonden en militairen dreigen met acties. Ze pikken het niet dat ze langer moeten werken. ■

Uitgever: n.v. Mass Transit Media Ravensteingalerij 4 1000 Brussel E-mail: metro@metrotime.be Algemeen Directeur: Monique Raaffels mraaffels@metrotime.be

Central desk: Tel. (02) 227 93 43 Informatie advertenties: advertise@metrotime.be Advertising (pub en jobs): Tel. (02) 227 93 44 advertise@metrotime.be

Metro’s Newsroom : Matthias Adriaensen (news director NL), Marie Bruyaux, Heleen De Bisschop, Liesbeth De Corte, Camille Goret, Gaëtan Gras, Maïté Hamouchi, Mare Hotterbeekx, Pierre Jacobs, Maarten Joossens, Jelle Mampaey, Nicolas Naizy, Jérôme Rombaux (news director FR), Laura Sengler, Kevin Snijers, Xavier Vuylsteke de Laps, Thomas Wallemacq

Graphic and Lay-out Editors: Alessandra Di Palma, Gregory Klarfeld, Laurens Peeters, Stefan Van Reeth (art director) Production: Tel. (02) 227 93 87 Distribution: Tel. (02) 227 93 85 distri@metrotime.be

Marketing: Tel. (02) 227 93 79 metromarketing@metrotime.be De inhoud aangeduid met dit logo valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid. Metro komt onder andere tot stand met de medewerking van Belga, AP, AFP Relaxnews en IPS. De rechten van de foto’s berusten bij Concentra, Belga, AP en AFP, tenzij anders vermeld.

V. U.: M. Raaffels, Ravensteingalerij 4, 1000 Brussel Oplage Metro: 230.000 ex. Neem Metro mee naar het werk of naar huis. Laat Metro niet achter op de openbare weg.

www.metrotime.be


metro

3

NEWS

Woensdag 19 oktober 2016

Vijftien mensen gegijzeld in Carrefour BRUSSEL Een vijftiental mensen is in een Carrefourwarenhuis aan de Alsembergsesteenweg in Vorst een tijdlang gegijzeld. Volgens enkele media ging het om een uit de hand gelopen overval, maar dat is niet bevestigd. De gijzelnemer was gewapend met een mes. De politie zette de omgeving af en raadde buurtbewoners aan om rolluiken neer te

laten. Er werd een helikopter ingezet en de speciale eenheden van de federale politie kwamen ter plaatse. Die konden de dader oppakken zonder geweld te gebruiken, zo meldt de lokale politie van Brussel Zuid. De gijzelaars waren allemaal ongedeerd en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis Molière Longchamp gebracht. ■ Belga / F. De Smet

Kotstudenten verkiezen havermout en fruit BRUSSEL Kotstudenten starten de dag vaker met een gezond ontbijt dan jongeren die nog bij Hotel Mama wonen. Dat leert een bevraging bij 2.600 studenten door de CM. Een gezond ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Het is een cliché dat studenten al van jongs af aan te horen krijgen, en vooral kotstudenten hebben die lijfspreuk in de oren geknoopt. Ruim een kwart eet bijna elke ochtend havermout en bijna de helft kiest ’s ochtends voor een stuk fruit. Bij jongeren die nog thuis wonen staan havermout en fruit daarentegen een pak minder op het menu. Zij zweren bij een klassieker ontbijt: zes op de tien schuift de voeten onder tafel voor volkorenbrood of bruin brood, zo’n 25% geeft de voorkeur aan wit brood. Ook zoet beleg of hartig beleg, zoals kaas of ham, worden hoog in het vaandel gedragen.

SLAPEN TOT DE MIDDAG Toch hebben de kotstudenten nog een werkpuntje: ze slaan het ochtendmaal iets vaker over. Amper 69% ontbijt elke dag, tegenover 76% van de

Elke week

SUPER NOTERINGEN Foto Pexels

thuiswonende collega’s. Opvallend: maar liefst 5% van de studenten slaagt het eerste ontbijt van de dag steevast over. Een slecht idee, meent CM-voedingsdeskundige Ben De Wit. «Met een stevig ontbijt doe je krachten op om de dag door te komen. Wie niet ontbijt, heeft sneller weer honger», legt hij uit. «De kans is dan groot dat ze meer dan drie tussendoortjes per dag verorberen of - nog erger - zwichten voor een koek. Een goed ontbijt vermindert de drang om te snoepen.» Dat ze het druk, druk, druk heb-

ben wordt vaak gebruikt als excuus, zeker door de kotstudenten. Nochtans wonen ze vaak vlakbij de campus. Ook op tijd uit bed komen blijkt een heuse uitdaging te zijn voor de jongeren. Om hen te overtuigen dat gezond ontbijten niet tijdrovend hoef te zijn, deelt Kok op Kot, een initiatief van CM, deze week op verschillende campussen ontbijtpakketten uit. Studenten kunnen voor eenvoudige recepten ook terecht op een app voor gezonde kookideeën en op de Facebookpagina. ■

op de belangrijkste voetbalcompetities

KORT NIEUWS

Treinen rijden trager dan twee jaar geleden

Belgen schatten hun gezondheidswijsheid te hoog in. Voor het opzoeken, begrijpen en gebruiken van gezondheidsinfo geven ze zichzelf gemiddeld 7,7 op 10, terwijl zorgverleners hen een lagere score geven.

Belga / E. Lalmand

BRUSSEL De gemiddelde snelheid van de trein lag vorig jaar zo’n 2,9 kilometer per uur lager dan in 2013. Dat heeft minister van Mobiliteit François Bellot gemeld in de Kamer, aldus Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de kranten van Sudpresse. Vooral op de lijnen Brugge-Brussel Zuid, Brussel NoordLuik en Charleroi-Brussel Zuid ben je langer onderweg, zo’n 2 tot 7 minuten naargelang de verbinding. De NMBS heeft twee jaar geleden zijn spoorplan hertekend en extra marge genomen op de snelheid. «We moeten dat doen omdat er meer treinen op het spoor rijden, er veel werken op de rails zijn en reizigers meer tijd krijgen om op en af te stappen», reageert NMBSwoordvoerder Bart Crols. ■

Bijna 5% van het aantal veroordeelden in België bevindt zich in staat van wettelijke recidive. In 2010 was dat maar 2,61%, zo berichten de kranten van Sudpresse. In het kader van een onderzoek naar terrorisme werden gisteren huiszoekingen uitgevoerd in onder meer Gent, Deinze en Antwerpen. In totaal werden vijftien personen meegenomen voor verhoor. Vier van hen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

W W W. N A P O L E O N - G A M E S . B E Surf naar napoleon-games.be, registreer je en ontvang € 10 speelkrediet. Geen storting nodig. 18+

21+

Speel verantwoord


4

NEWS

Oekraïnecrisis weer op agenda

AFP / J. MacDougall

BERLIJN Voor het eerst sinds het begin van de crisis in Oekraïne ontvangt de Duitse kanselier Angela Merkel (foto) Vladimir Poetin in Berlijn. De Russische president zakt vandaag naar de Duitse hoofdstad af samen met de presidenten van Oekraïne en Frankrijk voor een topontmoeting gewijd aan het vredesproces in het oosten van Oekraïne. Merkel, Poetin, Hollande en Porosjenko zullen onder meer de akkoorden van Minsk onder de loep nemen. Die beoogden de crisis in Oekraïne op te lossen. De akkoorden van Minsk werden in februari vorig jaar gesloten, maar hebben voorlopig niet geleid tot een wapenstilstand tussen de pro-Russische separatisten en de Oekraïense regeringstroepen. De laatste ontmoeting in het zogenoemde ‘Normandië-formaat’, naar de gesprekken die in juni 2014 bij de herdenking van de landing in Normandië plaatsvonden, dateert van 2 januari 2015 in Parijs. ■

metro

Woensdag 19 oktober 2016

Burgers slachtoffer van strijd tegen IS MOSOEL De cruciale strijd tegen terreurbeweging IS in Mosoel is de tweede dag ingegaan. Burgers vrezen voor hun leven, ook nádat ze bevrijd zijn. Terwijl de strijd om Mosoel in alle hevigheid is losgebarsten, is het leven voor de burgers van de stad een hel geworden. Ze schuilen in hun huizen voor de luchtaanvallen en maken zich op voor dodelijke straatgevechten. Momenteel ligt de frontlinie nog op zo’n veertig kilometer van de stad zelf. «Iedereen blijft thuis», zei een inwoner aan The Guardian. «IS rijdt vooral rond op motoren met lichte en zware wapens. Boven de stad vliegen voortdurend bommenwerpers die regelmatig doelwitten aanvallen.»

WRAAKACTIES Er wordt gevreesd dat soennitische moslims bovendien het slachtoffer zullen worden van vergeldingsacties in gebieden die bevrijd zijn van IS. Ook die terreurbeweging is immers soennitisch geïnspireerd. In het verleden zijn er al vaak wraakacties geweest op soennitische burgers die niets te maken hebben met IS. Ze riske-

ren gefolterd, ontvoerd en buitengerechtelijk geëxecuteerd te worden bij vergeldingsacties door milities en Iraakse regeringstroepen. Daarvoor waarschuwt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Uit honderden interviews blijkt dat de reacties tegen burgers die IS-gebieden verlaten angstaanjagend zijn. Ze tonen «het risico op massale geweldplegingen aan naar aanleiding van de militaire operatie om de door IS gecontroleerde stad Mosoel te heroveren», aldus Amnesty in een rapport.

Politie betoogt op Champs-Elysées

PARIJS Honderden Franse politieagenten hebben in de nacht van maandag op dinsdag een spontane manifestatie gehouden op de Champs-Elysées in Parijs. Ze wilden op die manier hun ongenoegen uiten over hun arbeidsomstandigheden, tien dagen na een aanval met een molotovcocktail op één van hun collega’s in een voorstad van de Franse hoofdstad. De agenten waren in burger gekleed en reden rond in onherkenbare of officiële politievoertuigen, met de zwaailichten aan. Ze verstoorden rond 1 uur ’s morgens gedurende een dik halfuur het verkeer rond de Arc de Triomphe en op de Champs Elysées. «We zijn uitgeput», aldus één van de agenten. Ze eisen dringend materiële en persoonlijke verAFP / A. Al-Rubaye sterking. Opmerkelijk was dat de manifestatie niet gedekt was door de vakbonden. DerOORLOGSMISDADEN Het rapport is gebaseerd op in- gelijke acties zijn in de sector terviews met 470 ex-gevange- van de Franse veiligheidsdiennen, getuigen, activisten, func- sten zeer zeldzaam. ■ tionarissen en familieleden van slachtoffers. Het beschuldigt sjiitische milities die de regering steunen, bekend als de Populaire Mobilisatie, en de regeringstroepen van «ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder oorlogsmisdaden» en duizenden buitengerechtelijke executies van burgers die gevlucht zijn van door IS gecontroleerde gebieden. ■ Foto AFP

Mogelijk zijn ook rubbertegels kankerverwekkend

Kandidaat-voorzitter stapt uit Ukip LONDEN De enige favoriet voor het voorzitterschap van de Britse partij Ukip, Steven Woolfe (foto), stapt uit de anti-EU-partij. Het Europees Parlementslid trekt daarmee consequenties uit een handgemeen met een partijgenoot begin oktober in het Europees Parlement in Straatsburg. Bovendien dient hij een klacht in tegen zijn tegenstander. «Met veel spijt kondig ik aan dat ik mijn kandida-

tuur voor het partijvoorzitterschap intrek en Ukip verlaat», verklaarde Woolfe in een schrijven. Zonder de leiding van Nigel Farage en met het referendum over de Brexit als enig doel is Ukip op drift. De 49-jarige Woolfe was op 6 oktober in het Europees Parlement bewusteloos neergevallen en had meerdere krampaanvallen gekregen, na een ruzie met zijn partijgenoot Mike Hookem. ■

AMSTERDAM Niet alleen in kunstgraskorrels, maar ook in rubberen tegels op speelplaatsen zitten te veel chemicaliën. Dat hebben twee hoogleraren toxicologie gezegd op de Nederlandse radiozender BNR. «De tegels zijn vrijwel zeker ook gemaakt van gebruikte autobanden», verklaarde hoogleraar Toxicologie Martin van den Berg. «We hebben de laatste tijd gezien dat die autobanden toch behoorlijk wat giftige stoffen bevatten.» Die giftige stoffen bestaan volgens hem onder andere uit zogeheten PAK’s, die kankerverwekkend kunnen zijn. Afgelopen week ontstond ophef na een uitzending van ‘Zembla’ waarin gesteld werd dat er nooit goed is onderzocht of rubberkorrels in kunstgrasvelden kankerverwekkende stoffen bevatten. ■ AFP / L. Neal

WIN 100 BILJETTEN WIN FOR LIFE DIT IS GEEN SPEL GEORGANISEERD OF GESPONSORD DOOR DE NATIONALE LOTERIJ

QUIZVRAAG: Welk van deze walvisachtigen heeft over het algemeen de zwaarste hersenen? A De orka B De potvis C De bultrug ANTWOORD GEVONDEN? SMS WALVIS A, B of C (vb: WALVIS A) naar 6685 of bel met uw vast telefoontoestel naar 0905 23 359 en maak kans op 2.000 € per maand... levenslang! MINIMALE WINST GEGARANDEERD IN ELK PAKKET Minderjarigen mogen niet deelnemen aan de spelen van de Nationale Loterij

-18

Helpdesk: 03/216 46 84 - info@mconcept.be - De wedstrijden lopen t/m 31/10/16 tot 23.59 uur - Deelnamekost: Per oproep: €2,00 - Per sms: €1,00 max. 4 verzonden/ontvangen berichten, volledige sms deelname €4,00 – Deelname verboden voor minderjarigen – Per gezin of adres wordt er slechts één prijs toegekend - De verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van MConcept bvba en zijn bestemd voor de organisatie verzonden /ontvangen en afhandeling van deze wedstrijden. U heeft recht op inzage, verbetering en schrapping van uw gegevens. € 1,00 / SMS Wedstrijdorganisatie: MConcept bvba, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B

6685

MT16w42161019SN-WFL

AFP / A. Estrella

Koningen van de lach troepen samen MEXICO-STAD Een gemaskerde clown loopt langs het podium tijdens de opening van de 21ste clownconventie in Mexico City. Nog tot donderdag zitten clowns uit heel Latijns-Amerika samen. Talloze onderwerpen komen daarbij ter sprake. ■


metro

NEWS

Woensdag 19 oktober 2016

«Donald Trump werd opgejut»

Ouderen daten in IKEA Shanghai

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump werd in de video waarin hij zich denigrerend uitlaat over vrouwen «aangespoord» om «boy talk» (‘jongenspraat’) te verkopen. Dat heeft zijn echtgenote Melania (foto) verklaard tijdens een interview met CNN. De beschuldigingen van ongewenste intimiteiten tegen haar echtgenoot noemt de vrouw «leugens».

Een IKEA-winkel in Shanghai heeft last van senioren die de winkel hebben uitgekozen om te daten met leeftijdsgenoten. Opvallend veel ouderen gaan er op zoek naar de liefde van hun leven. Omdat zij lange tijd tafels innemen zonder te consumeren, ziet de winkel zich genoodzaakt om niet langer toe te staan aan tafel te zitten zonder consumptie.

AFP / R. Wilking

AFP / L. Jin

Gelieve te eten voor je ’s ochtends de trein neemt

KORT NIEUWS

LISSABON De Portugese treinuitbater Fertagus heeft een opmerkelijke campagne gelanceerd. Reizigers moeten beter ontbijten, zodat er minder vertraging is.

dian. «Het is vaak niet mogelijk om de passagiers meteen van de trein te halen en vaak wordt ook aan het alarm getrokken waardoor de circulatie op het hele netwerk vertraging oploopt.»

Volgens Fertagus, dat de lijn tussen hoofdstad Lissabon en Setubal uitbaat, hebben hun treinen regelmatig vertraging door niet-ontbijtende reizigers. Forenzen krijgen namelijk vaak een appelf lauwte, wat voor vertraging zorgt. De eerste helft van dit jaar zou het gaan om 51 treinen of een totale vertraging van 209 minuten.

APPELS EN YOGHURT

Om daar iets aan te doen, heeft de treinoperator grote affiches opgehangen met de boodschap: «Reizen zonder ontbijt kan een impact hebben op ieders reis». Reizigers krijgen bovendien het advies om een f lesje water mee te nemen en de trein te verlaten als ze zich ziek voelen, om daar hulp te Foto Pixabay zoeken. Volgende week zullen veel passagiers f lauwvielen die dag nog niets hadden gege- ook appels en yoghurt worden omdat hun bloedsuiker te laag ten», zei marketing manager uitgedeeld als onderdeel van ALARM «We hebben vastgesteld dat stond. En dat kwam omdat ze Raquel Santos aan The Guar- de campagne. ■

mijn thuismerk

-5 €

In drie dagen tijd zijn twintig mensen gedood bij geweld tussen pygmeeën en Bantoes in Kabalo, in het zuidoosten van Congo. Het conf lict werd veroorzaakt door onenigheid over een oogst van rupsen. De Russische en Syrische strijdkrachten hebben hun luchtaanvallen op de Syrische stad Aleppo sinds dinsdag 9 uur Belgische tijd opgeschort. De onderbreking is nodig voor de «humanitaire pauze» die donderdag gepland is. Na de dood van minstens 18 gevangenen bij gevechten in twee gevangenissen in het noorden van Brazilië zondag, zijn maandag een driehonderdtal gevangenen ontsnapt uit een gevangenis in de buurt van Sao Paulo.

mijn thuismerk

Exttirnga kor

n 30 € a v p o o k n a a bij e uit het volledig ent im t r o s s a n io t Boni Selec 1/2016 1 / 1 g a d s in d . t.e.m

Met uw Extra-kaart.

5

Nog geen Extra-kaart? Vraag uw tijdelijke Extra-kaart aan in uw Colruyt-winkel en profiteer onmiddellijk mee.


6

NEWS

Woensdag 19 oktober 2016

metro

Netflix overtreft groeiverwachtingen

Trollen kosten Twitter miljarden

Netf lix heeft in het derde kwartaal 3,6 miljoen nieuwe abonnees verwelkomd. De Amerikaanse aanbieder van internettelevisie overtrof daarmee ruimschoots de verwachtingen. Door een prijsverhoging bleef het aantal nieuwe klanten in de VS eerder beperkt, maar in de rest van de wereld steeg het aantal Netf lix-kijkers aanzienlijk.

Twitteraars die mensen lastigvallen en ze doelbewust tegen elkaar opzetten, ook wel bekend als trollen, zouden het bedrijf al 3,5 miljard dollar (3,2 miljard euro) gekost hebben. De technologiegigant probeert de laatste maanden een overnemer te vinden, maar volgens de Amerikaanse zender CNBC haken kandidaat-overnemers stuk voor stuk af door het trolling-probleem.

Belga / J. Jacobs

AFP / E. Dunand

Google Flights voorspelt prijsverhogingen vliegtickets BRUSSEL Goedkope vliegtickets zijn voor iedereen een gegeerd goed en Google is er als de kippen bij om in te spelen op die behoefte. Met een uitbreiding van zijn Google Flights-tool wil de zoekgigant surfers waarschuwen wanneer de prijzen van vliegtickets de hoogte in gaan. Het prijsbeleid van de verschillende vliegtuigmaatschappijen is vandaag voor zowat iedereen een goed bewaard geheim. Op het internet circuleren verschillende theorieën over het beste tijdstip om een ticket te kopen. Voor veel consumenten is het dan ook behoorlijk frustrerend om een vlucht te boeken die slechts enkele uren ervoor

AFP / A. Chin

nog een pak goedkoper was. Met zijn nieuwe toepassing wil Google de vliegmaatschappijen een stap voor zijn.

Met de bestaande tool is het een kinderspel om prijsvergelijkingen te doen en krijgen gebruikers ook nu al een

waarschuwing zodra de prijs gewijzigd wordt. Die service wordt nu uitgebreid, waardoor klanten hun tickets kunnen reserveren nog voor de prijzen de hoogte in schieten. Om de prijzen adequaat te kunnen voorspellen, maakt de zoekgigant gebruik van data over prijsveranderingen in het verleden. Verder gaat Google Flights gebruikers ook informeren over alternatieven voor de gezochte vluchten. Denk daarbij aan informatie over alternatieve routes of een voordeligere vertrekdatum. Tot slot wordt ook de functie om hotels te vinden uitgebreid. Met de tab ‘deals’ krijgen consumenten een overzicht van speciale formules en kortingen in hotels op de gekozen bestemming. ■

Pepsi minder kwistig met zout en vet

Gescheiden Amerikanen moeten langer aan de slag blijven

ZAVENTEM PepsiCo is van plan om tegen 2025 het aantal calorieën per blikje omlaag te halen. Momenteel bevat één blikje nog 150 calorieën, maar dat wil de frisdrankproducent verminderen tot slechts 100. Ook snacks zoals Lay’s-chips en ontbijtgranen als Quaker zullen voortaan minder vettig en minder zout zijn. Concreet betekent dit dat tegen 2025 drie van de vier producten niet meer dan 1,3 milligram zout en 1,1 milligram vet per calorie zullen bevatten. Deze nieuwe doelstellingen vervangen de vorige, die tegen 2020 behaald moesten worden. PepsiCo is niet de enige drank- en voedingsproducent die uitpakt met gezondere producten. Ook Nestlé en Coca-Cola verminderden het suiker-, vet- en zoutgehalte in hun voedingsmiddelen. ■

NEW YORK Een op de vijf Amerikanen blijft werken na zijn 65ste. Dat is tweemaal zoveel in vergelijking met de jaren 80, zo schrijft het financiële persagentschap Bloomberg. Bij vrouwen is de financiële impact van hun echtscheiding de belangrijkste reden om langer aan de slag te blijven. Vaak dragen vrouwen het grootste deel van de gezinskosten, waardoor ze niet met vervroegd pensioen kunnen of zelfs niet in staat zijn om op de normale pensioenleeftijd het werk neer te leggen. Als ze besluiten om dat toch te doen, dan is dat vaak omdat ze in de loop der jaren een stevig spaarpotje hebben aangelegd waarop ze kunnen teren. Aan de Amerikaanse sociale zekerheid hebben ze immers niet veel hulp. Het federale systeem is veel voordeliger voor gehuwden dan voor alleenstaanden. Wie

Een op de drie bedrijven heeft moeite om vacatures in te vullen BRUSSEL De spanning op de Vlaamse arbeidsmarkt neemt toe, zo blijkt uit een enquête van Manpower. Bijna een op de drie werkgevers in Vlaanderen heeft moeite om geschikt personeel te vinden. Uit de peiling blijkt dat 24% van de bedrijven moeilijkheden ondervindt om vacatures in te vullen. Dat zijn er evenveel als vorig jaar. Wel zijn er grote verschillen tussen de gewesten. Zo heeft in Vlaanderen 31% van de werkgevers moeilijkheden om alle vacatures in te vullen, een stijging van 5 procentpunt tegenover 2015. Dat staat in schril contrast met de Waalse arbeidsmarkt, waar slechts 13% van de bedrijven worstelt bij de zoektocht naar geschikte werkkrachten. Dat is zo’n 5% minder dan in 2015. In Brussel zien we hetzelfde sce-

nario, daar sukkelt 22% van de bedrijven met nieuwe aanwervingen, een afname met 4 procentpunt. Vooral technische profielen, ICT’ers en geschoolde arbeiders blijken moeilijk te vinden. Opvallend is dat er vooral in Vlaanderen een nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs is. ■

AFP / E. Laurent

PARIJS De transport- en koeriergroep FedEx gaat stevig investeren in haar hub op Charles de Gaulle. Het bedrijf wil de komende 30 jaar minstens 1,4 miljard euro pompen in haar vestiging op de grootste Parijse luchthaven. Daarvan gaat 200 miljoen naar de uitbreiding van de bestaande capaciteit door de bouw van een nieuw sorteercentrum van 25.000 m2, wat zo’n 200 à 400 extra jobs zou moeten opleveren. Dat blijkt uit een document van president François Hollande, die een bezoek bracht aan de luchthaven, schrijft De Tijd. ■

KORT NIEUWS De onderzoeksrechter of de strafrechter moet beslissen wat er met de in beslag genomen Porsche van Jeroen Piqueur moet gebeuren. Volgens garage Vanderberghe zou het voertuig onterecht in beslag genomen zijn. Flickr / Will White

getrouwd is, maakt maandelijks aanspraak op 22,6 dollar (20,5 euro) pensioen per gewerkt jaar; voor alleenstaanden is dat amper 12,1 dollar (11 euro). Het mag dan ook niet verbazen dat alleenstaande Amerikanen van boven de 65 vier keer meer kans hebben om in de armoede te belanden. ■

CIJFER Belga / S. Gremmelprez

FedEx verankert zich op Parijse luchthaven

280.000 Het bedrijf Sodexo krijgt van de Vlaamse overheid een boete van 280.000 euro omdat de elektronische dienstencheque niet doorbreekt. «Het was de afspraak dat in de eerste zes maanden van dit jaar 45% van de cheques elektronisch zou zijn en daar zitten we nog ver onder», legt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) uit. Momenteel is slechts 33 tot 39% van de cheques elektronisch.

Meer dan 80 Belgische bedrijven, middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van de publieke sector hebben het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling ondertekend. De bedoeling is de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties samen waar te maken. Zo wil men tegen 2030 wil men extreme armoede bannen, onze planeet beschermen en menselijke ontwikkeling stimuleren. Philip Morris International heeft vorig kwartaal wereldwijd ruim 5% minder sigaretten aan de man gebracht dan een jaar eerder. Dat maakte het bedrijf bekend, dat buiten de Verenigde Staten merken als Marlboro, L&M en Chesterfield verkoopt.


metro

NEWS

Woensdag 19 oktober 2016

7

Autosector heeft vragen bij mobiliteitsbudget

Concreet is de regering op de proppen gekomen met twee maatregelen die bedrijfswagens voor zowel de werkgever als de werknemer minder aantrekkelijk moeten maken. De eerste maatregel is eenvoudig: de tankkaarten worden duurder omdat de fiscale aftrekbaarheid

IATA werkt aan snellere controle op de luchthaven

ervan wordt afgebouwd. De tweede maatregel gaat over de invoering van een mobiliteitsbudget dat de bedrijfswagen vervangt. In de praktijk betekent dit dat een werknemer vrij mag kiezen hoe hij het bestaande budget voor zijn bedrijfswagen gebruikt. Hij kan opteren om die te behouden, of om deze deels of volledig te laten omzetten in extra loon. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Een bedrijfswagen van het merk VW Golf kost het bedrijf 300 euro per maand aan leasingkosten. Als je daar nog tankkosten en belastingen bij optelt, kom je ongeveer aan een nettokostprijs van 4.481 euro

per jaar. Als de werknemer ervoor opteert om dat geld om te zetten in nettoloon, levert dat ongeveer 165 euro cash per maand op. Dat is niet bijster veel en de autosector heeft twijfels bij de effectiviteit van die laatste maatregel. «Als je de bedrijfswagens vervangt door een nettovergoeding, haal je vooral de auto’s van de weg die voor woon-werkverkeer gebruikt worden. Die wagens maken weinig kilometers. Met zo’n ingreep los je het mobiliteitsprobleem dus niet op», klinkt het bij Renta, de beroepsvereniging van autoleasingmaatschappijen, tegenover Deredactie.be. ■

Belga / P. Misuraca

BRUSSEL De regeringMichel wil met het mobiliteitsbudget paal en perk stellen aan de populariteit van bedrijfswagens in ons land. De autosector is niet per se tegen, maar stelt zich wel vragen bij de effectiviteit van de budgettaire maatregel.

ZATERDAG 22 OKTOBER

KIM TRAKTEERT! KRIJG EEN GRATIS VITA+ HAVERMOUT BROOD BIJ AANKOOP

VAN MINSTENS €5, BIJ UW DEELNEMENDE AMBACHTELIJKE BAKKER.* AFP / R. Beck

DUBAI De af handeling van passagiersstromen op vliegvelden moet de komende jaren aanzienlijk worden verbeterd en versneld om de forse groei van het vliegverkeer te kunnen verwerken. De IATA, de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, voorspelt dat het vliegverkeer de komende twintig jaar zal verdubbelen. Om die groei te ondersteunen, moet het hele proces van het kopen van een ticket tot het inchecken op de luchthaven efficiënter verlopen. Zo werkt de organisatie onder meer aan nieuwe veiligheidschecks, die ervoor moeten zorgen dat er slechts één identiteitscontrole per passagier zal gebeuren. ■

Uber start riksjadienst LAHORE In de Pakistaanse stad Lahore is het voortaan mogelijk om via Uber ook een ritje met een riksja te bestellen. Om die nieuwe dienst in goede banen te leiden, lanceerde het bedrijf ook een nieuwe app: UberAuto. «Een ritje met UberAuto zal ongeveer de helft goedkoper zijn dan een met een normale riksja», zegt woordvoerder Jahanban Tahir. Volgens Uber is de nieuwe dienst ideaal voor Lahore, een ommuurde stad met een netwerk van smalle straatjes. «De kleine wagentjes kunnen daar gaan waar auto’s het moeilijk hebben», zegt Tahir. De gewone taxiapp van Uber werd pas enkele maanden geleden in Pakistan gelanceerd. ■

*Zie voorwaarden in uw deelnemende bakkerij, tot einde voorraad.

vitaplusBE

EEN PLUS VOOR EEN EVENWICHTIG LEVEN.


8

NEWS

Woensdag 19 oktober 2016

Docks Bruxsel opent zijn deuren BRUSSEL Morgenvroeg opent een fonkelnieuw shopping district zijn deuren in het centrum van de hoofdstad. Met zijn 110 winkels wil Docks Bruxsel de zone rond het kanaal nieuw leven inblazen.

metro

KORTE METTEN

«We zijn niet bang van de concurrentie van andere shoppingcenters» BRUSSEL Docks Bruxsel wil geen winkelcentrum «zoals alle andere» zijn. “We mikken op een stevig cultureel programma”, zegt Katrien Giebens, marketingmanager van projectontwikkelaar Jones Lang LaSalle.

Zowat 39.000 m2 winkelruimte, 12.000 m2 recreatieruimte en acht miljoen verwachte bezoekers per jaar. Docks Bruxsel, het nieuwste Brusselse shoppingcenter, zou de handel in het gewest weleens een stevige stroomstoot kunnen geven. Voor zijn officiële opening morgen om 10u belooft het nieuwe shopping district een feestelijk sfeertje. De twee komende weekends wichtige en harmonieuze» zitten propvol animatie, met aanbod van Docks Bruxsel in dans, concerten en dj nights. de kijker. Naast de vele winkels vind je er ook bars, restaurants en een cinema. De MIDDEN IN DE STAD Docks Bruxsel moet Brussel Franse groep Koezio opent er helpen «vernieuwen». Het bovendien zijn allereerste ligt vlakbij het station van Belgische site. Het gaat om Schaarbeek en is dus makke- een ludiek, stedelijk concept, lijk bereikbaar met de trein. een soort van overdekt Fort Maar er rijden ook enkele Boyard, dat ook openstaat trams (3, 7) en bussen (47, 58) voor bedrijven die een teamnaartoe. Tot slot is er ook building willen organiseren. plaats voor Cambio-auto’s voorzien, 1.700 parkeerplaat- DE KANAALZONE sen en 200 fietsenparkings. NIEUW LEVEN De projectontwikkelaars zet- INBLAZEN ten vooral het «diverse, even- «Docks Bruxsel is ontworpen

Foto Docks Bruxsels

als een stedelijke link tussen het centrum en de toekomstige ontwikkeling van Schaarbeek», benadrukken de verantwoordelijken van het project. Met zijn oppervlakte van 4 ha is het nieuwe winkelcentrum de eerste stap in de complete reorganisatie van de 30 ha errond. Het doel is de oevers van het kanaal een nieuwe dynamiek te geven, naar het voorbeeld van zowat alle grote Europese steden die hun ontwikkeling organiseren rond een rivier. (cg)

De komende jaren zouden nog twee andere shoppincenters, Uplace en Neo, hun deuren openen. Bent u niet bang van te veel concurrentie? «De drie projecten liggen op tafel en er zijn studies uitgevoerd naar hun leef baarheid. Dat wil zeggen dat de aanwezigheid van drie nieuwe winkelcentra geen probleem is. Er is genoeg marge om ze te bouwen.» Waarmee onderscheidt Docks Bruxsel zich van de concurrentie? «We zijn de eerste die zijn deuren opent. Tegen de tijd dat de anderen dat ook doen, zullen wij al een gevestigde waarde zijn. Maar we willen vooral meer zijn dan een winkelcen-

trum. We bieden een mix van commerciële en culturele activiteiten.» Hoezo? «Docks Bruxsel moet een plaats zijn waar geleefd wordt, met winkels, cinemazalen, bars en restaurants… We zullen een echt cultureel programma aanbieden. Tot het einde van het jaar gaan we vooral onze naamsbekendheid vergroten met de traditionele activiteiten (Sinterklaas, Kerstmis…). Maar vanaf januari beginnen we met het organiseren van allerlei culturele evenementen. Daarmee willen we het verschil maken.» (cg) Foto Jones Lang LaSalle

Nieuw concept van Samsung beleeft vuurdoop

MEGA VINO MARION

COTILLARD LOUIS

GARREL ALEX

BRENDEMÜHL

THE BIGGEST WINE EVENT IN THE BENELUX

2016

AFP / S. Platt

21 > 24 / 10 / 2016 www.conceptum.eu

GASTLAND EEN FILM VAN

NICOLE GARCIA

Marion Cotillard is indrukwekkend.

Koop online jouw ticket aan slechts €7

– premiere.fr

«proefglas inbegrepen» in plaats van €12 a.d.k.

Immens en aangrijpend. Puur bioscoopplezier.

Promocode: METRO

– Le Parisien

Nu in de bioscoop

Niet geldig op groepsticketten.

www.megavino.be

Het nagelnieuwe Docks Bruxsel kan meteen uitpakken met een wereldprimeur. Elektronicaconcern Samsung heeft het winkelcentrum immers uitgekozen voor zijn eerste Experience Store van de nieuwe generatie. Dat meldt La Libre Belgique. Het volledige mobiele gamma - gaande van smartphones, smartwatches, hoofdtelefoons en accessoires tot virtual reality-brillen - zal er beschikbaar zijn. Bezoekers kunnen de producten live ervaren, bijgestaan door uitleg en advies van experten, en beroep doen op de dienst naverkoop. De keuze om dit nieuwe winkelconcept in Docks Bruxsel te lanceren heeft onder meer te maken met de centrale ligging en de vlotte bereikbaarheid. Verder integreert het winkelcentrum alle digitale technologieën die de shopping- en vrijetijdsbeleving kunnen verrijken, waaronder gratis wifi en verschillende interactieve schermen. ■


metro

MOVIES

Woensdag 19 oktober 2016

9

5

REVIEW

TOP

Hedi

1. Fuocoammare Het dagelijks leven op Lampedusa, verscheurd tussen de bewoners en de migranten. Documentaire die de Gouden Beer won in Berlijn.

2. Hell Or High Water Twee Texaanse broers (Chris Pine & Ben Foster) plegen een reeks bankovervallen, de lokale sheriff (Jeff Bridges) gaat achter hen aan. Een spannende, virtuoos geregisseerde neo-western met diepgang en relevantie. Paramount Pictures

3. La Fille Inconnue Een jonge dokter gaat op zoek naar de naam van een vermoord meisje. De broers Dardenne f lirten voor het eerst met het krimigenre in deze strakke maar cerebrale dissectie van schuld en verantwoordelijkheid.

Bac Films

Een gearrangeerd huwelijk en een rustig leventje dat zijn moeder al helemaal heeft uitgestippeld. Dat staat Hedi, een verlegen Tunesische dertiger, te wachten. In zijn afgelegen dorp is er van de Arabische Lente weinig te merken. Hedi begraaft zijn ambities als tekenaar onder een grijze carrière van autoverkoper. Hij wacht om het ouderlijke huis te verlaten en te gaan samenwonen met zijn verloofde. Maar op een dag ontmoet hij Rim op het strand van Mahdia, een animatrice in het nabijgelegen hotel. Terwijl hij gereserveerd en vastgeketend is, is zij opgewekt en onaf hankelijk. Al snel krijgt Hedi de smaak van

vrijheid te pakken… Emancipatie en de zoektocht naar zichzelf zijn de centrale thema’s in deze delicate debuutfilm van Majd Mastoura, die voor zijn rol de prijs voor beste mannelijke acteur kreeg in Berlijn. Voor een keer is het verrassend genoeg de vrouw die de man bevrijdt, en niet andersom. De camera volgt de gezichten van de personages van dichtbij en brengt je zo tot in het hart van dit intieme drama. Net als het hoofdpersonage begint de film schuchter, als een verstikking, om geleidelijk aan te ontpoppen. Een frisse wind! (em) ■■■■■

Christine Plenus

4. Hedi Zie hiernaast

5. Pete’s Dragon Ontwapenende remake van de gelijknamige Disneyklassieker. De nostalgie van ‘E.T.’ schemert door in deze prachtige ode aan de natuur. De groene draak uit de titel is zo mooi geanimeerd dat je het scherm wil knuffelen.

7 - 27 November 2016

EXPERIENCE LAB

Eén maand lang gratis inspirerende fotografieworkshops bij Canon! Food? Sport? Automotive? Portret? Studio? Travel? Check!

TEST DRIVE de nieuwe EOS 5D MARK IV en andere Canon camera’s & lenzen

LAAT JE INSPIREREN door één van de 16 fotografen of volg één van de 22 workshops

EN OP ZONDAG... is er een mega coole fotoworkshop voor kinderen én kan jij een workshop portretfotografie volgen

Alle info & inschrijving:

www.canon.be/experiencelab


10

MOVIES

Woensdag 19 oktober 2016

metro

TOM HANKS TUSSEN HEMEL EN HEL IN ‘INFERNO’

Foto’s: Sony Pictures

«Ik ben nog steeds bang dat ze me

MOOIE MOMENTEN scenario & tekeningen

Jim

Het is een vader die aan zijn kinderen denkt. Het is een zomeravond met een lichte regen. Het is een mooie vrouw voor wie we een avond lang iets voelen. Het gebeurt in Parijs, in Spanje, in Montpellier, in Venetië... Het zijn meer dan drieduizend vijfhonderd foto’s op een telefoon, een man die aan zijn vader denkt, de ontmoeting van twee vrienden die elkaar niet kenden, een oudere vrouw en de tijd die verstrijkt, een lieve sms die hij misschien niet mocht verzenden... Twaalf kortverhalen, gevoelig en menselijk, door de auteur van Een Nacht in Rome. Gewoon zoiets als het leven. Mooie momenten.

NU VERKRIJGBAAR! www.sagauitgaven.be

FIRENZE Zestig jaar oud. Veertig jaar acteerervaring. Twee Oscars. Meer dan vijftig langspeelfilms, waarvan vijf met Ron Howard. Tom Hanks is een levende legende, maar blijft desondanks een van de sympathiekste en menselijkste Hollywoodsterren. Intelligent is hij ook: Hanks blijft zichzelf bijscholen, en is ervan overtuigd dat «onwetendheid de grootste bedreiging voor de mensheid is». Metro ging de acteur opzoeken in Firenze, de eeuwenoude stad waar hij – in het spoor van Dante – zijn derde Dan Brown-verfilming ‘Inferno’ draaide. De titel van de film verwijst naar de ‘Divina Commedia’ van Dante Alighieri, waarvan het eerste hoofdstuk ‘Inferno’ het bekendst is. Hoe ziet de hel er voor u uit? Tom Hanks: «In mijn ogen is de hel iets dat wij mensen hier zelf op aarde creëren. Dat komt overeen met wat je in de film ziet: Bertrand Zobrist, de schurk van het verhaal, gelooft dat we door de groeiende overbevolking onze eigen versie van Dante’s ‘Inferno’ aan het scheppen zijn. Er is inderdaad veel ellende op de wereld. Maar als wij die zelf kunnen aanrichten, kunnen we ze ook zelf doen verdwijnen. De hel kan dus vermeden worden, zolang iedereen maar inziet wat het probleem is, en hard werkt om het op te lossen.» Maar dat is niet zo? «Helaas. Weet je, de grootste bedreiging voor de mensheid is onwetendheid. En het omarmen van onwetendheid. Dat zit sinds het begin der tijden in de menselijke natuur, maar ik heb toch het gevoel dat het vandaag nog meer tot uiting komt. Kijk naar Donald Trump: als die windbuil ooit aan de macht zou komen – en dat zie ik voor alle duidelijkheid niet gebeuren –, dan is de hel op aarde meteen een fameuze stap dichterbij. Maar kijk ook naar wat er de laatste vijf jaar in het Midden-Oosten is gebeurd, en hoe daarop gereageerd is: vaak kwamen er

heel simplistische antwoorden op extreem complexe problemen. Verlichting, waarheid, kennis, begrip van de wereld... Ons intellect kan ons redden.» De film hangt een weinig rooskleurig beeld van de toekomst op. «Ik benijd jonge mensen van vandaag niet hoor. Ze staan voor uitdagingen die mijn generatie niet eens kan vatten. Laat me een voorbeeld geven – een slecht voorbeeld misschien, maar toch. (lacht) Ik ben op mijn twintigste verhuisd naar New York, met vrouw en kind. Als we zuinig leefden, konden we net de huur van ons appartement op 45th Street in Hell’s Kitchen betalen. Dat was toen 286 dollar per maand. Nu ben ik datzelfde appartement onlangs nog eens tegengekomen: het wordt vandaag verhuurd voor 2.100 dollar per maand! Welke twintiger kan zich dat veroorloven? Jonge mensen leven vandaag in een compleet andere wereld dan wij vroeger, ze krijgen het harder te verduren.» ‘Inferno’ is na ‘The Da Vinci Code’ en ‘Angels & Demons’ al de derde Dan Brown-verfilming waarin u Professor Robert Langdon speelt. Wat is daar zo leuk aan? «Kijk, als je mijn kop en mijn stem hebt, zal je nooit gecast worden als de stoerste kerel van de bende. Daarom zijn die Dan Brown-verfilmingen voor


metro

MOVIES

Woensdag 19 oktober 2016

11

op een dag niet meer gaan bellen» mij een buitenkansje, want hier kan ik de slimste kerel van de bende spelen. Dat kan ik wél faken! (lacht) Voor mij zijn deze films echt puur spelplezier. En dat meen ik, want ik heb voor alle duidelijkheid geen enkele contractuele verplichting om ermee verder te gaan. Ron (Howard, de regisseur, red.) ook niet. We blijven deze films gewoon maken omdat het zo leuk is. Wie weet komen

jullie band? «Uitstekend. Ron en ik kennen mekaar door en door, we zitten op dezelfde golf lengte. En wat hem speciaal maakt, is dat hij echt luistert naar zijn acteurs! Dat doen regisseurs normaal niet. (lacht) Toen we ‘Apollo 13’ maakten, vond ik dat de dialogen tussen de astronauten nogal generisch en ongeloofwaardig klonken. Toen ik dat tegen Ron zei, was zijn reactie: «Ga

«Als Donald Trump president wordt, is de hel op aarde meteen een fameuze stap dichter» er dus nog, of misschien ook dan maar uitzoeken hoe ze het echt zeiden». Toen zijn we niet.» gaan luisteren naar transcripNa Parijs en Rome draaiden ties van echte gesprekken tusjullie deze keer voornamelijk sen Houston en de bemanning, in Firenze. Hoe is het om tel- en op basis daarvan mochten kens in die historische ste- de acteurs zelf hun dialogen den te werken? Qua logistiek herschrijven. Ron geeft je dus moet dat toch een nachtmer- veel vertrouwen, en ik probeer telkens weer om dat niet berie zijn? «De locaties zijn natuurlijk schamen.» (lacht) prachtig, maar er filmen is inderdaad niet altijd gemakke- U bent een van de langst meelijk. Vooral de tijdsdruk is soms draaiende filmsterren van enorm. Omdat we op toeristi- Hollywood. Wat is uw gesche trekpleisters draaiden, heim? moesten we vaak op 3,5 uur «Kijk, mijn tactiek is heel simfilmen wat we normaal op een pel: ik blijf gewoon mijn passie hele dag zouden doen. Dan volgen. Maar ik ben wel heel kan je als acteur maar beter verbaasd dat ze me nog altijd zorgen dat je scherp staat en nieuwe rollen geven. Ik ben nog altijd bang dat de teleniet te veel takes nodig hebt.» foontjes plots gaan stilvallen Regisseur Ron Howard was en dat het gedaan is. Ach, dan de man die destijds uw film- ga ik wel sneeuwbollen maken carrière lanceerde door u de als hobby.» (lacht) hoofdrol te geven in ‘Splash’. Lieven Trio ‘Inferno’ is intussen jullie @l_trio vijfde samenwerking. Hoe is

WIJ ZOEKEN: Vrijwilligers voor onderzoek

REVIEW De hel betekent voor iedereen wat anders. Voor ons is dat: twee uur in de bioscoop vastzitten met een rotslechte film. Behoort ‘Inferno’ tot die categorie? Nee. Maar de hemel is wel veraf. Tom Hanks speelt al voor de derde keer professor Robert Langdon, de door Dan Brown bedachte golden retriever van de cryptologie: doodbraaf, en bovendien een goeie speurneus. Net als in ‘The Da Vinci Code’ en ‘Angels & Demons’ raakt hij verwikkeld in een zenuwachtige zoektocht die hem – geheel toevallig – langs de belangrijkste toeristische hotspots van Europa en omstreken leidt. Regisseur Ron Howard (‘Rush’) steekt zijn paraplu nog maar eens in de lucht en neemt ons mee op een gegidste looptocht door Firenze, Venetië en Istanbul. Die steden worden – net als het werk van Dante Alighieri – herleid tot hapklare brokjes entertainment. ‘Inferno’ is een matig onderhoudende thriller, maar het gejaagde tempo kan niet verhullen dat de plot geen steek houdt: biochemicus Bertrand Zobrist (Ben Foster) wil de planeet zuiveren door de mensheid te decimeren met een dodelijk virus. Of liever, dat moet iemand anders in zijn plaats doen, na het oplossen van een absurd ingewikkeld raadsel. Waarom Zobrist niet lekker even zelf zijn virus op de wereld loslaat? Omdat Dan Brown dan geen boek had. En Ron Howard geen film. Het was misschien beter geweest. (lt) ■■■■■

Doelstelling

Toelatingsvoorwaarden

Wij bieden u

Bevorderen van onderzoek voor een lokale aanwending op de huid van de rug

• U bent tussen 18 en 55 jaar • U verkeert in goede gezondheid • U heeft ter hoogte van de rug - Geen ernstige acne - Geen roodheid van de huid - Geen zonnebrand - Geen grote tatoeages - Geen wonden, noch littekens - Geen overmatige beharing

• Een fysisch onderzoek • Een vergoeding voor deelname aan de studie alsook voor uw verplaatsingskosten

Al onze klinische studies gebeuren volgens Europese en Amerikaanse normen en werden goedgekeurd door een onafhankelijke commissie voor medische ethiek.

Voor verdere inlichtingen Gelieve ons gratis nummer te bellen

0800/95.667 of surf naar

www.brusselscru.com


uro e 6 9 ot t g j i r op K g n i t r ko bio cam len e autod

Met De Lijn heb je ook altijd een auto binnen bereik.

Af en toe een auto nodig? Dan biedt De Lijn haar abonnees 1 jaar gratis abonnement bij cambio-autodelen Een auto wanneer jij dat wil. Cambio-autodelen is een voordelige formule om een wagen te gebruiken zonder er één te bezitten, of als alternatief voor je 2e wagen. Je kan een cambio-auto gebruiken voor één uur, enkele uren of meerdere dagen.

De voordelen van een auto, zonder de nadelen. Cambio maakt het je heel gemakkelijk : de kosten voor onderhoud, verzekering, keuring en zelfs de brandstofkosten neemt cambio voor haar rekening. Jijs rijdt en cambio doet de rest. Je betaalt enkel een beperkte abonnements- en instapkost en een bedrag in functie van elke rit. Rij je momenteel minder dan 10.000 km/jaar met je eigen wagen, dan ben je bovendien veel goedkoper uit met cambio. Je betaalt in functie van je gebruik en zo bespaar je met je je cambio-kaart al snel vele honderden euro’s per jaar. Zo vormt cambio de ideale aanvulling op je abonnement van De Lijn.

Uitzonderlijke korting tot 96 euro voor jaarabonnees van De Lijn. Een cambio-abonnement kost normaal 48 of 96 euro per jaar, naargelang je weinig of veel gebruik maakt van autodelen. Voor jaarabonnees van De Lijn is dit cambio-abonnement het eerste jaar gratis. Een kopie van jouw abonnement van De Lijn volstaat om van deze aanbieding te profiteren

meer info vind je op www.cambio.be - 09 242 32 17

euro


metro

Woensdag 19 oktober 2016

me by metro

13

#MUSTREAD

Dit is trending op metrotime.be #MOSTLOVED door onze online volgers

Zin in meer nieuws & entertainment ? Volg Metro op social media.

Foto Pixabay

Foto Pixabay

Foto Pixabay

Metro België

Genen bepalen of iemand moeilijke eter is

Supermaan van de eeuw maakt haar opwachting

Het bloed in biefstuk is niet wat we denken

@metrobelgië

Kieskeurigheid op het gebied van eten is genetisch bepaald en ligt niet aan een te lakse opvoeding. Wetenschappers van de University College in Londen deden onderzoek bij 1.921 Britse gezinnen met een zestien maanden oude tweeling. Daaruit blijkt dat ieder van ons wordt geboren met een bepaalde voedselkieskeurigheid. «Onze genen zijn echter niet noodlottig», zegt onderzoekster Clare Llewellyn. «Er zijn veel eigenschappen met een sterke genetische basis, die toch gewijzigd kunnen worden. Dat geldt ook voor moeilijke eters.»

Van zondag op maandag was er al een supermaan, maar op 14 november en 14 december worden we er nogmaals op getrakteerd. Bovendien zal het verschijnsel van volgende maand het grootste van deze eeuw worden in zijn soort. Wanneer een volle maan zich in haar baan om de aarde op het dichtste punt van onze planeet bevindt, spreken we van een supermaan. Op zo’n moment is het hemellichaam ook veel helderder. Supermaan is geen officiële astronomische term. In het wetenschappelijk jargon spreekt men van een perigeummaan.

Het rode goedje dat uit onze biefstuk loopt is geen bloed maar myoglobine, een eiwit dat in grote hoeveelheden voorkomt in de spieren. Wanneer het vlees in stukken wordt gesneden of blootgesteld wordt aan zuurstof, kleuren deze proteïnen rood. Opwarming van het eiwit maakt dat het donkerder wordt. Daarnaast hebben spieren van een koe een hoger myoglobinegehalte dan die van een kalf, wat ook een verklaring voor het kleurverschil tussen beide stukjes vlees is. Hoe ouder het dier, hoe meer het van dit eiwit heeft aangemaakt.

Metro België (NL) Metro België www.metrotime.be

#VIDEO

Deze schattige kat denkt dat haar baasje in bad aan het verdrinken is en doet er alles aan om hem te redden. Het beestje probeert zich onder meer vast te bijten in een hand en op die manier het lichaam uit het water te sleuren. Tot groot jolijt van haar eigenaar. Bekijk de video op nl.metrotime.be

Foto Airbnb

#PHOTO

Nu het bijna Halloween is, pakt Airbnb uit met een wel heel bijzondere actie. Twee winnaars kunnen overnachten in het kasteel van Dracula in Roemenië. Niet in een gewoon bed, maar in ‘gezellige’ doodskisten.

Red Bull Flying Illusion doet het onmogelijke! Met hun grootste dansproductie ooit brengen Flying Steps twee werelden samen die op het eerste gezicht niet bij elkaar passen: breakdance en illusie. Florian Zimmer is verantwoordelijk voor de optische illusies in de show. Hij staat bekend als een rebel en rijzende ster in de wereld van het illusionisme en mocht als eerste Duitser de ‘Golden Lion’ Award van Siegfried & Roy in ontvangst nemen. Zimmer heeft al showelementen voor Janet Jackson ontworpen en werkte zelfs samen met haar broer Michael. Maar een unieke show zoals Red Bull Flying Illusion vereist een speciaal concept. Bijna twee jaar lang heeft Zimmer samen met choreograaf Vartan Bassil aan Red Bull Flying Illusion gesleuteld.

INSPIRED BY METRO PARTNER Lees meer op metrotime.be/red-bull


14

MEDIA

Woensdag 19 oktober 2016

Belga / D. Luyten

Brussel wil geen verhuis van Couleur Café naar Laken BRUSSEL Yvan Mayeur (PS) heeft het voorstel om Couleur Café vanaf volgend jaar te laten plaatsvinden in het Ossegempark in Laken afgewezen. Dat meldt Deredactie.be. De organisatoren van het festival vinden de huidige site van Tour & Taxis niet meer geschikt door de vele werken die de stad Brussel er heeft gepland. Ook de tegenvallende opkomst van de editie van dit jaar zou kunnen meespelen. «We zijn verbaasd hoe snel Couleur Café van de huidige locatie weg wil», zegt de Brusselse burgemeester. «Er is nog een aanliggend park, dus ik zie niet in waarom het festival daar niet zou kunnen plaatsvinden. Het Ossegempark zou bovendien te zwaar lijden als nieuwe locatie.» ■

«Wie weet vraag ik Bart wel ten huwelijk op de planken» LUC APPERMONT VERTELT AAN DAG ALLEMAAL WAARAAN FANS ZICH KUNNEN VERWACHTEN TIJDENS DE MUZIKALE SHOW DOOR VLAANDEREN DIE HIJ SAMEN MET LEVENSGEZEL BART KAËLL HEEFT GEPLAND.

T V-TIPS

metro

19 oktober 2016

UEFA Champions League: FC Barcelona - Manchester City

18-20h

18.30 19.00 19.40

foto CANVAS

Hoewel ze elkaar tussen 1971 en 1975 slechts drie keer hebben bekampt, vormen Muhammad Ali en Joe Frazier een van de grootste rivaliserende duo’s uit de geschiedenis van de sport. Twee boksers met een heel uiteenlopende techniek, maar wel met eenzelfde doel: de ander verslaan. Van de ‘Fight of the Century’ tot de ‘Thriller in Manilla’, in deze aflevering gaan we dieper in op de fascinerende verhouding tussen de twee grootste bokslegendes aller tijden. CANVAS, 21.40 uur

18.30

Sporza - Tennis: European Open uRechtstreeks verslag van de European Open in de Lotto Arena in Antwerpen, onderdeel van de ATP World Tour. Commentaar: Gert Gommé en Inge Van Meensel. Live verslag.

JOKER+ EN LOTTO HET WEER THUIS uSoapreeks (B). Waldek zoekt Simonne op met een dubbel gevoel. Karin krijgt telefoon van een boze cliënt. 20.40 VOOR HETZELFDE GELD uReportagemagazine. Deze week test Jan voedingssupplementen. Hij slikt ze een maand lang om te weten of ze echt hun geld waard zijn.

HET JOURNAAL TERZAKE uNieuwsen duidingsmagazine. Presentatie: Kathleen Cools of Annelies Beck. 20.30 DE AFSPRAAK uActuamagazine over het nieuws en de actualiteit van de dag (B). Presentatie: Bart Schols.

21-22h

21.25

21.10

Q2, 20.15 uur

Great Sporting Rivalries

Het Journaal Het Weer Dagelijkse kost uCulinair magazine (B). Presentatie: Jeroen Meus. Blokken Het Journaal Iedereen beroemd uDagelijks magazine (B).

20-21h

foto Q2

Rechtstreeks verslag van deze wedstrijd in de groepsfase van de UEFA Champions League. Commentaar: Dirk Deferme en Marc Degryse. Presentatie: Tom Coninx. Tom Coninx ontvangt analist Gilles De Bilde in de studio voor een analyse van de wedstrijd. Daarnaast zijn er ook samenvattingen van de andere wedstrijden van die speeldag.

18.00 18.10 18.15

20.00 20.05 20.10

PANO uDuidingsmagazine

20.00 20.05

bestaande uit 4 korte documentaires van telkens 7 minuten (B). Met vandaag ‘Compostella’ van Arnout Hauben, ‘Made in Congo’ van Tom Vantorre, ‘Thuralia’ van Joeri Vlekken en ‘Raymond Tallis | Over Kietelen’ van Johan Grimonprez. 21.40 GREAT SPORTING RIVALRIES Zie tv-tip

22.05

uDocureeks

22-23h

VAN GILS & GASTEN (B). Presentatie: Lieven Van Gils.

22.10

23-24h

23.00 23.15 23.56 23.57 23.58 0.00 0.05 0.20 0.35

23.00 23.45 3.00

18.15 Judge Judy 18.40 Gamejunks 19.10 UFC Update 20.00 Rules of Engagement 20.25 Rules of Engagement 20.50 Law and Order 21.40 CSI 22.30 Nashville 23.20 Storage Wars Canada 23.45 Storage Wars Canada 0.15 Empire 1.10 CSI 2.00 Sverre goes San Diego: The Walking Dead 2.05 Baby Daddy 2.25 Baby Daddy 2.45 Nachtprogramma’s

4X7

(B). Vandaag: Hoe schadelijk zijn antibiotica?. Onze kerngezonde Pano-reporter Peter Brems nam de proef op de som en slikte een zware kuur. Hij is niet alleen, wij Belgen zijn met z’n allen koplopers in het slikken van deze krachtige medicijnen. Kan de schade door zware antibiotica, onder meer in onze darmen, worden hersteld bij onze reporter? We zetten een uniek, medisch experiment op.

uTalkshow

Het Journaal Madam Secretary Winst Joker+/Lotto Keno Euromillions Winstverdeling Het Weer (Herh.) Dagelijkse kost (Herh.) Iedereen beroemd (Herh.) Het Journaal (Herh.)

18.30 Bondi Vet 19.20 Say Yes to the Dress 19.45 Say Yes to the Dress 20.10 Say Yes to the Dress 20.35 Jill & Jessa 21.30 We Are The Busbys 22.25 My Naked Secret 22.50 Doctors 23.45 Last Chance Salon 0.40 Jill & Jessa 1.35 We Are The Busbys 2.30 Doctors 3.20 Last Chance Salon 4.15 NY Ink 5.10 Toddlers & Tiaras

18.00

Sofie in de Keuken van uKookprogramma.

18.20

19.00 19.50 20.00

Presentatie: Sofie Dumont. Echte Verhalen - De Buurtpolitie uDocufictiereeks waarin een politiekorps centraal staat (B). VTM Nieuws Het Weer FAMILIE uSoapreeks

(B). Evy besluit haar klacht tegen Simon in te trekken. Hij is echter niet meer welkom bij de Friends. Lars en Mathias gaan samen sporten. 20.35 HET GROOTSTE LICHT uPanelshow (B). In deze aflevering ontvangen Gert en Ruth de stoerste acteur van Vlaanderen: Axel Daeseleire. 21.50

HELDEN VAN HIER DOOR HET VUUR uReportagereeks over het leven van de brandweermannen en ambulanciers van Brandweerzone Centrum (B). Er komt een oproep binnen over een uitslaande brand in een schuur waar ook gasflessen staan. Bij aankomst staat de schuur in lichterlaaie en het gevaar voor ontploffing komt wel heel dichtbij. Ambulancier Sven komt ter plaatse bij een verkeersongeval waarbij een vrouw zwaargewond is geraakt.

DE IDEALE WERELD uActualiteitenmagazine (B). Presentatie: Otto-Jan Ham, Jelle De Beule en Sven De Leijer. Te gast: Margriet Hermans.

5.00

Chasing Shadows (Herh.) Canvaslus (Herh.) Amerika Kiest - Clinton vs. Trump uUitzending van het derde tv-debat. Live verslag (04.47) Amerika Kiest - Clinton vs. Trump (Herh.) (06.59)

18.25 Married with Children. Komische reeks (VS). 18.50 Live at the Apollo: standupcomedyreeks vanuit het Hammersmith Apollo Theatre in Londen (GB). 19.45 Las Vegas. Dramareeks (VS). 20.40 The Tree of Life. Drama van Terrence Malick (VS 2011). Met Brad Pitt... 23.10 Ray Donovan. Dramareeks (VS). 0.15 Nachtprogramma’s

23.00

Telefacts uActualiteitenmagazine

23.45 0.40

(B). Presentatie: Julie Colpaert. House, M.D uDramareeks (VS). (Herh.) Q-Music (05.55)

18.00 Teen Mom 2 18.45 MTV’s Bugging Out 19.15 MTV’s Bugging Out 19.40 Catfish: The TV Show. 20.25 Catfish: The TV Show. Realityreeks (VS). 21.15 Ridiculousness. 21.40 Ex On The Beach - Double Dutch: realityreeks (NL/B). 22.30 Ex On The Beach - Double Dutch: realityreeks (NL/B). 23.25 Ex On The Beach Double Dutch 0.20 Nachtprogramma’s


metro

15

MEDIA

Woensdag 19 oktober 2016

Nobelcolmité staakt zoektocht naar Bob Dylan STOCKHOLM De Swedish Academy heeft zijn zoektocht naar Bob Dylan (foto), die afgelopen vrijdag de Nobelprijs voor Literatuur won, voorlopig gestaakt. Dat maakte woordvoerster Sara Danius bekend op het Zweedse radiostation Sveriges Radio. «Voorlopig ondernemen we niets meer», laat ze weten. «Ik heb verschillende keren gebeld en gemaild met zijn entourage, die overigens zeer vriendelijk was, maar kwam daarbij nooit in contact met Dylan zelf.» Zo blijft het onduidelijk of de Amerikaanse singer-songwriter op 10 december al dan niet aanwezig zal zijn in Stockholm, waar alle Nobelprijswinnaars van dit jaar in de bloemetjes worden gezet. ■

Koningspaar eregast op Buchmesse

AFP / F. Tanneau

Twitter / @Book_Fair

18.20 18.50 19.20 19.50

That ‘70s Show uKomische reeks (VS). (Herh.) The Simpsons uAnimatiereeks (VS). (Herh.) Two and a Half Men uKomische reeks. (Herh.) Brooklyn Nine-Nine uKomische reeks (VS).

20.15

VOETBAL UEFA CHAMPIONS LEAGUE: FC BARCELONA - MANCHESTER CITY uRechtstreeks verslag van deze wedstrijd in de groepsfase van de UEFA Champions League. Zie tv-tip.

18.50 19.50

Elementary uMisdaadreeks (VS). (Herh.) Komen Eten uCulinaire wedstrijd (B). Presentatie: Herman Verbruggen.

20.35

18.40

Grey’s Anatomy (VS). (Herh.) The Mentalist uMisdaadreeks (VS).

18.00

uDramareeks

19.40

18.50 19.40

20.35

Cold Case uMisdaadreeks

(VS). One Tree Hill uDramareeks (VS). Private Practice uDramareeks (VS).

THE BLACKLIST uMisdaadreeks (VS). Vandaag: The Caretaker. Een wraakactie van de Chinese overheid kost een medewerker van Buitenlandse Zaken het leven. Red en Liz ontdekken een link tussen deze zaak en een Blacklister genaamd de Caretaker. Van deze Caretaker is bekend dat hij zeer gevoelige informatie over criminelen, belangrijke zakenmensen en buitenlandse regeringen bezit.

ZO MAN ZO VROUW waren niet enkel haar bemodderde combat boots, noch het slijtvaste, niet-getailleerde camouflagehemd dat Benny’s (32) hart deed overslaan toen hij Daisy (37) voor het eerst zag in de kazerne. Het ging hem ook om haar wonderschone binnenkant. Maar met de legercarrière al enkele jaren achter de rug, willen zowel Daisy als Benny graag ook eens het oog verwennen.

21.30

DE SLIMSTE MENS TER WERELD uQuiz waarin de kandidaten strijden om de titel ‘de slimste mens ter wereld’. Presentatie: Erik Van Looy. Olga Leyers is vandaag de nieuwe kandidaat.

21.20

22.50

CRIMINAL MINDS uMisdaadreeks (VS/CDN). Vandaag: Hostage. In St. Louis is een tienermeisje kunnen ontsnappen uit een huis waar ze, samen met twee andere vrouwen, jarenlang werd gevangengehouden en misbruikt. Het BAU-team gaat op zoek naar de dader.

22.10

PINK AMBITION uRealityreeks. Freya toont ons het reilen en zeilen achter de schermen van Tutu Chic en hoopt een grote klant binnen te halen. Jill geniet met volle teugen van de vakantie met haar ouders, al horen daar hier en daar ook wat kleine ergernissen bij. 22.40 STRAFFE VERHALEN uReportagereeks. ‘Straffe Verhalen’ reist deze week naar Las Vegas en woont de allereerste Transgenderschoonheidswedstrijd ter wereld bij.

HOT IN HOLLYWOOD uMagazine met alle nieuwtjes uit Hollywood. Ontdek elke week alle nieuwtjes uit Hollywood. 22.15 FLASHPOINT uActiereeks (VS). Vandaag: Forget Oblivion. Een jongeman met een briljant geheugen wordt ontvoerd en vervolgens gedwongen om de specificaties te onthouden van een gloednieuw wapen dat zijn ontvoerders op de zwarte markt willen verkopen.

23.45

23.55

23.05

uRealityreeks. Het

NIEUWE BUREN (B). Nog vier dagen en het avontuur stopt voor Karen en James. Ze ontvangen hun goede vrienden Gert Verhulst en Kristel van K3 in de Stephensonstraat voor een avondje vol spel en plezier. Het duo besluit om voor de senioren een matinee te organiseren in dienstencentrum de Portugese Hof. Verder staat er ook nog een uitstapje naar een Antwerpse karaokebar op de planning. Op financieel vlak gaat het er slecht aan toe. uRealityreeks

20.35

GNOMEO & JULIET van Kelly Asbury (VS 2011). Met de stemmen van James McAvoy (Gnomeo), Emily Blunt (Juliet), Ashley Jensen (Nanette), Michael Caine (Lord Redbrick), Matt Lucas (Benny)... Mevrouw Montague en mijnheer Capulet zijn twee oudere buren die een bloedhekel hebben aan elkaar. Ze weten niet dat hun respectieve tuinkabouters tot leven komen wanneer ze het huis uit zijn. Ook de twee groepen tuinkabouters kunnen het niet met elkaar vinden. Gnomeo, een kabouter die in de tuin van mevrouw Montague leeft, wordt verliefd op Juliet, die bij mijnheer Capulet woont. Hun ontluikende liefde dreigt te worden verstoord door de rivaliteit tussen de twee clans. uAnimatiefilm

FRANKFURT Zeventig Nederlandstalige schrijvers zijn gisteren vanuit het Centraal Station van Amsterdam vertrokken richting Frankfurt om op de Frankfurter Buchmesse samen met koning Filip, koningin Mathilde en de Nederlandse koning Willem-Alexander de opening van het Nederlands-Vlaams paviljoen bij te wonen. Het Belgische koningspaar is dit jaar eregast op de literaire bijeenkomst. De Frankfurter Buchmesse is de grootste boekenbeurs ter wereld. Jaarlijks trekt het evenement 250.000 tot 300.00 bezoekers en zo’n 7.000 standhouders uit meer dan 100 landen stellen er hun boeken voor. ■

Yoko Ono stelt eerste openbaar kunstwerk voor

Foto YouTube

23.25

Top Gear uAutomagazine (GB). Presentatie: Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. (Herh.) (00.30)

0.40

1.20

Elementary uMisdaadreeks (VS). (Herh.) Komen Eten uCulinaire wedstrijd (B). Presentatie: Herman Verbruggen. (Herh.) Geen uitzending

ER uZiekenhuisreeks

0.50

22.00

(Herh.) Geen uitzending

23.55 0.45 1.40 2.25

18.30 All Saints. Ziekenhuisreeks (Aus.). 19.25 Home and Away. Soapreeks (Aus.). 19.55 Met Vier in Bed: realityreeks waarin uitbaters van een B&B elkaar beoordelen (B). 20.40 Last Night. Romantisch drama (VS/Fr. 2010). Met Keira Knightley... 22.25 Younger. Dramareeks (VS). 22.50 Met Vier in Bed: realityreeks 23.35 Real Housewives of NYC 0.30 Nachtprogramma’s

18.00 Nieuws 18.15 EenVandaag 18.45 Sportjournaal 19.00 De wereld draait door 20.00 Nieuws 20.30 DNA onbekend 21.25 Smaakt naar meer: nabeschouwing op de voorbije aflevering van ‘Heel Holland bakt’. 22.10 Face to Face: programma (NL). 22.55 Pauw: latenighttalkshow. Presentatie: Jeroen Pauw. 23.55 Nieuws 0.15 Pauw 1.15 Nachtprogramma’s

18.30 Hallo Nederland 18.50 BinnensteBuiten 19.25 Meldpunt! 19.55 Per seconde wijzer 20.30 Haagse lobby: magazine dat de machten en krachten in politiek Den Haag onderzoekt (NL). 21.15 ZEMBLA: reportagemagazine. 22.00 Nieuwsuur 22.55 2Doc - A Haunting History 23.55 In dienst van de vrede, een portret van rabbijn Awraham Soetendorp 0.40 Nachtprogramma’s

Supergirl uActiereeks

(VS).

(VS). Zoo uDramareeks (VS). CSI: NY uMisdaadreeks (VS/CDN). Cold Case uMisdaadreeks (VS). Nachtprogramma’s

18.00 Lost in the game. Jeugdreeks (NL). 18.23 Het klokhuis: jeugdmagazine. 18.45 NOS Jeugdjournaal 18.55 SpangaS. Familiereeks (NL). 19.20 Nederland in 2050 19.55 3 op reis: reismagazine (NL). 20.30 All Inclusive 21.30 Lieve S-SSanne 22.10 Facts & Villerius 23.05 De Universiteit van Nederland 23.40 Vlucht HS13. Thrillerreeks (NL). 0.25 Nachtprogramma’s

CHICAGO In het Jackson Park van Chicago heeft Yoko Ono met ‘Skylanding’ (foto) haar allereerste openbare permanente kunstwerk aan het publiek voorgesteld. Het gaat om twaalf metalen stalen lotusbloembladen die uit de grond tevoorschijn komen. «Het idee van de sculpturen ontstond drie jaar geleden», vertelt Ono in het bijzijn van 300 gasten. «Het beeldt het moment uit waarop de lucht en de aarde elkaar ontmoeten en er een zaadje ontstaat die ons leert over het verleden en helpt bij het bouwen van een toekomst vol vrede en harmonie.» ■

BIRTHDAY 1862-1954 Auguste Lumière Franse filmpionier 1958 Fientje Moerman Belgische ex-politica 1963 Prins Laurent Prins van België 1967 Erik Goossens Belgische acteur


16

T O P I C S topics@metrotime.be

Woensdag 19 oktober 2016

Leven van kiwikuiken gered met plakband

Schoorsteen blijkt slecht alternatief bij vergeten sleutels TUSCON Jezelf buitensluiten omdat je je sleutels vergeten bent, staat garant voor een baaldag. Een 26-jarige Amerikaan bleef niet bij de pakken neerzitten en kroop door de schoorsteen. Dat bleek een foute keuze. Omdat het rookkanaal bovenaan breder is, raakte de onfortuinlijke bewoner halverwege

metro

vast. Pas na vier uur roepen en tieren merkte een buurtbewoner hem op. De brandweer kwam gelukkig snel ter plaatse en kon hem relatief eenvoudig uit de schouw trekken. Na een checkup bleek bovendien dat de man behalve een roetzwarte huid niets ernstig heeft overgehouden aan het voorval. ■

ROTORUA Plakband kent veel toepassingen en kan zelfs nuttig zijn bij het behoud van diersoorten. Dat hebben medewerkers van het Rainbow Springs Nature Park in Nieuw-Zeeland bewezen. Een van de vrijwilligers had er per ongeluk een kiwi-ei beschadigd. Gelukkig waren medewerkers van het park bij de pinken. Met plakband verhinderden ze dat het ei te veel vocht verloor, wat het kuiken de kans gaf om te overleven. Enkele dagen later kwam de kleine kiwi gezond en wel uit het opgelapte ei. De loopvogel kreeg de naam Fissure, Engels voor barst, mee. ■ Facebook / Tucson Fire Department

MOOIE MOMENTEN scenario & tekeningen

hou je van je vader?

natuurlijk! wat een vraag...

Jim

KISS

RIDE

➤ Happy 11 maand samen schat! :D Zoals steeds wacht ik je vanavond aan het perron van Liedekerke! Ik kijk er enorm naar uit!!! Xxx Jonas

➤ Aan de hulpvaardige treinconducteur en medepassagiers die me hielpen toen ik flauwviel op de trein van 06u20 Aalst-Gent op 17/10 : dank u. Johan

excuseer, maar ik luister naar je, en...

maar nee, je bent gek! zo zit het niet! het is alleen...

... je moet toch een beetje een afstandelijke relatie hebben met je vader om te wachten op zijn dood in de hoop een mooi moment met hem te beleven... niet?

alleen...

➤ Help! Ik ben mijn sleutels vergeten op de trein van Leuven naar Hasselt (7u43-8u22) op 18 oktober. Wil de eerlijke vinder deze sleutels binnenbrengen in het station van Leuven of Hasselt? Eeuwige dankbaarheid is gegarandeerd! L.W.

➤ Verloren: mijn hart! Aan jou, P. Voor altijd. Deze keer is het mijn beurt om je via deze weg te zeggen hoeveel ik van je hou. Jij maakt mij compleet. xoxo Je stinkie 2.0.

oh verdomme, je hebt wel gelijk! ik nodig hem uit op restaurant, we nemen daar nooit de tijd voor, dat is stom!

nee nee, je hebt gelijk! we zien elkaar nooit, we wonen nochtans op amper tweehonderd kilometer van elkaar!

ik bel hem!

wat? nu?

nu ja, ik zei zomaar wat...

➤ Beste finance-collega's, bedankt voor deze mooie en nieuwe opportuniteit om met gedreven en enthousiaste mensen samen te werken. Hopelijk Is dit het begin van een mooie carrière. Ik wens jullie allemaal alvast een leuke en productieve werkdag toe. Tanguy

DE LIEFDE VAN JE LEVEN TEGEN HET LIJF GELOPEN, JE LUCKY SOK KWIJTGESPEELD OF GEWOON ZIN OM IETS LEUKS MET DE WERELD TE DELEN ? STUUR EEN BERICHTJE MET DE HASHTAG #KISSANDTWEET VIA T WITTER OF INSTAGRAM OF MAIL NAAR kissride@metrotime.be De Metro-redactie maakt een selectie van de ingezonden berichten. Metro is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van deze berichten.


metro

17

EXTRA TIME

Woensdag 19 oktober 2016

Sumbrero® 14

17 8/11

10

21

10

16

13

Dus bijvoorbeeld: 4=1+3 of 3+1, maar niet 2+2, 0+4 of 4+0. Dit zijn de puzzelrichtingen van sumbrero:

16 8/11

6

21

9 5

7

5/10

1

7/11

21

8

8/10

Oplossing

9

5

9

8/11

7

24

8/ 12

3

10/13

De getallen in de zwarte driehoekjes vormen de som van cijfers van 1 tot en met 9 (nooit 0), die verticaal of diagonaal in de witte vakjes moeten worden ingevuld. Per som mag elk cijfer maar één keer voorkomen.

© De Puzzelaar

4/7

Letters leggen 4/13

6/11

5/14

5/13

5/8

7/12

4/11

6/11

Een aantal vormen met letters past precies op de daarboven afgebeelde vormen. Als ze op de goede plaats worden teruggelegd, is er een woord te lezen.

PLANT 6/12

19/25

8/14

10/12

2/4

Metroscoop

9/22 20/25

7/14

13/20

18/19

10/21

26/34

12/21

14/20

15/23

7/11

5/11

9/12

9/10

8/8

12/16

19/23 21/03 tot 20/04

19/25 20/27 21/29 18/32

21/04 tot 20/05

21/05 tot 21/06

22/06 tot 22/07

Volg je ons al op facebook?

Meningen lopen uiteen, de voorstellen die worden gedaan staan haaks op elkaar en iedereen verwacht nu dat jij knopen doorhakt. Stel ze niet teleur en zorg ervoor dat je voorstellen hout snijden.

24/09 tot 23/10

24/08 tot 23/09

Waarschuwing: jij staat in de voorste linies en die positie lijkt verre van gunstig. Toch moet je initiatief nemen! Wacht er niet te lang mee en vertrouw op je flair en oriëntatievermogen.

De stijgende maan in jouw teken versterkt je perceptievermogen. Heel mooi, want dit stelt je in staat om heldere keuzes te maken. Liefde: je hoeft maar ergens om te vragen en er wordt voor gezorgd!

Probeer je horizon te verbreden, verheug je op de perspectieven die dit biedt, en reageer snel op nieuwe ontwikkelingen. Misschien moet je eens nadenken over een samenwerking, om beter vooruit te 24/10 tot 22/11 komen.

Dromen en luchtkastelen bouwen is niet verboden, maar op deze voor jouw teken negatieve dag is het ook weer niet verstandig. Beperk je liever tot de lopende zaken en neem geen risico's.

De sfeer is geladen, er is constant druk op de ketel en gesprekken lopen op niets uit. Je hebt het gevoel dat je niet kan zeggen wat je denkt, en dat je niet wordt begrepen. Houd het dus maar bij routineklusjes. 23/11 tot 21/12

Kijk nog eens goed naar de gevolgen van je beslissingen. Wat is er goed gegaan en wat niet? Blijf realistisch en luister ook naar de mensen in je omgeving. Probeer verder wat zuiniger te zijn.

Je energie is niet enorm groot, dus neem niet nóg meer hooi op de vork. Houd je liever een beetje gedeisd en beperk je tot de lopende zaken. Liefde: Je hebt veel te bieden, maar aan wie?

22/12 tot 20/01

Alles wijst erop dat je niet stil kan blijven zitten en dat je het gaspedaal wilt indrukken. Al is het maar om de anderen te plagen! Waarschuwing: zo kan je het jezelf heel, heel moeilijk maken.

Om een einde te maken aan een stormachtige samenwerking of een onprettige situatie recht te trekken, zul je je diplomatieke talenten moeten aanspreken. De stijgende maan geeft je het nodige 21/01 tot 19/02 zelfvertrouwen.

Elk nieuw initiatief lijkt te worden gesmoord door de sleur. Daar kan je over mopperen, maar misschien geeft dit je ook de mogelijkheid om even wat privéproblemen te regelen. Vindt je partner ook fijn!

Er is geen vuiltje aan de lucht, maar in je omgeving verandert het een en ander en daar liggen uitdagingen. Liefde: leer te genieten van toevallige en onverwachte mooie voorvallen.

23/07 tot 23/08

Blijf op de hoogte via Metro België

Oplossing

6/15

20/02 tot 20/03

© De Puzzelaar

6 A

2 6 9 4

3

9 4 5 2 2 7 8 4 1 7 3 4 9 2 1 B 4 7 3 5 6 8 C 6 3 1 9 5

6685 verzonden / ontvangen € 1,00 / SMS

Puzzel & Win Vertrek van de cijfers die al ingevuld zijn en zorg ervoor dat; op elke horizontale lijn, op elke verticale lijn, en in elk blok van 3x3 vakjes, de cijfers van 1 tot 9 slechts één keer voorkomen. Slechts 1 oplossing mogelijk!

Spectaculaire heldere beelden De Nikon D3300 is voorzien van een lcd-scherm van 7,5 cm, een CMOS-sensor van 24,2 MP en maakt altijd de scherpste foto’s en video’s dankzij de EXPEED 4 beeldprocessor. Zelfs in donkere situaties legt dit reflextoestel alles nog helder vast op beeld. Zelfs een vluchtige beweging legt hij spectaculair vast. En anders werk je ze nog een beetje bij met een van de 13 speciale effecten! www.nikon.be Breng de cijfers uit de Sudoku naar de vakjes abc

M T

4

2

A

B

C

Zend MT42 spatie 3 CIJFERS naar 6685 (vb: MT42 123) Of bel de oplossing door naar het nummer 0905 23 355

WINNAAR WEEK 36 Wint een Huawei Mediapad M2 8.0: M. Messely / 8560 Moorsele Meer prijzen en onbeperkt puzzelen op metrotime.be/games

Reglement en info: De wedstrijden lopen t/m 23/10/16 tot 23.59 uur - Deelnamekost: Per oproep: €2,00 - Per sms: €1,00 max. 4 verzonden/ontvangen berichten, volledige sms deelname €4,00 - Enkel deelname via deze kanalen is geldig - De winnaars worden, getrokken uit de juiste inzendingen, persoonlijk verwittigd en vermeld in Metro - Per gezin of adres wordt er slechts één prijs toegekend - De prijzen blijven na afsluiting twee maanden ter beschikking - De verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van MConcept bvba en zijn bestemd voor de organisatie en afhandeling van deze wedstrijden. U heeft recht op inzage, verbetering en schrapping van uw gegevens - Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden tenzij u zich daartegen verzet - De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. Minderjarig? Vraag toestemming aan je ouders. Wedstrijdorganisatie: MConcept bvba, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B - Helpdesk: info@mconcept.be - tel. 03/216 46 84 MT16w42 161019SN


detrein.be

Hou je van sensatie? Neem de spooktrein. B-Dagtrip Walibi Halloween Treinreis H/T + toegang tot het park ĂŽInfo en voorwaarden op detrein.be

detrein.be

Neem de expotrein. B-Dagtrip Museum Plantin-Moretus Treinreis H/T + toegang tot het museum

ĂŽInfo en voorwaarden op detrein.be


metro

SPORTS

Woensdag 19 oktober 2016

19

De Bruyne is Speler van de Maand

Van der Sar maakt promotie

Kevin De Bruyne (foto) is bij Manchester City verkozen tot Speler van de Maand. De Rode Duivel, die pas hersteld is van een dijbeenblessure, was in september goed voor twee doelpunten en evenveel assists, wat voldoende bleek om de fans van de Citizens te overtuigen. Afgelopen weekend miste De Bruyne wel nog een strafschop tegen Everton.

Edwin van der Sar (foto) wordt zoals gepland de nieuwe algemene directeur van Ajax. De voormalige doelman volgt in de Amsterdam ArenA Dolf Collee op, die op 11 november een stap opzij zet. Van der Sar, die nu nog verantwoordelijk is voor de marketing, moet in zijn nieuwe functie als uithangbord fungeren voor de Nederlandse topclub.

AFP / O. Scarff

AFP / L. Van Lieshout

«Een Tour voor durvers» WIELRENNEN De Ronde van Frankrijk wordt volgend jaar uitgevochten op een atypisch parcours. Met slechts drie aankomsten bergop en weinig kilometers tegen de klok biedt de volgende Tour volgens grote baas Christian Prudhomme «alle kansen op spektakel».

Het startschot van de Tour 2017 zal op zaterdag 1 juli weerklinken in het Duitse Düsseldorf, waarna de karavaan ons land aandoet. Een dag later is Luik de aankomstplaats van de tweede etappe, terwijl de derde rit vanuit Verviers vertrekt. De aanloop in België en Duitsland luidt een atypische editie in, waarbij er vooral een pak minder geklommen moet worden. Op papier althans, want volgens organisator ASO is het aantal cols in vergelijking met de vorige editie teruggebracht van 28 naar 23. Slechts vijf ritten krijgen het etiket bergetappe opgeprikt, waarvan slechts

drie met een aankomst bergop: La Planche des Belles Filles, Peyragudes en Izoard. In vergelijking met de Giro en de Vuelta is dat erg weinig, wat volgens Prudhomme net de bedoeling is.

MINDER COLS

«Wij spiegelen ons niet aan de Ronde van Spanje of de Giro», zegt de Fransman. «De Tour is de belangrijkste koers van de wereld en dus varen wij onze eigen koers. We hebben gekozen voor minder cols, maar de beklimmingen die de renners krijgen voorgeschoteld zijn steiler en moeilijker en zullen veel eisen.» Zo maken er een paar gloednieuwe beklimmingen hun opwachting, met stijgingspercentages tot 18%. Het werk tegen de klok wordt beperkt tot twee etappes, goed voor slechts 36 kilometer in totaal: 13 in de openingstijdrit in Düsseldorf - een uitgelezen kans voor Tony Martin om voor eigen volk de gele trui te pakken - en 23 op de voorlaatste

etappe in Marseille. Dat laatste is niet meteen naar de zin van titelverdediger Chris Froome. «Ik had liever wat meer kilometers tegen de klok gehad, maar dat is de Tour», reageert de Brit. «Ieder jaar brengt een nieuw parcours en verrassingen, maar deze Tour zal beslist worden in de bergen, niet tegen de klok. Het zal in ieder geval overal opletten geblazen zijn, zoals zo vaak.»

«VOOR COMPLETE RENNERS»

Prudhomme maakt zich sterk dat het parcours voor meer spektakel moet zorgen. Aankomsten bergop leiden vaak tot een getelefoneerd koersverloop, wat net is wat ASO wil vermijden. «De Tour moet verrassen en met dit parcours bieden we alvast kansen aan renners die durven aanvallen op plaatsen waar dat niet altijd voor de hand ligt. Dit is een editie voor een complete renner, iemand die durft. Je moet voortdurend op je hoede zijn.» ■

IN CIJFERS

«Dit moet Wellens zin geven om terug te keren naar de Tour» De reacties op het parcours voor 2017 lopen uiteen, maar bij Lotto-Soudal wordt het alvast op gejuich onthaald. «Ik zie acht, misschien negen kansen voor de sprinters», zegt manager Marc Sergeant, die ook mogelijkheden ziet voor aanvallers als Thomas De Gendt, Tony Gallopin en Tim

De 104de editie van de Tour telt in totaal 3.516 kilometer, verdeeld over 21 etappes — Daarvan zijn er 9 vlakke ritten, 5 bergritten, 5 overgangsetappes en 2 tijdritten — De kortste rit in lijn is de 13de etappe, die amper 100 kilometer lang is — De renners moeten onderweg van Düsseldorf naar Parijs 23 cols be-

Wellens (foto). Die laatste zakte bij zijn vorige deelname door het ijs, maar volgens Sergeant zou dit parcours hem moeten overtuigen. «Het kan hij bijna niet anders dan dat hij opnieuw zin krijgt om deel te nemen», klinkt het. «Dit is een editie die hem veel uitdagingen biedt.» ■ AFP / L. Benies

dwingen, waarvan 1 in de Vogezen, 6 in de Jura, 8 in de Pyreneeën, 2 in het Centraal Massief en 6 in de Alpen — Het dak van de Tour is de Galibier, die na zes jaar afwezigheid terugkeert en 2.642 meter hoog is — De hoogste aankomst bergop is de Col d’Izoard: 2.360 meter.


Kosten voor Spelen in Tokio swingen de pan uit OLYMPICS Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakt zich zorgen over de stijgende kosten voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Het budget bedraagt nu al 26 miljard euro, wat vier keer meer is dan de simulaties toen de Japanse hoofdstad in 2013 de organisatie kreeg toegewezen. IOC-voorzitter Thomas Bach zat daarom rond de tafel met Yuriko Koike, de nieuwe gouverneur van Tokio, om te bekijken hoe er bespaard kan worden. Een mogelijke piste is om een aantal olympische accommodaties te verplaatsen, zodat er geen nieuwe infrastructuur gebouwd moet worden. Zo zouden de roei-, kano- en kajakwedstrijden mogelijk verhuizen naar een locatie op zo’n 400 kilometer van Tokio. Voor een aantal andere sporten, waaronder het baanwielrennen, is al beslist dat er zal uitgeweken worden naar bestaande infrastructuur. ■

Moedig Club blijft alweer achter met lege handen

AFP / K. Nogi

Uitslagen derde speeldag CL

GROEP E Bayer LeverkusenTottenham: 0-0 CSKA MoskouAS Monaco: 1-1

GROEP F Real MadridLegia Warschau: 5-1 Sporting LissabonBorussia Dortmund: 1-2

GROEP G Club BruggeFC Porto: 1-2 Leicester CityFC Kopenhagen: 1-0 Belga / B. Fahy

VOETBAL Club Brugge is nog altijd puntenloos in de Champions League. Op de derde speeldag had de landskampioen lang uitzicht op een gelijkspel tegen de Portugese topclub Porto, maar in de slotminuten liep het alsnog mis: 1-2. Na de povere prestaties in de eerste twee groepswedstrijden besloot Michel Preud’homme om het tegen Porto over een andere boeg te gooien. De Brugse trainer stuurde een driemansdefensie (Poulain, Denswil, Simons) het veld op, met Van Rhijn en Limbombe op de f lanken van een versterkt middenveld. Die aanpak loonde want vanaf de aftrap zette Club hoog druk op de helft van de Portugezen, wat al snel kansjes opleverde. Zo werd Casillas een eerste

keer op de proef gesteld door Vossen en moest de Spaanse doelman zich reppen op een afgeweken vrije trap van Van Rhijn. Nog voor het kwartier kon het Jan Breydelstadion een eerste keer echt ontploffen na een knappe aanval van de thuisploeg, in de rebound koelbloedig afgewerkt door Vossen. Meteen het eerste doelpunt van Club Brugge in deze campagne en het eerste in de Champions League in bijna elf jaar. Naarmate de eerste helft vorderde, herstelde Porto zich gaandeweg van de vroege tegengoal en moest Butelle een paar keer attent zijn, al bleven levensgrote kansen voor de bezoekers uit. Na de pauze ging Club aanvankelijk op zijn elan door. Al na vijf minuten had Vormer de 2-0 aan de voet, maar zijn schot scheerde de verkeerde kant van

de paal. Op het uur greep Porto-trainer Nuno in met een dubbele wissel. Brahimi en Corono kregen hun kans, terwijl Depoitre de hele wedstrijd vanop de bank toekeek. De bezoekers begonnen aan te dringen, wat gevaar opleverde via Brahimi en Otavio, die in één tijd net voorlangs schoot. Halverwege de tweede helft viel de verdiende gelijkmaker dan toch via de Mexicaanse verdediger Layun, die een tegenaanval fraai afwerkte met een ferme knal. In het slotkwartier beperkte Club zich tot het verdedigen van het gelijkspel. Dat leek ook te lukken, tot Claudemir in de toegevoegde tijd een strafschop veroorzaakte. André Silva liet de wenkende kans niet liggen en zo blijft blauwzwart opnieuw met lege handen achter.

Hazard mist CL-duel tegen Celtic door knieblessure Borussia Mönchengladbach kan vanavond geen beroep doen op Thorgan Hazard (foto) voor het Champions League-duel met de Schotse landskampioen Celtic. De Rode Duivel sukkelt nog steeds met de knieblessure die hem ook al aan de kant hield tijdens de voorbije WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië en Gibraltar. Hazard reisde daarom niet mee af naar Glasgow, waar Borussia Mönchengladbach punten moet rapen om nog in de running te blijven voor de achtste finales. Na twee speeldagen zijn de Duitsers voorlopig puntenloos laatste in groep C. In het andere duel nemen Kevin De Bruyne en Vincent Kompany het met Manchester City op tegen FC Barcelona. ■

GROEP H Olympique LyonJuventus: 0-1 Dinamo ZagrebSevilla: 0-1

KORT NIEUWS KV Mechelen heeft het schorsingsvoorstel voor Uros Vitas aanvaard. De Servische verdediger moet twee speeldagen aan de kant blijven na zijn drieste tackle op Oostendespits Knowledge Musona. Judoka Dirk Van Tichelt stelt zijn wederoptreden uit tot de Grand Slam van Tokio, begin december. Normaal zou hij deze week de competitie hervatten op de Grand Prix van Qingdao. «Maar mijn entourage heeft mij doen inzien dat het beter is om rustig op te bouwen», klinkt het. Er moet alweer een atleet een medaille teruggeven die hij op de Olympische Spelen van 2012 veroverde. Het gaat om de Russische gewichtheffer Apti Aukhadov, die zilver pakte in de klasse tot 85kg. In zijn bewaarde urinestalen werden sporen van verboden middelen aangetroffen.

AFP / O. Andersen

Metro nl 20161019  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you