Page 1

HISTORIENS FILMSKURKAR

ANNONS

wkd FREDAG 27 JANUARI 2012

RIV UR OCH TA MED HEM

VECKANS GÅ-BORTPRESENT! En bok vissnar aldrig.

Wkd – Stockholms hetaste bilaga

STOCKHOLM

Fredag 27 januari 2012 www.metro.se Min –2° Max –3°

Mera halv åtta hos mig

199:-

Att läsa är att resa.

Direkt in i hetluften

FREDRIK SANDBERG/SCANPIX

Stefan Löfvens elddop kom första dagen Föregångaren Håkan Juholts nej till europakten revs upp direkt ”Löfven måste ha gett klartecken” Här är historien om mannen som ska rädda S {sid 02 och 04}

I Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68 bekräftade partisekreteraren Carin Jämtin att VU föreslår Stefan Löfven som ny partiordförande för Socialdemokraterna. Beslutet ska fattas av partistyrelsen i dag.

VALDE DU FEL LINJE? BYT SPÅR VID RÅDMANSGATAN

Komplettera dina betyg på Komvux Folkuniversitetet, centralt beläget nära Rådmansgatans tunnelbanestation.

SISTA NINGSDAG K SÖ AN

RI 1 FEBRUA HÖTORGET

KOMVUX

ODENPLAN

FOLKUNIVERSITETET.SE/VUX PÅ UPPDRAG AV:

STOCKHOLMS KOMMUN, DANDERYDS KOMMUN, TÄBY KOMMUN, VALLENTUNA KOMMUN, VAXHOLMS KOMMUN, SOLLENTUNA KOMMUN, SOLNA KOMMUN, SUNDBYBERGS KOMMUN, SIGTUNA KOMMUN, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN, NACKA KOMMUN.


VINTERREA 20–70 %

PÅ SKIDKLÄDER, ALPINSKIDOR,

ALPINPJÄXOR OCH ALPINHJÄLMAR.

*¦OOHUS§RUGLQDULHSULVHUV§O§QJWODJUHWU¦FNHU/RNDODDYYLNHOVHULVRUWLPHQWHWNDQI¸UHNRPPD

890:– PAKETPRIS

25'35,6:–

ETIREL$11,6.,'6(7$50$1'26.,'6(7 9DUPIRGUDWVNLGVHWI¸UVNLG§NQLQJRFKVQ¸OHN-DFNDPHGDYWDJEDUKXYDRFKVQ¸O§VE\[DPHGK¦QJVOHQRFKVQ¸O§V )¦UJHUNDQYDULHUD-XQLRUVWRUOHNDU

200:– PAKETPRIS

25'35,6:–

100:– 25'35,6:–

McKINLEY%$6,&/$<(521(6(7-5

McKINLEY',(33( '259$/+$/)=,36:($7(5

)XQNWLRQVXQGHUVW¦OOLVHWPHGWU¸MDRFKO§QJNDOVRQJHU 3RO\HVWHU)OHUDI¦UJHU-XQLRUVWRUOHNDU

0LFURȍHHFHWU¸MDLSRO\HVWHUPHGGUDJNHGMDLKDOVHQ)LQQVLȍHUDI¦UJHU 'DPRFKKHUUVWRUOHNDU

%$5.$5%<+$1'(/63/$76ǩ%5200$ǩ'52771,1**$7$1ǩ)$567$ǩ)†/7˜9(567(1ǩ+$1'(1Ȑ3257ǩ+8'',1*(ǩ.,67$ .81*(16.859$ǩ/,',1*˜ǩ/,/-(+2/0(1ǩ1$&.$)2580ǩ6(5*(/*$7$1ǩ6,&./$.˜3.9$57(5ǩ6.5$3$1ǩ6.†5+2/0(1 67,16(1ǩ7†%<ǩ833/$1'69†6%<ǩ9†//,1*%<ǩ9†50'˜Ȑ0˜/19,.ǩWWW.INTERSPORT.SE


390:โ€“ 25'35,6:โ€“

490:โ€“

960:โ€“

Cร‰Bร‰63<1()5((67</(

TECNO PRO(&2

POC5(&(3725%8*

7XIIDOSLQPRGHOOLKDUGVKHOO(UJRQRPLVNWVWRSSDGH RFKDYWDJEDUDยธURQODSSDURFKDNWLYWYHQWLODWLRQV V\VWHP'HQOยฆWWDLQUHGQLQJHQJHURSWLPDOSDVVIRUP RFKNRPIRUWVยงYยฆOVRPSUHVWDQGD8QLVH[VWRUOHNDU

$OSLQKMยฆOPDYLQPROGNRQVWUXNWLRQGยฆUSODVWRFK IULJROLWYยฆUPVLHWWVW\FNHRFKJHUHQOยฆWWRFKVWDUN KMยฆOP9ยฆUPDQGHPHGEUDYHQWLODWLRQ)LQQVL PDWWVYDUWIยฆUJ-XVWHUEDUXQLVH[VWRUOHN

3ยงOLWOLJIUHHULGHKMยฆOPIยธUNUยฆYDQGHยงNDUH 'XEEODVNDOJHUEUDVN\GGPRWYDVVD IยธUHPยงORFKJHUJRGYHQWLODWLRQ)LQQVL ศHUDIยฆUJHU8QLVH[VWRUOHNDU

2490:โ€“ PAKETPRIS

25'35,6:โ€“

3$.(7 35,6

25'35,6:โ€“

1990:โ€“ PAKETPRIS

25'35,6:โ€“

3$.(7 35,6

SALOMON+(1'852

'DPVNLGDIยธUGHVRPYLOOOยฆUDVLJ FDUYLQJWHNQLNHQVQDEEWRFKXWDQ QยงJUDVRPKHOVWKLQGHU6NLGDQKDU EUHGDUHPLGMDRFKWUยฆNยฆUQD5RFNHU WHNQRORJLQJยธUDWWVNLGยงNQLQJDOGULJ YDULWHQNODUH5RFNHULWLSRFKWDLO 0DUNHUELQGQLQJLQJยงU /ยฆQJGFP

(QOยฆWWRFKIยธUOยงWDQGH$OO0RXQWDLQ VNLGDIยธUDOODXSSWLOOHQOยฆWWWLOO PHGHOJRGQLYยง6NLGDQKDU5RFNHU RFK0RQRFRTXHNRQVWUXNWLRQPHG WUยฆNยฆUQD6DORPRQELQGQLQJLQJยงU /ยฆQJGFP

25'35,6:โ€“

1700:โ€“ PAKETPRIS

25'35,6:โ€“

3$.(7 35,6

K2683(56:((7(5

850:โ€“

25'35,6:โ€“

FISCHER RS CLASSIC

(QOยฆWWVNLGDIยธUGHQDNWLYHPRWLRQยฆUHQ

TECNO PRO ULTRA PRO

/ยฆQJGVNRPHGEUHGVNยธQOยฆVW

TECNO PRO AUTO PROFIL %LQGQLQJ

2300:โ€“ PAKETPRIS

25'35,6:โ€“

3$.(7 35,6

ATOMIC TEAM CLASSIC 3000 6NLGDQ7HDP&ODVVLFKDUULNWLJFDS NRQVWUXNWLRQRFKHWWSHWH[EHODJ 3DVVDUDOODยงNDUHIUยงQPRWLRQยฆUWLOO 9DVDORSSVยงNDUH%LQGQLQJLQJยงU YยฆUGH

TECNOPRO SYNERGY CL PILOT 6NRQIยธUGLJVRPVNDยงND9DVDORSSHW HOOHUPRWLRQHUD%UDVWDELOLWHWRFK SDVVIRUP,QQHUVNRQยฆUDY)OHHFHRFK /\FUDIยธUDWWJHEยฆWWUHDQGQLQJV IยธUPยงJD+HUUVWRUOHNDU

1000:โ€“ 25'35,6:โ€“

1000:โ€“ 25'35,6:โ€“

VIKING+(06('$/

SALOMON5,0286.,76:

VIKING9$,/*7;

9DWWHQWยฆWYLQWHUNยฆQJDPHGXOOEODQGDWIRGHU 0DVNLQWYยฆWWr-XQLRUVWRUOHNDU)LQQVยฆYHQPHG NDUGERUUHNQยฆSSQLQJIยธU)LQQVHQGDVWSยง ,17(563257

6NยธQYDUPIRGUDGYLQWHUNยฆQJDPHGJUยธYUH\WWHUVXOD IยธUEUDJUHSSSยงVQยธLJDRFKLVLJDXQGHUODJ 'DPRFKKHUUVWRUOHNDU

6WDELOIRGUDGNยฆQJDPHG*25(7(;pPHPEUDQ 9DWWHQWยฆWJRGDQGQLQJVIXQNWLRQVDPWVXODPHGEUD JUHSS'DPRFKKHUUVWRUOHNDU


02

www.metro.se

nyheter

FREDAG 2012-01-27

Stålmannens nya uppdrag: Rädda S S nye partiledare

1

nyheter

Välkommen!

Ni-vet-vem ligger högt på min lista Han-som-inte-får-nämnas-vid-namn. Som kan tala med ormar, skapar en armé bestående av döda människor (utöver sin redan trogna grupp tjänare) och beordrar ett folkmord på icke renblodiga. Okej … Ni-vet-vem kanske inte står sig i jämförelse med tidernas bästa filmskurkar på sidan 06 i Wkd. Men hade jag gjort en egen lista på filmskurkar så hade Tom Riddle även känd som Lord Voldemort hamnat högt upp. ANNA JOHANNESSON, REDIGERARE

Termometro Tom Cruise Klättra på byggnader och göra egna stunts i ”Mission: Impossible – Ghost protocol” är inga problem för den 49-årige skådisen. {sid 16 Wkd}

Ingen smekmånad för nye S-ordföranden Expert: Löfven måste presentera en trovärdig sysselsättningspolitik under våren Socialdemokraternas akuta ledarkris är över. I dag utses Metallbasen och före detta svetsaren Stefan Löfven till ny ordförande. – Jag är glad och stolt, sa han vid en kort presskonferens på S-högkvarteret på Sveavägen i Stockholm i går. Men någon smekmånad med partiet och väljarna blir det inte tal om. Socialdemokraterna måste snabbt presentera egna, konkreta förslag inom flera viktiga områden. – Senast under våren måste Löfven och hans medarbetare formulera en trovärdig sysselsättningspolitik som har stöd i partiet och som attraherar väljargrupper som lämnat partiet, säger författaren och Skännaren Christer Isaksson. Dessutom måste den nye partiordföranden ta strid med Anders Borg, anser Isaksson. – I dag saknar Socialdemokraterna en ekonomisk politik. Anders Borg har blivit vår tids Gunnar Sträng. Han är skicklig och måste utmanas. I en video där Löfven tackar IF Metalls medlem-

mar för tiden som förbundsordförande betonade han att jobben är i fokus. – Vi har för få jobb som har gjort alldeles för många arbetslösa och nu måste vi bort från den situationen, säger han. Skräckscenariot för Socialdemokraterna är om det visar sig att även Löfven har gömda lik i garderoben. – De borde ha dykt upp under hans tid som fackbas. Men man vet aldrig. Redan nu finns det säkert folk som sitter och ringer tidningarna och tipsar om allt mellan himmel och jord. Enligt uppgifter från flera medier blir Sven-Erik Österberg gruppledare i riksdagen, en post som får extra tyngd eftersom Löfven inte sitter i riksdagen och inte kan delta i till exempel partiledardebatterna i kammaren. Österberg har, liksom Löfven, facklig bakgrund. Formellt sker valet av Löfven i partistyrelsen i morgon. ANDERS GÖRANSSON

BERTIL ERICSON/SCANPIX

50 % I regering

S-resultat i riksdagsvalen 1911–2010

I opposition

Hjalmar Branting 1907–25

30 %

Per Albin Hansson 1925–46

Håkan Juholt 2011–12 Mona Sahlin 2007–11

Tage Erlander 1946–69

Olof Palme 1969–86

Ingvar Göran Carlsson Persson 1986–96 1996–07

@METRO.SE

LEIF OLDENBURG @METRO.SE

”Jag är mycket glad, tacksam och lättad.”

”Stefan Löfven är en trygg och modig kille.”

(HÅKAN JUHOLT, NYSS AVGÅNGEN

(FÖRRA S-LEDAREN MONA SAHLIN.

S-LEDARE, OM ATT STEFAN LÖFVEN

TILL TT)

AXLAT ANSVARET. TILL TT)

Första beslutet: Europakten Så sent som i tisdags gällde fortfarande Håkan Juholts nej till den så kallade europakten. Men i går kom regeringen och Socialdemokraterna plötsligt överens om villkoren för en svensk medverkan i pakten som syftar till att stärka stabiliteten i euroområdet.

– Löfven satt visserligen inte med på mötet men måste ha gett klartecken till förhandlarna att riva upp Juholts beslut, säger Christer Isaksson. Bara några timmar efter att Löfven presenterats som ny partiordförande skickades pressmeddelan-

det om överenskommelsen ut. Enligt partisekreteraren Carin Jämtin har S nu fått garantier för att finanspakten inte innebär att Sverige överlämnar beslutanderätt från riksdagen till EU. LEIF OLDENBURG

Betyg på Stefan Löfven – punkt för punkt

Mitt Romney Affärsmannens tillgångar är värderade till 190 miljoner dollar men Romney betalar endast 14 procent skatt, vilket Obama angrepp i sitt tal till nationen. {sid 24}

Förmåga att locka tillbaka väljare

Förutsättningar att ena partiet

Kunskap i olika sakfrågor

Internationell erfarenhet

Utstrålning och charm

1111

1111

111

11

1111

– Han har stått på ett riktigt jobb, har träffat utförsäkrade och kan verkligheten. Det är en förträfflig bakgrund för att matcha dem som kallar sig det nya arbetarpartiet: M. På minussidan: Han lockar knappast feminister och trädkramare, och är oerfaren i politiken.

– Han har goda möjligheter. Han är oerhört respekterad. Han får med sig facket – där en stor del av S-medlemmarna är aktiva. Kan få problem med med ”miljösossarna” och S-kvinnorna kan fråga varför han har sagt nej till kvinnopotter i avtalsrörelsen.

– Svårt att sia om. Han har bevisat sig i arbetsmarknadsfrågor och även ekonomi till viss del. Men vad kan han om utrikespolitik, miljö, mjuka frågor, välfärdssektorn? Han kan förstås växa med uppdraget, men kommer att behöva läsa på ordentligt.

– Svårt att bedöma. Han är oprövad internationellt och har en lång väg att gå. Hur är hans engelska? Men han har ett oerhört bra kontaktnät i näringslivet, han har suttit och snackat med de tunga företrädarna. Hans kunskap om vardagen kan bli en tillgång.

– Han har ett resonerande sätt och framstår som gemytlig. Han brukar vara bra i utfrågningar, kopplar snabbt, och ger tydliga svar. Han är inte den store retorikern, men lever på sin tydlighet. Han är vanligt folk, har inga konstiga kavajer, och ser hederlig ut.

METROS POLITISKE EXPERT JANNE SUNDLING BETYGSÄTTER DEN NYE S-LEDAREN

Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Postadress: Box 45075, 104 30 Stockholm. Telefon: 08-402 20 30. Internet: www.metro.se Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Gunne. Trycks i Stockholm, 2012. RS-kontrollerad upplaga mån–fre 289 700 ex. Innehållet lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej.


499:Ord. 1199:-

Revolution Skidbyxor

199:Ord. 699:-

Mer vintersport för pengarna! 499:-

199:-

99:-

Ord. 999:-

SALOMON SNOWTRIP WP W. Varmfodrade och vattentäta kängor med ovandel i skinn och textil. Damstorlekar. Priset gäller tom. 31/1

Medlemspris

Ord. 199:-

EVEREST M CL SKI 5F. Skidhandskar med värmande HyperLoft-foder och utsida i slitstark nylon. Herrstorlekar. Finns även i dam.

Ord. 349:-

PZ T SPIN JR. Konståkningsskridskor i en klassisk design med bra stöd och komfort. Juniorstorlekar. Finns även i damstorlekar 399:- Medlemspris 249:-

199:-

REVOLUTION U SLOPE PANT . Lätt vadderade skidbyxor med vind- och vattenavvisande yttertyg. Seniorstorlekar.

99:Ord. 199:-

Ord. 399:-

WARP U NAKANO. Goggles med kontrasthöjande spegellins, ventilation och dubbellins. Senior.

Välj 2 betala för 1!

299:-

Gäller alla mössor från alla märken. Vi bjuder på den billigaste.

Ord. 499:-

WARP U KIBA HELMET. Skid- och snowboardhjälm med skal av ABS och insida av EPS. Godkänd enligt CE EN1077. Stl. 54-61. Finns i flera färger.

REVOLUTION SNOWBOW 33”. Snowglider tillverkad i skumplast. Med en hårdare beläggning för bättre fart på snön. Mått: 84x50 cm. Finns i 2 färger. Gäller tom. 31/1

Paketpris

2999:-

Paketpris

999:-

Ord. 5498:-

Ord. 1498:-

EVEREST NORDIC MULTISKATE. Långfärdsskridskor med aluminiumskena och skär i rostfritt stål. Bindningen är kompatibel med kängor av vandringstyp samt turpjäxor av typen Nordic norm. Priset gäller tom. 31/1

Paketpris Från:

799:-

Ord. från 1398:-

STADIUM GIRL TEAM. Lättåkta alpinskidor för tjejer som precis har börjat åka. Medföljande bindning: Tyrolia SL 70. Junior. STADIUM XTREME TEAM. Lättåkta alpinskidor för juniorer som precis har börjat åka. Medföljande bindning: Tyrolia SL 45.

Erbjudandena gäller ej Stadium Outlet eller Stadium Ski.

Mer vintersport på webben! På stadium.se kan du se och handla ur hela vårt sortiment av vintersport. Fri frakt till butik!

HEAD I.PEAK 74 FLR. Mångsidiga alpinskidor för medelgoda och duktiga åkare som föredrar pisten och ibland svänger ut i det orörda. Medföljande bindning: Head PR11. Senior. Priset gäller tom. 31/1

© STADIUM COMMUNICATIONS 2011. Reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och ev. tryckfel. Erbjudandena gäller ej Stadium Outlet eller Stadium Ski.

SNOW MOTO X-GAMES. Snöcross med bromsar, stabil stålram, fjädrande styrstång och dragsnöre. Priset gäller tom. 31/1


04

www.metro.se

nyheter

FREDAG 2012-01-27

S nye partiledare

ALLA BILDER PÅ SIDAN: SCANPIX

Här växte Löfven upp.

Mamma Iris.

Nära och kära om Löfven Stefan Löfven engagerade sig fackligt tidigt, här med ombudsman Åke Forsberg i Örnskölds vik 1989.

Stefan Löfven har varit förbundsordförande för Metall i sex år.

”Hade en helt annan attityd än de andra” En lagspelare och rättvisekämpe som adopterades och blev mammas pojke Så beskrivs fackledaren Stefan Löfven Här är historien om Socialdemokraternas nye ledare

S

tefan Löfven, 54, född i Stockholm, men uppvuxen hos fosterföräldrar i Undrum, 89 invånare enligt SCB 2005, utanför Sollefteå föreslås bli Socialdemokraternas nye partiledare. Pappan var skogs- och fabriksarbetare medan mamman arbetade som hemsamarit. Det var också mamma Iris som helt bekräftade sonens nya jobb när hon för Örnsköldsviks Allehanda avslöjade att sonen tackat ja till partiledarjobbet. – Han ringde och berättade det för mig, och jag svarade att nog går det bra alltid, säger hon till Metro.

Stefan Löfven föddes i Stockholm, men placerades på barnhem vid ett års ålder. – Mamman hade en pojke till och klarade inte av det. De hade väldigt många barnhemsbarn i Stockholm just då, berättar Iris. Mamma har inget att klaga på gällande sonens resultat i skolan och förutom politiken som han tidigt intresserade sig för spelade Stefan Löfven fotboll i Undroms IF. Tränaren Åke Grönlund, som på den tiden skjutsade runt hela laget i en Volvo Duett, beskriver en hårt jobbande och lojal innermittfältare i klubbens pojk- och juniorlag fram

till 17-årsåldern. Löfven var heller inte en helt oäven målskytt. – Det var en väldigt fin pojk. Lättsam att ha och göra med och aldrig några bekymmer på träningarna. Det märktes redan då att han skulle bli något för han hade en helt annan attityd än de andra, berättar Grönlund. Efter skolan flyttade Stefan Löfven till Örnsköldsvik där han tog jobb som svetsare på Hägglunds AB. Här började också hans fackliga karriär när han en dag surnade till över att det inte fanns stolar i fikarummet. I stället fick arbetarna sitta på verktygslådor.

Det fackliga arbetet har sedan lett hela vägen till ordförandeskapet i IF Metall. 1995 lämnade Stefan Löfven Norrland för att jobba för fackförbundet i Stockholm. Både mamma Iris och Stefan Löfvens näre vän och arbetskamrat sedan 30 år inom Metall, Roger Frisk, beskriver en omtyckt facklig företrädare och lokalpolitiker i Örnsköldsviksregionen. En rättvis ledare som aldrig varit någon översittare och som enligt honom värderar alla människor lika. KRISTOFFER RENGFORS @METRO.SE

Stefan Löfven Namn: Stefan Kjell Löfven. Född: 21 juli 1957. Karriär: Posten, Sollefteå, 1976 Sågverket, Domsjö, 1979 Hägglunds, Örnsköldsvik, 1979–1995 Svenska Metallindustriarbetareförbundet olika positioner 1995 – i dag. Politiska uppdrag: Tekniska nämnden, Örnsköldsvik, ordförande, Öviks Hem internationellt ansvarig, Örnsköldsviks arbetarekommun adjungerad i styrelsen, Örnsköldsviks arbetarekommun, SSU-ordförande, Boteå-klubben SSU-ordförande, Sollefteåkretsen.

Motsats till Juholt – som retade upp Kommunal Trots att Stefan Löfven verkar vara omtyckt av de flesta lyckades han år 2007 reta gallfeber på Kommunal. LO lanserade då jämställdhetspotterna till avtalsrörelsen och Löfven gick redan innan avtalsrörelsen var avslutad ut i medierna och förklarade att IF Metall inte

tänkte ställa upp på samma modell en gång till. I dag är dock Kommunal positivt till den nye partiledaren. – Stefan Löfven är en klok person med goda ledaregenskaper, säger Annelie Nordström, Kommunals ordförande. Statsvetaren Jenny Ma-

destam beskriver också Löfven som en klok person och tror att S söker trygghet i och med nomineringen av Stefan Löfven som ny partiordförande. ”En lugn och stabil person som står med båda fötterna på jorden. På sätt och vis kan han nog be-

skrivas som Håkan Juholts antites personmässigt”, skriver hon i ett debattinlägg på SVT. Enligt Madestam väljs Löfven även för att han inte var involverad i valförlusten 2010 eller i de falangstrider som pågått det gångna året. METRO

”Han hade förutsättningar för att bli vad som helst. Men han var ju redan då väldigt inriktad på det fackliga.” ÅKE GRÖNLUND, STEFAN LÖFVENS FOTBOLLSTRÄNARE SOM UNG.

”Alla känner Stefan, så är det bara.” BETTAN NORBERG, BOENDE I UNDROM SEDAN 48 ÅR OCH ÄGARE TILL BETTANS KONFERENSCENTER, OM HUR VÄLKÄND LÖFVÉN ÄR I HEMBYGDEN.

”Vi har diskuterat partiledarposten några gånger, men då har det aldrig varit aktuellt.” ROGER FRISK, FD OMBUDSMAN INOM IF METALL I ÖRNSKÖLDSVIK OCH VÄN TILL LÖFVEN SEDAN 30 ÅR

”Det är väldigt häftigt för bygden. Nu vore det trevligt om han kommer förbi nästa gång han är här.” LISELOTT SCHÖLLIN, ÄGARE TILL HANDLARN, DEN LOKALA LANTHANDELN I UNDROM.

”Jag är oerhört stolt att det gick så bra. Men Stefan hade ju huvud så man förstod att det skulle går bra”. STEFAN LÖFVENS STOLTA MAMMA

Annelie Nordström.

IRIS MELANDER, 82


www.metro.se 05

nyheter

FREDAG 2012-01-27

Så många utbildade kommer att saknas 2020, exempel:

SCANPIX

Nyheter i korthet SCANPIX

16 000 utbildade inom vård- och omsorg.

15 000 pedagoger i skolan.

15 000 tekniker och ingenjörer.

9 600 gymnasieutbildade inom handel/administration.

Här är yrkena det blir brist på 2020

Ny prognos visar vilka Stockholms arbetsgivare behöver Jobb kommer att finnas inom teknik, skola och vård Svårare för ”fel” utbildning År 2020 kommer arbetsgivare i Stockholmsområdet att skrika sig hesa efter teknikutbildade, lärare, omsorgspersonal och gymnasieutbildade inom handel och administration. Däremot blir det svårt att få jobb för den som utbildat sig till journalist, ekonom eller socionom. Det visar en ny typ av

prognos från Länsstyrelsen, som tar hänsyn till förväntad framtida tillgång och efterfrågan på personal, befolkningsprognoser samt ungas beteende vid valet av utbildning. En slutsats är att det kommer att bli stora problem med kompetensförsörjningen inom vissa branscher å ena sidan, och stora svårigheter att få

jobb för personer med "fel" utbildning å den andra. – Jag tror att man behöver förbättra informationen om hur framtida arbetsmarknadsutsikter ser ut inom olika yrken, säger Jonas Örtquist på Länsstyrelsens avdelning för tillväxt. ANDERS GÖRANSSON @METRO.SE

Överskott Och här är yrkena där det blir överskott 2020, exempel: 6 000 ekonomer 3 700 elektro- och datatekniker, gymnasieutbildade 1 500 journalister 1 100 naturbruksutbildade

Skolverket ifrågasätter kommunerna.

Kommunerna ifrågasätts STOCKHOLM. En orsak till

att så stor andel elever inte lyckas i skolan kan vara kommunernas sätt att sköta den, hävdar Skolverket. Rapporten kan få debatten om ett statligt skolansvar att ta fart. Den pekar på svagheter som att det inom kommunen kan finnas skilda uppfattningar om vilka som egentligen har ansvaret för skolan. TT

21-åring greps för mordförsök SUNDSVALL. En man skottskadades av en bekant väster om Sundsvall i går. Skadorna är inte livshotande. – Det rör sig om en tra-

gisk händelse, säger Christer Johansson vid polisen i Västernorrland. Polisen larmades av en förbipasserande som upptäckt en blodig man vid en bil strax intill E 14. Där grep senare polisen en 21årig man, som nu misstänks för mordförsök. TT

”Det är tråkigt att de inte är fler. ” SUSANNA CAMPBELL, NY CHEF FÖR RISKKAPITALBOLAGET RATOS, OM BRISTEN PÅ KVINNLIGA VDKOLLEGER.

Dagens fel • FÖRTYDLIGANDE: Först den 11 februari tar Armémuseum emot lumpenminnen. • Stockholms stad har 49,9 procent av rösterna i holdingbolaget Fortum Värme men bara 9,9 procent av kapitalet i bolaget. • Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör fick fel namn. Han heter Thomas Winskog. • Rätt titel på nya ”Mission: Impossible”-filmen är ”Mission: Impossible – Ghost protocol".

art säljst 2 etapp 29/1 13 kl 12-

Nytt N Nyt ytt boende boeende bo de d vid vid d vattnet vatttn net et i Tyresö T Tyr y esö e ö St Strand S Straan nd d sstrandängarna, trandängarna, tyresö tyresö strand strand - försäljningen försäljningen pågår pågår och och nu nu släpper släpper vi vi etapp etapp 2! 2! I det det vackra vackra n naturområdet aturområdet S Strandängarna, trandängarna , T Tyresö yresö b bygger ygger vvii et ettt h helt elt n nytt y tt o område m rå de m med ed ccaa 2 200 00 n nya ya b bostäder. ostäder. O Området mrådet k kommer ommer aatt tt ssäljas äljaas et etappvis appvis och o ch vvarje arje et app k ommer aatt tt h in u n i ka k araktär. JJust u st n up ågår fförsäljningen örsäljningen i et app 11,, B rf Ö vre U tk iken, 112 2 llgh gh oom m 33-4 -4 rrok, ok, ccaa 771-94 1-94 k v m. H usen ffår år etapp kommer haa ssin unika karaktär. nu pågår etapp Brf Övre Utkiken, kvm. Husen m ed sitt sitt h öga lläge äge fi na u tblickar över över Erstaviken Erstaviken o ch llägenheterna ägenheterna b lir lljusa jusa o ch vackra vackra m ed sstora tora vvinkelbalkonger inkelbaalkonger eeller ller u teplatser. Brf Brf N edre U tkiken med höga fina utblickar och blir och med uteplatser. Nedre Utkiken består b estår aav v4 48 8 llgh gh o om m 2-4 2-4 rok, rok, ca ca 6 65-93 5-93 k kvm vm ffördelade ördelade p påå ttre re h hus. us. I fförsta örsta lläget äget ssäljer äljer vvii 116 6 llägenheter ägenheter m med ed h härliga ärl iga vvinkelbalkonger, inkelbalkonger, eller el ler u uteplatser teplatser o ch gott gott om om förvaring. för varing. I S trandängarna k an d uk l iva rrakt a kt u aturen o ch n juta aav vh avet o ch llugnet ugnet vvid id een n aav vS tockholms aallra l lra vackraste vackraste platser. platser. och Strandängarna kan du kliva utt i n naturen och njuta havet och Stockholms

välkommen ttill välkommen ill ssäljstart äljstart ssöndag öndag 229/1 9/1 kkll 12-13, 12-13 , vid vid vår vår visningsbod visningsbod på på byggarbetsplatsen, byggarbetsplatsen, strandallén str andallén i tyresö t yresö bbesök esök www.strandangarna.se www.str andangarna.se fför ör att at t göra gör a en en intresseanmälan intresseanmälan och och få få en en inbjudan inbjudan till till vip-säljstart. vip-säljstart. mäkl are brf brf n ed r e u t k ik e n mäklare nedre utkiken M a r ia M Maria Magnusson, ag nusson, 0708-40 0708-40 00 00 48 48 maria@magnussonmakleri.se maria@m agnussonmakleri.se


06

nyheter

www.metro.se FREDAG 2012-01-27

Lappat och klart

STUART ADDELSEE./YAYOI KUSAMA/WENN.COM

Den japanska konstnären Yayoi Kusama lät barn och besökare sätta klisterlappar över ett helt vitmålat rum på en konstsalong i Brisbane.

Barn lappade inredningen

”Polkaröda prickar symboliserar världens samlade energi och liv, det är en väg till oändligheten.”

AUSTRALIEN. Så här kan man

också skapa konst. Japanskan Yayoi Kusama ställde ut ett komplett vitt rum med bord, tv, piano och sängar på konstsalongen i Brisbane, Australien. Resten fick barn och andra besökare bidra med, med hjälp av klisterprickar. Resultatet blev ett färgsprakande och annorlunda vardagsrum.

YAYOI KUSAMA OM SIN KONST

Klisterlapparna sätts fast överallt.

Prickade träd som polkagrisar Den 82-åriga Yayoi Kusama är målare och skulptör. Hon föddes i Matsumo i Japan 1929 och fyller 83 år i mars. Redan som tioåring började hon skapa målningar med prickmönster. I dag är hon världsberömd och har bland annat dekorerat träden i en allé i Singapore med polkagrisprickar.

2008 sålde Christie’s i New York ett av Kusamas verk för motsvarande 35 miljoner svenska kronor.

• Karta

Brisbane

SYDNEY MELBOURNE

METRO

”MIN MAN STACK KNIVEN I MIG” Kolumn

ALEXANDRA PASCALIDOU FRILANSJOURNALIST

Under en träningsresa i Mexiko möter Alexandra Pascalidou välbärgade, välutbildade kvinnor med krossad självkänsla och krossade revben. Nu är de där för att lära sig att sluta vända andra kinden till.

P

å andra sidan jordklotet balanserar en kvinna på ett ben. Den atletiska kroppens konstruktion avslöjar målmedvetenhet och disciplin. Hennes blåa blick är fäst i fjärran. Någonstans där havet möter himlen ser hon något jag inte ser. Det finns något gåtfullt i hennes rörelser, hennes talande tystnader och hennes perfekta fysik. Varenda morgon ser jag henne springa snabbare än vinden på den milslånga sandstranden. Springande som ett jagat djur. Inte så där lojt joggande som folk gör runt Djurgården eller Järvafältet. Efter tre dagar på Amansala Bikini Boot Camp slår jag mig ner vid hennes sida. ”Hur har du fått den här kroppen?” frågar jag och kvinnan som heter Alice berättar att hon spelar hockey och fotboll, yogar och simmar. Därav tvättbrädemage och välvda lårmuskler. Hon ger sken av att vara en lycklig och lyckad kvinna bland en massa andra lyckliga och lyckade kvinnor i exklusiva träningskläder. ”Men hur hinner du?” frågar jag när vi senare sparras i ett kickboxningspass och hon bjuder på några stenhårda snytingar. ”Mellan skolhämtningar” svarar Alice som har fyra barn och bor i Alberta i Kanada. Sedan hon blev mor

Petra Mede för sin fantastiska insats som programledare på Guldbaggegalan! Ungerns nya medielagar och statliga censur. Dags för protester.

har hon lagt advokatyrket på hyllan. Efter tio års frånvaro måste hon nu avlägga ny examen innan hon återigen kan börja plädera i rättssalar. ”Men det är okej”, säger hon som om det finns värre saker än att ha ägnat tio år åt att ta hand om hus, barn och sin stjärnadvokat till make. ”Nu ska vi skilja oss”, konstaterar hon. ”Varför?” undrar jag. ”Han bankade skiten ur mig. En gång slog han ut mina tänder. Inför barnen. Jag tränade i tron om att jag skulle kunna värja mig. Men det gick inte.” säger hon. Kelly från Tampa i Florida som tjuvlyssnat smyger fram. Hon är en snygg, framgångsrik inredningsarkitekt. Med fingret på ett djupt ärr ovanför knäet säger hon: ”Min man stack kniven i mig. Han drack. Flygkapten på Boeing 747 för Delta Airlines. En våldsam alkoholist med hundratals liv i sina händer”, säger hon. ”Grannarna hörde allt men de vägrade vittna i rättegången. Jag investerade mitt liv åt att inreda vårt jävla mansion som jag nu lämnat” avslutar hon och snart har flera kvinnor samlats i vårt lilla biktbås i en halmhydda i tropiska Tulum, Mexiko. Starka, vackra kvinnor från välbärgade, välutbildade hem som vittnar om män som krossat deras självkänsla eller revben och smulat sönder deras människovärde. Kvinnor som efter många års kamp kapitulerar. Nu är de här för att stärka sina sargade kroppar och själar i hopp om att de en dag ska sluta vända andra kinden till.


© Inter IKEA Systems B.V. 2012.

25:–

KOKOSNÖT jordbrikett, sväller till 15 L jord 25:–/st

79:– 2 st /

BLYGSAM kruka

MURGRÖNA krukväxt, Ø 13 cm

IKEA PS VÅLLÖ vattenkanna 9:–/st

Ø 10,5 cm och Ø12 cm

GRÖNA HEM.

KARDEMUMMA kruka Ø14 cm 29:–/st

25:–

Så här års börjar man sakna grönskan och naturen. Då får man helt enkelt göra hemmet till en oas. På IKEA har vi gröna nyheter och växande favoriter som gör att våren kommer lite närmare. Välkommen!

MANDEL kruka, Ø 12 cm BENJAMINFICUS krukväxt Ø 12 cm 59:–

BLOMMIG vas, Ø 16 cm 129:–

KANTDRACENA krukväxt Ø10,5 cm 12:– ORÄDD kruka Ø10,5 cm 5:–/st

129:– st /

ORKIDÉ krukväxt, Ø 14 cm KARDEMUMMA kruka Ø14 cm 29:–/st

SOCKER växthus, 45×22×35 cm 149:– (Exklusive krukor och växter.)

FREDSKALLA krukväxt, Ø 17 cm 89:– SOCKER kruka, Ø 17 cm 39:–

LÖKARYD krukväxt, Ø12 cm (Exklusive kruka.)

BLADET vas höjd 20 cm 39:– (Tidigare ord. pris 59:–) Du sparar 20:–

15:– st /

IKEA FAMILY pris (Ord. pris 25:–/st) Mix av minipåsklilja krokus och pärlhyacint

Gäller exklusive kruka så länge lagret räcker, dock längst t.o.m. 29/1 2012. Max 2 st/kund.

SOCKER kruka Ø12 cm 15:–/st

VILDBÄR duschflaska 0,5 L 10:–/st

69:– st

GARDEROBSBLOMMA krukväxt Ø 17 cm 89:– MANDEL kruka Ø 17 cm 49:–

/

JUVELBLOMMA krukväxt, Ø 12 cm NÖJD kruka Ø12 cm 59:–/st

GULDPALM krukväxt, Ø 24 cm 299:– MANDEL kruka Ø 24 cm 129:–

I RESTAURANGEN:

Ekologisk barnmeny med pasta, köttfärssås, mjölk och glasspinne.

17:–

( Tidigare ord. pris 19:–)

IKEA.se/vaxter KUNGENS KURVA & BARKARBY öppettider: mån–sön 10–20


10

www.metro.se

nyheter

FREDAG 2012-01-27

finans

Stockholmarna har störst skuld hos CSN

Börsen i går

OMXS. Gårdagen blev en ljus dag på Stockholmsbörsen som, i linje med resten av Europa, såg stigande kurser.

+1,8 %

DRAGO PRVULOVIC

Rekordlåg ränta på studielånen – då extraamorterar färre 900 har CSN-skulder på över en miljon Stockholmarna toppar listan De som står i störst skuld till CSN finns i Stockholm, Uppsala och Skåne län. – Det är de stora universitetsorterna och där det finns stor arbetsmarknad för eftergymnasialt utbildade, säger Lars Hillerström på CSN. I Jönköpings län bor exstudenterna med de lägsta skulderna. – Där finns mycket tillverkningsindustri och många av dem med studielån där har bara gått kortare utbildningar, säger Lars Hillerström. Att den totala skulden till CSN ökar beror på att antalet nya låntagare är fler, i förhållande till dem som blir skuldfria. De senaste åren har extraamorteringarna minskat. Det beror enligt Hillerström på de kraftiga räntesänkningarna hos CSN. Nu

Nas/Dow London Frankfurt Helsing. Paris Moskva -0,55% +1,23% +1,84% +2,16% +1,53% +2,45% -0,32%

Finansnyheter i korthet

Fakta

SCANPIX

CSN:s räntenivå Januari 2012: 1,5 Januari 2011: 1,9 Januari 2010: 2,4 Totalt skuldbelopp Januari 2012: 189,8 miljarder Januari 2011: 186,3 miljarder Januari 2010: 182,8 miljarder KÄLLA: CSN

ligger räntan på rekordlåga 1,5 procent. I dag har 900 svenskar CSN-skulder på över 1 miljon. Den största skuldbördan vilar på en skånsk forskares axlar – 2,5 miljoner är han skyldig. – Det vanligaste skälet att ha så stora skulder är att man studerat utomlands, säger Lars Hillerström. JOHAN MÅRTENSSON INGRID ARINELL RED@METRO.SE

Camilla Gunnarsson, 33 år och civilekonom från Lomma, tog fullt CSN-lån i sex år och har en del kvar att betala. – Jag har omkring 180 000 kronor kvar, avbetalningen är en kostnad som allt annat. Men jag hade aldrig klarat mig utan att ta lånen när jag pluggade, så visst var det värt det, säger Camilla Gunnarsson.

Genomsnittlig studieskuld Toppen 1. Stockholm 144 229 2. Uppsala 142 146 3. Skåne 135 026 4. Västra Götaland 129 822 5. Västerbotten 127 408 6. Östergötland 122 175 7. Gotland 121 373 8. Halland 120 406 9. Örebro 116 604 10. Kronoberg 115 846 11. Västmanland 115 387

Botten 12. Norrbotten 114 851 13. Värmland 114 576 14. Södermanland 113 925 15. Jämtland 112 760 16. Blekinge 110 957 17. Kamar 110 278 18. Dalarna 109 464 19. Västernorrland 109 391 20. Gävleborg 109 247 21. Jönköping 108 529

Odlade tomater på kvist.

Ekomaten ökar stadigt Butikerna säljer mer ekologisk mat och dryck. Stadigt men långtsamt. Försäljningen steg med 11 procent förra året – en ökning med nästan 1 miljard kronor jämfört med 2010, enligt sajten Ekoweb. Totalt såldes ekologiska livsmedel för cirka 9,2 miljarder kronor under 2011 jämfört med 8,3 miljarder året före. TT

mopeder fanns registrerade i landet vid årsskiftet. En siffra som ökat konstant i över ett decennium och inte minst sedan EU-mopeden gjorde entré runt sekelskiftet. TT

LUNCHBUFFE

$OODGHVVDPLQQHQ¥GHWElVWDDY 0LFKDHO:LHKH

159:&'

COULD IT BE BÄTTRE? We do it the generous way

SIFFROR FRÅN KLOCKAN 21 I GÅR

234 737

CHEAPER

Nya albumet ”Alla dessa minnen – det bästa av Mikael Wiehe” är en fantastisk och generös samling på hela 3 CDs med 39 sånger som sammanfattar hans enastående karriär så här långt. Samlingen innehåller förstås också alla hans låtar från TV-succén Så mycket bättre.

Pund +10,64

Höga bomullspriser, en varm höst och en tuff ekonomi som gör att kunderna håller i plånboken. De är huvudskälen till att klädjätten Hennes & Mauritz vinst minskade under fjolårets fjärde kvartal. Vd Karl-Johan Persson är ändå nöjd med att vinsten före skatt landade på 6 802 miljoner kronor, jämfört med 7 178 miljoner kronor året innan. TT

10 %

Missa inte Mikael Wiehes nya album!

Dollar +6,78

Dyr bomull pressar H & M

The

Guide

Euro +8,89


80 % tar gärna med sin favoritmusik till festen. Det kan bli en del låtar i kön.

269 kr/mån Spotify ingår

Nu ingår Spotify i ett år (värde 1188 kronor) när du köper nya Nokia Lumia 800 med pottabonnemanget Telia Mobil Flex Small. Med operativsystemet Windows Phone twittrar, messar och Facebookar du enkelt med alla dina vänner, var du än är. Besök Telias butiker, telia.se eller ring 90 200. Välkommen till en smartare vardag.

Erbjudandet gäller privatpersoner tom 22/3 2012 för Nokia Lumia 800 med Telia Mobil Flex Small i 24 månader. 250 kr engångsavgift, månadsavgift 269 kr, därefter 199 kr/mån. Minsta totalkostnad 6 706 kr. Spotify 0 kr/mån i 12 månader, därefter 99 kr/mån. Värde 1 188 kr. För information hur månadsbeloppet kan användas, prislista och villkor se www.telia.se/villkor, fråga i butik eller ring kundtjänst på 90 200. Ingen engångsavgift och fri frakt på www.telia.se, värde 349 kr.


pes! ö k r e v l i s Guld och Vi köper allt ditt guld och silver till högsta dagspris kontant eller insatt på konto. Ingen väntan, ingen frakt, ingen risk. Du är själv med när vi väger och kontrollerar ditt guld eller silver.

T-banehallen hötorget 08-20 20 10 www.guldcompagniet.se

Träna magusklerna när du sitter på jobbet!

www.nimba.eu • tel 08-717 51 06

RESOR

10

www.metro.se

nyheter

FREDAG 2012-01-27

Här hittade Metros läsare fler billiga pizzor Södertälje må ha det lägsta snittpriset på pizzor Men när det gäller riktiga lågprispizzor får de se sig slagna Här är några av Metros läsares förslag på Sveriges billigaste pizza Kostar 39 kronor i Partille

Göteborg billigaste pizzan. I Partille utanför Hej, tyvärr har ni inte hittat den H SARA . ning an. Med vänlig häls kan man köpa den billigaste pizz

Metro i går.

Jag har läst en artikel angående den billigaste pizzan. I artikeln skriver ni att en Margherita kostar 53 kronor. Samma pizza hos oss kostar 50 kronor. Ni är hjärtligt välkomna att provsmaka. GALILEIS PIZZERIA,

GÖTEBORG

Solresor med All inclusive! 53 kronor. Dyrt. Kitchen Kings på City Gross parkering i Malmö tar 40 kronor för Margherita. Notera att kebabpizzan också kostar 45 kronor. Kycklingpizzan är snäppet bättre men kostar då 45 kronor. DENNIS

Jag bor i Lomma och här kan man få nio olika sorters pizzor för under 47 kronor. Vara v de tre billigaste kostar 45 kronor. Lommapizzeria.se. Där har du billigaste och godaste pizzorna. Tack och hej.

Rhodos.....................................................fr. 6.248:Rhodos.................Familjepris 2+1 fr. 16.495:Rhodos.................Familjepris 2+2 fr. 23.495:-

URBAN BRÅDHE

27/5 + 3/6, All inclusive, 1 vecka. Del i dubbelrum, Aldemar Paradise Mare****+

Dubrovnik ......................................fr. 4.998:Dubrovnik ..Familjepris 2+1 fr. 11.995:Dubrovnik ..Familjepris 2+2 fr. 15.995:24/4, All inclusive, 1 vecka. Del i dubbelrum, Valmar Club Dubrovnik***+ Avresa från Arlanda. Priser per person. Familjepris avser barn 2–11 år. Begränsat antal platser. Särskilda regler gäller. Boka senast 7/2 2012.

FLYG & KRYSSNINGSPAKET I MEDELHAVET Avresa 18/8 ...........................fr. 9.383:7 nätter med Adventure of the Seas. Resrutt: Malaga – Valencia – Till havs – Rom (Civitavecchia) – Florens/Pisa – Ajaccio, Korsika – Till havs – Malaga Avresa från Arlanda. Frånpris/person i dubbel insideshytt inkl. transfer, måltider, underhållning och de flesta aktiviteter ombord, viss dricks samt alla skatter och avgifter. Begr. antal platser. Bokas senast 7/2 2012.

Välkommen till någon av våra 53 butiker, ring 0771-456 789 eller besök oss på www.ticket.se

Enligt Seko har endast en tredjedel av städpersonalen från Trafficare i Stockholm, runt hälften i Göteborg och en femtedel i Malmö erbjudits fortsatt anställning hos SJ.

”Uppenbart att SJ inte vill ha oss” Nu tar SJ över städningen i egen regi. De som tidigare städat tågen via städföretaget Trafficare får inte följa med. I går tågade upprörda, numera arbetslösa, städare in på sin gamla arbetsplats för att ställa sig till förfogande trots att de inte längre har anställning. – Jag har jobbat hos SJ i 22 år men det var uppen-

bart att de inte ville ha oss längre, de sa åt oss att gå därifrån, säger Ulla-Britt Salomonsson. Fackförbundet Seko kommer nu att inleda en juridisk process mot SJ för brott mot lagen om anställningsskydd. – Seko anser att vi övertar en verksamhet och borde överta personalen, men

vi anser att vi startar upp en egen. I första hand lät vi städarna på Trafficare söka tjänsterna men alla har inte varit intresserade eller klarat av urvalsprocessen, därför har vi rekryterat externt med, säger Peter Blomqvist, personaldirektör på SJ. ANNIKA PERSSON @METRO.SE

Postanställd stal paket för 100 000

En arbetsledare vid ett postkontor i Stockholm stal hundratals förbeställda varor, bland annat datorer och filmer. Efter flera månaders systematiska stölder greps han av polis på sin arbetsplats. – Bland annat fanns det övervakningsfilmer. Men framför allt ett tidigt erkännande av den misstänkte, säger åklagare Peter Claeson. I slutet av mars förra året avslöjades stölderna vilkas värde uppgick till 100 000 kronor. Nästan uteslutande stals paket. Det mesta påträffades hemma hos den anställde som endast hann sälja och ge bort en mindre del. Arbetsledaren döms för grov stöld och 5 000 kronor i böter. JOHN LINDBLOM @METRO.SE


IN

! G N I N G VI A

L K C I S I N E ANT G I G L E Å PP O H S N I P HO S R O N E L 0 TE 0 : 0 1 L K I DAG

I R F L A V J L VÄ RT P H O N E A M S ENDAST

N Å M / R K 9 29 ICKLA)

S I T S A D N E R E L L Ä G T E D N A D U J (ERB

FÖR

tIngen förhöjd månadsavgift! tRing för hela månadsbeloppet t3000 fria SMS ingår varje månad tObegränsad surf ingår!

iPhone 4S 32GB & 64GB samt Galaxy Note ingår inte i detta erbjudande. Abonnemangsvillkor: Bindningstid 24 månader. Pris avser 1st. I månadsbeloppet ingår månatligen ordinarie nationella samtal, SMS, MMS till ett värde av 299kr. Mobilsurf ingår med nedladdningshastighet upp till 3 Mbit/s. Vid användande utanför Telenors Svenska nät debiteras kund enligt rådande prislista. Minsta kostnad under bindningstid är 7426kr (299kr/mån x 24 månader, 250kr i anslutningsavgift) IP-telefoni är ej tillgängligt i detta erbjudande. I erbjudandet ingår mobilrabatt med 50kr/mån. Uppsägningstid 3 månader. Läs mer på telenor.se


U N T S JU

60

R E D A N Å M

! T T I R F E T N RÄ

TER! F I G V A A – ING A T N Ä R NGEN I ! R E D A MÅN 0 6 L L I T I UPP A L A T E B DEL Ingen ränta, Inga avgifter. Dela upp din betalning i upp till 60 månader

Antal delbetalningar

Plasma-TV USB-anslutning Inbyggd digitalbox

10 MÅN 20 MÅN 40 MÅN 60 MÅN

MånadsKreditLägsta kreditbelopp kostnad kostnad Effektivränta 2000 200 0 kr 0% 10 000

500

0 kr

0%

20 000

500

0 kr

0%

30 000

500

0 kr

0%

4 A 3

Kreditgivare: Handelsbanken Finans

2890

PL

SM

A-

TV

289 KR/MÅN I 10 MÅN A-G

B

43”/109cm

145 kWh/ÅR 99 W

Läs mer om energinmärkning på elgiganten.se

Air Play Video-On-Demand

PLASMA-TV

t 2st HDMi - För lätt inkoppling av digital media. t Connect Share Movie - Spela upp film, bild eller musik via USB-anslutningen. t Godkänd av Boxer och Com Hem (Ord. Gigantenpris 3790:-) PS43D455XXE

2x

Annonsen gäller Elgigantens varuhus så långt lagret räcker, dock längst tom 29/1-2012. Se våra öppettider på www.elgiganten.se Max en av varje annonsvara per kund.

Apple TV

t Streama dina mediafiler från din Mac till din HDTV. t Media fjärr-app för iPod/iPad/iPhone. t Få tillgång till webbsidor och Video-OnDemand. APTVMC572SF

799


EOS 600D med 18-55mm IS optik DIGIC-4 Processor 1080p FULL-HD video

4990

Systemkamera t t t t

18 MP CMOS Sensor & DIGIC-4 processor 9 AF punkter & 3,7 bilder per sekund ISO 100-12800 & FULL-HD Video 3” vinklingsbar display EOS600D1855IS

499 KR/MÅN I 10 MÅN

Svanenmärkta Sverigedisken Användarvänlig och tyst - 46dB

Totalt 3 filmer ingår

4440

99

444 KR/MÅN I 10 MÅN

A-G

AAA

231

2420

A

Läs mer om energinmärkning på elgiganten.se

14

46

Transformers

t Komplett DVD-box med alla tre Transformersfilmerna: Transformers, Transformers 2: De besegrades hämnd & Transformers 3: The Dark of the moon. DVDTRANSFORB

Diskmaskin

t Separat bestickspolning t Display för återstående programtid t 5 års garanti på Svanenmärkta produkter. SverigeDisken 11


14

JUST NU:

IPHONE

www.metro.se

nyheter

FREDAG 2012-01-27

Stockholm i helgen

Hedra offren från Förintelsen TILL FYNDPRIS med Kofi Annan Vi jobbar hela tiden med att ta fram de bästa erbjudandena från alla operatörer till dig. Just nu är det halva priset på abonnemang från 3 fram till midsommar. Köp till exempel en iPhone 4S för bara 199,50:-/månad. Använd hela beloppet (399:-/mån) fri mobilsurf ingår.

En helg som börjar i moll och slutar i dur Minns Förintelsens offer, se streetdans, hör Bergmans filmmusik eller sjung själv på Hamburger Börs MALIN HOELSTAD/SVD/SCANPIX

Välkommen till Phone House.

1/2 PRISET

199,50:/MÅN FRAM TILL MIDSOMMAR

Förintelsens offer hedras på Raoul Wallenbergs torg.

Ljus för offren från Förintelsen Förintelsens minnesdag högtidlighålls med ljusceremoni, tal av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan och statsminister Fredrik Reinfeldt. Även kronprinsessparet närvarar. ANDERS GRÖNLUND

Streetdansfestival.

Alla operatörer. Bäst pris med abonnemang.

0771-99 10 00 i någon av våra butiker eller besök phonehouse.se Köp direkt på

iPhone 4S med 3Pott 399. 199,50 kr/mån för abonnemanget tom midsommar 2012 (22/6), därefter 399 kr/mån. Bindningstid 24 månader. Erbjudandet gäller när du nytecknar eller förlänger 3Pott 399. Inträdesavgift 250 kr. Minsta totalkostnad 8 629 kr. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker, dock längst tom 5/2 2012.

GREGORIO BORGIA/AP PHOTO

Var: Raoul Wallenbergs torg. T: Östermalmstorg. När: I dag kl 12–18 (ceremoni kl 16). Pris: Gratis. Mer: Levandehistoria.se Kofi Annan. ANDERS WIKLUND/SCANPIX

Ingmar Bergman.

Greppa micken.

Dansen poppar och lockar

Hör Bergmans filmmusik

Bli stjärna i tre minuter

Streetdansfestival med dansshower, tävlingar och battles i popping, locking, waacking, voguing, hiphop och house. Dansgolv och workshoppar för dem som inte nöjer sig med att titta.

Konstpianisten Roland Pöntinen och Bergmankännaren Marie Nyreröd blandar musik med filmklipp och berättelser i en cineastisk föreställning om Ingmar Bergman och musiken i hans filmer.

Ta chansen och bli stjärna och framför en låt på Hamburger Börs. ”Open mike” innebär levande karaoke till orkester. Stjärnkoreografen och regissören Hans Marklund är konferencier.

Var: Solnahallen. T: Solna centrum. När: I dag kl 14–23. Lördag kl 11–22.30. Pris: 200 kr/dag i dörren. Mer: Streetstar.se

Var: Nybrokajen 11. T: Kungsträdgården. När: Söndag kl 18. Pris: 120–250 kr. Mer: www.musikaliska. com

Var: Jakobsgatan 6. T: Kungsträdgården. När: Söndag kl 18. Pris: Gratis (åldersgräns 18 år). Mer: Hamburgerbors.se.


BRA FUNKTION TILL RÄTT PRIS! www.teamsportia.se

CHINOOK RESOLVE / VECTOR SKIDJACKA Vadderad skidjacka i vind- och vattentätt material med andasfunktion. Tejpade sömmar och snölås. Avtagbar huva. Dam- och herrmodell.

649KR ORD. PRIS 1299 KR

CHINOOK RESOLVE / VECTOR SKIDBYXA Vadderad skidbyxa i vind- och vattentätt material med andasfunktion. Tejpade sömmar och snölås. Dam- och herrmodell.

449KR

HALVA PRISET!

ORD. PRIS 899 KR

CRAFT FLOW SET Längdskidset med vindskyddad framdel och fleece i rygg för ventilation/värme. Damoch herrmodell.

1199KR ORD. PRIS 1699 KR

HESTRA GTX HANDSKAR JR/SR Funktionell handske i GORE-TEX® till kanonpris! Junior- och seniorstorlekar. FRÅN

299KR

ORD. PRIS JR 399 KR ORD. PRIS SR 599 KR NU 399 KR

PRISSÄNKT

300KR

JANUS KIDSWOOLSET JR Varmt och skönt underställ i merinoull. Värmer även om det blivit lite fuktigt vilket gör det bra för aktiva barn. Stl. 80-170 cl. Finns även i seniorstorlekar i svart.

399KR

ORD. PRIS JR 599 KR ORD. PRIS SR 999 KR NU 699 KR

CHINOOK BASIC BASELAYER SET Ribbstickat underställ med bra andasförmåga. Vuxenstl.

99KR

ORD. PRIS 199 KR

CHINOOK BASIC MICROFLEECE SET Tvådelat microfleeceställ till kanonpris! Vuxenstorlekar.

199KR ORD. PRIS 499 KR

10 BUTIKER I STOCKHOLM CITY: PUB Hötorget NORR: BARKARBY Ikeahuset JAKOBSBERGS Centrum SOLLENTUNA Centrum SOLNA Centrum SÖDER: HERON CITY Kungens Kurva NACKA Sickla Köpkvarter TYRESÖ Centrum HAGSÄTRA Centrum NORRTÄLJE: CITY


TRÄNA HEMMA! Motionscyklar, crosstrainers, promenadband, löpband mm. Välkommen att hitta ditt sätt att träna hemma!

www.teamsportia.se

EXTREME FIT CT 650 Prisvärd crosstrainer med stort svänghjul för jämn och skön belastning. Justerbara fotplattor för bättre ergonomi. Motståndsreglering via lättanvänd dator med 12 program.

1000KR RABATT

2999KR ORD. PRIS 3999 KR

EXTREME FIT TM 300 WALK Slipp busväder, promenera hemma istället! Ihopfällbart promenadband med lättskött dator.

3499KR

ORD. PRIS 4999 KR

KOLLA PRISET!


EXTREME FIT CT 850 En lite större crosstrainer med 390 mm steglängd. Fullt kullagrad, stort svänghjul, justerbara fotplattor, dator med förprogrammerade banprofiler samt förberedd för pulsbaserad träning.

EXTREME FIT XP 550 Motionscykel som går tyst och är magnetbromsad med stort svänghjul för jämn och skön trampkänsla, dator med förprogrammerade banprofiler.

ORD. PRIS 5499 KR

ORD. PRIS 3999 KR

4999KR

3499KR

TRÄNA UTE!

TIMBERLAND OSSIPEE 2.0 GTX Vattentät sko med GORE-TEX® membran som låter dina fötter andas och håller dem torra. Dam-och herrstorlekar.

799KR ORD. PRIS 1099 KR

EXTREME FIT TM 850 Löpband för den aktiva användaren. Lättskött dator med banprofiler, stark motor, inbyggd nivåreglering, hastighet upp till 16 km/h.

7999KR ORD. PRIS 8999 KR

BUNGYPUMP Bungy Pump är en träningsstav med inbyggd fjädring som ger kroppen extra motstånd när staven trycks ned. Många muskler används och märks snabbt i form av höjd puls och svettig rygg! Välkommen in och prova!

999KR ORD. PRIS 1249 KR

10 BUTIKER I STOCKHOLM CITY: PUB Hötorget NORR: BARKARBY Ikeahuset JAKOBSBERGS Centrum SOLLENTUNA Centrum SOLNA Centrum SÖDER: HERON CITY Kungens Kurva NACKA Sickla Köpkvarter TYRESÖ Centrum HAGSÄTRA Centrum NORRTÄLJE: CITY


När andra skryter om sina extrapriser skryter vi hellre om våra vanliga priser. På Willys har vi självklart riktigt bra extrapriser varje vecka. Men det är ändå våra ordinarie låga priser som gör störst skillnad för din plånbok. För vad du än lägger i din matkasse, hittar du det alltid billigt hos oss. Varje dag, varje vecka, året om. Det hänger liksom ihop med vår affärsidé: Vi ska ha Sveriges billigaste matkasse. Oavsett om du handlar färskvaror, märkesvaror, lågprisprodukter eller ekologiska produkter. Så om du vill spara varje gång du handlar, utan att kompromissa med utbud och kvalitet, välkommen till oss!


nyheter

www.metro.se 19 FREDAG 2012-01-27

YSTADS ALLEHANDA

Icabutiken i Hammenhög på Österlen har satt upp kameror.

Tjuvar slår till mot köttdiskar Kött för 10 000 kronor har stulits från en Icabutik – på en vecka Nu inför butiken kameraövervakning

Den senaste tiden har flera matbutiker drabbats av köttjuvar. Bara på en vecka stals kött för över 10 000 kronor från Ica i Hammenhög på Österlen. Butiken har nu förstärkt sin kameraövervakning. – Kamerorna är så avancerade att de kan visa om något försvinner från köttdisken, säger butiksägaren Tom-Eskil Hedin till Ystads Allehanda.

Det vanligaste är att köttjuvarna försöker stjäla dyrt kött, som oxfilé. – Det handlar om vad som är lättast för tjuvarna att sälja vidare, säger Ola Jörgensen, koncernsäkerhetschef på Kooperativa förbundet, KF. – Vi försöker förebygga stölder i butikerna. Man gör en lokal bedömning utifrån problembilden, men

Fler vill vara med i facket

Invigning. Med cirkus

650 elever i årskurserna F–9 kommer att gå på skolan. HENRY LUNDHOLM

För två och ett halvt år sedan dömdes två pojkar för mordbrand efter att ha tänt på Hovsjöskolan med hjälp av alkogel. Under gårdagen invigdes nya Hovsjöskolan genom uppträdande från bland andra Cirkus Cirkör.

6)+«0%2

GULD & SILVER!

Nu kan du få upp till 250 Mbit/s bredband för 249 kr/mån i 1 år. Plus våra 13 mest populära tv-kanaler & telefoni! Beställ på bredbandsbolaget.se eller ring 0770-111 700

NA

s SÄLJ

A

PA ER

T

T

G

St. Eriksgatan 41 08-551 161 61

Å

s

24Money.se

L

(ÚGTPRISs0ENGARDIREKTs+ONTANTBETALNING

G

METRO

OSCAR NELSON JOHAN MÅRTENSSON

TRY

Facket jobbar i medvind igen. Efter år av ras ansluter sig fler och intresset för fackliga uppdrag ökar. De fyra senaste åren har antal fackligt anslutna minskat kraftigt, men nu har den negativa spiralen vänt. Enligt en undersökning från SCB ökade antalet anslutna med 3 200 personer under det fjärde kvartalet 2011, jämfört med samma period 2010. Detta innebär att 1 110 000 arbetare är fackligt anslutna nu. – De senaste fem åren har vi tappat 150 000 medlemmar, men nu ser det äntligen ut som det kommer att vända, säger Mats Larsson, utredare på LO. En annan LO-rapport visar att antalet fackligt förtroendevalda ökat med 1 000 personer på fem år.

att ha köttet bakom disk är ingen bra lösning. Vissa köttjuvar är mer påhittiga än andra. En Coopbutik i Stockholmsområdet drabbades av tjuvar med dykardräkter under sina vanliga kläder. Dykardräkterna pressade köttet mot kroppen så att paketen inte blev så utbuktande.

OC

H SÄK

Bindningstid 18 mån. Kortavgift 299 kr/halvår + startavgift 295 kr tillkommer för tv. Erbjudandet gäller t o m 15/3 2012 och förutsätter bredband, tv och telefoni från Bredbandsbolaget under hela bindningstiden. Lägsta totalkostnad med Bredband 250 är 7 978 kr (249 kr x 12 mån, pris efter 12 mån: bredband 499 kr/mån, tv 99 kr/mån + startavgift 295 kr, telefoni 19 kr/mån och kortavgift 299 kr/halvår, fraktavgift 96 kr). Ångerrätt 14 dagar vid distansköp. Uppsägningstid 3 kalendermånader för tv och bredband. 1 kalendermånad för telefoni. Tekniska begränsningar gör att tv inte kan levereras till alla adresser. Går inte att kombinera med andra erbjudanden. Mer info och villkor på bredbandsbolaget.se


20

nyheter

www.metro.se FREDAG 2012-01-27

Storklubb anklagas för skattefusk Hela styrelsen är anmäld Klubbens bolag ska ha undanhållit sammanlagt 2,5 miljoner skattekronor

Lön! Avsluta januari med en skön kryssning

En av landets största elitklubbar i fotboll är indragen i en stor skattebrottshärva med misstänkta svarta löneutbetalningar. Allt fler spelare misstänks nu för skattebrott och Skatteverket har även anmält hela styrelsen till åklagare sedan klubbens bolag undanhållit sammanlagt drygt 3 miljoner skattekronor under en treårsperiod. Sammanlagt handlar det om sex personer i styrelsen som alla anmälts till Ekobrottsmyndigheten för undanhållande av i första hand arbetsgivaravgifter. I styrelsen sitter flera kända

namn som nu alla riskerar att inom kort delges brottsmisstankar i den allt större härvan. Enligt Skatteverket har skattepliktiga löner betalats ut som storklubben själv har bokfört som vanliga utgifter för perioden 2008–2010. Redan tidigare i veckan berättade Metro om att en spelare i storklubben misstänktes för skattebrott för undanhållande av skattepliktig lön. I går hade antalet vuxit till fem skattebrottsmisstänkta spelare för att ha undanhållit löneutbetalningar från beskattning på samma sätt. I ett av fallen ska spelaren ha

undanhållit cirka 1 miljon kronor. En av de fem brottsmisstänkta spelarna har hörts. Han nekar till brott. I början av nästa vecka avgör åklagaren om förundersökningar om skattebrott ska inledas mot samtliga sex ansvariga i styrelsen. Metro sökte i går förgäves klubbens ordförande. – Vi anser att vi har gjort rätt och har överklagat Skatteverkets beslut, meddelade ordföranden på hemsidan i går. JOHN LINDBLOM @METRO.SE

Det är äntligen löningshelg och du behöver inte längre sitta hemma och ha tråkigt. Ta med din partner eller dra ihop ett härligt gäng och kryssa till Tallinn, Riga eller Helsingfors. Avsluta januari med en välförtjänt resa. Njut av god mat och vin, underhållning och skön stämning ombord!

Tallinnkryssning 99:– Rigakryssning 99:– Helsingforskryssning 99:– Ingår: båtresa, del i A4-hytt.

URBAN BRÅDHE

Basar Gerecci är en av initiativtagarna till ockupationen av Husby Träff. Han är nöjd med att Röda korset öppnat upp för en dialog om aktivitetslokalen måste flytta eller ej.

Husbybor avbryter protestaktionen I snart två veckor har ANNONS utan kommit fram till en lösning vi anHusby Träff ockupeser vara den bästa. rats av Husbybor Den går ut på att vi som protesterat mot lämnar lokalen på att samlingslokalen ett fredligt sätt och ska flyttas till nya och att Röda korset som vi mindre lokaler tvärs över gatan. Men nu har man be- hyr av öppnar upp för en slutat att avbryta protes- dialog med Husbyborna taktionen och vara ute ur för att höra vad vi har att säga. Om en majoritet vill lokalen på söndag. – Vi har inte gett upp, vara kvar ska de i sin tur

driva frågan mot Svenska Bostäder, säger Basar Gerecci, en av initiativtagarna till aktionen. Ockupationen är den senaste i raden av protestaktioner i Husby där man uttryckt ett stort missnöje mot nedregleringen av servicen i området och det pågående projektet Järvalyftet. CLARENCE FRENKER

Åtal för smuggelsprit

08-22 21 40* www.tallinksilja.se Tallink Silja Butiken, Cityterminalen & Sveavägen 14, 08-440 59 90 *Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Pris/pers, begränsat antal platser. Bränsletillägg ingår. Gäller dagligen tom 31.1 2012.

En 36-årig man ska ha smugglat 700 liter sprit och 400 liter öl från Tyskland och sedan sålt smuggelgodset vid sexfester, så kallade kinky nights, uppger Göteborgs-Posten. Mannen som åtalas nekar till anklagelserna. TT


1390:Delbetala från 63:-/mån.*

Miljövänlig musikmobil med WiFi! J10i2 Elm. Tillverkad av återvunnet material Surfa med trådlöst nätverk

3890:-

42"

Delbetala från 124:-/mån.*

42-tums Full-HD LCD TV med uppspelning via USB! 42LK430. Digital-TV-mottagare (MPEG2/4) Picture Wizard och ISF-kalibrering

Klipp ut och jämför oss! Greppa saxen och leta upp samma prylar hos våra konkurrenter. Har du tur kanske du hittar dem redan här i tidningen. Sedan är det bara att jämföra priset. Bli inte förvånad om det är billigare hos NetOnNet. Det brukar nämligen löna sig att handla direkt från lagerhyllan. Välkommen till netonnet.se och våra Lagershopar!

999:Fotoskrivare med touchdisplay! Stylus Photo PX720WD. Trådlös / 6 separata färgpatroner Skriv ut, skanna och kopiera

32"

2790:Delbetala från 97:-/mån.*

499:Uppladdningsbar docka för din iPhone och iPod! S315i.

32-tums Full-HD LCD-TV med USB-ingång! 32PFL3606H.

Upp till 20 timmars musik Tunn, bärbar design

Digital-TV (MPEG2/4) för DVB-T/C 2 HDMI- och VGA-ingång

Delbetala från 127:-/mån.*

2990:-

15,6" laptop med Intel Core i3-processor! C660-1LD.

Smartphone med 4,3" 3D-skärm! P920 Optimus 3D.

3999:-

15,6"

Intel Core i3-380M 640 GB hårddisk

Delbetala från 102:-/mån.*

5 megapixel kamera med 3D-stöd Dubbelkärnig 1 GHz processor

1490:-

1190:-

Kompaktkamera med 21x optisk zoom! L120.

Dammsugare med HEPA-12 filter! ZCS2000.

Delbetala från 65:-/mån.*

Högupplöst skärm Dubbel bildstabilisator

USB-ingång för foto, musik och film Crystal Clear & Dynamic Contrast

Delbetala från 58:-/mån.*

12 meters arbetsradie Ljudnivå 72 dB

www.netonnet.se – fri frakt på allt Lagershop: Borås, Ullared, Kalmar, Malmö, Stockholm Veddesta, Uppsala, Stockholm Slagsta, Göteborg, Linköping, Helsingborg, Örebro och Västerås. 2 års garanti på allt förutom datorprodukter och bärbart ljud som säljs med 1 års garanti. Annonsen gäller t.o.m. 29/1-12 eller så långt lagret räcker. Max en av varje annonsvara per kund/familj. Reservation för ev. tryckfel. * Representativt exempel vid varuköp 10 000:- och delbetalningsperiod 48 månader: Uppläggningsavgift 295:-. Rörlig årsränta 7,89%. Admin. avg./mån 29:-. Effektiv ränta 16,37%. Kreditkostnad 3412:-. Ord. delbet./månad** 274:-. Totalbelopp 13421:-. Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat 2011-10-05. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer. **Avrundning tillämpas till närmsta högre krona. Månaden efter val av delbetalning tillkommer uppläggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är inkluderad i angiven Kreditkostnad och Totalt belopp att betala.

Hemelektronik till lagerpris


nyheter

22

FOTO

Nyheter i bilder

1. MARCO UGARTE/AP 2. INTERPOL/AP 3. ANDREW LUBIMOV/AP

www.metro.se FREDAG 2012-01-27

Höghus rasade i Rio – minst tre dödade

Tre byggnader kollapsade i den brasilianska staden Tre personer är döda och minst 19 saknas ”Jag sprang och skrek på hjälp från Gud” FELIPE DANA/AP

1

2

3

1 2 3

MEXIKO. Tarahumaraindianerna i norra Mexiko svälter sakta ihjäl. Förödande torka har lamslagit de utsatta bergstrakterna. TT COSTA RICA. Jean-Claude Mas, grundaren av PIP, har gripits. PIP är ansvarigt för bristfälliga bröstimplantat över hela världen. TT-AFP UKRAINA. Anti-västerländska aktivister protesterar mot ett amerikanskt krigsfartygs ankomst till Sevastopolhamnen. METRO

I scener som för tankarna till 11 september i New York söks efter offer i en höghuskollaps i Rio de Janeiro i Brasilien. Tre personer är döda och minst 19 saknas sedan tre byggnader rasat ihop natten till i går kväll svensk tid. – Allt hände så fort. När jag gick över gatan hörde jag ett ljud och folk skrek att jag skulle springa. Dammet täckte oss, säger Márcio Mendonça till Metro Rio. Vad raset kan ha berott på är oklart, men renoveringsarbeten uppges ha pågått i delar av husen. Det talas också om en explosion i samband med händelsen vid 20.30-tiden lokal tid i onsdags. – Jag sprang, jag såg ingenting, jag bara skrek på hjälp från Gud. Jag lyckades hjälpa tre andra personer men blev själv skadad, säger Olavo, byggarbetare, till Metro Rio.

Räddningsarbetare söker igenom de kollapsade husen.

METRO-TT-AFP

Skor / kängor / stövlar / barn / dam / herr


tele2.se

Så här har du aldrig sett dina vänner tidigare.

194:50

kr/mån* med Nokia Lumia 800.

Nokia visar upp nya sidor. Nya Nokia Lumia 800 samlar allt dina vänner delar i sociala medier på en plats. Du får reda på allt som händer utan att ens behöva logga in. Dessutom kan du själv dela saker otroligt snabbt och enkelt. Skaffa Lumia 800 tillsammans med Kompis Surf så betalar du bara 194:50 kr/månad fram till midsommar (därefter 239 kr/mån). Då ringer du för 0 kr per minut och skickar fria SMS och MMS till 3,7 miljoner Tele2- och Comviq-mobiler. Självklart ingår surf. Välkommen till någon av våra butiker eller tele2.se

Erbjudandet gäller vid tecknande t o m 21/2 2012. *Mån avg 194:50 kr fram t o m 120621 därefter 239 kr/mån. Bindningstid 24 mån. Uppsägningstid 3 mån. Inträde 99 kr. Adm avg för delbetalning av mobil på 150 kr tillkommer på första fakturan. Lägsta totalkostnad 5 762:50 kr. All typ av surf i mobilen inom Sverige ingår utom trafiktypen IP-telefoni. Efter 1 GB begränsas hastigheten till 64 Kbit/s. Läs mer på tele2.se.


nyheter

24

www.metro.se FREDAG 2012-01-27

Nu ställs Romney till svars fÜr miljonerna President Barack Obama angrep republikanens lüga skatt i sitt tal till nationen Kräver att skillnaderna i beskattningen tas bort USA:s president Barack Obama startade sin omvalskampanj den här veckan med sitt tal till nationen, som Ükade pressen pü den republikanske kandidaten och müngmiljonären Mitt Romney som redan für ta emot mängder av frügor om sin fÜrmÜgenhet. Romneys tillgüngar, som uppskattas till ütminstone 190 miljoner dollar, har varit ett ämne som attackerats av hans motstündare i det republikanska nomineringsracet. Denna vecka medgav Romney att han tjänat nästan 43 miljoner dollar de senaste tvü üren och betalat cirka 14 procent i skatt. Det är en lägre skattenivü än medelklassamerikanen betalar eftersom Romneys inkomster kommer frün investeringar som beskattas mycket lägre än lÜneinkomster.

Obama krävde en fĂśrändring av de skillnaderna. â&#x20AC;&#x201C; Om du tjänar mer än 1 miljon dollar om ĂĽret borde du inte betala mindre än 30 procent skatt, sa han. Obama nämnde aldrig sin potentielle motstĂĽndare vid namn, men Romney sa till nyhetskanalen CNBC att planen â&#x20AC;?är designad att attackera mig om jag blir nomineradâ&#x20AC;?. Republikanerna hĂĽller fortfarande pĂĽ att välja. Och Romneys motstĂĽndare fick lite hjälp den här veckan av demokraten som nu bor i Vita huset.

Jonathan Mann

KARIN WASTESON

HARAZ N. GHANBARI/AP

Martin Smith pĂĽ The Priory har de senaste tre fyra ĂĽren sett en 50-procentig Ăśkning av internetberoende patienter.

Han behandlar internetberoende

Närmare 38 miljoner amerikaner fÜljde tv-sändningen av president Barack Obamas tal till nationen natten till onsdagen svensk tid, enligt TT.

CNN International

Pü sÜndag är det Internationella internetfria dagen. Men alla klarar inte av att koppla ner, en del blir beroende av sociala medier. Den i Storbritannien nyligen erkända diagnosen internet addiction disorder (IAD) behandlas bland annat pü beroendekliniken The Priory i London. En ny kinesisk studie visar att internetberoende püverkar hjärnan pü samma sätt som droger. Det stÜr hjärnfunktioner som styr känslor, beslutsfattande och självkontroll. Bland abstinensbesvären finns skakningar, tvüngstankar och ofrivilliga fingerrÜrelser. Metro besÜkte The Priorys rehabiliteringcenter strax utanfÜr London.

Det är inrett som ett lyxigt hotell, och stjärnor som Amy Winehouse och Kate Moss har behandlats här fĂśr drogmissbruk. Martin Smith är ansvarig fĂśr beroendevĂĽrden. Han berättar att kaffet i väntrummet är koffeinfritt, annars skulle patienterna bli beroende av det. När de internetberoende patienterna anländer fĂĽr de lämna ifrĂĽn sig sina mobiler. â&#x20AC;&#x201C; De blir ofta trĂĽkade av folk omkring dem. â&#x20AC;?Hur kan man vara sms-beroende?â&#x20AC;?. Men strukturen i ett beroende är alltid detsamma, säger Martin Smith. KARIN WASTESON

METRO WORLD NEWS

3D-REVOLUTIONEN Ă&#x201E;R HĂ&#x201E;R SAMSUNG 46-TUMS LED-TV

46-tums lyxig Full-HD LED-TV med supersmal design, Smart TV, 3D och paus-/inspelningsfunktion via USB. Här kan du se fram emot TVoch ďŹ lmupplevelser av hĂśgsta klass och du kan till och med använda din smartmobil som fjärrkontroll! UE46D6505. ORD. PRIS: 10 490:-

46â&#x20AC;&#x153;

SPAR A2 0 0 0:-

ALLT-I-ETT I Ă&#x201E;KTA HI-FI-KVALITET DENON/DALI KOMPAKTSYSTEM

Ett äkta Hi-Fi-minisystem med CD-spelare, FM-radio och stereofĂśrstärkare i en enda apparat som bara är 21 cm bred! Via USB-ingĂĽngen fĂĽr du bra digital ljudkvalitet frĂĽn din iPod. Svart eller silver, ďŹ nns även i DAB+-version. RCD-M38 CD-RECEIVER, ORD. PRIS: 3 298:- /

3 294:-

DALI CONCEPT 1 HĂ&#x2013;GTALARE, ORD. PRIS: 1 996:- PER PAR

PAKETPRIS

/:#65*, I KISTA!

HALVAP R I S ET

7 990:-

SPAR A 900:-

SKIPPA BURKLJUDET

TRĂ&#x2026;DLĂ&#x2013;S STREAMING I HĂ&#x2013;G KVALITET!

SnäckhĂśrlurar med bas är sällsynta, och ett par till ett fĂśrnuftigt pris är ännu mer sällsynta. Argon EP4002 är rena fyndet om du vill ha vuxet ljud frĂĽn din bärbara spelare samtidigt som det ska fĂĽ plats i ďŹ ckan. Bra ljuddämpning fĂĽr du pĂĽ kĂśpet. EP4002, ORD. PRIS: 398:-

CONNECT:AMP fungerar som en stark och müngsidig trüdlÜs fÜrstärkare fÜr musik via datorn, Spotify, internetradio m.m. Med 2 x 55 watt kan den pü egen hand driva ett par bra Hi-Fi-hÜgtalare, t.ex. DALI LEKTOR 1 som visas här. Systemrabatt även när du väljer dyrare hÜgtalare.

ARGON IN-EAR-HĂ&#x2013;RLUR

199:-

,*45"+"/45&/#&$,4503(t,6/(&/4,637"#09 47&"7ÂŻ(&/t'-&.*/(("5"/t451"6-4("5"/

SONOS TRĂ&#x2026;DLĂ&#x2013;S FĂ&#x2013;RSTĂ&#x201E;RKARE

CONNECT:AMP 4 198:- / DALI LEKTOR 1 FRĂ&#x2026;N 3 196:-/PAR

PAKETPRIS

6 496:-

*VISSA PRISER KAN VARA SĂ&#x201E;NKTA YTTERLIGARE EFTER TRYCK. SE AKTUELLT PRIS PĂ&#x2026; HIFIKLUBBEN.SE VI RESERVERAR OSS FĂ&#x2013;R TRYCKFEL, PRISĂ&#x201E;NDRINGAR OCH SLUTSĂ&#x2026;LDA VAROR. PRISERNA GĂ&#x201E;LLER TILL 31/1 2012.

SPARA 2 500:-


2.990:−

9.950:−

(5.310:–)

A T K N Ä S R E S I R REAPSSOR AV

PAKETPRIS! Matbord Plaine i vitlack/kromad metall, 160x100 cm + 4 stolar Harry i svart läderimitation .

1.990:− (2.990:–)

Soffbord Valetta i vitlack med glasskiva, L 121 cm.

(12.700:–) (12

Byggbar soffa Modern Living i tyg Bonus latte med armstöd A, B 332 cm. Köp till armstödsbricka 149:-

PÅ MA ROR REAVA /2! T.O.M. 6

5.995:−

20%

RABATT PÅ MODERN LIVING BYGGBAR SOFFSERIE I UTVALDA TYGER

9.995:− (14.995:–)

Divansoffa Chicago med cosy corner i tyg Cannes black, B 370 cm. Går att få i höger/vänster utförande. Köp till nackkudde 590:-. Finns även i U-soffa med divan 8.995:- (12.995:-)

(7.995:–)

11.990:− 25%

70%

(16.100:–)

RABATT PÅ HELA SVANE®-SERIEN

RABATT PÅ UTVALDA ACCESSOARER & TEXTILER!

3-sits soffa Memphis med divan i tyg Cannes black eller Visby antracit, B 304, D 93, H 80 cm. Köp till nackkudde 590:-. Finns även som U-soffa B 304, D 99/153, H 80 cm 6.990:- (8.995:-).

Kontinentalsäng Svane Classic inkl. bäddmadrass 180x200 cm.

STOR REA PÅ MIO! Nu har vi fyllt på våra butiker med ännu fler prissänkta soffor, matbord, stolar, lampor mattor mm.

4.990:−

14.245:−

399:−

(8.580:–)

(20.350:–)

30%

RABATT PÅ COFFEE BYGGBAR SOFFSERIE I TYG KALIB.

(790:–)

Taklampa General i svart eller vit, Ø 60, H 31 cm. Begränsat antal så längt lagret räcker.

PAKETPRIS! Matbord Arvika i massiv ek, 180x90 cm + 6 stolar Resö i brun läderimitation inkl. extra tygklädsel i svart. Köp till vaxolja till bordet fr. 99:-.

399:− (1.190:–)

Byggbar soffa Coffee, med armstöd Kenya, denna kombination i tyg Kalib mole, B 279 cm. Köp till nackkudde fr. 625:-

29:−

1.990:−

(69:–)

(2.990:–)

20%

RABATT PÅ ALLA ORDINARIE MATTOR TOM 29/1! TV-bänk Ohio i svart- eller vitmelamin, B 150 cm. Max belastning 80 kg.

Ryamatta Oslo i polypropylen, silver, 133x190 cm 399:- (1.190:-). 160x230 cm 499:- (1.790:-) Begränsat antal så långt lagret räcker.

20%

RABATT PÅ SIT DOWN BYGGBAR SOFFSERIE I UTVALDA TYGER

12.620:− (15.780:–)

Vas Bloom i limegrön, svart, ceris eller vit, Ø 14, H 17 cm. Begränsat antal så långt lagret räcker.

(650:–)

9.990:− 2 STYCKEN DUNKUDDAR PÅ KÖPET!

Byggbar soffa Sit Down i tyg Cortina light grey, B 400 cm. Köp till nackkudde fr. 499:-

325:− Tamburmajor Tage i svart- eller vitlack, H 176 cm. Begränsat antal.

Kontinentalmadrass Relax dubbelfjädrande, 180x200 cm, vändbar pocket med mjuk/fast sida. Inkl. bäddmadrass och ben. Vid köp av Relax kontinental 160 eller 180 cm bjuder vi på 2 st Comfort dunkuddar (värde 1.300:-)

Välkommen till Mio Kungens Kurva Heron City. 08-586 336 00. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18. Mio Barkarby Barkarby Handelsplats. Mio Bromma Gårdsfogdevägen 8 mitt emot Coop, på andra sidan Ulvsundavägen. Mio City Sveavägen 20 vid Hötorget. Mio Handen/Haninge vid infarten till Haninge. Mio InfraCity Stockholmsvägen 35, avfart InfraCity Väst. Mio Täby vid E18 avfart Viggbyholm. Priserbjudandena gäller så långt lagret räcker, tom 6/2. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning och tryckfel.

www.mio.se


26

www.metro.se

plus

FREDAG 2012-01-27

böcker

+ plus

”Vi hade aldrig kunnat ana detta”

URBAN BRÅDHE

”Cirkeln” blev förra årets mest hyllade ungdomsroman Nu kommer den som pocket Och i april landar uppföljaren ”Eld” hos boklådorna

Välkommen!

Strålande spänning Den här veckan bjuder Metros boksida på några strålande spänningsböcker. Både ”Änglavakter” och ”Cirkeln” räcker för bokrys hela nästa månad. Sträckläsningshets! CAROLINE ENGVALL, POCKETREDAKTÖR

Pockettoppen Lista. Mest lästa böckerna vecka 3.

1

Deras ungdomsroman ”Cirkeln” har blivit en sanslös succé. Bästsäljare också i utlandet. Augustprisnominerad. Film på gång. – Vi hade aldrig kunnat ana detta. Projektet började med att vi var två kompisar som ville göra något tillsammans. Om vi satt och drömde om något i början så var det att boken över huvud taget skulle bli utgiven, säger Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg, författarparet bakom ”Cirkeln”. I april kommer uppföljaren ”Eld”. Läge för prestationsångest?

”Cirkeln” Mats Strandberg/ Sara Bergmark Elfgren

2 ”Änglavakter” Kristina Ohlsson

3 ”De imperfekta” Tom Rachman

4 ”Om stenar kunde tala” Donna Leon

5 ”Silvrets rike” Conn Iggulden KÄLLA: POCKETGROSSISTEN

– Självklart svindlade det en hel del mellan var-

Bor i Stockholm Namn: Mats Strandberg. Ålder: 35 år. Bor: Stockholm. Namn: Sara Bergmark Elfgren. Ålder: 31 år. Bor: Stockholm. Aktuella: Med ”Cirkeln” i pocket (Pocketförlaget) och ”Eld”, som kommer i april.

ven, men faktiskt inte särskilt mycket när vi väl jobbade. Det är tur att vi är två, för vi har liksom en liten gemensam bubbla omkring oss när vi skriver, säger Mats Strandberg.

Hur skriver man i par?

– Vi hade hela trilogin klar i stora drag redan från början. Sedan skriver vi ett mer detaljerat synopsis för den bok vi jobbar med. Därefter planerar vi fyra kapitel åt gången tillsammans, säger Sara. – Vi skriver vartannat kapitel, redigerar varandras texter, och går igenom redigeringarna tillsammans. Sedan redigerar vi hela textmassan ungefär tusen varv till, tillsammans, tills vi båda är överens om vartenda kommatecken, säger Mats. CAROLINE ENGVALL @METRO.SE

Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg gjorde succé med ”Cirkeln”. Nu kommer den på pocket.

Författarfavorit Mats och Saras favoritböcker: Mats: Jag har inspirerats av Sarah Silvermans ”The

bedwetter” och Tina Feys ”Bossypants”. Två roliga kvinnor som jobbat enormt hårt för sina framgångar. Sara: ”The night circus” av Erin Morgenstern utspelar sig omkring förra sekelskiftet och handlar om cirkus och magiker. Stämningsfullt!

Lästipset – här är veckans favoriter Pangar rakt in i solar plexus

Bra jobbad deckare

Som att slicka i sig vaniljglass

Viktiga texter om gråzoner

”Cirkeln”, Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren, Pocketförlaget. Ouff. ”Cirkeln” pangar läsaren rakt in i solar plexus – och ”ungdomsroman” är egentligen missvisande. Visst, den HANDLAR om ungdomar, men det här är en bok vuxna kan älska både för träffsäker tonårsockultism som saggigt småstadsliv. Mats och Sara är en perfekt författarmatch och ”Cirkeln” är värd all hype och hyllning – med råge.

”Änglavakter”, Kristina Ohlsson, Pocketförlaget. En av förra årets mest spännande. Studenten Rebecca hittas mördad och den gamla barnboksförfattaren Thea verkar ha något med spindelnätet att göra. Trots att boken är tjock måste man sträckläsa och så sörjer man när storyn är slut. Bra deckarjobbat!

”Sjömannen som föll i onåd hos havet”, Yukio Mishima, Lind & co. Att läsa Mishimas ord är som att slicka i sig äkta vaniljglass, lent och njutbart. ”Sjömannen som föll i onåd hos havet” är en ganska rå roman om manlighet (själv var Yukio Mishima homosexuell). Nobelprisvarning om författaren hade varit livet.

#Prata om det, Texter från gråzonen mellan frivilligt sex och övergrepp, Kalla kulor. Twitterhashtagen som fick Stora journalistpriset följer mediernas snabbhetsregler – nu blir de bästa texterna från nätet både vanlig bok och sms-bok (!). Viktiga texter från vanliga människor.

UTFÖRSÄLJNING KLÄDER OCH TRÄNINGSREDSKAP FRÅN FÖREGÅENDE ÅRS KOLLEKTIONER, 2:A SORTERING OCH DEMOEXEMPLAR. KARLAVÄGEN 104, 1 TR [GARNISONEN]

FREDAG 27 JANUARI: KL 07:00 — 18:00

OBS! NY ESS ADR

KONTANT BETALNING ELLER DE VANLIGASTE KONTOKORTEN MED LEG. INGEN BYTES- ELLER ÅTERKÖPSRÄTT.


Red Sale.

Säsongsavslutning på dunjackor.

30-50% Start fredag 27 jan kl 10.00. Först till kvarn…

PENFIELD. Alla dam & herr modeller.

50%

Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

CANADA GOOSE. Alla dam & herr modeller.

30 - 50%

COLMAR. Alla dam & herr modeller.

30%

Stockholm Norrlandsgatan 11 www.reddevil.se


sport

28

www.metro.se FREDAG 2012-01-27

JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX

2

Dif-spelare misstänks för skattebrott Flera nuvarande och tidigare fotbollsspelare i Djurgården misstänks för skattebrott. I bakgrunden ligger en revision som Skatteverket gjort, där de olika spelarna blivit upptaxerade med som mest drygt 3 miljoner kronor, rapporterar Expressen. Det handlar bland annat om pengar som betalats till spelarnas agenter, pengar som Skatteverket anser att spelarna borde ha skattat för. TT

sport

ANTONIO CALANNI/AP

Helgens bästa

1

Liverpool–Man United Lördag kl 13.45 Viasat Fotboll/HD

Daniel Rudslätt och Robert Rosén jublar efter segermålet när AIK besegrat Djurgården med 4–3.

2 Australian Open, final Söndag kl 9.30 Eurosport

3

Tvåmålsskytten Johannes Salmonsson matchvinnare Satte avgörande 4–3 i förlängningen Wesslau höll Dif kvar Stökigt på läktaren

NHL All Star Game Söndag kl 22.05 Viasat Hockey

4 Sverige–Finland Söndag kl 10.00 TV10

5

Juventus–Udinese Lördag kl 20.45 Canal+ Sport Extra

AIK fick sista ordet i derbyt

Målskyttarna Zlatan Ibrahimovic och Robinho.

Tre mål på hela säsongen. Då tog AIK-forwarden Johannes Salmonsson hjälp av lagkamraten och målkungen Richard Gynge. – Jag gnuggade mitt klubblad mot hans. Hoppas inte hans magi försvann bara, sa Salmonsson som sköt två mål och avgjorde det glödheta derbyt mot Djurgården, 4–3 efter förlängning. Det var AIK:s andra derbyseger på fyra försök mot

Nadal klar för final i Australien Trots att Roger Federer inledde storstilat blev det Rafael Nadal som vann semifinalen i Australian Open-tennisen. Nadal är därmed klar för sin fjärde raka Grand Slam-final. Där ställs han mot Novak Djokovic eller Andy Murray, som möts i dag. Damfinalen blir en strid om förstaplatsen på rankingen. Segraren i morgondagens match mellan vitryskan Victoria Azarenka och ryskan Maria Sjarapova blir världsetta på måndag. TT

Djurgården den här säsongen. Två viktiga poäng i streckstriden där AIK ligger sexa. AIK tog ledningen tre gånger – men Djurgården kom tillbaka. – Det var jobbigt när de kom tillbaka hela tiden. De gjorde det bra, men jag tycker vi var bättre och vann välförtjänt, sa Salmonsson. I andra perioden vann AIK skotten med 18–6 och

totalt med 42–22. Utan Gustaf Wesslau i målet hade Djurgården gått poänglöst från säsongens fjärde derby. Nu avancerade laget till nionde plats. Som så ofta blev det stökigt i Globen. Matchstarten blev en halvtimme försenad på grund av oroligheter på läktarna. – Vi uppfattade inte vad som hände, vi fick ju lämna isen och vänta i omklädningsrummet, sa Salmonsson. TT

”Det var viktigt, det har gått troll i målskyttet.”

Zlatan-mål när Milan tog sig till semi Zlatan Ibrahimovic punkterade Milans kvartsfinal hemma mot Lazio i italienska cupen. Den svenske anfallaren, som fick hoppa in vid ställningen 2–1 i andra halvlek, blev frispelad av Urby Emanuelson och rullade behärskat in 3–1 i den 83:e minuten. Tidigare hade Milan vänt ett 0–1-underläge genom mål av Robinho och Clarence Seedorf. I semifinalen – som spelas i dubbelmöte – ställs Milan mot Juventus. TT

AIK-HJÄLTEN JOHANNES SALMONSSON SOM BARA HADE GJORT TRE MÅL PÅ 33 MATCHER.

4 3 AIK

DIF

”Det är fantastiskt roligt att man får ett sånt stöd.” OTTAWAS ERIK KARLSSON SOM FICK FLEST RÖSTER AV ALLA – NÄSTAN EN MILJON – NÄR HOCKEYFANSEN RÖSTADE IN FÖRSTAFEMMORNA I ALL STAR-LAGEN. TT

Konståkning. Hack i häl på konkurrenterna

Innebandy Superligan Warberg–Linköping 9–7 (2–0, 4–4, 3–3)

Resultat

Innebandy Elitserien damer Kais Mora–Falun......7–6 (2–2, 2–1, 3–3)

Ishockey Elitserien Fotboll Afr. mästerskapen Sudan–Angola ........................2–2 (1–1) Elfenbenskusten–Burk Faso ....2–0 (1–0)

Fotboll Italienska cupen Milan–Lazio ............................3–1 (2–1) • Zlatan Ibrahimovic blev inbytt i 71:a minuten för Milan.

Fotboll Spanska cupen Kvartsfinal 2:2 Levante–Valencia ....................0–3 (0–2) • Valencia till semi med totalt 7–1.

Alexander Majorov utför ett hopp precis framför en reklamskylt i arenan i Sheffield.

Handboll Elitserien damer JON SUPER/AP

Alexander Majorov kan vara på väg mot en toppplacering i konståknings-EM. Majorov ligger överraskande nia efter det korta programmet, efter att ha noterat 68,33 poäng. TT

Västerås Irsta–Spårvägen 26–22 (14–8) Spårvägen: Matilda Boson 7 (2), Harpa Sif Eyjolfsdottir 4, Sofia Nyström 3, Anna Walter 3, Johanna Jansson 2, Therese Schollin, Alexandra Domeij, Jennifer Larsson.

Växjö–Frölunda ......................2–3 e förl (1–1, 0–1, 1–0, 0–1) AIK–Djurgården ....................4–3 e förl (1–1, 0–0, 2–2, 1–0) HV 71–Skellefteå ....3–2 (0–0, 2–0, 1–2) Brynäs–Modo ..........5–3 (1–2, 2–1, 2–0) Skellefteå 41 20 10 11 114–87 74 Luleå 42 18 14 10 96–81 74 Brynäs 41 20 8 13 113–10172 HV 71 41 15 13 13 115–10065 Frölunda 42 15 14 13 100–92 65 AIK 42 14 12 16 111–10661 Växjö 41 14 12 15 95–103 60 Färjestad 40 14 13 13 90–98 59 Djurgården Modo

41 13 13 15 102–11559 42 14 10 18 113–11858

Linköping Timrå

42 13 10 19 85–97 56 41 8 11 22 90–126 41


40%

410:– per månad

rabatt! 326:– per månad

Saturday. Hörnsoffa med öppet avslut. Tyg Hugo. Mått 295⳯210 cm. (11.650:–)

Oxford. Howardsoffa i tyg West. Längd 247 cm. (10.300:–)

6.990:–

Stressless Consul M. Fåtölj i läder Batick, svart eller cream. Paketpris: Fåtölj och pall.

8.990:–

Stalands största

REA!

(10.830:–)

367:– per månad

7.980:–

326:– per månad Latte. Högblankt vitt bord och stolar i svart konstläder. Paketpris: Bord + 6 stolar. (10.850:–)

6.990:–

, g a d n ö s – g a d e r f A N R A G A D A E R . t e A s i T r S p I S A E R å p t t a b a r a r t x e 10%

Mood. Kontinentalsäng med zonpocket och bäddmadrass i naturlatex. Inklusive ben. Mått 180⳯200 cm. (15.995:–)

7.995:–

25%

rabatt!

355:– per månad

50%

368:– per månad

rabatt!

Mood. Sänggavel inklusive nackkuddar. Bredd 180 cm. (3.995:–)

ex”. märkta ”Detta Gäller varor

1.995:–

Albany. 3-sits i tyg Ersin. (10.310:–)

Upp till 50% rabatt

7.690:–

Utvalda soffor från kvalitetsfabriken Bröderna Andersson.

Riktiga fynd från lager och utställningar: Soffor, bord, stolar, fåtöljer, sängar m.m. Allt i begränsat antal, skynda att fynda. Välkommen!

30–50% rabatt!

Specialerbjudanden

15%

rabatt!

På utvalda delar av vårt stora sortiment av kvalitetsmöbler. Lamino.

30%

8.190:– Fåtölj i ek. (12.415:–) 9.450:– Fåtölj + pall i bok. Paketpris: (14.585:–) 11.390:– Fåtölj + pall i ek. Paketpris: (16.905:–) 12.900:– Fåtölj i bok. (10.515:–)

rabatt!

Gäller Lamino i lager. Begränsat antal!

Verona. Modern byggbar sektionssoffa med extra skön sittkomfort.

Jetson. Bruno Mathsson. Utvalt tyg. (23.265:–)

285:– per månad

376:–

Från per månad

14.990:–

Läder Classic. (22.950:–)

Stay. Divanbäddsoffa. Längd 236 cm. Bäddmått 140⳯205 cm.

Köp en Lamino innan den stora prishöjningen 1 februari.

(8.560:–)

660:– per månad

18.900:–

5.990:–

Köp möbler nu, börja betala i april 2012 och därefter upp till 24 månader räntefritt. Välj mellan 6, 12 eller 24 månader räntefritt! Enligt Konsumentverkets riktlinjer är den effektiva räntan 13,62 % vid ett köp på 10 000 kr. Månadskostnaderna avser 24 månader räntefritt, exklusive uppläggningsavgift 495 kr men inklusive aviavgift 35 kr.

Södermalm Åsögatan 121 08-702 78 00 Vardagar 10 –19 Lördag 10–18 Söndag 11–17

Kungens Kurva Månskärsvägen 10 08-505 80 300 Vardagar 10 –19 Lördag 10–18 Söndag 11–17

Nacka – Järla Sjö Gustaf de Lavals Torg 3 08-544 70 680 Vardagar 10 –19 Lördag 10–18 Söndag 11–17

Rotebro KOM Köpcentrum 08-544 708 60 Vardagar 10 –19 Lördag 10–18 Söndag 11–17

Ny butik! Täby – Viggbyholm Fogdevägen 4 08-544 70 850 Vardagar 10 –19 Lördag 10–18 Söndag 11–17

Vällingby Jämtlandsgatan 64 08-687 93 90 Vardagar 10 –19 Lördag 10–18 Söndag 11–17

Fri parkering.

www.stalands.se


30

www.metro.se

sport

FREDAG 2012-01-27

KIN CHEUNG/AP FOTO

Fredagspanelen

Klarar Liverpool ännu ett Manchester-lag? Experterna om sportens riktiga höjdare I SAMARBETE MED

Fredagspanelens Ola Wenström ser fram emot Liverpool–Manchester United i helgen. Liverpool slog ut Manchester City ur Ligacupen i onsdags.

OLA WENSTRÖM

FRIDA NORDSTRAND

NIKLAS JIHDE

PROGRAMLEDARE

FOTBOLLS- & MOTORREPORTER

ISHOCKEYANKARE

Sverige spelar bandy-VM i Kazakstan, mellan bergstopparna på 1 700 meters höjd. Vilken är den mest exotiska plats jobbet tagit dig till?

Fallskärmshopp från 3 000 meter direkt i radio, kanske? Annars; Quito och Ecuador. Vansinnigt vackert landskap men jag lär inte hyra stuga där.

Jag har sett sport i Abu Dhabi, Melbourne, Kuala Lumpur och São Paulo, men ett Formel 1race i natten på gatorna i Singapore är svårslaget.

Förutom när jag bevakade SM i konstsim i Växjö simhall så är det hockey-VM i Quebec 2008. Magisk upplevelse i en hockeyluktande gryta.

Pepe trampade Messi på handen och Balotelli stämplade Parker i ansiktet. Börjar fulspelet i fotboll balla ur?

Absolut inte. Dagens spelare är visserligen snabbare och starkare men också smidigare. Det var mer brutalt förr. Skillnaden är att nu ser vi allt.

Det har hänt förr: Zidane, Cantona, Keane … Pepe och Balotelli bär tyvärr på en del frustration och självklart måste förbund och klubbar agera.

Nej. När alla tröttnat på att snacka hjärnskakningar inom hockeyn flyttas fokus över till fotbollen. Den vackra sporten behöver lite ”grisar” på betet.

Vilken idrottshändelse missar inte du i helgen?

Åtta FA-cupmatcher på tre dagar med Liverpool–Manchester United i topp. Mycket att kolla, trots studioledighet.

Efter många års trogen tjänst på läktare på Jernvallen och Zinken ska jag få jobba med mitt hjärtas sport! I helgen sitter jag i studion för bandy-VM.

Slaget om Siljan del 4, Leksand–Mora på TV 10 i kväll är given. Tänker inte heller missa en boll av finalen i Australian Open!

Zlatanometern Våra tre experter sätter betyg på Zlatans vecka.

NJUTNINGSTIPS FRÅN USVIDEO - NORDENS I SÄRKLASS STÖRSTA EROTIKBUTIK

Nytt konstmål och nytt pris. Tillbaka i Zonen.

4

Zlatan är årets spelare och Milan är årets lag. Det är värt en stark fyra till och med.

4

Zlatan lyfter in bollar och pris på löpande band.

4

METROJOBB.SE

Vibe Therapy Ascendancy Intim-massage för HELA kroppen - hejdå vardagsstress Med hela 7 stimuleringsprogram är Ascendancy något man verkligen längtar hem till. Med sin stilfulla och ergonomiska design växlar du med lätthet från avslappande massage till intensiv extas.

Ord. Pris Nu Nu

MedLearn

360 kr

219 kr

Helt vattentät Medicinskt silikon

50 kr RABATT PÅ VALFRITT KÖP BUTIKEN SOM ALLTID ÄR ÖPPEN FÖR DIG

REGERINGSGATAN 76  MITT I CITY 

ÖVER 250 kr MOT UPPVISADE AV DENNA ANNONS

T -HÖTORGET 08-545 158 30  USVIDEO.SE

Läs till Undersköterska Öppet Hus i våra skolor Kista, Köpenhamnsgatan 4 (nära t-banan) Onsdag 1 feb kl 14 – 17 Täby Centrum, Föreningsgården Attundafältet 12 Tisdag 31 jan kl 14 – 16 City Norrtullsgatan 12 N, plan 3 Måndag 30 jan kl 14 – 17 Upplands Väsby, Anton Tamms väg 1 Tisdag 31 jan kl 14 – 17 Vi hjälper dig med ansökan. Välkommen!

Stockholm t Sollentuna t Solna t Sundbyberg t Upplands Väsby Sigtuna t Nacka t Danderyd t Täby t Vallentuna t Vaxholm

www.medlearn.se


6/,0(752O -$18$5,

'HWKlUlUHQDQQRQVVLGDIUnQ $%6WRUVWRFNKROPV/RNDOWUDĂźN

6/.XQGWMlQVWVOVH *O|PWQnJRWL6/WUDüNHQ" 6/VKLWWHJRGVDYGHOQLQJEHV|NVDGUHVV .ODUD|VWUDN\UNRJDWD 0nQ²WRUVIUH²O|U²

$169$5,*3c6/ %M|UQ+ROPEHUJSUHVVFKHI .217$.73c6/

-HVSHU3HWWHUVVRQHSRVWPHWUR#VOVH 7LGQLQJVPDNDUQD ,QVSLUDWLRQ0HGLD

0$7 6% ( 5**5( 1

352'8.7,21

Â&#x201A; 75$),.1<+(7(5 3HQGHOWnJ

1\QlVKDPQ%nOVWDOLQMHQ 6|GHUWlOMH0lUVWDOLQMHQ  *QHVWDOLQMHQ3nJUXQGDY DUEHWHQPHG&LW\EDQDQVWDQ QDULQWHWnJHQLcUVWDEHUJ HIWHUNORFNDQQDWWPRW V|QGDJ(UVlWWQLQJVEXVVDU JnUbOYVM|²cUVWDEHUJRFK RPYlQW 

%XVVDU

%/c%866 +nOO SODWV6ROQDFHQWUXPQRUUD lUĂ˝\WWDGWLOOI|UHNRUVQLQJHQ 6ROQDYlJDHQ)U|VXQGDOHGHQ I|UEOnEXVVPRW6WHQ KDPUDRFKPRW6NlUYLN %/c%866%XVVDU PRW9lOOLQJE\DYJnUIUnQ KnOOSODWVOlJH&YLG6SnQJD VWDWLRQSnJUXQGDYIUDP NRPOLJKHWVSUREOHP %866+nOOSODWV%URPPD VMXNKXVJULQGDUlUĂ˝\WWDG PHWHUIUDPnWI|UEXVVDUPRW 6SnQJDVWDWLRQ

&,7$7)5c1 )$&(%22.6,'$1

%866%XVVDUVWDQ QDULQWHYLG6OlJJEDFNHQ .U\VVKDPPDUYlJHQ9lVWUD VNRJHQ$UPpJDWDQRFK 6WRUJDWDQSnJUXQGDY YlJDUEHWH

â&#x20AC;?Jag gillade dikten vid T-centralen, det gjorde jag allt.â&#x20AC;? â&#x20AC;?Den här killen är en solstrĂĽle i toppklass!â&#x20AC;?

%XVV%XVVDUPRW -DNREVEHUJJnULQWHLIUnQ .DUROLQVNDLQVWLWXWHWRFK 7KRUD[SnJUXQGDYYlJDU EHWH1lUPDVWHKnOOSODWVlU .DUROLQVNDYlJHQ

â&#x20AC;?Saknade honom i dag. Riktig trĂĽkig morgon, hade hoppats pĂĽ nĂĽgot kul.â&#x20AC;? â&#x20AC;?Jag fĂĽr mig ett gott skratt varje gĂĽng jag ĂĽker med dig.â&#x20AC;?

%866%XVVVDUVWDQQDU LQWHYLG1RUUDVWDWLRQRFK 1RUUD6WDWLRQVJDWDQ Â&#x201A;)OHUWUDILNQ\KHWHUVOVH

â&#x20AC;?Ă&#x201E;ven den suraste och trĂśttaste fĂĽr ett leende pĂĽ läpparna.â&#x20AC;?

Â&#x201A; 6/)5c*$5 )DFHERRNVLGDQ'HQJODGHWXQQHOEDQHI|UDUHQVWDUWDGHVDYHQUHVHQlU1XKDU+HQULN0RQWLQDQKlQJDUHWLOOVLQlUD

6nJ|U+HQULNUHVDQWUHYOLJDUH

9LONHQWLGSnG\JQHWnNHUGX RIWDVWWXQQHOEDQD"

0HGJODWWKXP|UKDUWXQQHOWnJI|UDUHQInWW|YHUIDQVSn)DFHERRN 0HGVLWWJODGDKXP|UInUKDQIRONDWW GUDOLWHH[WUDSnVPLOEDQGHQXQGHUVLQ UHVDLWXQQHOEDQDQ3n)DFHERRNKDUHQ JUXSSELOGDWVWLOOKDQVlUDRFKVRPSn NRUWWLGInWW|YHUDQKlQJDUH $WWYDUDWXQQHOWnJI|UDUH behĂśver inte vara ett monotont arbete. Inte om du heter Henrik Montin. Enligt honom sĂĽ innebär arbetet mĂĽnga trevliga stunder tillsammans med resenärerna. Ett sinne fĂśr service och att ďŹ nnas till hands är grundläggande. â&#x20AC;&#x201C; Jag tycker om resenärerna. Genom att vara trevlig och hjälpsam blir relationen med resenärerna mycket bättre, säger han.

sidan stĂĽr Katya SĂśderberg: â&#x20AC;&#x201C; Jag startade sidan lite pĂĽ 1DPQ+HQULN0RQWLQ impuls. Det var en vän till mig cOGHU6QDUWnU som berättade att hon ĂĽkt med W\YlUU6NXOOHKHOOUH en rolig kille och tyckte att han YDUDnU borde ha en egen Facebooksida. *|U7XQQHOWnJI|UDUH PĂĽ sidan berättar resenärer om $NWXHOO hur Henrik dag efter dag livar IDFHERRNFRP upp stämningen under resan. GHQJODGDWXQQHO â&#x20AC;&#x201C; Med väldigt smĂĽ medel EDQHIRUDUHQ sprider han stor glädje. Att fĂĽ folk i Stockholms kollektivtraďŹ k att faktiskt kolla upp frĂĽn sina telefoner, le och $WWGHWĂźQQVPnQJDsom tycker om Henrik rĂĽder det ingen tvekan om. Facebooksidan Den smĂĽskratta lite tillsammans är helt fantastiskt, säger Katya SĂśderberg. glada tunnelbanefĂśraren har funnits sedan 0DWV%HUJJUHQ 2009 och har i dag Ăśver 6300 fans. Bakom Innan jobbet som tunneltĂĽgfĂśrare blev aktuellt arbetade Henrik som tĂĽgvärd hos SJ samt pĂĽ hotell. Han sĂśkte till fĂśrarutbildningen ďŹ&#x201A;era gĂĽnger innan han till slut kom in och bĂśrjade kĂśra tĂĽg fĂśr ett och ett halvt ĂĽr sedan. â&#x20AC;&#x201C; Det är mĂĽnga som sĂśker sig till utbildningen men jag var envis och sĂśkte ďŹ&#x201A;era gĂĽnger och kom till slut in.

Â&#x201A; )$.7$

1\WWVWDWLRQVKXVYLG6|GHUWlOMHKDPQ

1<3(1'(/7c*63/$77)250 ./$59,'g67(57b/-(67$7,21

,PnQGDJV|SSQDGHGHWQ\DVWDWLRQVKXVHWYLG6|GHUWlOMHKDPQ'HQQ\DVWDWLRQHQ RPIDWWDVDYHQQ\VWDWLRQVE\JJQDGRFKHQQ\SODWWIRUPVRPNRSSODWVLKRSDYHQ EUHGDUHJnQJWXQQHO'HQlUI|UVHGGPHGWDNWLODPDUNHULQJDURFKVN\OWDU3ODWWIRUPHQ KDUEOLYLWK|JUHI|UDWWVNDSDHWWSODQWLQVWHJWLOOSHQGHOWnJHQRFKXSSJnQJDUQDKDU I|UVHWWVPHGKLVVDURFKUXOOWUDSSRU,QlVWDHWDSSNRPPHU\WWHUOLJDUHHQSODWWIRUPDWW YDUDNODU +HODSURMHNWHWPHGGXEEHOVSnUVXWE\JJQDGHQVNDVWnNODUW Â&#x201A;/lVPHUSnVOVH

,GDJ|SSQDVGHQQ\DSHQGHOWnJVSODWWIRUPHQYLGgVWHUWlOMHVWDWLRQ L6|GHUWlOMH'HWEHW\GHUDWWUHVHQlUHUQDNDQJnPHOODQWnJRFK EXVVWDWLRQHQYLDGHQQ\DSODWWIRUPHQRFKGlUPHGXQGYLNDWUlQJ VHOLJnQJWXQQHOQ6/KDUE\JJWGHQQ\DSHUURQJHQI|UDWWPLQVND GHQWUlQJVHOVRPXSSVWnUQlUUHVHQlUHUJ|UE\WHQPHOODQWnJRFK EXVV3ODWWIRUPHQI|UYlQWDVXQGHUOlWWDGHWVWRUDĂ˝|GHWDYUHVHQl UHURFKVNDSDHQElWWUHDWPRVIlU Â&#x201A;/lVPHURPGHWWDSnVOVH

.XUW/LQGTYLVWnU +|NDUlQJHQ ²-DJnNHUPHVWSnGDJDUQD 'HWEUXNDUEOLPHOODQ+|NDU lQJHQRFK)DUVWD

/HQQDUW)HUGLQDQGnU )DUVWDVWUDQG ²-DJlUMXSHQVLRQlUVn GHWEOLUPHVWSnGDJDUQD 0HQMDJI|UV|NHUKnOODPLJ KHPPDPHVW

%HQ=DUURXNnU)DUVWD ²-DJEUXNDUnNDLQWLOOVWDQ SnI|UPLGGDJDUQD


32

läsare Läsartävling SAUL LOEB/AP

Insändare

Varför är ni tjejer rädda för oss killar?

Jag vet att jag inte fyller år förrän i augusti, men jag vill vara säker på att ni verkligen kommer på mitt kalas! MARCUS LUNDQUIST, HÄSSLEHOLM

Insändarskribenten Richard tycker att tjejer i storstäderna är rädda Han vill veta varför Snälla tjejer, varför är ni så rädda? Alla killar är inte onda, tro mig! En kall vacker morgon klockan 10 när jag gick till min hållplats, så gick en tjej typ 20 år gammal bakom mig. Så fort jag stannade, så saktade hon in eller stod stilla, och plösligt bytte hon sida. Jag var snart framme vid vagnen, men först var jag tvungen att byta sida för

Kass dator enkel att fixa När min frus dator skar, så dömdes den ut av flera experter inklusive några datastuderande från Chalmers. Ett år senare fick jag en ”full” och för långsam laptop. I dess instruktionsbok stod det: tryck på F12 så kan du ladda om. Det blev så och så installerades Linux. Senare kom jag att tänka på F12 och plockade fram den gamla. Vips var den i gång och in med backup och vips hade jag två datorer. JAN LINDAHL

Tack, Metro, för (A)kuthjälp Jag vill bara tacka er. Jag älskar djur och natur, jag är en känslig person. I en värld av våld, katastrofer och allmänt elände blev jag jätteglad och fick hopp om mänskligheten när jag läste er artikel om (A)kuthjälp. Den hänger på kylskåpsdörren. STELLA RANTANEN

Sälj biljetten – ät gott i stället Det håller inte, Robert Gustafsson, du bjuder på en föreställning som möjligen hade fungerat på en mindre krog för några år sedan men inte i Stockholm och på Cirkus för 1 000 personer. Slitna, ut-

att komma dit. För att inte bli påkörd av bilar tittade jag bakåt – och då iakttog jag hennes beteende, och hon mig! Jag ingen expert men finns det någon expert där ute som kan säga i procent hur många onda, farliga män som bor här, det skulle vara bra att veta. Visst, jag vet att storstäder har lite tufft klimat, det får man väl leva

med. Så när jag åker till Norrland på sommaren, kan man gå ut på natten och det är lika ljust som det är mitt på dagen. Av tjejer som man möter i Norrland säger de flesta hej, de byter inte sida, till exempel – de är trevliga. Så när jag blir gammal gubbe så flyttar jag till Norrland. Jag har tröttnat på storstan. EN LEDSEN RAR KILLE, RICHARD

MARK EARTHY/SCANPIX

Metro den 13 januari.

tjatade skämt går inte hem i en stor salong som Cirkus. När de dessutom framförs på ett forcerat sätt är det svårt att uppfatta de ibland smått geniala skämten. Föreställningen känns tunn och skratten är få och artiga. Ni 200 000 som köpt biljett. Sälj dem och lägg pengarna på en god middag i stället. HANS

Han kan inte göra det ogjort Svar till ”Omskärelse borde vara en rättighet” (25/1). Du skriver att omskärelse av nyfödda pojkar ska fortsätta att vara tillåtet. Så människor ska, enligt dig, ha rätt att göra oåterkalleliga och medicinskt omotiverade ingrepp på sina barn i Guds namn men däremot inte ha rätt att bestämma fullt ut över sin egen kropp. Verkar ju rättvist. Tvärt emot vad du säger, gör ingreppet per definition

skada eftersom det inkräktar på en individs fysiska integritet; han kan inte göra det ogjort. Hur kan du försvara omskärelsen med att den ”har funnits i över 3 000 år”? Slavhandel och tvångsäktenskap är andra fenomen som funnits i tusentals år och oftast godtagits av den härskande religionen. Kanske en extrem jämförelse, men även de måste väl ha rätt att bevaras? BJÖRNE

Arbetslinjen – bidrag till rika Den ekonomiska ojämlikheten ökar i Sverige och enligt statsminister Reinfeldt beror detta framför allt på att börserna har gått så bra. Det handlar med andra ord om en omfördelning av resurser från fattiga, som arbetar hårt, till rika som inte gör det. Borde man inte, trots allt, döpa om ”Arbets-linjen” till ”Bidragslinjen”?

AARON FAVILA/AP

Skriv en rolig pratbubbla till bilden till höger. Gör så här: Skriv BILDEN följt av ditt förslag. Skicka SMS till 72700. Varje SMS kostar 5 kronor. Vinnaren får boken ”Postkodmiljonären – 2 500 frågor för heta stolen” från Bokförlaget Max Ström.

Dagens sudoku och korsord

Sudoku – så fungerar det Fyll i de tomma rutorna så att alla siffror från 1–9 finns med i varje vågrät och lodrät rad, och i varje markerad låda med 9 rutor. Ingen siffra får finnas mer än en gång i varje rad och låda. Inga siffror får summeras. Lösningen hittar du på vädersidan till höger.

Vinnare varje dag Skriv KRYSS följt av ordet i det markerade fältet. Skicka sms till 72700 före klockan 24 i dag. Varje sms kostar 5 kronor. Vinnaren får spelet Pentago från Mindtwister..

GUNNAR OLOFSSON

Fler kvinnor på slottet

Gårdagens kryss

Jag brukar följa ”Stjärnorna på slottet” i SVT. Men det som slår mig är den ständigt ojämna könsbalansen. Sex årgångar och varje gång tre män och två kvinnor. Varför inte tre kvinnor och två män nästa gång? ÖSTEN HANNMYHR

Mejla ditt inlägg till insandare@metro.se Uppge namn och adress även om du använder signatur. Inläggen kan komma att redigeras. Inskickat inlägg garanterar inte plats i tidningen. SMS:a ditt inlägg till 72700. Skriv TYCK följt av texten. Du får skriva max 150 tecken. Varje SMS kostar 5 kronor. Inskickat SMS garanterar inte plats i tidningen. Vinnarna presenteras på tisdagar.


www.metro.se 33 FREDAG 2012-01-27

väder

JUST NU :

Molnen dominerar i hela landet –20

–15

–10

–5

±0

+5

+10

+15

Idag

+20

+25

Lör

1 1

-10

2

4 5

Skellefteå

-7

Östersund

-7

-5

6

7

-3

7

Falun

8

8 -3

9

-2

9

12

10

Grev Turegatan 13 A 08-678 41 41 mån–fre 10–19 lör 10–17 sön 12–17

HORNSGATAN 41 08-84 28 07 mån–fre 10.30–18.30 lör 10–16 sön 12–16

10

Linköping

Göteborg

NORRLANDSGATAN 21 08-20 41 41 mån–fre 10–19 lör 11–17 sön 12–16 STUREGALLERIAN

Stockholm

-1

PÅ H EL A R E A SORTI M E N T ET!

6

-3

5

50%

3

3

-6

4

Sön

SLU T R E A!

2

Kiruna

-9

+30

-4

11

11 12

Malmö

0

Stockholm i dag Tierp

I morgon

-2

Tierp

-3

Uppsala

-2

-3

Norrtälje

-3

-3

Tierp

-3

Uppsala

Norrtälje

Söndag

-2

Stockholm

Södertälje

-2

Södertälje

-3

Nynäshamn

(°c)

Norrland Skagsudde Svealand Landsort Götaland Falsterbo

0 +1 +2

(°c)

Norrland Nikkaluokta -35 Svealand Idre -20 Götaland Ljungby -13

Blötast i går

Nynäshamn

-3

Varmast i går

Kallast i går

-2

Nynäshamn

-2

(mm)

Norrland Tjåkaape 5 Svealand Leksand 1.7 Götaland Gladhammar < 1

Norrtälje

-3

Stockholm

Södertälje

-2

Uppsala

-3

Stockholm

-4

-1

Världen i morgon (°c) Aten Bangkok Barcelona Helsingfors Hongkong Kanarieöarna Köpenhamn London Los Angeles New York Paris Peking Rio de Janeiro Sydney Tokyo

+6 +32 +11 -11 +17 +18 -1 +6 +20 +6 +6 -2 +20 +23 +4

Sudokulösningen Dagens sudoku hittar du på sidan till vänster.

CANADA GOOSE SALE 30% MÅNGA MODELLER, FÄRGER OCH STORLEKAR

URBAN STREET SVEAVÄGEN 30. WWW.URBANST.COM


tv

34

www.metro.se FREDAG 2012-01-27

lördag

22.05 Boardwalk empire.

SVT1

21.40 Detaljer.

SVT2

8.45–17.50 Vinterstudion. 9.05 X-trail och längdskidor SM-veckan. SM-finalen i X-trail och längdskidor, herrar, 15 km fristil. 10.30 Alpint Världscupen. Damer, störtlopp. 11.30 Längdskidor SM-veckan. Damer, 10 km, fristil. 12.25 Alpint Världscupen. Herrar, störtlopp. 13.15 Vinterstudion SM-veckan. Skidskytte, squash, skotercross, thaiboxning och taido. 17.50 Helgmålsringning. 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.15 Go’kväll. 19.00 Sverige. 19.30 Rapport. 19.45 Sportnytt. 20.00 Invention of lying. Komedi från 2009 med Ricky Gervais, Jennifer Garner, Jonah Hill. 21.35 Vinnande novellfilm 2011. 22.05 Boardwalk empire. 23.05 Rapport. 23.10 Jonathan Ross show. 23.55 Kaka på kaka. 0.15 Rapport. 0.20–1.10 Bröderna Reyes.

9.10 How are you. 10.10 Studio PSL. 10.40 Oväntat besök. 11.10 Österlenska trädgårdar. 11.40 Vem vet mest? 12.10 Mildred Pierce. 13.30 Minnesdagen över förintelsens offer. 14.30 Hoppets hamn. 15.30 Förintelsens minnesdag. 16.10 Räddade av gränspolisen. 16.20 Uppdrag OS. 16.50 Korrespondenterna. 17.20 Nyhetsbyrån. 17.50 Fashion. 18.20 Bettina i Stockholm. 19.00 Fyra årstider blir åtta – Vivaldi möter Piazzolla. 20.10 von Otter, Fröst och Frans. Veckans föreställning. Tre svenska världsstjärnor i Verbier 2010. Anne Sofie von Otter sjunger några av Joseph Canteloubes älskade ”Chants d’Auvergne”. 21.40 Detaljer. Svenskt drama från 2003 med Pernilla August, Mikael Nykvist, Jonas Karlsson. 23.25–1.25 The wire.

23.45 Iskallt mord.

TV3 6.00 Nanny. 6.30 Ska du säga. 7.00 I nöd och lust. 7.25 Hot in Cleveland. 7.50 Jims värld. 8.15 Jims värld. 8.45 Jims värld. 9.10 Jims värld. 9.35 Jims värld. 10.05 Thintervention. 11.05 Thintervention. 12.05 Thintervention. 13.10 For richer or poorer. Komedi från 1997 med Tim Allen, Kirstie Alley, Larry Miller. 15.30 Extreme home makeover. 16.25 Livet blir bättre. 17.25 Kniven mot strupen. 18.25 2 1/2 män. 18.55 Keno. 19.00 Up all night. 19.30 Whitney. 20.00 Änglar och demoner. Kriminaldrama från 2009 med Tom Hanks, Ewan McGregor. 22.40 2 1/2 män. 23.10 Karatefylla. 23.45 Iskallt mord. Kriminalthriller från 2002 med Sandra Bullock, Ben Chaplin. 2.10 Blues brothers. Actionkomedi från 1980. 4.30–5.15 Prison break. 5.30–6.00 Bill Engvall show.

21.30 Natt på museet 2.

21.30 Brüno.

TV4

Kanal 5

5.55 Barnprogram. 7.58 Nyhetsmorgon lördag. 11.30 The voice Sverige. 12.55 Flickan som sa nej till ett nytt hjärta. 14.00 Leila bakar. 14.30 Mina jag & Irene. Komedi från 2000 med Jim Carrey, Renée Zellweger. 17.00 Slaget om Sverige. 18.00 Trav Vinnare: V75. 19.00 Nyheterna. 19.20 Väder. 19.30 Postkodmiljonären. 19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten. 20.00 Gladiatorerna. 21.30 Natt på museet 2. Actionkomedi från 2009 med Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson. 22.00 Nyheter och väder. 22.15 Natt på museet 2, forts. 23.50 15 minutes. Action från 2001 med Robert De Niro, Edward Burns. 2.30 Jade. Thriller från 1995 med David Caruso, Chazz Palminteri. 4.20 Mc-patrullen räddar liv. 5.20–5.55 Nigellas kitchen.

6.00 Magi på Waverly Place. 6.25 Eli Stone. 7.15 Brothers & sisters. 8.05–8.30 America’s funniest home videos. 8.55 Greek. 9.50 Big shots. 10.40 Entertainment now. 11.10 The buried life. 11.40 En värsting till syster 2. Komedi från 1992 med Whoppi Goldberg, Maggie Smith. 13.40 Tunnelbanan. 14.40 Den hemlige miljonären. 15.40 No ordinary family. 16.40 Rules of engagement. 17.10 The middle. 17.40 Systrar i jeans. Äventyrskomedi från 2005 med Alexis Bledel, America Ferrera. 20.00 America’s funniest home videos. 21.00 The Big bang theory. 21.30 Brüno. Komedi från 2009 med Sacha Baron Cohen, Gustaf Hammarsten. 23.10 Liftaren. Thriller från 2007. 0.50 Criminal minds. 1.50 Reaper. 2.40–3.30 Cops with cameras.

21.00 Swordfish.

TV6

22.10 Southland.

TV8

7.30 Scrapheap challenge. 8.25 Fab 5. 9.20 Amazing race. 10.15 Miami ink. 11.10 Weatherproof. 11.35 Speeders. 12.35 Community. 13.05 Skål. 13.35 Spin city. 14.30 Simpsons. 15.00 Waterwörld. 16.00 Royal pains. 17.00 Eureka. 18.00 The legend of the seeker. 19.00 Simpsons. 19.30 Simpsons. 20.00 Family guy. Animerad serie från 2001. 20.30 Family guy. Animerad serie från 2001. 21.00 Swordfish. Thriller från 2001 med John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry. 22.55 Jagad. Thriller från 1993 med Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward. 1.35 Into the sun. Thriller från 2005 med Steven Seagal, Matthew Davis. 3.25 Doing hard time. Action från 2004 med Boris Kodjoe, Michael K. Williams. 5.00 Breaking bad. 5.45– 6.10 Spin city.

6.00 Rachael Ray. 7.00 Drömhem vid havet. 8.00 En plats på landet. 8.50 The tropic of Capricorn. 10.00 Junior Masterchef Australia. 11.00 Antiques roadtrip. 11.35 Rhodes across Italy. 12.30 Drömhem vid havet. 13.30 En plats på landet. 14.25 Restoration man. 15.25 Country house rescue. 16.25 En plats i solen. 16.55 Slottsliv. 17.50 Million dollar decorators. 18.50 Dragons’ den. 20.00 Morden i Midsomer. Brittisk kriminalserie från 1998. 22.10 Southland. Kriminalserie. 23.05 Mördare okänd. Kriminalserie. 0.10 Law and order. 1.05 Moonlight mile. Drama från 2002 med Dustin Hoffman, Susan Sarandon, Jake Gyllenhaal. Regi: Brad Silberling. 3.15 Southland. 4.00 Law and order. 4.45– 5.45 MFI: Medical fraud investigators.

söndag

20.00 Så ska det låta.

SVT1 9.05–17.00 Vinterstudion. 9.05 SM-veckan 10.00 Längdskidor Världscupen. Långlopp 70 km. 11.00 SMveckan Längdskidornas sprint, skridsko och curling. 13.30 Alpint Världscupen. Damer, superkombination, första åket. 13.45 Alpint Världscupen. Damer, superkombination, andra åket. 14.30 SM-veckan Skidorientering, curling, squash och styrkelyft. 17.00 Ridsport: Världscuphoppning. 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.10 Regionala nyheter. 18.15 Landet runt. 19.00 Sportspegeln. 19.30 Rapport. 19.55 Regionala nyheter. 20.00 Så ska det låta. 21.00 Äkta människor. 22.00 Damages. 22.55 Antikrundan. 23.55 Gäster med gester. 0.40 Erlend och Steinjo. 1.05 Rapport. 1.10 Homeland. 2.00 Tager du. 2.30–3.00 Sportspegeln.

19.00 Frozen planet.

SVT2 7.30 Den övervakade skolan. 8.20 Förintelsens minnesdag. 9.00 Minnenas television: Jules Sylvain. 10.00 Gudstjänst. 10.45 Bettina i Stockholm. 11.25 Kulörta lyktor. 11.50 Vem vet mest? 12.20 Alpint Världscupen. Herrarnas superG. 13.40 Det underjordiska Oslo. 13.50 Vem vet mest? 15.50 Fyra årstider blir åtta – Vivaldi möter Piazzolla. 17.00 UR. 18.00 Beroende av tv-serier. 19.00 Frozen planet. 20.00 Den övervakade skolan. Brittisk realityserie från 2011. Det gick bra för 15-årige Vinni i skolan, tills hans föräldrar skilde sig. 20.50 Pingis för ensamstående. 21.00 Aktuellt. 21.15 Agenda. 22.00 Vinterstudion: SMveckan. 23.00 Rapport. 23.10 Klubben. 23.25 Korrespondenterna. 23.55–0.25 Nyhetsbyrån.

21.00 Firman.

TV3 6.00 Nanny. 6.30 Ska du säga. 7.00 I nöd och lust. 7.30 Hot in Cleveland. 8.00 Men in trees 9.00 Thintervention 14.00 Pretty little liars. 14.55 Sundays at Tiffany’s. Romantiskt drama från 2010 med Alyssa Milano, Eric Winter, Emily Alyn Lind. Regi: Mark Piznarski. 16.55 Mammor & minimodeller. 17.55 Revenge. 18.55 Keno. 19.00 Copycat singers. 20.00 Bones. 21.00 Firman. 23.00 Three to tango. Romantisk komedi från 1999 med Matthew Perry, Neve Campbell, Dylan McDermott. Regi: Damon Santostefano. 1.05 Bones. 2.00 Tom i bollen. Komedi från 1980 med Chevy Chase, Rodney Dangerfield, Ted Knight. Regi: Harold Ramis. 3.40 Trois 3: The escort. Thriller från 2004 med Brian J. White, Patrice Fisher. 5.10 Kath and Kim. 5.30– 6.00 Nanny.

21.00 Wallander: Skytten.

TV4

21.00 En shopaholics bekännelser.

Kanal 5

5.55 Barnprogram. 7.58 Nyhetsmorgon söndag. 11.30 Gladiatorerna. 13.00 101 dalmatiner. Komedi från 1996 med Glenn Close, Jeff Daniels, Joely Richardson. 15.15 Trav Prix d’Amerique. 16.00 Mitt märkliga missbruk. 16.30 Studio: Handbolls-EM. 16.55 Handboll EM. Final. 18.30 Studio: Handbolls-EM. 19.00 Nyheterna. 19.20 Väder. 19.30 Sporten. 20.00 Slaget om Sverige. 21.00 Wallander: Skytten. Svenskt kriminaldrama från 2009 med Krister Henriksson, Lena Endre, Mats Bergman. 22.00 Nyheter och väder. 22.15 Wallander: Skytten, forts. 23.15 Fotbollskanalen Europa. 23.55 Poliser i paradiset. 0.55 I shouldn’t be alive. 2.00 Rehab. 2.55 Susan Boyle. 3.55 Ice road truckers. 4.55–5.50 Hem till gården.

6.00 Magi på Waverly Place. 6.25 Eli Stone. 7.15 Brothers & sisters. 8.05–8.30 AFV. 8.50 Greek. 9.40 Big shots. 10.35 AFV. 11.05 Sonnys chans. 11.30 Sonnys chans. 12.00 Kourtney & Khloé i Miami. 12.30 Kourtney & Khloé i Miami. 13.00 Kourtney & Khloé i Miami. 13.30 Girls of the Playboy mansion. 14.35 The buried life. 15.05 Body of proof. 16.05 The Big bang theory. 17.00 Real housewives of New Jersey. 18.00 Once upon a time. 19.00 Sofias änglar. Svensk livsstilsserie från 2012. 20.00 Prime suspect. Thrillerserie från 2011. 21.00 En shopaholics bekännelser. Romantisk komedi från 2009 med Isla Fisher, Hugh Dancy, Joan Cusack. Regi: P.J. Hogan. 23.05 Sex ljuva sex? 0.05 CSI NY. 1.05 CSI Miami. 2.00–2.30 En callgirls dagbok.

22.00 NCIS: Los Angeles.

TV6

20.00 Morden i Midsomer.

TV8

7.30 Robot wars. 8.25 Pitchmen. 9.20 Amazing race. 10.15 Miami ink. 11.10 Eureka. 12.05 Urban legends. 12.35 Operation Repo. 13.05 Community. 13.35 Erik & Mackan – snygga och smärta. 14.35 Sit down, shut up. 15.00 Simpsons. 15.30 Simpsons. 16.00 Family guy. 16.30 Family guy. 17.00 Fear factor USA. 18.00 LA Ink. 19.00 Amazing race. 20.00 How I met your mother. Romantisk komediserie från 2009. 20.30 How I met your mother. 21.00 2 1/2 män. 21.30 2 1/2 män. 22.00 NCIS: Los Angeles. 23.00 Franklin & Bash. 0.00 Entourage. 0.35 How I met your mother. 1.05 How I met your mother. 1.35 2 1/2 män. 2.05 2 1/2 män. 2.35 NCIS: Los Angeles. 3.25 Penn and Teller: Bullshit! 3.50 My own worst enemy. 4.35–5.00 Urban legends.

6.00 Rachael Ray. 7.00 Drömhem vid havet. 8.00 En plats på landet. 9.00 Slottsliv. 10.00 Million dollar decorators. 11.00 En plats i solen. 11.30 The supersizers go.... 12.45 Drömhem vid havet. 13.40 En plats på landet. 14.35 Junior Masterchef Australia. 15.35 Antiques roadshow. 16.25 Antiques roadtrip. 17.00 Country house rescue revisited. 18.00 Hustoppen. 19.00 Heston’s Mission Impossible. 20.00 Morden i Midsomer. Brittisk kriminalserie från 2004. Joyce Barnaby fastnar i ett tunnelras på kanalen och under räddningsauktionen hittas sju skelett i en dold kammare. 22.10 The closer. 23.05 Inspector Lynley mysteries. 1.00 In plain sight. 1.55 Nightmare in suburbia. 2.55 The closer. 3.45–4.40 MFI: Medical Fraud Investigators.

SISTA ANSÖKNINGSDAG 1 MARS 2012:

Masterprogram i fri konst (120 hp) Kandidatprogram i fri konst (180 hp) U Projektutbildning i fri konst (60 hp) Konst + Arkitektur: Aspectivity (30 hp) U Mejan residents, (60 hp) Gäststudentprogram i fri konst (60 hp)

SISTA ANSÖKNINGSDAG 1 FEBRUARI 2012: U U

U U

För mer information om respektive utbildning, se www.kkh.se

www.kkh.se


SPARA

MISSA INTE DAGENS ERBJUDANDE!

100%

laredoute.se

P R E SE VÄRDE NTKORT 100 K R

0 KR

GRATIS PRESENTKORT VÄRT 100 KR! SHOPPA PÅ LAREDOUTE.SE. Franskt mode för alla plånböcker. Unikt sortiment med en stor egendesignad kollektion som mixas med franska varumärken och stora gästdesigners som; Athé vanessa bruno, Anthony Vaccarello, Madame à Paris. Även kända brands som bl.a. Adidas, Nike, Levi’s, Converse. Max 1 presentkort/person. Ta del av erbjudandet på SaveMyDay.com

SaveMyDay - en del av:


36

www.metro.se

läsare

FREDAG 2012-01-27

Inrutat – av Frode Øverli

Dagens horoskop – varje dag i Metro

BRÖLLOPSMÄSSA 27-29 januari på Grand Hôtel låt dig

INSPIRERAS! Kom förbi vår monter och kika på ett urval ur vårt sortiment av prisvärda solitär- allians- & förlovningsringar. Dessutom kan du hämta en goodiebag full med överraskningar. Du hittar oss i Vapensalen på Grand Hôtel.

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

21/3–19/4.

20/4–20/5.

21/5–21/6.

22/6–22/7.

23/7–22/8.

23/8–22/9.

Att du tvingas ändra vissa planer behöver nog inte vara någon nackdel – kanske snarare tvärtom.

Någon ger dig ett råd i en tämligen besvärlig situation. Försök dock inte smita undan ditt eget ansvar.

Dina ambitioner är just nu höga i det mesta du företar dig, men något tycks i dag få dig en smula ur humör.

Gräl lurar i vassen. Gör vad du kan för att tillfälliga motsättningar inte ska trappas upp!

Ett förfluget ord från din sida skulle kunna förstöra något för dig. Ett penningproblem ser ut att lösa sig.

En annan persons livsstil utövar en lockelse på dig. Du ägnar nu tid åt något du vanligtvis inte sysslar med.

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

23/9–22/10.

23/10–22/11.

23/11–21/12.

22/12–20/1.

21/1–19/2.

20/2–20/3.

En dag med ganska ljusa premisser. Du kan glädja dig åt att en av dina nära relationer nu är problemfri.

Sällskapslivet lockar dig inte för ögonblicket, och troligen upplever du en viss person som lite påflugen.

Det är något som inte fungerar som det ska i en av dina relationer. Dra dig inte för att prata ut om det hela.

Du kan få problem med något du satt dig i sinnet att klara av – medan något annat går över förväntan!

Mycket fokuseras just nu på ekonomiska spörsmål. En besvikelse får dig att vilja förändra din tillvaro.

Tecknen råder dig nu att gå varligt fram och ta en sak i sänder, så kan du säkert ro vissa idéer i land!

Räntefri avbetalning upp till 24 månader

VÅR A BUTIKER:

78-27)2ˆ( 63882-2++%8%2 :c00-2+&='ˆ7/c6,301)2' 2%'/%*3691ˆ7302%'


www.metro.se 37

tv

FREDAG 2012-01-27

tipsen ANNONS

ANNONS

Exekutiv producent John Grisham

Skanna koden för trailer!

Roberto Saviano lever ett kringflackande liv.

Firman

Hör Kristian Matsson sjunga.

Tio år senare är sanningen lika farlig.

Premiär söndag 21.00

Lekledare är Emma Svensson.

Kalle Moraeus spelar förstafiolen.

Pratshow Maffiahotad gästar Skavlan

Underhållning Dokumentär Kristian sjunger Hennes far för resenärerna var bödel

Säsongstart Emma lovar att ösa på för fullt

Magasin Från julvärd till middagsvärd

Skavlan. 21.00, SVT 1. I kvällens ”Skavlan” möter vi en skara människor som vägrar rätta in sig i ledet – bland andra den förföljde italienske journalisten Roberto Saviano, kompromisslösa Laleh och årets mest otippade Melodifestivalsdeltagare: Björn Ranelid och Thorsten Flinck. 2006 skrev Roberto Saviano den bästsäljande boken ”Gomorra” om den italienska maffian. Sedan dess lever han ett liv under dödshot.

På spåret. 20.00, SVT 1. Sångaren och gitarristen Tallest Man on Earth, eller Kristian Matsson som han egentligen heter, är musikgäst i kvällens avsnitt av ”På spåret”. År 2008 fick 28-åringen sitt stora genombrott utomlands med skivan ”Shallow grave”. Programledare är som vanligt Kristian Luuk tillsammans med domherre Fredrik Lindström, när det nu har blivit dags för kvartsfinal.

Amigo. 18.45, Barnkanalen. Musik, frågesport och galna lekar står på programmet när ”Amigo” är tillbaka. Nya programledaren Emma Svensson utlovar mer värme och att studiopubliken ska få delta mer. För Emma, som är 23 år och kommer från Oskarshamn, är det programledaredebut. – Det känns helt fantastiskt. Jag är så glad, det är så roligt. Varje kväll när jag går och lägger mig så vill jag bara gå till jobbet, säger hon.

Go’kväll. 18.15, SVT 1. Orsaspelmannen Kalle Moraeus har på kort tid blivit folkkär efter att ha synts flitigt i tv-rutan – bland annat i det egna programmet ”Moraeus med mera” – och för bara en månad sedan axlade han hedersuppdraget som SVT:s julvärd. I ”Go’kväll” bjuder han fyra gäster på middag. Dessutom får vi boktips från författaren och estradpoeten Solja Krapu och Jögge Sundqvist.

SVT 1 10.00–10.15 Min stad. 10.20 Alpint Världscupen. Damer, superkombination, första åket. 11.45 Debatt. 12.30 Bästa frisören. 13.20 Alpint Världscupen. Damer, superkombination, andra åket. 14.35 Kvinnliga designers. 14.45 Livet på Lærkevej. 15.30 Simons kök. 16.00 Rapport. 16.05 Gomorron Sverige. 16.55 Din plats i historien. 17.00 Bröderna Reyes. 17.55 Sportnytt. 18.00 Rapport. 18.10 Regionala nyheter. 18.15 Go’kväll. 19.00 Kulturnyheterna. 19.15 Regionala nyheter. 19.30 Rapport. 20.00 På spåret. 21.00 Skavlan. 22.00 Solisten. Drama från 2009 med Jamie Foxx, Robert Downey jr, Catherine Keener. 23.55 Tears of the sun. Action från 2003 med Bruce Willis, Monica Bellucci, Cole Hauser. 1.55–3.55 Äkta människor.

SVT 2 8.00 Minnesdagen över förintelsens offer. 9.00 SVT Forum. Riksdagen. 12.00 Fashion. 12.30 Vem vet mest? 13.00–15.30 UR. 15.55 Förintelsens minnesdag. 16.35 Räddade av gränspolisen. 16.50 Hockeykväll. 17.20 Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset. 18.00 Förintelsens arv. 18.55 Radiohjälpen: Pippi Långstrump i Bagdad. 19.00 Vem vet mest? 19.30 Korrespondenterna. 20.00 How are you. K special. 21.00 Aktuellt. 21.30 Uppdrag OS. Brittisk komediserie från 2011. Ian och Siobhan försöker hantera problemet med en fyrkantig före detta atlet. 22.00 Sportnytt. 22.15 Regionala nyheter. 22.25 Rapport. 22.35 Kulturnyheterna. 22.45 Big love. 23.40 The wire. 0.35–1.35 Min kidnappare.

Förintelsens arv. 18.00, SVT 2. Född samma år som andra världskrigets slut visste Monika Hertwig mycket lite om sin pappa Amon Goeth som var bödel i koncentrationslägret Plaszow. I dokumentären ”Förintelsens arv” gör hon upp med det förflutna. År 1993 kom Steven Spielbergs film ”Schindler’s list”. För Monika blev filmen en chock. Hon hade inte kunnat föreställa sig det sadistiska monster som visades upp.

TV 3

TV 4

6.00 Rachael Ray. 6.55 Nanny. 7.25 Alla älskar Raymond. 7.55 Jims värld. 8.25 Extreme home makeover. 9.20 Lyxfällan. 10.20 Våra bästa år. 11.10 Top model 11. 12.05 Hell’s kitchen. 13.00 Real housewives of Beverly Hills. 14.00 Hawthorne. 14.55 Lyxfällan. 15.55 Top model 11. 16.55 Hell’s kitchen. 17.55 2 1/2 män. 18.25 2 1/2 män. 18.55 Keno. 19.00 Adam live. 20.00 Da Vincikoden. Thriller från 2006 med Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen. Regi: Ron Howard. 23.00 Billy Madison. Komedi från 1995 med Adam Sandler, Darren McGavi, Bridgette Wilson. 0.50 Möt Joe Black. Drama från 1998 med Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani. 4.00 Prison break. 4.45 Adam live. 5.35–6.00 The Bill Engvall show.

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter tio. 11.35 Hem till gården. 12.45 Holby city. 13.55 Äntligen hemma. 15.50 Biggest loser Sverige. 16.55 Sveriges värsta bilförare. 17.55 Trav: V75-klubben. 18.00 Sveriges mästerkock. 19.00 Nyheterna. 19.15 Lokala nyheter. 19.20 Väder. 19.30 Postkodmiljonären. 20.00 The voice Sverige. 21.30 The day the earth stood still. Science fiction från 2008 med Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates. 22.00 Nyheter och väder. 22.15 The day the earth stood still, forts. 23.50 Parfymen: Berättelsen om en mördare. Fransk thriller från 2006 med Ben Wishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman. 2.50 Virtuosity. Science fiction från 1995 med Denzel Washington, Russel Crowe, Kelly Lynch. 5.05– 5.55 Nigellas kitchen.

Kanal 5 6.05 America’s funniest home videos. 6.30–9.00 Vakna med The Voice/Mix Megapols morrongäng. 9.40 Unga mödrar. 10.05 Grey’s anatomy. 10.55 Sjunde himlen. 11.50 Familjen Kardashian. 12.20 Airways. 12.50 Ellen DeGeneres show. 13.40 Biggest loser. 14.35 Vänner. 15.05 OC. 16.05 Unga mödrar. 16.35 America’s funniest home videos. 17.05 Grey’s anatomy. 18.00 Rules of engagement. 18.30 The middle. 19.00 Wipeout vinter. 20.00 America’s funniest home videos. 21.00 Criminal minds. 22.00 I skottlinjen. Action från 1993 med Clint Eastwood, John Malkovich, Rene Russo. 0.30 Fringe. 1.30 Raw comedy club. 2.00 Good morning, Vietnam. Dramakomedi från 1987. 4.10–4.55 Fringe.

Har du underlivsproblem i form av illaluktande flytningar och vill delta i en studie? För denna studie söker vi kvinnor som besväras av illaluktande flytningar som kan vara tecken på slidkatarr (även kallad bakteriell vaginos). Syftet med studien är att undersöka effekten av en ny vaginaltablett vid behandling av slidkatarr.

För att kunna delta ska du: • Vara menstruerande kvinna på minst 18 år • Ha besvär med illaluktande flytningar • Delta i max 4 klinikbesök under 1-2 veckor

För mer information om studien, gå till: www.trialbee.com/bvstudie Studien genomförs på gynekologiska mottagningar och leds av läkare på följande orter: Stockholm, Göteborg, Kungsbacka, Helsingborg, Ängelholm, Lund, Eslöv, Höllviken.

TV 6 7.25 Knight rider. 8.20 Jims värld. 8.50 Jims värld. 9.20– 10.15 Chuck. 10.45 Våra värsta år. 11.15 Våra värsta år. 11.45 Stargate Atlantis. 12.40 Stargate SG-1. 13.35 Jims värld. 14.05 Jims värld. 14.35 Chuck. 15.30 Simpsons. 16.00 Simpsons. 16.30 Family guy. 17.00 My name is Earl. 17.30 Miami ink. 18.30 Speeders. 19.00 Cops. 19.30 Simpsons. 20.00 Simpsons. 20.30 Family guy. Animerad serie från 2007. 21.00 Röd drake. Kriminaldrama från 2002 med Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes. 23.35 The big Lebowski. Komedi från 1998 med Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore. 1.55 Burn notice. 2.50 Våra värsta år. 3.15 Våra värsta år. 3.40 Knight rider. 4.30 Stargate Atlantis. 5.15–6.00 Battlestar Galactica.

TV 8 6.30 Våra bästa år. 7.15 Rachael Ray. 8.10 En plats vid havet. 9.05 En plats på landet. 10.05–11.05 Property ladder. 11.35 En plats vid havet. 12.35 Masterchef. 13.10 En plats i solen. 13.45 Antiques roadshow. 14.45 En plats i solen-borta eller hemma bäst? 15.45 En plats på landet. 16.45 Property ladder. 17.45 Masterchef. 19.00 En plats i solen-borta eller hemma bäst? Brittisk realityserie från 2008. 20.00 The mentalist. Kriminalserie från 2008. 21.00 Inspector Lynley mysteries. Brittisk kriminalserie från 2005. Del 4 av 4. En man hittas djupfryst inuti en köttbil. 23.00 Dragons’ den. 0.15 The mentalist. 1.10 Cityakuten. 2.05 Rom-en maffiahistoria. 3.10 Saving Grace. 4.00 In plain sight. 4.45 Alla älskar Raymond. 5.10–5.35 Alla älskar Raymond.


20120127_se_stockholm  

Stefan Löfvens elddop kom första dagen Föregångaren Håkan Juholts nej till europakten revs upp direkt ”Löfven måste ha gett klartecken” Här...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you