Page 1

MEER WETEN OVER

hartenvaten?

Kijk dan snel in het hart van deze krant!

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2009 • WWW.METRONIEUWS.NL

Mars Nederland BV 2009

Je

Maak je eigen boodschap met Mars. Ga naar de winkel.

Geeft je energie.

FOTO’S: OLAF KRAAK/ANP

De balkonscène met van links naar rechts: prins Constantijn, prinses Laurentien, prinses Máxima, prins Willem-Alexander en koningin Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.

Samen schouders eronder • Oppositie schreeuwt moord en brand • Kabinet tevreden met toon Prinsjesdag Het enige waar Koningin Beatrix haar onderdanen gisteren nog mee verraste was de vrolijke kleur van haar rode hoed met veren. De toon van de troonrede was, zoals al bekend was, somber. “Nederland staat voor een uitzonderlijke, maar geenszins onmogelijke opgave”, zo vatte het staatshoofd de economische crisis samen. Ondanks dat het kabinet volgend jaar nog een paar miljard investeert in onder meer bouw en infrastructuur (1 miljard), arbeidsmarkt (900 miljoen) en steun aan het bedrijfsleven (550 miljoen), was de stemming somber en de oppositie kwaad. “Een troonrede van een ondraaglijke leegheid”, reageerde Femke Halsema van oppositiepartij GroenLinks op de toespraak van de koningin. En ook de Miljoenennota kon niet op haar goedkeuring rekenen: “De leegte van Balkenende wordt met deze mil-

“Als we de potentie aanboren die Nederlanders in zich hebben, kunnen we alles.” CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel joenennota pijnlijk zichtbaar.” Partij Voor de Vrijheid-leider Geert Wilders riep op tot verkiezingen: “Het kabinet is volledig de weg kwijt en moet naar huis worden gestuurd. De begroting voor 2010 toont aan dat de tijd rijp is voor nieuwe verkiezingen.” De oppositie viel onder meer over de aankondiging dat de verschillende departementen nog maandenlang de tijd hebben om uit te dokteren op welke gebieden er bezuinigd kan worden. D66-leider Alexander Pechtold noemde het “de omgekeerde wereld”. Zoals te verwachten was, waren de coalitiepartijen een stuk minder kritisch over de plannen die

het kabinet van CDA, ChristenUnie en PvdA presenteerde. ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob sprak van een “heilzaam dieet”. “Als we de potentie aanboren die Nederlanders in zich hebben, kunnen we alles,” zei CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel. Beatrix ziet die potentie in de jongeren en brak in haar dertigste Troonrede een lans voor hen. Zij waarschuwde ervoor de rekening van de crisis niet door te schuiven naar de jonge generatie. “Jongeren dreigen nu geen werk te vinden, straks tijdens hun werkzame leven ook de lasten van een vergrijsde generatie te moeten dragen en daarna niet meer te kunnen rekenen op goede collectieve voorzieningen. Dit mogen wij niet laten gebeuren.” LEES VERDER OP PAGINA 2-4 LAURA ROMANILLOS laura.romanillos@metronieuws.nl

De Miljoenennota in cijfers • Rijksinkomsten in 2010: 239,8 miljard euro • Rijksuitgaven in 2010: 272,1 miljard euro • Begrotingstekort: 6,3 procent (36,5 miljard euro) • 615.000 werklozen • Economie groeit 0 procent • Staatsschuld loopt in 2010 op met 38 miljard euro naar 381 miljard euro

• Koopkracht daalt gemiddeld met 0,25 procent


metro

woensdag 16 september 2009

02 nieuws

“Dit kabinet doet helemaal niets. Stop met leuteren, ga werken.” VVD-leider Mark Rutte spoort de coalitiefracties aan daadkracht te tonen.

Wat vindt Oxfam Novib?

Wat vindt GroenLinks?

Wat vindt het MKB?

Wat vindt het VSNU?

Wat vindt de woonbond?

Oxfam Novib-directeur Farah Karimi “Het is heel wrang dat het hulpbudget met meer dan 10 procent krimpt. Mensen in ontwikkelingslanden worden al onderuit gehaald door de crisis. En nu krijgen ze nog een trap na.”

GroenLinks-fractieleider Femke Halsema “Dit was een troonrede van ondraaglijke leegheid. Het kabinet laat het land in de kou staan. De leegte van Balkenende wordt met deze Miljoenennota pijnlijk zichtbaar.”

MKB-Nederland-voorzitter Loek Hermans “De begroting voor 2010 is onder de economisch zeer moeilijke omstandigheden verstandig. De lasten voor ondernemingen blijven per saldo gelijk. De kredietverlening blijft een punt van zorg en mag het prille herstel niet in de weg staan.”

Vereniging van Universiteiten-voorzitter Sijbolt Noorda “Het VSNU vreest dat er een generatie verloren gaat omdat het kabinet niet genoeg investeert in het hoger onderwijs. Investeringen in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn essentieel voor het oplossen van de economische crisis.”

Woonbonddirecteur Ronald Paping “De echte oplossing voor de woningmarkt begint bij het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Ik roep het kabinet op om de huidige crisissituatie te benutten om het heilige huisje van de hypotheekrenteaftrek te slopen.”

Hoofdpunten

Presentatie begrotingen ministeries Binnenlandse Zaken Gemeenten krijgen, in 2010 en 2011, ruim 150 miljoen euro extra voor de aanpak van overlast en verloedering Jeugd en Gezin De kinderbijslag gaat tot 2012 niet omhoog Zorg Persoonsgebonden budgetten moeten minder hard groeien Defensie 40 miljoen euro minder aan materieel uitgeven Onderwijs Studiefinanciering wordt niet geïndexeerd Justitie Er komen in 2010 17.000 asielzoekers naar Nederland, daarom is het budget voor vreemdelingenbeleid met 214 miljoen euro verhoogd. Sociale Zaken AOW-leeftijd naar 67 jaar, mits er geen goed alternatief komt voor 1 oktober Verkeer en Waterstaat Vooral investeringen: wegverbredingen, spitsstroken, snel spoor, ruimere vaarwegen

Inkomsten & uitgaven

Berekeningen van koopkracht Alleenstaande in bijstand • Inkomsten stijgen 12 euro • Uitgaven stijgen 14 euro • Per saldo 2 euro minder te besteden: 0,1 procent Tweeverdieners • Inkomsten stijgen 32 euro • Uitgaven stijgen 39 euro • Per saldo 7 euro minder te besteden: 0,2 procent Tweeverdieners (1 fulltime, 1 parttime) met jonge kinderen • Inkomsten stijgen 6 euro • Uitgaven stijgen 36 euro • Per saldo 30 euro minder te besteden: 1,0 procent

‘Onderwijs betaalt tol voo • Vier Metro-lezers bespreken de Troonrede en de Miljoenen Bart, Sanne, Imad en Wouter nemen met Metro de Troonrede door. Welke maatregelen zijn hen opgevallen? Willen ze langer doorwerken en mag het kabinet aan de hypotheekrenteaftrek komen? Hebben jullie de Troonrede op tv gezien? Imad: Niet live. Alleen de herha-

ling op het journaal. Wouter: De traditie is heel bekend, het gaat om de tekst en die lees je later wel. Ik kijk niet zo naar de poppenkast er omheen. Sanne: Als student heb je wel tijd voor dit soort middagprogramma’s. De Miljoenennota vind ik interessanter dan de Troonrede. Toch vind ik het wel goed dat Beatrix het volk de Troonrede voorleest. Bart: Ik hecht ook niet zo veel waarde aan die show, maar vind het wel leuk om het er achteraf met anderen over te hebben. Wat is jullie ditmaal opgevallen? Sanne: Het verhogen van de AOW-

leeftijd, hoewel het er wel zat aan te komen. Imad: Dat ze gaan snijden in het onderwijs. Ik vind het erg dat het onderwijs de tol moet betalen voor het falen van het bankwezen. Bart: Dat er geen daadkracht in zit. Er staat geen duidelijke economische visie in over hoe het land er over twintig jaar moet uitzien. Wouter: Ik vond het wat weinigzeggend. Ik houd er geen heel

“Wat zijn die twee jaar extra doorwerken nou?” Bart over de AOW-leeftijd

snijden in koopkracht is niet de goede weg naar economisch herstel. Wouter: Ik ben er ook niet zo mee bezig. Sanne: Ik ga volgend jaar werken, dus ik ga er alleen maar op vooruit. Over ouderen maak ik me wel druk. Die hebben niet de mogelijkheid zelf iets aan hun koopkracht te doen. Bart: Ik zal er volgend jaar ook op vooruit gaan. Maar er zijn inderdaad groepen die moeten kunnen terugvallen op een goed sociaal stelsel.

Ja 67% Stelling van vandaag: De troonrede vond ik inspirerend.

Wouter Baan Leeftijd: 24 jaar, single, Utrecht Opleiding: Afgestudeerd master bedrijfskunde Nu bezig met: voorbereidingen autorace Amsterdam-Dakar Imad el Ouarti Leeftijd: 24 jaar, single, Amsterdam Opleiding: HBO commerciële economie Nu bezig met: studie, jongerenraad, vrijwilliger jongerencentrum Argan

Mag de hypotheekrenteaftrek worden aangepakt? Sanne: Ik denk dat er voorlopig

Sanne Blom Leeftijd: 25, vriendje, Rotterdam Opleiding: Duisenberg School of Finance Nu bezig met: studie en werkzaamheden als oud-president van de studievereniging van de Economische Faculteit Rotterdam

niets verandert. Afschaffen zou nu verkeerd uitpakken. Imad: Handen af van de hypotheekrente. Sanne: Mensen met een hypotheek boven de drie ton hebben al genoeg. Ons belastingstelsel is progressief genoeg om genoeg voordelen te krijgen. Doorwerken tot je 67e? Wouter: Eens. Imad: Oneens. Moet je nog door-

gaan als je in veertig jaar je rug kapot hebt gewerkt?

Sanne: Er wordt toch een scheiding gemaakt in beroepen? Bart: Het is heel redelijk de pensi-

oenleeftijd iets te verhogen. Wat zijn die twee jaar extra nou? Het moet alleen niet als oplossing

Ff_]daeal]]j\]Üemra]cÜ \gofdgY\kÜghÜbgmoÜN††‚‘ Em܃ÜeYYf\]fÜ_jYlakÜGdYqEgo¼ÜGdmk‘

JgfqÜ<ja[kkgfÜN††‚ÜQadn]j‘ ‚ÜÜ>jYlak܅Ü>9Ü_]`]m_]fcYYjlÜ]fÜ[da[cgfÜkh]Yc]jk]l‘

‡–¥

Œ

@‘[‘e‘Ü¥bYja_ÜI]dYpÜ~‚‡Ü ]fÜo]ZÀfÀoYdcÜJlYf\Yj\Ü nggj܌܆–‚Üh]jÜeYYf\‘Ü

@‘[‘e‘Ü¥bYja_ÜI]dYpÜ~‚‡Ü ]fÜo]Z²f²oYdcÜJlYf\Yj\ nggj܌܆–‚Üh]jÜeYYf\‘

Laat media gewoon vroegtijdig publiceren uit de Miljoennota.

Nee 33%

Bart van Teeffelen Leeftijd: 26 jaar, single, Amsterdam Opleiding: HBO Journalistiek Nu bezig met: freelance journalist, voormalig campagneleider Liberaal Democratische Partij bij de Europese verkiezingen

Ben je bang om er in koopkracht op achteruit te gaan? Imad: Je voelt het niet direct. Maar

‚ÜÜ~‘‡‡‡ÜljY[ckÜYdÜghÜb]Ülg]kl]d‘

stem op www.metronieuws.nl

(van links naar rechts)

positief gevoel aan over.

‚ÜÜJf]dÜ]fÜ\aj][lÜemra]cÜghÜb]ÜN††‚Üe]lÜGdYqEgo¼ÜGdmk‘

Poll

Paspoortjes

>YÜfYYjÜl¥egZad]‘fd–ÜbgmoÜK¥DgZad]ÜJ`ghÜg^ÜZ]d܇…‡‡Ü¥Ü€ƒÜƒƒ…‘ Ca^]ÜakÜ^gjÜk`Yjaf_‘ ±NYYjnYf܌Ü~‡–¥ÜnaYÜ`]lÜK¥DgZad]ÜZ]dgfaf_khjg_jYeeY‘

@f[dmka]^܌Ü~‚–¥ÜZ]dl]_g]\‘±


metro

woensdag 16 september 2009

nieuws 03

“De hypotheekrenteaftrek als bezuinigingsoptie zal de doodsteek zijn voor de vastgelopen woningmarkt en berokkent de Nederlandse economie grote schade.” Vereniging Eigen Huis

Wat vindt de NPO?

Wat vindt het COC?

Wat vindt de LSVB?

Wat vindt Greenpeace?

Wat vindt de PVV?

Nederlandse Publieke Omroep-topman Henk Hagoort “Het kabinet heeft ons vandaag huiswerk meegegeven en daar gaan we naar kijken. We gaan daarom kijken of we een efficiencyslag kunnen maken. Over de hele linie moet worden bezuinigd en ik snap dat wij moeten meedelen.”

COC-voorzitter Wouter Neerings “Investeren in een homovriendelijke samenleving is juist in sombere economische tijden van groot belang. Als het goed gaat met homotolerantie, wijst dat veelal op positieve economische ontwikkelingen.”

Gerard Oosterwijk Landelijke Studentenvakbond (LSVb) “Ik hoor dat er op allerlei beleidsterreinen onderzocht wordt hoe er bezuinigd kan worden. Voor ons is het onbespreekbaar dat het onderwijs daarin opgenomen wordt.”

Greenpeace-directeur Liesbeth van Tongeren “Dit kabinet moet zijn klimaatbeloftes verzilveren. We zijn blij dat het kabinet de noodzaak onder ogen ziet om klimaatproblemen aan te pakken. Het moet echter wel de daad bij het woord voegen.”

PVV-leider Geert Wilders “Hoe durft het kabinet de gewone burger te pakken terwijl ze tegelijkertijd miljarden uitgeven aan banken en linkse hobby’s. Bakken met geld worden weggegooid aan meer asielzoekers en immigranten, ontwikkelingshulp en Vogelaarwijken.”

or falende banken’ nnota • Inhoud belangrijker dan poppenkast MAARTEN BRANTE/METRO

Welke tips zou je Wouter Bos geven om te bezuinigen? Imad: Laat de banken meebetalen

aan iets wat ze zelf hebben aangericht. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, begrijp ik uit de Troonrede. Bart: We moeten de crisis ook niet overdrijven. Je kunt beter investeren. Bezuinigen is niet de oplossing. Wat mij betreft gaat er veel meer geld naar onderwijs. Wouter: Dat plan voor een nationale kredietbank van de overheid voor startende bedrijven lijkt mij een goede oplossing. Sanne: Ik vind het wel moeilijk om aan te geven wat nu luxe uitgaven zijn die je wel kunt korten. Stoppen met de aanpak van de klimaatverandering is niet verstandig.

“De regering doet een beroep op alle Nederlanders en een ieder die in Nederland woont. Er rust een verantwoordelijkheid op ons allen, jong en oud, burgers en bestuurders, werknemers en werkgevers. De regering spreekt de hoop uit dat iedereen zich daarvan bewust is en ernaar te handelen.” Troonrede Koningin Beatrix

Spreekt de oproep aan het einde van de Troonrede je aan? Wouter: Je moet wel besef kweken

“De rekening die nu wordt opgebouwd zal op enig moment betaald moeten worden. Alles afwentelen op mensen die nu werken of pensioneren zou niet eerlijk zijn. Alles doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen evenmin.” Minister Wouter Bos van Financiën

moeten slikken als ik nog langer doormoet. Maar het zat er al een tijdje aan te komen natuurlijk.

D66-leider Alexander Pechtold “Het kabinet bezuinigt 140 miljoen op onderwijs, terwijl concurrerende economieën als Duitsland en Denemarken juist op dit moment veel extra geld in onderwijs en onderzoek steken. Andere landen nemen nu een voorsprong op ons. Dit is bijna politiek misdadig.”

Wat vindt de SP? SP-fractievoorzitter Agnes Kant “Dit kabinet is een kabinet van vóór de crisis. Balkenende zoekt niet naar een alternatief voor dat wat gefaald heeft, maar holt de publieke zaak en ons sociale stelsel verder uit. De rekening wordt bij de gewone man gelegd.”

Wat vindt de NOCNSF? NOCNSF-voorzitter Erica Terpstra “De rijksbegroting 2010 biedt kansen voor sport. Als het kabinet sportinclusief gaat denken, zal het merken dat wij op tal van terreinen onze bijdrage aan de crisisbestrijding kunnen leveren. De plannen liggen klaar.”

dat je met zijn allen de schouders eronder zet. Maar of het werkt? Imad: Een beroep doen op het burgerschap vind ik wel goed. Maar dan vraag ik ook wel iets terug; een systeem dat voorkomt dat we nog eens in zo’n dip komen. Sanne: Die komt er echt wel hoor. Zo’n oproep vind ik ook wel mooi. Alleen Gods zegen in die laatste zin?.. Bart: Goed om de regel van scheiding tussen kerk en staat weer aan te halen. worden gezien voor de vergrijzing. Wouter: Als ik 55 was, zou ik wel

Wat vindt D66?

RUBEN EG & LAURA ROMANILLOS redactie@metronieuws.nl

DE6AA:HI6I>DCH

'*  @DGI>C<DEK:GIDDCK6C?: HIJ9:CI:C@DGI>C<H@66GI Geldzaken zijn voor iedereen persoonlijk. Dus Vola ook. Want uw lening kan misschien wel veel voordeligerr. BEL 0900-8652 (lokaal tarief) OF GA NAAR VOLA.NLL Voorbeeld Doorlopend Krediet

DeiZ]VaZcW^_ @^dh`!H]V`^ZÉh!HbjaaZgh d[Hl^gaÉhdekZgiddckVc_Z \ZaY^\ZDK"hijYZciZc`VVgi#

Kredietsom

Te betalen per maand

10.000 15.000 25.000

100,150,250,-

Effectieve rente op jaarbasis v.a. 6,8% 6,4% 5,9%

Theoretische Looptijd (mnd) 148 mnd. 144 mnd. 138 mnd.

Totale prijs incl. aflossing (brutobedrag) 14.800,21.600,34.500,-

* Voor dit product is een prospectus opgesteld. Vraag naar de voorwaarden. Toetsing en registratie BKR te Tiel.

9:O:86BE6<C:>HB:9:BD<:A>?@<:B66@I9DDG/


metro

04 nieuws

woensdag 16 september 2009 VVD: minder Kamerleden en ambtenaren De VVD wil dat het aantal ambtenaren met 35.000 omlaag gaat, het aantal Tweede-Kamerleden met vijftig en het aantal senatoren met 25. Dat staat in de ‘tegenbegroting’ die de liberalen vandaag presenteren. De VVD wil ook minder regels en bureaucratie in het algemeen. ANP

Op straat: Gouden koets verdelen Wat vind jij?

DOOR TAMARA EVERS

Naam: Tim Leeftijd: 21 jaar Beroep: Student filmacademie “Ik maak me geen zorgen over de bevriezing van de studiefinanciering de komende twee jaar. Ik red het wel zonder die tien euro per maand. Er mag wel bezuinigd worden op het Koningshuis. De gouden koets mag onder de armen verdeeld worden. Als Koninginnedag maar blijft.”

Wiegel: VVD met PVV samenwerken Terwijl VVD-coryfee Hans Wiegel gisterochtend bij Goedemorgen Nederland lonkte naar Geert Wilders’ PVV, liet fractievoorzitter Mark Rutte weten daar bedenkingen bij te hebben. De liberale jongerenorganisatie JOVD is heel wat harder in de afwijzing van Wiegels pleidooi. “Wiegel maakt zichzelf volstrekt ongeloofwaardig als hij pleit voor nauwe samenwerking met een partij die een complete groep afrekent op het gedrag van een deel daarvan”, meldt voorzitter Jeroen Diepemaat. Hij ziet zijn partij liever flink optreden tegen Wilders ‘als hij weer met een idi-

ORAKEL.

In de laatste peiling van Maurice de Hond staat de PVV op dertig zetels en de VVD op zestien.

oot plan komt’. “Hans Wiegel heeft in het verleden veel betekend voor de JOVD en de VVD, maar momenteel lijkt hij politiek gezien de weg kwijt te zijn.” Rutte zei gisteren dat de economische koers van de PVV te veel naar links is geschoven. Rutte heeft eerder laten weten geen enkele partij vooraf uit te willen sluiten van samenwerking. METRO

Acht jaar cel plus tbs voor ‘afslachting’

De lucht in ANP

Een prototype van het Nederlandse team voor modelvliegtuigen wordt in de lucht geworpen. Tientallen vliegtuigjes van hooguit 50 centimeter lang kozen gisteren in ’t Harde het luchtruim. De microvliegtuigjes moesten geheel zelfstandig een in scène gezet verkeersongeluk opsporen en analyseren. ANP

Zetels

Een 41-jarige Almeloër heeft acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging gekregen voor de moord op een plaatsgenoot in maart dit jaar. De rechtbank in Almelo deed gisteren uitspraak. Johan W. bracht op 9 maart de 42-jarige Gernald Niks met twee messen circa 35 steken toe. W., drugsgebruiker en al eerder veroordeeld wegens geweldsen vermogensdelicten, logeerde bij het slachtoffer, nadat hij kort daarvoor uit de gevangenis was ontslagen. Toen Niks aan W. te kennen gaf dat hij hem niet langer in zijn woning duldde, sloegen bij W. de stoppen door. Na de steekpartij liet hij het slachtoffer badend in zijn bloed achter en verliet hij de woning. Kennissen troffen Niks de volgende ochtend dood in zijn woning aan. De officier van Justitie sprak twee weken geleden bij de behandeling van een brute afslachting met voorbedachten rade. ANP

ALMELO.

20

procent van de patiënten die lijden aan de spierziekte ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose), sterft door euthanasie.

Wat vind jij?

Wat vind jij?

Wat vind jij?

Naam: Cornelis Los Leeftijd: 60 jaar Beroep: Pregepensioneerde “Mensen hebben altijd wat te klagen maar de meerderheid geeft evengoed veel geld uit aan extra’s. Op Europees niveau mag Nederland een stapje terug doen. Waarom sponsoren wij boeren in het buitenland met landbouwsubsidies?”

Naam: Liesbeth Leeftijd: 56 jaar Beroep: provinciaal ambtenaar “Het is niet verstandig dat de overheid gaat bezuinigen op het onderwijs en op de gezondheidszorg. Vooral de zorg moet goed zijn en dat is nu al niet het geval. Bezuinigingen maken het daar vast niet beter op.”

Naam: Maria SnoerenPrincen Leeftijd: 71 jaar Beroep: gepensioneerd “Links en rechts kan er op elk vlak wel wat bezuinigd worden. Ik ben niet rijk maar ik wil best wat inleveren als dat nodig is. Als ik het voor het zeggen had dan zou ik de jongens uit Afghanistan terug halen, dat bespaart een hoop geld.”

Wat vind jij?

Wat vind jij?

Wat vind jij?

Naam: Cock Arkesteijn Leeftijd: 59 jaar Beroep: kledingverkoper “We leven in een welvaartsmaatschappij en nu gaat het een tikje minder. Dat zou ik liever anders zien, maar het is nou eenmaal zo. Wat mij betreft wordt er wat gesneden in het overheidsapparaat. Er kunnen wel wat ambtenaren naar huis gestuurd worden.”

Naam: Raghoebar Chandoe Leeftijd: 51 jaar Beroep: docente “Ik kom uit Suriname en ga elke twee jaar naar Nederland. Als toerist merk ik al dat het leven hier steeds duurder wordt, laat staan hoe het is als je hier woont. Nederland moet stoppen met geld uitgeven aan asielzoekers, daar zijn er al veel te veel van.”

Naam: Natasja Smit Leeftijd: 22 jaar Beroep: reisbureaumedewerkster “Ik woon nog thuis dus ik maak me persoonlijk geen zorgen over de aangekondigde bezuinigen. Als ik om me heen kijk denk ik dat we niks te klagen hebben. Het gaat wel goed met Nederland. De overheid mag wel wat minder geld aan filebestrijding uitgeven. Dan pakken mensen de trein maar.”


metro

woensdag 16 september 2009 Verkeersbord: niet oversteken bij rood licht In Alpen aan den Rijn begint morgen een proef met een verkeersbord dat volwassen voetgangers en fietsers oproept het goede voorbeeld te geven en alleen bij groen licht over te steken. Het bord komt op vier plekken in de gemeente te staan bij verkeerslichten waar veel kinderen oversteken. ANP

Voetbalkreet mag niet Hoge raad handhaaft vonnis voor roepen ‘Hamas, Hamas, joden aan het gas’ De kreet ‘Hamas, Hamas, joden aan het gas’ is strafbaar, zo heeft de Hoge Raad gisteren uitgesproken in een vonnis. Een 29-jarige man, die toebehoorde aan een groep van 25 Den Haag-hooligans, werd in april 2006 in Den Haag opgepakt nadat hij de kreet uitschreeuwde. Door het vonnis moet hij alsnog 80 uur taakstraf vervullen, waarvan de helft voorwaardelijk. De man voerde aan dat hij de leus riep om andere voetbalsupporters te provoceren, maar volgens de hoogste

Meldingen van jodenhaat Tijdens de oorlog begin dit jaar in Gaza kreeg het CIDI 95 meldingen van jodenhaat binnen. Dat is bijna evenveel als over heel 2008 toen de teller bleef steken op 108.

rechters van het land is dat geen reden en is de spreuk beledigend voor joden. Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie over Israël) is tevreden over de uitspraak. “In Nederland geldt het vrije woord, maar dit soort dingen kunnen dus niet,” aldus directeur Ronny Naf-

ROBIN UTRECHT/ANP

Bemanningsleden van het koopvaardijschip Irene zwaaien naar de fotograaf. Het Nederlandse fregat de Hr. Ms. Evertsen heeft zich in de wateren voor Somalië ontfermd over de 22 bemanningsleden, nadat ze waren vrijgelaten door Somalische piraten. METRO

Kortom OVERLEDEN. Orkestleider/arrangeur

Jongeren zoeken zichzelf in vrienden

Jerry van Rooijen is maandag op 80jarige leeftijd in Goor overleden. ANP

Jongeren zoeken vrienden die op henzelf lijken. Een jongere die zichzelf extravert en vriendelijk vindt, gaat op zoek naar vrienden met die eigenschappen. Dat is de conclusie van Maarten Selfhout, onderzoeker bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Selfhout analyseerde de gegevens van twee langlopende onderzoeken onder jongeren.

ONDERZOEK.

ANP

JOB HALKES job.halkes@metronieuws.nl

Polikliniek voor podiumkunstenaars KUNST. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een polikliniek geopend voor podiumkunstenaars die last hebben van psychische klachten. Dat meldt het ziekenhuis op de website. “De disbalans tussen psychosociale druk en belastbaarheid van podiumkunstenaars leidt regelmatig tot fysieke en psychische klachten. Dit kunnen klachten zijn zoals podiumangst, depressiviteit, angsten, stress, gevoelens van leegheid en onzekerheid. Deze aandoeningen hebben op hun beurt weer een negatieve wisselwerking op elkaar, op het ontstaan van lichamelijke klachten en op het algemeen en beroepsmatig functioneren”, aldus het ziekenhuis op haar website. ANP

ROVER: OV prijst zichzelf uit markt

Blij Bevrijd uit handen van piraten

Zelfbeeld

taniel. “Als mensen dit soort dingen roepen, is dat niet alleen beledigend, maar ook bedreigend.” Dat met de spreuk wordt verwezen naar de aanhang van Ajax maakt het volgens hem niet minder erg. “Je kan niet zien of iemand wel of niet joods is.” Naftaniel constateert dat het

met de antisemitische uitingen de verkeerde kant op gaat, iets wat het CIDI onlangs in een rapport openbaar maakte. “Toen de oorlog in Gaza heerste kregen we evenveel meldingen binnen als normaal in een jaar. Joden worden dan ineens weer het mikpunt van uitingen.” Ook op internet nemen de anti-joodse uitspraken toe. “Maar gelukkig zijn de webmasters er snel bij om de teksten te verwijderen.”

nieuws 05

DUUR. Reizigers betalen 17 procent te veel voor openbaar vervoer. Dat beweert reizigersvereniging ROVER. De prijzen van de kaartjes zouden in de periode 2002 tot 2009 met 17 procent zijn gestegen, meer dan de inflatie over die periode rechtvaardigt. Het algemene prijspeil steeg in die periode met 15 procent. “Over deze periode steeg de prijs van strippenkaarten en sterabonnementen gemiddeld twee keer zo

Te duur Al in 2005 maakte de ANWB bekend dat de aanschaf van een kleine auto goedkoper was dan het reizen met het openbaar vervoer. BRON: ROVER

snel, met ruim 32 procent.” ROVER voerde het onderzoek uit naar aanleiding van de prijsstijging van de strippenkaart met 4,3 procent per 1 januari. “De reizigersvereniging vindt de prijsstijgingen buiten proportie en wil dat de overheid stopt met een beleid dat ertoe leidt dat het openbaar vervoer zichzelf uit de markt prijst.” ROVER heeft in een brief aan de Kamer beklag gedaan. METRO


metro

woensdag 16 september 2009

06 nieuws

Zwaar verlies vergroot kans op infarct Mensen die rouwen om het verlies van een geliefde, hebben een zes maal grotere kans op een hartinfarct. “Je kunt inderdaad doodgaan aan een gebroken hart”, concluderen Australische onderzoekers in een gisteren gepubliceerde studie. ANP

Buitenland Ook VN spreekt van oorlogsmisdaden bij Gaza-oorlog Nederzettingen DAVID SILVERMAN/EPA

Yale in de ban van loslopende killer Studenten vrezen moordenaar studente Annie Le

Premier Netanyahu (l) met bemiddelaar Mitchell (r) in Jeruzalem.

Netanyahu geeft niet toe aan Washington

L’Aquila

RUBEN EG ruben.eg@metronieuws.nl

Suzanne Jovin In 1998 werd Yale opgeschrikt door de brute moord op studente Suzanne Jovin. De toen 21jarige Jovin werd in een buurt van de campus gevonden met een doorgesneden keel en zeventien messteken in haar nek en achterhoofd. Docent James van de Velde werd lang door de politie als dader gezien, maar uiteindelijk van het verdachtenlijstje geschrapt. Van de Veldes carrière werd door de verdenking bijna geruïneerd. De moord op Jovin is nooit opgelost.

Silvio Berlusconi geeft huizen aan daklozen

De president Dmitri Medvedev.

Postuum

Ted Kennedy krijgt vluchtelingenprijs De onlangs overleden Amerikaanse senator Edward ‘Teddy’ Kennedy heeft postuum de jaarlijkse Nansen Vluchtelingenprijs gekregen. De VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr vindt dat hij jarenlang is opgekomen voor de belangen van vluchtelingen. “Senator Kennedy viel op als krachtig pleitbezorger voor mensen die geen stem en geen rechten hadden”, aldus de Hoge Commissaris voor de vluchtelingen, Antonio Guterres. Unhcr meldt dankbaar te zijn dat ze Kennedy in juni nog kon vertellen dat hij de prijs had gewonnen. Die wordt op 28 oktober in Washington uitgereikt. Het prijzengeld bedraagt 100.000 dollar voor een goed doel naar keuze. ANP

UNHCR.

Oversteek

De Italiaanse premier Berlusconi heeft gisteren de eerste nieuwe huizen overgedragen aan inwoners die door de aardbeving in de Abruzzen op 6 april dakloos zijn geworden. De premier had destijds herhuisvesting voor de winter beloofd. METRO

President Medvedev wil mogelijk blijven De Russische president Dmitri Medvedev sluit niet uit dat hij zich in 2012 herkiesbaar stelt als president. Zijn voorganger, de huidige premier Vladimir Poetin, zei vrijdag dat hij mogelijk als presidentskandidaat weer meedoet aan de verkiezingen in 2012. Medvedev wordt vaak beschouwd als tussenpaus in het regime van Poetin. Medvedev is een vriend en bondgenoot van Poetin die in 2008 als waarnemer naar voren leek te worden geschoven. Poetin mocht van de wet geen drie ambtstermijnen achter elkaar president zijn. ANP

PRESIDENT.

6WHGHQVSHFLDOVELM6WLS v.a.

v.a.

99

99

Slechts 15 ka per wee mers k!

Kinderen roeien van Marokko naar Spanje BOOTJE. Zes kinderen zijn erin geslaagd zonder begeleiding de oversteek te maken van Afrika naar Europa. Wat nog opvallender is: ze deden dat in een opblaasbaar rubberen roeibootje. Vijf van de kinderen zijn 10 of 11 jaar oud. De zesde opvarende is 16 jaar oud. De illegale immigranten waren bijna in de plaats Tarifa, het zuidelijkste puntje van Spanje, toen de Spaanse kustwacht ze in de nacht van maandag op dinsdag onderschepte. Het zestal is overgebracht naar een opvangkamp en wordt binnenkort teruggestuurd naar hun thuisland Marokko. ANP

VRIJ. De Iraakse journalist Muntazer al-Zaidi is naar eigen zeggen gemarteld in de gevangenis. Hij werd gisteren na negen maanden cel vervroegd vrijgelaten. Zaidi zat vast, omdat hij half december 2008 zijn schoenen naar de bezoekende toenmalige Amerikaanse president George Bush wierp. “Toen premier Nuri alMaliki op de televisie vertelde dat hij niet kon slapen zolang hij niet werd ingelicht over mijn lot, werd ik afschuwelijk gemarteld”, zei ‘de schoenengooier’ Zaidi kort na zijn vrijlating tegen media. Hij zei dat hij werd geslagen, met elektrische schokken werd gefolterd en bijna verdronk door de martelmethode die in de terrorismebestrijding van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA de naam ‘waterboarding’ kreeg. ANP

NATALIA KOLESNIKOVA / POOL

De moord op de 24-jarige Le was geen willekeurige daad, zo verklaarde woordvoerder Joe Avery van de politie uit New Haven. Meer informatie wilde hij niet loslaten. De bijna afgestudeerde Le was bijna een week zoek. Haar lichaam werd zondag ingemetseld in een muur gevonden nadat haar bebloede kledij in een plafond was ontdekt. Yale-directeur Richard Levin liet aan de nieuwszender CNN weten dat slechts een select aantal mensen toegang heeft tot de kelder waar Le werd

gevonden. “We weten daarom precies wie er daar is geweest”, stelde hij. Levin vermoedt dat de moordenaar nog steeds rondloopt op de universiteit. Gisteren werd zodoende de beveiliging van de campus verhoogd. Volgens de universiteitskrant Yale Daily News verdenkt de politie een technisch medewerker van het universiteitslaboratorium voor dierproeven. De man zou verliefd zijn op Le, zo berichtte The New Haven Independent op basis van een anonieme politiebron. De studente zou zondag gaan trouwen, op de dag dat haar lichaam werd gevonden.

SANDRO PEROZZI/AP

VREDE. Israël is niet van plan de bouw van nederzettingen in de Palestijnse gebieden volledig te staken in ruil voor vrede. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de Amerikaanse bemiddelaar George Mitchell gisteren in Jeruzalem laten weten. Netanyahu zei alleen bereid te zijn tot een langzame vermindering van het aantal nieuwe settlements. De Israëlische opstelling is een zware tegenvaller voor de Amerikaanse president Barack Obama, die zo snel mogelijk een Palestijnse staat naast Israël wil realiseren. Voor de Palestijnse president Mahmoud Abbas is een stop van de Israëlische woningbouw op de bezette Westelijke Jordaanoever de grootste voorwaarde om tot een vredesovereenkomst te komen. METRO

Op de prestigieuze Amerikaanse universiteit Yale zit de schrik er onder studenten goed in na de lugubere vondst van de vermiste studente Annie Le. Haar lichaam was verstopt in een muur.

‘Schoenengooier’ gemarteld in cel

'HVLJQKRWHO$QGHO¶V%HUOLMQ +

Slech per we ts 10 kamers ek besc hikbaa r! tot € Elders

135...

5DGLVVRQ%OX3DULV%RXORJQH +

3- en 5-daagse autovakantie

3- en 4-daagse autovakantie

Aankomst oktober t/m maart. Inclusief: verblijf in het splinternieuwe 4-sterren-de-luxe Andel’s Hotel Berlijn, incl. ontbijt en gratis parkeren. Het hotel ligt niet ver van de Alexanderplatz, het nieuwe centrum van Berlijn. Bezoek o.a. de Brandenburger Tor, de Berlijnse Muur en de Kurfürstendamm.

Aankomst september t/m december. Inclusief: verblijf in het luxe 4-sterren-plus Radisson Blu Paris Boulogne inclusief ontbijt. Verken de romantische stad Parijs en breng een bezoek aan de Eiffeltoren, de Champs-Elysées en het Louvre, of slenter langs de Seine.

Zie stipreizen.nl/deahb

Zie stipreizen.nl/frrsp

VWLSUHL]HQQO

boek online of bel 020 - 66 22 222

*voorwaarden allerlaagste prijsgarantie zie www.stipreizen.nl. Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer/hut excl. Calamiteitenfonds/reserveringskosten. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.


metro

woensdag 16 september 2009 AEX gisteren:

308,37 +0,48%

New York Dow/Nas+0,63/+0,41% Londen ..........................................+0,46% Frankfurt ......................................+0,16%

Tokio ................................................+0,15% Valutakoersen: Dollar 1,4667 Parijs ................................................+0,58% Yen 133,4650 Pond . 0,8894 Zürich ................................................-0,20%

$¥£

economie 07

Voor meer financieel nieuws www.metronieuws.nl/economie

GERALD VAN DAALEN/ANP

Twijfel over steun ING • Onderzoek staatssteun verlengd • ‘Kroes maakt juiste beslissing’ Europees commissaris Neelie Kroes (Concurrentie) heeft gisteren besloten haar onderzoek naar de Nederlandse staatssteun voor ING te verlengen. Kroes had de constructie in maart dit jaar slechts toegestaan voor een periode van zes maanden, in afwachting van nader onderzoek. Op basis van de informatie die Nederland tot dusver aan Kroes overhandigde, houdt ze haar twijfels of de EU-regels de constructie wel toestaan. Het gaat dan vooral om de waardering en de verdeling van de risico’s.

“Het is duidelijk dat de Europese Commissie de transactie niet marktconform vindt, anders had ze hem wel goedgekeurd.” Financieel expert en schrijver Jac Kragt Minister van Financiën Wouter Bos schoot ING eind januari te hulp door de waarde van beleggingen van de onderneming die gerelateerd zijn aan de Amerikaanse hypotheekmarkt, voor 80 procent te garanderen. “Staatssteun in deze vorm moet passend vergoed worden en mag geen oneerlijke voordelen geven

Frankfurt Stoere wagens op de beurs

aan banken”, zei Kroes. “Daarom verlengen we ons onderzoek om samen met de Nederlandse autoriteiten te onderzoeken of dit past binnen de Europese staatssteunregels.” Volgens financieel expert en schrijver van het boek De Kredietcrisis Jac Kragt, heeft Neelie Kroes juist gehandeld door niet akkoord

te gaan met de voorwaarden van de staatshulp die Nederland eind januari gaf aan bankverzekeraar ING. “Het is duidelijk dat de Europese Commissie de transactie niet marktconform vindt, anders had ze hem wel goedgekeurd. Ik ben het hiermee eens, want het is duidelijk dat Nederland te veel heeft betaald”, aldus Kragt. In januari raamde Kragt al dat de staat zo’n zes miljard euro te veel heeft betaald. De expert zegt dat de nieuwe onderhandelingen ertoe kunnen leiden dat de staat zich straks garant stelt voor een lager percentage. ANP

EPA/ULI DECK

Erotiek lijdt niet onder de economische crisis Dit weekend bezoekt de vijfhonderdste bezoeker de KamaSutrA-beurs, die de komende dagen het kamp heeft opgeslagen in de Utrechtse jaarbeurs. Er is zoveel belangstelling voor de erotische beurs, naar eigen zeggen, dat de promotiecampagne is aangepast. “We hebben een deel van de promotiecampagne zelfs stop gezet”, zegt woordvoerster Saskia Bras. Het is de negende keer dat de KamaSutrA-beurs wordt gehouden. Aan animo is ook bij standhouders geen gebrek. Bras: “Veel grote beurzen hebben enorm te lijden onder de huidige crisis. Sommigen hadden zelfs moeite om de beursvloer te vullen met stands, dat is een scenario waar wij ook ernstig rekening BEURS.

Directeur Dieter Zetsche van Daimler poseert trots in een nieuwe Mercedes op de autobeurs in het Duitse Frankfurt. Het publiek is er vanaf morgen welkom. METRO

Kortom DETAILHANDEL. De omzet van de

Nederlandse detailhandel is in juli met 3,6 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Winkels verkochten minder producten, terwijl de prij-

zen daalden. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Winkels in consumentenelektronica zagen net als in juni de omzet het sterkst terugvallen. Zij boekten een inkomstendaling van 14,6 procent. ANP

Opwachting Naast bekende attracties als het Erotische Doolhof, het Swingers café en de KSA Ladies Club, zullen ook tal van beroemdheden uit de wereld van erotiek hun opwachting maken.

telfort.nl

‘Air France-KLM aast op Japanse JAL’ BELANG. Air France-KLM is in gesprek met Japan Airlines (JAL) over een minderheidsbelang in de Japanse luchtvaartmaatschappij. De Nederlands-Franse combinatie voegt zich daarmee in het rijtje van Amerikaanse luchtvaartbedrijven die op een belang in JAL azen. Dat meldden bronnen gisteren in Japan. ANP

24

procent minder auto’s heeft Porsche in het afgelopen boekjaar verkocht dan een jaar eerder. De omzet zakte met 12 procent tot 6,6 miljard euro. Porsche verkocht in totaal 75.200 wagens.

mee hielden.” Niet alleen de standhouders zijn enthousiast, er wordt ook veel publiek verwacht. “Ook tijdens een recessie blijken mensen graag hun geld te spenderen aan erotiek. Misschien zelfs wel meer dan in een gunstiger economisch klimaat. Het is nooit eerder voorgekomen dat we de promotiecampagne hebben stopgezet omdat reclame niet meer nodig is.” METRO

Nu gratis overstappen + gratis draadloos modem in bruikleen 0800-1707

Volgens bronnen gaat het over een investering tussen 140 tot 205 miljoen euro in ruil voor samenwerking in Azië en op andere internationale routes.

Tot

Ontslag bouwvakker in vaste dienst Bouwbedrijven hebben voor het eerst sinds de recessie enkele duizenden werknemers in vaste dienst ontslagen. Eerder moesten vooral zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en zogenoemde inleenkrachten het veld ruimen bij de bouwers die willen snijden in de kosten. Volgens de brancheorganisatie is sinds juni 5 procent van de bouwvakkers met een vast contract ontslagen. ANP

VELD.

20 Mb

de Telfort winkel

Eerste 6 maanden van 24,95 voor

14,95 p/mnd


metro

woensdag 16 september 2009

08 economie

Veel minder nieuwe woningen in 2010 Volgend jaar worden in Nederland 58.500 nieuwe woningen gebouwd, 17 procent minder dan dit jaar. Dat stelt onderzoeksbureau Bouwkennis gisteren in zijn nieuwe woningbouwprognoses. ANP

RICK NEDERSTIGT/ANP

Borsato: Gitzwarte dag • Borsato aangeslagen • Entertainment Group op rand afgrond

Gisteren is door het entertainmentbedrijf uitstel van betaling aangevraagd, waarbij de kans groot is dat TEG failliet wordt verklaard. De zanger kan op dit moment de zakelijke gevolgen niet overzien en evenmin wat dit voor hem privé betekent, zo schrijft hij op zijn website. Dat komt doordat hij pas ‘enkele weken’ weet van de financiële sores van TEG. Het is onduidelijk of de door TEG georganiseerde concerten van Diana Ross doorgaan. Voor de werknemers ziet het er ongunstig uit. “Mijn medeleven gaat uit naar hen die getroffen worden door deze omstandigheden!” De situatie is de populaire artiest niet in de koude kleren gaan zitten. “Ik ben een rasoptimist, maar dit heeft een grote aanslag op mijn weerbaarheid gepleegd.” Al te enthousiaste investeringen door TEG en terughoudendheid bij kredietverstrekkers zouden het bedrijf in de problemen hebben gebracht. KLAAS BOOMSMA EN MERIKE WONING redactie@metronieuws.nl

FRED ERNST

Een gitzwarte dag voor The Entertainment Group (TEG). Zo omschrijft Marco Borsato de financiële situatie van het bedrijf waarvan hij aandeelhouder is.

Guus Meeuwis is er ‘goed ziek’ van ZIEK. Guus Meeuwis, die ook is aangesloten bij The Entertainment Group (TEG), laat vandaag weten ‘goed ziek’ te zijn van de financiële toestand bij The Entertainment Group. “Via deze weg wil ik jullie graag laten weten dat alle concerten doorgang zullen vinden. Zowel de theatertour, de Groots concerten als alle liveoptredens.” Meeuwis was zeven jaar aangesloten bij TEG, dat onder meer verantwoordelijk was voor de concertenreeks in het Philips Stadion. METRO

Top 3 successen Symphonica in Rosso met Marco Borsato. Najaar 2006 bezoeken zo’n 325.000 mensen de tien concerten in de Gelredome. Symphonica in Rosso met Lionel Richie. De Amerikaanse ster geeft vier concerten in een uitverkocht Gelredome. Groots met een zachte G, Guus Meeuwis. Sinds 2006 geeft Guus Meeuwis concerten in het Philips Stadion in Eindhoven. Ook Thialf in Heerenveen weet hij in feeststemming te brengen.

1

In zijn verklaring stelt Borsato dat hij zelf niet verantwoordelijk is voor de problemen.

‘Voor de sterren verandert er niks’ Hans van der Veen, een van de werknemers van The Entertainment Group reageerde gisteren eveneens aangeslagen. “Het is een vreselijke dag. TEG is een mooi bedrijf. Doodzonde dat het afstevent op een faillisse-

VRESELIJK.

ment.” Van der Veen is manager van onder anderen Daphne Deckers, Daphne Bunskoek en Floortje Dessing. “Gelukkig is dit een persoonsgebonden business. De sterren roepen: ‘Ik zit bij Hans en

hopelijk kan dat nog lang zo blijven.’ Voor hen verandert er niks.” Van der Veen heeft goede hoop dat er een oplossing wordt gevonden. Ik hoop op een doorstart van Borsato en Meeuwis. “Maar dat is allemaal nog zo ver weg.” METRO

2 3

Supervoordelige WINTERSPORTVAKANTIES boekt u bij KRAS.NL! SALZBURGERLAND 8 dage n

75

DOLOMIETEN

VIA LATTEA

109

159

Grootste skigebied van Oostenrijk!

Ideale uitvalsbasis tot 860 km pistes!

Maart: 8 dgn boeken = 7 dgn betalen!

Skigebied met ruim 400 km pistes!

Inclusief vele activiteiten

APPARTEMENTEN SEIWALD 8/15 dagen – logies Aankomst: za. van 9/1 t/m 3/4

LANDHAUS SALZBURG 4 t/m 15 dagen – ontbijt en diner Aankomst: za. van 19/12 t/m 3/4

HOTEL GARNI DOLOMITI*** 7/8/15 dagen – ontbijt Aankomst: za. van 19/12 t/m 3/4

HOTEL SPORTINIA*** 8/15 dagen – ontbijt Aankomst: za. van 19/12 t/m 10/4

HOTEL LINDE*** 8/15 dagen – ontbijt en diner Aankomst: za. van 19/12 t/m 13/3

o.b.v. 4 pers.

8 dage n v.a.

TIROL

4 dage n v.a.

v.a.

8 dage n v.a.

8 dage n v.a.

179

199

Ligging: op ca. 2 km van het centrum van Going. Skibushalte op ca. 200 m. Tips: skiën in Skiwelt Wilder Kaiser– Brixental of wandelen in de omgeving!

Ligging: in het knusse centrum van Maria Alm, op ca. 50 m van de skilift. Tips: winterwandelen door de sneeuw of skiën in het sneeuwzekere Ski Amadé!

Ligging: op ca. 100 m van het centrum van het dorpje Dimaro in Val di Sole. Tips: maak heerlijke langlauftochten door de natuur of ga skiën!

Ligging: in het pittoreske dorp Sauze d’Oulx, op ca. 300 m van de skilift. Tips: ontdek de pistes van Sestrière op de Monte Banchetta!

Ligging: rustig gelegen op ca. 250 m van het centrum van Wörgl. Tips: skiën in skigebied Skiwelt Wilder Kaiser, of langlaufen en wandelen!

Zie www.kras.nl/50714

Zie www.kras.nl/50700

Zie www.kras.nl/50111

Zie www.kras.nl/50932

Zie www.kras.nl/73543

SALZBURGERLAND

195 8 dage n

v.a.

o.b.v. 4 pers.

All inclusive! HOTEL TORRENERHOF*** 8/15 dagen – all inclusive! Aankomst: za. van 5/12 t/m 3/4

KARINTHIË

KARINTHIË

5 dage n

219

v.a.

Hotel omringd door pistes! HOTEL BERGHOF**** 5 t/m 15 dagen – ontbijt en diner Aankomst: za. van 12/12 t/m 13/3

8 dage n

DOLOMIETEN

219

v.a.

Uitstekend skigebied! WALDHOTEL PUTZ*** 8 dagen – ontbijt en diner Aankomst: za. van 22/12 t/m 6/3

VIA LATTEA

259 8 dage n

8 dage n

369

v.a.

o.b.v. 4 pers.

Veelzijdig wintersportgebied! HOTEL EL PASO*** 8/15 dagen – ontbijt en diner Aankomst: za. van 19/12 t/m 3/4

v.a.

Tot wel 400 km aanééngesloten pistes! HOTEL TERRAZZA*** 8/15 dagen – ontbijt en diner Aankomst: za. van 19/12 t/m 3/4

Ligging: prachtig gelegen op ca. 2 km van het gezellige centrum van Golling. Tips: prachtig gebied voor wandelingen en langlaufen. Skiën kunt u in Flachau!

Ligging: in Innerkrems vlakbij sleeplift, kabelbaan, pistes en skischool. Tips: mooi skigebied met veel mogelijkheden voor jong en oud!

Ligging: op ca. 17 km van de Weissensee in het dorpje Berg in het Drautal. Tips: maak gebruik van dit uitstekende skigebied! Ga skiën of snowboarden!

Ligging: op ca. 6 km van Andalo en op 50 meter van de kabelbaan Santel. Tips: u kunt hier skiën, snowboarden, langlaufen en heerlijk wandelen!

Ligging: op ca. 50 m van het centrum van Sauze d’Oulx en de skilift. Tips: u kunt hier heerlijk skiën met een grote afwisseling van skipistes!

Zie www.kras.nl/17763

Zie www.kras.nl/50231

Zie www.kras.nl/50004

Zie www.kras.nl/73514

Zie www.kras.nl/50931

BOEK ONLINE of bel 0900 – 9697 Prijzen zijn exclu sief reserv erin gskosten en Calam iteiten fon d s

15 cpm

MET 38.3.1

TIROL


Geldig t/m 30-09-2009!

“ AC TIE ! STRATO SiteWeb slechts ”Maak nu je eigen website!i mdraa met STRATO SiteWeb in een hando Word zelf webdesigner en maak en unieke designtemplates! je eigen website! Nu met vele nieuwe

www.strato.nl 800 700 70 Nog vragen? Bel gratis: 00800

1 jaar

50 %

korting!

1,

Contractperiode 12 maanden. Prijzen

50

The European Web Host

per maand i.p.v. € 3

exclusief BTW

metro

woensdag 16 september 2009 ANP

Mobiel surfen

Mickey op je tv

INTERNET. Nederlanders

DISNEY. Vanaf 3 oktober kunnen liefhebber van Disney hun

pakken steeds vaker hun telefoon om te internetten, zo blijkt uit onderzoek van gsmwarenhuis.nl. Iets meer dan een kwart van de bestellers van een abonnement neemt daar mobiel internet bij. Met name mailen, surfen, het weer en verkeersinformatie zijn populair. METRO

dot 09

hart ophalen als ze een abonnement hebben bij UPC. Via de digitale tv is het mogelijk om te kijken naar het Disney Channel. De start is gisteren bekendgemaakt op een bijeenkomst. Later dit jaar wordt het ook mogelijk Disneyseries on demand te bestellen. METRO

Job Halkes schrijft elke week over internet en techniek.

Dot Iedere woensdag in Metro

UPC-decoder wordt zuiniger De kabelgigant komt dan met een serie groene set-topboxen op de markt. Waar de huidige decoders in stand-bystand nog zo’n 10 watt verbruiken, zal dat bij de nieuwe generatie dalen naar 1 watt. Momenteel staan er in Nederland 700.000 kastjes. “Ruim eenderde van onze klanten heeft zo’n kastje om digitaal tv te kijken thuis staan”, vertelt woordvoerder Bert Holtkamp van UPC. Samen met kabelaar Ziggo en Digitenne van KPN zijn het de grootste aanbieders van digitale

Reisinfo

tv. “Het aantal mensen dat overstapt groeit nog steeds. Omdat wij ook willen bijdragen aan een beter milieu zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om te besparen.” Vanaf het vierde kwartaal krijgen mensen die digitale televisie aanvragen, verhuizen of waarvan de decoder kapot gaat, een energiezuinigere. De box verbruikt dan gemiddeld niet meer dan een wekkerradio. In de zogenaamde koude stand-bystand duurt het straks wel een seconde of dertig voordat er tv kan worden gekeken. Ook de huidige kastjes worden zuiniger, legt Holtkamp uit. “Er komt een speciale softwareupdate. Na drie uur tv kijken zon-

ANP

Via Google Maps een bushalte vinden Reizigers van Connexxion die moeite hebben met het vinden van de juiste bushalte, worden straks via hun iPhone op weg geholpen. Het bedrijf Equatior gaat in opdracht van het vervoersbedrijf een applicatie ontwikkelen die op Google Maps de haltes laat zien. Daarnaast verschijnt ook de laatste reisinformatie, inclusief vertragingen. Het bedrijf wordt geleid door drie jonge whizzkids. “Wij vinden het als bedrijf belangrijk jonge ondernemers een kans te bieden zichzelf te ontwikkelen”, aldus Michiel Bijleveld van Connexxion. METRO HANDIG.

In ruim 700.000 huishoudens staan de decoders van UPC. Vanaf het najaar komen er energiezuinigere kastjes op de markt.

der iets te wijzigen zal er een melding komen met de vraag of de decoder aan moet blijven. Als daar geen antwoord op komt,

Onbeperkt muziek op je gsm downloaden T-Mobile en Sony Ericsson zijn afgelopen week gestart met de dienst Play Now Plus. Voor het vaste bedrag van 9,95 euro kunnen liedjes onbeperkt worden gedownload van platenmaatschappijen als Universal, Warner en Sony Music. Momenteel is dit speciale abonnement alleen in combinatie met de W995 ver-

LUISTEREN.

Bushalte kwijt? Google Maps!

RICHARD VAN DER KLAAUW/METRO

Gebruikers van digitale tv van UPC kunnen vanaf het eind van dit jaar besparen op hun stroomkosten.

krijgbaar, maar in oktober komt daar de Sony Ericsson Yari bij. Bij de telefoons wordt een geheugenkaartje geleverd met daarop de duizend populairste nummers. Daarnaast kan de beveiligde muziek op nog drie computers worden beluisterd. De muziek kan worden gevonden door middel van een speciaal programmaatje. METRO

schakelt hij zichzelf in de standbystand.” Klanten hoeven daar niks voor te doen. “Dat is een update van de software die ’s

nachts zal plaatsvinden.” UPC zoekt nog naar een oplossing voor mensen die graag hun huidige box willen inruilen voor een groene. “Maar we gaan ze niet massaal vervangen, want dat is ook slecht voor het milieu,” legt Holtkamp uit. Daarnaast komen er steeds meer diensten op de decoder beschikbaar. “Mensen die een digitale videorecorder hebben, kunnen met één handeling hele series opnemen of straks in december met de 3FM-actie Serious Request met een druk op de knop geld overmaken.” JOB HALKES job.halkes@metronieuws.nl

Kamer gezocht? Of heb je liever een eigen flat? Ben jij student? Vertel hoe jij wil wonen en win €150,-. Minister Van der Laan (WWI) wil weten hoe studenten willen wonen. Geef voor 1 oktober 2009 je mening en maak kans op een IKEA-bon van €150,-. Ga naar www.studentenwoonwensen.nl of sms STUDENT[spatie] je e-mailadres naar 4422. Dan ontvang je deze URL in je mailbox. www.studentenwoonwensen.nl Praat mee. Win € 150,-.

ik Albert Verlinde duidelijk willen maken hoe vervelend het is, wanneer er onwaarheden over je vermeld Albert Verlinde wordt online worden.” Geruchten gaan getreiterd. Op Twitter is zijn dat Beau achter de digitale identiteit gekaapt. Iemand kidnap zit. Inmiddels is er anders doet zich voor als geen redden meer aan. Overal ko-ning roddel en verspreidt duiken valse Alberts op. Ook de hele dag sappige nieuwtjes. van zijn man Onno Hoes. Te Uiteraard is Albert hier niet laat heeft hij ingezien wat de van gediend: “En die zet de waarde is van sociale media. hele dag valse showberichten De enige manier waarop de op z’n Twitter. En dat is echt ontzielde Albert nu nog kan heel vervelend vooral omdat aantonen dat hij de echte is, het valse berichten zijn, wat is live op tv te tweeten en ik natuurlijk nooit zal doen.” zijn bronnen te onthullen. Hij beraadt zich op het nemen Mijn gratis advies is, claim van juridische stappen. “BoulevardAlbert”. Alleen Via de oude media probeert oppassen dat de vorsten van Verlinde sympathie te kweken België en Monaco niet over voor zijn zaak. Televisie, GHÀRVJDDQ kranten en radio besteden Sander Duivestein aandacht aan zijn digitale Trendwatcher ViNT nep-tweelingbroertje. @duivestein De valse Albert heeft inmiddels laten weten: “Met dit twitteraccount heb

Albert Verlinde digitaal ontzield


metro

woensdag 16 september 2009

10 meningen Doordeclareren

Mutts

Patrick McDonnell

Victoria Koblenko Actrice

E

r is een goede reden om geld te haten. Dat gelul erover is het niet waard. Hoeveel familieservies er wel niet om gesneuveld is. Om maar te zwijgen van relaties. Wie geld zegt, zegt ruzie. Of op z’n minst: gedoe met een hoofdletter. En eens per jaar is het gedoe met een hoedje erop. Een dag om te vieren dat men wederom voor het volgende jaar gaat korten op alles wat belangrijk is behalve de festiviteiten omtrent Prinsjesdag. Gun die grijze (mantel-)pakken eens per jaar een declareerbaar feestje! Na al die vermeende declaratiesoaps boort mijn nieuwsgierigheid me een gat door m’n hoofd. Wie heeft het duurste hoedje gedragen gisteren? De yellow press (ja, ik gun ze ook even een sexy benaming) bestelt pagina’s bij de drukker. En als we de Wet Openbaarheid Bestuur serieus nemen, en vooral het pleidooi van de minister van Binnenlandse Declaraties, Guusje ter Horst, dan staan dat soort declaratiedetails voortaan op internet, grijpklaar voor de roddelpers. De oproep van Ter Horst geldt niet alleen voor de kabinetsleden en hoge ambtenaren in Den Haag. Neen, ook lagere overheden moeten eraan geloven. Die CvdK’s met hun schrale onkostenvergoeding (lees onbelaste bonus) van 20.000 euro per jaar moeten ook maar in een ‘glazen huis’. Evenals de gedeputeerden, die jaarlijks 7.500 euro te besteden hebben aan diners en ander technisch onderhoud van een bestuurder.

Scribbly

Jean Paul Arends

Crisis neerleggen bij de banken

Agnes Jongerius wil de vervuiler laten betalen. De rekening voor de kredietcrisis niet neerleggen bij de belastingbetaler, maar bij de banken. Ik pleit e primaire transparantiegedachte kan ik al maanden voor deze aanvolgen. Zeker na het schandaal in pak. De halfslachtige maatEngeland. Waarom zou de burger moeten regelen die het kabinet nu opdraaien voor de zere rug (Maxime V. voorstelt, komen voor regenoot een onbescheiden aantal rugmaskening van de belastingbetaler. Kortom: als het over sages op kosten van ‘de zaak’) van een politicus? Wat een paar jaar weer mis echter een logischere vraag zou zijn is waarom onze gaat, dan weten de banken minister-president opvallend weinig declareert? dat de belastingbetaler Geen massages of behandelingen tegen vliegkaters. klaar staat om ze te helpen. Geen rokkostuums of zonnebrillen, laat staan luiers, Op Wall Street beginnen de tuinmeubilair, hondenvoer of porno (vooral dat laatbanken alweer bonussen uit te keren. Waar zit het ste voorziet mijn bloemrijke verbeelding van een verstand van deze mensen, visueel effect), allemaal zaken die onlangs de Britse in hun rechter kleine teen? politiek lam legden. Maar nee hoor, in Nederland Elke eurocent of dollarcent vooralsnog geen input voor de scriptschrijvers van winst, die deze misdadigers de serie Sorry Minister. Dus, dames en heren politici, maken, moet direct en met wilt u een echt kijkcijferkanon worden? Graag nog rente terug naar de belaseven doordeclaren! tingbetaler. En pas als alle miljardensteun tot op de laatste cent met rente is terugbetaald, kan dat schorriemorrie weer beginnen met zelfverVier Meningen: rijking. Gisteren werd Morgen in Metro: de column van Luuk Koelman ‘Stel autovrije bekend dat Neelie zone in rond Kroes de staatssteun basisschool’ aan ING afkeurt en dat ING dat geld moet terugstorten. Prima idee! Met rente, graag. Gelukje voor de ING: de rente staat momenteel erg laag. PAUL BETALEN.

D

HENRIQUEZ, WAALWIJK

Yenice Jongejan, 22, Studente: “Maak de uitgang aan een autovrije straat, zo behoud je het overzicht.”

Marcel Bas, 39, Voorlichter: “Juist niet: je moet eens zien hoeveel moeders van de auto gebruik moeten maken om hun kinderen voor school af te zetten.”

Karin Venverloo, 46, Docente: “Absoluut mee eens. Levensgevaarlijk, al die aanen afrijdende auto’s. Pak toch de fiets, duurt vast maar een paar minuten langer.”

Peter Nelissen, 50, Communicatie Adviseur: “Prima en veilig idee voor de kinderen. Je krijgt 100 meter van de school wel weer parkeeroverlast.”

Femke Halsema vooral hypocriet Tenenkrommend heb ik het artikel gelezen van Femke Halsema over haar hoofddoekjesmening. Nu gaat het mij niet zozeer om de hoofddoekdiscussie, maar voornamelijk om degene die hier een uitspraak over doet. Was

DEBAT.

Metro Holland BV Postbus 90009 1006 BA Amsterdam tel: 020 - 511 4000

Metro Rotterdam Westblaak 224 3012 KP Rotterdam tel: 010 - 206 03 20

het niet mevrouw Halsema die bijna ontplofte toen wijlen Pim Fortuyn voorzichtig uitlatingen deed over allochtonen en/ of religie? Was het ook niet mevrouw Halsema die Geert Wilders openlijk voor racist uitmaakte tijdens de debatten in de Tweede Kamer indien deze ook maar iets durfde te opperen inzake hoofddoekjes of de islam? Met een hoop vals sentiment en passend gevoel voor drama wilde zij wel even die brutale Wilders op zijn nummer zetten. Maar nu de kindertjes van Femke zelf op een school komen te zitten met andere kindertjes met hoofddoekjes, is het ineens een ander verhaal. En dit maakt mevrouw Halsema niet alleen vreselijk ongeloofwaardig, maar vooral hypocriet. Geert Wilders is misschien niet altijd even genuanceerd in zijn woorden, maar hij staat wel achter zijn standpunten. Iets wat mevrouw Halsema niet kan zeggen.

heid van de Palestijnen teniet heeft gedaan. Het blijft me maar verbazen dat mensen zoals u denken de wereld nog voor de gek te kunnen houden. Het concept van vrijheid van meningsuiting is niet in pacht genomen door mensen die kritiek hebben op Marokkanen en moslims; kritiek op joden en Israël valt daar ook onder. Misschien niet in uw wereld. Slaap lekker meneer Jacobs. Chapeau voor mevrouw Koblenko en Metro.

R. VAN SCHAIK, DEN HAAG

FOUAD ASTITOU, AMSTERDAM

“Wie onderdrukt nou wie? Wie is de bezetter? Wie zijn de kolonisten? Wie moet zich nou echt verdedigen? Het ‘veiligheidshek’, zoals u dat noemt, is niets minder dan een gevangenismuur.” Fouad Astitou, Amsterdam

Vrijheid van meningsuiting

Kwestie opvoeden van ouders?

REACTIE. In

REACTIE. Graag reageer ik even op de mening van de heer Aptroot in Metro van gisteren over het voorstel van VVN om rond alle basisscholen in Nederland een autovrije zone in te stellen. De heer Aptroot schijnt het weinig te schelen dat er kinderen doodgereden worden op weg naar of nabij hun school. Volgens hem is het een kwestie van opvoeden van ouders. Nu vraag ik me af wie hier nu domme opmerkingen maakt: ouders

reactie op het stuk van de heer Michael Jacobs (Metro gisteren) het volgende: wat de werkelijke schande is, is dat Israël zich in de slachtofferrol blijft volharden en mensen zoals u de propagandamolen draaiende houden. Wie onderdrukt nou wie? Wie is de bezetter? Wie zijn de kolonisten? Wie moet zich nou echt verdedigen? Het ‘veiligheidshek’, zoals u dat noemt, is niets minder dan een gevangenismuur die het resterende stukje vrij-

behoren in staat te zijn kinderen op te voeden, niet andersom en ook hoeft de maatschappij geen vader of moedertje te spelen voor volwassen vrouwen en kerels. Deze mensen hebben bewezen lak te hebben aan regels en dus zijn zij zélf de oorzaak van regels en initiatieven om de veiligheid te bevorderen. Ook weet de heer Aptroot dondersgoed dat de politie wel andere dingen aan haar hoofd heeft dan bekeuringen uit te delen rond scholen. Ik vermoed dat de heer Aptroot zelf zo’n aso-ouder is geweest, anders had hij zo’n domme, onnozele mening niet gegeven. PATRICIA GÓMEZ, ALMERE

Ook in Metro? Stuur je brief van maximaal 130 woorden per e-mail naar brieven@metronieuws.nl Geef je volledige naam en adres op. De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten. Het copyright van brieven vervalt aan Metro.

Hoofdredacteur: Robert van Brandwijk Eindredactie: Marije van ‘t Hoog, Erik Jonk Nieuwsredactie: Klaas Boomsma, Ruben Eg, Niels Rigter, Laura Romanillos, Jeroen van Wieringen, Milou van der Will Sport: Jeroen Haverkort, Marieke van der Voort, Luc Wierts Entertainment: Edwin van Dalen, Mario Wisse, Merike Woning Amsterdam: Marlies Dinjens, Wout Maas, Anne-Fleur Pel Rotterdam: Job Halkes, Barbara de Jong, Jelle van de Kamp Beeld/vormgeving: Linda Oudendijk, Enzo Peters, Eefje Savelkoul, Marcel Smit Fotografen: Richard van der Klaauw, Maarten Brante Correctie: Wilke Martens Stagiaires: Bianca Brasser, Tamara Evers, Sarah Graman, Hüsniye Yildiz Algemeen directeur/uitgever: Silvio de Groot Commercieel directeur: Marcel den Hoed Distributie: Jurriaan Otting. Metro is ‘s werelds grootste gratis dagblad met edities in 19 landen en 15 talen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Metro is politiek en religieus onafhankelijk en wil lezers in 20 minuten op de hoogte brengen van het nieuws van de afgelopen 24 uur. Metro wordt dagelijks gelezen door meer dan 20 miljoen wereldburgers.


DIT IS EEN UITGAVE VA N METRO CUSTOM PUBLISHING IN SA MEN WER K ING MET DE HART&VA ATGROEP

In samenwerking met


DIT IS EEN UITGAVE VA N METRO CUSTOM PUBLISHING IN SA MEN WER K ING MET DE HART&VA ATGROEP

”Eén m miljoen Nederlanders heeft een hart- of vaatziekte. Dat is echt We ondersteunen deze groep mensen met informatie, lotgenoveel. W tencontact, leefstijlactiviteiten en collectieve belangenbehartiging. tencon Daarbij gaan we vooral in op de praktische kant van leven met de Daarb aandoening. Want je kunt echt nog op vakantie of sporten. Lotgeaando notencontact klinkt misschien suf, maar dat is het niet. Praten met notenc anderen is gewoon erg belangrijk wanneer je ziek bent geworden. andere Daarom organiseren we informatiebijeenkomsten, kookworkshops Daaro sportactiviteiten. of gezamenlijke geza We we weten waarover we praten want bij de Hart&Vaatgroep werken de betaalde medewerkers ook vrijwilligers die met een hart- of naast d vaataandoening leven. En dat is nodig, want er duiken nogal wat vaataa vragen op als je ineens een hart- of vaatziekte krijgt. Je financiële situatie situ t ati kan bijvoorbeeld veranderen, doordat je niet meer dezelfde uren kan k werken als voorheen. Daarnaast moet je je eetpatroon aanpassen. En hoe zit het met seks? Of met zwangerschap en erfeaanpa lijkheid? Voor een antwoord op die vragen kun je naar je arts gaan, lijkhei ook naar De Hart&Vaatgroep. Verder komen we op voor de maar o belangen van de patiënten. Zowel op landelijk als regionaal niveau belang

willen we de zorg verbeteren. Dat doen we door te luisteren naar onze achterban. De wensen worden gebundeld en hiermee stapt De Hart&Vaatgroep naar verschillende partijen. Denk aan politiek Den Haag, zorgverzekeraars en medewerkers in de zorgsector. Onze bemoeienissen werken. Begin vorig jaar hebben we ons Vaatkeurmerk uitgebracht. Ziekenhuizen die voldoen aan onze kwaliteitscriteria krijgen dit stempel. En dit jaar is de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement uitgekomen die beschrijft hoe zorg voor mensen met een hart-of vaatziekte het beste georganiseerd kan worden en vooral ook: wat ze zelf kunnen doen. Een van onze belangrijkste partners is de Hartstichting. Daarmee werken we nauw samen, ondanks de verschillende doeleinden van beide organisaties. Waar De Hart&Vaatgroep zich richt tot de mensen met een hart- of vaataandoening, richt de Nederlandse Hartstichting zich tot alle Nederlanders. Zij willen er door voorlichting voor zorgen dat minder mensen een hart- of vaatziekte krijgen. Daarnaast stimuleren ze wetenschappelijk onderzoek. Ons doel is dat bekend wordt dat er echt goed te leven is met hart- en vaataandoeningen.” • Kijk op www.hartenvaatgroep.nl en www.hartstichting.nl

Eva Knoester, eva.knoester@metronieuws.nl, 020-511 4047 RedactiePartners, Amsterdam. www.redactiepartners.nl

Mariëlle Besselink Nationale Beeldbank

Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met David Beentjes, 020-5114073 of via david.beentjes@metronieuws.nl

Zorg op afstand via Philips Motiva helpt patiënten met hartfalen

“Het geeft me een fijn en veilig gevoel dat ik nu dagelijks wordt gecontroleerd” Hartfalen is een ernstige aandoening. In Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen deze chronische ziekte. Mensen met hartfalen blijven voor de rest van hun leven onder controle van een specialist. Ook moeten zij verschillende medicijnen slikken, hun bloeddruk en gewicht in de gaten houden en rekening houden met hun eet- en drinkpatroon. Elke dag opnieuw. Dat kan heel lastig zijn. Leven met hartfalen kan ook onzekerheid met zich meebrengen. Patiënten kunnen angstig zijn opnieuw te moeten worden opgenomen. Philips is daarom gekomen met een innovatieve oplossing die patiënten en hun zorgverleners helpt bij een goede behandeling en een dagelijkse controle van de gezondheid: Philips Motiva. Dankzij dit persoonlijke gezondheidsprogramma van Philips kunnen mensen met hartfalen elke dag heel eenvoudig via hun eigen televisie zelf belangrijke gezondheidswaarden controleren, zoals bloeddruk en gewicht. Zonder omkijken worden de gegevens automatisch via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Mocht er iets opvallends zijn, dan neemt het ziekenhuis contact met de patiënt op. Door het bijstellen van de medicatie en het geven van een gerichte (medische) begeleiding kan het zorgteam heel snel en heel effectief bijsturen. Bovendien informeert Philips Motiva mensen gestructureerd over voeding, een juist medicijngebruik en bewegen. In een uitgebreid educatief videoprogramma komen alle aspecten van de aandoening aan bod. Het telezorgsysteem blijkt een goede aanvulling op de behandeling en controle in het ziekenhuis. Wie meer wil weten over Philips Motiva kan kijken op www.philips.nl/patienten-hartfalen of kan informeren bij zijn cardioloog. Hartfalen kan vele oorzaken hebben, waaronder een veel te hoge bloeddruk of een medische geschiedenis. Dit kan een eerder hartinfarct zijn of diabetes mellitus. Ook zijn er aandoeningen die de hartspieren of hartkleppen aantasten. Ze hebben tot gevolg gehad dat de pompfunctie van het hart tekort schiet. Henriette Sleegers (69) kreeg twee jaar geleden te horen dat haar hartkleppen niet meer optimaal functioneren. “Ik ben altijd zeer actief en een echte liefhebber van zwemmen. Twee jaar geleden kreeg ik het tijdens het trekken van mijn baantjes opeens erg benauwd. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat ik een lekkende hartklep heb.” Henriette Sleegers meet sinds driekwart jaar dagelijks zelf haar gewicht, hartslag en bloeddruk met behulp

van het Philips Motiva systeem. “Het is een vast onderdeel van mijn ochtendritueel geworden. Het is een erg makkelijk systeem om te gebruiken. Op mijn eigen televisie kan ik terugkijken wat de resultaten zijn, nadat ik mijn gewicht, hartslag en bloeddruk heb gemeten. Het systeem laat met een knipperend lampje weten dat er een informatief filmpje of een berichtje van de verpleegkundige voor me klaarstaat. Van tijd tot tijd wordt me gevraagd vragen te beantwoorden over hoe ik me voel. Ik merk dat ik bewuster met mijn ziekte omga. Het geeft me een fijn en veilig gevoel dat ik dagelijks wordt gecontroleerd. Ik krijg nu meer informatie dan alleen van mijn arts. Philips Motiva controleert niet alleen mijn gezondheid maar stimuleert me ook te bewegen en fit te blijven. Dat betekent dat ik mijn hobby weer met een gerust hart kan uitoefenen.”

Philips Motiva controleert niet alleen Henriette Sleegers’ gezondheid, maar stimuleert haar ook te bewegen en fit te blijven.

Patiënten krijgen een persoonlijk kanaal op hun eigen tv waarop ze belangrijke informatie krijgen over hun gezondheid.


DIT IS EEN UITGAVE VA N METRO CUSTOM PUBLISHING IN SA MEN WER K ING MET DE HART&VA ATGROEP

In 2020 zijn er vrijwel zeker 1,3 miljoen mensen met hart- en vaatziekten. Dit komt vooral door een stijging van het aantal mensen dat ongezond leeft. Zo drinken en roken vrouwen meer dan vroeger. Onder jongeren neemt overgewicht toe, een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Toch is er niet alleen slecht nieuws. Door betere behandelmethoden neemt het aantal sterfgevallen al decennialang af. Johan Cruijff (62) onderging achttien jaar geleden een dubbele bypassoperatie. Hij stopte met roken en knapte snel op. Hét voorbeeld van een hartpatiënt die het alles behalve rustig aan doet.

Maar door zijn vroegere hartklachten heeft Cruijff het aanbod voor een baan als bondscoach meerdere keren afgeslagen. De vraag is of hij deze beslissing voor zichzelf maakte of voor zijn familie. ‘Als pa weer gaat trainen, kijken we hem nooit meer aan’, zou zijn zoon Jordi eens gezegd hebben. De juiste diagnose en een goede behandeling zorgen ervoor dat je leven leefbaar blijft. Er is wel een grote verandering. Veel patiënten moeten, net als Cruijff, ongezonde gewoontes aanpakken. De aanpassing van je leefstijl is vaak een lastig proces dat veel doorzettingsvermogen eist. Maar als hartpatiënt

moet je wel. Goed letten op je lijf is een vereiste. Denk daarbij aan de vijf pijlers: niet roken, meer bewegen, gezond eten, op gewicht blijven en stress vermijden.

Er is goed nieuws. Door constante innovaties, is de prognose bij veel ziekten sterk verbeterd. De pacemaker bestaat al meer dan vijftig jaar, maar door innovaties werkt dit apparaat steeds preciezer en biedt het steeds meer mogelijkheden om functies van het hart over te nemen. Een variant op de pacemaker is de inwendige defibrillator, een ICD, die automatisch gaat reanimeren als dit nodig is (zie voor meer informatie pagina 10). Ook zijn er de laatste jaren veel mogelijkheden voor ‘telemonitoring’, oftewel hartpatiënten op afstand ‘bewaken’. Philips heeft een interac-

tief systeem voor zorg op afstand ontwikkeld. Via een breedbandverbinding verstuurt dit Motivasysteem de gewicht- en bloeddrukgegevens vanuit een aangepaste weegschaal en bloeddrukmeter bij de patiënt thuis, naar de behandelend arts. Dagelijks. Bij te hoge waarden geeft het systeem een waarschuwingssignaal en kunnen de artsen meteen ingrijpen. Het systeem is ook te regelen via de televisie, zodat patiënten zonder internet ook hun gegevens kunnen doorgeven. Dit betekent dat mensen veel minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor controles. De hartpatiënt kan thuis ook de bloeddruk opmeten. Via GPRS, dus draadloos, krijgt de arts door hoe het gaat. Dit neemt de angst en stress van patiënten en hun omgeving voor een groot deel weg. •

van de ziekenhuisopnames van mannen komt door hart- en vaatziekten. Dit geldt ook voor van de opnames van vrouwen. (Hartstichting)

van de hartziekten (met name hartinfarcten) kan voorkomen worden als iedereen een gezond gewicht zou hebben. Beroertes en hartfalen zouden dan minder vaak voorkomen. (RIVM / Voedingscentrum)

Hart- en vaatziekten is een verzamelterm voor uiteenlopende aandoeningen van etalagebenen en spataderen tot beroertes, aneurysma’s en hartinfarcten. Het gaat dus om alle aandoeningen die met het hart en/of het vaatstelsel te maken hebben. Kijk ook op www.hartenvaatgroep.nl voor meer informatie over aandoeningen en het opvragen van brochures. Ook de Hartstichting heeft een informatielijn waar je terecht kunt.

In Nederland hebben ongeveer

mensen een aangeboren hartafwijking. De meeste hart- en vaatziekten zijn ‘verworven’, dus niet erfelijk. Soms komen hart- en vaatziekten veel in de familie voor en is er toch geen sprake van erfelijkheid. Dit kan komen doordat een ongezonde leefstijl, zoals calorierijk eten of weinig bewegen, soms doorgegeven worden van generatie op generatie.

Het logo op voedingsmiddelen met ‘Ik kies bewust’ en ‘Gezonde klavertjeslogo’ zijn oké. Volgens criteria van het Voedingscentrum zijn de producten met deze logo’s relatief gezond. Dit is altijd in vergelijking met soortgelijke producten. Dus light chips zijn niet per se gezond, maar beter dan gewone chips. Hoeveel draagt het product bij aan wat je op een dag nodig hebt of maximaal mag? Bij stoffen als zout, suiker en verzadigd vet is het streven zo min mogelijk, dus niet 100%. Er is sinds 2008 nieuwe Europese regelgeving waaraan een product moet voldoen om claims te mogen voeren, bijvoorbeeld een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. Nog lang niet alle etiketten voldoen aan deze regelgeving. Ook als alle fabrikanten zich aan de wet houden, zal de gezonde keuze niet altijd gemakkelijk zijn. Even doorlezen op het etiket blijft een aanrader.

Lang werd gedacht dat slechts

van de mensen met een hartkwaal ook één van de vier grote risicofactoren had. Dat zijn roken, diabetes, hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Recent onderzoek wijst uit dat tot van de patiënten minstens één risicofactor hebben. Letten op leefstijl loont dus. Op www.hartstichting.nl kun je uitzoeken hoeveel risico jij loopt.


DIT IS EEN UITGAVE VA N METRO CUSTOM PUBLISHING IN SA MEN WER K ING MET DE HART&VA ATGROEP

Ja, in de kar! --- Kruiden, knoflook en pepers, kaliumzout.* Liever niet ----- Kant- en klaar, soepen en sauzen, keukenzout. Je hebt ongeveer twee gram nodig, zes gram is het maximum volgens de Gezondheidsraad. We eten rond de tien gram per dag. In kant- en klaar eten, soepen en sauzen zit vaak veel zout. Vermijd die producten of lees eerst het etiket. Vaak staat er de hoeveelheid natrium, vermenigvuldig met 2,5 voor het juiste aantal grammen zout. *Kaliumzout is niet voor iedereen een goed alternatief. Overleg met je arts als je medicijnen slikt of gezondheidsklachten hebt.

Ja, in de kar! --- Olie en vloeibare bak- en braadproducten, mager vlees zoals kip en tartaar, (vette) vis. Liever niet ----- Roomboter, harde margarine, volle zuivel, vet vlees zoals alle worst en gehakt, croissants. Vet is niet per definitie slecht voor je. Je hebt het zelfs nodig. Maar voor een gezond cholesterolgehalte (zie kader) is het soort vet dat je kiest wel belangrijk. Verzadigd vet is verkeerd, onververzadigd is oké. Op halvarineverpakkingen staan vaak termen als OMEGA-3 en linolzuur. Als het smeersel in een kuipje zit en zacht is, past het in een cholesterolverlagend dieet. Zonnebloemolie is een gezonde keuze, net als olijfolie.

Ja, in de kar! --- Groente en fruit en volkoren producten, calorieloze drankjes. Liever niet ----- Snoep en snacks, frisdrank, vruchtensap en alcohol. Ook als je veel te zwaar bent, heeft een klein beetje afvallen al effect op het risico op hart- en vaatziekten. Vijf tot tien procent scheelt volgens het Voedingscentrum al aanzienlijk.

Wijn zou door superstofjes als flavonoïden en resveratrol heel gezond zijn. Een positief effect is alleen bewezen bij matig gebruik (vrouwen: één glas, mannen: twee glazen per dag). Bier en andere alcohol hebben dat effect ook.

Cholesterol is een stof die je lichaam zelf aanmaakt en die je met je voeding binnen krijgt. Als je er te veel van binnen krijgt, kan dit zich ophopen in je bloedvaten. Dit geldt alleen voor slecht cholesterol, dat LDL-cholesterol wordt genoemd. Verzadigd vet is een belangrijke oorzaak van slecht cholesterol. Goed HDL-cholesterol, cholesterol, HDL cholesterol, zorgt juist dat een teveel wordt afgevoerd. HDL wordt hoger door niet te roken en meer te bewegen.


DIT IS EEN UITGAVE VA N METRO CUSTOM PUBLISHING IN SA MEN WER K ING MET DE HART&VA ATGROEP

In 2005 ging het de jonge Jansen voor de wind. Hij speelde bij Vitesse en zat in de voorselectie van het Nederlands elftal. Toen ging hij ineens onderuit tijdens een wedstrijd tegen Ajax. Hij raakte bewusteloos. In het ziekenhuis ontdekten artsen dat Jansen bij extreme inspanning hartritmestoornissen kreeg. Wat gebeurde er op het veld? “Ik viel hard neer en wist niet wat er aan de hand was. Ik dacht eerst dat ik niet goed gegeten had. In het ziekenhuis bleek dat ik hartritmestoornissen had. Ik wist niet wat het inhield en maakte me eigenlijk geen zorgen. Ik heb nooit problemen met m’n gezondheid en heb altijd veel gesport. De artsen waren eerst ook positief; er moest een plekje op een ader worden weggebrand. Een precisiewerkje tijdens een operatie van een paar uur, maar daarna zou ik weer de oude zijn. Ik hoopte dat ik binnen een maand terug zou zijn op het veld. Maar de operatie lukte niet, ik weet niet precies waarom. En de dokter adviseerde om te stoppen met voetballen.”

Maar dat accepteerde je niet, want je stond al snel weer op het veld. “Ik had nog steeds geen klachten, maar was nog niet ‘gezond’ verklaard. Ik kon gelukkig terecht in het ziekenhuis in Leiden, waar behandelmogelijkheden waren. Uiteindelijk hebben ze daar het bewuste plekje weggebrand. Mijn arts, professor Schalij, heeft daarna erg geholpen om te zorgen dat ik weer geaccepteerd werd door clubs. Hij vond het volgens mij ook leuk om mij terug te brengen in het voetbalwereldje. Hij is altijd bereid om uitleg te geven over mijn aandoening.” Was je zelf ook steeds zo vol vertrouwen? “Ik was wel een tijdje angstig in mijn revalidatieperiode. Het doel is een steeds hogere hartslag halen. Maar toen voelde ik alles tien keer erger, je voelt elke hartslag. Als je het niet hebt meegemaakt, weet je niet hoe het is. Ik was destijds alleen maar bezig met mijn lichaam en hart. Je voelt allerlei dingen die je eerst helemaal niet voelde. Je moet gewoon weer zelfvertrouwen krijgen.”

En dat heeft geholpen, want nu, vier jaar later, heb je een contract bij een eredivisieclub, FC Groningen. “Ja, dat is natuurlijk waarvoor ik terug naar het voetbal ben gegaan. Ik wilde in de eredivisie voetballen. Ik moet nu alleen een basisplaats veroveren, maar ook daar heb ik nu weer vertrouwen in. Ik heb geleerd niet te ver vooruit te kijken. Vroeger zag ik het al helemaal voor me, het Nederlands Elftal. Nu doe ik gewoon elke dag honderd procent mijn best. Daarnaast heb je ook wat geluk nodig.” Is het niet lastig dat iedereen er meteen opduikt als er iets met je aan de hand is, zoals toen laatst je bloed is onderzocht? Alsof het een te groot risico is jou te laten spelen. “De vermoeidheid die ik toen voelde, bleek helemaal niets met mijn hart te maken te hebben. Ik vind het wel logisch dat mensen zo praten, want niet iedereen heeft er verstand van. Ik zou het ook spannend vinden. Ik voel geen druk om iets te bewijzen, omdat ik zelf weet hoe het zit. Ik loop geen

Ook na een hartinfarct, TIA of andere hart- en vaatziekte is het effect van bewegen bijna altijd gunstig. Bewegen kan helpen om de bloeddruk en het cholesterolgehalte te verlagen en het hart en het vaatstelsel te versterken. Op beweegzoeker.nl kunt u een sportclub vinden bij u in de buurt waar u met lotgenoten en onder begeleiding van experts kunt sporten.

Ik kies Jozo® BewustJOZO® BEWUST

is goed voor de bloeddruk en past in een natriumarm dieet

Als je van lekker eten houdt en toch op je gezondheid wilt letten dan is JOZO® BEWUST de onmisbare smaakmaker. Met behoud van de smaak, is het natriumzout in JOZO ® BEWUST namelijk voor 70% vervangen door andere natuurlijke mineralen. Dus wil je smakelijk èn bewust eten, dan helpt JOZO ® BEWUST daarbij.

Jozo Bewust is verkrijgbaar in 450 gram en 90 gram. Kijk in het schap van uw supermarkt voor alle Jozo producten. Probeer ook eens onze zeezouten! Jozo® is een merk van AkzoNobel.


DIT IS EEN UITGAVE VA N METRO CUSTOM PUBLISHING IN SA MEN WER K ING MET DE HART&VA ATGROEP

risico, zeker met het ICD in mijn lichaam. Dat is net zoiets als een AED (defibrillator, red). Dit is een reanimatiekastje dat aan de muur hangt. Zoiets heb ik in een verkleind formaat in mijn lichaam, dan wordt het ICD genoemd. Als iets niet goed gaat, grijpt dit kastje in. Het apparaat wacht op een abnormaal ritme, bijvoorbeeld een hartslag van 300 slagen. Vervolgens geeft het elektrische schokken aan het hart. Hopelijk hoeft het nooit iets te doen.”

De voordelen van bewegen zijn onomstotelijk. Toch overlijden jaarlijks mensen tijdens het sporten aan een hartstilstand. Volgens de Vereniging voor Sportgeneeskunde is het sporten niet de oorzaak van de hartkwaal. Er is dan al iets mis met het hart. Bij jongeren was er meestal een aangeboren afwijking, bij mensen boven de bijvoorbeeld een dichtgeslibde ader. Bron: www.sportcor.nl.

Ben je nu de Nederlandse Lance Armstrong? Na serieuze gezondheidsproblemen terugkeren in de topsport? “Nou, dat van Lance Armstrong is medisch veel heftiger hoor, ik vergelijk mezelf helemaal niet met hem. Het belangrijkste van wat ik heb meegemaakt is dat ik mentaal een sterkere voetballer ben geworden. Ik liet me al niet gek maken, maar nu nog minder. En ik geniet van kleine dingen. Eerst ging alles in een flits aan me voorbij en ik dacht er niet zoveel bij na. Dat is verleden tijd.” •

Steeds meer jonge mensen krijgen hart- en vaatziekten. Dit komt vooral doordat kinderen meer eten en minder buiten spelen, wandelen en fietsen dan vroeger. Overgewicht is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Volgens het Voedingscentrum heeft meer dan zestig procent van de kinderen met overgewicht ook een andere

Als je twee trappen kunt lopen, of een blokje om kunt wandelen, kun je ook seks hebben. Dat blijkt vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als het hart rare sprongen heeft gemaakt, vinden mensen het spannend en eng om de controle te verliezen. Fransen noemen een orgasme niet voor niets ‘de kleine dood’. Via www.hartenvaatgroep.nl kunt u een brochure Hart&Lust Hart&Lus bestellen over seks als je een hartaandoening hebt.

risicofactor, zoals een hoge bloeddruk of een verhoogd oogd cholesterolgehalte in het bloed. Als een kind te zwaar blijft, dan is het risico op hart- en n vaatziekten op volwassen leeftijd groot. Voor kinderen is een uur bewegen per dag het minimum. Op www.heartjump.nll staan tips voor kinderen en jongeren over gezond leven.

Net als Michael Jansen vochten ook Nwankwo Kanu en de Fransman Lilian Thuram zich terug in de voetbalwereld na de diagnose hartritmestoornis. Maar helaas liep het bij een flink aantal voetballers verkeerd af. Zij stierven in de bloei van hun carrière:

• Dominique Diroux 1978-1998: Duitse aanvaller van NAC, hartstilstand op het veld • Marc-Vivian Foé 1975-2003: Kameroens voetballer, hartinfarct op het veld • Paulo Sérgio Oliveira da Silva (Serginho) 1974-2004: Braziliaanse voetballer, hartinfarct op het veld • Miki Feher 1979-2004: Hongaarse voetballer, hartinfarct op het veld • David di Tommaso 1979-2005: Franse voetballer in dienst van FC Utrecht, hartstilstand in zijn slaap • Antonio Puerta 1984-2007: Spaanse middenvelder van Sevilla, hartstilstand op het veld • Clément Pinault 1985-2009 hartaanval thuis • Dani Jarque 1983-2009: hartstilstand op trainingskamp

15% van de hartkwalen is te voorkomen als iedereen voldoende zou bewegen. Voldoende is ten minste dertig minuten per dag matig intensief bewegen. Dit kan hardlopen zijn, maar ook wandelen, fietsen, tuinieren of huishouden. Je verbrandt dan ook flink wat calorieën.

Asn Met Agis in Beweging!

Met dit laagdrempelige beweegprogramma helpt Agis je om

De trainingen worden het hele jaar door gegeven. Je kunt

veilig en verantwoord aan sport te doen. Onder professionele

instromen wanneer je wilt. Agis-klant of niet, beginner of

Bewegen is goed voor lichaam en geest. Het maakt je

begeleiding werk je in een groep aan een betere conditie.

gevorderde, iedereen kan meedoen!

fitter, energieker, zekerder en vooral ook gezonder.

Maar ook je lenigheid, balans en spierkracht komen aan bod!

Je hoeft echt niet als olympisch atleet door het leven te

Je kunt kiezen uit twee trainingsvormen: Agis Fit&Fun of

Sportevenementen

gaan om gezondheidswinst te boeken. Ook door matig

Agis Fit&Run. Gebruik deze unieke kans en volg de training-

Agis heeft niet alleen een eigen beweegprogramma maar

intensief te bewegen haal je prima resultaten.

en in één van de stadsparken in Amsterdam, Amersfoort,

ondersteunt ook een aantal sportevenementen. Zo zijn we

Maarssen, Zeist, Apeldoorn en Utrecht.

sponsor van de UPC Holland Triathlon in Almere, de Dam tot

Heb je een tijdje niet of nauwelijks aan sport gedaan en vind

Damloop in Amsterdam én de Fortis Singelloop in Utrecht.

je het weer tijd voor beweging? Of ben je juist al gevorderd als

Inschrijven

Tijdens deze evenementen bieden we deelnemers en

hardloper? Doe dan mee met het succesvolle en vernieuwde

Het inschrijfformulier vind je op www.vandaagis.nl/maib.

bezoekers gratis ontspannende massages.

beweegprogramma ‘Met Agis in Beweging’.

Je kunt ook naar één van de Agis servicepunten gaan.

Kijk voor meer informatie op www.agisweb.nl/maib


Investeer in het hart en in jezelf! Onderzoek heeft uitgewezen dat het doen van vrijwilligerswerk zorgt voor een intens geluksgevoel dat stress reducerend werkt, het immuunsysteem versterkt en het gevoel van eigenwaarde opkrikt. (bron: Allan Luks, Dailyhappinez)

Rebecca Pinto uit Amsterdam, 23 jaar, student rechten Samen met haar moeder wilde ze ‘iets goeds’ doen door zich vrijwillig in te zetten. Zij heeft voor de Hartstichting gekozen omdat haar vader destijds last had van een hartritmestoornis. Dankzij medicijnen is dit inmiddels onder controle. Sinds 2005 is Rebecca Pinto is actief als vrijwilliger. In dat jaar is ze begonnen met collecteren. In 2007 solliciteerde ze naar de functie wijkhoofd, maar al snel werd ze bestuurslid. Op dit moment organiseert ze de collecte en werft ze collectanten op beurzen en evenementen bij het Landelijk Wervingsteam. Rebecca Pinto: “Ik zit nu in het laatste jaar van mijn studie rechten. Te druk voor vrijwilligerswerk? Nee hoor, ik vind het belangrijk én leuk om mij in te zetten voor de Hartstichting. Het is bovendien leerzaam, gezellig en een mooie aanvulling op mijn curriculum vitae.”

Help Ook! Ben jij na het lezen van dit verhaal ook bereid om te investeren in het hart en in jezelf? Strijd dan mee tegen hart-en vaatziekten en geef je op als vrijwilliger. Kijk voor meer informatie op www.hartstichting.nl of bel met Thérèse Dulfer: 070 315 56 87.

www.hartstichting.nl


DIT IS EEN UITGAVE VA N METRO CUSTOM PUBLISHING IN SA MEN W ER K ING MET DE HART&VA ATGROEP

Artsen schieten soms te kort in het signaleren van serieuze hartproblemen, meent vrouwencardioloog Angela Maas van de Isala Klinieken in Zwolle. “Ze onderschatten bijvoorbeeld de ernst van een hoge bloeddruk, want het is geen sexy onderwerp.” Die hoge bloeddruk kan er voor zorgen dat de slagaderen vernauwen, wat een hartinfarct of een beroerte veroorzaakt. Onder vrouwen zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1. In 2007 stierven 21.693 vrouwen en 19.662 mannen aan hart- en vaatziekten, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Hartstichting. De verschillen tussen mannen en vrouwen beperken zich niet alleen tot de communicatie. Er zijn ook hormonale verschillen waardoor mannen en vrouwen bij hart- en vaatziekten niet over één kam geschoren kunnen worden. Tot aan de overgang hebben vrouwen bescherming van het hormoon oestrogeen. Deze beschermt de slagaderen tegen verkalking. Mannen genieten deze bescherming niet

en krijgen dus al zo’n tien jaar eerder te maken met slagaderverkalking. Ondanks deze bescherming overlijden er toch meer vrouwen aan een hart- en vaatziekte, waaronder een beroerte, dan mannen. Volgens Maas omdat na de overgang de risicofactoren razendsnel toenemen. “Mannen hebben tot hun vijftigste vaker last van een hoge bloeddruk dan vrouwen, na de vijftig is dat andersom.” Vaak worden klachten onterecht aan de overgang toegewezen, meent Maas. “Alsof de overgang een prullenbak is waarin je alle klachten kan gooien. Maar iemand van 65 jaar met kortademigheid, dat is geen overgangsklacht meer.” Maas heeft een hart- en vaatspreekuur voor vrouwen in het leven geroepen om te kunnen achterhalen waar klachten vandaan komen en wat er aan te doen is. De omstandigheden voor vrouwen zijn nu eenmaal anders, meent ze. “Suikerziekte is slechter voor het vaatstelsel van de vrouw dan van de man. Roken

brengt voor vrouwen onder de 50 een groter risico mee dan voor mannen, de beschermende effecten van het hormoon worden door het roken aangetast. En vrouwen die tijdens de zwangerschap problemen met de bloeddruk hebben, krijgen vaak rond hun veertigste al een hoge bloeddruk. Naast dit alles hebben vrouwen gewoon een kleinere doorsnede van de vaten, waardoor ze eerder klachten kunnen krijgen.” Om er zeker van te zijn dat de pijntjes die je af en toe voelt niet ernstig zijn, raadt de cardioloog 50-plussers aan regelmatig de bloeddruk te laten testen. Ook moeten 50-plussers vijf keer per week minstens een half uur zweten door inspanning. Ook is minder eten een tip, want een kilo per jaar er bij is toch tien kilo in tien jaar. “Maar als je dan een keer pijn hebt, neem je klacht dan ook serieus. Het risico op hart- en vaatziekten neemt nou eenmaal toe na je vijftigste.” t

Wanneer moet je aan de bel trekken? Mannen hebben meestal een beklemmende, drukkende pijn midden op de borst, die kan uitstralen naar armen, rug en kaak. Vrouwen krijgen vaker last van misselijkheid, vermoeidheid, acute kortademigheid in combinatie met pijn. Bij vrouwen kan de pijn op de borst soms helemaal ontbreken. Wil je weten hoe hoog jouw risico op een hart- of vaatziekte is? Doe de test op isala.nl en kijk op vrouwencardioloog.nl.

Komt een hoog cholesterol vaak voor in jouw familie? En weet je niet of jij dit ook hebt geërfd? Laat het uitzoeken. Een sterk verhoogd cholesterol kan erfelijk zijn. Een totaalcholesterol lager dan 5 is normaal en boven de 8 is het sterk verhoogd. Komt deze verhoging in een familie bij meerdere personen voor, dan kan er sprake zijn van Familiaire Hypercholesterolemie (FH). In Nederland komt FH voor bij ruim 40 000 mensen. Van een sterk verhoogd cholesterol heb je in het algemeen lange tijd geen klachten, maar personen met FH hebben al op relatief jonge leeftijd een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De StOEH onderzoekt families met dit type hoog cholesterol en verwijst naar huisarts of specialist. Onderzoek heeft aangetoond dat tijdige behandeling van personen met FH het risico op een hartinfarct met 80% verlaagt. Om die reden is vroegtijdige opsporing van belang. De StOEH heeft inmiddels via dit bevolkingsonderzoek, dankzij de financiering vanuit VWS en in samenwerking met huisartsen en specialisten, ruim 19 000 mensen met FH opgespoord. Voor informatie zie www.stoeh.nl.

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte


DIT IS EEN UITGAVE VA N METRO CUSTOM PUBLISHING IN SA MEN WER K ING MET DE HART&VA ATGROEP

Elke week worden er 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dat zijn meer dan 15.000 mensen per jaar. In 75% van de gevallen is er een omstander aanwezig. Wat diegene doet is van levensbelang voor het slachtoffer. Bijna 90% van de slachtoffers die een reanimatie overleeft, heeft geen of nauwelijks beperkingen in het dagelijks functioneren. Reanimatie is de enige kans op overleving. Wat kun je doen?

Zoek uit of het slachtoffer bewusteloos is. Schud voorzichtig aan de schouder en stel vragen. Geen reactie? Bel dan directt 112. Vaak kan degene aan de telefoon on je bijstaan bij de reanimatie.

Draai het slachtoffer op de rug en kantel het hoofd iets naar achter of til de kin met de vingertoppen omhoog. Je maakt Kijk, aakt zo de luchtwegg vrij.. Ki ijk, luisterr en voel maximaal tien n seconden off het slachtoffer ademhaalt.

Ee AED is een automatische externe defibrillator. Iedereen kent Een defibrillatoren uit ER of Grey’s Anatomy. De arts roept ‘clear!’ en de de patiënt krijgt twee platen op de borst die elektrische schokken geven. pa Een AED is een eenvoudig apparaat waarmee je dit zelf kunt doen. Ee

Als het slachtoffer niet of nauwelijks ademt, start je met hartmassage. Druk het borstbeen vier tot vijf centimeter in en uit met een frequentie van honderd h minuut. Dit heten keer per minuut borstcompressies. borstcompressie

Je vindt deze apparaten steeds meer in openbare ruimten. Een ICD (implanteerbare cardioverter-defibrillator) heeft bijna dezelfde werking, maar dit apparaatje is inwendig. De meer bekende pacemaker is de voorloper. Heb je een ICD? Kijk dan op www.stin.nl

Hoe goed is uw cholesterol? Weet je cholesterolwaarde Cholesterol is noodzakelijk voor ons lichaam. Maar een teveel ervan kan tot problemen leiden. Een te hoog cholesterolgehalte is een belangrijke risicofactor voor harten vaatziekten. In 2007 overleden ruim 41.000 mensen, meer vrouwen dan mannen, aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land. En ondanks veel aandacht voor dit

onderwerp, is nog steeds bij ruim 30% van de hoog risico patiënten het cholesterol niet onder controle.

Cholesterol en hart- en vaatziekten Als de hoeveelheid cholesterol in het bloed te hoog is, kan het cholesterol zich ophopen in de wand van de slagaders, waardoor deze worden vernauwd, ook wel aderverkalking genoemd. Vooral

het “LDL”-cholesterol, ook wel het slechte cholesterol genoemd, heeft een negatief effect op de aderen.. Hierdoor neemt het risico op een hartinfarct of een beroerte flink toe. Een goede behandeling van een te hoog cholesterol is vooral voor mensen met diabetes en harten vaatziekten van groot belang omdat zij daardoor al een groter risico lopen. Er zijn twee bronnen van cholesterol in ons bloed: het wordt aangemaakt in de lever en cholesterol wordt in de darmen uit het voedsel opgenwomen.

Behandeling Om een te hoog cholesterolgehalte in het lichaam op een juiste waarde te krijgen, ook wel de streefwaarde genoemd, zal de dokter adviseren om de leefstijl aan te passen: gezond eten, regelmatig bewegen en niet roken. Als dit het cholesterol niet voldoende verlaagt, kan een dokter cholesterol verlagende medicijnen voorschrijven. De meest gebruikte cholesterolverlagers zijn de zogenoemde statines, zoals bijvoorbeeld simvastatine of atorvastatine. Deze remmen de aanmaak van cholesterol in de lever, de ene bron. Een nieuwere klasse medicijnen heet cholesterolabsorptieremmers, met het medicijn ezetimibe. Dit pakt de

andere bron van het cholesterol aan, de opname in de darmen. Dit medicijn kan ook in combinatie worden voorgeschreven waardoor het cholesterol dubbel wordt geremd.

Weet je waarde Bij mensen met diabetes of harten vaatziekten is er een duidelijk doel: namelijk om het ‘slechte’ LDL cholesterol lager dan 2,5 mmol/l te krijgen. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse artsen is dit de juiste waarde om het risico op hart- en vaatproblemen, zoals een hartinfarct of hersenbloeding te verkleinen. Het is daarom ook belangrijk dat regelmatig de cholesterolwaarde in het bloed wordt gemeten, juist ook als er medicijnen worden gebruikt. Vraag dan ook aan de dokter wat de waarde van het LDL-cholesterol is, zodat u zeker weet op de goede weg te zijn. En werk samen met uw dokter om het LDL-cholesterol lager dan 2,5 mmol te krijgen. U bepaalt zelf het succes van uw behandeling.

Voor meer informatie kijk op de websites www.hartstichting.nl of www.hartencholesterol.nl


DIT IS EEN UITGAVE VA N METRO CUSTOM PUBLISHING IN SA MEN WER K ING MET DE HART&VA ATGROEP

Na dertig borstcompressies begin je met mond-op-mondbeademing. Kijk eerst of er iets in de mond zit. Dan doe je je mond, wijd open, op de mond van het slachtoffer en je ademt jouw adem ongeveer twee seconden in de mond van het slachtoffer. Als de borstkas omhoog komt, heb je voldoende ingeblazen. Doe dit twee keer.

Nu herhaal je dertig borstcompressies en twee keer beademen tot er professionele hulp komt.

Als iedereen kan reanimeren, dan kunnen duizenden levens per jaar gered worden. Leren reanimeren kan via het werk (BHV-cursus) of met een reanimatie- of AED-cursus. Een cursus is niet verplicht. In Nederland mag je ook een AED altijd gebruiken. Maar, een cursus helpt om de juiste beslissingen te nemen in de cruciale eerste minuten en daarmee vergroot je de kans op overleving voor het slachtoffer aanzienlijk. ienlijk. Op www.reanimatiepartner.nl vind je cursussen.

Deze beknopte uitleg is geen vervanging voor een cursus. Hoe beter de hulp is die een slachtoffer krijgt, hoe groter de overlevingskansen.

Een hartstilstand kan iedereen overkomen. De meeste slachtoffers zijn in of om het huis. Nu redden negen van de tien mensen het niet. Met de juiste reanimatie en defibrillatie is de overlevingskans dan 50 tot 70%. De eerste zes minuten zijn cruciaal. Daarna neemt de overlevingskans per minuut met 10% af. De Hartstichting adviseert om een 6-minutenzone in te stellen. Dit kan je wijk zijn, maar ook bijvoor-

beeld een sportclub, school of de locatie van een evenement. Je maakt een plan van aanpak met behulp van de website 6minutenzone.nl, zodat iedereen binnen de zone binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden. In het plan staat onder meer waar de AEDâ&#x20AC;&#x2122;s hangen, wie een cursus heeft gevolgd en welke stappen er gemaakt moeten worden om de getroffene zo goed mogelijk te helpen.

Win de cursus EHBO bij u Thuis. Doe de theorie thuis achter de computer en leer de praktijk onder professionele begeleiding van een EHBO-instructeur. Alle cursisten ontvangen hierna een officieel certificaat.We geven twee pakketten met vijf cursussen weg, voor jou en je vrienden. Geef aan waarom juist jij deze cursus moet winnen, en mail dit samen met je telefoonnummer naar mcp@metronieuws.nl

â&#x20AC;˘ Deze prijs wordt aangeboden door www.eerstehulpinhuis.nl

WORD OOK EEN HELD. DOE EEN REANIMATIECURSUS.

Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Dus ook jij kunt het in je directe omgeving een keer meemaken. Door binnen 6 minuten doeltreffend te handelen, kun je een leven redden. Volg daarom een reanimatie- en AEDcursus. Kijk op www.6minuten.nl of bel 0900-3000 300. WEET WAT JE MOET DOEN BIJ EEN HARTSTILSTAND. www.6minuten.nl


Heeft uw bedrijf nog geen AED? Een AED redt levens, thuis en op het werk De Samaritan PAD is een van de meest verkochte AEDâ&#x20AC;&#x2122;s ter wereld. Veilig, betrouwbaar en eenvoudig door iedereen te bedienen. Mail naar info@heartsine.nl voor meer informatie of stuur onderstaande bon in. Bellen mag natuurlijk ook: (050) 311 60 85 Verkoopprijs vanaf h 1149,- ex. btw Huurprijs per maand vanaf h 29,95 incl. btw

the investment that can change your lifeStuur mij vrijblijvend informatie over de aanschaf van de Samaritan PAD Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon Stuur deze bon naar DeďŹ brion BV, Antwoordnummer 364, 9700 VB Groningen. Of fax deze bon naar (050) 311 70 79.

www.heartsine.nl


metro

woensdag 16 september 2009

boeken 11 Luc Wierts, Milou van der Will en Wilke Martens vertellen je iedere woensdag alles over boeken.

Met gratis SMS-bundel.

Boeken

Uitgelezen 1 11

GRATIS SAMSUNG STAR!

Oud papier Kastvulling

111 Lekker leesvoer 11111 1111 Niet wegleggen

Titel: Dit Mooie Land Schrijver: Kader Abdolah Uitgever: De Geus (15,00 euro) Genre: columns Beoordeling:

11111

Titel: Een Graf in Gaza Schrijver: Matt Beynon Rees Uitgever: Anthos (19,95 euro) Genre: literaire thriller Beoordeling:

11111

Briljant

Dit Mooie Land is Abdolah’s vierde columnbundel. Sinds 1996 schrijft hij wekelijks een column voor de Volkskrant. Abdolah combineert elementen uit de Nederlandse cultuur met verhalen uit de Perzische geschiedenis en literatuur. Deze interculturele benadering van Nederlandse problematiek is niet alleen leuk om te lezen, bijvoorbeeld door de rijke beelden, maar zorgt ook voor een bredere blik. WILKE MARTENS

SAMSUNG STAR

0,-

¤

Dat het dikke ellende is in de Gazastrook, mag je geen wereldschokkend nieuws noemen. Wel wordt het schokkend als je in het leven kruipt van iemand die daar echt leeft. Ontvoeringen, martelingen en moorden zijn aan de orde van de dag in het boek. Een uiterst spannende weergave van hoe het er in het gebied wel eens heel goed daadwerkelijk aan toe kan gaan. MILOU VAN DER WILL

Titel: Nacht in Mozambique Schrijver: Laurent Gaudé Uitgever: De Geus (17,90 euro) Genre: verhalenbundel Beoordeling:

11111 Titel: Zomertijd (Summertime) Schrijver: J.M. Coetzee Uitgever: Cossee (22,90 euro) Genre: postmoderne autobiografie Beoordeling:

11111

Een kort verhaal schrijven is moeilijk. Je kunt dan ook alleen maar je wenkbrauw optrekken als je hoort dat Gaudé zich waagt aan maar liefst vier korte verhalen in deze bundel. Waarvan zelfs één over een gevoelig thema als slavenhandel gaat. Totdat je begint te lezen, want hij slaagt erin om je in de personages te zuigen en mee te gaan met hun levensfilosofie. Laurent Gaudé is een fascinerend schrijver. MILOU VAN DER WILL Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee spaart zichzelf niet in het derde deel van zijn autobiografische reeks. Zomertijd introduceert de biograaf Vincent die bij passanten uit het leven van de (in het boek overleden) Coetzee informeert over de persoon achter de schrijver. Dat levert een onbarmhartig beeld op, waarin de auteur van het recent verfilmde In Ongenade (Disgrace) zijn autobiografisch ik fileert. Knappe zinnen en vervreemdend.

VoordeelBundel 100

LUC WIERTS

Recensie

Intrigerend verhaal met historische kwinkslag Titel: Zoete Mond Schrijver: Thomas Rosenboom Genre: roman Uitgeverij: Querido (22,50 euro) Beoordeling: 11111

De omvang van de nieuwe roman van Thomas Rosenboom zou je ervan kunnen weerhouden eraan te beginnen. Maar ondanks de dikte en de ietwat trage stijl van Zoete Mond, leest het prettig. De trage, maar uitbundige stijl versterkt juist de sfeer van de jaren zestig, waarin het verhaal zich grotendeels afspeelt. Kortom, een mooi en intrigerend verhaal met vermakelijke historische kwinkslag. WILKE MARTENS

• Incl. 100 belminuten • 50 GRATIS SMS-jes • Slechts € 12,50 p/mnd

Aanbieding i.c.m. 2-jarig contract. Kijk op tele2.nl voor de voorwaarden.

Bestel op p tele2.nl of bel 0900-1730 (10 ct p/min)


metro

12 wonen

woensdag 16 september 2009 VNG wil gas geven De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) wil bouwprojecten die stil zijn gevallen weer een slinger geven. Volgens de organisatie werken gemeenten, provincies en het rijk nu te veel langs elkaar heen. Daardoor wordt veel tijd en geld verspild. De VNG pleit voor een gezamenlijk en gelijktijdig overleg. ENTER

Wonen

“Nieuwe huurders in Hambaken moeten vanaf 1 oktober beschikken over een zinvolle dagbesteding. Dit kan betaald werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk.” Wonen-journalist Niels Hopman

Nieuwe huurders moeten werken Nieuwe huurders in de Bossche wijk Hambaken kunnen worden geweerd als ze geen werk hebben. Dat hebben de gemeente ‘sHertogenbosch, de politie en de woningcorporaties Zayaz en BrabantWonen besloten. Het gaat in de probleemwijk Hambaken om een experiment van twee jaar. Nieuwe huurders moeten vanaf 1 oktober beschikken over een zinvolle dagbesteding. Dit kan betaald werk zijn, maar ook een contract voor vrijwilligerswerk voor minimaal zes-

tien uur per week. Ook ten aanzien van de antecedenten van de nieuwe huurders worden eisen gesteld als ze een huis willen wonen in het gebied. Zo mogen nieuwe huurders en hun gezinsleden de afgelopen drie jaar niet in aanraking met de politie zijn geweest voor overlast en delicten op het gebied van drugs en geweld. Ze mogen niet als veelpleger geregistreerd staan. Doel van de speciale actie is het verbeteren van het woon- en leefklimaat. De gemeente ‘s-Hertogenbosch, diverse maatschappe-

lijke organisaties en de bewoners hebben begin dit jaar een actieprogramma ontwikkeld dat bestaat uit een kleine twintig acties op het gebied van werkgelegenheid, meedoen, veiligheid en wonen. Eén van die acties is een experiment met speciale afspraken voor woningverhuur in delen van Hambaken, een wijk die voor bijna 40 procent bestaat uit allochtone bewoners. NIELS HOPMAN wonen@metronieuws.nl

Plastic is geld waard INGEZAMELD. Gemeenten

verdienen geld aan apart ingezameld plastic afval. De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat deze winst ten goede zou moeten komen aan de burgers. Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2010 plastic afval gescheiden inzamelen. Daarvoor krijgen ze van de plasticindustrie vervolgens 475 euro per 1.000 kilo, terwijl het inzamelen maximaal 300 euro per 1.000 kilo kost. Via een lagere afvalstoffenheffing kan het verschil worden teruggegeven aan de bevolking, meent de VEH. “Alles wat gemeenten over het apart inzamelen van plastic afval willen zeggen en op websites en in folders schrijven is dat het de burger geen extra geld kost. Maar het zou de burger juist geld moeten opleveren”, aldus Vereniging Eigen Huis. “De afvalstoffenheffing kan immers omlaag als de gemeente een ruime vergoeding krijgt voor elke ton opgehaald plastic.” ENTER

Wat koop je voor…

... 295.000 euro?

Tussenwoning in Gorinchem

Bungalow in Alkmaar

Wat? Geschakelde woning. Waar? Annie M.G. Schmidtlaan 12,

Wat? Semi-bungalow. Waar? Koos Stikvoortlaan 7, Alk-

Gorinchem.

maar.

Aantal kamers? Vier. Woonoppervlak? 125 m2. Bouwjaar? 1998. Bijzonderheden? De entree met gla-

Aantal kamers? Drie. Woonoppervlak? 105 m2. Bouwjaar? 1989. Bijzonderheden? Deze semi-bunga-

zen wand van deze ruimte woning in Laag Dalem Oost geeft toegang tot de zachtgeel ingerichte keuken met vloerverwarming en aan de achterzijde gelegen woonkamer, die een massief eiken vloer heeft. Op de eerste verdieping liggen een badkamer en de ruime ouderslaapkamer. De beide andere slaapkamers liggen op de tweede etage. De zonnige achtertuin ligt op het westen. FUNDA.NL

low in de Alkmaarse wijk De Hoef beschikt over een ruime garage en op de begane grond ligt één van de twee slaapkamers. De tweede ligt op de eerste verdieping, waar ook een ruime hobbykamer is, die kan worden verbouwd tot derde slaapkamer. De woning ligt op 302 vierkante meter eigen grond en naast de garage is ook nog een houten berging aanwezig. FUNDA.NL

Gezocht: woonruimte Dagelijks zoeken mensen in Nederland andere woonruimte. Omdat ze iets groters of mooiers willen, omdat ze ver van hun huidige huis gaan werken of studeren of om een andere reden. Op de wekelijkse pagina Wonen helpt Metro een handje. Naam: Jorien Weterings (29) Beroep: Archiefinstructeur. Woont nu: in Arnhem. Zoekt: een woning in Amsterdam. Klaar voor de echte grote stad?

Ja, ik heb eigenlijk overal al gewoond. De laatste zes jaar woon ik in Arnhem. Mijn huis heb ik onlangs tot mijn verbazing snel kunnen verkopen. Ik ben wel een

beetje uitgekeken op Arnhem en heb behoefte aan een levendige stad waar altijd wat te doen is. Wil je weer een woning kopen?

Ik wil eerst maar eens beginnen met huren. Als het kan wil ik het liefste een woning in het centrum. Ik heb een budget van zeven- tot achthonderd euro. Woonruimte? Mail Jorien via jorienweterings@yahoo.com.

IK WIL MEER UIT MIJN LEVEN HALEN! Denkt u dat ook, maar voelt u zich nog al eens somber, gespannen of moe? Wilt u hier zelfstandig mee aan de slag? De Universiteit Twente zoekt deelnemers voor onderzoek naar een gratis zelfhulpcursus mindfulness van 9 weken. De cursus is anoniem en u wordt persoonlijk begeleid per e-mail. Voor meer informatie: www.cursusmindfulness.nl


metro

woensdag 16 september 2009

entertainment 13

Obama kwaad op Kanye West CLIP. President Obama noemde Kanye West ‘off the record’ een ‘jackass’,

zo meldden Amerikaaanse media gisteren. Aanleiding was het gedrag van de rapper tijdens de MTV Video Music Awards zondagavond, waarbij hij de microfoon afpakte van de prijswinnende zangeres Taylor Swift. West zei een clip van Beyoncé beter te vinden. METRO

Entertainment Mamma Mia!

www.metronieuws.nl/entertainment entertainment@metronieuws.nl

MARC DE GROOT

Nieuwe plaat en nieuwe liefde Metro interview • Rockdiva beleeft bewogen jaar • ‘Mensen beseffen amper dat er een keerzijde is’ Anouk heeft een bewogen jaar achter de rug. Ze scheidde van haar (Post)man Remon Stotijn, werd verliefd op rapper Unorthadox en deze week verschijnt haar nieuwe album For Bitter Or Worse. Single ‘Three Days in a Row’ over haar nieuwe liefde - schoot direct door naar nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Je liefde voor Unorthadox kwam niet uit de lucht vallen toch?

Nee. Je komt wel eens iemand tegen waar je direct een click mee hebt. Dat je voelt: dit is heftig. We hebben destijds een soort fling gehad (Unorthadox zat in de clip van ‘Michel’, Anouks hit uit 2000, red.) en elkaar daarna nooit meer gezien of gesproken. Tot ik een aantal maanden geleden dacht: goh, toch eens even kijken hoe het met hem gaat. Ik achterhaalde z’n nummer en ik zei tegen hem: ‘Ik weet niet waar jij zit, maar het lijkt me heel erg leuk om je weer eens te zien.’

“Ik zou het echt wel weten wanneer het minder wordt, en dan zou ik het ook zeggen en er direct mee kappen.” Dus hij is altijd in je gedachten gebleven?

‘I love myself, Yeah, I’m a star, I’ve got it all. I’m right, Even when I’m wrong’ zing je in ‘My Shoes’. Voel je je wel eens zo?

vind ik dat leuk. Maar als iemand echt vervelend is, maak ik er korte metten mee.

Tuurlijk. Maar je moet het niet al te serieus nemen. Het is een beetje sarcastisch bedoeld, je weet toch? Kijk, negen van de tien kinderen willen beroemd worden. En natuurlijk zitten daar leuke kanten aan, maar ik denk dat mensen amper beseffen wat de keerzijde is.

Wat nodig is op dat moment. Ik loop niet weg ofzo. Als je mij voor lul probeert te zetten, pak ik je terug.

Wat is de keerzijde?

Als er iets gebeurt in mijn privéleven, staan er fotografen voor m’n deur. Begrijp je? En ook al spreken mensen me niet altijd aan, iedereen kijkt. Als ik bijvoorbeeld in de file sta, voel ik me best wel ongemakkelijk. Dat zijn van die kleine dingen... Ik weet nog hoe fijn het was om anoniem te zijn.

Wat doe je dan?

Wat is het meest vervelende dat je hebt meegemaakt?

Het is wel eens gebeurd dat ik boodschappen ging doen tijdens een schoolpauze. Heel stom natuurlijk. Ik had net mijn eerste kind en liep met de kinderwagen. Stond er een grote groep gasten van een jaar of 17.

Twee van hen riepen iets. Ik weet niet eens meer wat, maar het was in elk geval niet vriendelijk. Toen knapte er iets. Ik heb die kar aan de kant gezet en ben op zo’n gast afgelopen. Ik zei: jij wilt tof doen? Ik was klaar om te vechten. Maar toen gebeurde er natuurlijk helemaal geen bal (lacht). Tenslotte: je laatste plaat is altijd je beste toch?

Dat is waar. Heb je wel eens gezegd dat het niet zo was?

Nee, maar ik vind dan ook dat mijn platen steeds beter worden. Ik zou het echt wel weten wanneer het minder wordt, en dan zou ik het ook zeggen en er direct mee kappen.

Als je uitgaat moet het helemaal lastig zijn. Met een paar drankjes op worden mensen vaak vervelend.

Als mensen gewoon naar me toe komen om een praatje te maken of voor een foto

Ja, maar niet heel heavy. Ik zat natuurlijk met mijn hoofd ergens anders. Ik had mijn gezin en mijn man. Het was niet zo dat ik hele dagen met hem bezig was. Sloeg de vonk direct weer over?

Nou, dat telefoongesprek duurde iets van zes uur of zo. Toen dacht ik: dat is niet normaal! Want ik hou helemaal niet van bellen. Zes uur! My God! Daarna heb ik in no time ‘Three Days in a Row’ geschreven, en dat terwijl de plaat eigenlijk al af was.

www.peugeot.nl

De nieuwe 207. Wat is het mooi om jong te zijn.

Unorthadox VERLIEFD. Unorthadox

is een Rotterdamse rapper die onder meer met Kyteman samenwerkt. Zo is hij te horen op diens succesvolle album The Hermit Sessions. Dat de hele wereld mag weten dat Anouk verliefd is op ‘DOX’, zagen we aan de tatoeage die ze net voor Pinkpop liet zetten. METRO

Bijgeloof Het aantal TMF Awards, Edisons, Gouden Platen en andere popprijzen die Anouk (Den Haag, 8 april 1975) sinds haar debuutplaat Together Alone in 1997 heeft verzameld, is nauwelijks nog te tellen, maar in haar Amsterdamse huis kom je geen enkel bewijs van haar muziekcarrière tegen. “Ik weet zeker dat het succes ophoudt wanneer ik dingen van mezelf ophang of neerzet. Dat is een soort bijgeloof. Bovendien vind ik het ook een beetje treurig om trofeeën pontificaal in de huiskamer te zetten.” Anouk geeft morgenavond een showcase in Paradiso. Op 12 november speelt ze in Ahoy.

MARIO WISSE mario.wisse@metronieuws.nl


metro

woensdag 16 september 2009

14 entertainment

Debuutalbum Susan Boyle komt eraan De Schotse zangeres Susan Boyle brengt deze week haar debuutalbum uit. Vandaag geeft ze een voorproefje bij de finale van America’s Got Talent. Boyle kreeg zelf bekendheid door haar deelname aan Britain’s Got Talent. ANP

Allen roept op tegen muziekpiraterij

Dirty Dancing Patrick Swayze overleden KEVORK DJANSEZIAN/GETTY IMAGES

WEBLOG. Lily Allen roept op haar weblog collega’s op in actie te komen tegen het illegaal delen van muziek. Op haar MySpace-blog zegt de Londense zangeres dat dergelijke piraterij een gevaarlijk effect heeft op Britse muziek. Allen hekelt succesvolle artiesten als Nick Mason van Pink Floyd en Ed O’Brien van Radiohead die al die

gevaren niet zo zien. Zij hebben eerder gezegd dat het illegaal delen van muziek juist een nieuwe generatie fans oplevert. “Dat is geweldig als je een groot artiest bent tegen je pensioen aan, met stapels albums die op een nieuw publiek liggen te wachten. Maar opkomende artiesten hebben die luxepositie niet”, schrijft Allen. ANP

CLUB METRO

Acties!

MAAK KANS OP 26 NUMMERS REVU

Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar in de periode september tot november plaatsvindt in 23 steden. Afgelopen 5 september trapte festival Popronde af in Amsterdam. Het was de start van De Grote Reis door Nederland.

Acteur Patrick Swayze is maandag lokale tijd op 57-jarige leeftijd overleden. Het treurige nieuws volgt na een lang gevecht tegen alvleesklierkanker, dat eind 2007 bij hem geconstateerd werd. Swayze, op de inzetjes te zien met zijn vrouw Lisa Niemi in 2005 (links) en in de klassieker Dirty Dancing, werd bekend door deze dansfilm uit 1987 en door het romantische drama Ghost uit 1990, waarin hij te zien was naast Demi Moore. In 1991 werd Swayze nog door showbizzblad People uitgeroepen tot de meest sexy man op aarde. METRO

Wil je op de hoogte gehouden worden van de Popronde en van de nieuwste bands? Naast Metro is Revu mediapartner van de Popronde 2009. De Revu redactie licht wekelijks Popronde acts uit die interessant zijn en op het punt van doorbreken staan.

Heerlijk kant-en-klaar Mamma Mia!: een avondje uit je plaat

Alweer? Veelgehoorde kreet bij de bekendmaking dat Joop van den Ende Theaterproducties Mamma Mia! uit het magazijn haalde, terwijl de musical er nog maar drie jaar lag opgeslagen. Eenmaal gezien is het duidelijk: waarom ook niet! Mamma Mia! is gewoon een heerlijke avondje ‘uit je plaat’. En dat kan best weer in tijden van inktzwarte troonredes. In Mammia Mia! is alles kleurig, van decor en kleding tot aan het galapubliek aan toe (de Mary Poppinsfinalistes, Gordon, Vanessa en de rest van bekend Nederland). Het verhaal (dochter gaat trouwen en nodigt stiekem haar drie mogelijke vaders uit op het Griekse eiland waar haar moeder een hotel runt) kent men inmiddels tot op de Noordpool, maar de songs van de Abba-heren Ulvaus en Andersson blijven maar krachtig en aanstekelijk. Nieuweling Elise Berends als dochter is verfrissend. De vaders Rutger Le Poole (heerlijke rol), Ad

Het documentairefestival IDFA begint op 19 november met een documentaire over de Poolse spion Ryszard Kuklinski. De film War Games and the Man Who Stopped Them van de Poolse regisseur Dariusz Jablonski beleeft dan zijn wereldpremière, maakte een woordvoerster van het documentairefestival gisteren bekend. ANP

FESTIVAL.

Maak kans op een Corendon reischeque twv 200 euro

Corendon Vliegvakanties heeft de zon in de uitverkoop! Wil je gegarandeerd zijn van een zonnige nazomer? Boek dan snel je vakantie bij Corendon.nl. Naast het meest complete aanbod in Turkije biedt Corendon Vliegvakanties je een ruime selectie aan zonnige strandvakanties in Griekenland, Bulgarije, Tunesië en Egypte. Als je bij Corendon boekt kun je altijd rekenen op hele scherpe prijzen. Hilarisch (vlnr): Lone van Roosendaal, Mylène d’Anjou en Anouk van Nes.

Knippels (vakman) en Bas Westerweel (knappe prestatie voor een niet-musicalman) zijn prima op hun plek. Hilarisch echter zijn de drie ladies. Hoofdrolspeelster Lone van Roosendaal is al langer dé Donna van Europa en bewijst dat maar weer. Mylène d’Anjou en Anouk van Nes zijn als vriendinnen van Donna werkelijk hilarisch. Conclusie: je krijgt een

muzikale kant-en-klaarmaaltijd. Maar de hapklare brokken zijn wel een succesnummer waarvoor je naar het theater komt. Mamma Mia! is tot en met 4 juli te zien in de vijftien grootste theaters van het land.

ERIK JONK erik.jonk@metronieuws.nl

Ruim 50% korting! 1lm5in0uten

be

n gee nu ,50 €19

0 €9,5 p/m

Je kunt al vanaf €179,een week naar het zonovergoten Turkije!

Ga naar Clubmetro.nl en doe mee aan de prijsvraag!

Info: www.musicals.nl

Film

IDFA opent met documentaire over Poolse spion

Ga snel naar Clubmetro.nl en maak kans op een halfjaarabonnement op Revu! RALPH BRINKHOFF

Titel: Mamma Mia! Genre: feelgood-musical Gezien: première maandag, Carré Amsterdam Beoordeling: 11111

GRATIS SAMSUNG BEATDJ T-MOBILE RELAX 150 tGRATIS BEZORGING tGRATIS NUMMERBEHOUD

WWW.GSMTOPDEAL.NL

OF BEL GRATIS 0800-0770

FEMALE FAIR: KORTING OP ENTREE VAN €22,50 VOOR €15,00 Een unieke beleving alleen voor vrouwen Nederland is een unieke beurs voor vrouwen rijker. Op 20 september vindt de eerste Female Fair plaats. Locatie en tijd: van 14 uur tot 22 uur in het Evoluon in Eindhoven.

Laat deze advertentie zien bij de kassa of ga naar de aanbieding op Clubmetro.nl en kijk hoe je de kaarten online met korting kunt bestellen! Je kunt GRATIS lid worden op www.clubmetro.nl. Als Club Metro lid krijg je korting bij landelijke winkelketens en iedere maand de Club Metro Mail met speciale aanbiedingen en prijsvragen!

VOOR MEER ACTIES KIJK OP WWW.CLUBMETRO.NL


metro

woensdag 16 september 2009 Opvolger World of Warcraft voor bredere doelgroep De nieuwe World of Warcraft-achtige game van het bedrijf achter dat spel zal een bredere doelgroep moeten aanspreken dan zijn voorganger, zo heeft de baas van Activision Blizzard laten weten. Eerder werd al bekend dat het spel niets van doen zal hebben met andere Blizzard-titels. METRO

‘Game vormt slechts begin’

In welk deel van de levenscyclus van de PS3 bevinden we ons nu?

Ik denk dat we ons op dit moment nog steeds in een vroeg deel van een lange levenscyclus bevinden. Ik denk dat wij succesvol een strategie hebben gevolgd die het bedrijf verder weg heeft gebracht van wat ik zou karakteriseren als een erg korte speelgoedlevenscyclus, naar een meer lange termijn elektronicalevenscyclus voor consumenten. Mijn voorspelling is dat, voor in ieder geval Sony, de levenscyclus waarschijnlijk langer zal zijn dan bij de voorgangers van de PS3. U bent pas kort directeur van SCEE, wat wilt u verbeteren?

Als er één ding is waar ik zou willen versterken, is dat denk ik ons netwerk. Onze focus daarop en de mogelijkheid om naar meer, nieuwe en andere kansen op zoek te gaan voor ons netwerk. Met bijvoorbeeld het Second Lifeachtige Home pakken de netwerkontwikkelingen niet altijd even succesvol uit. Zit er nog leven in Home?

Een van de redenen dat ik trots ben om voor dit bedrijf te werken is dat we met een langetermijnvisie werken en we zullen niet makkelijk iets opgeven omdat het niet direct bij het begin explodeert aan populariteit. Het meest spannende voor mij aan deel uitmaken van deze netwerkontwikkelingen is dat alle bedrijven hier-

Nodig

Zonder console rocken?

Guitar Hero snel zonder console te spelen? Bobby Kotick, directeur van Activision Blizzard, ziet een toekomst voor zich waarin de Guitar Hero-games geen console meer nodig hebben om gespeeld te kunnen worden op televisie. Dit heeft de directeur van het bedrijf laten weten in reactie op een vraag hierover tijdens de Deutsche Bank Securities Technology Conference. Kotick kreeg de vraag gesteld na een presentatie over de toekomst van de gamewereld, waarop hij liet weten dat het volgens hem niet lang meer zal duren totdat de spelcomputer niet meer nodig is voor games als Guitar Hero. De vooruitgang in video- en audiostreaming moet deze ontwikkeling mogelijk maken. METRO

TOEKOMST.

Andrew House

Review Titel: Wolfenstein Genre: First-person-shooter Gespeeld op: Xbox 360 Beoordeling: 11111

De titel Wolfenstein zal bij de 20+ gamer een aangenaam belletje doen rinkelen, omdat het Wolfenstein 3D was dat in 1992 het startsein vormde voor het populaire first-person-shootergenre. Al nazi’s afschietend en blauwe muren afstruinend moest je als de Amerikaanse soldaat William ‘B.J.’ Blazkowicz een complot vol vechtende mutanten oprollen, en oorlog voeren was nog nooit zo spannend.

Nu is B.J. terug, en de nazi’s zijn nog altijd even buitenaards bezig. Deze keer is het 1943 en blijken de nazi’s zich in een klein stadje in Duitsland bezig te houden met een geheime krachtbron die hen de overwinning moet bezorgen. Aan B.J. de taak om dit machtige wapen tegen de domme Duitsers zelf te gebruiken. Domme Duitsers? Ja, domme Duitsers, want erg intelligent gedragen ze zich helaas niet

in de gevechten die op je pad komen tijdens het vervullen van deze missie. Toch is Wolfenstein best vermakelijk, omdat het een vorm van ouderwets schieten verzorgt, met net een beetje extra waar het de wapens betreft. Zo is het mogelijk om upgrades te kopen voor je wapenarsenaal, waarmee je indirect ook een strategie uitstippelt, en vormt een krachtig medaillon dat voor duistere krachten zorgt een leuke afwisseling binnen het shootergenre. Briljant of legendarisch wordt het nergens, maar ouderwets lekker nazi’s afknallen is het wel. EVD

www.janlinders.nl

door uitgedaagd worden, en niemand weet alle antwoorden. Maar succesvolle bedrijven zullen uit weten te vinden wat de consument wil. Zal dat betekenen dat alles wat wij doen succesvol zal zijn? Nee. Maar je moet experimenteren en je moet nieuwe dingen proberen om uit te vinden wat de consument echt wil. En ik denk dat we op het juiste spoor zitten. En gamen zelf zal daardoor niet in de verdrukking komen?

Gamen is absoluut het hart van wat wij doen, het is het hart van onze relatie met de consument, maar zoals onze nieuwe slogan luidt: ‘The game is just the start’. Het is de start van je relatie met het apparaat, ook al zijn er andere dingen die je kunt doen, maar ‘the game is just the start’ wijst ook op de relatie die wij tot onze games hebben. Wat ik daarmee bedoel is, dat voorheen wij jou een disc verkochten, jij die meenam naar huis, speelde en dat was het einde van de relatie. Nu is dat pas het begin van de relatie, want als we succesvolle games willen neerzetten moeten daar netwerkactiviteiten bij komen kijken. Dat is de start van je relatie met het spel. EDWIN VAN DALEN edwin.van.dalen@metronieuws.nl

Acties geldig t/m zondag 20 september 2009

Wagner Big American pizza alle varianten

2.39

1+1 GRATIS Prijs per kilo 2.83

De nieuwe, dunne versie van de PlayStation 3 is nog maar twee weken uit, maar Sony Computer Entertainment (SCE) kijkt alweer vooruit. Een versie met een harde schijf van 250 gigabyte is al aangekondigd en er ligt volgens de directeur van SCE Europe (SCEE), Andrew House, nog een vruchtbare toekomst in het verschiet voor hun succesvolle console. Uit een gesprek met House blijkt dat de online netwerkmogelijkheden een grote rol gaan spelen in die toekomst.

games 15

Maak het Suske en Wiske stripalbum compleet en steun samen met het Wereld Natuur Fonds! Bij elke 10 euro aan boodschappen of bij één van de speciale Suske en Wiske actieproducten ontvangt u een zakje met 4 stickers HELEMAAL GRATIS!


metro

woensdag 16 september 2009

16 weer

Hongerwinter gedateerd op 17 september Een duidelijk moment waarop in de Tweede Wereldoorlog de Hongerwinter begon, is niet echt aan te geven. Maar veel historici markeren 17 september wel als de dag waarop de keten van gebeurtenissen in beweging werd gezet die uiteindelijk leidde tot hongersnood in de desastreuze wintermaanden van 1944/1945. ANP

Horoscoop

Het weer

Ram 21/3–19/4. Vandaag kun jij genieten van een heerlijk rustig en vooral ontspannen dagje. Je zult op werkelijk alle fronten succes hebben.

Weegschaal 23/9–22/10. Het is vaak goed om een compromis te sluiten. Let je er wel op dat jij daarbij niet tegen je eigen principes ingaat.

Stier 20/4–20/5. Jij overdrijft met je reactie op die gebeurtenis. Als je even een beetje afstand zou nemen zou je dat zelf ook wel inzien.

Schorpioen 23/10–21/11. Je ergerde je altijd aan mensen die dat doen wat jij nu zelf aan het doen bent. Je vrienden staan vol verbazing naar je te kijken.

Tweelingen 21/5–20/6. Een onverwachts compliment over je werkzaamheden stimuleert je tot nog hogere prestaties. Jouw energie kan niet op.

Boogschutter 22/11–21/12. Jij bent een beetje onbezonnen. Heerlijk voor nu. Maar het kan op de lange termijn problemen veroorzaken.

Kreeft 21/6–22/7. Jouw gevoelens worden geraakt. Daardoor ben je uit je evenwicht en kun je ook anderen gemakkelijk kwetsen.

Steenbok 22/12–19/1. Jij hebt moeite je verplichtingen na te komen, ook al zijn het zelf opgelegde verplichtingen. Waarom ga je niet samen met iemand aan de slag?

Leeuw 23/7–22/8. Begin voorzichtig met de uitvoering van jouw plannen. Pak het gedegen aan zodat de basis goed is, dan ben je eenmaal goed op weg.

Waterman 20/1–19/2. In jouw relatie staan veranderingen voor de deur. Jouw partner verandert. Je krijgt misschien een nieuwe partner...

Maagd 23/8–22/9. Vergeet vandaag jouw oogkleppen niet af te doen. Je kunt anders elke vorm van samenwerking wel vergeten.

Vissen 20/2–20/3. Jij hebt het druk op het werk en thuis loopt ook niet alles naar wens. Je wilt ontsnappen aan de sleur van alledag.

Sudoku’s

4

7

1

6

3

3 5 3

7

6

5

7

4

8

3

9

6

2

9

1

8

3

4

1

8

2

6

3

7

4

2

6

9

5

1

7

3

9

5

8

9 1 6 2 7 5 4

2 3 1 4 5 6 7

5 2 9 8 3 4 1

3 6 7 5 9 8 2

1 4 3 6 8 7 9

8 9 5 1 4 2 6

9 6 4 8 2 7 1 3

7

3

5

2

7

4

5

6

6

2

8 1

1

9

4

5 4

7

4

6

6

9

Verleng je zomer

2

8

3

8

9

3

8

2

4

6

1

2

4

6

8

5

8 1

makkelijk

3 1 2 4 6

7 2 9 6 1

1 4 8 5 2

8 6 4 7 3

5 8 3 2 7

6 4 7 5 1 9

5 1 2 9 3 6 8 4

moeilijk

*Prijs is all-in retour. Boek van 7 t/m 30 september 2009. Vraag naar de voorwaarden bij je reisbureau of kijk op martinair.nl

6

2

1

martinair.nl

2 1

1

7

7

4

4

9

8

7

5

9

9

3

5

4

7

8

7

5

5

7

8

8

V.A.

6

8

V.A.

599 599 449

3

9

V.A.

2 2

3

3

VAN € 499 VOOR:

4

8

VAN € 694 VOOR:

8

6

VAN € 827 VOOR:

1

2

9

Orlando

7

1

Mombasa

6

2

Havana

4 4

9

V.A.

6

V.A. V.A.

599 449 599

4

V.A.

3

Cancun VAN € 699 VOOR:

7

Curaçao VAN € 518 VOOR:

5

Aruba VAN € 688 VOOR:


metro

woensdag 16 september 2009

604.000 Ned 1

Ned 2

mensen keken afgelopen maandagavond naar de eerste aflevering van Benelux Next Top Model. De modellen kregen te horen wie er in het modellenhuis mag verpozen en kans maakt op de felbegeerde titel van... Benelux Next Top Model.

televisie 17

Ned 3

RTL 4

RTL 5

SBS 6

RTL 7

21.20 SERIE KRO Detectives: Wallander. Een meisje steekt zichzelf in de brand. Wallander is getuige.

20.50 QUIZ De taalmeester. Wie wint de eervolle titel van taalmeester?

23.35 SPORT NOS Sportjournaal. Het laatste nieuws uit de sportwereld.

22.30 SERIE Jouw vrouw, mijn vrouw. Twee vrouwen wisselen tien dagen van gezin.

22.35 FILM Family plan. Om haar baan te behouden leent Charlie het gezin van een vriendin.

19.20 NIEUWS Shownieuws. Tijd voor de laatste roddels uit de showbizwereld.

20.30 FILM Hollow man II. Detective Frank doet onderzoek naar een rits mysterieuze moorden.

18.00 NOS Journaal. 18.15 EénVandaag. 18.40 NOS Sportjournaal.

14.20 NieuwsLLiNK. 15.00 De reünie. 16.00 NOS Journaal. 16.10 Taalspel. 16.35 Op z’n Spaans. 17.00 NOS Journaal. 17.10 De tranen van.... 17.35 Tijd voor MAX. 18.25 That’s the question. 18.55 Man bijt hond.

18.45 NOS Jeugdjournaal.

13.00 RTL Travel. 14.00 Herman den Blijker: Herrie gezocht. 15.05 Oprah Winfrey show. 16.00 RTL Nieuws. 16.05 Wie is de chef?. 16.35 Over de kook. 17.05 As the world turns. 18.00 RTL Nieuws. 18.15 Editie NL. 18.35 RTL Boulevard.

13.00 Tommy Teleshopping. 14.00 Best of shopping. 15.25 Tel sell. 16.15 The king of Queens. 16.40 Dr. Phil. 17.35 The king of Queens. 18.00 Everybody loves Raymond. 18.30 The nanny.

13.20 K2 zoekt K3. 14.45 Droomhuis in de zon. 15.40 The Cosby show. 16.15 According to Jim. 16.40 The bold and the beautiful. 17.00 Little house on the Prairie. 18.00 Droomhuis in de zon.

18.55 De politie op je hielen!.

19.30 RTL Nieuws 19.55 RTL Weer 20.00 Goede tijden, slechte tijden 20.30 Ursul de Geer: ‘t Is hier weer fantasties! 21.30 Bouwval gezocht 22.30 Jouw vrouw, mijn vrouw 23.25 RTL Nieuws 23.35 RTL Weer 23.40 RTL Boulevard

19.00 Wie is de chef? 19.30 Over de kook 20.00 Date my mom 20.30 Under the Tuscan sun 22.35 Family plan Charlie McKenzie is single. Die vrijgezellenstatus komt in gevaar als haar nieuwe baas vertelt hoe belangrijk hij het gezin vindt. Om haar baan te behouden, leent Charlie de dochter van een vriendin én een echtgenoot.

19.00 Hart van Nederland Vroege editie 19.20 Shownieuws - Vroege editie 20.00 Trauma centrum 20.30 De 25 grappigste oer-Hollandse flaters 22.30 Hart van Nederland - Late editie 22.45 Piets weerbericht 22.50 Shownieuws - Late editie 23.20 Tienermoeders 23.50 Secret lives of women

19.25 Klootwijk aan zee 19.55 1/2 Kunstuur 20.25 Netwerk 20.50 De Taalmeester 21.30 Achter de voordeur 22.00 NOS Journaal 22.15 Nova/Den Haag vandaag 22.50 Het uur van de wolf: Like an animal 23.50 VPRO’s Import: Toy-boys in Osaka

19.00 ONM 19.30 De Wereld Draait Door 20.07 NOS Journaal 20.15 Voorbeschouwing Olympiacos FC - AZ Alkmaar 20.35 NOS UEFA Champions League: 1ste helft Olympiacos FC AZ Alkmaar 21.31 Wedstrijdanalyse Olympiacos FC - AZ Alkmaar 21.40 2de helft Olympiacos FC - AZ Alkmaar 22.40 Samenvattingen 23.35 NOS Sportjournaal 23.50 NOS Journaal

Veronica

NET 5

RTL 8

NGC

Discovery

MTV

Comedy Central

21.25 SERIE Numb3rs. Een politieteam probeert een seriemoordenaar te stoppen.

21.30 SERIE Grenzeloos verliefd. Nicole gaat met een Gambiaanse muzikant in Senegal wonen.

22.40 SERIE As the world turns. Weer een interessante aflevering even na half 11.

19.00 AMUSEMENT I didn’t know that. Londen: fietsen of toch de metro? Wat is sneller?

19.00 WETENSCHAP Myth Busters. The busters testen mythen rond James Bond-gadgets.

19.30 AMUSEMENT Pimp my ride. Krakkemikkige auto’s omgetoverd tot flitsende wagens.

20.50 SERIE South Park. Animatieserie over de bizarre vriendengroep uit het dorpje South Park.

17.10 De familie Stokstaart. 17.40 Oprah Winfrey show. 18.35 Dr. Phil.

13.00 The snake wranglers. 13.30 Prove it!. 14.00 In the womb: Dogs. 15.00 Food lovers guide to the planet: Hi tech taste. 15.30 Is it real?: Exorcism. 16.00 Animal house. 16.30 Tiger island. 17.00 The dark side of Everest. 18.00 Helicopter wars: Vietnam firefight.

13.00 How it’s made. 13.25 Smash lab: Unsinkable car. 14.20 Kings of construction: El Cajon Dam, Mexico. 15.15 Chop shop: David Ginola’s beauty and the beast car. 16.10 American chopper: Intel. 17.05 American hotrod. 18.05 American loggers.

14.45 MTV Video Music Awards 2009. 15.10 MTV Video Music Awards 2009. 15.30 Made. 16.25 Teen cribs. 16.50 Taking the stage. 17.45 Room raiders. 18.10 The X-Effect. 18.40 America’s best dance crew.

19.00 I didn’t know that 19.30 Is it real?: Stigmata 20.00 Air crash investigation: Wounded bird 21.00 Earth investigated: Journey to Jupiter 22.00 Megastructures: Electric ocean 23.00 Supercell

19.00 Mythbusters 20.00 Oil, sweat and rigs 21.00 Ultimate survival: Sierra Nevada 22.00 Whale wars: The flexibility of steel 23.00 Destroyed in seconds 23.30 Eyewitness

20.00 The Simpsons 20.25 Family guy 20.50 South Park waarin een jonge vriendengroep uit het dorpje South Park de meest bizarre dingen meemaakt. 21.20 Scrubs 22.15 That ‘70s Show 23.10 Yes, dear over twee totaal verschillende jonge gezinnen die samen onder één dak wonen. 23.40 Frasier over het wel en wee van radiopsycholoog Frasier.

19.00 Lingo 19.25 AVRO De Centrale Huisartsenpost 20.00 NOS Journaal 20.30 Hello Goodbye 21.20 KRO Detectives: Wallander Een meisje overgiet zichzelf met benzine en steekt zichzelf daarna in brand. Kurt Wallander is de geshockeerde getuige. Er worden in een korte tijd een aantal mannen zonder duidelijk motief vermoord. 23.00 Pauw & Witteman 23.55 NOS Journaal

13.15 Pokemon Diamond and Pearl!. 14.05 Film. 15.30 The replacements. 15.55 Kid versus kat. 16.20 Jimmy two shoes. 16.40 Sneak peak. 17.10 The suite life of Zack and Cody. 17.30 Phineas & Ferb. 18.00 I am Weasel. 18.05 Sneak. 18.10 Spin city. 18.40 According to Jim.

19.05 19.35 20.00 place 20.30 21.25 22.15 23.10

Will & Grace Friends Two guys, a girl and a pizza Criminal minds Numb3rs Underbelly City homicide

15.35 Disney feest. 16.10 The Drew Carey show. 16.40 Will & Grace. 17.05 Gilmore girls. 18.00 Cold case.

19.00 De tafel van 5 20.00 S1NGLE 20.30 De Spaanse droom 21.30 Grenzeloos verliefd 23.00 Criminal intent 23.55 Close to home Annabeth probeert het moment van verjaring van een verkrachtingszaak uitgesteld te krijgen, nadat een verkrachter een bekentenis doet aan een van zijn slachtoffers van elf jaar geleden.

19.30 Extreme bruiden 20.30 The gathering Cassie is op weg naar het Engelse dorpje Glastonbury als ze wordt aangereden. Eenmaal bijgekomen in het ziekenhuis is ze haar geheugen kwijt. Ze heeft merkwaardige visioenen en gaat op onderzoek uit. 22.10 De bruiloft van... 22.40 As the world turns 23.30 Oprah Winfrey show

19.30 20.00 20.25 20.50 21.20 22.10 22.40 23.05 23.30

Pimp my ride Cribs Hogan knows best Hogan knows best Paris Hilton: My new BFF Fist of Zen Fist of Zen Fist of Zen Fist of Zen

19.55 De Pfaff’s 20.30 Hollow man II Na de mysterieuze dood van dr. Devin Villiers, worden detectives Frank en Lisa ingezet om dr. Maggie Dalton te beschermen. Als Lisa ook wordt vermoord, komt Frank achter de gruwelijke oorzaak. 22.20 Anonymous Rex Vincent Rubio, geëvalueerd van Velociraptor tot mensformaat, is een privédetective. Wanneer hij tijdens een opdracht op een merkwaardige manier zijn partner verliest, gaat hij op onderzoek uit.

Wat je belt, ben je zelf!

GRATIS NOK IA 6600İ INCLUSIE F € 300,- GRATIS BELT EGO ED gratis toestel

NOKIA 6600İ SLIDE 200 belminuten van € 24,50

€ 12,-

per maand

Miky heeft voor jou een speciale T-Mobile aanbieding samengesteld. Je ontvangt namelijk GRATIS de NOKIA 6600İ SLIDE t.w.v. € 250,-, 2 jaar iedere maand 200 belminuten t.w.v. € 24,50 en betaalt hiervoor slechts € 12,- per maand. Jouw totale voordeel is € 550,-. De Nokia 6600i slide beschikt o.a. over een 5 megapixel camera met 8x zoom, mp3-speler, FM-radio met RDS en de telefoon wordt geleverd met onder andere Nokia Maps, een 1gb geheugenkaart en een gratis stereo bluetooth headset t.w.v. € 39,95. Bij T-Mobile Relax kun je kiezen voor gratis nummerbehoud en sms voordeelbundels vanaf 1 cent per sms. Je abonnement kan tot 3 maanden later ingaan. Je betaalt slechts eenmalig € 9,95 aansluitkosten. Gratis bezorging op afspraak en waar jij wilt.

GA NAA R MIK Y.NL /6600 OF BEL GRATIS 0800-7322322


metro

woensdag 16 september 2009

18 sport

Van Persie niet in actie

Afellay blijft thuis

BLESSURE. Robin van Persie mist de Champions League-wedstrijd tegen Standard Luik. De Nederlander kampt met een knieblessure. Ook keeper Manuel Almunia, Denilson, Samir Nasri, Andrei Arshavin, Johan Djourou en Carlos Vela ontbreken. Eduardo da Silva kan wĂŠl gewoon in actie komen. METRO

LIES. PSV moet het in zâ&#x20AC;&#x2122;n eerste groepswedstrijd in de Europa League zonder Ibrahim Afellay stellen. De international liep afgelopen weekend in het duel met Roda JC (3-0) een liesblessure op, en is niet voldoende hersteld om mee te doen in het uitduel tegen Sparta Praag. METRO

Sport Gesink blijft tweede in Vuelta

www.metronieuws.nl/sport metrosport@metronieuws.nl

AZ met El Hamdaoui Griekse tegenstander ontslaat trainer avond voor CL-duel Met topscorer Mounir El Hamdaoui debuteert AZ vanavond in de Champions League. Tegenstander Olympiakos Piraeus ontsloeg aan de vooravond van het duel zijn trainer. AZ-coach Ronald Koeman had nauwelijks voet gezet op Griekse bodem of hij kreeg een smsâ&#x20AC;&#x2122;je van Yannis Anastasiou. De Griek, die onder Koeman werkte bij Ajax, had een opvallende boodschap: â&#x20AC;&#x153;De trainer van Olympiakos is

Programma vanavond Liverpool- Debreceni VSC, Olympique Lyon-Fiorentina, Internazionale- Barcelona, Dinamo Kiev- Rubin Kazan, Sevilla-Unirea Urziceni, VfB Stuttgart-Glasgow Rangers, Olympiakos Piraeus-AZ, Standard Luik-Arsenal.

weg.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;En dat is best een vreemd moment, een dag voor zoâ&#x20AC;&#x2122;n wedstrijdâ&#x20AC;?, stelde Koeman vast. De 41-jarige GeorgiĂŤr Temoeri Ketsbaia moest niet wijken vanwege slechte resultaten. Het bestuur besloot te breken met

â&#x20AC;&#x2DC;Financial fair playâ&#x20AC;&#x2122; van Platini is goedgekeurd

De Nederlandse tafeltennisvrouwen hebben zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de EK-finale voor landenteams. De regerend kampioen versloeg in de halve finale TsjechiĂŤ met 3-0 door winstpartijen van Li Jie, Li Jiao en Elena Timina. In de kwartfinale, ook gisteren gespeeld, werd Wit-Rusland ook al met 3-0 aan de kant gezet. De finale is vandaag om 15.30 uur tegen Polen. De mannen promoveerden tijdens de EK naar de B-divisie. De formatie van bondscoach Danny Heister versloeg in de promotiewedstrijd Ierland met 3-0.

LANDENTEAMS.

METRO

Champions League Seedorf wint in Marseille LIONEL CIRONNEAU/AP

Voetbalclubs met negatieve jaarrekeningen moeten er op rekenen dat ze vanaf 2012 niet meer mee mogen doen aan de Champions League of de Europa League. UEFA-voorzitter Michel Platini wil in dat jaar â&#x20AC;&#x2DC;op nul beginnenâ&#x20AC;&#x2122;. Zijn plan van â&#x20AC;&#x2DC;financial fair playâ&#x20AC;&#x2122; werd goedgekeurd door het uitvoerend orgaan van de UEFA en Platini heeft de steun van de clubs. Met de maatregelen hoopt de Fransman het topvoetbal financieel gezonder te maken: â&#x20AC;&#x153;Niemand

Ketsbaia omdat publiek en pers klaagden over het spel van de ploeg. De Georgische coach had bovendien een slechte relatie met zijn spelersgroep. Koeman wilde zich echter niet laten afleiden door de perikelen

bij de tegenstander. â&#x20AC;&#x153;Ik verwacht niet dat Olympiakos nu ineens heel anders gaat spelen. We moeten vanuit onszelf denken en ons niet te veel op de tegenstander richten.â&#x20AC;? In dat licht gezien is het een meevaller dat AZ kan beschikken over Mounir El Hamdaoui. Overigens voegt derde keeper Erik Heijblok zich vandaag bij de selectie, nadat Joey Didulica op de training hard een bal tegen zijn hoofd had gekregen. METRO/ANP

Tafeltennisvrouwen naar de EK-finale

STEUN.

â&#x20AC;&#x153;Clubs die jarenlang torenhoge schulden hebben opgebouwd kunnen het echt vergeten.â&#x20AC;? Michel Platini snapt nog iets van de manier waarop het nu in het topvoetbal gaat. Het is niet eerlijk richting de clubs die hun financiĂŤle huishouding wel op orde hebben.â&#x20AC;?

Juventus-Bordeaux 1-1, Maccabi Haifa-Bayern MĂźnchen 0-3, Besiktas-Manchester United 0-1, VfL Wolfsburg-CSKA Moskou 3-1, Olympique Marseille-AC Milan 1-2 (foto: Clarence Seedorf - rechts - in duel met Stephane Mbia), FC ZĂźrichReal Madrid 2-5, AtlĂŠtico Madrid-APOEL Nicosian 0-0, Chelsea-FC Porto 1-0.

METRO

metrojobs

kijk ook op

Hairextentions zijn een groot succes in de Beauty en Haarbranche. EĂŠn onderneming, in Nederland en over de hele wereld actief, geeft duidelijk de toon aan: Great Lengths. Wij staan voor topkwaliteit, innovatieve techniek en enthousiaste klanten. Grijp nu uw kans de â&#x20AC;&#x153;Powerâ&#x20AC;? van een wereldmarktleider te benutten en begin bij ons! Voor ons bedrijf in Gouda zoeken we:

www.great-lengths.nl

Verkoper/verkoopster met hartstocht voor de acquisitie van nieuwe kapsalons op lange termijn als partner van Great Lengths. U zult uw klanten niet alleen volledig nieuwe omzetmogelijkheden bieden, maar ook de zekerheid van een wereldwijd succesvol origineel. U krijgt zowel een vast inkomen als ook provisie. Wij bieden Q de zekerheid van een sinds jaren groeiend wereldmerk Q de professionele ondersteuning van een succesvol team Q een solide vakopleiding voor het gebied van de haarvermeerdering Wij verwachten Q bereidwilligheid zich volledig in te zetten Q bereidwilligheid om te leren Q betrouwbaarheid Richt uw sollicitatie aan: Great Lengths Haarvertriebs GmbH z. H. Christine Mitterfellner Parkring 9, 8083 St. Stefan i. R., Austria tel.: 0043 / 31 16 / 81 3 55 christine.mitterfellner@great-lengths.at

Bel nu en Begin morgen IN SALES, PROMOTIE, CUSTOMER SERVICE EN PRâ&#x20AC;&#x2122;S WIL JIJ OOK â&#x201A;Ź 350 TOT â&#x201A;Ź 650+ P/W VERDIENEN? GEEN ERVARING NODIG, ALLEEN FULLTIME REGIO DEN HAAG 18 JAAR OF OUDER

BEL NAAR SIMON 070-707 10 22 OF SMS JE NAAM 06-15 693 919

Call2

Internationaal marketing bedrijf gevestigd in centrum Amsterdam zoekt +/- 20 hard werkende, enthousiaste mensen om ons ambitieuze team te helpen groeien. Wij bieden mogelijkheden in: Gratis training Customer service Reis mogelijkheden Sales Promoties Geen ervaring nodig. Business Development voor mensen met meer ambitie. Bel 020 531 3888 voor een directe sollicitatie of SMS je â&#x20AC;&#x153;naam + Metroâ&#x20AC;? naar 0 6-- 1 56 5 27 8 8

DĂŠ partner voor uw ICT personeel

 

    

      ! "##$%&'$"(%#) ***+,,+,-/   Een opleiding volgen tot

(luchthaven) Beveiliger of Beveiliger niveau C Stageplekken aanwezig

Werken bij Call2? recruitment@call2.nl

Bel voor informatie naar TCE; Amersfoort 033-4610509 of Rotterdam 010-5119966.


metro

woensdag 16 september 2009 Kabinet onderschrijft olympische ambities Het kabinet onderschrijft de olympische ambitie van sportkoepel NOC*NSF. Of één en ander gaat leiden tot kandidaatstelling voor de organisatie van de Spelen in 2028, ligt aan een onafhankelijke en deskundige maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) dat in 2010 moet zijn afgerond. METRO

JUSTIN LANE/EPA

De Argentijnse Juan del Porto tijdens zijn wedstrijd tegen Federer.

JENS BUETTNER/EPA

MIGUEL ANGEL MORENATTI/AP

Voorbeeld

Peter Sauber.

Lotus keert terug in Formule 1

Juan Martin del Porto: Nog één droom over Juan Martin del Potro zag met winst van het US Open een wens in vervulling gaan. Hij volgde zijn landgenoot Guillermo Vilas op, die in 1977 als laatste Argentijn het Amerikaanse grandslamtoernooi op zijn naam schreef. “Ik had deze week twee dromen”, zei de 20jarige Del Potro na zijn zege op Roger Federer in de finale. “De eerste was om het US Open te winnen en de tweede om net zo goed te zijn als Federer. Eentje is uitgekomen maar ik moet mezelf enorm verbeteren om net zo goed te kunnen worden als jij”, zei hij na afloop tegen zijn opponent. Federer was in de vierde set dichtbij een nieuwe grandslamtitel. “Ik had nog twee punten nodig. Maar zo gaat het soms”, aldus de Zwitser, die in 2009 bij elk grandslamtoernooi de finale haalde en Roland Garros en Wimbledon won. “Ik ben getrouwd en heb kinderen gekregen. Natuurlijk had ik ook graag de andere twee grote toernooien gewonnen, maar het was een fantastisch jaar voor mij.” ANP/METRO

BESTE WORDEN.

Startbewijs Del Potro mag in november deelnemen aan de World Tour Finals in Londen. De Argentijn is na Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray en Novak Djokovic de vijfde speler die zeker is van een startbewijs. Het toernooi om de World Tour Finals is van 22 tot en met 29 november.

André Greipel is duidelijk geëmotioneerd als hij de finishlijn passeert.

Greipel pakt groen Robert Gesink heeft mindere dag, maar blijft tweede André Greipel heeft de groene trui in de Ronde van Spanje weer stevig om de schouders. In het algemeen klassement waren er geen veranderingen. Robert Gesink blijft tweede. Greipel heroverde de koppositie in het puntenklassement van de Vuelta door winst in de zestiende etappe. De renner van Columbia behaalde al zijn derde dagzege: “Ik wilde om veel redenen winnen vandaag.” Greipel was vooral getergd omdat hij na de dertiende etappe met 25 punten aftrek was bestraft voor te laat binnenkomen. Hij raakte daardoor de groene trui kwijt aan klassementsleider Alejandro Valverde. De winst had ook emotionele

Selectie Bondscoach Leo van Vliet heeft Lars Boom en Johnny Hoogerland geselecteerd voor de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Mendrisio eind september. Eerder koos Van Vliet al voor Robert Gesink, Karsten Kroon en Koos Moerenhout. Voor het laatste Nederlandse startbewijs voor de wegwedstrijd bij de WK komen Laurens ten Dam, Sébastian Langeveld, Bram Tankink en Pieter Weening in aanmerking.

waarde voor de Duitser. “Ik verloor exact drie jaar geleden op deze dag mijn beste vriend en ook mijn grootvader is op deze dag overleden.” Het verklaarde waar-

om hij bij het passeren van de finishlijn zijn handen naar de hemel richtte. In het algemeen klassement van de Vuelta veranderde niets. De Spanjaard Valverde behield de gouden leiderstrui en de Nederlander Robert Gesink bleef tweede op 31 seconden. Zijn ploegleider Erik Breukink van Rabobank verklapte dat hij blij was dat er weinig gebeurde in de etappe: “De mannen zijn vermoeid. Robert had geen superdag, maar het verontrust me niet. Het zou gek zijn als hij nergens last van heeft, want ik denk dat het hele peloton zich op zo’n dag niet super voelt. Ze nemen niet voor niets een baaldag op. Ook Lars Boom was wat minder.” ANP/METRO

GINO DOMENICO/EPA

Clijsters met haar trofee.

Kim Clijsters scheert haar coach kaal Wim Fissette, coach van Kim Clijsters, heeft de US Open-zege van zijn pupil moeten bekopen met het verlies van zijn haren. De Belgische begeleider sloot met Clijsters een weddenschap af dat ze zijn hoofd kaal mocht scheren als ze ooit nog een grandslamtoernooi won. Clijsters was in de finale van de US Open te sterk voor de Deense Caroline Wozniacki. Na afloop greep de kampioene naar de tondeuse en werd haar coach vakkundig kaalgeschoren. Op YouTube zijn verschillende filmpjes te zien waarop Clijsters als een volleerd kapster te werk gaat. ANP/METRO

De internationale autosportfederatie FIA heeft Lotus als dertiende team toegang verschaft tot het nieuwe Formule 1seizoen. Lotus, dat eerder tussen 1958 en 1994 meedeed in de Formule 1, neemt de plek over van BMW Sauber. BMW Sauber, met de coureurs Nick Heidfeld en Robert Kubica, kondigde in augustus aan na dit seizoen uit de Formule 1 te stappen. Teameigenaar Peter Sauber heeft het Formule 1-team inmiddels verkocht aan Qadbak Investments uit Zwitserland. Voor het wereldkampioenschap Formule 1 in 2010 hebben zich nu dertien renstallen ingeschreven, inclusief de nieuwkomers Manor GP, US F1 en Campos. Voor de plek van BMW Sauber waren ook Prodrive en Epsilon Euskadi kandidaat. BMW is nu team nummer veertien, eerste reserve. ANP/METRO

NIEUW.

Wim Fissette

VERLIES VAN HAAR.

sport 19

Helpdeskmedewerker of Systeembeheerder? Bel 088-330 33 00 W W W. Q M A G I C . N L

Belangenbehartiger Qadbak Investments is een Zwitsers fonds dat de belangen behartigt van families uit het Midden-Oosten en Europa.

6

Nederlandse zwemmers nemen deel aan de wereldbekercyclus van later dit jaar. Joeri Verlinden is de enige man die meedoet, Marleen Veldhuis, Hinkelien Schreuder, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Moniek Nijhuis vormen de vrouwelijke afvaardiging.


Mars Nederland BV 2009

Maak je eigen boodschap met Mars. Ga naar de winkel.

Geeft je energie.

http://www.readmetro.com/media/archive_pdf/20090916_MetroHolland  
http://www.readmetro.com/media/archive_pdf/20090916_MetroHolland  

http://www.readmetro.com/media/archive_pdf/20090916_MetroHolland.pdf

Advertisement