AMB - Raport amb 2013

Page 1

RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

RAPORT DE ACTIVITATE 2013 Proiecte derulate de către Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov în anul 2013: I. Proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional buget: 2.715.601,47 RON 1. Proiect „Achiziţia şi instalarea echipamentelor specifice pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în unităţile de învăţământ şi pe domeniul public din localităţile Codlea, Săcele, Râşnov, Predeal şi Ghimbav”, finanţat prin Programul Operaţional Regional. Obiectivul proiectului: asigurarea unui climat de securitate la nivelul instituţiilor de învăţământ din arealul urban al Polului de Creştere Braşov în vederea îmbunătăţirii gradului de siguranţă publică şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii comunităţilor locale Beneficiarii proiectului: -

Şcoala Generală nr. 1 Codlea

-

Şcoala Generală nr. 3 Codlea

-

Liceul Teoretic Codlea

-

Şcoala Generală Ghimbav

-

Liceul Mihail Săulescu Predeal

-

Şcoala Generală nr. 1 Râşnov

-

Şcoala Generală nr. 2 Râşnov

-

Şcoala Generală nr. 3 Râşnov

-

Şcoala Generală nr. 5 Săcele

-

Grup Şcolar Victor Jinga Săcele

Rezultatele proiectului: -

dotarea instituţiilor de învăţământ beneficiare ale proiectului cu sisteme integrate de securitate cu următoarele componente: detecţie şi alarmare la efracţie, detecţie şi avertizare la incendiu, control acces, supraveghere video


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

-

crearea dispecereatelor de monitorizare a sistemelor de securitate care vor funcţiona în fiecare instituţie de învăţământ precum şi la nivelul secţiilor de poliţie locală din localităţile: Codlea, Ghimbav, Predeal, Râşnov şi Săcele

Durata proiectului: 2012-2014 Buget total: 2.715.601,47 RON 2. Proiect “Dezvoltare zonă economic Braşov Nord - Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri”, finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa I depus pentru Municipiul Braşov Obiectivul proiectului: contribuirea la dezvoltarea economică şi socială a Polului de Creştere Braşov şi a competitivităţii economice a regiunii Centru prin susţinerea sectoarelor economice cu potenţial de creştere şi stimulare a colaborării în domeniul activităţilor de cercetare inovare. Grupul ţintă în cadrul proiectului: -

firme active în domeniul energiei durabile, electrotehnicii, industriei aeronautice şi IT & C,

-

firme start-up din domeniul energiei durabile, electrotehnicii, industriei aeronautice şi sectorul IT & C,

-

tineri specialişti din sectoarele menţionate anterior şi din domenii conexe,

-

repretentanţe ale unor firme cu sedii principale în afara Braşovului,

-

firme de consultanţă,

-

absolvenţii cu studii doctorale şi postdoctorale,

-

firme interesate de identificarea de furnizori de servicii şi produse din domeniul tehnologiilor pentru energie regenerabilă, aeronautică, electrotehnică şi IT & C.

Rezultatele proiectului: -

sprijinirea dezvoltării de noi afaceri în domenii viabile, în baza resurselor existente şi a necesităţilor actuale şi emergente ale pieţei,

-

asigurarea premiselor de infrastructură pentru favorizarea transferului de know-how între structurile de cercetare şi dezvoltare şi mediul de afaceri

-

sprijinirea medierii de afaceri între companii şi firme, cu precădere din zona Braşov şi între acestea şi companii naţionale şi internaţionale, cu precădere în domenii de implementare a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi inovării. Centrul de Afaceri va avea o componentă de dedicată expoziţiilor, congreselor, reuninilor profesionale la nivel naţional şi internaţional,

Durata proiectului: 2013-2014


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

II. Proiecte

finanţate

prin

Programul

Operaţional

Dezvoltarea

Capacităţii

Administrative Buget: 423.806, 09 RON 3. Proiect “ACTUAL Abilităţi şi Competenţe Transversale de Urbanism pentru Administraţia Locală”, finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Obiectivul proiectului: creşterea eficacităţii organizaţionale la nivelul administraţiilor publice din zona metropolitană Braşov şi comunităţile învecinate, în vederea implementării eficiente a politicilor publice la nivelul local şi zonal. Grupul ţintă în cadrul proiectului: 180 persoane personal din cadrul instituţiile administraţiei publice locale publice din zona metropolitană Braşov şi comunităţile învecinate Rezultatele proiectului: -

furnizarea de module de instruire în domeniul amenajării teritoriului şi planificării strategice către 120 persoane personal din cadrul administraţiei publice locale şi al asociaţiilor de dezvoltate intercomunitară la nivelul zonei metropolitane Braşov şi al comunităţilor învecinate,

-

furnizarea de module de instruire cu tema urbanismul în aglomeraţille urbane şi politicile de dezvoltare teritorială către 40 persoane personal din departamentele de arhitectură şi urbanism din cadrul administraţiei publice locale şi al asociaţiilor de dezvoltate intercomunitară la nivelul zonei metropolitane Braşov şi al comunităţilor învecinate,

-

furnizarea de module de instruire în domeniul legislaţiei proprietăţii către 20 persoane personal din cadrul administraţiei publice locale şi al asociaţiilor de dezvoltate intercomunitară la nivelul zonei metropolitane Braşov şi al comunităţilor învecinate,

-

consolidarea abilităţilor şi competenţelor dobândite în sesiunile de instruire prin intermediul vizitelor de studiu şi a atelierelor de lucru.

Durata proiectului: 2013-2014 Buget: 423.806, 09 RON


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

III. Proiecte finanţate prin programul sectorial Leonado da Vinci,

Programul de

Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. Buget: 100.740 euro 4. Proiect

„Cercetare

şi

dezvoltare

pentru

o

economie

sustenabilă

LLP/LdV/PLM/2013/RO/163”, finanţat prin programul sectorial Leonado da Vinci, Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. Obiectivele proiectului: -

dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor participanţilor de elaborare şi implementare de politici publice în domeniu cercetării, dezvoltării, inovării prin: realizarea analizei de nevoi în context sectorial şi teritorial, definirea scopului şi obiectivelor politicilor publice de susţinere a activităţilor de cercetare, dezvoltare, inovare şi definirea setului de măsuri şi direcţii de acţiune şi identificarea resurselor necesare pentru implementarea lor, utilizarea de instrumente eficiente de evaluare şi monitorizare a impactului acestor politici

-

dezvoltarea capacităţii participanţilor de stabilire şi coordonare a unui parteneriat eficient între autorităţile publice, institutele de cercetare, mediul universitar şi companiile implicate sau beneficiare ale activităţilor de cercetare, dezvoltare, inovare

-

însuşirea de către participanţi a metodelor şi a modelelor de bună practică dezvoltate de instituţia de primire în proiectarea şi implementarea politicilor din domeniul cercetare, dezvoltare, inovare

-

perfecţionarea competenţelor de comunicare a participanţilor în limba engleză

Beneficiarii proiectului: 10 manageri publici şi personalul din cadrul serviciilor de strategii şi programe (funcţionari publici şi angajaţi contractuali) din cadrul autorităţilor locale membre ale Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov Parteneri în cadrul proiectului: -

Camera de Comerţ şi Industrie din localitatea Arcos de Valdevez, Portugalia

Rezultatele proiectului: Durata proiectului: 2012-2013 Buget: 25.200 euro


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

5. Proiect „Dezvoltarea competenţelor responsabililor cu resursele umane din cadrul autorităţilor publice locale nr. LLP-Ldv/VETPRO/2013/RO/164”, finanţat prin programul Leonado da Vinci Obiectivul proiectului: dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor, precum şi însuşirea unor proceduri de lucru şi instrumente specifice utilizate, îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice pentru personalul din cadrul compartimentelor de resurse umane. Grupul ţintă: funcţionari publici din administraţia publică locală din arealul metropolitan Braşov, responsabili cu managementul resurselor umane. Parteneri în cadrul proiectului: Rezultatele proiectului: -

îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor participanţilor

-

dezvoltarea unor noi competenţe şi abilităţi prin interacţiunea directă cu personalul din instituţiile de primire

-

eficientizarea activităţii în cadrul departamentelor de resurse umane

Durata proiectului: 2013-2014 Buget: 23200 euro.

6. Proiect „Pregătire profesională pentru managementul eficient al ariilor protejate LLP/LdV/PLM/2011/RO/200”, finanţat prin programul sectorial Leonado da Vinci, Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii Obiectivul proiectului: -

creşterea eficienţei managementului ariilor protejate din zona metropolitană Braşov prin îmbunătăţirea competenţelor persoanelor care au atribuţii în diferite faze ale implementării planurilor de management ale acestor zone în scopul asigurării dezvoltăriii durabile

Parteneri în cadrul proiectului: -

Parcul Naţional Triglav, Slovenia

-

Parcul Naţional Fertö-Hanság Nemzeti, Ungaria

-

Statna Ochrana Prirody, Slovacia

-

Parcul Naţional Neusiedler See Seewinkel, Austria


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Rezultatele proiectului: -

dezvoltatea competenţelor celor 20 de participanţi în vederea asigurării unui management eficient al ariilor protejate din zona metropolitană Braşov,

-

îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice ale participanţilor,

-

dezvoltarea abilităţilor privind lucrul în echipă,

-

familiarizarea participanţilor cu mecanismele de lucru utilizare în cadrul organizaţiilor care administrează arii protejate din Europa.

Durata proiectului: 2012-2013 Buget: 52340 euro IV. Proiecte finanţate prin Administraţia Fondului Cultural Naţional Buget: 95. 481 lei 7. Proiect „Cetatea Braşovia – Legenda Braşovului ediţia a II-a”, finanţat prin Administraţia Fondului Cultural Naţional Obiectivul proiectului: a constat în menţinerea stării de conservare a monumentului istoric Ruinele Cetăţii Braşovia prin minimizarea efectelor acţiunilor naturale şi antropice. Parteneri în cadrul proiectului: -

Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

-

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov

Rezultatele proiectului: -

amplasarea unui gard de protecţie din jurul cisternei ruinelor Cetăţii Braşovia,

-

reabilitarea potecilor de acces spre ruinele Cetăţii Braşovia,

-

amenajarea accesului în zonele de pantă ale potecii prin amplasarea de scări şi balustrade la ruinele Cetăţii Braşovia,

-

montare panou de informare suplimentar despre ruinele Cetăţii Braşovia,

-

organizarea vizitelor în teren la ruinele Cetăţii Braşovia cu 100 de elevi participanţi,

-

familiarizarea participanţilor cu metoda de informare minim invazivă, prin utilizarea audioghidurilor, a hărţilor şi a facilităţilor de acces create prin proiect,

-

informarea participanţilor cu privire la importanţa conservării monumentelor istorice ruinele Cetăţii Braşovia şi amenajările şi reabilitările infrastucturii de vizitare

Durata proiectului: 2013


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Buget 55.949 lei 8. Proiect „Cetatea Braşovia – Legenda Braşovului ediţia a III-a”, finanţat prin Administraţia Fondului Cultural Naţional Proiectul este o continuare a proiectului demarat anul trecut, prin care monumentul istoric a fost promovat în rândul cetăţenilor Braşovului. Valoarea totală a actualului proiect este de 55.949 lei, din care 6.600 de lei sunt co-finanţare proprie a AMB, iar termenul de implementare a proiectului este 15 noiembrie 2013. Obiectivul general al proiectului este menţinerea stării de conservare a monumentului istoric Cetatea Braşovia, de pe Muntele Tâmpa (cisterna şi ziduri de curtină), prin minimizarea efectelor acţiunilor naturale şi antropice asupra părţilor vizibile ale ruinelor. Activităţile ce vor fi desfăşurate pentru atingerea acestui obiectiv constau în amenajări pentru protecţia ruinelor, menţinerea sub control a vegetaţiei, amenajări pentru orientarea vizitatorilor în teren şi controlul accesului acestora, în siguranţă, la distanţa optimă faţă de ruine, implementarea unei metode moderne de vizitare, prin utilizarea de audio-ghiduri. Amenajarea unei zone de siguranţă pentru protejarea cisternei, prin amplasarea unui gard de lemn şi amenajarea potecilor de acces către zidurile de curtină, îndeplinesc şi rolul de a proteja vizitatorii. Menţinerea permanentă sub control a dezvoltării vegetaţiei pe ziduri are scopul de a elimina riscul de dislocare a zidurilor de piatră. Una dintre activităţile proiectului prevede ca 100 de elevi de la şcoli gimnaziale din Braşov să viziteze Cetatea pe parcursul perioadei de implementare. Această activitate reprezintă o acţiune de conştientizare a publicului asupra importanţei conservării monumentelor istorice şi urmăreşte familiarizarea cu o metodă corectă de vizitare, care minimizează efectele vizitării asupra monumentului istoric. Parteneri în proiect: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Buget 39.532 lei V. Proiecte finanţate prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C Buget: 415.767 euro 9. Sub-proiectul „EAST_INNO_TRANSFER – Supporting innovation and Fostering Knowledge Transfer in the New EU Member States”, proiect District+, finanţat prin Progamul de Cooperare Interregională INTERREG IV C


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Obiectivele sub-proiectului: -

sprijinirea punerii în aplicare a iniţiativelor inovatoare în noile state membre UE, în ceea ce priveşte tranziţia spre o economie a cunoaşterii, prin îmbunătăţirea politicilor şi diferitelor părţi interesate implicate în dezvoltarea IMM-urilor şi în crearea de incubatoare tehnologice şi centre de transfer

-

proiectarea de politici publice pentru maximizarea investiţiilor străine directe în dezvoltarea economică, în particular pentru inovare

-

identificarea exemplelor de bună practică în realizarea şi implementarea politicilor care combină dezvoltarea inovării cu atragerea investiţiilor străine

-

analizarea condiţiilor în care investiţiile străine pot fi folosite ca mijloace pentru îmbunătăţirea inovării şi dezvoltarea de noi programe pentru IMM-uri prin îmbunătăţirea competenţelor personalului în domeniul serviciilor de inovare a afacerilor

Solicitantul sub-proiectului: Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Braşov, România Parteneri în cadrul sub-proiectului: -

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, România

-

Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, România,

-

Universitatea Staffordshire, Stafford, Marea Britanie,

-

Şcoala de Studii Superioare Sant`Anna, Pisa, Italia

-

Incubatorul Tehnologic Academic din cadrul Universităţii Wroclaw, Polonia

Rezultatele proiectului: -

elaborarea unui manual metodologic de transferabilitate cu recomandări în domeniul politicilor publice pentru inovare,

Durata proiectului: 2011-2013 Buget AMB: 61.980 euro 10. Proiect „EPTA European model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability - Model European pentru Autoritatea de Transport Public ca element decisiv pentru sustenabilitatea transportului”, finanţat prin Progamul de Cooperare Interregională INTERREG IV C


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Obiectivul proiectului: transferul de experienţe, expertiză şi bune practici între agenţii de transport public din regiunile europene în vederea creşterii sustenabilităţii transportului public din punctul de vedere al impactului de mediu, impactului energetic şi economic. Solicitantul proiectului: SRM – Networks and Mobility, Italia Parteneri în cadrul proiectului: -

Regiunea Emilia-Romagna, Italia

-

Municipalitatea Almada, Portugalia

-

Municipalitatea Rogaland, Norvegia

-

Universitatea din Aberdeen, Marea Britanie

-

POLIS Promotion of operational links with integrates services, Belgia

-

Municipalitatea Razlog, Bulgaria

-

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, România

-

The PTA Thesaaloniki Public Transport Authority, Grecia

-

Provincia Cremona, Italia

-

Municipalitatea Praha-Suchdol, Republica Cehă

Rezultatele proiectului: -

abordează nevoia asigurării unui grad mai mare de sustenabilitate a mobilităţii prin utilizarea cu prioritate a reţelelor de transport public, folosirea abordărilor inovative, a soluţiilor alternative de transport, etc,

-

elaborarea unui catalog de politici sau măsuri locale şi regionale derivate din bune practici identificate la nivel european, care abordează chestiunile legate de mobilitate,

-

schimbul de bune practici în domeniul mobilităţii şi transportului public între partenerii europeni din proiect,

-

creşterea nivelului de expertiză locală cu privire la organizarea şi coordonarea activităţilor de transport prin sesiuni de instruire, informare, grupuri de lucru, etc,

-

evaluarea nivelului de transferabilitate a unor bune practici la nivelul fiecărui partener european,

-

elaborarea unui set de linii directoare şi proceduri necesare unei agenţii locale şi regionale de transport public necesare pentru organizarea şi coordonarea activităţilor asociate sectorului de transport public,


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

-

promovarea şi diseminarea la nivel local a diferitelor abordări şi rezultate obţinute de alte agenţii partenere în activitatea de organizare şi coordonare a transportului public.

Durata proiectului: 2012-2014 Buget: 102.760 Euro 11. Sub-proiectul „NICER Nerworks for the Internationalization of Cluster Excellence in Regions”, proiect District+, finanţat prin Progamul de Cooperare Interregională INTERREG IV C Obiectivele sub-proiectului: -

identificarea de politici publice eficiente în sprijinul internaţionalizării clusterelor în regiunile UE şi pentru maximizarea valorii investiţiilor străine directe pentru dezvoltarea economică, în special pentru inovaţie şi pentru modernizarea şi dezvoltarea clusterelor

-

identificarea, partajarea şi transferarea de bune practici în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de atragere a investiţiilor străine strategice în clustere.

Solicitantul proiectului: -

Italia, Prato regiunea Toscana – PIN Educational & Scientific Services for the University of Florence

Parteneri în cadrul sub-proiectului: -

Marea Britanie, Birmingham regiunea West Midlands – University of Birmingham

-

Marea Britanie, Coventry regiunea West Midlands – Coventry University

-

România, Braşov – Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov

-

Germania, Magdebutg regiunea Sachsen-Anhalt – tti Magdebutg GmbH

-

Polonia, Wroclaw, Lower Sileziy region – Lower Silesia Agency of Economical Cooperation

Rezultatele sub-proiectului: -

elaborarea unor recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor la nivel local/regional în domeniul dezvoltării şi internaţionalizării clusterelor

-

realizarea unui manual de transferabilitate de bune practici din toate regiunile din care partenerii sub-proiectului fac parte.

Durata sub-proiectului: 2011-2013 Buget: 47.027 euro


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

12. Proiect „TOK-TOC Transfer of Knowledge – Transfer of Human Capital”, finanţat prin Progamul de Cooperare Interregională INTERREG IV C Obiectivele proiectului: -

îmbunătăţirea politicilor ce afectează transferul antreprenorial în întreprinderile mici şi foarte mici (IMM-uri), în vederea creşterii economice, integrării inovării, ocuparea forţei de muncă în ţara noastră şi UE

-

sprijinirea antreprenoriatului, reunind comunitatea de afaceri şi autorităţile locale pentru dezvoltarea de noi politici şi acţiuni de sprijin de transfer antreprenorial

-

încercarea de a îmbunătăţi transferul de cunoştinţe şi mobilitatea capitalului uman din partea antreprenorilor, factorilor de decizie politică, lideri comunitari şi cercetători

Solicitantul proiectului: Camera de Comerţ din Atena, Grecia Parteneri în cadrul proiectului: -

Universitatea Strathclyde din Glasgow, Scoţia

-

Camera de Comerţ din Barcelona, Spania

-

IHK Zetis GmbH din Kaiserslautern, Germania

-

Fundaţia Business Development Friesland din Leeuwarden, Olanda

-

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, România

Rezultatele proiectului: -

elaborarea unui manual de identitate şi unui plan de comunicare pentru bune practici de transferat,

-

organizarea evenimentelor de diseminare şi evenimente interregionale, seminarii de inplementare, module de trening,

-

crearea unui postal, unui website şi realizarea unui spot tv

Durata proiectului: 2012-2014 Buget: 204.000 euro VI. Proiecte finanţate prin program URBACT II Buget: 44.500 euro 13. Proiect „LINKS Old European cities as a key for sustainability”, finanţat prin program URBACT II Obiectivul proiectului:


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

-

reabilitarea şi restaurarea locuinţelor din centrele istorice în scopul oferirii unor condiţii optime de locuire fără a altera moştenirea culturală, identitatea arhitectonică şi valorile istorice. Se urmăreşte crearea unor condiţii de locuire sustenabile, confortabile şi accesibile păstrând echilibrul între cerinţele impuse de reglementările pentru conservare şi nevoile moderne de locuire.

Solicitantul proiectului: Bayonne, Franţa Parteneri în cadrul proiectului: -

Almeria, Spania

-

Delft, Olanda

-

Veria, Grecia

-

Evora, Portugalia

-

Freiberg, Germania

-

Kilkenny, Irlanda

-

Anderlecht, Belgia

-

Budrio, Italia

-

Braşov, România

Rezultatele proiectului: -

realizarea unei baze de date multicriterială online uşor de accesat focalizată pe ecorestaurare în centrele istorice,

-

realizarea unui ghid de eco-restaurare a clădirilor vechi din centrele istorice.

Durata proiectului: 2011-2013 Buget 44.500 euro

VII.

Proiecte finanţate prin programul LIFE + Buget: 38.100 euro

14. Proiect „Manageri eficienţi pentru o reţea Natura 2000 eficientă (EME Natura 2000”), finanţat prin programul LIFE+ Obiectivul proiectului: creşterea capacităţii de administrare a siturilor Natura 2000 din România prin dezvoltarea abilităţilor administratorilor Natura 2000 şi prin sprijinirea integrării unor elemente de conservare a biodiversităţii în procesul de planificare teritorială, atât în interiorul siturilor cât şi în zonele vecine.


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Solicitantul proiectului: Fundaţia pentru Arii Protejate ProPark, Parteneri în cadrul proiectului: - Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov -

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

-

Federaţia Europarc (Germania)

Rezultatele proiectului: -

elaborarea ghidurilor şi instrumentelor de lucru pentru managementul ariilor protejate şi pentru domeniile planificare teritorială, agricultură, silvicultură, managementul apelor, vânătoare,

-

derularea activităţii de informare pentru cel puţin o instituţie de coordonare şi control al managementului siturilor Natura 2000, reprezentativă la nivel naţional şi regional, membrii stafurilor instituţiilor cu responsabilităţi în managementul resurselor naturale,

-

diseminarea ghidurilor şi instrumentelor de lucru la toate O.N.G.-urile administratori şi custozi ai siturilor Natura 2000

-

instuirea a cel puţin 90 de manageri ai siturilor Natura 2000.

Durata proiectului: 2012-2015 Buget AMB 38.100 euro VIII. Proiecte finanţate prin programul Cadru 7 al UE Buget: 34.100 Euro 15. Proiect „Real-Time loT Steam Processing and Large-scale Data Analytics for Smart City Applications CityPulse”, finanţat prin Programul Cadru 7 al Uniunii Europene. Obiectivele proiectului: -

realizarea unei arhitecturi informatice adecvate pentru serviciile bazate pe tehnologia informaţiei cu obiectivul de a susţine dezvoltarea durabilă şi pentru a asigura creşterea eficienţei operaţionale a serviciilor oferite de administraţia publică

-

arhitecturi şi instrumente semantice de analiză cu capacitatea de a oferi descrieri interpretabile de date şi informaţii în domenii diverse şi la diferite niveluri de abstractizare prin mijloace de informaţie tehnologică

-

crearea facilă şi în timp real a aplicaţiilor de tip „oraş inteligent” prin intermediul unor componenete reutilizabile „inteligente”

Solicitantul proiectului: Universitatea Surrey din Marea Britanie


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Parteneri în cadrul proiectului: -

Alexandra Instittet A/S din Aarhus, Danemarca

-

Ericsson AB din Stockholm, Suedia

-

Universitatea Naţională din Irlanda, Galway

-

Siemens SRL din Bucureşti, România

-

Stiftung Fachhochschule Osnabrueck din Osnabruck, Germania

-

Wright State University din Dayton, Statele Unite

-

Municipalitatea din Aarhus, Danemarca

-

Siemens Aktiengesellschaft Oesterreich din Viena, Austria

-

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, România

Rezultatele proiectului: să sprijine integrarea surselor dinamice de date și să asigure la cerere adaptări şi interpretări bazate pe contextul specific al solicitării. Aplicația informatică prototip realizată în cadrul proiectului va fi testată într-un mediu urban (reprezentat de Brașov și Aarhus), evaluarea rezultatelor obținute urmând să fie exploatată în viitor pentru dezvoltarea și livrarea de platforme de tip “oraș inteligent”. Durata proiectului: 2013-2016 Buget AMB 34.100 Euro Proiecte derulate în anul 2013 în care Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este consultant: Proiect „Centrul comunitar în Comuna Vulcan”, finanţat prin Programul Operaţional Regional. Obiectivele proiectului: dezvoltarea socio-culturală la nivelul Polului de Creştere Braşov prin crearea Centrului Comunitar Vulcan Solicitantul proiectului: Municipiul Braşov în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vulcan Rezultatele proiectului: îmbunătăţirea infrastructurii destinată activităţilor socio-culturale în comuna Vulcan


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Proiect “Policentric parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României” al Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane

Proiecte depuse spre finanţare în care Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov are calitatea de partener: Proiect EnerG Bicycle al Universităţii din Castellon, Spania Obiectivul proiectului este acela de a sprijini procesul european de tranziţie de la mobilitatea utilizării autoturismului personal în mediul urban la e-mobilitate prin utilizarea bicicletei cu o nouă abordate – bicicleta nu doar mijloc de transport ci un producător de energie electrică. Proiect GECT, parteneriat cu Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor – SKV (Siebenbügischer Karpatverein) din Sibiu finanţat prin programul Strategia de Relansare a Investiţiilor în Regiunea Riverană Dunării SUERD Proiect InCoMe al Energy Cities, Franţa Obiectivul proiectului este acela de a promova şi extinde în rândul IMM-urilor măsurile de reducere de carbon ca un instrument pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a competitivităţii.

Proiect ISTANT prin SEE Teritorial Cooperation Programme Proiect SBED al Universităţii Stafford, Marea Britanie Obiectivul proiectului este acela a realiza o economie de energie semnificativă prin metode de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru IMM-uri bazându-se pe multiplicatori mari gen reţele, asociaţii profesionale etc. Evenimente derulate de către Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov:

22 mai 2013 Cu ocazia zilei internaţionale a biodiversităţii s-a desfăşurat acţiunea de curăţenie a muntelui Tâmpa alături de Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Braşov, Regia Publică Locală


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

a Pădurilor Kronstadt RA, The European Nature Trust Anglia (“Autobuzul verde”), elevi şi profesor diriginte de la Colegiul Naţional Unirea şi cetăţeni volutari. Evenimentul viza creşterea gradului de conştientizare şi implicarea activă a cetăţenilor pentru protejare şi conservarea mediului. Rezervaţia naturală a fost curăţată de deşeuri pe traseele turistice: treptele lui Gabony, cele 25 de serpentine şi drumul Cavalerilor. Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este custode al sitului Natura 2000 muntele Tâmpa.

iulie 2013 Campanie de informare cu privire la activităţile interzise în ariile natural protejate, prin Legea nr. 49 din 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este custode pentru situl Natura 2000 muntele Tâmpa şi rezervaţia naturală Stejerişul Mare. În vederea protejării şi conservării mediului s-a derulat acţiunea de informare a cetăţenilor braşoveni cu privire la activităţile intezise a fi desfăşurate în ariile natural protejate şi sancţiunile prevăzute de lege. În acest sens au fost tipărite 4.000 carduri ce au fost distribuite cetăţenilor braşoveni; cardurile au dublă utilitate: de informare şi de utilizare la sistemele de deschidere a coşul de cumpărături. Prima campanie de informare s-a desfăşurat în 26 iulie în cartierul Astra.

august 2013 Eveniment Perspective pentru industria IT & C din Braşov, desfăşurat la 1 august la Camera de Comeţ şi Industrie a reprezentat prima consultare a companiilor mici şi mijlocii a întreprinzătorilor locali din sectorul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor. În urma analizelor asupra nevoilor şi viziunilor la nivel local companiile cu sprijinul Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov în parteneriat cu Iceberg Consulting, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi Şcoala Română de Afaceri au demarat procedurile pentru înfiinţarea unui Cluster pentru Inovare şi Tehnologie.

septembrie 2013 Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a dat startul campaniei de curăţenie naţională iniţiat de Let`s do it, România! în data de 28.09.2013. Agenţia Metropolitană pentru


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Dezvoltare Durabilă Braşov alături de Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt RA şi un voluntar, în data de 26.09.2013, a întreprins acţiunea de curăţenie a dealului Melcilor, muntelui Tâmpa pe treptele lui Gabony şi în zona ruinelor Cetăţii Braşovia. Evenimentul viza creşterea gradului de conştientizare şi implicarea activă a cetăţenilor pentru protejare şi conservarea mediului. Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este custode al sitului Natura 2000 muntele Tâmpa. Evenimente sprijinite de către Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov: februarie 2013 Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a elaborat propuneri în cadrul procesului de consultare a partenerilor regionali având ca scop îmbunătăţirea proiectului Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.

martie 2013 Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a participat la evenimentul Transylvania Tourism Fair, ediţia a VI-a, desfăşurat în 29-31.03.2013, la Braşov Business Park. Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a promovat: destinaţia turistică Ţara Bârsei prin distribuirea pliantelor, hărţilor şi ghidurilor turistice realizate în cadrul proiectului Legendele Ţării Bârsei. Promovarea potenţialului turistic al Ţării Bârsei, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Totodată au fost promovare obiceiurile Junilor braşoveni prin distribuirea albumului realizat în cadrul proiectului Obiceiuri de peste an ale Junilor din Scheii Braşovului şi Braşovul vechi. Tradiţii ancestrale româneşti şi influenţe multiculturale şi a fost promovată Cetatea Braşovia prin distribuirea broşurii realizată în cadrul proiectului Cetatea Braşovia – Legenda Braşovului, proiecte finanţate prin Administraţia Fondului Cultural Naţional.

aprilie 2013 Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a plantat 15 arbori din specia Magnolia Kobus la Căminul pentru Persoane Vârstnice, în data de 24.04.2013, în cadrul proiectului BraşovCapitala Magnoliilor 2012-2015 iniţiat de către Fundaţia Transilvania Expres.


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a sprijinit Eveniment Braşov multicultural day (ediţia 1) desfăşurat de către Centrul de Informare şi Consiliere pentru Străini Braşov – Asociaţia Română pentru Promovarea Calităţii şi Practicilor de Succes (ARPCPS), în data de 27.04.2013. Evenimentulul multicultural are ca scop îmbunătăţirea procesul de integrare a străinilor din Braşov şi Covasna prin crearea şi promovarea unui mediu intercultural favorabil pentru străini cu scopul de a facilita integrarea socială, culturală, economică şi politică a acestora. Evenimentul a constat într-o expoziţie multiculturală creată de stăinii din Braşov şi Covasna cu prezentări ale următoarelor ţări: Albania, Nigeria, Filipine, Turcia, Egipt, Iordania, Canada, China, Japonia, Israel, Dubai, Palestina, Statele Unite ale Americii, Republica Dominicană, Corea, Republica Moldova, Germania, Franţa, Spania şi Marea Britanie. Evenimentul a avut şi un program artistic cu muzică, dans şi teatru.

mai 2013 Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a sprijinit Campanie de conştientizare a publicului în privinţa necesităţii protejării speciilor şi habitatelor în zona ariei protejate Muntele Tâmpa desfăşurată de către Asociaţia Renaturopa, în Piaţa Sfatului, în perioada 10-17.05.2013. Campania de conştientizare s-a desfăşurat în cadrul proiectului Conservarea speciilor şi habitatelor din ariilor protejate Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa şi Leaota şi a constat în furnizarea de materiale informative şi vizionarea unui film menit a corecta comportamentul neadecvat al localnicilor şi turisticilor în cadrul ariei protejate.

iunie 2013 Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a participat la simpozionul internaţional „Educarea ecologică – de la ştiinţă la conştiinţă ediţia a III a”organizat de Şcoala Generală nr. 19 Braşov, în 8 iunie, pentru marcarea Zilei internaţionale a mediului (5 iunie). Co-partenerii simpozionului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov, Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, Garda de Mediu Braşov şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov.

iulie 2013


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a sprijinit International Metropolitan Triathlon & Crosul Metropolitan prima ediţie desfăşurată în perioada 27-29.07.2013, organizat de către Fundaţia Transilvania Expres în parteneriat cu Asociaţia Şapte Scări Braşov şi Asociaţia Pegas Triatlon Club Bucureşti. Evenimentul s-a desfăşurat în localităţile din zona metropolitană: Codlea, Vulcan, Cristian, Râşnov şi Braşov şi a cuprins un concurs de triatlon care a presupus parcurgerea a trei probe: înot, ciclism şi alergare. La concurs au participat 350 de competitori din ţară şi stăinătate şi aproximativ 10.000 de spectatori pe întreg traseul. Consursul s-a desfăşurat atât individual, cât şi la ştafete. Proba de sprint a constat în 500 m înot, 28 km ciclism şi 4,5 km alergare, proba olimpică a constat în 1.500 m înot, 44 km ciclism şi 9 km alergare.

august 2013 Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a participat la evenimentul FatzaDA Streetfest organizat de Depoul de Artă Urbană, în perioada 16 -18.08.2013 pe strada Postăvarului din Braşov. Participarea la eveniment a constat în organizarea unor ateliere de desen pentru copii prilej în care micuţi au putut colora şi picta specii de fluturi din aria protejată Muntele Tâmpa. În acest timp părinţii au fost informaţi despre Cetatea Braşovia aflată pe Muntele Tâmpa, dar şi cu privire la necesitatea protejării speciilor şi habitatelor în zona ariei protejate Muntele Tâmpa, Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a sprijinit Tabără de educaţie ecologică de tip Young Ranger din cadrul proiectului „Salvează Delta! Scrie viitorul”, în perioada 17-27.08.2013, organizată în cadrul rezervaţiei biosfera Delta Dunării de către Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ALUTUS din Covasna.

septembrie 2013 Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a participat la campania de conştientizare a publicului larg asupra ariilor naturale protejate desfăşurată de către Asociaţia Renaturopa, în cadrul proiectului de elaborare a Planului de management pentru muntele Tâmpa în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

2013-2016


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a semnat cu Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor – SKV (Siebenbügischer Karpatverein) din Sibiu un acord cadru pentru colaborarea în vederea organizării la Braşov a Conferinţei anuale a ERA European Ramblers Association şi a evenimentului turistic pan-european EURORANDO 2016. Conferinţa va reuni board-urile asociaţiilor de turism pedestru din ţările europene, aproximantiv 55 de asociaţii de turism din 30 de ţări. Evenimentul turistic pan-european EURORANDO se desfăşoară o dată la cinci ani, tema din anul 2016 va fi „Energia”. ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE SPRIJIN A MEDIULUI DE AFACERI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ARMADA Asociaţia Regională de Sprijin a Mediului de Afaceri pentru dezvoltare Durabilă ARMADA are ca scop corelarea ideilor şi aşteptărilor legate de subiectele de interes pentru mediul de afaceri: -

elaborarea strategiei de dezvoltare economică a zonei metrotrolitane,

-

definirea conceptului de centru de afaceri regional,

-

colaborarea între mediul de afaceri, mediul universitar, administraţia publică, structuri de sprijinire a mediului de afaceri.

Membrii fondatori ai Asociaţiei Regională de Sprijin a Mediului de Afaceri pentru dezvoltare Durabilă ARMADA sunt: -

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov,

-

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov,

-

Universitatea Transilvania din Braşov.

Asociaţia Regională de Sprijin a Mediului de Afaceri pentru dezvoltare Durabilă ARMADA are ca obiectiv acţionarea pentru sprijinul mediului de afaceri prin realizarea, susţinerea şi promovarea unui model de dezvoltare bazat pe colaborarea dintre administraţia publică, mediul de afaceri şi mediul academic. ASOCIAŢIA

METROPOLITANĂ

PENTRU

DEZVOLTARE

DURABILĂ

A

TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov s-a constituit cu scopul de a organiza, reglementa, exploata şi gestiona în comun serviciul de transport public pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizări şi dezvoltării sistemelor de unităţi publice aferente serviciului. Membrii Asociaţiei Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov sunt: -

Municipiul Braşov

-

Municipiul Săcele

-

Municipiul Codlea

-

Oraşul Predeal

-

Oraşul Râşnov

-

Comuna Hărman

-

Comuna Sânpetru

-

Comuna Bod

-

Comuna Hălchiu

-

Comuna Crizbav

-

Comuna Feldioara

-

Comuna Vulcan

-

Comuna Tărlungeni

-

Comuna Prejmer

-

Comuna Cristian

-

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov.

Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov s-a constituit conform Legii nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 din 2006 cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 92 din 2007 privind serviciile de transport public local, Hotărârii Guvernului României nr. 855 din 2008 privind aprobarea actului constitutiv cadru şi a statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ca obiect de activitate de serviciile de utilităţi publice şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificările şi completări prin Legea nr. 246 din 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Obiectivele Asociaţiei Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov sunt: -

să elaboreze şi să aprobe Strategia de dezvoltare a serviciului,


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

-

să monitorizeze derularea proiectelor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului,

-

să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general,

-

să elaboreze şi să aprobe caietele de sarcini şi regulamentul serviciului de transport public cu respectarea art. 23 alin. 4 din Legea nr. 51 din 2006,

-

să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractelor de delegare şi să stabilească condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 51 din 2006 cu modificările şi completările ulterioare,

-

să încheie contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51 din 2006 cu modificările şi completările ulterioare,

-

să monitorizeze executarea contractelor de delegare şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea serviciului furnizat utilizatorilor) şi în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalităţile contractuale,

-

să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului,

-

să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului,

-

evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi de mărfuri şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi anticiparea evoluţiei acestora,

-

stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale,

-

actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional,


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

feroviar de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze şi în regim de taxi, -

întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii,

-

aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale,

-

proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor de transport public local într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare,

-

concesionarea, precum şi încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităţilor,

-

acordarea de facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare,

-

autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceştia a serviciului de tranport public local: tranportul public de persoane prin curse regulate, transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi, transportul local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere, transportul public local de persoane prin curse regulate special,

-

elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu,

-

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului,


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

-

stabilirea subvenţiei acordate de la bugetul local sau judeţean, după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportului autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a efecturării transportului,

-

asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prinn hotărâri ale asociaţiei.

FEDERAŢIA ZONELOR METROPOLITANE ŞI AGLOMERĂRILOR URBANE – FZMAU Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane este constituită din zone metropolitane şi aglomerări urbane înfiinţate conform Legii nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă populaţia însumată a unităţilor teritorial administrative membre în zona metropolitană sau aglomerarea urbană este de minim 200.000 de locuitori. Membrii fondatori ai Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane sunt: -

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov

-

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău

-

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa

-

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

-

Asociaţia Sistemul Urban Baia Mare

-

Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi

-

Asociaţia Zona Metropolitană Târgu Mureş

-

Zona Metropolitană Timişoara

Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în scopul reprezentării membrilor în relaţia cu autorităţile publice centrale precum şi în relaţiile cu organisme sau instituţii internaţionale. Obiectivele Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane sunt: -

Participarea activă şi eficientă la procesul de dezvoltare durabilă şi realizare a coeziunii teritoriale în România.


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

-

Consolidarea parteneriatului cu administraţia publică centrală.

-

Reprezentarea intereselor membrilor federaţiei în raporturile cu administraţia publică centrală, alte organizaţii neguvernamentale şi terţi, atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional.

-

Armonizarea intereselor membrilor federaţiei în vederea implementării procesului de dezvoltare durabilă şi realizare a coeziunii teritoriale.

-

Elaborarea de proiecte de acte normative ce vizează îmbunătăţirea activităţii membrilor federaţiei precum şi formularea de propuneri de modificare sau completare a legislaţiei existente.

-

Organizarea de baze de date şi informaţii în domeniul administraţiei publice locale.

-

Afilierea sau asocierea la organizaţii din ţară şi străinătate care au scopuri compatibile cu cele ale Federaţiei, în condiţiile legii.

-

Promovarea unei dezvoltări spaţiale coerente în România.

-

Colaborarea cu alte organizaţii similare în vederea implementării politicilor de dezvoltare durabilă.

-

Consolidarea şi dezvoltarea competitivităţii la nivel regional şi naţional.

Misiunea Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane este de a contribui la dezvoltarea policentrică a Romaniei, prin implicarea activă în procesul de realizare a coeziunii teritoriale, sociale si economice, la nivelul zonelor metropolitane şi aglomerărilor urbane existente. Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane a înaintat către Parlamentul României, Camera Deputaţilor iniţiativa legislativă – Legea zonei metropolitane. Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane demarează proiectul „POLICENTRIC Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 20072013.

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ŢINUTUL BÂRSEI Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Bârsei a fost înfiinţat în anul 2012 prin intermediul unui proiect finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, derulat de către Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov.


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Bârsei reuneşte localităţile din judeţul Braşov: -

Comuna Bod

-

Comuna Crizbav

-

Comuna Dumbrăvitţa

-

Comuna Feldioara

-

Comuna Hălchiu

-

Comuna Hărman

-

Comuna Sânpetru

şi judeţul Covasna: -

Comuna Hăghig

-

Comuna Vâlcele

în sensul implementării Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului Ţinutul Bârsei. Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este promotorul modelului LEADER în zona Braşov, fiind membru fondator al Asociaţiei Ţinutul Bârsei. Obiectivele Planului de Dezvoltare Locală a căror realizare va fi urmărită prin acordarea de finanţări nerambursabile de către Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Bârsei sunt: -

dezvoltarea economică sustenabilă şi creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier pentru eliminerea disparităţilor economice şi asigurarea unui nivel ridicat de convergenţă între toate comunităţile din Ţinutul Bârsei,

-

asigurarea condiţiilor de dezvoltare a sectoarelor economice non agricole din spaţiul rural, diversitatea activităţilor economice şi asigurarea unui nivel ridicat de calitate a vieţii,

-

creşterea calităţii şi a nivelului de protecţie a mediului înconjurător sub toate aspectele sale în vederea unei dezvoltări echilibrate pe termen lung a comunităţilor din Ţinutul Bârsei.

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este custode pentru situl Natura 2000 muntele Tâmpa şi rezervaţia naturală Stejerişul Mare, în baza convenţiilor (nr. 248 din 2011 şi nr. 249 din 2011) încheiate cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, începând din aprilie 2011. Activitarea pentru conservarea şi protejarea ariilor natural se desfăşoară în colaborare cu:


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

-

Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.,

-

Facultarea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere şi Facultatea de Alimentaţie şi Turism din cadrul Universităţii Transilvania,

-

Asociaţia Renaturopa.

 Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este membră în cadrul grupului local biodiversitate al Comitetului Consultativ Tematic Mediu şi Schimbări Climarice care pregăteşte documentele aferente perioadei de finanţare 2014-2020.  Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov elaborează Planul Integrat de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020.  Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a organizat stagii de practică pentru studenţi în vederea creşterii gradului acestora de angajabilitate.

Proiecte derulate în 2014 1. Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov a implementat proiectul „Your Past is Your EuroFuture”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea 1.1 - Schimb de tineri, având ca principală temă promovarea elementelor de cultură şi valorile proprii ale locuitorilor din trei regiuni din România, Turcia şi Portugalia. Schimbul cultural s-a derulat în Braşov în perioada 17 – 23 Martie 2014.Timp de o săptămână, tinerii din cele 3 ţări au avut posibilitatea de a afla mai multe despre diferenţele şi similarităţile tradiţiilor şi obiceiurilor populare din România, Portugalia şi Turcia şi au devenit veritabili vectori culturali europeni în ţările de provenienţă. Fiecare grup a prezentat câte un costum popular specific ţării de provenienţă iar tinerii turci şi portughezi au învăţat de la cei români două dansuri populare româneşti. Au fost ajutaţi de coregraful Casei de Cultură a Studenţilor Braşov şi ansamblul „ Junii Braşovului” pe care acesta îl coordonează. Cele mai frumoase legende din Ţara Bârsei au fost prezentate tinerilor străini, aceştia afând mai multe date despre această regiunea istorică. Pe parcursul săptămânii, tinerii au vizitat mai multe obiective de interes: Cetatea Prejmerului, Cetatea Hărman, Biserica Neagră. Muzeul de Etnografie, Bastionul Ţesătorilor şi centrul vechi al Braşovului. În Muzeul de Etnografie din Hărman au învăţat să încondeieze ouă, folosind tehnica românească pentru acest meşteşug. Tinerii turci, portughezi şi români au învaţat de la meşteşugari din Braşov tainele a trei meşteşuguri româneşti: pictură pe sticlă, olărit şi creaţie de păpuşi din materiale textile, fiind încurajaţi să înveţe noţiunile şi tehnicile de bază ale unor meşteşuguri locale străvechi, iar ulterior, prin practicarea lor


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

să poată pune bazele unor mici afaceri prin promovarea unor astfel de tradiţii. În cadrul a două workshopuri au fost dezbătute teme precum : specificitatea locurilor de unde provin tinerii, tradiţiile din comunitate, importanţa prezervării identităţii cultural istorice, metode de revitalizare a conştiinţei tinerei generaţii cu privire la identitatea multiculturală a propriei comunităţi în context European, conştientizarea cetăţeniei naţionale şi a rolului de cetatean european dar şi combaterea xenofobiei şi a rasismului. Prin sesiunile de educaţie non-formală s-a promovat formarea unei conduite paşnice, de respect, înţelegere între indivizi, comunităţi, popoare. Tinerii portughezi, turci şi români au mai participat la o sesiune de educaţie ecologică în mijlocul naturii, pe Muntele Tâmpa şi au vizitat ruinele Cetăţii Braşovia. Tinerii au fost implicaţi, spre sfârşitul stagiului într-o “vânătoare de comori” (Treasure Hunt), un joc de descoperire a obiectivelor turistice din Centrul istoric al Braşovului. În cadrul jocului participanţii au primit indicii cu ajutorul cărora au găsit 6 obiective faimoase, trebuind să îndeplinească câte o probă la fiecare locaţie pentru a primi indiciul următor. Probele au dezvoltat lucrul în echipă, creativitatea şi perspicacitatea participanţilor. Participanții proiectului au fost 18 tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, din România (promotor Agenţia Metropolitană Braşov), Portugalia (partener şcoala profesională Epralima_Escola Profissional do Alto Lima ) şi Turcia (Young Accumulation Association), fiecare grup fiind coordonat de către un îndrumător adult. În proiect au fost implicaţi tineri cu oportunități reduse din cele trei ţări, aparţinând mai multor etnii. Fiecare tânăr participant a primit la sfârşitul schimbului certificatul european „Youthpass”, document ce atestă competenţele acumulate în cadrul procesului de învăţare non formală, din timpul proiectului. Pentru diseminarea rezultatelor proiectului şi pentru asigurarea vizibilităţii acestuia, a fost creată o pagină specială pe platforma de socializare facebook, pagina denumită după numele proiectului: Your Past is Your EuroFuture. Activităţile proiectului au fost implementate cu sprijinul Centrului de Informare şi Consiliere pentru Străini, Asociaţiei Colors, Reţelei de Sprijin Comunitar (CAN Braşov) şi ai Casei de Cultură a Studenţilor Braşov. Bugetul total al proiectului este de 6.713 euro, din care 870 de euro reprezintă finanţare proprie. 2. Agenţia Metropolitană Braşov va implementa în perioada mai-septembrie 2014, în calitate de custode, proiectul “Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa”, proiect finanţat prin programul Spaţii Verzi al MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat, Componenta “Arii Naturale Protejate”. Scopul proiectului este de a reduce efectele negative ale activităţilor antropice asupra stării de conservare a biodiversităţii din aria protejată Muntele Tâmpa, în urma derulării de acţiuni de conştientizare a localnicilor şi a turiştilor, prin implicarea tinerilor în crearea unui club de voluntari şi prin organizarea Zilei Ariei protejate Muntele Tâmpa. În calitatea sa de custode al Ariilor Protejate Muntele Tâmpa şi Muntele Stejerişul Mare, Agenţia va desfăşura prin proiect o serie de acţiuni de informare şi conştientizare a comunităţii privind importanţa păstrării stării de conservare a biodiversităţii din ariile protejate pentru dezvoltarea durabilă, de conştientizare a localnicilor şi turiştilor despre efectele negative asupra stării de conservare a biodiversităţii pe care le pot provoca prin acţiuni proprii, dar şi demersuri de dezvoltare a voluntariatului în rândul tinerilor, premisă a formării unei atitudini pro-active în societatea civilă pentru exprimarea preocupării privind protecţia mediului, ca factor al dezvoltării durabile. Grupul ţintă al proiectului este constituit din 200 de elevi şi tineri cu vârste între 10 şi 20 de ani, dar şi de către localnici şi turişti.


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Orientarea către copii şi tineri a proiectului a fost determinată de faptul că aceştia sunt mai receptivi la informaţii şi comportamentul lor civic încă poate fi format, şi în plus ei sunt păstrători de informaţii pe tot parcusul vieţii. Proiectul are şi caracter interetnic, în activităţiile acestuia fiind implicaţi elevi români şi maghiari din municipiul Braşov. În acţiunea de informare şi conştientizare prevăzută prin proiect, beneficiarul finanţării a ales o formă de informare inovativă – prin crearea unei aplicaţii QRcode prin care cei interesaţi vor putea accesa informaţii la zi despre aria protejată Muntele Tâmpa. În scopul promovării biodiversităţii Muntelui Tâmpa şi Zonei Metropolitane Braşov, AMB va organiza un eveniment de valorizarea a bogăţiei şi unicităţii faunei şi florei din acest parc natural, precum şi de promovare a produselor locale – prin organizarea unui targ Slow Food. În cadrul evenimentului “Zilele Ariei Protejate Muntele Tâmpa” vor fi organizate excursii tematice cu implicarea reprezentanţilor mass media şi a voluntarilor, parade de costume reciclate, acţiuni de igenizare, concurs de fotografie şi expoziţii de fotografii, ateliere de creativitate. De asemenea, prin proiect AMB şi-a propus crearea unui Club de Voluntari “Prietenii Muntelui Tâmpa” – care vor ajuta la acţiunile civice de conştientizare asupra importanţei biodiversităţii locale şi la acţiunile de promovare ale ariei protejate -, şi se vor organiza excursii tematice cu elevii braşoveni cu ocazia Zilei Biodiversităţii. Proiectul iniţiat de Agenţia Metropolitană Braşov se va desfăşura în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, Şcoala gimnazială nr. 15, Liceul de arte plastic “Hans Mattis-Teutsch” Braşov, Primăria Municipiului Braşov şi Asociaţia Roadele Pământului Braşov. Valoarea totală a proiectului este de 20.753,50 lei, din care suma alocată de finanţator este de 15.490,70 lei.

3. Educatie ecologica pentru copiii de la Gradiniţa “Căsuţa Bucuriei” Preşcolarii de la Grădiniţa cu program prelungit “Căsuţa Bucuriei”, în colaborare cu Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov au desfăşurat ieri, activităţi de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la Muntele Tâmpa. Cei mici au fost echipaţi de AMB cu veste reflectorizante şi saci de gunoi şi au participat şi la o acţiune de ecologizare a zonei din proximitatea Muntelui Tâmpa. Şi în acest an s-a ales ca în săptămâna Şcoala Altfel Agentia Metropolitana Brasov sa desfasoare acţiuni de conştientizare a problemelor de mediu, alături de copii. În calitate de custode al muntelui Tâmpa, AMB, doreşte să atragă atenţia tuturor asupra importanţei păstrării unui mediu înconjurător curat. După ce în 2013, Agentia a pregătit acţiuni de ecologizare alături de liceeni, în acest an s-au alaturat echipei preşcolarii grădiniţei “Căsuţa Bucuriei. Grădinţa „Căsuţa Bucuriei” este totodată şi unitatea de învăţământ care a demarat în acest an un proiect de voluntariat prin care încurajează protejarea mediului şi a Muntelui Tâmpa. Proiectul intitulat „Muntele Tâmpa – Comoara braşovenilor” are ca scop educarea preşcolarilor în spiritul unui comportament prietenos faţă de mediu ajutându-i să conştientizeze problemele de mediu generate de activităţile atropice în ariile naturale protejate.


RO 500007 Braşov Bd Eroilor nr. 8, cam 200 Tel: 004(0) 268 547 616 Fax: 004(0) 268 547 676 office@metropolabrasov.ro www.metropolabrasov.ro

Preşcolarii au împărţit pliante cetăţenilor s-au aflat în zona aleii de Sub Tâmpa. Cei mici au avut şi o primă etapă în educaţia ecologică, printr-o vizită în Autobuzul European Nature Trust.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.