Page 1

SA HAR SKA HIPHOP LATA Mohammed Ali är veckans musikmåste SID 26

SKÅNE

SVERIGES STÖRSTA NYHETSTIDNING

Torsdag 12 juni 2014 www.metro.se

Nu börjar VM-festen ALLT DU BEHÖVER: • TV-GUIDE • MATEN • SENASTE NYTT • STJÄRNANS ÖDE

I kväll drar fotbolls-VM i Brasilien i gång med öppningsmatchen Brasilien–Kroatien i São Paulo. Några som laddat upp rejält är Brasilienälskarna Tove Nichols, Gustavo Svensson och Charlotte. De tror inte att kvällens motståndare Kroatien vållar några större problem. Vill du få riktig brasiliansk känsla har Metro ett passande matrecept inför aftonen. Du får alla tv-tider i en VM-guide. Sedan kan du också läsa om superstjärnan Neymars öde. SID 5, 21 & 22 FOTO: JULIO C SAINT’ JUST

Papperslösa familjer i Sverige blir fler och fler

Löfven: Vi är inte fega

Kvinna staplade muggar på jobbet – blev avskedad

Röda korsets Charlotta Arwidson: Vi har mött gravida utan mat för dagen. SID 2

S-ledaren i stor partiledarintervju. SID 12–13

Tänkte skoja med sina kolleger men skämtet gick inte hem hos alla. SID 4

VIRALGRANSKAREN@METRO.SE INNAN DU DELAR

Har du läst något helt otroligt som din kompis delar på sociala medier? Få reda på om storyn stämmer innan du också delar den. Gå in på Metro.se/viralgranskaren.


1 NYHETER

Välkommen!

ÄNTLIGEN BÖRJAR VM-FESTEN Utanför håller grillkolen på att svalna efter en härlig middag. Vi går in och sätter oss framför tv:n. Ah, i kväll börjar äntligen fotbolls-VM. Jag tror att Argentina vinner turneringen. Brasilien? Nej, jag tror de misslyckas på hemmaplan. Läs mer på sidorna 5, 6, 21 och 22. LEIF GRANLIND, TF NYHETSCHEF

2

www.metro.se torsdag 2014-06-12

”Varje sommarlov är en katastrof” Papperslösa. Sjuåriga Maria och hennes pappa Alex flyttar så gott som varje månad, kan inte alltid äta sig mätta och väntar på ”de magiska papprena”. De papperslösa familjerna finns inte i någon statistik. Och de blir allt fler.

Alex flydde hit från Tjetje­ nien för över tio år sedan och har sedan dess sökt asyl i Sverige två gånger. Efter­ som man måste vänta i fyra år mellan vändorna måste han vänta till 2015 innan han kan söka nästa gång. Även om han skulle vilja återvända släpper Ryssland inte in honom. Dels hävdar de att de inte har några pap­ per på honom. Dels är dot­ tern Maria okänd i hemlan­ det, eftersom hon är född i Sverige. Därför lever de nu gömda här, med 40 kronor om da­ gen att leva på, utan Marias mamma. Hon blev utvisad till Kazakstan för lite mer än två år sedan. – Jag försöker göra allt för att min dotter ska få ett så normalt liv som möjligt, trots vår situation. Det går egentligen inte att leva för 40 kronor om dagen. Men sedan jag blev ensamstå­ ende har jag inte kunnat jobba svart, som jag gjorde tidigare. I dagarna går de allra fles­ ta grundskoleeleverna ut på sommarlov. Men för Alex och Maria betyder sommar­ lov något helt annat. Lunch i skolan och mellanmål på fritids är nämligen avgöran­ de för att deras snäva, nästan obefintliga ekonomi ska gå ihop. – Så varje sommarlov är en katastrof. Dessutom är skolan det enda roliga som

Papperslösa

Som en del av arbetet med att sammanställa en ny rapport träffar Stadsmissionen i Stockholm papperslösa familjer. • Fler i år. Under första kvartalet i år träffade de 190 papperslösa familjer. • Förra året. Samma kvartal förra året träffade de 140 familjer. Den siffran inkluderade även familjer som inte var papperslösa, på grund av annat mätsätt.

flickan har. Hon kan inte gå på bio eller till Fjärilshuset som ett vanligt barn. Och hon kan inte ta hem kompi­ sar. I bästa fall är vi utom­ hus i någon timme om dagen. Det är allt. Till slutet av juni får de bo kvar där de bor just nu. Sedan har han ingen aning om vart de ska ta vägen. – Förr hade jag pengar som jag sparat från när jag jobbat svart. Sedan sålde jag det jag hade. Som dator, tv och telefon. Nu har jag inget kvar att sälja. Och det här är den sista kompisen vi bor hos. Jag blir rädd av tanken på vad som kan hända. Den högsta drömmen, för­ utom att få de magiska papp­ rena, är att en dag kunna ge sin dotter ett eget rum, att själv ha ett jobb att gå till och att kunna leva tillsammans med Marias mamma. – Men flickan har hört ordet ”snart” väldigt länge. Hon vet inte vad ordet bety­ der längre, eftersom det he­ la tiden byter innebörd. Jag försöker att inte berätta he­ la situationen, även om jag har blivit rekommenderad att göra det. Men ibland är det svårt att inte ljuga. FOTNOT: ALEX OCH MARIA HETER EGENTLIGEN NÅGOT ANNAT.

KAROLINA SKOGLUND

karolina.skoglund@metro.se

Efter tio år som papperslös, varav två år som ensamstående pappa, håller Alex på att gå under. Men för sin dotters skull biter han ihop. – Jag vill inte ens gå ut. Jag tvingar mig för att jag måste. Jag gör ingenting på dagarna. Jag skulle gärna jobba gratis bara för att göra någonting. För att inte vara rädd att till slut bli galen och inte kunna ta hand om mitt barn. Men jag har inga rättigheter, säger han. FOTO: JULIO C SAINT’ JUST

Röda Korset: Fler gravida och kvinnor med barn Enligt statistik från Migra­ tionsverket har antalet asyl­ sökande i Sverige ökat tre år i rad, vilket skulle kunna vara en förklaring till att även antalet papperslösa ökat. Det är dock ingenting som Migrationsverket kan fastslå. – Det är svårt för oss att säga något om det. Om det är så att personer inte följer våra beslut är det så klart något vi inte känner till. Det ligger i sakens natur, säger Sophia Öhvall Lindberg på Tillgångar Hushållen har aldrig varit rikare, enligt SEB:s sparbarometer. De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 261 miljarder kronor till 10 763 miljarder under första kvartalet i år. KÄLLA: SEB TT

En student i Borlänge ramlade i går av ett flak, slog i huvudet och sedan körde lastbilen över hans ben. – Det är ingen fara för hans liv, säger Johan Wennström, vakthavande befäl vid polisen i Dalarna. Olyckan inträffade vid 13-tiden i korsningen Hagavägen och Vasagatan. Studenten, född 1995, var vid medvetande när ambulans och räddningstjänst kom till platsen. TT FOTO: TT

3 694

5 982

4 214 BOSTÄDER

Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta, råder unga att skynda på så att de snabbt kan komma ut på arbetsmarknaden. Att börja jobba sent får stora effekter för pensionen. Den som börjar jobba vid 30 års ålder i stället för 25 förlorar tusentals kronor i månaden i pension. TT

Föll av flaket – blev påkörd

AKTIE­ RELATERAT

”Skynda på studierna lite grann.”

TOTALA TILLGÅNGAR, MILJARDER

RÄNTE­ RELATERAT

Råd till unga

Charlotta Arwidsson på Röda Korset. FOTO: JULIO C SAINT’ JUST

Migrationsverket. Charlotta Arwidson är pro­ jektledare på Röda Korset, som sedan 2012 haft ett drop­ in kafé för papperslösa där de

får stöd och rådgivning. – Vi har träffat många fler som inte kan tillgodose sina basbehov och många fler familjer sedan vi starta­ de verksamheten. Men jag kan egentligen inte sätta det i jämförelse med någonting. Vad jag kan se är att vi mött gravida kvinnor och kvin­ nor med barn, som inte har mat för dagen eller vet var de ska bo nästa natt, mer på sista tiden. Det är de som är absolut svårast att möta, säger hon. KAROLINA SKOGLUND

Uppgifter: SD-politikern arbetade inte alls för Sida I en intervju med Dagens Nyheter har Kristina Win­ berg (SD), som nyligen valts in i EU, sagt att hon har ar­ betat för Sida i Afrika. Nu rapporterar Aftonbladet att Winberg aldrig har arbetat för hjälporganisationen. Kristina Winberg uppger att hennes kusin och hans familj ska ha arbetat för Si­ da i många år och att det var dem hon arbetade med un­ der två veckors tid i Afrika. Aftonbladet har pratat med Kristina Winbergs ku­ sins fru som nekar till att de

har arbetat direkt för Sida. I en skriftlig kommentar till Metro skriver Kristina Winberg, genom sin presse­ kreterare, såhär: ”Kortfat­ tat: volontär, min kusin och hans familj har arbetat för Sida i ca 20 år. Detta var 2008 och jag var där och hjälpte till i ca 2 veckor”. För TT uppger Winberg att hon ”inte ljuger”. – Jag har inte sagt att jag formellt var anställd av Si­ da, men jag jobbade för och med dem, ideellt, svarar hon. METRO

Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Postadress: Box 125, 201 21 Malmö. Telefon: 040-660 07 50. Internet: www.metro.se Vd: Andreas Ohlson. Tf chefredaktör och ansvarig utgivare: Christofer Ahlqvist. ISSN 2001-2381. Tryck: Malmö Tidnings Tryck AB Upplaga i Skåne: 133 800 ex. Innehållet lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej.


NU FINNS MILJÖKLASSADE MOTORER TILL ALLA VÅRA MODELLER.

PRIVATLEASA NYA VOLVO V60, FRÅN 3 995:–/MÅN. ALLT INGÅR. Vå r v i s i o n ä r a t t u t v e c k l a b i l a r h e l t b e f r i a d e f r å n s k a d l i g a u t s l ä p p . S o m e t t s t e g p å v ä g e n l a n s e r a r v i n u m i l j ö k l a s s a d e m o t o re r t i l l a l l a v å r a m o d e l l e r. O c h d u b e h ö v e r i n t e l ä n g re v ä l j a m e l l a n s n å l b r ä n s l e f ö r b r u k n i n g o c h h ö g p r e s t a n d a . D e n y a m o t o r e r n a h a r 115 –181 h k , m e n d r a r b e t y d l i g t m i n d r e o c h s l ä p p e r i n t e u t l i k a m y c k e t s o m v a n l i g a b i l m o t o r e r g ö r. J u s t n u k a n d u p r i v a t l e a s a e n Vo l v o V 6 0 m e d n y a D 2 - m o t o r n f ö r s å l i t e s o m 3 995:– / m å n a d . D å i n g å r ä v e n f i n a n s i e r i n g , fö r s ä k r i n g o c h s e r v i c e . Vä l ko m m e n t i l l n ä r m a s t e Vo l v o h a n d l a r e e l l e r b y g g d i n b i l p å v o l v o c a r s . s e

Vo l v o I n c l u s i v e P r i v a t l e a s i n g : Vo l v i a f ö r s ä k r i n g , 3 6 m å n l e a s i n g v i a V o l v o f i n a n s B a n k , V o l v o S e r v i c e a v t a l o c h V o l v o k o r t m e d d r i v m e d e l s r a b a t t . I n g a u p p l ä g g n i n g s - e l l e r a d m i n i s t r a t i o n s a v g i f t e r. Tr a n s p o r t s t y r e l s e n s a v g i f t e r t i l l k o m m e r. P r i s e x b e r ä k n a t p å k ö r s t r ä c k a 1 5 0 0 m i l /å r. L o k a l a p r i s a v v i k e l s e r k a n f ö r e k o m m a . V o l v o V 6 0 k o s t a r o r d p r i s f r å n c a 2 51 0 0 0 – 4 4 6 5 0 0 :– ( D 4 m a n –T 6 A W D A u t ) e x k l . l o k a l u t r u s t n i n g . B r ä n s l e f ö r b r u k n i n g v i d b l a n d a d k ö r n i n g ( D 4 m a n –T 6 A W D A u t ) 3 , 8 –10 , 2 l i t e r / 10 0 k m . K o l d i o x i d u t s l ä p p C O 2 ( D 4 m a n –T 6 A W D A u t ) 9 9 – 2 3 7 g / k m . M i l j j ö k l a s s E u r o 5 . B i l e n p å b i l d e n ä r e x t r a u t r u s t a d . N ä r d u kö p e r e n ny Vo l vo i n g å r a l l t i d Vo l vo A s s i s t a n s s a m t v a g n s k a d e - o c h r o s t s k yd d s g a r a n t i . L ä s m e r p å vo l vo c a r s . s e e l l e r ko n t a k t a d i n Vo l vo h a n d l a r e .


4

www.metro.se torsdag 2014-06-12

Staplade kaffemuggar på jobbet – sparkades Stäms. Kvinnan och hennes kollega tänkte skoja med de andra anställda och staplade kaffemuggar på golvet. ”Illojalt”, ansåg Stena Line Öresund och avskedade kvinnan. Nu stäms företaget i Arbetsdomstolen.

– Det är en besynnerlig situation och åtgärden känns väldigt omotiverad, säger förbundsjuristen Ellinor Gudmundsson. Facket kräver nu att avskedandet av kvinnan, som arbetat på Helsingborgsbåtarna i över 20 år, ogiltigförklaras. De tvistelösande förhandlingarna som hållits mellan facket och arbetsgi-

Så säger lagen

• Avskedande. Arbetsgivaren kan avsluta anställningen med omedelbar verkan och medarbetaren har då inte rätt till någon uppsägningstid. Avsked förutsätter att den anställde

varen har inte lett till någon lösning och facket har nu lämnat in en stämning till Arbetsdomstolen. – Vi anser att händelsen inte var så allvarlig att den innebar en grund för avsked. Praxis vid avsked är att det är en åtgärd som får tas till vid väldigt grova brott mot anställningsavtalet, exempelvis våld eller stölder på arbetsplatsen, säger Ellinor Gudmundsson. Gudmundsson påpekar att arbetsgivaren inte anfört några andra skäl till avske-

grovt åsidosatt sina skyldigheter, till exempel genom brottslighet mot arbetsgivaren, bedrivande av konkurrerande verksamhet, grov illojalitet eller arbetsvägran. KÄLLA: LEDARNA.SE

dandet än incidenten med kaffemuggarna. Det var i april i år som den tillsvidareanställda kvinnan fick gå på dagen med motiveringen att hon saboterat företagets verksamhet och agerat illojalt. Stena Line Öresund, som sköter Scandlinesbåtarnas trafik mellan Helsingborg och Helsingör, ansåg också att staplandet av kaffemuggarna orsakat ekonomisk skada och lett till att en kollega känt sig mobbad. I stämningen framgår det att kvinnan och en annan

I den 34-årige mannens tarmar upptäcktes 14 kapslar. Tolv mindre, som innehöll kokain … FOTO: POLISEN

Landade i Sverige – med 118 gram kokain i magen Tolv kapslar med totalt nästan 120 gram kokain. Det svalde 34-åringen när han flög från Spanien till Göteborg i maj. Nu åtalas han för grov narkotikasmuggling. Det tog stopp i tullkontrollen när mannens plan från Málaga landat på Säve flygplats kvällen den 9 maj i år. Han ska då ha verkat nervös och luktat cannabis, enligt personal. Urinprovet visade positivt och efter att 34-åringen röntgats på Östra sjukhuset

i Göteborg bekräftades misstankarna. Hans tarmar visade sig innehålla 14 olika kapslar. Tolv mindre och två större. Cirka två centimeter breda och fem respektive sex centimeter långa. Totalt handlar det om 118,8 gram kokain och 18,2 gram cannabis som den misstänkte mannen försökte smuggla in i landet. Han greps ensam. – Vi har inte hittat någon annan, säger kammaråklagare Thomas Eliasson till Metro.

34-åringen har erkänt och i förhör sagt att han skulle sälja kokainet i Norge i samband med bilaffärer. Cannabisen skulle han använda själv. Har han sysslat med sånt här förut? – Det är inte omöjligt, men det vet jag inte, säger Thomas Eliasson. Rättegången ska hållas i nästa vecka. Åklagaren yrkar även på att mannen ska utvisas ur Sverige. PER-JOHAN THÖRN

Smuggling

”De blir väl minst två år eller däromkring.” … och två större, som innehöll cannabis. Mannen åtalas nu. FOTO: POLISEN

Kammaråklagare Thomas Eliasson till Metro om vilket straff han ska yrka för i rättegången mot den misstänkte 34-åringen.

anställd staplat kaffemuggar på golvet innanför disken där de arbetade med servering. De hade även flyttat på mynten i kassaapparaten och lagt lite kaffe i botten på myntfacken. Orsaken till skämtet ska ha varit bolagets pågående ”drive” där personalen uppmanades att sälja stora kaffemuggar till kunderna. Men skämtet slog fel och den personal som kom för att avlösa kvinnan och hennes kollega var inte den som de väntade sig. Den avlösande personen tog illa vid sig Hyllies gatuskyltar har fått en kvinnlig touch inför jämställdhetskonferensen och blev upprörd över situa- Nordiskt Forum som börjar i dag. FOTO: MARIA NYMAN-MORITZ tionen, enligt stämningen. Henrik Rörbaek, linjechef på rederiet Scandlines, vill inte kommentera ärendet. EVELINA Tio av de tjugo ”Herr Fru Gårman hittade vi en OLSSON evelina.olsson@metro.se Gårman”-skyltarna i Hyllie symbolisk tillämpning i incentrum har bytts ut mot frastrukturen, säger Peter ”Fru Gårman” inför jäm- Gustafsson på gatukontoret i Bränsleläckage ställdhetskonferensen Nord- Malmö stad som är projektleiskt Forum som i dag börjar dare för utbyggnaden i Hyllie. Tre personbilar De nya skyltarna blir i Hyllie. halkade av E22 – Som värdstad för Nord- kvar efter att konferensen iskt Forum vill vi förmedla slutar på söndag och när nya Tre personbilar slirade i jämställdhetstanken så långt skyltar ska upp i framtiden halkan sedan lastbilsdet går i hela området där är det också varannan dabränsle hade läckt ut på konferensen arrangeras. Med mernas som gäller. METRO E 22 utanför Lund. Det förta larmet kom vid 19.30-tiden när en av bilarna hamnade i diket vid Odarslöv. Absorberingsmedel lades ut på den berörda vägsträckan medan trafiken i norrgående riktning lades om. Det fanns i går kväll inga uppgifter om personskador i samband med halkan. METRO

Hyllie. ”Fru Gårman” tar plats för jämställdheten

Persbrandt i hovrätten

Lund

Italien betalar en miljard till ESS Italien går in med 999 miljoner kronor som medfinansiär till byggandet av forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Summan motsvarar sex procent av den totala kostnaden som beräknas uppgå till 16,7 miljarder kronor, meddelade utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande. Totalt 17 länder delar på kostnaden för anläggningen, men runt 15 procent av finansieringen saknas fortfarande. Värdländerna Sverige och Danmark står för knappt 50 procent. På ESS kommer flervetenskaplig forskning att bedrivas med inriktning på exempelvis material, hållfasthetslära, miljövetenskap, medicin och arkeologi. Innan byggandet kan påbörjas måste anläggningen även få klartecken gällande miljöprövning. I dag väntas markoch miljödomstolen i Växjö meddela dom i frågan. TT

Skådespelaren Mikael Persbrandt anländer till hovrätten på Riddarholmen i Stockholm under gårdagen. Persbrandt dömdes i tingsrätten den 15 april i år till fem månaders fängelse för inblandning i ett stort kokainmål men skådespelaren har överklagat. TT FOTO: ROGER VIKSTRÖM/TT

Massaker. Mattias Flink släpptes på årsdagen För 20 år sedan sköts sju människor ihjäl i Falun. I går, med två tredjedelar av straffet avtjänat, blev Mattias Flink fri. Men fängelset lämnade han redan långt tidigare. För sedan drygt ett år tillbaka befinner sig Mattias Flink inte längre på anstalten i Haparanda. Han har varit under utslussning, en sorts förberedelse inför livet i frihet efter att ha hållits inlåst större delen av sitt vuxna liv. Han var 24 år då skotten avlossades. När han nu

släpps har Flink formellt tio år kvar av strafftiden på 30 år. Han är villkorligt frigiven och har en lång prövotid framför sig. De flesta villkorligt frigivna ställs under övervakning ett år. En riskfaktor i Flinks fall är alkohol. När morden begicks befann han sig i ett ”tillstånd av psykotisk karaktär”, främst utlöst av kraftig berusning. Flink själv har sagt i intervjuer att han har en moralisk plikt att aldrig dricka igen. TT

Det hände för tjugo år sedan • Larm. Natten den 11 juni 1994 inkommer ett larm till polisen i Falun från kasernvakten vid Dalregementet om skottlossning i stadsparken. • Dåd. I parken hittas sex skjutna lottor (en överlever). I närheten hittas en död man i en bil och en död manlig cyklist.

• Skjuts. När två poliser senare får syn på den uniformsklädde och beväpnade militären Mattias Flink skjuter en av dem honom i höften. Flink faller, tappar sin AK5:a och grips. • Livstid. I februari 1995 slår Högsta Domstolen (HD) fast att Flink ska dömas till livstid.


5

www.metro.se torsdag 2014-06-12

Svenske Gustavo håller på sitt lag Brasilien i VM VM-feber. Den gröngulblåa flaggan utanför ingången visar vägen och slår an tonen. Inne på kafé Hängmattan på Södermannagatan på Södermalm i Stockholm råder VM-frossa inför ineldningsmatchen mot Kroatien i kväll. Ägaren Gustavo Svensson, som föddes i Rio de Janeiro men flyttade till Sverige 1990, och hans landsmän har laddat länge för premi­ ärmatchen. – Det är mycket glädje, men nervositet också. Man tänker på det hela dagen. Hemmanationen Brasi­ lien är stora favoriter att ta hem sitt sjätte VM­guld, och den första stötestenen Kroa­ tien borde inte vara något större problem, tycker han. – Jag tror inte det. Det är ganska svagt motstånd i gruppspelet och jag är rätt säker på att vi går vidare. Se­ dan blir det svårare, men jag tror på vårt lag. Han hoppas mycket på

Svenska elever har backat mest De svaga svenska resulta­ ten i den senaste Pisa­ undersökningen satte rejäl fart på den skol­ politiska debatten. Men Pisa 2012 bekräf­ tade och förstärkte en mångårig trend: Svenska elevers färdigheter i läs­ ning, matematik och naturvetenskap har sjun­ kit över tid, och svenska elever tappar i jämförel­ se med andra länder. TT Trafik

E18 avstängd efter allvarlig broskada

VM INLEDS I KVÄLL MED BRASILIEN–KROATIEN SOM SÄNDS PÅ SVT 1 KLOCKAN 21.00, AVSPARK 22.

anders.goransson@metro.se

Tove Nichols, Gustavo Svensson och Charlotte hejar på värdnationen Brasilien i VM. FOTO: JULIO C SAINT’ JUST

Olycksstatistik

Oftast män som dör på tågspåren

Svenska elever visar svaga resultat i Pisaundersökningen. FOTO: TT

storstjärnan Neymar, ”en fantastisk spelare”, men nämner även målskyttar som Fred och Hulk. – Men vi har ett jämnt lag, alla är nästan lika bra. Och om vi vinner kommer förbundskaptenen Felipe Scolari, med sin hårda disci­ plin, vara en av de största hjältarna. Större delen av Gustavos familj har redan rest till Bra­ silien, och han planerar själv att åka ner dagarna fö­ re VM­finalen. Det är bara en sak han måste klara av först – han ska få en liten dotter. Och hon är kanske, vid sidan av en Neymar i toppform, den bästa garan­ tin för ett brasilianskt VM­ guld. Gustavo förklarar: – Jag föddes hösten 1969, och året efter vann Brasilien VM. I december 1993 föddes min första dotter – året därpå blev det guld igen. Nu ska jag få barn igen, bara någon vecka före VM­finalen i Rio….

ANDERS GÖRANSSON

Utbildning

En bit av E18 mellan Köping och Hallsta­ hammar har stängts av efter att Trafikverket i tisdags kväll upptäckt en allvarlig skada på en bro på sträckan. Ris­ ken för att bron ska kol­ lapsa är stor, enligt Tvärsnytt. TT

De senaste fem åren har 90 personer omkommit i olyckor vid så kallat obehörigt spårbeträdande, enligt Trafikanalys. Män är klart överrepresenterade. – Vi ser att cirka 75 pro­ cent av de dödade och all­ varligt skadade vid obe­ hörigt spårbeträdande är pojkar eller män, skriver statistikern Jan Östlund i ett pressmeddelande. TT Avgår

Politiker avgår efter asyltvist Hans Andersson, social­ demokratisk (S) ordföran­ de i kommunfullmäktige i Åtvidaberg avgår i pro­ test mot hur Migrations­ verket agerat när ett elev­ boende blir asylboende. Han anser att det statliga verket kör över kommu­ nen. Med kort varsel och utan samråd har kom­ munen via mejl medde­ lats att cirka 200 asylsö­ kande ska flytta in på bo­ endet, där nuvarande hy­ resgäst kastas ut. TT Dagens fel I gårdagens Metro skrev vi att 6 procent av unga väljare skulle rösta på Miljöpartiet. Rätt ska vara 12 procent.

ALLA TRAVEL®

RESVÄSKOR

25%

RABATT

du Nu kan INE A ONL HANDL nt.se på acce

ord. pris från 1295kr ACCENT.SE Malmö: Emporia, Hansa, Jägersro, Mobilia, Triangeln. Arlöv: Burlöv Center. Lund: Stortorget 3. Löddeköpinge: Center Syd. Erbjudandet gäller på ordinarie pris tom 22/6 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

righT nOw

SA L E U P TO

50%


6

www.metro.se torsdag 2014-06-12

Militären anländer till VM-premiären VM i Brasilien

5,6 miljarder kronor har lagts på säkerhet Närmare 5,6 miljarder kronor kostar säkerhetsarrangemanget kring fotbolls-VM som i kväll börjar i Brasilien. Detta är fem gånger mer än vad Sydafrika lade på säkerhet i samband med VM 2010, säger en säkerhetsexpert till tidningen Irish Independent. METRO

Premiärarenan i kväll. Brasilien möter Kroatien klockan 22. FOTO: AP

Riskanalytiker

”Kan dränka områden med personal” ”De har upprättat ledningscentraler i de 12 städerna och kan dränka områden med säkerhetspersonal om så krävs”, säger riskanalytikern Laurence Allan till Irish Independent. METRO

Soldater anländer till Corinthians-stadion i São Paulo där VM-premiärmatchen mellan värdlandet Brasilien och Kroatien spelas i dag. FOTO: DAMIR SAGOLJ/REUTERS

SE DIG SJÄLV I FREDRIKS KAMP

Kolumn

JOHAN NORBERG IDÉHISTORIKER & FÖRFATTARE

D

en treårige sonen till två goda vänner till mig fick en cancerdiagnos. Det är en sådan chock som lätt resulterar i handlingsförlamning. Men ibland också till den starkaste beslutsamhet. På barnonkologen i Umeå upptäckte Fredrik Westerlund – pojkens pappa – vad Barncancerfonden betyder för familjer genom forskning och information, men också genom omsorg och stöd. Fonden köper in spel till barnen, ställer upp med lägenheter för tillresta anhöriga och ordnar aktiviteter för cancersjuka barn och deras syskon. De gör det ideellt. Verksamheten tar inte emot skattepengar, utan finansieras av frivilliga bidrag. Fanns det något sätt att uppmärksamma deras arbete? funderade Fredrik, och kom på en okonventionell metod. Han skulle delta i fjällvandringstävlingen Top of Arjeplog och försöka bestiga fem av de utvalda bergstopparna. Fredrik har en CP-skada som ger spasticitet i armar och ben, så det kräver en rejäl prestation. I utbyte mot den ville han att andra skulle ställa upp för Barncancerfonden Norra. Han vände sig till lokala företag och bad om ett bidrag för varje topp han nådde. Han fick snabbt gensvar, men det var i nästa skede det antog rent otroliga proportioner.

N

är han berättade för vännerna på Facebook ville de också vara med. 50 kronor per topp här, 200 eller 500 kronor där, och var person som gick med berättade för andra, som också bidrog och berättade

PUSHNOTISER

SENASTE NYTT

Fotbolls-VM En högtid för fotbollsfanatikerna. Mer plats på stan för oss andra.

Rik Mayalls död Skådespelaren som med samma kärlek och sjuka humor spelade anarkist och konservativ politiker och avslöjade bådas hyckleri. Allt för tidigt bortgången. Han hade så mycket galenskap kvar.

för än fler. Det blev en våg av deltagande, som i skrivande stund innebär otroliga 350 000 kronor till Barncancerfonden om Fredrik klarar fem toppar. ”Jag är överrumplad över engagemanget”, berättar en tagen Fredrik. ”Mängden bidrag, beloppens storlek, alla lyckönskningar och varma ord, det berör mig djupt.” I en tid då vi säger ”solidaritet” när vi talar om anonyma, offentliga system är det rörande att se människor själva ställa upp för varandra. Det gör något med alla inblandade. Alla har inte Fredriks uppfinningsrikedom eller järnvilja, men han visar att man kan ge sin oro och frustration ett konstruktivt utlopp.

D

et säger också något om omgivningen. När man får ett smärtsamt besked känner man sig som ensammast i världen. Vardagsbestyren rullar vidare och ingen förstår vad man går igenom. Men i själva verket finns det så mycket medkänsla och vilja att stödja – bland vänner, bekanta och främlingar. Det är bara att vi ofta är handfallna inför andras lidande. Hur gör man? Vad säger man? Men ge oss en uppgift, så kastar sig de flesta över den. När du läser detta har Fredrik precis snört på sig kängorna, tagit fram vandringsstavarna och börjat vandra uppåt. På cancervandringen.se kan du följa honom. Ägna honom en tanke. Och se i honom alla andra som trotsar svårigheter och ställer upp för varandra. Du kanske ser dig själv?

METROS NYA APP SENASTE NYTT OCH ALLA SNACKISAR

ENKEL MENY Ladda ner appen till din smartphone

1

Sök efter Metro nyheter i App Store eller Google Play och ladda ner appen – den är helt gratis så klart.

Få hela Metros nyhetsutbud i mobilen

2

Med Metros app kan du uppdatera dig med senaste nytt, nöjesnyheter, dagens snackisar, länktips och mycket mer i din mobil.

Aktivera pushnotiser för senaste nytt

3

Om du aktiverar pushnotiser så får du bland annat tips om dagens hetaste nyheter, avslöjanden och snackisar – direkt när de händer.


Headset

99 kr

Presenter Headset. Lyssna på sommarhitsen i lurar för under hundralappen! Finns i flera sprakande sommarfärger. 99 kr (ord. pris 199 kr).

som klarar examensprovet

Just nu är våra butiker fyllda med bra saker att ge bort till dopet, konfirmationen, examen och bröllopet. Eller varför inte unna dig själv något extra? Välkommen in!

Storytel i 12 mån + Spotify Premium i 3 mån ingår

Samsung Galaxy S5

499 kr /mån i 24 mån

59 kr

/mån i 24 mån

Ring och sms:a obegränsat till fast pris. Nu med extra sommarsurf! Storytel. Känner du att du inte har tid att läsa så mycket som du önskar? Lyssna på ljudböcker i mobilen istället. Gäller vid köp av valfri 4G–mobil tillsammans med Telia Mobil Komplett i 24 mån. Mobilförsäkring ingår alltid.

Samsung Galaxy Tab 3 8.0 4G. Du som har eller skaffar Telia Mobil Komplett får en surfplatta till ett skinande sommarpris! 59 kr/mån.

Ett års surf och Säker Mobil ingår – värde 798 kr

Xqisit Leather Wallet. Skydda din mobil med äkta läder. För Samsung Galaxy S5 och Note 3. 199 kr (ord. pris 299 kr).

Urbanista Los Angeles. Perfekta när sommarfestens DJ inte har samma smak som du. 199 kr (ord. pris 399 kr).

Sony Xperia™ E1 med kontantkort. Slipp binda upp dig och få full koll på kostnaderna. 695 kr.

Välkommen till telia.se, våra butiker eller ring 90 200. Gäller privatpersoner så långt lagret räcker dock längst t.o.m. 31/7 2014. Samsung Galaxy S5 med Telia Mobil Komplett 2 GB i 24 mån. T.o.m. den 30/9 2014 ingår 1 GB extra. Minsta totalkostnad 11 976 kr. Fria samtal, sms och mms och högsta surfhastighet – 4G upp till 100 Mbit/s. Storytel i 12 månader, värde 2 028 kr samt Spotify Premium i 3 mån, värde 297 kr ingår. Galaxy Tab 3 8.0 4G gäller med Surfanslutning till Telia Mobil Komplett huvudabonnemang 2–20 GB. Ingen engångsavgift och fri frakt på telia.se (värde 250 kr + 99 kr = 349 kr). För fullständiga villkor se telia.se/villkor.

Flip Wallet. Kombinerat fodral och plånbok för Samsung Galaxy S5. 299 kr (ord. pris 349 kr).


8

www.metro.se torsdag 2014-06-12

börsen i går

–0,4%

OMXS. Stockholmsbörsen sjönk i går då flera av industriaktierna tyngde marknaden. TT

Nasdaq/Dow Jones –0,12 % / –0,6 %

Frankfurt –0,79 %

Paris –0,95 %

london –0,54 %

Helsingfors –0,48 %

Moskva +0,25 %

Euro 9,06

Dollar 6,70

Pund 11,25

Siffror från kl 20 i går

Färggrannare mode har ökat försäljningen Klädhandel. Efter ett par tuffa år ökar försäljningen av kläder. Försäljningssiffrorna för klädhandeln i maj visar en ökning på över 3 procent.

För första året på länge ligger klädhandeln på plus – dels tack vare färgglatt mode. FOTO: ALAMY

Resultatet ur Svensk Handel Stils undersökning • Stilindex. Försäljningen av kläder i butiker ökade 3,8 procent i maj jämfört med förra året. • Shopping. Hittills i år har klädförsäljningen ökat 0,2

procent och skoförsäljningen 5,9 procent. • Nätet. E-handelsförsäljningen sjönk med 4,3 procent i maj och 2,2 procent ackumulerat för 2014.

Hittills i år har klädförsälj­ ningen ökat marginellt och efter den senaste tidens nedåtgående trend ser nu Mikael Sandström, bransch­ ordförande för Svensk Han­ del Stil, med försiktig opti­ mism på klädhandeln i juni och hoppas att många ska använda skatteåterbäringen till att uppdatera garderoben. – Det är första året på länge som klädhandeln ligger på plus. Varför det gick bra i maj kan bero på bra väder, roligare och färggrannare mode och kalendereffekten.

Men i jämförelse med andra branscher kan kläd­ handeln vara mer instabil än andra branscher på grund av att den är mode­ driven, enligt HUI Research vd, Lena Larsson. – Kommer inte butikerna med tillräckligt mycket ny­ heter i sortimentet så hand­ lar vi inte heller. Då lägger vi pengarna någon annan­ stans. I jämförelse med butiks­ försäljningen minskade e­ handeln av kläder och skor med 4,3 procent i maj och Mikael Sandström anser att betydelsen av e­handeln, som står för mellan 6 och 10 procent av hela branschför­ säljningen, har spätts på av medierna. – Man får ibland intryck­ et att e­handeln har 90 pro­ cent av marknaden medan det egentligen är tvärtom. MIMI BILLING/TT

Lärlingar sökes! Lärlingsakademin Skåne Nordost liknar ingen annan utbildning. Du som bor i Skåne Nordost, i någon av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Olofström, Osby, Sölvesborg eller Östra Göinge, är välkommen att söka. Informationsträff och ansökan till höstens lärlingsutbildningar:

Onsdag 18/6 kl. 13.00 LärLiNGSutBiLDNiNGar HÖSteN 2014 Hantverksyrken Plattsättare Billackerare Målare nYHET! Golvläggare Handel Svets Entreprenör Industri Vård Elevassistent Fordon Kock Ekonomibiträde Utbildningsstarter sker kontinuerligt under hösten. www.larlingsakademin.se

nYHET!

Presented by Medina

Plats: VLC, Lasarettsboulevarden 2E, Kristianstad

Arbetsförmedlingens långtidsprognos ser ljus ut. FOTO: TT

2014. Arbetsförmedlingen tror på fler nya jobb i år Fler väntas få arbete under resten av 2014 och under nästa år, visar Arbetsför­ medlingens långtidsprognos som presenterades i går. Samtidigt växer den andel arbetssökande som har svå­ rast att få jobb. Prognosen visar att syssel­ sättningen väntas öka med 95 000 jobb under 2014 och 2015, detta mot bakgrund av antagandet om en global till­ växt på 3,5 procent 2014 och 3,9 procent 2015. Enligt Tord Strannefors,

prognoschef på Arbetsför­ medlingen beror den positi­ va utvecklingen på arbets­ marknaden framför allt på hög hushållskonsumtion och god investeringsvilja. Starkast tillväxt väntas in­ om privat tjänstesektor, han­ del, hotell och restaurang, vilket gynnas av hög privat konsumtion. Fortsatt brist på teknik­ kompetens förväntas, även om tillgången på datakompe­ tens ökat tack vare arbets­ kraftsinvandring. TT


Ford firar 90 år.

Jubileumsutrusta din Ford Focus för bara 5000 kronor.

FORD Focus TiTanium Bilen är välutrustad, men vill du verkligen få ut det mesta av din Ford Focus Titanium har du nu en unik chans. För att fira att vi fyller 90 år ger vi dig chansen att jubileumsutrusta din bil för bara 5000 kronor. Du får det prisbelönta teknik- och säkerhetspaketet fullpackat med fantastisk utrustning till ett värde av 20000 kronor. Läs mer på ford.se

FRÅN

Med EcoBoost-motor.

176 500:-

1

Månadsfinansering 1 690:-/månad 2 Jubileumsutrusta med säkerhetspaket 5 000:(värde 20 000:-) 3

4

Bränsledeklaration blandad körning: 4,7 l/100 km, 109 g CO2/km. 1. Priset är rekommenderat och gäller Ford Focus Titanium EcoBoost 100 hk kombi­ sedan. Varje återförsäljare har rätt till egen prissättning. 2. Månadskostnaden gäller Focus Titanium EcoBoost 100 hk, kombisedan (inom parentes inkl. teknik­ och säkerhetspaket). Månadskostnad 1 690:­/mån (1 738:­) är beräknad på 176 500:­ (181 500:­), 30% kontantinsats, kreditbelopp 123 550:­ (127 050:­), 36 mån, restvärde 81 190:­ (83 490:­), rörlig ränta 5,95%. Fast adm. avgift 45:­/mån. samt uppläggningsavgift 595:­ tillkommer. Effektiv ränta 6,95% (6,92 %). 3. Säkerhetspaketet kan endast väljas till Ford Focus Titanium. 4. 5 års garanti/10000 mil, vilket som inträffar först.

Go Further


10

www.metro.se torsdag 2014-06-12

PHONE HOUSE JÄMFÖR

MOBILSURF

Misstankarna • Åtalet. Åtalet mot 21-åringen omfattar 13 barn på förskolan som ska ha utsatts för grova våldtäkter och grova sexuella övergrepp.

VI HAR ABONNEMANGET MED FLEST GB PER KRONA

• Barnpornografi. Han misstänks också för barnpornografibrott samt grovt utnyttjande av barn för sexuell posering i samband med att han dokumenterat övergrepp på barn.

K

ampen om surfabonnemangen är stenhård inför semestrarna! Telia, Telenor och Tele2 har just ökat datamängden från 4 till 6 GB utan att höja månadskostnaden. Nu dräper 3 till och höjer surfen på 3Total 10 GB till hela 12 GB! Här jämför vi iPhone 5S och Galaxy S5 med abonnemangen som ger dig mest surf. Vi ses i butiken!

Kammaråklagare Linda Caneus och polisens informationsansvariga Lina Isaksson Funke vid en presskonferens efter gårdagens åtal. FOTO: TT

• Ska ha spridits. Via Skype och Kik misstänks 21-åringen ha spridit 16 barnpornografiska bilder – fem betraktas som grova. KÄLLA: ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Övergreppen ska ha börjat 528:- 499:- första dagen MED 3TOTAL I 24 MÅN FRIA SAMTAL, SMS & 10 + 2GB DATA

JuBstenxutr:a! 2G

MED 3TOTAL I 24 MÅN FRIA SAMTAL, SMS & 10 + 2GB DATA

IPHONE 5S 16 GB • 4-tumsskärm • 8-megapixelkamera • Fingeravtrycksläsare

SAMSUNG GALAXY S5 • 5,1-tumsskärm • 16-megapixelkamera • Vattentålig

Åtal. I vilrum, på toaletter och lekplatser. Ingen vet hur många gånger barnen, i åldrarna två till sex år, har utsatts. Om en vecka inleds rättegången om de grova övergreppen mot barn på en förskola i Högsby kommun.

– Fortfarande, efter snart två och en halv månad, är det fruktansvärt och overkligt, säger föreståndaren på förskolan till TT. Det var ett omfattande åtal som lämnades in mot den 21-årige förskolepraktikanten i går. Stämningsansökan omfattar 13 barn och 26 olika åtalspunkter – brott som rör alltifrån grov våldtäkt mot barn till grova sexuella övergrepp och grovt barnpornografibrott. Kam-

Skolverket

Svenska elever får allt sämre resultat

IPHONE 5S 16 GB –AV MED ALLA OPERATÖRER JÄMFÖRELSE ABONNEMANG MED ÖVER 6 GB DATAMÄNGD Operatör

maråklagare Linda Caneus berättar att det första övergreppet inträffade redan under praktikantens första arbetsdag den 27 januari i år. Det yngsta utsatta barnet hade inte ens fyllt två år. Hur många övergrepp och våldtäkter som barnen faktiskt utsatts för har man enligt åklagaren inte kunna slå fast. – Men det rör sig om ett mycket stort antal övergrepp, ett 40-tal. TT

Abonnemang

Samtal/mån

Surf/mån iPhone 5S

3Total i 24 mån

Fria samtal/SMS/MMS

12 GB

Volym i 24 mån

Fria samtal/SMS/MMS

6 GB

Komplett i 24 mån

Fria samtal/SMS/MMS

6 GB

Mobil M i 24 mån

Fria samtal/SMS/MMS

6 GB

Rubbet Stor i 24 mån Fria samtal/SMS/MMS

6 GB

528:-/mån 524:-/mån 549:-/mån 549:-/mån 549:-/mån

Galaxy S5

499:-/mån 524:-/mån 549:-/mån 549:-/mån 549:-/mån

Jämförpris mobilsurf*

Svenska elever står för den största nedgången i flera dominerande kunskapsområden. Det slår Skolverket fast i en ny rapport som bekräftar den senaste Pisaundersökningen. De svaga svenska resultaten i den senaste Pisaundersökningen satte fart på den skolpolitiska debatten. TT

42 kr/GB 87 kr/GB 92 kr/GB 92 kr/GB 92 kr/GB

Jämför datamängd på vår dataräknare på www.phonehouse.se/dataraknare *Jämförpriset gäller Galaxy S5

Urbanears Plattan

Sportarmband

Urbanears Bagis

Finns i 10 färger.

Finns i 7 färger.

Finns i 5 färger.

439:-

99:-

299:-

KLIPP! Underlakan enkelsäng

79.-

(ord. pris 149.-)

Falkenberg

Kvar i häktet i väntan på dom Handukar och badlakan*

2för1 Vi bjuder på varan med lägst pris.

Kampanjerbjudandet med 2 GB extra surf per mån gäller vid tecknande av 3Total 10GB i 24 månader. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 31/7 2014. Vi reserverar oss för tryckfel och prisförändringar. Minsta totalkostnad varav aktiveringsavgift 250 kr: Iphone 5S: 3 12 922 kr, Telia 13 426 kr, Tele2 12 826 kr, Telenor 13 426 kr, Halebop 13 426 kr. Galaxy S5: 3 12 226 kr, Telia 13 426 kr, Tele2 12 826 kr, Telenor 13 426 kr, Halebop 13 426 kr. Gäller nyteckning. Mer information phonehouse.se

Gäller på ord. pris t.o.m. 15/6 2014. Kan ej kombineras med andra

Samtliga de fyra män som i tingsrätten dömdes till tre år fängelse vardera för förberedelse till mord i Falkenberg ska bli kvar i häktet. Det beslöt hovrätten när rättegången avslutades på onsdagen i hovrätten för västra Sverige, rapporterar lokala medier. Samtliga parter överklagade domen mot de fyra. Åklagarna vill ha dem dömda till fem år vardera. Dom kommer den 23 juni. TT


12

www.metro.se torsdag 2014-06-12

PARTILEDARINTERVJUN

”Det är klart att vi vill

Löfven påbörjar en matematisk formel, men avbryter efter att han skrivit S (partibeteckningen) och ett plustecken.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven är nära att ”förskriva” sig, när han möter Metro. I rollen som lärare börjar han skriva på vita tavlan: ”S +”, men hejdar sig sedan snabbt. PARTILEDARINTERVJUN Dag 8: Stefan Löfven

– Nej, haha. Mer än så ska jag inte skriva nu. Våren 2010 var det så gott som klart att Mona Sahlin skulle bli Sveriges första kvinnliga statsminisiter. Men så gjorde den rödgröna oppositionen självmål när de presenterade sin skuggbudget i maj. Den skrämde bort väljarna och Alliansen fick makten i fyra år till. Stefan Löfven gör inte om samma misstag. – Det är klart att vi vill ha regeringsmakten. Så är det ju. Hårt jobb varenda dag, det är det som gäller nu. Just nu måste väl Socialdemokraterna vara världens fegaste parti? – Jaha, vadå, haha? Det verkar handla om att sitta still i båten. Inte röra sig för mycket åt vare sig höger eller vänster för då kan det lätt bli besvärliga krusningar på vattnet. – Absolut inte! Alltså, vi har ju fått kritik för att vi varit alldeles för kaxiga i sysselsättningsfrågan. Det är vår viktigaste fråga och den är viktigast för individer och för att samhället ska upprätthålla den välfärd vi vill ha. Vi har satt upp ett tufft ackord för att vi ska tillbaka till full sysselsättning. Det tycker inte jag är sitta still i båten! Okej, men det är fortfarande oklart vilka Socialdemokraterna kan komma att regera med. Men som gammal fackföreningsledare har du väl en förhandlingsvana som kommer till nytta i överläggningarna med Miljöpartiet? – Vi sitter inte i förhandlingar. Vi går till val var och en, och sedan har vi sagt att vi ser Miljöpartiet som en naturlig samarbetspartner. Men jag ser också stora sam-

Stefan Löfven Partiledare för Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. • Ålder. 56 år. • Familj. Hustrun Ulla, assistent på Socialdemokraterna, två vuxna bonusbarn. • Bor. Hyresrätt på Norrmalm i Stockholm. Sommarstuga utanför Örnsköldsvik.

arbetsmöjligheter med vänstern och har sträckt ut en hand över blockgränserna till Centern och Folkpartiet. Miljöpartiet har redan paxat två ministerposter (skolminister och klimatoch miljöminister). – Det kommer inte att delas ut någon ministerpost över huvud taget före valet. Det gäller att vinna först. Så man får ha vilka drömmar man vill. Men visst, jag har kontakt med Miljöpartiet ibland. Jag har kontakt med Jonas Sjöstedt (V) ibland. Jag skulle önska att jag hade mer kontakt med de fyra borgerliga, men det finns inget större intresse. 2005 blev tjänstemannaoch akademikerfacken större än LO. Det betyder gissningsvis att medelklassen är större än arbetarklassen i dag. – Det är rätt, det är fler tjänstemän och akademiker nu. Det är därför det är viktigt att vi håller i den socialdemokratiska traditionen att vi inte bara är ett parti för människor som tillhör ett LO-förbund, utan är ett parti för alla. Totalt sett har ni lyckats bli landets allra jämställdaste parti om man ser på valsedlarna till riksdagsvalet. Men tittar man lite närmare så är det främst män som toppar dem (21 män mot 8 kvinnor).

– Ja, men vi har varannan man och varannan är kvinna, och det tänker vi hålla i, men sedan beror det naturligtvis på hur många mandat det blir. Vilka globala frågor intresserar dig? – De som har med krig och fred att göra. Nu upplever vi en tid där det är mer oroligt, inte minst på vår egen kontinent. Jag tänker på Ukraina, och då får vi både diskutera vår egen militära förmåga och samtidigt prata om hur vi skapar bättre förutsättningar för en varaktig fred och nedrustning. Det är det som är det absolut viktigaste. Vi vill bli betydligt mer aktiva i Förenta nationerna. Vi vill ha fler FN-insatser, svensk militär ska vara med ute i världen. Du talar om nedrustning. Svenska freds kallar dig för vapenlobbyist. Sverige är världens tredje största vapenexportör per capita. Och du vill satsa 900 miljoner mer på försvaret än Alliansen. – Att vi ska försvara vårt lands gränser, det står jag upp för. Jag tycker också att vi borde tillverka en del av de där produkterna själva, strategiska flygplan, ubåtar och annat. Då blir det så, att utifrån ett försvarssäkerhetspolitiskt perspektiv, måste vi också sälja för att få råd med det.

PETER LINDHOLM Text peter.lindholm @metro.se

URBAN BRÅDHE

Foto urban.bradhe @metro.se

Stefan Löfven gillar folkhögskolan för att det saknas pekpinnar och eleverna själva är en del av lärandet.

Vill bli lärare utan pekpinnar OM JAG INTE VORE POLITIKER ....

– Sedan jag blev partiledare har jag tänkt mycket på hur viktig skolan är, för både barn och vuxna, och hur viktig lärarrollen är, säger Stefan Löfven när ha dyker upp i ”rollen” som folkhögskollärare på LO:s folkhögskola Runö. Han har själv en viss erfarenhet från yrket genom att själv ha varit föreläsare,

kursledare och cirkelledare högskolan innan du hopinom det fackliga. pade av och blev svetsare. Varför? Dåliga lärare? Är du bra med pekpinnar? – Nej, jag var inte riktigt – Nä, just därför man ska studiemotiverad. Och så hagå folkhögskola, haha. Styr- de jag en praktikperiod på kan där är att man själv är socialkontoret som var så en del av lärandet. Det är en jävla tung. Jag hade kanske skolform som betyder två positiva samtal under mycket för människor som den perioden. Det var myckinte bara kan rusha igenom et tunga familjeproblem, alden vanliga skolan. Det till- koholproblem och fattigdom. Jag beundrar än i dag talar mig. dem som orkar jobba med de frågorna. Du gick ett år på Social-


13

PARTILEDARINTERVJUN

ha regeringsmakten” Partiledaren i siffror

19%

VAR FEMTE VÄLJARE, 19 PROCENT, KÄNNER INTE TILL SOCIALDEMOKRATERNAS KÄRNFRÅGOR.

23%

40%

STEFAN LÖFVEN ÄR DEN PARTILEDARE SOM ÄR MEST FÖRTROENDEINGIVANDE. 40 PROCENT AV VÄLJARNA HAR GANSKA ELLER MYCKET STORT FÖRTROENDE.

SOCIALDEMOKRATERNA ÄR DET PARTI SOM FÅR FLEST RÖSTER – 23 PROCENT – OM UNGA VÄLJARE I ÅLDERN 18–34 ÅR SKULLE RÖSTA I DAG.

Löfven har högst förtroende bland unga LÄGET I OPINIONEN

Stefan Löfven har all anledning att vara nöjd. Han är den partiledare som inger mest förtroende bland de unga väljarna samtidigt som Socialdemokraterna är det parti som lockar flest. Detta kan förklaras med att Socialdemokraterna är det parti som anses ta mest ansvar för ungas möjligheter att få jobb. 34 procent av alla väljare anser det. Motsvarande siffra för Moderaterna är 24 procent. Det som skiljer Socialdemokraternas egna väljare från andra är att de i betyd-

ligt högre utsträckning än andra anser att arbetslöshetsfrågan är den allra viktigaste frågan just nu. 64 procent tycker det, jämfört med 54 procent av alla väljare. Näst viktigast är vinster i välfärden, där väljarna troligen vill gå hårdare fram än partiet. – Men vi är tydliga med att vinster aldrig får vara en drivkraft, kommenterar Stefan Löfven. I SAMARBETE MED UNDERSÖKNINGEN HAR BESVARATS AV 1 405 PERSONER I YOUGOVS ONLINEPANEL UNDER PERIODEN 24 APRIL – 27 APRIL 2014.

Miljöpartiets Gustav Fridolin i gårdagens tidning.

lasarnas kommentarer Nästa Annie Lööf Mycket bra, men jag är rädd att han håller på att bli den nya Lööf... JOÃO

Gustav borde ändra sina kriterier för betygen Gud bevare oss för ännu en flum-”eleverna ska inte ha några krav”-nisse. Men jag är villig att ompröva vad jag tycker om honom ifall han ändrar betygskriterierna från ”allt ska uppfyllas” till att bli medel av det eleverna presterar igen, samt förstår att eleverna har olika förutsättningar och delar upp i mindre grupper där alla elever kan få hjälp, snabba och intresserade som långsamma och ointresserade. JOACHIM

.. stefan lofvens Personliga valbudskap

Socialdemokraterna ”Jag ska göra allt för att arb ets heten ska bort och kommer lösprioritera att alla ungdomar ska känna att de har en plats i samhäll et.”

PÅ METRO.SE STEFAN LÖFVEN OM VARFÖR HAN TYCKER SVERIGE FÅTT DET SÄMRE UNDER ALLIANSSTYRET

Stefan Löfven när han blev partiledare i januari 2012.

I MORGON MÖTER VI FREDRIK REINFELDT (M): ”FOLK VET INTE VAD DET KOMMER ATT LEDA TILL. DET VET DE INTE ENS SJÄLVA.”


14

www.metro.se torsdag 2014-06-12

1

Ukraina. Putin: Slut på Storbritannien. Cocasänkningen av gaspriset Cola släpper ”grön” cola

Nyheter i bilder

Rysslands president Vladimir Putin varnar Ukraina för att driva in förhandlingssamtalen om ryska gasleveranser i en återvändsgränd. President Putins utspel kommer sedan den ukrainska delegationen tillbakavisat ett förslag om en prissänkning. – Om vårt erbjudande avvisas kommer vi att växla till en helt annan nivå. Det är inte vårt val och inte vad vi vill, säger Putin enligt ryska nyhetsbyråer, rapporterar AFP. Putin tycks låta förstå att

2 3

Irak. En halv miljon människor har flytt från extremisterna

En halv miljon människor har flytt staden Mosul de senaste dagarna. Många har dödats i samband med att extremistgruppen Isis (Islamiska staten i Irak och Syrien) tog över staden. Beväpnade män står nu på vakt utanför statliga byggnader. TT FOTO: AP

2

Paraguay. 150 000 evakueras efter översvämningar i Asunción

Översvämningar har tvingat runt 150 000 människor att lämna sina bostäder i Paraguays huvudstad Asunción. Flera dagars kraftigt regnande har fått floderna Paraguay och Paraná att svämma över. TTAFP FOTO: JORGE SAENZ/AP

3

Tyskland. Berlins taxichaufförer protesterar mot amerikansk app

Trafikstörningar drabbar storstäder som London, Paris och Berlin, där taxichaufförer protesterar mot det amerikanska taxiföretaget Uber. Chaufförerna anser att Ubers app är att likställa med en taxameter, sådana omfattas av strikta regelverk. TT FOTO: GETTY

4

Rymden. Sarah Brightman vill bli första uppträdaren i rymden

Den brittiska sångerskan Sarah Brightman planerar att bli den första professionella artisten att framträda från rymden. Snart inleder hon träningen för att nästa år besöka rymdstationen ISS på egen bekostnad. TT-REUTERS FOTO: WENN

5

TT

Nu vill Coca-Cola haka på hälsovågen och lanserar den första nya colan på åtta år. Coca-Cola Life har prövats i liten skala i Sydamerika och till hösten kommer den att börja säljas i Storbritannien. Drycken är en del i en hälsosatsning och är delvis sötad med stevia, vilket gör att den innehåller 36 procent färre kalorier än den traditionella colan.

I England lanseras drycken som ett svar på regeringens antifetma-drive, men kritiker menar att Coca-Cola vilseleder kunder när de lanserar den som hälsokost, skriver Guardian. Även om den innehåller mindre socker än originaldrycken motsvarar ändå en liten burk Coca-Cola Life att knapra i sig sju sockerbitar jämfört med elva bitar i en vanlig burk. METRO

4 5

1

förslaget om att sänka gaspriset med motsvarande 100 dollar, till cirka 385 dollar per 1 000 kubikmeter, är det slutgiltiga. Prisändringen beror enligt Putin på att man skrotar tullavgifter för gasen till Ukraina. Förhandlingarna pågår om vad Kiev ska betala för en stor gasskuld till Ryssland. Det statliga ryska gasbolaget Gazprom höjde i maj priset på den obetalda skulden och har hotat att strypa gasleveranserna helt till Ukraina.

Egypten. Aktivist som initerade Mubarak-revolt dömd till fängelse

Den ledande aktivisten Alaa Abdel Fattah har dömts till 15 års fängelse i Egypten för protester mot inskränkningar i rätten att demonstrera. Abdel Fattah var en förgrundsgestalt i revolten mot Hosni Mubarak. TT-REUTERS FOTO: MOSTAFA DARWISH/AP

Sverige hjälper till i jakten på flickorna Rajana och Somaja Dudaeva blev bortförda av maskerade personer när de var på väg hem från skolan norska Kongsvinger i tisdags. FOTO: TT

Norge. Norsk polis ber nu svenska kolleger om hjälp i jakten på de två maskerade män som i går förde bort två småflickor i Kongsvinger nära gränsen till Sverige.

Sverige och att polisen i Värmland fått en hjälpförfrågan från norska kolleger om att hålla ögonen öppna och sprida bilder på de försvunna flickorna och deras pappa i svenska medier. Norsk polis misstänker flickornas pappa, som motsatt sig fortsatt fosterhemsplacering för flickorna, för att ha planerat bortförandet men har inga spår efter hoDen svenska polisen medde- nom eller de två männen. lar att det ”inte kan uteslu- Flickorna är sex och åtta år tas” att barnen befinner sig i gamla och beslutet om fortColombia

satt fosterhemsplacering skulle avgöras under veckan. – Vi kartlägger mannens umgängeskrets men vill inte gå in på detaljer, säger en polistalesman. Enligt polisen hämtades flickorna brutalt från en skolbuss och tvingades in i en silvergrå suv av mindre modell. Pappan befann sig också på platsen och sägs ha hindrat fosterföräldrarna från att kontakta polisen. Fadern misstänks nu för Japan

våld, hot och tvång mot nära anhörig. Sedan 2005 har sammanlagt 438 barn olovligen förts ut ur landet. I fjol var antalet 74, nästan dubbelt så många som året dessförinnan, skriver Aftenposten. Ett 20-tal fall bara från i fjol är fortfarande ouppklarade. Siffrorna visar dock bara fall där norska UD och/eller justitiedepartementet varit inblandade. Antalet bortföranden kan därför vara ännu högre. TT

Sydkorea

Fredssamtal med vänstergerilla

Toyota återkallar 2 miljoner bilar

Polisstormning i jakt på färjeägare

Regeringen i Colombia har inlett fredssamtal med landets näst största gerilla, ELN. Beskedet kommer bara några dagar före den avgörande omgången i presidentvalet, där den pågående fredsprocessen med vänsterrebeller står i fokus. I presidentvalet ställs Juan Manuel Santos mot Óscar Iván Zuluaga. TT

Toyota återkallar 2,27 miljoner bilar av ett 20-tal modeller världen över, på grund av ett fel med krockkuddarna. – Vi började det här arbetet i oktober. Då gick vi igenom ett stort antal bilar och de som vi åtgärdade då är inte involverade nu, säger Bengt Dalström, informationschef på Toyota. TT-AFP

Flera tusen poliser i Sydkorea har stormat en anläggning som tillhör en religiös sekt, vars grundare är efterspanad i samband med färjekatastrofen i april. Tidigare har motsvarande över 3 miljoner kronor utlovats i belöning till den som hjälper polisen att hitta Yoo Byung-Eun. TT

President Juan Manuel Santos regering förhandlar med ELN. FOTO: TT


Tomt & Markarbeten

Behöver du hjälp i trädgården? Få offer ter från kontrollerade företag

Gör det enkelt för dig Med Sveriges största tjänsteförmedling Offerta.se får du gratis offerter från kontrollerade företag. Beskriv ditt behov, få offerter, läs omdömen och välj företag!

Städning

Flytt & Transport

Bygg & Renovering

Tomt & Markarbeten

Fastighets & BRF-tjänster

Arkitekt & inredning

Bokföring & juridik

Data & IT


Säg hej till härliga sommardagar

Klubberbjudande 12-17/6

Börja din resa på vår stora väskavdelning

20%

or* på resväsk

Vi har ett brett utbud av väskor i alla tänkbara färger, modeller och material. Här finns det plats för hur mycket semester som helst.

49:-

Resetandborste

Elegant och behändig liten eltandborste som är perfekt att ta med på resan. Lipstickmodell med skyddande fodral. Batteridriven Finns i flera färger och mönster. 34-3080

från

399:-

från

199:-

*Rabatten dras i kassan

199:-

Laddkit för smartphone och surfplatta

Set med laddare som kan användas både i bilen och hemma (12/230 V). 38-5005 30-stiftskontaktf öri Phone/iPad 199:38-5361 Lightningkontaktf öri Phone/iPad 249:38-5274 Micro-USB 199:-

Reseadapter SKROSS World Adapter Pro

899:- (1295:-)

149:-

Kompakt reseadapter som kan användas i över 150 länder. 36-4798

Lyssna på musik trådlöst

Luftbädd

En uppblåsbar extrabädd när du får väntat eller oväntat besök. Inbyggd elektrisk pump som snabbt fyller/tömmer bädden. 230 V. 31-4845 Enkel,1 96x97x47c m 399:31-4846 Extra bred, 203x157x47 cm 599:-

clasohlson.se Priserna gäller så länge lagret räcker, dock längst t.o.m. 6 augusti 2014. Vi reserverar oss för ev. tryckfel samt slutförsäljning.

Vägnavigator Garmin nüvi 2445LM

Fullmatad GPS med 4,3”-skärm. Kartor över Västeuropa med livstids kartuppdatering från marknadsledande Navteq. 38-5215

Bluetooth-minihögtalare

Trådlös minihögtalare som ryms lika bra i picknickkorgen som i jackfickan. Räckvidd 10 m, laddas via USB. Finns i flera färger. 38-6048


399:-

2 för 499:-

(449:-)

(279:-/st)

Golvfläkt/vindmaskin

Stor kromad fläkt med hög kapacitet, perfekt för större ytor. Tre hastigheter. Ø 45 cm. 36-5523

599:(799:-)

Pool Ø 3 m

Det finns många fördelar med en pool i trädgården. Snabbt och enkelt fixar du en höjdarupplevelse till barnen. Rymmer 3500 liter och är 0,76 m hög med mjuka kanter. Levereras med 12 V filterpump. 31-5000

129:-

Grillhink Ø 27 cm

Solsäng

Sommaren är kort! Passa på att läsa en god bok eller ta en tupplur i vår sköna vilsäng. Justerbart ryggläge och behaglig nackkudde. 31-1373

129:-

från

99:- (129:-)

Kylväska

Ta med dig grillen. Lätthanterlig minigrill som rymmer rejält med kol. Med ben och praktiskt bärhandtag. 31-1241-1 Rosa 31-1241-2 Aqua

Bevara kylan lite längre i sommarvärmen. Helgjuten i kraftigt utförande. Finns i flera färger och storlekar. 31-1230-1 Rosa 10l 99:- (129:-) 31-1230-2 Aqua 10l 99:- (129:-) 34-100-3 Grå 20l 199:-

99:-

8995:-

Hängmatta Cotton

Häng upp i trädgården för vila och avkoppling. Träkarmar gör den enkel att ta sig i och ur. 31-1398

• Ställ bilen, spara pengar! • 50 km på en laddning! • Ett rent nöje för alla! Elcykel Off Course 36 V

Trädgårdsyatzy

Det klassiska tärningsspelet Yatzy har anpassats för utomhusbruk! 31-5335

Ta cykeln till jobbet, hälsosamt och miljövänligt! Cykla uppför lika lätt som utför, den kraftiga 250 W-motorn hjälper dig när du själv vill och tar dig upp till 50 km på en laddning. 31-1187

bygg | el | multimedia | hem | fritid


METROJOBB.SE 18

www.metro.se torsdag 2014-06-12

Lediga jobb

BYT UPP DIG

METRO JOBB.SE

3 jobb att söka på Metrojobb.se En läsare undrar om äldre, mer erfarna ansökande prioriteras bort i rekyteringsprocessen FOTO: REX Välkommen!

PASSA PÅ! Kul att det kommer in allt fler frågor till Metrojobbsexperter. Torsdagen efter midsommar svarar Jessica Stålhammar om frågor om arbetsrätt. Sedan är det sommaruppehåll. Så passa på nu. HANNA LARSSON, REDAKTÖR FÖR METROJOBB.SE HANNA.LARSSON@METRO.SE

Mer att läsa på Metrojobb.se.

1

SÅ TÄNKER HR-EXPERTER VID REKRYTERING Våra experter på Metrojobb.se svarar på läsarnas frågor om arbetslivet. Varför är rekryteringsprocesser så långa? Och ägnar sig HR-personer åt åldersdiskriminering? Metrojobbs HR-expert Annika Ahnlund svarar på läsarnas frågor. VARFÖR TAR DET SÅ LÅNG TID?

Jobbfrågan

ANNIKA AHNLUND

och vidare testning. De till­ tänkta kandidaterna vill för­ stås i sin tur ha betänketid innan de tackar ja ... Först Jag är så trött på att det när man skrivit kontrakt ska ta sex veckor för en med en kandidat, kan man rekryteringsprocess. Vad görs egentligen? Och varför står det ge besked till alla sökanden. Under hela processen inte alltid vilket företag som måste man hitta mötestider söker personal, exakt var det ligger, och lönespannet? BERYL som passar kandidaten, rekryteraren, chefen, och Rekryteringsprocessen eventuellt facket. Hög ar­ betsbelastning, helgdagar kan kännas oändligt och sjukdom gör att det lång för den som väntar på ibland kan dra ut på tiden. besked. Men om den ska Seriösa aktörer anger all­ ske på ett professionellt tid vem som är arbetsgivare sätt, i enlighet med diskri­ och var arbetsplatsen ligger. mineringslagens krav, Däremot måste man ofta måste den få ta sin tid. När ansökningstiden gått själv uppge löneanspråk. ut ska rekryteraren läsa ige­ Vissa bemanningsföretag nom hundratals ansökning­ kan vara otydliga, ring eller ar. Sedan görs ett urval bland mejla då angiven kontakt­ person för mer information. dem som uppfyller kriteri­ erna för en första intervju, eventuell testning, och kon­ STÄNGER HR-FOLKET takt med referenspersoner. UT ÄLDRE? Rekryteraren måste där­ efter stämma av med rekry­ Hur rekryterar ni HR-folk terande chef för att vaska egentligen? Jag tror ni är fram ett antal slutliga kandi­ så kallade ”gate-keepers” och dater till en andra intervju medverkar till att stänga ute

?

DRIVER HRBLOGGEN.SE OCH ÄR HR-EXPERT PÅ METROJOBB.SE, STÄLL DIN FRÅGA PÅ JOBBEXPERTEN@METRO.SE

!

Forskare tar kål på myter om semester

2

Kvällsrutinerna bäddar för succé

?

3

1 Produktchef. Biltema Nordic Services söker en produktchef för Personlig Skyddsutrustning i Helsingborg.

äldre. Alla vet att Sverige åldersdiskriminerar, samtidigt som åldersblandning är bra för arbetsplatsen? ULF

!

Jag är den första att hålla med om att svenska arbetsplatser är ur­ dåliga på att värdesätta och tillvarata erfarenhet. Däremot måste jag pro­ testera att vi inom HR skulle vara ”gate keepers”. Tvärt­ om känner vi väl till disk­ rimineringslagen och mång­ faldens betydelse för företa­ gets konkurrenskraft. I vår roll som internkonsulter jobbar vi för att förmå che­ fer att låta kompetensen av­ göra nya tillsättningar. Däremot misstänker jag att det ser värre ut hos min­ dre företag som inte har stöd av någon HR­funktion. Okunskap föder fördomar som vi alla måste kämpa mot. Vi har i media kunnat läsa om rekryteringsföretag som fått kuppa in 40­plus­ sare bland kandidaterna som presenteras för kunden.

2 Lärare i slöjd. Stockholms stad söker en heltidsslöjdlärare till Västertorpsskolan.

3 Dansare. The dancepowerstudio i Stockholm söker jazzdansare i spelåldern 18-40 år.

METROJOBB.SE FRAGA EXPERTEN

Intelligenstest vid rekrytering

Mejla din jobbfråga till jobbexperten@metro.se! På Metrojobb.se finns fler frågor och svar om jobb och karriär

Skånemejerier, med säte i Malmö, är Sveriges näst största mejeriföretag, med en årlig omsättning om knappt 4 miljarder SEK. Verksamheten består i huvudsak av produktion och försäljning av mejeriprodukter samt fruktdrycker. Koncernen har ca 600 anställda. Bland varumärkena märks Skånemejerier, Bravo, Allerum, Hjordnära, Åsens och Lindahls. Sedan 2012 ingår Skånemejerier i franska Groupe Lactalis-koncernen. Skånemejeriers systerkoncern, Lactalis Scandinavia, har sitt huvudkontor i Skaevinge, Danmark, med en årlig omsättning om ca 900 miljoner SEK. Läs mer om Skånemejerier på www.skanemejerier.se och Lactalis på www.lactalis.fr

Accounting Manager till Skånemejerier Skånemejerier håller för närvarande på att bygga upp ett Shared Service Center (SSC) i Norden tillsammans med systerföretaget Lactalis Scandinavia. Som en del i detta arbete stärks nu organisationen upp med en Accounting Manager. I rollen som Accounting Manager arbetar du brett med löpande redovisning och kommer självständigt

ansvara för redovisningen och rapporteringen i ett antal legala bolag. Vi söker dig som har en högskoleutbildning i ekonomi, inriktning redovisning, och därefter 3–5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete i en liknande roll från en större koncern. Du behärskar engelska i både tal och skrift samt har god erfarenhet

av Excel och något större affärssystem, gärna M3. Franska är meriterande. Vi ser gärna att du trivs i en föränderlig miljö och har erfarenhet från implementering av processer och rutiner. Som person är du noggrann, drivande, prestigelös samt har god förmåga att prioritera.

För mer information kontakta rekryteringskonsult Mia Bailey, 073-343 47 75. Välkommen med ansökan via www.dfindfinance.se senast 20 juni 2014.


Arbeta i Alperna vintern 2014/15!

K

Längtar du efter en vintersäsong i Alperna? Nu har du möjlighet att arbeta som reseledare eller skidinstruktör i Alperna 14/15. Ansök idag på www.alpresor.se

Vill du tjäna upp till 50 Lax i månaden?

NU

! Vi söker duktiga säljare till avdelning i Skåne

söker Butikschef till Mårtenstorget i Lund

Arbete vardagar mellan 16.30-21.30. Helg mellan 12-18. Bra lön till rätt person. Tidigare erfarenheter av försäljning är meriterande. CV, personligt brev + bild till jobb@fiskbilen.se

Läs mer och sök tjänsten på metrojobb.se

För mer info se www.fiskbilen.se/jobb

Ansök idag på www.alpresor.se

Skolpsykolog Vi söker dig som vill arbeta inom verksamhetsområde Barn och skola. Anställningen är tillsvidare. Läs mer om tjänsten på www.osby.se/ledigajobb

REGION SKÅNE SÖKER:

DRIFTCHEF

MOTOR

DRIFT- OCH SERVICELEDARE

PRENUMERERA PÅ EN TOYOTA.

Vill du arbeta med Skånes mest spännande fastighetsbestånd? Vi söker drifchef till Lund och två drift- och serviceledare till Malmö och Helsingborg. Som driftchef leder du det strategiska och operativa arbetet av den fastighetstekniska driften på Sveriges största sjukhusområde, SUS Lund. Som drift- och serviceledare har du det operativa ansvaret för den fastighetstekniska driften i våra fastigheter i Helsingborg och Malmö. Välkommen att kontakta Patrick Lindèn 0768- 871 347 Läs mer på Skane.se/jobb

Toyota Aygo 1.0 Plus

1.995 kr/mån.

Radio/cd, AUX-ingång, USB-uttag, Bluetooth, luftkonditionering, sidobackspeglar och dörrhandtag i karossens färg m.m.

Prenumeration: Helt ny bil Ingen kontantinsats Försäkring ingår Service ingår Garanterat restvärde

Toyota Avensis 1.8 kombi Edition 50

3.670 kr/mån.

17¨lättmetallfälgar, mörktonade bakre rutor, multimediasystem Toyota Touch, Alcantara/Skinnklädsel, m.m.

Gör skillnad. Varje dag. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

*VILLKOR PRENUMERATION, TOYOTA FINANCIAL SERVICES: INKL. LEASINGAVGIFT, MOMS, SERVICE OCH FÖRSÄKRING. 36 MÅNADER, 1,000 MIL/ÅR AYGO, 1500 MIL/ÅR AVENSIS. DEPOSITION 5.000 KR AYGO, 10.000 KR AVENSIS. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING AVENSIS: 6,5 L/100 KM OCH 152 G/KM. MILJÖKLASS EURO5. AYGO: 4,3-4,5 L/100 KM OCH 99-104 G/KM. MILJÖKLASS EURO5. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. MED RESERVATION FÖR PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL. ERBJUDANDENA GÅR EJ ATT KOMBINERA MED ÖVRIGA RABATTER OCH ERBJUDANDEN ELLER RAMAVTAL. Malmö Agnesfridsvägen 180 040-680 40 00 biliatoyota.se

Lund Kalkstensvägen 32 046-210 00 00 biliatoyota.se

Trelleborg Hedvägen 171 0410-483 50 biliatoyota.se

Öppettider bilförsäljning: må-fr 9-18, lö-sö 11-15


MOTOR 20

www.metro.se torsdag 2014-06-12

Nya Golf Sportsvan är snygg och rymlig

Nyheter på väg

EN ELBIL SOM TÅL KYLAN Metros bilexpert Ryan Borroff guidar dig bland nyheter i bilbranschen.

Volkswagen Golf Sportsvan är en rymlig bil som dessutom är snyggare än alla andra bilar i sin klass. Metros motorskribent Ryan Borroff har testat den på snirkliga vägar i Frankrike. Åsikt

RYAN BORROFF Metros motorexpert

METRO TESTAR

Mitsubishi har testats i väldigt låga temperaturer. MITSUBISHI HÅLLER I EXTREM KYLA Mitsubishi har testat sin nya Outlander PHEV (plug-in elfordon) vid temperaturer ner till minus 30 för att visa att kallt väder inte minskar dess räckvidd. Batteridrivna bilar är annars kända för att förlora i räckvidd i kallt väder, men Outlander presterade väl även i extrem kyla, på snötäckta, trasiga och översvämmade vägar utan att tappa i laddning.

Volkswagen Golf Sportsvan går nu att beställa i Sverige. Den är bredare, högre och längre än Golf, och större än föregångaren Golf Plus – men den är kortare än Golf Estate och är utvecklad för dem som behöver mer plats interiört än hos kombi-Golfen men inte nödvändigtvis behöver allt extra bagageutrymme som erbjuds i en herrgårdsvagn. Vi testkörde tre versioner av bilen på vägarna runt St Tropez i Frankrike: 1,4-liter TSI 125 hk bensin, 1,4-liter TSI 150 hk bensin och 2,0-liter TDI 150 hk diesel. Alla versioner var trevliga men det var 1,4-liters TSI 150 hk bensinmodellen som var den mångsidigaste, om man inte behöver det ekonomiska hos en diesel. I siffror

En klargul prestandabil från Renault.

Golf Sportsvan, 1,4 TSI • Betyg: 1111 • Pris: Från 194 900 kronor • 0–100 km/h: 8,8 sekunder • Toppfart: 212 km/h • Max effekt: 150 hk • Motor: 1,4-liters turbo bensin • Bränsleförbrukning: 5,5 l/100 km • CO2-utsläpp: 130 g/km

Golf Sportsvan är en trevlig och sportig kombination av kompakt- och minivan-världarna.

En stilig bil som inte påminner om andra i klassen Exteriör Den är snygg trots sin extra höjd. Golf Sportsvan är storebror till Golf kombi, och designerna har gjort underverk och skapat en stilig och rentav sportig bil som inte påminner om andra bilar i samma klass.

Interiör Den har ovanligt generöst utrymme både på höjden och för

benen. Det finns gott om utrymmen för förvaring i hela bilen och det är en genomgående högkvalitativ känsla i interiören.

Prestanda Bilen med 150 hk och bensinmotor var särskilt trevlig att köra. Den känns pigg och köregenskaperna är godtagbara. Jag föredrar Sport-inställningen och dess köregenskaper.

O

Det är gott om utrymme i den nya Golf Sportsvan.

Det är en högkvalitativ känsla i interiören.

PRESTANDABIL UPPGRADERAS IGEN Den franska biltillverkaren Renault har just släppt sin begränsade release av Renaultsport 275. Den klargula prestandabilen har en 2-liters turboladdad bensinmotor som ger 275 hk och andra uppgraderingar är en avgassystem i titan, Ohlins Road & Track dämpare och Michelin Pilot Sport Cupdäck. Bilens inredning är i läder och sätena i Alcantara Recaro.

ÄR DINA NAGLAR UNIKA NOG FÖR WAY OUT WEST?

O

Om du har Sveriges coolaste naglar kan du tävla om två biljetter till Way Out West med övernattning på hotell - augusti! Ladda upp en bild på Instagram med #metrowow senast den  juni. Läs mer på metromode.se/wowtavling.


21

www.metro.se torsdag 2014-06-12

Vintipset

5555

JONAS ALWIN

Sommelier och dryckesexpert

Prisvärda vita

55555

En läskande avslutning

En pärla i sortimentet

2013 Prova Régia Arinto, art nr 2140, 79 kr. Gjort på druvan Arinto. Frisk, torr med massor av fruktiga och läckra tomter av gröna äpplen, citron, grapefrukt och mandelblom. Fin nyanserad och läskande avslutning.

2012 Quinta do Ameal Escolha, art nr 92013, 159 kr. En riktig pärla i sortimentet är det här vinet. Gjort på druvan Loureiro och i den här versionen får du smaker och dofter av persika, aprikos, mineraltoner, örter, vita vinbär och en lätt nyans av ekfat. Riktigt bra!

Nu finns det vita nylanseringar från Portugal som är väl värda att prova.

Grillad entrecote.

Brasiliansk mat i VM-tider Det grillas hela tiden i Brasilien, man använder bönor, lime och titt som tätt trillar det ner frukt i maten. Grillad entrecôte med brasiliansk ajvar 4 personer 4 skivor entrecôte salt & svartpeppar 3 paprikor 1 rödlök 3 salladslökar 2 klyftor vitlök 1 röd chilifrukt 2 lime 3 kvistar persilja olja En grönsallad

Ajvar.

Tillagning 1. Börja med salsan. Dela paprika i bitar, skala och skiva röd-

KRISTIN JOHANSSON OCH MICHAEL KRANTZ

45 min

löken, hacka salladslök och vitlök. 2. Tillsätt hackad chili, persilja, rivet limeskal och saften av en lime och fräs allt i rikligt med olja i en gryta. 3. Efter 10 minuter mixar du grönsakerna med en stavmixer, späd med olja till en skön röra och smaka av med salt och peppar och resten av limesaften. 4. Salta och peppra entrecôten droppa eventuellt lite olja på innan du lägger skivorna på grillen. Med den perfekta glöden tar det inte många minuter innan det är dags att vända och maten är klar. 5. Servera med salsan och lite grönsallad. MAT OCH DRYCK I SAMARBETE MED

Kockar

RECEPT FRÅN KOKBOKEN ”SVENSKA FOLKETS FAVORITRECEPT” – HÄMTADE FRÅN KOKAIHOP.SE

Att grilla kött är väldigt populärt i Brasilien och en brasiliansk salsa lyfter den grillade entrecôten. FOTO: MICHAEL KRANTZ

Grillad kyckling med sötpotatis och saltinlagda citroner 60 min

Förstek kycklingen i ugnen och värm den på grillen så är den garanterat färdiglagad. FOTO:MICHAEL KRANTZ

Att grilla kyckling kan vara lurigt, man vill ju veta att den är helt klar. Därför brukar vi försteka den i ugnen och bara värma på grillen. Saltinlagda citroner kan man få leta lite efter. Hittar du inga så kan du pressa i lite citronsaft från en färsk citron vilket blir gott men inte riktigt samma sak.

1 kg kycklingdelar med ben 3 msk olivolja 2 vitlöksklyftor rosmarin 4 sötpotatisar 2 saltinlagda citroner 400 g svarta bönor 1 mozzarella 1 knippe persilja 0,5 röd chilifrukt salt & peppar

Grillad kyckling med sötpotatis

Tillagning 1. Blanda lite olivolja, pressad vitlök, salt och peppar. Vänd

4 personer

Sommarsverige börjar på tåget. Halva priset på resor i 1 klass med SJ Prio. Just nu får du som är SJ Prio-medlem upp till 50 % rabatt på resor i 1 klass på SJs dagtåg 23/6 – 24/8. Lägsta pris, inklusive 50 % rabatt, är 195 kr med SJ InterCity och SJ Regional, och 395 kr med SJ Snabbtåg. Köp senast 48 timmar innan avresa. Bokningsavgift kan tillkomma. Villkor och fler sommarerbjudanden hittar du på sj.se/sommar. Där kan du även enkelt och gratis bli SJ Prio-medlem. Välkommen!

kycklingdelarna i marinaden och förstek mitt i ugnen i 200°C i 25 minuter. 2. Skala och dela sötpotatisen, droppa lite olja på och ugnsbaka i en mindre form samtidigt som kyckligen. 3. Mixa det mesta av persiljan, en inlagd citron (även skalet), chilipeppar och olivolja med en mixerstav. Tillsätt olja. Blanda ihop den avsvalnade sötpotatisen, mozzarella i bitar och avrunna svarta bönor med en del av persiljeblandningen. Servera.


2

22

www.metro.se torsdag 2014-06-12

VM I BRASILIEN

Här är alla tv-tiderna: Grupp A • I kväll: Brasilien–Kroatien. São Paulo, 22.00. (SVT) • I morgon: Mexiko–Kamerun, Natal, 18.00. (TV4) • 17 juni: Brasilien–Mexiko, Fortaleza, 21.00. (TV4)

• 18 juni: Kamerun–Kroatien, Manaus, 21.00. (SVT) • 23 juni: Kamerun–Brasilien, Brasília, 22.00. (SVT) • 23 juni: Kroatien–Mexiko, Recife, 22.00. (SVT)

Grupp B • I morgon: Spanien–Holland, Salvador, 21.00. (SVT) • I morgon: Chile–Australien, Cuiabá, 24.00. (TV4) • 18 juni: Australien–Holland, Porto Alegre, 18.00. (SVT)

SPORT

• 18 juni: Spanien–Chile, Rio de Janeiro, 24.00. (TV4) • 23 juni: Australien–Spanien, Curitiba, 18.00. (TV4) • 23 juni: Holland–Chile, São Paulo, 18.00. (TV4)

Grupp C • Lördag: Colombia–Grekland, Belo Horizonte, 18.00. (SVT) • Lördag: Elfenbenskusten– Japan, Recife, 24.00. (TV4) •19 juni: Colombia–Elfenbenskusten, Brasília, 18.00. (TV4)

Fotbolls-VM

Marsvin tippar Schweiz matcher Under VM 2010 tippade bläckfisken Paul oerhört framgångsrikt matcher i mästerskapet. Nu har det kommit en efterföljare som ska fylla tomrummet – schweiziska marsvinet Madame Shiva. Hon sätter dock ribban lite lägre och tippar bara sin egen nations matcher. TT

Grupp D

Neymar: Jag är beredd Neymar under gårdagens träning inför VM-premiären mot Kroatien i São Paulo i kväll. FOTO: KIRSTY WIGGLESWORTH/AP

Fotboll. En tunn ung man bär VM-fotbollens överlägset största börda på sina axlar. Men Neymar verkar ta uppståndelsen inför Brasiliens VM-premiär mot Kroatien med ro. – Jag tror inte jag kommer att ha några problem att sova, säger den brasilianske superstjärnan.

”Vi måste lägga ner den diskussionen direkt. Tvärtom, vi längtar efter utmaningen.” Englands förbundskapten Roy Hodgsons har tröttnat på diskussionerna om väder och vind i Manaus. Hans uttalanden efter lottningen om Manaus lämplighet som VM-stad väckte irritation hos arrangören. – Om någon har tagit illa upp ber jag om ursäkt, sa Hodgson i våras. TT

Matchguide Brasilien–Kroatien. • Vad. Fotbolls-VM, grupp A. • Avspark. I kväll, 22.00. • Tv/radio. SVT1 21.00, P4 19.03.

Vinner han skytteligan? Blir han VM:s stora stjärna? Ett dygn före avsparken mellan Brasilien och Kroatien på den faktiskt inte helt färdigbyggda Arena Corinthians i São Paulo handlar frågorna mer om den 22-årige Barcelonastjärnan Ney-

mar än om laget han spelar i. Många hundra journalister har samlats i en enorm pressal för att lyssna på den unge Barcelonastjärnan och hans tränare Luiz Felipe Scolari en sista gång innan allvaret börjar klockan 17.00 lokal tid på torsdagen (22.00 i Sverige). – Jag vill inte vara VM:s bästa spelare, VM:s skyttekung. Jag vill vinna VM, säger Neymar, klädd i en kortärmad grön tröja med nummer tio på, om sina prioriteringar. Han lyssnar koncentrerat på frågorna, framåtlutad med sina korsade armar på

Allt strålkastarljus är riktat mot det brasilianska landslaget, som förväntas ta kommandot mot Kroatien i VM:s öppningsmatch på Arena Corinthians i São Paulo. Men kroaterna kommer inte att ge bort initiativet frivilligt. – Vi är körda om vi ger upp bollinnehavet och backar hem, säger stjärnan Luka Modric vid en presskonferens, rapporterar Reuters. – Jag hoppas att vi kan visa våra kvalitéer och bese-

gra Brasilien. Men det blir självklart väldigt svårt. – Vi kan gå långt om vi går vidare från gruppspelet. Både Real Madrids Luka Modric och Sevillas Ivan Rakitic kommer från riktigt fina säsonger i Spanien. – Nästan alla matcher avgörs på mittfältet. I de flesta situationer vinner laget som har det bästa mittfältet, säger Modric enligt AFP. Anfallsstjärnan Mario Mandzukic är avstängd i premiären.TT

FOTBOLLS-VM I BRASILIEN

England

• 19 juni: Japan–Grekland, Natal, 24.00. (TV4) • 24 juni: Japan–Colombia, Cuiabá, 22.00. (TV4) • 24 juni: Grekland–Elfenbenskusten, Fortaleza, 22.00. (TV4)

bordet framför honom. Ser nöjd ut, nästan alltid med ett leende. Känner han pressen från ett fotbollsfrälst land med över 200 miljoner invånare vars första hemma-VM på 64 år snart ska börja, då märks det inte. – Jag är nervös så klart, men också väldigt lycklig över att vara här. Nästan varje gång en fråga handlar om honom väljer han att lyfta fram sitt lag. – Jag är beredd att hjälpa mina lagkamrater. Jag kommer att arbeta 100 procent för att hjälpa dem. Ingen spelar ensam. Vi är elva spelare på planen, och fler på bänken. Bredvid honom sitter förbundskapten Scolari, och verkar lika nöjd han. Tackar alla som visat landslaget sitt stöd. – Till alla dem och alla brasilianare vill jag säga att tiden är inne. Det här är vårt VM, säger den 65-årige tränaren. TT

… men han vill förstöra festen

• Lördag: Uruguay–Costa Rica, Fortaleza, 21.00. (TV4) • Lördag: England–Italien, Manaus, 24.00. (TV4) • 19 juni: Uruguay–England, São Paulo, 21.00. (SVT)

• 20 juni: Italien–Costa Rica, Recife, 18.00. (SVT) • 24 juni: Italien–Uruguay, Natal, 18.00. (SVT) • 24 juni: Costa Rica–England, Belo Horizonte, 18.00. (SVT)

Grupp E • Söndag: Schweiz–Ecuador, Brasília, 18.00. (TV4) • Söndag: Frankrike–Honduras, Porto Alegre, 21.00. (SVT) • 20 juni: Schweiz–Frankrike, Salvador, 21.00. (TV4)

• 20 juni: Honduras–Ecuador, Curitiba, 24.00. (SVT) • 25 juni: Honduras–Schweiz, Manaus, 22.00. (SVT) • 25 juni: Ecuador–Frankrike, Rio de Janeiro, 22.00. (SVT)

Grupp F • Söndag: Argentina–BosnienHercegovina, Rio de Janeiro, 24.00. (TV4) • 16 juni: Iran–Nigeria, Curitiba, 21.00. (TV4) • 21 juni: Argentina–Iran, Belo Horizonte, 18.00. (TV4)

• 21 juni: Nigeria–BosnienHercegovina, Cuiabá, 24.00. (TV4) • 25 juni: Nigeria–Argentina, Porto Alegre, 18.00. (TV4) • 25 juni: Bosnien-Hercegovina–Iran, Salvador, 18.00. (TV4)

Grupp G • 16 juni: Tyskland–Portugal, Salvador, 18.00. (SVT) • 16 juni: Ghana–USA, Natal, 24.00. (SVT) • 21 juni: Tyskland–Ghana, Fortaleza, 21.00. (SVT)

• 22 juni: USA–Portugal, Manaus, 21.00. (SVT) • 26 juni: USA–Tyskland, Recife, 18.00. (SVT) • 26 juni: Portugal–Ghana, Brasília, 18.00. (SVT)

Grupp H • 17 juni: Belgien–Algeriet, Belo Horizonte, 18.00. (SVT) • 17 juni: Ryssland–Sydkorea, Cuiabá, 24.00. (SVT) • 22 juni: Sydkorea–Algeriet, Porto Alegre, 18.00. (TV4)

• 22 juni: Belgien–Ryssland, Rio de Janeiro, 24.00. (SVT) • 26 juni: Sydkorea–Belgien, São Paulo, 22.00. (TV4) • 26 juni: Algeriet–Ryssland, Curitiba, 22.00. (TV4)

Åttondelsfinaler • 28 juni: 1A–2B, Belo Horizonte, 18.00. (SVT) • 28 juni: 1C–2D, Rio de Janeiro, 22.00. (TV4) • 29 juni: 1B–2A, Fortaleza, 18.00. (TV4) • 29 juni: 1D–2C, 22.00. (SVT)

• 30 juni: 1E–2F, Brasília, 18.00. (SVT) • 30 juni: 1G–2H, Porto Alegre, 22.00. (TV4) • 1 juli: 1F–2E, São Paulo, 18.00. (TV4) • 1 juli: 1H–2G, 22.00. (SVT)

Kvartsfinaler • 4 juli: 1E/2F–1G/2H, Rio de Janeiro, 18.00. (SVT) • 4 juli: 1A/2B–1C/2D, Fortaleza, 22.00. (TV4)

Semifinaler

Luca Modric (t h) och Islands Aron Gunnarsson. FOTO: DARKO BANDIC/AP

• 8 juli: 1A/2B/1C/2D– 1E/2F/1G/2H, Belo Horizonte, 22.00. (TV4) • 9 juli: 1B/2A/1D/2C– 1F/2E/1H/2G, São Paulo, 22.00. (SVT)

• 5 juli: 1F/2E–1H/2G, Brasília, 18.00. (TV4) • 5 juli: 1B/2A–1D/2C, Salvador, 22.00. (SVT)

Final • 13 juli: På Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, 21.00. (TV4)


23

www.metro.se torsdag 2014-06-12

Årets US Open blir tuffaste någonsin Sverige klart för EM-slutspel De svenska handbollsdamerna spelade EM-kval borta mot Slovenien i Ljubljana i går kväll. Sverige vann med 34–27 och är redan nu klart för EM i Ungern och Kroatien i december. På söndag avslutas kvalet med match mot Schweiz i Scandinavium. METRO. FOTO: ALEKSANDAR DJOROVIC/TT

Friidrott

Fotboll

Inga poäng för Jarder på Bislett

Arenabeslut kan rädda Ängelholm

Längdhopparen Erica Jarder var på jakt efter sina första Diamond Leaguepoäng och en topp treplacering. Men hon fick nöja sig med 6,44 och en sjundeplacering på Bislett. TT

Superettanklubben Ängelholm hoppas få flytta hem till Ängelholms IP redan i sommar. Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att rusta upp arenan för 9,5 miljoner kronor. TT

Golf. Är det inte motgräs så är det upp-och-ner-vändaköksgrytor som greener. Suck, alltså. – Det är någon här som tycker det är roligt att vi proffs ska se ut som amatörer, säger Jonas Blixt inför US Open.

För det är precis det som är risken på Pinehurst detta veckoslut. US Open – årets andra herrmajor i golf – ska vara tuff, men i år kan det tangera vid ospelbart. – Det är riktigt svårt, och det är nog inte helt lätt att se om man kollar på tv. Fairways kanske ser breda ut, men det är egentligen riktigt smalt. USGA gillar ju att göra det så svårt de kan. Och det hade varit kul att se hur

Amerikanen Rickie Fowler i långgräset under träningen. FOTO: AP

en amatör skulle klara sig här, säger Blixt. En amatör hade nog inte tyckt det var lika roligt när hen inser svårigheterna i tur och ordning: 1) utslaget, 2) andraslaget, 3) spelet runt green, 4) spelet på green. Kort sagt: Allt. – Det gäller att ha tålamod och en väldigt konservativ spelplan, säger världstvåan Henrik Stenson. – Man får inte lockas att sikta på flaggorna, och med tanke på att greenerna ser

ut som kastruller som ligger upp och ner är de i verkligheten hälften så stora som de ser ut att vara. Och då är de små redan från början. Att fairway vattnas i mitten men inte på sidorna gör att man kan tjäna 50 meter på att slå snett, men då riskera att hamna ute i det märkliga sand/ogräs/växtområdet som inringar fairway. Stenson suckar. – Det är någon som är riktigt pennalistisk i bankommittén, säger han. Men det värsta sker ändå runt greenerna. Det svårspelade Bermudagräset (jodå) är klippt nedåt, vilket innebär att det blir motgräs. I en millimeterprecisionssport som golf har det stor betydelse. – Bermuda är ett svårt gräs att spela när du inte är uppväxt med det. Det är ett krypande gräs, det står inte upp. Det känns mer som ett ogräs, säger Stenson. TT

Basket

Bra kvalkväll för basketdamerna Sveriges basketdamer tog sig i går ett steg närmare EM i Rumänien och Ungern nästa år. Ashley Key, 18 poäng, ledde landslaget till storseger mot Nederländerna i Luleå 72–45. Blågult tar emot Ryssland i returen 18 juni och avslutar mot Nederländerna 22 juni. TT Fotboll

Landskrona Bois sparkar tränarna Två segrar på elva matcher i superettan är inte godkänt tycker Landskronas ledning och sparkar tränarna Jörgen Pettersson och Georg Eterovic. Klubb- och sportchefen Patrik Johansson tar över. TT Resultat Basket NBA-final Miami–San Antonio .................. 92–111  (25–41, 25–30, 25–15, 17–25) • San Antonio leder med 2–1 i matcher.

Basket EM-kval (d) Sverige–Holland ...........................72-45 (17–12, 14–9, 27–17, 14–7)

Fotboll Superettan Jönköpings S–Gais ..................3–1 (1–0)

Handboll EM-kval (d) Slovenien–Sverige .......... 27–34 (14–17)

HÖGANÄS KOMMUN BJUDER IN TILL

MARKANVISNINGS-

FÖR TRYGGHETSBOENDE I VIKEN

0

12,5

Tävlingen börjar den 12 juni 2014 och avslutas den 25 juli 2014. 25

50

75

100 Meter

Skala 1:1000 (A3)

skönhet & styling på metromode.se

HÖGANÄS - VÄL VÄR T ATT I NVE S TE R A I

TÄVLING

ÄSKA HALSV PET ! PÅ KÖ 25 kr) 1 e (Värd öper är du k Gäller n för minst valuta r.* 8 000 k

MER INFORMATION

Om du vill veta mer, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på 042-33 75 50 eller via mejl till samhallsbyggnad@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

Ta sedeln dit du kommer.

Låt inget hindra dig från att uppleva mer. Med kontanter på fickan öppnar sig fler möjligheter att nå resans höjdpunkter. Växla hos oss innan du ger dig av och gör din resa rikare!

* Erbjudandet gäller så länge lagret räcker, dock längst t o m 16 juni 2014. Malmö Davidhallsgatan 27 A (vid Triangeln) www.x-change.se


3 NÖJE

Gravid?

”Sluta säg ’vi är gravida’. Ni är inte gravida! Måste ni pressa ut en person lika stor som en vattenmelon ur ditt kvinnohål? Nej.” Gravida Mila Kunis, 30, lämnar en uppmaning till alla blivande pappor i pratshowen ”Jimmy Kimmel live!”. Stjärnan väntar sitt första barn med skådespelaren Ashton Kutcher, 36. Metro gissar att han aldrig säger ”vi är gravida”. METRO

24

www.metro.se torsdag 2014-06-12

DJ Tiësto hyllar Sveriges elektroniska musikscen Tungviktare. Tiësto talar med Metro om svenska samarbeten, nya skivan och den nya generationen dj:s. För en månad sedan spelade Tijs Michiel Verwest, mer känd som Tiësto, på Summerburst i Göteborg, och nu kommer hans nya skiva ”A town called Paradise” med samarbeten med bland andra svenska Icona Pop. – Vi har varit vänner länge, jag kände deras manager innan de gjorde ”I love it”. Jag tillbringar en hel del tid i Stockholm och känner typ alla i scenen. Så redan tidigare hade vi sagt att vi borde göra något tillsammans men så blev låten en sådan hit, så de var på turné i Texas när de spelade in åt mig, säger Tiësto och tillägger att det är en kul låt som passar utmärkt på förfester. Hur skulle du beskriva albumet i övrigt? – Som en kombination av indierock och dansmusik. Mer sånginspirerad – tidigare var jag mer dj och gjorde tolvminuterslåtar men de här har vanlig längd. Den är en sammanfattning av en femårig resa och inspirerad av nattlivet här i Stockholm. Anledningen till att nederländska New York-bon Tiësto hänger så mycket

i Stockholm är just den stora EDM-scenen som han skaffat sig flera vänner i, och att det finns många talanger, producenter och dj:s där. Han pekar ut Avicii (Tim Bergling) som ganska typisk för det svenska soundet. – Varmt, melodiskt, glatt och lättlyssnat. Avicii är en riktig artist. EDM-scenen är mer än de flesta andra musikgenrer siffergalen. Vem gör mest pengar, vem drar mest publik, vem har flest spelningar, listor och siffror i alla artiklar. – Det är lätt att identifiera sig med en dj och lätt att hitta något av de tusentals program som finns för att göra musik, och det ser ju inte ut som att en dj gör så mycket på scenen. Det ser lätt ut, men det är det inte. Tiësto borde veta, han har fyllt 45 och är en gammal räv i sammanhanget. Han har dock inte för avsikt att lägga ned så länge allting flyter. – Men att jag står på scen när jag är 70 hänger på att jag bryr mig fortfarande, och att andra bryr sig. Om ingen gör det måste jag sluta. Men åldern spelar ingen roll så länge interaktionen funkar. I värsta fall får jag väl skicka ut ett hologram ... MARIA FORSSTRÖM

Tiësto spelar inför storpublik på nattklubben Hakkasan i Las Vegas, USA. FOTO: ALL OVER PRESS

maria.forsstrom@metro.se

Tijs Michiel Verwest ”Tiësto” • Ålder. 45.

• Aktuell. Med skivan ”A town called Paradise”, släpps 13 juni.

• Bor. New York. • Familj. Singel.

• Kuriosa. Enda dj:n med egen docka på Madame Tussauds.

Tijs Michiel Verwest, känd som Tiësto, inspireras av Stockholms nattliv på sin senaste platta. FOTO: MARTIN GRIMES/GETTY S.M.U.R.F. presenterar stolt :

Utflykter med naturum Skrylle

ROCKABILLY-NIGHT Lördagen den 22 augusti 21.30-01.30

10-11-12 juli 2014

Friluftsbadet Svedala

Twisted Sister

14/6 Vandra på Skåneleden 15/6 de Vilda blommornaS dag

Veronica Maggio Agnes

29/6 Fjärilar i rökepipan 5/7 TrollSländor i måryd 6/7 TrädkläTTring i TrollSkogen 9/8 naTurkänSla i billebjär Sofia Scheut z de Sign

10/8 VäxTer nära dig, i dalby läS mer på lund.Se/naTurum

Dans och det bästa från Rockabillyn!

Dessutom danskväll med Kindbergs 21.30 Grillbuffé från kl 20.00 - bokaklnu! Mer info: www.sundsparlan.se

Sundspärlan Helsingborg sundsparlan.se 042-183270

Dead By April The Sounds Robin Stjernberg The Boppers John Lindberg Trio Linus Svenning Syster Sol A.C.T Perikles Bad Barber Joddla med Siv Danne Stråhed Hasse Brontén The True Hasse Andersson m.fl.

www.SommarR ock.nu


#jojosommar

jojosommar.se

Upptäck Sommarskåne 15 juni–15 augusti 595:Res så mycket du vill!

Köp kortet på Jojo Online på skanetrafiken.se så kostar det bara 575:- och kommer direkt hem i brevlådan.


VECKANS MUSIKMÅSTEN 26

www.metro.se torsdag 2014-06-12

Låt

Låt

HÅRDASTE ADAM TENSTA GJORT

1111 Adam Tensta feat Spoek Mathambo – ”Head trippin”. Adam Tensta måste vara världens bästa sparringpartner just nu. Han lockar Thåström till nytolkning av Ebba Grön. Han hörs vid Silvana Imams sida och här bjuder han in Spoek Mathambo för prestera det hårdaste de båda gjort. Yep, låten lever upp till titeln. PETER LINDHOLM (Soundcloud)

Video

GÖR INTE LÅTEN RÄTTVISA

111 Sage Francis – ”Grace”. Sage Francis är en briljant textförfattare som kan få Håkan Hellströms mest poetiska låtar att likna dåliga limericks. Därför är det logiskt att den första videon från hans nya platta i princip bara består av honom själv rappandes vid ett bord – fokus läggs helt vid texten. Men videon blir också rätt tråkig och lyckas inte riktigt göra låten rättvisa. VIKTOR ANDER (Youtube)

Adam Tensta dyker upp över allt just nu. På ny låt med sydafrikanske Spoek Mathambo ...

… tolkar Ebba grön ”Vad ska du bli?” tillsammans med Thåström…

ana Imam.

... och är med och lyfter Silv

PRECIS SOM HIPHOP SKA LÅTA

Nära fullpott. Mohammed Alis nya ep är ett skolboksexempel på klassisk hiphop, enligt Viktor Ander. Varje vecka listar Metros nöjesredaktion musikhändelserna du inte får missa.

Viktor Ander

Peter Lindholm Christoffer Röstlund Anneli Sandberg Maria Forsström

VI SKA INTE OROA OSS

1111 Mapei – ”Change”. Allt som har med Mapei att göra går frustrerande sakta, man vill bara skrika GE HIT SKIVAN NÅGON GÅNG DÅ. Men i väntan på den tröstar hon oss med nya singeln där hon förmodligen sjunger om sig själv i textraden ”You are royalty waiting to be crowned”. ”Change” är i övrigt inte lika snäll och varm som ”Don’t wait” utan slår till med både marschtrummor, ekon, distorsion och knaster. Mapei själv tar också i mer men låter fortfarande som en trösterik god vän när hon ropar att vi inte behöver oroa oss för någonting. MARIA FORSSTRÖM (Youtube)

Album

EP

ANGELÄGET OCH MEDVETET

1111 Mohammed Ali – ”50 länder”.

I morgon är duon Mohammed Ali tillbaka med EP:n ”50 länder”, och som hiphopentusiast är det svårt att inte digga den. För det är precis så här hiphop ska låta; vassa rim över okomplicerade, basdrivna beats. Det behöver inte vara svårare än så. Texterna är dessutom bland de mest angelägna och medvetna inom svensk musik just nu. Mohammed Ali rappar med inlevelse och trovärdighet om allt från utanförskap och Jack Vegasmissbruk till kärlek och relationer. Produktionen är signerad Salazar-bröderna och Mack Beats, och gästspel från bland andra Stor och Jacco lyfter EP:n. Det som drar ner intrycket en aning är att refrängerna inte alltid är helgjutna, men i övrigt är det här en fullträff. VIKTOR ANDER (Spotify i morgon)

SOMMARENS BÄSTA SKIVA

11111

Mohammed Ali består av Mohammed Anwar Ryback och Rawa Ali. Duons nya EP är ett skolboksexempel på klassiskt hiphopsound, menar Metros recensent.

Lorentz – ”Kärlekslåtar”. I en intervju med Lorentz i veckan talade vi om hur höga betyg hans kärlekslåtar redan fått, så det känns en smula märkligt att bre på ännu mer. Men det är tvunget, alla måste förstå att det här är sommarens skiva och att den glittrar som den sjunkande solen genom ett glas rosé. Lorentz är larvig, blyg, medgörlig, förtvivlat romantisk och samtidigt ogenerat, intensivt på; allt över pulserande beats eller slöa ekon. Han kallar det en rapskiva, men om det stämmer har han omdefinierat rap till en sommarnatts leende. MARIA FORSSTRÖM (Spotify)


27

www.metro.se torsdag 2014-06-12

One Direction-feber väntar stockholmarna i helgen Den senaste tiden har One Direction omgetts av flera skandaler. Nyligen sågs Liam Payne balansera på räcket till sin balkong på 34:e våningen, något som fick fans att frukta för hans hälsa. Men det hela började med att medlemmarna Zayn Malik och Louis Tomlinson fastnade på video när de rökte en hemrullad cigarett och pratade om hur viktigt marijuana var för deras upp-

Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik och Niall Horan i One Direction uppträder i New York. I helgen spelar de i Stockholm. FOTO:TT

laddning inför en konsert. Ingen rök utan eld och inga bortförklaringar, Liam Payne gick ut och bad om ursäkt å sina vänners vägnar. ”Vi växer upp under extrema omständigheter. Jag försöker inte bortförklara något men förr eller senare blir det fel någonstans. Jag älskar mina killar och kanske har det gått lite snett här, och det ber jag om ursäkt för”, skrev han på Twitter. CARL CATO/TT

Avslöjar graviditet Kelly Rowland tog till Instagram för att avslöja att hon är gravid. Hon la upp en bild på två par sneakers och skrev ”Jag kommer hoppa runt som min pappa”. EMMA BJÖRKMAN

BIOPROGRAM 12 JUNI Malmö Plusstolar!

De är bredare och har extra benutrymme. Finns på biograferna Royal, FS Storgatan. Läs mer och boka på sf.se

Film dagtid alla dagar i veckan Värnhemstorget. Kassan öppnar 17.00

A Million Ways to Die in the West (11 år) Komedi, Charlize Theron, Amanda Seyfried Speltid: 1 tim 56 min 15.20, 18.20, 21.20

Divergent 17.50

(11 år) 21.15

Grace of Monaco

17.50

(11 år)

18.00, 21.00

(11 år)

14.50, 17.50

Maleficent Edge of Tomorrow 3D 21.15 Godzilla 21.10

Maleficent 3D 18.20

Maleficent 3D

15.15, 18.20 (15 år)

The Lunchbox 15.10, 18.20

(11 år)

18.10

Södergatan 19. Kassan öppnar 17.00

A Million Ways to Die in the West 18.20, 21.10

(11 år)

Bad Neighbours

(11 år)

Edge of Tomorrow

Edge of Tomorrow 3D

Godzilla 3D

Edge of Tomorrow

(15 år) 21.10

(11 år) 18.15, 21.15

(Btill) 18.20

(11 år)

(15 år) Sci-Fi Action, Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton Grace of Monaco Speltid: 1 tim 53 min (11 år) 15.10, 17.50 (Btill) 17.40, 20.40 (11 år) (11 år)

Locke 21.00

(Btill) Maleficent

X-Men: Days of Future Past

18.00

Maleficent 3D

The Lunchbox

(11 år) 14.50

Köp/reservera biljett på: sf.se eller mobil.sf.se För info om SF Bios rabattkort se sf.se

på SF Bio Skåne

(11 år)

(11 år) 15.00, 17.40, 20.15 (11 år) 20.30

The Other Woman

20.50

X-Men: Days of Future Past

PREMIÄR

Helsingborg

Godzilla

(15 år) 17.30, 21.30 (11 år) 18.10

Maleficent 3D 18.20, 21.00

(Btill) (11 år)

Oculus

PREMIÄR! 21.20

Oculus

Skräck av Mike Flanagan

SF BIO TOPPEN Skåne

1

(15 år)

Grace of Monaco

Komedi, Cameron Diaz, Oculus PREMIÄR! 15.10, 21.00 (11 år) 18.20, 21.10 (15 år) Nikolaj Coster-Waldau Speltid: 1 tim 50 min Oculus (7 år) PREMIÄR! X-Men: Days of Future 21.20 (15 år) Past 3D X-Men: Days of Future 20.50 17.50, 20.50 (11 år) Past 3D The Grand Budapest 15.00, 18.00, 21.00 (11 år) Hotel 15.10 (11 år) Södra Tullgatan 4. stängt för renovering!

15.00, 18.00, 21.00 (11 år)

V. Mårtensgatan 12. Kassan öppnar 14.00

(11 år)

A Million Ways to Die Godzilla 3D in the West Divergent

Film dagtid alla dagar i veckan

Edge of Tomorrow 3D A Million Ways to Die (11 år) 15.00, 18.10, 21.10 (11 år) in the West 15.00, 20.15 Edge of Tomorrow 17.40, 20.50 (11 år) Divergent (11 år) En sång från hjärtat 18.00 Svensktextad: Edge of Tomorrow 3D 15.00

21.20

X-Men: Days of Future Past 3D

Lund

Storgatan 22. Kassan öppnar 14.00

Edge of Tomorrow

Sci-Fi Action, Tom Cruise

2

(15 år)

The Other Woman 17.50

(7 år)

X-Men: Days of Future Past 3D Maleficent

(Btill) 18.00, 20.50

(11 år)

Äventyr, Angelina Jolie

Kom ihåg att dra ditt Bioklubbskort. Massor av extra poäng att tjäna. Läs mer och boka biljetter på sf.se eller i appen.

Bioprogram TORSDAG 12 juni 2014 Den Stora Skönheten Oscarvinnare! ��18�00 Maleficent 2D ���������������������������������18�00 Grace of Monaco Nicole Kidman�����18�15 En familj Osage County Sommarfrossa 70:��������������������������������������������������������18�30

MIA WASIKOWSKA

ADAM DRIVER

T R A C K S

Million toI Die F R O M T H E P R O D U C E R SA O F ‘ T Ways HE K N Gin’ StheSWest P E E�19�00 CH’ Edge of Tomorrow 3D ��������������������20�00 Losers���������������������������������������������20�45 GRAND BIO Trelleborg Tel: 0410-71 15 35 Borgman Holländsk thriller!�������������20�30 Skrivboken Sommarfrossa 70:- ������21�00

”ALLT MED TRACKS ÄR FANTASTISKT ” AMELIA MIA WASIKOWSKA

ADAM DRIVER

T R A C K S

FRÅN PRODUCENTERNA TILL ‘THE KINGS SPEECH’

En natt i Havanna���������������������������17�30 The Lunchbox Indiskt drama ����������18�30 Live på bio: A Small Family Business National Theatre ������������������������������20�00 The edge of tomorrow (3D) 110:- ��18�30 Losers svensk thriller ����������������������20�45 Grace of Monaco 85:- ��������������������19�00

www.biografspegeln.se • www.kino.nu • www.biohuset.nu

BIOPREMIÄR 13 JUNI

nonstopentertainment

/ FOTO:

INSTAGRAM.COM/KELLYROWLAND

Alkohol är beroendeframkallande.


28

www.metro.se torsdag 2014-06-12

Insändare

Läsartävling

Snälla, smörj inte in mer skrattsalva nu!

Invånarna i Brasilien är stolta över att landet arrangerar VM, tror dagens insändarskribent. FOTO: FELIPE DANA/AP

DE FLESTA ÄR NOG STOLTA NU

Brasilien. Insändarskribenten hoppas att vi fortsätter intressera oss för utveckligen i Brasilien även när VM i fotboll är över. Under de år jag befunnit mig i Brasilien har utvecklingen gått jättesnabbt, kanske lite för snabbt för deras styre. Miljoner människor har lämnat extrem fattigdom. Brasiliens medelklass har börjat kräva rättigheter

som de gör i Europa, rätt till sjukvård, rätt till trygghet, rätt till utbildning och krav på minskad korruption. Fotbolls-VM startar nu och gör att hela världen ser Brasilien. Deras oklara byggen som i många led antagligen bygger på korruption, deras sätt att stoppa protester med våld, och så vidare. Det finns nog få brasilianer som inte är stolta över att ha VM, men också många som skäms över hur landet ser ut i övrigt eftersom stora delar av världen pratat om deras snabba ekonomiska tillväxt, men glömt deras

HUTLÖST DYRT STUDENTFIRANDE

växtvärk. Även demonstranterna går in i närmaste bar för att följa matcherna som Brasilien spelar mellan varven, lite i skift för att sedan möta tårgas från polisen. Jag glädjer mig vid att se hur deras befolkning har börjat sätta press och krav på var deras skattepengar tar vägen och hoppas att världen media fortfarande är intresserade när fotbollen är över.

FUSKET TOPPEN AV ETT ISBERG

TACK FÖR ATT NI INGREP

Svar till signaturen ”Äntligen bestämt mig!” (10/6): Jag hoppas att du läste artikeln om bidragsfuskare, så du vet var dina skattepengar hamnar. Eller är det så att du kanske är en av dem som tycker det är trevligt att få, men inte att själv bidra. Och det fusk vi får reda på, är naturligtvis bara toppen på ett isberg. Av de miljarder som ska betalas tillbaka till samhället blir det oftast bara en tummetott. Vi lever i en globaliserad värld och inte ett Grönköping som förr, då

Till er som hjälpte den äldre herren som cyklade omkull vid Regementsgatan i Malmö den 10 juni. Jag cyklade åt motsatt håll när jag såg att det hände. Cyklisterna framför reagerade inte utan cyklade bara vidare vid grönt ljus. Jag vill uppmärksamma er som satt i bilen bakom som hoppade ur bilen och hjälpte honom i trafikyran. Det var oerhört vackert gjort och hade jag inte sett att ni agerade hoppas jag att jag hade varit lika klok som er och gjort det själv! THERESE MADENÄNG

Skriv en rolig pratbubbla till bilden till höger. Gör så här: Skriv BILDEN följt av ditt förslag. Skicka SMS till 72700. Varje SMS kostar 5 kronor. Vinnaren får ”Svenska vaggvisor” från bokförlaget Max Ström.

MORGAN HOLMSTRÖM

Dagens sudoku och korsord

ANVÄND MOBILEN PÅ RÄTT SÄTT

Skäms på er alla ni som utnyttjar studentfirandet och tar ut oskäligt höga kostnader för alla de aktiviteter som studenterna vill ha som minne av de sista dagarna tillsammans. I stället hade ni möjlighet att skapa en positiv anda som fler kunde delta i om Försäkringskassan får nog inte ni såg det som en investering för framtiden. Dagens tillbaka allt som folk fuskat till sig, tror ”Mammamia”. FOTO: TT studenter är morgondagens kunder. Ni missade vi kunde ha världens högsta en utmärkt möjlighet att skattetryck. göra PR för er verksamhet. Du måste se lite längre än näsan räcker! MAMMAMIA KERSTIN W

ROBIN FORSBERG, STOCKHOLM

De flesta av oss tycker att mobiltelefoner är en underbar uppfinning! Men: rätt använd. Från det verkliga livet: Jag väntade på bussen vid en hårt trafikerad väg. En ung mamma med en cirka treårig pojke stod bakom mig i busskön. Mamman stirrade på sin mobil hela tiden och pojken sprang omkring, jag var rädd att han skulle springa på vägen. Då närmar sig bussen och pojken är nästan på bilvägen. Då uppmärksammade jag mamman om var hennes pojke höll hus, tror ni att jag fick ett tack? En pappa kommer in i tunnelbanan med stora hörlurar på sig. Hans lilla barn sitter i sittvagnen. Pappan sätter sig med ryggen mot barnet, som vrålar och försöker slita sig loss. Pappan hör ingenting, förutom sin musik. En annan passagerare uppmärksammade pappan på barnet! Jag reser så ofta med tunnelbanan att jag märker hur dessa små barn som förgäves försöker få kontakt med sin förälder. Använd gärna mobilen men inte när barnet behöver er! EN SOM BRYR SIG

• Mejla ditt inlägg till insandare@metro.se Uppge namn och adress även om du använder signatur. Inläggen kan komma att redigeras. Inskickat inlägg garanterar inte plats i tidningen. • SMS:a ditt inlägg till 72700. Skriv TYCK följt av texten. Du får skriva max 150 tecken. Varje SMS kostar 5 kronor. Inskickat SMS garanterar inte plats i tidningen.

METROS NYA APP SENASTE NYTT OCH SNACKISAR 1 2 3 Ladda ner appen till din smartphone.

Få hela Metros nyhetsutbud i mobilen.

Aktivera pushnotiser för senaste nytt.

PUSHNOTISER

ENKEL MENY

SENASTE NYTT

Vinstchans varje dag Skriv KRYSS följt av ordet i det markerade fältet. Skicka SMS till 72700 före klockan 24 i dag. Varje SMS kostar 5 kronor. Vinnaren får ett Iphone- eller Samsung Galaxy-skal med foto (värde 199 kr) från PhotoBox.se.

Personen på bilden: Daniel Sjölin. Vinnarna presenteras på tisdagar.


VÄDER 29

www.metro.se torsdag 2014-06-12

Blåsigt, men chans till sol Under dagen väntas ganska goda solchanser och temperaturer på upp mot 20 grader, varmast i östra Skåne. Blåsigt, framförallt under eftermiddagen, med västliga vindar som friskar i ordentligt.

I dag, klockan 13

OMRÅDET Ängelholm Hässleholm

Lund

+19

+19

Helsingborg

+18

+20

Höör Landskrona

+20

Köpenhamn

Dalby

+18

Malmö

Åhus

+19

Svedala

+19

+18

Malmö

+18

Prisvärdefull.

+20

Ystad

Falsterbo

+18

+18

Trelleborg

Malmövädret resten av dagen 14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

00:00

+19

+19

+20

+20

+19

+19

+19

+18

+17

+17

+16

Din iPhone har ett unikt andrahandsvärde. Byt in den och få upp till 2270:-* i rabatt på en helt ny.

I morgon

OMRÅDET

Ängelholm

+18

Hässleholm

Helsingborg

+19

Höör

Landskrona

+19

Köpenhamn Malmö

Lund

+20

+18

Malmö

Åhus

Dalby

+18

+18

Svedala

+18 Ystad

+19

+18

+18

Falsterbo

+18

Trelleborg

Lördag

OMRÅDET

Ängelholm

+20

Hässleholm

Helsingborg

+20

Höör

Landskrona

+20

Köpenhamn Malmö

Lund

+21

Malmö

Åhus

+20

Dalby

+19

+20

Svedala

+20 Ystad

+20

Falsterbo

+19

+20

+19

Trelleborg

Sverige i morgon (°c) Världen i morgon n (°c) Vä V Vädertoppen dertoppen i går Umeå

+27

Sundsvall

+17 Stockholm

+20

Göteborg

+19

Visby

+21

Malmö

Aten

+31

Varmast

Broen

Bangkok

+32

Kallast

Börtnan

1,1 °C

Barcelona

+32

Blötast

Gällivare

26 mm

Helsingfors

+15

Blåsigast

Söderarm

11 m/s

Kairo

+32

Kanarieöarna

+26

Solen upp och ner

London

+22

Upp

Malmö

kl. 04.24

Los Angeles

+21

Ner

Malmö

kl. 21.50

New York

+22

Paris

+22

Peking

+32

Rio de Janeiro

+27

Sydney

+18

Tokyo

+25

I morgon:

VÄDRET I SAMARBETE MED

Uppdaterad prognos på metro.se

Sudokulösningen Dagens sudoku hittar du på sidan till vänster.

Metro Böcker Intervju med Mons Kallentoft

28,1 °C

Malmö – Baltzarsgatan 26. 040-660 16 40 Lund – Kattesund 1. 046-15 04 00

www.mstore.se Caroline Engvall, bokredaktör

TM and © 2014 Apple Inc. All rights reserved. * inbytespriset varierar och annonserat pris gäller dagspris 29/5 2014.


30

www.metro.se torsdag 2014-06-12

Hetast på tv i kväll WILLIAMS SOM TINA PROVAR DET GALEN REKLAMBOSS AFRIKANSKA KÖKET

1

The crazy ones. Skådespelaren Robin Williams återvänder till tv i nya komediserien ”The crazy ones”. I serien gör han rollen som Simon Roberts, chef på en stor reklambyrå. Där jobbar även med hans dotter Sydney, som spelas av Sarah Michelle Gellar. Serien hade premiär i USA i september förra året. TV3, 22.00.

2

Lilla Berlin – av Ellen Ekman

BRASILIEN BJUDER UPP TILL VM-FEST

3

Tina på besökt. Ugali är Fotbolls-VM 2014. Det en av de viktigaste basräthar blivit dags för mästerterna i det östafrikanska köket, skapets första möte. Favoriten majsgröt som äts som tilltipppade hemmalaget behör. Den får Tina Nordström Brasilien möter Kroatien. provsmaka då hon i Avspark kl 22.00. SVT1, 21.00. det sista avsnittet av ”Tina på besök” åker till Kenya där hon träffar rapparen Ken Ring. Neymar Santos. TV4, 20.00.

METRO.SE/TV • HÄR HITTAR DU FLER ARTIKLAR OM TV Dagens horoskop – varje dag i Metro

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Du känner dig lite hängig och vill nog försöka ta det lite lugnt i dag – ta emellertid inte ut någon vila i förskott!

En dag då inte mycket tycks kunna stoppa den för ögonblicket ovanligt ambitiösa och målmedvetna Oxen!

Förändringar du inte rår över kan komma att gynna dig personligen och ge gamla planer ny luft under vingarna!

Ett motgång under dagen behöver inte betyda så mycket, eftersom du har erfarenhet av hur den ska hanteras.

Någon behöver i dag din uppmuntran, och du brukar kunna konsten att få andra att känna sig väl till mods.

I tecknet finns indikationer på att du underskattar din egen förmåga – eller förväntar dig för mycket av någon annan.

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen Fiskarna 21/1–19/2

20/2–20/3

Vissa omständigheter förändras nu snabbt, och en möjlighet som presenterar sig under dagen är väl värd att pröva!

Du har just nu god uppbackning av tecknen. Mobilisera alla dina krafter så ska du se att du nästan kan försätta berg!

Du tycker att du kört fast i något, men om du granskar din situation noga finner du nog mer positivt än negativt.

Stenbocken kan ha det lite körigt för ögonblicket men glöm inte ett löfte du gett. Ett samtal från en vän gör dig glad.

Ta dig an dina uppgifter med tillförsikt så blir den hör dagen precis så lyckad som du skulle kunna önska dig.

Fiskens finurlighet och uthållighet testas då hinder nu börjar torna upp sig vid horisonten!

21/3–19/4

23/9–22/10

20/4–20/5

23/10–22/11

21/5–21/6

23/11–21/12

22/6–22/7

22/12–20/1

23/7–22/8

23/8–22/9

www.giertz.se

Ser varje månad ut så här?

METRO.SE/LILLABERLIN • HAR DU MISSAT NÅGON LILLA BERLIN? HITTA DEN HÄR!

KRONOR

Sveriges populäraste ekologiska vita vin* – nu äntligen på box! ”PRISVÄRT” Allt om Vin Nr 6 2014

NYHET

”BRA KÖP” Arbetarbladet 29 mars 2014

5

SvD 21 feb 2014 1 4 8 12 18 21 24

1 4 8 12 18 21 24

1 4 8 12 18 21 24

Ta första steget mot skuldfrihet i dag Det är en sak om man tillfälligt saknar pengar till en mobilräkning eller en värmepanna som har pajat ihop. Men om man går back varje månad, vad gör man då? Vi har gjort ett par filmer som ger dig kunskap om vägen till skuldfrihet. Du når filmerna via www.alektum.se/filmer eller YouTube. Det tar bara ett par minuter att titta igenom alla filmerna. Sedan kanske varje månad framåt ser betydligt ljusare ut.

*Enligt Systembolagets försäljningsstatistik.

Ecologica Torrontés Chardonnay 2013 300 cl, 199 kr | 75 cl, 66 kr | Artnr. 6231 | Alk 13%

Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem.


NÄST SISTA 31

www.metro.se torsdag 2014-06-12

Klicktoppen

HETAST PÅ METRO.SE

PÅ METRO.SE I DAG • FEMINISTISKT FORUM I MALMÖ • DÄRFÖR VARIERAR MOBILTÄCKNINGEN • AFGHANSKA VALET Läsarreaktioner

Här är de hetaste och mest klickade artiklarna. Här följer du oss: Facebook.com/ metrosverige Instagram: @metrosverige Twitter: @metrosverige

Visst finns kulturmannen E3, kort för Electronic Entertainment Expo, är världens största mässa för spel och spelutveckling. FOTO: ALL OVER PRESS

E3: OPEN WORLD-ZELDA OCH UPPIFFADE NYSLÄPP

1 Siktar på att bli minister. Mp döljer inte att de siktar på minst två ministerposter. Vid en seger i höst ska språkrören Gustav Fridolin bli skolminister och Åsa Romson klimat- och miljöminister.

2 Staplade muggar – sparkades. Kvinnan och en kollega tänkte skoja med andra anställda och staplade kaffemuggar på golvet. ”Illojalt”, ansåg Stena Line Öresund och avskedade kvinnan. Nu stäms företaget.

Link gör annorlunda comeback i nästa Zelda-spel. FOTO: NINTENDO

Fem snackisar i dataspelsvärlden. Andreas Göransson tipsar om toppnyheterna från tv-spelsmässan E3 i Los Angeles. Okonventionellt Zelda-spel den grönklädda pojken Link

1

Wii U lider av en extrem speltorka, vilket är något som konsolen länge fått kritik för. Men under sitt live-event på E3-mässan avtäckte Nintendo till slut nästa spel i den omåttligt populära äventyrsspel-serien ”The Legend of Zelda”. Nintendo utlovar ett spel som är mycket öppnare än de tidigare delarna, vilket innebär att spelarna kommer att själva kunna välja i vilket ordning uppdragen ska genomföras. Detta är väldigt okonventionellt för Nintendo som länge kört på samma recept i behandlingen av sagan om

och prinsessan Zelda. Spelets grafiska profil ser ut att vara hämtat från föregångaren ”The Legend of Zelda: The Skyward Sword” till Wii, vilket borde tillfredställa fansen av ”The Wind Waker”, men även göra ”Ocarina of Time”-anhängarna smått besvikna. ”The Legend of Zelda” till Wii U har än så länge ingen undertitel, vilket är sedvanligt för spelserien, och planeras att släppas under 2015. I SAMARBETE MED

ANDREAS GÖRANSSON redaktionen@metro.se

Nathan Drakes nya kapitel Svensk Xbox One på ingång

2

Under förra årets E3-mässa släppte Sony en teaser-trailer till nästa del i ”Uncharted”serien. Under årets upplaga bjöds vi på en fullfjädrad trailer, samt spelets fulla titel som blir ”Uncharted 4: A Thief’s End”. Spelet släpps 2015 till PS4.

Upphottat GTA V

3

”GTA V” kommer äntligen till Playstation 4, Xbox One och PC. Detta bekräftades av Rockstar som satsar på rejält fräschare grafik, högre upplösning och förbättrad bilduppdatering. Spelet kommer att finnas tillgängligt redan i höst.

4

Microsoft har äntligen släppt ett datum för Xbox One i Sverige. För de som inte redan köpt en importerad konsol är det 5 september som gäller. Konsolen kommer att kosta 4 695 med kameran Kinect och 4 095 utan.

Piffat Halo-epos i en box

5

11 november landar ”Halo: The Master Chief Collection” i svenska butiker. Samlingen innefattar spelen ”Halo 1”, ”Halo 2”, ”Halo 3” samt ”Halo 4” i uppiffad upplaga till Xbox One. Microsoft utlovar 1 080p samt 60 bildrutor per sekund.

Metros kolumnist Lisa Magnusson motsäger de som hävdar att kulturmannen är en utdöende art. Hennes exempel är journalisten Mustafa Can och hans porrnovell om Siv Jensen. Undantagskofta Är egentligen helt ointresserad av koftornas internsnack om ”kulturmannen”. Men gör undantag för denna. JOHAN INGERÖ @JOHANINGERO

Välbehövlig text Så starkt och bra skrivet i ett land som känns lite instängt. Välbehövligt. Det här var det bästa jag har läst på väldigt länge. Tack. ULF

Jag – en kulturell fristat? Om det här är en kulturman – vad är då jag: En kulturaristokrat? Ett batanat? En kulturell fristat? GABI BJÖRNSTRAND @GABIBJORNSTRAND

ROBOTAR SOM BETER SIG ILLA

DAGENS TWEET!

Länktipsen

TOMAS LUNDIN

Webbredaktör

3 Övergrepp första dagen på förskolan. 21-åringen i Högsby begick det första övergreppet på barn samma dag som han började sin praktik på förskolan, enligt åtalet.

I veckan klarade ett datorprogram för första gången Turing-testet och kan kallas för tänkande. Men var så säker – de flesta robotar är idioter. ”The more contact I have with humans, the more I lööörn”, sa Arnold i Terminator från 1991. Vi får hoppas att framtidens robotar funkar likadant.

Abc

Abc

Abc

Hårdhänt matare

Honda-haveri

Ketchup kanske?

Gamers försöker skapa en snacks-arm så att du slipper lossa tacotentaklerna från tangentbordet. Hör du klappret av hovar från apokalypsens ryttare? Skratta nu, på hemmet kommer det här vara det enda som står mellan dig och din bridgeblandning.

Tidiga versioner av Hondaroboten Asimo har samma hållning och sociala kompetens som en kissnödig femåring. Och samma kroppskontroll. Så fort Asimo kommer ur balans förvandlas hen till en säck potatis och Hondas PRavdelning rullar ut skärmen. Ridå!

Om Asimo är en femåring har Heinz Automato lånat bordsskicket av dess lillasyskon. Att applicera garnityr på slangformade charkuterier kräver finmotorik. Den här roboten gör det med känslan hos en packad schimpans med brandsläckare.

METRO.SE/LANKTIPS • KOLLA PÅ DE BUSIGA ROBOTARNA

när du behöver nytt jobb.Snabbt. metrojobb.se

”Fler tiggare tack. Vill ha ännu fler tiggare som flödar över gatorna så alla bekväma jävla svenskar tvingas se vad fattigdom är.” @konventionen


Träna med Gear Fit. Återhämta dig med HBO Nordic. ®

Spara 1395 kr HBO Nordic på köpet. ®

Se e Tru ue Bloo ood oo od på på HBO HBO® No ordiic

Nya Gear Fit är det ultimata tillbehöret till Samsung Galaxy S5. Till exempel mäter klockan din puls, så att du kan maximera träningen. Och efteråt kan du koppla av på bästa sätt. Vi bjuder nämligen på HBO® Nordic i 6 månader när du skaffar Volym. Alltsammans blir ditt för bara 499 kr/mån (spara hela 1395 kr). Då ingår alla samtal, SMS, MMS och nu 50% mer surf varje månad – 3 GB för samma pris som 2 GB kostade innan. Besök närmaste butik, tele2.se eller ring 0200-22 22 02.

True Blood: HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc. Erbjudandet om HBO® Nordic fritt i 6 månader (värde 474 kr) gäller vid tecknande av Volym 3 GB, 6 GB, 12 GB eller 20 GB samt Kompis och Surf 2 GB, 4 GB, 6 GB eller 10 GB t o m 140831. Uppsägningstid 1 mån. Vid nedgradering till Volym, Surf eller Kompis 1 GB eller lägre avslutas HBO® Nordic-abonnemanget direkt per automatik. Efter 6 månader kan du välja mellan att behålla eller avsluta abonnemanget. HBO® Nordic kostar 79 kr/mån. Sista dag för att aktivera HBO® Nordic är 140930. Läs mer på tele2.se/hbo. HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc. Lägsta totalkostnad för Samsung Galaxy S5 + Gear Fit + Volym (3 GB): 12 226 kr = 250 kr (uppläggningsavgift för telefon) + 11 976 kr (499 kr × 24 mån). Samtal och SMS till och i utlandet, betal- & innehållstjänster innefattas ej och faktureras separat. All surf i mobilen inom Sverige ingår. Efter utnyttjad surfmängd stängs tjänsten av och ny surfmängd måste köpas. För mer info, se tele2.se

20140612_se_malmo  
20140612_se_malmo  
Advertisement