Page 1

HIRDETÉS

Buli Koncertet ad 2013. február 13. SZERDA | www.metropol.hu 

budapest

a Compact disco 12–13. oldal

Leginkább a súlyos betegeken segítünk

Szja. Sok szervezet számára kulcskérdés a felajánlható 1+1 százalék Helyzetkép. A többség 2012-ben kevesebb bevételt könyvelt el, mint 2011-ben Sorrend. A daganatos gyerekeknek jutott a legtöbb pénz Összeg. Tavaly 12,5 milliárd forintról rendelkeztünk 2–3. oldal

két váll A birkózás kikerülhet

A közösséget is óvja az oltás A szakemberek szerint időzített bombák lehetnek azok a gyermekek, akiket a szülők nem engednek beoltatni.

az olimpia programjából

4–5. oldal

Oszama után, munka nélkül

21. oldal

10. oldal

A magyar birkózótársadalom abban reménykedik, hogy a NOB szeptemberi közgyűlése mégis műsoron tartja a sportágat

/ MTI

HIRDETÉS


1 hírek

2013. február 13. szerda www.metropol.hu

hazai 2

Alapítványok ezrei Felajánlás. Az egyéni vállalkozók február 25-ig, az egyszerűsített bevallást végzők péntekig leadandó adóbevallásuk mellett az egy százalékokról is nyilatkozhatnak A legtöbb felajánlás kedvezményezettjei számára több százmilliós kérdés az, amelyben sok adózó már döntést hozott: a személyi jövedelemadóból felajánlható 1+1 százalékok sorsa – amint az évről évre a kampányokból is világosan látszik – sarkalatos kérdés sok szervezet számára.

Valójában 2x1 százalék

Adónk két százalékáról rendelkezhetünk, két külön csoportba sorolt szervezetek javára. Az egyik egy százalékot egyházak, valamint a Nemzeti Tehetség Program javára ajánlhatjuk fel. A másik egy százalék kedvezményezettjei

Akik tavaly a legtöbbet kapták az 1%-okból Szervezet neve

Daganatos Beteg Gyermekekért Alapítvány Gyermekrák Alapítvány Gyermekmentő Támogató Alapítvány Heim Pál Kórház Fejlesztéséért Alapítvány Rex Kutyaotthon Alapítvány az alapítványok, egyesületek. Linczmayer Szilvia, a NAV adószakmai szóvivőjének elmondása szerint hármas kritériumrendszernek kell egy szervezetnek megfelelnie 2012

3,18

millióan töltöttek ki érvényes nyilatkozatot tavaly.

Felajánlott összeg millió forint

Kifizetett összeg millió forint

338 234 130 119 99

327 204 110 106 89

ahhoz, hogy egy százalékot kaphasson.

A kritériumok

– Az első kritérium az, hogy egyáltalán mely szervezetek várhatják az 1%-os felajánlásokat. A leglényegesebb feltétel a bírósági nyilvántartásba vétel idejével kapcsolatos. A rendelkezés évének első napja előtt két évvel kell, hogy a bíróság nyilvántartásba vegye a szervezetet. Kivéve azokat a közhasznú alapítványo-

kat, egyesületeket, amelyek állami szervvel vagy helyi önkormányzattal kötöttek szerződést közhasznú tevékenységükről. Esetükben elég egy évvel korábbi bejegyzés – mondja. Azok a szervezetek, amelyeknek az adózók pénzt ajánlottak fel, szeptember 1-jéig kapnak értesítést a felajánlók számáról és a felajánlás összegéről, egyben nyilatkozatot kérnek tőlük arról, hogy a feltételeknek megfelelnek-e. Ha nyilatkozatot tesznek és augusztus 1-je óta nincs köztartozásuk, hozzájutnak a pénzhez. – Ha van köztartozás, de az alaptevékenységüket súlyosan veszélyezteti, ha nem kapják meg a felajánlott pénzt, kivételt teszünk – mondja a szóvivő.

Két év után kell bizonyítani

Legkésőbb december 15-ig meg is érkeznek az összegek, a kritériumrendszer harmadik pillérét pedig utólag kell teljesíteni – az utalást követő második év májusának végéig meg kell küldeni, hogyan és

Vége a határokon a forgalomkorlátozásnak A szlovén hatóságok tegnap feloldották a teherforgalomra vonatkozó, a havazás miatt korábban elrendelt korlátozásokat a szlovén–magyar határszakaszokon. Ezt követően a magyar hatóságok is feloldották a további torlódások elkerülése érdekében bevezetett korlátozásokat az osztrák, a szlovák, az ukrán és a román határszakaszokon. A várakozó kamionosok rendőri irányítás mellett folyamatosan indultak útnak. A hétfő este kezdődött havazás Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Komárom-Esztergom megyében nehezítette meg a közlekedést, sok helyen hóátfúvások is rontottak a helyzeten. Az előrejelzések szerint ezekben a megyékben ma estig még jelentősebb mennyiségű hó várható, és akár piros fokozatú hófúvásriasztás is lehet. / mti Oktatás

Államtitkárt kap a felsőoktatás Köznevelésért felelős államtitkárként folytatja munkáját Hoffmann Rózsa. Az oktatási államtitkárság kedden közölte újságírókkal: az oktatási államtitkárság feladatköre két részre válik, a felsőoktatási területért, államtitkári rangban, Klinghammer István (a képen), az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt rektora felel majd, akit 2005-ben megválasztottak a Magyar Rektori Konferencia elnökének is. metropol

Jövőre lép hatályba az új Ptk. Parlament. Csaknem 1600 paragrafusból áll az új kódex Több mint 50 év után, 2014. március 15-től új polgári törvénykönyve lesz az országnak, miután a parlament hétfőn (245 igen, 43 ellenszavazattal, 35 tartózkodás mellett) elfogadta az állampolgárok alapvető vagyoni és személyi viszonyait szabályozó magánjogi kódexet. A nyolc könyvből álló kódexben helyet kaptak a jelenleg külön törvényben szabályozott családjogi rendelkezések is. mti

A legfontosabb változások

• Család:  Az élettársi kapcsolatot kivették a családjogi fejezetből. Családjogi hatásai csak akkor lesznek, ha a legalább egy évig fennálló életközösségből gyermek született. Így ez lesz a feltétele annak, hogy a kapcsolat megszűnésekor valaki tartást követeljen korábbi élettársától. • Örökbefogadás/Öröklés:  A jövőben csak az fogadhat örökbe, aki elmúlt 25 éves. A túlélő házastárs haszonélvezeti joga – a teljes örökség

helyett – az örökhagyóval közösen lakott lakásra korlátozódik majd, a többi vagyontárgyból a gyermekekéhez hasonló örökösi státus, azaz egy gyermekrész illeti meg. A közeli hozzátartozóknak járó köteles rész ezentúl nem a törvényes örökség fele, hanem csak annak harmada lesz. Így több vagyonelemmel lehet szabadon rendelkezni. • Személyiségi jogok: Nem vagyoni kártérítés helyett sérelemdíj lesz a személyi-

ségi jogok megsértésének szankciója. Változás, hogy a közszereplőket csekélyebb személyiségi jogi védelem illeti meg, mint a közszereplést nem vállalókat. • Jogi személyek: Újdonság, hogy az ügyészség helyett a bíróság gyakorol majd felügyeletet az egyesületek és az alapítványok felett. A kft.-k törzstőkéjének minimális összegét hárommillió forintra emeli a Ptk. Az indoklás szerint ezzel a hitelezői érdeket védik.


várnak az 1%-ra Összesen

12,5

milliárd forintot megközelítő összegről rendelkeztünk a múlt évben.

mire használták fel a pénzt. Ha nem az alaptevékenység céljára használják fel – tartalékolni három évig lehet –, a következő évi felajánlások köréből kizárják őket. Mindehhez persze érvényes rendelkező nyilatkozat kell: tavaly 104 ezer ember töltötte ki hibásan az ívet. A rendelkező magánszemélyek a NAV tájékoztatása szerint nem fizették meg határidőre személyi jövedelemadójukat, késve küldték be nyilatkozatukat, rosszul tüntették fel a technikai számot vagy kizárt kedvezményezettet töltöttek ki, esetleg nem írták alá vagy töltötték ki a borítékot.

krezinger szonja

www.metropol.hu

Egyperces

kálló péter

Folyamatos kampány kell

tartósan átvette a vezető helyet. A többség kevesebb bevételt volt kénytelen elkönyvelni, mindössze nyolcan tudtak több felajánláshoz jutni, mint egy évvel korábban. Az összegből az is kiderülhet, mennyire tisztult a munkaerőpiac.

Miha Tamás, a Human Dialog Kft. ügyvezetője Mikor kezdődik az egy százalékokért folytatott kampányok időszaka? – Az adóbevallási nyomtatványokat január végén kezdték postázni, egy alapítvány akár ezt is veheti kiindulópontnak. Ma már sokféleképpen lehet benyújtani az adóbevallást, az adózók többsége azonban még mindig saját maga által, „papíralapon” kitöltve, határidő előtt nem sokkal adja be bevallását. Fontos megemlíteni, hogy az utolsó pillanatig azok is elküldhetik külön borítékban az egy százalékokra vonatkozó nyilatkozatukat, akik ezt a felajánlást a bevallással együtt korábban nem tették meg. Visszatér-

ve a kampányra, az igazán akkor eredményes, ha egész éven át tart, így az adózók egyébként is ismerik az alapítvány, egyesület nevét. Tavaly némileg átrendeződött a legtöbb felajánlást begyűjtők térképe. Men�nyiben? – Az 50-es élmezőny gyakorlatilag nem változott, két szervezet kivételével ugyanazok szerepeltek benne, akik 2011-ben is, legfeljebb helycserék történtek: a korábbi első Gyermekrák Alapítványtól a Daganatos. hu Alapítvány, úgy tűnik,

Milyen tevékenységi körök vonzzák a legnagyobb felajánlásokat? – Általánosan a súlyos vagy gyógyíthatatlan beteg gyerekekkel és felnőttekkel, a gyerekek szociális ellátásával foglalkozó, valamint állatmenhelyeket működtető szervezetek gyűjtik a legtöbbet. Érdekes tapasztalat volt még tavaly, hogy az 1%-os torta jelentős zsugorodása ellenére egyes helyi állatvédők és iskolai alapítványok is szép növekedést tudtak elérni. Az utóbbiak idén talán még jobban előretörhetnek a finanszírozás átalakulása miatt kialakult nehéz anyagi helyzetben. k.sz.

hazai 3 Felsőoktatás

Egyelőre nem tárgyal a HÖOK A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) a szombati, soproni közgyűlésén határoz majd a felsőoktatási kerekasztalon való további részvételről. Addig a munkacsoportok ülésein sem vesz részt. A HÖOK megdöbbenéssel fogadta, hogy a kormány a kerekasztal napirendjén szereplő ügyekben az alaptörvény módosítására készül. mti Terrorelhárító Központ

Közbelépett Lázár hivatala A Lázár János vezette Miniszterelnökség nem járul hozzá a Terrorelhárítási Központ (TEK) autóbeszerzéséhez, valamint felülvizsgálja a további tételek – ruházat vagy mobiltelefon – beszerzését. Az idén 13,4 milliárd forintból gazdálkodó TEK a közbeszerzés mellőzését kérte. mti HIRDETÉS


2013. február 13. szerda www.metropol.hu

háttér 4

Az oltatlan gyermek i Védőoltás. Egyesek szerint fölösleges, a statisztikák és a törvények szerint járványokat előz meg az oltás Magyarországon már influenzajárvány van – a védőoltás szükségességének hangoztatása mellett rendszerint megjelennek az oltásellenes hangok is. A facebookos Oltáskritikus Életvédők Szövetségének oldalát több mint kétezren kedvelik, magukat felelős szülőknek nevezik, a védőoltásokat méreginjekcióknak titulálják.

Tizenegy szúrás sok baj ellen

Az oldal angol nyelvű szövege szerint 34 kötelező oltás van jelenleg hazánkban. Ezt Berencsi György virológusprofesszor és az Epidemológiai Központ szakmai irányításával vezetett Oltásbiztonság – Álláspontok, Képzés és Kommunikáció projekt weboldala is cáfolja. A valóságban tizenegy oltást kapnak a magyar gyerekek, ezek némelyike több betegség ellen is védettséget nyújt, de az immunizálási folyamat csak kevesebb mint egy tucatnyi szúrást jelent tizennégy éves korig. Berencsi György élesen kritizálja azokat a szülőket, akik fölösMéhnyakrák

400

nő esik áldozatául a betegségnek évente hazánkban. Finnországban oltanak, ott négy nő hal bele.

Kötelező védőoltások Magyarországon Az oltás neve

Betegség leírása

Kötelező életkor

BCG

Véd a mycobaktérium által okozott gennyes agyhártyagyulladástól és az egész testre kiterjedő TBC-től

0-6 hét

DTPa+IPV+Hib

Torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás és agyhártyagyulladás ellen

2 hónap

DTPa+IPV+Hib

Torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás és agyhártyagyulladás ellen

3 hónap

DTPa+IPV+Hib

Torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás és agyhártyagyulladás ellen

4 hónap

MMR

Kanyaró, mumpsz és rózsahimlő ellen

15 hónap

DTPa+IPV+Hib

Torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás és agyhártyagyulladás ellen

18 hónap

DTPa+IPV

Torokgyík, szamárköhögés és merevgörcs ellen

6 év

Kötelező iskolai oltások MMR újraoltás

11 év

dTap (torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs) emlékeztető oltás

11 év

Hepatitis B I. oltás

13 év

Hepatitis B II. oltás

14 év

legesnek tartják az oltásokat. – Aki nincs beoltva, az időzített bombaként működik, el tudja kapni a fertőzéseket, és meg tudja fertőzni azokat, akik valamilyen okból nem immunizálódtak az oltások által – mondja. Az immunizálódás elmaradása igen ritka, olyan embereknél fordulhat elő, akik érzékenyebbek a vírusokra. Ezt azonban az érintettek általában nem tudják magukról.

Nincsenek járványaink

A virológus egymás után sorolja a példákat arra, hogy mekkora különbséget jelent, ha valahol oltanak, és ha nem. – Ukrajnában, Németországban, Romániában nem véletlenül vannak hatalmas kanyarójárványok halálos ál-

dozatokkal. Magyarországon 1989-ben volt legutóbb ilyen járvány, akkor határozták el, hogy tizenkét évesen újraoltják a gyerekeket kanyaró ellen. A világon 1988-ban háromszázezer gyermek betegedett meg gyermekbénulásban – az Egészségügyi Világszervezet (WHO) oltóprogramot kezdett, főleg Bill Gates finanszírozásával, és az utóbbi két évben még Indiában sem volt ilyen megbetegedés. Tavaly összesen 200 gyermekbénulásos megbetegedés volt, olyan helyeken, ahol háború miatt az oltószemélyzet nem tud a gyerekekhez közel kerülni – sorolja.

Nagyon ritka a szövődmény

Az oltáskritikusok gyakorta említik azt is, hogy az oltá-

A tinédzsereknél a méhnyakrákot előzheti me

99 százalék

„A hazai oltási rendszer egyébként kiemelkedően jó, a gyermekek átoltottsága 99 százalék feletti, amivel akár büszkélkedhetnénk is. Ebben szerepet játszhat az itthon egyedi védőnői hálózat és a házi gyermekorvosi rendszer.” Pusztai Zsófia a WHO magyarországi irodájának vezetője

sok szövődményei nagyobb veszélyt jelentenek, mint maguk a betegségek – Berencsi György szerint az influenza-védőoltás által okozott gyulladásokért az oltásba véletlenül kerülő baktériumok felelősek. A jelenlegi kötelező oltások után hepatitis B, kanyaró, rubeola, mumpsz eseté-

ben igen ritkán fordulhat elő enyhébb szövődmény, illetve a második HPV-védőoltás okozhat rosszullétet túlérzékenyeknél, de ez nem arányos azzal, amit az ember az oltás kihagyásával kockáztat. HIRDETÉS

n ÁLLÁS

HIRDETÉS


k időzített bomba Influenza

210

ember halt meg influenzában 2009–2010-ben hazánkban. Közülük öten voltak csak beoltva.

majd közösségbe, nemcsak Magyarországon, hanem az unió országaiban sem.

Milliók megmenthetők

zheti meg a HPV-oltás beadása / katona lászló

Eközben a nagy járványokra, a gyermekbénulás áldozataira, a torokgyíkjárványokra ma már szinte senki nem emlékszik, így nem tudja, mitől is menekült meg azzal, hogy megkapta az oltást, és mitől védi meg az oltás gyermekét. A hazai törvényi feltételek egyébként jelenleg nem engedik, hogy valaki kivonja gyermekét az oltások alól: aki ezzel megpróbálkozik, bírósági eljárással számolhat, ráadásul gyermekét sem viheti

Pusztai Zsófia, a WHO magyar irodájának vezetője szerint változatos okai vannak annak, amiért egy szülő nem akarja beoltatni gyerekét – egy 12 tanulmányt elemző kutatás szerint a fejlett országokban a „nem oltott” esetek 55%-kában a szülő az ok. – A nyugat-európai országokban érzékelhető tendencia ez az utóbbi években, a fejlődő országokban még mindig inkább az oltóanyaghoz való hozzájutás a kérdés. A becslések szerint világszerte évi hárommillió életet lehetne oltásokkal megmenteni – és az öt év alatti gyermekhalálok közül 1,4 millió lenne kivédhető. Ugyanakkor a WHO Európai Régiójában még mindig évente 650 ezer gyermek nem kapja meg az első kanyaró elleni védőoltást. A szakember szerint azokban az országokban – mint például Anglia vagy Németország –, ahol az átoltottsági arány csökken, jönnek a megbetegedések, például a HIRDETÉS

kanyaró esetében. Egy időben rohamos ütemben terjedni kezdett az a tévhit, hogy a kanyaró elleni oltás autizmust okozhat: bár ezt azóta teljes mértékben cáfolták, van, aki ragaszkodik hozzá. A WHO Európai Régiójának mind az 53 tagországa egyetértett abban, hogy 2015-re szeretné felszámolni a kanyarót és a rózsahimlőt – ugyanúgy, ahogyan 2002-re sikerült a gyermekbénulásos megbetegedéseket visszaszorítaniuk.

Sok a téves információ

Az oltási reakciókról és szövődményekről a korábban gyermekorvosként is praktizáló Pusztai Zsófia elmondta, nagyon szigorúan ellenőrzik a védőoltásokat: ha bármiféle reakció vagy szövődmény esélye fellép, azt komolyan kivizsgálják. Az oltási rendet és az újonnan bevezetett vakcinákat, gyártókat is folyamatosan ellenőrzik. – A hazai oltási rendszer egyébként kiemelkedően jó, a gyermekek átoltottsá-

ga 99% feletti, amivel akár büszkélkedhetnénk is. Ebben szerepet játszhat az itthon egyedi védőnői hálózat és a házi gyermekorvosi rendszer – mondja. Pusztai Zsófia szerint egy súlyos, fertőző, szövődményekkel járó betegség megkockáztatásánál sokkal jobb választás azt védőoltással megelőzni. A gyermekkori oltások azért kötelezőek, mert így védik meg a közösséget a járványoktól. Ha nagyobb lesz az oltást megtagadók száma, járvány is könnyebben kialakulhat, mint azt az elmúlt években láthattuk a kanyaró vagy a szamárköhögés esetében. – Fontos, hogy a megfelelő információk birtokában alkothassanak véleményt a szülők. Az interneten rengeteg a téves információ, ebben is szeretne segíteni minden év áprilisában a WHO által szintén támogatott Európai Immunizációs Hét.

krezinger szonja

www.metropol.hu

háttér 5 Nem kötelező oltások

• Rotavírus: Gyomorbél rendszeri fertőzés hasmenéssel és hányással, amely akár kiszáradással is járhat, főként csecsemők és kisgyermekek esetében. • Bárányhimlő:  Az oltás gyorsítja a betegség lefolyását, és megelőzi a szövődményeket. Érdemes beadatni olyan fogamzóképes korú nőknek is, akik nem estek át a betegségen, mivel a terhesség korai szakaszában a bárányhimlős megbetegedés súlyos fejlődési rendellenességet okozhat. • Influenza:  A legbiztosabb védelmet az oltás jelenti. Berencsi György szerint a 2009-es világjárvány 210 áldozata közt csak öt olyan volt, akit beoltottak. Fél év alatti csecsemőnek nem adható, de a terhes anya immunizálása fél évre védelmet biztosít az újszülöttnek. • Pneumococcus:  2 éves kor alatt támogatott oltás. A baktériumok az életveszélyes bakteriális fertőzések leggyakoribb okozói kisgyerekkorban és 60 év fölött. HIRDETÉS


2013. február 13. szerda www.metropol.hu

Vélemény

Martin József újságíró

engedelmes lakótársunk Ha valami, hát a rádió és a rádiózás megérdemli, hogy világnapot szervezzenek vele és érte! És mivel is lehetne méltóbban ünnepelni a rádiót, mint – a rádióval, amelyet Márai a huszadik század ajándékai közé sorolt egy egykori leleményes hirdetés nyomán. Egyébként ilyen ajándéknak minősítette a repülőgépet, a robbanómotort, a csatornázást, a „villanyosságot”, a filmet, sőt az „önműködő beretválókészüléket” is, mivel „repülni nem muszáj mindennap; beretválkozni muszáj”. A híreket a szobánkba szállító dobozra a huszadik század elején szinte csodaként pillantott a világ, de voltak, akik megijedtek tőle. Például az eladdig monopolhelyzetet élvező újságírók: az angol tollforgatók egy része például a húszas években az éppen megalakult BBC-t arra akarta rávenni, hogy csak délután sugározzon híreket, mert így bizonyosan megveszik a reggeli lapokat. Karinthy azt jósolta, hogy a jövő rádiója akkora lesz, mint egy öngyújtó és a lapok nélküli világban a polgárok ebből az „öngyújtóból” tájékozódnak majd. Nem így lett, az újság is, a rádió is megtalálta a maga helyét, s a harmincas években ez az „ajándék találmány” már szinte mindenhova befurakodott, például a politikába is, pontosabban a politika is fölfedezte magának. Franklin Delano Roosevelt „kiváló rádióriporter” hírében állt, mert pontosan tudta, hogy a különféle adók még különfélébb műsoraiban milyen hangvételű és kivált hány (másod)perces anyagra van szükség. De a diktatúrák is rájöttek az éter hullámain terjedő szó erejére; propagandaeszközzé próbálták silányítani a dobozt, és védekeztek a szó szabad szárnyalása ellen. A BBC-t a nácik, a Szabad Európát és társait Évtizedes társ a kommunisták zavarták. Mindegyikünknek megvan „Az évtizedek folyaa maga „rádiótörténelme”: mán a rádió mindvégig a hetedik „x” körül járók az 1954-es társunk maradt: közve- emlékezhetnek svájci futball-vb-döntő közvetítések, hangok, beszéd- títésére, a „Szabad Kossuth stílusok ragadtak meg Rádió” hangjára a forradalom napjaiban és november 4-e emlékezetünkben.” szívszorító hajnalán Nagy Imre tragikusan rövid üzenetére, a megrázó zenei bejátszásokra. Legutóbbi, valóban történelmi horderejű fordulatunknak, a rendszerváltozásnak tanúja, egyszersmind lendítője is volt néhány kitűnő műsor. Az évtizedek folyamán a rádió mindvégig társunk maradt: közvetítések, hangok, beszédstílusok, rekedtes vagy mély, kellemesen duruzsoló és élénken pörgő szófolyamok ragadtak meg emlékezetünkben – vagy inkább fülünkben? Az egykori „néprádió” igénytelen külsejét megannyi változatos kivitelű készülék váltotta föl, s ők mind bőkezűek és nagylelkűek, mert azt szállítanak a nagyérdemű hallgatónak, amit csak akar: diszkódübörgést, dzsesszt, egyházzenét, népdalokat, operát, komoly muzsikát, világzenét. Mintha sziámi ikerpár lennének, zene és rádió. És ez mindig jó? Tudható a Bartók-irodalomból, hogy nagy zeneszerzőnk nem nagyon kedvelte a rádiót, de bizonyosan nem magát az eszközt, hanem a szomszédból átszűrődő „éteri” zajokat. De azért úgy igaz, hogy a rádió szinte velünk él, behozza a glóbuszt lakásunkba, hírek sokaságával, ezerféle műsorral tudósít egy kis közösség és a nagyvilág eseményeiről, lelki tusákról és boldogságról, életekről és halálokról. Káprázatos sokszínűségével hű társunk, tanácsadónk és szórakoztatónk: legengedelmesebb lakótársunk, mert azt adja, amit kérünk tőle, és csak addig van velünk, ameddig mi akarjuk, ameddig szabadon kószálunk a hullámhosszok bejárhatatlan világában. Aztán elzárjuk.

gazdaság 6

Dollárkötvényeket bocsátott ki az állam Pénzpiacok. Sikerült kihasználni a piaci hangulat javulását

Londoni elemzői vélemény szerint Magyarország az Európával és különösen az euróövezettel kapcsolatos piaci hangulat „drámai javulását” tudta kihasználni a keddi dollárkötvény-kibocsátással. Magyarország 3,25 milliárd dollár értékben bocsátott ki devizakötvényt öt- és tízéves lejárattal. Nicholas Spiro, a Spiro Sovereign Strategy nevű, szuverén adóskockázat-értékelésre szakosodott londoni elemzőház vezérigazgatója szerint a jelenlegi rendkívül kedvező piaci kondíciók egyik fő tényezője vételi oldalról tekintve az erőteljes befektetői kereslet a magasabb hozamot ígérő adósságpiaci eszközök iránt. A másik fő tényező, hogy az IMF-tárgyalásokkal kapcsolatos nemzetközi tőkepiaci érzé-

Irina Ivascsenko, Czakó Borbála (a HBLF elnöke) és Járai Zsigmond / mti

kenység már jóval a keddi dollárkötvény-kibocsátás előtt komolyan csökkent. Ezt mutatta, hogy Magyarország jelentős mennyiségű forrást tudott bevonni a forintpiaci állampapírkibocsátásokkal is.

Járai és Bajnai is bizalmat sürget

Javuló kockázati megítélése és a nemzetközi pénzpiaci helyzet pozitív hatása ellenére Magyarország még ki van téve a hirtelen változásoknak – mondta Irina Ivascsenko, az IMF képviselet-vezetője a

Hamisítás. Brüsszelben is téma a lóhúsbotrány, szigor az ellenőrzésben A lóhússal kevert marhahúsételek botránya miatt ma Brüsszelben tanácskozást tartanak az érintett országok miniszterei, hogy megvitassák az európai uniós szinten „szükséges intézkedéseket” – közölte az EU soros ír elnöksége. Franciaország szorgalmazni fogja, hogy európai szinten javítsák az élelmiszertermékek felcímkézését. Párizs azonnali hatállyal megerősíti a hús- és halkereskedelmi hálózatok ellenőrzését. HIRDETÉS

2013. FEBRUÁR 12-i ÁRFOLYAM PÉNZNEM (1 egységre) VÉTEL ELADÁS

EUR USD CHF GBP HRK

290,50 292,99 215 217,49 233 238,99 334 345,90 37 39,99

www.metropol.hu

A botrány a múlt héten robbant ki, miután a brit Élelmiszer-szabványügyi Hivatal nagy mennyiségű lóhúst talált a Findus nevű, fagyasztott hústermékek előállítására és nagybani forgalmazására szakosodott vállalat marhahúsosként megjelölt készítményeiben. A Findus dél-franciaországi beszállítója, a Spanghero bejelentette: feljelentést tesz a romániai vágóhíd ellen, ahonnan a húst rendelte. mti

Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) konferenciáján. – Ma Magyarország legnagyobb gondja a gazdasági növekedés hiánya, a növekedéshez pedig kiszámíthatóság, hitelesség, stabilitás és bizalom kell – mondta Járai Zsigmond, az MNB korábbi elnöke. Bajnai Gordon hasonlóképp vélekedett. Szerinte az elszállt bizalmat szívós, kitartó munkával, intézmények fejlesztésével, stabil jogrendszerrel és garanciákkal lehet megalapozni. metropol, mti Tőzsde

BUX: 19 101,09 (+33,91)

Mol 17 850

Richter 35 375

OTP 4801

Telekom 401


budapest 7

Szökő- és ivókutakat rongáltak a vandálok Főkert. Egy sor parkberendezési tárgyat rongáltak meg, firkáltak össze, illetve loptak el a napokban ismeretlenek A Főkert legutóbbi összesítése szerint több százezer forintos kárt okoztak ismeretlenek a közparkokban az utóbbi időben. A Vérmezőn elloptak egy vízgépészeti alkatrészt, melynek következtében rengeteg víz folyt el fölöslegesen, az okozott kár több mint 60 ezer forint. Az Erzsébet téren a szökőkútban található lámpákból loptak el három darabot, A Budapest oldal a Metropol és a Főpolgármesteri Hivatal Kommunikációs Igazgatóságának együttműködésével készül.

Városháza. Demszky idején milliós jutalmakat kaptak a tanácsadók Tanácsadóival sem volt szűkmarkú Budapest főváros előző vezetése. A Főpolgármesteri Hivatal összesítése szerint Demszky Gábor idején a Főpolgármesteri Irodán 17 tanácsadót és főtanácsadót alkalmaztak, akiknek havi átlagos illetménye több mint 650 ezer forint, átlagos jutalma pedig évente 3,3 millió forint volt. Tarlós István hivatalba lépése óta a Főpolgármesteri Irodán mindössze 12 tanácsadót és főtanácsadót alkalmaznak, akik átlagos illetménye valamivel több mint 700 ezer forint, átla-

gos jutalmuk pedig körülbelül 800 ezer forint. A főpolgármester-helyettesi irodákon az előző városvezetés idején 33 főtanácsadót, tanácsadót foglalkoztattak, akik fejenként átlagosan 550 ezer forint illetményt, valamint évente másfél milliós jutalmat kaptak átlagosan. Tarlós István idején a helyettesi irodákon foglalkoztatott főtanácsadók, tanácsadók létszáma mindössze 30, átlagos illetményük 530 ezer forint, átlagos jutalmuk pedig 634 ezer forint.

A Gellért-hegyen megrongált egyedi kutak nem is pótolhatók

melynek pótlása az előzetes felmérések alapján mintegy 300 ezer forint lesz. A Bem rakparton szintén a vízórát lopták el ismeretlenek, további legalább 40 ezer forintos kárt okozva. A Népliget sem úszta meg, ott egy vízórát és a hozzá tartozó szerelvényeket tulajdoní-

tották el ismeretlenek, a kár legalább 30 ezer forint. Még korábban vandálok áldozatául estek a Gellérthegyen az egyedi építésű, Zala György parkművész által alkotott kutak, amelyek azóta sem pótolhatók, hiszen ezt a típust már nem lehet beszerezni.

A városháza tanácsadóinak száma és jutalmai is csökkentek / mti HIRDETÉS


2013. február 13. szerda www.metropol.hu

Külföld 8

XVI. Benedek a 2012-es Urbi et orbi áldáskor, húsvétkor a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyén / Getty Images

Elismerték a szívműtétet Vatikán. Megműtötték XVI. Benedeket, de a Vatikán szerint nem ezért mond le a pápai trónról Federico Lombardi szentszéki szóvivő megerősítette az Il Sole 24 Ore olasz napilap értesülését, miszerint az utóbbi hetekben egy római katolikus klinikán műtétet hajtottak végre XVI. Benedek pápán, és kicserélték szívritmus-szabályozóját. A műtétet eddig titokban tartották. Lombardi „rutinműtétről” beszélt. Ratzinger bíboros a pacemakert még pápává választása előtt kapta. – XVI. Benedek nem szenved semmilyen heveny betegségben, és az idős kora okozta elgyengülés vezetett lemondásához. Történelmi döntésről van szó, a pápát nem befolyásolták a Vatikán kormányzásában jelentkező problémák és a Vatileaks-botrány sem – mondta Lombardi.

A Vatikánnak is új a helyzet

A szóvivő közölte, hogy XVI. Benedek a lemondása után Mit szól hozzá?

XVI. Benedek pápaságának fontosabb eseményei

2005. április 19.: A konklávé pápának választja Joseph Ratzinger bíborost Szent Péter 264. utódjaként, a világ 1,2 milliárd katolikusának vezetőjeként. A 78 éves Ratzinger a XVI. Benedek nevet választja. 2006 november: Példátlan biztonsági intézkedések közepette törökországi látogatásán XVI. Benedek Musztafa Cagrici főmufti mellett imádkozik az isztambuli Kék Mecsetben.

2009 március: Afrikai utazásának kapcsán újra felszínre kerül az egyház óvszerhasználattal kapcsolatos álláspontjának vitája. Nyilatkozata szerint az óvszerek nem jelentenek megoldást az AIDS terjedésére és a születésszabályozásra. Május: Jordániába, Izraelbe és palesztin területekre látogat, ahol elítéli a holokauszttagadást, és együttműködést szorgalmaz izraeliek és palesztinok közt.

2007 május: Názáreti Jézus könyvtrilógiájának első kötete jelenik meg. Október: A Vatikánban szentté avatja a spanyol polgárháború 498 mártírját, ami rekordot jelent. 2008 április: Amerikai hivatalos látogatása során a bostoni érsekség szexuális zaklatási botrányának áldozataival találkozik. Július: Ausztráliába látogat az Ifjúsági Világnapra. Történelmi bocsánatkérés a szexuális visszaélések kapcsán. December: A római kúria év végi üzenetében a pápa a férfiak és nők közti nemi különbségekről beszél, és azt kéri, hogy ezt a teremtés alkotta rendet tartsák tiszteletben. 2009 január: a YouTube-on elindul a Vatikán hivatalos csatornája.

November: Aláírja az Anglicanorum Coetibus címet viselő apostoli alkotmányt, amely engedélyezi az anglikán vallásúaknak, hogy teljes közösségre lépjenek a katolikus egyházzal.

Fotó: Associated Press

2010 április: Azzal vádolják, hogy bíborosként késleltette az egyház eljárását a pedofíliáért elítélt papokkal szemben 1985-ben. 2012 május: Titkárát letartóztatják korrupcióról szóló vatikáni iratok kiszivárogtatásáért. A pápa később megbocsát neki. December: Karácsonyi beszédében ismételten kiemeli, hogy a házasságot meg kell védeni minden félreértelmezéstől. 2013. február 11.: XVI. Benedek bejelenti, hogy február 28-án lemond. © GRAPHIC NEWS

Mit gondol, miért mond le a pápa?

„Ha már nincs elég erőnk egy feladat elvégzéséhez, elég bátornak és szerénynek kell lennünk ahhoz, hogy lemondjunk.”

„Szerintem Benedek elszigetelődött, nem kapott elég támogatást. Az egyház nem állt ki mögötte teljes mellszélességgel.”

„Egy olyan világban, ahol a változás állandó, még a pápának is át kell adnia a helyet azoknak, akiknek több energiájuk van.”

Cesare Righi 74 éves, vállalkozó és professzor, Róma, Olaszország

Agostino Totis 65 éves, nyugdíjas bankár, Udine, Olaszország

Ignacio Zabaleta 30 éves, hangmérnök, Buenos Aires, Argentína

nem vesz részt az utódját megválasztó konklávén, és semmilyen szerepe nem lesz az új pápa megválasztásában. Jelenléte sem fog problémát okozni utódjának – hangoztatta Lombardi azokra a feltételezésekre reagálva, amelyek szerint XVI. Benedek „árnyékpápaként” magasodhat utódja fölé. Lombardi megjegyezte, hogy mivel az egyház is teljesen új helyzettel találta magát szemben, számos részletkérdés még tisztázásra vár. XVI. Benedek a Vatikánban lévő, a Szent Péter-bazilika mögötti Mater Ecclesiae kolostorba költözik be, amelyet most alakítanak át: „A pápa a nővérektől elkülönített szárnyon fog élni, a kolostor számára fenntartott részében senki más nem lesz.” Az utolsó általános audienciát XVI. Benedek február 27-én tartja meg a Szent Péter téren, ez egyben a búcsúja is lesz.

Tabudöntögető lépés

A római katolikus egyházon belül a legtöbben bátor, tabudöntő lépésként üdvözölték a bejelentést. Megfigyelők emlékeztetnek arra: Joseph Ratzinger közelről nézte végig, ahogy elődje, a 2005-ben – 84 éves korában – elhunyt II. János Pál állapota annyira leromlott, hogy sem járni, sem beszélni nem tudott. Méltatták a pápa érdemeit a legtekintélyesebb külföldi lapok, döntését többek között nemesnek és önzetlennek nevezve. A francia újságok külön mellékletekben foglalkoztak a pápa lemondásával, a gesztust „bátornak, eredetinek, modernnek, emberinek” értékelve. A német sajtó vezető helyen foglalkozott a pápa döntésével, kiemelve, hogy XVI. Benedek csaknem 500

éve az első német származású pápa. A brit The Times szerint nem a pápa személyes kudarca, hogy ő az első katolikus egyházfő az utóbbi hatszáz évben, aki lemond tisztségéről. A Le Soir című brüsszeli lap megszólaltatta Gabriel Ringlet belga teológust, aki egyedülállónak tartja, hogy a pápa saját személyének „esendő mivoltát” elismerve mond le hivataláról. Izrael főrabbija, a szefárd Slómó Amar méltatta XVI. Benedek kiállását az antiszemitizmus ellen, kiemelve a holokauszttagadók elítélését. XVI. Benedek „semmit sem tett” a pedofil papok és az őket fedező hierarchia megbüntetéséért – vélekedPápaválasztás

XVI. Benedek pápa utódját a konklávén választják meg a katolikus egyház vezetői. • Jelenleg 203 bíboros  a testület tagja 69 országból, közülük 118 rendelkezik szavazati joggal. A konklávé üléseit a Sixtus-kápolnában tartják. • A döntés meghozataláig  teljesen el kell zárkózniuk a külvilágtól az egyházi vezetőknek. • Az új pápa megválasztásához kétharmados többség szükséges. Naponta négy szavazást lehet tartani. • Amíg nincs új pápa, addig olyan anyagokat kevernek az egyes fordulók után ellégetett a szavazatokhoz, amelyek szürke vagy fekete füstöt okoznak. Amikor megválasztották az új pápát, fehér füstöt okozó anyagot kevernek a szavazatokhoz.


Külföld 9 A pápaválasztás főbb esélyesei

Összetörik a pápai gyűrűt

XVI. Benedek lemondása több lehetséges utódjelölt előtt is utat nyit, egyértelmű esélyes nincs. A Vatikán szerint március vége előtt megválasztják az új pápát.

„XVI. Benedek pápai gyűrűjét február 28. után összetörik. Még nem tudjuk, hogy Joseph Ratzinger milyen címet fog viselni, valószínűleg nem bíborosnak fogjuk nevezni, és lehet, hogy a tiszteletbeli római püspök titulust viseli majd.”

LEGFŐBB ESÉLYESEK*

Marc Ouellet Kanada

4

Peter Turkson Ghána

4,5

Gianfranco Ravasi Olaszország 10

Francis Arinze Nigéria

6,5

Angelo Bagnasco Olaszország

13

Christoph Schoenborn Ausztria

17

Timothy Dolan USA

26

Claudio Hummes Brazília

26

Leonardo Sandri Argentína

8

Angelo Scola Olaszország

8

Oscar Rodrigues Maradiaga Honduras

9

Tarcisio Bertone Olaszország

9

TOVÁBBI ESÉLYESEK Norberto Rivera Carrera Mexikó (41), Luis Antonio Tagle Fülöp-szigetek (41), George Pell Ausztrália (51), Erdő Péter Magyarország (67), Ivan Dias India (81) Fotók: Associated Press, Getty Images

*Paddy Power oddsok, február 12.

nek az egyesült államokbeli és ír áldozatok, akik remélik, hogy utódjának elsődleges célja lesz a kléruson belüli pedofília elleni harc.

Erdő Péter esélyei

Az európai bíborosok közül Erdő Péter számít a pápaválasztás favoritjának, írta az

© GRAPHIC NEWS

Italian Insider a pápa környezetére hivatkozó beszámolójában. – Eddig senki sem gondolt erre, de Erdő bíboros határozott favoritnak tűnik az európai jelöltek között – nyilatkozta egy jól informált forrásuk. A lap kiemeli, hogy hatvan évével Erdő hosszú ideig pápa lehetne, ezzel sta-

Federico Lombardi szentszéki szóvivő

bilizálhatná a pápai hivatalt – jegyezte meg az Index. Arról is ír az Italian Insider, hogy II. János Pál pápának kifejezett óhaja volt, hogy a pápai trónra a jövőben is európaiakat válasszanak, megőrizve ezzel a katolikus egyház európai vezető szerepét. A hazai katolikus körök nem számítanak Erdő megválasztására. Ennek egyik oka Malakiás próféciája, amely szerint az utolsó pápa II. Péter lesz, utána jön a végítélet. Olyan pápa, akinek az eredeti keresztneve Péter, már egy tucatnyi volt korábban, de pápai névnek mind mást vett fel. Metropol

Egyperces

A lemondás nagy változást jelent Andrea Riccardi nemzetközi kooperációért felelős miniszter, olasz történészprofesszor. Hogyan értékeli XVI. Benedek pápaságát? – Jó főpap volt. Emlékszem, megválasztásának idején két teória létezett vele kapcsolatosan: hogy átmeneti pápa lesz, vagy hogy szabványosítja majd az egyházat a különc II. János Pál után. Egyik sem jött be. Benedek jó pásztor, és nem törékeny. Nehéz időszakban vezette az egyházat. Mindenek felett az ima és a Biblia embere volt. Mit gondol, mi az oka lemondásának: a kor vagy a belső nyomás a Vatikánban? – Szavai egyértelműek – nem érzi azt az erőt, amely egy olyan bonyolult szerve-

zet, mint az egyház vezetéséhez szükséges. Ez nem azt jelenti, hogy megadja magát a nehézségeknek, hanem hogy hisz annyira az egyházban, hogy az meg fogja találni az emberi és a spirituális erőforrásokat arra, hogy a kihívásoknak megfelelő új pápát találjon. Ez a szerénység és a szeretet gesztusa. A világ katolikusai hogyan reagáltak? – A meglepetés és a döbbenet az első reakció, ami természetes. Úgy nőttünk fel ugyanis, hogy a pápák nem mondanak le, haláluk vet véget vezetőségüknek. De hamarosan jobban megértjük majd ezt a döntést, és talán a jövőben jobban értjük azt is, ami most történik. Valeria Bobbi, Metro World News Olaszország HIRDETÉS


2013. február 13. szerda www.metropol.hu

Románia

Büntetnék, aki nem románul szól A romániai magyarellenes retorika megfékezését kérte Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Victor Ponta miniszterelnöktől tegnap. A megbeszélésre azután került sor, hogy román–magyar vita alakult ki a székely zászló kitűzése miatt. Közben Valer Marian szenátor olyan törvénytervezetet terjeszt be, amely büntetné azokat, akik nyilvános helyeken nem románul beszélnek. mti Szerbia

Szabadlábon a garázdák Az újvidéki rendőrség szabadlábra helyezte azt az öt szerb nemzetiségű fiatalt, akit a hétvégi temerini, magyarellenes incidens elkövetőiként garázdasággal gyanúsítottak. A tartományi politikusok egyetértenek abban, hogy a félelem beköltözött a Vajdaság mindennapjaiba. mti

külföld 10

Munkanélküli a katona, aki lelőtte Bin Ladent USA. Leszerelése után tönkrement az élete annak a kommandósnak, aki végzett a terroristavezérrel

Tizenhat évet szolgált, és megfizethetetlen szolgálatot tett az USA-nak és Obamának: megölte az al-Kaida vezetőjét, Oszama bin Ladent. Mégis, a „Lövész” ma azon aggódik, hogy hogyan tartja el a családját – derül ki az Esquire cikkéből. A Lövész tavaly szeptemberben hagyta ott a haditengerészetet, több száz sikeres bevetés és több mint 30 megölt ellenség után. Mivel azonban „csak” 16 évet szolgált – 20 év a feltétel –, nem kap nyugdíjat, állandó munkát pedig nem talál. Annak ellenére sem, hogy Barack Obama elnök Oszama likvidálása után azt mondta: a veteránok tá-

Perspektívák

„Ha meghalok ezen a küldetésen, gondoskodnak a családomról. Ha túlélem és nyugdíjba megyek, nem lesz semmim. Szomorú, de jobb lenne, ha meghalnék.” a haditengerészet egy kommandósa utolsó bevetése előtt

A Lövész felesége sörétes puskát és kést tart a hálószobában / getty images

mogatása kiemelt helyet kapott programjában. A volt kommandós egészségügyi biztosítását még azon a napon megszüntették, amelyiken otthagyta a haditengerészetet. Feleségével elváltak, de egy fedél alatt élnek. A Lövész aggódik a biztonságáért is – nem kapott védelmet a haditengerészettől. Gyerekeit megtanította arra, hogy a kádban bújjanak el, ha valami gyanúsat észlelnek, és mindig készenlétben áll egy túlélőcsomag, amellyel két hétig bujkálhatnak. Metropol

Felháborodás a koreai atomrobbantás miatt Észak-Korea. A kísérlet üzenet lehet az Egyesült Államoknak Észak-Korea tegnap végrehajtotta harmadik kísérleti atomrobbantását. Az esemény nemzetközi felháborodást váltott ki: még a tradicionálisan Észak-Korea támogatójának tartott Kína is „határozott ellenzésének” adott hangot. A föld alatti robbantás által okozott lökéshullám az Átfogó Atomcsend Egyezmény Szervezetének (CTBTO) mérései szerint a Richter-skála szerint 4,9-es magnitúdójú volt. Ez kétszer olyan erős, mint a legutóbbi, 2009-es robbantásé. A phenjani állami hírügynökség közölte: miniatürizált és könnyebb nukleáris eszközt használtak, mint korábban, a robbanóerő azonban erősebb volt. Mindez azt jelenti, hogy Észak-Korea most már képes lehet interkontinentális ballisztikus rakétákat atomtöltetű robbanófejjel ellátni. Az esemény után Dél-Korea, amely jelenleg az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) soros elnöke, kezdeményezte

Elöntötte a víz Velencét A dél-koreai hadsereget riadókészültségbe helyezték / getty images Észak-koreai atomrobbantás Észak-Korea állítása szerint végrehajtotta harmadik nukleáris tesztjét. A kildzsui tesztterületen szeizmikus aktivitást észleltek Kildzsui tesztterület KÍNA

ÉSZAK-KOREA

Phenjan Szöul Sárgatenger (Nyugatitenger)

DÉLKOREA

Atomtesztek 2006. október 2009. május 2013. február 12. Japán-tenger (Keleti-tenger) JAPÁN 160 km

Forrás: USGS

© GRAPHIC NEWS

a testület összehívását. ÉszakKoreának ugyanis ENSZ-határozatok tiltják nukleáris rakétatechnológia fejlesztését. Ugyancsak elítélte közleményében a kísérletet az Egyesült Államok, a NATO, az EU, Japán, Oroszország és Kína is. – Ha az Egyesült Államok bonyolítja a helyzetet, nem lesz más választásunk, mint hogy egy második, sőt, egy harmadik akcióba kezdjünk – reagált Észak-Korea védelmi minisztérium Barack Obama amerikai elnök szavaira, aki gyors, hiteles fellépést sürgetett. metropol/mti

Bár az évnek ebben a szakában nem szokatlan az árvíz Velencében, a hétfő éjszakai vízszintemelkedés mégis rendkívülinek számít. A város történetének 15. legmagasabb árhulláma következtében a Canal Grande szintje 143 centiméterrel emelkedett meg, helyi források szerint Velence 60 százaléka víz alá került. metropol / Fotó: mti HIRDETÉS


háttér 11

Középpontban az okos városok Fenntarthatóság. Hazánk kissé „megcsúszott” a városfejlődésben, és ezen segíteni kíván a kormányzat

A zöld építészet, az energiadizájn és az okos megoldások segítségével válhatnak fenntarthatókká a városok – hangsúlyozták tegnapi Smart City konferencia részvevői, amelyet a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség Svédország nagykövetségével és hazai svéd vállalatokkal közösen rendezett. Ewa Björling, Svédország kereskedelmi minisztere leszögezte: Magyarország kiemelt partnere Svédországnak, ezért is fontos az egymás közötti tapasztalatcsere. – A városokban a szinergiákat kihasználó zöld megoldások alkalmazásával nemcsak energiát spórolunk, hanem új munkahelyeket is teremtünk, így hozzájárulunk a válság utáni európai gazdaság versenyképessé-

Kiemelt szerep

„Itthon az energiahatékonyság és a fenntarthatóság kérdése kiemelt szerepet tölt be, mert az ország kevés energiaforrással rendelkezik.” Cséfalvay Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára

A 2014–2020 közötti uniós forrásokból – egyebek mellett – energiahatékony rendszereket épít ki Magyarország a városokban / katona lászló Svéd befektetők

1,5

milliárd eurót fektettek be svéd vállalatok Magyarországon.

gének növeléséhez – mondta Björling, aki példaként a Stockholm Royal Seaport projektet említette, ahol a korábbi 236 hektáros ipari terüHIRDETÉS

let helyén 2030-ig 12 ezer új lakás és 35 ezer új iroda épül. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára megemlítette: Magyarország a városfejlődésben Nyugat-Európához képest egy kicsit megcsúszott, és az egyes folyamatok összetorlódtak, ezért az elő-

városok fejlődésével és a belső városmagok felújításával a kormányzatnak egyszerre kell szembenéznie. – A 2014–2020 közötti időszakban a terület- és városfejlesztésre szánt uniós források felhasználása során törekszünk a környezettudatos építkezésre, egy jobb és élhetőbb városi környezet kialakítására, amelyben a magyar innovációnak és kutatás-fejlesztésnek kitüntetett szerep jut – jegyezte meg az államtitkár. Cséfalvay Zoltán külön kitért a magyar építőipar helyzetére is, amelynek

fellendülését az energiahatékonysági felújításoktól várja. Takács János, az Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója többek között kiemelte: a vállalat célja a környezetbarát szemléletmód népszerűsítése, ezért például a saját dolgozóikat is különféle programokkal ösztönzik, hogy minél többen osszák meg az energiacsökkentést elősegítő ötleteiket. Jakab Roland, az Ericsson Magyarország vezérigazgató-helyettese megemlítette, hogy a telekommunikációs szektor a világ szénlábnyomának csupán a két százalékát adja, de az infokommunikációs technológiák segítségével a maradék 98 százalék kibocsátását is csökkenti. Jakab Roland megjegyezte, a szélessávú technológiák alkalmazásával a városok nemcsak fenntarthatóvá, környezetbaráttá, hanem élhetőbbé is válnak, hiszen a hálózati infrastruktúra segítségével a szolgáltatásokat kényelmesebben, hatékonyabban lehet igénybe venni. kurucz tünde HIRDETÉS


2 kultúr

2013. február 13. szerda www.metropol.hu

Kultúr 12

Walkó Csaba Tavaly mérette meg magát az Eurovízión a csapatával, a Compact Discóval, idén pedig zsűritag a magyar versenyzőt kiválasztó, A Dal című M1-es műsorban, ráadásul új lemezen is dolgozik együttesével

Az álmokat kergetni kell A Compact Discóról tavaly óta automatikusan az Eurovízió ugrik be mindenkinek. Mekkora hatása volt a dalversenynek a karrierjükre? – A magyar indulási jogért versenyzők közül mi voltunk talán a legkevésbé ismertek – igaz, hogy megjelentünk már korábban is itt-ott, de nem terjedt még el a nevünk. Az Eurovízió sokat dobott ezen, és a külföld szempontjából is jelentős volt számunkra. Sok helyen láthattak bennünket, még ha csak három percig is. Az, hogy ezt marketing és promóció szintjén mennyire sikerül

A nyelv oka

„Szeretnénk eljutni külföldre, ahhoz pedig kell egy világnyelv, és a stílus is ezt kívánta meg. Ma már tudják az emberek, kik vagyunk.” Walkó Csaba a Compact Disco frontembere

majd kihasználnunk, még kérdéses. Dalaik angol nyelvűek, ezt a lépést kevés magyar zene-

kar meri megtenni. Lehet, hogy korábban ez volt az akadálya annak, hogy a szélesebb réteghez eljussanak? – Voltak ebből problémáink, hiszen sokan nem tudták, ha bennünket hallottak a rádióban, hogy magyar zenekarról van szó. De kezdettől fogva angol a dalok nyelve, ezt el is fogadta a közönség. A dolognak oka is van: szeretnénk eljutni külföldre, ahhoz pedig kell egy világnyelv, illetve a stílus is ezt kívánta meg.

A külföldi boldogulással kapcsolatosan mindig felmerül: vajon álom-e, vagy realitás... – Az álmokat kergetni kell. Persze nehezebb, rögösebb a mi utunk. Új albumon dolgoznak, hogyan állnak ezzel? – Most kezdünk el munkálkodni rajta. Tavasszal, nyáron és szeptemberben szeretnénk bemutatni róla egy-egy dalt, majd ősz elején megjelenik a nagylemez is.

VAM Design Center. Gyermekfarsang az Alma Együttessel Oscar-gála

A Chicago sztárjai is fellépnek A Chicago című musical sztárjai is közreműködnek az Amerikai Filmakadémia díjainak átadásában az alig két hét múlva sorra kerülő Oscar-gálán, amelyet az Oscar-történet legszórakoztatóbb programjának ígérnek a műsor producerei. A filmakadémia közleménye szerint Richard Gere, Queen Latifah, Renée Zellweger és Catherine Zeta-Jones (képünkön) is feltűnik majd az Oscarszínpadon. Azt azonban nem árulták el a szervezők, hogy láthat-e tőlük közös produkciót a közönség. Zeta-Jones annak idején a legjobb mellékszereplő Oscarját kapta a Chicagóban nyújtott alakításáért. mti

A Karácsony VAM – Angyalváró Hétvégék után február 17-én, vasárnap ismét várja a gyerekeket a VAM Design Center gyerekfarsang rendezvénye, a Farsang VAM. Lesznek kézműves-foglalkozások, arcfestés és 13 órától várja kis nézőit a FOGI Színháza is. A merészebbek megtanulhatnak egy farsangi táncot is, amelyet meglepetésként előadhatnak az Alma Együttesnek. Mivel farsang nincs jelmezverseny nélkül, a szervezők arra kérik a részt Program

Az Alma Együttes

vevő gyerekeket, hogy lehetőség szerint kosztümben jelenjenek meg. A legjobbakat ajándékkal jutalmazzák, a díjakat az Alma tagjai adják át. metropol

Broadway

Bemutatkozik a Csomótündér

Tom Hanks tavasszal debütál

Február 15-én mutatja be Gimesi Dóra „Csomótündér” című könyvét, amelyet Gyöngyösi Adrienn illusztrált. A gyerekeket a Gimesi Dóra tündéreiről készült rövid bábos mesével várják a Budapest Bábszínház színészei 17 órától a VI. kerület, Andrássy út 69. szám alatt.

Az Oscar-díjas Tom Hanks Nora Ephron „Lucky Guy” című darabjában játszik főszerepet a Broadwayn. A filmsztár Ephron művében Mike McAlary újságírót alakítja. A Lucky Guy premier előtti előadásai március 1-jén indulnak a Broadhurst Színházban, a premiert pedig április 1-jén tartják. mti

metropol

Szambáznak Rióban Több mint hetvenezer néző figyelte a helyszínen, amikor hétfőre virradó éjszaka a karnevál részeként felvonult Rióban a versenyben részt vevő első hat szambaiskola. A zsűri hamvazószerdán hirdeti ki a verseny győzteseit. Rio de Janeiróban mintegy hetven szambaiskola működik, ezeket szigorú hierarchia alapján hat versengő osztályba sorolják. Szombaton újra felvonulnak a legjobb helyezést elérő iskolák, és hivatalosan is véget ér a 2013-as riói karnevál. / mti


Kultúr 13

A Compact Disco

temesi ádám

Az Akváriumban február 15-én (pénteken) adnak koncertet. Itt a közönség is kaphat már ízelítőt az új anyagból? – Új dal itt még nem lesz, viszont a koncert attól érdekes, hogy nyár óta Budapesten nem nagyon volt fellépésünk, az itteni közönség tehát most találkozhat újra velünk. Közben pedig A Dal zsűrijében is láthatják önt. Választás kérdése volt, hogy zsű-

ritag lesz, vagy ez egyébként is járt a tavalyi szerepléssel? – A szabályok szerint aki indult a versenyen, az a következő évben bekerül a magyar zsűribe. De akkor sem mondtam volna nemet erre a lehetőségre, ha ez nem így lett volna. Új kihívás volt ez számomra, ilyesmit még nem csináltam, izgalmas feladat.

– Szép, jó dalokat keresek. Stúdióverzióban hallottuk már mindet, úgy szépek, de nem mindegy, hogyan adják őket elő, milyen a színpadkép. Ez is sokat számít, akárcsak az énekes vagy a frontember kisugárzása. Van persze olyan is, hogy tipikus eurovíziós dal, csinnadrattával, de én inkább azt figyelem, melyik dal mennyire fog meg.

Zsűritagként mit keres, mi jellemzi majd az indulót?

Közkedvelt beszédtéma, hogy van-e értelme egyálta-

Öt éve alapították az együttest

• Az MTV brand:new választását  2010-ben nyerték el.

• Walkó Csaba mellett  Behnam Lotfi és Gábor Pál alkotja a csapatot.

• Második nagylemezük  II címmel 2011 májusában jelent meg. Abban az évben Fonogram-díjat is kaptak Az év hazai elektronikus produkciója kategóriában.

• Első daluk  a Fly and Drive volt 2008-as megalapításuk után nem sokkal. • Stereoid  című első nagylemezük 2009 végén jelent meg.

lán az eurovíziós indulásnak, mennyire kell komolyan venni ezt a versenyt. Ön mit gondol erről? – Szerintem ha olyan szintű dalt készít egy előadó, amely nemzetközi terepen is bizonyíthat, akkor van csak igazán értelme. Én szívesen dol-

.• A tavalyi bakui Eurovíziós Dalversenyen  a Sound of Our Hearts című dallal indultak, a 24. helyen végeztek.

goznék még olyan körülmények között, mint ahogy azt a két hetet töltöttük: szakmailag és emberileg is hatalmas élmény volt.

Krezinger Szonja

www.metropol.hu HIRDETÉS


2013. február 13. szerda www.metropol.hu

PROMÓCIÓ

Britannica Hungarica

Könyvtár 14 Sorozat

A 24 kötetes sorozat ­a Metropol és a Kossuth Kiadó közös vállalkozása. • Az újságárusoknál megveheti  a Britannica Hungarica Nagylexikon 11. kötetét 3490 forintos áron. A megszokottól eltérő módon a kötetek a Bookline-on és a Librinél is rendelhetők. • A következő kötet  március 6-án jelenik meg, a kötetek havonta követik egymást, egészen 2014. március 5-ig.

Az isztambuli Hagia Szophia székesegyház mecsetnek látszik, de eredetileg keresztény bazilika. A négy minaretet a törökök építették hozzá az ezer évvel korábbi bizánci remekműhöz. Kr. u. 537-re épült fel, alig hat év alatt, I. Justinianus uralkodása idején. 1453-tól muszlim imaház, 1936-ban Kemál Atatürk, a világi török állam atyja múzeummá nyilvánította, ahol tilos imádkozni.

• Előfizethet az egész  sorozatra a kiadónál is: www.kossuth.hu, illetve www.metropol­konyvtar.hu.

fotók: mti, getty images, mob.hu

Könyv. Megjelent a Britannica Hungarica Nagylexikon 11. kötete (GYÓ–HER) Hallott-e a „hazug ember paradoxonjáról”? Nyugalom, ebben a rovatban nem politizálunk: ez egy évezredes filozófiai ellentmondás, amelynek kulcsmondata így szól: „Ez a mondat nem igaz.” És a házasságról? Mindkét szó egy-egy szócikk az új Britannica Hungarica-kötetből.

Ez a hét éppen a Házasság Hete. Nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, amit a kötet ír a házasságról: sok évezreden át csak ritkán volt szabad választás tárgya, és csupán a nyugati civilizáció kapcsolta össze a szerelemmel. A kérdés örök, a vita sohasem lezárt. Nyugat-Európában tovább nyitnak az ügyben: egy hete a francia és a brit parlament is megszavazta az azonos neműek házasságának engedélyezését. Nálunk hétfőn fogadták el az új polgári törvénykönyvet, amely – zártabban – újradefiniálta a család fogalmát.

Tudta, hogy a gyász színe nálunk is a fehér volt régen? Nyugati hatásra vettük át a feketét, mint azt a kötet „halál” címszavából megtudhatjuk. A „halandóságról” is sok kiderül, és nem csak a „háború”, „harcászat”, „hadászat” címszóból. Akik szeretik idealizálni a régi korokat, gondoljanak bele: az ókorban 28 év volt a várható élettartam, szemben a mai magyar helyzettel: 71 év (férfiak) és 78 év (nők).

SIMON LÁSZLÓ

www.metropol.hu

Regényes életek: Hajós Alfréd

Mi a közös a következőkben? Az első magyar olimpiai bajnoki cím, a fociválogatott első meccse, a művészeti olimpia és az Aranybika Szálló? A megoldás: Hajós Alfréd (1878–1955). • Olimpikon:  1896-ban az első újkori olimpián Athénban megnyerte a 100 méteres és az 1200 méteres gyorsúszást is a 11 fokos tengervízben. • Futballista, szövetségi kapitány, bíró: játszott az első magyar hivatalos labdarúgó-mérkőzésen 1897. május 9-én (a Budapesti Torna Club két csapata vívta), majd az első válogatottmeccsen is (1902, Ausztria– Magyarország

Regényes életek: Gyömrői Edit

Költő, író, pszichoanalitikus (1896–1987), akinek gazdag és hosszú élete József Attila miatt került reflektorfénybe. • Rényi Edit néven 1919-ben jelent meg verseskötete, de a kor általában nem ismerte el a tehetséges nőket. • A forradalmak után emigrált, csak 1934-ben, képzett pszichoanalitikusként tért haza. József Attila hozzá írta Nagyon fáj című versét.

• A zsidótörvények miatt újra emigrált  1938-ban, mivel abba kellett hagynia praxisát. Ceylonra költözött, ahol keleti filozófiából írt dis�szertációt, de szövőiskolát is alapított, faliszőnyegeivel díjakat nyert. 1956-tól Londonban élt, a 70-es években többször járt Magyarországon. Két regényt is írt. Regényes életek: Hadrianus

5-1. A vicc szerint Ferenc József, a Habsburguralkodó azt kérdezte: és kivel játszottunk?). Kétszeres bajnok a BTC-vel, majd szövetségi kapitány, és furcsamód bíróként is vezetett magyar válogatottmeccset. • Művészként is olimpikon:  az 1924-es párizsi nyári játékok műsorán még szerepelt a művészet is. Egy stadiontervével ezüstérmet szerzett. • Építész:  1907-től vezet egy építészirodát. Tervei szerint

A római „jó császárok” egyike (uralkodott: Kr. u. 117–138), legalábbis a zűrzavaros utókor szemszögéből. • Kalandos körülmények között  került trónra, az őt örökbe fogadó Traianus császár tisztázatlan körülmények között halt meg. épült az újpesti sporttelep, a Margitszigeti Nemzeti Sportuszoda (fent), a budapesti Millenáris Sportpálya, a debreceni Aranybika Szálló (jobbra) vagy a pünkösdfürdői strand. A zsidóüldözéseket hírneve miatt úszta meg, majd a kommunizmusban be kellett zárnia cégét, így a Mezőgazdasági Tervező Iroda munkatársaként dolgozott haláláig.

• Nagy utazó és művészetpártoló,   évekig „turistáskodott” birodalmában. Fiúszerelme, Antinous rejtélyes módon a Nílusba fulladt. Kiválasztotta utódát, és annak utódát is: az idős Antonius Piust arra „kérte”, hogy fogadja örökbe az ifjú Marcus Aureliust.


Könyvtár 15 PROMÓCIÓ

Két nagy „királytemetőnk” közül arra, amelyik itthon van, nem lehetünk büszkék: Székesfehérváron dobozokban tartják legnagyobb uralkodóink összekevert csontmaradványait. 15 királyunk nyugszik ilyen szégyenletes módon, Szent Istvántól Könyves Kálmánig, Károly Róberttől Nagy Lajoson át Hunyadi Mátyásig. Nem lenne ideje szétválogatni őket? A Magyar Királyság második félezer évével nincs ilyen gondunk: az osztrákok megőrizték Habsburg-uralkodóink csontjait a másik nagy magyar királytemetőben, a bécsi Kapucinusok templomában. Simon László www.metropol.hu

1

Habsburg Ottó. Császár helyett Európa nagy öregje Az utolsó Habsburgcsászár, Károly elsőszülött fiából demokrata lett. Hitler találkozni akart vele, de nem volt rá hajlandó. Tagja lett az Európai Parlamentnek, hét nyelven beszélt, és hosszú, 98 évig tartó élete utolsó évtizedeiben nagy tisztelet övezte a Monarchia utódállamaiban. Temetésén 2011-ben, a bécsi Kapucinusok templomában (balra), nem csupán a „majdnemcsászárra”, hanem a nagy européerre is emlékeztek.

2

1

Négy évszázad a Habsburgcsaláddal

3

2

Habsburg György. Aki Magyarországon él

A ma 48 éves újságíró, politikus Habsburg Ottó kisebbik fia – ő lenne a trónörökös, ha bátyja, Károly „rangon aluli” házasságát apjuk nem fogadta volna el. Három gyermekével és feleségével, Eilika hercegnővel hazánkban él, 2004–2012 között a Magyar Vöröskereszt elnöke is volt. A képen: a pécsi Városházán egyenes ági őse, Mária Terézia (uralkodott: 1740–80) képe előtt.

3

Az utolsó koronázás. IV. Károly, Zita és Ottó

1916. december 30-án volt az utolsó magyar koronázás – ekkor hangzott el

először és utoljára a magyar himnusz az osztrák helyett a szertartáson. Károly fejére nagy volt a Szent Korona, állítólag meg is billent rajta, ami rossz jel... Az I. világháború után kétszer is megpróbált visszatérni, de elűzték – 1922-ben Madeirán halt meg, száműzetésben.


+ PLUSZ

Bohócdoktorok

Vidámság Húsz nap alatt hárommillió-ötszázezer forint értékű támogatást gyűjtött össze a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány számára a Henkel és a SPAR üzletlánc, az „Adjunk együtt egy mosolyt” néven szervezett év végi közös akció keretében. Ennek köszönhetően az ország egyik legsikeresebb gyermekgyógyászati intézményeként működő Törökbálinti Tüdőgyógyintézetben márciustól heti rendszerességgel, alkalmanként több mint harminc kis betegnek segítenek átlendülni betegségük időszakán a bohócdoktorok. metropol HIRDETÉS

2013. február 13. szerda www.metropol.hu

egészség 16

Jellemző a légutak görcsös állapota Köhögés. Soha nem normális, így feltétlenül ki kell deríteni, hogy mi okozza

Számtalan betegség kísérő tünete lehet a köhögés. Van, hogy a légutakban keletkező váladékot próbálja meg így eltávolítani a szervezet, de más inger is állhat a háttérben. A hurutos légcső- és hörgőgyulladás során fellépő köhögést kóros váladék képződése kíséri, amelyet a beteg a légzőrendszerből kiürít. Ezzel szemben a száraz köhögést nem kíséri köpetürítés. Az ingerköhögésnek egy része légzőrendszeri, és ös�szefügg a légutakon túlmenően a tüdő, a mellhártya, a mellkason belüli tér egyéb kórfolyamataival. De gyakori a gyógyszermellékhatásként fellépő köhögés is, főként a vérnyomáscsökkentők egy meghatározott csoportjánál jelentkezik ez a mellékhatás. Sőt, a reflux betegeknél fellépő ingerköhögésről is számos leírás jelent meg az elmúlt években. Fertőzés

200

különböző vírus váltja ki a megfázás tipikus tüneteit. A kórokozók jellemzően cseppfertőzéssel terjednek, de kézfogással is átadhatóak.

Ma már elég sok módszer áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy kezeljük a megfázás kínzó tüneteit / katona lászló

A köhögés tüneti kezelésekor alapvetően azt kell mérlegelni, száraz vagy nedves köhögésről van-e szó, illetve a köhögés mennyire kínzó. Ha orvoshoz fordulunk, a száraz köhögésre elsődlegesen köhögéscsillapító készítményeket ajánl. Ezek között vannak szabadon megvásárolható és vényköteles gyógyszerek egyaránt. Nedves köhögés HIRDETÉS

esetében maga a köhögéscsillapítás káros lehet, ugyanis a köpet távozása nagyon fontos az alapbetegség gyógyulása szempontjából. Ugyanakkor ha a köhögés nagyon erőteljes, a beteg számára kínzó, szükséges annak csillapítása, elsősorban éjszakára. Egyéb esetekben különböző váladékoldó és gyulladáscsökkentő szereket alkalmaz

az orvos. Ugyanakkor számtalan lehetőség van a köhögés enyhítésére hagyományos népgyógyászati módszerekkel is. A „szelíd gyógymód”, azaz a homeopátia fegyvertárában ugyancsak megtalálhatóak a köhögés különféle típusai esetén alkalmazható komplex, illetve egyénre szabott, úgynevezett monoterápiás szerek. szabó z. levente


egészség 17

Betegek meséltek orvosaikról Astellas-díj – Az év orvosa pályázat közönségjelöltjei közül a januári internetes közönségszavazáson Garainé Pámer Zsuzsanna pécsi szemész szakorvos, a PTE Klinikai Központ Szemészeti Klinikájának docense került az első helyre. Nagy sikerrel zajlott az első alkalommal meghirdetett gyermekrajzpályázat is, hiszen 335 gyermek küldte be munkáját a megmérettetésre. metropol HIRDETÉS

Természetes védelem

A tömeg mindig növeli a fertőzésveszélyt / katona lászló Ha a nyálkahártyák vérellátása jó, az immunrendszer tökéletesen működik, a vírusok gyorsan megsemmisülnek. • Aki teheti,  próbálja meg kerülni azokat a helyeket, ahol sokan megfordulnak. • Fontos  a kiegyensúlyozott és vitamindús táplálkozás, a megfelelő mennyiségű alvás és pihenés. • Az emelkedő hőmérsékletű lábfürdő valóságos csodát tesz a hideg lábbal, de kezdődő borzongás és hidegrázás esetén is jó. • Sok nép hagyományos gyógyászati szokásaiban szerepel a konyhasós oldattal végzett orröblítés a megfázások megelőzésére. Ennek jótékony hatását tudományos vizsgálat is igazolta. • Kellemes  ízű, köhögés elleni tea készíthető, ha egy csészébe citromkarikát teszünk, hozzá 1 teáskanálnyi kandiscukrot adunk, vizet forralunk, amelybe ½ teáskanálnyi lándzsás útifüvet és kakukkfüvet teszünk. • Mindennap mozogjunk a friss levegőn. Akkor is, ha rossz az idő.


2013. február 13. szerda www.metropol.hu

lakótér 18 Katona László

Internetes hirdetés és „Eladó” tábla Ingatlan. Mára elengedhetetlenné vált az interneten való jelenlét Az OTP Ingatlanpont országos ingatlanközvetítő hálózat ötezer érdeklődést ös�szegző szakmai felmérése szerint a legtöbben az interneten keresztül találják meg Corvin sétány kálló péter

álmaik ingatlanját, vagy a jól látható helyen kitett „Eladó” tábla alapján. Az érdeklődő ügyfelek 30 százaléka a cég saját honlapján tájékozódott, további 30 százalék egyéb internetes ingatlanos hirdetési oldalakon keresztül kereste meg az Ingatlanpontot. Az érdeklődések szintén jelentős része, körülbelül tizede a bankfiókokban jelentkezik, a helyi megjelenések,

Táblás hirdetések

„Érdekesség, hogy csaknem minden ötödik érdeklődő a ház kerítésére vagy a lakás ablakába kirakott »Eladó« tábla alapján jelentkezett be nálunk.” Kettinger Henriett az OTP Ingatlanpont marketingvezetője

reklámkiadványok alapján is körülbelül hasonló számú potenciális vásárló jut el a közvetítőkhöz, míg 5 százalék

Jubileum. Régi házakat ünnepelnek a fővárosban a Budapest100-on

Új szolgáltató központ nyílik A Corvin sétányon nyitja meg új szolgáltató központját a Systemax Inc. számítógépekhez kapcsolódó termékeket értékesítő nagyvállalat – számolt be a Corvin sétányt fejlesztő Futureal. metropol Ingatlanalap

Nyílt végűvé alakul az alap A Raiffeisen Ingatlan Alapot egyúttal a Budapesti Értéktőzsdéről is kivezetik. Az átalakulás előtt a befektetők eldönthetik, hogy a befektetési jogviszonyukat április elejével megszüntetik-e, vagy pedig a nyílt végű alap befektetői maradnak. metropol

2012-ben a lakóházakhoz 25 intézmény is csatlakozott

A Kortárs Építészeti Központ ismét megrendezi a százéves budapesti házak nyitott hétvégéjét, a Budapest100 programot, amelyre még jelentkezhetnek azok a fővárosi házak, amelyek 2013-ban ünneplik építésük, esetleg újjáépítésük évfordulóját. A szervezők várják azok jelentkezését, akiknek háza, esetleg munkahelye 2013-ban ünnepli tervezésének, átadá-

/ kálló péter

http://budapest100.hu

sának vagy átépítésének századik évfordulóját. A szervezők célja az, hogy a lehető legtöbb jubiláló ház nyitva legyen a látogatók előtt a centenáriumon április 6-án és 7-én. mti

közvetlenül az irodáikban keresi fel őket. A cég szerint ingatlanközvetítő megbízásával akár kétszer annyi potenHIRDETÉS

ciális vásárlóhoz juthat el a meghirdetett ingatlan, mintha egyedül próbálkozna az ember. Ráadásul megspórolja mindazokat a költségeket, amelyek a huzamosabb hirdetéssel együttjárnak. A nagy hálózatok ezért a szolgáltatásért csak a sikeres értékesítést követően számítanak fel díjat. A közvetítőkkel az egész értékesítési folyamat hatékonyabbá válik. metropol


lakótér hazai 19 00

Kutatás. Korszerűbbé tennék az energiaellátást az épületekben Az energiaellátó és -hasznosító rendszerek korszerűsítésének lehetőségét kutatja a Pannon Egyetem az Új Széchenyi Terv mintegy 800 millió forintos támogatásával az Európai Mérés

70

hazai és külföldi kutató, doktorandusz részvételével hoznak létre egyebek közt olyan mérőrendszereket, amelyek elősegítik a környezettudatos energiafelhasználást. Tranzakciók

Unió és a magyar állam társfinanszírozásában. A kutatás keretében az egyetem műszaki kémiai kutatóintézete egyebek között új hőtároló anyagot fejleszt ki, amely a megújuló termikus energia hasznosítására alkalmas. Továbbá új eljárást dolgoz ki a megújuló energia termelésére, a technológiai energiaigény csökkentésére, illetve elősegíti az alacsony szén-dioxid-kibocsátású folyamatok és az innovatív energiakezelési rendszerek alkalmazását. mti Barkácsáruház-piac

Elkészült a kölni nagymecset A korábban éles vitákat kiváltó kölni nagymecset építése mintegy 25 millió euróba került, ebben benne van az 5000 négyzetméter alapterületű, 1200 személyes központi mecset és a kulturális központ is. / mti Egervár

Építőanyag

13 ezerszer nem hitt a NAV

Praktiker: van, ahonnan kivonul

Megújul a várkastély

Csökkent a Mapei forgalma

Az adóhatóság 13 ezer esetben nem hitte el az ingatlan vételárát tavaly az illetékeljárásban – írta a Magyar Nemzet. Ez több mint 10%-os arány a 100 ezer eladásból. metropol

A Praktiker német barkácsáruházlánc kivonul Törökországból. KarlHeinz Keth ügyvezető igazgató szerint Magyarországon nincs napirenden az áruházak bezárása. mti

Április végére fejeződhet be az egervári reneszánsz Nádasdy-várkastély rekonstrukciója félmilliárd forint uniós támogatásból és mintegy százmillió forint önrészből. mti

1991 óta először csökkent az építési ragasztókat gyártó Mapei Kft. forgalma 2012-ben. Az 5,33 milliárd forint árbevétel 3,47 százalékkal kevesebb a 2011. évinél. mti

A rekonstrukció során megújul a tetőszerkezet is

HIRDETÉS


3 sport

Ajax NETHERLANDS

Anderlecht BELGIUM

Braga PORTUGAL

Celtic SCOTLAND

Lille FRANCE

Malaga SPAIN

Arsenal ENGLAND

CFR Cluj ROMANIA

Manchester City ENGLAND

Steven Gerrard

Paris Saint-Germain FRANCE

Büntetőt hibázott Porto PORTUGAL

Real Madrid SPAIN

Hiába ikszelt legutóbb a bajnoki címvédő Manchester Cityvel és az Arsenallal is a Liverpool labdarúgócsapata az angol élvonalban, hétfőn 2-0-ra kikapott hazai pályán a West Bromwich Albiontól. Ráadásul úgy, hogy a csapatkapitány büntetőt hibázott a 76. percben, 0-0-nál. Így a sérült Gera Zoltán csapata, a West Brom megelőzte a Poolt a tabellán, és a 8. helyen áll. METROPOL

2013. február 13. szerda www.metropol.hu

Sport 20

BL: az idegen pálya hozott szerencsét Labdarúgás. Korai gólt kapott a Celtic, és futott az eredmény után, de belefáradt A félelmetes Celtic Parkra már a 3. percben csend borult egy pillanatra: a Juve első támadásával megszerezte a vezetést. Matri a felívelést finoman elpöccintette a rosszul kijövő skót kapus alatt, és a labda túljutott a gólvonalon, mielőtt kikanalazta a védő Wilson. Természetesen a Celtic beleerősített, az olasz védelmet főleg a beívelt szögleteknél tudták zavarba hozni. A Celtic ment, küzdött leszegett fejjel, de nem bírták a saját iramukat a skótok. A 77. percben Matri zseniális sarkazással hozta helyzetbe Marchisiót, aki egy lövőcsellel elhúzta Wilson mellett a labdát, és bevágta. Hat perccel később pedig gólpasszt adott

Barcelona SPAIN

Chelsea ENGLAND

BATE Borisov BELARUS

Dinamo Zagreb CROATIA

Bayern Munich GERMANY

Dynamo Kyiv UKRAINE

Labdarúgás. Előnyt szerzett a Paris SG, de elvesztette a kiállított Ibrahimovicot

Manchester United ENGLAND

AC Milan ITALY

Montpellier FRANCE

David Beckham elkísérte új csapatát a tegnapi valenciai mérkőzésre, de pályára még nem lépett. Igaz, a téli átigazolási időszak sztárja ezúttal nem is hiányzott a párizsiaktól. A katari pénzen felpumpált francia együttes már a 10. percben vezetéshez jutott a Mestallában: az argentin Ezequiel Lavezzi talált be. A szünet előtt másodszor is kapitulált a spanyol gárda: ekkor is egy argentin, Javier Pastore mattolta Vicente Guaita kapust (0-2). Ernesto Valverde edző a félidőben kettős cserével próbálta felrázni a Valenciát. Támadtak is a fehér mezesek, ám csak a 90. percben sikerült szépíteniük Adil Rami révén.

Schalke 04 GERMANY

Shakhtar Donetsk UKRAINE

Spartak Moscow RUSSIA

Bajnokok Ligája

0

3

CELTIC

JUVENTUS

• Labdabirtoklás: 49%/51% • Lövések: 17/9 • Kapura ment: 10/7 PORTUGAL Borussia Dortmund GERMANY • Benfica Szöglet: 10/4

• Sárga lap: 3/3

Vucinicnek, mielőtt lecserélték az újonnan igazolt, francia válogatott Anelkára. metropol Galatasaray TURKEY

Juventus ITALY

Wilson már csak a gólvonalon túl érte be a labdát a 3. percben / getty iamges

Bajnokok Ligája

1

2

Nordsjælland DENMARK

Olympiacos GREECE

Valencia SPAIN

Zenit St. Petersburg RUSSIA

VALENCIA

PSG

• Labdabirtoklás: 61%/39% • Lövések: 12/14 • Kapura ment: 7/10 • Szöglet: 8/0 • Sárga lap: 1/1

A 92. percben még Zlatan Ibrahimovic kapott piros lapot a vendégektől. metropol

Ibrahimovic és Ezequiel Lavezzi, az első gól szerzője / getty images

HIRDETÉS

2013. február 12. (kedd)

8 11 14 17 19 27 28 30 33 37 42 47 56 57 59 65 66 70 75 76


Sport 21

Bajnokok Ligája. Ma játsszák a nyolcaddöntő rangadóját: MU–Real Cristiano Ronaldo visszatér az Old Traffordra – ám ezúttal nem vörös, hanem királyi mezben. Mióta 2009 nyarán elszerződött Manchesterből Madridba, először játszik egykori csapata ellen. Ámde királyi mezben még sosem emelhette magasba a Bajnokok Ligája-trófeát úgy, mint vörösben a 2008-as moszkvai döntő után, ahol tizenegyesekkel végül legyőzte a Manchester United a Chelsea-t. Ma farkasszemet kell néznie Ronaldónak azzal a Giggsszel, Vidiccsel, Rooney-val és Evrával, akikkel akkor együtt ünnepelt, továbbá azzal a Robin van Persievel is, aki manapság a „vörös ördögök” támadó alakzatának szupersztárja. Majdnem ilyen pikáns a Real Madrid trénerének, José Mourinhónak a helyzete. Még a Chelsea vezetőedzőjeként impozáns mérlege volt Angliában a Manchester United ellen. 2004 nyarán az első meccsét 1-0-ra megnyerte Sir Alex Ferguson ellen a Stamford Bridge-en, és a kö-

vetkező három évben csak egyszer maradt alul, ötször nyert, négyszer pedig ikszeltek. A BL-ben eddig kétszer kerültek szembe, mindkétszer a nyolcaddöntőben. 2003-ban Mourinho a Portóval az Old Traffordon az utolsó percben szerzett góllal jutott tovább, 2008-ban azonban az Interrel 2-0-ra kikapott Manchesterben a milánói 0-0 után – ráadásul a második gólt Ronaldo lőtte, még vörös mezben, ugye. Mourinho fellépése mégis azért pikáns, mert – egyes lapok – Ferguson utódaként emlegetik, már ha Sir Alex egyszer úgy dönt, hogy visszavonul. Hogy mikor lesz az az egyszer? Talán ha az MU ezúttal is elbukik, miután az előző BL-kiírásban a csoportjából sem jutott tovább. Mourinhónak is nagyon kéne a továbbjutás, mivel a bajnoki címvédés elúszni látszik a Realnak. Csakhogy ő maga mondta, miután a csoportban kikaptak, majd ikszeltek a Dortmunddal: a németek a titkos favoritok. metropol

Labdarúgó Bajnokok Ligája, a mai nyolcaddöntők FEBRUÁR 13. – LEGJOBB 16, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Forma: Gy

D

V

SAHTAR DONECK–DORTMUND Donbass Arena Egymás ellen Győz. 0 Dönt. 0 Győz. 2 EDDIG A BL-BEN Forma 12 / 8 11 / 5 Gól: lőtt/ kapott 10. Európai ranglistahelyezés 5.

Másodszor jutott be a legjobb 16 közé

CSAPATSTATISZTIKA (meccsátlag) Lövés kapura 9,17 9,83 Lövés mellé 5,17 6,17 Labdabirtoklás 42% 52% Szöglet 4,33 5,50

CÉL A GÓL Lövés, ami eltalálta a kaput* 27 Ronaldo Real Messi

Barcelona

Rodriguez

Porto

Ibrahimovic PSG

20

16 16

RIVÁLIS NEMZETEK: A Real otthon legyőzte előző két angol ellenfelét a legjobb 16 között V2 Real: Otthon Gy6 az angol (50%) D4 csapatok ellen Lőtt gól: 24 Kapott: 12

1998 óta nem jutott be a negyeddöntőbe

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 29 gólt lőtt a BL-ben a Real színeiben 2009 óta, ezzel a második Lionel Messi mögött, aki azóta 39 BL-gólt szerzett a Barca mezében

Arsenal, 0-1, 2006 Liverpool, 0-1, 2009

REAL MADRID–MANCHESTER UTD. Santiago Bernabeu Egymás ellen Győz. 3 Dönt. 3 Győz. 2 EDDIG A BL-BEN Forma 15 / 9 9/6 Gól: lőtt/ kapott 2. 3. Európai ranglistahelyezés CSAPATSTATISZTIKA (meccsátlag) Lövés kapura 8,33 12,3 Lövés mellé 6,00 7,67 8 győzelem a legLabdabirtoklás 57% 52% utóbbi 9 hazai Szöglet 6,33 kupameccsen 5,00 Forrás: UEFA, Infostrada

Fotó: Getty Images

A legutóbbi öt kupameccsen hátrányba került

*A még versenyben lévők közül © GRAPHIC NEWS

A londoni bronzérmes Módos Péter (j) szerint külön motivációt jelent a gyerekeknek sportágválasztáskor, hogy olimpiai bajnokok szeretnének lenni /mti

Döbbent csönd a szőnyeg körül Birkózás. A negyedik legtöbb magyar aranyat hozó sportág kikerülhet az olimpiai programból A 2020-as nyári olimpia programjába 25 alapsportágat javasolt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága lausanne-i ülésén, és nincs köztük a birkózás. A programjavaslatba még egy – úgynevezett kiegészítő – sportág kerül be, amelyről május végén dönt majd a végrehajtó bizottság. A listán a baseball – a softballal együtt –, a fallabda, a görkorcsolya, a wakeboard, a sportmászás, a karate és a vusu (szintén egy harcművészeti sport) szerepel, ezek mellé kerül most be nyolcadikként a birkózás. Bármelyiket választják is, a végső szót a NOB szeptember 7–10. közötti Buenos Aires-i ülésén mondják ki. A 2020-as olimpiai programban végül 28 sportág szerepel majd, mert a 2016-ban Rióban „kiegészítőként” bemutatkozó golf és rögbi is része lesz. A hazai birkózósportot derült égből villámcsapásként érte az „elsőfokú ítélet” bejelentése, akárcsak a nemzetközi szövetséget (FILA). Tény, hogy a nemzetközi sportközvélemény is inkább az öttusát

vagy a tekvondót várta kiesőnek. – Meg voltam győződve arról, hogy a birkózás helye stabil az olimpia műsorában – reagált a Magyar Birkózó Szövetség főtitkára. – Londonban jó, telt házas meccsek zajlottak – tette hozzá Gáspár Tamás. London legjobb magyar birkózója, az ezüstérmes Lőrincz Tamás szerint a világ legnagyobb szégyene volna ezt az ősi sportágat levenni az olimpiai programról. Tény, hogy a birkózás („palé”) az ókori olimpiákon is versenyszám volt, és az újkori játékokról is csak A döntés mechanizmusa

A NOB végrehajtó bizottságában 15 tag döntött • 39 szempont alapján értékeltek minden olimpiai sportágat, például, hogy mekkora a nézőszám a versenyeken és a tévén keresztül, mennyire fedi le a világ országait, vagy milyen a doppingellenes rendszere. A NOB programbizottsága által összeállított részletes jelentések kerültek a 15 tag elé. • 8 tag  voksolt a birkózás, 3-3 a gyeplabda, illetve az öttusa kiejtésére. Jacques Rogge elnök nem szavazott.

Eredményesség

54

magyar olimpiai érem született birkózásban az újkori olimpiák történetében: 19-19 arany és bronz, továbbá 16 ezüst.

egyszer, 1900-ban hiányzott. „Jelenleg 180 országban űzik ezt a sportot, sok helyen ez a nemzeti sportág, és az egyetlen lehetőség a fiataloknak, hogy kijussanak egy olimpiára” – fogalmaz a FILA közleménye. Hozzáteszi: a nemzetközi szövetség már a hétvégi thaiföldi soros ülésén napirendre veszi a témát, hogy a legjobb prezentációt tudják a NOB bizottságának asztalára letenni májusban. A Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Szabó Bence közleménye szerint is van még némi remény, mert „erős orosz lobbira lehet számítani, de a szabadfogású birkózás az Egyesült Államokban és Iránban is magas szinten van”. Az olimpiai szereplés jelentős támogatást is jelent a sportágaknak: a NOB a londoni olimpia előtti felkészülésre összesen 375 millió dollárt osztott szét. Az élsportra szánt másfél milliárdos állami támogatásból pedig a magyar birkózás ez évre 164 millió forintot kapott a Magyar Olimpiai Bizottságtól. metropol


2013. február 13. szerda www.metropol.hu

Vitorlázás

Labdarúgás

Havi magazint ad ki a szövetség

Magyar bíró az EL-meccsen

A Magyar Vitorlás Szövetség újra saját kiadásban jelenteti meg a Vitorlázás című magazint. Gál András Levente elnök szerint a havonta az újságosstandokra kerülő lap többek között a szövetség által ütemesen végrehajtott Festetics Program egyes elemeinek megvalósulásáról is beszámol. metropol

Vad II István vezeti holnap a címvédő Atlético Madrid és a Rubin Kazany mérkőzését, az Európa Liga nyolcaddöntőjébe jutásért sorra kerülő párharc első találkozóját. Vad II István legutóbb december elején a Maribor–Lazio csoportmeccset vezette az EL-ben. mti

SPORT 22

Továbbjutott Babos Tímea Tenisz. A friss világranglistán 80. magyar játékos győzött a katari torna első körében Babos Tímea ellenfele a WTArangsorban 163., egyiptomi származású, de kanadai színekben játszó Heidi El Tabakh volt, aki szabadkártyával indult a 2,37 millió dollár összdíjazású katari keménypályás

Babos ma Erranival játszik / mti

viadalon. Babos 1 óra 10 perc alatt hozta a meccset 6:2, 6:3 arányban. A 19 éves Babos ma, a második körben a 6. helyen kiemelt olasz Sara Erranival találkozik, aki a hónap elején döntőt vívott Párizsban, januárban pedig párosban megnyerte az Australian Opent. – Errani ellen is a győzelem a célom, tudom, hogyan játszik. Remélem, hogy sikerül megvalósítanom a taktikát – mondta Babos. mti

HIRDETÉS

Független, ingyenes hírújság. A Metropol által kihelyezett tartókból terjesztve.

KIADJA AZ MTG METRO GRATIS KFT. Felelős kiadó: Hivatal Péter vezérigazgató Főszerkesztő: Erdei Tamás Szerkesztőség: 1138 Bp., Madarász Viktor u. 47–49. V. em. Tel.: 431-6422, Szerkesztőségi fax: 431-6401 Kereskedelmi igazgató: Guttengéber Csaba Marketingigazgató: Csánk László Pénzügyi igazgató: Miklósi Gizella Terjesztési igazgató: Farkas István Informatikai igazgató: Fazekas Péter Központi telefon: 431-6400 Hirdetésfelvétel: 1138 Bp., Madarász Viktor u. 47–49. V. em. Tel.: 431-6464, Fax: 431-6465 Állásles: 431-6472 Postacím: 1387 Budapest, Pf. 1024 Metropol az interneten: www.metropol.hu Készült: AS-Nyomda Kft., Kecskemét. Budapesti kiadás ISSN 2060-1301 A kiadó a Matesz tagja A Metropol szerkesztősége a Főszerkesztők Fóruma által kidolgozott és elfogadott etikai irányelvek alapján végzi a munkáját. www.metropol.hu/etikai_iranyelvek


posta 23 Mit szól hozzá?

Már az európai miniszterek is tárgyalnak a lóhúsbotrányról. Ön odafigyel-e arra, hogy milyen termékeket vásárol?

„Igen, mindig megnézem a címkét, például zöldségből és gyümölcsből csak hazait veszek, a csirkehúst pedig a szüleimtől hozom, mert ők tartanak tyúkokat.”

„Igen, vegetáriánusként számomra például a zöldség-gyümölcs vásárlás bizalmi kérdés, ezért ezeket a termékeket a piacról szerzem be.”

„Amennyire lehet, odafigyelek, először a piacon nézek körül, mert azok a kereskedők, akikkel jó viszonyban vagyok, mindig a legszebb árujukat adják.”

Huszár Katalin 34, kismama, Budapest

Ferenczy Orsolya 34, tanár, Budapest

Hernádi Nóra 19, diák, Budapest

pótol és nem is hoz vissza: magyar tájak, magyar nyelv és magyar kultúra csak Magyarországon van. Az már egy másik téma, hogy Magyarországon a körülmények jelenleg olyanok, hogy csak kevesen maradnak itt. Akik pedig maradnak, szó szerint a belüket is kidolgozhatják. De hallottam már hazajövőktől, hogy volt, aki az időjárást nem bírta odakint, volt, aki meg egyszerűen honvágyat érzett.

újságolvasás. Székesfehérvár előtt a kalauz jelenlétében szembesültem a ténnyel, hogy a tárcám nincs nálam. Egész napomat tönkretette a felismerés, biztos voltam abban, hogy soha nem látom viszont a tárcámat, vagy ha esetleg egy szemetesben valaki meg is találja, csak az irataim lesznek benne. Vidéki ügyeim intézése után visszaúton a vonaton telefonértesítést kaptam, hogy irataimat átvehetem a Déli pályaudvari irodaház I. emelet 123-as szobájában. Megörültem a hírnek, bár az iratokon kívül másra nem számítottam. Meglepetésem és örömöm határtalan volt, amikor kiderült, hogy minden, ami a tárcámban volt, hiánytalanul előkerült. Megtudtam, hogy a szolgálatban lévő pénztáros, Nórika volt a becsületes megtaláló, akinek természetes volt, hogy a megtalált tárcát érintetlenül és hiánytalanul leadja. Köszönetemet ezúton is szeretném eljuttatni hozzá és feletteseihez is, remélem, hogy többi kollégája is ugyanígy tett volna, ami példaértékű és követendő.

miss

Keresse az újságárusoknál!

Olvasói levelek

Semmi sem pótolja a szülőföldet A január 30-án megjelent, „Kérik a nyelvvizsgát, ha kell, ha nem” című levélre szeretnék reagálni. Ismerem a jelenséget. A munkáltatók is olyanok, mint a közrendőrök, parancsot teljesítenek. A fő döntéseket, hogy mi hogyan történjen, felsőbb szinteken hozzák meg. Tudom, hogy könnyű dumálni, de azt tudom tanácsolni: „csata után húzd meg a sisakszíjadat”. Örülök, hogy a cikket író hölgynek volt egy mondata, amit nem sok ember szájából hallok Magyarországon, miszerint nem azért tanult éveket, hogy külföldön kamatoztassa a tudását. Engem több mint tíz éve csábítgatnak külföldre. Én sem azért születtem Szegeden és nőttem fel Baján, hogy utána „külföldben gondolkodjak”. Aki így gondolkodik, egy dolgot elfelejt. A külföld nem Magyarország. Van, akit nem érdekel, hogy távol van a barátoktól, újakat szerez. Egyvalamit viszont semmilyen máshol eltöltött vagy választott élet nem

Név és cím a szerkesztőségben

Köszönet egy MÁV-dolgozónak Február 4-én vidékre kellett utaznom vonattal, a Déli pályaudvarról indultam kora reggel. A szokásos kapkodós módon értem a pénztárhoz jegyet váltani. Kesztyű le, táska ki, tárcából utazási igazolvány ki, pénztárcából pénz ki, és visszafelé pakolva mindebből valami kimaradt. Történetesen az a tárca, amelyben egyéb igazolványokon kívül 108 ezer forint lapult. Futás a vonathoz, helykeresés és az elhelyezkedés után

K. P., Budapest

A leveleket az alábbi címre küldjék:

Sudoku

Cím: Metropol-posta, Metropol, 1387 Budapest, Pf. 1024, Fax: 431-6401 E-mail: metropolposta@ metropol.hu Csak névvel és címmel ellátott leveleket közlünk. A leveleket szerkesztve és rövidítve közöljük.

Képregény Időjárás

Nyugaton további jelentős havazás Győr

Budapest

Miskolc

10° Békéscsaba

Pécs

11°

CSÜTÖRTÖK

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, a keleti, északkeleti

PÉNTEK

Dunántúlon ismétlődő, váltakozó intenzitású havazásra

max: 2° országrészben vékonyodik el, szakadozik fel átmenetileg a felhőzet. min: 0° Északkelet kivételével többfelé várható csapadék: a Nyugatmax: 3° számíthatunk, ott az erős északi szél hófúvást okozhat. Másutt min: 0° inkább eső, zápor lesz a jellemző. További információk: INTERNETEN: www.met.hu


HIRDETÉS

Buli Koncertet ad 2013. február 13. SZERDA | www.metropol.hu 

ORSZÁGOS

a Compact disco 6–7. oldal

Leginkább a súlyos betegeken segítünk

Szja. Sok szervezet számára kulcskérdés a felajánlható 1+1 százalék Határidő. Péntekig nyilatkozhatnak az egyszerűsített bevallást készítők Összeg. Tavaly 12,5 milliárd forintról rendelkeztünk Rangsor. A daganatos gyerekeknek jutott a legtöbb pénz 2–3. oldal

két váll A birkózás kikerülhet

Megvan az új államtitkár Köznevelésért felelős államtitkárként folytatja munkáját Hoffmann Rózsa. A felsőoktatási területért Klinghammer István, az ELTE volt rektora felel majd. 2. oldal

az olimpia programjából

Oszama után, munka nélkül

10. oldal

5. oldal

A magyar birkózótársadalom abban reménykedik, hogy a NOB szeptemberi közgyűlése mégis műsoron tartja a sportágat

/ MTI

HIRDETÉS


1 hírek

2013. február 13. szerda www.metropol.hu

hazai 2

Alapítványok ezrei Felajánlás. Az egyéni vállalkozók február 25-ig, az egyszerűsített bevallást végzők péntekig leadandó adóbevallásuk mellett az egy százalékokról is nyilatkozhatnak A legtöbb felajánlás kedvezményezettjei számára több száz milliós kérdés az, amelyben sok adózó már döntést hozott: a személyi jövedelemadóból felajánlható 1+1 százalékok sorsa – amint az évről évre a kampányokból is világosan látszik – sarkalatos kérdés sok szervezet számára.

Valójában 2x1 százalék

Adónk két százalékáról rendelkezhetünk, két külön csoportba sorolt szervezetek javára. Az egyik egy százalékot egyházak, valamint a Nemzeti Tehetség Program javára ajánlhatjuk fel. A másik egy százalék kedvezményezettjei

Akik tavaly a legtöbbet kapták az 1%-okból Szervezet neve

Daganatos Beteg Gyermekekért Alapítvány Gyermekrák Alapítvány Gyermekmentő Támogató Alapítvány Heim Pál Kórház Fejlesztéséért Alapítvány Rex Kutyaotthon Alapítvány az alapítványok, egyesületek. Linczmayer Szilvia, a NAV adószakmai szóvivőjének elmondása szerint hármas kritériumrendszernek kell egy szervezetnek megfelelnie 2012

3,18

millióan töltöttek ki érvényes nyilatkozatot tavaly.

Felajánlott összeg millió forint

kifizetett összeg millió forint

338 234 130 119 99

327 204 110 106 89

ahhoz, hogy egy százalékot kaphasson.

A kritériumok

– Az első kritérium az, hogy egyáltalán mely szervezetek várhatják az 1%-os felajánlásokat. A leglényegesebb feltétel a bírósági nyilvántartásba vétel idejével kapcsolatos. A rendelkezés évének első napja előtt két évvel kell, hogy a bíróság nyilvántartásba vegye a szervezetet. Kivéve azokat a közhasznú alapítványo-

kat, egyesületeket, amelyek állami szervvel vagy helyi önkormányzattal kötöttek szerződést közhasznú tevékenységükről. Esetükben elég egy évvel korábbi bejegyzés – mondja. Azok a szervezetek, amelyeknek az adózók pénzt ajánlottak fel, szeptember 1-jéig kapnak értesítést a felajánlók számáról és a felajánlás összegéről, egyben nyilatkozatot kérnek tőlük arról, hogy a feltételeknek megfelelnek-e. Ha nyilatkozatot tesznek és augusztus 1-je óta nincs köztartozásuk, hozzájutnak a pénzhez. – Ha van köztartozás, de az alaptevékenységüket súlyosan veszélyezteti, ha nem kapják meg a felajánlott pénzt, kivételt teszünk – mondja a szóvivő.

Két év után kell bizonyítani

Legkésőbb december 15-ig meg is érkeznek az összegek, a kritériumrendszer harmadik pillérét pedig utólag kell teljesíteni – az utalást követő második év májusának végéig meg kell küldeni, hogyan és

800 kamion várakozott tegnap Zala megyében A Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt is segített az M7es autópálya térségében a szlovén kamionos korlátozás miatt feltorlódott járművek sofőrjeinek ellátásában. A Zala megyei katasztrófavédelem szerint tegnap reggelre már csaknem 800 kamion várakozott Zala megyében, elsősorban a magyar–szlovén határhoz vezető főbb útvonalak melletti pihenőhelyeken. A hétfő este kezdődött havazás Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Komárom-Esztergom megyében nehezítette meg a közlekedést, sok helyen hóátfúvások is rontottak a helyzeten. Az előrejelzések szerint ezekben a megyében ma estig még jelentősebb mennyiségű hó várható. Ma piros fokozatú hófúvásriasztás is érvénybe léphet. Több romániai határátkelőnél is forgalomkorlátozás lépett életbe. / mti Oktatás

Államtitkárt kap a felsőoktatás Köznevelésért felelős államtitkárként folytatja munkáját Hoffmann Rózsa. Az oktatási államtitkárság kedden közölte újságírókkal: az oktatási államtitkárság feladatköre két részre válik, a felsőoktatási területért, államtitkári rangban, Klinghammer István (a képen), az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt rektora felel majd, akit 2005-ben megválasztottak a Magyar Rektori Konferencia elnökének is. metropol

Jövőre lép hatályba az új Ptk. Parlament. Csaknem 1600 paragrafusból áll az új kódex Több mint 50 év után, jövőre új polgári törvénykönyve lesz az országnak, miután a parlament hétfőn (245 igen, 43 ellenszavazattal, 35 tartózkodás mellett) elfogadta az állampolgárok alapvető vagyoni és személyi viszonyait szabályozó magánjogi kódexet. A nyolc könyvből álló kódexben helyet kaptak a jelenleg külön törvényben szabályozott családjogi rendelkezések is. mti

A legfontosabb változások

• Család:  Az élettársi kapcsolatot kivették a családjogi fejezetből. Családjogi hatásai csak akkor lesznek, ha a legalább egy évig fennálló életközösségből gyermek született. Így ez lesz a feltétele annak, hogy a kapcsolat megszűnésekor valaki tartást követeljen korábbi élettársától. • Örökbefogadás/Öröklés:  A jövőben csak az fogadhat örökbe, aki elmúlt 25 éves. A túlélő házastárs haszonélvezeti joga – a teljes örökség

helyett – az örökhagyóval közösen lakott lakásra korlátozódik majd, a többi vagyontárgyból a gyermekekéhez hasonló örökösi státus, azaz egy gyermekrész illeti meg. A közeli hozzátartozóknak járó köteles rész ezentúl nem a törvényes örökség fele, hanem csak annak harmada lesz. Így több vagyonelemmel lehet szabadon rendelkezni. • Személyiségi jogok: Nem vagyoni kártérítés helyett sérelemdíj lesz a személyi-

ségi jogok megsértésének szankciója. Változás, hogy a közszereplőket csekélyebb személyiségi jogi védelem illeti meg, mint a közszereplést nem vállalókat. • Jogi személyek: Újdonság, hogy az ügyészség helyett a bíróság gyakorol majd felügyeletet az egyesületek és az alapítványok felett. A kft.-k törzstőkéjének minimális összegét hárommillió forintra emeli a törvénykönyv. Az indoklás szerint ezzel a hitelezői érdeket védik.


várnak az 1%-ra Összesen

12,5

milliárd forintot megközelítő összegről rendelkeztek a múlt évben.

mire használták fel a pénzt. Ha nem az alaptevékenység céljára használják fel – tartalékolni három évig lehet –, a következő évi felajánlások köréből kizárják őket. Mindehhez persze érvényes rendelkező nyilatkozat kell: tavaly 104 ezer ember töltötte ki hibásan az ívet. A rendelkező magánszemélyek a NAV tájékoztatása szerint nem fizették meg határidőre személyi jövedelemadójukat, késve küldték be nyilatkozatukat, rosszul tüntették fel a technikai számot vagy kizárt kedvezményezettet töltöttek ki, esetleg nem írták alá vagy töltötték ki a borítékot.

krezinger szonja

www.metropol.hu

Egyperces

kálló péter

Folyamatos kampány kell

tartósan átvette a vezető helyet. A többség kevesebb bevételt volt kénytelen elkönyvelni, mindössze nyolcan tudtak több felajánláshoz jutni, mint egy évvel korábban. Az összegből az is kiderülhet, mennyire tisztult a munkaerőpiac.

Miha Tamás, a Human Dialog Kft. ügyvezetője Mikor kezdődik az egy százalékokért folytatott kampányok időszaka? – Az adóbevallási nyomtatványokat január végén kezdték postázni, egy alapítvány akár ezt is veheti kiindulópontnak. Ma már sokféleképpen lehet benyújtani az adóbevallást, az adózók többsége azonban még mindig saját maga által, „papíralapon” kitöltve, határidő előtt nem sokkal adja be bevallását. Fontos megemlíteni, hogy az utolsó pillanatig azok is elküldhetik külön borítékban az egy százalékokra vonatkozó nyilatkozatukat, akik ezt a felajánlást a bevallással együtt korábban nem tették meg. Visszatér-

ve a kampányra, az igazán akkor eredményes, ha egész éven át tart, így az adózók egyébként is ismerik az alapítvány, egyesület nevét. Tavaly némileg átrendeződött a legtöbb felajánlást begyűjtők térképe. Men�nyiben? – Az 50-es élmezőny gyakorlatilag nem változott, két szervezet kivételével ugyanazok szerepeltek benne, akik 2011-ben is, legfeljebb helycserék történtek: a korábbi első Gyermekrák Alapítványtól a Daganatos. hu Alapítvány úgy tűnik,

Milyen tevékenységi körök vonzzák a legnagyobb felajánlásokat? – Általánosan a súlyos vagy gyógyíthatatlan beteg gyerekekkel és felnőttekkel, a gyerekek szociális ellátásával foglalkozó, valamint állatmenhelyeket működtető szervezetek gyűjtik a legtöbbet. Érdekes tapasztalat volt még tavaly, hogy az 1%-os torta jelentős zsugorodása ellenére egyes helyi állatvédők és iskolai alapítványok is szép növekedést tudtak elérni. Az utóbbiak idén talán még jobban előretörhetnek a finanszírozás átalakulása miatt kialakult nehéz anyagi helyzetben. k.sz.

hazai 3 Költségvetés

Az E.ON-vásárlás miatt módosult Módosították az idei évi költségvetést az E.ON gázüzletágának megvásárlása miatt. Az állam készfizető kezesként felel az adásvételi szerződésből eredő, legfeljebb 875 millió eurónak megfelelő forintösszeg, plusz a készletek megvásárlása miatt legfeljebb 90 milliárd forint fizetési kötelezettsége teljesítéséért. mti

Terrorelhárító Központ

Közbelépett Lázár hivatala A Lázár János vezette Miniszterelnökség nem járul hozzá a Terrorelhárítási Központ (TEK) autóbeszerzéséhez, valamint felülvizsgálja a további tételek – ruházat vagy mobiltelefon – beszerzését. Az idén 13,4 milliárd forintból gazdálkodó TEK a közbeszerzés mellőzését kérte. mti HIRDETÉS


2013. február 13. szerda www.metropol.hu

Vélemény

Martin József újságíró

engedelmes lakótársunk Ha valami, hát a rádió és a rádiózás megérdemli, hogy világnapot szervezzenek vele és érte! És mivel is lehetne méltóbban ünnepelni a rádiót, mint – a rádióval, amelyet Márai a huszadik század ajándékai közé sorolt egy egykori leleményes hirdetés nyomán. Egyébként ilyen ajándéknak minősítette a repülőgépet, a robbanómotort, a csatornázást, a „villanyosságot”, a filmet, sőt az „önműködő beretválókészüléket” is, mivel „repülni nem muszáj mindennap; beretválkozni muszáj”. A híreket a szobánkba szállító dobozra a huszadik század elején szinte csodaként pillantott a világ, de voltak, akik megijedtek tőle. Például az eladdig monopolhelyzetet élvező újságírók: az angol tollforgatók egy része például a húszas években az éppen megalakult BBC-t arra akarta rávenni, hogy csak délután sugározzon híreket, mert így bizonyosan megveszik a reggeli lapokat. Karinthy azt jósolta, hogy a jövő rádiója akkora lesz, mint egy öngyújtó és a lapok nélküli világban a polgárok ebből az „öngyújtóból” tájékozódnak majd. Nem így lett, az újság is, a rádió is megtalálta a maga helyét, s a harmincas években ez az „ajándék találmány” már szinte mindenhova befurakodott, például a politikába is, pontosabban a politika is fölfedezte magának. Franklin Delano Roosevelt „kiváló rádióriporter” hírében állt, mert pontosan tudta, hogy a különféle adók még különfélébb műsoraiban milyen hangvételű és kivált hány (másod)perces anyagra van szükség. De a diktatúrák is rájöttek az éter hullámain terjedő szó erejére; propagandaeszközzé próbálták silányítani a dobozt, és védekeztek a szó szabad szárnyalása ellen. A BBC-t a nácik, a Szabad Európát és társait Évtizedes társ a kommunisták zavarták. Mindegyikünknek megvan „Az évtizedek folyaa maga „rádiótörténelme”: mán a rádió mindvégig a hetedik „x” körül járók az 1954-es társunk maradt: közve- emlékezhetnek svájci futball-vb-döntő közvetítések, hangok, beszéd- títésére, a „Szabad Kossuth stílusok ragadtak meg Rádió” hangjára a forradalom napjaiban és november 4-e emlékezetünkben.” szívszorító hajnalán Nagy Imre tragikusan rövid üzenetére, a megrázó zenei bejátszásokra. Legutóbbi, valóban történelmi horderejű fordulatunknak, a rendszerváltozásnak tanúja, egyszersmind lendítője is volt néhány kitűnő műsor. Az évtizedek folyamán a rádió mindvégig társunk maradt: közvetítések, hangok, beszédstílusok, rekedtes vagy mély, kellemesen duruzsoló és élénken pörgő szófolyamok ragadtak meg emlékezetünkben – vagy inkább fülünkben? Az egykori „néprádió” igénytelen külsejét megannyi változatos kivitelű készülék váltotta föl, s ők mind bőkezűek és nagylelkűek, mert azt szállítanak a nagyérdemű hallgatónak, amit csak akar: diszkódübörgést, dzsesszt, egyházzenét, népdalokat, operát, komoly muzsikát, világzenét. Mintha sziámi ikerpár lennének, zene és rádió. És ez mindig jó? Tudható a Bartók-irodalomból, hogy nagy zeneszerzőnk nem nagyon kedvelte a rádiót, de bizonyosan nem magát az eszközt, hanem a szomszédból átszűrődő „éteri” zajokat. De azért úgy igaz, hogy a rádió szinte velünk él, behozza a glóbuszt lakásunkba, hírek sokaságával, ezerféle műsorral tudósít egy kis közösség és a nagyvilág eseményeiről, lelki tusákról és boldogságról, életekről és halálokról. Káprázatos sokszínűségével hű társunk, tanácsadónk és szórakoztatónk: legengedelmesebb lakótársunk, mert azt adja, amit kérünk tőle, és csak addig van velünk, ameddig mi akarjuk, ameddig szabadon kószálunk a hullámhosszok bejárhatatlan világában. Aztán elzárjuk.

gazdaság 4

Dollárkötvényeket bocsátana ki az állam Pénzpiacok. A piac már beárazta a lépést, a kormány szerint nem lesz választási büdzsé

Magyarország egy 5 és egy 10 éves dolláralapú államkötvényt bocsát ki, a hírt az Államadósság Kezelő Központ megerősítette. Nem volt meglepő a piacoknak a lépés, hiszen januárban már volt tapogatózás a magyar fél részéről, és találkoztak is intézményi befektetőkkel. A kibocsátást a BNP Paribas, a Citigroup, a Deutsche Bank és a Goldman Sachs bonyolítja le. A két kötvényt 4,30 százalék körüli, illetve 5,5 százalék körüli éves kamat mellett adná el a magyar állam – írta a Reuters.

Járai és Bajnai is bizalmat sürget

Javuló kockázati megítélése és a nemzetközi pénzpiaci helyzet pozitív hatása ellenére Magyarország még ki van

Irina Ivascsenko, Czakó Borbála (a HBLF elnöke) és Járai Zsigmond / mti

téve a hirtelen változásoknak – mondta Irina Ivascsenko, az IMF képviselet-vezetője a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) konferenciáján. Büdzsé

„Nem lesz választási költségvetés 2014-ben sem.” Cséfalvay Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára

– Ma Magyarország legnagyobb gondja a gazdasági növekedés hiánya, a növekedéshez pedig kiszámíthatóság, hitelesség, stabilitás és bizalom kell – mondta Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Bajnai Gordon volt miniszterelnök előadásában hasonlóképp vélekedett, szerinte az elszállt bizalmat szívós, kitartó munkával, intézmények fejlesztésével, stabil jogrendszerrel és garanciákkal lehet megalapozni. metropol

Brüsszelben is téma a lóhúsügy A lóhússal kevert marhahúsételek botránya miatt ma Brüsszelben tanácskozást tartanak az érintett országok miniszterei, hogy megvitassák az európai uniós szinten „szükséges intézkedéseket” – közölte az EU soros ír elnöksége. Stéphane Le Foll francia agrárminiszter már hétfőn jelezte: Franciaország szorBank

Elbocsátások a Barclaysnél A Barclays 3700 alkalmazottjától válik meg, és évi 1,7 milliárd fonttal csökkenti költségeit. A LIBORbotrány miatti büntetés és a rosszul teljesített megbízások miatti kártérítések több milliárddal rontották a bank eredményét. mti Felügyelet

Szabályoznák a helyi pénzeket Szabályok közé szorítanák a helyi pénzeket: a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyeleti intézményeket hozna létre, a helyi pénzek hivatalos elnevezése pedig forgatható utalvány lenne. mti

galmazni fogja, hogy európai szinten javítsák az élelmiszertermékek felcímkézését. Le Foll azt is közölte, hogy azonnali hatállyal megerősítik a hús- és halkereskedelmi hálózatok ellenőrzését. A botrány a múlt héten robbant ki, miután a brit Élelmiszer-szabványügyi Hivatal nagy mennyiségű lóhúst taHIRDETÉS

lált a Findus nevű, fagyasztott hústermékek előállítására és nagybani forgalmazására szakosodott vállalat marhahúsosként megjelölt készítményeiben. A Findus dél-franciaországi beszállítója, a Spanghero bejelentette: feljelentést tesz a romániai vágóhíd ellen, ahonnan a húst rendelte. mti


külföld 5

Munkanélküli a katona, aki lelőtte Bin Ladent USA. Leszerelése után tönkrement az élete annak a kommandósnak, aki végzett a terroristavezérrel

Tizenhat évet szolgált, és megfizethetetlen szolgálatot tett az USA-nak és Obamának: megölte az al-Kaida vezetőjét, Oszama bin Ladent. Mégis, a „Lövész” ma azon aggódik, hogy hogyan tartja el a családját – derül ki az Esquire cikkéből. A Lövész tavaly szeptemberben hagyta ott a haditengerészetet, több 100 sikeres bevetés és több mint 30 megölt ellenség után. Mivel azonban „csak” 16 évet szolgált – 20 év a feltétel –, nem kap nyugdíjat, állandó munkát pedig nem talál. Annak ellenére sem, hogy Barack Obama elnök Oszama likvidálása után azt mondta: a veteránok tá-

Perspektívák

„Ha meghalok ezen a küldetésen, gondoskodnak a családomról. Ha túlélem és nyugdíjba megyek, nem lesz semmim. Szomorú, de jobb lenne, ha meghalnék.” a haditengerészet egy kommandósa utolsó bevetése előtt

A Lövész felesége sörétes puskát és kést tart a hálószobában / getty images

mogatása kiemelt helyet kapott programjában. A volt kommandós egészségügyi biztosítását még azon a napon megszüntették, amelyiken otthagyta a haditengerészetet. Feleségével elváltak, de egy fedél alatt élnek. A Lövész aggódik a biztonságáért is – nem kapott védelmet a haditengerészettől. Gyerekeit megtanította arra, hogy a kádban bújjanak el, ha valami gyanúsat észlelnek, és mindig készenlétben áll egy túlélőcsomag, amellyel két hétig bujkálhatnak. Metropol

Észak-Korea

Újabb kísérleti atomrobbantás Észak-Korea megerősítette tegnap, hogy a nap folyamán végrehajtotta harmadik kísérleti atomrobbantását. Az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete közölte: megközelítőleg a kétszerese volt a robbanás magnitúdója, mint amit a 2009-es kísérleti atomrobbantáskor mértek. Az USA, Oroszország, Japán és Kína is elítélte a kísérletet. DélKorea, amely jelenleg éppen soros elnöke az ENSZ Biztonsági Tanácsának, azonnal kezdeményezte a testület összehívását. mti Líbia

Lezárt határok az évfordulón Líbia tegnap bejelentette, hogy elővigyázatosságból négy napra lezárja egyiptomi és tunéziai határát a Kadhafi-rendszert megdöntő felkelés kezdetének második évfordulóján. mti HIRDETÉS


2 kultúr

2013. február 13. szerda www.metropol.hu

Kultúr 6

Walkó Csaba Tavaly mérette meg magát az Eurovízión a csapatával, a Compact Discóval, idén pedig zsűritag a magyar versenyzőt kiválasztó A Dal című M1-es műsorban, ráadásul új lemezen is dolgozik együttesével

Az álmokat kergetni kell A Compact Discóról tavaly óta automatikusan az Eurovízió ugrik be szinte mindenkinek. Mekkora hatása volt a dalversenynek a karrierjükre? – A magyar indulási jogért versenyzők közül mi voltunk talán a legkevésbé ismertek – igaz, hogy megjelentünk már korábban is itt-ott, de nem terjedt még el a nevünk. Az Eurovízió sokat dobott ezen, és a külföld szempontjából is jelentős volt számunkra. Sok helyen láthattak bennünket, még ha csak három percig is. Az, hogy ezt marketing és promóció szintjén mennyire sikerül majd kihasználnunk, még kérdéses.

A nyelv oka

„Szeretnénk eljutni külföldre, ahhoz pedig kell egy világnyelv, és a stílus is ezt kívánta meg. Ma már tudják az emberek, kik vagyunk.” Walkó Csaba a Compact Disco frontembere

Dalaik angol nyelvűek, ezt a lépést kevés magyar zenekar meri megtenni. Lehet, hogy korábban ez volt az akadálya annak, hogy a szélesebb réteghez eljussanak? – Voltak ebből problémáink, hiszen sokan nem tudták, ha

bennünket hallottak a rádióban, hogy magyar zenekarról van szó. De kezdettől fogva angol a dalok nyelve, ezt el is fogadta a közönség. A dolognak oka is van: szeretnénk eljutni külföldre, ahhoz pedig kell egy világnyelv, illetve a stílus is ezt kívánta meg. Ma már tudják az emberek, kik vagyunk. A külföldi boldogulással kapcsolatosan mindig felmerül: vajon álom-e, vagy realitás... – Az álmokat kergetni kell. Persze nehezebb, rögösebb a mi utunk. HIRDETÉS

Oscar-gála

A Chicago sztárjai is fellépnek A Chicago című musical sztárjai is közreműködnek az Amerikai Filmakadémia díjainak átadásában az alig két hét múlva sorra kerülő Oscar-gálán, amelyet az Oscar-történet legszórakoztatóbb programjának ígérnek a műsor producerei. A filmakadémia közleménye szerint Richard Gere, Queen Latifah, Renée Zellweger és Catherine Zeta-Jones (képünkön) is feltűnik majd az Oscarszínpadon. Azt azonban nem árulták el a szervezők, hogy láthat-e tőlük közös produkciót a közönség. Zeta-Jones annak idején a legjobb mellékszereplő Oscarját kapta a Chicagóban nyújtott alakításáért. mti

Szambáznak Rióban Több mint hetvenezer néző figyelte a helyszínen, amikor hétfőre virradó éjszaka a karnevál részeként felvonult Rióban a versenyben részt vevő első hat szambaiskola. A zsűri hamvazószerdán hirdeti ki a verseny győzteseit. Rio de Janeiróban mintegy hetven szambaiskola működik, ezeket szigorú hierarchia alapján hat versengő osztályba sorolják. Szombaton újra felvonulnak a legjobb helyezést elérő iskolák, és hivatalosan is véget ér a 2013-as riói karnevál. / mti

Új albumon dolgoznak, hogyan állnak ezzel? – Most kezdünk el munkálkodni rajta. Tavasszal, nyáron és szeptemberben szeretnénk bemutatni róla egy-egy dalt, majd ősz elején megjelenik a nagylemez is. Az Akváriumban február 15-én (pénteken) adnak koncertet. Itt a közönség is kaphat már ízelítőt az új anyagból? – Új dal itt még nem lesz, viszont a koncert attól érdekes, hogy nyár óta Budapesten nem nagyon volt fellépésünk, az itteni közön-


Kultúr 7 Program

Bemutatkozik a Csomótündér

A Compact Disco

Közben pedig A Dal zsűrijében is láthatják önt. Választás kérdése volt, hogy zsűritag lesz, vagy ez egyébként is járt a tavalyi szerepléssel? – A szabályok szerint aki indult a versenyen, az a következő évben bekerül a magyar zsűribe. De akkor sem mondtam volna nemet erre a lehetőségre, ha ez nem így lett volna. Új kihívás volt ez számomra, ilyesmit még nem csináltam, izgalmas feladat.

Zsűritagként mit keres, mi jellemzi majd az indulót? – Szép, jó dalokat keresek. Stúdióverzióban hallottuk már mindet, úgy szépek, de nem mindegy, hogyan adják őket elő, milyen a színpadkép. Ez is sokat számít, akárcsak az énekes vagy a frontember kisugárzása. Van persze olyan is, hogy tipikus eurovíziós dal, csinnadrattával, de én inkább azt figyelem, melyik dal mennyire fog meg. Közkedvelt beszédtéma, hogy van-e értelme egyáltalán az eurovíziós indulásHIRDETÉS

• Az MTV brand:new választását  2010-ben nyerték el.

• Walkó Csaba mellett  Behnam Lotfi és Gábor Pál alkotja a csapatot.

• Második nagylemezük  II címmel 2011 májusában jelent meg. Abban az évben Fonogram-díjat is kaptak Az év hazai elektronikus produkciója kategóriában.

• Első daluk  a Fly and Drive volt 2008-as megalapításuk után nem sokkal. • Stereoid  című első nagylemezük 2009 végén jelent meg.

nak, mennyire kell komolyan venni ezt a versenyt. Ön mit gondol erről? – Ha olyan szintű dalt készít egy előadó, amely nemzetközi terepen is bizonyíthat, akkor van csak igazán értelme. Én szívesen dolgoznék még

.• A tavalyi bakui Eurovíziós Dalversenyen  a Sound of Our Hearts című dallal indultak, 24. helyezést értek el.

olyan körülmények között, mint azt a két hetet töltöttük: szakmailag és emberileg is élmény volt.

Krezinger Szonja

www.metropol.hu

Broadway

Tom Hanks tavasszal debütál Az Oscar-díjas filmsztár Nora Ephron Lucky Guy című darabjában játszik főszerepet a Broadwayn. Tom Hanks Ephron művében Hankst, az újságírót alakítja. mti HIRDETÉS

www.metropol.hu

temesi ádám

ség tehát most találkozhat újra velünk.

Öt éve alapították az együttest

Valentin-nap másnapján, február 15-én mutatja be Gimesi Dóra „Csomótündér” című könyvét, amelyet Gyöngyösi Adrienn illusztrált, és amelyben tündérek és óriások, királylányok és királyfiak szeretnek egymásba. A gyerekeket Gimesi Dóra tündéreiről készült rövid bábos mesével várják a Budapest Bábszínház színészei 17 órától a VI. kerületi Andrássy út 69. szám alatt, ahol szívecske- és cipőnyomdíszeket készíthetnek Gyöngyösi Adriennel. metropol


+

2013. február 13. szerda www.metropol.hu

egészség 8

PLUSZ

A nedves, hideg levegő, valamint a zsúfolt helyek egyaránt kedveznek a kórokozók terjedésének / katona lászló

Számos betegség jár hasonló tünetekkel Köhögés. Soha nem normális állapot a jelentkezése, ezért ki kell deríteni, hogy mi okozza

Bohócdoktorok

Vidámság Húsz nap alatt hárommillió-ötszázezer forint értékű támogatást gyűjtött össze a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány számára a Henkel és a SPAR üzletlánc, az „Adjunk együtt egy mosolyt” néven szervezett évvégi közös akció keretében. Ennek köszönhetően 2013 márciusától a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyerekbetegeinek arcára is mosolyt csalhatnak a bohócdoktorok. metropol

Számtalan betegség kísérő tünete lehet a köhögés. Van, hogy a légutakban keletkező váladékot próbálja meg így eltávolítani a szervezet, de más inger is állhat a háttérben. A hurutos légcső- és hörgőgyulladás során fellépő köhögést kóros váladék képződése kíséri, amelyet a beteg a légzőrendszerből kiürít. Ezzel szemben a száraz köhögést nem kíséri köpetürítés. Az ingerköhögésnek egy része légzőrendszeri, és ös�szefügg a légutakon túlmenően a tüdő, a mellhártya, a mellkason belüli tér egyéb kórfolyamataival. De gyakori a gyógyszermellékhatásként fellépő köhögés is, főként a vérnyomáscsökkentők egy meghatározott csoportjánál. Sőt, a reflux betegeknél fellépő ingerköhögésről is számos leírás jelent meg az elmúlt években. A köhögés tüneti kezelésekor alapvetően azt kell mérlegelni, száraz vagy nedves köhögésről van-e szó, illetve a köhögés mennyire kínzó.

Természetes védelem

Ha a nyálkahártyák vérellátása jó, az immunrendszer tökéletesen működik, a vírusok gyorsan megsemmisülnek. • Minden  nap mozogjunk a friss levegőn. Akkor is, ha rossz az idő. • Fontos  a kiegyensúlyozott és vitamindús táplálkozás, a megfelelő mennyiségű alvás és pihenés. • Az emelkedő hőmérsékletű lábfürdő valóságos csodát tesz a hideg lábbal, de kezdődő borzongás és hidegrázás esetén is jó.

Sok pihenés és a folyadékfogyasztás segíti a gyógyulást / kálló péter

Ha orvoshoz fordulunk, a száraz köhögésre elsődlegesen köhögéscsillapító készítményeket ajánl. Ezek között vannak szabadon megvásárolFertőzés

200

különböző vírus váltja ki a megfázás tipikus tüneteit. A kórokozók jellemzően cseppfertőzéssel terjednek.

ható és vényköteles gyógyszerek egyaránt. Nedves köhögés esetében maga a köhögéscsillapítás káros lehet, ugyanis a köpet távozása nagyon fontos az alapbetegség gyógyulása szempontjából. Ugyanakkor ha a köhögés nagyon erőteljes, a beteg számára kínzó, szükséges annak csillapítása, elsősorban éjszakára. Egyéb esetekben különböző váladékoldó és gyulladáscsökkentő szereket alkalmaz az orvos. szabó z. levente

• Sok nép hagyományos gyógyászati szokásaiban szerepel a konyhasós oldattal végzett orröblítés a megfázások megelőzésére. Ennek jótékony hatását tudományos vizsgálat is igazolta. • Kellemes  ízű köhögés elleni tea készíthető, ha egy csészébe citromkarikát teszünk, hozzá 1 teáskanálnyi kandiscukrot adunk, vizet forralunk, amibe ½ teáskanálnyi lándzsás útifüvet és kakukkfüvet teszünk.


egészség 9

Internetes szavazás után díjazták az orvosokat

Bár most először hirdettek a gyerekek számára rajzversenyt, a szervezők háromszáznál is több pályamunkát kaptak

Betegfórum. Egyéves előkészítő munka után alakult meg a szervezet 1992 óta február 11. a Betegek Világnapja. Ehhez kapcsolódva, több mint egyéves előkészítő folyamatot követően, megkezdi tényleges tevékenységét a Nemzeti Betegfórum. Működési feltételek

15

tagozaton keresztül csatlakozhatnak a betegszervezetek, külön-külön legfeljebb 2 főt delegálva az adott szervezet tevékenységi körét érintő tagozatba.

A magyar egészségszektorban példaértékű kezdeményezés, a Nemzeti Betegfórum megalakításának célja egy civil érdek-képviseleti fórum létrehozása. Ezen a szervezeten keresztül az egészségügy területén tevékenykedő szervezeteknek lehetőségük nyílik az egészségügyet érintő törvények véleményezésére, különféle népegészségügyi programok kialakítására, szakmai sztenderdek létrehozására, a transzparencia növelésére, szakmai együttműködés kialakítására. metropol HIRDETÉS

Diabétesz

Vöröskereszt

ségjelöléssel pályázatba kerülő orvosok nemcsak internetes szavazáson, hanem attól függetlenül egy önálló, korábban Astellas-közönségdíjat kapott orvosokból álló zsűri értékelésén is részt vettek. Az első alkalommal meghirdetett Astellas Gyermekrajz Pályázat eredményhirdetését a díjátadó helyszínén és az ünnepi ceremónia internetes közvetítésének köszönhetően a pályázat weboldalán is sokan kísérték figyelemmel. A pályázat zsűrije a beérkező alkotások méltatása során köszönetet mondott mind a 335 gyermeknek, aki rajzát beküldte erre a nemes megmérettetésre. metropol Felújítás

Idegkárosodás és cukorbetegség

Összefogott a gasztrovilág

Megszépült a klinika

Az Országos Szűrőprogram keretében tavaly több mint húszezer ember vett részt neuropátiával kapcsolatos vizsgálaton. Közel 7 százalékuk adatai tértek el a normálistól. metropol

A TableFree is csatlakozott a Magyar Vöröskereszt támogatóihoz. A Haszon Kártya értékesítéséből befolyó adományokból a fedél nélkül élők étkeztetését segítik. metropol

Befejeződött a munka, megújult a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Intenzív Osztálya az Őrzők Alapítvány és más alapítványok, illetve cégek összefogásának jóvoltából. metropol HIRDETÉS

www.metropol.hu

Az ünnepélyes díjkiosztóval lezárult az a pályázat, amelyen a betegek megoszott történetei arról szóltak, a gyógyítás mellett milyen emberi pozitívumok miatt dicsérik kezelőorvosukat. A tavaly ősszel hatodszorra meghirdetett Astellas-díj – Az év orvosa pályázat közönségjelöltjei közül a januárban zajlott internetes közönségszavazáson Garainé Pámer Zsuzsanna pécsi szemész szakorvos, a PTE Klinikai Központ Szemészeti Klinika docense került az első helyre, így ő lett e pályázat 2012-es Astellas-közönségdíjas orvosa. A tavalyi pályázat egyik újdonsága volt, hogy a közön-


3 sport

2013. február 13. szerda www.metropol.hu

sport 10

Döbbent csend a szőnyeg körül Birkózás. A negyedik legtöbb magyar aranyat hozó sportág kikerülhet az olimpiai programból A 2020-as nyári olimpia programjába 25 alapsportágat javasolt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága lausanne-i ülésén, és nincs köztük a birkózás. A programjavaslatba még egy – úgynevezett kiegészítő – sportág kerül be, amelyről május végén dönt majd a végrehajtó bizottság. A listán a baseball – a softballal együtt –, a fallabda, a görkorcsolya, a wakeboard, a sportmászás, a karate és a vusu (szintén egy harcművészeti sport) szerepel, ezek mellé kerül most be nyolcadikként a birkózás. Bármelyiket választják is, a végső szót a NOB szeptember 7–10. közötti

A londoni bronzérmes Módos Péter (j) szerint külön motiváció a gyerekeknek sportágválasztáskor, hogy olimpiai bajnokok szeretnének lenni /mti Eredményesség

54

magyar olimpiai érem született birkózásban az újkori olimpiák történetében: 19-19 arany és bronz, továbbá 16 ezüst.

Buenos Aires-i ülésén mondják ki. A 2020-as olimpiai program-

Labdarúgó Bajnokok Ligája, a mai nyolcaddöntők

Kézilabda

(A tegnapi mérkőzések lapzártánk után kezdődtek) FEBRUÁR 13. – LEGJOBB 16, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Forma: Gy

D

V

SAHTAR DONECK–DORTMUND Donbass Arena Egymás ellen Győz. 0 Dönt. 0 Győz. 2 EDDIG A BL-BEN Forma 12 / 8 11 / 5 Gól: lőtt/ kapott 10. Európai ranglistahelyezés 5.

Másodszor jutott be a legjobb 16 közé

CSAPATSTATISZTIKA (meccsátlag) Lövés kapura 9,17 9,83 Lövés mellé 5,17 6,17 Labdabirtoklás 42% 52% Szöglet 4,33 5,50

CÉL A GÓL Lövés, ami eltalálta a kaput* 27 Ronaldo Real

Steven Gerrard

Büntetőt hibázott Hiába ikszelt legutóbb a bajnoki címvédő Manchester Cityvel és az Arsenallal is a Liverpool labdarúgócsapata az angol élvonalban, hétfőn 2-0-ra kikapott hazai pályán a West Bromwich Albiontól. Ráadásul úgy, hogy a csapatkapitány büntetőt hibázott a 76. percben, 0-0-nál. Így a sérült Gera Zoltán csapata, a West Brom megelőzte a Poolt a tabellán, és a 8. helyen áll. METROPOL

Messi

Barcelona

Rodriguez

Porto

Ibrahimovic PSG

16

RIVÁLIS NEMZETEK: A Real otthon legyőzte előző két angol ellenfelét a legjobb 16 között V2 Real: Otthon Gy6 az angol (50%) D4 csapatok ellen Lőtt gól: 24 Kapott: 12

1998 óta nem jutott be a negyeddöntőbe

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 29 gólt lőtt a BL-ben a Real színeiben 2009 óta, ezzel a második Lionel Messi mögött, aki azóta 39 BL-gólt szerzett a Barca mezében

Kosárlabda

Az ETO Dániában is győzött

Kirilenko az ász Európában

Második mérkőzését is könnyedén nyerte a Győri Audi ETO a női Bajnokok Ligája középdöntőjében: a magyar bajnok hétfő este a dán Randers vendégeként diadalmaskodott 25-18-ra. A legeredményesebb győri Görbicz és Löke volt 6-6 találattal, az ETO pedig élen áll a csoportjában. mti

Andrej Kirilenkót, aki már a Minnesota Timberwolves orosz bedobója, választotta az elmúlt év legjobb európai kosárlabdázójának a kontinentális szövetség (FIBA Europe). A 31 éves játékos 2011ben a CSZKA Moszkvához szerződött, amellyel aztán 2012-ben az Euroliga döntőjéig menetelt. mti

HIRDETÉS

Arsenal, 0-1, 2006 Liverpool, 0-1, 2009

REAL MADRID–MANCHESTER UTD. Santiago Bernabeu Egymás ellen Győz. 3 Dönt. 3 Győz. 2 EDDIG A BL-BEN Forma 15 / 9 9/6 Gól: lőtt/ kapott 2. 3. Európai ranglistahelyezés CSAPATSTATISZTIKA (meccsátlag) Lövés kapura 8,33 12,3 Lövés mellé 6,00 7,67 8 győzelem a legLabdabirtoklás 57% 52% utóbbi 9 hazai Szöglet 6,33 kupameccsen 5,00 Forrás: UEFA, Infostrada

Független, ingyenes hírújság. A Metropol által kihelyezett tartókból terjesztve.

20

16

ban végül 28 sportág szerepel majd, mert a 2016-ban Rióban „kiegészítőként” bemutatkozó golf és rögbi is része lesz. A hazai birkozósportot derült égből villámcsapásként érte az „elsőfokú ítélet” bejelentése. Tény, hogy a nemzetközi sportközvélemény is inkább az öttusát vagy a tekvondót várta kiesőnek. – Meg voltam győződve ar-

ról, hogy a birkózás helye stabil az olimpia műsorában – reagált a Magyar Birkózó Szövetség főtitkára. – Londonban jó, telt házas meccsek zajlottak – tette hozzá Gáspár Tamás. London legjobb magyar birkózója, az ezüstérmes Lőrincz Tamás szerint a világ legnagyobb szégyene volna ezt az ősi sportágat levenni az olimpiai programról. Tény, hogy a birkózás („palé”) az ókori olimpiákon is versenyszám volt, és az újkori játékokról is csak egyszer, 1900-ban hiányzott. A Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Szabó Bence közleménye szerint azonban van még némi remény, mert „erős orosz lobbira lehet számítani, de a szabadfogású birkózás az Egyesült Államokban és Iránban is magas szinten van”. Az olimpiai szereplés jelentős támogatást is jelent a sportágaknak: a NOB a londoni olimpia előtt összesen 375 millió dollárt osztott szét. metropol

Fotó: Getty Images

A legutóbbi öt kupameccsen hátrányba került

*A még versenyben lévők közül © GRAPHIC NEWS

KIADJA AZ MTG METRO GRATIS KFT. Felelős kiadó: Hivatal Péter vezérigazgató Főszerkesztő: Erdei Tamás Szerkesztőség: 1138 Bp., Madarász Viktor u. 47–49. V. em. Tel.: 431-6422, Szerkesztőségi fax: 431-6401 Kereskedelmi igazgató: Guttengéber Csaba Marketingigazgató: Csánk László Pénzügyi igazgató: Miklósi Gizella Terjesztési igazgató: Farkas István Informatikai igazgató: Fazekas Péter Központi telefon: 431-6400 Hirdetésfelvétel: 1138 Bp., Madarász Viktor u. 47–49. V. em. Tel.: 431-6464, Fax: 431-6465 Állásles: 431-6472 Postacím: 1387 Budapest, Pf. 1024 Metropol az interneten: www.metropol.hu Készült: AS-Nyomda Kft., Kecskemét. Országos kiadás ISSN 2060-131x A kiadó a Matesz tagja A Metropol szerkesztősége a Főszerkesztők Fóruma által kidolgozott és elfogadott etikai irányelvek alapján végzi a munkáját. www.metropol.hu/etikai_iranyelvek


posta 11 Mit szól hozzá?

Már az európai miniszterek is tárgyalnak a lóhúsbotrányról. Ön odafigyel-e arra, hogy milyen termékeket vásárol?

„Igen, mindig megnézem a címkét, például zöldségből és gyümölcsből csak hazait veszek, a csirkehúst pedig a szüleimtől hozom, mert ők tartanak tyúkokat.”

„Igen, vegetáriánusként számomra például a zöldség-gyümölcs vásárlás bizalmi kérdés, ezért ezeket a termékeket a piacról szerzem be.”

„Amennyire lehet, odafigyelek, először a piacon nézek körül, mert azok a kereskedők, akikkel jó viszonyban vagyok, mindig a legszebb árujukat adják.”

Huszár Katalin 34, kismama, Budapest

Ferenczy Orsolya 34, tanár, Budapest

Hernádi Nóra 19, diák, Budapest

pótol és nem is hoz vissza: magyar tájak, magyar nyelv és magyar kultúra csak Magyarországon van. Az már egy másik téma, hogy Magyarországon a körülmények jelenleg olyanok, hogy csak kevesen maradnak itt. Akik pedig maradnak, szó szerint a belüket is kidolgozhatják. De hallottam már hazajövőktől, hogy volt, aki az időjárást nem bírta odakint, volt, aki meg egyszerűen honvágyat érzett.

újságolvasás. Székesfehérvár előtt a kalauz jelenlétében szembesültem a ténnyel, hogy a tárcám nincs nálam. Egész napomat tönkretette a felismerés, biztos voltam abban, hogy soha nem látom viszont a tárcámat, vagy ha esetleg egy szemetesben valaki meg is találja, csak az irataim lesznek benne. Vidéki ügyeim intézése után visszaúton a vonaton telefonértesítést kaptam, hogy irataimat átvehetem a Déli pályaudvari irodaház I. emelet 123. szobájában. Megörültem a hírnek, bár az iratokon kívül másra nem számítottam. Meglepetésem és örömöm határtalan volt, amikor kiderült, hogy minden, ami a tárcámban volt, hiánytalanul előkerült. Megtudtam, hogy a szolgálatban lévő pénztáros, Nórika volt a becsületes megtaláló, akinek természetes volt, hogy a megtalált tárcát érintetlenül és hiánytalanul leadja. Köszönetemet ezúton is szeretném eljuttatni hozzá és feletteseihez is, remélem, hogy többi kollégája is ugyanígy tett volna, ami példaértékű és követendő.

miss

Keresse az újságárusoknál!

Olvasói levelek

Semmi sem pótolja a szülőföldet A január 30-án megjelent, „Kérik a nyelvvizsgát, ha kell, ha nem” című levélre szeretnék reagálni. Ismerem a jelenséget. A munkáltatók is olyanok, mint a közrendőrök, parancsot teljesítenek. A fő döntéseket, hogy mi hogyan történjen, felsőbb szinteken hozzák meg. Tudom, hogy könnyű dumálni, de azt tudom tanácsolni: „csata után húzd meg a sisakszíjadat”. Örülök, hogy a cikket író hölgynek volt egy mondata, amit nem sok ember szájából hallok Magyarországon, miszerint nem azért tanult éveket, hogy külföldön kamatoztassa a tudását. Engem több mint tíz éve csábítgatnak külföldre. Én sem azért születtem Szegeden és nőttem fel Baján, hogy utána „külföldben gondolkodjak”. Aki így gondolkodik, egy dolgot elfelejt. A külföld nem Magyarország. Van, akit nem érdekel, hogy távol van a barátoktól, újakat szerez. Egyvalamit viszont semmilyen máshol eltöltött vagy választott élet nem

Név és cím a szerkesztőségben

Köszönet egy MÁV-dolgozónak Február 4-én vidékre kellett utaznom vonattal, a Déli pályaudvarról indultam kora reggel. A szokásos kapkodós módon értem a pénztárhoz jegyet váltani. Kesztyű le, táska ki, tárcából utazási igazolvány ki, pénztárcából pénz ki, és visszafelé pakolva mindebből valami kimaradt. Történetesen az a tárca, amelyben egyéb igazolványokon kívül 108 ezer forint lapult. Futás a vonathoz, helykeresés és az elhelyezkedés után

K. P., Budapest

A leveleket az alábbi címre küldjék:

Sudoku

Cím: Metropol-posta, Metropol, 1387 Budapest, Pf. 1024, Fax: 431-6401 E-mail: metropolposta@ metropol.hu Csak névvel és címmel ellátott leveleket közlünk. A leveleket szerkesztve és rövidítve közöljük.

Képregény Időjárás

Nyugaton további jelentős havazás Győr

Budapest

Miskolc

10° Békéscsaba

Pécs

11°

CSÜTÖRTÖK

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, a keleti, északkeleti

PÉNTEK

Dunántúlon ismétlődő, váltakozó intenzitású havazásra

max: 2° országrészben vékonyodik el, szakadozik fel átmenetileg a felhőzet. min: 0° Északkelet kivételével többfelé várható csapadék: a Nyugatmax: 3° számíthatunk, ott az erős északi szél hófúvást okozhat. Másutt min: 0° inkább eső, zápor lesz a jellemző. További információk: INTERNETEN: www.met.hu


2013. február 13. szerda www.metropol.hu

Háttér 12

XVI. Benedek a 2012-es Urbi et orbi áldáskor, húsvétkor a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyén / Getty Images

Elismerték a szívműtétet Vatikán. Megműtötték XVI. Benedeket, de a Vatikán szerint nem ezért mond le a pápai trónról Federico Lombardi szentszéki szóvivő megerősítette az Il Sole 24 Ore olasz napilap értesülését, miszerint az utóbbi hetekben egy római katolikus klinikán műtétet hajtottak végre XVI. Benedek pápán, és kicserélték szívritmus-szabályozóját. A műtétet eddig titokban tartották. Lombardi „rutinműtétről” beszélt. Ratzinger bíboros a pacemakert még pápává választása előtt kapta. – XVI. Benedek nem szenved semmilyen heveny betegségben, és az idős kora okozta elgyengülés vezetett lemondásához. Történelmi döntésről van szó, a pápát nem befolyásolták a Vatikán kormányzásában jelentkező problémák és a Vatileaks-botrány sem – mondta Lombardi. A római katolikus egyházon belül a legtöbben bátor, tabudöntő lépésként üdvözölték a bejelentést. Megfigyelők emlékeztetnek arra: Joseph Ratzinger közelről nézte végig, ahogy elődje, a 2005-ben – 84 éves korában – elhunyt II. János Pál állapota annyira leromlott, hogy sem járni, sem beszélni nem tudott. Méltatták a pápa érdemeit a legtekintélyesebb külföldi lapok, döntését többek között nemesnek és önzetlennek nevezve. A francia újságok külön mellékletekben foglalkoztak a pápa lemondásával, a gesztust „bátornak, eredetinek, modernnek, emberinek” értékelve. A német sajtó vezető helyen foglalkozott a pápa

XVI. Benedek pápaságának fontosabb eseményei

Egyperces

A lemondás nagy változást jelent 2005. április 19.: A konklávé pápának választja Joseph Ratzinger bíborost Szent Péter 264. utódjaként, a világ 1,2 milliárd katolikusának vezetőjeként. A 78 éves Ratzinger a XVI. Benedek nevet választja. 2006. november: példátlan biztonsági intézkedések közepette törökországi látogatásán XVI. Benedek Musztafa Cagrici főmufti mellett imádkozik az isztambuli Kék Mecsetben.

2009. március: Afrikai utazásának kapcsán újra felszínre kerül az egyház óvszerhasználattal kapcsolatos álláspontjának vitája. Nyilatkozata szerint az óvszerek nem jelentenek megoldást az AIDS terjedésére és a születésszabályozásra. Május: Jordániába, Izraelbe és palesztin területekre látogat, ahol elítéli a holokauszttagadást, és együttműködést szorgalmaz izraeliek és palesztinok közt.

2007. május: Názáreti Jézus könyvtrilógiájának első kötete jelenik meg. Október: A Vatikánban szentté avatja a spanyol polgárháború 498 mártírját, ami rekordot jelent. 2008. április: amerikai hivatalos látogatása során a bostoni érsekség szexuális zaklatási botrányának áldozataival találkozik. Július: Ausztráliába látogat az Ifjúsági Világnapra. Történelmi bocsánatkérés a szexuális visszaélések kapcsán. December: a római kúria év végi üzenetében a pápa a férfiak és nők közti nemi különbségekről beszél, és azt kéri, hogy ezt a teremtés alkotta rendet tartsák tiszteletben. 2009. január: a YouTube-on elindul a Vatikán hivatalos csatornája.

November: aláírja az Anglicanorum Coetibus címet viselő apostoli alkotmányt, amely engedélyezi az anglikán vallásúaknak, hogy teljes közösségre lépjenek a katolikus egyházzal.

Fotó: Associated Press

Mit szól hozzá?

2010. április: azzal vádolják, hogy bíborosként késleltette az egyház eljárását a pedofíliáért elítélt papokkal szemben 1985-ben. 2012. május: titkárát letartóztatják korrupcióról szóló vatikáni iratok kiszivárogtatásáért. A pápa később megbocsát neki. December: karácsonyi beszédében ismételten kiemeli, hogy a házasságot meg kell védeni minden félreértelmezéstől. 2013. február 11.: XVI. Benedek bejelenti, hogy február 28-án lemond. © GRAPHIC NEWS

Andrea Riccardi nemzetközi kooperációért felelős miniszter, olasz történészprofesszor. Hogyan értékeli XVI. Benedek pápaságát? – Jó főpap volt. Emlékszem, megválasztásának idején két teória létezett vele kapcsolatosan: hogy átmeneti pápa lesz, vagy hogy szabványosítja majd az egyházat a különc II. János Pál után. Egyik sem jött be. Benedek jó pásztor, és nem törékeny. Nehéz időszakban vezette az egyházat. Mindenek felett az ima és a Biblia embere volt. Mit gondol, mi az oka lemondásának: a kor vagy a belső nyomás a Vatikánban?

Mit gondol, miért mond le a pápa?

„Ha már nincs elég erőnk egy feladat elvégzéséhez, elég bátornak és szerénynek kell lennünk ahhoz, hogy lemondjunk.”

„Szerintem Benedek elszigetelődött, nem kapott elég támogatást. Az egyház nem állt ki mögötte teljes mellszélességgel.”

„Egy olyan világban, ahol a változás állandó, még a pápának is át kell adnia a helyet azoknak, akiknek több energiájuk van.”

Cesare Righi 74 éves, vállalkozó és professzor, Róma, Olaszország

Agostino Totis 65 éves, nyugdíjas bankár, Udine, Olaszország

Ignacio Zabaleta 30 éves, hangmérnök, Buenos Aires, Argentína

– Szavai egyértelműek – nem érzi azt az erőt, amely egy olyan bonyolult szervezet, mint az egyház vezetéséhez szükséges. Ez nem azt jelenti, hogy megadja magát a nehézségeknek, hanem hogy hisz annyira az egyházban, hogy az meg fogja találni az emberi és a spirituális erőforrásokat arra, hogy a kihívásoknak megfelelő új pápát találjon. Ez a szerénység és a szeretet gesztusa. A világ katolikusai hogyan reagálnak majd? – A meglepetés és a döbbenet lesz az első reakció, ami természetes. De hamarosan jobban megértjük majd ezt a döntést. Valeria Bobbi, Metro World News Olaszország

lemondásával, kiemelve, hogy XVI. Benedek csaknem 500 éve az első német származású pápa. A brit The Times szerint nem a pápa személyes kudarca, hogy ő az első katolikus egyházfő az utóbbi hatszáz évben, aki lemond tisztségéről. XVI. Benedek „semmit sem tett” a pedofil papok és az őket fedező hierarchia megbüntetéséért – vélekednek az egyesült államokbeli és ír áldozatok, akik remélik, hogy utódjának elsődleges célja lesz a kléruson belüli pedofília elleni harc. Metropol

20130213_hu_budapest  
20130213_hu_budapest  
Advertisement