Page 11

Frisk persona p personal al = stolt stolthet thet och lönsam lönsamhet mhet Ett företags fra framgång amgång är helt bero beroende oende av medarDärför hitta betarna. Därfö ör är det viktigt att hit tta rätt person till experter erter på. rätt plats. Det är vi på Adecco exp

På adecco.se kan du P u läsa mer om vilken n return on i investment Adecco uppnått u genom att satsa s på också företag g hälsa. Vi vill ock god kså utmana ditt föret tag att göra o sällskap! oss

många som Det finns mån ga vinster för dig so m arbetsgivare genom friskvård. att hämta gen nom att satsa på frisk kvård. Personal bättre. som mår bra presterar p också bätt re.

maning? uttm dsu rds s vård Antar du vår frisk

Vinn iPad2! en iPad d2! Laddad med vår träningsapp. träningsapp p.

1. V Vad ad kostar ohällsa a sa de 100 största sven nska ska föret för re etag agen en per å år? r? 1 ca 42 miljarder X ca 22 miljarder 2 ca 12 miljarder 2. Hur mycket fysisskk aktivitet krävs minst p per d för dag fö att t rredu educ e d cera hjärt- och kärlsjuk jukkdomar med 50% %?? 1. ca 90 min. X. ca 60 min. 2. ca 30 min. 3. Hur mycket skullle e det kosta ditt för föret re etag ag g att använda Ade Adec ecco coss TTrän rränin ings gsap app p per nedladdning? 1. 0 kr X. 5 kr 2. 10 kr 4. Hjälp oss hitta ett tt mer insp pir irera re eran nde de nam mn n på å vår å träningsapp p (max 20 tecken) Sms:a TTrän r ings ränin gsap appe pen n + namn + företag g och h svar på frågorna sam mtt ja/nej om du vill bli ko konontakta k d för mer info. Se Sepa eparrera era varje ord med mel mel-l lansl lag. Skicka svaren via smss till 71160 eller gå in på adecco. co se co.se För kompletta tävling t sregler gå in på adecco o.se

Adecco o är världens största rekryteringsrekryterings- och bemanningsföretag. ningsfö öretag. Vi erbjuder allt ifrån uthyrningsuppdrag uthyrningsuppdrag rekrytering och jobbcoachning. I vår affärsfilosofi till rekr y ytering affärsfilosofi ser vi många m ide eal och likheter mellan idrottens ideal närings slivets framgångsfaktorer. framgångsfaktorer. Därför är ä vi stolta näringslivets över attt ha sponsringssamarbeten med både Svenska Fotbollförbundet Fotbollfö örbundet och Svenska Olympiska kommittén.

Några Någ ra av våra sponsorsa sponsorsamarbeten: amarbeten:

20111121_se_stockholm  

IDAG: 06 - 22 Sjukt, sjukt, sjukt låga priser. GALLERIAN • Hamngatan 37 www.mediamarkt.se Intel® Core™ i5-2410M Processor Upp till 7 timmars...

20111121_se_stockholm  

IDAG: 06 - 22 Sjukt, sjukt, sjukt låga priser. GALLERIAN • Hamngatan 37 www.mediamarkt.se Intel® Core™ i5-2410M Processor Upp till 7 timmars...

Advertisement