metropolis times april 2017

Page 1

THE

METROPOLIS ARKITEKTUR & DESIGN AS

METROPOLIS TIMES No

37 APRIL 2017

www.metropolis.no

INSPIRASJON FRA

PERÚ

GOD

ABW ACTIVITY BASED WORKING

HVA ER DET? Bli med inn til NORSK TIPPING

PÅSKE!


Det er vår i emning. Lyset er tilbake og det merkes at dagene blir lengre, og at omgivelsene rundt oss sakte men sikkert blir grønnere for hver dag som går.

GOD PÅSKE

Vi Metropolitter tar en velfortjent ferie til fjells, ved vannet og i storbyen. vi fyller på med inspirasjon, slik at vi etter påske kommer uthvilte og spenstige tilbake for å fortsette vårt solide arbeid og skape begeistring for alle våre kunder og samarbeidspartnere.

BACK TO VISUALISERING: L2 ARKTIEKTER

1.

i denne utgaven av metropolis Times har vi fokus på ABW-løsninger. i tillegg viser vi noen smakebiter av som skjer hos metropolis for tiden.

I samarbeid med Kruse Smith og L2 arkitekter vant vi konkurransen om utvidelsen av Høyskolen i Bergen. Utvidelsen er et nybygg som skal danne Kronstadplassens tredje side og skal være en del av Kronstad Campus. Svaret er «Edens Hage». Bygget kompletterer med det eksisterende høyskoleanlegget og har sammenheng i funksjon, materialbruk, former og fasadeuttrykk. I motsetning til byggets form får innsiden to store atrier med ulike organiske former, hvor av ett er et raust klimatisert rom med levende planter og trær. De luftige atriene har godt med dagslys fra takvinduer, og fellesområdene har mange små oaser og en variert romlig opplevelse.

med det ønsker Vi alle våre venner & samarbeidspartnere en herlig påske!

tine meierier

SCHOOL!

VI JOBBER MED UTROLIG MYE SPENNENDE, MEN HAR OGSÅ AVSLUTTET MANGE FLOTTE PROSJEKTER DEN SISTE TIDEN. HER VISER VI ET LITE UTDRAG FRA NOEN AV DEM.

6.

itera baker hansen bærums verk


VI PRESENTERER

CHOICES

2.

boligutvikling i

bispevika

VISUALISERING: RAGNARS

4.

3. VISUALISERING: OSLO S UTVIKLING

METROPOLIS HAR UTVIKLET EN NY MØBELSERIE I SAMARBEID MED MØBELPRODUSENTEN RAGNARS. CHOICES ER ET MODULBASERT MØBEL SOM KAN SKREDDERSYS MED DINE EGNE PREFERANSERPÅ BÅDE FRONTER OG SKAPSTØRRELSER. DITT VALG, DITT UTTRYKK

I SAMARBEID MED OSLO S UTVIKLING ER VI MED PÅ LAGET FOR Å SKAPE VAKRE OG VARIGE INTERIØRKONSEPT FOR NYE BOLIGER I BISPEVIKA. OVER VISE VI TO KONSEPTER, «LYS NORDISK» OG «MØRK URBAN» FOR BOLIGENE VI UTVIKLER PÅ EUFEMIAS PLASS.

HØYDEPUNKTER FRA

STOCKHOLMSMESSEN

5. VI ROCKET FOTO: METROPOLIS

SVALBARD

STOCKHOLM FURNITURE FAIR ARRANGERES I FEBRUAR HVERT ÅR, OG SOM ALLTID REISER VI DIT FOR Å HOLDE OSS OPPDATERT PÅ NYHETER OG FÅ FAGLIG INSPIRASJON. VI GLEDER OSS TIL Å TA FATT PÅ NYE PROSJEKTER MED MASSE NYTTIG KREATIVT PÅFYLL!

I JANUAR REISTE ALLE METROPOLITTENE TIL SVALBARD PÅ OPPLEVELSESTUR. VI HADDE EN FANTASTISK OPPLEVELSE SAMMEN I SVALBARDMØRKET OG FIKK KJØRE BÅDE SCOOTER OG HUNDESPANN. VI ELSKER SVALBARD OG REISER GJERNE IGJEN!


1. 2.

PERÚ En reise gjennom farger, mønster og glede

Fargerike tekstiler står sentralt i peruansk kultur, og både kvinner og menn lager og bærer tekstilene med stolthet. Ingen mønster er tilfeldige, de forteller historier fra Inka-tiden eller illustrerer symbolikk fra forfedrenes tid.


Innslag av mønstret peruansk tekstil skaper en spennende kontrast mot romantiske, rustikke interiører såvel som mot skandinavisk minimalisme.

4. 3.

1. Peruanske “frazada” brukes som gulvtepper eller sengepledd og kan kjøpes på f.eks: www.intiearth.com www.etsy.com 2. Den spesialbygde sofaen har fått trekk laget av 16 ulike peruanske bordduker. Foto: Jessica Helgerson Interior Design 3. Peruanske puter og rustikk trebenk i vakker kombinasjon. Foto: Amber Interior Design 1. Hjemme hos eieren av www.intiearth.com kombineres antikke europeiske møbler med håndlagde peruanske puter og tepper som kan kjøpes på nettsiden. Foto: Intiearth Øvrig foto: Cathrine Holst

D

et var en gang en Metropolitt som ville ut og se verden. Heldig som hun var, fikk hun permisjon og dro til Perú på oppdagelsesreise. Der fant hun spektakulær natur, fantastisk mat, rik kulturhistorie og et folk med et humør like gledesspredende som de fargerike tekstilene som kjennetegner peruansk håndverkstradisjon... Når jeg nå er hjemme igjen er det med et ønske om å bringe mer farge inn i norske interiører.

Gleden man føler av å omgi seg med vakre farger og mønster kan sammenliknes med å for eksempel befinne seg i en fargesprakende, blomstrende hage - hvorfor skulle man ikke ville omgi seg med dette innendørs også? Men om du ikke tør å male veggene limegrønne, kan du alltids ta inn noen fargerike detaljer. Selv har jeg funnet ut at et lite innslag av Perú aldri er feil!


HVOR SKAL DU JOBBE I DAG? ABW (Activity based working): Hva er det? Hvordan får man det til? Tidligere omtalte man alt som åpent landskap. Nå snakker stadig flere om aktivitetsbaserte kontorer.

ABW

ACTIVITY BASED WORKING ABW har blitt et buzz-ord som alle snakker om og legger ulikt innhold i. ABW er en arbeidsmetode, der man velger tilrettelagte omgivelser sett opp mot oppgavene / arbeidsoppgavene som skal gjøres. Den ansatte har ikke fast plass, men et rikt utvalg av plasser å velge i. For å få til en optimal ABW løsning er det tre faktorer som er gjensidig avhengig av hverandre. • Arkitekturen må være tilpasset ABW med varierte arealer tilrettelagt for ulikt type arbeid og ulik grad av samvær. • Teknologien, må ha et intuitivt brukergrensesnitt og være tråløs og mobil. • Organisasjonen, arbeidsmetoden må avspeile seg i organisasjonenhvordan hver enkelt jobber og hvordan bedriften er organisert.

Sofaer for Sofaersamarbeid for skjermet skjermet samarbeid


PROSJEKTET

Norsk Tipping er i likhet med alle norske bedrifter i endring. De ville få til mer samhandling på tvers av prosjekter og avdelinger, jobbe smartere, ha en åpnere og mer inkluderende kultur og få frem stolthet og eierskap til merkevaren.

I et lokale hvor man tidligere hadde hatt et enormt varelager og postmottak, funksjoner som er endret og krever mindre plass var tilgjengelig. Dette ble utgangspunktet for piloten hvor ny arbeidsform skulle testes ut.

“Konsentrasjonshytter” Åpen arbeidsplass

Samarbeid Raske møter


MAKSIMAL UTTELLING Etter bred involvering med brukergrupper, sammensatt av ulik kompetanse ble det gjennomført befaringer, workshops og gjennomgang av behov. I tillegg har det vært god lederforankring gjennom prosjektet. Etter 4 måneders drift er det spennende å høre erfaringene fra lederne, brukerne og driften: Randi Røed, leder for HR, ha fulgt prosjektet fra begynnelse til slutt og er godt fornøyd med resultatet: ”Vi ser at de nye lokalene våre virker som en katalysator for å få til mer samhandling, bedre informasjonsdeling og involvering. De som har flyttet inn har fått økt bevissthet og stolthet over den moderne arbeidsplassen sin” sier Randi.

“Vi ser at de nye lokalene våre virker som en katalysator for å få til mer samhandling, bedre informasjonsdeling og involvering. De som har flyttet inn har fått økt bevissthet og stolthet over den moderne arbeidsplassen sin”

- RANDI RØED, leder for HR - RANDI RØED, leder for HR

Tjøstel Ree-Lindstad, prosjektleder for byggeprosjekt og leder for eiendomsavdelingen er vant til mange tilpasninger og vekslende behov opp gjennom årene. Han ser den største driftsmessige og økonomiske gevinsten er at det blir lite speisaltilpassninger i arealene. ”De ansatte bruker arealene som de er, det er mer universelt da alle kan finne en plass som passer dem”. Ved hjelp av målingsutsyr ved hver arbeidsplass konstaterer Tjøstel overrasket at tilstedeværelsen er langt lavere enn de 60% man først hadde antatt. Metropolis har vært med på prosessen, fra A-Å og er fornøyd med at Norsk Tipping har fått maksimal uttelling, både arkitektonisk, teknologisk og organisatorisk i lokalene på Hamar.


“De ansatte bruker arealene som de er, det er mer universelt da alle kan finne en plass som passer dem” -TJØSTEL REE-LINDSTAD, prosjektleder for byggeprosjekt og leder for eiendomsavdelingen


Følg oss! @metropolis.no Metropolis arkitektur & design www.metropolis.no

Metropolis arkitektur & design AS Rosenborggata 19 A 0356 Oslo Pb 5273 Majorstua 0303 Oslo +47 47 47 67 38


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.