Page 1

100% STARTBONUS UPP TILL 1000 KRONOR!

GER ALLT I SISTA EM-MATCHEN Sverige tänker vinna mot Frankrike i kväll SID 22–23

GÖTEBORG

min +13O max +17O

Tisdag 19 juni 2012 www.metro.se

Polisen mörkar bevis i knarkmål sunny

hazy

snow

rain

partly sunny

cloudy

sleet

thunder

part sunny/ showers

thunder showers

windy

showers

Narkotikarättegång. I det jättelika knarkmål som pågår i Stockholms tingsrätt mot bland andra Jonas Oredsson finns hemligt utredningsmaterial som Rikskriminalen vägrar lämna ifrån sig, kan Metro i dag avslöja. Orsaken till det är att man lovat bland annat narkotikapolis i USA att hålla informationen hemlig. SID 10

Rödgrönas budget klubbades i fullmäktige Beslut. Sent i går kväll klubbades den rödgröna budgeten igenom i kommunfullmäktige. Det innebär bland annat en satsning med 350 miljoner kronor på skolor och förskolor. SID 04

Kolmården vägrar svara efter tragedin Kritiken mot djurparken växer efter dödsolyckan med en djurvårdare. SID 05

IDÉ FÖR MILJÖN

Så kan taken grönska Det går att bygga fler hus i staden utan att för den skull minska på grönskan, enligt en folkpartimotion till kommunstyrelsen. Arkitekterna Caroline Valen och Maja Ivarsson gillar idén med gröna tak och har förslag på hur det ska gå till. SID 13 FOTO: CHRISTINA BLOM

Därför blir 80-talister företagare Självförverkligande, stolthet och frihet är viktigt när 80-talister startar eget, visar ny kartläggning. SID 18


1

02

www.metro.se tisdag 2012-06-19

Vad beror de ökade klyftorna på?

DISKUTERA PÅ METRO.SE

Ladda ner appen på pointcloud.metro.se och sikta mot bilden med mobilen

N NYHETER YHETER

Välkommen!

FÖRDELAR MED EGET FÖRETAG Jobba när andra har ledigt, aldrig veta hur mycket lön det blir i slutet av månaden och slita sitt hår när revisorn ska ha betalt. Egenföretagandet har definitivt en ”dark side”. Men många, inklusive undertecknad, verkar ändå tycka att fördelarna överväger. Frihet i en liten F-skattsedel? Läs mer om drivkrafterna bakom företagande på sidan 18. 22. CHARLOTTE ARWEDSSON, REDIGERARE

Julia Sjöblom, 24 år från Stockholm, och Adam Lundborg, 25 år från Malmö, är båda akademiker och har upplevt den tuffa arbetsmarknaden. Praktik är viktigt för att unga inte ska hamna i långtidsarbetslöshet, tror de. – Mer utbyte mellan universitet och arbetslivet och mer interaktion mellan dem, så att det skapas broar, säger Julia Sjöblom. – Smartare samhällsplanering. Statistiken finns och staten bestämmer vilka studieplatser som ska startas, de borde kunna förutse det, säger Adam Lundborg. FOTO: GUSTAV GRÄLL

Klyftorna. För dem som Samhällsklyftorna etablerat sig på ”Är man student, arbetslös eller arbetsmarknaden blir sjukskriven så har man halkat efter” det allt bättre. Medan den växande gruppen av Anna Westin, utredare på Ungdomsstyrelsen långtidsarbetslösa långtidsarbetslösa och fattiga åldern 18–25 år visserligen hamnar efter. Ny rapport hamnar allt mer på efterkäl- har gått upp med 12 procent 2006, men också att det visar att klyftorna mellan ken.– De som har jobb har fått sedan samtidigt skett en ökning av de unga i Sverige det bättre, men är man stu- andelen som lever med låg fortsätter att växa. dent, arbetslös eller sjukskri- ekonomisk standard, till 26 ven så har man halkat efter, säger Anna Westin, utredare på Ungdomsstyrelsen. I rapporten Ung 2012 konstaterar myndigheten att medianinkomsten för unga i

Vilhelmina. Nio anställda sägs upp – fuskade med tidrapporteringen ”Vinner vi så har vi inteXxxxxxxx tre poäng med oss i VM”Xxxxxxxxx kvalet, men vixxx får xxxx xxxx xxx med oss en hel del xxxxx xxxxx xx.” självförtroende.” Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx Förbundskapten Erik Hamrén xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. om kvällens match. Läs mer på sidan 22.

Sverige är på väg att bli en nation som är uppdelad i vinnare och förlorare – och där följden riskerar att bli social oro. Det säger Ove Sernhede, professor vid Centrum för urbana studier vid Göteborgs universitet. – Vi får stora grupper av ungdomar – i vissa utsatta stadsdelar praktiskt taget hela generationer – som förlorar tron på samhället och framtiden. Det leder till frustration och destruktivt beteende, men i vissa fall även konstruktiv organisering. Han menar att de växande klyftorna är en effekt av samhällets omställning de senaste 20–30 åren, där skillnader mellan människors villkor förväntas sporra och driva fram tillväxt. – Det finns en föreställning om att bara vi har tillväxt så kommer alla att gynnas. Men så ser det inte ut i verkligheten. Det vi ser runt om i Europa är att de sociala motsättningarna hårdnar. Det kan leda till förstörelse och raserande av det vi byggt upp. ANDERS GÖRANSSON

Klyftorna mellan Sveriges unga växer Klyftorna mellan Sveriges unga växer. De som lyckas etablera sig får det allt bättre – medan den växande gruppen

Fotbolls-EM

”Förlorar tron på samhället”

Nio anställda i Vilhelmina kommun sägs upp för att de fuskat med tidrapporteringen. Enlig SVT:s ”Västerbottensnytt” är det anställda vid ett äldreboende som tvingas sluta. – Jag kommenterar inte var de arbetar, säger Åke Nilsson, kommunalråd (S) i Vilhelmina. Enligt Nilsson har de nio anställda fått lön för 500 timmar de inte haft rätt till, mot-

svarande ett värde på cirka 70 000 kronor. De nio polisanmäls också av kommunen. Tidsfusket har pågått i omkring ett års tid, och har skett genom missbruk av flextidssystemet, enligt kommunen. De nio som sägs upp fick varsel om det i går. De kommer nu att bli återbetalningsskyldiga till kommunen. Både män och kvinnor finns bland dem som sagts upp. TT

komsten ligger långt under 60 procent – och det är förstås svårt att leva på. Samtidigt måste det vara tufft att sitta vid sidan om och se på medan andra jämnåriga får det bättre. Även jobbsiffrorna visar på en ökad skiktning mellan olika grupper av unga. Den totala ungdomsarbetslösheten minskade något mellan 2010 och 2011 –- medan antalet unga som varit inskrivna vid procent. Till den gruppen räknas de arbetsförmedlingen i över två vars disponibla inkomst under- år ökade med hela 63 procent. stiger 60 procent av medianANDERS inkomsten. GÖRANSSON anders.goransson@metro.se – För somliga kanske in-

Fakta • 4 763 unga mellan 18 och 24 år hade i fjol varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i över två år. Det är en ökning med 63 procent på ett år. • 26 procent av Sveriges unga mellan 18 och 25 år hade låg ekonomisk standard 2011. Det är två procentenheter mer än fem år tidigare. 81 procent av unga ensamstående med barn hade låg ekonomisk standard 2011.

Tagline Föräldradagar News Xxxx 76,3 procent xxxx xxxxx tog kvinnorna xxxx xxxx ut av antalet xxxx xxx utbetalda xxx xxxförxxx xxx äldrardagar xxx xxxx i fjxx ol medan männen tog ut 23,7 procent. Totalt har papporna ökat sitt uttag med 17 dagar medan mammorna har minskat två XXXX dagar.XXXX TT 100% med XXXX XXXX XXXXX 76,3%

50

0

De fick årets Anna Lindh-pris JA

NEJ

VET EJ

Fana Delija och Fatima Naza från orgnisationen Center for Roma Initiatives tog i går emot årets Anna Lindh-pris. Center for Roma Initiatives är en organisation vars syfte är att förbättra situationen för romska kvinnor och barn i Montenegro. FOTO: SCANPIX

Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Postadress: Box 11275, 404 26 Göteborg. Telefonväxel: 031-743 81 00. Internet: www.metro.se Vd: Andreas Ohlson. T f chefredaktör och ansvarig utgivare: Mona Johansson. ISSN 2001-2381. Tryck: V-TAB 2012. Upplaga i Göteborg: 151 500 ex. Innehållet lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej.


04

www.metro.se tisdag 2012-06-19

10 punkter ur den rödgröna budgeten för 2013 SKOLA OCH FÖRSKOLA

ÖVRIGT

DETTA SKA BYGGAS

350

400

130

miljoner satsar på att bygga om Rambergsvallen.

125

miljoner satsas på ett kulturhus i Bergsjön.

miljoner satsas på investeringar inom skola och förskola, att till exempel bygga nya förskolor.

miljoner placeras i en utvecklingfond att användas när ekonomin är sämre. 70 av dem öronmärks för skolor med problem.

37

miljoner satsas på gymnasieskolan för att kompensera minskade statsbidrag på 100 miljoner.

1,3

25

miljoner satsas på att 4 000 elever tillsammans med 200 lärare får fri tillgång till Universeum för att stärka elevernas kunskaper inom teknik och naturkunskap.

miljoner satsas på jämställda löner, främst inom förskola, fritidspedagoger, habilitering och sjuksköterskor.

15

miljoner satsas i en evenemangsfond för att ytterligare öka Göteborgs chanser att kunna arrangera stora kultur- och sportevenemang.

350 miljoner kronor ska satsas på investeringar i Göteborgs skolor och förskolor enligt den rödgröna budgeten.

45

miljoner satsar på Askimbadet som ska få en ny brygga, omklädningsrum och lekplats.

20

miljoner satsas på att rusta upp Slottsskogsvallen.

FOTO: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

Rödgrönt stopp för centraliserad skola Budgeten klubbad. Flytta grundskolan till en egen förvaltning och ge rektorn fullt ekonomiskt ansvar. Det är Alliansens lösning på de dåliga resultaten i Göteborgs skolor. Men den rödgröna majoriteten säger nej. I går kväll vann deras linje när budgetförslaget klubbades i kommunfullmäktige.

Stockholm har redan gjort det. Malmö har tagit beslutet. Nu tycker Alliansen i Göteborg att det är dags att föra över ansvaret för grundskolorna till en central förvaltning. – Vi vill centralisera ansvaret med politisk tyngdpunkt på uppföljning och utvärdering på hur resultaten ser ut, och vad som ger resultat, sa Kristina Tharing (M), kommunalråd, i gårdagens budgetdebatt i kommunfullmäktige. Alliansen menar att detta skulle ge större möjlighet för rektor, lärare och elever att själva påverka sin skola, bland annat för att

rektorn skulle få ett större ekonomiskt ansvar. – Och med ett utökat ansvar och ökade befogenheter så kan rektorn själv se till att resurserna hamnar där de gör bäst resultat. Och i en friare miljö så ges det utrymme för skolans personal och elever att finna nya vägar att profilera skolan gentemot nya elever och personal, sa Kristina Tharing. Detta avvisades dock bestämt av den rödgröna majoriteten, och Robert Hammarstrand (S), kommunalråd med ansvar för skolan. – Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Ska vi kunna genomföra ett vettigt kvalitetsarbete där vi följer upp resultaten skola för skola blir det en övermäktig uppgift för en central nämnd. Det vi vill göra i stället, samtidigt som vi identifierar ett bättre kvalitetsarbete, är att fundera på hur vi kan organisera våra stadsdelar bättre så att de kan ta det här uppdraget bättre, var hans svar. Sent i går kväll klubbade kommunfullmäktige igenom det rödgröna budgetförslaget. PETER LÖWENDAHL peter.lowendahl@metro.se

Unga tankar bildar ett rum Kulturfestivalen Kulturkräm anordnas för andra året i rad av kulturskolan och riktar sig till ungdomar. Barnkulturdesignern Eva-Johanna Sandberg ligger bakom invigningsworkshoppen ”Slöjd+bygga koja”. 400 ungdomar medverkar i workshoppen som går ut på att individuellt visualisera ett budskap på en masonitskiva, sedan byggs de ihop till en stor koja och bildar ett rum skapat av ungdomars tankar. Överst: Isabella Schultz, 14, Emelie Schultz, 13, och Sofia Sjöberg, 14, deltog i invigningen. Jasmine Johansson, 19 år, Alina Erlandsson, 18 år, Emelie Lindgren, 18 år, Emma Wennerberg, 17 år, Annie Lilja, 17 år från dansgruppen Movements ser till att deras namn syns. FOTO: CHRISTINA BLOM

Metrofrågan

Ska skolan ha en central förvaltning i Göteborg?

Göteborg

Lisa Palm, 37, kock, Kålltorp, med barnen Eïram Kouame, 8, och Naomi Kouame, 10: – När man har mer inblick i ekonomin får man en bättre överblick, men ger det bättre betyg för eleverna? Jag vet inte. Det är mycket bättre att bara sätta in en massa pengar i skolan, det ska inte vara vinstdrivande. Simon Madhani, 30, försäljningschef, Majorna: – Jag tror att det behövs en bättre kontroll, som det är nu diffar det för mycket mellan stadsdelarna.

Nick Hatcher, 46, IT-konsult, Nya Varvet: – Det är ingen lätt fråga. Men det är nog en bra idé ändå, det känns fel att varje område ska lösa samma frågor.

Västra Frölunda

Kritiseras för förskoleköer

Två skjutna med paintballvapen

Göteborgs samtliga stadsdelar får bakläxa av Skolinspektionen, eftersom småbarnsföräldrar får vänta för länge på förskoleplats. Skollagen säger att en kommun ska erbjuda dagisplats inom fyra månader, men Skolinspektionens specialgranskning visar att ingen av Göteborgs tio stadsdelar lever upp till kravet. Göteborgs stad måste nu vidta ”kraftfulla åtgärder” och redovisa dessa till Skolinspektionen senast den 31 oktober, enligt ett pressmeddelande. TT

En butik på Opaltorget blev i går eftermiddag beskjuten med ett paintballvapen. Två personer träffades, men fick inga fysiska skador. I går kväll hade ingen gripits. METRO Brunnsbo

Slog larm om skottlossning Polisen larmades i går kväll till området kring Folkvisgatan sedan flera personer hört skott avlossas. Polisen kunde dock inte hitta några tecken på att skottlossning förekommit. METRO

Åtalad för kafémordet på Hisingen: Det var självförsvar Han ville bara prata med 21-åringen och är ledsen för att det gick fel. Så försvarar den 39-åriga pappan de över 25 knivhuggen när dotterns tidigare pojkvän dog. I dag startar rättegången Metro 6 mars i år. i Göteborgs tingsrätt. singen den 5 mars när Den 21-årige mannen 39-åringen kom dit, enligt jobbade på ett kafé på Hi- egen uppgift enbart för att

prata. Enligt honom ska 21-åringen bland annat ha hotat hans familj. Väl på kaféet ska 21-åringen ha gått till attack med kniv och 39-åringen försvarade sig, hävdar han. – Det enda jag minns är att jag viftade med kniven för att inte själv bli skadad,

säger 39-åringen i förhör. – Jag ville absolut inte att detta skulle kunna hända och sluta på det här viset. Någon kniv som skulle kunna ha tillhört den döde 21-åringen har aldrig hittats under polisens omfattande utredning. Däremot ett kaffehand-

tag som polisen tror att 21-åringen har försvarat sig med. Och skador på underarmar och i handen, typiska för när man värjer sig mot en knivattack. Därför tror inte åklagaren på 39-åringens berättelse. I dag börjar rättegången mot honom för det misstänkta mordet.

Enligt åtalet ska 39-åringens dotter ha placerats på hemlig ort i enlighet med lagen om vård av unga. Bara någon timme efter familjen fick reda på det ska 21-åringen ha dödats. FREDRIK BECKMAN fredrik.beckman@metro.se


05

www.metro.se tisdag 2012-06-19

Kolmården vägrar svara på frågor

Rättslig prövning

Smugglare vänder vid norsk gräns

Thomas Quick, numera Sture Bergwall. FOTO: SCANPIX

Polisanmäld. Allt fler ifrågasätter nu säkerheten på Kolmården. I går polisanmäldes parken för vållande till annans död. Men de ansvariga vill inte svara på några frågor. Direkt efter söndagens tragiska olycka kritiserade vargforskaren Olof Liberg parkens katastrofberedskap och att djurskötaren fick gå in ensam till vargflocken. Peter-Lorentz Johnsson, grundare av nätverket Jaktakademin, är lika kritisk: – En park med vilda djur måste ha en handlingsplan för den här typen av olyckor. Nu verkar personalen mest ha blivit chockad och handlingsförlamad. ”Varg-Stig” Engdahl i Dals-Ed dömdes 2003 till sex månaders fängelse sedan han skjutit en varg som at-

tackerade hans får. I går polisanmälde han Kolmården för vållande till annans död. – Kolmården indoktrinerar djurskötare och besökare att uppfatta vargen som ett ofarligt djur. Det är idioti. Någon måste ta ansvar för den här unga kvinnans död, säger han. Ledningen för Kolmården stoppade i går alla kontakter med medierna. Först i dag på förmiddagen är parkens vd Mats Olsson beredd att tala med journalister. LEIF OLDENBURG leif.oldenburg@metro.se

Resning begärs även för tältmord Åklagare har begärt resning till förmån för Thomas Quick också i det så kallade tältmordet på ett holländskt par. – Det finns frågetecken kring alla utredningarna, säger chefsåklagare Kristian Augustsson. Resning har därmed begärts för samtliga åtta mord som Quick, som numera heter Sture Bergwall, dömts för. TT Flaskbrist

Två miljoner flaskor saknas

I söndags dödades en 30-årig djurskötare när hon gick in ensam till åtta varghannar på Kolmården. Nu växer kritiken mot säkerheten. / SCANPIX

Varför avlivas inte vargarna som dödade kvinnan? Varför avlivas de inte?

1

– Det borde ha skett med en gång i så fall, redan under räddningsaktionen. Nu har det ingen betydelse. Vargarna följde bara sin instinkt, säger Peter-Lorentz Johnsson.

Varför gick hon in ensam?

2

– Jag är förvånad. Man bör vara minst två personer och dessutom stå i kontakt med övrig personal över komradio, säger vargforskaren Olof Liberg.

Kör mot trafiken

Varför hade de inte vapen?

3

– Det är mycket märkligt. Det verkar inte ha funnits några vapen i närheten trots att det handlade om vilda djur, säger Peter-Lorentz Johnsson.

Varför socialiseras vargar?

4

– Tama vargar är farligare än vilda. Tamvargar ser människor som en del i flocken och vargar är inte alltid så snälla mot varandra, säger Olof Liberg.

Det är akut brist på 33centiliters glasflaskor. Två miljoner flaskor saknas, enligt Sveriges bryggerier som uppmanar allmänheten att lämna in sina flaskor till butiker. Orsaken till bristen är kapacitetsbrist i landets glasbruk. TT

Flera bilförare på väg från Sverige in i Norge har den senaste tiden vänt bilen och kört mot färdriktningen när norska tullen har sänkt bommen vid gränskontrollen i Svinesund, uppger norska tvbolaget NRK. Enligt norska tullen, som tror att det rör sig om alkoholsmugglare, har åtta bilar tvärvänt vid gränsen sedan årsskiftet. TT Slagsmål

En till sjukhus efter gängbråk Två gäng drabbade samman i ett bråk i stadsdelen Stenhagen i Uppsala i går kväll. Polisen befann sig i närheten i ett annat ärende och kunde ingripa. En person fick föras till Akademiska sjukhuset med okända skador. TT Dagens fel I gårdagens Metro i artikeln om ätbara ogräs och blommor fick gökärt (Lathyrus linifolius) fel faktauppgifter. Här är rätt beskrivning: Blommorna och bladen går att äta. Elegant i sallad. Lite söta och påminner om ärtor. TT

20% Discount on best available rate. Limited number of rooms PROMO CODE SUMMER

SABBA DIN FRISYR FRÅN 839 KR/MÅN*

STAY AS A STAR IN STOCKHOLM Axwell & Where’s The Party? by Carlsberg visited us in June – the party continues all summer, with laid-back DJ Sessions in our lobby every day. Join us and book your room between June 29 – August 12 at www.nordiclighthotel.com.

Ett bra lån kan ge härlig fartkänsla. Hos FOREX Bank lånar du till bra ränta (från 4,33 %*) och utan dolda avgifter. Ansök på www.forex.se eller ring 0771- 22 22 21 och få svar direkt. Det ska vara enkelt att njuta av sommaren. Välkommen!

VASAPLAN 7, STOCKHOLM, 08-50 56 30 00

ANSÖK OCH FÅ SVAR DIREKT PÅ FOREX.SE/LAN * Exemplet bygger på en genomsnittlig månadskostnad för en bil som kostar 70 000 kr med exempelränta 6,47 % och 6,67 % i effektiv ränta, rak amortering under 9 år och betalning via autogiro. Det sammanlagda beloppet som ska betalas blir 90 569 kr. Räntan är rörlig och sätts individuellt f n 4,33 %–13,37 % (per 15 mars 2012) och bestäms efter kreditprövning.

125x182_nordiclighthotel.indd 1

2012-06-15 10:24


06

www.metro.se tisdag 2012-06-19

Postkontoret sprängdes bort Veckans bästa foton

FLER BILDER Ladda ner appen från plus.metro.se och sikta på bilden med mobilen.

Jemen

Bara ruiner kvar i staden Zinjibar Mannen tittar på det som fram till i går var ett vanligt postkontor i staden Zinjibar i södra Jemen. I dag finns bara ruiner kvar. Postkontoret totalförstördes under de våldsamma striderna när regeringsstyrkor drev ut al-Qaida-milis som hållit staden i ett års tid. METRO I södra delarna

Inledde offensiv i juni stödda av USA Jemens armé inledde i början av juni en offensiv för att driva ut islamistisk milis och al-Qaida-styrkor från de södra delarna av landet. Offensiven stöds av amerikanska förarlösa plan, så kallade drönare. Offensiven har krävt minst 50 islamisters liv. METRO Jemen

SaudiArabien Jemen

Zinjibar

I går var det här ett postkontor i staden Zinjibar i södra Jemen. FOTO: KHALED ABDULLAH/AP

Kolumn

LARS ADAKTUSSON FRILANSJOURNALIST OCH PROGRAMLEDARE

Kommentera direkt

TYCK TILL

www.selezionebarbroguaccero.se

Enjoy Responsibly

Ladda ner appen på pointcloud.metro.se och sikta mot bilden med mobilen

*

MED PUTIN GRUSADES FÖRHOPPNINGARNA

V

ilka värderingar vägleder president Putin? Vilken människosyn ligger till grund för beslutsfattandet i Moskva? Frågorna infinner sig varje gång det rapporteras om den ryska statsledningens bristande respekt för mänskliga rättigheter. Enligt svenska UD präglas Ryssland av en korrupt förvaltning, inskränkta politiska rättigheter och ett icke fungerande rättssystem. Samtidigt är klyftorna i det ryska samhället avgrundsdjupa, yttrandefriheten är begränsad och oppositionella motarbetas eller fängslas. De grövsta människorättsbrotten begås i norra Kaukasus där människor lever i en explosiv blandning av ekonomisk hopplöshet, politisk maktkamp och religiös extremism. I Tjetjenien har de auktoritära dragen blivit tydligare – inte sällan förekommer tortyr, försvinnanden och godtyckliga arresteringar. Att utvecklingen går åt fel håll i Ryssland är känt sedan länge. Illavarslande rapporter om manipulation av lagar och valresultat talar sitt tydliga språk, skakande vittnesmål om stalinistiska tendenser och mord på journalister illustrerar allvaret. För det ryska folket är föraktet för mänskliga rättigheter en tragedi, dessvärre får det konsekvenser även internationellt. Sedan flera månader tillbaka är det de ryska ledarnas inhumana agerande som blockerar varje försök att stoppa blodbadet i Syrien. I president Putins maktpolitiska spel och förvridna självbild blir stödet till diktaturen ett axiom – skakande vittnesmål om civila offer och mänskligt lidande en nullitet. I FN:s just publicerade rapport om barn och väpnade konflikter blottläggs grymheten hos den av Ryssland så

Toppbetyg till bästPer Bill säljande Dina Viner Italienska Dragunera Art nr 2846 boxar!* 3 liter, 13,5%, 199:-

”Fynd”

Båda boxarna var under första kvartalet 2012 bäst säljande i sina moduler i segmenten rött vin på box under 200 kr repsektive vitt vin på box mellan 179 kr och 199 kr.

Sommarlovet Symbol för frihet och förhoppningar – allt viktigare för hårt pressade barn och ungdomar.

S-förslag om sommarskola Hjärtlöst att de som behöver sommarlovet bäst ska vara kvar i skolan – satsa på kvalitet under terminerna i stället.

omhuldade regimen i Damaskus. Av rapporten framgår att små barn i Syrien mördas, lemlästas, torteras och utsätts för sexuellt våld – ett stort antal 8–13-åringar har kidnappats från sina familjer och används som mänskliga sköldar. När världssamfundet nu vill sända observatörer och humanitära insatsstyrkor för att få slut på övergreppen – då väljer Putin att hota med avancerade ryska robotar och utökade vapenleveranser till den syriska regimen. På våren 1986 bevakade jag tillsammans med några journalistkolleger ett svenskt statsministerbesök i Moskva. I samband med en välkomstceremoni släpptes vi in i Kreml och från någon av de gyllene salarna minns jag hur den dåvarande Sovjetledaren Michail Gorbatjov plötsligt dök upp. Utan att säga ett ord sjönk han ner bakom ett stort skrivbord i rummet där vi befann oss. För ett ögonblick tycktes han drömma sig bort – i väntan på att ceremonin skulle starta såg han ut att förlora sig i de djupaste tankar och funderingar. Det kändes som att glänta på en dörr till den innersta makten, som om mannen bakom skrivbordet hade all världens förhoppningar på sina axlar och att han en gång för alla höll på att göra upp med en historia av förtryck.Det blev inte så – med Putin grusades förhoppningarna. Metro.se

Läs och kommentera fler kolumnister

”Fynd” Allt om Vin Stora vinguiden 2012

Verdicchio

Art nr 22424 12,5%, 195:-/3 liter, 62:-/75cl

Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.


Hoppas du vinner! Eller förlorar!

Ett statligt spelbolag är inte som andra spelbolag. När du köper en av våra lotter, oavsett om du vinner eller förlorar, bidrar du med nya resurser till bland annat barnomsorgen, forskning, kommunikationer, äldrevården och svensk idrott. All vår vinst går nämligen till statskassan och är på så sätt inte alls ”vår” vinst. Den är i slutändan din. Och när du spelar hos Svenska Spel spelar du dessutom hos ett spelbolag som aktivt jobbar för att motverka problemspelande. För idén bakom Svenska Spel är inte att maximera vinsten, utan att skapa ett spelande som är roligt och sunt. Vilket annat spelbolag fungerar så? Läs mer på svenskaspel.se/annorlundaspelbolag

Ett annorlunda spelbolag


FINANS 08

www.metro.se tisdag 2012-06-19

börsen i går

+0,3%

OMXS. Stockholmsbörsen gick både upp och ned under måndagen, men stängde till slut på plus. TT

NASDAQ/DOW JONES +0,85 % / –0,11 %

FRANKFURT +0,30 %

PARIS –0,69 %

LONDON +0,24 %

HELSINGFORS +0,00 %

MOSKVA +0,81 %

EURO 8,84

DOLLAR 7,03

PUND 11,02

Siffror från kl 21 i går

Ica vill få handlarna sluta sälja jätteräkor Gör som Coop. Livsmedelsjätten Ica uppmanar alla sina handlare ute i landet att sluta sälja den miljövidriga jätteräkan. Detta efter att Naturskyddsföreningen kritiserat Ica för att inte ta tillräckligt stark ställning i frågan.

Så odlas tigerräkorna

Ladda ner appen på pointcloud.metro.se och sikta mot bilden med mobilen

På Ica Malmborgs Caroli i Malmö har man redan för två år sedan tagit bort den kritiserade jätteräkan ur frysdisken. – I grunden är det konsumenten som ska välja men när det är uppenbar fara för miljön behöver butikerna ta ställning, säger Per Tengberg, butikschef. FOTO: KINGA LEZANSKA SJÖLIN

• I förra veckan uppmanade livsmedelskedjan Coop sina handlare att säga nej till alla slags odlade jätteräkor.

• Sedan tidigare har även Hemköp, Scandic, Pizza Hut och rader av sushirestauranger slopat jätteräkan ur sitt sortiment.

johanna.g.jimenez@metro.se

Snygga t-shirts!

NS NO AN

Fler kedjor som säger nej till jätteräkor

JOHANNA G JIMENEZ

Hushållen får tunnare plånbok. FOTO: SCANPIX

Börsen styr. Hushållen blir fattigare igen efter tillfälligt uppsving Under förra året minskade hushållens nettoförmögenhet, tillgångarna minus skulderna, kraftigt. Under första kvartalet i år ökade förmögenheten igen, med 158 miljarder kronor. Det visar SEB:s sparbarometer. Det är framför allt börsuppgången som ligger bakom ökningen. Men börsen har vänt nedåt sedan dess och allt tyder på att hushål-

lens förmögenhet kommer minska igen. Banksparandet ökade för första gången sedan 2007 under ett första kvartal. Den största delen av hushållens tillgångar är fortfarande bostäder, men de minskade i värde med 26 miljarder kronor under första kvartalet. Hushållens lån ökade med 4,8 procent jämfört med samma period förra året. TT

Pendlar längre

Kompetens

Män väljer bilen oftare än kvinnor

Patient ska kunna kolla vårdpersonal

Män reser 50 procent längre i bil per dag jämfört med kvinnor, visar en ny resvaneundersökning. Kvinnor däremot gör en större del av resorna med kollektivtrafik. – Män pendlar lite längre till sitt arbete, det kan man även se i annan statistik. Traditionellt har de haft större tillgång till bil också, men det är en sak som håller på att jämnas ut, säger statistikern Mats Wiklund som en tänkbar förklaring. TT

Inom kort ska allmänheten enkelt kunna se om sjukvårdspersonalen är legitimerad eller inte. Det konstaterar regeringens utredare. Individens behov överväger integritetsaspekten. Enligt förslaget ska vem som helst via nätet kunna söka i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. I dag krävs det att man som privatperson tar direktkontakt med Socialstyrelsen. TT

55%

MISSA INTE DAGENS ERBJUDANDE!

SPARA

Se videon om hur miljön påverkas

Livsmedelskedjan Coop har gjort det – och nu även Ica. Slopa jätteräkan, är Icas vädjan till landets Ica-handlare. – Det är efter att frågan kommit i fokus som vi nu vädjar till alla våra butiker att ta ställning. Att enskilda handlare fortfarande säljer jätteräkan handlar ofta om brist på kunskap. Vi har upplevt att många är tacksamma när de nu får mer kunskap i frågan, säger Claes-Göran Sylvén, vd i Icahandlarnas Förbund. Redan 2009 plockade livsmedelsjätten bort jätteräkan ur det egna sortimentet, efter påtryckningar från

Naturskyddsföreningen. Men många handlare har fortsatt att ta in den från annat håll. Nu sätter förbundet ytterligare press på handlarna att slopa jätteräkan, känd för att ödelägga miljön på de platser där den odlas. – Butikerna bestämmer själva över sitt sortiment. Men vi vill ge säljarna mer kunskap om de alternativ som finns, och att fler vågar ta ställning i frågan, säger Sylvén. Per Tengberg, butikschef för Ica Malmborgs på Caroli i Malmö, tog redan för två år sedan bort jätteräkan ur frysdiskarna. I stället kan kunderna välja att köpa miljömärkta räkor från Ishavet. – Jag tycker att det är konstigt att uppmaningen ska behövas, man tror att folk känner till hur mycket miljöskada den här produkten ställer till med, säger Per Tengberg.

VALFRIA T-SHIRTAR HOS HOUSE OF SHIRTS 99 KR, VÄRDE 219 KR/STYCK! Kombinera din kärlek för sköna t-shirts och populärkultur. Unika tryck med humor och attityd för kvinnor och män! KÖP ERBJUDANDET PÅ SAVEMYDAY.COM

- en del av


Skön avkoppling med rätt uppkoppling!

Surfa i Europa för max

49 kr per dag

299 kr per månad Inkl Spotify och Navigator

Nya Samsung Galaxy S III är utvecklad för dig som delar ditt liv med mobilen. Den är fullpackad med världsledande teknik. Den är observant, lyhörd, känslig och lyder minsta vink eller rörelse. Den är så mycket mer än smart. (Bindningstid i 24 mån, min totala kostnad 7 426 kr.)

Du som mobilsurfar i Europa får bättre kostnadskontroll tack vare Telias surfpriser som sänkts till max 49 kr om dagen. I beloppet ingår upp till 20 MB datatrafik, vilket är en uppskattad normal dagsförbrukning för att dela bilder och statusuppdatera. Läs mer på telia.se/utomlands

795 kr

inkl Mobilsurf

Surfa i ett helt år med Samsung Galaxy Y och Telia Refill. Årskort Mobilsurf samt Säker Mobil ingår (värde 898 kr).

Tack vare 4G surfar du i rekordfart och streamar filmer utan avbrott. Tillsammans med den högupplösta hd-skärmen blir filmupplevelsen optimal. Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE med Telia Mobilt bredband Liten i 24 mån. Pris 299 kr/mån.

59 % vill gärna dela med sig av sommarens upplevelser. Sommaren är till för att delas med familj och vänner. Har du abonnemang från oss förenklas detta tack vare Telias suveräna täckning och smarta tjänster. Kolla närmare på de ljusstarka mobilerna och surfplattorna i annonsen. Besök våra butiker, telia.se eller ring 90 200. Välkommen till en smartare vardag.

Erbjudandena gäller privatpersoner t.o.m. den 23/9 2012. Samsung Galaxy S III med Telia Mobil Flex Liten i 24 månader. Engångsavgift 250 kr. Månadsavgift under bindningstiden 299 kr, därefter 199 kr/mån. Minsta totalkostnad 7 426 kr. Spotify 0 kr/mån i 12 månader, därefter 99 kr/mån. Telia Navigator ingår, 0 kr/mån i 12 mån. Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE med Telia Mobilt bredband Liten i 24 mån. Engångsavgift 250 kr. Månadsavgift under bindningstiden 299 kr/ mån, därefter 99 kr/mån.Hastigheten upp till 10 Mbit/s i Telias 3G- och 4G-nät och upp till 22 Mbit/s via wlan i Telias Homerun Wireless Zones. Kostnad för sms, mms samt uppkoppling utomlands tillkommer. Samsung Galaxy Y med Telia Refill Årskort Mobilsurf och ett Telia Refill Startpaket. Årskort Mobilsurf gäller för Telia Refill kunder. 0,5 GB/mån. Årskortet omfattar inte stöd för mobil ip-telefoni. Hastighet 1 Mbit/s. Överföringshastigheten begränsas till 120 kbit/s om användandet överstiger 0,5 GB/mån. Årskort Säker Mobil gäller för Telia Refill kunder. Ingår i alla Telia Refill årskort med mobilsurf. Tjänsterna är giltiga inom Sverige i 365 dagar från aktiveringstillfället. Om den månadsvis inkluderade datamängden för Telia Mobil Flex alt. Telia Mobilt bredband Liten förbrukats informeras du om detta via sms och kan då enkelt köpa till extra data utifrån ditt behov. Oavsett vad som väljs återställs den inkluderade datamängden med full hastighet nästkommande månad. Omfattar inte stöd för mobil ip-telefoni. För fullständiga priser och villkor, se telia.se eller fråga i butik.


10

www.metro.se tisdag 2012-06-19

Bevis i knarkmålet har tystats ner av USA Metro kan i dag avslöja att det finns hemligt utredningsmaterial från polisens under cover-arbete som Rikskriminalen vägrar att låta tingsrätten och advokaterna ta del av i det jättelika narkotikamål som pågår mot bland andra Jonas Oredsson vid Stockholms tingsrätt. TEXT: STEFAN WAHLBERG red@metro.se

Orsaken till att Rikskriminalen vägrar låta tingsrätten ta del av materialet är att den har lovat bland annat den federala amerikanska narkotikapolisen DEA att till varje pris hålla informationen hemlig. Advokaterna kräver nu att alla kort läggs på bordet och menar att materialet i själva verket innehåller uppgifter som skulle kunna motbevisa flera av åklagarens anklagelser mot de åtalade. Frågan är extremt känslig och åklagaren har till och med sekretessbelagt de förhör med Rikskriminalens under cover-agenter som innehåller en redogörelse för det hemliga infiltrationsarbete som har pågått utomlands under lång tid. De åtalades advokater anser att materialet är nödvändigt för att tingsrätten ska kunna få en sanningsenlig bild av vad som egentligen har hänt. I skrivelser till både åklagarmyndigheten och tingsrätten ger man exempel på hur de mer än 80 sidorna skulle kunna motbevisa åklagarens påståenden. Det handlar bland annat om ett tillslag som amerikanska DEA gjorde mot en motorbåt som stoppades till havs med 713 kilo kokain ombord. Advokaterna menar att information om motorbåtens riktning och positioner skulle kunna jämföras med positionerna för den så kallade ensamseglaren, alltså en av de åtalade, och därmed bevisa att DEA:s tillslag inte hade något med de svenska männen att göra. I ett annat sammanhang gäller det spaningsiakttagelser som de svenska under cover-poliserna har gjort under sina operationer i Spanien. Enligt advokaterna skulle uppgifterna kunna

motbevisa att en av de åtalade männen skulle ha skickat ett stort antal mejl från bland annat ett hotell i Barcelona, vilket han nekar till. För att få ut materialet har advokaterna nu begärt att tingsrätten ska utfärda ett så kallat editionsföreläggande vilket innebär att Rikskriminalen kan tvingas att lämna ut materialet. Metoden är mycket ovanlig eftersom det i normala fall inte brukar vara några problem för domstolar och advokater att få ta del av allt utredningsmaterial när åtal väl är väckt. I både mejl till advokaterna och yttrande till tingsrätten förklarar Rikskriminalen att materialet är hemligt och omfattas av så kalllad användningsbegränsning där de utländska myndigheterna, bland annat DEA, har dikterat villkoren. Rikskriminalen har dock inga handlingar som kan styrka detta, inte ens en tjänsteanteckning, eftersom löftet lämnats muntligt. I ett av fallen vill man inte ens berätta vilket land som har satt upp villkoren. Rikskriminalens chefsjurist Arne Andersson skriver att det skulle vara förödande om tingsrätten skulle tvinga fram materialet: ”Det skulle omkullkasta Sveriges trovärdighet på den internationella brottsbekämpande arenan och allvarligt försvåra det framtida polisiära samarbetet för svensk polis. Det är av mycket stor vikt att svensk polis i det internationella samarbetet framstår som en förtroendeingivande och pålitlig aktör.” Tingsrätten har gett advokaterna tid fram till den 27 juni att precisera sina krav.

En bankrånare och en ensamseglare med smak för Karibien spelade huvudrollerna i knarkbeslaget 2010 på denna yacht. FOTO: POLISEN

Analys

STEFAN WAHLBERG Metros rättslige kommentator

HAR GÅTT FÖR LÅNGT TIDIGARE

Diskutera polisens hemliga metoder

Har polisen gått för långt?

Ladda ner appen på pointcloud.metro.se och sikta mot bilden med mobilen

Jonas Oredsson, numera Falk, är en av de åtta personer som står åtalade i en av Sveriges största narkotikahärvor.

Justitieombudsmannen konstaterade nyligen att det saknas lagstiftning som reglerar den här typen av under cover-metoder men att det är viktigt att allting dokumenteras inom ramen för förundersökningen så att det i efterhand kan redovisas öppet för både domstolar och de åtalade. Vid två tillfällen har nämligen svenska domstolar slagit fast att polisens oreglerade under cover-operationer har gått för långt och brutit mot både svensk lag och Europakonventionen för mänskliga rättigheter. I ett fall handlade det om en mordutredning där den misstänkte lurades att tro att han var hotad av den ryska maffian och därför pekade ut var kroppen var gömd. I det andra fallet handlade det om en grov mordbrand där polisen fick den misstänkte att erkänna i samband med en ”anställningsintervju” där han lurades att tro att tidigare kriminalitet var en merit.

Åtta personer åtalades • 1,4 ton kokain. Under sommaren 2010 greps en svensk ensamseglare i Västindien med 1,4 ton kokain ombord. Detta

blev upptakten till en av Sveriges största narkotikahärvor och i våras åtalades åtta personer i Stockholm

Knarkbeslaget från april 2010. Staten har lagt beslag på 53 miljoner av brottsvinsterna – och mer kan det bli. FOTO: POLISEN

– däribland Jonas Oredsson. • Infiltration. I förundersökningen på 14 000 sidor framgår

att Rikskriminalen arbetat med infiltration under ”kvalificerade skyddsidentiteter”.

Metro har tagit del av både mejl och korrespondens mellan advokaterna, åklagaren, Rikskriminalens jurister och tingsrätten som avslöjar hur extremt känslig frågan är.


BÄST PÅ OUTDOOR

SOMMAR-super-sälj REA

fr.499:-

REA

fr.199:-

SOFTSHELL JACKOR

T-SHIRTS

Snygga och funktionella Softshell-jackor från Marmot, Haglöfs, Arcteryx, Norröna. REA från 499:-

Snygga sommar-t-shirts från Marmot, Quiksilver, Norröna. REA från 199:-

NU 2499:-

NU 999:-

DIDRIKSONS IRMA WOMENS PARKA

HAGLÖFS RIOT II JACKET GTX

Dam, Black, Snow, Fuchsia, Sharp blue. Snygg, figursydd ¾-lång parkas i vattenoch vindtätt material. Alla sömmar är tejpade och tyget andas. Ord.pris 1499:- NU 999:-

HALVA PRISET

249:-

COLUMBIA SHIRTS Dam, Silver ridge multi plaid S/S shirt, Bronco. Herr, Rappel kick plaid S/S shirt, Compass blue. Funktionsskjortor i skön kvalitet som andas och torkar snabbt. Ord.pris 499:- NU 249:-

2-lagers GORE-TEX® Performance Shell. Dam, Black, Mellow red/deep red. Herr, Oxide green/verdigreen. Mycket teknisk och fullt utrustad skaljacka. Ord.pris 3899:- NU 2499:-

MERRELL DOWNSTREAM

Dam, Grey. Herr, Black. Mjuk och skön sandal. Avtagbar hälrem gör att du även kan ha den som slip-in-sko. Ord.pris 699:- NU 499:-

DIDRIKSONS ANNIE WOMENS PARKA

Dam, Black. Vind- och vattentätt rct-material med andasfunktion. Tejpade sömmar. Ord.pris 899:- NU 499:-

Dam, Black, Snow. Halvlång parkas i vatten- och vindtätt material som andas. Ord.pris 1499:- NU 899:-

fr.399:-

HAGLÖFS MID RIDGE KNEE PANT

NU 899:-

NORTH BEND KEMBLA TECHNICAL PARKA

REA

NU 499:-

NU 199:-

SPLIT PANTS

Dam/Herr, Bracken, Black, Caliza beige. Lätt funktionsbyxa som passar bra både på resan, på stan och i skogen. Ord.pris 849:- NU 499:-

NU 499:-

NU 499:-

NU 499:-

SALOMON RX MOX Dam/herr, flera färger. Lätt och luftig sandal/sko som är skön både efter vandringen och till stranden. Ord.pris 699:- NU 499:-

Dam/Herr, flera modeller och färger från Haglöfs, Columbia, Peak Performance m.fl. Lätta funktionsbyxor med avtagbara ben.

REA från 399:-

HAGLÖFS SOLAR II HAT

Bracken, Caliza beige, Black. Praktisk hatt i funktionsmaterial som andas och är snabbtorkande. Skyddar huvudet både på stan och i skogen. Ord.pris 299:- NU 199:-

NU 999:-

HALVA PRISET

ADIDAS aSTAR SALVATION 3

TIMBERLAND TRANSLITE LOW

Dam, Black/neirme/intpnk. Herr, Black/nesime/infred. Lätt, heldämpad joggingsko med pronationsstöd. Ord.pris 1699:- NU 999:-

549:-

GORE-TEX®. Dam/Herr, Svart/grå. Lätt och smidig multisportsko med ovandel i skinn och syntet. Andas och är vattentät. Ord.pris 1099:- NU 549:Reserv. för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Där äventyret startar.

Välkommen till Sveriges modernaste ortopedtekniska avdelning! Vi hälsar våra nya medarbetare välkomna: Ortopedingenjör Akupunktör · Leg. sjukgymnast OMT · Leg. arbetsterapeut Cert. massageterapeut · Hälsovetare · Dipl. massör · Testledare. För tidsbokning och frågor: Ortopedi: 0738-25 89 46, ortopedi@femmanssport.se Övriga behandlingar: 031-360 77 88

Femman, nedre plan i Nordstan, Göteborg. Tel 031-15 55 18 Vard 10–20 · lörd 10–18 · sönd 11–17 · www.femmanssport.se


WORK-SHOP.SE

Köp en Canon PowerShot. Ge fler utsatta barn en chans att få leka. Som sponsor av Fotbolls-EM vill vi på Canon lyfta barnens situation i Ukraina. Det gör vi i samarbete med SOS Barnbyar och du kan hjälpa till. När du köper en kamera ur PowerShot A-serien ger du fler barn möjlighet att utvecklas, leka och kanske spela fotboll. Med din kamera får du också ett 16GB minneskort och ett SOS Barnbyar-armband som tack för hjälpen.

För varje såld kamera ur PowerShot A-serien skänker Canon 35 kronor till SOS Barnbyar och barnbyn Brovary i Ukraina. Gäller under perioden 18 maj till 31 juli 2012.

Den officiella logotypen för UEFA EURO 2012™ skyddas av varumärken, copyright och/eller design. Med ensamrätt.

canon.se/sosbarnbyar

Ahlséns Foto, Lerum • AudioVideo • Berglunds Foto, Mora • BS Foto, Falköping • CDON.COM • CyberPhoto • Dustin • Elgiganten • Engmans Foto, Kalmar • Euronics Foto 7:an, Örebro • Grafi Foto, Göteborg • Götaplatsens Foto, Göteborg • Göte Karlssons Foto, Halmstad • Inet • Kamerahuset, Stenungsund • Komplett.se • Lasses Foto, Lysekil Maggans Foto, Uddevalla • Manne Foto, Säffle • MediaMarkt • NetOnNet • Nybro Foto, Nybro • Rosen Foto&Ur, Huskvarna • Rosenbergs, Kristinehamn • Scandinavian Photo Siba • Svenssons Foto, Katrineholm • tretti.se • Uppsala Fotokompani • Walters Foto, Västervik • Webhallen • Wåhlstedts foto, Bollnäs


13

www.metro.se tisdag 2012-06-19

De vill skapa parker – högt över Göteborg

Majas & Carolines idéer: Fler bilder + video

Gröna parker på taken

Ladda ner appen på pointcloud.metro.se och sikta mot bilden med mobilen

Odla på taken. Fler hus i stan – utan att den vackra grönskan försvinner. Lösningen kan heta gröna tak, enligt en ny motion från Folkpartiet.

Fler gröna tak i Göteborg. Det vill Helene Odenljung (FP), kommunalråd, och Alex Darvik (FP), kommunfullmäktigeledamot, se. Därför har de lämnat in en motion i ämnet till kommunstyrelsen. – Vi ville peka på att det

Trivs på höga höjder.

finns fler sätt att förtäta och bygga mer men ändå behålla staden grön. Dels genom att odla på taken, dels genom sedumtak, säger Helene Odenljung. Maja Ivarsson och Caroline Valen, arkitekter på Reposition, en arkitektfirma som jobbar med frågor om hur klimatförändringarna påverkar hur vi bör bygga

städer framöver, ser just gröna tak som en nyckelfråga. – Tänk sedan på taken som en mångfunktionell yta, som marken. Att man kan lägga till odlingsytor och ytor för människor att vara på, säger Maja Ivarsson. Att politikerna nu börjat intressera sig för frågan hoppas de innebär att det blir fler gröna tak i Göteborg. – Det är en jättechans och det kan tillföra väldigt mycket för staden och invånarna, säger Caroline Valen. PETER LÖWENDAHL peter.lowendahl@metro.se

Majas och Carolines argument för fler gröna tak i Göteborg: • Det estetiska värdet. • Forskning visar att vi mår bättre av tillgång till grönska. Maja Ivarsson och Caroline Valen, arkitekter på Reposition, på Skanskas Gröna Skrapan i Gårda, ett av få gröna tak i Göteborg. De skulle gärna se fler. – Gör hela Nordstans tak till en grön park! Men ha också med det i allt som ska byggas längs Älvstranden, att inte tänka tak, utan tänka gröna ytor, säger Caroline Valen. FOTO: CHRISTINA BLOM

Hittades bunden. Ingen gripen för brutalt rån mot 64-åring i Kållered Polisen har ännu inte gripit någon efter det svåra misshandelsrånet mot en 64-årig lättare förståndshandikappad man i förra veckan. Mannen hittades bunden, kraftigt nedkyld och skadad i ett dike i Kållered i fredags. Då hade han troligtvis legat där i två dagar, efter att ha blivit överfallen av ett gäng. – Vi har inget nytt att berätta, säger Stefan Gustafsson, polisens presstalesman. Enligt en nära bekant

till 64-åringen, som Metro har varit i kontakt med, mår han fortfarande dåligt, har bruten arm, är blåslagen och sårig, och fortfarande väldigt chockad. Han är kvar på traumaenheten på Sahlgrenska, där han enligt uppgift trivs och blir väl omhändertagen efter dådet mot honom. Enligt GT vill polisen inte lämna ut något signalement på förövarna men uppger att det ska röra sig om tre män. FREDRIK BECKMAN

• Klarar de kraftiga regn som kommer att öka med klimatför-

ändringarna bättre än vanliga tak eftersom en stor del av vattnet stannar i taket.

• Minskar bullernivåer.

• Minskar kostnaden för att både värma upp och kyla ner fastigheten.

• Den biologiska mångfalden ökar, inte bara växter utan även djur och insekter.

Oops, Västtrafik

Spårvagnen går även på söndagar Västtrafik satte upp nya tidtabeller med sommarens bantade spårvagnstrafik i Göteborg. Resenärerna läste och förfärades – inga vagnar på söndagarna? Jodå, man kan åka kollektivt på helgdagarna även under sommaren, det var bara det att just de uppgifterna fallit bort på tryckeriet. Nu måste Västtrafik trycka nytt, uppger Gp.se. Tabben drabbade bara spårvagnstrafiken och bara de tabeller som satts upp på hållplatserna. TT

ni 20 ju

kl

• Hjälper till att kyla staden.

9.00

0-1 14.0

Exklusiv visning av

Gåva, värde 398 kr

Till alla som handlar för 1500 kr under visnignen

Representant på plats Smycka FRÖLUNDa TORG www.smycka.se Tel 031-709 45 00

Nu släpper vi 1 000 billiga elavtal. Skaffa vårt prova-på-avtal så får du köpa el till inköpspris i 6 månader. Det finns ingen hake – förutom att de kan ta slut. Avtal tecknar du på eon.se/1000.

E.ON Försäljning


14

www.metro.se tisdag 2012-06-19

1

Grekerna vågade inte rösta på annat sätt

Nyheter i bilder

1

2

Nyval. En utbredd rädsla för att Grekland ska sparkas ut ur eurozonen blev högerpartiet Ny Demokratis segervapen i söndagens grekiska nyval. Vreden mot åtstramningar – som krävs för att Grekland ska få nödlån – fick vika sig.

3

Norge. Aung San Suu Kyi mötte U2-sångaren Bono

Fredspristagaren Aung San Suu Kyi och norske utrikesministern Jonas Gahr Støre deltog i en paneldebatt vid öppnandet av fredskonferensen Oslo Forum utanför huvudstaden, enligt norska medier. TT FOTO: AP PHOTO

2

Indien. Norra Indien pressas av extrem hetta

Elefanten får ett svalkande bad i Allahabad, i går. Norra Indien har haft extrem värme med en temperatur ända upp till 45 grader i vissa områden. METRO FOTO: RAJESH KUMAR SINGH/AP PHOTO

3

Filippinerna. Kraftigt regn har skapat flera översvämningar

En pojke trampar sin cykel längs en översvämmad gata i förorten Malabon, norr om Manila. Kraftigt regn skapade översvämningar på flera områden och tvingade vissa skolor att avbryta klasser i går morse. AP FOTO: AP PHOTO

Butiksägaren Spiros Kontogiannis är besviken på valresultatet. Han hade hoppats på seger för vänsterpartiet Syriza och förklarar motgången med att alltför många väljare lät sig skrämmas av hotet om ”grexit”, att Grekland skulle kunna tvingas överge euron. – Det är ju inte en fråga om drakma eller euro. Detta är ett påhittat dilemma. Vad allt handlar om är att vi är människor, med solidaritet mot andra – inte kannibaler, säger han. Inne i parlamentet har Ny Demokrati-ledaren Antonis Samaras gick segrande ur det grekiska valet Ny Demokrati-ledaren Antooch ska nu försöka bilda en koalitationsregering. Men många greker befarar en nis Samaras precis inlett de ny regeringskris redan i höst när budgeten för 2013 ska klubbas. FOTO: AP PHOTO första formella mötena med

Olja in dig i sommar. På 80-talet gjorde sololjan sitt intåg på stranden. Glansiga och kokosdoftande låg varenda svensk och gassade i solen för att bli så bruna som möjligt. Skönt, men inte så hälsosamt. Nu har vi på Apoteket tagit fram en sololja som vi själva skulle vilja använda.

Apoliva sololja finns med solskyddsfaktor 6, 15 och 30. Den går snabbt in i huden, är fri från konser veringsmedel och lätt att applicera över hela kroppen. Dessutom ger den en silkeslen känsla och doftar som sololja ska dofta, kokos. Trevlig sommar!

andra partiledare för att se om han kan bilda en koalitionsregering. Syrizaledaren Alexis Tsipras har uteslutit samarbete. Omsvängningen avspeglas i att omkring en tredjedel av väljarna bytte parti under de sex veckorna mellan de båda nyvalen. Oavsett politisk hemvist räknar många greker med att nästa regering får problem redan i september– oktober, när folkets förväntningar åter ställs mot åtstramningskrav, fortsatt recession och växande arbetslöshet. Om ett halvår, när budgeten för 2013 ska klubbas i parlamentet, befarar många en ny regeringskris – även om det utåt ofta påpekas att det krävs minst två års samarbete inom stödprogrammets ramar för att hitta en väg ur krisen. Avgörande blir hur mycket draghjälp eurozonens ledare och IMF kan erbjuda i form av uppmjukade lånevillkor. Och på hemmaplan måste Syrizas och resten av vänsterrörelsens stundtals våldsamma kamp mot krispolitiken hanteras. TT


SPINN

. t r a m s + n ä r e m t e k Så myc Så generös

Så lyhörd

Så observant

Samsung Galaxy S III ger dig lagringsutrymme i molnet, så du kan lagra och komma åt alla dina filer var som helst, eller från vad som helst. Dator, surfplatta eller mobil. Du kan också föra över stora filer till en annan mobil, snabbare och enklare. Den har en framtidsgrej som heter NFC också. Det bjuder vi på.

Vi har gjort en mobil som förstår dig utan ord. Du kan ringa upp en kontakt bara genom att lyfta den till örat. Har du den på ljudlöst ligger den inte och surrar under möten eller sagoläsning, utan väntar tills du lyfter den. Då vibrerar den, om någon har hört av sig. Det är nästan telepatiskt.

Den här annonsen har ingen aning om att du sitter där och läser. Samsung Galaxy S III däremot, vet när den har ögonen på sig. Därför slocknar inte skärmen när du läser. Du kan också se på mer än en sak samtidigt, t ex kolla på en film och skicka ett mess. Det där som kallas multitasking.

Vår bästa mobil någonsin. För mer information, sök på: ”Så mycket mer”

samsung.se/galaxys3

”Samsung Galaxy S III: Världens bästa telefon – igen.” Tidningen M3, maj 2012


16

www.metro.se tisdag 2012-06-19

Storbritannien. Ikeas kampanj mot resandefolk får skarp kritik Ikea i Storbritannien kritiseras sedan möbeljätten har förbjudit husvagnar och husbilar för att hindra resandefolk att slå läger på en av företagets parkeringsplatser i Storbritannien. En familj i husbil stoppades av en säkerhetsvakt vid ett varuhus i Croydon utanför London och fick frågan om de var ”zigenare”. – Hade du svarat ja hade jag inte släppt in dig, säger vakten på en inspelning som familjen gjorde.

Agerandet får kritik. En styrelsemedlem i organisationen Gypsy Council i Storbritannien säger att ”Det är inte rätt att ett skandinaviskt bolag kan komma hit och göra affärer och diskriminera en del av ursprungsbefolkningen”. Carole Reddish, chef för Ikea i Storbritannien och Irland, säger i ett skriftligt uttalande att Ikea välkomnar alla kunder, men att parkeringsplatserna inte är anpassade för att gäster ska övernatta. TT

Firar självutnämnd valseger Muslimska Brödraskapet utropade sin kandidat Muhammad Mursi till segrare i presidentvalet i Egypten i går. Enligt Shafiqs sida ledde denne ”tveklöst” i röstsammanräkningen. Men statliga medier rapporterade att Mursi låg i ledning. / FOTO: AP PHOTO

Ny Le Pen tar plats i franska parlamentet 22-åriga Marion Maréchal-Le Pen, systerdotter till frontfiguren Marine Le Pen, blir ny parlamentsledamot för främlingsfientliga Nationella Fronten. FOTO: AP PHOTO

Val. Helgens val blev ännu en framgång för fransk vänster. Extremhögerns ledare Marine Le Pen har ingen plats när partiet åter gör entré i nationalförsamlingen, däremot systerdottern Marion.

François Hollande kan luta sig mot en stabil majoritet under de kommande fem åren. Socialistpartiet fick egen majoritet, 300 av 577 platser, i valet till nationalförsamlingen, parlamentets underhus. Sedan tidigare är även överhuset, senaten, rött, och med stöd från De gröna och andra vänsterpartier är möjligheterna att genomföra vallöften stora. För förra regeringspartiet, Frankrikes nye president

högerpartiet UMP, blev valet en besvikelse. Likaså för främlingsfientliga Nationella Fronten. Visserligen klarade partiet att ta de första platserna sedan 1997, men de blev bara två och frontfiguren Marine Le Pen missade denna eftertraktade arena med bara drygt 100 röster. I stället blir det nu hennes systerdotter, 22-åriga Marion Maréchal-Le Pen, som blir parlamentsledamot. TT

Nationalförsamlingen • Socialistpartiet får egen majoritet, 300 av de 577 platserna i nationalförsamlingen. • Tillsammans med De gröna och andra vänsterpartier får vänsterblocket 346 platser mot högerblockets 226. • Förra regeringspartiet, högerpartiet UMP, får 206 platser. • Nationella Fronten tar två platser, de första sedan 1997.

SOMMARERBJUDANDE! Köp nya Kia cee’d 5d eller Kia cee’d sw så bjuder vi på bränsle från OKQ8 till ett värde av 8.000 kr. Dessutom får alla barn som provåker ett kul kortspel till bilresan. Läs mer på kia.se. DIESEL 128 HK

ORD. CA. PRIS FRÅN 184.900 KR Fulladdad med extrautrustning till ett värde av 25.900 kr.

NYA! ORD. CA. PRIS FRÅN 164.900 KR

CEE’D OCH CEE’D SW FINNS SOM MILJÖBIL = FRI VÄGSKATT I FEM ÅR* Erbjudandet gäller 18 juni – 19 augusti 2012, gäller vid köp av senaste modellen av Kia cee’d 5d eller en Kia cee’d sw premium och gäller endast lagerbilar från Kia Motors Sweden AB. Bränsle utgår i form av ett värdekort från OKQ8. Handläggningen av korten kan ta upp till 4 veckor efter leverans av bilen. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. Spelkort värde ca 30 kr, ett spel per familj och gäller så långt lagret räcker. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 4,1 – 6,1 l/100 km. CO2-utsläpp 109 – 151 gr/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. * Gäller endast manuell växellåda. Med reservation för eventuella tryckfel.


+ PLUS

Välkommen!

UT I DET OKÄNDA Nya företagare kastar sig ofta rakt ut i det okända. När Företagarna kollade saken hade sex av tio varken affärs- eller marknadsplan från start (inte heller kundunderlag), hälften hade ingen lokal, en majoritet inget starkapital. KRISTIAN BORGLUND, REDAKTÖR FÖR METROJOBB.SE METROJOBB@METRO.SE

Vitsig

”Jag anställer bara göteborgare.”

METROJOBB.SE 18

www.metro.se tisdag 2012-06-19

Det får oss att driva eget företag Vad är lockande med att vara företagare? Nu har drivkrafterna kartlagts – och de är rejält annorlunda i dag än på 80-talet då Nadja och Anuta föddes. Drivkrafterna bland många av dagens företagare kan sammanfattas med ordet frihet, och 74 procent uppger att de känner sig stolta för att de är företagare. Den som kan säga ”jag driver eget” möts oftare med beundran än tidigare. – På 80-talet blev många företagare snarare sedda som skurkar, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd på Företagarna, som med rapporten ”Det nya företagandet” beskriver förändringarna i det svenska företagandet. – I dag anser man inte längre att man måste vara en speciell sorts människa för att bli företagare. Det handlar i dag mer om att våga. Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn vågade. De har valt att starta en juristbyrå där deras spåkkunskaper och kulturella rötter i Irak respektive Iran tas tillvara. – Våra bakgrunder hjälper oss att få förtroenden och skapa personligare möten. För oss är det oerhört viktigt att klienten verkligen förstår sitt ärende. Deras personliga drivkrafter i företagandet skiljer sig något åt: – För min del handlar det om att vara kvinna över mitt eget liv, att få bestämma hur min arbetssituation och mitt liv ska se ut, säger Nadja Hatem. – För mig handlar det om att få bygga upp något själv, att skapa något större, säger Anuta Sjunghamn. KRISTIAN BORGLUND

EU-kommissionär Cecilia Malmström svarar skämtsamt på en fråga från tidningen Chef om hur hon säkerställer att de hon jobbar med har humor.

metrojobb@metro.se

FLER JOBBTIPS PÅ

Lediga jobb

BYT UPP DIG 3 jobb du kan söka i dag på Metrojobb.se

1 IT-säljare. Centiro i Stockholm söker efter någon som har ett eget driv och älskar att göra affärer. Du är strukturerad och en god lyssnare.

2 Sekreterare. Proffice söker en receptionist/sekreterare till en av sina kunder i Göteborg. Året ut med chans till förlängning.

Nadja Hatem och Anuta Sjunghamn driver en juristbyrå. Deras egna drivkrafter är att få bestämma över sin egen arbetssituation och att ”få bygga upp något själv, att skapa något större”. FOTO: ERIC ROXFELT

Fler drivkrafter till eget företagande Självförverkligande

Stolthet

Frihet

Att vara företagare i dag är något personligt och handlar om att ta sin egen väg snarare än att följa i någon annans fotspår. Att förverkliga sin affärsidé kommer först på fjärde plats bland de mest vanliga drivkrafterna, medan tjäna mer pengar hamnar på sjunde.

Drygt sju av tio företagare känner sig stolta när de berättar för andra att de driver företag, och lika många upplever att folk reagerar positivt när de får höra om deras karriärval. Att vara företagare är en stark identitetsbärare.

För företagare mitt i karriären är friheten över den egna tiden mest motiverande. För yngre handlar det mer om friheten att få jobba med sin passion. För äldre över 55 är möjligheten att kunna jobba efter pensionen något som lockar hos många.

SIBA söker:

3 Java-utvecklare. Adecco söker en Java-utvecklare för ett jobb på Sony i Lund. Du kommer att jobba med systemutveckling.

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till företag i Storgöteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga för att de skall passa våra hyresgästers behov Vårt kontor ligger i Kungälv, och med 30 medarbetare bygger vi över 3 000 kvm lokalyta per år. Största delen av våra 150 000 kvm fastigheter ligger i Kungälv och på Hisingen.

· Affärsområdeschef

hyr ut anpassade lokaler

· Löneadministratör

UTHYRARE AV LOKALER

· Varuförsörjare

Du hyr ut lokaler och är även ansvarig för relationerna med våra befintliga hyresgäster under hela hyrestiden. I arbetet ingår marknadsföring och att svara för de affärsmässiga avtalen med hyresgästerna vid ombyggnader och uthyrningar.

Telefoni och GPS

· Inköpare För mer information gå in på www.siba.se

Du är duktig på att vårda relationer. Du har mycket stort driv i att göra affärer, och god erfarenhet från säljande befattningar. Med dig har du kunskaper i juridik, fastighetsförvaltning eller ombyggnationer. Skicka din ansökan senast 24 juni till mats.berntsson@ytterbygg.se


& p o l l ö r B t s e f r a Somm

Vill du vara med och förverkliga våra visioner om Sveriges bästa lägerverksamhet? Du är den som ser till att lägervistelsen genomsyras av Lust, Äventyr, Gemenskap, Engagemang och Respekt. INSPIRERAS PÅ METROMODE.SE

Lägerpersonal till Lägerverksamheten Social Resursförvaltning

Sök jobbet på goteborg.se/ledigajobb Vårt jobb är att skapa en bra vardag för alla göteborgare och att utveckla Göteborg för framtiden. I Göteborgs Stad finns 48 000 medarbetare i 100 olika yrken. Du kan välja många intressanta jobb och ta nya utmaningar på en stor intern arbetsmarknad.

Vill du tjäna 50 Lax i månaden?

Gryning Vård AB är ett av landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna med beroendeproblematik. Gryning driver både behandlingshem, familjehem, öppenvårdsverksamheter, asylboende samt LSSenheter och har 38 verksamheter belägna inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte. Läs mer om Gryning på vår hemsida www.gryning.se.

Gryning söker

enhetschef till Solsidan i Skara Mer information finns på vår hemsida www.gryning.se under lediga tjänster.

Vi söker duktiga säljare till avdelning i Göteborg Arbete vardagar mellan 16.30-21.30. Helg mellan 12-18. Bra lön till rätt person. Tidigare erfarenheter av försäljning är meriterande. Dip lom CV, personligt brev + bild till gustav@fiskbilen.se 2011 Ett av

För mer info se www.fiskbilen.se/jobb Øystein Løseth Vd och koncern chef, Vattenfa ll

Obs! Ett

Sve Sca nsk laeaHo Fisldin kbilen Sverig g AB es Gasell AB företa g 2011

Gasellfö retagen bidrar till att skapa nya jobb i Sverige Offentli En Gasell . ggjort En omsätt minst fyra har: årsredo ning som De senaste överstig visningar. Minst tio anställd er 10 Mkr. tre Under Ett samlat samma åren kontinu a. period erligt rörelse ökat minst I allt väsentl resultat fördubb omsättningen. för de igt vuxit lat organis fyra räkensk sin omsätt ning. En Gasell kt, inte apsåren som är har också genom förvärv positivt sunda . finanse eller fusione r. r.

Ted Söderh olm Vd,

DHL

Express

Thoma Anders s son Vd,

Volvo Personb ilar Sverige

fåtal pl

atser k

Chefred Peter Fellma aktör, Dagen n s industr i Christin Lugnet a General direktör Tillväxt , verket

Catrin Fransso n Chef Svensk bankrör Swedbaelse, nk

Sverker

Hanner vall Chef Företag tjänster, sTelia Sonera

Peter Bodin Vd, Grant Thornto n

Göran Lundw all Vd och koncern chef, Almi

★ VI SÖKER EN KOCK ★ till vårt framgångsrika team med vana att arbeta med kvalitet och kvantitet samtidigt. Du ska bli vår grillkock (då menar vi riktig rotisseur ingen korvkioskkock) och var en go’ gubbe.

var!

Truckutbildning! Startar på Hisingen 28-29 juni samt 5-6 juli

Pris 2750:-

www.truckutbildarna.se • 031-757 20 90

Vi behöver även X-kockar. Tjänsten söks hos vår köksmästare Patrice Viazzo Tel: 0739-75 44 67 eller E-mail: patrice@danilorestaurang.se

Jag gör det möjligt att bygga i Göteborg

Mest vingar för pengarna Direkt från Landvetter Barcelona

449:-

Gran Canaria 949:-

Göteborg står inför många utmaningar framöver med flera stora stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt där Älvstaden och Västlänken tillhör de viktigare. För att möta efterfrågan behöver vi fler medarbetare och nyckelkompetenser. Stadsbyggnadskontoret söker nu:

Kreta

449:-

London

399:-

Malaga

449:-

Mallorca

449:-

Byggnadsinspektör Geotekniker/geolog Utvecklingsledare Visualiserare

Nice

449:-

Rom

449:-

Salzburg

399:-

Stockholm

249:-

Teneriffa

949:-

Sök jobbet på goteborg.se/ledigajobb

Vårt jobb är att skapa en bra vardag för alla göteborgare och att utveckla Göteborg för framtiden. I Göteborgs Stad finns 48 000 medarbetare i 66 olika yrken. Du kan välja många intressanta jobb och ta nya utmaningar på en stor intern arbetsmarknad.

NYHET

Mest vingar för pengarna

Boka på norwegian.com Samtliga priser är frånpriser, gäller enkel resa och inkluderar skatter, avgifter och bränsletillägg. Begränsat antal platser.

ÄR DU REDO FÖR NÄSTA STEG I KARIÄREN? Sök nytt jobb på www.metrojobb.se

Jag gör Saras läger till äventyr!


STIL 20

www.metro.se tisdag 2012-06-19

Festklädd i sommar

Daniel bloggar

DANIEL LINDSTRÖM Modechef på tidningen Café

Sommarens fester och bröllop står runt knuten. Petra Tungården guidar dig till de stiligaste köpen under 5 000 kronor och Cafés Johan Hurtig tipsar om vad du ska tänka på när du köper kostym. Något som är viktigt att ha i bakhuvudet när du köper kostym är att i nästan alla fall räkna in skräddarkostnad. – Det är väldigt få som har turen att hitta en kostym som sitter som en smäck, utan justeringar – så räkna in en skräddare i din budget. Du måste nästan alltid justera detaljer som byxlängd, armlängd och ofta byxvidd, säger Cafés modereporter Johan Hurtig. Den svarta kostymen fungerar till allt, men kan ibland kännas aningen formell. Marinblått är den mest användbara färgen för den som köper sin första kostym – den passar att bära året om och fungerar i de flesta sammanhang. – Den klassiskt marinblåa kostymen är den bästa investeringen och ett väldigt användbart nyckelplagg i garderoben. Satsa på en i finare ullkvalitet som fungerar lika bra vintersom sommartid. Ull är tvärtemot vad man tror väldigt svalt, om du inte väljer en allt för tät stickad variant. Liva upp kostymen med attribut. – Låt flugan vila ett tag! Om du ska bära slips, skippa den traditionsenliga sidenslipsen och våga prova något nytt. Prova en virkad- eller bomullsslips eller varför inte en paisleymönstrad. Väljer du i stället att satsa på en näsduk, låt den inte äta upp fickan och sno allt strålkastarljus, låt den bara anas.

995 kr J Lindeberg

1 499 kr H&M

Daniel visar lite bilder på plaggen som når butikerna i juli.

2 200 kr

999 kr

Richard James

Acne

!

BRA KÖP

199 kr

1 150 kr

Amanda Christensen

Drake’s

METRO ÄLSKAR

PETRA TUNGÅRDEN

STIL I SAMARBETE MED

”Filippa K visade en av de bästa svenska herrkollektionerna för hösten 2012 under Mercedes-Benz Fashion Week i januari.”

1 840 kr

Emporio Armani

”Det är lite konstigt att ett så diskret profilerat företag väljer att samarbeta med H & M.”

499 kr H&M

€ BÄSTA PRIS

Sommarresor

fr 145 KR Nu finns det extra många billiga sommarbiljetter!

Erbjudandet gäller resor med SJ Snabbtåg under perioden 14/6 –12/8. Köp dem via sj.se, 0771-75 75 75, i SJ Resebutik eller hos din resebyrå. Villkor och fler sommarerbjudanden hittar du på sj.se/sommar. Trevlig resa!

Dolce & Gabbana.

Daniel undrande till Martin Margielas samarbete med H & M.


2

FOTBOLLS-EM 32 22

www.metro.se tisdag 2012-06-19

De vill vinna i kväll

SPORT

Zlatan Ibrahimovic, Olof Mellberg och Kim Källström – stommen i det svenska fotbollslandslaget under EM. Hur kommer det att se ut i höst? / FOTO: SCANPIX

Kalsong-böter

Dyrt målfirande för Bendtner Danmarks anfallare Nicklas Bendtner stängs av i en tävlingslandskamp och får böta 100 000 euro för att ha visat otillåten reklam för ett spelbolag på sina kalsonger i danskarnas match mot Portugal. TT

Sverige är ute ur EM – men trots fiaskot har spelarna inte tappat motivationen. När förbundskapten Erik Hamrén erbjöd frivillig träning dök samtliga upp. – Jag blev väldigt, väldigt glad, säger han. EM I POLEN OCH UKRAINA Efter den tunga förlusten mot England var det trötta ben och slitna huvuden som på något sätt skulle hitta motivation och inspiration för matchen mot Frankrike. Hamrén var orolig och erbjöd frivillig träning, men det var ingen som ville ha ledigt. – Det visar att de tror på det som jag tror på, att det här gänget kan bli riktigt bra. Vi har gjort allt som vi ska. Vi har druckit det vi ska dricka, vi har ätit det vi skulle käka, vi har gjort ”teamwork”-saker. De har lagt ner otroligt mycket tid och kraft på allt detta och det gör ont, för mig personligen, att vi fått så dåligt betalt för det, säger Hamrén. Dagen före avslutningsmatchen gjorde förbundskaptenen också klart att han inte ser matchen som ett bra läge att spela in en VM-kvalelva för framtiden, eller att ge spelare som inte fått någon speltid chansen. Han vill, helt enkelt, vinna matchen. – Vinner vi så har vi inte tre poäng med oss i VMkvalet, men vi får med oss en hel del självförtroende. Och en seger är inte bara för oss, det är också för våra

supportrar. Men framför allt så handlar det om självrespekt. Vi ska göra allt vi kan för att vinna. Svenska landslagets mittfältare Kim Källström pratade på gårdagens presskonferens i Kiev om vad som inte har fungerat för Sverige i fotbolls-EM. – Det är många små delar som inte funkat som de ska. Vi har saknat effektivitet i de båda straffområdena. Vi har skapat väldigt mycket målchanser men inte lyckats pilla in alla i mål. Fotboll handlar till slut om resultatet och det är i straffområdet mycket avgörs. Kim Källström fick också en fråga om svensk landslagsfotbolls framtid: – För egen del känns det väldigt bra. Trots att vi har haft två resultat som inte gått med oss. Om frågan är om jag ska lägga ner så är svaret ”absolut inte”. Jag Sveriges förbundskapten Erik Hamrén ser inte matchen mot Frankrike som ett förspel till det kommande VM-kvalet: ” En seger hoppas ha förtroende från vinna”, lovade Hamrén på gårdagens presskonferens. Matchen mot Frankrike är Sveriges sista chans att ta poäng i EM 2012. På Erik så att vi kan ta oss in i ett spännande VM-kval. Rasmus Elm och Johan Elmander är inte med i EMstartelvan mot Frankrike. rätt man att vara svensk i kväll kan få rejäla konseAnalys Elm känner sig krasslig och förbundskapten. kvenser framöver. har problem med ett knä Men det där är den enda Skulle Sverige förlora LEIF medan Elmander ska vila negativa biten. klart i kväll så måste man GRANLIND sin skadade fot. Tittar man med lite glaundra hur det är med förMetros Däremot är Jonas Olsson dare blågula ögon så har troendet för Erik Hamrén. EM-expert tillbaka i truppen efter att Hamrén all chans i världen I så fall har han problem. ha blivit pappa. i kväll att göra ett bra avOch då måste han åtminsEn betydelselös match i stamp inför VM-kvalet. tone fundera på om han är kväll? Glöm det. Resultatet NICLAS GREEN/TT

RESULTATET MOT FRANKRIKE KAN FÅ

5 LEIFS EMPLOCK

Fotbollsvänner

”Från landslaget har det framför allt varit Zlatan, ’Danne’ Majstorovic och ’Salle’ (Östlund).” Den snart pensionerade landslagsbacken Olof Mellberg svarar på frågan om vilka spelare han håller kontakten med privat. TT

Dagens klick: Byggde stadion – protesterar Byggarbetare i Gdansk demonstrerar genom att blockera vägen som leder till Arenastadion. De protesterar eftersom de hävdar att de inte får betalt för byggnadsarbetet. / CZAREK SOKOLOWSKI/AP

Snackisen. Wayne Rooney kliver in i handlingarna – och vill bryta måltorkan Nu står Englands Wayne Rooney i vägen för Ukrainas drömmar om kvartsfinal. – Jag känner mig bra. Jag känner mig redo och sugen att gå ut på plan, säger Rooney. En utvisning mot Montenegro i Englands sista kvalmatch i höstas har hit-

tills hållit honom borta från spel i EM. Nu kliver han in i ett läge där det räcker med oavgjort för att säkra engelskt avancemang. Men vad kan han bidra med? Faktum är att Rooney inte gjort några mästerskapsmål för England sedan EM 2004. TT


33 FOTBOLLS-EM 23

www.metro.se tisdag 2012-06-19

– för fansen Nya tag mot VM-kvalet

Röster om Blågults framtid

”Det viktigaste är att de äldre spelarna fortsätter i landslaget i höst, och att vi får våren på oss att bygga nytt.” Thomas Ravelli, före detta målvakt och VM-bronshjälte från 1994.

”I U21-landslaget har vi inte lika stark konkurrens bland backlinjespelarna. Där kan jag se en fara i svensk fotboll.” Håkan Ericson, förbundskapten för U 21-landslaget.

”Jag tycker att framtiden ser ganska bra ut för svensk fotboll. Många unga kommer ut i proffslivet tidigt.” Stefan Selakovic, landslagsmeriterad anfallare, IFK Göteborg. är inte bara för oss, det är också för våra supportrar. Vi ska göra allt vi kan för att bilden syns Hamrén tillsammans med landslagets presschef Hans Hultman. /SCANPIX

REJÄLA KONSEKVENSER Då vet han att Sverige fortfarande kan störa de stora nationerna och det är nog Sverige tvunget till i åtminstone en match mot Tyskland i kvalspelet. Hamrén kan ge Sverige hedern tillbaka. I idrotten ger det väldigt mycket

respekt när avsågade lag vinner eller spelar oavgjort när de inte har något sportsligt att spela för. I USA är det en ära att agera ”spoiler”, förstörare, för titeljagande lag. Ha den äran i kväll, Sverige.

”Vi är några unga spelare som knackar på dörren till landslaget. Jag hoppas det kan bli en liten föryngring nu, och först i kön står John Guidetti.” Albin Ekdal, 1 A-landskamp, till vardags proffs i Cagliari, Serie A.

Kolla, det här spelar Sverige för i kväll Hedern

1

Sverige är på väg att göra sitt sämsta mästerskap sedan VM 1990. Lita på att spelarna vill undvika att bli ihågkomna för det. Om Sverige stör Frankrike så kommer respekten för blågult tillbaka.

Framtiden

2

Ett bra resultat blir ett avstamp inför VM-kvalet i höst. Det här är den ultimata träningsmatchen – ett lag har ju mycket att spela för. Kan Sverige störa Frankrike är mycket vunnet inför hösten.

Pengarna

3

Sverige får drygt 4,5 miljoner kronor om man spelar oavgjort i kväll. Skulle Frankrike besegras får Sverige drygt 9 miljoner kronor. De här miljonerna är inte kaffepengar direkt.


24

www.metro.se tisdag 2012-06-19

ÖGONKLINIKEN

A PART OF NORDIC VISION CLINICS

15% på allt du handlar t.o.m. 24/6 Ange kod “sommar” i kassan.

Vibratorer Dildo Strippstänger

DVD Spel Sexiga underkläder Erotiska böcker Dominans Skor

Spanien och Italien klara för kvartsfinal

ELISA ´ S LINNEA OLSSON TIMBUKTU SIW MALMKVIST MANOLITO GÖTEBORGS KULTURKALAS 2012 14-19 AUGUSTI

Y SU TRABUCO GOTEBORG.COM/KULTURKALASET

Spanien mötte Kroatien och Italien tog sig an redan avsågade Irland när de två EM-kvartsfinalisterna i grupp C skulle utses. Spanien och Kroatien bjöd på en relativt händelsefattig första halvlek som slutade 0–0. I den andra matchen nickade Antonio Cassano in Italiens ledningsmål – vilket just då förde upp laget som etta i gruppen. Och Spanien tog ledningen genom Navas i slutminuterna. Slutresultatet 0–1 mellan Kroatien–Spanien och 2–0 mellan Italien–Irland innebär att Spanien slutade etta i gruppen före Italien. /FOTO: SCANPIX

Fotbolls-EM

Ryssland får böta efter publikstök

Sjevtjenko kanske i spelbart skick

Rysslands fotbollsförbund får böta 30 000 euro för åskådarincidenter i samband med Rysslands match mot Polen. Det är andra gången i EM som Ryssland bötfälls. Efter första matchen mot Tjeckien fick man 120 000 euro i böter och hotades med sex poängs avdrag i det kommande EM-kvalet. TT

Andrij Sjevtjenko, tvåmålsskytt mot Sverige i lagens första match i fotbolls-EM, fanns med på Ukrainas träning i Donetsk i går. Detta trots farhågor om att en knäskada skulle kunna hindra honom från spel mot England i kväll. Ukraina måste vinna mot England för att nå kvartsfinal. TT

Fotbolls-EM

“Sådan är fotbollen, allt kan hända. Grekland var tvungna att vinna, och det är samma läge som vi har”. På grund av förlusten mot Frankrike måste Ukraina slå England i kväll för att inte värdlandets EM ska vara över. Ukrainas anfallare Andrij Voronin jämförde med Rysslands överraskande sorti från i lördags. TT • TV4 Sport Xtra, 20.45

Handboll. Efter fiaskot i VM-kvalet – nu laddar landslaget om mot OS

Boxning

“Jag är skitlycklig. Det känns skithäftigt att få vara med”. Boxaren Anna Laurell fick beskedet att hon får ett wildcard till OS. Laurell har varit drivande för att få med damboxningen på OS-programmet. Hon är dessutom 32 år och åldersgränsen är satt till 34 år, så gårdagens besked var extra glädjande. TT

GÖTEBORGS KULTURKALAS 2012

Fotbolls-EM

Efter helgens misslyckade VM-kval mot Montenegro har förväntningarna på det svenska herrlaget i OShandbollen minskat. Det svenska OS-laget presenterades i går och förbundskapten Staffan Olsson medgav med att kvalfloppen är något laget måste bearbeta innan de kan börja tänka framåt. – Det går inte att sopa det här under mattan utan vi måste ta tag i det. Vi ska gå riktigt djupt ner i det men vi ska komma upp ur det så fort som möjligt, säger Olsson. OS-truppen innehöll inga större överraskningar men

väl ett glädjeämne i Jonas Källman som är tillbaka efter att ha tackat nej till VM-kvalet. Vad har ni för målsättning i OS? – Vår uppfattning är att vi ska gå till kvartsfinal, säger Olsson. TT

Förbundskaptenerna Staffan Olsson och Ola Lindgren. /SCANPIX


Tisdag 19 juni 2012

A NN O N S

pling

Tipsa Pling: e-post: pling@vasttrafik.se Västtrafik: Har du frågor om tider, priser och biljetter eller vill lämna synpunkter på kollektivtrafiken – ring: 0771-41 43 00

Västtrafik Box 405, 401 26 Göteborg www.vasttrafik.se Produktion: www.newsroom.se

Din guide till kollektivtrafiken

trafiknytt

De äro tusenden...

Till och med den 18 augusti kan inga spårvagnar köra mellan Gamlestadstorget och Angered centrum på grund av ett spårarbete. Linjerna 4, 8 och 9 vänder vid Gamlestadstorget och buss ersätter mellan Gamlestadstorget och Angered centrum. Linjerna 73, 75 och 76 förlängs från Angered direkt till Gamlestadstorget under arbetet.

1 500 olika sorter i betydligt fler exemplar. Rosariet i Trädgårdsföreningen ståtar med en av Europas främsta samlingar av rosor. Under de kommande veckorna står de i full blom. Rosariet fyller dessutom 25 år och uppmärksammar jubileet med aktiviteter under hela sommaren.

Nu har linje 63 ny linjesträckning och går enbart mellan Centralstationen och Korsvägen via Gårda. Det innebär att hållplatserna Postterminalen och Partihallarna är indragna. Trafiken i Skår ersätts av linje 62. Nu vänder linje 771 vid Heden. Hållplatserna Nils Ericsonterminalen, Brunnsparken, Kungsportsplatsen och Berzeliigatan dras in. Anledningen är framkomlighetsproblem i centrala Göteborg. Stationerna i Lindome och Anneberg är stängda till och med 26 augusti på grund av att plattformarna ska förlängas. Ersättningsbuss går två gånger i timmen Kållered–Lindome–Anneberg–Hede–Kungsbacka. Bussarnas tidtabeller är anpassade för byte till tåg i Kållered. Kungsbackapendeln går hela sträckan mellan Göteborg och Kungsbacka utan att stanna i Lindome och Anneberg.

FOTO: HANNA LINDAHL

Besök oasen som får stadens brus att blekna Rosariet firar 25 år med ”Rosenfest” och aktiviteter Trädgårdsföreningen har varit en oas för göteborgarna i 170 år. I år fyller Rosariet 25 år och med fri entré till parken får alla möjlighet att njuta av en av Europas främsta rosensamlingar. Pling tipsar om en sommarutflykt – mitt i stadens brus.

Utflyktstips En mild, honungsblommig doft möter oss när vi närmar oss Rosariet i Trädgårdsföreningen. Trots att det är tidigt på säsongen blommar här redan i alla tänkbara nyanser av rött, rosa, orange, gult och vitt. Ljudet av staden bleknar för en stund till förmån för humlors surr och porlande vatten – och till skriet från en och annan glupsk fiskmås som håller sig framme vid uteserveringen.

Upptäck Göteborg från spårvagnen. Ladda ner vår app och få en guidad tur direkt i mobilen.

Skänktes till kommunen Rosariet har funnits i Trädgårdsföreningen i 25 år. Grunden utgörs av en stor samling rosor som skänktes till Göteborgs kommun av kyrkoherden Göte Haglund från Ingelstad i Småland.

a, Res fyr betala för en!

fakta TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

• Parken är öppen alla dagar klockan 7 till 20. Fri entré. Palmhuset är öppet från klockan 10 till 20. • I parken finns flera kaféer och toaletter. • Information finns i Palmhusets entré. • Det går fint att ta med egen mat och ha picknick i parken. Men det är inte tillåtet att grilla, ha med husdjur, cykla eller röka i Trädgårdsföreningen. • Närmaste hållplatser med kollektivtrafik är Drottningtorget (ingång till parken via Slussgatan) eller Kungsportsplatsen (ingång från Södra vägen mitt emot Bältespännarparken).

Sedan 1987 har parken kunnat stoltsera med en av de främsta rosensamlingarna i Europa. I dag finns här cirka 1 500 olika sorters rosor. Antalet plantor är många fler än så eftersom flera sorter finns i många exemplar. ”Överdådigt” är ett ord som ligger nära till hands när det blommar som mest i slutet av juni och början av juli. Rosariet består av två delar. Dels Rosovalen där de moderna rosorna är sorterade i grupper. Dels Rosparken där de gammaldags sorterna samsas med perenner som nepeta

och steppsalvia. – Rosariet sköts helt ekologiskt, det är vi en av de första parker i världen som lyckas med, säger Susanna Zachau, trädgårdsmästare och ansvarig för Rosariet. Hon har arbetet i parken i nästan tio år och hennes egen favorit är pimpinellrosorna. – De blommar tidigt och är väldigt vackra. Dessutom är det en ganska stabil och lättodlad art, ett bra alternativ när man ska odla rosor på västkusten.

Susanna Zachau håller just på att sätta ned det senaste tillskottet till Rosariet, en art som kom 2010 och heter Black Forest Rose. – Men vi kommer faktiskt att döpa om den här sorten. Vilket namn det blir? Det avslöjas på Rosenfesten den 30 juni! Hanna Lindahl

Pågår hela sommaren I år firar Rosariet alltså 25-årsjubileum och det kommer att uppmärksammas hela sommaren. Helgen den 30 juni och 1 juli, när allra flest rosor står i blom och parken är som allra vackrast, firas Rosenfesten med utställningar, seminarier och aktiviteter. Den första veckan i juli har blomsterkreatören Gunnar Kaj en utställning som kallas ”Tusen och en ros”. Två onsdagar i början av september guidar Svenska rosensällskapet bland artrosornas nypon och i oktober, från den 6 till 21, kan man provsmaka olika sorters nypon på en utställning i Palmhuset.

I firartagen. Susanna Zachau på Rosariet laddar för den stora Rosenfesten sista juni.

Tips! Du som fyllt 20 år får ta med tre personer under 20 år utan extra kostnad när du reser med periodkort eller 1- och 3-dygnsbiljetter på Västtrafiks fordon inom Västtrafiks område.


3 NÖJE

”Jag blev arg och frustrerad och tänkte: Varför nu? Jag har familj och det ska vara viktigast av allt.” Jack Osbourne till tidningen People om att han har diagnostiserats med sjukdomen MS. METRO

”Grymt att ha blivit signade” Debutskiva. State of Drama har haft några dagar på sig att samla sig efter segern i Metro On Stage. Nu vill de släppa sin debutskiva. – Vi har möten inbokade med management och skivbolag, säger sångaren Emil Gullhamn.

Kändisar

26

www.metro.se tisdag 2012-06-19

Lugnet har lagt sig efter att årets Metro On Stage-tävling är över. Men för vinnarna i State of Drama har karriären fått ny fart. – Vi har varit i kontakt med några intressenter och vi har möten inbokade med management och skivbolag. Drömmen är att kunna göra

Vinnarna • Medlemmar. State of Drama består av: Emil Gullhamn, 27, Borås, sång, Sebastian Hallifax, 29, Borås, trummor, Stefan Koro, 25, Örebro, keyboard, John Isaksson, 24, Göteborg, bas och Rickard Olausson, 26. Göteborg, gitarr. Aktuella. Vinnare i Metro On Stage 2012.

musik på heltid och åka ut och spela, säger sångaren Emil Gullhamn, 27. Vad betyder vinsten för er? – Den betyder att vi har fått lite bekräftelse. Vi har en platta redo som vi vill släppa, vi vill nå ut till alla, säger Emil Gullham. I vinsten ingår marknads-

Se och lyssna på konserten som gav segern

State of Drama vinnare

Ladda ner appen på pointcloud.metro.se och sikta mot bilden med mobilen

föring värd 3,5 miljoner kronor i Metros olika kanaler, att signas av förlaget Warner/Chappell Music och spela in en ep-master i en studio. – Det är sjukt bra. Marknadsföring är A och O och det är grymt att ha blivit signade, säger Emil Gullhamn. State of Drama kommer även att spela på Malmö Beach Event den 6 juli och på Way Out West-festivalens klubbdel Stay Out West den 9–11 augusti. – Det ska bli jättekul att spela på Way Out West eftersom John kommer från Göteborg. – Vi vill lira överallt så båda gigen ska bli grymma, säger Emil Gullhamn. EMMA BJÖRKMAN emma.bjorkman@metro.se

State of Drama vann både publikens och juryns gunst med sitt bidrag ”Can’t find you anywhere” i torsdags på Kägelbanan i Stockholm och firade rejält. – Det var en lång natt på krogen med drinkar och champagne. Några av oss firade ända till lördagen, säger sångaren Emil Gullhamn, 27. FOTO: HENRY LUNDHOLM

www.peugeotcenter.com

Vi vill inte gärna skryta men här är tre riktigt vassa deals

Large

X-Large

PEUGEOT EXPERT

PEUGEOT BOXER

Medium PEUGEOT PARTNER

9 st Kvar

Ord. pris:

Spara: Nu från: Leasing. fr:

124 500 kr

Ord. pris:

114 900 kr

Spara: Nu från:

1 296 kr/mån*

Leasing. fr:

9 600 kr

4 st Kvar

8 st Kvar

202 000 kr

Ord. pris:

245 900 kr

179 900 kr

Spara: Nu från:

214 900 kr

2 266 kr/mån*

Leasing. fr:

3 631 kr/mån*

22 100 kr

31 000 kr

AC, CD-Radio, ESP,

AC, CD-Radio, Komfortmellanvägg,

AC, CD-Radio, Webasto med tidur,

Skyddsinklädnad väggar skåp.

ESP, skyddsinklädnad vägg & golv.

skyddsinklädnad vägg & golv m.m.

Garantier: Peugeot lämnar 3 års nybilsgaranti med väg-assistans, 5 års rostskyddsgaranti, 2 års lackgaranti. *Leasingförslag: Leasingperiod 36månader. Partner: Första förhöjd hyra 30%, restvärde 40% Månadskostnad 1296 kr. Expert: Första förhöjd hyra 30%, restvärde 35%. Månadskostnad 2266 kr Boxer: Första förhöjd hyra 20%, restvärde 30%. Månadskostnad 3631 kr. Alla priser exkl.moms. Bilarna på bilden kan vara extrutrustade. Reservation för skriv- eller tryckfel och slutförsäljning.

ÅR

3 års NYBILSGARANTI & PEUGEOT ASSISTANCE

Hildedalsgatan 1 & Aröds Industriväg 2A 031-89 79 70 Öppettider: Månd - Fred 9 -18


27

www.metro.se tisdag 2012-06-19

”Vi ser fram emot vad Sverige har att erbjuda” Sverigespelning. I dag kommer Rix FM Festival till Göteborg. Australiska Sons of Midnight är ett av banden som uppträder. – Det ska bli riktigt kul, säger sångaren Conrad Sewell. Bröllopsdags

Rix FM Festival är ute på sin årliga turné. Nu har turen kommit till Götaplatsen i Göteborg. För de fem killarna i Sons of Midnight är turnén ett sätt att bekanta sig med de svenska fansen – det är första gången de spelar i Sverige. – Vi är nyfikna på de svenska artisterna som är med, vi ser fram emot att se vad Sverige har att erbjuda, Avslöjar spänningar

säger Conrad Sewell. Vad har ni för uppfattning om Sverige? – Att det som sägs att tjejerna här är så snygga stämmer. Faktum är att både tjejerna och killarna här ser bra ut. Det är tur att man brukar få uppmärksamhet av att vara med i ett band, vi behöver all hjälp vi kan få, säger gitarristen Matt Coplay, 23.

Corgan kallar Iha för ”skitstövel”

De träffades för första gången för ett år sedan i tv-programmet ”Bonde söker fru”. Nu gifter sig Per-Olov Johnsson, 53, och Susanne Ytterborn, 51. – Man får vänja sig vid att livet kan vara så här underbart och lyckligt, säger han till Aftonbladet. I en intervju med tidningen beskriver han hur han knappt hann avsluta sitt frieri innan hans tilltänkta svarade. – Hon skrek ”ja!” innan jag ens hade frågat färdigt. Det var underbart. Bröllopet äger rum den 4 augusti i Breviks kyrka i Karlsborg. TT SPEKTRA

Albumaktuella Smashing Pumpkins frontman Billy Corgan håller på med sina memoarer. Enligt NME har han lovat att komma med en sanningsenlig redogörelse om sitt liv i bandet och framför allt om spänningarna mellan honom själv och de tre före detta bandmedlemmarna D’Arcy, James Iha och Jimmy Chamberlain. – Jag är färdigt till 75 procent. I intervjun uppger Corgan att han inte har några som helst problem med D’Arcy och Chamberlain. Däremot kallar han James Iha för ”skitstövel”. TT SPEKTRA

ET H

SOM

MAR

emma.bjorkman@metro.se

Men In Black III

Plusstolar!

De är bredare och har extra benutrymme. Läs mer och boka på sf.se. Skånegatan 16. Kassan öppnar 11.00

Alvin och gänget 3 - svenskt tal 95/70 kr (7) 12.30

110 kr (11) 12.45, 14.40, 17.40

EL A

Avengers 3D EN

Sök direkt till specialiserad sjukgymnastik, utan remiss. Du betalar endast 80kr i patientavgift! Frikort gäller. Dr. Saléns gata 12 413 22 Göteborg 031-41 01 71 www.ortorehab.se

135 kr (11) 14.30, 17.50, 21.15

Cabin in the Woods 100 kr (15) 20.40

Chernobyl Diaries

Dark Shadows 105 kr (11) 15.50, 21.20

100 kr (Bt) 14.00, 16.20, 18.40, 21.00

Lorax 3D - svenskt tal 125/100 kr (7) 12.00

Köp/reservera biljett på: sf.se eller mobil.sf.se

Prometheus 3D

135 kr (15) Ti 12.20, 14.40, 12.20, 15.15, 18.10, 21.10 21.00 On-to Snow White 13.50, 16.20, 21.00 105 kr (11) and the Huntsman 110 kr (11) 14.20, 17.20, 20.20 Men In Black III 3D 125 kr (11) 12.40, 15.10, 17.40, 20.50 Spegel, spegel

Moonrise Kingdom

100 kr (11) 16.20, 18.40, 21.30

Mästerkatten 3D - svenskt tal 125/100 kr (7) 12.10, 14.10

– Äventyret om Snövit - svenskt tal

The Dictator

105 kr (11) 14.40, 16.40, 18.40, 20.40 70 kr (Bt) 13.00, 15.00, 17.00

100 kr (15) 17.00, 19.10, 21.20

Piraterna! - sv tal 95/70 kr (7) 12.00

12.40, 18.10

Prinsessan Lillifee 2: Kungstorget. Den lilla enhörningen Kassan öppnar 11.30 - svenskt tal American Pie: 95/70 kr (Bt) Reunion 12.30 20.55

105 kr (Bt) 15.10, 17.50, 20.40

Snow White and the Huntsman

230 kr

Prometheus

110 kr (15) 15.20, 18.30, 20.50

Järnladyn

Välkomna att testa något nytt 30/6-1/7 Tel. 031-192530 www.studieframjandet.se/goteborg

The Dictator

Mörkt vatten

The Hunger Games

Prometheus 3D

Tigers Film - svenskt tal

100 kr (15) 110 kr (11) Svensktextad: 15.20, 20.40 18.10, 21.10 Sci-Fi äventyr a Gary Ross med Jennifer Lawrence Piraterna! - sv tal Speltid: 2 tim 22 min 95/70 kr (7) To 13.20 135 kr (15) Ti 14.30, 18.00, 21.00 On 14.30, 17.45, 21.00 To 14.30, 18.00, 21.00

Snow White and the Huntsman

105 kr (11) 16.10, 18.30

Lorax - svenskt tal

110 kr (11) 15.25, 18.15, 21.15

Men In Black III 3D

Spegel, spegel – Äventyret om Snövit - svenskt tal

95/70 kr (7) To 13.05

125 kr (11) Ti+to 15.30, 18.20 On 15.30

95/70 kr (7) Ti-on 15.40 To 13.10, 15.40

Prisinformation: x(ord)/x(under 12 år) kr Pensionärspris 70 kr (tillägg vid 3D) gäller ej specialvisningar, t ex opera. För info om SF Bios rabattkort se sf.se

Kassan öppnar 17.15 Prometheus 3D ..............................18.15

Mörkt Vatten ..................................19.00 Snow White and the Huntsman .....19.30 The Dictator ...................................21.00 EM-MÅLET Sverige – Frankrike ....20.45

To 13.10

70 kr (Bt)

Var är Bus-Alfons? 40 kr (Bt) Knattebio: To 13.30

What to Expect

Ti-on 15.50, 18.20, 21.15 To 13.15, 15.50, 18.20, 21.15 100 kr (7) Romantisk komedi, Cameron Diaz, Dennis Quaid Speltid: 1 tim 53 min

Älska mig igen

100 kr (7) 15.00, 18.10, 20.40

Plusstolar! På Filmstaden Bergakungen kan du sitta på extra bekväma Plusstolar. De är bredare och har extra benutrymme. Läs mer och boka på sf.se. GARAGEFILM PRESENTERAR

Kungsbacka 0300-104 78 www.facklan.se

SOMMAR-WEEKEND PÅ FALKGATAN 7

100 kr (11)

Hotell Marigold Tillträde till lounge/bar 1 tim innan föreställning. Läsk och popcorn ingår. Inga rabatter gäller. 18 år.

Moonrise Kingdom

105 kr (11) Ti-on 15.15, 17.40, 20.30 Ti-on 17.30, 20.50 To 13.00, 15.15, 17.40, 100 kr (7) 20.30 100 kr (11) To 13.20, 17.30, 20.50

What to Expect

BIOPROGRAM TISDAG 19 JUNI 2012 Sommarstängt 15-28/6 Premiär 29/6: Weekend

Den perfekta sommarpresenten

Tigers Film - sv tal

Mörkt vatten

18.30, 21.30

THE AMAZING SPIDER-MAN 3 JULI COCKPIT 13 JULI THE DARK KNIGHT RISES 25 JULI MADAGASKAR 3 1 AUGUSTI SNABBA CASH II 17 AUGUSTI

95/70 kr (7) 12.00, 14.30

100 kr (15) 19.00, 21.30

LOL

Lindy Hop • Re-design • Bachata • Breakdance Baby salsa • Stepp • Våga sjunga! Orientalisk dans • Hip Hop • Moonwalk m.m.

Sons of Midnight är ett av banden som spelar på Rix FM Festival på Götaplatsen i dag. – Det ska bli riktigt kul. Lineupen är bra, det ska bli kul att spela med de andra, säger Conrad Sewell. FOTO: ANDREAS H NILSSON

EMMA BJÖRKMAN

MEN IN BLACK 3 23 MAJ PROMETHEUS 1 JUNI SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN 8 JUNI ICE AGE 4: JORDEN SKAKAR LOSS 27 JUNI

Avengers

HAR DU ONT?

När: I dag från klockan 16. Var: Götaplatsen i Göteborg. Artister som uppträder: Sons of Midnight, Danny, Darin, Dead by April, Lisa Miskovsky, Loreen, Moa Lignell och Molly Sandén.

BIOPROGRAM 19 – 21 JUNI

”Bonde söker fru”Per-Olov gifter sig

ÖPP

Rix FM Festival

EN FILM I REGI AV MÅRTEN KLINGBERG

BIOPROGRAM MÅNDAG 18 JUNI 2012

BIOPRO

EFTER MANUS AV ERIK AHRNBOM

Kungsbacka 0300-104 78 www.facklan.se

JONAS ON NAS A KARLSSO KARLSSON Kassan öppnar 18.30 Sommarstängt 15-28/6 JO Snow White and the Huntsman Premiär 29/6: Weekend ........................................................19.30 Prometheus 3D ..............................19.00 Mörkt Vatten ..................................19.00 hon är han är valle kvinnlig SAGA BIO SKÄRHAMN andersson pilot

MÅNDAG 18 J

Sommarstängt 15 Premiär 29/6: Wee

SAGA BIO SKÄRHAMN Sommarstängt. Öppnar åter 27 juli.

LOL ................................................19.00

BIOPREMIÄR 13 JULI www.facebook.com/FilmenCockpit

Sommarstängt. Öppnar åter 27 juli.

LOL ................................................19.00

Sommarstängt. Öp www.facklan.se • www.hagabion.se www.bioroy.se • www.fregattenbio.se

www.facklan.se • www.hagabion.se www.bioroy.se • www.fregattenbio.se

Kassan öppnar 18 Snow White and ............................ Prometheus 3D .. Mörkt Vatten ......

SAGA BIO SKÄR


LÄSARE 28

www.metro.se tisdag 2012-06-19

Insändare

BOLLEN SPELAS 30 MINUTER PER HALVLEK

Fotbolls-EM. Dagens insändarskribent har räknat minuterna som bollen faktiskt är i spel under matcherna i fotbolls-EM. Slutsatsen är att det borde införas effektiv speltid i fotboll, precis som i hockey. Jag har roat mig (nåja) under pågående EM med att ta den tid i matchen som bollen är i spel, det vill säga den effektiva speltiden. Inte i någon match har den effektiva speltiden uppgått till 30 minuter per halvlek. Vänta med att göra inkast, snöra skorna före inspark, spelare som ligger i dödskamp efter sammanstötning (för att efter en kort stund hoppa upp och

fortsätta), inträdesprov till Scenskolan vid varje domslut, sabotera frisparkar och hörnor för att inte tala om hur sakta man kan gå över planen när man ska bli utbytt medan man tar emot och tackar för mängdens jubel, artig som man är. Målvakterna syndar systematiskt mot tidsregeln. Exemplen kan bli många fler men enbart dessa visar, att det är befogat att kräva att man inför effektiv speltid som i till exempel ishockey och basket och, till en del i alla fall, handboll. De aktuella målkamerorna borde vara väsentligt dyrare att införa än reformen att införa effektiv tid, förslagsvis 30 minuter per halvlek. KARL ROOS, FJÄRÅS

Läsartävling

Jag var faktiskt först i solariekön!

JÖRGEN KARLSSON, ASMUNDTORP

Skriv en rolig pratbubbla till bilden till höger. Gör så här: Skriv BILDEN följt av ditt förslag. Skicka SMS till 72700. Varje SMS kostar 5 kr.

Tysklands Lukas Podolski jublar efter att ha gjort mål. Samtidigt fortsätter klockan gå.

Vinnaren får boxen ”Sveriges 101 bästa snapsvisor” (bok och fyra snapsglas) från Bokförlaget Max Ström.

Dagens sudoku och korsord

LAPPLISORNA GÖR BARA SITT JOBB Svar till ”Stoppa parkeringsterrorn” (18/6). Om man är medveten om att man ska till en skolavslutning eller annat jippo där det finns risk för att parkeringsplatserna tar slut – kan man inte överväga att kanske åka kollektivt eller parkera tio minuter bort och sedan knalla den sista biten? Lapplisorna gör bara sitt jobb, parkerar du olagligt och är medveten om det så får du skylla dig själv. MAX

ÅK KOLLEKTIVT TILL AVSLUTNINGEN Svar till ”Stoppa parkeringsterror” (18/6). Eller så gör man som de flesta barn, går, åker kollektivt till skolan. Varför denna hets att ta bilen överallt? Jag har sett kaos vid många skolor vid avslutningar och de flesta är obefogade att ta bilen till. KOLLEKTIVARE OCH ARBETARE I TUNNELBANAN

LURAD PÅ EM-MATCHER När sändningstillstånden delades ut till fotbolls-EM talades inte om att en stor del av matcherna skulle sändas via betalkanalen TV4 Sport Extra. För att få tillgång till denna kanal krävs en HD-förberedd tv-

lågt genom att låta en sådan fjant medverka. Nu handlar programmet om populära artister, som framför sina låtar, och kanske får leda litet allsång. Annat var det på Berghagens, och framför allt, Bosse Larssons tid.

ÄR DET LEMONADVÄDER?

JA

HENRIK SCHEUTZ, HÄSSELBY

Snart behöver du något törstsläckande!

STEK INTE ERA BEBISAR I SOLEN Sean Banan har inte i ”Allsång på Skansen” att göra, tycker insändarskribenten. /HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

apparat och en speciell box för flera tusen kronor. Många intresserade missar sina favoritmacher och känner sig lurade. BESVIKEN

ALLSÅNGEN – INTE FÖR SEAN BANAN Eftersom jag älskar att sjunga fina svenska visor har jag tidigare gillat ”Allsång på Skansen”. De senaste åren har jag tyvärr blivit mycket besviken, då artister som framför rock- och popmusik och till och med så kallad rap – oftast på engelska, vilket definitivt inte passar in – medverkat. Av årets 40 artister/grupper är det endast tio som kan ha någon erfarenhet av att sjunga svenska visor. Vad har den där smaklöse Sean Banan att göra i detta program? Jag kunde inte tro att man kunde sjunka så

Vill bara skicka en vänlig påminnelse om att med solen och värmen kommer stora risker för våra små barn. Ser dagligen spädbarn ”stekas” i solen utan skydd från vare sig solhatt eller parasoll. Tänk på att våra små barns hud är väsentligt mycket känsligare än vuxnas och rekommendationen är att spädbarn inte alls ska vistas i solen. Detta gäller ju inte bara på stranden utan även om man går på stan och solen steker på i vagnen. Förutom att det finns ökad risk för hudcancer längre fram i livet om man bränner sig ofta, så finns det ju faktiskt en risk att bränna sönder barnets ögon! Så kom ihåg att aldrig ställa små barn, speciellt i vagn, med ansiktet mot solen. Se till att införskaffa någon solhatt, luftiga kläder och ett litet parasoll för att skydda de små.

ANNONS

Se krysslösningen

Ladda ner appen från pointcloud.metro.se och sikta på krysset med mobilen

Vinstchans varje dag Skriv KRYSS följt av ordet i det markerade fältet. Skicka sms till 72700 före klockan 24 i dag. Varje sms kostar 5 kronor. Vinnaren får framkallning och frakt av 100 fotografier (format 10 x 15 cm, värde 148 kronor) från PhotoBox.se.

EN MAMMA SOM BARA VILL VÄL

• Mejla ditt inlägg till insandare@metro.se Uppge namn och adress även om du använder signatur. Inläggen kan komma att redigeras. Inskickat inlägg garanterar inte plats i tidningen. • SMS:a ditt inlägg till 72700. Skriv TYCK följt av texten. Du får skriva max 150 tecken. Varje SMS kostar 5 kronor. Inskickat SMS garanterar inte plats i tidningen. Vinnarna presenteras på tisdagar.


VÄDER 29

www.metro.se tisdag 2012-06-19

Göteborg i dag

Regn i norr, sol i söder -5

±0

+5

+10

+15

+20

+25

SPONSORED BY

Uddevalla +30

+16

Lidköping

ELL A ESTR S AV METRO A R E ENT MED PRES ARBETE I SA M

+17

Idag

M DAM

Kungälv Borås Göteborg

+18

+17

Kungsbacka

DJ SAK NOEL

Kiruna

+9

1

+14

+17

2

Varberg

EDDY CABRERA • RIBB ’N BANKS

3

I morgon

+16

Uddevalla

+18

Skellefteå

+17

+13

4

+7

Östersund

+8

Kungälv

6

Borås Göteborg

+18

en sta DJ Sak Noel till Stockholm för Den 28 juni kommer Spaniens stör s året till ser plat 300 ros läsare. Vi har exklusiv spelning endast för Met ner! vän dina och dig för a Tävl att vinna. klubbkväll. Biljetterna går bara

+15

+14

5

Lidköping

Kungsbacka

TÄVLA PÅ WWW.METRO.SE

+16

+14

7

Varberg

Falun 8

Stockholm – Hamburger Börs 28

Torsdag

+20

Uddevalla

Stockholm

+21

Lidköping

+21

+17

+20

9

11

10

TM

Kungälv

Linköping

Göteborg

juni kl 21.30. Åldersgräns 20 år.

+18

Borås Göteborg

+21

In partnership with Metro International

+18

Kungsbacka

12

+20 Varberg

Malmö +20

ANNONS

Ons Tor

Ons Tor

1

7

2

8

3

9

4

1 0

5

1 1

6

1 2

Varmast i går

Vinn kriget mot allergin med Livostin.

®

Livostin® (levokabastin) nässpray/ögondroppar. Läkemedel vid allergiska besvär från näsan eller pollenbesvär från ögon. Läs alltid bipacksedeln, särskilt vid överkänslighet. © McNeil Sweden AB, 169 90 Solna. MNSE-LIV-2012-005

Pollenprognosen Stockholm I dag I morgon Tor Gräs M-H M-H H Björk L L L Sälg/vide i.h i.h i.h Göteborg I dag I morgon Tor Gräs H H H Sälg/vide i.h i.h i.h Björk i.h i.h i.h

(°c)

Norrland Umeå flp +22 Svealand Stockholm +20 Götaland Gladhammar+21

Kallast i går Norrland Ljusnedal Svealand Särna Götaland Ljungby

Blötast i går

(°c) 0 +4 +8

(mm)

Norrland Naimakka 14.2 Svealand Kilsbergen 2.5 Götaland Kroppefjäll 4.7

Världen i morgon (°c) Aten Bangkok Barcelona Helsingfors Hongkong Kanarieöarna Köpenhamn London Los Angeles New York Paris Peking Rio de Janeiro Sydney Tokyo

+30 +31 +28 +17 +29 +25 +18 +19 +26 +29 +16 +31 +26 +13 +28

Malmö I dag I morgon Tor Gräs M-H H+ H+ Sälg/vide i.h i.h i.h Björk i.h i.h i.h KÄLLA: Svenska pollenlaboratorier Halter: L=Låga M=Måttliga H=Höga MH=Mycket höga IH=Inga IU=Ingen uppgift

“Det är enkelt och roligt. Jag kan hyra ut min lägenhet precis när jag vill och när det passar mig bäst. Det är ett trevligt sätt att tjäna extra pengar på!” /Julia, Paris

Sudokulösningen Dagens sudoku hittar du på sidan till vänster.

Med Wimdu kan du boka privata boenden runt om i hela världen. Eller tjäna pengar genom att hyra ut själv. Besök wimdu.se


30

www.metro.se tisdag 2012-06-19

FLER INRUTAT

CHRIS WINE &

S PIRITS

Franska bubblor!

Inrutat – av Frode Øverli

Ladda ner appen från plus.metro.se och sikta på serien med mobilen.

FRANSKT MOUSSERANDE TILL VARDAG OCH FEST

Charles de Fère C uvé e J e a n-Lo ui s ~ BL ANC DE BL ANC S ~

NY KVALITÉ NYTT UTSEENDE

“Trevligt mousserande vin med ren, frisk smak och bra balans.” Elke Ljung - vinbanken.se

I alla Sy s temb ol a g s but iker !

Dagens horoskop – varje dag i Metro

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Du konfronteras med en besvärlig person. Med lite vänlighet avväpnar du vederbörande!

En misshällighet tycks ha uppstått på grund av att någon haft svårt för att riktigt kunna klä sina känslor i ord.

Någon har mycket gott att säga om dig, och en förhoppning du har kan snart bli infriad.

Då du ska ta dig an en ny, lite besvärlig uppgift, kan din intuition nu leda dig rätt.

Mycket i tecknet fokuserar på hälsa och ekonomi, och positiva förändringar indikeras i tecknet.

Eftersom du uppenbarligen inte riktigt vet vad du själv vill, har du svårt att ta ett initiativ som andra förväntar sig av dig.

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen Fiskarna 21/1–19/2

20/2–20/3

Någon tilldrar sig just nu ditt intresse på ett speciellt sätt. Nya möjligheter öppnar sig för dig inom ett visst område.

I tecknet finns indikationer på osämja inom vänkretsen, och du förefaller själv vara indragen i det hela.

En utmaning av något slag är nära förestående. Tecknen råder dig att inte blunda för den!

Det skrivna ordet, finanser och detaljer kräver just nu extra uppmärksamhet.

Det finns skäl till en försiktig optimism i en familjeangelägenhet, och kanske får du anledning att dra en lättnadens suck.

Vad du än nu planerar så lämna utrymme för nya idéer och metoder som kan främja dina intressen.

21/3–19/4

23/9–22/10

69:-

Art nr 7425 75cl 11,5% alk

w w w. c h r i s w i n e . s e

20/4–20/5

23/10–22/11

21/5–21/6

23/11–21/12

22/6–22/7

22/12–20/1

23/7–22/8

23/8–22/9

Hyr en Prius 2.990 kr/v Fria mil och självriskreducering ingår, gäller vid veckohyra fr. 11/6-19/8 2012.

Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad.

INSPIRERAS PÅ METROMODE.SE Bäckebol • vid IKEA

031- 44 80 80 Lunnagårdsg. 11 • Fässbergsmotet/Söderleden.

031- 40 80 80

www.tcbiluthyrning.com


31

www.metro.se Tisdag 2012-06-19

Igelkotten har levt på jorden i miljoner år. / FOTO: ORF

Jan Eriksson fixade poäng mot Frankrike i EM 1992. / FOTO: SCANPIX

Naturfilm

Fotboll

Julia Louis-Dreyfus som inte alltid bekväma Elaine. / FOTO: VIASAT

Dokumentär

Snart avslöjar Tyra Banks vems namn det står på vinnarlappen. / FOTO: THE CW

Julie Walters spelar huvudrollen i kvällens drama. / FOTO: SCANPIX

Curtis Stone kan inte vinna – han leder ju programmet. / FOTO: VIASAT

Drama

Reality

Mat

Igelkotten följs under ett helt år

Utslaget Sverige jagar upprättelse

De missanpassade från tv talar ut

Tyra korar en ny modellvinnare

Drama om resa till dödsklinik

Nu ska bäste kocken vinna

Alla – både barn och vuxna – känner till igelkotten och har säkert sett den flera gånger. Men hur ser deras liv egentligen ut? Den österrikiska naturfilmen ”Igelkottens år” följer djuret under tolv månader, och ny teknik gör att tittaren kommer riktigt nära. Igelkotten har levt på jorden i många miljoner år och har knappt förändrats alls – till skillnad från bland annat sina släktingar näbbmusen och fladdermusen.

Sverige är utslaget ur EM redan före kvällens avslutande gruppspelsmatch mot Frankrike. Men Erik Hamréns blågula mannar vill säkert tåga från Ukraina med åtminstone en seger i bagaget. Men det blir tufft, för Frankrike jagar en plats i kvartsfinalen. Försnacket i studion i Bio Rio inleds i SVT2 19.30, matchen har avspark i SVT1 20.45.

Vem har inte någon gång känt att man inte passar in? I tv-serier används det greppet ofta för att få till roliga situationer och tredje delen av ”Bästa sändningstid” tar en titt på just den missanpassade. Bland alla medverkande skådespelare ser vi bland andra Jason Alexander och Julia LouisDreyfus, vars George och Elaine i ”Seinfeld” inte alltid helt passade in.

14 tittarfavoriter från tidigare säsonger fick en ny chans när Tyra Banks bestämde sig för att ge ”Top model” en ansiktslyftning. Efter kvällens program står bara en vinnare kvar, som bland mycket annat får ett modeuppslag i italienska Vogue. Men först väntar en sista fotografering och en intensiv modevisning, som kräver att de både flyger och poserar under vatten.

Tv-filmen ”Mot resans slut” följer Anne Turner som nyligen förlorat sin man i en dödlig neurologisk sjukdom. När hon själv får en liknande diagnos bestämmer hon sig för att ta makten över sitt liv och reser till en dödsklinik i Schweiz. I huvudrollen ser vi flerfaldigt prisbelönade Julie Walters, som du kanske har sett i ”Kalenderflickorna” eller som Molly Weasley i ”Harry Potter”-filmerna.

De är alla prisbelönta och välrenommerade, men bara en kock kan vinna ”Top chef masters”. I det sista avsnittet är nyckelordet självreflektion. Det ska ligga till grund för den fyrarättersmiddag som kan bli biljetten till seger. Blir det Mary Sue Milliken, Floyd Cardoz eller Traci Des Jardins som vinner 100 000 dollar att skänka till en välgörenhetsorganisation?

SVERIGE–FRANKRIKE. 20.45, SVT1. ENGLAND–UKRAINA, 20.45 TV4 SP0RT XTRA

IGELKOTTENS ÅR. 18.OO, SVT2.

SVT 1

BÄSTA SÄNDNINGSTID. 20.00, SVT2.

SVT 2

6.00 Rapport. 6.05 Regionala nyheter. 6.25 Gomorron Sverige. 9.30 Extra Rapport. 16.00 Rapport. 16.05 Gomorron Sverige. 16.55 The big C. 17.25 The big C. 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.10 Regionala nyheter. 18.15 Sidenvägen på 30 dagar. Finsk resereportageserie från 2012. 19.00 Seventies – Crosby, Stills and Nash. Svensk musikserie. 19.10 Kulturnyheterna. 19.20 Sverige idag sommar. 19.30 Rapport. 19.52 Regionala nyheter. 20.00 Fotboll: Sverige–Frankrike EM. Gupp D. 23.00 EM-magasinet. 23.30 Rapport. 23.35 Kulturnyheterna. 23.45 Fotboll: England– Ukraina EM. Grupp D. 1.30 Rapport. 1.35 Den stora kustresan. 2.15 Rapport. 2.20 Gravid i höga klackar. 3.05 Med uggla och falk i monitorn. 3.30–3.35 Rapport. 4.00 Sverige idag sommar. 4.10 Minnenas television: På farfars tid. 5.15–6.00 Sidenvägen på 30 dagar.

TV 3

9.00 Riksdagen: Debatt inför beslut. 12.00 Nordkalotten 365. 12.30–13.25 Alzheimers: Forskningen tar fart. 13.45 Michelle Obama, presidentens hustru. 14.40 Året i trädgården. 15.10 Fritt fall. 15.40 Aldrig ska vi skiljas. 17.20 Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset. 18.00 Igelkottens år. 18.50 Från Nepal till norska fjällen. 19.00 Vem vet mest? 19.30 Magnus och Petski. Finlandssvensk programserie från 2010. Hur svårt kan det vara att jobba som fotbollsproffs? 20.00 Bästa sändningstid. Dokumentärserie från 2011. Den missanpassade. 20.55 Panik i byn. 21.00 Aktuellt. 21.23 Regionala nyheter. 21.30 Sportnytt. 21.45 Mot resans slut. Brittiskt tv-drama från 2009 med Julie Walters, Stephen Campbell Moore, Lyndsey Marshal. 23.15 Celibidache. 0.15 Bokcirkeln Sundholm. 0.45 Kvartersdoktorn. 1.15 Tro inte dina ögon. 2.10–2.40 Från Sverige till himlen.

TV 4

6.00 Rachael Ray. 6.55 Nanny. 7.25 Masterchef Australia. 8.25 Alla älskar Raymond. 8.55 Jims värld. 9.25 Real housewives of Beverly Hills. 10.20 Våra bästa år. 11.10 Top model. 12.05 Project runway. 13.00 Extreme home makeover. 13.55 How I met your mother. 14.55 Real housewives of Beverly Hills. 15.55 Top model. 16.55 Project runway. Realityserie från 2007. 17.55 Navy CIS. Dramaserie från 2007. 18.55 Keno. Kenodragningen. 19.00 How I met your mother. Komediserie från 2005. 19.30 How I met your mother. Komediserie från 2005. 20.00 Top model. Realityserie från 2011. 21.00 Project runway all stars. Realityserie från 2012. 22.00 Project runway all stars. Realityserie från 2012. 23.00 Navy CIS. 0.00 Sex and the city. 0.35 Jims värld. 1.05 Brottskod: Försvunnen. 2.00 Trauma. 2.55 Sandhamn. 3.40 Sex and the city. 4.10 Extreme home makeover. 5.00–5.25 Funniest pets and people. 5.35–6.00 Nanny.

REA!

REA!

TOP MODEL. 20.OO, TV3.

MOT RESANS SLUT 21.45, SVT2.

Kanal 5

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Doctors. 10.55 Doctors. 11.55 Extreme makeover weightloss. 12.55 Private practice. 14.00 Världens strängaste föräldrar. 15.00 Chefen undercover. 16.00 Gladiatorerna. Svensk underhållning från 2012. 17.25 Mitt märkliga missbruk. Brittisk dokumentärserie från 2011. 18.00 Ice road truckers: Dödens väg. Kanadensisk dokumentärserie från 2010. 19.00 Nyheterna. 19.15 Lokala nyheter. 19.20 Väder. 19.30 Halv åtta hos mig. Svensk matlagningsserie från 2011. 20.00 Wild hogs. Äventyr från 2007 med Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence. Regi: Walt Becker. 22.00– 23.00 Nyheterna. 22.00 Nyheterna. 22.10 Nyheterna med ekonomi. 22.30 Lokala nyheter. 22.35 Sport. 22.45 Väder. 23.00 Snuten i Hollywood. Komedi från 1984 med Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton. Regi: Martin Best. 1.15 Dead zone. 2.05 Numbers. 3.00 Lost. 4.00–5.15 Mayday.

REA!

TV 6

8.35 Real housewives of New York. 9.30 Desperate housewives. 10.25 Förhäxad. 11.20 Sjunde himlen. 12.20 Gordon’s kitchen nightmares. 13.15 Ellen DeGeneres show. 14.05 Familjen Kardashian. 14.35 Vänner. 15.05 One Tree Hill. 16.05 Unga mödrar. 16.35 America’s funniest home videos. 17.05 Gordon’s kitchen nightmares. 18.00 Mike & Molly. 18.30 The middle. 19.00 The Big bang theory. 19.30 Vänner. Komediserie från 1999. 20.00 Wipeout US. Underhållning från 2009. 21.00 The Big bang theory. Komediserie från 2011. 21.30 The Big bang theory. Komediserie från 2011. 22.00 Happy endings. 22.25 Mike & Molly. 22.55 Criminal minds. 23.55 The Big bang theory. 0.20 The Big bang theory. 1.15 Supernatural. 2.10 Criminal minds. 2.55 Ett fall för Dalziel & Pascoe. 3.45 Tredje skiftet. 4.30 Ellen DeGeneres show. 5.10 The middle. 5.35–6.00 Pantertanter.

199:-

7.25 Lois & Clark. 8.20 Just shoot me. 8.50 Skål. 9.20–10.15 Vampire diaries. 10.45 Våra värsta år. 11.15 Våra värsta år. 11.45 Stargate Atlantis. 12.40 Stargate SG-1. 13.35 Vampire diaries. 14.30 Simpsons. 15.00 Simpsons. 15.30 Family guy. 16.30 Scrubs. 17.30 My name is Earl. 18.00 2 1/2 män. Komediserie från 2007. 18.30 How I met your mother. Komediserie från 2005. 19.00 Family guy. Animerad serie från 2007. 19.30 Family guy. Animerad serie från 2007. 20.00 Simpsons. Animerad komediserie från 1995-96. 20.30 Simpsons. Animerad komediserie från 1995-96. 21.00 Not another teen movie. Komedi från 2001 med Chyler Leigh, Chris Evans, Jaime Pressly. Regi: Joel Gallen. 23.00 Scrubs. 23.30 Scrubs. 0.00 How I met your mother. 0.30 My name is Earl. 1.00 Spin city. 1.30 Skål. 2.05 Våra värsta år. 2.35 Våra värsta år. 3.05 Knight rider. 4.00 Stargate Atlantis. 4.45 Battlestar Galactica. 5.30–5.55 Spin city.

TOP CHEF MASTERS. 21.OO, TV8.

TV 8 6.30 Våra bästa år. 7.15 En plats på landet. 8.10 Sjukhuset. 8.35 Sjukhuset. 9.05 Drömhem vid havet. 10.05–11.05 Property ladder revisited. 11.35 Top chef masters. 12.40 En plats på landet. 13.45 Rhodes across India. 14.45 Sjukhuset. 15.15 Sjukhuset. 15.45 Drömhem vid havet. 16.35 Property ladder revisited. Brittisk realityserie från 2002. 17.30 En plats i solen. Brittisk livsstilsserie från 2004. 18.00 Top chef masters. Realityserie från 2009. 19.00 En plats på landet. Brittisk realityserie från 2009. 20.00 Navy CIS. Kriminalserie från 2009. 21.00 Top chef masters. Realityserie från 2011. 22.00 Property ladder. Brittisk realityserie från 2007. 23.00 Alla älskar Raymond. 23.30 The closer. 0.25 Navy CIS. 1.20 I lagens namn: Brottslig synvinkel. 2.15 The closer. 3.05 Alla älskar Raymond. 3.30 Polisstationen. 4.20 I lagens namn: Brottslig synvinkel. 5.05 Fifth gear. 5.40– 6.30 En plats på landet.

HELGÖPPET I HÄMTBUTIKEN I MÖLNDAL!

(249:-)

1 595:-

395:-

(2 595:-)

(599:-)

X XTP AKTA GRACO DUO FLE

MO DE NOI R

BOBBY CAR CLASSIC

MONDO POOL

CA RS

ARGONGATAN 11, MÖLNDAL | 031-310 00 00 | MÅN – FRE: KL. 9.00 – 18.00 LÖRDAG: KL. 10.00 – 16.00, SÖNDAG: KL. 11.00 – 16.00, HELGDAG: STÄNGT

ÄR DU REDO FÖR NÄSTA STEG I KARIÄREN? Sök nytt jobb på www.metrojobb.se


1000 KRONOR STARTBONUS!

SVERIGE – FRANKRIKE 6.00 – 3.65 – 1.66 ÖVER 1000 SPÄNNANDE ODDS PER MATCH:

HALVTID Sverige Oavgjort Frankrike

6.00 2.30 2.20

FLEST MÅL 1:a halvlek 2:a halvlek Oavgjort

3.10 2.10 3.50

ANTAL HÖRNOR Under 10 2.00 Över 10 2.00 Exakt 10 8.50

RÄTT RESULTAT 3-1 41.00 2-2 15.00 0-2 8.00

ENGLAND – UKRAINA 2.20 – 3.30 – 3.50 SPELA LIVE ONLINE OCH I MOBILEN:

EFTER 10 MINUTER England 6.50 Oavgjort 1.20 Ukraina 8.00

FÖRSTA MÅLET T.o.m. 28 min 2.00 Efter 28 min 2.00 Inget mål 10.00

HALVTID/FULLTID 1/1 3.40 1/2 29.00 2/1 26.00

SCORECAST Rooney 2-0 31.00 Terry 1-1 106.00 Shevchenko 1-2 61.00

LIVEODDS – ÖVER 70 OLIKA SPELMARKNADER INKLUSIVE:

ANTAL MÅL • NÄSTA MÅLGÖRARE • HUR GÖRS NÄSTA MÅL

För ansvarsfullt spelande

20120619_se_goteborg  
20120619_se_goteborg  

Därför blir 80-talister Därför blir 80-talister företagare Narkotikarättegång. I det jättelika knarkmål som pågår i Stockholms tingsrätt mot...

Advertisement