2022 MADE Finalists - Sculpture

Page 1

2022 FINALISTS


SCULPTURE


"Daloy ng Pag-asa"

2022 SEMIFINALISTS


"Underneath"

2022 SEMIFINALISTS


"Saliw ng Malamig na Ulo at Mainit na Puso"

2022 SEMIFINALISTS


"Politika "

2022 SEMIFINALISTS


"Sa Bawat Paghilom ng mga Sugat, Paghilom sa Katahimikan"

2022 SEMIFINALISTS


"WE ARE WHAT WE PROTECT FOR"

2022 SEMIFINALISTS