Issuu on Google+

u…Š

28 ȃȅǼȂǺȇǿȅȊ

:::0(75232/,61(:6*5

Αν ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, όπως είχε πει η Μελίνα Μερκούρη, τότε στην οδό Πολυγνώτου στην Πλάκα μοχθούν «αγαθοί εργάται». Εκεί θα στεγαστεί το Μουσείο Καβάφη, κάτι που πραγματικά έλειπε από την πόλη.

y{ˆÄ|s}€yÄ y‹‰ˆÄxs{€‚‰ s€{ċˆÄxv{{


Metropolis Free Press 26.11.10