a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 21

www.metro.se fredag 2015-05-22

21

Dagens horoskop – varje dag i Metro

Väduren

Oxen

Lilla Berlin – av Ellen Ekman

Tvillingarna

Kräftan

21/3–19/4

20/4–20/5

21/5–21/6

22/6–22/7

Din räds­ la för att tappa ansik­ tet hindrar dig från att erkänna att du gjort en felbedöm­ ning.

Gehör för planer du nästan hade övergivit väcker på nytt ditt intresse och stärker dig i ditt ­uppsåt.

Du kan inte vara alla till lags. Du har dock skäl att se ­optimistiskt på en speciell angelägen­ het.

Du tycks ha anled­ ning att ångra ­något och funderar på hur du ska kunna ställa ett och annat tillrätta.

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

23/7–22/8

23/8–22/9

23/9–22/10

23/10–22/11

Det är händelse­ fattigt på umgänges­ fronten, vilket troligen beror på att du har mycket annat på gång.

Du vill få fart på folk och för­ söker aktivera dem. Ibland har man dock rätt att vara mindre effek­ tiv.

Ett nytt intresse betyder även nya vänner. Också nya ­romanser stundar den närmaste ­tiden.

Missnöjet som du hyst för något visar tecken på att upp­ höra. Du kan gå vidare med stärkt själv­ förtroende.

Skytten

Stenbocken

Vattumannen Fiskarna

23/11–21/12

22/12–20/1

21/1–19/2

20/2–20/3

Ett över­ raskande slut på något kommer vid ett mindre lämpligt läge. Du kan dock dra vissa för­ delar av det.

En brist som fram­stått som obetydlig kan nu orsaka en rejäl ompröv­ ning – och kanske om­ arbetning.

Din posi­ tiva ut­ strålning gör att du hamnar i fokus för an­ dras uppmärk­ samhet och att du lätt får nya kontakter.

En dag du kom­ mer minnas av en anled­ ning: Du får veta vad en person tycker och tänker om något.

FILMSTJÄRNAN BAKOM KAMERAN

1

Regissören – en film om Mai Zetterling. Lena Jordebos dokumentär fokuserar på den kända skådespelaren Mai Zetterlings kanske inte lika självskrivna del i filmhistorien: karriären som regissör. SVT2, 20.00.

FJÄRDE PARET DANSAR FÄRDIGT

2

Let's dance 10 år. Åtta par tävlade från början och i del tre åker det fjärde ut. Kvar blir alltså fyra danspar som ska tävla i finalen 29 maj. TV4, 20.00.

ÖSTEN MED RESTEN FIRAR 30 ÅR

3

Sudokulösningen Dagens sudoku på föregående sida.

9 7 8 4 3 5 6 1 2

5 6 2 9 1 8 7 4 3

3 4 1 2 7 6 5 8 9

7 8 4 5 6 2 9 3 1

6 1 5 3 4 9 2 7 8

2 9 3 1 8 7 4 5 6

4 2 9 8 5 3 1 6 7

8 5 7 6 2 1 3 9 4

1 3 6 7 9 4 8 2 5

© www.pibfeatures.com

GÖR SOM ÖVER 60 000 ANDRA – GILLA METRO PÅ FACEBOOK

Hetast på tv i kväll

9 7 8 4 3 5 6 1 2

5 3 7 6 2 4 8 1 6 4 8 1 9 2 5 3 2 1 4 5 3 9 7 6 9 2 5 3 1 8 6 7 1 7 6 4 8 5 2 9 8 6 2 9 7 3 1 4 7 5 9 2 4 1 3 8 4 8 3 7 5 6 9 2 3METRO.SE/LILLABERLIN 9 1 8 6 7 4 5 • HAR DU MISSAT NÅGON LILLA BERLIN? HITTA DEN HÄR!

Östen med Resten på teatern. I år är det 30 år sedan Östen Eriksson, frontman i Östen med Resten, för första gången tog ton tillsammans med resten av bandmedlemmarna. Jubileumet uppmärksammas med en konsert. SVT1, 18.45.

Östen Eriksson.

METRO.SE/TV • HITTA FLER ARTIKLAR OM TV

Profile for Metro Sweden

20150522_se_stockholm  

20150522_se_stockholm  

Advertisement